ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Jokkmokks socken : Jokkmokks tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1 (Samiska namn)
Namntabell 2 (Samiska namn)

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 68 Naturnamn : 2839 Bebyggelsenamn : 467 Naturnamn : 1200
Jokkmokk sn o. tg Abborrsundet sund Saknas Saknas Saknas Saknas
Jokkmokk sn o. tg Abborrtjärnarna tjärnar Saknas Saknas Saknas Saknas
Jokkmokk sn /Se Abborrtjärnarna tjärnar Jokkmokk sn Abborrsundet vik /Se
Jokkmokk sn o. tg /Se Abborrtjärnarna tjärnar Jokkmokks församling del av sn Abborrsundsmyran myr /Se
Jokkmokk sn /Se Abborrtjärnarna tjärnar Låntok inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Jokkmokk sn o. tg /Se Abborrtjärnen sjö Sexmanne inbyggarbeteckning Abbortjärnberget berg /Se
Jokkmokk sn o. tg /Se Abborrtjärnen tjärn Statak inbyggarbeteckning Abramsmyran myr
Jockmock sn /Se Abborrtjärnen tjärn Abborrtjärnlandet, se 3 Storbacken Saknas Adurbäcken bäck /Se
Jokkmokk sn o. tg /Se Ailisjaure sjö Abrahamsgård, se 5 Karats Saknas Aimobäcken bäck /Se
Jokkmokk samh Ailisjaure sjö Aimojåkk Saknas Aimobäcken bäck /Se
Jokkmocks kyrka Saknas Aimiudden udde Aimoluoppal Saknas Aimojokk bäck
Alkavare kapellkyrka Saknas /Se Aimobäcken bäck Aktse Saknas Akkatjfallen fall
*Arras lappby /Se Aimobäcken bäck Aktse Saknas Akkatjfallet vattenfall
*Arras lappby /Se Aimobäcken bäck Aktsekstugan, se 3 Aktse Saknas Akkejaurbäcken bäck
Huhttán kyrkplats /Se Aimoluoppal tjärnar Altajaure Saknas Allunenape myr
*Hytte Annex, se Kvikkjokk by Aironape sank mark Anajock, se 1 Ligga Saknas All. Ållojaure, se Ållojaur, västra sjö
*Hytte Annex, Kirke, se Kvikkjokk by Aironjauratj tjärn Ananas, se 1-2 Ananasse Saknas Almisbäcken bäck
*Hytte-Kirke, se Kvikkjokk by Airotjärnen tjärn Ananasse Saknas Almismyran myr
Jokkmokk by Aitejauratj sjö Ananasse Saknas Almissjön sjö
Jokkmokk by Aitejaure sjö Apokätno hpl Amakören notvarp
Jokkmokk by /Se Aitejaure tjärn Anderviksudden Saknas Ammabäcken bäck /Se
Kaltisbergkojan koja Aitiholmen holme Anderviksudden Saknas Ammasjön sjö
Kautomjaurby (?) bebygg ? /Se Ajajaure tjärn Aspudden, se 3 Ananasse Saknas Anderviksberget berg
Kettisträsk gd:ar /Se Ajajegge myr Aspudden hemman Appobäcken bäck
Kvikkjokk by /Se Ajamyran myr Avaudden bydel Appoksjöarna sjöar
Kvickjokk by Ajatjärnen tjärn Avaudden bydel Appoksjöarna sjöar
Kvikkjokk by Ajmobäcken bäck Avaudden gårdar Appoälven å
Kvikkjokk by Ajmobäcken bäck Bengtsmyren, se 4,5,6,7 Storbacken Saknas Appoälven å
Kvikkjokk by Akavare berg Björkholmen by ? Askas myr
Kvikkjokk by Akka fjäll Björknäs gård Askasviken vik
Kvikkjokk by o. turistort /Se Akka fjäll Björknäset gård Aspberget berg
Kvikkjokk by /Se Akka berg /Se Bodtjärn, se 8,9,10 Storbacken Saknas Autinmyran myr
Kvikkjokk by /Se Akkajaure tjärn Bodträsktorp eller Laduforssen, se 1 Ladufors Saknas Avabäcken bäck
Kvikkjokk by /Se Akkajaurmyran sank mark Bodträskå Övre Saknas Avan vik
*Kåpkirim plats /Se Akkastjärnen tjärn Bredträsk eller Puottaure, se 6 Puottaure Saknas Avaudden udde
Ligga kraftstation /Se Akkatsfallen fall Britastorp gd Avauddviken vik
Lule lappkyrka Saknas Aktsespolen skogsområde Brändudden hemman Bastuberget berg
Murjek samh. /Se Aktsespolen terräng Brändön gårdar Björkberget berg
Nelkerim plats vid älv /Se Alafjällen, se Allatjåkko, Alleb. o. Luleb. fjäll Brännudden gård Björkmyran myr
Nobbel (?) plats /Se *Alafjällen se Allatjåkko, Alleb. o. Luleb. fjäll /Se Bäckaskog hemman Björkmyrbäcken bäck
*Qweikjock se Kvikkjokk by /Se *Alckevari silvergruva /Se Bäckmark gd Björknästjärn tjärn
Paijerim ställe vid älv /Se *Alkiewari silvergruva Djupbäck gård Björkudden udde
Parkijaur(e) bebygg. och sjö /Se *Alkievari silvergruva /Se Djupbäcken bydel Björnmyran myr
Porjus by /Se Allakjaure sjö Djupdal, se 10,11,12,13 Juggijaur Saknas Blåberget, se Hornberget Saknas
Porjus samh. /Se Allakjegge myr Djupvik, se 6 Karats Saknas Bodmyran myr
Puottaure by /Se Allakjåkkå bäck Dragnäs by Bomyran, se Bodmyran myr
Purkijaur(e) by och sjö /Se Allakvare bergshöjd Erikslund nybygge Bomyran myr
Purkijaur(e) by Allatjåkko, Luleb fjäll Espinära, se 14 Juggijaur Saknas Bomyrberget berg
Purkijaur by /Se ?Allatjåkko, Alleb. o. Luleb. fjäll Fagerlund gård Bomyrbäcken bäck
Radnaure, se Randijaur Saknas ?Allatjåkko, Alleb. o. Luleb. fjäll /Se Femtan, se 11 Vajkijaur Saknas Bredträsket sjö
Randijaur(e) by och sjö /Se *Allavara, se Allatjåkko, Luleb fjäll Fliten, se 25 Murjek Saknas Brändholmsmyr, se Brännholmmyren Saknas
Randijaur by /Se Allejauratj tjärn Forshällan nybygge Brändudden udde
*Sirckas lappby /Se Allejaure sjö Framnäs fjällägenhet? Brännbäcken bäck
Sirkasluokte f.d. by /Se Allejaure tjärn Norra Framnäs skattehemman Brännholmen holme
*Sirkiflukt gård eller by Allmänningstjärnen tjärn Framnäs by Brännholmen holme
Sjokksjokk by /Se Almisbäcken bäck Framnäs gård Brännholmmyran myr
*Socksjock gård eller by Almisbäcken bäck Fräkentjärn hlp Brännlandmyran myr
Storbacken by /Se Almismyran sank mark Grandalen, se 8-9 Norrvik Saknas Brännmyran myr
Storbacken Saknas /Se Almistjärnen tjärn Granheden, se 4 Luvos Saknas Brännmyran myr
Suoksjokk f.d. by /Se Altaheden odling Granuddbo, se 10,11,12 Norrvik Saknas Brännudden udde
*Tawattis Appi by? /Se Altajaure sjö Granudden hemman Brännudden udde
Torpenjaur (?) by /Se Altajaure sjö Granudden by Brännudden udde
*Turpen lappby /Se Altajaurtjärnarna tjärnar Granudden by /Se Bullerbäcken bäck
*Turpenjaur se *Turpen lappby /Se Altajaurtjärnarna tjärnar Guldringheden, se 1 Gullringheden Saknas Bullerheden hedland
Vaikijaur(e) by och sjö /Se Ammaberget berg Gullringhed, se 2 Gullringheden Saknas Båthusudden udde
Vuollerim plats /Se Ammakråvve berg Gullringheden Saknas Bäverholmen holme
Vuollerim by /Se Ammamyran myr Gullringheden Saknas Bäckmynnet vik
Ålloluokta ? gdar /Se Ammatjärnen tjärn Gustafsudde jägmästarboställe Bänkmyran myr
  Anabäcken bäck Gärdan jägmästarboställe Bäverviken vik
  Anajaure sjö Gärdan by Börsting(s)tjärnen tjärn
  Ananasse berg /Se Görjeå Övre Saknas Dalheden skogsområde
  Anavare berg Haraudden by Dilak, se Tilak sjö
  Anderviksberget berg Harrok gård Djupbäcken bäck
  Anderviksberget berg Harsprånget trafikplats Djupbäcken bäck
  Anderviksudden terräng? Harsprånget poststn Djupbäckviken vik
  Andrensbäcken bäck Harsprångsselet trafikplats Djupbäckviken mynningsvik
  Anotjärnen tjärn Harsprångsstigen, se Harsprånget trafikplats Djupmyran myr
  Anotjärnen tjärn Harsprångsstigen hp Djupselet sel
  Anutkaskiberget berg Hedbo, se 26,27,28,29,30 Murjek Saknas Djupselet sel
  Anutkaskijaure tjärn Holmträsk, se Snesudden pst Drossasjön sjö
  Anutjaure sjö Hällan backstuga Dråtjabäcken(?) bäck
  Apmelberget berg Hällfors nybygge Dödens dal, se Junkarjuovva dalgång
  Apmelholmen holme Höganäs by Ekel berg
  Apok-Skaite kärr Höganäs bebyggelse Emilsberget hedland
  Appokaggan utvidgning av Appokälven Höglandet, se 5 Pieski Saknas Fastoudden udde
  Appokberget berg Högträsk by Fastoviken vik
  Appokjaure, Norra tjärn Högudden bydel Fastoviken vik
  Appokjaure, Västra sjö Högås, se 11-12 Storbacken Saknas Fatjes sjö
  Appokjaure, Östra tjärn Jaurekaska Saknas Fatjesjaur (Fatjetj?) sjö
  Appokälven å Jokkmokks häradsallmänning Saknas Fatjesmyran myr
  Aranåive berg Jonstorp, se 7 Puottaure Saknas Fatjesmyrbäcken bäck
  Armojauratj sjö Jottum, se 1-2 Jåttåm Saknas Filoberget berg
  Arpatsbäcken bäck Jottumträsket, se 8-9 Jåttåm Saknas Fingerliden skogsparti
  Arpatsbäcken bäck Jottumträsket, se 3,4,5,6,7 Jåttåm Saknas Fjelutjudden(?) udde
  Arpatsbäcken bäck Juggijaur(e) by Fjösudden udde
  Arpimyran myr Juggijaur Saknas Flakaberget berg
  Arpimyrryggen berg Juggijaur Saknas Flickmyran myr
  *Arvikjokk berg /Se Juggijaur Saknas Fliggmyran myr
  Asakjegge myr Juggijaur Saknas Forsberget berg
  Asjkasape myr Juggijaurliden, se 15,16,17,18 Juggijaur Saknas Forsholmen holme
  Asjkasbäcken bäck Jukkil, se 1 Juokkel Saknas Forshuvudet udde
  Asjkasjaure sjö Jungajaur by Forsviken vik
  Aspberget, Norra berg Juognajaure, se Jungajaur by Forsviken vik
  Aspberget, Östra berg Juokkel Saknas Fräkemmyran myr
  Asplunds myran myr Juokkeljokk, se Kvänberget trafikplats Fårholmen holme
  Asplundstjärnen, Nedre tjärn Juongajaur Saknas Fårholmen holme
  Asplundstjärnen, Övre tjärn Juongajaur Saknas Fällberget = Roukovara berg
  Atjekluokta vik Jåttåm Saknas Fällbergmyran = Kattmyran myr
  Atjekåive berg Jåttåm Saknas Gaddåiviken vik
  Attamyran sank mark Jåttåm Saknas Getberget berg
  At(t)jek berg /Se Jämnäs gård Getudden udde
  Auratjberget berg Jämnäsliden, se 13 Storbacken Saknas Granberget berg
  Auratjheden höjd Järta beb. Granholmen holme
  Auratjjaure sjö Kainalis, se Juokkeljokk förslag till namn på trafikpl. Granholmen holme
  Autimyran sank mark Kajnaure, se Pieski by Granholmen ö
  Autjoape myr Kalludden hemman Granholmen = Kuosasuolo holme
  Autojaure sjö Kalludden by Granudden udde
  Auvakkojaure sjö Kalludden gårdar Gravudden udde
  Auvakkovaara bergshöjd Kaltesluokta Saknas Gråholmen holme
  Avaholmen halvö Kamajåkk Saknas Gräsviken vik
  Avanisape sank mark Karats by Gåsmyran myr
  Backtjärnen tjärn Karats Saknas Gåsmyrorna = Gasajaggie myrar
  Bakvalmyran sank mark Karats Saknas Gåsmyrtjärnarna tjärnar
  Bakvaltjärnen tjärn Karats Saknas Gäddviken vik
  Bakvaltjärnen tjärn Karats Saknas Görjeån å
  Bakvaltjärnen tjärn Karats Saknas Hagamyran myr
  *Barjauri, se Parkijaure sjö Karats Saknas Hammaren klippa
  Bastumyran myr Karats by /Se Haraudden udde
  Bastutjärnen tjärn Karatsträsk, se 2 Vuojatnjarka Saknas Harauddsjön vik
  Bastuträsket tjärn Karatsträsk hemmansgård Harauddviken vik
  Bauda offerplats Karatsträsk by Harrbäcken bäck
  Bengtsmyran sank mark Keita gård Harrejaur sjö
  Bergmyran sank mark Kerkejaur, se Kärkaure jv Harrejokk bäck /Se
  Bergmyren myr Kettisträsket gård Harreselet sel
  Bergmyrtjärnen tjärn Kibmejaur, se Kipmajaur och Kipmaure gård Harrevart berg
  Bergsjön tjärn Kilkok by Harrijaurberget berg
  Bergströmsmyran myr Kipmajaur gård Harrijaurbäcken bäck /Se
  Bergtjärnen tjärn Kitajaur hlp Harrjaurbäcken bäck
  Bergtjärnen tjärn Kitteludden kronohemman Harrokbäcken bäck
  Bergtjärnen tjärn Kitteludden by Harsprånget vattenfall
  Bergtjärnen tjärn Klubbacken, se 2,3,4 Klubbudden Saknas Haukajaure sjö
  Bergtjärnen tjärn Klubbdal, se 5 Klubbudden Saknas Haukok berg
  Bergtjärnen tjärn Klubbudden Saknas Haukokberget berg
  Bergtjärnen tjärn Klubbudden Saknas Haukukbäcken bäck
  Björkberget höjd Klubbudden hemman o. bostadslägenheter Hedarna skogsområde
  Björkberget berg Klubbudden by Hellevare berg
  Björkberget berg Kobdalis, se 1-6 Kåbdalis Saknas Hemberget berg
  Björkberget terräng Koikul, se Kåikul telefonstn Hemberget berg
  Björkberget berg Kojkul, se 1-9 Kåikul Saknas Hemmyran myr
  Björkberget terräng Kojkul by Hemsjön sjö
  Björkberget berg Kojkulberg gård Hendrikviken sel
  Björkberget berg Kopponis, se 1 Kåpponis Saknas Holmen Saknas
  Björkberget berg Koskats, se 1-3 Kåskats Saknas Holmmyran myr
  Björkbergsbäcken bäck Koskats, se Kåskats telefonstn Holmmyrbäcken bäck
  Björkbäcken bäck Kronidan gård Horna berg
  Björkbäckskojorna kojor Kronidberg, se 14,15,16,17,18 Storbacken Saknas Hornberget berg
  Björkmyran myrmark Kuori, Kuri förslag till namn på hlp Hundberget berg
  Björkmyran sank mark Kuouka pst Hundmyran myr
  Björkmyrberget berg Kuouka by Hundheden hedland
  Björkmyrbäcken bäck Kuouka by Hundselet sel
  Björkmyrbäcken bäck Kvikkjokk Saknas Hundtjärn tjärn
  Björkmyrbäcken bäck Kvikkjokk Saknas Häbberstjärn tjärn
  Björkmyrtjärnen tjärn Kvänberget trafikplats Häbberstjärnbäcken bäck
  Björkmyrtjärnen tjärn Kåbdalis hlp Hägnan område
  Björknästjärnen tjärn Kåbdalis Saknas Hällberget berg
  Björksjön sjö Kåikul Saknas Hällberget berg
  Björnberget berg Kåikul telefonstn Hällberget berg
  Björnberget berg Kåpponis Saknas Hällberget, se Lillhällovara berg
  Björnbergstjärnen eller Stortjärnen tjärn Kårvo gård Hällovaramyrorna myrar
  Björnbergstjärnen tjärn Kåskats Saknas Hällovarsjön tjärn
  Björnmyren myr Kåskats telefonstn Härasmyran(?) myr
  Björnsjön tjärn Källudden gård Höganäsgrynnan notvarp
  Björnsjön tjärn Kärkaure jv Höguddbäcken bäck
  Björnåsen ås Laddonudden gård Högudden udde
  Blåberget berg Ladufors Saknas Högåsen tallås
  Blötmyran sank mark Lagnästräsket Saknas Hösundet sund
  Blötmyrtjärnen tjärn Lagnästräsket, se 19,20 Storbacken Saknas Inkiholmen holme
  Blötmyrtjärnen tjärn Lagnäsudden, se 21,22 Storbacken Saknas Innerst-tapmok myr
  Bodträskån å Lagnäsån gård Jabmevarats berg
  Bodträskån å Lakaträsk, se 1 Njakaure Saknas Jamekusudden udde
  Bodträskån å Larsbo fjällägenhet Jamekutjviken vik
  Bodträskån å Lenatorp gd Jamikutjselet sel
  Bomyran sank mark Lenatorp hemman Jamikutjudden udde
  Bomyrberget berg Lerudden gård Jamikutjviken vik
  Brattmyrkullen höjd Lerudden hemman Jaurasjmyran myr
  Bromyren myr Ligga Saknas Jauratjholmen holme
  Brustjärnen tjärn Ligga Saknas Jokkajaurats tjärn
  Bryggtjärnen tjärn Liggavägen hp Jokkotjärn tjärn
  Brändberget berg Lillmo, se 13 Norrvik Saknas Joksaurbäcken bäck
  Brändberget berg Lillodlingen gård Joksaure, västra sjö
  Brändholmstjärnen tjärn Lillselet hpl Joksaure, östra sjö
  Brännberget berg Lillselet frälsetorp eller fjällägenhet Jottjaberget berg
  Brännholmen holme Lillstrand, se 23-24 Storbacken Saknas Jovvaketjheden skogsås
  Brännlandsmyren sank mark Lillåstrand Saknas Jovvaketjmyran myr
  Brännlandet berg? Linjeudden Saknas Juggijaurbäcken bäck
  Brännlandsmyren myr Linjeudden by Jungaberget berg
  Brännlandsmyran myr Linjeudden by Jungabäcken bäck
  Brännlandsmyran myr Ludvigsudde jägmästarboställe Junkarudden udde
  Brännmyran myr Ludvigsudde by Juognabäcken bäck
  Brännmyran sank mark Lulekets, se 1-2 Lulleketje Saknas Juognavare berg
  Brännmyren myr Lulleketje Saknas Juoksjaure sjöar
  Bränntjärnen tjärn Luovos, se 1-3 Luvos Saknas Juovaketsmyr, se Jouvvakerj-jegge myr
  Brännudden udde Luovus, se Luvos telefonstn Juovaketsmyr, se Jovvaketjmyran myr
  Brännvallsberget berg Luovos by Jutsaberget berg
  Brännviken vik Luvos Saknas Jutsamyran myr
  Bräntholmmyran sank mark Luvos Saknas Jutsavare berg
  Bullerbäcken bäck Luvos telefonstn Jåkkmåkkberget berg
  Bullerheden hed Lyckotorp, se 14-16 Norrvik Saknas Jåttomberget berg
  Bullerstensmyran myr Lågheden by Jåuraberget berg
  Bullerstensåsen ås Långströmsbastun koja Järtabäcken bäck
  Björkberget berg Madjevare Saknas Järtajaur sjö
  Byxviken vik Maitum by Järtajaure sjö
  Bäckkojkullen höjd Maitum hlp Järtakullen berg
  Bäckmyran myr Margaretaborg, se 7 Karats Saknas Järtakullen berg
  Bäckmyran sank mark Maskbäcken by Järtasjön sjö
  Bänkmyrberget berg Maskbäcken, se 1 Suoksjåkk Saknas Järtatjåkko berg
  Bävertjärnen tjärn Mattisudden by Järtatjåkko berg
  Bävertjärnen tjärn Mattisudden bebyggelse Järvasudden udde
  Bäverudden udde Mattisudden by /Se Järvasviken vik
  Börstingtjärnen tjärn Mattsgården, se 4 Sarkavare Saknas Kainoberget berg
  Dalheden hed Mellanmyren, se 32 Murjek Saknas Kainoberget berg
  Dalmyran myr Mellansjö gård Kainovare, se Kanioberget berg
  Dalmyran myr Mellanås, se 1 Sjuggijaur Saknas Kairaberget berg
  Dalmyran myr Mittigården, jfr Östigården, Västigården gård Kairamyran myr
  Dalträsket sjö Mo gd Kairaträsket sjö
  Dammrånningen myr Moskaure, se 1 Måskaure Saknas Kaisekietjjökeln jökel
  Dammtjärnen tjärn Mossrå, se 2 Anderviksudden Saknas Kaitberget berg
  Dammudden udde Muorjek, se Murjek Saknas Kaitumfallen fall
  Damntjärnen tjärn Muorjevare Saknas Kaitumfallet fall
  Danielstugtjärnen tjärn Murjek by och stationssamhälle Kaitumfallet Saknas
  *Darra(vare) fjäll /Se Murjek by och stationssamhälle Kajtumfallet vattenfall
  Degerselet vattendrag Murjek Saknas Kaitumfallet, norra vattenfall
  Djupbäcken bäck Murjek Saknas Kaitumfallet, södra vattenfall
  Djupmyran sank mark Murjek Saknas Kaitumholmen holme
  Djupsjön sjö Murjek Saknas Kaitumselet sel
  Djupträsket tjärn Murjek Saknas Kajtumselet sel
  Djupträsket sjö Murjek Saknas Kalakmela strandparti
  Djupträsket sjö Murjek Saknas Kallakmelholmen holme
  *Dårfjäll(et) fjäll /Se Myrrået, se 5-10 Sarkavare Saknas Kallakmella strandparti
  Döda havet tjärn Måskaure Saknas Kallgraven bäck
  Döda träsket tjärn Mörtberg, se 2 Lillåstrand Saknas Kallkällmyran myr
  *Dødrich, se Dødrik fjäll Nelkerim beb. Kallkällmyran myr
  *Dørdrik fjäll Nelkerim Saknas Kallokselet sel
  *Dørdrik fjäll Nilahyddan hydda Kallomyran myr
  Dövelmyran sank mark Njakaure Saknas Kalluddavlägget timmeravlägg
  Dövelmyran sank mark Njave Saknas Kalluddberget berg
  Dövelsmyrtjärnen tjärn Njavve Saknas Kalluddbäcken bäck
  Döveltjärnen tjärn Njavve telefonstn Kalluddbäcken bäck
  Döveltjärnen tjärn Njonjes, se Njunjes telefonstn Kalluddvarpet notvarp
  Emilstjärnen tjärn Njunjes Saknas Kalluddviken vik
  Emilstjärnen tjärn Njunjes telefonstn Kalluddören grund
  Enuda(?) fjäll /Se Njuongis Saknas Kalsokheden hedland
  Fartjas tjärn Nordanå bydel Kalsokheden tallhed
  Fatjas terräng Nordanå by Kalsokmyran myr
  Fatjasheden berg Norrmon, se 11 Sarkavare Saknas Kalsokträsket sjö
  Fatjassjön sjö Norrstrand hemman Kaltisberget berg
  Fatjassjön sjö Norrstrand kronotorp Kaltisbäcken bäck
  Fatjatj-jauratj tjärn Norrstrand gårdar Kaltisjaur(e) sjö
  Fatjatj-jaure sjö Norrvik Saknas Kalti(s)sjön sjö
  Fatjatj-jaure, se Fatjassjön sjö Norrvik Saknas Kani berg
  Fatjatjvaratj berg Norrvik Saknas Kaniberget berg
  Fiellutjudden udde Norrvik Saknas Kanibäcken bäck
  Fierro berg /Se Norrvik Saknas Kapmakfallet fall
  Filoberget berg Norrvik Saknas Karats sjö
  Filoberget berg Norrvik Saknas Kara(t)stresk sjö
  Filohedarna hedar Norrvikskullen, se 17-18 Norrvik Saknas Kara(t)sudden udde
  Fingerliden terräng Notudden beb. Karinsjön vik
  Finn-Mickumyren myr Nygård, se 8 Karats Saknas Kartiberget berg
  Finnselet lugnvatten Nälkerim gdar Kartiberget berg
  Finnstabäcken bäck Näsberg(et) by Kartivabäcken bäck
  Fioltjärnen tjärn Näsberg by Kartivamyran myr
  Flarktjärnen tjärn Ollejaur, se 29-20 Juggijaur Saknas Kaskajaremforsen fors
  Flickholmen holme Ovansjö Saknas Kaskajaremforsen fors
  Forsberget berg Padjerim Saknas Kaskakoika fors
  Forsholmen holme Padjerim telefonstn Kaska Stainajaur(e) sjö
  Forsmarksmyran sank mark Paijerim by Kattmyran myr
  Fredriksjön tjärn Pajerim, se 1-7 Padjerim Saknas Kattmyran myr
  Fräkenholmen holme Pajerim, se Padjerim telefonstn Kautasbäcken bäck
  Fräkenmyran myr Palgejaur by Kautasforsen fors
  Fräkenmyran myr Palkijaure by Keilabäcken bäck
  Fräkenmyran myr Pellokis gård Keitaträsket sjö
  Fräkenmyran sank mark Pellokis Saknas Keratjberget berg
  Fräkenselet sel Persbacka hemman Kerisjaure sjö
  Fräkenvassen terräng Persbacka gd Kettisträskberget berg
  Furumyran myrmark Persbacka gård Kettisträsket sjö
  Fårbastaberget berg Persbacken hemman Keutarjokk, se Kautasbäcken Saknas
  Fällberget berg Piatis, se Ruotsevare förslag till namn på trafikpl. Kilkoberget berg
  Fällbergstjärnen tjärn Piatis Saknas Kilkoheden hedland
  *Gaise-giek fjäll Piatisheden, se 1 Piatis Saknas Kilkokträsket sjö
  *Gaisiget fjäll Piatisheden gdar Kilkoträsket sjö
  *Gaissemere, se Kaisemuora fjäll Piertinjaure, se Pirtsnjaur(e) by Kipmajaur sjö
  *Gaissevara, se Kaisemuora fjäll Pieski by Kipmaurberget berg
  Gammelhemheden terräng Pieski Saknas Kirkerim sel
  Gammelhemviken vik Pirtinjaur(e) by Kirkjaurbäcken bäck
  *Gappikiok fjäll Porjus församling församling Kistabäcken bäck
  Gartekjauratj tjärn Porjusfallen hp Kittelträsket sjö
  Gassamyran sank mark Porjus turiststation, se Porjusfallen hp Kitteludden udde
  *Gassavardo fjäll Porsi by Kittjarbäcken bäck
  *Gaudelis, se Gautelestuoddar fjäll Porsi by Kittjaudden udde
  *Gautas fjäll /Se Porsi pst Kittjaviken vik
  Gautelestuoddar fjäll Porsi by Klampbäckmyran myr
  Gautelestuoddar fjäll /Se Porsiavan Saknas Klingermyran myr
  Gautilis, se Kuoutelistuottar fjäll Porsiavan bydel Klockarmyran myr
  Getberget berg Porsiedet bydel Klockarmyrbäcken bäck
  Getholmen holme Portnak gård Klubbudden udde
  Getingmyren myr Puottaure Saknas Klubbuddsjön sjö
  *Getsietjack fjäll /Se Puottaure Saknas Koholmen holme
  Gladvik vik Purkijaur(e) by Kojkulberget, S. berg
  Glasögontjärnarna tjärnar Pärlan kronohemman Kojkul(s)bäcken bäck
  Glestallberget berg Pärlan gård Kojkulmyran myr
  Glestallberget berg Pärlholmen Saknas Kojkulträsket sjö
  Glittertjärnen tjärn Pärlholmen hemmansgård Kojkultr(äsket), S., se Sörkojkulträsket sjö
  Globerget berg Rahaberget, Rahanåive, se Fräkentjärn förslag till namn på hpl Kokajaur sjö
  Globergsmyran myr Randaträsk gdar Koltaselet sel
  Globergsmyran myr Randaträsket by Konjekberget berg
  Globergsmyran, Nedre myr Randaträsket by Konjeksuavon, se Kunjekselet sel
  Globergsmyran, Övre myr Randijaur by Konjekvare berg
  Globergstjärnen tjärn Randijaur by /Se Konnabäcken bäck
  Granberget höjd Randjaur, östra gårdar Koratjberget berg
  Granberget berg Rennäs gårdar Koratjbäcken bäck
  Granberget berg Repikotats, se Ripikåtan Saknas Koratj tjärn tjärn
  Granberget berg Ripikåtan viste Kosakberget berg
  Granberget berg Ruotsevare förslag till namn på trafikpl. Kosakbäcken bäck
  Granberget skogshöjd Saggatfors, se 1-3 Njavve Saknas Kosakheden hedland
  Granbergstjärnarna tjärnar Sagotorp, se 12 Sarkavare Saknas Kosaktjärn tjärn
  Granholmen holme Saltoluokta pst Kotjerimforsen fors
  Granmyran sank mark Sanden bydel Kotjerimforsen fors
  Granströmstjärnen tjärn Sandmo, se 13 Sarkavare Saknas Kotjerimselet sel /Se
  Granuddtjärnen tjärn Sapta gård Kotjerimtjärnen tjärn
  Granåsen ås Sarkaskolan, se 14 Sarkavare Saknas Koukaforsen fors
  Grenforsen fors Sarkavare by Koukaforsen fors
  Gretamyran myr Sarkavare Saknas Koutjarimforsen fors
  Gretamyran sank mark Sarkavare Saknas Kroktjärn tjärn
  Gretamyrbäcken bäck Sarkavare Saknas Krokugmyran myr
  Gretamyrbäcken bäck Sarkavare Saknas Krokugmyran myr
  Grubbtjärnen tjärn Sarkavare Saknas Krokugmyrbäcken bäck
  Grubbtjärnen tjärn Sarkavare Saknas Krokugmyrtjärn tjärn
  Grundforsberget berg Sarkavare Saknas Krokäng vik
  Grundforsberget berg Sarkavare Saknas Kronmyran myr
  Grytan göl Satekvare Saknas Kronudden udde
  Grytan tjärn Satimberg, se 1 Satekvare Saknas Kukkesjaure sjö
  Gräsviken vik Sauloudden Saknas Kemjekselet sel
  Grävtjärnen tjärn Sauloudden frälsetorp Kunskapsberget berg
  Grönvattutjärnen tjärn Saulshem, se 1 Sauloudden Saknas Kunskapsmyran myr
  Gullringhedselet sank mark Selet, se 1 Nelkerim Saknas Kuoltoberget berg
  Gustavsträsket sjö Selet hemman Kuornojåkkå, se Kvarnbäcken bäck
  Gårdsmyran sank mark Sierre Saknas Kuosakåive berg
  Gåsholmen holme Sirre beb. Kuoukaforsen fors
  Gåsmyran sank mark Sirre beb. Kuoukasjön sjö
  Gåsmyrtjärnarna tjärnar Sirre gårdar Kuoukavare berg
  Gåstjärnen tjärn Sirrejaure, se Sierre gård Kuroisudden udde
  Gåstjärnen tjärn Sirri, se 1 Sierre Saknas Kurvusudden udde
  Gäddsjön tjärn Sjellarim by Kvarnbäcken bäck
  Gäddtjärnen tjärn Sjockjock Saknas Kvarnbäcken del av Pärlälven
  Gökträsket tjärn Sjoksjok (by) gård Kvarnbäcken bäck
  Görjemyran sank mark Sjoksjok beb. Kvarnbäcken bäck
  Görjeviken vik Sjuggijaur Saknas Kvarnbäcken bäck
  Görjeån å Själlarim by Kvarnbäcken bäck
  Görjeån å Själlarim Saknas Kvarnbäcken bäck
  Görjeån å Skottudden Saknas Kvarnbäcken bäck
  Görjeån å Skällerim, se 1-4 Själlarim Saknas Kvarnbäcken bäck
  Hagamyran sank mark Skönstorp, se 19 Norrvik Saknas Kvarnbäcken bäck
  Hagatjärnen tjärn Slackaträsk, se 1 Slakka Saknas Kvarnbäcken gren av Pärlbäcken
  Haikak berg Smeds by Kvarnbäcken bäck
  Haikakbäcken bäck Smeds by Kvarnbäcken bäck
  Haikakmyren myr Smeds by /Se Kvarnbäcken bäck
  Haipakbäcken bäck Smeds by Kvarnbäcken bäck
  Haipakmyren myr Smeds by Kvarnbäcken bäck
  Hakitjaure sjö Snesudden pst Kvarnbäcken bäck
  Hakkejaure odling? Solliden gård Kvarnholmen holme
  Halma-ape myr Spadnejaur Saknas Kvarnmyran myr
  Halma-ape myr Spadnovare Saknas Kvarnträsket sjö
  Hamso terräng Stara bydel Kvarnmyrarna myrar
  Hangerape sank mark Stareberg bydel Kvarnträsket tjärn
  Hannisträsket tjärn Stareberg eller Pellokis, se 1 Pellokis Saknas Kvarnudden udde
  Harrbäcken bäck Stationen Saknas Kvarnviken vik
  Harrbäcken bäck Stenmyren, se 33 Murjek Saknas Kvarnviken vik
  Harrbäcksmyran sank mark Stenriket, se 2,3,4 Juongajaur Saknas Kvokaj., se Kokajaur(e) sjö
  Harrevardo berg /Se Stensel kronotorp Kyrkbäcken kanal
  Harrevarats berg /Se Storbacken by Kyrktjärn tjärn
  Harrijaurbäcken bäck Storbacken by Kyrktjärn tjärn
  Harrijaure sjö Storbacken Saknas Kyrktjärnen tjärn
  Harrijaurebäcken bäck Storbacken Saknas Kyrkviken vik
  Harrijaurluobbal tjärn Storbacken Saknas Kåbderimselet sel
  Harrivarto bergsområde Storbacken Saknas Kåbtajaurbäcken bäck
  Harrivarto berg Storbacken Saknas Kåbtajärvbäcken bäck
  Harrokbäcken bäck Storbacken Saknas Kåddebäcken bäck
  Harrokträsket sjö Storbacken Saknas Kåddimyran myr
  Harsprånget vattenfall /Se Storbacken Saknas Kåikaurbäcken bäck
  Harsprånget vattenfall /Se Storbacken Saknas Kåppåtsbäcken bäck
  Hattmyran myr Storbacken Saknas Kårsåbäcken bäck
  Hattmyran myr Storbacken Saknas Kårvoberget berg
  Hattmyrbäcken bäck Storbacken Saknas Kåskemberget berg
  Hattmyrbäcken bäck Storberg, se 3 Storberget Saknas Kåskemudden udde
  Haukaape sank mark Storberget Saknas Kåtaberget berg
  Haukajaure tjärn Storgrundtorp, se 3-4 Anderviksudden Saknas Kåtaholmen holme
  Haukajaure sjö Storgården, se 15 Sarkavare Saknas Kåtamyran myr
  Haukajaure, Nedre tjärn Storholmen, se 1 Stuorsuoloi Saknas Kåtamyran myr
  Haukajaure, Övre tjärn Storskiftet, se 34,35 Murjek Saknas Kåtamyran myr
  Haukauratj sjö Storstrand, se 25,26 Storbacken Saknas Kärbmakjaure sjö
  Haukijärvi tjärn Storvallen, se 1 Njunjes Saknas Käringviken vik
  *Haurivarto berg /Se Strandro, se 20 Norrvik Saknas Kärkelberget berg
  Haurri, se Hurrevare fjäll Strömnäs hemman Kärkmak sjö
  Hedmansmyran myr Strömnäs gård Kärkmakberget berg
  Hedningsbackarna höjder Strömnäsbacken, se 27 Storbacken Saknas Kärkmaktjärnen tjärn
  Helvetesfallet fall Stuorsuoloi Saknas Kärleksholmen holme
  Hemberget berg Sucksåive, se 5 Suoksåive Saknas Laddaholmen holme
  Hemberget berg Sudok pst Laddonjaure sjö
  Hemberget berg Sudok Saknas Laddonsjön sjö
  Hemmyran sank mark Suobbatsel kronotorp Laddonudden udde
  Hemsjön sjö Suodok, se 1-9 Sudok Saknas Ladniåivi berg
  Hemsjön sjö Suoksjåkk Saknas Ladumyran myr
  Herransmyran myr Suoksjokk beb. Lagnäskata(?) äng
  Herr Danielberget berg Suoksjokk gårdar Lagnäsbäcken bäck
  Herr Danielmyran myr Suoksjokk gårdar Lagnästräsket sjö
  *Heudni fjäll Suoksåive Saknas Lagnästräsket sjö
  *Heudni fjäll /Se Tallhed, se 9 Karats Saknas Lagnäsån Saknas
  Hierkepieljaure sjö Norra Talludden torp Lagnäsån bäck
  Hierkepieljegge sankmark Tarrahyddan hydda /Se Laitaberget berg
  Hiert Shulos(?) holme /Se Tellejokk hlp Langas regleringsdamm damm
  Hitretjärnen tjärn Tellejåkk jvst Lappbäcken bäck
  Hitretjärnen tjärn Tjomotis, se 1-5 Tjåmotis Saknas Lappbäckviken vik
  Holmajärvi tjärn Tjåmotis Saknas Lappholmen holme
  Holmajärvi tjärn Torrajaur, se 1-5 Tårrajaur Saknas Lappkistan träkista
  Holmmyran myr Tufrå, se 16-20 Sarkavare Saknas Lappvallberget, se Rovivare Saknas
  Holmmyran myr Tårrajaur by Lars-Olsa-snibben backe
  Holmmyran myr Tårrajaur Saknas Lastakberget berg
  Holmmyran myrmark Tårrajaur telefonstn Lastakbäcken bäck
  Holmmyran myrmark Tårrajaure förslag till namn på hpl Lastakmyran myr
  Holmmyran sank mark Vackerbacken gårdar Lataks(uoloi), se Laddaholmen holme
  Holmmyran sank mark Vaikijaur(e) by Laxholmen holme
  Holmmyran sank mark Vajkijaur telefonstn Laxmyran myr
  Holmtjärnen tjärn Vajkijaur Saknas Laxmyrbäcken bäck
  Holmtjärnen tjärn Vaimat by Laxmyrtjärn tjärn
  Holmtjärnen tjärn Vaimat förslag till namn på trafikpl. Laxudden udde
  Holmtjärnen tjärn Varjek Saknas Lerudden udde
  Holmtjärnen tjärn Varjisträsk hlp Letonjegge, se Ladumyran myr
  Holmträskbäcken bäck Varjisåvattnen Saknas Letsi(forsen) fors o. kraftverksbygge
  Holmträskbäcken bäck Wuodnajaur, se 1 Vuotnajaur Saknas Lettjiforsen fors
  Holmträsket sjö Vuodnajaure, se Voutnajaure by Let(t)jiselet fors
  Holmträsket sjö Vuojatnjarka Saknas Liggaforsen for
  Holmträsket tjärn Vuollerims församling församling Likholmen holme
  Holmträsket tjärn Vuollerim Saknas Lillagnästräsket tjärn
  Holsterviken vik Vuollerim by Lillberget berg
  Holtakottjärnen tjärn Vuollerim by Lillberget berg
  Huhttán by /Se Vuollerim by Lillberget berg
  Hulkejaure tjärn Vuotjanjarka Saknas Lillberget berg
  Hundberget berg /Se Vuotjatnjarka, se 10 Karats Saknas Lillbäcken bäckgren
  Hundberget berg Vuotnaberget Saknas Lillforsen fors
  Hundheden hed Vuotnajaur(e) by Lillholmen holme
  Hundkullen höjd Vuotnajaur Saknas Lillholmen holme
  Hundkullen höjd Västanbäcken gård Lillhällovara berg
  Hundkulltjärnen tjärn Västigården gård Lill-Karin holme och strandremsa
  Hundselet sel Ytterlule by Lillkarinholmarna holmar
  Hundselsforsen fors Åkerberg, se Murjek Saknas Lillkeratj; sjö /Se
  Hundtjärnen tjärn Åkerberg eller Muorjek, se 6 Murjek Saknas Lillkilkok tjärn /Se
  Hundtjärnen tjärn Åkerberg, se 7-24 Murjek Saknas Lill-latakholmen holme
  Huornaberget höjd Ålloluokta Saknas Lillselet sel
  Huornasberget berg Åmötet by Lillselet sel
  Huornastjärnen tjärn Åmötet by Lillselet sel
  Huorsunjarka näs /Se Åmötet by Lillselet sel
  Hurrivare fjäll Åsgård jägmästarboställe Lillselet sel
  Hurrevare fjäll Älfsborg hemman Lillsjön tjärn
  Hurrivare fjäll /Se Älvnäset, se 36 Vuollerim Saknas Lillokabram sjö
  Hustrumyran myr Östansjö hemman Lillpiatis sjö
  Häbbersmyran sank mark Österberga, se 28-29 Storbacken Saknas Lillspiken berg
  Häbberstjärnen tjärn Östigården, jfr Mittigården, Västigården gård Lilltu(o)ljesjön sjö
  Häbberstjärnen tjärn   Lillån bäckgren
  Häbberstjärnen tjärn   Lillälven älv
  Häbberstjärnen tjärn   Lillälven älv
  Hälka udde /Se   Linaberget berg
  Hällberget berg   Linaberget berg
  Hällforsen fors   Linaberget berg
  Hällomyran sank mark   Linabäcken bäck
  Hällotjärnen tjärn   Linabäcken bäck
  Hällovare berg   Linabäcken bäck
  Hällovare berg   Linabäcksudden udde
  Hällovaremyran sank mark   Linabäckänget slåttermyr
  Hällovaretjärnen tjärn   Linabäckänget äng
  Härkbackarna berg   Linajokk bäck
  Härkmyran sank mark   Linajåok; bäck
  Härkmyrtjärnen tjärn   Linavare berg
  Hästajauratj tjärn   Linjetjärn tjärn
  Hårås fjäll /Se   Linjeudden udde
  Hästajaure sjö   Lobbal tjärn
  Hästberget berg   Lokkejaurbäcken bäck
  Hästberget berg   Lommeape myr /Se
  Hästholmen holme   Lomtjärn tjärn
  Hästkullen höjd   Lomträsket sjö
  Hästmyran myrmark   Lovikmyran myr
  Hästmyran myr   Loviksberget berg
  Hästskotjärnen tjärn   Loviksvare, se Loviksberget berg
  Hästtjärnarna tjärnar   Lulevatten, Stora, = Luleträsk, Stora sjö
  Hästtjärnen tjärn   Lule älv, Stora, se Storälven och Norrälven älv
  Höbäcken bäck   Lule älv, Lilla, se Lillälven och Sörälven älv
  Högheden hed   Lul. Kerats sjö /Se
  Hösundet sund   Lullek(i)etjforsen fors
  Hötjärnbäcken bäck   Lulleketj luspen Saknas
  Hötjärnbäcken bäck   Luoresädno å
  Hötjärnen tjärn   Lul. Lommejaure sjö /Se
  Hötjärnen tjärn   Luspeforsen fors
  Hötjärnen tjärn   Luspeforsen fors
  Hötjärnmyran sank mark   Luspeforsen fors /Se
  Illok tjärn   Luspeforsen fors /Se
  Inkiholmen holme   Luspeforsen fors /Se
  Innerstträsket sjö   Luspeforsen fors
  Inretjärnen tjärn   Luspegren gren
  Inretjärnen tjärn   Luspeholmen holme
  Jalkiskielas terräng   Luspen älvutlopp
  Jalkismyran sank mark   Luspenudden, se Lospenjarka Saknas
  *Jalskajaure träsk sjö /Se   Luvosselet sel
  Jamikutjviken vik   Låbbal tjärn
  Japmukkielas terräng   Lågheden hedland
  Jeggaure tjärn   Låghednorrvarpet notvarp
  Jeggejaure sjö   Låghedvarpet notvarp
  Jeggejauratj tjärn   Långholmen holme
  Jertajaure sjö   Långselet sel /Se
  Jertajaure sjö   Långselet sel
  Jertajaure sjö   Långträsket träsk
  Jerusalem terräng   Långträsket sjö /Se
  *Jiekknavare berg /Se   Långudden udde /Se
  Johannessjöarna tjärn   Maddaudden udde /Se
  Jokkmokkbäcken bäck   Maddavara berg /Se
  Jokkmokkmyran myr   Majtumsjön sjö /Se
  Joksmyran sank mark   Mandamyran myr
  Jollis, se Jålle fjäll   Mandatjärn tjärn
  Jonasmyrheden hed   Mannabäcken bäck
  Jordkulltjärnen tjärn   Margetberget berg
  Jovamyran sank mark   Margitberget berg
  Juggijaure sjö /Se   Markusberget berg
  Juggijaure sjö   Mattisuddforsen fors
  Jullevare berg /Se   Mattisuddselet sel /Se
  Junkaheden hed   Mattisuddstryckan strömdrag
  Junkarhällan ?höjd   Messaurforsen fors
  Junkarhällan Saknas   Mickeludden notvarp
  Junkatjärnen tjärn   Millilubben tjärn
  Junkerbäcken bäck   Millilubbäcken bäck
  Junkerbäcken bäck   Missnemyran, se Njuotsoape myr
  Juognajaure, se Juongajaur sjö   Mitt-i-appok sjö
  Juomojaure tjärn   Mittiholmen holme /Se
  Juongajaur sjö /Se   Mittikullen berg
  Juokeljåkkå (Sikån) å   Mittimyran myr
  Juovasjaure tjärn   Mitti-tapmok myr
  Juovatjjaure sjö   Mittiträsket sjö /Se
  Juovavare berg   Muotjekvare berg
  Juovavaretjärnarna tjärnar   Muorjevarudden udde
  Juovvakietj-jegge myr   Murjekberget berg
  Juovvavare höjd   Murkenisberget berg /Se
  Juovvavare tjärnarna tjärnar   Murkisträsket sjö /Se
  Juporholmen holme /Se   Murkisträsket sjö /Se
  Jutsanape sank mark   Murkisträsket sjö
  Jutsatjärnen tjärn   Murkisträsket sjö
  Jutsavare berg o. trianelpunkt   Måkkberget berg
  Jåkkåjaure sjö   Måkkbäcken bäck
  Jåkkåjaurebäcken bäck   Måkkforsen fors
  Jåkkape sankmark   Måkkheden skoghöjd /Se
  Jåkkjaurtjärnen tjärn   Måkkviken vik
  Jåkåmåkkberget berg   Mårdholmarna holm
  Jåkåmåkktjärnen tjärn   Mårjevara berg
  Jålle fjäll   Mörtträskbäcken bäck
  Jålle fjäll /Se   Mörtträsket sjö(ar)
  Jårmesuoloi holme   Mörtträsket sjö
  Jårpåjegge myr   Mörtträskknabben bergknalle
  Jårpåjegge sank mark   Mössholmen holme
  Jåstembäcken bäck   Nammaberget berg
  Jåstemtjärnen tjärn   Naustabäcken bäck
  Jåstemvaratj höjd   Nautijaurälven å /Se
  Jåttåmbäcken bäck   Nederbäcken bäck
  Jåttåmmyran myr   Nederstholmen holme
  Jåttåmsjön sjö   Nederst-tapmok myr
  Jåttåmåive berg   Nedraselet sel /Se
  Jåulåberget höjd   Nedraselet sel /Se
  Jåulåmyran myrmark   Nedraselsforsen fors
  Jåulåtjärnen tjärn   Nedre-bäcken bäck
  Jåvvijaure tjärn   Nedreselet sel
  Jägnaso fjäll   Nikkolisbäcken bäck
  Jägnafo fjäll /Se   Nikkolistjärn sjö, tjärn
  Järnberget berg   Nipporisberget berg /Se
  Järnbäcken bäck   Nipporisbäcken bäck /Se
  Järtaberget berg o. triangelpunkt   Nipporismyran myr /Se
  Järtamyran myr   Njallabäcken bäck /Se
  Järtasjön sjö   Njallaviken, se Njallaluokta vik
  Järtasjön sjö   Njunjesheden hedland
  Järtasjön sjö   Njurramjokk bäck /Se
  Jönstjärnen tjärn   Njåmmelåjvi berg
  Jönstjärnen tjärn   Njåskibäcken bäck /Se
  Jönstjärnen tjärn   Norrberget berg
  Jönstjärnen tjärn   Norrforsviken vik
  Kabba fjäll /Se   Norrgrenen fors
  Kaddåive berg   Norrimyran myr
  Kaddåive berg   Norrimyrberget berg
  Kaddåive berg   Norrimyrtjärn tjärn
  Kadnjavaratj berg   Norrimyrträsket sjö
  Kadnja, Västra sjö   Norristenholmarna holmar
  Kadnja, Östra sjö   Norriviken vik
  Kaffesjön sjö   Norriviken vik
  Kaffetjärnen tjärn   Norrjärtajaur sjö /Se
  Kainaure sjö   Norrkullen höjd
  Kainoberget berg   Norrniatjavare berg
  Kainomyran sank mark   Norr-Serråjve berg
  Kainotjärnen tjärn   Norrsundet sund /Se
  Kaipajoki bäck   Norrviken vik
  Kairabäcken bäck   Norvivare berg
  Kairaträsket sjö   Norrälven älv /Se
  Kairavare berg   Norrälven älv
  Kaisemuora fjäll   Nortasopberget berg
  ?Kaisseketstjåkko fjäll   Nortasopsjön sjö
  ? Kaisseketstjåkko fjäll   Norvijaurberget berg
  Kaitberget berg   Notudden udde /Se
  Kaitmyran sank mark   Notviken vik
  * Kaitoma Saknas /Se   Nupprivara berg
  Kaitumfallet fall   Nyhemsvarpet notvarp
  Kaitumselet vattendrag   Nälkerim sel
  Kaitzikiä fjäll   Nälkerimselet sel /Se
  Kajdammyran sank mark   Nälkerimstryckan strömdrag
  Kajkmyran myr   Nälkerimholmarna holmar
  Kajtberget berg   Näsberget berg /Se
  Kakerjaure tjärn   Nät(i)udden udde
  Kallakholmen halvö   Näverbäcken bäck
  Kallakjaure sjö   Näverbäcken bäck
  Kallakmielle strandparti   Ollojaurejegge, se Östra Ållojaurmyren myr
  Kallakvare berg   Orrmyran myr
  Kallakåive skogshöjd   Orrmyran myr
  Kallestjärnen tjärn   Ortjoberget berg
  Kallkällbrändet höjd   Ortjobäcken bäck
  Kallkällbäcken bäck   Ortjomyran myr
  Kallkällheden hed   Ortjosmåsjöarna tjärnar
  Kallkällmyran myr   Ottermyr myr
  Kallkällmyran myr   Oxheden hedland
  Kallkällmyran myrmark   Paggholmen holme
  Kallkällmyran sank mark   Paggholmändan udde
  Kallkällmyran sank mark   Paijekuoika fors /Se
  Kalloheden hed   Paijeluobbal luobbal /Se
  Kallojaure sjö   Paijeluobbalkuoika fors /Se
  Kallojaure sjö   Paijerimberget berg
  Kallojegge myr   Paijerimberget berg /Se
  Kallojegge sankmark   Paijderimjåkkå bäck /Se
  Kallomyren myr   Paijerimbäcken bäck /Se
  Kalluddbäcken bäck   Paijerimforsen fors /Se
  Kalluddstormyran sank mark   Paijerimmyran myr /Se
  Kalsokheden hed   Paijerimselet sel /Se
  Kalsokmyran sank mark   Paijerimvare, se Paijerimberget berg
  Kalsoktjärnen tjärn   Paijerimvare, se Pajerimberget berg
  Kaltisberget berg   Pajeltismyran myr
  Kaltisberget bergshöjd   Pajerimberget berg
  Kaltisbäcken bäck   Pajerimforsen fors
  Kaltisjaure sjö   Pajerimmyran myr
  Kaltismyran myr   Pajerimbäcken bäck
  Kamajohko bäck /Se   Pakholmen holme
  Kamajokk älv /Se   Pakteåive berg /Se
  Kamajåhko å /Se   Paktivara berg /Se
  Kamavuopme skogsdal /Se   Palatjärn tjärn
  Kaniberget berg   Palkijaur(e) sjö
  Kanibäcken bäck   Palkijaurberget berg
  Kanibäcken bäck   Pallemjaure sjö
  Kanijegge myr   Palloteva backe, kulle
  Kanijuksa fördjupning i fjällmassiv /Se   Pallotevaudden udde
  Kanijvara berg /Se   Palvak sjö
  Kanikårsåbäcken bäck   Palvakjokk bäck
  Kanivare höjd   Parkijaur(e) sjö
  Kante tjärn   Parkijaurforsen fors
  Kapmakmyran sank mark   Parkijaurk(u)oika fors /Se
  Kapmakträsket sjö   Partafallet fall
  *Karan älv /Se   Pastajaur sjö
  Karanäs ö   Pastejaurbäcken bäck
  Karatj-jaure sjö /Se   Pautevuolforsen fors
  Karats sjö /Se   Pellokisberget berg
  Karats sjö /Se   Pelnibäcken bäck
  Karatsudden udde /Se   Pelnijokk Saknas /Se
  Kardiberget berg   Pelniudden udde
  Kardimyran, Norra myrmark   Pelpar, se Pälpar berg
  Kardimyran, Södra myrmark   Penttimyran myr
  Karditräsket sjö   Perl elfven älv /Se
  Karjel sjö   Per Manssons-viken vik
  Karkberget berg   Pessevarats berg /Se
  Karkojaure tjärn   Petsevarats berg /Se
  Karkojegge myr   Piatisberget berg
  Karl-Fredriksmyran myr   Piatisbäcken bäck
  Karngelvaara berg   Piatisheden hedland
  Karngelvaratj hedmark   Piatisheden höjdparti
  Karnisjön sjö   Piatisvara berg /Se
  Karteape sank mark   Piertinjaure, se Pirtinjaur(e) sjö
  Kartejaure tjärn   Pinttitjärnarna tjärnar /Se
  Kartejokk å /Se   Pirtinberget berg
  Kartekielas terräng   Pirtinjaur(e) sjö
  Kartevare berg /Se   Pirtinluspe lusp
  Kartevare fjäll /Se   Plumpen grund
  Kartiberget berg   Pojkatsbäcken bäck
  Kartimjaure tjärn   Pokevare berg /Se
  Kartivaremyran sank mark   Pokkiberget berg
  Karvinberget berg   Pokkibäcken(?) bäck
  Karvinmyran sank mark   Porjusbäcken bäck
  Kaska-Harajaure tjärn   Porjusfallet fall /Se
  Kaskaivo berg /Se   Porjusviken vik /Se
  Kaskajaurberget berg   Porsiavan vik /Se
  Kaskajaure sjö /Se   Porsiberget berg
  Kaskajaure sjö   Porsiholmen holme
  Kaskajaure sjö   Porsiselet sel
  Kaskajaure sjö   Portnak forsar /Se
  Kaskaure sjö   Portnak, nedre fors
  Kaskajaurebäcken bäck   Portnak, övre fors
  Kaskaluoppal sjö   Portnakberget berg
  *Kaskavari fall fors /Se   Potatislandholmen holme /Se
  Kaskavuoppe vik   Predikstolen utsprång
  Kassajaure tjärn   Prinsholmen holme /Se
  Kassavare berg /Se   Prinsholmen holme
  Katamurri fjäll   Prinskullen höjd /Se
  Katamurri fjäll /Se   Prästsidan strandområde /Se
  Kattejaure tjärn   Prästvägen stig el. väg /Se
  Kattekjaure sjö   Puoitatjärn tjärn
  Kattekvare berg o. triangelpunkt   Pulisbäcken bäck
  Kattistjärnen tjärn   Pullisbäcken bäck /Se
  Kattisviken vik   Pullisbäckråningen f.d. slåtter
  Kattmyran sank mark   Puolnjisberget(?) berg
  Kattmyrtjärnen tjärn   Puolvatjbäcken bäck /Se
  Kautjajegge sank mark   Puolvatjsjön sjö /Se
  Kavanjarka myr   Purkiforsen fors /Se
  *Kedkivari silvergruva /Se   Purkijaur(e) sjö
  *Kedkivara silvergruva /Se   Purkijaurforsen fors /Se
  Keinokmyran sank mark   Purkijaurforsen fors
  Keitasjön sjö   Purkijaurholmen holme med by /Se
  Kerdaberget berg   Purnape myr
  Kerisjaurbäcken bäck   Puölvatjbäcken bäck
  Kerisjaure sjö   Puölvatjbäcken bäck /Se
  Kerisjaure, Lill sjö   Päimiholmen ö
  Kerkevare berg /Se   Påkkiberget berg
  Kerkevare fjäll   Päkkivara berg /Se
  Kerkevare fjäll   Påkkivare, se Pokkiberget berg
  Kerkevare fjäll /Se   Pållesj. bäck /Se
  Kerkevare berg? /Se   Pårrivare berg
  *Kervåive fjäll /Se   Påstojaoure sjö /Se
  Keskuskielinen skogsmark   Påt(t)onåive berg
  Kesuris, se Kisuris fjäll   Pälpar berg
  Kellisträsket sjö   Päntaholmen holme
  Kettisträsket sjö   Pärlaselet sel
  Kettisträsket tjärn   Pärlholmsjön sjö /Se
  Kettisträsket sjö   Pärlälven å
  Keutatj-joko å /Se   Raddimyran myr
  *Kiangelträsk sjö /Se   Rakalves berg
  *Kidsoris, se Kisuris fjäll   Rakalvesjegge, se Rakkalismyran myr
  Kieddejegge sank mark   Rakkalisberget berg
  Kieddekante tjärn   Rakkalismyran myr
  Kieddetjärnen tjärn   Rakkudden udde /Se
  Kieddevaratj berg   Randijaur(e) sjö
  Kierisjaure tjärn   Rappobäcken bäck
  *Kioriskiok fjäll   Rappobäcken bäck
  Kierkeaja myr   Rappobäcken bäck
  Kierkejaure sjö   Rappojokk bäck /Se
  Kierkejaure sjö   Rappokmyran myr /Se
  Kierkekårså bäckravin   Rapposjön sjö
  Kierkeluoppal tjärn   Rappotjärn tjärn
  Kierkemjauratj tjärn   Rappotjärnen tjärn
  Kierkevuoppe tjärn   Renberget berg /Se
  Kierkåive, Norra berg   Renmyran myr /Se
  Kierkåive Södra berg   Rihtajegge, se Ritamyren Saknas
  Kierkåive, Södra berg   Rihtavare, se Ritavarre och Ritaberget berg /Se
  Kierkåive, Södra berg   Rimasbäcken bäck /Se
  Kierkåive, Södra skogshöjd   Risappi myr
  Kierkåivejauratj tjärn   Risapbäcken bäck
  Kiesuris, se Kisuris fjäll   Rismyran Saknas /Se
  *Kietaurj Vand, se Kätjaure sjö   Rissebäcken bäck /Se
  Kietek tjärn   Ritaberget berg
  Kilkok tjärn   Ritabäcken bäck
  Kilkokberget berg   Ritajaur sjö
  Kilkokheden hed   Ritamyren myr
  Kilkokselet lugnvatten   Ritasjön sjö /Se
  Kilkoksjön sjö   Rokohesjtjärnen tjärn
  Kilkoksjön sjö   (?)Romolviken vik
  Killajaure sjö   (?)Romolviken vik
  Killermyran sank mark   Romsträsk, se Ronnisträsk sjö
  Killingholmen halvö   Ronnisträsk sjö
  Kiltape myrmark   Rudtjärn tjärn
  Kiltape myr   Ruoptoviken vik /Se
  Kiltape myr   Russijaurbäcken bäck /Se
  Kiltapetjärnarna tjärnar   Russijaurholmen, jfr Våt-russijaur holme /Se
  Kiltevare berg   Råkkobäcken(?) bäck
  Kilvoape myr   Råkkoheden hedland, tallhed /Se
  Kilvokielas skogsområde   Råkkotjärnarna tjärnar /Se
  Kilvomyran sank mark   Råmningsb., se Råningsberget berg
  Kilvomyran sank mark   Råningen myr
  Kilvoträsken tjärnar   Råningen slåttermyr
  *Kinuntis, ?, Saknas /Se   Råningsberget berg
  Kipmajaure sjö   Råntjaberget, jfr Råntjejaure berg /Se
  Kipmajaureberget berg   Råpsisbäcken bäck /Se
  Kipmetievva kulle   Råpsismyran myr
  Kipmetjärnarna tjärnar   Råpsistjärn tjärn
  Kipmåive berg   Råtinjarka udde
  *Kirkivari, se Kerkevare fjäll   Råtjibäcken bäck /Se
  *Kirkivari se Kerkevare fjäll /Se   Råttjejokk bäck
  Kirkojegge myr   Råv(e)åive berg
  Kirkojegge myr /Se   Råvåivi berg
  Kirkotievva backe /Se   Rödingskullen kulle
  Kirkotjåkkå berg   Rödingstjärnen tjärn /Se
  Kirkovarats? berg /Se   Rödmossamyran myr
  Kirtikberget berg   Rödnässanden notvarp
  Kirtikjaure sank mark   Rörmyran myr
  Kirtikmyran sank mark   Rörmyran myr
  Kirtikton sank mark   Rörmyrbäcken bäck
  Kistabäcken bäck   Rörmyrtjärn tjärn
  Kistforsen fors   Rösen(?) bergknalle
  Kisuris fjäll   Saggatfors forsen /Se
  Kisuris fjäll   Sajdapej., se Sajtapbäcken bäck
  Kisuris fjäll   Saistekkullen berg /Se
  Kisuris fjäll /Se   Saivabäcken bäck /Se
  Kitajaure sjö   Sajtapbäcken bäck
  Kitajaure sjö   Sajtape myr
  Kitajaure sjö   Sakkijokk bäck
  Kitajaure sjö   Sandtjärn tjärn
  Kitajaure sjö   Sandudden udde
  Kitajaurebäcken bäck   Sandvarpet notvarp
  Kitajegge myr   Sandviken vik /Se
  Kitak tjärn   Sandviken vik
  Kitnakberget berg   Sarkabäcken bäck
  Kitnakträsket sjö   Sarkaheden höjd
  *Kittauri, se Kätjaure sjö   Sarkaoja(?), se Sarkabäcken Saknas
  Kivijoki bäck   Sarvasbäcken bäck /Se
  Kivijärvi tjärn   Sarvisuolo ö
  Kiädgia oiwi, se Tjatja(vara) bergstopp   Saskamstrycket strömdrag, liten fors /Se
  *Kiørrøk, se Tjårro fjäll   Semakberget berg
  *Kjedkjewari silvergruva   Siksjöberget berg
  *Kjurva silvergruva /Se   Siksjön sjö
  Klartjärnen tjärn   Sinkalbäcken bäck /Se
  Klarvattentjärnen tjärn   Sirkasbacken kulle /Se
  Klarvattentjärnen tjärn   Sirrejaur sjö
  Klarvattentjärnen tjärn   Sirreåive, S. berg /Se
  Klarvattentjärnen tjärn   Sjellarim sel
  Klarvattentjärnen tjärn   Sjellarimholmen holme
  Klarvattentjärnen tjärn   Sjellerimåive berg /Se
  Klarvattentjärnen tjärn   Sjnaskerudden udde /Se
  Klingermyran myr   Sjnaskobäcken bäck /Se
  Klingermyran sank mark   Sjnaskomyran myr
  Klingermyran sank mark   Sjoksjokbäcken bäck /Se
  Klingermyran sank mark   Sjoksjokbäcken bäck
  Klingermyran sank mark   Sjoksjokbäcken bäck /Se
  Klingermyr(an) myr /Se   Själlarimberget berg
  Klockarmyran myr   Själlarimbäcken bäck /Se
  Klubbuddsjön sjö   Själlarimheden hed /Se
  Knabbmyran myrmark   Själlarimheden skogsparti
  Kniptjärnen tjärn   Själlarimholmen holme
  Kodtjojohko bäck /Se   Själlarimselet sel
  Kojsjön tjärn   Själlarimselet sel /Se
  Kojsjön tjärn   Själlarimåjvi berg /Se
  Kojsjön sjö   Själlerimbäcken bäck
  Kojtjärnen tjärn   Själlerimforsen fors
  Kojvamyran sank mark   Själlerimheden skoghöjd
  Kojvatjärnen tjärn   Själlerimholmen holme
  Kolargubben terräng   Skabrambäcken del av Kvarnbäcken /Se
  Kolargubben höjd   Skabrambäcken del av bäck
  Koltjärnen tjärn   Skabrammårkan mårka
  Koppartjärnen tjärn   Skalkaforsen fors
  Koppotsjoki bäck   Skalkaforsen fors
  Koppotslandet terräng   Skapekmyran myr
  Koratjberget berg   Skaraberget berg /Se
  Koratjberget berg   Skomyran myr
  Koratjbäcken bäck   Skomyrtjärnarna tjärnar
  Koratjmyran myr   Skorvaholmen holme
  Koratjmyran sank mark   Skorvkullen berg
  Koratjronningen sankmark   Skravelbäcken bäck
  Koratjtjärnen sjö   Skutojaurbäcken bäck /Se
  Koratjtjärnen tjärn   Skutojaurbäcken bäck /Se
  Korhonentjärnen tjärn   Skåpimyrorna myrar
  Kortestjärnen tjärn   Skärraholmen(?) holme
  »Kosejaure sjö   Slakkabäcken bäck
  Koskats sjö /Se   Slakkaheden åsparti /Se
  Kotasberget, Norra berg   Slakkakåddemyran myr
  Kotasberget, Södra berg   Slaptjaheden skogsås
  Kotasträsket tjärn   Slaptjasjön sjö
  Kotjerimtjärnen tjärn   Slaptjajaur(e) sjö
  Kringelmyran sank mark   Slåholmarna holmar
  Krokaforsen fors   Slåholmarna holmar
  Krokamyran sank mark   Slättfallet fall
  Krokforsmyran myrmark   Slättkullen kulle
  Kroktjärnbäcken bäck   Smedsforsen fors
  Kroktjärnbäcken bäck   Smedsselet sel
  Kroktjärnen tjärn   Smedsselet sel
  Kroktjärnen tjärn   Småträskbäcken bäck
  Kroktjärnen tjärn   Småträsket tjärn
  Krokträskberget berg   Snaiskape myr
  Krokträskberget, Norra berg   Snusaggan bakvatten
  Krokträsket tjärn   Sobbat sel
  Krokträsket tjärn   Sobbatsel(et) sel
  Kronberget berg   Sobbatselet sel
  Krontjärnsmyran myr   Soinak berg
  Kronudden udde   Soinakberget berg
  Kukkajaure sjö   Soinakbäcken bäck
  Kukkajaure sjö   Soksamyren myr
  Kukkajaureberget berg   Soksjaur sjö
  Kullmyrbäcken bäck   Soksjaurbäcken bäck /Se
  Kunnamyren myr   Soksåjve berg /Se
  Kunskapsberget berg   Soksåjvemyrorna myrar /Se
  *Kuoihkajohko, Kamajohko bäck /Se   Soksåjvmyran myr /Se
  Kuoletisjaure sjö   Sonak berg
  Kuoletisjaure sjö   Spikberget berg /Se
  Kuoletistjärnen tjärn   Spikberget berg
  Kuolpatjärnen tjärn   Spikbergronningen slåttermyr
  Kuoltoberget berg   Spiken berg /Se
  Kuoratjape sankmark   Spökb(erget), se Spikberget berg
  Kuoratjapebäcken bäck   Stainajaur(e), nedre Saknas
  Kuoratjberget berg   Stainasjön, övre sjö
  Kuoratjbäcken bäck   Stainasjöarna sjöar /Se
  Kuoratjbäcken bäck   Staraberget berg
  Kuoratjbäcken bäck   Staraberget berg
  Kuoratjmyran myr   Staraberget berg
  Kuoratjmyran sank mark   Staraviken vik /Se
  Kuoratjmyran, Inre myr   Starkabäcken bäck /Se
  Kuoratjmyran, Inre sank mark   Södra Stenberget bergområde /Se
  Kuoratj-tjärnarna tjärnar   Stenbäcken bäck
  Kuoratjviken vik   Stenbäcken bäck
  Kuoratjåive berg o. triangelpunkt   Stenbäcken bäck
  Kuoratjvare berg   Stenbäcken bäck
  Kuorkajaure, Lilla tjärn   Stenbäcken bäck
  Kuorkajaure, Stora tjärn   Stensundet sund /Se
  Kuortek berg   Stensundet sund /Se
  Kuortektjärnen tjärn   Stensundet sund
  Kuosakberget höjd   Stenudden udde /Se
  Kuosakbäcken bäck   Stenudden udde /Se
  Kuosakbäcken bäck   Stenudden udde och notvarp
  Kuosakheden höjd   Stenudden notvarp
  Kuosaktjärnen tjärn   Stenviken vik /Se
  Kuosakåbbå berg   Stenviken vik /Se
  Kuosasjaure tjärn   Stitastjärnen tjärn
  Kuosasmyran sank mark   Storabborträsket sjö
  Kuosatjape sank mark   Storaggan ställe i älv /Se
  Kuosatjjaure sjö   Storbacktjärn tjärn
  Kuosatsape sank mark   Storbackviken vik
  Kuossatjåkkå berg   Storgraven bäck(ravin)
  Kuotsakåive berg   Storgrynnan grund
  Kuoukaure tjärn   Storholmen holme /Se
  ?Kuoutelistuottar fjäll   Storholmen holme /Se
  Kurkberget berg   Storholmen holme
  Kurkbäcken bäck   Storholmen holme
  Kurkheden hed   Storholmen holme
  Kurkokielas terräng   Storholmen holme
  Kurkopätsatjape sank mark   Storholmen holme
  Kurtek tjärn   Storholmen holme
  Kuusivaara berg   Storholmen holme /Se
  Kvarnberget berg   Storholmgren å /Se
  Kvarnberget berg   Storhällovara berg /Se
  Kvarnberget, Norra berg   Storjarem sel /Se
  Kvarnberget, Södra berg o. triangelpunkt   Stor Karin, jfr Karrim strandremsa
  Kvarnbergstjärnarna tjärnar   Storkarin holme /Se
  Kvarnbäcken bäck   Storkeratj sjö /Se
  Kvarnbäcken bäck   Storkullen berg
  Kvarnbäcken bäck   Storlatakholmen holme /Se
  Kvarnbäcken bäck   Stormyran myr /Se
  Kvarnbäcken bäck   Stormyran myr /Se
  Kvarnbäcken bäck   Stormyran myr
  Kvarnbäcken bäck   Stormyrbäcken bäck /Se
  Kvarnbäcken bäck   Storpiatis sjö /Se
  Kvarnbäcken bäck   Storselet sel /Se
  Kvarnbäcken bäck   Storskabram sjö /Se
  Kvarnfallet fors   Storspiken berg
  Kvarnforsen fors   Stortjärn tjärn
  Kvarnforsen fors   Stortuoljesjön sjö
  Kvarnholmen holme   Storviken vik
  Kvarntjärnarna tjärnar   Storälven Saknas /Se
  Kvarntjärnen tjärn   Strandbacken backsluttn.
  Kvarntjärnen tjärn   Stryckholmen holme
  Kvarntjärnen tjärn   Stryckholmen holme
  Kvarntjärnen, Gamla tjärn   Strömnässtrycket strömdrag, fors
  Kvarnträskbäcken bäck   Strömnässtrycket strömdrag, fors
  Kvarnträsket sjö   Strömudden udde
  Kvarnudden udde   Stuorjegge myr
  Kvikkjokk vattendrag /Se   Stuor Järta, se Jiertatjåkko fjäll
  Kvikkjokk vattendrag /Se   Stångviken vik
  Kvänberget berg   Störestjärn tjärn
  Kvänberget berg /Se   Störhusholmen holme
  Kyrkogårdsudden udde   Subbatbäcken bäck
  Kyrktjärnbäcken bäck   Subbatmyran myr /Se
  Kyrktjärnen tjärn   Suksåjvi berg /Se
  Kåbbåjegge myr   Sundénskarve myr
  Kåbbåmyran myr   Sundet sund
  Kåbdajaure tjärn   Sundet del av Lilla Luleälv
  Kåbdalisjaure sjö   Suntakmyran myr /Se
  Kåbdalisvare berg   Suntakmyran myr
  Kåbdape sank mark   Suobbatberget berg /Se
  Kåbdape sank mark   Suoinakbäcken bäck
  Kåbdemyran sank mark   Suoinakträsket sjö
  Kåbtåape sankmark   Suoksaurbäcken bäck /Se
  Kåbtåjaure sjö   Suoksjaure sjö /Se
  Kåddekårrå berg   Suoksjokk bäck
  Kåddjebäcken bäck   Suoksjokk bäck /Se
  Kådjejegge sank mark   Suoksjokk bäck /Se
  Kåikape myr   Suoksjokkbäcken bäck
  Kåikaurbäcken bäck   Suoksjokkören notvarp /Se
  Kåikaure tjärn   Suoksåive, se Soksåjve berg
  Kåikulberget berg   Suoksåive berg /Se
  Kåikulberget, Norra berg   Suoksåivemyrorna myrar
  Kåikulmyran sank mark   Suonakvare, se Sonak berg
  Kåikulträsket, Lilla tjärn   Suppats sel /Se
  Kåikulträsket, Stora tjärn   Svanaforsen fors
  Kåivo berg   Svanakallkällan källa
  Kåivoheden höjd   Svanamyran myr
  Kåivojegge myr   Svanamyrbäcken bäck
  Kåivokullen berg   Svanaträsket sjö
  Kåivomyren myr   Svantjern, se Snjuktjajauratj tjärn
  Kåivoträsket sjö   Svantr., se Svanaträsket sjö
  Kåjkape sankmark   Svartabborrtjärn tjärn
  Kåjkapebäcken bäck   Svartberget berg
  Kåjkapekojan koja   Svartkullen kullar /Se
  Kåjkapetjärnarna tjärnar   Sågudden udde
  Kåppelåive berg   Såhkivaratjbäcken bäck
  Kåpponisberget berg o. triangelpunkt   Såkesuolo(?) ö
  Kåpponisbäcken bäck   Såkåivi berg
  Kåpponisträsket sjö   Sårvasjön sjö
  Kårråjaure sjö   Sårvatj sjö /Se
  Kårsåjaure tjärn   Sårvatjbäcken bäck /Se
  Kårsåjåkkå bäck   Sårvatsjåkkå bäck /Se
  Kårsåsjön sjö   Sörberget berg
  Kårtejauratj tjärn   Sörgrenen fors
  Kårtjejegge myr   Sörjärtajaur sjö /Se
  Kårrasåjvekullen kulle   Sörkojkulberget berg
  Kårås ås   Sörkojkulträsket sjö
  Kåskatsberget berg o. triangelpunkt   Sörkullen bergkulle /Se
  Kåskatsberget berg   Sörkullen berg
  Kåskatsbäcken bäck   Sörnietjavare berg
  Kåskatssjön sjö   Sör-Serråjve berg /Se
  Kåskatssjön sjö   Sörsundet sund /Se
  Kåskemjegge sank mark   Sörviken vik
  Kåtaberget berg   Sörälven Saknas
  Kåtaberget berg   Sörälven älv
  Kåtaholmen holme   Sörälven älv
  Kåtamyran myr   Tabmokbäcken bäck /Se
  Kåtamyran myr   Tallberget berg /Se
  Kåtamyran myr   Tallberget berg
  Kåtamyran myr   Tallberget berg
  Kåtamyran sank mark   Tallberget berg /Se
  Kåtamyran sank mark   Tallholmen holme /Se
  Kåtamyrbäcken bäck   Tallholmen ö /Se
  Kåtamyrbäcken bäck   Tallholmen ö /Se
  Kåtatjärnen tjärn   Talludden udde /Se
  Kåtatjärnen tjärn   Talvatis berg /Se
  Kåtatjärnen tjärn   Talvatisap(p)bäcken bäck
  Kåtejaure tjärn   Talvatisappi myr /Se
  Kåtejokk bäck /Se   Talvatisberget berg /Se
  Kåte-njarka udde /Se   Tapmokbäcken bäck /Se
  Kåtojaure sjö   Tapmokbäcken bäck
  Kåtojegge sank mark   Tapmokbäcken bäck
  Käinodöveln myrmark   Tapmoklandet Saknas
  Käinut sank mark   Tapmokmyran myr /Se
  Käinut-jauratj sjö   Tapmoktjärn tjärn
  Käpnatjberget berg   Tapmoktjärn tjärn
  Käpnatjbäcken bäck   Tapmuktjärn tjärn
  *Käppovara se Skeldvare berg /Se   Tapmokträsket sjö
  Käringmyran sank mark   Tarraälven älv /Se
  Käringviken vik   Tarraälven älv /Se
  Kärkelberget berg   Tilak sjö
  Kärkelberget berg   Tilakbäcken bäck
  Kärkelmyran sank mark   Tilakbäcken bäck /Se
  Kärleksholmen holme   Tiloberget berg /Se
  Kärsbäcktjärnen tjärn   Titnokbäcken bäck /Se
  Kärsbäcktjärnen tjärn   Tiukaurbäcken bäck /Se
  Kärtajaure sjö   Tjajaj., se Tjajaträsket sjö
  Kärtajaure tjärn   Tjajaträsket sjö
  Kärtatjåkkå berg   Tjalmejaur, norra sjö /Se
  Kärtatjärnen tjärn   Tjalmejaur, södra sjö /Se
  Kätjatimjegge myr   Tjapakberget berg /Se
  Kätjaure sjö   Tjatjerim sjö
  Ladastjärnen tjärn   Tjatjerim, lilla sjö
  Ladufors terräng   Tjatjerim, västra sjö /Se
  Ladumyran sank mark   Tjatjerim, övra sjö /Se
  Ladumyran sank mark   Tjatjerimbäcken bäck /Se
  Ladutjärnen tjärn   Tjekitvare berg /Se
  Lagnäsån å   Tjetnikberget berg
  Lagnäsån å   Tjetnikbäcken bäck /Se
  Laitavare berg   Tjetniksjöarna sjöar /Se
  *Laitijokk vattendrag /Se   Tjickit berg
  Lajtavaremyran sank mark   Tjickitberget berg
  Lakamanjegge sank mark   Tjuokatjärn tjärn /Se
  Lakamannavare berg   Tjåkakbäcken bäck /Se
  Lamsi tjärn   Tjåkakträsket sjö
  Lamsiluoppal tjärn   Tjålmejaur(e) sjö
  Landsvägajegge myr   Tjärbrännbäcken bäck
  Langas, Yttre tjärn   Tjärdalsmyran myr /Se
  *Langik berg /Se   Tjäurajokk bäck /Se
  Laotakjokk å   Tolaheden hed
  Laotakvare fjäll /Se   Tolikbäcken bäck
  Lapmejegge myr   Toraselet sel
  Lapmejaure sjö   Trolltjärn tjärn
  Lappbäckviken vik   Trolltjärnbäcken bäck
  Lappkåtamyren myr   Trolltjärnmyran myr
  Lappkåtatjärnen tjärn   Trussaj. bäck /Se
  Lappsjöarna småtjärnar   Tumisberget berg
  Lapptjärnen tjärn   Tumisbäcken bäck
  Lappudden udde   Tumismyran myr
  Larkaure tjärn   Tumisträsket sjö
  Larvape myr   Tuolaheden tallhed
  Larveberget berg   Tuolikmyran myr
  Larvesjön sjö   Tuoljebäcken bäck /Se
  Laskas tjärn   Tuoljebäcken bäck /Se
  Lassijaure tjärn   Tuoljoberget berg /Se
  Lassinape sank mark   Tuorarimfallen vattenfall
  Lassitjärnen tjärn   Tuorerim Saknas /Se
  Lassivarejegge myr   Tuorerim fors /Se
  Lassivarekumpu höjd   Tuorpenjaure sjö
  Lastajaurmyran sank mark   Tuorpenåive berg
  Lastakjaure sjö   Turaberget berg
  Lastajaurmyran myr   Turberget, S. berg /Se
  ?Lastak berg   Turberget berg
  Lattakjaure tjärn   Turberget berg
  Lattakjegge sank mark   Turistholmen holme
  *Laudoch Dal, se Laudok dal   Turlakj., se Turträsket sjö
  Laudochi, se Låutak fjäll   ?Turträskbäcken bäck
  *Laudoch Joch, se Laotakjokk å   Turträsket sjö
  *Laudok dal   Tussaudden udde
  *Laudok-Paen, se Laotakjokk å   Tvärtjärnen tjärn /Se
  *Laudokjok, se Laotakjokk å   Tåresåivbäcken bäck /Se
  Lauraholmen holme   Tåresåivmyren myr /Se
  Lauraholmen holme   Tårjasjön sjö /Se
  Lauraholmen holme /Se   Tårrajaursjön sjö /Se
  Lauritjärnen tjärn   Tårrarim, (Nedre) fors /Se
  Laxmyran sank mark   Tårrarimfallet fall
  Laxmyrträsket tjärn   Tårrarimforsen fors /Se
  Laxtjärnen tjärn   Tårrarimholmen holme /Se
  Leipapbäcken bäck   Tårrarimselet sel /Se
  Leipape myr   Tårrerimfallet fall /Se
  Leipapråvve berg   Tårrerimholmen holme
  Leipapjauratj sjö   Udden udde /Se
  Lemik berg   Uppaudden, Västra udde
  Lemikmyran myr   Uppaudden, östra Saknas
  Lerbäcken bäck   Uppaviken vik
  Lergrubbtjärnen tjärn   Urtjobäcken bäck /Se
  Lerviken vik   Utgrävningen Saknas
  Lesonape sankmark(?)   Vackerbacken backsluttning
  Letsimagasinet sjö   Vaikijaur(e) sjö /Se
  Lidströmsmyran myr   Vaksaviken vik /Se
  Lidströmsåsen terräng   Vaksabäcken bäck
  Lietsonape sank mark   Vallespiken fjäll
  Lietsonape sank mark   Vallespiken fjäll
  Liggaape sank mark   Valleviken vik /Se
  Liggaberget berg   Valtaberget berg /Se
  Ligganberget berg   Valtaberget berg /Se
  Liggavaremyran sank mark   Valtaberget berg
  Liinajärvi tjärn   Valtabergmyran myr /Se
  Likaape myr   Valtavare berg /Se
  Likekårså terräng   Vanakviken vik /Se
  Likholmen holme   Varatjberget berg /Se
  Lill-Abborträsket tjärn   Varatjudden gård /Se
  Lill-Aironjauratj tjärn   Varatjudden udde /Se
  Lill-Aksejaure tjärn   Varatsberget Saknas /Se
  Lillandet terräng   Varevuolbäcken bäck /Se
  Lillastajaur sjö   Varevuol(l)tjärn tjärn /Se
  Lillberget höjd   Varjekbäcken bäck /Se
  Lillberget berg   Varjekbäcken bäck /Se
  Lillberget berg   Vatjates sel /Se
  Lillberget berg   Vatjates sel /Se
  Lillberget triangelpunkt   Vattaheden hedland
  Lillberget skogshöjd   Veraudden udde /Se
  Lillberget berg   Vinberget berg
  Lillberget berg   Vimisberget berg
  Lillberget berg   Vimisbäcken bäck
  Lillberget berg   Vimisträsket sjö
  Lillberget berg   Vojnaktjärnen tjärn
  Lillbergsträsket sjö   Vuodnaberget berg /Se
  Lillbergsträsket sjö   Vuodskoberget berg
  Lillforsen fors   Vuojatfallet fall(fors)
  Lill-Gäddsjön tjärn   Vuojatselet sel
  Lill-Hansik tjärn   Vuollel Tussasuolo holme /Se
  Lill-Harajaure tjärn   Vuolleluobbal sjö (tjärn) /Se
  Lill-Harrok myrmark   Vuollerimholmarna holmar
  Lill-Jalkis tjärn   Vuollerimselet sel
  Lill-Karin holme   Vuolle Staimajaur(e) sjö /Se
  Lill-Keita tjärn   Vuoskonvare Saknas /Se
  Lill-Kierisjaure tjärn   Vägaskälmyran myr /Se
  Lill-Kilkok tjärn   Vännaholmen holme /Se
  Lill-Killer tjärn   Vänuaholmen holme /Se
  Lill-Kurken sjö   Västerst-tapmok sjö
  Lill-Kurkopätsatj-jaure tjärn   Västfältstjärn tjärn
  Lill-Kåivo berg   Väst-i-appok sjö
  Lill-Käpnatj sjö   Västigårdören sandbank
  Lill-Lagnästräsket tjärn   Västitapmok tjärn
  Lill-Lastajaure tjärn   Västiträskbäcken bäck
  Lill-Muoka tjärn   Västiträsket sjö
  Lill-Njallajaure sjö   Västiträsket sjö
  Lill-Piatisjaure sjö   Västra sanden notvarp
  Lill-Råggaure sjö   Västra Tjietnek sjö /Se
  Lill-Sarkasvare berg   Yttersjön sjö
  Lill-Siak tjärn   Ådumjaure sjö
  Lill-Skabram sjö   Ådemjokk(?) bäck /Se
  Lill-Spikberget berg   Åkerholmen holme
  Lill-Stuorrajaure tjärn   Åkerholmen holme
  Lill-Suoinak tjärn   Åkerholmen holme
  Lill-Suolojaure sjö   Ållojaur sjö
  Lill-Suttaure sjö   Ållojaur, västra sjö
  Lill-Svanaträsket sjö   Ållojaur(e), östra sjö /Se
  Lill-Tjapuk tjärn   Ållojaurbäcken bäck /Se
  Lill-Tuoljeträsket sjö   Åtemjaurjokk bäck
  Lill-Ällamisträsket tjärn   Älvsberget berg
  Linaberget berg   Öfver selet sel /Se
  Linaberget berg   Öfverselet, se Övraselet sel
  Linabergstjärnen tjärn   Öst-i-appok sjö
  Linabäcken bäck   Östigårdgraven dalgång
  Linabäckänget sank mark   Östiträsket sjö
  Lindbergsholmen terräng   Östiträsket sjö
  Linjeheden terräng   Östra sanden notvarp
  Linjeheden hed   Sårvatj, östra sjö /Se
  Linjetjärnen tjärn   Östra Ållojaurmyren myr /Se
  Linjetjärnen tjärn   Överselet sel /Se
  Linjetjärnen tjärn   Övra selet sel
  Linjeuddsbäcken bäck   Övraselet sel /Se
  Linjeuddsbäcken bäck    
  Linkajegge myr    
  Lisma tjärn    
  Lismaure sjö    
  Lismauremyran sank mark    
  Lismavare berg    
  Lobbal sjö    
  Lobbaltjärnarna tjärnar    
  Lobbaltjärnarna tjärnar    
  Lommiberget berg    
  Lommimyran sank mark    
  Lomsjön sjö    
  Lomsjön sjö    
  Lomtjärn tjärn    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomtjärnen tjärn    
  Lomträsket tjärn    
  Lomyran sank mark    
  Lonatjärnen tjärn    
  Lovikmyran sank mark    
  Loviksberget berg    
  Lucitjärnen tjärn    
  Lugga(?) sjö /Se    
  Luleträsk, Stora sjö /Se    
  Luleträsk, Stora sjö    
  Luleträsk, Stora sjö    
  Luleträsk, Stora sjö    
  Luleträsk, Stora sjö /Se    
  Luleträsk sjöar /Se    
  Luleträsk sjöar /Se    
  Luleälven älv    
  Luleälven älv    
  Luleälven, Lilla älv    
  Luleälven, Lilla älv    
  Luleälven Stora älv    
  Luleälven, Stora älv    
  Luleälven, Stora älv    
  Luleälven, Stora älv    
  *Lullajauri se Luleträsk, Stora sjö /Se    
  Lullejaure sjö    
  Lullejauratj sjö    
  Lullejeggeåive berg    
  Lulleluokta vik    
  Lullemyran myr    
  Lundbäcken bäck    
  Lundholmen strandparti    
  Lundmyran myr    
  Lundsjön tjärn    
  Luobbalberget berg    
  Luobbalberget berg    
  Luobbalmyran myr    
  Luoppal vik    
  Luoppal tjärn    
  Luoppalape myr    
  Luossajaure tjärn    
  Luottaure sjö    
  Luottåive berg o. triangelpunkt    
  Luottåivejegge myr    
  Luottåivemyran myrmark    
  Luovaure, Norra sjö    
  Luovaure, Södra sjö    
  Luovaure hälsokälla källa    
  Luovaureape myr    
  Luovvunakårså bäckravin    
  Luovvunatjåkkå berg    
  Luovvunavare berg    
  Luspeforsen fors    
  Lussby Shulos(?) holme /Se    
  Låisa sjö    
  Låisaluoppal tjärn    
  Långflarken sjö    
  Långflarken sank mark    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  Långmyran myr    
  Långmyran myr    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långtjärnen tjärn    
  Långträsket sjö    
  Långträsket tjärn    
  Långträsket tjärn    
  Långträsket tjärn    
  Långträsket sjö    
  Långträsket, Lill- sjö    
  Långträsket, Stor- sjö    
  Långträskmyran sank mark    
  Långudden udde    
  Låutak fjäll    
  *Lätnawardo fjäll    
  *Lätnavardo fjäll /Se    
  Lövbacken höjd    
  Lövbäcken bäck    
  Lövbäcken bäck    
  Maddaudden udde    
  Maddavaratj berg    
  Maddaviken vik    
  Madjejaure tjärn    
  Madjevareheden hed    
  Madåive, Stuorab fjäll    
  Madåive, Stuorab fjäll /Se    
  Mahtujokotj bäck /Se    
  Majtumsjön sjö    
  Majtumsjön sjö    
  Majtumåive berg    
  Majtumälven å    
  Makkassjön sjö    
  Mandatjärnen sjö    
  Mandatjärnen tjärn    
  Mannabäcken bäck    
  Margitberget berg    
  Margitmyran myr    
  Markustjärnen tjärn    
  Martakjauratj tjärn /Se    
  Martavarats berg /Se    
  Matesape myr    
  *Matoive, se Madåive, Stuorab fjäll    
  Matojvi, se Mattåive fjäll    
  Mattisberget berg    
  Mattisbäcken bäck    
  Mattisheden hed    
  Mattismyran sank mark    
  Mattislandet terräng    
  Mattisträsket sjö    
  Mattisträsket tjärn    
  Mattåive fjäll    
  Mertikjaure sjö /Se    
  Mettjärnen sjö    
  Mettjärnen tjärn    
  Mettjärnen tjärn    
  Metträsket sjö    
  Metträsket sjö    
  Metträskviken vik    
  Mickeltjärnarna tjärnar    
  Miessaure sjö    
  Miessaureape myr    
  Miessaureape myrmark    
  Miessaurebäcken bäck    
  Miessaurebäcken Saknas    
  Miessaurebäcken bäck    
  Miessaurevare berg    
  Miessaurevare höjd    
  Missento myr    
  Mietjeljauratj tjärn    
  Millilobbal tjärnar    
  Mitjeltjärnarna sjöar    
  Mitterst-Mörtträsket tjärn    
  Mittikullen kulle    
  Mittikullen berg    
  Mittimyran sank mark    
  Mittisjön tjärn    
  Mitti-Tapmokmyran sank mark    
  Mittiträsket tjärn    
  Mittiträsket sjö    
  Mitti-Tåresape myr    
  Mjölkmyran myr    
  Mjälkasbäcken bäck    
  Mjälkastjärnen tjärn    
  Moberget berg    
  Moheden hed    
  Moor Acka berg /Se    
  Muddusfallet vattenfall    
  Muddusälven älv    
  Muorjevare berg    
  Muorjevare berg    
  Muorjevare berg    
  Muoka tjärn    
  Muorkas sank mark    
  Muorjejaure tjärn    
  Murjekberget berg    
  Muorkenape myr    
  Muorkenis tjärn    
  Muorkenisberget höjd    
  Muorkenistjärnen tjärn    
  Muorkenistjärnen tjärn    
  Murkisträsket tjärn    
  Murkisträsket tjärn    
  Murkisträsket tjärn    
  Muskou Mokke fors /Se    
  Muttosätno älv    
  Myrtjärnen tjärn    
  Myrtjärnen tjärn    
  Måkkaure sjö    
  Måkkabacken höjd    
  Måkkberget berg    
  Måkktjärnen tjärn    
  Mårdholmen holme    
  Måskaure sjö    
  Måskaure sjö    
  Måskeape myr    
  Måskebäcken bäck    
  Måskoskielas terräng    
  Mörtberget berg    
  Mörtbergsträsket tjärn    
  Mörttjärnarna tjärnar    
  Mörttjärnen tjärn    
  Mörttjärnen tjärn    
  Mörttjärnen tjärn    
  Mörttjärnen tjärn    
  Mörttjärnen tjärn    
  Mörtträskbäcken bäck    
  Mörtträsket sjö    
  Mörtträsket sjö    
  Mörtträsket tjärn    
  Mörtträsket tjärn    
  Mörtträsket tjärn    
  Mörtträsket, Västra tjärn    
  Mörtträsket, Östra tjärn    
  Naltajauratj del av Naltavälma /Se    
  Nalta-starro starrmyr /Se    
  Naltavälma vik /Se    
  Namma-ape myr    
  Nammajaure sjö    
  Nammakåbbå berg    
  ?Nammatj berg    
  Nammavare berg    
  Nammavare berg    
  Nammavarejauratjah sjö    
  Namnlöstjärnen tjärn    
  Namnlöstjärnen tjärn    
  Nappasheden hed    
  Nappasträsket sjö    
  Nappasträsket tjärn    
  Narkitpuolta terräng    
  Narvaure tjärn    
  *Nasavare berg /Se    
  Nederst-Tapmokmyran sank mark    
  Negerskallelandet sank mark    
  Neusak berg    
  Neusakmyrarna myrar    
  Neusakträsket tjärn    
  Niak fjäll    
  Nikkasjegge myr    
  Nikkulisbäcken bäck    
  Nikkulismyran myrmark    
  Nikkulistjärnen tjärn    
  Nilasaja kallkälla    
  Nilasajabäcken bäck    
  Nilsajegge myrmark    
  Nilsatjärnen tjärn    
  Nippuris berg    
  Nippurisjegge, Södra myr    
  Nittionian tjärn    
  *Niønes, se Njuonjes fjäll    
  Njakaure sjö    
  Njakaure sjö    
  Njakaurebäcken bäck    
  Njakaurejåkkå bäck    
  Njakavare berg o. triangelpunkt    
  Njallamyren myr    
  Njallanjarka udde    
  Njallaure sjö    
  Njallaure sjö    
  Njallaure sjö    
  Njallaure, Norra utvidgning av Appakälven    
  Njallaureheden hed    
  ?Njallavare berg /Se    
  Njalleberget berg    
  Njallebäcken bäck    
  Njalleronningen ägomark    
  Njetjakårså bäckravin    
  Njetjakårså höjd    
  Njetjavare bergshöjd    
  Njetjavare berg    
  Njetsaktjärnen tjärn    
  Njommelsaska, se Harsprånget vattenfall    
  Njommelsaska fors /Se    
  Njuktjaape myr    
  Njuktajaure tjärn    
  Njuktjajaure sjö    
  Njuktjajaure tjärn    
  Njuktjajåkkå bäck    
  Njuktjakieva tjärn    
  Njuktjakieva tjärn    
  Njuktjakievajegge myr    
  Njunjes fjäll    
  Njunjesape sank mark    
  Njuonjes fjäll    
  Njåmmelsaskem lapskt namn på Harsprånget    
  Njåmmelsaska vattenfall /Se    
  Njåmmelträsket tjärn    
  Njåmmelåive berg    
  Njåmmelåive berg    
  Njåske myr    
  *Nommejaure, se Numirjaure sjö    
  Norénsheden höjd    
  Norestjärnen tjärn    
  Norrbäcken bäck    
  Norrimyran sank mark    
  Norrimyrtjärnen tjärn    
  Norrkullen berg o. triangelpunkt    
  Norrkullen berg    
  Norrmyran myrmark    
  Norrmyran myr    
  Norrmyran myr    
  Norrmyrberget berg    
  Norrmyrbäcken bäck    
  Norrmyrbäcken bäck    
  Norrmyrtjärnen tjärn    
  Norrsjön sjö    
  Norrsjön sjö    
  Norr-Tjalmejaure sjö    
  Norr-Tjalmejaure sjö    
  Norrvijaur sjö /Se    
  Norrviken vik    
  Norrviksberget berg    
  Norrvikstjärnen tjärn    
  Norvijaure, se Norrvijaur sjö    
  Notberget berg    
  Nottjärnbäcken bäck    
  Nottjärnen tjärn    
  Notudden gd /Se    
  Notuddsselet utvidgn. av Lilla Luleälven    
  Numirjaure sjö    
  Numirjaure sjö    
  Nunisberget berg    
  Nunisberget berg    
  Nuortape myr    
  Nuortape myr    
  Nuortapebäcken bäck    
  Nuortasup sjö    
  Nuortek sjö    
  Nutijauratj tjärn    
  Nybyggestjärnen tjärn    
  Nybyggestjärnen tjärn    
  Nymyran myr    
  Nymyran myr    
  Nymyrbäcken bäck    
  Nysjön sjö    
  Nysjön sjö    
  Nysjön sjö    
  Nåttålimape myr    
  Nåttålimjaure tjärn    
  Näsberget berg    
  Näsberget berg    
  Näsbergsheden hed    
  Näverberget berg    
  Näverbäcken bäck    
  Nävertjärnbäcken bäck    
  Nävertjärnen tjärn    
  *Oddim-jaure, se Ådemjaure sjö    
  Odlingmyran sank mark    
  Ojmajallojekna, se Ålmajalojägna jökel    
  Okkomvaara berg    
  Olla passi(?) vik /Se    
  Omakotiinjärvi tjärn    
  Ormtjärnen tjärn    
  Orratabäcken bäck    
  Orrmyran myrmark    
  Orrmyran myr    
  Orrmyrbäcken bäck    
  Ostiträsket tjärn    
  Ovansjön sjö    
  Oxheden höjd    
  Oxholmen holme    
  Padjejaure sjö    
  Padjejaure sjö    
  Padjejauratj tjärn    
  Padjerimberget berg    
  Padjerimmyran sank mark    
  Paikajaure tjärn    
  Paikemjaure tjärn    
  Painasjaure sjö    
  Pajeltis tjärn    
  Pajeltisjegge myr    
  Pajeltisjegge myr    
  Pajeltismyran sank mark    
  Pajeltistjärnen tjärn    
  Pajeltisträsket sjö    
  Pajeltisträsket tjärn    
  Pajenisjaure sjö    
  Pajenismyran myr    
  Pajenisvare berg    
  Pajerim, se?Pajerimselet sel /Se    
  ?Pajerimselet sel /Se    
  Paktepåutjos berg    
  Paktevaratj berg    
  Paktevare berg    
  Paktevare triangelpunkt    
  Paktåive berg    
  Paktåive berg    
  Paktåive höjd    
  Palkeape sankmark    
  Palkesape myr    
  Palkesape myr    
  Palkesberget berg    
  Palkevare triangelpunkt    
  Palkevare berg    
  Palkesvare berg o. triangelpunkt    
  Palkijaure tjärn    
  Pallemjaure tjärn    
  Palnaktjärnarna tjärnar    
  Palnastjärnen tjärn    
  Pannamyran myr    
  Pannamyran myr    
  Patajauratj tjärn    
  Pantotjärnen tjärn    
  Parasbäcken bäck    
  Parasmyran sank mark    
  Parastjärnen tjärn    
  Parasträsket sjö    
  Parkijaur sjö /Se    
  Parkijaure sjö    
  Parmatjärnen tjärn    
  Parnasautjo terräng    
  Parnatj berg o. triangelpunkt    
  Parnatjkårså ravin    
  Parnatjsladdo träsk    
  Parnekutjjauratj sjö    
  Partimjaure tjärn    
  Passenjarka udde    
  Passeuksa fördjupning i fjällklyfta /Se    
  Passevare berg /Se    
  Passevarre berg /Se    
  Pastajaure sjö    
  *Pauro fjäll /Se    
  Pavvalmisjaure sjö    
  Pellmyran myr    
  Pellmyran sank mark    
  Pellokis berg    
  Pellokishuvudet berg    
  Pelnibäcken bäck    
  *Petsivare berg /Se    
  Petsevare berg /Se    
  Peuraure sjö /Se    
  Piatisberget berg    
  Pieggape sank mark    
  Piektjajaure sjö    
  Piektjajaure sjö    
  Pielloape myr    
  Piellojegge sank mark    
  Pierkovare berg    
  Piernamyren myr    
  Piessimjaure tjärn    
  Piessimvaara berg    
  Pietjesjnjasjka terräng    
  Pietjespuolta terräng    
  Pietsevaratjmyren myr    
  Pietsevare berg    
  Pietsevare berg    
  Pikkinågge vik    
  Piktjatjårro höjd    
  Piktjatjårro höjd    
  Pillusjträsken tjärnar    
  Pinko tjärn    
  Piouki fjäll /Se    
  *Pirrijaur sjö /Se    
  Pitekojtjärnen tjärn    
  Pläntaudden udde /Se    
  Pojkats terräng?    
  Pojkatsberget, Norra berg    
  Pojkatsberget, Södra berg    
  Pojkatsträsket sjö    
  Pojkatsträsket tjärn    
  Pojkatsvare berg(?)    
  Pokkimyran sank mark    
  *Pollijauri, se Puolejaure, Paije o. Vuolle sjöar    
  Pollorotjärnen tjärn    
  Porjusberget berg    
  Porjusviken vik    
  Porsiberget berg    
  Porsidammen damm    
  Porsimyran sank mark    
  Porsimyrtjärnarna tjärnar    
  Porsiselet del av Stora Luleälven    
  Port Artur terräng    
  Portnakberget berg    
  Prästtjärnen tjärn    
  Prästänget myr    
  Pulisape sank mark    
  Pulisbäcken vattendrag    
  Puolejaure, Paije o. Vuolle sjöar    
  Puoljisvare berg    
  Puollemkurra sank mark    
  Puollemkurraheden hed    
  Puollemkurramyran sank mark    
  Puollemtjåkkå berg    
  Puoltajegge myr    
  Puolvasjöarna sjöar    
  Puolvatj sjö    
  Puolvatjbäcken bäck    
  Puolvatjbäcken bäck    
  Puolvaträsket sjö    
  Puornape sank mark    
  Puornasladdo tjärn    
  Puottaure sjö    
  Puottaure sjö    
  Puottaurebäcken bäck    
  Puottauremyran myrmark    
  Purkijaur(e) sjö    
  Purkijaure sjö    
  Purkijaurforsen fors    
  Purkijaurholmen holme    
  *Pyrrijaur älv vattendrag /Se    
  Påketjärnen tjärn    
  Påkevare berg    
  Påkkasjträsket tjärn    
  Påkkiberget berg    
  Påkkibäcken bäck    
  Påkkitjärnen tjärn    
  Påksåjaure tjärn    
  Pålajegge myr    
  Pållårtjärnen tjärn    
  Påckaljaure sjö    
  Pårrevarebergen berg    
  Pårrevareheden hed    
  Pårrevaretjärnen tjärn    
  Pårtevare fjäll /Se    
  Påunakbäcken bäck    
  Päntaholmen holme /Se    
  Päntaholmen holme    
  Päragubbtjärnen tjärn    
  Päratjärnen tjärn    
  Pärlholmforsen fors    
  Pärlholmsjön sjö    
  Pärlälven älv /Se    
  Pärlälven älv    
  Pärlälven älv /Se    
  Päronmyran sank mark    
  Päsokberget berg    
  Päsokberget berg    
  Päsokbäcken bäck    
  Päsokbäcken bäck    
  Päsokjaure sjö    
  Päsoktjärnen tjärn    
  Päsokvare skogsmark    
  Pätnakberget berg    
  Pätnakjaure tjärn    
  Pätnakvare, se Hundberget berg    
  Rabbtjärnen tjärn    
  Radjetjärnen tjärn    
  Radjeudden udde    
  Ragnarstjärnen tjärn    
  Rahaberget höjd    
  Raikitjaure sjö    
  Rairetievva terräng    
  ?Rakhokjägna fjäll    
  Ramsojaure sjö    
  Ramsakbäcken bäck    
  Randaträskberget berg    
  Randaträsket sjö    
  Randijaure sjö    
  Randijaur sjö /Se    
  Randijaur sjö /Se    
  Ranesjaure tjärn    
  Ranesmyren myr    
  Ranesrova höjd    
  Ranesvare skogshöjd    
  Ranesvarebacken skogsbacke    
  Rappobäcken bäck    
  Rappobäcken bäck    
  Rappomyran sank mark    
  Rapposjaure sjö    
  Rapposjön tjärn    
  Rapposkaite terräng    
  Rappotjärnen tjärn    
  *Rarto, se Akka fjäll    
  *Rartofjäll, se Akka fjäll    
  *Rartufjäll fjäll    
  *Rartufjällen fjällrygg    
  *Rartufjäll fjäll /Se    
  *Rarvaggi berg /Se    
  Raukaape sank mark    
  Raukakielas ås    
  Raukatjjauratj tjärn    
  Raukatjärnen tjärn    
  Raukaträsk tjärn    
  Raunatjvare berg    
  Raunaudden udde    
  Rauras tjärn    
  Rautatj höjd    
  Rautatjviken vik    
  Rautoåive fjäll    
  Renberget berg    
  Renmyran sank mark    
  Reusa-ape myr    
  Reusa-ape myr    
  Reusaberget berg    
  Reusatjärnen tjärn    
  Reusaråvve höjd    
  Riehpenkårså klyfta /Se    
  Riepenkårså klyfta /Se    
  Riepikåtatj tjärn    
  Rika sjö    
  Rikakullen höjd    
  Rikkas tjärn    
  Rikkasjaure tjärn    
  Rimennjarka näs    
  Rimmyran myr    
  Rimaape myr    
  Rimobäcken bäck    
  Rimovare berg    
  Rimovuopme skog    
  Ripaure sjö    
  Risape sank mark    
  Risapebäcken bäck    
  Risberget berg    
  Risberget berg    
  Risbergsmyran sank mark    
  Risbäcken bäck    
  Risbäcken bäck    
  Rismyran myr    
  Rismyran myr    
  Rismyran myrmark    
  Rismyran sank mark    
  Rismyran sank mark    
  Rismyrbäcken bäck    
  Rismyrtjärnen tjärn    
  Rissajaure tjärn    
  Rissejaure sjö    
  Ritajaure sjö    
  Ritajaure sjö    
  Ritajegge myr    
  Ritakjegge myr    
  Rittak sjö /Se    
  *Rittakjokk vattendrag /Se    
  Ritok tjärn    
  Rompiljong skogsås    
  Rompiljongtjärnen tjärn    
  Rompioberget berg    
  Rompioberget berg    
  Rompioträsket tjärn    
  Rompioträsket sjö    
  Romposjön sjö    
  Roparudden udde    
  Ropuddberget berg    
  Rudtjärnen tjärn    
  Runaräka timmeravlägg    
  Runasvara fjäll    
  Rundsjön sjö    
  Rundsjön sjö    
  Ruokejaure tjärn    
  Ruokek tjärn    
  Ruokoaja myr    
  Ruokojaure tjärn    
  Ruokojegge myr    
  Ruokokape myr    
  Ruokokårså bäckravin    
  Ruonasbäcken bäck    
  Ruonasjegge myr    
  Ruonasrova skogshöjd    
  Ruopsisaja sank mark    
  Ruopto ?terräng    
  Ruoptoviken vik    
  Ruostajegge myr    
  Ruotojegge sank mark    
  Ruoutatjberget berg    
  Ruoutejaure sjö    
  Ruoutevare berg o. triangelpunkt    
  Ruoutevare berg    
  Russejauratj tjärn    
  Rutnasjberget berg    
  Rutosberget berg    
  Rutnasjträsket sjö    
  Rutnatj tjärn    
  Ryggträsket sjö /Se    
  Ryska graven terräng    
  Råggaurebäcken bäck    
  Rågångstjärnen tjärn    
  Råiså sjö    
  Råisåträsket sjö    
  Råkkek tjärn    
  Råkkek sjö    
  Råkkåmåive berg    
  Råningsberget berg    
  Rånningsholmen holme    
  Rånningstjärnen tjärn    
  Råntja sjö    
  Råntjaberget berg    
  Råntjamyran myr    
  Råntjo tjärn    
  Råssi berg    
  Råssi berg    
  Råtjebäcken bäck    
  Råtojegge myr    
  Råtojegge sank mark    
  Råvasape myr    
  Råvatjape myr    
  Råvejaure, Nedre sjö    
  Råvejaure, Övre sjö    
  Råvekbäcken bäck    
  Råvekjaure sjö    
  Råvemyran sank mark    
  Råvvejaurberget berg    
  Råvvejaure tjärn    
  Råvveluoppal sjö    
  Råvvevaratj berg    
  Råvvåive berg    
  Råvvåive berg    
  Råvvåive berg    
  Råvåive berg    
  Räkisjaure tjärn    
  Ränntjärnen tjärn    
  Rättjaure, Alennus el. Nuortas sjöar    
  Rödingskullen höjd    
  Rödingstjärnen tjärn    
  Rödnäsetjärnen tjärn    
  Rödnäsetjärnen tjärn    
  Röjberget berg    
  Rörholmen holme    
  Rörmyran sank mark    
  Rörmyran sank mark    
  Rörmyran sank mark    
  Rörmyran sank mark    
  Rörmyren myr    
  Rörmyrtjärnen tjärn    
  Rörmyrtjärnen tjärn    
  Rörtjärnen tjärn    
  Rörtjärnen tjärn    
  Rörtjärnen tjärn    
  Rörtjärnen tjärn    
  Rörtjärnen tjärn    
  Rörtjärnen tjärn    
  Rörviken vik    
  Rösberget berg    
  Rösbergsbäcken bäck    
  Rösbergstjärnen tjärn    
  Sabbut(?), se Sjabatjokk sjö    
  *Saggas träsk, se Saggat sjö /Se    
  Saggat sjö /Se    
  Saggat sjö    
  Saggat sjö /Se    
  Saggat sjö    
  Saggiberget berg    
  Saggibäcken bäck    
  Saitek berg    
  Saitek berg    
  Saitektjärnen tjärn    
  Saitok tjärn    
  Saiva vik    
  Saivo sjö /Se    
  Sajtape sank mark    
  Sajtapebäcken bäck    
  *Sakatjaure, se Saggat sjö    
  Salojaure sjö    
  Salojaure sjö    
  Salojaure sjö    
  Salojaure sjö    
  Salojaure sjö    
  *Salo älv älv /Se    
  Saltonape myrmark    
  Saltonapebäcken bäck    
  Salvojaure tjärn    
  Salvojegge myr    
  Salvosjön tjärn    
  Samonåive, Lilla berg    
  Samonåive, Stora berg    
  Samonåivebäcken Saknas    
  Samonåivejaure sjö    
  Samonåivejegge myr    
  Samonåivekåbbå berg    
  Sandtjärnen tjärn    
  Sandtjärnen tjärn    
  Sandudden udde    
  Sandviken vik    
  Sao fors /Se    
  Sapta myr    
  Saptajaure tjärn    
  Sarajegge myr    
  Sarektjåkko fjäöö    
  *Sarisvaggi berg /Se    
  Sarjektjåkko, se Sarektjåkko fjäll    
  Sarkakielas skogsmark    
  Sarkamyran sank mark    
  Sarkasbäcken bäck    
  Sarkasbäcken bäck    
  Sarkasjaure sjö    
  Sarkasträsket sjö    
  Sarkasvare berg    
  Sarkasvare berg    
  Sarvesjaure tjärn    
  Sarvisape myr    
  Saskam sjö    
  Saskamnjavve ström    
  Sasnekape myrmark    
  Sasnekbäcken bäck    
  Sasnekdöveln terräng    
  Sasnekåive berg    
  Sastasheden hed    
  Sastasjaure sjö    
  Sastasmyran sank mark    
  Satekape sank mark    
  Satekvare berg    
  Satimape myrmark    
  Satimbäcken bäck    
  Satimjaure tjärn    
  Satimkårrheden hed    
  Satimkårrmyran myr    
  Satimkårrtjärnen tjärn    
  Satimåive höjd    
  Satimåive berg    
  ?Sautsasvare fjäll    
  Sautsasvare fjäll /Se    
  Savvemåive berg    
  Seimas sjö    
  Seitajauratj tjärn    
  Seit(e)varre berg /Se    
  Seitause sjö    
  Seunaure sjö    
  Sidnaåivebäcken bäck    
  Sierkajaure sjö    
  Sierkape myrmark    
  Sierkape sank mark    
  Sierkapebäcken bäck    
  Sierkapebäcken bäck    
  Sierkatjärnarna tjärnar    
  Sierkaure tjärn    
  Sierkaurejegge myr    
  Sierkavare, Norra berg o. triangelpunkt    
  Sierkavare, Södra berg    
  Sierrejaure sjö    
  Sierråive Nuortap berg    
  Sierråive Årjep berg    
  Sigurdsjön tjärn    
  Sikträsket tjärn    
  Sikträsket sjö    
  Silbakvare fjäll    
  Silpakbäcken bäck    
  Silpaktjärnarna tjärnar    
  Silpaktjärnen tjärn    
  Silpakåbbå skogshöjd    
  Silversjön tjärn    
  *Silverälven, se Pärlälven älv /Se    
  Sirkasluokte, se *Sirkiftukt vik    
  Sitnåive berg, triangelpunkt    
  Sitnåivetjärnarna tjärnar    
  Sitojaure tjärn    
  Sitojaure sjö /Se    
  Sitok tjärn    
  *Situojokk vattendrag /Se    
  *Situojokk sjö /Se    
  Siunak, Unna, se Unna Siunak sjö    
  Siunaktjärnen tjärn    
  Siunavare berg    
  Sjabatjakk sjö /Se    
  Sjatjerim sjö    
  Sjatjerim, Västra sjö    
  Sjatjerimbäcken bäck    
  Sjatjerimluoppal sjö    
  Sjatnokielas höjd    
  Sjnjasjka berg    
  Sjnjaskamyran sank mark    
  Sjnjasjkernjarka udde    
  Sjpatnjovare berg    
  Sjuggijaure tjärn    
  Själlarimbäcken bäck    
  Själlarimheden höjd    
  Själlarimåive berg    
  Själlarimåive berg    
  Sjöfågeltjärnen tjärn    
  Sjöfågeltjärnkojan koja    
  Skabramåive berg o. triangelpunkt    
  *Skaf-jaure, se Sårjusjaure sjö    
  *Skaftastaddakjaure sjö    
  Skaitebäcken bäck    
  Skaitebäcken bäck    
  Skaitebäcken bäck    
  Skaitejegge myr    
  Skaitejåkkå bäck    
  Skaitevare berg    
  Skaitiberget berg    
  Skajtebäcken bäck    
  Skalka (träsk) sjö /Se    
  Skalka sjö    
  Skalka sjö /Se    
  *Skalopakt berg /Se    
  Skeldavarats berg /Se    
  Skeldvare berg /Se    
  Skerfe (Skierfe) fjäll /Se    
  Skipoiwe (?) fjäll /Se    
  Skomyran sank mark    
  Skomyrtjärnen tjärn    
  Skorvkullen berg, triangelpunkt    
  Skravelbäcken bäck    
  Skravelbäcken bäck    
  Skravelbäcken bäck    
  Skraveltjärnen tjärn    
  Skrovtjärnen tjärn    
  Skuipejaure tjärn    
  Skurisforsen fors    
  Skutojaure sjö    
  Skårrajauratj tjärn    
  Skårråjaure tjärn    
  Skårråjaurejegge sank mark    
  Sladdautjo skog    
  Sladdejaure tjärn    
  Slakkabäcken bäck    
  Slakkaheden höjd    
  Slakkaheden hed    
  Slakkamyran myr    
  Slakkasjön sjö    
  Slappejaure sjö    
  Slatan-mokke bukt(?) /Se    
  Slihtajokk å /Se    
  Slihtajåkkå bäck /Se    
  Slihtavare berg /Se    
  Slubbojaure sjö    
  Slubbojegge myr    
  Slubbonjarka udde    
  *Slupirjaure = Slappejaure Saknas    
  Slåttermyran myr    
  Slåttermyran myr    
  Slåttermyran sank mark    
  Slåttermyrtjärnen tjärn    
  Slåttermyrtjärnen tjärn    
  Slåttertjärnen tjärn    
  Slåttestjärnen tjärn    
  Slåttestjärnheden höjd    
  Slåttmyrtjärnen tjärn    
  Slänkajauratj sjö    
  Slätthedmyran myr    
  Slättkullen berg    
  Smailebäcken bäck    
  Smaileheden skogsmark    
  Smailejegge myr    
  Smalmyran myrmark    
  Smedjeforsen fors    
  Smirjojaure tjärn    
  Småtjärnarna tjärnar    
  Småtjärnarna tjärnar    
  Småträsket tjärn    
  Snabrojaure tjärn    
  Snalatjärnen tjärn    
  Snaskaheden hed    
  Snaskamyran sank mark    
  Snaskemyran myr    
  Snautjik tjärn    
  Snautjiksjöarna sjöar    
  Snibberget berg    
  Snipalandet skogsmark    
  Snipamyran myr    
  Snus-Eriktjärnen tjärn    
  *Sockjokk älv /Se    
  Soinakberget berg    
  Soinakbäcken bäck    
  Soinakträsket tjärn    
  Solabborrtjärnen tjärn    
  *Solketräsk sjö    
  *Sollojaure, se Salojaure sjö    
  Soltjärnbäcken bäck    
  Soltjärnen tjärn    
  Sorjosjaure, se Sårjusjaure sjö    
  Spadnejaure sjö    
  Spadnovarebäcken bäck    
  Spadnovarebäcken bäck    
  Spadnåive berg o. triangelpunkt    
  Spegeldammen damm    
  Spikberget berg    
  Spikberget triangelpunkt    
  Spikbergsforsen fors    
  Spjutkullen höjd    
  Spångmyran myr    
  Spännarbotjärnen tjärn    
  *Staledne, se Stalojokk å    
  Stallonjarka udde /Se    
  Staloberget berg    
  Stalojokk å    
  Stalotjärnen tjärn    
  Staraberget berg    
  Starakojsjön tjärn    
  Starkajaure sjö    
  Starrtjärnarna tjärnar    
  Starrtjärnen tjärn    
  Staukinape sank mark    
  *Steeufield, se Kerkevare fjäll    
  Stellaviken vik    
  Stenbäcken bäck    
  Stenbäcken bäck    
  Stenbäcken bäck    
  Stenbäcken bäck    
  Stenfjäll, se Kerkevare Saknas    
  *Stenfjäll, se Kerkevare fjäll    
  Stenforsmyren myr    
  Stengruvan höjd    
  Stenmyran sank mark    
  Stensundet sund    
  Stentjärnen tjärn    
  Stentjärnen tjärn    
  Stenträsket sjö    
  Stenträsket tjärn    
  Stenträskmyran myrmark    
  *Stipoive (Field), se Stuopik fjäll    
  Storabborrtjärnen sjö    
  Stor-Abborrträsket tjärn    
  Stor-Aksejaure tjärn    
  Storbacken berg    
  Storbacken berg    
  Storbacktjärnen tjärn    
  Storberget berg    
  Storberget, Norra berg    
  Storberget, Södra berg    
  Stor-Gäddsjön tjärn    
  Stor-Hajpak kärr    
  Stor-Hanger tjärn    
  Stor-Hansik tjärn    
  Stor-Harajaure tjärn    
  Stor-Harrok myr    
  Storholmen holme    
  Storholmen holme    
  Storholmen holme    
  Storholmen holme    
  Storholmen holme    
  Stor-Karin holme    
  Stor-Killer sjö    
  Storknabben höjd    
  Stor-Kurken sjö    
  Stor-Kurkopätsatj-jaure tjärn    
  Stor-Kåttek sjö    
  Stor-Käpnatj sjö    
  Stor-Lagnästräsket sjö    
  Stor-Lastajaur sjö    
  Stor-Lastajaure tjärn    
  Stormyran myrmark    
  Stormyran myr    
  Stormyran myrmark    
  Stormyran myr    
  Stormyran sank mark    
  Stormyrberget berg    
  Stormyrberget berg    
  Stormyrberget berg    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyran myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Stor-Njallajaure sjö    
  Stor-Partimjaure sjö    
  Stor-Piatisjaure sjö    
  Storrismyran myr    
  Stor-Råggaure sjö    
  Stor-Siak tjärn    
  Stor-Skabram sjö    
  Stor-Spikberget berg    
  Stor-Suttaure sjö    
  Stor-Svanaträsket sjö    
  Stor-Tjapuk tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen eller Björnbergstjärnen tjärn    
  Stor-Tuoljeträsket sjö    
  Strycken sund    
  Strånja del av Nalta-välma /Se    
  Stuopik fjäll    
  Stuora Passe Tarrha fördjupning i fjällmassiv /Se    
  Stuorrajaure tjärn    
  Stuorrajaure tjärn    
  Stuorrajaureheden hed    
  Stuorravare berg    
  Stuor-Siunak sjö    
  Stuor-Skure sjö    
  Stuor-Skure sjö    
  Stuor-Starre myr /Se    
  Stuor-Sårvatj sjö    
  Stuortjåkkå berg    
  Stuortjåkkå berg    
  Stuor-Åtåsjaure tjärn    
  Stupforsen fors    
  Stupforsen fors    
  Stupforsen fors    
  Stupforsen fors    
  Störhusbäcken bäck    
  Störhustjärnen tjärn    
  Störosberget berg    
  Störosmyran sank mark    
  Störosudden udde    
  Subbatbäcken bäck    
  Subbatmyran sank mark    
  Subbatträsket sjö    
  Sudokberget berg    
  Sudokbäcken bäck    
  Sudokträsket, Lilla sjö    
  Sudokträsket, Stora sjö    
  Sulitälma fjäll    
  Sulitelma fjäll /Se    
  *Sulitelmaröset Saknas    
  Sundströms tjärnen tjärn    
  Sundtjärnarna tjärnar    
  Sundtjärnarna tjärnar    
  Sundtjärnen tjärn    
  Sundtjärnen tjärn    
  Suobbatape myr    
  Suobbatape myr    
  Suobbatselet del av Stora Luleälven    
  Suobbatselet sel    
  Suobbatjaure sjö /Se    
  Suobbatjaure sjö    
  Suobbatjaure sjö    
  Suobbatåive berg    
  Suoinak tjärn    
  Suoinejaure sjö    
  Suoksaure berg    
  Souksaurebäcken bäck    
  Suoksaurebäcken bäck    
  Suoksauremyran myr    
  Suoksjåkk-Kartivaremyran sank mark    
  Suoksåive berg    
  Suoksåive berg    
  Suoksåivemyran sank mark    
  Suolaure sjö    
  Suollujaure sjö    
  Suoloijegge sank mark    
  Suoloivare berg    
  Suolojaure sjö    
  Suolonape sank mark    
  Supekbäcken bäck    
  Supekvare höjd    
  Suppejaure tjärn    
  Suttaure sjö    
  Svalissjön sjö    
  Svalltjärnen tjärn    
  Svanakallkällan tjärn    
  Svanamyran sank mark    
  Svanträsket sjö    
  Svanträsket tjärn    
  Svartabborrtjärnarna tjärnar    
  Svartabborrtjärnarna tjärnar    
  Svartbastatjärnen tjärn    
  Svartberget berg    
  Svartberget berg    
  Svartkullen berg    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svartträsket tjärn    
  Svartudden udde    
  Svältkojsjön tjärn    
  Sågbäcken bäck    
  Sågtjärnen tjärn    
  Såkeape myr    
  Såketievva berg    
  Såkevaratj-jegge myr    
  Såkeåive berg    
  Såkåive, Västra berg    
  Såkåive, Östra berg    
  Såkåivemyren myr    
  Sårjusjaure sjö    
  Sårjusjaure sjö    
  Sårvasmyran sank mark    
  Sårvatj sjö    
  Sårvatj tjärn    
  Sårvatj, Unna, se Unna Sårvatj sjö    
  Sårvatjberget berg    
  Sårvatjberget berg    
  Sårvatjbäcken bäck    
  Sårvejegge myr    
  Säkok fjäll /Se    
  Sälkaape berg    
  Sämoljaure tjärn    
  *Sølvavara, se Silbakvare fjäll    
  Säpmurimvare berg o. triangelpunkt    
  Söribäcken bäck    
  Sör-Kaipa berg    
  Sör-Kieratj tjärn    
  Sörkullen berg    
  Sör-Lillån å    
  Sör-Lillån vattendrag    
  Sör-Lillån å    
  Sörmyran myrmark    
  Sörmyran myr    
  Sörmyran sank mark    
  Sör-Tjalmejaure sjö    
  Sör-Tjalmejaure sjö    
  Sörtjärnen tjärn    
  Takmyrheden höjd    
  Taktalisjaure sjö    
  Tallberget berg    
  Tallbergsknabben höjd    
  Tallbergsmyran sank mark    
  Tallbergstjärnen tjärn    
  Tallholmen holme    
  Tallkullen kulle    
  Tallkullen berg    
  Talvatesjeg sjö /Se    
  Talvatisape myr    
  Talvatisape myr    
  Talvatisape myr /Se    
  Talvatisberget berg    
  Talvatisbäcken bäck    
  Talvatisjaure sjö    
  Talvatisjaure sjö /Se    
  Talvatissjön sjö    
  Talvatistjärnen tjärn    
  Tapmokberget berg    
  Tapmokberget berg    
  Tapmokbäcken bäck    
  Tapmokbäcken bäck    
  Tapmokjaure tjärn    
  Tapmokjaure tjärn    
  Tapmoktjärnen tjärn    
  Tapmokträsket tjärn    
  Tapmukbäcken bäck    
  Tapmukheden höjd    
  Tapmukjaure sjö    
  Tapmuktjärnen tjärn    
  Tapmuktjärnen tjärn    
  Tapmukvare berg    
  Tapmukåive berg    
  Tarfepatta vik    
  Tarfevaratj berg    
  Tarfåive berg o. triangelpunkt    
  Tarfåivemyran myr    
  Tarojåkkå bäck    
  Tarradalen (Tarrhavuopme) dal /Se    
  Tarrajåkkå (Tarrhajåhkå) älv /Se    
  Tarraluoppal (Tarrhaluoppal) sjö /Se    
  Tarraure sjö /Se    
  Tarraure sjö /Se    
  Tarraätno (Tarrhaätno) älv /Se    
  Tarrejokk vattendrag /Se    
  Tarrejokk älv /Se    
  Tarrekaise, jfr *Darravare fjäll    
  Tarrekaise fjäll /Se    
  *Tarre Luobbel Saknas /Se    
  Tarrhajåhkå (Tarrajåkkå) älv /Se    
  Tarrhaluoppal (Tarraluoppal) sjö /Se    
  Tarrhavuopme (Tarradalen) dal /Se    
  Tarrhaätno (Tarraätno) älv /Se    
  *Tavare fjäll /Se    
  Tavek tjärn    
  Tavekjaure sjö    
  Tavekjaure tjärn    
  Tavekjaure tjärn    
  Tavektjålme sank mark    
  Tegelbacken ägomark    
  Teunokträsket sjö    
  Tiebrikape sankmark    
  Tiebriktjärnen tjärn    
  Tiellape myr    
  Tiellapebäcken bäck    
  Tilak tjärn    
  *Tiockolis fjäll    
  Titnok berg    
  Titnokmyran myr    
  Titnoktjärnen, Norra tjärn    
  Titnoktjärnen, Södra tjärn    
  Tiukatjärnarna tjärnar    
  Tiukaträsket tjärn    
  Tjajaape sank mark    
  Tjajabäcken bäck    
  Tjajaheden hed    
  Tjajaträsket sjö    
  Tjakkeli berg /Se    
  Tjalmejaure sjö    
  Tjalmejaurkårro berg    
  Tjanasjegge myr    
  Tjanasvaara berg    
  Tjanasvare skogshöjd    
  Tjaraiape myr    
  Tjaraitjärnen tjärn    
  Tjaraivare berg    
  Tjatja(vare)? fjäll /Se    
  Tjatatj tjärn    
  Tjatnak sank mark    
  Tjeknalis sjö    
  Tjeknalis sjö    
  Tjeknalis sjö    
  Tjeknalis sjö    
  Tjeknalis sjö    
  Tjeknalisape myr    
  Tjeknalisjaure tjärn    
  Tjelkajaure tjärn    
  Tjelkanape tjärn    
  Tjerkatträsket tjär    
  Tjerkatträsket tjärn    
  Tjerkisberget berg    
  Tjerkisheden hed    
  Tjerkissjön sjö    
  Tjetnek, Västra tjärn    
  Tjetnek, Östra tjärn    
  Tjetnekberget berg    
  Tjetnekluoppal tjärn    
  Tjetnekråvve terräng    
  Tjetsasjaure sjö    
  Tjeuresape sank mark    
  Tjeuresapetjärnen tjärn    
  Tjeuresträsket tjärn    
  *Tjockolis fjäll /Se    
  Tjuolkojauratj tjärn    
  Tjuolkojegge myr    
  Tjuolkojegge sank mark    
  Tjuoltabäcken bäck    
  Tjuoltavuoma sank mark    
  Tjuoutjajaure tjärn    
  Tjuovaure sjö    
  Tjurnatjärnen tjärn    
  Tjåkak sjö    
  Tjålmak sjö    
  Tjålmak tjärn    
  Tjålmak sjö    
  Tjålmak tjärn    
  Tjålmak tjärn    
  Tjålmak tjärn    
  Tjålmak tjärn    
  Tjålmak tjärn    
  Tjålmak tjärn    
  Tjålmakjåkkå bäck    
  Tjålmakmyran myr    
  Tjålmaure sjö    
  Tjålmaure sjö    
  Tjålmaurtjåkkå skogshöjd    
  Tjålmejauratj tjärn    
  Tjålmejauratj sjö    
  Tjålmejaure höjd    
  Tjålmejaure sjö    
  Tjålmejaure sjö    
  Tjålmejaure, Östra sjö    
  Tjålmejaurebäcken bäck    
  Tjålmejauremyran myr    
  Tjåmotesjaure sjö /Se    
  Tjåmotesjaure sjö /Se    
  Tjårkejauratj tjärn    
  Tjårro fjäll    
  Tjårro fjäll    
  Tjårro fjäll /Se    
  Tjäderholmen kärr    
  Tjädermyran myrmark    
  Tjädervintjärnen tjärn    
  Tjälmejaure, Västra sjö    
  Tjärdalssjön sjö    
  Tjärdalstjärnarna tjärnar    
  Tjärmakjaure sjö    
  Tjärmaksuoloijegge myr    
  Tjärmakvare berg o. triangelpunkt    
  Tjärnmyran sank mark    
  Tjärrotheden hed    
  Tjäruträsk triangelpunkt    
  Tjäruträsket sjö    
  Tjäruträsket tjärn    
  Tjäruträskmyran myr    
  Tjäruträskmyran sank mark    
  Tjäukokjaure sjö    
  Tolikberget berg    
  Tolikbergsmyran sank mark    
  Tolikbäcken bäck    
  Tolikmyran sank mark    
  *Torens berg, se At(t)hek berg /Se    
  Tranumyran myr    
  Trehörningsjön sjö    
  Trillingtjärnarna tjärnar    
  Trindmyran myr    
  Trindmyran myr    
  Trindmyran myr    
  Trindmyrtjärnen tjärn    
  Trindmyrtjärnen tjärn    
  Trollberget berg    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trussa tjärn    
  Trussabäcken bäck    
  Träskajaure tjärn    
  Tröllomtjärnen tjärn    
  Tsakim sjö    
  Tsakimtjärnarna tjärnar    
  Tsåkahaure vik    
  Tsåkaheden hed    
  Tsåkak sjö    
  Tsåkatjärnen tjärn    
  Tudjaträsket sjö    
  Tugutjärnen tjärn    
  Tullmyran sank mark    
  *Tulpajäckna jökel    
  Tulpajägna fjäll /Se    
  Tumisberget berg    
  Tumisbäcken bäck    
  Tumismyran sank mark    
  Tumisträsket tjärn    
  Tunnkojbäcken bäck    
  Tuolaape myr    
  Tuolaape sank mark    
  Tuolaheden hed    
  Tuolajaure tjärn    
  Tuolajaure tjärn    
  Tuoljeberget berg    
  Tuoljeberget berg    
  Tuoljebäcken bäck    
  Tuoljejoki bäck    
  Tuorpunjaure tjärn    
  Tuorpunudden udde    
  Tuortanape myr    
  Tuortapebäcken bäck    
  Tuortapemyran sank mark    
  Tuortaure sjö    
  Turavare berg    
  Turberget berg    
  Turberget triangelpunkt    
  Turberget berg    
  Turberget, Östra berg    
  Turträskbäcken bäck    
  Turträsket sjö    
  Turträsket sjö    
  Turträsket sjö    
  Tvillingtjärnarna tjärnar    
  Tvillingtjärnarna tjärnar    
  Tvillingtjärnarna tjärnar    
  Tvillingtjärnarna tjärnar    
  Tvillingtjärnarna tjärnar    
  Tvillingtjärnsbäcken bäck    
  Tvinttjärnen tjärn    
  Tvärmyran myr    
  Tvärtjärnen tjärn    
  Tvärträsket tjärn    
  Tvärträsket sjö    
  Tvärträsket tjärn    
  *Tvärälven del av Lilla Lule-älv? /Se    
  Tvättjärnen tjärn    
  Tåkasjaure sjö    
  Tåkasjaure sjö    
  Tåkasmyran odlad myr    
  Tåkasmyran sank mark    
  Tåktåsjaure sjö    
  Tåktåsvare berg    
  Tåresape myr    
  Tåresape sank mark    
  Tåresape, Norra sank mark    
  Tåresbäcken bäck    
  Tåresjaure tjärn    
  Tåresmyran sank mark    
  Tåresåive berg    
  Tåresåive berg    
  Tårrajaure sjö    
  Udtjakiedde sank mark    
  Ultevis fjäll /Se    
  Unna-ape myr    
  Unnajaure tjärn    
  Unna Ranesjaure sjö    
  Unna Siunak sjö    
  Unna Skure tjärn    
  Unna Sårvatj sjö    
  Unna-välma vik /Se    
  Unna Åtåsjaure tjärn    
  Uppaudden udde /Se    
  Uppaviken vik /Se    
  Urtjubacken höjd    
  Urtjubäcken bäck    
  Urtjujauratj tjärn    
  Urtjujegge myr    
  Urtjutjärnarna tjärnar    
  Urtjuvare höjd    
  Utgrävningen sank mark    
  Utgrävningssjön sjö    
  Utterträsket, Lilla sjö    
  Utterträsket, Stora sjö    
  Vackerbacken backe?    
  *Vaikajaure, se Vaikijaure sjö    
  Vaikijaure sjö    
  Vajberg höjd    
  Vajberget, Norra berg    
  Vajberget, Norra berg    
  Vajberget, Södra berg    
  Vajtjärnen, Norra tjärn    
  Vajkijaure sjö    
  Vaisa fjäll    
  Vaisa fjäll    
  *Vaisan berg /Se    
  *Vaisavare fjäll /Se    
  Vajberget berg    
  Vajkijaure sjö    
  Vajmatberget berg    
  Vajmatsjön sjö    
  Vajtjärnen, Norra tjärn    
  Vajtjärnen, Norra sjö    
  Vajtjärnen, Norra tjärn    
  Vajtjärnen, Södra tjärn    
  Vajtjärnen tjärn    
  Vaksavare berg    
  Valle fjäll /Se    
  Valleudden udde    
  Vallevare fjäll /Se    
  Valleviken vik    
  Vallmyrtjärnen tjärn    
  Valtaberget berg    
  Valtabergsmyran sank mark    
  Vaptjatipme berg    
  Varanesjaure sjö    
  Varanesluoppal tjärn    
  Varatsudden udde    
  *Varbjates, se ?Vatjates sel /Se    
  Varekaskabäcken bäck    
  Varekaskmyran sank mark    
  Varevuoljaure sjö    
  Varevuoltjärnen tjärn    
  Warieluth(?) fjäll /Se    
  Varjekberget berg    
  Varjekbäcken bäck    
  Varjekträsket sjö    
  Varjekudden udde    
  *Vasteinvatten, se Vastenjaure sjö    
  Vastenjaure sjö    
  Vataheden hed    
  ?Vatjates sel /Se    
  Vastenjaure sjö /Se    
  Vastenjaure sjö    
  Vastenjaure sjö    
  Vastenjaure sjö    
  Vatjates sel /Se    
  *Veevagg, se Vehevagge dalgång    
  Vehevagge dalgång    
  *Verrivatten, se Virijaure sjö    
  Vidjakuoika fors /Se    
  Vietjerudden udde    
  Viken vik    
  Vilatjärnen tjärn    
  Vimisberget berg    
  Vimisbäcken bäck    
  Vimisträsket sjö    
  Vinmyran myr    
  Vinmyrkojan koja    
  Virijaur sjö /Se    
  Virijaure sjö    
  Virijaure sjö    
  Virijaure sjö    
  Virijaure sjö /Se    
  Virijaure sjö    
  Virtjosuolo ö    
  Vitberget skogsmark    
  Vitbäcken bäck    
  Vitbäcken bäck    
  Vitbäcken bäck    
  Vitbäcken bäck    
  Vitbäcken bäck    
  Vitbäcken bäck    
  Vitmossaberget Saknas    
  Vitvattentjärnen tjärn    
  Vitvattentjärnen tjärn    
  Vuoggaudden udde    
  Vuoksanjarka halvö    
  Vuollaure sjö    
  Vuollaure tjärn    
  Vuollaurebäcken bäck    
  Vuollejauratjbäcken bäck    
  Vuollejaure tjärn    
  Vuolleluoppal tjärn    
  Vuollerimselet vik    
  Vuollerimtjärnen tjärn    
  Vuolpåive berg    
  Vuomajärvi tjärn    
  Vuopejaure tjärn    
  Vuoskojaure tjärn    
  Vuoskonape sank mark    
  Vuoskonape myr    
  Vuoskonberget berg    
  Vuoskonjaure tjärn    
  Vuoskonjåkkå bäck    
  Vuoskoträsket träsk    
  Vuossaluoppal sjö    
  Vuotnaape sank mark    
  Vuotnaberget berg    
  Vuotnajaure sjö    
  Vuottjåive berg    
  Välma sjö    
  Värjön, Nedre ö    
  Värjön, Övre ö    
  Västabäcken bäck    
  Västabäckviken vik    
  Väster-Lillberget berg    
  Väster-Tåresape myrmark    
  Väster-Tåresape myr    
  *Västerälven, se Pärlälven älv /Se    
  Västiträskmyran sank mark    
  Väst-Kieratj tjärn    
  Yttersjön sjö    
  Ådemjaure sjö    
  Åggumjaure tjärn    
  Åitoberget berg    
  Åitotån terräng    
  Ållojaure, Västra sjö    
  Ållojaure, Östra sjö    
  Ållojaurejegge myr    
  Ållojaurejegge myr    
  Ålmajalojägna jökel    
  Ålmajalosjägna fjäll /Se    
  Ålmajalojägna jökel    
  *Ånanas berg /Se    
  Årjeljaure tjärn    
  Årrejaure sjö    
  Årroberget berg    
  Åssjeape myr    
  Åtembäcken bäck    
  Åtemjaure sjö    
  Åtåjegge sank mark    
  Åtåsape myr    
  Åtåsape sank mark    
  Åtåsmyran sank mark    
  Älggraven bäck    
  Älgholmen holme    
  Älgmyran myr    
  Älgträsket tjärn    
  Ällamisbäcken bäck    
  Ällamisbäcken bäck    
  Ällamisträsket sjö    
  Ällamisträsket, Lill- sjö    
  Ällamisträsket sjö    
  Älvberget berg    
  Älvsberget berg    
  Älvstjärnen, Nedre tjärn    
  Älvstjärnen, Övre tjärn    
  Ängesmyran sank mark    
  Ängesmyrbäcken bäck    
  Ängesträsket tjärn    
  Ängesträsket, Lilla tjärn    
  Ängesträsket, Stora tjärn    
  Ängesträsktjärnarna tjärnar    
  Äno-njalme mynning /Se    
  Äparjaure tjärn    
  Ätnajaure tjärn    
  Ätnakåbbå höjd    
  Ätnokvaratj berg    
  Ödlingsträsket tjärn    
  Ölandet udde    
  *Ørretind, se Hurrivare fjäll    
  Öster-Lillberget berg    
  Öster-Lillberget berg    
  Östermyran sank mark    
  Östersjön sjö    
  Öster-Tåresape myr    
  Öster-Tåresape sank mark    
  Öst-Kieratj sjö    
  Östra sjön del av Kåskatssjön    
  Överselet sel    
  Översilningsbäcken bäck    
  Överstmyran sank mark    
  Överst-Tapmokmyran sank mark    

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.