ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Jokkmokks socken : Jokkmokks tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell

Namntabell 1 (Samiska namn)

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 90 Naturnamn : 3131
    Palkaure by Peivåaggekuoika fors
    Paritimjaure by Peivågge eda
    Parivierra fjällägenhet Pelnijaure sjö
    Piatis hemman /Se Pelnijaure sjö /Se
    Piatisheden, se Piatus gdar Pelnijokko bäck /Se
    Piatus hemman /Se Pelnijohko bäck
    Piatus gdar Pelnivare bergområde /Se
    Pidtja by /Se Pelnivare Saknas /Se
    Piejatus hemman /Se Pelpar, se Pälpar berg
    Piertin by /Se Perikjaurats, se Sarvajauratj sjö
    Piertinjaure by /Se Perikjaurats sjö /Se
    Pietsetjuoppam lägenhet /Se Perikjaure, se Pierikjaure sjö
    Porkaure by Perikjaure sjö /Se
    Påkke gd /Se Perikluobal, se Vuoinesluobbalah sjöar
    Pårrevare gd Perikluobal småsjöar /Se
    Pårrevare gdar Perikpakte berg /Se
    Pällan kronohemman /Se Petsaure, se Pietsaure sjö
    Radnaure gård /Se Petsetjappaur berg /Se
    Radnaure by Petsevarats berg /Se
    Rairenjarka hemman /Se Petsevare berg /Se
    Randaträsk, se Aimojaure by Petsevare berg
    Randijaur gård /Se Petsevare, se Piessemvare berg
    Ruopto allmänningstorp Petsnavarats, se Piesnesvaratjah berg
    Ripakluokta kronolägenhet Peuhkekuoika fors /Se
    Sapta hemman /Se Peuhkemuorke strandremsa
    Sapta hemman /Se Peuhkikuoika fors /Se
    Sarkavare gård /Se Peukijåkåtj bäck
    Sarkavare gård /Se Peukijåkåtj bäck
    Saskam backstuga /Se Peuraure sjö
    Sasskam hemman Piatis sjöar /Se
    Sierre kronotorp /Se Piatis, stuor sjö /Se
    Sierre gård Piatis, unna sjö /Se
    Sierre by /Se Piatisberget berg /Se
    Sinkal hemman och torp /Se Piatisheden, se Piatuskielas ås
    Sinkal kronobygge och hemman /Se Piatisjåkkå bäck
    Sirrejaure kronotorp /Se Piatiskielas hedland
    Sirkesluokta nybygge Piatisvare berg
    Sirkon by Piatisvare berg /Se
    Sirrejaure by /Se Piatusjauratj sjö /Se
    Sjellarim hemman /Se Piatusjegge myr /Se
    Sjellarimsjällarim, se Själlarim by Piatuskielas ås
    Sjlakka by /Se Piatuskielas ås
    Sjokksjokk by /Se Piatusvaratj, jfr Piatuskielas berg
    Sjuajaure arrendeställe /Se Pidtjatievva kulle
    Sjuvajaure arrendeställe /Se Piedjiskallo varpställe
    Själlarim hemman /Se Piedjokielas bergsträckning
    Själlarim by /Se Piedjotjåkkå berg /Se
    Skabram kronojägareboställe Peidjovaratjah småkullar
    Slakka Saknas Piedjovaratjah småkullar
    Slakka hemman Piedjovaratjah småkullar
    Slakka by /Se Piedjåaive fjäll
    Slakka gårdar Piedjåaive, se Alep Piedjåaive Saknas
    Slakka, se Sjlakka by Pieggaluokta fjällägenhet
    Slupponjarka hemman o. bostadslägenheter /Se Pieggaluokta vik
    Smirjo by /Se Pieggavarpe varpställe
    Smirjo by /Se Pieggavarpe notvarp
    Snavva bebyggelse Piehtsenjarka udde
    Sotaure by Piehtsevaratj berg
    Stuorpuolta by Pieii fjäll /Se
    Stuorsuolo nybygge Piejatusjaure, se Stuor och Utsa Piejatusjaure sjöar
    Suoksjåkkå by /Se Piejatusvare berg /Se
    Suoksjokk by /Se Pielajauratj tjärn
    Supatj kronotorp /Se Pielajaure sjö
    Supatjselet gård /Se Pielajaure sjö
    Supe hemman med gård /Se Pielajaure sjö
    Supekadde hemman /Se Pielajåkåtj bäck
    Såakenjarka fjällägenhet Pielajåkåtj bäck /Se
    Talvatis fjällägenhet Piellok fjäll
    Talvatis Saknas Piellonjarka udde
    Tjaddja gårdar Piellonjarka udde
    Tjadja by Pielloriepjaure sjö /Se
    Tjiengalluokta kronolägenhet Pielloriepjaure, Lulep sjö
    Tjiepakåtsadje kåtaställe Piellorieppe fjälland
    Tjieura hemman /Se Piellorieptjåkkåh toppar
    Tjäura hemman /Se Piellotjåkkå berg
    Tuoljevare allmänningstorp Piellotjåkkå berg
    Tuolpuk inbyggarbeteckning /Se Piellovaratj berg
    Vaika by Piellovaratj berg
    Vaikajaure by /Se Pielnejåkkå bäck /Se
    Vaikajaure by Pielnenjarka udde
    Vaikijaur by /Se Pielnenjarka udde
    Vanaskåate kåta /Se Pielnihaure sjö /Se
    Vanaskåate kåta /Se Pielnihaurjåkkå bäck /Se
    Varatjnjarka gård Piennaråagge spakvatten /Se
    Vuodnajaure gårdar Pierikjaure sjö
    Vuojat hemmansgård /Se Pierikjaure sjö /Se
    Vuotnajaure by Pierikjokk, se Vuoinesjokk bäck
    Vuotnaure by Pierikpakte berg
    Alep Åaloijaure hemman Pierikpakte berg
    Ålloluokta by Pierikvaratj berg
      Pierikvaratj berg
      Pierikvaratj berg
      Pierkisjåkåtj bäck
      Pierkisråttje dalgång
      Pierkis-salvo sänkan
      Piernajauratj tjärn
      Piernajauratj tjärn
      Piernajiegge myr
      Piernakaise fjäll
      Piernakaise fjäll
      Piernaluokta vik
      Piernanjunnje berg
      Piernapakte klippa
      Piernavarpe notvarp
      Piertinjaure sjö /Se
      Piertinluoppal tjärn
      Piertinvaratj berg /Se
      Piesnesjåkkå bäck
      Piesnesrutatj klyfta
      Piesnesvaratjah berg
      Piessejåkåtj bäck
      Piessemvare berg
      Piessevaratj berg
      Piessimvare berg
      Piesske Saknas
      Pietaratievva sluttning
      Piete fjäll
      Pietelappa grotta
      Pietelappa grotta
      Pieti fjäll
      Pieti högland?
      Pietjesasse berg /Se
      Pietnavare, se Pätnakvare berg
      Pietnesl., se Kaptasluokta vik
      Pietoraj. bäck /Se
      Pietsaure sjö
      Pietsepåarka sänka
      Pietsesasse berg
      Pietsesasse berg /Se
      Pietsesuoloi holme
      Pietsesuoloi holme /Se
      Pietsesuollutj holme
      Pietsesuollutjah holmar
      Pietsesuoloi ö /Se
      Pietsetjuoppam berg /Se
      Pietsevaratj berg /Se
      Pietsevaratj berg
      Pietsevaratj berg
      Pietsevaratj berg
      Pietsevaratj berg
      Pietsevarpe notvarp
      Pietsitjsuolo holme
      Pietsitjsuolo holme
      Pietslåpta platå
      Pietslåptå bergplatå
      Pieturajiegge myr
      Pieturajåkkå bäck
      Pieturajåkkå bäck
      Pieturaskaite näs
      Pietåive fjäll /Se
      Pigginågge udde
      Pigginåggjegge myr
      Pikkekielas, jfr Pikkenjarka hed
      Pikkenjarka udde /Se
      Pikke-åagge spakvatten /Se
      Pikkinjarka udde /Se
      Pikkinåagge spakvatten /Se
      Pilkaråtoh snår
      Pilltasavov sel
      Pilltatieva kulle
      Pilltatieva kulle /Se
      Pimpimjauratj sjö
      Pisstenjarka, se Vistenjarka udde
      Pittjapakte berg /Se
      Pittjatjåkko fjäll /Se
      Piuftjaluokta vik
      Piutjapakte berg
      Piutjatjåkkå fjäll
      Piädnak berg /Se
      Pokevare, se Påkevare berg
      Porjusvare berg /Se
      Porkaure sjö /Se
      Portnakvaratj berg
      Potojegge, se Påutåjiegge myr
      Poutsoitjåkko bergstopp
      Poutsoivare berg /Se
      Prestemanssten sten /Se
      Präsita strandområde /Se
      Puimejauratj tjärn
      Puimesuoloi holme /Se
      Pukastjårro berg
      Pulkas fjäll
      Pulkas fjäll
      Pumpujauratjah tjärnar
      Puoggesuolo holme
      Puoitatjvaratjah berg
      Puoitatjåkkå berg
      Puoitesjaure sjö
      Puoitesjaure sjö
      Puoites-jaure, Padje sjö
      Puoitesjåkkå bäck
      Puoitesluspe utlopp
      Puoitespuolta berg
      Puoitespuolta backe
      Puoitestjårro bergrygg
      Puoitestjårro bergrygg
      Puoitestjårro bergrygg
      Puojtes sjö /Se
      Puojtespuolda backe /Se
      Puokkek berg
      Puokkek berg
      Puokkekjåkåtj bäck
      Puokkekjåkåtj bäck
      Puokkeksavvunah sel
      Puokkeksavvunah sel
      Puolejaure sjöar
      Puolejokk bäck /Se
      Puoljisvaratj berg
      Puollamtjåkko fjäll /Se
      Puollemjegge myr
      Puollemkårrå hedland
      Puollemnjarka udde
      Puollemnjarka udde
      Puollemsuoloi holme /Se
      Puollemsuoloi ö /Se
      Puollemåivtjåkkå berg
      Puollemåaivjåkåtj bäck /Se
      Puollesjåkkå bäck
      Puolltjakurra vik
      Puolnjisvare(?) berg
      Puoltajiegge myr
      Puoltajiekkekåbbo kulle
      Puoltaketjejokk bäck /Se
      Puoltakiesjjåkkå bäck /Se
      Puoltakietjejåkkå bäck /Se
      Puoltakietje högslätt
      Puolvatj sjö
      Puolvatj-jaure- sjö
      Puolvatj-jåkkå bäck /Se
      Puolvatsjaure sjö /Se
      Puornaluokta vik
      Puornanjarka udde
      Puornatjåkkå berg
      Puorsjokierkeh stenar
      Puotjajauratj tjärn
      Puotjajauratj tjärn /Se
      Puotsonåive berg /Se
      Puotonjuorra fors
      Puotsonåive, se Påt(t)somåive berg
      Puoutajåkåtj bäck
      Puoutavaratj berg
      Purkaure sjö /Se
      Purkaurekuoika fors /Se
      Purkaursuoloi holme /Se
      Purkijaur sjö /Se
      Puöllamtjåkkå fjäll /Se
      Puöllamvaratj fjäll /Se
      Påaimatj bikulle
      Påaisajiekna jökel
      Påaisajåkkå, se Alep Påaisajåkkå Saknas
      Påaisajåkåtj, se Lulep Påaisajåkåtj Saknas
      Påaisatjåkkå fjäll
      Påalnotjåkkå fjäll
      Påamatj-tjåkkå fjälltopp
      Påarka sänka
      Påarka sänka
      Påarkajåkåtj bäck
      Påarkalkielas ås
      Påarkalkielas ås
      Påarkalkielas ås /Se
      Påarkotimtjauta ås
      Påarkolimtjauta ås
      Påarremiellesavoi sel
      Påarremiellesavoi sel
      Påarremielesavoi sel /Se
      Påartevare berg
      Påartevarrjiegge myr
      Påartevarrjåkåtj bäck
      Påartevarrsjnjasjka utlöpare
      Påartevarrsjnjasjka utlöpare
      Påatjoiape myr
      Påatjoivare berg
      Påatjunåaive berg
      Påatnjatjanjarka udde
      Påatnjatjanjarka udde
      Påautjosjauratj tjärn
      Påautjosjauratj sjö
      Påautjosjåkåtj bäck
      Påautjosjåkåtj bäck
      Pådnekaska varpställe
      Påimesuoloi (holme), ö
      Påkatj del av Latanjarka /Se
      Påkatj landtunga
      Påkevaratj berg
      Påkevare berg
      Påkkasjåkkå bäck
      Påkkasvaratj berg
      Påkkevare berg
      Påksok bergland
      Påksoluokte vik /Se
      Pållaure sjöar
      Pållaurjåkkå bäck
      Pållesj. bäck /Se
      Pålnakallo sten
      Pålnotjåkko fjäll /Se
      Pånjalnjarka udde /Se
      Pånjek varpställe
      Påra, se Unna Påra Saknas
      Pårajaure sjö
      Pårajåkåtj bäck /Se
      Pårajåkåtj bäck
      Pårakalav vadställe
      Pårakalav vadställe
      Påravalta slätt
      Påravalta slätt
      Påravaratj, se Stuorap Påravaratj Saknas
      Pårehaure sjöar
      Pårekjaure sjö
      Pårekjokk bäck
      Pårekjokk, se Stantarjokk bäck
      Pårjusluokta vik /Se
      Pårjusselet sel /Se
      Pårjusvare berg
      Pårjåskattjaltaka fall /Se
      Pårjåsluokta vik /Se
      Pårjåssavoi sel /Se
      Pårjåssavoi sel /Se
      Pårjåsvaratj berg /Se
      Pårjåsvare berg
      Pårka trångdal
      Pårka »slyland»
      Pårkavaratj berg /Se
      Pårkavare berg /Se
      Pårremelesaavon sel /Se
      Pårrevare berg
      Pårrojaure sjö /Se
      Pårrovarats berg /Se
      Pårte lullekietje, se Hadde Saknas
      Pårtekietje del av Pårtefjällområde
      Pårtevare, se Vaikantjåkko fjäll
      Påssa(varpe) notvarp
      Påstojaure, se Pastajaure sjö
      Påtsoape myr
      Påtsoape myr
      Påtsovare berg /Se
      Påt(t)sonåive berg /Se
      Påttsånjarka udde
      Påufsåtj sjö
      Påuftjosjaure sjö /Se
      Påunak bergshöjd
      Påunå varpställe
      Påunåkjåkkå bäck /Se
      Påusåtjluokta vik /Se
      Påutåjiegge myr
      Påutåjåkåtj bäck
      Päiva fjällhöjd /Se
      Päiva sjö
      Päivatjåkkå fjällhöjd /Se
      Pälkasjaure sjö
      Pälkasjåkkå bäck
      Pälkaskårro skogås
      Pälkasluoppal tjärn
      Pälpar berg
      Pälpar berg
      Pälparjåkkå bäck
      Pälparjåkkå bäck
      Pälparjåkkå bäck
      Pänavaratj berg /Se
      Päntasuoloi holme
      Pärlälven älv /Se
      Pärokluokta vik
      Pärtaluokta vik /Se
      Pärtanjarka udde /Se
      Pärtomjåkkå bäck /Se
      Pärtomskaite udde /Se
      Päsojauratj tjärn
      Pässtanjarka udde
      Pätnakjauratj tjärn
      Pätnakjauratj tjärn
      Pätnakjauratj tjärn /Se
      Pätnakpakte berg
      Pätnaktjavelk berg /Se
      Pätnakvaratj berg /Se
      Pätnakvare berg /Se
      Pätnakvare berg /Se
      Raddejaure sjö /Se
      Raddujaure sjö /Se
      Radduvaratj berg
      Radduvaratj berg
      Radjevaratj berg
      Radjevaratj berg
      Radnaure sjö /Se
      Radnaure sjö /Se
      Radnaure sjö /Se
      Radtje platå /Se
      Rairetieva kulle
      Rairetievajegge myr /Se
      Rairetsiekke nipa
      Rairetsiekke nipa
      Rajevarats berg /Se
      Rajjautjo(?) sänka
      Rakalvis berg /Se
      Rakalvisjiegge myr /Se
      Rakamvaratj berg
      Rakamvaratj berg
      Rakamvaratj berg
      Rakas fjäll
      Rakasjåkkå älv /Se
      Rakaskåhpe sänka
      Rakaspakte klippa
      Rakkaluokta vik
      Rakkalvis berg /Se
      Rakkalvisjiegge myr /Se
      Rakkapuolta sluttning
      Rakkokjaure, se Kierreskåppjauratj sjö
      Rakkokjaure sjö /Se
      Rakkokjokk bäck /Se
      Rakkokjägna jökel /Se
      Rakkoktjåkko fjäll /Se
      Rakkonjarka udde /Se
      Rakkosuoloi udde
      Rakkovardo fjäll
      Rakkovardo fjäll
      Rakkovardo fjäll
      Rakojiekna jökel /Se
      Rakojåkkå bäck /Se
      Rakokjiekna jökel /Se
      Rakotjåkkå fjäll
      Rakotjåkkå fjäll /Se
      Rakoktjåkkå fjäll /Se
      Raktenape myr
      Raktenjaure sjö
      Raktenjokk bäck
      Raktenvare berg
      Ramekvare berg
      Rampalah fjällsida /Se
      Ramsojauratj vik
      Ramsojauratj vik
      Ramsojaure sjö
      Ramsojaure sjö
      Ramsosuolo, se Pietsitjsuolo holme
      Ramsujaure sjö
      Randatr(äsk) sjö
      Ranisjaureh sjöar /Se
      Ranesjåkkå bäck /Se
      Ranesvare berg och kronopark
      Rapajaure sjö /Se
      Rapajåkkå älv
      Rapajåkkå älv /Se
      Rapaure sjö /Se
      Rapaätno älv
      Rapaätno älv
      Rapaätno, se Rapajåkkås Saknas
      Rappojauratj tjärn
      Rappojokk bäck /Se
      Rappojokk bäck /Se
      Rappojokk bäck /Se
      Rappojåkkå bäck
      Rappojåkkå bäck
      Rappokjegge myr /Se
      Rapposkaite udde /Se
      Rapposkaite Saknas /Se
      Rapputjjiegge myr /Se
      Rapputjjåkåtj bäck /Se
      Rapputjluokta vik
      Rapputjnjarka udde
      Rapukah kullar
      Rapukjauratj tjärn
      Rarkauvierra ås
      Rasljegge myr
      Rasejegjaure sjö
      Rasek berg
      Rasekkurra klyfta
      Raseluokta vik
      Rasieraikie ställe
      Rasjajiegge myr
      Rassejåkåtj bäck
      Rasseluokta vik
      Rasseluökta vik /Se
      Rassåaivatj knöl
      Rassåivatsjåkko bäck
      Rassåivatsjåkko bäck /Se
      Rassåivtjåkkå berg
      Rassåivjåkåtj bäck /Se
      Rasteluokta vik /Se
      Rastenjarka udde /Se
      Rastesluokta vik
      Rastesnjarka udde
      Rastesvare fjäll
      Rastesvare fjäll
      Rattisorjegge myr /Se
      Rattjepuolta platå /Se
      Rauka berg
      Rauko fjäll /Se
      Raunatjvare berg
      Rautajaure sjöar
      Rautajaure sjö
      Rautajaure sjöar
      Rautajaureh sjöar /Se
      Rautajokk bäck /Se
      Rautajåkkå bäck
      Rautajåkkå bäck /Se
      Rautojokk bäck /Se
      Rautakiedde grässlätt /Se
      Rautamåalke krök /Se
      Rautasavvun sel /Se
      Rautatjavelk bergsrygg /Se
      Rautatjavelk landrygg
      Rautaure sjöar /Se
      Rautaurjåkåtj bäck
      Rautavaratj höjd
      Rautavare berg
      Rautoj sjöar /Se
      Rautojokk bäck /Se
      Rautåivtjåkkå berg, toppar
      Repikotats båtlänning /Se
      Repikotats udde
      Repikotats landområde
      Reusa-ape myr /Se
      Reusa-ape myr
      Reusanape myr /Se
      Reusaråvve höjd
      Ribjajauratj sjö
      Riddokjokk bäck /Se
      Ridduolki, se Ritoålke fjäll
      Ridduolki fjäll /Se
      Riddåalke fjäll /Se
      Riempekiedde gräsvall
      Riepenjåkkå bäck
      Riepenkårså klyfta
      Riepikåatatj båtlänning /Se
      Riepipauftatj bergklippa
      Riepivädja väg /Se
      Riepiåagge lugnvatten
      Riessjeluokta vik
      Rievatjsavov sel
      Riggenjunnje berg
      Riggåive fjäll /Se
      Riggåaive berg
      Riggåaivejauratj tjärn
      Riggåaivejåkåtj bäck
      Rigåiveluob tjärn /Se
      Riggåaiveluoppal tjärn
      Rigåive berg /Se
      Rihtajegge myr /Se
      Rihtajegge, se Ritajegge myr
      Rihtavare berg /Se
      Rihtavare, se Ritavarre och Ritaberget berg
      Rikkasjaure sjö
      Rikkasjegge myr /Se
      Rimajegge myr /Se
      Rimajiegge myr /Se
      Rimajåkkå bäck /Se
      Rimakobbo kullar /Se
      Rimakåbbå berg
      Rimakåbbå berg
      Rimakåbbå berg
      Rimakåbbå berg
      Rimanjarka udde
      Rimanjarka udde
      Rimapuolta sluttning eller ås /Se
      Rimapårre sluttning el. ås /Se
      Rimatj odlingsmyr /Se
      Rimoape myr
      Rimoape myr
      Rimojåkkå nedre loppet av Hästajåkkå
      Rimojåkkå nedre loppet av Hästajåkkå
      Rimojåkkå bäck
      Rimojåkkå bäck
      Rimosavoi sel
      Rimovare berg /Se
      Rimovare berg
      Rimovuopme skog
      Rimovuöpme skog
      Rimsujegge myr
      Rinim vik
      Rinimjauratj del av Sitojaure
      Rinimjåkåtjah bäckar
      Rinimsuollutjah holmar /Se
      Rinimsuölluh öar /Se
      Ripakluokta vik
      Ripakluokta vik
      Ripakluokta vik
      Ripaknjarka udde
      Risappi myr
      Risjakjaure sjö
      Risjakjåkkå bäck /Se
      Rissa berg /Se
      Rissa berg
      Rissajaure sjö
      Rissajaure sjö /Se
      Rissajaure sjö
      Rissaj. sjö /Se
      Rissajokk bäck /Se
      Rissajåkkå bäck /Se
      Rissape myr /Se
      Rissavare berg
      Risseluokta vik
      Risseluoppal sjö
      Ritajaure sjö /Se
      Ritajaure sjö
      Ritajegge myr
      Ritajåkkå bäck
      Ritaluokta vik
      Ritanenjiegge myr
      Ritanjarka udde /Se
      Ritatjåkkå fjäll
      Ritavare berg
      Ritavarre berg
      Ritnut berg
      Ritnutsjkutjoh bäckfåra /Se
      Ritok berg
      Ritovare fjäll
      Ritoåalke fjäll /Se
      Ritoålke fjäll
      Rittak sjö
      Rittakaluoppal tjärn
      Rittakjokk bäck
      Rittakjokk, se Taurevuätno älv
      Rittakvuopme, se Taurevuvuopme skogsland
      Rittjakjaure sjö
      Riukonjunnje berg
      Riukonjunnje berg
      Riukonjunnje berg
      Roiskaluokte, se Palkasluokta vik
      Romak, se Rumok berg
      Rotats, All., se Ruoutatj, alep berg
      Rotjejohko bäck /Se
      Rotnevare berg /Se
      Roukovara berg /Se
      Rovatjvare berg /Se
      Rovejaure, se Råvejaure sjö
      Rovivare berg
      Rumok berg
      Rumokjåkåtj bäck
      Rumokpauftatj berg?
      Runaräka timmeravlägg
      Runkakaise fjälltopp
      Runtajauratj tjärn /Se
      Runtauratj tjärn /Se
      Runtjajaure sjö /Se
      Runtjajaure sjö /Se
      Runta(varpe) notvarp, grop
      Runtjajaure sjö /Se
      Ruodnispietse(varpe) varpställe
      Ruokojauratj tjärn
      Ruokojauratj tjärn
      Ruokojegge myr
      Ruokojåkåtj bäck
      Ruokokielas hedland
      Ruokokårså bäckdal
      Ruokokårså grav /Se
      Ruokonjarka udde
      Ruokonjuonje, se Riukonnjunnje berg
      Ruokonjuonje berg /Se
      Ruokosuoloi holme
      Ruokotjåalme sund
      Ruonas fjäll
      Ruonas fjäll
      Ruonas fjäll
      Ruonas fjäll
      Ruonas fjäll
      Ruonaskårså kanjon
      Ruonasvagge dalgång /Se
      Ruonnas fjäll /Se
      Ruonasjåkkå bäck /Se
      Ruonaskårså kanjon
      Ruonasvagge dalgång /Se
      Ruopsesj. tjärn /Se
      Ruopsesjegge myr /Se
      Ruopsisjauratj tjärn
      Ruopsisjauratj tjärn
      Ruopsisjauratjah tjärnar
      Ruopsisjiegge myr
      Ruopsisjiegge myr
      Ruopsisuollutj holme
      Ruopsok fjäll
      Ruopsok fjäll
      Ruopsokjaure sjö
      Ruopsokjaure sjö
      Ruopsokjåkåtj bäck
      Ruopsokjåkåtj bäck
      Ruopsokjåkåtj bäck /Se
      Ruopsokpuolta fjällsluttning
      Ruopsokpuolta fjällsluttning
      Ruopsokpuolta fjällsluttning
      Ruopsoktjåkkå berg
      Ruopsukakierke sten
      Ruopsukakåarve fall
      Ruopto varpställe /Se
      Ruoptoluokta vik /Se
      Ruoptovarpe varpställe /Se
      Ruoresvarats berg /Se
      Ruossajiegge myr
      Ruossanjarka udde
      Ruossjajåkåtj bäck
      Ruotesvagge dalgång
      Ruotesvagge dalgång /Se
      Ruotesvagge dalgång /Se
      Ruotesvagge dalgång /Se
      Ruotokielas hed /Se
      Ruotokielasjokk bäck /Se
      Ruoutatj fall
      Ruoutatj, Alep berg
      Ruoutatj, (Lulep) berg
      Ruoutatjkårså dal
      Ruoutatjkårså dal
      Ruoutekielas hed /Se
      Ruoutekielas hed
      Ruoutekielasjauratj sjö
      Ruoutekielasjåkkå bäck /Se
      Ruoutekielasjåkkå bäck
      Ruoutenjarka udde
      Ruoutevare berg /Se
      Ruoutevare berg
      Ruoutevare berg
      Ruoutevarekårtje fall
      Ruoutimjauratj tjärn /Se
      Rurosjauratj tjärn
      Rurosjauratj tjärn
      Russijaure tjärn /Se
      Rutatjjåkåtj bäck
      Rutatjjåkåtj bäck /Se
      Rutatjjåkåtj bäck /Se
      Rutimjauratj tjärn /Se
      Ruvaiape myr
      Ruvaivuopme skog
      Ruvtatj-jiegge myr
      Ruvtatj-jåkkå bäck
      Ruvtatj-jåkkå bäck
      Ruöitavarpe notvarp
      Ruötesvagge dalgång /Se
      Ruötesvaratj berg
      Råaddsa(varpe) notvarp
      Råampajiegge myr
      Råantjajaure sjö /Se
      Råatek berg
      Råatek berg /Se
      Råatekjåkkå bäck
      Råatenjarka udde
      Råattsanjarka udde
      Råaukovare berg /Se
      Råavatj skogsbrandställe
      Råavatj udde
      Råavatj berg /Se
      Råavatjvare berg /Se
      Råavvauratj sjö
      Råavvauratjape myr
      Råavvejåkkå bäck
      Råavveluokta vik
      Råavveluoppal tjärn
      Råavvenjarka udde
      Råavvenjarka udde
      Råavvenjarka udde /Se
      Råavvesuoloi holme /Se
      Råavvevaratj berg /Se
      Råavvevaratj berg /Se
      Råavvåaivatj kalfjäll
      Råavvåaive berg
      Råavvåaive berg
      Råavveåaive berg /Se
      Råavvåaive berg /Se
      Råavvåaive berg
      Råavåaivjåkkå bäck /Se
      Råbmesuolo holme /Se
      Råggeape myr /Se
      Råggevarpe notvarp
      Råkkamåive berg
      Råkkeljaure sjö
      Råkkeljaure sjö
      Råkkelvaratjah småberg
      Råkkelvaratjah småberg
      Råkkomv., se Råkkåmåive berg
      Råkkåmåive berg
      Råntja sjö /Se
      Råntjasjaure sjö /Se
      Råntjajaure sjö /Se
      Råntjajåkkå bäck
      Råntjasvare berg
      Råntjavaratj berg
      Råpam fjäll
      Råpmesuoloi holme
      Rårnik berg /Se
      Råsnek berg /Se
      Råssi berg
      Råtenjarka udde
      Råtje dalgång
      Råtjejiegge myr
      Råtjejokk bäck /Se
      Råtjejåkkå bäck
      Råtjejåkkå bäck
      Råtjejåkkå bäck /Se
      Råtjejåkkå bäck
      Råtjevare berg
      Råntjejaure sjö
      Råssi berg
      Råtek, se Råttek berg
      Råtoape myr /Se
      Råtoape, se Råtojegge myr
      Råtojegge(?) myr
      Råtojiegge myr
      Råtok dalgång
      Råtok dalgång
      Råtokjåkkå bäck /Se
      Råttek berg
      Råunas(?) berg
      Råutatj fors
      Råvaurats sjö /Se
      Råvauratsape myr /Se
      Råvejaure, se Vuolle Råvejaure Saknas
      Råvejaure sjö /Se
      Råvejaure sjö /Se
      Råvejokk bäck /Se
      Råvejåkkå bäck /Se
      Råvejåkkå bäck /Se
      Råvejåkkå bäck /Se
      Råvejåkkå bäck /Se
      Råvejåkåtj bäck
      Råvejåkåtj bäck
      Råveluobbal tjärn /Se
      Råvesuolo holme /Se
      Råvesuoloi holme
      Råvevarats berg /Se
      Råvevarats berg /Se
      Råveåive berg /Se
      Råveåive berg
      Råveåive berg /Se
      Råv(e)åive berg
      Råvijåkkå bäck
      Råvvejåkåtj bäck
      Råvveluoppal tjärn
      Råvvesuolo holme
      Råvvevaratj berg
      Råvvevare berg
      Råvvåaive berg
      Råvåive berg /Se
      Råvåivape, se Ruvaiape myr
      Räkturtievva kulle
      Räpojaure sjö /Se
      Rätjatjaure sjö
      Rätjatjaure sjö /Se
      Rätjattjåkkå berg /Se
      Rätjatvare berg /Se
      Rättjaure sjöar /Se
      Rättjåkko berg /Se
      Saddehape, se Satikape myr
      Saddekvare, se Satikvare berg
      Saddjem del av Kaisatj-massivet
      Saddu båtlänning
      Saddunåagge spakvatten
      Saddutj(varpe) strand
      Sadduvarpe varpställe
      Sadjemjiegge myr
      Sadjemjåkåtj bäck /Se
      Saggat sjö /Se
      Saggevare berg
      Saijemape myr /Se
      Saistek berg /Se
      Saitape myr
      Saitape myr
      Saitapejåkkå bäck
      Saitapjåkkå bäck
      Saitek berg
      Saitek berg
      Saitekåive berg /Se
      Saitekåive berg /Se
      Saiva tjärn
      Saiva tjärn /Se
      Saiva sjö
      Saiva sjö
      Saiva sjö /Se
      Saiva vik
      Saivajauratj tjärn
      Saivajauratj sjö
      Saivajaure sjö
      Saivajaure sjö
      Saivapuolta bergsluttning
      Saivapuolta bergsluttning /Se
      Saivapåallta bergsluttning /Se
      Saivasuolo ö
      Saivojaure sjö /Se
      Sajdape myr /Se
      Sajdape myr
      Sajdape, se Saitape myr
      Sajdape, se Sajtape myr
      Sajdapej bäck /Se
      Sajdapej bäck /Se
      Sajdapej, se Saitapjåkkå bäck
      Sakem sjö /Se
      Sakem sjö /Se
      Sakim sjö /Se
      Sakkat sjö
      Sakkat sjö /Se
      Sakkejegge myr /Se
      Salasjaure sjö /Se
      Salasjåkkå bäck
      Salastjåkkå fjäll
      Sallohaure sjö
      Sallohaure sjö
      Salojaure sjö /Se
      Salojaure, se Sallohaure sjö
      Salvaautso granto
      Salvaautso granto
      Salvojokk bäck
      Samenåive berg /Se
      Samenåive, se Samonoive berg
      Samenåivejaure sjö /Se
      Samenåivejegge myr /Se
      Samenåivejegge, se Samonoivijegge Saknas
      Samenåivejaure, se Samonoivijaure Saknas
      Sanijiegge myr
      Sanijokk el. Tsanijokk bäck
      Samojauratj sjö /Se
      Samojauratj sjö
      Samojegge myr
      Samonoive berg
      Samonoivijaure sjö
      Samonoivijegge myr
      Samonåaive berg
      Samonåaiv(e)jaure sjö /Se
      Samonåaivejiegge myr
      Samonåaivjåkkå bäck
      Sapekjiegge slåttermyr
      Sarekjauratj sjö
      Sarekjauratj sjö
      Sarekjåkåtj bäck /Se
      Sarekjåkåtj bäck
      Sarektjåkkå fjäll
      Sarektjåkkå fjäll
      Sarekvaratj berg
      Sarekvaratj berg
      Sarjektjåkko fjäll /Se
      Sarka-ape myr
      Sarkajegge myr /Se
      Sarkajiegge myr
      Sarkajänkkä myr
      Sarkakielas hed
      Sarkasjaure sjö
      Sarkasvare berg
      Sarkavare, se Alep Sarkavare berg
      Sarkavare berg
      Sarmekåbbå höjd /Se
      Sarmekåbbå berg
      Sarmevare berg
      Sarmevare Saknas
      Sarvajauratj sjö
      Sarvajauratj sjö
      Sarvajauratj sjö
      Sarvajauratj sjö
      Sarvajaure sjö /Se
      Sarvajaure, se Pierikjaure sjö
      Sarvatj berg
      Sarvatjåkkå fjäll
      Sarveskielas hed
      Sarveskurra sänka
      Sarvesluokta vik
      Sarvesjåkkå bäck
      Sarvestjåkkå fjäll
      Sarvesvagge dalgång
      Sarvesvagge dalgång
      Sarvessuoloi holme
      Sarvesuoloi ö
      Sarvesvagge dalgång
      Sasnek fjäll
      Sasnekape myr
      Sasnekåaive berg
      Sasnekåive berg /Se
      Sasskam sjö
      Sastatj-jaure sjö
      Satevnjunnje berg
      Satevvaratj berg
      Satikape myr
      Satikvare berg
      Sattoi notvarp
      Sattoiluokta vik
      Sattoiluokta vik
      Sattoinjarka udde
      Sattoiskittja sandbank
      Sattoi(varpe) notvarp
      Sattoiåakkatj spakvatten
      Sattonjarka udde
      Sattonjarka udde /Se
      Saukes nybygge
      Saukesvare berg
      Saulokärta rengärde
      Sautsasuolo holme
      Sautsatjtjåkkå fjälltopp /Se
      Sautsatjvare fjälltopp /Se
      Sautsavaratj berg
      Sautsatjvare fjälltopp /Se
      Savemåive berg /Se
      Savemåive, se Savvenåive berg
      Savoi sel
      Savosvaratj berg
      Savvemåaive berg
      Savvemåive berg
      Seitatj udde
      Seitaure sjö
      Seitaure sjö /Se
      Seitaure sjö
      Seitaurjåkkå bäck
      Seitejaure sjö
      Seitevare berg
      Sepirjokk bäck /Se
      Sepirtjåkko fjäll /Se
      Serreåjve berg /Se
      Serråive berg
      Servatjåkko fjäll /Se
      Seumak berg /Se
      Sevvatj. berg /Se
      Sevvatjåkko fjäll /Se
      Siakjaure sjö /Se
      Sidnaåive, se Sitnåive berg
      Siedkajåkåtj bäck /Se
      Sieitemluokta vik
      Sieitemvarpe strand
      Siejakjaure sjö /Se
      Sieperjåkkå bäck /Se
      Sieperpuolta sluttning
      Sieperpuolta sluttning /Se
      Siepertjåkkå bäck /Se
      Siepertjåkkå fjäll /Se
      Sieperttjåkkå fjäll /Se
      Sieppasuoloi holme /Se
      Sierkajåkåtj bäck
      Sierkajåkåtj bäck
      Sierkajåkåtj bäck /Se
      Sierkak berg
      Sierkaluokta vik
      Sierkaluokta vik
      Sierkaluokta vik
      Sierkanjunnje område, kullar
      Sierkanjunnje område, kullar
      Sierkatjåkkå fjäll
      Sierkauratj tjärn
      Sierkauratjah tjärnar
      Sierkaurejegge myr
      Sierkaurejåkkå bäck
      Sierkavagge dalgång
      Sierkavagge dalgång
      Sierkavagge dalgång
      Sierkavagge dalgång
      Sierkavagge dalgång
      Sierkavaggejåkkå bäck /Se
      Sierkavare berg
      Sierreape myr /Se
      Sierrape, Alep myr /Se
      Sierrape, Lulep myr /Se
      Sierraure sjö /Se
      Sierrejaure sjö
      Sierrejaure sjö
      Sierrejaure sjö
      Sierråaive berg
      Norra Sierråaive berg /Se
      Sierråive, Nuortap berg /Se
      Södra Sierråaive berg /Se
      Sierråive, Årjep berg /Se
      Sikkajauratj tjärn
      Sikkajåkåtj bäck
      Sikkatjauta utlöpare
      Sikkatipak fjällmark
      Silbakvare fjäll /Se
      Silesjaure sjö
      Sillakjaure sjö /Se
      Silpak område
      Silpak stenig mark /Se
      Silpak mark
      Silpakjauratjah tjärnar
      Silpakjåkkå bäck
      Silpakåbbå kulle /Se
      Silpamielle stand, »nipa»
      Silpanjarka udde
      Silpasuoljaure del av Purkaure /Se
      Silpasuolo holme
      Silpasuoloi holme
      Silpasuoloi holme
      Silpatjåkkå fjäll
      Silpatjåkkå topp
      Silpätno älv
      Silpätno älv /Se
      Simajauratjah tjärnar
      Simajiegge myr
      Simavaratj berg
      Sinkaljaure sjö /Se
      Sinkalsaiva sjö
      Sinkalsaiva sjö /Se
      Sirkapuolta kulle /Se
      Sirkasluokte vik /Se
      Sirkasnjuonje fjäll
      Sirkasnjuonje berg
      Sirkatjåkko fjäll /Se
      Sirkaure sjö
      Sirkaurejegge, se Sierkaurejegge myr
      Sirkavare berg
      Sirkavierra Saknas
      Sirkesjokk bäck
      Sirkesluokta vik
      Sirkespuolta kulle
      Sirkespuolta kulle /Se
      Sirkovaratj berg
      Sirreape myr
      Sirreape, All., Lul. myrar /Se
      Sirrejaure sjö /Se
      Sirrejaure, se Sierrejaure o. Sierraure sjö /Se
      N. Sirreåive, se Sierråive, Nuortap berg
      N. Sieeråive, se Serreåjve berg
      Norra Sirreåive berg /Se
      Södra Sirreåive berg /Se
      S. Sirreåive berg /Se
      Siskåbbo, se Snjutjekåbbo bergspets
      Sitekalav vadställe
      Sitekalav vadställe
      Sitekalav vadställe
      Sitnåive berg
      Sitojaure sjö
      Sitojaureluoppal sjö /Se
      Sitojaureluöppal sjö /Se
      Sitovuopme skog
      Sitoätno älv
      Sitoätno älv
      Situoj. luobal sjö /Se
      Situoädno älv /Se
      Siunak, se Stuor Siunak Saknas
      Siunakjåkkå bäck
      Siunavare berg
      Sivi udde och vik
      Sivvakättatj vall
      Sivvakättatj vall
      Sivvakättatj vall
      Sivvapuolta sluttning
      Sivvapuolta sluttning
      Sivvatjåkkå berg
      Sivvatjåkkå fjäll
      Sjabatjokk sjö
      Sjabtjakjåkåtj bäck
      Sjabtjakvare, Nuortap ja, Årjep berg
      Sjarratjåkkå fjäll
      Sjatjerim, se Padje Sjatjerim Saknas
      Sjatjerim sjö
      Sjatjerimluoppal sjö /Se
      Sjatjurim sjö /Se
      Sjatjurimluoppal sjö /Se
      Sjellarimsåive berg
      Sjellerimåive berg /Se
      Sjellerimåive, se Själlarimåive berg
      Sjeäksjo fjäll /Se
      Sjeäksjopakte fjäll /Se
      Sjiellapuolta bergsluttning
      Sjiellapuoltajåkkå bäck /Se
      Sjielmakårtje fall
      Sjietnjek-kielas heden /Se
      Sjillavarpe varpställe
      Sjkanjkarjåkåtj bäck
      Sjkanjkarjåkåtj bäck
      Sjkutjo(varpe) notvarp
      Sjlakajaure sjö
      Sjlakajåkkå bäck /Se
      Sjlakakielas skogsås
      Sjlaptjajaure sjö
      Sjlåanje berg /Se
      Sjlåanjek berg /Se
      Sjnaska berg
      Sjnjallitlasses hälla
      Sjnjallitlasses hälla
      Sjnjasjkernjarka udde
      Sjnjasjkernjarka udde
      Sjnjutjutisjåkkå bäck
      Sjnjutjutisvare berg /Se
      Sjnaskernjarka udde
      Sjnaskernjarka udde
      Sjnjatjajauratj tjärn /Se
      Sjnjatjajauratj tjärn
      Sjnjatjajauratj tjärn
      Sjnjatjajiegge, jfr Sjnatjajauratj myr
      Sjnjierak toppar /Se
      Sjnjuktja-ape slåttermyr
      Sjnjuktjajauratj tjärn
      Sjnjuktjakielas hed
      Sjnjutjekåppåtj berg /Se
      Sjpietjam Saknas
      Sjpietjamvalle utlöpare /Se
      Sjpietjav berg
      Sjpietjavatah lågland /Se
      Sjpietjavatah lågland /Se
      Sjpietjavatah lågland /Se
      Sjpietjavjåkkå bäck /Se
      Sjudodji fjällområde
      Sjuodji fjälland /Se
      Sjuodji fjälland
      Sjuodji berg /Se
      Sjuajaure sjö
      Sjuapuouta berg
      Sjuapuouta berg /Se
      Sjursjokjauratj tjärn
      Sjursjokåive fjäll
      Sjuttatjåkåh fjälltoppar
      Sjuvajaure sjö /Se
      Sjuvapuouta berg /Se
      Sjvisjkasuollutj holme
      Sjåapuoda berg /Se
      Sjåatnjokielas hedland
      Sjåvajaure sjö /Se
      Själlarimjåkkå bäck /Se
      Själlarimkielas hed /Se
      Själlarimkuoika fors
      Själlarimsavo sel /Se
      Själlarimselet sel /Se
      Själlarimåaive berg /Se
      Själlarimåive berg /Se
      Själlaripme sel /Se
      Själlaripme sel
      Själmakårtje, se Sjielmakårtje fall
      Skabram sjöar
      Skabramluoppal bäck
      Skabramåaive berg
      Skabramåivi berg
      Skaitatj fjäll /Se
      Skaitatj fjäll
      Skaitatj fjäll
      Skaitatj, se Pajep Skaitatj fjäll
      Skaitatjjåkkå bäck /Se
      Skaitatjjåkåtj bäck
      Skaitatjjåkåtj bäck /Se
      Skaitatjtjåkkå fjäll /Se
      Skaitatjtjåkkå fjäll
      Skaitatjtjåkkå fjäll
      Skaite fjäll /Se
      Skaite berg /Se
      Skaite udde /Se
      Skaite näs /Se
      Skaitejiegge myr /Se
      Skaitejiegge myr /Se
      Skaitejegge myr
      Skaitejokk, se Skaitejåkkå bäck
      Skaitejåkkå bäck
      Skaitejåkkå bäck
      Skaitejåkkå bäck
      Skaitekielas hedland
      Skaitepuolta bergknalle
      Skaiteriepmat hed
      Skaitetieva bergknalle
      Skaitetjåkkå fjäll
      Skaitetjåkkå fjäll
      Skaitetjåkkå berg
      Skaitetjåkkå fjäll
      Skaitevare berg
      Skaitevare berg
      Skalariepjåkåtj bäck
      Skalarieppe fjäll
      Skalarieppe fjäll
      Skalarieppe fjäll /Se
      Skalka sjö /Se
      Skalkahajaure sjö /Se
      Skalkajjaure sjö /Se
      Skalkakuoika fors
      Skalkakuoika fors
      Skallo sjö /Se
      Skallojaure sjö /Se
      Skallotjåkkå berg
      Skalo, se Skallojaure sjö
      Skalo sjö /Se
      Skaloluspe utflöde
      Skaloluspe utflöde /Se
      Skaltinjegge myr
      Skaltinjegge, se Skaitejegge myr
      Skaltinvare berg /Se
      Skaltinvare, se Skaitevare berg
      Skanaallekiesjjåkåtj bäck
      Skana-allekiesjjåkåtj bäck
      Skanatjåkkå fjäll /Se
      Skanatjåkkå fjäll /Se
      Skankar, se Malesvaratj berg
      Skankar berg /Se
      Skaptajaure sjö /Se
      Skaptaure sjö /Se
      Skarjatjåkkå fjäll /Se
      Skarjatjåkkå fjäll
      Skeddejokk, se Vakkaaho bäck
      Skeddejokk älv /Se
      Skeltjaureh sjöar /Se
      Skelltajåkkå bäck
      Skelltasuollutj holme
      Skelltavaratj Saknas
      Skemma, se Tjälspakta berg
      Skevvon fjällområde /Se
      Skieltajaureh sjöar /Se
      Skieltavare fjällparti
      Skielltajaure sjö
      Skielltavuopme björkskogsområde /Se
      Skierfe berg
      Skievvun fjällområde
      Skievvun fjällområde
      Skoloj sjö /Se
      Skoloj, se Skåutojaure sjö
      Skubmevarpe varpställe
      Skuollajåkkå bäck
      Skuollavalta udde el. lågland
      Skuollavalta udde, lågland /Se
      Skuollavalta udde, lågland
      Skuorvatjåkko fjäll /Se
      Skuottoluokta vik
      Skuottu sund /Se
      Skupmatj, se Skubmevarpe varpställe
      Skurejauratjah tjärnar
      Skutja sten
      Skutojaure sjö
      Skutojåkkå älv
      Skutoluokta vik /Se
      Skåarki fjäll /Se
      Skåppejauratjah tjärnar
      Skåppejauratjah tjärnar
      Skåppejegge myr
      Skårki, Unna höjd
      Skårkipakte fjäll
      Skårvajauratj tjärn
      Skårvajåkåtj bäck
      Skårvatjåkkå fjäll
      Skåutojaure sjö
      Skäddna högplatå /Se
      Skädna högplatå /Se
      Skäita lågland, slätt
      Skäita lågland, slätt
      Skäita lågland, slätt
      Skäita lågland, slätt /Se
      Skäita lågland, slätt /Se
      Skäita lågland, slätt /Se
      Skämmaluokta vik
      Skämmapakte berg
      Skätna högplatå /Se
      Skätnajåkåtj bäck
      Slabbaluokta vik
      Sladjojaur tjärn
      Slakajaureh småsjöar
      Slakkajaure småsjöar /Se
      Slakkajaure, se Sjlakajaure sjö
      Slakkakårro bergområde
      Slankojauratj tjärn /Se
      Slapa-varpeja-kallo varpställe
      Slapejaure sjö
      Slapejaure sjö
      Slapparnjarka udde
      Slapparnjarka udde
      Slapparsuoloi holme /Se
      Slappejaure sjö
      Slaptjajaure sjö /Se
      Slatan vik, sandgrund /Se
      Slatan vik
      Slatanmåkke vik
      Slebbarsuolo holme /Se
      Slibbasuolloh holmar
      Slienke sänka
      Slienketjåkko fjäll
      Slienketjåkko fjäll
      Slihtajokk bäck /Se
      Slihtajokk bäck
      Slihtajokk bäck /Se
      Slinketjåkko fjäll /Se
      Slittajåkkå älv /Se
      Slittajåkkå bäck
      Slittajåkkå bäck
      Slittapuolta sluttning
      Slittavare berg
      Slubbanjarka udde /Se
      Slubbanjarka udde /Se
      Slubboluokta, se Vieravuolvarpe Saknas
      Slubbonjarka udde
      Slubbonjarka udde
      Slubbotievva kulle
      Slugga fjäll
      Slugga fjäll
      Slugga fjäll
      Sluggajåkkå bäck
      Slukkalako högslätt
      Slungkujauratj tjärn
      Sluobbu udde
      Slupotjåkkå fjäll
      Sluppojaure sjö /Se
      Slupponjarka udde /Se
      Sluppotjåalme sund /Se
      Slätojåkåtj bäck
      Slätojåkåtj bäck
      Slätojåkåtj bäck
      Smaddjeätno älv
      Smailaijåkkå bäck
      Smailaijåkkå bäck
      Smirjojaure sjö
      Smirjosavoi sel /Se
      Snavvaaleltusjåkåtj, se Snavvajåkåtj, Alpe bäck
      Snavvagråvvimjauratj tjärn
      Snavvajaure sjö
      Snavvajaure sjö
      Snavvajåkåtj, Lulep bäck
      Snavvajåkåtj, Alep bäck
      Snavvakiedde gräsvall
      Snavvasavoi, se Snavvajaure sjö
      Snavvavare berg
      Snavvevaratj berg
      Snavvevaratj berg /Se
      Snifftak kullar /Se
      Sniuftak kullar /Se
      Snjaska, se Sjuaska berg
      Snjierakjaure sjö
      Snjuktjajauratj tjärn
      Snutjekåbbo bergspets
      Snjuttjotes berg /Se
      Snjuttjotesjokk bäck /Se
      Snuortje fjälltopp
      Snålkok fjällhöjd
      Snärak, se Snjierakjaure sjö
      Snärvikurra klyfta
      Solajokk, se Suolajåkåtj bäck
      Solavarats, se Suolovaratj berg
      Solojegge myr /Se
      Solovare berg /Se
      Solsjöna (varpe) strand
      Somarkårso klyfta /Se
      Somartjåkko, se Måskatjkaise fjäll
      Somartjåkko fjäll /Se
      Sotaivare berg /Se
      Sotaj sjöar /Se
      Spadnejaure sjö /Se
      Spadnejåkkå bäck /Se
      Spadneåive berg /Se
      Spadnaure sjö
      Spadnaureluoppal sjö /Se
      Spadnåaive berg
      Spatnek berg
      Spattneksuolloh holmar
      Spattnjokåbbo kulle
      Spitja berg /Se
      Spälaluokta vik
      Spälaluokta vik
      Spälatievva kulle
      Spälatievva kulle
      Spälatievva kulle
      Stackmyr myr /Se
      Staddajaure sjö
      Staddajaure sjö
      Staddajaure sjö
      Staddajaure sjö
      Staddajåkkå bäck /Se
      Staddatjåkkå fjäll
      Staggo halvö
      Staggol vik /Se
      Staikajiekna jökel
      Staikakuoutel, jfr Staika högslätt
      Staikasjielmajauratj sjöar
      Staikasjielmajauratjah sjöar
      Staikasläto, jfr Staika högslätt, stenmoräner
      Stainajaure sjöar /Se
      Stainasjaure sjöar /Se
      Stainasjjåkkå bäck
      Stainejaure sjöar /Se
      Stakkajiegge myr
      Stakkape myr
      Stakkoluokta vik
      Stakkoluokta vik
      Stakkonjarka udde
      Stalekluokta vik
      Stallojauratj sjö
      Stallojauratj sjö
      Stallojåkåtj bäck
      Stallojåkåtj bäck /Se
      Stallosuoloi holme
      Stalojåkkå bäck
      Stalojåkkå bäck /Se
      Stalojåkkå bäck /Se
      Stalokallo stenblock
      Stalokallo stenblock /Se
      Stalokallo stenblock /Se
      Stalokallo stenblock /Se
      Stalokalloh stenar
      Staloluokta vik /Se
      Staloluokta vik
      Staloluokte vik /Se
      Stalonjarka udde
      Stalonjarka udde
      Stalonjarka udde
      Stalonjarka udde
      Stalonjunnje sluttning
      Stalonjunnje sluttning /Se
      Staloråvve klippbro
      Staloråvve klippbro
      Stalosuoloi holme /Se
      Stalosuoloi holme /Se
      Stalosuoloi ö
      Stalosuoloj ö
      Stalovaratj berg
      Stalovaratj berg
      Stanejegge(?) myr
      Stankajåkåtj bäck
      Stankinape myr
      Stankinape myr
      Stankonape myr
      Stankonape myr /Se
      Stantarjokk bäck
      Stantarnjunnje Saknas
      Stantarnjunnje berg
      Starfo udde, landningsplats
      Starfosuolo holme
      Starfo(varpe) notvarp /Se
      Starkajaure sjö
      Starkasjaure sjö /Se
      Starrojiegge myr
      Steuke varpställe
      Steukeluokta vik
      Steukesuollotj holme
      Steukesuollutj holme
      Stipok fjäll
      Stipok fjällområde /Se
      Stipokjaure sjö
      Stipokjaure sjö
      Struttjanjuorra grund
      Stuollo fjäll
      Stuonkopårre, se Stuorakapårre bergrygg
      Stuopik, se Stipok fjäll
      Stuopik fjällområde /Se
      Stuorab Madåive, se Mattåive fjäll
      Stuorab Madåive fjäll /Se
      Stuorab Titir fjäll /Se
      Stuorakapårre bergrygg
      Stuorap Påravaratj berg
      Stuorap Påravaratj berg /Se
      Stuorap savov sel /Se
      Stuorap Titer fjäll
      Stuoravara berg /Se
      Stuorekes fjäll /Se
      Stuorhaikakielas bergrygg
      Stuorjaurats sjö /Se
      Stuorjegge myr /Se
      Stuorjegge myr
      Stuorjiegge myr
      Stuorjiegge myr
      Stuorjiekkejåkkå bäck
      Stuor Jielka sjö /Se
      Stuor-Jierta fjäll
      Stuor-Julevo Saknas
      Stuor Julle berg
      Stuor Jälkajaure sjö /Se
      Stuor Kaddnja sjö
      Stuorkallovarpe varpställe
      Stuor Kierkåaive berg
      Stuor Koravarats berg /Se
      Stuor Kuravaratj berg /Se
      Stuorkåppåjåkåtj gren av Pakkojåkkå
      Stuor Laptjok fjälltopp
      Stuor Lasstak berg /Se
      Stuorlastak fjäll /Se
      Stuor Lataksuoloi holme /Se
      Stuor Lattaksuoloi holme
      Stuorluoppal tjärn
      Stuor-Luorkoi varpställe
      Stuor Matjajaure sjö /Se
      Stuor Mattok fjäll
      Stuor-Måskokkårså klyfta
      Stuor Niak, se Niak fjäll
      Stuor Niak fjäll /Se
      Stuor Nikkut, jfr Nikkut grund
      Stuor-Njannja fjäll /Se
      Stuor-Njåsske, Alep fjäll
      Stuor-Njåsske, Lulep fjäll
      Stuor Padjenjuorra älv
      St. Piatis sjö /Se
      Stuor-Piatus sjö /Se
      Stuor Piejatusjaure sjö
      Stuor Ranisjaure sjö /Se
      Stuorra Tuke berg
      Stuor Rissavare berg /Se
      Stuor Ritasuoloi, jfr Unna Ritasuoloi holme
      Stuorruoutekielas hed /Se
      Stuor Seunnak sjö /Se
      Stuor Seunnak sjö
      Stuor Siunak sjö
      Stuor-Sjuodji berg
      Stuor Sjuodji berg
      Stuor Skabram sjö
      Stuor Skabram sjö /Se
      Stuor-Skåarki fjälltoppar
      Stuor-suollutj holme
      Stuorsuolo ö
      Stuorsuolo ö /Se
      Stuorsuoloi holme
      Stuorsuoloi holme
      Stuorsuoloi holme
      Stuorsuoloi holme /Se
      Stuorsuoloi holme
      Stuorsuoloi holme
      Stuorsuoloi holme /Se
      Stuorsuoloi holme
      Stuorsuoloi holme
      Stuorsuoloi holme
      Stuorsuoloi holme /Se
      Stuorsuoloi holme /Se
      Stuorsuoloi ö /Se
      Stuor-Svalak fjäll
      Stuor Såarvatj sjö /Se
      Stuor Sårvats sjö /Se
      Stuor Sårvatj sjö
      Stuor-Takar fjäll
      Stuor Talput berg
      Stuor Tapmuk berg
      Stuortievva(varpe) varpställe
      Stuortievva kulle
      Stuortjåkkå kulle
      Stuortjåkkå topp
      Stuortjåkkå fjäll /Se
      Stuortjåkkå berg
      Stuortjåkko berg /Se
      Stuortjåkkå berg /Se
      Stuor Tjårok fjäll
      Stuortsuotse, se Aleb Stuortsuostse Saknas
      Stuor Tokivare berg /Se
      Stuor Tuoljeape myr
      Stuor Tuoljejaure, jfr Tuoljevare tjärn
      Stuor Tuoljejaure sjö /Se
      Stuorvarpe notvarp
      Stuorvuoppe vik
      Stuorvuoppe vik
      Stupirjaure, se Slappejaure Saknas
      Stupirjaure sjö /Se
      Stupirvare fjäll
      Stupirvare fjäll
      Ståkke(varpe) strand
      Subbatape myr /Se
      Suinak, se Unna Suinak Saknas
      Sulasuoloi holme /Se
      Sulatjjåkkå bäck /Se
      Sulatjjåkkå bäck /Se
      Sulatjjåkkå bäck /Se
      Sulatjsuoloi holme /Se
      Suobbatape myr
      Suobbatjauratj sjö
      Suobbatjauratj tjärn
      Suobbatjaure sjö
      Suobbatjaure sjö
      Suobbatjaure sjö
      Suobbatjaure sjö
      Suobbatjaure sjö
      Suobbatjaure, Alep sjö
      Suobbatjaure, Lulep sjö
      Suobbatjokk bäck
      Suobbatjåkkå bäck
      Suobbatjåkkå bäck
      Suobbatpåkke svacka
      Suobbattjåkko fjäll
      Supbbatvuopme skog
      Suoinaj tjärn /Se
      Suoinak tjärn /Se
      Suoinak tjärn
      Suoinakape myr
      Suoinakjåkkå bäck /Se
      Suoinakvare berg /Se
      Suoinejauratj tjärn /Se
      Suoinejauratj tjärn
      Suoinejauratjjåkkå bäck
      Suoineluokta vik
      Suoinenjarka udde
      Suoinetjålme sund
      Suoinetjåalme sund
      Suoinetjåalme sund
      Suoinevaratj berg
      Suoineåagge spakvatten /Se
      Suoinåagge spakvatten /Se
      Suoinåagge spakvatten
      Suoksajaure sjö /Se
      Suoksape myr /Se
      Suoksaure sjö, numera torrlagd
      Suoksaure sjö /Se
      Suoksaurjåkåtj bäck /Se
      Suoksjaure sjö
      Suoksjokk bäck /Se
      Suoksjåkkå bäck /Se
      Suoksjåkkå bäck /Se
      Suoksjåkkå bäck /Se
      Suoksåaive berg
      Suoksåaive berg /Se
      Suoksåive berg /Se
      Suoksåive berg /Se
      Suoksåive berg
      Suoksåive berg
      Suolajåkåtj bäck
      Suolanjunnje sluttning
      Suolanjunnjejåkåtj bäck
      Suolatjåkko fjäll
      Suolatjåkkåtj fjäll
      Suolaure sjö
      Suolaure sjö
      Suolavaratj berg
      Suolloårjeltusvarpe varpställe
      Suollujauratj tjärn
      Suollutj udde
      Suoloapmokke myr /Se
      Suoloi holme
      Suoloiape myr
      Suoloiape myr
      Suoloiapemåkke myr /Se
      Suoloiapemåkke myr
      Suoloijauratjah tjärnar
      Suoloijaure sjö
      Suoloijiegge myr
      Suoloijaurejåkkå bäck /Se
      Suoloj., se Suollujauratj. tjärn
      Suolojaur sjö
      Suolojaure sjö
      Suolojaure sjö
      Suolojaure sjö /Se
      Suolovuollsavoi sel
      Suonakvaratj berg
      Suongertjauta Saknas
      Suongertjauta Saknas
      Suoppatape myr
      Suoppatape myr /Se
      Suoppatape myr /Se
      Suoppatjaure sjö /Se
      Suoppatjaure sjö
      Suoppatjaure sjö /Se
      Suoppatjaure sjö /Se
      Suoppatjaure sjö /Se
      Suppatjaure, se Suoppatjaure sjö
      Suoppatjåkkå bäck /Se
      Suoppatjåkkå bäck /Se
      Suoppatvare berg /Se
      Suoppatvare berg
      Suorekluokta vik
      Suoreknjarka udde
      Suoreknjarka udde
      Suorgenj udde /Se
      Suorke fjäll
      Suorke slåttermyr
      Suorkesnurtje fjäll /Se
      Suorkijaure sjö
      Suorkisjnjurtje fjäll
      Suorkitjåkkå fjäll
      Suottasjjauratj vik
      Suottasjnjarka udde
      Supatjasuollutjah holmar /Se
      Supatjsavoi sel
      Supatjvare berg /Se
      Supenjarka udde /Se
      Supepuöllta sluttning
      Supesavon sel /Se
      Suppatj sel
      Suppatjokk, se Suobbatjokk bäck
      Suppatjarure sjö /Se
      Suppatjsavoi sel
      Suppatjvare berg
      Suppats sel /Se
      Sutaivare berg
      Suttahaureh sjöar
      Suttahaureh sjöar
      Suttesoja Saknas
      Suöbbatvare berg
      Suöllakajåkkå bäck
      Suöllakapuöllta sluttning
      Suöllakavallta grässlätt
      Suölovare berg
      Suöngerkårså dalgång
      Suöttas fjäll
      Svartetjåkko fjäll /Se
      Svartijauratj tjärn
      Svartijåkåtj bäck
      Svartitjåkkå fjäll
      Svartivaratj berg
      Svato(varpe) notvarp
      Svierpe högslätt
      Svierpe högslätt /Se
      Svierpe högslätt /Se
      Svierpejåkåtj bäck
      Svierpejåkåtj bäck
      Svikkanjuonje fjäll
      Svikkanjuonje berg
      Svine grässlätt /Se
      Svineharje stenar
      Svinekiedde grässlätt /Se
      Svirilåbtå platå
      Svirjajåkåtj bäck
      Svirjajåkåtj bäck
      Svirjakurra skåra
      Såakelastak sluttning
      Såakenjarka udde
      Såakenjarka udde
      Såakesuoloi holme
      Såakesuoloi holme /Se
      Såakevaratj berg /Se
      Såakevaratj berg /Se
      Såakevaratj berg /Se
      Såakevare fjäll
      Såakevare fjäll
      Såakvaratj berg /Se
      Såakvaratj berg /Se
      Såakåaive berg
      Såakåalke berg
      Såarvatj sjö
      Såarvatj sjö /Se
      Såarvatj sjö
      Såarvatj sjöar /Se
      Stora Såarvatj sjö /Se
      Såarvatjvare bergås /Se
      Såarvatjjåkkå bäck
      Såarvejiegge myr
      Såarveknjarka udde
      Såarvevaratj berg
      Såhkivaratj berg
      Såhkivaratj.jegge myr
      Såhkåivi berg
      Såkas fjäll
      Såkehäima boplats
      Såkekåbbo, se Talputkåbbo kulle
      Såkenåive berg /Se
      Såkenåive, se Såhlepivi berg
      Såkesuolo holme /Se
      Såkesuoloi ö
      Såketjåkko, se Såkevare berg
      Såkevaratsjegge, se Såkkivaratj-jegge myr
      Såkevare bergtoppar /Se
      Såkevare berg
      Såkevare berg
      Såkeåive berg /Se
      Såkijiegge myr
      Såkitjavelk bergtoppar /Se
      Såkivare bergtoppar /Se
      Såkåaive berg
      Såkåaive berg
      Sålpåkape myr
      Sålpåkjauratjah tjärnar /Se
      Sålpåkjåkåtj bäck
      Såmmarjuovva stenholster
      Såmmarjuovva stenholster /Se
      Såmmarjåkåtj bäck
      Såmmarjåkåtj bäck
      Såmmarkårså klyfta
      Såmmarkårså klyfta
      Såmmarlappa grotta
      Såmmarlappa stenholster, grotta
      Såmmarlappa stenholster, grotta /Se
      Såmmarmåalke älvkrök
      Såmmarpuolta backe
      Såmmarpuolta backe
      Såmmartjåkkå fjäll
      Såmmartjåkkå fjäll /Se
      Såmmårtjåkkå fjäll /Se
      Såmmaråkkutaka metställe
      Sårjusjaure sjö /Se
      Sårvatj sjö
      Sårvatj berg
      Sårvatj-jauratj, jfr Sårvatj-jaure sjö
      Sårvatj-jaure sjö /Se
      Sårvatj-jaure sjö /Se
      Sårvatj-jåkkå bäck /Se
      Sårvatj-jåkkå bäck /Se
      Sårvats sjö /Se
      Sårvats sjöar /Se
      Sårvatsj bäck /Se
      Sårvatsjaure sjö /Se
      Sårvejegge myr /Se
      Sårveknjarka udde /Se
      Såvvo omr.
      Säkok fjälland
      Säkok fjälland
      Säkokjokk bäck
      Säkokjokk bäck
      Säkoknuokke fjäll
      Säntokurra sänka
      Södra Ailatis berg /Se
      Sörape myr
      Sör-Tjalmijaur sjö /Se
      Tabmokjaur tjärn
      Tabmokjaurats tjärn /Se
      Tabmokjegge myr /Se
      Tabmokjegge myr /Se
      Tabmoktjårro berg
      Tabmokvara berg
      Tabmokvare berg
      Takar, Unna fjäll
      Takarajiegge slåttermyr
      Takaraluokta vik
      Takarjåkåtj bäck
      Takarlåptå platå
      Takarrutatj klyfta
      Takartjåkkå fjäll
      Takarvuopme skog
      Taker, se Takartjåkko fjäll
      Taker Saknas
      Taktejåkåtj bäck /Se
      Talput berg
      Talputjiegge slåttermyr
      Talputjåkåtj bäck /Se
      Talputkåbbo kulle
      Talputråtje klyfta
      Talvatesape myr
      Talvatesape myr /Se
      Talvatesj sjö /Se
      Talvatesjaure sjö /Se
      Talvatesjeg myr /Se
      Talvatesvare berg /Se
      Talvatisape myr
      Talvatisape myr
      Talvatisjaure sjö /Se
      Talvatissuoloi holme /Se
      Talvatis-såarvatj sjö /Se
      Talvatis-såarvatj sjö /Se
      Talvatisvare berg /Se
      Talvatisvare berg
      Talvatisåaive berg
      Tanakunvaratj berg /Se
      Tanakåno berg /Se
      Tanakånon berg /Se
      Tanakåtno berg
      Tanakåtno berg /Se
      Tapmokjaur sjö
      Tapmokjauratj tjärn
      Tapmokjauratj tjärn
      Tapmokjegge myr
      Tapmokjåktj bäck
      Tapmuk berg
      Tapmukjauratj tjärn
      Tapmukjauratj tjärn
      Tapmukjaure sjö
      Tapmukjiegge myr
      Tapmukvaratj berg
      Tapmukvare, se Åarjep Tapmukvare Saknas
      Tappopluobbunakårså ådal
      Tarfek berg
      Tarfekluokta vik
      Tarfekluokta vik
      Tarfekvaratj berg
      Tarfepahta vik /Se
      Tarfepatta vik
      Tarfevare berg /Se
      Tarfevare berg
      Tarfåaive berg
      Tarok skogsås
      Tarok skogsås
      Tarrajåkkå älv /Se
      Tarraureluopal älv
      Tarrejokk älv /Se
      Tarrejåkkå älv
      Tarrekaise fjäll
      Tarrekaise fjäll
      Tarrekaise fjäll
      Tarrekaise fjäll
      Tarrekaise fjällparti
      Tarrekaisejåkkå bäck /Se
      Tarreluoppal sjö
      Tarreluoppal sjö
      Tarreätno älv /Se
      Tarruk skogsås /Se
      Tata, Stuor och Unna sjöar
      Tatajokk bäck
      Tauftakjåkåtj bäck /Se
      Taurevuvuopme skogsland
      Taurevuätno älv
      Taurraureluspe Saknas
      Tavekjaure sjö
      Tavvevare fjällsluttning
      Teuke kulle
      Teuke kulle
      Teukekåbbo, se Teuke kulle
      Teukevare, se Teuke kulle
      Teune berg
      Teune, Unna berg
      Teunejokk bäck
      Teunekåbbo höjd
      Teunekåbbo kulle
      Tidnonjåasske sänka
      Tielma fjäll
      Tielmajiekna jökel /Se
      Tielmalako högslätt
      Tielmanjunjejåkåtj bäck
      Tielmatjåkkå fjälltopp /Se
      Tievaaleltusjauratj tjärn
      Tievaaleltussuolo holme
      Tiggehaika stubbe
      Tiggehaika fura
      Tiggehaikjiegge myr
      Tiggehaikjuovva Saknas
      Tiggehaik-kallo stenblock
      Tilak sjö
      Tilak sjö /Se
      Tilakjaure sjö /Se
      Tilakjåkkå bäck /Se
      Tilakkårro skogsås /Se
      Tilakkårro utlöpare från berg
      Tiltape myr
      Titer fjäll
      Titerjaure sjö /Se
      Titernjarka udde
      Titir fjäll
      Titirjaure sjö /Se
      Titirnjarka udde /Se
      Titnokjåkåtj bäck
      Tiukatievva kulle
      Tiukatjavelk fjällrygg
      Tiukaure sjöar
      Tjaj(a)ape myr
      Tjajaluokta vik
      Tjajanjarka udde
      Tjajanjarka udde
      Tjajanjarka udde
      Tjajatnjarka,se Tjajanjarka udde
      Tjakim sjö /Se
      Tjakim sjö
      Tjakjavarats, Lul., se Snavvavare berg
      Tjakkekuttja råhto videsnår
      Tjakkeli berg
      Tjakkelijauratj tjärn
      Tjakkelisuolo holme
      Tjaktjojaure, se Tjauftjakjaure sjö
      Tjaktjavarats, Al, se Tjauftjasvarto berg
      Tjalmaure, årjep sjö /Se
      Tjalmaure sjö /Se
      Tjalmaure sjö(ar) /Se
      Tjalmaure sjöar /Se
      Tjalmejaure sjö(ar) /Se
      Tjalmejaure sjö /Se
      Tjalmauratjah sjöar /Se
      Tjalmej tjärnar /Se
      Tjalmejaure, se Tjalmaure sjöar
      Tjalmejaure, nuort sjö /Se
      S.Tjalmejaure sjö /Se
      Tjalmejaurkårro bergsrygg
      Tjalmejaurkårrok Saknas /Se
      Tjalmejaurkårru höjdsträckning
      Tjalmejegge myr
      Tjalmesuollutj holme
      Tjanejegge, se Sanijiegge myr
      Tjappajåkåtj bäck /Se
      Tjappakvaratjah berg
      Tjapakvare berg
      Tjapmokvarats, se Tapmukvaratj berg
      Tjappavaratjah berg
      Tjappavaratjah berg
      Tjappisjauratj tjärn
      Tjappisjåkåtj bäck
      Tjappisråavatj berg /Se
      Tjappisråavatjah berg /Se
      Tjappisåaive fjäll
      Tjappisåaive berg
      Tjappisåaive fjäll
      Tjappisåaivjåkkå bäck /Se
      Tjapuk sjö
      Tjarsa sänka
      Tjarsaluokta vik
      Tjaslåptå sluttning
      Tjaslåplå sluttning /Se
      Tjasska sänka
      Tjasska berg
      Tjasskavaratj berg
      Tjasskavuopme skog
      Tjasvakktjåkkå fjälltopp
      Tjate berg
      Tjatejåkåtj bäck
      Tjateråttje klyfta
      Tjatja fjäll /Se
      Tjatje berg /Se
      Tjatjerimjohko bäck /Se
      Tjatjerimluobbal tjärn
      Tjatjevagge sänka
      Tjatjitjjauratj tjärn
      Tjatjitj-jåkka bäck
      Tjatjitj-tjavelk bergrygg
      Tjatjitjvaratj berg
      Tjatjitjvaratj Saknas
      Tjatnamkiedde gräsvall
      Tjatserim sjö /Se
      Tjatserimluobbal sjö /Se
      Tjauftjakjaure sjö
      Tjauftjakvuopme skogsomr.
      Tjauftjasvarto berg
      Tjauta sluttning
      Tjauta sluttning
      Tjautajåkåtj bäck
      Tjautajåkåtj bäck
      Tjavelkape myr
      Tjavelkape myr
      Tjavelkkåbbo, se Talputkåbbo kulle
      Tjeknalis Saknas
      Tjeknalisape myr
      Tjetnik sjö
      Tjetnik, alep sjö /Se
      Tjetnik, lulep sjö /Se
      Tjetnik, västra sjö /Se
      Tjetnik, östra sjö /Se
      Saknas sjöar /Se
      Saknas sjö /Se
      Saknas sjö /Se
      Tjetnikjaureh sjöar /Se
      Tjetnik(jaure), Alep sjö
      Tjetnik(jaure), Lulep sjö
      Saknas tjärn /Se
      Saknas sjöar /Se
      Tjetnikrova berg /Se
      Tjetnikrova berg, kulle /Se
      Tjetnikråvve berg, skogkulle
      Tjetnikråvve berg
      Tjetnikv. berg /Se
      Tjetnikvare berg /Se
      Tjetnikvare berg
      Tjeulaluokta vik
      Tjeulanjarka udde
      Tjeulavaratj berg
      Tjeurajaure sjö
      Tjeurajaure sjö
      Tjeuresjauratj tjärn
      Tjeuresjåkkå bäck
      Tjeuresjåkåtj bäck
      Tjeuresmåsske, jfr Tjeuresjauratj dalgång
      Tjeuresskaite land
      Tjiekaure sjö /Se
      Tjieknalis vik /Se
      Tjieknalis sjö
      Tjieknalisjauratj tjärn
      Tjieknalisjauratj sjö
      Tjieknalisjauratjah sjöar
      Tjieknalisjaure sjö
      Tjieknalisjaure sjö
      Tjieknalisluokta vik
      Tjieknek(jaure), Alep sjö
      Tjieknek(jaure), Lulep sjö
      Tjieknekråvve höjd
      Tjiekngalis sjö
      Tjiektjajaure sjö /Se
      Tjiektjape myr
      Tjiengaljåkkå bäck
      Tjiengaljokk bäck
      Tjiengalluokta, se Tjieknalisluokta vik
      Tjiengalvaratj berg
      Tjiepanjunnjes fjällområde, halvö /Se
      Tjiepanjunnjes fjällområde, halvö /Se
      Tjierevvarpe varpställe
      Tjiepet fjälltoppar
      Tjietnek berg
      Tjietnekjauratj sjöar /Se
      Tjietnekråave berg
      Tjieura fjäll
      Tjieurajauratj tjärn
      Tjieurajauratj tjärnar /Se
      Tjieurajåkkå bäck /Se
      Tjieurak fjäll
      Tjieurak fjäll
      Tjieurak, Unna fjäll
      Tjieurakielas tallhed /Se
      Tjieurakjauratj sjö
      Tjieurakjauratj sjö
      Tjieuraskubme nedskärning
      Tjieuratjåkkå fjäll
      Tjilajiegge myr
      Tjilakpåarka dalgång
      Tjilaktjåkkå fjäll
      Tjilliksuolo holme
      Tjiraknjunnje berg
      Tjirakpakte berg
      Tjiraktjåkkå fjäll
      Tjiuravare berg
      Tjolok, se Vidjaåivatj fjäll
      Tjiuftjassuoloi(?) ö
      Tjiutjes sjö
      Tjotekårra skogsparti
      Tjudekårro ås
      Tjuktjejauratj, jfr Tjuktjeluokta tjärn
      Tjuktjejiegge myr
      Tjuktjeluokta vik
      Tjuobbujauratj tjärn
      Tjuokauratj(?) tjärn /Se
      Tjuolok berg
      Tjuolok berg
      Tjuolakskaite udde
      Tjuolda fjäll /Se
      Tjuolgojegge, se Tjuolkujegge myr
      Tjuoljatssuolo holme /Se
      Tjuoljatssuolo ö
      Tjuolkoi varpställe
      Tjuolkoijiegge myr /Se
      Tjuolkojiegge myr /Se
      Tjuolkujegge myr
      Tjuolma fjäll
      Tjuolmaråtje dalgång
      Tjuolta fjäll /Se
      Tjuoltajåkkå bäck
      Tjuoltajåkkå älv /Se
      Tjuoppoijauratj tjärn
      Tjuorrejiegge myr /Se
      Tjuörrevare berg
      Tjuorvitluokta vik
      Tjuorvitnjarka udde
      Tjuorvitnjarka udde
      Tjuorvitnjuorra grund
      Tjuorvotnjarka udde
      Tjuotnak Saknas
      Tjuottjatjsuolluh holme
      Tjuoutjaure sjö
      Tjuoutjaure sjö
      Tjuoutjajåkkå bäck
      Tjuoutjaskaite bergland
      Tjuoutjavarpe varpställe
      Tjuoutjavarre berg
      Tjurekvare, se Tjuorrevare berg
      Tjuskaure sjö
      Tjutekape, se Alep Tjutekape Saknas
      Tjuutekårrå ås /Se
      Tjuöllta fjäll /Se
      Tjuöllta(varpe) notvarp
      Tjåakkaristievva kulle
      Tjåakkaristievva kulle
      Tjåakkekåppjåkåtj bäck
      Tjåakkekåppåh kullar
      Tjåakkekåppåh kullar
      Tjåalmak sjö
      Tjåalmak sjö /Se
      Tjåalmatj varpställe
      Tjåalmaurejåkåtj bäck
      Tjåalme udde /Se
      Tjåalme sund
      Tjåalmejauratjah sjöar /Se
      Tjåalmejauratjah tjärnar
      Tjåalmejiegge myr
      Tjåalmejåkåtj bäck
      Tjåalmekieltes berg
      Tjåalmenjarka udde /Se
      Tjåalmenjarka udde
      Tjåalmenjarka udde
      Tjåalmesuollutjah holmar
      Tjåalmevaratj berg
      Tjåalta berg
      Tjåammpe by /Se
      Tjåamotis by /Se
      Tjåampejaure sjö
      Tjåampenjarka udde
      Tjåarnjunjes tallhed /Se
      Tjåarnjunnje tallhed /Se
      Tjåarris fjällområde /Se
      Tjåarris fjällområde /Se
      Tjåarvek fjäll
      Tjåarvenjunnje tallhed
      Tjåarvenjunnje tallhed /Se
      Tjågnåris berg
      Tjågnåris berg
      Tjågnårisjauratj sjö
      Tjågnårisjåkåtj bäck
      Tjågnårisjåkåtj bäck
      Tjågnårisjåkåtj bäck
      Tjågnårisjåkåtj bäck
      Tjågnårisskaite näs
      Tjågnårisskaite näs
      Tjågnoristjåkkå fjäll
      Tjågnåristjåkkå fjäll
      Tjågnårisåalkeh kullar
      Tjåhepuolda berg /Se
      Saknas berg /Se
      Tjåkakielas hed /Se
      Tjåkakjaure sjö /Se
      Tjåkepuolta berg
      Tjåkepuolta berg
      Tjåkevaratj berg
      Tjåkevaratj berg
      Tjåkkålisjauratj tjärn /Se
      Tjåkkålisjåkåtj bäck /Se
      Tjåkkålisluokta vik /Se
      Tjåkkålisnjarka udde
      Tjåkkålisvaratjah berg /Se
      Tjåkoj, se Hukemjåkåtj bäck
      Tjåkulkielas hed /Se
      Tjåkåtj fjäll
      Tjåkåtjjauratj tjärnar
      Tjåkåtjjiegge myr /Se
      Tjålak, se Tjuolak berg
      Tjåle fjäll /Se
      Tjålealeltusjåkkå bäck
      Tjålealeltusjåkåtj bäck
      Tjålealeltuskårså klyfta
      Tjålek, se Tjuolak berg
      Tjålekaska område
      Tjålekaskajåkåtjah bäckar
      Tjålenjarka udde
      Tjålepakte, se Skämmapakte berg
      Tjålepakte berg
      Tjåletjåkko, se Valok fjäll
      Tjålle fjäll
      Tjålmajegge, se Tjalmejegge myr
      Tjålmak, se Tjuolma fjäll
      Tjålmak sjö /Se
      Tjålmak sjö /Se
      Tjålmak sjö
      Tjålmak tjärn
      Tjålmakjauratj sjö
      Tjålmakjaure sjö
      Tjålmakjokk bäck
      Tjålmatj sund
      Tjålmaure sjö
      Tjålmejaur sjö
      Tjålmejaure sjö
      Tjålmejaure sjö
      Tjålmejaure sjö /Se
      Tjålmejaure, se Tjelmejaure sjö
      Tjålmejaure, se Tjalmejaure sjö(ar)
      Saknas sjöar /Se
      Tjålmaurtjåkkå berg
      Tjålmekeltes berg /Se
      Tjålmekieltes berg /Se
      Tjålmekieltes berg /Se
      Tjålmekieltes berg /Se
      Tjålmekälta, se Tjålmekieltes berg
      Tjålmesuolo holme
      Tjålmesuolo holmar
      Tjålta fjäll
      Tjåltajokk bäck
      Tjåmotes fjäll /Se
      Tjåmotisjaure sjö /Se
      Tjåres berg
      Tjårgesvare fjällområde /Se
      Tjårojauratj sjö
      Tjårojegge myr
      Tjårok, se Stuor Tjårok Saknas
      Tjårok berg
      Tjårok fjäll
      Tjårok fjäll
      Tjårok berg
      Tjårok bergkam
      Tjårok bergrygg
      Tjårokjaure sjö
      Tjårokjåkåtj bäck
      Tjårokpåarka sänka
      Tjårovaratj berg
      Tjårovarrtjåkåh kullar
      Tjårrejegge myr
      Tjårrejegge Saknas
      Tjår(r)etukjegge myr
      Tjårris fjällområde /Se
      Tjårrisape myr /Se
      Tjårrisape, se Tjårrejegge myr
      Tjårro fjäll /Se
      Tjårrojaure sjö /Se
      Tjårro Pierkis bergrygg /Se
      Tjårrok berg
      Tjårrok berg /Se
      Tjårrovare berg /Se
      Tjårvek fjäll /Se
      Tjåråjegge myr
      Tjåskejegge myrområde /Se
      Tjåsko fjäll /Se
      Tjåskåtjauta område
      Tjåsskå fjäll
      Tjåsskå fjäll
      Tjägneles, se Tjieknalisjaure sjö
      Tjägneles sjö /Se
      Tjägneles, se Tjeknalis vik
      Tjägneles sjö /Se
      Tjägneles vik /Se
      Tjägnelesape, se Tjeknalisape myr
      Tjägnorisj sjö /Se
      Tjäkaure sjö /Se
      Tjäkkaure sjö /Se
      Tjäkkokielas sluttning
      Tjäkovarats berg /Se
      Tjäpets Saknas
      Tjäpit, se Tjiepet toppar
      Tjäpores sänka /Se
      Tjäporis sund
      Tjäpuris sänka
      Tjäpurisvaratj berg
      Tjärko fjäll
      Tjärko fjäll
      Tjärmakjauratj sjö
      Tjärmakjauratj sjö
      Tjärmakjaure sjö
      Tjärmaklåptå platå
      Tjärmaklåptå platå
      Tjärmakvaratj sjö /Se
      Tjäromåske sänka
      Tjäroskaite udde
      Tjärovaratj berg
      Tjässokallo stenblock
      Tjässokallo stenblock
      Tjäufsak berg
      Tjäufsak berg
      Tjäufsakjaure sjö
      Tjäufsakjaure sjö
      Tjäufsaklåptå platå?
      Tjäufsaklåptå terrass
      Tjäulak myr /Se
      Tjäuraj sjö /Se
      Tjäurajauratj tjärnar /Se
      Tjäurajaure tjärnar /Se
      Tjäurajokk bäck /Se
      Tjäurajokk bäck /Se
      Tjäurajåhkå bäck /Se
      Tjäurajåkkå bäck /Se
      Tjäurak, se Tjieurak fjäll
      Tjäurak fjäll /Se
      Tjäurakielas tallhed /Se
      Tjäurakjaurats sjö /Se
      Tjäuratjåkko fjäll /Se
      Tjäusak berg /Se
      Tjäusakj sjö /Se
      Tokio Tokivare, se Tuke Saknas
      Tokijokk, se Tukejokk bäck
      Toki, se Unna Toki Saknas
      Tokijokk bäck /Se
      Tokivare, se Stuor Tokivare Saknas
      Topeknjarka, se Tuoppenjarka udde
      Topeknjarka udde /Se
      Topekvare berg
      Topekvare berg
      Trillerinjuorra grund
      Trussaj. bäck
      Tsakim sjö /Se
      Tsanijokk, se Sanijokk bäck
      Tsanijiegge, se Sanijiegge myr
      Tsanivaratj berg
      Tsappekvare berg
      Tsatsak lågfjäll
      Tsatsatjåkkå berg
      Tsatsatjåkkå berg
      Tsatsaåalke utsprång eller axel /Se
      Tseggok berg /Se
      Tsieddajauratjah tjärnar /Se
      Tsiekimjaure sjö
      Tsiekimjaure sjö
      Tsiekkimjåkåtj bäck
      Tsiekkimjåkåtj bäck
      Tsielekjåkkå älv
      Tsielekjåkkå älv
      Tsieleksläto bäckmorän
      Tsiepakjauratj tjärn
      Tsiepakjauratj tjärn
      Tsilatjåkko fjäll /Se
      Tsirkujauratj tjärn
      Tsirkujiegge myr /Se
      Tsirkujåkåtj fors
      Tsirkuvaratj berg
      Tsuotse, se Luleb Tsuotse Saknas
      Tsåkahaure sjö /Se
      Tsåkahaure sjö
      Tsåkak sjöar
      Tsåkak sjö
      Tsåkak, Unna och Stuor sjöar
      Tsåkakjåkkå bäck
      Tsåkalm sandgrund
      Tsåkavjaure sjö /Se
      Tsåkejaure sjö /Se
      Tsåkes sjö /Se
      Tsåkke höjd
      Tsåkke höjd
      Tsåkolak el. Tsåkesluokta vik
      Tsåkolaklako högplatå
      Tsåkulajiegge myr
      Tsåkulkielas hed /Se
      Tsägtso fjäll /Se
      Tsäita notvarp
      Tsäkaj myr /Se
      Tsäkkok fjäll
      Tsäkkok fjäll
      Tsäkkoka peivepielle fjäll
      Tsäkkokapeivepielle höglandsområde
      Tuhatjnjarka udde
      Tuipe berg
      Tuipekietjeh berg
      Tuke Unna och Stuorra berg
      Tuke berg
      Tukejåkkå bäck
      Tulakielas(?) berg /Se
      Tulaure sjö /Se
      Tuoddarj., se Unna Tuoddarj. Saknas
      Tuoddaratj berg
      Tuoddaratj berg
      Tuoddaratj-jåkkå bäck
      Tuoitesluspe utlopp
      Tuojepe fjäll /Se
      Tuolaape(?) myr
      Tuolajaure sjö /Se
      Tuoljeape myr /Se
      Tuoljeape myrar
      Tuoljeape, se Tuoljuvare myr
      Tuoljejaure tjärnar
      Tuoljejokk bäck
      Tuoljejåkkå bäck
      Tuoljejåkkå bäck
      Tuoljevare berg
      Tuoljevare berg
      Tuoljukskaite udde
      Tuoljuvare berg
      Tuoljuvare berg
      Tuolpa fjäll
      Tuolpa Pierkis berg
      Tuolpak högslätt
      Tuolpakjauratj sjö
      Tuolpakjauratj sjö
      Tuolpat fjälltopp
      Tuolpatjåkkå topp
      Tuolpatjåkkå topp
      Tuolpavaratj berg
      Tuolpok lågfjäll
      Tuolpokjåkåtj bäck
      Tuoppe fjällrygg
      Tuoppenjarka udde
      Tuoppenjarka udde
      Tuoppenjarka udde
      Tuorerim sel /Se
      Tuorpenjokk, se Tuorponjokko bäck
      Tuorpenåive berg /Se
      Tuorponjaure sjö
      Tuorponjaure sjö /Se
      Tuorponjaure sjö /Se
      Tuorponjohko bäck /Se
      Tuorponjohko Saknas /Se
      Tuorponåive berg /Se
      Tuorpunjaure sjö
      Tuorpunjåkkå bäck
      Tuorpunåaive berg
      Tuorpunåive berg
      Tuorrarim(?) sel
      Tuorrarim(?) Saknas
      Tuortanape myr
      Tuortanape myr
      Tuottarjaure, Unnep sjö
      Tuottarjaure, se Unnep Tuottarjaure Saknas
      Tuottarjaure sjö
      Tuottje berg
      Tura berg
      Turaberget berg /Se
      Turajauratj vik
      Turakuoika fors
      Turakuoika fors
      Turasavoi sel
      Turasavoi sel /Se
      Turasauvon sel /Se
      Turavare berg
      Turistluokta vik
      Turistskärra holme
      Turpe el. Turpo varpställe
      Turtanape myr /Se
      Turtanape, se Tuortanape myr
      Tusanjarka udde
      Tusasuolluh holmar /Se
      Tussanjarka udde
      Tuölpa berg /Se
      Tuölpavierra kulle
      Tuömesvarto bergkulle
      Tuörpunjaure sjö
      Tåaratisjauratjah tjärnar
      Tåaresape myr
      Tåaresape myr
      Tåaresjiegge myr
      Tåaresjåkåtj bäck
      Tåaresjåkåtj bäck
      Tåaresvarto berg
      Tåaresåaive berg
      Tåaresåaive berg
      Tåaresåaive berg
      Tåaresåaive berg
      Tåarroripme fall /Se
      Tåpepluobbunakårså »kanjon» /Se
      Tårahaure sjö /Se
      Tåresape myr /Se
      Tåresape myr /Se
      Tåresape myr
      Tåresape myr /Se
      Tåresjokkots bäck /Se
      Tåresvierra brant /Se
      Tåresåive berg
      Tåresåive berg /Se
      Tåresåive fjäll
      Tåresåive berg /Se
      Tåresåivjegge myr
      Tåresåivjåkkå bäck
      Tårrahaure sjö /Se
      Tårrahaure (sjö) /Se
      Tårrajaur sjö /Se
      Tårrajaure sjö /Se
      Tårrajaure sjö /Se
      Tårrasåive berg /Se
      Tårrasåive berg /Se
      Tårrorim sel /Se
      Tårroripme sel /Se
      Täka-åaive högslätt
      Udda Saknas
      Udtja fjällområde
      Udtjavarre, norra berg
      Udtjavarre, södra Saknas
      Ullojiegge slåttermyrar
      Unna Lastak berg
      Unna Lataksuoloi holme
      Unna luoppal tjärn
      Unna Jielka(jaure) sjö
      Unna Jälkaj sjö /Se
      Unna Järta, se Jiertatj el. Unna Jierta fjäll
      Unna Kaddnja sjö
      Unna Karrim holme och strandremsa /Se
      Unna Kurra sänka /Se
      Unna Lasstakvare berg /Se
      Unna Madåive bergparti /Se
      Unna Matjajaure sjö
      Unna Niak fjäll /Se
      Unna Nikkut grund /Se
      Unnape myr /Se
      Unna Piatis sjö /Se
      Unna Piatus sjö /Se
      Unna Påra fjäll
      Unna Påra fjäll
      Unna Påra fjäll
      Unna Rissavare berg /Se
      Unna Ritasuoloi holme
      Unnaruoutekielas hed
      Unna Sakkat vik
      Unna Seunnak sjö /Se
      Unna Seunnak sjö /Se
      Unna Skabram sjö
      Unna Skabram sjö
      Unna Skåarki höjd
      Unna Skåarki fjäll
      Unna Svalak fjäll
      Unna Suinak sjö
      Unna-suollutj holme
      Unna Såarvatj sjö /Se
      Unna Sårvatj sjö
      Unna Sårvats sjö /Se
      Unna Tabmukvare berg /Se
      Unna Talput fjäll
      Unna Tapmukvare berg /Se
      Unna Tjieurak berg
      Unnatjåkkå kulle
      Unna Tjäurak berg /Se
      Unna Toki berg /Se
      Unna Tuke berg
      Unna Tuoddarj. sjö /Se
      Unna Tuoljeape myr /Se
      Unna Tuoljejaure tjärn
      Unna Tuoljejaure sjö /Se
      Unna Tuovaj, se Tuvva, Uttsa sjö
      Unnavaratj berg
      Unnavaratj berg
      Unnep Titer fjäll
      Unnep Tuottarjaure sjö
      Uppafuorna berg
      Uppakalav vadställe
      Uppakalav vadställe
      Uppakårtje störtvattenfall
      Uppakårtje störtvattenfall
      Uppatievva kulle
      Uppatievva kulle
      Uppavare berg
      Uppmasjk sjö /Se
      Uppmasjkjåkkå bäck
      Uppmask sjö /Se
      Urtjojauratjah småtjärnar /Se
      Urtjojiegge myr /Se
      Urtjojåkkå bäck /Se
      Urtjovare berg
      Urtjujauratja(h) tjärnar /Se
      Urtjujegge myr /Se
      Urtjujegge myr
      Urtjujåkkå bäck /Se
      Urtjuvare berg /Se
      Urtjuvare berg
      Utsakallo(varpe) notvarp
      Utsa Laptjok fjälltopp
      Utsa Lasstakvare berg /Se
      Utsa Lattaksuoloi holme
      Utsaluokta(varpe) notvarp
      Utsa Piejatusjaure sjö
      Utsa puoda, se Udtjavarre, norra och södra berg
      Utsa savov sel /Se
      Utsa Tapmuk berg /Se
      Utsa Vuoskovjaure sjö
      Utse Lastak berg /Se
      Utse Lastak, se Unna Lastak berg
      Uttja-ape myr
      Uttja-Fuorna berg
      Uttjajaure sjö
      Uttjajåkkå bäck
      Uttja Kurra sänka /Se
      Uttjaråavve hedland
      Uttsaluokta vik
      Uttsa Mattok fjäll
      Uttsanjarka udde
      Uttseb Titir fjäll /Se
      Vadnemjokk bäck
      Vadnemjokk bäck
      Vadnemjokk bäck
      Vadnemjokk bäck
      Vadnemjokk bäck
      Vadnemjåkkå bäck /Se
      Vagne, se Vaknek notvarp
      Vagnenjarka, se Vakneknjarka udde
      Vaika sjö /Se
      Vaikanjauratjah tjärnar
      Vaikajaure sjö /Se
      Vaikajaure sjö
      Vaikanjåkåtj bäck
      Vaikantjåkko fjäll
      Vaikijaure sjö /Se
      Vaimatjaure sjö
      Vaimatjaure sjö
      Vaimatvare berg
      Vaimatvare berg
      Vaimatvare berg
      Vaimokpakte klippa
      Vaimokpakte klippa
      Vaimokvagge dalgång
      Vaimokvagge dalgång
      Vaisa Tuipe berg /Se
      Vakatjvare berg
      Vakkaaho bäck
      Vakka-aho älv
      Vakkatjavelk bergsrygg
      Vakkatjavelk landrygg
      Vakkatjavelk landrygg
      Vakkevaratjluokta vik
      Vakkevaratjnjarka udde
      Vakkvaratjjaure sjö /Se
      Vakkvaratjkuoika fors?
      Vaknek notvarp
      Vaknekkallo stenblock
      Vakneknjarka udde
      Vaksajokk bäck /Se
      Vaksaluokta vik
      Vaksaluokta vik
      Vaksaluokta Saknas
      Vaksanjarka udde /Se
      Vaksanjarka udde
      Valak fjäll
      Vallasjauratjah tjärnar
      Vallatj lågfjäll
      Vallatj lågfjäll
      Vallatj kullar
      Vallatjjauratj tjärn
      Vallatjkårtje vattenfall
      Vallatjmatta slätt
      Vallatjmatta slätt
      Vallatjmatta slätt
      Vallatjvaratjah lågfjäll
      Valle fjäll
      Valleirkes nordsluttning
      Vallejåkkå bäck
      Vallekårså dalgång
      Vallekårsåtj klyfta
      Valleluokta vik /Se
      Vallenjarka udde
      Vallenulpe höjd
      Valle-peive-pielle Saknas
      Vallevagge Saknas
      Vallevare utlöpare
      Valltajauratjah tjärnar
      Valtahajegge myr /Se
      Valtai berg /Se
      Valtakåbbo kulle
      Valtavare berg /Se
      Valtavare berg
      Valtavare berg
      Vanakluokta vik
      Vanakluokta vik /Se
      Vanakluokta vik
      Vanakvaratj kulle
      Vanasjaure sjö
      Vanaskåptjåkåh toppar
      Vanaskäsatskavarpe varpställe
      Vangakluokta vik
      Vapsajåkkå bäck /Se
      Vapsajåkkå bäck
      Vaptjatiepme hedland
      Saknas berg /Se
      Varatj berg /Se
      Varatj berg
      Varatjnjarka udde
      Varatjnjarka udde
      Varatjnjarka udde
      Varatjnjarka udde /Se
      Vare Hårås fjäll
      Vareluokta vik
      Varepierkis berg
      Vardo fjäll /Se
      Vareluokta vik
      Vareluoktsuoloi holme
      Varevuolljauratj tjärn
      Varkah fors /Se
      Varkes fors /Se
      Varonisjaure sjö
      Varrekaska Saknas
      Varrekaskjåkåtj bäck
      Varrekietje Saknas
      Vartasjåkåtj bäck
      Vartasjåkåtj bäck
      Vartastievva backe
      Vartastievva berg
      Vartastievva berg
      Vartitjåkkå kulle
      Vartjaksavoi sel
      Vartjatis sel
      Vartjatis sel
      Vartjijåkkå Saknas
      Vartjijåkkå Saknas
      Vartjijåkkå Saknas
      Varto fjäll
      Varto fjäll
      Varto fjäll
      Varto, Alep fjäll
      Vartojauratj tjärn /Se
      Varto, Lulep fjäll
      Vasojiegge myr
      Vassja berg
      Vassjajauratjah tjärnar
      Vassjajauratjah tjärnar
      Vassjajåkkå bäckar
      Vassjajåkkå bäck
      Vassjakåppe sänka
      Vassjakåppe sänka
      Vassjakåpe sänka
      Vassjakåpe? sänka
      Vassjalako fjällhögslätt
      Vassjapakte berg
      Vassjapakte bergvägg
      Vassjavagge dalgång
      Vastenjaure sjö
      Vataljåkkå bäck
      Vatjates, se Vartjaksavoi sel
      Vatjates sel /Se
      Vatta lågslätt
      Vaulemåkke Saknas
      Vehejokk bäck /Se
      Vehevagge, se Viejevagge dalgång
      Vehevagge dalgång /Se
      Velkespuolda bergsluttning /Se
      Veranjarka udde /Se
      Veratuokjokk bäck /Se
      Saknas sjö /Se
      Vetjaj., se Vidjajokk bäck
      Vetjerjaure, se Mietjerjaure sjö
      Vidjaåivatj, eller Vidjåivatj fjäll
      Viejejåkkå bäck
      Viejejåkkå bäck
      Viejekjauratj tjärn
      Viejeskaite näs
      Viejeskaite näs
      Vetjerjaure sjö /Se
      Vidjajokk bäck
      Vidjakuoika fors
      Vidjakuoika fors
      Vidjanjarka udde
      Vidjanjarka udde
      Vidjaskaite udde
      Viejeskaite näs
      Viejevagge dalgång
      Viejevagge dalgång /Se
      Vielkispuolta bergsluttning
      Vielkistjåkkå fjäll
      Vielkuk sten
      Vieranannjauratj tjärn
      Vieranjarka udde
      Vieratuokjåkkå bäck /Se
      Vieravarpe varpställe
      Vieravuolvarpe varpställe
      Vierrakaska myr
      Vierrapåkke sänka
      Vierratjårro ås
      Viertjajåkåtj bäck
      Viertjajåkåtj bäck
      Viertjajåkåtj bäck
      Viertjajåkåtj bäck
      Viertjajåkåtj bäck
      Viertjajåkåtj bäck
      Viertjajåkåtj bäck /Se
      Vietjer fjäll
      Vietjer fjäll
      Vietjerjaure sjö
      Vietjerjaure sjö
      Vietjerjåkåtj bäck
      Vietjerjåkåtj bäck /Se
      Vietjernjarka udde
      Vilstenen sten, vilställe /Se
      Virihaureluoppal tjärn
      Virihaureluoppal sjö
      Vistatjaure sjö
      Vistatjokk bäck
      Vistattjåkko, Alep fjäll
      Vistenjarka udde
      Vuodnaape myr
      Vuodnaape myr
      Vuodnajaure, se Vuotnajaure sjö
      Vuodnajaure sjö
      Vuodnaluobal tjärn
      Vuodsåive kulle /Se
      Vuodsåive, se Vuodtjåive berg
      Vuodtjåive berg
      Vuofsak fjäll
      Vuofsak fjäll
      Vuofsakjåkkå bäck
      Vuofsakmatta berg
      Vuofsakmatta berg?
      Vuoimes fjäll /Se
      Vuoimesvarats berg /Se
      Vuoinesjåkkå bäck /Se
      Vuoinesjåkkå bäck /Se
      Vuoinesluobbalah småsjöar
      Vuoinesluobbalah sjöar
      Vuoinesluobbalah småsjöar
      Vuoinesskaite lågland
      Vuoinesskaite lågland /Se
      Vuoinestjåkkå fjäll
      Vuoinesvaratj berg
      Vuoinesvaratj berg
      Vuoingastimkallo sten, vilställe /Se
      Vuoitur fjäll
      Vuoiturjauratjah tjärnar
      Vuoiturjåkkå bäck /Se
      Vuojataka udde /Se
      Vuojatnjarka udde /Se
      Vuojatnjarka udde
      Vuojatnjarkatjah uddar
      Vuojatnjarkatjah uddar
      Vuojatsavoi sel
      Vuojatsavoi lugnvatten
      Vuojatsavoi lugnvatten
      Vuojatsuoloi holme
      Vuojatvaratj berg
      Vuojatvaratj berg
      Vuojatätno älv /Se
      Vuojatätno älv /Se
      Vuojatätno älv /Se
      Vuojturjokk bäck /Se
      Vuokajauratj sjö
      Vuokesnjarka udde
      Vuoksajauratj tjärn /Se
      Vuoksanjarka fors /Se
      Vuoksanjarka udde /Se
      Vuoksasuoloi holme /Se
      Vuoksavarpe varpställe
      Vuoksjaure tjärn /Se
      Vuolep Jiervasjaure sjö
      Vuolepkiedde varpställe
      Vuolep Kiettsavuolle utlopp /Se
      Vuolep Kiettsavuolle utlopp /Se
      Vuolep Kålltasavoi sel /Se
      Vuollak berg
      Vuollamielle strand
      Vuollaure sjö
      Vuolle Juoksj sjö /Se
      Vuolle Järvasjaure sjö
      Vuolleluobbal vattendrag
      Vuollekisvare berg
      Vuolle Luobbal sjö /Se
      Vuolleluoppal utvidning i älv
      Vuolleluoppal sjö
      Vuolle Puolejaure sjö /Se
      Vuolle Pållaure sjö
      Vuolle Råvejaure sjö /Se
      Vuolle Skuorkas höjd /Se
      Vuolle Stainasj. sjö /Se
      Vuolle Stainasj. sjö /Se
      Vuolle Stainasj. sjö /Se
      Vuolle Stainaure sjö /Se
      Vuomajåkåtj bäck /Se
      Vuomajåkkå bäck /Se
      Vuonaknjarka udde
      Vuopme-Hårås fjäll
      Vuoppeluokta vik
      Vuoppenjarka udde
      Vuordemj. sjö /Se
      Vuores fjällområde /Se
      Vuortatisjauratj sjö /Se
      Vuortatisjauratj sjö /Se
      Vuortatiskielas hed /Se
      Vuortatiskielas hed /Se
      Vuoskoluokta vik /Se
      Vuoskonape myr
      Vuoskonape myr
      Vuoskonjegge myr /Se
      Vuoskonjokk bäck /Se
      Vuoskonjokk bäck
      Vuoskontjålme vik /Se
      Vuoskonvare berg
      Vuoskonvare berg
      Vuoskovjaure sjö
      Vuoskovjåkkå bäck
      Vuoskunjauratj sjö, tjärn
      Vuoskunjauratjah tjärnar
      Vuosma-ape myr /Se
      Vuossavare fjäll /Se
      Vuossevaratj berg
      Vuosskojauratj tjärn
      Vuosskojåkåtj bäck
      Vuotjatjimjauratj tjärn
      Vuotnaure sjö
      Vuotnajaure sjö
      Vuottjåaive kulle
      Vuoures fjällområde /Se
      Vuouresjåkåtj bäck
      Vuoskunjauratj tjärn
      Vuoskunjiegge myr
      Vuoskunvarpe varpställe
      Vuossavare, se Vuofsak fjäll
      Vuossevaratj berg
      Vuosskeljaure sjö
      Vuosskeljaure sjö
      Vuoutanjarka udde
      Vuotjatluokta vik
      Vuotjatnjarka udde /Se
      Vuoufsak sjö
      Vuoures fjällområde
      Vuouresjuovva Saknas
      Vuouresjuovva Saknas /Se
      Vuouresjåkåtj bäck
      Vuoutajauratj tjärn
      Vuoutanjarka udde
      Vuovsajåkåtj bäck
      Vuovsarågge fördjupningar
      Vuöka fjäll
      Vuökanjunnje utlöpare
      Vuöksakjaureh sjöar
      Vuöskovluokta vik
      Vuöskovluoppal tjärn
      Vårajåkkå(?) bäck
      Våt-russijaure tjärn
      Välok berg
      Västajaure sjö /Se
      Västajåkåtj bäck
      Västajåkåtj bäck
      Västaluokta vik
      Västaluokta vik
      Västanjarka udde
      Västanjarka udde
      Västanjarka udde
      Västanjarka udde
      Åaivekietje fjäll
      Åaivekietjetjåkkå topp
      Åajejåkkå bäck
      Åajetjåkkå fjäll
      Åalkatj fjäll
      Åalkatjjiekna jökel /Se
      Åalkatjjåkkå bäckar
      Åalkatjtjåkkå fjäll
      Åallojaure sjöar /Se
      Åaloijaure sjöar /Se
      Åarjap Kierreskåpe dalgång /Se
      Åarjap Kierreskåpe dalgång
      Åarjatjpiel-Tsatsa fjäll /Se
      Åarjeliluokta vik
      Åarjeli Njannja Saknas
      Åarjelinjunnje berg
      Åarjeli Såarvatj sjö /Se
      Åarjelitjåkkå kulle
      Åarjep Ananasse topp
      Åarjep Jarrevaratj berg /Se
      Åarjep Kaddåaive berg
      Åarjep Kalpetjåkkå fjäll
      Åarjep Karranis fjäll
      Åarjep Kiepnatj sjö /Se
      Åarjep Kierkåaive bergområde /Se
      Åarjep Kuravatta lågslätt
      Åarjep Mietevarpe varp
      Åarjep Nautasvarto berg
      Åarjep Rissa berg
      Åarjep Råavvevaratj berg
      Åarjep Tapmukvare berg /Se
      Åarjep Tjalmaure sjö /Se
      Åarjep Varto berg
      Åarrejaure sjö
      Åarrejåkkå Saknas /Se
      Åarrenjarka udde
      Åarrenjark-jauratj tjärn /Se
      Åarrenjark-slatan vik, sandgrund /Se
      Åarrevaratj berg
      Åassjejauratj sjö
      Åassjeluoppal sjö
      Åassjesuoloi holme
      Åatemjaure sjö
      Åatemjaurråavve land /Se
      Åatemjaurtjavelk land /Se
      Åatemjåkkå bäck
      Ådemjaure sjö /Se
      Ådemjokk bäck /Se
      Åggomvare berg
      Åiveketjetjåkko topp /Se
      Åkkutsuolloh holmar
      Åkosjegge myr /Se
      Åkås berg
      Åkåsjiegge myr /Se
      Åkåskielas hed
      Åkåsvare berg
      Ålkasfjället fjäll /Se
      Ålkastjåkko fjäll /Se
      Ålkatjtievva fjäll
      Ållojaur sjöar /Se
      Ållojaure sjö
      Ållojokk bäck
      Ålloluokta vik
      Ållovare berg
      Ållovarrkapma Saknas
      Ållovarrsattov Saknas
      Ålmaiallojiekna jökel
      Ålmaiallojiekna jökel /Se
      Ålmaikåvve strand
      Ålmajalosjägna jökel /Se
      Åpmejokkvaule Saknas
      Årjap Kierreskåppe dalgång
      Årjaspelturajaure vik
      Årjeliätno gren av Rapaätno
      Årjep Tjårrejegge myr
      Åroivaratj berg
      Åroivaratj berg /Se
      Åroivaratj berg
      Årrejaure sjö
      Årrujarnga fjärd
      Årrujarnga sund
      Årrejaure sjö /Se
      Årrekroto f.d. raning
      Åssjejaure sjö /Se
      Åssjesuolo holme
      Åtemakielas hedland
      Åtemjaure sjö
      Åtemjaure sjö
      Åtemjaurjohko bäck /Se
      Åtåjaureh sjöar
      Åtås ås
      Åtåsluokta vik
      Åtåsluokta vik
      Åtåsnjarka udde
      Åtåstjåkkå topp
      Åkielape, se Ekelape myr
      Åkielvare, se Ekel berg
      Änamusjaure sjö
      Änamusjiegge myr
      Änamusluokta vik
      Änamusluokta vik
      Änamusnjarka udde
      Änamusvuopme skogsland /Se
      Änojaure sjö
      Änojaure sjö
      Änojaure sjö
      Änonjalme åmynning
      Äno-njalm-holmen holme
      Änosuolo holme
      Äntjakietje älv
      Äntjakiehtje slåttermyr
      Äntjaketjsavoi sel
      Äparitjåkkå fjälltopp
      Äparjåkåtj bäck
      Äparjåkåtj bäck
      Äpartjåkkå berg
      Ätnavallta grässlätt /Se
      Ätnokatvaratj berg
      Öfver-Kaitumfallet, se Kaitumkårtje vattenfall

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.