ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Arjeplogs socken : Arvidsjaurs och Arjeplogs tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Namntabell (Samiska namn)

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 37 Naturnamn: 685 Bebyggelsenamn: 252 Naturnamn: 3123
Arjeplog sn o. by Abborrsjömyran myr Nummerförteckning förteckning Abborrgrubban tjärn
Arjeplog sn Abborrtjärn tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrklyftan dal
Arjeplog sn Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrklyftan vatten
Arjeplog sn Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrklyftudden udde
Arjeplog sn o. teg /Se Abborrtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrklyftviken vik
Arjeplog sn /Se Aha tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrsjöluobbal tjärn
Arjeplog sn /Se Aha tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrsjön tjärn
Arjeplog sn /Se Ahaholmen holme Nummerförteckning förteckning Abborrsjön sjö
Arjeplog by /Se Ahaudden udde Nummerförteckning förteckning Abborrsjön sjö
*Barjargn by Ahaviken vik Nummerförteckning förteckning Abborrsjön sjö
Båtsa gd /Se Ahavuopme sank mark Nummerförteckning förteckning Abborrstenen notvarp
Båtsjaur by Aijaure sjö Nummerförteckning förteckning Abborrtjärn tjärn
?Båtsjaur by Ailesnjarka udde Nummerförteckning förteckning Abborrtjärn tjärn
*Granby by *Aisjagarne sjö Nummerförteckning förteckning Abborrtjärn tjärn
*Hytte-Kiercke f.d. brukssamhälle *Aisjargna sjö Nummerförteckning förteckning Abbortjärn tjärn
*Hytten f.d brukssamhälle Aisjaure sjö Nummerförteckning förteckning Abborrtjärn tjärn
*Hytte-Sogn f.d brukssamhälle Aisjaure sjö Nummerförteckning förteckning Abborrtjärn tjärn
Jäkkvik by /Se Aiteluokta vik Nummerförteckning förteckning Abbortjärn tjärn
Jäkkvik by /Se Aisjaure sjö Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnbäcken bäck
Kasker by Akajaure sjö /Se Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnbäcken bäck
Kasker by ?Akkares fjäll /Se Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen tjärn
Kasker bebn. /Se Akkarestjåkko fjälltopp Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen tjärn
Koroqueile by *Akkaris fjälltopp Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Kuokovile by? Akkavare höjd Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Kurokveik bebn /Se Akkelis berg Sagesmän förteckning Abborrtjärnmyran myr
Kurrokveik by /Se Akkelisholmen holme Sagesmän förteckning Abborrtjärnstranden strandslåtter
Kurrokvejk by Akkelisjaure sjö Sagesmän förteckning Abborrudden udde och notvarp
Laijs by Saknas /Se Aksjobäcken bäck Sagesmän förteckning Abborrudden udde
Laisvall by /Se Aksjojaure sjö Sagesmän förteckning Abborrviken vik
*Laisby Saknas /Se Aksjomyran myr Sagesmän förteckning Abborrviken vik
*Locktari en gård eller by /Se ?Allejaure sjö Sagesmän förteckning Abbraure sjö
*Lokta gd Allejaure sjö Sagesmän förteckning Adakholmen holme
*Lurk by Allejaurälven älv Sagesmän förteckning Addasholmen holme
*Låckta by Ammikudden udde Sagesmän förteckning Agnesvare berg
?Lövmokk by Anders-Månsaholmen holme Sagesmän förteckning Aha sjö
Lövmokk Saknas Andersudden udde Sagesmän förteckning Aha vatten
Lövmokk förr kapell /Se Anna-Kajsaholmen holme Sagesmän förteckning Aha sjö
  Anna-Kajsamyran myr Sagesmän förteckning Aha vik
  Apegieddejegge myr Sagesmän förteckning Ahaholmen holme
  Aresoive berg /Se Sagesmän förteckning Ahajaure sjö
  Arresåive berg Sagesmän förteckning Ahajaure sjö
  Artjekholmen holme Sagesmän förteckning Ahamyran myr
  Askeberget berg Arjeplog sn Ahasundet sund
  Aspselet sel Arjeplog sn o tg Ahatjärn tjärn
  Assjatj berg Arjeplog sn Ahaudden udde
  Aunasvare berg Abbraure by Ahaudden udde
  *Aurenais fjäll? Abbsjö, se Abraure Saknas Ahavikbäcken bäck
  *Aurenaisfjäll fjäll Abraure sn Ahaviken vik
  Avaholmen holme Adolfström by Ahaviken vik
  Avatjärn tjärn Adolfström telefonstation Ahaviken vik
  Badarvikudden udde Adolfsström sn Ahojegge myr
  Badneluokta vik Aijejaure nybygge Ahojegge myr
  Baktasknösen berg Akkajaure nybygge Aijejaure sjö
  Balgesjauratj tjärn Akkapakte sn Aijejaure sjö
  Balkesjaure tjärn Akkatjålbme hemman Aijekijegge myr
  ?Ballasjaure sjö Akkelisjaure telefonstation Aikajaure sjö
  Ballek berg Allejaur by Aikatjåkko fjälltopp
  Ballekjauratj tjärn Arjeplogplatsen Saknas Aikejokkots bäck
  Ballvattnet sjö Arjeplogs Strömholm telefonstation Ailesjaure sjö
  Bandholmen holme Arvliden nybyggen Ailesjaurströmmen avlopp
  *Barthaur sjö Aspnäs by Ailesvare berg
  Barturte fjäll /Se Axelstad nybygge Aimoluokte vik och notvarp
  ?Barturtejaure sjö Ballastviken fjällstuga Aisjaure sjö
  Batsakholmen holme Bellonäs by Aisjaure sjö
  Batsaksundet sund Bellonäs gdar Aistjakk fjärd
  Battsejauratj tjärn Berga nybygge Aistjakk vik
  Battsevare berg ?Berga nybygge Aistjakk berg
  Battsevarejegge myr Bergnäs by Aistjakkberget berg
  Bejtmeholmen holme Bergnäs Norra by Aistjakkviken vik och notvarp
  Bellovare berg Bergnäs by Aistop berg
  Benjaminholmen holme Bergnäs by Aistopejokkats bäck
  Bergmyran myr Bergnäsudden by Aistopejokkats bäck
  Bergmyran myr Bergnäsviken gårdställe Aitejaure sjö
  Bergmyrarna myrar Biudnäs Saknas Aiteluokte vik
  Bergnäsdammet damm Biudnäs beb Aiteluokteudden udde
  Bergnäsudden udde Björkliden by Aitevarats fjälltopp
  Bergnässunden sund Björklund frälsetorp Aivo fjäll
  Bergnäsudden udde Björklund gd:ar Aivotjåkko fjäll
  Bieljatj höjd Björknäs gård på sandåsen Ajavarpet notvarp
  Bientjeberget berg Björkudden nybygge Ajjaur sjö
  Bientjejaure sjö Blomnäs nybygge Ajmolakt vik
  *Bieskie-Jaure sjö Borgarstaden kyrkplats Ajti fjälltopp
  Biessetjåkkå berg Botsojaur by Ajsjar(n) sjö
  Biettaudden udde Bougt telefonstation Akajaure sjö
  Birgoi fjäll fjäll Bougt, se Bukt Saknas Akkajaure sjö
  ?Birnatjåkko fjäll Bredviken hemman Akkajaure sjö
  ?Birnatjåkko fjäll Bremudden hemman Akkakuts tjärn
  Biud sel Bruket by Akkakuts sund
  *Bjergnatiack fjäll Bruket by Akkakutsbäcken bäck
  Bjäksholmarna holmar Bruket by Akkakutsjaure tjärn
  Bjäksjön tjärn Bruket by Akkalis berg
  Bjättarudden udde Brändbacken nybygge Akkapakte fjällsluttning
  Björkberget berg Brändet gårdsställe Akkapuoda fjälltopp
  Björkfjäll fjällrygg Brännäs by Akkares sjö
  Björkfjället fjäll Brännäs gd:ar Akkarestjåkko fjälltopp
  ?Björkfjället fjäll Bukt telefonstation Akkatjålbme holme
  Björkfjället fjäll Bukt Saknas Akkavare berg
  Björkholmarna holmar Buogt by Akkavare fjälltopp
  Björkholmen holme Buogt Saknas Akkavare berg
  Björkholmen holme Båtsa nybygge Akkelesholmen holme
  Björkholmsmyran myr Båtsjaur by Akkelesholmen holme
  Björkudden udde Båtsjaur by Akkelesuolo holme
  Björkudden udde Båtsjaur by Akkelesuolo ö
  Björkuddmyran myr Bäcknäs by Akkelis berg
  Björkuddmyran myr Bäverholmen gårdställe (hemman) Akkelis berg
  Björnberget berg Dainak nybygge Akkelisbiand berg
  Björnmyran myr Dalberget Saknas Akkelisbouda berg
  Björnmyran myr Davids gård Akkelisbåude berg
  Bletiktjärnen tjärn Davids gdar Akkelisjaur sjö
  Bletikudden udde Dellaure Saknas Akkelisjaure sjö
  Bletikviken vik Dellaure kronopark Akkelisjaure sjö
  Bliedek tjärn Dellek by Akksjokholmen holme
  Blåbärshalsen myr Delleknäs by Aksjobäcken bäck
  Blåbärstjärnen tjärn Dockdock nybygge Aksjojaure sjö
  Blåsberget, Norra berg o. triangelpunkt Dragnäs by Aksjojokk bäck
  Blåsberget, Södra berg Dragnäs gdar Aksjovare fjäll
  Bodgavva bukt Dsoka gårdställe Aktjej sjö
  Bodudden udde Eggelatj Saknas Aktjevare berg
  Borkamyran myr Enberget 2 gdar Allaejkj sjö
  Bockholmen holme Enbergsgårdarna 2 gdar Allavare berg
  Bockholmen holme Engelats kronopark Saknas All Butjaj tjärn
  Bodberget höjd Felloheden by Allebgatsvarpats notvarp
  Bodviken vik Fjällstuga fjällägenhet Allebketjedieva backe
  Bomsundet vik Fjällstuga fjällägenhet Alleb Nusak, se Nasauresjöarna Saknas
  Boudden udde Fluka Saknas Alleb Nusak sjö
  Brattforsen fors Fluka gård Allebudden udde
  Brattforsmyran myr Fluka hemman Allebvarpet notvarp
  Bredträsk tjärn Fluokaviken, se Fluka Saknas Allejaure sjö
  Bredträskbäcken bäck Forsnäs by Allejaure sjö
  Bredviken vik Fredsborg nybygge Allejaurjokk bäck
  Bredviken vik Fårholmen nybygge Allejaureälven älv
  Bredviken vik Fårudden gårdställe Allejaurälven älv
  Bredviktjärn tjärn Fäboden fäbod Allekberget fjälltopp
  Brunnsmyran myr Fäboden fäbod Allekjaure sjö
  Brändberget berg Fäboden sommarladugårdar Allesnjarka udde
  Brändholmarna holmar Fäboden sommarladugårdar All Karvaj sjö
  Brändholmen holme Fäbodudden sommarladugård All Luoitaure sjö
  Brändholmen holme Fäbodudden sommarladugårdar All Luoitaure sjö
  Brändudden udde Fäbodudden gårdställe Al Mattaure sjö
  Brännberget berg Fäbodvallen sommarladugård Al Mattaure sjö
  Brännbäckmyran myr Fälloheden by All Nadak, se Nadak Stora Saknas
  Brännholmen holme Galtisjaur Saknas All Rissaj sjö
  Bäcktjärn tjärn Galtisjaure by Allmänningsudden udde
  Buktholmen holme Gammelakka gårdställe Altajokk bäck
  Burmansmyran myr Gammelfäboden sommarladugårdar Altatjåkko fjälltopp
  Båtsabäcken bäck Gammelkasker bydel Anannisj sjö
  Båtsanåive skogsområde Gammelstället nybyggen Andaktjärn tjärn
  Båtsasjön, Västra sjö Gammeludden gårdställe Andaktjärnsundet sund
  Båtsasjön, Östra sjö Gargaur telefonstation Anderliden berg
  Bäckmyran myr Gargaur Saknas Andersmorsaholmen holme
  Bäckmyran myr Gargejaure by Andreasviken vik
  Bäckmyran myr Gargåsen nybygge Anna-Kajsa-viken vik
  Bäckmyran myr Gasa Saknas Anna-Kajsa-vikholmarna holmar
  Bäckmyrtjärn tjärn Gasa by Annokjokk bäck
  Bärholmen holme Gasa gdar Antes holmen holme
  Bävertjärn tjärn Gasahed, se Gasa Saknas Antes viken vik
  *Borg-field fjäll Gauto Saknas Antiksbäcken bäck
  Dalklocktjärn tjärn Gauto by Anuttjåkko fjälltopp
  Dalveholmen holme Goutojaure by Apekattmyran myr
  Dalveluokta vik Gautosjö, se Gauto Saknas Apekedde myr
  Dalveluoktholmen holme Gautosjö by Apparholmen holme
  Dalveluoktudden udde Gorka by Apparluokte vik
  Dammtjärn tjärn Gauto telefonstation Apparluokte vik
  Datjebakte berg Gautosjö telefonstation Apparudden udde
  Davikholmarna holmar Gellgo nybygge Arajaure sjö
  Dellaure sjö Gittonjaur by Arasbäcken bäck
  Dellaurviken vik Gottberg hp Arasjaure sjö
  Dinsartjärnen tjärn /Se Gottberget gdar Arasjokk bäck
  Dippasfjärden fjärd Gottbergsgårdarna gdar Arastjåkko fjälltopp
  Dippassundet sund Grannäs by Arbifjärden fjärd
  Dippasviken vik Grannäs gd Ardnajokk bäck
  Djuptjärn tjärn Granselet by Ardnapuouda Nuo berg
  Djuptjärnen tjärn Granudden hemman (gård) Ardnas berg
  Djupviken vik Granudden by Ardnasbäcken bäck
  Djupvikbäcken bäck Greveborg, se Innervik Saknas Ardnasluokte vik
  Djupviksholmen holme Gullön hlp Ardnaspuouda, Norra berg
  Doljaure sjö Gullön by Ardnaspuouda, Södra berg
  Domsaselet sel Gullön by Ardnasvare fjälltopp
  *Dorrisvagge dal Gullön by Ardnasviken vik
  Dumpokjauratj tjärn Gullön by Ardnatjåkko fjälltopp
  Duolpak berg Gustavsholm Saknas Ardnavare fjälltopp
  Duolpakjegge myr Gustafsholm hemman Ardnavare Al berg
  Dväljan del av Storavan Gvellik by Ardnes berg
  Dväljan del av Storavan Hanno Saknas Ardnasjaure sjö
  Dväljanvare bergsområde Hanno nybygge Arfo fjäll
  Döholmen holme Hannogava, se Hanno Saknas Arfotjåkko fjäll
  Döudden tidigare boplats /Se Hannogava Saknas Arjevardo fjälltopp
  Ekehaure sjö Hemudden gårdsställe Arons holmen ö
  *Ekhaur sjö Hildas holmen gårdställe (gård) Arvasjaure sjö
  Emanuelsholmen holme Hornholmen by Arvastuoddar fjäll
  *Emelån å Hållstugan hållplats Asjas vik
  Fabmejaure sjö /Se Hällbacken by Asjasj vik
  Fabmejaure sjö /Se Hällnäs by Asjasjberget berg
  Fabmevare berg /Se Hällviken nybygge Askasmyran myr
  Fambarströmmen ström? Högbränna nybygge Askberget berg
  Fambarviken vik Högheden by Askberget berg
  Farfarmyran myr Högliden nybygge Askeberget berg
  Fastoudden udde Innervik Saknas Askevare berg
  Fastoviken vik Innervik gårdställen Askevare berg
  Fatsavare holme Jutis by Askevare berg
  Ferras fjäll Jutis pst Asktjärn tjärn
  *Ferropuold bergshöjd? Jäckvik by Asktjärnen tjärn
  Fiskriktjärnen tjärn Jäckvik by Aspholmen holme
  Fjällnäsberget berg Järvtandberget hp Aspholmen holme
  *Fjälltud å Kalnäs nybygge Aspmorvarpet notvarp
  Flarkmyran myr Kalön by Aspnäs udde
  Flarktjärn tjärn Kallön gdar Aspudden udde
  Fluka sjö Kallön by Aspvarpet, Västra notvarp
  Fluka-Stormyran myr Kallön gdar Aspvarpet, Östra notvarp
  Flukaviken sjö Kallön by Asvikudden udde
  Fräkenselet tjärn Karlön beb Atjekasuolo holme
  Fräkentjärnarna tjärnar Kasker by Atjekatjåkko fjälltopp
  Fräkentjärnen tjärn Kasker Saknas Atjikholmen holme
  Fräkentjärnen tjärn Kasker by Attjektjåkko fjälltopp
  Fårberget berg Kasker by Attjikholmen holme
  Fårholmen holme Kebno fjällägenhet Augusts varpet notvarp
  Fårholmen holme Kiddo by Aunasvare berg
  Fårholmen holme Kiebneuoluokt fjällägenhet Aunasvare berg
  Fårholmen holme Kielas by Autjak sjö
  Fårtjärn tjärn Knitudden nybygge Autjakielas berg
  Fårudden udde Kolmis nybygge Autjakströmmen bäck
  Fäbodberget höjd Kornladubacken gårdsställe Avabäcken bäck
  Fäbodholmarna holmar Korsträsk by Avafjärden fjärd
  Fäbodsjön tjärn Korsträsk by Avaholmen holme
  Fäbodudden udde Kottjokk by Avaholmen holme
  Fäbodudden udde Kottjokk by Avajokkats bäck
  Fäbodviken vik Kraja hemman, gård Avan sjö
  Gaddåive berg Krama lappnybygge Avan vik
  Gaikamyran myr Kruosniarg by Avatjåkko fjälltopp
  Gainoluokta vik Krutaholm förr gd, nu öde Avaudden udde
  Gainonjarga udde Kudduinjaure by Avauddholmen holme
  *Gaisigetfjäll fjäll Kullen nybygge Axels Brändet udde och notvarp
  Gaktsakjegge myr Kuagsakavallen gårdställe Back berg
  Gaktsakmyran myr Kuorpaholmen Saknas Backen notvarp
  Gaktsakviken vik Kurrokvejk Saknas Backen backe
  Galgbacken backe Kuorrakvik by Backen myr
  Gallaselet sund Kurrokvejk by Backen notvarp
  Gallaström ström Kurrokvejk by, (forts).) Backmyran myr
  Gallesgutj terräng Kurrokveik by Backvarpet notvarp
  Galloiluokta vik Kurrokveijk by Badasjokk bäck
  Gattisbuouda berg Kuosajaure by Badaviken vik
  ?Galtisjaure sjö Kuvokuoik by Badavikmyran myr
  Galtisjaure sjö Kuvokuoik by Bakiudden notvarp
  Gammelvallmyran myr Kvarnbo hemman, gård Baktek berg
  Gardijauratj tjärn Kvorpaholmen, se Kuorpaholmen Saknas Baktes holme
  Garditjärn, Västra tjärn Kyrkholmen kyrkstad Baktesknösen bergstopp
  Garditjärn, Östra tjärn Kålmis Saknas Baktasmyran myr
  Gardivare berg Kåtabäcken by Baktatjfjärden fjärd
  *Gargasoivi fjäll Kåtjok by Baktatjudden udde
  *Gargasoivi fjäll? Kåttjok Saknas Baktåive berg
  Gargaurbäcken bäck Kåttjok gdar Balkesjaur sjö
  Gargån å Lobbas by Balkesjaure sjö
  Gargån å /Se   Balkestjåkko berg
  Garraksundet sund   Balkesvarats fjäll
  Gasa sjö   Balkis sjö
  Gasa sjö   Balkisberget berg
  Gasaheden hed   Balkisjaur sjö
  Gasatjärnen tjärn   Balkisjaure sjö
  Gasaudden udde   Ballasjaure sjö
  Gassabårktjärn tjärn   Ballastjauremyran myr
  Gassabårkå berg   Ballastviken vik
  *Gaterrejok bäck   Ballaurholmarna holmar
  *Gaterrekiok fjäll   Ballaurholmen holme
  *Gaterrekiok fjäll   Västra, Ballaurholmen holme
  *Galterre-Giouk bäck   Ballaur, Långa holme
  Gautojaure sjö   Ballaur, Runda holme
  *Gavacketjack fjäll   Ballek berg
  *Gavaketjokka fjäll   Ballekjaure sjö
  Gavva del av Storavan   Ballekjokk bäck
  Geddaur tjärn   Ballekkerko berg
  Geddaur tjärn   Ballektjärn tjärn
  Geddaur vik   Ballonåive fjäll
  Gelloviken vik   Bardneluokteudden udde
  Gervåive berg   Bardneluokteviken vik
  Getholmen holme   Bargatjåkko fjälltopp
  Geukajaure tjärn   Barkobäcken bäck
  Greukamyran myr   Barranjuoneudden udde
  Geusakbäcken bäck   Barturtojaure sjö
  Geusakmyran myr   Barturtekaissots fjälltopp
  Gidikholmen holme   Barturteluspe Saknas
  Giejaurbäcken bäck   Barturtesjön sjö
  Giejaure sjö   Barturtetuoddar fjäll
  Giekaluokta vik   Barturtvalle fjälltopp
  Gielas skogsmark   Bartatvalle fjälltopp
  Gierasundet sund   Bassebäcken bäck
  Gieraudden udde   Bassegietjebuolle vik
  Gimesgielas berg   Bassejaure sjö
  Gimesgielas berg   Bassejaur sjö
  Gimesmyran myr   Basse(jaur)bäcken bäck
  Gimesmyrbäcken bäck   Bassemoret notvarp
  Gimesvaratj berg   Bassesjön sjö
  Ginniholmen holme   Bassesundet sund
  Gisterudden udde   Basseviken vik
  Godejaure sjö /Se   Bastuholmen holme
  Gopatjärn tjärn   Bastuudden udde
  Gopsisberget höjd   Bastuudden udde
  Granholmen holme   Batsakholmen holme
  Grästjärnen tjärn   Batsakholmen holme
  Gorrokbäcken bäck   Batsavare berg
  Gorrokmyran myr   Batsavare berg
  Granberget, Norra berg   Batsuksundet sund
  Granberget berg   Bandoåive fjälltopp
  Granberget, Södra berg   Beckoljebacken backe
  Granholmen holme   Bellikmyran myr
  Granholmen holme   Bellikmyrbäcken bäck
  Granholmen holme   Bellonäs udde
  Granholmen holme   Bellovare berg
  Granholmen holme   Bellovare berg
  Granlidbäcken bäck   Bellovare berg
  Grannäs-Sörmyran myr   Bellovareknösen berg
  Gransele kojan koja   Benoken holme
  Granselet sel   Västra Berget berg
  Granträskberget berg   Bergholmen holme
  Granträsket tjärn   Bergmockaln notvarp
  Granudden udde   Bergmyran myr
  Granuddviken vik   Bergmyran myr
  Grundforsselet sel   Nedre Bergmyran myr
  Grundträsk sjö   Övre Bergmyran myr
  Grundträsket, Norra vik   Bergmyrarna myrar
  Grundträsket, Södra vik   Bergmyrbäcken bäck
  Gruossajaure sjö   Bergnäs näs
  Gruossok tjärn   Bergnäs, Norra bergudde
  *Gruvberget Saknas /Se   Bergnäsfäbodberget berg
  Gråvvasuoloi holme   Bergnäsholmen holme
  Grästjärnen sankmark   Bergnässundet Saknas
  Gubblijaure sjö   Bergnäsudden bergudde
  Gublijaure sjö   Bergnäsudden udde
  Gullesvuoppe vik   Bergnäsviken vik
  Guoikagasksuolo holme   Bergudden udde
  Guollasjauratj tjärn   Bergudden bergrygg
  Guollasjåkkå bäck   Bergviken vik
  Guolpa skogsmark   Bergviksundet sund
  Guorpaluokta vik   Bessaudden udde
  Guossasuolo holme   Biaba Laisoluspe älv
  Guossavaratj berg   Biksa berg
  Guossavaratj berg   Biksastranden strandslåtter
  Guoudelisåive, Västra berg   Biksudden udde
  Guoudelisåive, Östra berg   Biksviken vik
  Gustavholmen holme   Billviken vik
  Gvasnasviken vik   Billvikudden udde
  Gvelkholmen holme   Birnatjåkko fjäll
  Gåddosuolo holme   Bistaken vik
  Gålgåmisvare bergsområde   Bistehamnen vik
  Gåppelgielas bergsområde   Bistehamnudden udde
  Gåptjejegge myr   Biud vik
  Gårdnavaratj berg   Biudnäs udde
  Gårdstaholmen holme   Bjentj sjö
  Gåstjärn tjärn   Bjentjberget berg
  Gåstjärnen tjärn   Bjentjbäcken bäck
  Gäddbäckgargot myrmark   Bjentjmyran myr
  Gäddgrubbmyran myr   Bjessesovo gräsbeväxt hårdmark
  Gäddviken vik   Bjessesovoudden udde
  Gödningsudden udde   Bjodok(viken) vik
  Gödningsudden udde   Bjäcksjön sjö
  Görjviken vik   Bjädakåive berg
  Habak berg   Bjädjadj holme
  Habakvare höjd   Bjäggarjegge myr
  Habaktjärn tjärn   Bjäggarväbme myr
  Handskbäcken bäck   Bjäkkas ström
  Haraholmen holme   Bjäkkasholmen holme
  Haraholmen holme   Bjäksjön sjö
  Haraldstjärn tjärn   Bjäksjön sjö
  Harrbäcken bäck   Bjäkssjön sjö
  Harrbäckviken vik   Bjärkholmen holme
  Harrejaure sjö   Bjättarudden udde
  Harrejok å /Se   Bjättarviken vik
  Harrejåkkvuobme myr   Björkberget berg
  Harrejåkkå bäck   Björken sund
  Harrijoki å /Se   Björken notvarp
  Harrtjärn tjärn   Björkfjället fjäll
  Harrur sjö   Björkholm holme
  Harrurbäcken bäck   Björkholmen holme
  Harrurliden höjd   Björkholmen holme
  Harrurmyran myr   Björkholmen holme
  Harrvarpmyran myr   Björkholmen holme
  Hattudden udde   Björkholmen holme
  Havkanjaure tjärn   Björkholmen holme
  Hedbäcken bäck   Björkholmen holme
  Hemberget berg   Björkholmen holme
  Hemholmen holme   Björkholmen holme
  Hemholmen holme   Björkholmen holme
  Hemmyran myr   Björkholmen holme
  Hemmyran myr   Björkholmen holme
  Hemsjön sjö   Björkholmen holme
  Hemströmmen sund   Björkholmen holme
  Hemsundet sund   Björkholmen holme
  Hemtjärnen tjärn   Björkholmen holme
  *Hemträsket sel   Björkholmen holme
  Hertekärret tjärn   Björkholmmyran myr
  Hertetjärnen tjärn   Björkholmmyran myr
  Herteviken vik   Björkholmmyran myr
  Hjällholmen holme   Björkliden berg
  Holmmyran myr   Björkliden berg
  Holmtjärnen tjärn   Björkliden höjd
  Hoppot del av Storavan   Björknäs sandås
  Hoppot del av Storavan   Björkudden udde
  Hoppotströmmen sund?   Björkudden udde
  Hoppottjärnen tjärn   Björkudden udde
  Hornavan sjö   Björkudden udde
  Hornavan sjö   Björkudden udde
  Hornavan sjö   Björkudden udde
  Hornavan sjö   Björkudden udde
  Hornavan sjö   Björkudden udde
  Hornavan sjö   Björkuddmyran myr
  Hornavan sjö /Se   Björkön ö
  Hornavan sjö /Se   Björnberget berg
  Hornavan sjö /Se   Björnberget berg
  Hornavan sjö /Se   Björnberget berg
  Hornavan sjö /Se   Björnberget berg
  Hornavan sjö /Se   Björnholmen holme
  Hornavan sjö /Se   Björnmyran myr
  Hornavan sjö /Se   Björnmyran myr
  Hornavan sjö /Se   Björnstenen sten
  Hornavan sjö /Se   Björntjärn tjärn
  Hornavan sjö /Se   Björntjärn tjärn
  *Hornälven älv   Björntjärnarna tjärnar
  Hundtjärn tjärn   Björntjärnbäcken bäck
  Hundtjärnbäcken bäck   Björnudden udde
  Hundtjärnen tjärn   Bladviken vik
  Hundviken vik   Blekka sjö
  Hurreudden udde   Blekkajaure sjö
  Hurreviken vik   Bletikudden udde
  Hytt Träsk sjö /Se   Bletikviken vik
  *Hytträsket sjö   Blomnäs udde
  Hållstugumyran myr   Blygrundet grund
  Häkkaure sjö   Blyonjarg, se Blyudden Saknas
  Häkkaurgielas berg   Blyudden udde
  Hälludden udde   Blyudden udde
  Hällviken vik   Blyudden, Bakre udde
  Hästberget berg   Blyviken vik
  Högbacktjärn tjärn   Blåbärhalstjärn tjärn
  Högholmen holme   Blåbärholmen holme
  Högholmen holme   Blåbärviken vik
  Högholmen holme   Blåsberget berg
  Högliden berg   Blåsberget berg
  *Iddhaur sjö   Blåsberget berg
  *Jgies-Jaure sjö   Norra, Blåsberget berg
  Ikisjaure sjö   Södra, Blåsberget berg
  Ikisjaure sjö   Blåsberget berg
  ?Ikisjaure sjö   Bockholmen holme
  Infjärden fjärd   Bockholmen holme
  Infjärden vik /Se   Bodberget berg
  Ingaholmen holme   Bodbäcken bäck
  Istjuk, Västra o. Östra berg   Boden notvarp
  Jalka berg   Boden notvarp
  Jalkamyran myr   Bodholmen holme
  Jalkamyrbäcken bäck   Bodmyran myr
  Jelleb Stårbatjvare bergsområde   Bodudden udde
  Jellebtjåkkå bergstopp   Bodviken vik
  Jeusokholmen holme   Bogknösen backe
  Joaudden udde   Bolagsforsen fors
  Johannatjärn tjärn   Bomholmen varp och holme
  *Jorone-Jok å /Se   Bomholmen holme
  *Joxekiok fjäll   Bomholmen holme
  Joxetiock fjäll   Bomsundudden udde
  *Joxetjock fjäll   Bomsundudden udde
  *Jouthusträsk sjö   Bomudden udde
  *Junkardalen dalgång   Bondhällan hälla
  *Junkardalen dalgång   Borkoholmen holme
  Junkarälven älv   Västra Borkoholmen holme
  Junkarälven älv   Borritjålmberget berg
  Junkarälven älv   Borritjålme, Norra sund
  *Junkerdalen dalgång   Borritjålme, Södra sund
  *Junker Elven älv   Borritjålmholmen holme
  *Junker-Jonk älv   Borrtallen notvarp
  Juoksa fjäll   Bosjusjaure sjö
  Juoksa fjäll   Bossotj sjösystem
  Juoksa fjäll   Bottenvarpet notvarp
  Jupajauratj tjärn   Boudden udde
  Jutis, Västra o. Östra sjö   Boviken vik
  *Jägatem Suolo holme   Bradnejegge myr
  Jäckvik vik /Se   Brantbacken backe
  Jäggeluokta vik /Se   Brattforsen fors
  Jägmästartjärn tjärn   Brattforsen fors
  Jäkkvik vik /Se   Brattforsen fors
  Jäknajaure sjö   Brattmyran myr
  Kakel stor sjö   Brattmyran Saknas
  Kakel sjö   Bredträsk tjärn
  Kallesmyran myr   Bredträsk sjö
  Kallkällmyran myr   Bredviken vik
  Kallkällmyran myr   Bredviken vik
  Kallkällmyran myr   Bredviken vik
  Kallkällmyran myr   Bredviken bukt
  Kallkällmyran myr   Bredviken vik
  Kallkällmyran myr   Bredviken vik
  Kallöholmen holme   Bredviken vik
  *Kaltehaur sjö   Bredvikmyran myr
  Kalvholmen holme   Bredviktjärn tjärn
  Kalvholmsviken vik   Bredvikudden udde
  Kalvmyran myr   Bredvikudden udde
  Karanesvardo berg   Bremudden udde
  ?Kargasetåive fjäll   Bresabäcken bäck
  Kaskejaure sjö   Bresaholmen holme
  *Kaskhaursträsk sjö   Broddnejegge myr
  Killingholmen holme   Brorgonjargudden udde
  Kirkoloukt vik   Brorgonjargudden udde
  Klintoudden udde   Bruksbergen berg
  Klockarbacken backe   Bruksholmen holme
  Knösviken vik   Bruksviken vik
  Kreddikholmarna holmar   Bruksvägen stig
  Kronholmen holme   Brunmyran myr
  Koholmen holme   Brunmyrberget berg
  Koholmen holme   Brunnskällan källa
  Koudden udde   Brunnskällan källa
  *Kradatsetjack fjäll   Brunnsmyran myr
  *Kradatsetjåkk fjäll   Brunnsmyran myr
  Kraddesjokk bäck   Brädan notvarp
  *Kradesse-Dal dal   Brändbacken backe
  *Kradesse-Gors dal   Brändbergmyran myr
  Kraja ?berg   Brändbergsmyr. myr
  Krajabäcken bäck   Brändbergsmyran myr
  Krajamyran myr   Brändet område
  Krickmyrtjärn tjärn   Brändet udde
  Krokforsen fors   Brändholmen holme
  Kroktjärn tjärn   Brändholmen holme
  Kroktjärn tjärn   Brändholmen holme
  *Kruotur sjö   Brändholmen holme
  Krutaberget berg   Brändholmen holme
  Krutaholmen holme   Brändholmen holme
  Krutaviken vik   Brändholmen holme
  Krutaviken vik   Brändholmen holme
  ?Krutejaure sjö   Brändholmen holme
  Kråkholmen holme   Brändholmen holme
  Kråkholmen holme   Brändholmen holme
  *Kudieträsk sjö /Se   Brändholmen holme
  Kuottajaure sjö   Brändholmen, Stora holme
  Kuottaluobbal tjärn   Brändholmen holme
  Kuottavare berg   Brändholmen holme
  Kustarakajse fjäll /Se   St. Brändholmen holme
  Kvarnberget berg   St. Brändholmen holme
  Kvarnbäcken bäck   Brändholmgrubban notvarp
  Kvarnbäcken bäck   Brändholmsundet sund
  Kvarnbäcken bäck   Brändudden udde
  Kvarnholmen holme   Brändudden udde
  Kvarnholmen holme   Brändudden udde
  Kvarnströmmen ström   Brändudden udde
  Kvarntjärn tjärn   Brändudden udde
  Kvarntjärn tjärn   Brändudden udde
  Kvarntjärnen tjärn   Västra, Brändudden udde
  Kverttjålmeholmen holme   Östra, Brändudden udde
  Kvädnisholmarna holmar   Bränduddviken vik
  Kvädnistjärn tjärn   Brändviken vik
  Kyrkviken, Västra vik   Brändvikmockaln notvarp
  Kyrkviken, Östra vik   Brännberget berg
  Kåbdespakte fjäll   Brännberget berg
  Kåivåive, Norra berg   Brännberget berg
  Kåivåive, Södra berg   Brännbergsmyran myr
  Kåivåivetjärn tjärn   Brännbergsmyran myr
  Kålmisberget berg   Brännbäckm. myr
  Kålmisberget berg   Brännkläppmyran myr
  Kåtabäcken bäck   Brännmyr. myr
  Kåtaholmen skogsparti   Brännässjön sjö
  Kåtamyran myr   Brännvinsbacken backe
  Kåtamyran myr   Brännvinsbacken backe
  Kåtamyran myr   Brändholm holme
  Kåtasundet sund   Bräntholmen holme
  Kåtatjärn tjärn   Buogt holme
  Kåtatjärn tjärn   Buoitjokk bäck
  Kåtaudden udde   Buoittjåkko fjälltopp
  Kåtaudden udde   Buoksaverk udde
  Kåtjok vik   Buoktsajaure sjö
  Kåttjokviken vik   Buoktsasauvon sel
  Labba fjäll   Buoktsatjåkko fjälltopp
  Labbas sjö   Buordnenjargudden udde
  Labbas sjö /Se   Buordnenjargviken vik
  Ladve sjö   Buoro ström
  Lairo fjäll   Buoskvarats fjäll
  Lairo fjäll   Buotjes berg
  Lairo fjäll   Butjaj, Lul tjärn
  Lairojokk bäck   Butjaj, All tjärn
  Lairojokk fjällbäck   Byggmyran myr
  Lairu fjäll /Se   Båimatj berg
  Lairujohko jökelälv /Se   Båjtholmen holme
  Laisan sel   Bårgojaure sjö
  Laisan sel   Bårgoårjellesjaurats tjärn
  ?Laisan, Stor sjö   Båsträsk sjä
  Laisan älv   Båthusudden udde
  Laismyran myr   Båtsa sjö
  Laisälven älv   Båtsaberget berg
  Laisälven älv   Västra, Båtsaberget berg
  Laisälven älv   Östra, Båtsaberget berg
  Laisälven älv   Båtsabäcken bäck
  Laisälven älv   Båtsabäcken bäck
  Laisälven älv /Se   Båtsabäcken bäck
  Lakasundet sund   Båtsabäcken bäck
  Lako berg   Båtsabäckviken vik
  Larstjärnen myr   Båtsaj bäck
  Lassetjålme myr   Båtsajokk bäck
  Latnakmyran myr   Båtsjaure sjö
  Latnaktjärnen vik   Båtsajokk bäck
  Lattok tjärn   Båtsanjaure, V. o. Ö. sjöar
  Lattokjegge myr   Båtsanåive berg
  Laxbäcken bäck   Båtsapuouda berg
  Laxholmarna holmar   Västra, Båtsasjön sjö
  Laxholmen holme   Östra, Båtsasjön sjö
  Laxholmen holme   Båtsavare berg
  Laxmyran myr   Båtsebäcken bäck
  Laxselet, Mellersta tjärn   Båtsesjöarna sjöar
  Laxselet, Nedre tjärn   Båtviken vik
  Laxselet, Övre tjärn   Bäckarudden udde
  Laxudden udde   Bäckarudden udde
  Laxudden udde   Bäcken bäck
  Laxviken vik   Bäckmyran myr
  Leksholmen holme   Bäckmyran myr
  Leppot berg   Bäckmyran myr
  Lersundet sund   Bäcktjärn tjärn
  Lersundholmarna holmar   Bäcktjärnbäcken bäck
  Lerviken vik   Bäcktjärnen tjärn
  Lerviken vik   Bäckviken notvarp och vik
  Lerviken vik   Bäckviken vik
  Lessiktjärnen tjärn   Bäckviken vik och varp
  Lerviken vik   Bäckviken vik
  Lervikstjärn tjärn   Bäno fjäll
  Lestandertjärn tjärn   Bärholmen holme
  *Liolla-Jaure sjö   Bärholmen holme
  *Liolla-Vardo fjäll   Bäverbäcken bäck
  Liksgielas, Norra berg   Bäverholmen holme
  Liksgielas, Södra berg   Bävermyran myr
  Lillberget berg   Bäverselet sel
  Lillbrännholmen holme   Bäversjön sjö
  Lillbäcken bäck   Daddnjuokströmmen ström
  Lillbäckmyran myr   Daddnjuoktjärn tjärn
  Lill-Gaika berg   Daddnjuokudden udde
  Lill-Gidna berg   Dadjagaviudden udde
  Lillgärdan myr   Dadjepakte berg
  Lill-Harrurberget berg   Dadnaurudden udde
  Lillholmen holme   Dadnaurviken, Östra vik
  Lillhålmyran myr   Dadtjajokk bäck
  Lill-Högholmen holme   Dainak landområde
  Lill-Kålmis sjö   Dainakholmen holme
  Lill-Laisan del av Laisälven   Dainaksundet sund
  Lill-Laxsjön sjö   Daitavare berg
  Lill-Majasundet sund   Dajnak berg
  Lillmyran myr   Dajnaksundet sund
  Lill-Nartok sjö   Dalbacken backe
  Lill-Nåddok berg   Dalkjapakte berg
  Lill-Ranak berg   Dalvarpet notvarp
  Lill-Ravenholmen holme   Dalvarpet notvarp
  Lill-Ravesj tjärn   Dalvasen berg
  Lillselet lugnvatten   Dalveholmen holme
  Lillsjön tjärn   Dalveluokte vik
  Lill-Skarjak berg   Dalveluokteholmen holme
  Lill-Snotterholmen holme   Dalviken vik
  Lilltjärnen tjärn   Dalvikudden udde
  Lilltjärnen tjärn   Damfors fors
  Lill-Varpudden udde   Dammet dammbyggnad
  Lillviken vik   Dammforsen fors
  Lillön ö   Dammforsen fors
  Lillön ö   Dammsjöberget berg
  Lingonmyran myr   Dammsjömyran Saknas
  Lippiholmen holme   Dammsjön sjö
  Lippiholmen holme   Dammsjön sjö
  Ljustjärn tjärn   Dammsjön sjö
  Ljustjärnen tjärn?   Dammtjärn tjärn
  Lojoviken vik   Daniels landvarpet notvarp
  Lomtjärn tjärn   Darviktjärnen tjärn
  Lomtjärn tjärn   Datjajokk bäck
  Lomtjärn tjärn   Datjatjåkko fjäll
  Lomtjärnen tjärn   Davikholmarna holmar
  Lottashalsen sank mark   Davikjaure tjärn
  Lublaholmen holme   Debrik sjö
  Luleb Stårbatjvare berg   Debrikluobbal sel
  Lulebtjåkkå bergstopp   Dedmoksjöarna sjöar
  Lullebådne sjö   Degermansudden udde
  Luoppalmyran myr   Delaure kronopark
  Luossaurvuopme myr   Dellaurbäcken bäck
  Lusberget berg   Dellaure sjö
  Lusmyran myr   Dellaureströmmen ström
  Luspeforsen fors   Dellaurviken vik
  Luspegielas berg   Delleka skaite berg
  Luspemyran, Norra myr   Dellekjokk älv
  Luspemyran, Södra myr   Dellekjokkgaunat stället där Dellekjokk möter Laisälven
  Lusträsket tjärn   Dellekjokkats älv
  Långmyran myr   Delleknäs landtunga
  Långmyran myr   Delleveddudden udde
  Långmyran myr   Deppanåive berg
  Långmyran myr   Derbme berg
  Långnäs näs   Dermejaure sjö
  Långselet vattendrag   Dermetjåkko berg
  Långtjärn tjärn   Devanaute udde och notvarp
  Långtjärn tjärn   Devano notvarp
  Långtjärn tjärn   Devanot notvarp
  Långtjärn tjärn   Devanot vik och notvarp
  Långtjärn tjärn   Dikmyran myr
  Långtjärnen tjärn   Dinsartjärn myr
      Dippa sund
      Djickaholmen holme
      Djooholmen holme och notvarp
      Djupavan vik
      Djupfjärden vik
      Djupfjärden fjärd
      Djupfjärdholmarna holmar
      Djupfjärdvarpen notvarp
      Djupgrubban notvarp
      Djupgrubban notvarp
      Djuptjärn tjärn
      Djupudden udde
      Djupvarpet notvarp
      Djupvarpet notvarp
      Djupvarpet notvarp
      Djupviken notvarp
      Djupviken vik
      Djupviken vik
      Djupviken vik
      Djupviken notvarp
      Djupviken vik
      Djupviken vik
      Djupviken vik
      Djupviken vik
      Djupviken vik
      Djupviken vik
      Djupviken vik
      Djupviken vik
      Djupviken vik
      Djupvikudden udde
      Djupvikudden udde
      Djupvikudden udde
      Djupvikvarpet notvarp
      Djvelleviken vik
      Dockdock berg
      Dockdock landområde
      Dockdock berg
      Dockdockholmen holme
      Dockdockholmen holme
      Dockdockudden udde
      Dockdockviken vik
      Doljarn parti av Storavan
      Doljarnberget berg
      Doljaure sjö
      Doljaure parti av Storavan
      Doljaurvare berg
      Doljaurvare berg
      Dompok sjö
      Dompoken sjö
      Dompoken, Inre sjö
      Dorraluokte vik
      Dosholmen holme
      Drivantjåkko Nuorta fjäll
      Drivantjåkko Årjeb fjäll
      Dsiggoris notvarp
      Dsokaholmen holme
      Dsokamyran myr
      Dsokaudden udde
      Dujom notvarp
      Duka vik
      Dvarpiken notvarp
      Dveljarn parti av Storavan
      Dåres berg
      Dåressjön tjärn
      Dårestjavelk berg
      Dårestjavelkjaurats, se Gäddsjön Saknas
      Dårestjavelkjokkots, se Gäddsjöbäcken Saknas
      Dårisbäcken bäck
      Dårisvarpet notvarp
      Dårisvarpet notvarp
      Dårisvarpet notvarp
      Dårisåive berg
      Däbmo tjärn
      Dödgrävarn holme
      Dödholmen holme
      Dövelmyran myr
      Edströms lägerplats
      Eggelats sjö
      Eggelatsholmen holme
      Ekorrudden udde
      Ekorrudden udde
      Eldstadsudden udde
      Elgholmen, se Gäddeholmen Saknas
      Ellisjaure sjö
      Ellisjaurebäcken bäck
      Ellitsåive berg
      Enadi sund
      Enaholmen holme
      Ennejaure tjärn
      Enomos berg
      Enomostjärn tjärn
      Enomosvare berg
      Enstenen sten
      Entallholmen holme
      Erikholmarna holmar
      Erikholmviken vik
      Erik Jansa holmen udde
      Erik- Jansa holmen holme
      Erikjaure sjö
      Erik Larsa viken vik
      Erik Månsa viken vik
      Ertektjåkko berg
      Esmejaure, Norra sjö
      Esmejaure, Södra sjö
      Esmejaureströmmen bäck
      Ensjuss vik
      Ensjussholmen holme
      Ensjussvarpet, Västra notvarp
      Ensjussvarpet, Östra notvarp
      Ensotjholmarna holmar
      Ensotjviken vik
      Östra, Ensotjviken vik
      Evibäcken bäck
      Evibäckviken vik
      Fabmej sjö
      Fabmevare berg
      Fabmo sjö
      Fabmoberget berg
      Fabmoströmmen bäck
      Faderns myran myr
      Fagnosovo gräsbeväxt hårdmark
      Falesjokk bäck
      Falesvagge dal
      Falesvare fjälltopp
      Faneudden udde
      Farfaderns sovo gräsbeväxt hårdmark
      Farfaderns udden udde
      Farfaderns viken vik
      Farfarmyran myr
      Farmorgrundet grund
      Farmorsundet sund
      Fastonjuonje del av Storön
      Fastoudden del av Storön
      Fastoudden udde
      Fastoviken vik
      Fatsavare holme
      Fatsavare holme
      Faurodudden udde
      Faurogedda myr
      Faurogeddudden udde
      Favanjuonjeudden udde
      Favanjuönje udde
      Favanjuönviken vik
      Fellas fjäll
      Felloheden hed
      Feres fjälltopp
      Ferras fjäll
      Ferro fjäll
      Fesen holme och notvarp
      Fetar fjälltopp
      Fetargorso dal
      Fingasauvon sel
      Finjajokk bäck
      Fiskholmen holme
      Fiskspettet notvarp
      Fjällholmen holme
      Fjällmans holmarna holmar
      Fjällmans holmen holme
      Fjällmans tjärnen tjärn
      Fjällmansviken vik
      Fjällströms vattuledning myr
      Fjärden del av Slagnässjön
      Flakholmen holme
      Flakaholmen holme
      Flakvarpet notvarp
      Flarken myr
      Flarkmyran myr
      Flarkmyran myr
      Flata myr
      Flatbäcken bäck
      Flattatjärn tjärn
      Fluka, vik sjö
      Fluka sjö
      Flukat vik
      Flygget berg
      Flygget, Västre klipphäll
      Flygget, Östre klipphäll
      Flygsundet sund
      Flytaren notvarp
      Forsbergs stormyran myr
      Forsgrensudden udde
      Forsgrens viken vik
      Forsnässjön sjö
      Framnäs holme
      Franses myran myr
      Fredriksudden udde
      Fredriksvikbäcken bäck
      Fredriks viken vik
      Fristad udde
      Fromudden udde
      Fräkenholmarna holmar
      Fräkenmyran myr
      Fräkenmyran myr
      Fräkenmyran myr
      Fräkenmyrudden udde
      Fräkenselet sel
      Fräkensjöarna tjärnar
      Fräkensjön sjöar
      Fräkensjön sjö
      Fräkentjärn tjärn
      Fräkentjärn tjärn
      Fräkentjärn tjärn
      Fräkentjärn tjärn
      Fräkentjärn tjärn
      Fräkentjärn tjärn
      Fräkentjärnen tjärn
      Fräkentjärnen tjärn
      Fräkenudden udde
      Fräkenudden udde
      Fräkenviken vik
      Frösnestenen sten
      Frösnesundet sund
      Furuudden udde
      Fyrkantsjön sjö
      Fyrkanttj. tjärn
      Fyrkanttj. tjärn
      Fårberget berg
      Fårberget berg
      Fårberget berg
      Fårberget berg
      Fårberget berg
      Fårhalsen ås
      Fårholmen holme
      Fårholmen holme
      Fårholmen holme
      Fårholmen holme
      Fårholmen holme
      Fårholmen holme
      Fårholmen holme
      Fårholmen holme
      Fårholmen holme
      Fårholmen holme
      Fårholmen holme
      Fårholmen holme
      Fårholmen holme
      Fårholmsundet sund
      Fårholmvarpet notvarp
      Fårtjärn tjärn
      Fårtjärnarna tjärnar
      Fårtjärnbäcken bäck
      Fårudden udde
      Fårudden udde
      Fårudden udde
      Fåruddslätten notvarp
      Fäbodberget berg
      Fäbodberget berg
      Fäbodberget berg
      Fäbodberget berg
      Fäbodbäcken bäck
      Fäbodbäcken bäck
      Fäbodbäcken bäck
      Fäboden ställe för sommarladugård
      Fäboden ställe för sommarladugård
      Fäboden udde
      Fäboden notvarp
      Fäboden udde
      Fäbodholmarna holmar
      Fäbodmyr myr
      Fäbodmyran myr
      Fäbodmyran myr
      Fäbodmyran myr
      Fäbodsjön sjö
      Fäbodsjön sjö
      Fäbodsjön sjö
      Fäbodstenen sten
      Fäbodsundet sund
      Fäbodsundet sund
      Fäbodtjärn tjärn
      Fäbodträsket sjö
      Fäboudden udde
      Fäbodudden udde
      Fäbodudden udde
      Fäbodudden udde
      Fäbodudden udde
      Fäbodudden udde
      Fäbodudden udde
      Fäbodudden udde
      Fäbodudden udde
      Fäbodudden udde
      Fäbodudden udde
      Fäbodudden udde
      Fäbodvarpen notvarp
      Fäbodviken vik
      Fäbodviken vik
      Fäbodviken vik
      Fäbodviken vik
      Fäbodviken vik
      Västra Fäbodviken vik
      Fäbodviken vik
      Fäbodviken vik
      Västra fäbodviken vik
      Östra Fäbodviken vik
      Östra Fäbodviken vik
      Fällabona fjälltopp
      Fälloheden hed
      Fällovarats berg
      Fällovare, Västra fjälltopp
      Fölviken vik
      Gabriåive fjälltopp
      Gaddåive udde
      Gaddåive berg
      Gaddåjve berg
      Gaddåivemyran myr
      Gaigaberget berg
      Gaika, Stora berg
      Gaitsjaure sjö
      Gaitsvollej, se Gaitsjaure Saknas
      Gajgaberget berg
      Gajka berg
      Gajnoluoktudden udde
      Gajnoluoktviken vik
      Gajtsakallo ström
      Gajtsakallselet sel
      Gella ström
      Gallajaure sjö
      Gallapuouda berg
      Gallaurstruckan dal
      Gallisgatj udde
      Gallisguts odling
      Gallisguts holme
      Gallisgutssundet sund
      Galloluokte vik
      Galloluokte vik
      Galloluoktmyran myr
      Galloluoktudden udde
      Galtisberget berg
      Galtisberget berg
      Galdisguts udde
      Gallisjaure sjö
      Galtispuouda berg
      Galtispuouda berg
      Gambelkeddejegge myrar
      Gammelbiks varp
      Gammelbjörken notvarp
      Gammeldiekaken vik
      Gammel-Fredriks odlingen Saknas
      Gammalfäboden udde
      Gammalfäboden förr ställe för sommarladugård
      Gammelfäbodholmarna holmar
      Gammelgrundet grund
      Gammelholmen holme
      Gammelholmen holme
      Gammelljungen notvarp
      Gammeln notvarp
      Gammeln notvarp
      Gammelpetseken notvarp
      Gammelstenen sten
      Gammelstångvarpet notvarp
      Gammeludden udde
      Gammelvallen notvarp
      Gammelvallmyran myr
      Gammelvalludden udde
      Gangjujaure vik
      Gangjujaureudden udde
      Gappeluokte bukt
      Gappeluoktemyran myr
      Garbmadak berg
      Gardaj sjö
      Gardejaure sjö
      Gardevare berg
      Gardevare berg
      Gardibackarna backar
      Gardibäcken bäck
      Garditjärn tjärn
      Gardotjåkko berg
      Gardovaratj berg
      Gardsjön, Norra sjö
      Gardsjön, Södra sjö
      Gargatstjåkko fjäll
      Gargaur-Storstenmyran myr
      Gargejaure sjö
      Gargevare, se Gargovare Saknas
      Gargevare berg
      Gargmyran myr
      Gargovare berg
      Gargovaremyran myr
      Gargån å
      Gargån å
      Gargåsen ås
      Garka berg
      Garka backe
      Garka berg
      Garkaviken vik
      Garpmelock vik
      Garromtjåkko fjäll
      Gartbäcken bäck
      Gartekielas berg
      Gartevarats berg
      Gartevarats berg
      Gartevare berg
      Gartevare bergssträckning
      Gartevare berg
      Garteviken vik
      Gasa sjö
      Gasabårgo berg
      Gasabäcken bäck
      Gasapådko berg
      Gasaströmmen ström
      Gasaudden udde
      Gasaudden udde
      Gassenjargudden udde
      Gattesundet sund
      Gattesundholmen holme
      Gaua bukt
      Gano notvarp
      Gautelesjaure, Stora sjö
      Gautelesvare berg
      Gautelesåive berg
      Gautojaure sjö
      Gautosjö sjö
      Gautoströmmen ström
      Gavasjaure sjö
      Gavastjåkko berg
      Gavasvare, se Gavastjåkko Saknas
      Gavva udde
      Gavvaudden udde
      Geddauresjön sjö
      Geddauretjärn tjärn
      Gedde tjärn
      Geddjela vik
      Gedsaveli strand
      Geggabäcken bäck
      Geggatjärnen tjärn
      Geijejaure sjö
      Geijejaurej, se Geijejaureströmmen Saknas
      Geijejauresjön sjö
      Geijejaureströmmen ström
      Geijejaureströmviken vik
      Gellgosjöarna sjöar
      Västra Gellgosjön sjö
      Östra Gellgosjön sjö
      Geranåive berg
      Gerdovare berg
      Gervovore berg
      Gervåjvbäcken bäck
      Gervåjve berg
      Getingtjärn tjärn
      Getladun notvarp
      Getsten sten
      Getudden udde
      Getvarpet notvarp
      Getviken vik och varp
      Geuks holme
      Geuks holme
      Geusakbäcken bäck
      Geusakmyran myr
      Geusakmyrarna myrar
      Gibmores njuonje fjälltopp
      Gidikholmen holme
      Gilleldas vatten
      Gisterudden udde
      Giäkaluokte vik
      Giäkaudden udde
      Glasatjhällen en stor sten
      Glasokholmen holme
      Glintonjuones udde
      Glockarholmarna holmar
      Glockarkavva vik
      Gloggargavva vik
      Gobselsberget berg
      Gobsätvare berg
      Gobsättvare berg
      Goddosolo holme
      Godejaure sjö
      Godejaurepakte fjällsluttning
      Godejauretjåkko fjälltopp
      Godejaureälven älv
      Godepakte fjällsluttning
      Gokeudden udde
      Golgamisvare berg
      Golseluoktaudden udde
      Goppeln berg
      Gopsisberget berg
      Gorkabäcken bäck
      Gorkamyran myr
      Gorrodforsen fors
      Gossasulo holme
      Gotsakudden udde
      Gotaudden gårdsplats (på udde)
      Gottaberget berg
      Gottabäcken bäck
      Gottasjön sjö
      Gottaudden udde
      Gottberget berg
      Gottberget berg
      Gottfrids viken notvarp
      Gotthardsberget berg
      Gottholmen holme
      Gottjärn lång tjärn
      Gottjärnen tjärn
      Gottviken vik
      Granbackmyran myr
      Granbackmyran myr
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granbergsgrundet ett grund
      Granbergsgrundet grund
      Granberget berg
      Granbäckmyra myr
      Granen notvarp
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen holme
      Granholmen Lilla holme
      Granh. St. holme
      Granholmen Stora holme
      Grankläppen backe
      Granmyran myr
      Granselet sel
      Granträsket sjö
      Granudden udde
      Granudden udde
      Granudden udde
      Granudden udde
      Granudden udde
      Granudden udde
      Granudden udde
      Granuddviken vik, notvarp
      Granuddviken vik
      Granuddviken vik
      Granviken vik
      Granvikudden udde
      Gravas holme
      Gravas. holme
      Gretas holmen holme
      Gretas myran myr
      Grovan dalgång
      Grubban notvarp
      Grubban djupt ställe i sjön Akkelisjaure
      Grubban notvarp
      Grubban varp
      Grubban notvarp
      Grubban notvarp
      Grubbholmen holme
      Grubbvarpet notvarp
      Grubbviken vik
      Grubbviken vik
      Grundbetjiken notvarp
      Grundet notvarp
      Grundet grund
      Grundet notvarp
      Grundet grund och notvarp
      Grundforsen fors
      Grundgrubban notvarp
      Grundsundet sund
      Grundträsk sjö
      Grundträsk insjö
      Grundträsket sjö
      Grundträsk, Norra sjö
      Grundträsket, Norra sjö
      Södra Grundträsk sjö
      Grundträsket, Södra sjö
      Grundträsket sjö
      Grundvarpet notvarp
      Grundvarpet notvarp
      Grundviken vik
      Grundviken vik
      Grundviken vik
      Grundvikvarpen 2 st notvarp
      Grundvikvarpet notvarp
      Gruolksuolo holme
      Grussenjaur sjö
      Gruvbackarna backar
      Gruvtjärnarna tjärnar
      Grytan notvarp
      Grytvarpet notvarp
      Gråvaholmen holme
      Gråvaholmen holme
      Gråvatjärn tjärn
      Gråvatjärnviken vik
      Gränholmen holme
      Gränholmen holme
      Gränholmen holme
      Grästjärn tjärn
      Grästjärn tjärn
      Grästjärnen tjärn
      Gräsvarpudden udde
      Grönlunds myran myr
      Grötnäsbäcken bäck
      Gröntallen notvarp
      Gubblijaure sjö
      Gubblijaureströmmen ström
      Gudessuolo holme
      Gudessuolo holme
      Gudessuolosundet sund
      Guioppasbäcken bäck
      Guioppasjaure sjö
      Guioppassjön sjö
      Guioppasåive berg
      Guioppasåivemyran myr
      Gullbensmyran myr
      Gullön ö
      Gullön (forts) ö
      Gullön ö
      Gullön ö
      Gunismyran myr
      Guobbeltvarats berg
      Guobbeltvare berg
      Guodnafjärden vik
      Guodnastjärnen tjärn
      Guorgogasholmen holme
      Guosmasbackarna höjder
      Gustafsholm holme
      Gustafholmmyrarna myr
      Guåsatj notvarp
      Gvantaggan notvarp
      Gvasnasudden udde
      Gveggigaskholmen holme
      Gvellik ö
      Gwellikön ö
      Gverp holme
      Gåbbetjåkko fjäll
      Gåbbtje, Lilla berg
      Gåbbtje, Stora berg
      Gåbbtje Stuor berg
      Gåbbtje Unna berg
      Gåbbtjejegge myr
      Gåbbtjemyran myr
      Gåbrek, se Nuort Gåbrek och Årjel Gåbrek Saknas
      Gåddeholmen holme
      Gårstadviken vik och notvarp
      Gåsflarken myr
      Gåsholmen holme
      Gåsholmviken vik
      Gåsmyran myr
      Gåsmyran myr
      Gåsmyrflarken myr
      Gåsmyrtjärnen tjärn
      Gåsselet sel
      Gåstjärn tjärn
      Gåstjärnbäcken bäck
      Gåstjärnen tjärn
      Gåstjärnen tjärn
      Gåtenåive berg
      Gåtenåive berg
      Gäbbuln notvarp
      Gäbbuln holme
      Gäddbäcken bäck
      Gäddgrubban myr
      Gäddgrubban tjärn
      Gäddgrubbmyran myr
      Gäddsjöbäcken bäck
      Gäddsjön sjö
      Gäddsjön sjö
      Gäddtjärnbäcken bäck
      Gäddtjärn tjärn
      Gäddtjärnen tjärn
      Gäddviken vik
      Gäddviken vik
      Gäddviken vik
      Gäddviken vik
      Gäddvarpet notvarp
      Gäddvarpet notvarp
      Gäddviken vik
      Gäddviken vik
      Gäddviken vik
      Gäddviken vik
      Gäddvikholmen lång holme
      Gärdvarpet notvarp
      Gärkejaurats tjärn
      Gärkejokkots bäck
      Gödningsudden udde
      Gödningsudden udde
      Gödningsudden udde
      Göksundet sund
      Göktjärn tjärn
      Göktorrfuran varp
      Gökudden udde
      Görjeluokte vik
      Görjsundet sund
      Görjsundholmen holme
      Görj(e)sundholmen holme
      Görjtjärn tjärn
      Görjtjärnen tjärn
      Görjvarpet notvarp
      Görjviken vik
      Görjviken vik
      Görj(e)viken vik
      Görj(e)vikudden udde
      Habak berg
      Habak berg
      Habaken berg
      Habakvare berg
      Habakvare berg
      Habakvare berg
      Hagamyran myr
      Hagamyran myr
      Hagamyrtjärnen tjärn
      Hagamyrviken vik
      Hagavarpet notvarp
      Hagavarpet notvarp
      Hagavarpet notvarp
      Hagaviken vik
      Hagaänden notvarp
      Haidenjuonje udde
      Hajkanjarg udde
      Hakkij. sjö
      Hakkijaure sjö
      Halmlidudden udde
      Halsarna myrar
      Halsmyran myr
      Halvmiludden udde
      Halvvägsholmarna holmar
      Halvvägsholmen holme
      Halvvägsmyran myr
      Halvvägstudden udde
      Halvvägsudden udde
      Halvvägsudden, Norra udde
      Halvvägsudden, Södra udde
      Hammak grund
      Hammarsjön sjö
      Hammarsjön sjö
      Hammarträsk sjö
      Hammarträsket sjö
      Hannesaluokte stor vik
      Hanno udde
      Hannobäcken bäck
      Hansestjärnen tjärn
      Haraholmen holme
      Harholmarna holmar
      Harholmen holme
      Harraurbäcken bäck
      Harraure sjö
      Harraureholmen holme
      Harraurholmen holme
      Harrbäcken bäck
      Harrbäcken bäck
      Harrbäcken bäck
      Harrbäcken bäck
      Harrbäcken bäck
      Harrbäcken bäck
      Harrbäcken bäck
      Harrbäcken bäck
      Harrbäckmyran myr
      Harrbäckmyran myr
      Harrbäckmyrarna myrar
      Harrbäckviken vik
      Harrbäckviken vik
      Harrejaurb berg
      Harrejaurbt berg
      Harrejaure sjö
      Harrejaure sjö (tjärn)
      Harrejaure sjö
      Harrejaurliden berg
      Harrejaurtjavik berg
      Harrejokk bäck
      Harrejokk bäck
      Harrejokkvuobme Saknas
      Harremyr myr
      Harrevardo fjälltopp
      Harreviken vik
      Harrholmen holme
      Harrivardo 2 bergstoppar
      Harrok myr
      Harrok sjö
      Harrok sjö
      Harrok sjö
      Harrok sjö
      Harrokbäcken bäck
      Harrokbäcken bäck
      Harrokbäcken bäck
      Harrokjokk bäck
      Harrok Paij. sjö
      Harrok Utsa sjö
      Harrok Vuol sjö
      Harroketsovele holme
      Harroksjöarna sjöar
      Harroksjön sjö
      Harrormyran myr
      Harrselet sel
      Harrsundet sund
      Harrtjärn tjärn
      Harudden udde
      Haruddviken vik
      Harrvarpet notvarp
      Harråbäcken bäck
      Harråholmen holme
      Harråsjön sjö
      Hassavare berg
      Hassevare berg
      Hattudden udde
      Haukabollojaurats tjärn
      Haukabollojegge myr
      Haukabollojokkats bäck
      Haukabollomyran myr
      Haukabollotjärn tjärn
      Haukajaure sjö
      Haukajaure sjö
      Haukajaure sjö
      Haukak sjö
      Haukakbäcken bäck
      Haukaksjön sjö
      Haukaure tjärn
      Haukkapolitjärnarna tjärnar
      Havanjuone udde
      Heden skogsås
      Heikapakte fjällstup
      Heipmovare berg
      Heiskaudden udde
      Hemberget berg
      Hemberget berg
      Hemberget berg
      Hemberget berg
      Hemberget berg
      Hembäcken bäck
      Hemholmen holme
      Hemholmen holme
      Hemholmen holme
      Hemholmmyran myr
      Hemholmmyrbacken backe
      Hemholmmyrviken vik
      Hemholmändan nordligaste delen av Hemholmen
      Hemmyran myr
      Hemmyran myr
      Hemmyrbäcken bäck
      Hemmyrbäcken bäck
      Hemmyrbäcken bäck
      Hemsjön sjö
      Hemströmmen ström
      Hemströmmen ström
      Hemströmmen ström
      Hemströmmen bäck
      Hemströmmen fors
      Hemströmmen strömdrag
      Hemsundet sund
      Hemtjärn tjärn
      Hemträsket sjö
      Hemudden udde
      Hemudden udde
      Hemudden udde
      Hemviken vik
      Hemviken vik
      Hemviken vik
      Hemvikvarpet notvarp
      Henriks holmen liten holme
      Herragadde notvarp
      Herraholmarna holmar
      Herti notvarp
      Hildas holmen holme
      Hingaholmen holme
      Hitan efter udden notvarp
      Hitrestorbacken backe
      Hjällholmen holme
      Hjällholmen holme
      Hjällholmen holme
      Hjällholmen holme
      Hjällholmen holme
      Hjällholmen (forts) holme
      Hjällholmen holme
      Hjällholmen holme
      Hjällholmen holme
      Hjällholmen holme
      Hjällholmudden udde
      Hjällholmvarpet notvarp
      Hjällhörnet udde
      Hjälltjärn tjärn
      Hjällvarpet notvarp
      Hokom berg
      Holmdjupet djupt ställe
      Holmen holme
      Holmen notvarp
      Västra Holmen holme
      Holmen, Östra holme
      Holmen, Östra holme
      Holmforsen fors
      Holmmyran myr
      Holmmyran myr
      Holmmyran myr
      Holmmyran myr
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmsjön sjö
      Holmtjärn tjärn
      Holmtjärnen tjärn
      Holmtjärnen tjärn
      Holmvarpet notvarp
      Holtenjuone vik
      Hopot sjö
      Hopot vik
      Hopotgranen liten holme
      Hopottjärn tjärn
      Hoppales berg
      Hopponesvare berg
      Hoppot vik
      Hoppottjärnen tjärn
      Hornavan sjö
      Hornholmen bergudde
      Hornholmen holme
      Harrtjärnbäcken Saknas
      Humlebacken backe
      Hummelmyran myr
      Hundtjärn tjärn
      Hundtjärn tjärn
      Hundtjärnen tjärn
      Hundvikbacken backe
      Hundviken vik
      Huorras berg
      Huorras, se Huorrasvardo Saknas
      Huorrasjokk bäck
      Huorrasvardo fjäll
      Huottanjaure sjö
      Hurreholmen holme
      Hurreudden udde
      Hurreviken vik
      Hvitträsk sjö
      Hålkosjaure sjö
      Hållstuguheden hed
      Hållstugumyran myr
      Hålmyran myr
      Hålmyran myr
      Hålmyran myr
      Hålstenvarpet notvarp
      Hålvarpet notvarp
      Hårdvallen myr
      Häbbreudden udde
      Häckori sjö
      Häckorijokkats bäck
      Häjkaluokte vik
      Häjkaviken vik
      Häkkaur sjö
      Häkkaure sjö
      Hällan notvarp
      Hällan stor hälla
      Hällbacken backe
      Hällbackvägen stig
      Hällflygget bergsstup
      Hällforsen fors
      Hällholm Saknas
      Hällholmen holme
      Hällholmen holme
      Hällholmen holme
      Hällholmen holme
      Hällholmen holme
      Hällnäs udde
      Hällnässjön sjö
      Hällorna hällor
      Hälludden udde (notvarp)
      Hälludden udde
      Hälludden udde
      Hälludden udde
      Hälludden udde
      Hälludden udde
      Hälludden udde
      Hälludden udde
      Hälluddmyran myr
      Hälluddvarpen 2 st notvarp
      Hälluddviken vik
      Hälluddviken vik
      Hällvarpet notvarp
      Hällviken vik
      Hällviken vik
      Härkberget berg
      Härranjarg udde
      Härsakvare fjäll (berg)
      Hässjemyran odlad myr
      Hästbäcken bäck
      Hästholmen holme
      Hästmyran myr
      Hästmyran myr
      Hästmyran myr
      Hästmyrviken vik
      Hästpakte bergudde
      Hästviken vik
      Högbacken backe
      Högballaurholmen holme
      Högbränna berg
      Högerholmen holme
      Högheden bergudde
      Högholm holme
      Högholmarna holmar
      Högholmarna holmar
      Högholmberget berg
      Högholmen holme
      Högholmen holme
      Högholmen holme
      Högholmen holme
      Högholmen holme
      Högholmen holme
      Högholmen holme
      Högholmen holme
      Högholmen holme
      Högholmen holme
      Högholmen holme
      Högholmen holme
      Högholmen holme
      Högholmvarpet notvarp
      Höglandet Saknas
      Höglandmyran myr
      Högliden berg
      Högudden udde
      Hörberget berg
      Ibmats vik
      Ibmats sjö
      Ibmats sjö
      Ibnotj vik
      Ijaluokte vik, varp
      Ikisjaure sjö
      Illitjbacken backe, udde
      Infjärden holme
      Ingångssundet sund
      Innanholmen holme
      Innerstvarpet notvarp
      Innervik vik
      Inre Skravlet notvarp
      Inresundet notvarp
      Inresundet notvarp
      Islands moddeudden udde
      Istjak, Västra berg
      Istjak, Östra berg
      Jalka berg
      Jalkamyran myr
      Jalkaheden hed
      Jaltaheden hed
      Jan-Jansasjön förutv. sjö
      Jannes holmen holme
      Jannes tjärn tjärn
      Jannes viken vik
      Jannitj tjärn
      Jan Persson notvarp
      Jarfberget berg
      Jaulok tjärn
      Jaulokbäcken bäck
      Jaurok myrslåtter
      Jaurakbäcken bäck
      Jauregacksundet sund
      Jeggaluokte notvarp
      Jeggeluokte vik
      Jekek sjö
      Jeokatmyran myr
      Jerja berg
      Jervas stuor fjälltopp
      Jervas Unna fjälltopp
      Jerta, se Nuort Jerta och Årjel Jerta Saknas
      Jethir fjälltopp
      Jethirpakte fjälltopp
      Jeusoktjärn tjärn
      Jeusukholmen holme
      Jeutomjaure sjö
      Jeutoviken vik
      Jiggaluoktebacken backe
      Jiggaluokteudden udde
      Jilkisåive fjälltopp
      Joakielasbäcken bäck
      Jobovallbäcken bäck
      Jobovallmyran myr
      Johannas myran myr
      Johannesbergen berg
      Johannes berget berg
      Johannesholmen holme
      Johannes viken vik
      Jokkekberget berg
      Jokkekbäcken bäck
      Jokkekmyrarna myrar
      Jokkekvarats berg
      Jokkholmslätten myr
      Jollen notvarp
      Jonastjärn tjärn
      Joukarholmen holme
      Jonpersakåtavarpet notvarp
      Jon-Sjusja-udden udde
      Jopajaurats tjärn
      Jopajaure tjärn
      Jorbmo sjö
      Jorokholmen holme
      Jorrviken vik
      Jotsokgammeln notvarp
      Jotsokholmarna holmar
      Jotsokvarpet notvarp
      Jovakielasbäcken bäck
      Juarakmyran myr
      Juarrakbäcken bäck
      Judapakte berg
      Judapakte berg
      Judapaktholmen holme
      Judapaktviken vik
      Jukkatsnjabme notvarp
      Jullegatjåkko fjälltopp
      Junkarälven älv
      Juobmoj sjö
      Juoksa fjälltopp
      Juolavagge dal
      Juollingen vatten
      Juonatholmen holme
      Juorbaluobbal sel
      Juovakielas berg
      Juovanjuonje berg
      Juovanjuonje fjäll
      Juovatjåkko fjäll
      Juovavarats berg
      Jutapakte berg
      Jutavare berg
      Jutavare berg
      Jutis udde
      Jutis, Västra sjö
      Jutis, Östra sjö
      Jutsavare fjälltopp
      Jylkebäcken bäck
      Jylkevarats berg
      Jylkevare berg
      Jållek fjäll
      Jålletjåkko fjälltopp
      Jårbojaure sjö
      Jårrom fjäll
      Jårromjaure sjö
      Jårromvagge dal
      Jåttattjåkko fjälltopp
      Jäckviken vik
      Jägna fjälltopp
      Jägnagautelen fjäll
      Jägnajaure sjö
      Jägnatjåkko fjälltopp
      Jägnatjåkko fjälltopp
      Jägnav fjälltopp
      Jägnavagge dal
      Jäkkaure sjö
      Jäkna sjö
      Jäknajaure sjö
      Jäknapuouda berg
      Jäknatjaveck berg
      Jämikholmen holme
      Jämikholmen holme
      Jämiksuolo holme
      Jänak sjö
      Jänakbäcken bäck
      Jänaktjåkko fjälltopp
      N. Järftandbgt berg
      Järgagaua vik
      Järgagauholmen holme
      Järgagauviken vik
      Järta fjälltopp
      Järtaberget berg
      Järtajaure sjö
      Järtajokkats bäck
      Järvajaure sjö
      Järvbåsmyran myr
      Järvbåstjärnen tjärn
      Järvtandberget berg
      Järftanden berg
      Järvtandlandet bergland
      Järvtjärn tjärn
      Järvtjärnen tjärn
      Jävjaure sjö
      Kaddeåive berg
      Kaddåive berg
      Katsats fjälltopp
      Kaffetjärnen tjärn
      Kaidnoluoktevarpet notvarp
      Kaissats berg
      Kaissats fjälltopp
      Kaissats fjälltopp
      Kaissats sjö
      Kaisatstjåkko fjälltopp
      Kaisseholmen holme
      Kaissetjåkko fjälltopp
      Kaivojokk bäck
      Kakel stor sjö
      Kaktsakbäcken bäck
      Kaktsakviken vik
      Kaldakselet sel
      Kaldakviken vik
      Kaldo fjälltopp
      Kaldo Uts fjälltopp
      Kaldopakte fjäll
      Kaljokliden berg
      Kaljoktjavelk berg
      Kallaksundet sund
      Kallakudden udde
      Kallakvare fjälltopp
      Kallakvikudden udde
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyran myr
      Kallkälludden udde och notvarp
      Kallkälludden udde
      Kallkällvarpet notvarp
      Kallkällviken vik och notvarp
      Kalloj sjö
      Kallojaure sjö
      Kallok sjö (sel)
      Kalloluokte vik
      Kalloluoktemynne spets av udde
      Kalloluoktemyran myr
      Kallomnipe fjälltopp
      Kallonjunj fjäll
      Kallvikudden udde
      Kallöholmen Saknas
      Kallön ö
      Kallöstormyran Saknas
      Kalmestjåkko fjälltopp
      Kalpakberget berg
      Kalpakvare berg
      Kalpmeluokte vik
      Kaltisjaure sjö
      Kalvholmen holme
      Kalvholmen holme
      Kalvholmsundet sund
      Kalvholmviken vik
      Kalvholmviken vik
      Kalvmyran myr
      Kalvudden udde
      Kalöholmen holme
      Kalön holme
      Kam(?) fjälltopp
      Kamanjarka udde
      Kammarselet sel
      Kanalen sund
      Kaninholmen holme
      Kaninholmen holme
      Kapellforsen fors
      Kapelltjärn tjärn
      Kaptjotjåkko fjälltopp
      Karakholmen holme
      Karaksundet sund
      Karakudden udde
      Karakvarpet notvarp
      Karanes fjäll
      Karanestjovelk, se Karanesvardo Saknas
      Karanesvardo berg
      Karanesvardo Saknas
      Karanesvare berg
      Kargasetåive fjäll
      Karkok berg
      Karkovare berg
      Karl Backlund myr
      Karl Backlund notvarp
      Karlbergsudden udde
      Karl Petters myran myr
      Karl Petters sovo gräsbeväxt hårdmark
      Karl-Salmonsudden udde
      Karl Samuels hagen notvarp
      Karlön holme
      Karlön holme
      Karnavare berg
      Karra fjälltopp
      Karrovaratj berg
      Kartek fjälltopp
      Kartevare bergskedja
      Kartevare berg
      Karvabäcken bäck
      Karvaj. All sjö
      Karvaj. Lul. sjö
      Karvasjöarna två sjöar
      Kasak fjälltopp
      Kasakjaurats tjärn
      Kaskaj sjö
      Kaskajaure sjö
      Kaskajaure sjö
      Kaskajaure, Norra sjö
      Kaskajaur, Nuorta sjö
      Kaskamviken vik
      Kaskes berg
      Kaskejaure sjö
      Kaskejaure sjö
      Kaskejaure sjö
      Kaskejaure, Södra sjö
      Kassanjarg udde
      Kassanjargudden udde
      Kassavardo fjälltopp
      Kattjesjön sjö
      Kattugglebacken bergknös
      Kattuggleberget berg
      Kattugglemyran myr
      Kattugglemyran myr
      Kattuggleselet sel
      Kattuggletjärn tjärn
      Kattuggletjärnen tjärn
      Kattåive berg
      Kattåive berg
      Kattögelberget berg
      Kauvartjåkko berg
      Kava fjälltopp
      Kavan notvarp
      Kavardo fjäll
      Kavva vik
      Kebneholmen holme
      Kebneluokte vik
      Kebnenjarga udde
      Kebnetjåkko fjälltopp
      Kebnetjåkko, Unna fjälltopp
      Kebnevare berg
      Kebneviken vik
      Kebno udde
      Kedak berg
      Keddak fjäll
      Keddakbäcken bäck
      Keddaken, Lilla fjäll
      Keddaken, Stora fjäll
      Keddarnjarga udde
      Kedde udde
      Keddebäcken bäck
      Keddejaurtjärnen tjärn
      Keddejegge myr
      Keddetjavata berg
      Keddijaursjön sjö
      Keddikholmen holme
      Keddikviken vik
      Keddojokk bäck
      Keddokvare fjäll
      Keddokvare fjälltopp
      Kedjavuolvarpet notvarp
      Kedkaure sjö
      Kejgesj(?) bäck
      Kekats backe
      Kekatstjärn tjärn
      Kellonjarg sjö
      Kellonjarg udde
      Kerdakudden udde
      Kergenaude notvarp
      Kerikejge myr
      Kerjemokholmarna holmar
      Kerjemokholmen holme
      Kerkek sjö
      Kerkemaddarjaure sjö
      Kerketjåkko fjäll
      Kerremtjåkko fjäll
      Kerråive fjäll
      Kertek sjö
      Kervåive berg
      Kervåjve berg
      Kesates fjälltopp
      Ketsaure sjö
      Ketsekaisse fjälltopp
      Ketteluopta fjäll
      Kettetjärka fjäll
      Kidak udde
      Kidanjuonje udde
      Kidanjuonje udde
      Kiddajaure sjö
      Kiddo sjö
      Kiddonbäcken bäck
      Kidna berg
      Kidnavare berg
      Kielas berg
      Kielasbäcken bäck
      Kielloviken vik
      Kille fjälltopp
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Killingvarpet notvarp
      Killoraddi notvarp
      Kilpas berg
      Kimisbäcken bäck
      Kimiskielas berg
      Kimismyran myr
      Kinokmyran myr
      Kinokvarpet notvarp
      Kirbones fjäll
      Kirdos sjö
      Kirjastjåkko berg
      Kirkebäcken bäck
      Kirkemaddar berg
      Kirkemaddarj tjärn
      Kirkemaddarjaurats tjärn
      Kirkemtjåkko fjälltopp
      Kirkeudden udde
      Kiron fjälltopp
      Kirranjuoneudden udde
      Kirrasundet sund
      Kirratjärn tjärn
      Kirrisjaurats sjö
      Kirrisvarats berg
      Kirsten ström
      Kirta berg
      Kirvem fjäll (sjö?)
      Kirvem fjälltopp
      Kiesjalliden berg
      Kissjalkielas berg
      Kistojaurats tjärn
      Kittelholmen holme
      Kittelviken vik och notvarp
      Klabbvarpet notvarp
      Klaipo sel
      Klaipoberget berg
      Klaipoudden udde
      Klemmets holmen holme
      Klemmets vallen vall
      Kleutajokk bäck
      Klibbet holme, notvarp
      Klippovardo berg
      Klimpan udde
      Klippo fjälltopp
      Klippoudden udde
      Klobbe holme och notvarp
      Klockan-fyra-knösen bergstopp
      Klockanfyraknösen berg
      Klockantolvknösen berg
      Klockarudden udde
      Klockarudden udde
      Klovatj vatten
      Klovatjholmen holme
      Klyvudden udde
      Klåmok berg
      Klåvan notvarp
      Klädtvättarudden udde
      Knabben hög backe
      Knabbouddarna uddar
      Knasavarpen notvarp
      Kneusviken vik
      Knipstomholmen holme
      Kniptjärn tjärn
      Knitudden udde
      Knitudden udde
      Knutberget berg
      Knutberget berg
      Koberget berg
      Kobäcken bäck
      Kobäcken bäck
      Kockudden udde
      Kogrytan notvarp
      Koholmen holme
      Koholmen holme
      Koholmen holme
      Koholmen holme
      Koholmgrundet grund
      Koholmsundet sund
      Koholmviken vik
      Koikoberget fjäll
      Koikula fjälltopp
      Koikulabäcken bäck
      Koikulsjöarna sjöar
      Kojudden udde och notvarp
      Kokarviken vik
      Koksek sel
      Kolamiltjärn tjärn
      Kolkomevarats berg
      Kolkomis berg
      Kolkomisberget berg
      Kollisluokte vik
      Kollisvippe bukt
      Kollisvippi vik
      Kolmis sjöar
      Kolmis sjö
      Kolmis, Lilla sjö
      Kolmisberget berg
      Kolmisbäcken bäck
      Kolmisj sjö
      Kolmisl vik
      Kolmisvare berg
      Kolosm. myr
      Kompajaurats tjärn
      Konik berg
      Koniksjön sjö
      Konjok berg
      Konpajaurats tjärn
      Konpajaurats tjärn
      Konpatjärn, Lilla tjärn
      Kopatjärn tjärn
      Kopatjärnbäcken bäck
      Koppeludden udde
      Koptej tjärn
      Koptej. sjö
      Koptevuoppe vik
      Koptevuoppvarpet varp
      Koratovare berg
      Koraudden udde
      Koravarpet varp
      Korka notvarp
      Korneudden udde
      Kornladubacken backe
      Kornladuviken vik
      Korpberget berg
      Korrotåsen ås
      Korsselet sel
      Koreträsk sjö
      Korsträsket sjö
      Korfbergen berg
      Kortudden udde
      Kortvarpet notvarp
      Korvsundet sund
      Kosasålo holme
      Kossasola holme
      Kossasolo holme
      Kossasulosundet sund
      Katjärnbäcken bäck
      Kotjbäcken bäck
      Kotjärnen tjärn
      Kotjärnen tjärn
      Kotjärnen tjärn
      Kotta fjärd
      Kottaberget berg
      Kottaudden udde
      Kottjokkudden udde
      Kouonok fjäll
      Kovarpet notvarp
      Krackajokk bäck
      Kraddesjokk bäck
      Kraddespakte lutning (fjäll sluttning)
      Kraddestjåkko fjälltopp
      Kraddevare fjäll
      Kraja udde
      Krajagrubban notvarp
      Krajajokkats bäck
      Krajak berg
      Krajak sjö
      Krajakvare berg
      Krajamyran myr
      Krajaviken vik
      Krakajokk bäck
      Krama Stora sjö
      Kramaströmmen bäck
      Kransnäs udde
      Krappesjokk bäck
      Krappesvare fjäll
      Krappovarpet notoarp
      Krapta fjäll
      Krapta sjö
      Kraptberget berg
      Kraptbäcken bäck
      Kraptsjön sjö
      Kretja sjö
      Kretjaberget berg
      Kretjabäcken bäck
      Kretjabäckviken vik
      Kretjajaure, se Kretja Saknas
      Kroken notvarp
      Krokforsen fors
      Krokholmen holme
      Krokmyran myr
      Krokmyran myr
      Krokmyrbäcken bäck
      Krokmyrtjärn tjärn
      Krokselet sel
      Krokselet sel
      Kroksjön sjö
      Kroktjärn tjärn
      Kroktjärn tjärn
      Kroktjärn tjärn
      Kronholmen holme
      Kronholmen holme
      Kruokeholmen holme
      Kruokevarpet notvarp
      Kruokkenåive berg
      Kruokketjålbme sund
      Kruompajaure sjö
      Kruompamockan land
      Kruosnjarg sjö
      Kruossoholmen udde
      Kruossaj sjö
      Kruossastranden strandslätter
      Kruossavallen vall
      Kruosseluokta vik
      Kruta fjärden
      Krutaberget berg
      Krutaberget berg
      Krutaholmen holme
      Krutaholmen holme
      Krutaholmen holme
      Krutajaure sjö
      Krutojaureberget berg
      Krutajaureströmmen ström
      Krutajauresundet sund
      Krutajaursundholmen holme
      Krutalillholmen holme
      Krutaluobbal sel
      Krutaluokte vik
      Krutastorholmen holme
      Krutasuolo holme
      Krutavare, se Krutajauroberget Saknas
      Krutaviken vik
      Krutaviken vik
      Krutavälbma vik
      Krutejaure sjö
      Krutejaureströmmen bäck
      Krutfor sjö
      Krutforsströmmen bäck
      Kruttorströmmen, se Krutajaureströmmen Saknas
      Kruttorsundholmen, se Krutajauresundholmen Saknas
      Kruttosundet, se Krutajauresundet Saknas
      Krutturberget, se Krutajaureberget Saknas
      Kråkholmen holme
      Kråkholmen holme
      Kråkholmen holme
      Kråkholmen holme
      Kuaksgrubban sänka
      Kuaksvallen backe
      Kuappas sjö
      Kuarboluokte vik
      Kuardaholmen holme
      Kuarpaujarga udde
      Kuarpavarats berg
      Kuarpoluokte vik
      Kuarpoluokteudden udde
      Kuartnejokkets bäck
      Kuassmaksbacken backe
      Kudduinjaure sjö
      Kuednisfjärden fjärd
      Kuednistjärn tjärn
      Kuelkholmen holme
      Kuelkholmsundet sund
      Kuelkholmudden udde
      Kuelleluokte notvarp
      Kuerpa holme
      Kuerpa holme
      Kuerpanunotke land mellan sjöar
      Kuerpberget berg
      Kuerpholmen holme
      Kuerpholmen holme
      Kuerpudden udde
      Kuerpuddviken vik
      Kuesnastjärn vik
      Kuesnasudden udde
      Kuessenjuones udde
      Kukkavardo fjälltopp
      Kukkesj sjö
      Kukkesjaurats tjärn
      Kullen backe
      Kuoblatjåkko fjälltopp
      Kuoddo sjö
      Kuogsakavallen bred odlad udde
      Kuojkekaskholmen holme
      Kuokkieijegge myr
      Kuoletes sjö
      Kuolkokudden udde
      Kuollaluobbal sel(?)
      Kuolleks tjärn
      Kuolletemj tjärn
      Kuolletesjaure sjö
      Kuolotjudden udde
      Kuopsejokk bäck
      Kuordaljokkabs bäck
      Kuorkaholmarna 2 holmar
      Kuorkon fjälltopp
      Kuorpa fjäll
      Kuorpa fjälltopp
      Kuorpakielas fjäll
      Kuorpasuolo holme
      Kuorpeåive berg
      Kuorpholmarna holmar
      Kuorpudden udde
      Kuornokveikholmen holme
      Kuortejaurats sjö
      Kuortjholmen holme
      Kuorttjålmeholmen holme
      Kuorttjålmesuolo holme
      Kuorttjålmesuolo holme
      Kuosajaur sjö
      Kuosajaure sjö
      Kuosajaurströmmen ström
      Kuosak berg
      Kuosaknjarg udde
      Kuosakvare berg
      Kuosanjuones udde
      Kuosas holme
      Kuosas holme
      Kuosas holme
      Kuosasuolo holme
      Kuosasuoloholmen holme
      Kuosasuolosundet sund
      Kuosasuoloudden udde
      Kuosatj notvarp
      Kuosatjholmarna holmar
      Kuosats notvarp
      Kuosavarats berg
      Kuosavare berg
      Kuosavare berg
      Kuosavare Årj berg
      Kuosevarats berg
      Kuossatsjaure sjö
      Kuostertjåkko fjäll
      Kuotak Lilla berg
      Kuotta sjö
      Kuotta Stora berg
      Kuottaj sjö
      Kuottaluobbal sjö
      Kuottavare berg
      Kuotton sjö
      Kuoubabuolvarats berg
      Kuoute berg
      Kurtevuoppholmen holme
      Kurtevuoppmyran myr
      Kusasuolo udde
      Kvargogaskvarpet notvarp
      Kvarkogaska notvarp
      Kvarnbacken backe
      Kvarnberget berg
      Kvarnberget berg
      Kvarnberget berg
      Kvarnberget berg
      Kvarnbo udde
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnforsen Saknas
      Kvarnholmarna 3 st holmar
      Kvarnholmen holme
      Kvarnholmen holme
      Kvarnholmen stor holme
      Kvarnholmen holme
      Kvarnholmen holme
      Kvarnholmen holme
      Kvarnlänningen ställe där man ror i land båtar
      Kvarnselet sel
      Kvarnströmmen ström
      Kvarnströmmen bäck
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarnudden udde
      Kvarnudden udde
      Kvarnudden ställe för sommarladugård
      Kvarnvarpet notvarp
      Kvarnvikberget berg
      Kvarnvikbäcken bäck
      Kvarnviken vik
      Kvarnviken vik
      Kvarnviken vik
      Kvarnviken vik
      Kvarnviken vik
      Kvarnviken vik
      Kvarnviken vik
      Kvarnviken vik
      Kvarnvikgrundet grund
      Kvarnvikholmen holme
      Kvarnvikudden udde
      Kvarnvikudden udde
      Kverkogask notvarp
      Kverkogaskholmen holme
      Kverttjålmeholmen holme
      Kvisten notvarp
      Kvistudden udde
      Kvoddejaure sjö
      Kyrkbacken backe
      Kyrkholmen holme
      Kyrkholmviken varp
      Kyrkviken vik
      Västra Kyrkvikudden udde
      Östra Kyrkvikudden udde
      Kåbderpakte fjälltopp
      Kåbdok sjö
      Kåbdok fjälltopp
      Kåbdoknjuones udde
      Kåbmovorats berg
      Kåbrek berg
      Kåbrakåive fjäll
      Kåddeholmen holme
      Kåivok sjö
      Kåivostranden strandslätter
      Kåivåive, Lilla berg
      Kåivåive, N berg
      Kåivåive S berg
      Kåivåive, Stora berg
      Kåivåive Stora berg
      Kålholmen holme
      Kållesvuoppe vik
      Kåltåtes udde
      Kåltåtes sjö
      Kåltåtesholmarna vik och Ö
      Kålmåsj sjö
      Kålnåsjaure 2 sjöar
      Kålnåsjokk bäck
      Kåpasåive berg
      Kåppelkielas lid
      Kåptjotjåkko fjälltopp
      Kåsenjarga Åno udde
      Kåtabäcken bäck
      Kåtagauteles sjö
      Kåtagrubban slåtter
      Kåtaholmen holme
      Kåtaholmen holme
      Kåtaholmen (holme) notvarp
      Kåtaholmen holme
      Kåtaholmen holme
      Kåtaholmen holme
      Kåtaholmen holme
      Kåtaholmen holme
      Kåtaholmvarpet notvarp
      Kåtaj. S tjärn
      Kåtaj sjö
      Kåtaj sjö
      Kåtajaure tjärn
      Kåtamyran myr
      Kåtamyran myr
      Kåtamyran myr
      Kåtamyran myr
      Kåtamyran myr
      Kåtamyran myr
      Kåtamyran myr
      Kåtamyrbäcken bäck
      Kåtamyrbäcken bäck
      Kåtaselet sel
      Kåtastranden strandremsa
      Kåtasundet sund
      Kåtasundet sund
      Kåtatjärn tjärn
      Kåtatjärn tjärn
      Kåtatjärnen tjärn
      Kåtaudden udde
      Kåtaudden udde
      Kåtaudden udde
      Kåtaudden udde
      Kåtaudden udde
      Kåtaudden udde
      Kåtaudden Norra udde
      Kåtaudden Södra udde
      Kåtavarpet notvarp
      Kåtavarpet notvarp
      Kåtavarpet notvarp
      Kåtavikbäcken bäck
      Kåtaviken notvarp och vik
      Kåtaviken vik
      Kåtaviken vik
      Kåtberget berg
      Kåtejegge myr
      Kåteluokte vik
      Kåtkavardo fjälltopp
      Kåtmyran myr
      Kåtteudden udde
      Kåtteviken vik
      Kåttjok vik
      Kåttjokbäcken bäck
      Kåttjärn tjärn
      Kåttjokmyran myr
      Kåtvarpet notvarp
      Kåtviken vik och notvarp
      Käinaj tjärn
      Käinotjärn tjärn
      Kälkudden udde
      Källan myr
      Källarholmen holme
      Kärbmavarats berg
      Käringbäcken bäck
      Käringudden udde
      Käringudden udde
      Käringviken vik
      Kärnholmen holme
      Kärran udde
      Kättåive berg
      Köpenhamnsholmen holme
      Körvägaviken vik
      Körvägaviken vik
      Körvägaviken vik
      Köttforsen fors
      Köttforsselet sel
      Labba berg
      Labba fjälltopp
      Labbaluokte vik
      Labbas sjö
      Labbasviken vik
      Labblaholmen holme
      Laddeaj sjö
      Laddeavagge dal
      Laddekårtje bäck
      Laddevardo fjäll
      Laddevardo fjäll
      Laddnaktjärn tjärn
      Laddnakudden udde
      Laddok sjö
      Ladnakmyran myr
      Ladnakudden udde
      Ladnaktjärnen tjärn
      Ladumyran myr
      Ladumyran myr
      Ladumyran myr
      Ladumyran myr
      Ladumyran myr
      Ladumyrviken vik
      Laduviken vik
      Laduviken vik
      Ladve sjö
      Ladvisj(aure) se Ladve Saknas
      Lafeholmen holme
      Lagnholmen holme
      Lagnholmen holme
      Lairejokk bäck
      Lairo fjälltopp
      Lairobäcken bäck
      Lairobäcken bäck
      Lairobäcken, Lilla bäck
      Lairojokk bäck
      Lairojokk, Stuora bäck
      Lairojokk, Unna bäck
      Lairojokko bäck
      Lairomyran myr
      Laisan kronopark
      Laisan älv
      Laisan sjö
      Laisauregetjele vik
      Laisjaure sjö
      Laisjauremyran myr
      Laisjokko bäck
      Laisojokko älv
      Laisvall udde
      Laisvare berg
      Laisvare berg
      Laisvikberget berg
      Laisviken vik
      Laisåivatj berg
      Laisälven älv
      Laivoviken vik
      Lajsvalltjålmok tjärn
      Lakastenen sten
      Lakasundet sund
      Lakasundet sund
      Lakko berg
      Lakkoberget berg
      Lakkobäcken bäck
      Lakkojegge myr
      Lakudden udde
      Landsvägamyran myr
      Landsvägaviken vik
      Landsvägaviken vik
      Landsavägavikvarpet notvarp
      Landsvägbäcken bäck
      Landsvägmyran myr
      Landsvägviken vik
      Lannoksbäcken bäck
      Lannokstjärn tjärn
      Lappkyrkan en stor sten
      Lappoholmen holme
      Lappudden udde
      Lappudden udde
      Lappudden udde
      Laptjikholmen holme
      Laptjok sel
      Laptjokberget berg
      Laptjoksauvon sel
      Laptjokvarats berg
      Laptjokvare berg
      Lars-Fjellströmstjärnen tjärn
      Lars myran myr
      Lars tjärn tjärn
      Lassa berg
      Lassetjålme sund
      Lasseudden udde
      Lasseviken vik
      Latak fjälltopp
      Latakåive fjälltopp
      Laviken vik
      Laxbäcken bäck
      Laxbäcken bäck
      Laxbäckviken vik
      Laxgrundet grund
      Laxholmarna små holmar
      Laxholmarna holmar
      Laxholmen holme
      Laxholmen holme
      Laxholmen holme
      Laxholmvarpet notvarp
      Laxselen sel
      Laxsjöarna sjöar
      Laxsjöbäcken bäck
      Laxsjöbäcken bäck
      Laxsjön sjö
      Laxsjön sjö
      Laxsjön sjö
      Laxsjön sjö
      Laxsjön sjö
      Laxsjön sjö
      Laxsjön, L sjö
      Laxsten sten
      Laxstenviken vik
      Laxsundet sund
      Laxsundholmen holme
      Laxsundholmen holme
      Laxsundvarpet notvarp
      Laxtjärn tjärn
      Laxudden udde
      Laxudden udde
      Laxudden udde
      Laxvarpet notvarp
      Laxviken vik
      Leabajaurats tjärn
      Leabajokkots bäck
      Leapakielas berg
      Leffelholmen holme
      Leggekj sjö
      Leipavarats berg
      Lejonholmen holme
      Lekattgrubban vik
      Lekattstommen notvarp
      Lekka vik
      Lekkasundet sund
      Lekksjik sjö
      Lekksjik. Lilla sjö
      Lekksjikbäcken bäck
      Lekkudden udde
      Leksgrundet grund
      Leksholmen holme
      Leksholmen holme
      Leksvarpet notvarp
      Leksviken vik
      Leksviken vik
      Lemmikåsen ås
      Lerbränna notvarp
      Lergrubban lerförekomst
      Lersundet litet sund
      Lersundet sund
      Lersundet sund
      Lersundholmarna 2 holmar
      Lersundholmen, Norra holme
      Lersundholmen, Södra holme
      Lersundudden udde
      Lersundudden udde
      Lertjärn tjärn
      Lerviken vik
      Lerviken vik
      Lerviken vik
      Lerviken vik
      Lerviken vik
      Lerviken vik
      Lerviken vik
      Lervikholmarna holmar (2 st)
      Lerviktjärnen tjärn
      Lesjonjarga udde
      Letjudden udde
      Letjviken vik
      Ligges sjö
      Likaj sjö
      Likholmen holme
      Likkaberget berg
      Likskielas berg
      Likviken vik
      Lill-Aksjok udde
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillbjörken notvarp
      Lillboitholmen holme
      Lillbrändholmen holme
      Lillbrändholmen holme
      Lillbåsträsk notvarp
      Lillbäcken bäck
      Lillbäcken bäck
      Lillbäckmyran myr
      Lillbäckmyran myr
      Lillbrändholmen holme
      Lilldebri udde
      Lilldebre vik, kartskiss
      Lilldebri vik
      Lilldragget fördjupning, inskärning i sandås
      Lilldraggevarpet notvarp
      Lilldraggsundet sund
      Lillfallet vattenfall
      Lillfjärden fjärd
      Lillflarkarna(?) tjärn
      Lillflygget bergsstup
      Lillgaika berg
      Lill-Gajka berg
      Lillgranholmen holme
      Lillgranholmen holme
      Lillgranholmen holme
      Lillgranholmen holme
      Lillgrundet grund
      Lillgrundet grund
      Lillgrundet grund
      Lillgvarda en liten holme
      Lillgärdan liten odling
      Lillgärdan notvarp
      Lillharholmen holme
      Lillharholmvarpet notvarp
      Lill-Harrorberget berg
      Lillholm holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lill-Hålet kanal
      Lillhålet passage
      Lill-Hålmyran myr
      Lillhålmyran myr
      Lillhögholmen holme
      Lilljaulok tjärn
      Lilljärtamyran myr
      LillKalis holme
      Lill Kolmis sjö
      Lill-Kottjakk sjö
      Lill Kuerpholmen holme
      Lillkåttjok tjärn
      Lillkåttjokbäcken bäck
      Lill-lerviken vik
      Lill-Lomholmen holme
      Lill-lubbla sjö
      Lillmakajaure sjö
      Lillmaraholmen holme
      Lillmaraholmen holme
      Lillmaraholmen holme
      Lillmaraholmen holme
      Lillmorbäcken liten bäck
      Lillnammats sjö
      Lill-Nartok sjö
      Lillplassa notvarp
      Lillplunkosmyran myr
      Lillraidok sjö
      Lillruoveholmen holme
      Lillrörviken vik
      Lillsjön sjö
      Lillskarja berg
      Lill-Skarja berg
      Lillskogen skogremsa
      Lillsnotterholmen holme
      Lill-Snåtterholmen holme
      Lillsnåtterholmen holme
      Lillsovo gräsbeväxt hårdmark
      Lillspärren en av spärrholmarna vid...
      Lillspärren liten holme
      Lillstranden notvarp
      Lillstrandudden udde
      Lillstrandviken vik
      Lillströmbacken backe
      Lillströmmen ström
      Lillströmmen bäck
      Lillströmmen ström
      Lillströmmen bäck
      Lillströmmen den mindre grenen av bäck...
      Lillströmmen ström
      Lillströmmen ström
      Lillströmgrubban notvarp
      Lillströmgrubban, Norra notvarp
      Lillströmholmen holme
      Lillströmvarpet notvarp
      Lillströmvarpet notvarp
      Lillsundet notvarp
      Lillsundet sund
      Lillsundet sund
      Lillsundgällo notvarp
      Lillsvånger sjö
      Lilltjadadakholmen holme
      Lill-Tjadnaur sjö
      Lilltjålt berg
      Lilltjärn liten tjärn
      Lilltjärn tjärn
      Lilltjärn tjärn
      Lilltjärn tjärn
      Lilltjärnbäcken bäck
      Lilltjärnronningen gräsbeväxt plats
      Lilludden udde och notvarp
      Lilludden udde
      Lilludden udde
      Lilludden udde
      Lilludden udde
      Lilludden udde
      Lilluddviken vik
      Lillvarpet notvarp
      Lillvarpet notvarp
      Lillvarpudden udde
      Lillvatjejaurholmarna holmar
      Lillvieraken ås
      Lillviken vik
      Lillviken vik
      Lillviken vik
      Lillviken vik
      Lillviken vik
      Lillviken vik
      Lillvikvarpet notvarp
      Lillvuoppeviken vik
      Lillåkerholmen holme
      Lillåkerholmen holme
      Lillön ö
      Lillön ö
      Lillön ö
      Lillön ö
      Limholmen holme
      Lindals varpet notvarp
      Lindbergholmen holme
      Lindbloms udden udde
      Lingobäcken bäck
      Linokberget berg
      Linusforsen fors
      Linåk berg
      Lippiholmen holme
      Lisjmeholmarna holmar
      Lismaj bäck
      Lisjme bäck
      Lispoholmen holme
      Lisposundet sund
      Lispoudden udde
      Livaktjåkko fjälltopp
      Ljustjärnen tjärn
      Loholm holme
      Lomholmen holme
      Lomholmen holme
      Loholmsviken vik
      Lomholmviken vik
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärnen sjö
      Lomtjärn tjärn
      Lomtjärnbäcken bäck
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnviken vik
      Lomviken vik
      Lomvikudden udde
      Lopod holme
      Loppsjön se Maddaure Saknas
      Loubmok-sauvon bäck (dal)
      Loussejaure sjö
      Luatjasmyran myr
      Lul. Butjaj tjärn
      Lul. Istjak se Istjak Östra Saknas
      Lul. Karvaj sjö
      Lul. Luoitaure sjö
      Lul. Nadok se Nadok Lilla Saknas
      Lulleb (Nusak) se Nusauresjöarna Saknas
      Lulleb Nusak sjö
      Lulebdisvarpet notvarp
      Lulebtjåkko del av berg
      Lulebtjåkko berg
      Lulebvarpet notvarp
      Lulepotten sjö
      Lulepottne sjö
      Lulletjåkko fjälltopp
      Luobbal sel
      Luobbal sel
      Luobbal sjö
      Luobbal sel
      Luobbalmyran myr
      Luobdek sjö
      Luobdne sjö
      Luobmej se Luobdne Saknas
      Luoddejaure sjö
      Luodokbäcken bäck
      Luodokjaure sjö
      Luoitaure, Allab sjö
      Luoitaure, Luleb sjö
      Luoitauremockan land
      Luoitaure, Västra sjö
      Luoitaure, Östra sjö
      Luoptosuolo holme
      Luosajaurats tjärn
      Luosajokkats bäck
      Lilla Luossejaure sjö
      Luossejaureberget berg
      Luotaure sjö
      Luotonjaure sjö
      Luovajaure sjö
      Luovaluokte vik
      Luovaåive berg
      Luosevare berg
      Lurven holme
      Lusberget berg
      Lusberget berg
      Lusberget berg
      Luspasjaure sjö
      Luspasvare fjälltopp
      Luspatsviken vik
      Luspavare berg
      Luspe del av älv
      Luspe älvens utlopp ur Laisjaure
      Luspe notvarp
      Luspe bäck
      Luspe berg
      Luspe vatten (vik)
      Nedre Luspe del av älv
      Luspeberget berg
      Luspeberget berg
      Luspebäcken bäck
      Luspeholmen holme
      Luspeholmen holme
      Luspeholmen holme
      Luspejaure sjö
      Luspejaure sjö
      Luspejegge myr
      Luspemyran myr
      Luspemyran myr
      Luspeselet sel
      Luspesjön sjö
      Luspeströmmen fors
      Luspeudden udde
      Luspeudden notvarp
      Luspeudden udde
      Luspeudden udde
      Luspeudden udde
      Luspeudden udde
      Luspevare berg
      Luspevarpet notvarp
      Luspevarpet notvarp
      Luspevarpet, Övre notvarp
      Lustern notvarp
      Lusträsk tjärn
      Lusträsk tjärn
      Lusträskbäcken bäck
      Lutegranen en stor gran
      Luttåive fjälltopp
      Låddak berg
      Lågan notvarp
      Lågapiggen notvarp
      Lågsundet notvarp
      Lågtjoa notvarp
      Lågudden udde
      Lågudden udde
      Lågudden udde
      Lågvarpet notvarp
      Låmebuolda sluttning
      Låmeluobal dal
      Långbacktjärn tjärn
      Långholmen se Sandholmen Saknas
      Långholmen holme
      Långholmen holme
      Långholmen holme
      Långholmen holme
      Långholmen holme
      Långholmen holme
      Långmyr myr
      Långmyr myrar
      Långmyr. Saknas
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långpakte berg
      Långpakte berg
      Långrepvarpen några notvarp
      Långselet sel
      Långsjöberget berg
      Långsjöberget berg
      Långsjön sjö
      Långsjön sjö
      Långsjön sjö
      Långsjön sjö
      Långskvetto udde och notvarp
      Långsmalberget berg
      Långsmalviken vik
      Långsmalvikudden udde
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärnbäcken bäck
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långuddmyran myr
      Långuddvarpet notvarp
      Långuddvarpet notvarp
      Långuddviken vik
      Långvarpet notvarp
      Långvarpet notvarp
      Långvikberget berg
      Långvikberget berg
      Långviken vik
      Långviken vik
      Långviken vik
      Långviken vik
      Långviken vik
      Långviken vik
      Låttikmyran myr
      Länikholmen udde
      Länikudden udde
      Länningudden udde
      Länsmansgrubban notvarp
      Lärjungholmen holme
      Löfmokk näs
      Lördagsmyran myr
      Lördagsmyran myr
      Lövholmen holme
      Lövholmen holme
      Lövholmsundet sund
      Lövmarksbacken backe
      Lövnäs sandås
      Lövudden udde
      Lövudden udde
      Lövudden udde
      Lövuddholmen holme
      Madajdeholmarna holmar
      Maddajveholmarna holmar (2 st)
      Maddaure sjö
      Maddaure sjö
      Maddaure sjö
      Maddorbäcken bäck

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.