ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norge (1)

Tabellregister        Sidslut

Gå till:

Tabell 2
Tabell 3
Tabell 4

Baksidor

Finska ortnamn i Norge

Sök i hela samlingen "Världen"
Förkortningslista

– Tabell 1 –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 2337 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 28 Naturnamn: 0
Norge rike   Norge rike /Se  
Norge rike   Norge rike /Se  
Norge rike   Norge rike /Se  
Norge konungadöme   Norge rike /Se  
Norge konungadöme   Norge rike  
Norge konungarike   Norge rike  
Norge konungadöme   Norge rike  
Norge konungarike   Norge rike  
Norge konungarike   Norge rike /Se  
Norge konungarike   Norge land  
Norge konungadöme   Norge rike  
Norge konungarike   Norge land  
Norge konungarike   Norge rike  
Norge konungadöme   Norge rike  
Norge konungarike   Norge land  
Norge rike /Se   Norge rike  
Norge rike /Se   Norge land /Se  
Norge rike   Norge rike  
Norge rike   Norge rike  
Norge rike   Norge land  
Norge rike   Norge rike  
Norge land   Norge rike  
Norge konungarike   Norge land  
Norge konungadöme   Norge land  
Norge konungdöme   Norge land  
Norge rike   Norge rike  
Norge konungarike   Norge konungarike  
Norge land   Norge rike  
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungarike      
Norge konungadöme      
Norge konungarike      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge rike      
Norge rike      
Norge konungadöme      
Norge rike      
Norge rike      
Norge konungadöme      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungadöme      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungadöme      
Norge rike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge land      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge konungadöme      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge land      
Norge konungadöme      
Norge land      
Norge land      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge land      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge land      
Norge konungadöme      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge land      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge rike /Se      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge rike      
Norge konungadöme      
Norge land      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungarike      
Norge land      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge rike      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungadöme      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge rike      
Norge land /Se      
Norge rike      
Norge rike /Se      
Norge rike      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge land /Se      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land /Se      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungdöme      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge land      
Norge rike /Se      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge rike      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge rike      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge rike      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge rike      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge rike      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike /Se      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge rike      
Norge land      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge land      
Norge rike      
Norge konungadöme      
Norge land      
Norge konungarike /Se      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge kungarike      
Norge landsk      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge kungarike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge konungadöme      
Norge rike      
Norge kgrike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
?Norge rike      
Norge land      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
?Norge rike      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge inbyggarbeteckning      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge rike /Se      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike /Se      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge rike /Se      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge rike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge konungarike      
Norge land      
Norge land      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norige rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
?Norge rike      
Norge land      
Norge rike      
Norge land      
Norge land      
Norge konungarike      
Norge land      
Norge land      
Norge rike      
Norge rike      
Norge land /Se      
Norge land /Se      
Norge land      
Norge land /Se      
Norge land /Se      
Norge rike /Se      
Norge rike /Se      
Norge land /Se      
Norge rike /Se      
Norge rike /Se      
Norge rike /Se      
Norge rike /Se      
Norge rike /Se      
Norge land /Se      
Norge land /Se      
Norge, norrman, norsk Saknas /Se      
*Hirnath = Norge land /Se      
bagge inbyggarbeteckning      
Bale ortnamn /Se      
daner inbyggarbeteckning /Se      
dani inbyggarbeteckning /Se      
eunixi inbyggarbeteckning? /Se      
finne inbyggarbeteckning /Se      
finnedi inbyggarbeteckning, gränstrakt /Se      
»Finnédi» inbyggarbeteckning /Se      
finni inbyggarbeteckning, gränstrakt /Se      
garpr benämning på hanreat /Se      
hener inbyggarbeteckning      
lideman inbyggarbeteckning      
norrman inbyggarbeteckning      
norrman inbyggarbeteckning      
norrman inbyggarbeteckning      
norrman inbyggarbeteckning      
norrmän inbyggarbeteckning /Se      
norsk inbyggarbeteckning      
*reuuingsitae inbyggarbeteckning /Se      
*reuuixitae inbyggarbeteckning /Se      
suetidi inbyggarbeteckning /Se      
*tolrugi inbyggarbeteckning /Se      
vinoviloth inbyggarbeteckning /Se      
-a ordslut i ortnamn /Se      
-a ändelse i ortnamn /Se      
Aa by /Se      
Aa gd /Se      
*Aðalbýr gd /Se      
Aak gd /Se      
A(a)klangen, Aaklungen sjönamn /Se      
Aakvik ortnamn /Se      
Aakvik ortnamn /Se      
Aakvik gd /Se      
Aalborg gd /Se      
Aalmark allmänning /Se      
Aalmerkje allmänning /Se      
Aam gdr /Se      
Aamaal ortnamn /Se      
Aamdal gdnamn /Se      
Aamland g:d /Se      
Aamland g:d /Se      
Aanum gd /Se      
Aaraas gd /Se      
Aarebru gd /Se      
Aareim gd /Se      
Aarekvaale gd /Se      
Aaremot Saknas /Se      
Aaremot gd /Se      
Aarefun gd /Se      
Aarhus gd /Se      
Aarhus gd /Se      
Aarhus gd /Se      
Aarhus gd /Se      
Aarhus gd /Se      
Aarneset gd /Se      
Store Aaros gd /Se      
Aaros gd /Se      
Aaros gd /Se      
Aaros gd /Se      
Aaros ortnamn /Se      
?Aarøbugt by      
Aarøien Saknas      
Aas gd /Se      
Aasa by /Se      
Aasaara älv /Se      
Aasholm gd? /Se      
Aasholmen gd /Se      
Aasta älv /Se      
Aastan Saknas /Se      
Aastan Saknas /Se      
Aastvatna sjö /Se      
Aasum bebn /Se      
Abelsø gd /Se      
Aflangrud gd /Se      
Afliudzgardh gd, nu försvunnet namn på gd /Se      
Agdelien gd /Se      
Agdenes hd /Se      
Agder förr rike /Se      
Agder landskap /Se      
Agder fylken /Se      
Agder landskap /Se      
Agder landskap /Se      
»Agdesiden» del av nuv. Norge      
Agdeside Saknas      
Aglo förr del av Skatval sn o. hd /Se      
Agneberg gd /Se      
Ahå svedjefall /Se      
Aimåt(ale) fjäll /Se      
*Aiviovara f.d. »by» /Se      
Ajdiåmägg berg /Se      
ak ortnamnselement /Se      
-ak/-åk eled i gårdnamn /Se      
Aker hd      
Aker hd      
Aker, V. o. Ø sogn /Se      
Akerborg borg /Se      
Akershus medeltida fästning /Se      
Akershus fästning /Se      
Akershus fästning /Se      
Akershus fästning /Se      
Akershus fästning o. slott /Se      
Akershus förr slott o. fäste      
Akersborg medeltida fäste      
Akershus slott      
Akershus fästning      
Akershus fästning /Se      
Akershus slott o. fästning /Se      
Akershus slott o. fästning /Se      
Akershus fästning /Se      
Akershus fästning /Se      
Akershus fästning /Se      
Akershus fästning o. slott /Se      
Akershus fästning o. slott /Se      
Akershus slott o fästning /Se      
Akershus slott o fästning /Se      
Akershus slott o fästning /Se      
Akershus fästning o slott /Se      
Akershus fästning o. slott /Se      
Akershus fästning o. slott /Se      
Akershus slott o fästning /Se      
Akershus fästning /Se      
Akershus fästning och slott /Se      
Akershus fästning och slott /Se      
Akershus fästning och slott /Se      
Akershus fästning och slott /Se      
Akershus slott o fästning /Se      
Akershus fästning /Se      
Akershus fästning /Se      
Akershus fästning      
Akershus Amt län      
Akershus Amt län      
Akershus Amt län      
Akershus fäste      
Akershus fylke      
Akershus slott /Se      
Akershus slott, fästning /Se      
Akershus borg /Se      
Akershus slott, fästning /Se      
Akkasoár holme /Se      
Akksjøen sjö /Se      
Aklangen, Aaklangen sjönamn /Se      
Akr ortnamn /Se      
akr element i gårdnamn /Se      
Aksnes ortn /Se      
Aktehaugen ortn. /Se      
Aktestein ortn. /Se      
-al ortnamnselement /Se      
Alatazjo lappskt namn på Altenfjord /Se      
Alattio finskt namn på Altenfjord /Se      
Aldefjorden vattenstråk /Se      
alderuiken f. gd /Se      
Alderwiken försvunnen gd /Se      
»Aldi namn på Olden, fjord /Se      
»Alerup» sätergård      
Alfheimar bygdenamn, avs.område /Se      
Alfund älv /Se      
Algrem, nordre o. søndre gdr /Se      
Algrøen gd /Se      
Algrøy gd /Se      
Alingsmyrröset Saknas      
Alingsmyrröset riksröse      
Áll prästgård /Se      
*Allabotn Saknas      
Allergodt bebyggelsenamn /Se      
Alluigzmur, se Alingsmyrröset riksröse      
Alma ortnamn /Se      
Alma älvnamn /Se      
Alma älv /Se      
Almdalen dal /Se      
Alme g:d /Se      
Almenningen gd o. ö /Se      
Almenningen ö /Se      
Almenningsvar fiskplats /Se      
Almenningsvær ortn. /Se      
Almenningsværet gd /Se      
Alna äldre namn på Loelva, älv /Se      
Alsen ö /Se      
Alstad beb /Se      
Alstadhaug gård o sn      
Alstahaug sn      
Alstadhaug gd /Se      
Alstahaug gård /Se      
Alsten ö /Se      
Altaret skär /Se      
Altarskjer skär /Se      
Altelva älv /Se      
Alten stad      
Alten sn o. hd /Se      
Altenfjord fjord /Se      
Altenfjord Saknas /Se      
*Altes träsk Saknas      
Altevatn sjö /Se      
Alve gd /Se      
Alvem gd /Se      
Alvera gd /Se      
Alvestad ortnamn /Se      
Alvigzmuren, se Alingsmyrröset Saknas      
Alværn gd /Se      
Amdal ortn. /Se      
Amdal lille gd /Se      
Amdal gd /Se      
Amland ortn. /Se      
Amli, store og lille gdr /Se      
Ampionstorpet gd /Se      
Andammen gd /Se      
Andenes fiskeort      
Andstad gd /Se      
Andvord gd /Se      
Andön ö /Se      
Anfinnsbakkin vägbacke /Se      
-angen eled i ortnamn /Se      
-anger eled i fjordnamn /Se      
-anger eled i ortnamn /Se      
Anglevik gd /Se      
Anglevik gd /Se      
Annisrød gd /Se      
Anshus gd /Se      
Ansloo Saknas      
Ansloo = Olso Saknas      
Ansteinen öar o. holmar /Se      
Apaltun gd /Se      
*Apostelkyrkan kapell      
Aralden ö /Se      
*Aranes ortnamn /Se      
Ardekfj. fjäll      
Aremark kapell, sogn o. herred /Se      
Aremark sogn o. herred /Se      
Aremark ortnamn /Se      
Aremark ortnamn /Se      
Aremark sn /Se      
Aremark ortnamn /Se      
Aren sjö /Se      
Arendal stad /Se      
ark ortnamnselement /Se      
Arka bebyggelsenamn? /Se      
Árlandsherað namn på Sammanger /Se      
Armot Saknas /Se      
Arunare försvunnet namn på gd /Se      
Armot gårdnamn /Se      
Arnafjord sn /Se      
Arstein gd /Se      
arv ortnamnselement /Se      
Arvandet sjö      
Arvandet sjö      
Arvandet sjö /Se      
Asak ortnamn /Se      
Asak gd o. sogn /Se      
Asak gd:ar /Se      
Asak gdr o. f.d. sn /Se      
Asak gdr /Se      
Asak gdr o. f.d. sn /Se      
Asak gd o sn /Se      
Asak gd o. sn /Se      
Asakskogen gd /Se      
Ásarheimr ortnamn /Se      
Ase ortnamn /Se      
Asen ö och gd /Se      
Asgrimsby gd /Se      
Ask gdr /Se      
Askedal gd? /Se      
*Askemaden gränsmärke?      
Askerøen ö /Se      
Asketjärn tjärn      
Askeyjarsund sund /Se      
Askje skipreida /Se      
Askjum gd? /Se      
Askjum gd /Se      
Askjum gd /Se      
Askjum gd /Se      
Askosberget gård /Se      
Askosberget gd /Se      
Askvoll hd o. sn /Se      
Asman bebyggelse /Se      
Aspang ortnamn /Se      
Asperen sjö /Se      
Aspestrand gd /Se      
Aspika älv /Se      
Aspum gd /Se      
Assebakte gd      
Atikflotæ sankmark /Se      
Atna älv? /Se      
Audenbøl gd /Se      
*Andjevaggi dal      
Audn Saknas /Se      
Audnedalen bygd      
Auga sjönamn /Se      
Augga älv /Se      
Augga älv /Se      
Auglandsdalen gd /Se      
Augunsmyri ortnamn /Se      
Augunsrud ortnamn /Se      
Augunsrud bebyggelse /Se      
Aukalsvatnet sjö /Se      
Aukland ortnamn /Se      
Auknine fjällsjöar /Se      
Aukra gd /Se      
Aukrust Saknas      
Aumar ögrupp /Se      
Aune Saknas      
Aunet gårdnamn /Se      
Aunet beb. /Se      
Aungley, se Öngli försvunnet bygdenamn      
Aungull, se Öngli försvunnet bygdenamn      
Aur ö /Se      
Aura älvnamn /Se      
Aura ånamn /Se      
Aurdalsfjorden älvutvidgning /Se      
Aurr sjönamn /Se      
Aurr sjö /Se      
Aurr sjö      
Aursmark = Rödenes sn /Se      
Aurstad ortnamn /Se      
Aursunden sjö      
Aursunden sjö      
Aursunden sjö      
Ausandaani älv /Se      
Austad gårdsnamn /Se      
Austanvatn, se Storsjøen sjö      
Austanå bebyggelsenamn /Se      
Austa Åsen bygd /Se      
Austevoll hd o. sn /Se      
Austlaget fiskeplats /Se      
Austmannalia beb.namn /Se      
Austmarka ortnamn /Se      
Austråt beb.      
Austrått gd /Se      
Austrått gd /Se      
Austþorp medeltida bygdenamn /Se      
Avaldsnes skipreida /Se      
Averstad gd /Se      
»Awlnabache» ortnamn /Se      
Axfiordh, se Oksfiord fjord och by      
Baanerud gd /Se      
Baanhus gd /Se      
Baar bygdegd /Se      
Baastad gd o. sn /Se      
Baastad gd /Se      
Baathaugen hög /Se      
Babylons eng? plats /Se      
Backklinten berg      
Badöla älv /Se      
Baggetorp gd /Se      
Bagsjöen, N. sjö      
Bagsjöen sjö      
Bakke ortn. /Se      
Baksjöen, N. sjö      
Backsjön sjö      
Bakkan gd /Se      
-bakke ortnamnselement /Se      
Baktsval gd /Se      
Baldersberg ortnamn /Se      
Baldershage Saknas /Se      
Baldershaug Saknas /Se      
Baldersheim gd /Se      
Baldershol ortnamn /Se      
Baldersnes ortnamn /Se      
Baldrsheimr ortnamn /Se      
Bale gd /Se      
Bale gd /Se      
Bale gd /Se      
Baleshaugen hög /Se      
Balestranden strand /Se      
Balestölen Saknas /Se      
Balke bebyggelsenamn /Se      
Balla älv /Se      
Ballakompo torp /Se      
Ballanes gd /Se      
Ballatjern sjönamn /Se      
Ballerud ort /Se      
Balleshol, (Baldrshól) sn /Se      
Balleshol gd /Se      
Balleshol gd /Se      
Ballestad ort /Se      
Balnes ort /Se      
Balself älv /Se      
Balsfjord fjord /Se      
Balsfjorden fjord /Se      
Balshaug Saknas /Se      
Balstad gd /Se      
Balstad fiskeläge /Se      
Baltebøl gd /Se      
Balterud gd /Se      
Balterød gd /Se      
*Balvattnet sjö      
Bandaberg gd /Se      
Bandåi å /Se      
Bandåi ortnamn /Se      
Bandåsen fjäll /Se      
Bankarud, se Bankerød bebn.      
Bankerød bebn. /Se      
Bareksta gd /Se      
Bareksten ort /Se      
Barknafjorðr fjordnamn /Se      
*Barknafjorðr fjord /Se      
Barlindbotn Saknas /Se      
Barlindbotnen beb.? /Se      
Barlindbraaten beb.? /Se      
Barlindbraaten Saknas /Se      
Barlindbrekke beb.? /Se      
Barlindbrekke Saknas /Se      
Barlinddalen Saknas /Se      
Barlinddalen gd /Se      
Barlindos Saknas /Se      
Barlund gård /Se      
Barnvatn ortn. /Se      
Basberg gd /Se      
Basberg gd /Se      
Baskapotta tjärn? /Se      
Bassebu gd /Se      
Batalden ortnamn /Se      
Batalden ö /Se      
Bea älv /Se      
Beði fjordnamn /Se      
Bedsaker Saknas /Se      
Beia älv /Se      
Beinflattom gd /Se      
Beingården gd /Se      
Beinnes gd /Se      
*Beistaden trol. avses Beitstaden Saknas      
Beitebygdi bygd (gränd) /Se      
Beito bygd (gränd) /Se      
Beitostölen turistort /Se      
?Beitstaden hrd      
?Beitstaden hrd      
Beitstaden hd      
*Bekkiarmot gdnamn /Se      
Bellingen berg /Se      
Belsby gd /Se      
Beltesnuten berg /Se      
Beltestjørni sjö /Se      
Bemla älv /Se      
Bera å-namn /Se      
Bera ånamn /Se      
Ber(d)la vattendrag /Se      
Berg Saknas      
Berg gård      
*Berg beb.      
*Berg el. *Berge beb?      
Berg bebyggelse /Se      
*Berga beb.      
*Berga beb.      
Bergabygdi bygd /Se      
Berge gd /Se      
Berge gd /Se      
Berge gd /Se      
*Berge el. *Berg beb?      
Bergeby by      
Bergeland gd /Se      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stift      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad o. stift      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen fögderi      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad o. stift      
Bergen stad o. stift      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad, stift      
Bergen stad och stift      
Bergen stad och stift      
Bergen stad och stift      
Bergen stad      
Bergen stad och stift      
Bergen stad och stift      
Bergen stad och stift      
Bergen stad och stift      
Bergen stad      
Bergen stad och stift      
Bergen stad och stift      
?Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad och stift      
Bergen stad      
Bergen stad      
?Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad /Se      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad o. stift      
Bergen stad o. stift      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
?Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad o. stift      
Bergen stad      
Bergen stad      
Bergen stad /Se      
Bergen stad /Se      
Bergen stad /Se      
Bergen stad /Se      
Bergen stad /Se      
Bergen stad /Se      
Bergen stad /Se      
Bergen stad /Se      
Bergen stad /Se      
Bergen stad /Se      
Bergen stad /Se      
Bergenhus fästning o. kungsgård, även län      
Bergenhus fästning      
Bergenhus fästning      
Bergenhus fästning      
Bergenhus fästning      
Bergenhus län      
Bergenhus fästning o. kungsgård, även län      
Bergenhus län /Se      
Bergenhus fästning o. kungsgård, även län      
Bergenhus län      
Bergenhus fästning o. kungsgård, även län      
Bergenhus län      
Bergenhus fästning o. kungsgård, även län      
Bergenhus län      
Bergenhus fästning o. kungsgård, även län      
Bergenhus län      
Bergenhus fästning o. kungsgård, även län      
Bergenhus län      
Bergenhus fästning o. kungsgård, även län      
Bergenhus län      
Bergenhus fästning o. kungsgård, även län      
Bergenhus län      
Bergenhus fästning o. kungsgård, även län      
Bergenhus län      
Bergenhus fästning o. kungsgård, även län      
Bergenhus fästning o. kungsgård, även län      
Bergenhus fästning o. kungsgård, även län      
Bergenhus fästning      
Bergenhus amt      
Bergens eller Gulathings lagmansdöme /Se      
Berger bebyggelsenamn /Se      
*Bergha förr sn      
Bergi gd /Se      
Bergir ortnamn /Se      
Bergeland gd /Se      
Bergeland gd      
Bergset gd /Se      
Bergunda älv /Se      
*Bergvin ortn. /Se      
Bergån å      
*Berir gd /Se      
Beritvadvølladn vattensamling /Se      
Berland gd /Se      
Berland gd /Se      
Berstad gd /Se      
Bersæter gd /Se      
Bertangaborg ortnamn /Se      
Bertola gård /Se      
Bertsager Saknas /Se      
Berurjöðs gård /Se      
Berverkilen kil /Se      
Besseby Saknas /Se      
Besserud Saknas /Se      
Betten gd /Se      
Biackøy gd /Se      
Biackøy gd      
Bickaso myr /Se      
Bidne gd /Se      
Bidne gd /Se      
Bidne gd /Se      
Bie gd /Se      
Biellim ortnamn /Se      
?Biernicokka fjäll      
*Biertevara fjäll      
*Biertevara fjäll      
Bikkjekalsdyssa vattensamling/sankmark? /Se      
Bilidt ortnamn /Se      
Billa torp      
Billan å      
Billingen sjönamn /Se      
Billingen, N. o. S. sjöar /Se      
Bilstad ortnamn /Se      
Bindal hd      
Binde gd /Se      
Bingen gd /Se      
Binna ånamn /Se      
Binningebø gd /Se      
»Biormanz gardren» gd /Se      
*Birckerøe Saknas      
Birkeland gd /Se      
Birkeland ödegård /Se      
Birkelo gd      
Birkiland ortnamn /Se      
Biscopsbod ortnamn /Se      
Biskopsgården Saknas      
Biskopshammar Saknas      
Biskopsån å      
Bislingen höjd /Se      
Bislingen gd /Se      
Bislingen tjärnar /Se      
Bispen terräng /Se      
Bitu älv /Se      
Biuruatne sjöar      
*Bjargvin Saknas /Se      
Bjarkeby forntida handelsplats /Se      
Bjarkey ö /Se      
Bjarkey ortn. /Se      
Bjarköy ö /Se      
Bjarkö ö och sätesgård      
Bjarmaland Saknas /Se      
Bjarnarheimr orter /Se      
Bjarnheimr orter /Se      
Bjekaharjo hög /Se      
Bjellum ortnamn /Se      
Bjelma vattendragsnamn /Se      
Bjelma vattendragsnamn /Se      
Bjelma älv /Se      
Bjerka ortnamn /Se      
Bjerkø gd /Se      
Bjermeland Saknas /Se      
Bjermeland gd /Se      
Bjertnes ortnamn /Se      
Bjerven gd /Se      
*Bjorgvin ortn. /Se      
Bjorgvin stad /Se      
Bjåstad gårdnamn /Se      
Bjórheim fno. ortn. /Se      
Bjórheimr (fno.), ort /Se      
Bjornesfjorden fjällsjö /Se      
bjórr ortnamnselement /Se      
Bjørum ortnamn /Se      
Bjugen sjönamn /Se      
Bjúgn fno. fjordnamn /Se      
Bjursel ort /Se      
Bjærkeim(e) Saknas /Se      
Bjærva, se Bjerven gd      
Bjødnaplassen ortnamn /Se      
Bjødn´sbrøtin ortnamn /Se      
Bjødnset bebyggelse /Se      
Björangalli ortnamn /Se      
Bjørdalen dal /Se      
Bjørgan gd /Se      
Bjørge gd /Se      
?Björkvasklumpen fjäll      
Bjørkøen orter /Se      
Björköybåen rev /Se      
Bjørlien Saknas /Se      
Bjørlien gd /Se      
Björn önamn /Se      
Bjørnaryggen fjäll /Se      
Bjørnebøle gd /Se      
Bjørnebøle gd /Se      
Bjørnen fjällnamn /Se      
Bjørnerås gd /Se      
Bjørnerås gd /Se      
Bjørneset gd /Se      
Bjørn(e)stad ortn. /Se      
Bjørnstad gård /Se      
Bjørnset gd /Se      
Bjørnset gd /Se      
Bjørn(e)stad ortn. /Se      
Bjørnræten gd /Se      
Bjørnum gd /Se      
Bjørnås gd /Se      
Bjørstad ortn. /Se      
Bjørum gd      
Blaaberg ortnamn /Se      
Blaatjernet, Blaatjørni tjärn-namn /Se      
Blaeja skär /Se      
Blakararf ortn. /Se      
Blakkestad bebnamn /Se      
Blakkestad gårdn. /Se      
Blakkstad ortnamn /Se      
Blakstad beb-namn /Se      
Blakkstad bebn /Se      
Blakstad gårdn. /Se      
Blanda älvnamn /Se      
Bleia fjäll /Se      
Bleia grund /Se      
Bleiker gdr /Se      
Blesum gd /Se      
Blia gd /Se      
Blien gd /Se      
Blihovde gd /Se      
Blili gd /Se      
Blindern stadsdel /Se      
Blistein gd /Se      
Blom gdr /Se      
Blunkeslet gd /Se      
Blyset gd /Se      
Blystad gdr /Se      
Blystad gårdnamn /Se      
Blågrunnen Saknas /Se      
Blåhausen Saknas /Se      
Blåman fjäll /Se      
Blæja skär /Se      
Blæja skär /Se      
Blæja skär och grund /Se      
Bodalsviken vik      
*Boelsem f.d. gd      
Bogstadtjörn tjärn /Se      
*Bojogoppi lokal      
Bokn sn o. hd /Se      
Bokn sn /Se      
Bokn ö /Se      
Bókn ö /Se      
Bokn, Lille o. Store öar /Se      
Bokn, Lille ö /Se      
Bokn, Store ö /Se      
Boksjön sjö      
Boksjön sjö      
Boksjön sjö      
Bokstad beb. /Se      
bol ortnamnselement /Se      
Bol (gd) /Se      
Bolagen sjö      
Bolagen sjö /Se      
Bolgen gd /Se      
Bolgene gd /Se      
Bolla älv /Se      
*Bolseim f.d. gd, ld sn o. hd      
Bolum gd /Se      
Bolæren öar /Se      
Bolæren önamn /Se      
Bondi gd /Se      
Bondi gd /Se      
Bonijghen Saknas      
Bonna gård /Se      
Bontveit gd /Se      
bordegras no. dial. /Se      
Bordsæ Saknas /Se      
Borg gd /Se      
Borga å      
Borgaard gd /Se      
Borgarsyssel område      
*Borgasysla Saknas      
Borgasysla fylke      
Borgasysla amt      
Borgarsýsla ämbets distrikt /Se      
Borgen gdnamn /Se      
Borgilsvern ortnamn /Se      
Borgrær ö /Se      
Borgund köping      
Borgund ortn. /Se      
Borgund ortnamn /Se      
Borgund bygdenamn /Se      
Borgund sn o. hd      
Borgund gd /Se      
Borgund stad /Se      
Borgund ö /Se      
Borgvær fiskplats /Se      
Borgå sn och stad /Se      
Borno Saknas /Se      
Borre sn o. hd      
Borre bygdenamn, sn och hd /Se      
Borre sn o. hd      
Borren fjällgd /Se      
Borraas gd /Se      
Borveggen höjd /Se      
Borvigen, Indre og Ytre gd:ar /Se      
Borvik gd /Se      
Borøen ö /Se      
Boslangen gd:ar /Se      
Bosma vattendragsnamn /Se      
Bosoa Saknas /Se      
Botna bruk /Se      
Botnan gd /Se      
Botne o. Botner bebyggelsenamn /Se      
?Botnen sjö      
Botner ortnamn /Se      
Botnlaus myr /Se      
*Bottersjön sjö      
Braaten torp      
Bragdöen Saknas /Se      
Bragernes stadsdel /Se      
Brahus säter /Se      
Brakane skär /Se      
Brakar f.d. gd /Se      
Braken skär /Se      
Braker gd /Se      
Brakovel rös /Se      
Brakstad gd /Se      
Brakstad gd /Se      
Brandal Saknas /Se      
Brandal fyr /Se      
Brandanger Saknas /Se      
Brandanger gård /Se      
Brandasund sund /Se      
Brandasund Saknas /Se      
Brandfjell Saknas /Se      
Brandsarf ortn. /Se      
Brandsgården gård      
Brandstjern sjöar /Se      
Brandstjørni sjö /Se      
Brandstorp gd /Se      
Brandstorp gd /Se      
Brandsøy ö /Se      
Brandsöy Saknas /Se      
Brandtjernet insjöar /Se      
Brandtjärn tjärn      
Brandtjärn tjärn      
Brandtjärn tjärn /Se      
Brandås Saknas /Se      
Branem gd /Se      
Branem gd /Se      
Branem gd /Se      
Branemsflåtten gd /Se      
Branemsgjerdet gd /Se      
Braserud torp      
Braserud torp      
Brattebolstad gd /Se      
Brattebø gdr /Se      
Bratten gårdnamn /Se      
Brattfjället fjäll      
Brattingsborg fornborg /Se      
Brattingsborg gd /Se      
Breden gd /Se      
Breen gd /Se      
Breen gd /Se      
*Breiðefni (*Breiðemni) häradsnamn /Se      
*Breiðemni (*Breiðefni) häradsnamn /Se      
*Breiðibør,*Breiðbýr gårdnamn /Se      
Breima älv /Se      
Breiskallen gd /Se      
Breievne gd      
Breim sn o. hd      
brekka ortnamnselement      
Brekke ortn. /Se      
Brekken sn      
brenna ortnamnselement /Se      
Brennmaal ortnamn /Se      
Brattingsborg fornborg /Se      
Brattingsborg gd /Se      
Bredehaugen hage /Se      
Brellingen gd /Se      
Breum gd      
Brikland gd /Se      
Bringsrud ortnamn /Se      
Bringsvær gd /Se      
Brok tjärn /Se      
Brokløis gd /Se      
Brom gd /Se      
Bromma gd /Se      
Bronka älvnamn /Se      
Bronkeberg berg /Se      
Bronken, Store sjö o. gd /Se      
Bru skipreida /Se      
Brudslöjan vattenfall /Se      
Brudslöjan vattenfall /Se      
Bruem gårdn. /Se      
Brunga älv /Se      
Brunka l. Bronka biflod /Se      
Brunkevigen gd /Se      
Brunkeberg sn /Se      
Brunla gd      
Brustad gd /Se      
Brýn Saknas      
*Brynjolfsgarðr gd /Se      
Brynnestad gd /Se      
Bråstad gårdnamn /Se      
*Bråta ?torp      
bråte ortnamnselement /Se      
*Bråtesten gränssten      
Bråtorp gd /Se      
*Bråtsten gränsmärke      
Brått fjäll /Se      
Bråtveit gd /Se      
Brænsund gd /Se      
»Brødhenne» sätesgård      
Brødløs gd /Se      
Brødløs gd /Se      
*Brødløs gd /Se      
Brønnø herred /Se      
ortnamnselement /Se      
bu, (búð) ortnamnselement /Se      
Bua ortn. (fiskegrund) /Se      
Bua beb. namn /Se      
Buaraani älv /Se      
Buaraani älv /Se      
Buarøy ortn. /Se      
Buaröy Saknas /Se      
Buaværet trakt kring kyrka /Se      
*Bubecks norska smältehytta Saknas      
Buberg gd /Se      
bud ortn. /Se      
Bud sn      
Bud hd /Se      
búð, (bu) ortnamnselement /Se      
Budalselven, se Badöla älv      
Buddhåen sjö /Se      
Buddhåen, L. förbindelsesjö /Se      
Budholmen ortn. /Se      
Buelandet bebnamn /Se      
Buelven älv /Se      
Buholmen ortn. /Se      
Bukken Saknas /Se      
Bukken ö /Se      
Bukkesteinn gd /Se      
Bukono älvnamn /Se      
Buksnes Saknas /Se      
Buland gd /Se      
Buland gd /Se      
Bulung gd /Se      
»bur» beb.      
Burfjord fjord      
Burkni fno. fjordnamn /Se      
Burstad Saknas /Se      
Burvatspullen del av Burvatnet /Se      
Busalten fjord      
Busklein gd /Se      
Bussvikfjorden del av sjö /Se      
Busteraaen Saknas /Se      
Busterud gdn. /Se      
Bustestø ortnamn /Se      
Busthuset hus /Se      
*Buvasälven älv      
Buvik gd      
Buøy ortn. /Se      
-by efterled i ortnamn /Se      
-by eled i bebn /Se      
By beb. namn /Se      
Bygd gd /Se      
bygd ortnamnselement /Se      
-bygda eled i bygdenamn /Se      
Byn ortnamn /Se      
Byn Saknas /Se      
Byn Saknas /Se      
Byna gd /Se      
býr, (bær) ortnamnselement /Se      
Byrða halvö /Se      
Byre gd /Se      
Byrgja älv /Se      
Byrseim gd /Se      
Byrvattnet, Södra o. Norra sjöar      
Byrvattnet, Södra o. Norra sjöar      
Båberg gd /Se      
Båberg gd /Se      
Båjsahå ödeställe /Se      
Bålholt bebyggelse /Se      
Bånnerud gd /Se      
*Båtesten ?sten      
Bäcka ödegård /Se      
Bækkevar gdr /Se      
*Bänsnäs Saknas      
bær, (býr) ortnamnselement /Se      
Bærild Saknas /Se      
Bærum hd      
Bässelamm tjärn /Se      
beb.namn /Se      
ortn. /Se      
gd      
gd /Se      
gd /Se      
-bø eled i bebyggelsensmn /Se      
Bøen ortnamn /Se      
Böke-Siön, se Boksjön sjö      
Bökesiön, se Boksjön sjö      
Bøl gd /Se      
-bøle efterled i ortnamn /Se      
Bøle ortn. /Se      
Bøle gd /Se      
Bøle gd /Se      
Bøle gd /Se      
Bøler ortn. /Se      
Bøltorp gd /Se      
Bömlafjorden havsvik      
Bømlo ö /Se      
Børen ortnamn /Se      
Børen gd      
Børgi, (Børgen) gd /Se      
Börjefjell fjällmasiv /Se      
Börjefjell fjällmasiv /Se      
Börju bäck /Se      
Børlia gd /Se      
Børsaasen gd /Se      
Børseskognen herred Saknas /Se      
Børshaugen berg /Se      
Børstad gd /Se      
Børsum beb. /Se      
Børte ortnamn /Se      
Böröen önamn /Se      
Bøstad gd /Se      
Bøvi älv /Se      
Bøvri älv /Se      
Bøvra älv, dom sn o. hd /Se      
Cunojavrre sjö      
Cunojokka älv      
Cunojokka älv      
Dabevand sjö /Se      
Dagdylja älv /Se      
Dale gd /Se      
Dale bygd (gränd) /Se      
*Dalli Saknas      
Dalsbygdi bygd (gränd) /Se      
Dalsfjord sjö /Se      
Dalsfossen fors? /Se      
Dalsåni vattendrag /Se      
Dalvinårred myrar /Se      
Dalviso myr /Se      
Dalvolsjöen sjö      
Dalvålen fjäll      
Dalvålen fjäll      
Dalåkerhølen vattensamling /Se      
Damplutten vattensamling /Se      
Danakleif plats /Se      
Danemarkjæ utslåtter /Se      
Danevigen, Dannevigen, Dannevik ort. /Se      
Danevigen gd /Se      
Danevigen gd /Se      
Danevik(en) ortn. /Se      
Danger hd /Se      
Danholmen del av Nötterö /Se      
Danielsbaker-veika gata /Se      
Danila gård /Se      
Danmarch gd /Se      
Danmark ortnamn /Se      
Danmark ortn. /Se      
Danmark ödegård /Se      
Danmark gd /Se      
Danmark gd /Se      
Danmark gd /Se      
Danmark gd /Se      
Dannevigen, se Danevigen, Dannevigen, Dannevik ortn.      
Dannevigen gd /Se      
Dannevik, se Danevigen, Dannevigen, Dannevik ortn.      
Dannevik, nordre og søndre gdr /Se      
Dapen säter /Se      
Den Omghekeerden Boot fjäll /Se      
Der heime bebyggelsenamn /Se      
Die Bischopsboden terräng /Se      
Die Susters öar /Se      
Digerhogna fjäll      
Dillan gd /Se      
Dillan gd /Se      
Dillerud gd /Se      
Dillerud gd /Se      
Dillerud gd /Se      
Dillevik gd /Se      
Dilling ortnamn /Se      
Dillingarey ortnamn /Se      
Dillingøen ö /Se      
Dingla älv /Se      
Dísin Saknas /Se      
Disin ortnamn /Se      
Distingbu gd /Se      
Dís(v)in ortnamn /Se      
*Diulæholæ Saknas /Se      
Djup sjönamn /Se      
Djupa älvnamn /Se      
Djupelaget fiskeplats /Se      
Djuphåen vik /Se      
Djupingen sjönamn /Se      
?Doaresoaivve fjäll      
*Dofrar gd-namn /Se      
Dofrom gd /Se      
Doggetorp ortnamn /Se      
Doggindobba torp /Se      
Doglo by      
dokk ortnamnselement /Se      
Dokken ortnamn /Se      
Doknes ortnamn /Se      
Domkyrkan kyrka      
Domkyrkan kyrka      
Domkyrkan kyrka      
Domkyrkan kyrka      
Domkyrkan i Trondheim kyrka      
Dommasnes Saknas /Se      
Doni gd /Se      
?Dossagernvarre fjäll      
Dovre fjäll      
Dovre fjällmassiv      
Dovrefjäll fjällmassiv      
Dovre fjäll fjäll      
Dovre fjäll fjäll /Se      
Dovre sn o. hd /Se      
Dovre ortnamn /Se      
Dovre (fjäll) fjällmassiv /Se      
Drafn fjord /Se      
Drafn del av Oslofjorden      
Drafn »fno. älv- o. fjordn.» /Se      
Draga älvnamn /Se      
Drageid gdr /Se      
Drageid gd /Se      
Drageid gd /Se      
Drageidet gd /Se      
Draget gd /Se      
Dragseid ortn. /Se      
Dragsund sund /Se      
Dragvågen vik[ar?] /Se      
Drammen stad      
Drammen älv /Se      
Drammen residensstad /Se      
Dramselva älv /Se      
Dramsfjorden fjord      
Dramsfjorden fjord      
Dramsfjorden del av Oslofjorden /Se      
Draninga skär /Se      
Dravtjørni sjö /Se      
Drengesæte fiskeplats /Se      
Drengløs gd /Se      
*Drestad f.d. gd /Se      
Drestadmyra myr /Se      
Drestadåsen ås /Se      
Drevfjället fjäll      
Drevja vattendrag /Se      
Drevja älv /Se      
Drevja älv /Se      
Drevjan å      
Drevland gd      
Drill-veita gata /Se      
Dripil tjärnnamn /Se      
Driva älvnamn /Se      
Drofn älv /Se      
Drofn del av Oslofjorden      
Dromsrud gd /Se      
Drongen fiskeplats /Se      
Dronninga holme (med restaurang) /Se      
Dronningen vägrösesten /Se      
Dronningen stenröse /Se      
Drumma ä /Se      
Drypel tjärnnamn /Se      
Drøbak gd /Se      
Drøfta vattendragsnamn /Se      
Drømtorp gd /Se      
*Dúfa vattendragsnamn /Se      
Dufset gdr /Se      
Dugurmaalnatten ortnamn /Se      
Dugurmaalnatten fjäll      
Dugurmaal(k)natten bergnamn /Se      
Dumma älv /Se      
Dun gd /Se      
*Duna ånamn /Se      
Dunsen bränning /Se      
*Dunsjön sjö      
Duolpajiekna jökel      
*Durringjack ?fjäll      
Dusebekken bäck /Se      
*Dustertjärnet tjärn      
*Dustertjernet tjärn      
Dusttjärnet tjärn /Se      
Dustutyver bebyggelsenamn /Se      
Dylleberg gd /Se      
Dylterud gd /Se      
Dylterud Saknas /Se      
Dynjandi fors /Se      
Dypingen sjönamn /Se      
Dyranibba fjällnamn /Se      
Dyrdal gd /Se      
Dyrdal gd /Se      
Dyrdal gd /Se      
Dyrdalen gd /Se      
Dyrendal bebyggelsenamn /Se      
Dyrendal ortnamn (smågårdar o. torpställen) /Se      
Dyrdalen gd /Se      
Dyrendal ortnamn /Se      
Dyrdalen gd /Se      
Dyrendal bebyggelsenamn /Se      
Dyrgja älv /Se      
Dyrskolt fiskegrund /Se      
Dysta älv /Se      
*Dystingbo gård /Se      
Dystvold gd /Se      
Dåbbenbäldå åker /Se      
Dårkeli gård /Se      
Dårpa ödetorp /Se      
Dårpi ödetorp /Se      
Dæle underbruk /Se      
Dæle(n) ortn. /Se      
Dæmmevatn Saknas /Se      
Däurlamb tjärn /Se      
Dødmandshelleren Saknas /Se      
Døttesund sund /Se      
Döla fjelle fjäll /Se      
Dølafjellet fjäll? /Se      
Dölda bäck /Se      
Dørdeiskøri terräng /Se      
Dørvær fiskeläge /Se      
Døvlingen tjärn /Se      
Ebne ortnamn /Se      
Ebne gd      
Edøen gård      
?Edøen gd      
Edöen del av fögderi      
Edøy herred, sogn och ö      
Efni fno. ortnamn /Se      
Eftakampen fjäll      
Eftang gd /Se      
Eftasaasen, Eftakampen ortnamn /Se      
Eftasaasen berg      
Eftedal ortnamn /Se      
Egdeholmen holme /Se      
Eger ortn. /Se      
Egerö ö /Se      
Egerø ö /Se      
Eggaune beb. /Se      
Egge gd      
Egge gd, sn o. hd      
Egge gd /Se      
Egner, nordre, mellem og søndre gdr /Se      
*Eið ede /Se      
Eidanger hd /Se      
Eiðangr gd /Se      
Eidanger hd /Se      
Eidanger sn /Se      
Eidanger gd /Se      
Eidangerfjorden fjord /Se      
Eide(i)m Saknas      
Eidsbergs prostadöme      
Eidshaug Saknas      
Eidskogen sn /Se      
Eidskogen hd      
Eidskogen sogn o. herred /Se      
Eidskogen sn /Se      
Eidsvold socken o. hd      
Eidsvold Saknas /Se      
Eidsvoll tingsplats, nu stationssamhälle /Se      
Eiðsvoll sn /Se      
*Eidsævating förr del av Norge /Se      
Eigeland gd /Se      
Eigeland g:d /Se      
Eigersund stad /Se      
Eigerøy ö /Se      
Eikeberg søndre og nordre gårdar      
Eikeland gd /Se      
Eiker gd o. hd /Se      
Eikja gd /Se      
Eikrem gårdnamn /Se      
Eikstad beb. /Se      
Eikund ö /Se      
Einan gd /Se      
Einane ägonamn /Se      
Einavandet sjö /Se      
*Eisa älvnamn      
*Eisa älv /Se      
Eisand älv /Se      
Eisand gd /Se      
Eisand älv /Se      
Eisand gd /Se      
Eisandi fors /Se      
Eisandi älv /Se      
Eiseflot gd /Se      
*Eisofyrde gd /Se      
Eisset gd /Se      
Eiterfjorden fjord /Se      
Eitra, Eiteråen... älvar /Se      
Eitra ånamn /Se      
Eitra ånamn /Se      
Eitri fjordnamn /Se      
Eivindvik by      
Ekset gård /Se      
Ekset gd /Se      
Elda ortnamn /Se      
Elda älvnamn /Se      
Elda älvnamn /Se      
Elda gd /Se      

  ^