ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norge (3)

Tabellregister        Sidslut

Gå till:

Tabell 4
Tabell 1
Tabell 2

Baksidor

Finska ortnamn i Norge

Sök i hela samlingen "Världen"
Förkortningslista

– Tabell 3 –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 2337 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 28 Naturnamn: 0
Kjør holmar /Se   Fämunden sjö /Se  
Kjørvedal gd /Se   Fämunden sjö  
Kjønn ö /Se   Glommen älv  
Kjørem gd /Se   Gruvsjövålen Saknas  
Kjøvangen gd /Se   Guldalen dalgång  
Klammeren ortnamn /Se   Halden stad  
Klavesbøl gd /Se   Hattfjelldalen sn  
Klo (i) ortn. /Se   Helgen sjö  
Klofnisteinn ortnamn /Se   Hula bäck bäck  
Klomstein gd /Se   Hunlesätern hmd  
Klovsten gränsmärke /Se   Hålebäck bäck  
klopp ortnamnselement /Se   Ilage gård  
Kluken gd /Se   Kavelajnen tjärn  
Klunka Saknas /Se   Krattlarna tjärnar  
Klæbu gd /Se   Kristiania huvudstad  
*Klædløpa gd /Se   Kristiania stad  
Klæma älv /Se   Kristiania stad  
Klöfthåen utvidgning av vattendrag /Se   Lina lht  
Knapskog ortnamn /Se   Lindalen lht  
knarr (knurr) ortnamnselement /Se   Linåsen hmd  
Knarrvik gd /Se   Lofoten fjord  
Kneppa fjäll /Se   Lofoten fjord  
Knerten ö /Se   Mosjöen stad  
Knive, nedre o. øvre gd:ar /Se   Mosjöen stad  
Knive, nordre gd /Se   Nordviken Saknas  
Knive, øvre gd:ar /Se   Norskgränsen gräns  
Knivefjeldet höjd /Se   Nyckelvattnet sjö  
Kniveås ås? /Se   Præstebakke jvstn  
Knothakijla Saknas      
knurr (knarr) ortnamnselement /Se      
Knutstad gd /Se      
Knestang ortnamn /Se      
*Knyttaberghum ortn. /Se      
Kobbeltveit gd /Se      
Koen gd /Se      
Koet fjord      
Kofjeldet fjäll      
Kojkaholtet gård? /Se      
Kokkora-Toppen ödetorp /Se      
Kola å /Se      
*Kolasjaure sjö /Se      
Kolbeinsrød gd /Se      
Koldojärvi sjö      
Kolkikoja ödeställe /Se      
Kolkind ortnamn /Se      
Koloa å /Se      
Kolobækken å /Se      
Kolset Saknas /Se      
Kolstad gårdnamn /Se      
Kolstad gårdnamn /Se      
Kolstad ortnamn /Se      
Kolstad gd /Se      
Kolstadbygdi bygd /Se      
Kolsät Saknas /Se      
Kolsæter Saknas /Se      
*Koltajaure sjö      
Kolungi älv /Se      
?Komagfjord by      
Komnes sn /Se      
Kongen restaurang /Se      
Kongin röse /Se      
Kongsgaarden gård /Se      
Kongsgård, se Skulegården gd      
Kongshavnaasen kust      
Kongshov gård /Se      
Kongstvet gd /Se      
*Kongsviken vik      
?Kongsvinger stad      
Kongsvinger stad /Se      
Konstad ortnamn /Se      
Kontberget berg /Se      
Kontila gård /Se      
Kontorpet gd /Se      
Konttorpet, se Kontila gård      
*Konukofjord Saknas      
*Konäsvåla fjäll      
Koparen fiskeplats[er?] /Se      
Koparnes Saknas /Se      
Koparvik Saknas /Se      
+Kopervik gd /Se      
Kopervik hamnplats /Se      
Kormt ö /Se      
Korndisen beb /Se      
Kornsjön, Norra sjö      
Kornsjön, Södra, Mell. o. Norra sjöar      
Kornstad beb /Se      
Kornvin gd /Se      
Korpås gd /Se      
*Korsbrödhra gardhr gård      
Korsfjorden fjord /Se      
Korshamn gd      
Korshavn ortnamn /Se      
Korsvatn, se Kroktjärn sjö      
Korsuatnet, se Kroktjärn sjö      
kos ortnamnselement /Se      
Kosmanlamb tjärn /Se      
Kosmanstjärnet, se Kosmanlamb tjärn      
Kraaka älvnamn /Se      
Kraakfoss gd      
?Kraakfoss gd      
Kragerön Saknas      
Kragerøy ö o. stad /Se      
Krakebøl, lille og store gdr /Se      
Krákureiðr gdr /Se      
Krange ortn. /Se      
Kratvola fjäll      
Kravsa vattendragsnamn /Se      
kraxöö Saknas      
Kredoveiten gata /Se      
Kringlone ägonamn /Se      
Kristiania huvudstad /Se      
Kristiansand stad /Se      
Krokfors, se Kraakfoss gd      
*Krokforssätern, se Kraakfoss gd      
Krokks gd /Se      
Krokselmon ort /Se      
Krokstad ortnamn /Se      
Krokstad gd /Se      
Kroktjärn sjö      
Kroktjärn sjö      
Krokvattnet sjö      
Krom gd /Se      
Kronhallsröset riksröse      
Krosby gd      
Krossfjorden vattenstråk /Se      
Krypind ortnamn /Se      
Kråbøl ortn. /Se      
Kråkerud gd /Se      
Kråkerøy ö /Se      
Kråkset gdr /Se      
Kråkås gd /Se      
Krøderen sjø /Se      
Krødsherred (Kræðisherað) sn o. hd /Se      
Krødsherred Saknas /Se      
»Kuiastadom» gd-namn /Se      
Kulblik gd /Se      
Kulpen tjärn /Se      
Kumra vattendrag /Se      
*Kungsgården gd      
*Kungsgården Saknas      
Kungen vägrösesten /Se      
Kungen stenhög /Se      
Kunna näs /Se      
Kurestiket ortnamn /Se      
Kurestiket fiskeläge /Se      
Kúsetinmägg berg och gård /Se      
*Kutjernet tjärn      
Kuven gd /Se      
Kuven gd /Se      
Kuven gd /Se      
Kuahkolamb tjärn /Se      
Kvaldiusø ortnamn /Se      
Kvaleime gårdnamn /Se      
Kvalheim gd /Se      
Kvalsund by      
Kvam- fled i gårdnamn /Se      
kvann ortnamnselement /Se      
Kvarnberget berg      
Kvarnberget berg /Se      
Kvatningen gd /Se      
Kve ortnamnselement /Se      
Kvean gd /Se      
Kvear gd /Se      
Kvedalen gd /Se      
»Kved-Edet» plats /Se      
Kvehaugen gd /Se      
Kveim gd /Se      
Kveliannet gd /Se      
Kvelielven älv /Se      
Kvelien gd /Se      
Kve(lie)sjön sjö      
Kve(lie)sjön sjö      
Kvello by, gd /Se      
Kvem gdr /Se      
Kvennild gdnamn /Se      
Kvennild gd /Se      
Kveset gd /Se      
Kvesetberget, se Kusetinmägg gård och berg      
Kveskallen berg /Se      
Kvestad gd /Se      
Kvestaden säternamn /Se      
Kvigkind fjäll /Se      
Kvigtind fjälltopp /Se      
Kvikne sn /Se      
Kvikne herred /Se      
Kvikne sogn /Se      
Kvilla å      
Kvilla å /Se      
Kvilstadsveen underbruk /Se      
Kvilvangen gd /Se      
Kvina vattendrag /Se      
Kvina ånamn /Se      
Kvina å- o. (el.) sjönamn /Se      
Kvinge gd /Se      
Kvinlog gd /Se      
Kvinnherred herred /Se      
Kvinnherred herred /Se      
Kvisler gd /Se      
Kvist gd /Se      
Kvistad (Kvistaðir) gd /Se      
Kvistad (Kvístaðir) gd /Se      
Kvisten, Store o. Lille del av fjord /Se      
Kvisten fjord /Se      
Kvisten, Lille o. Store del av fjord /Se      
Kvistvåg vik /Se      
Kviteblæjå skär /Se      
Kvitingen forsnamn /Se      
Kvitsøy ögrupp /Se      
Kvolmen ö /Se      
Kvåle gd /Se      
Kvåle gd /Se      
Kvåle gd /Se      
Kvænroren gd /Se      
Kvelde (Kvelle) gd, sn /Se      
Kvelland gd /Se      
Kvelland gd /Se      
Kvelland gd /Se      
Kvelland gd /Se      
Kvelland gd /Se      
Kvelland gd /Se      
Kvemma älv /Se      
*Kvenland del av Sverige och Norge      
Kverna ortn. /Se      
Kvernfallet älv /Se      
Kvarngripene skär /Se      
Kverninga älvar /Se      
Kvildal Saknas /Se      
Kville gd /Se      
Kviller gdar /Se      
Kvillese gd /Se      
Kvinae teg /Se      
Kviten fors /Se      
Kvitingane fors /Se      
Kvolmen ortnamn /Se      
Kvolmen ö /Se      
Kvæka gd /Se      
Kyddingmonen Saknas /Se      
Kydland gd /Se      
Kydland gd /Se      
Kydland gd /Se      
Kyland gd /Se      
Kyljo ånamn /Se      
Kylland gd /Se      
Kylland Saknas /Se      
Kyller fiskeplats /Se      
Kyllingstad gd /Se      
Kylvo ängsstycke, f.d. åker /Se      
Kynningsrød ortnamn /Se      
Kyrkjekol väg /Se      
Kyrkjeskjeret ortnamn /Se      
Kyrkjøynao »sted» /Se      
Kystad Saknas /Se      
Kystad gd /Se      
Kystad Saknas /Se      
Kystad gd /Se      
Kytenöniemi udde /Se      
Kålarn torp /Se      
Kåntipala ås /Se      
Kårblamb tjärn /Se      
Kårtorp gd /Se      
Kårvåg gd /Se      
Kälahögarna fjäll /Se      
Källberävja bäck /Se      
Källegraf riksrösen      
Källegraf, N., se Källgraven dalsänka      
Källgraven dalsänka      
Källgraven dalsänka      
Källgraven dalsänka      
Källgraven dalsänka      
Källgraven dalsänka      
Källgravsröset, Västra o. Östra riksrösen      
»kølberge» Saknas      
Køia gd /Se      
Køia gd /Se      
Køia gd /Se      
Køia gd /Se      
Kölen bergmassiv /Se      
Kölen fjällkedja /Se      
Kölen gränsområde /Se      
Kölen fjällrygg /Se      
Kölen bergssträckning /Se      
Könenäbba udde      
*Körpungstjernet tjärn      
Køysa vatten /Se      
Køyte tjømi tjärn /Se      
Laagen flod /Se      
Laakenes beb      
Laamivi:d sjö /Se      
Laardal sn o. hd      
Laberg(et) ortnamn /Se      
La Chaloupe Renversée fjäll /Se      
Lade gd /Se      
Lade sn /Se      
Lade gd /Se      
Ladgrunnen grund /Se      
Lahell gd /Se      
Lahelle gd /Se      
Lahelle gd /Se      
Lakkeby Saknas /Se      
Lakkepladsen Saknas /Se      
Lakkeraasen Saknas /Se      
Laksefjord fjord /Se      
Lalm gdr /Se      
Lammetun gd /Se      
-land eled i ortn. /Se      
Land ortnamnselement /Se      
-land eled i ortn. /Se      
Landa bebn /Se      
Landa terräng /Se      
Landbø ortnamn /Se      
Landegode öar /Se      
Landegode önamn /Se      
*Landerdälden os gränsmärke /Se      
Landsem ortnamn /Se      
Landsem gd /Se      
Landsem gd /Se      
Landsem gd /Se      
Landsem gd /Se      
Landsemn ortnamn /Se      
Landsenden ortnamn /Se      
Landsenden gd:ar /Se      
Landstad gd /Se      
Langateigalde ortnamn /Se      
Langesund Saknas      
Langevandet sjö      
Langevatspullen utvidgning av vattendrag /Se      
Langhåen del av Sömden /Se      
Langlo gd /Se      
*Langnes amt      
Langsæ Saknas /Se      
Langsæ sjö /Se      
Langåra ö /Se      
Langörjan gd /Se      
Lardal hd /Se      
Larvik stad      
Latop ortnamn /Se      
Lauerud gd:ar /Se      
Laufangr fjordnamn /Se      
*Laug = Stordalsvandet sjö /Se      
Laugarpølen håla /Se      
Laugen gård /Se      
Laugen sjö /Se      
Lauten ortnamn /Se      
Lautermoen ortnamn /Se      
Lautåsen ortnamn /Se      
Lauva ånamn /Se      
Lauve gd /Se      
Lea gd /Se      
Le, Stora sjö      
Le, Stora sjö      
Le, Stora sjö      
Le, Stora sjö      
Le, Stora sjö      
Le, Stora sjö      
Le, Stora sjö      
Le, Stora sjö      
Le, Stora sjö /Se      
Lea gd /Se      
led ortnamnselement /Se      
Ledem ortn. /Se      
*Ledhæ Saknas      
*Leerboo Saknas /Se      
Lefinna älv /Se      
Lefsåker by? /Se      
*Lega älv /Se      
Leik- fled i bebn /Se      
Leik- fled i natn /Se      
Leikanger sn /Se      
Leiken åsar /Se      
Leiken gd /Se      
Leiknes gd /Se      
Leiknesbø, Vestre gård /Se      
Leiknesbø, Østre gård /Se      
Leikvangr gdr /Se      
Leikvin gdr /Se      
Leikvin ortn. /Se      
Leikvin ortn. /Se      
Leikvinr ortn. /Se      
Leikvold gdr /Se      
Leikvolden plats /Se      
Leikåsen åsar /Se      
Leinøyna ö /Se      
Leirang skipreida /Se      
Leirbaksfjeldet fjäll /Se      
?Leirholen gård      
Leirin sjö /Se      
*Leirir gd /Se      
Leirteppa älv /Se      
Leistad gd /Se      
Leitsjuggurd ortnamn /Se      
Leka ö? /Se      
Leksdalen bygdenamn /Se      
Leksen ö och gd /Se      
Leksviken herred /Se      
Lekvolden gd /Se      
Lemholen Saknas /Se      
Lemlien Saknas /Se      
Lemmedraga gd /Se      
Lemmingvær fiskeläge /Se      
Lenda älv /Se      
Lenglingen sjö      
+...Lenglings lidum... gräns /Se      
Leppestad gd /Se      
Leppriun gd /Se      
*Lerbaksfjällen, se Leirbaksfjeldet fjäll      
Lerstad gårdnamn /Se      
Lerstang gd /Se      
Lerungen gd /Se      
Lesby ortnamn /Se      
Lesje hd /Se      
Lesje by(?) /Se      
Levang gd /Se      
Levanger stad      
Levanger stad      
Levanger stad      
Levanger stad      
Levanger stad      
Levanger härad o. stad /Se      
Levanger gd /Se      
Levanger hd o. stad /Se      
Levanger gd /Se      
Leverues gd /Se      
Levra älv /Se      
Levre gd /Se      
li ortnamnselement /Se      
Liadalsnipa fjäll /Se      
Liaset gd /Se      
Lidaviten fjäll /Se      
Lidbrovattnet sjö      
Lidskialg Saknas /Se      
Lidskialg förr gårdsnamn /Se      
*Lidualst floothe råmärke /Se      
Liedalshorn fjäll /Se      
-li(en) eled i bebn /Se      
Li(e)r bebyggelsenamn /Se      
Lijsjövålen, se Lövsjövålen fjäll      
Likstø båtplats /Se      
Liland gd /Se      
Liland gd /Se      
Lillehåen utvidgning av Glommen /Se      
Lille-Re gd /Se      
Lillflya sel /Se      
?Lillälven å      
*Limgarðn gd /Se      
Limingen sjö      
Limingen sjö      
Limingen sjö /Se      
Lina gd /Se      
Lina gd /Se      
*Linakr ortn. /Se      
Linbrowatnet, se Lidbrovattnet sjö      
Lind ortnamnselement /Se      
Lindaas härad /Se      
Lindeberg bebyggelse /Se      
Lindeland gd /Se      
Lindesnäs udde      
Lindesnäs udde      
Lindesnäs Saknas      
Lindesnäs udde      
Line ortnamn /Se      
Lindi ortnamnselement /Se      
Lindvik bebyggelse /Se      
Linga ortnamn /Se      
Linge ortnamn /Se      
Linín gd /Se      
Linkjølen mark /Se      
*Linkjölsfallet Saknas      
Linmoen gd /Se      
*Linnehedstjern tjärn      
Linnum gd /Se      
Linnum ortnamn /Se      
Linsverk ortnamn /Se      
Lisa älv /Se      
Lisa älvnamn /Se      
Lisebrekke gårdnamn /Se      
Liskeholtet skogsholt /Se      
Liskokenttä ortnamn /Se      
Lisseim gd /Se      
Lista halvö /Se      
Lista halvö /Se      
Lister landskap /Se      
Lister halvö /Se      
Litle- fled i ortn. /Se      
Liukola torp /Se      
Liverud gdnamn /Se      
Ljabru gd /Se      
Ljen gd:ar /Se      
Ljone gd /Se      
Ljosbrotet Saknas /Se      
Ljoshaugane högar /Se      
Ljoshaugjen hög /Se      
Ljurdal Saknas      
Ljåstad ortnamn /Se      
Ljøgot gd /Se      
Ljøner gd /Se      
Ljöra älv      
Ljöra älv /Se      
Ljöra älv      
Ljøra älv /Se      
Ljördal Saknas /Se      
Ljördalen Saknas /Se      
Ljördalen Saknas      
Ljøsbraken Saknas /Se      
Ljøsbåen Saknas /Se      
Ljøsne gdr /Se      
Ljøstad gd /Se      
Ljøstarane Saknas /Se      
Ljøstarefallet Saknas /Se      
Lo Saknas /Se      
Lo ortnamn /Se      
Lodda älv /Se      
Lodda å /Se      
Loelva älv /Se      
Loen sn /Se      
Lofot ö /Se      
Lofoten ö /Se      
Lofothavet »hav» /Se      
Lofstad gd /Se      
Lofterød gd /Se      
Lofthus bebn.namn /Se      
Lofthus gdr /Se      
Lofthus gdrnamn /Se      
Loftsgården beb.namn /Se      
Loftstuen gårdnamn /Se      
Logga älv /Se      
»Loggen» f.d. gd /Se      
Loglo gd /Se      
Logstein gd /Se      
Logtum gd /Se      
Lom hd      
Lom sn      
Lom hd      
Lom bygd      
Lom bygd      
Lom hd      
Lom sn      
Lom sn o. hd /Se      
Lom Saknas /Se      
Lom(e)- förled i ortn. /Se      
Lomeland beb. namn /Se      
Lomelde gd /Se      
*Lomivattnet, se Laamivi:d sjö      
Lomnes gd /Se      
Lomplutten vattensamling /Se      
Lonka, se Lunka, Lonka orter      
Lonka sjö el. älvutvidgning /Se      
Lopperød ortn. /Se      
Loppetorp(et) ortn. /Se      
Loptshaugen gravhög      
Lora älv /Se      
Lorthåen vik /Se      
Losna gd /Se      
Losna utvidgning av Gudbrandsdalslågen /Se      
Loshamn hamnnamn /Se      
Losna sjö /Se      
Losna sjö /Se      
Losna sjö /Se      
Losna gd /Se      
Losnegård gd /Se      
Losnegård gd /Se      
Losneön ö /Se      
Lovre gd /Se      
*Lubalvarach fjäll      
Ludusveet gd /Se      
lund ortnamnselement /Se      
Lunda bruk /Se      
Lunde gd /Se      
Lunder bebyggelsenamn /Se      
»Lundestad» ort      
Lundestad gd /Se      
Lundgård bebyggelse /Se      
Lundring Saknas /Se      
Lundring gd /Se      
Lungarðr ö /Se      
Lungarðssiða ö /Se      
*Lungegaard Saknas      
Lungegård gods      
Lungegården del av stad      
»Lungergaard» gård      
Lunka, Lonka orter /Se      
Lunke gd /Se      
Lunkefjorden fjord /Se      
Lunken tjärn /Se      
Lunken tjärn /Se      
Lunken tjärn /Se      
Lunkenes gd /Se      
Lunkenskår gd /Se      
Lunnebyfloa ortnamn /Se      
Lura ånamn /Se      
Lurkevattnet sjö      
Luru ånamn /Se      
Lusa älvnamn /Se      
Lúsakaupangr Saknas /Se      
Lushamn hamnnamn /Se      
Lusnes gdr /Se      
Luster bygd och kommun /Se      
Lustjernet sjönamn /Se      
Lustveit gd /Se      
*Lutnarevari fjäll      
Lutnes gd      
Lutra vattendrag /Se      
Lutra älv /Se      
Lutre gd /Se      
»lúttom (lúttåmm)» Saknas /Se      
Lutua å      
Lutu-ån, se Lötån å      
Lya älv /Se      
Lyftingi älv /Se      
Lygra ö och gd /Se      
Lygren ö /Se      
*Lygrisfjorðr fjord /Se      
Lykkja bygd /Se      
Lyktene öar /Se      
Lyng gdr /Se      
Lynge gdr /Se      
Lyngen fjordnamn /Se      
Lyngenfjorden fjord /Se      
Lyngholm ort      
Lyngir bukt /Se      
Lyngstad gd /Se      
Lyngve ortnamn /Se      
Lyngvin gd      
Lyngvær ortn. /Se      
Lyngør ö /Se      
Lyngør ö /Se      
Lyretangen Saknas /Se      
Lysakerelva älv /Se      
Lysakerelven älv /Se      
Lysakerelven älv /Se      
Lyse cistercienserkloster      
Lyse cistercienserkloster      
Lyse älv /Se      
Lyseren sjö /Se      
Lyshaug gd /Se      
Lyshollzkiern, se Lystjärnen tjärn      
Lysinga älv /Se      
Lysinga älv /Se      
Lysingen gd /Se      
Lysingen sjöar /Se      
*Lysir gd /Se      
Lysrød gd /Se      
Lustad gd /Se      
Lyster bygdenamn /Se      
Lystjärnen tjärn      
Lysvattnet sjö      
Lysån å      
Lysøen orter /Se      
Lågen vattendrag /Se      
Lång- fled i bebn /Se      
Lång- fled i natn /Se      
Långbåen rev /Se      
Långvattnet sjö      
Låtra(n) skär /Se      
*Läderdälder råmärke /Se      
Lædre gd /Se      
* a Lægho backa naturnamn /Se      
Læmr hd /Se      
Laémr hd /Se      
Læmr ortnamn /Se      
*Laenglins lider, se Sörli Saknas      
*Länglins lider gränsmärke      
Lærdalsfjorden fjord /Se      
Lærrisfjord, Lille och Store Saknas      
Læsa älv /Se      
Lætretangen ortn. /Se      
Læxa älv /Se      
Løddesøl gd /Se      
Löjten sn      
Løilen socken      
Løiten socken      
Løiten sn /Se      
Løiten sn /Se      
Løiten sn      
Løiten sn      
Løiten sn o. hd      
Løiten sn /Se      
Löken ortn. /Se      
Løken gd /Se      
Løken gd /Se      
Løken ortn. /Se      
Løken ortn. /Se      
Löken gdr /Se      
Løkjisskogen bostadsområde /Se      
Løk(t)netjernet tjärn /Se      
Løland gd /Se      
*Lönngropen råmärke /Se      
Lønnigarden gård /Se      
*Lönnisjaure sjö      
Løperen sund /Se      
Lördalen Saknas /Se      
Lör Elfwen, se Görälven älv      
Løren gd /Se      
Løtveit gårdnamn /Se      
Lötån å      
Lövhaugen gd      
Lörälven, se Ljöra älv      
?Lövsjövålen fjäll      
Løxa älv /Se      
Löyn(d)ebåen ortnamn /Se      
Löypskartind fjälltopp /Se      
Løytnantdammen tjärn /Se      
Maalen ö /Se      
Maalselven sn o hd /Se      
Maals (jorden) gd /Se      
Maalsjöen sjö? /Se      
Maalsnes gd /Se      
Maalsnes gd /Se      
Maana ortnamn /Se      
Maeno ortnamn /Se      
Maanen ortnamn /Se      
Maari gd /Se      
Maasnes gd /Se      
Madlavegen väg /Se      
Maglaupet fors /Se      
Magnor gd /Se      
Magnor gd, samh. /Se      
Magnor gård /Se      
Magnor gd /Se      
»Magnorarast» förr pilgrimsled /Se      
*Magön ö      
Majer gd /Se      
Makjenvollen gd /Se      
mal, (mol) ortnamnselement /Se      
Malangen fjord      
Malangen fjord /Se      
Malangen hd /Se      
Malen naturnamn /Se      
Malle gd /Se      
Malmanger prästgård /Se      
Malmanger gd /Se      
Malmein gd /Se      
*Malstrand ortnamn /Se      
Malungen sjö /Se      
Mandal stad      
Mandal stad      
Mandalen älv /Se      
Mandal stad /Se      
Mandalen, se Måndalen Saknas      
Mandalen gd /Se      
Mandalen dal /Se      
Mandalselva älv /Se      
Mandalskleven Saknas /Se      
Mandøla älv /Se      
Mandøla älv /Se      
Manflå ortnamn /Se      
Maningaai älv /Se      
Mannefjorden ortnamn /Se      
Manneråg ortnamn /Se      
Mannestøl ortnamn /Se      
Mannevær ortnamn /Se      
Manomåsen ås /Se      
Manum gd /Se      
Maraak gd /Se      
Marbotnen gd /Se      
Mardal gd /Se      
Mardun, se Merdö Saknas      
Mareim gd /Se      
Mareim gd /Se      
Mariakyrkan kyrka      
*Mariakyrkan kyrka      
*Mariakyrkan kyrka      
*Mariakyrkan kyrka      
*Mariakyrkan Saknas      
Mariakyrkan kyrka      
Maria Kirke kyrka      
Mariakyrkan kyrka      
Mariakyrkan kyrka      
Marishøl bukt /Se      
Mark ortnamnselement /Se      
Markerna f.d. del av fylke /Se      
Markir gränsområde /Se      
Markushesi ägonamn /Se      
Markåna å /Se      
Marlo gd /Se      
Marlo by /Se      
Marnet holme /Se      
Marodden udde? /Se      
Marren vall /Se      
Marstrand gd /Se      
Marum gd /Se      
Marum gd /Se      
Marum gd /Se      
Marum gdr /Se      
Marum gdar /Se      
Marum gd /Se      
Marvik gd /Se      
Marøen gårdnamn /Se      
*Mattauragrund »del af prostegjeld» /Se      
Matrand gd /Se      
Matrand samh. /Se      
Matre, indre gd /Se      
Matre, store gd /Se      
Matskallen fiskegrund /Se      
Matskallen fiskegrund /Se      
Mattiashesi ägonamn /Se      
Maude gd /Se      
Maunevær fiskeplats /Se      
Maurtu gd /Se      
Maurtuen gd /Se      
Mebø bebyggelsenamn /Se      
Mebø gd /Se      
Mebøen gd /Se      
Medalen gd /Se      
Medalen del av dal? /Se      
»Medalforsen» Saknas      
»Medall» gd /Se      
Medalnes gd /Se      
Medaån å      
Medskogsån å      
Medtiflya sel /Se      
*Meðal- ortnamnselement /Se      
*Meðaláss bebyggelsenamn /Se      
*Meðalbýr bebyggelsenamn /Se      
*Meðalbær bebyggelsenamn /Se      
*Meðaldalr ortnamn /Se      
*Meðalgarðr bebyggelsenamn /Se      
*Meðalheimr bebyggelsenamn /Se      
*Meðalhús(ar) bebyggelsenamn /Se      
*Meðalland gårdnamn /Se      
*Meðalnes ortnamn /Se      
*Meðalbveit ortnamn /Se      
*Meðalvík f.d. gd /Se      
Megarden gd /Se      
Mera bäck /Se      
Mejordi gd /Se      
Mek by /Se      
Mekvika gd /Se      
Mela älv /Se      
Meland gårdnamn /Se      
Meland gd /Se      
Meland gd /Se      
Meland gd /Se      
Melbøen gd /Se      
Meldal sn o. hd /Se      
Melhus bebyggelsenamn /Se      
Melhus gd /Se      
Melhus sn o. hd /Se      
Mellbysbroten tätort /Se      
Mel(le)by bebyggelsenamn /Se      
Melleby gd /Se      
Mellom Rögden sjö      
Mellom bebyggelsenamn /Se      
Mellom Rögden sjö      
Melnes gd /Se      
Melnes gd /Se      
Melstveit gd /Se      
Meltveit gd /Se      
Melum gd /Se      
Melve gd /Se      
Melås gd /Se      
Menes gd /Se      
Meneset gd /Se      
Merdö ö      
Merdö ö /Se      
Merdø gd /Se      
Merdø ö /Se      
Meringsdalsvatnet sjö /Se      
Meraker sn      
Merrstadvatn naturnamn /Se      
Merrstadåni å /Se      
Metveit gdr /Se      
Metveit gd /Se      
Meum gd /Se      
Meum gd /Se      
Mevika gd /Se      
Mevika gd /Se      
Mevær fiskeläge, ö /Se      
Meås del av gd /Se      
Meåsen gd /Se      
Meåsen gd /Se      
Midbø bebyggelsenamn /Se      
Middagshaugen, Middagsnuten ortnamn /Se      
Middagshaugen fjäll, berg /Se      
Middagsnuten berg, fjäll /Se      
Middyr fjäll /Se      
Mid-Forberget gd /Se      
*Miðheimr bebyggelsenamn /Se      
Midhus gd /Se      
Midskog gd /Se      
Midskog gd /Se      
Midtbøen gd /Se      
Midthåen utvidgning av Sölna /Se      
Midttuns bruk /Se      
Midtun gd /Se      
Midtun gd /Se      
Midtveit gd /Se      
*Mið- ortnamnselement /Se      
*Miðáss ortnamn (endast bebyggelsenamn?) /Se      
*Miðbýr bebyggelsenamn /Se      
*Miðbær bebyggelsenamn /Se      
*Miðdalr ortnamn /Se      
*Miðgarðr bebyggelsenamn /Se      
*Miðhús(ar) bebyggelsenamn /Se      
*Miðland ortnamn /Se      
*Miðnes gd /Se      
*Miðnes gd /Se      
*Miðtún ortnamn /Se      
*Miðþveit ortnamn /Se      
*Miðvík ortnamn /Se      
Mien ö /Se      
Migande älvn. /Se      
*Mikilbólstaðr bebn /Se      
Miklagård f.d. gd /Se      
Miklagård f.d. kunglig egendom /Se      
Miland gd /Se      
Mildesviken sjö /Se      
Minne gd /Se      
Minnidalen gd /Se      
Misten gd /Se      
Mistfjorden fjord /Se      
Mistra å /Se      
Mittune teg /Se      
Mjelde ortnamn /Se      
Mjella bäck /Se      
Mjelløs gd /Se      
Mjermen sjö /Se      
Mjermen sjö /Se      
Mjermen sjö /Se      
Mjåtveit gd /Se      
mjäld ortnamnselement /Se      
Mjæleberg gd /Se      
Mjæleberg gd /Se      
Mjær sjö /Se      
Mjær sjö /Se      
Mjær sjö /Se      
Mjær sjö /Se      
Mjærskog gård /Se      
Mjølløs gd /Se      
Mjølløs gd /Se      
Mjømen (Mjømna) ö /Se      
Mjømen (el. Mjømna) ö /Se      
Mjømen gd /Se      
Mjømensund sund /Se      
Mjømna (el. Mjømen) ö /Se      
Mjøndalen gd /Se      
Mjøs gd /Se      
Mjøs gd /Se      
Mjøsa insjö /Se      
Mjøsa sjö /Se      
Mjøsa sjö /Se      
Mo gård /Se      
Mo Saknas      
Mo sn      
Mo sn      
Moane tätort /Se      
Moduar gd /Se      
Modums finnmark Saknas /Se      
?Moen torp      
Moen gd /Se      
Moen, Nordre gd /Se      
Moen, Söre gd /Se      
Mofjeldet fjäll      
Moi ortn. /Se      
mol, (mal) ortnamnselement /Se      
Moland socknar      
Moland ortnamn /Se      
Molde stad /Se      
Molden gd /Se      
Moldestad gd /Se      
Moldtu gd /Se      
Moldtua gd /Se      
Moldtusteinen fjäll /Se      
Moldtustranda bygd /Se      
*Moldusen, Lilla ?höjd      
*Molga älv /Se      
Molikekra Saknas /Se      
Molikenga äng? /Se      
Moliksåsen ås /Se      
Molteberg berg /Se      
Molve gd /Se      
Mom gdr /Se      
Monn äldre namn på Mandalselva /Se      
Monn källflod /Se      
Mons Sævo bergsträcka      
Montebello bebyggelsenamn /Se      
Mor Saknas      
?Morfas fjeld fjäll      
Morgedal bygd /Se      
Morgedalsån å /Se      
mork ortnamnselement /Se      
mork ortnamnselement /Se      
Mork gårdnamn /Se      
Mors älv /Se      
Mors, se Mosselva älv      
Morsa[r]dalr dalgång /Se      
Mortana gd /Se      
Morthov gd /Se      
Mosbeck gränsmärke?      
*Mosbeck torp      
Mosevattnet sjö      
Moss äldre namn på Mosselva /Se      
Moss Saknas /Se      
Moss by /Se      
Mosselva älv /Se      
Mosseros gd /Se      
*Mossevåla ?fjäll      
Mossvattensjön sjö      
?Mossviksön ö      
Mostad gd /Se      
Mostad gd /Se      
Mostarren ortnamn /Se      
Mostr ö /Se      
*Mostugan beb      
*Mosviken vik      
Motjern tjärn      
Motlaberg, se Molteberg berg      
*Motorpet, Västra torp      
Muan gdr /Se      
Mugda älv /Se      
Mugga vattendragsnamn /Se      
*Muggatorp Saknas      
*Muggerva Saknas      
Muggsjön, Västra sjö      
Muggsjön, Västra sjö      
Mulavik gd /Se      
Mulen gd /Se      
Mulen näs /Se      
Muleåsen näs /Se      
*Mullhögaklint ?höjd      
Mulviken gd /Se      
Munck ö /Se      
Mundlaug älv /Se      
Munkbet plats /Se      
Munkbethamaren berg(?) /Se      
Munkalif benediktinerkloster      
Munkelif medelt. kloster      
Munkalif benediktinkloster      
Munkaliv kloster      
Munkeby gd /Se      
Munkestigen ortnamn /Se      
Munkholm ö /Se      
Murkasle gdr /Se      
Mursjön sjö      
Muru älv /Se      
Musangen ortn. /Se      
Musangen Saknas /Se      
Mutta tjärn /Se      
Mydland gd /Se      
Myken ortnamn /Se      
Myking ortnamn /Se      
Mykje ortnamn /Se      
Mykjedal ortnamn /Se      
Mykju ortnamn /Se      
Myklebostad, (Myklebost, Myklebust) bebn /Se      
Myklebustad gd /Se      
Myklegård f.d. skomakargård /Se      
Myklevandet ortnamn /Se      
Myrbekkarne dammar(?) /Se      
Myrby underbruk /Se      
Myre gd /Se      
Myrengen nordre underbruk /Se      
Myrja älv /Se      
Myster gd /Se      
Myster gd /Se      
Mysterud gd /Se      
Mytingen bäck /Se      
»Myttwnn» f.d. gd /Se      
Mågerofloa sjöstycke /Se      
Målen Saknas /Se      
Måna älv /Se      
Måndalen Saknas /Se      
Måne älv /Se      
Måne älv /Se      
Månestrålen vägnamn /Se      
Måstad gårdnamn /Se      
Måvær gd /Se      
Mäggan Saknas /Se      
Mähkaravjo ö /Se      
Mäkkår-au» io ö /Se      
Mæl Saknas /Se      
*Mælir fjordnamn /Se      
Mære gård o sn      
Mære sn /Se      
Mære gd /Se      
Mærkesplutten vattensamlingar /Se      
Møgedal ortnamn /Se      
*Møgekasteth skär      
Møgster gd /Se      
Møgster gd o sn /Se      
Møkenes ortnamn /Se      
Mökeren sjö      
Møkkerud gd /Se      
Mökstrafjorden vattenstråk /Se      
Mölen ortnamn /Se      
Mølstre, nordre og søndre gd:ar /Se      
Mælum sn /Se      
Mölvik ortnamn /Se      
Möm gd /Se      
Mønes gd /Se      
Möni ortnamn /Se      
Mönsterhaug ortn. /Se      
Mönsterhaug gd /Se      
Møre landskapsnamn /Se      
Møre, se Nord- o. Sunnmøre Saknas      
Möre, Nord- o. Sönd- landområde /Se      
Mørfjær gd /Se      
Mørstadbygdi bygd /Se      
Møsstranden ortnamn /Se      
Møsvatn sjö /Se      
Møsvatnet sjö /Se      
Møvig gd /Se      
Møvik gd /Se      
Møvik gd /Se      
Møvika gd /Se      
Naaden gd /Se      
Naglestad Saknas /Se      
Naksbø beb /Se      
Nalum gård /Se      
Namdalen del av amt /Se      
Namdalen bygdenamn /Se      
Namlaus gdr /Se      
Namlaus gd /Se      
Namløs gd /Se      
Namsen älv /Se      
Namsen älv /Se      
Namsen älv /Se      
Nardo gd /Se      
Nardo Saknas /Se      
Nareim gd /Se      
Naren gd /Se      
Narsjøen sjö /Se      
Narvik Saknas /Se      
Narvik stad /Se      
Narvik bykommun /Se      
Nasafjället ,Västra fjäll      
Natvall gd /Se      
Naumu dalr dal /Se      
?Naustdal gd o sn      
Nautavad ortn /Se      
nav ortnamnselement /Se      
Nea älv /Se      
Nea del av älv /Se      
Nedenes gd /Se      
Nedstrand sn /Se      
Nedstryn sn /Se      
Neidenfjorden Saknas /Se      
Nelaag utvidgning av Nidälven /Se      
Nedrum gård /Se      
Nerdrum gård /Se      
Nerdrum gd /Se      
Nereim kyrkplats /Se      
Nerim øde »plats» /Se      
Nerland gård /Se      
Nerland gård /Se      
Nerland gd /Se      
Nerland gårdsnamn /Se      
Nerlandsøyna ö /Se      
Nerlaus gd /Se      
Nersten gd /Se      
Nervik Saknas /Se      
Nes socken /Se      
Nes gd /Se      
Nes sn      
Nes beb /Se      
Neseim gd /Se      
Nesene ortnamn /Se      
Nesja ortnamn /Se      
Nesja, Nesje bebyggelsenamn /Se      
Nesjan ortnamn /Se      
Nesjar ortnamn /Se      
Nesje ortnamn /Se      
nesle ortnamnselement /Se      
Nésna gd /Se      
Nesna gd /Se      
Nesne gd /Se      
Nesne gd /Se      
Nesne gd /Se      
Nesodden sn /Se      
Nesoddtangen beb.-namn /Se      
Nesoddtangen udde /Se      
Nesta beb      
Nestin gd      
Nesvollberget berg      
Nertrost ortnamn /Se      
Nesland ortnamn /Se      
Niarð- ortnamnselement /Se      
»Niarðarlog» ö /Se      
Nið älvnamn /Se      
Nið älv /Se      
Nidarelva älv      
Nidarelva älv      
Nidaros stad      
Nidaros stad      
Nidaros stad      
Nidaros stad      
Nidaros stad      
Nidaros stad      
Nidaros stad      
Nidaros stad      
Nidaros stad      
Nidaros stad      
Nidaros stad      
Nidaros stad      
Nidaros stad      
Nidaros stad      
Nidaros stad      
Nidaros, numera Trondheim stad      
Nidaros, (numera Trondheim) stad      
Nidaros, (numera Trondheim) stad      
Nidaros stad      
Nidaros stad      
Nidaros stad      
Nidaros stad      
Nidaros stad      
Nidaros stad      
Nidaros stad      
Nidaros stad      
Nidaros stad /Se      
Nidaros stad /Se      
Nidaros stad /Se      
Nidaros stad /Se      
Nidaros, ä. namn på Trondheim stad /Se      
Nidaros stad /Se      
Nidaros (ä .Trondheim) stad /Se      
Niðaróss ortnamn /Se      
Nidaros stad /Se      
*Nidaros stad /Se      
Nidaros stad /Se      
Nidaros stad /Se      
Nidaros ortn. (stad) /Se      
Nidälven älv /Se      
Nidälven älv /Se      
Nidelven älv /Se      
Nidelv älv /Se      
Nidelven älv /Se      
Nidelven älv /Se      
Nidelva älv /Se      
Nilsebakkin backe /Se      
Nisleby ortn. /Se      
Nislegård gd /Se      
Nissedal herred /Se      
Nisser sjö /Se      
Nitja älvnamn /Se      
Nivane höjdsträckning? /Se      
Niven ås /Se      
Niærdhøyiar sysla del av fylke /Se      
Njaaland gd /Se      
Njaatveit gårdnamn /Se      
Njarð- ortnamnselement /Se      
*Njarðarakr ortnamn /Se      
Njarðarheimr ortnamn /Se      
Njarðarhof ortnamn /Se      
*Njaðarhóll ortnamn /Se      
Njarðarland ortnamn /Se      
Njarðarlog ö /Se      
Njarðarlog el. Njarðalang Saknas /Se      
Njarðarlog ö /Se      
Njardarlog ö /Se      
Njarðarlog ortnamn /Se      
Njarðarlog Saknas /Se      
Njarðarlög Saknas /Se      
Njarðar(v)in ortnamn /Se      
Njarðey ortnamn /Se      
Njarðheimr härad /Se      
Njarðvik ortnamn /Se      
Njarðvik ortnamn /Se      
Njarðvik vik(?) /Se      
Njarðøy önamn /Se      
Njarðøy ortnamn /Se      
Njord Saknas /Se      
Njåstad gd /Se      
Njåtveit gd /Se      
Njæreim gård /Se      
Njøs gd /Se      
Nodalselven Saknas /Se      
Nollen sjö /Se      
Nollen gd /Se      
Nonsaaren, Nonshaugen, Nonsfjeld ortnamn /Se      
Nonsaasen berg /Se      
Nonsfjeld fjäll /Se      
Nonshaugen berg /Se      
Norda Skoge bygd /Se      
Nordal landskap /Se      
Nordanfjälls land      
Nordanfjälls del av Norge      
Nordanfjälls del av Norge      
Nordanfjälls del av Norge      
Nordanfjälls del av Norge      
Nordanfjälls del av Norge      
Nordanfjällska Norge landsdel      
Nordanfjälls landsdel      
Nordanfjällska Norge landsdel /Se      
Nordanfjälls landsdel      
Nordanfjällska Norge landsdel      
Nordanfjälls landsdel      
Nordanfjällska Norge landsdel      
Nordanfjälls landsdel      
Nordanfjällska Norge landsdel      
Nordanfjälls landsdel      
Nordanfjällska Norge landsdel      
Nordanfjälls landsdel      
Nordanfjällska Norge landsdel      
Nordanfjälls landsdel      
Nordanfjällska Norge landsdel      
Nordanfjälls landsdel      
Nordanfjällska Norge landsdel      
Nordanfjälls landsdel      
Nordanfjällska Norge landsdel /Se      
Nordanfjälls landsdel      
Nordanfjaldske Norge landsdel      
Nordanfjeldske Norge landsdel      
Norderhov sn o. hd /Se      
Norderhov gård /Se      
Norðherað bygd /Se      
Nordhordlands och Söndhordlands fögderier /Se      
Nordings bruk /Se      
Nordland del av Norge      
Nordland amt /Se      
Nordlands amt      
Nordland amt      
*Nordland område      
Nordli o. Sörli härader /Se      
Nordli o. Sörli snr      
Nordli sn      
Nordli sn /Se      
Nordli sogn /Se      
Nordmannslågen älv /Se      
Nordmansslæpa väg /Se      
Nordmarka ortnamn /Se      
Nordmøre fögderi      
Nordmøre fylke /Se      
Nordmøre landskap /Se      
*Nordre Morsevåla fjäll      
Nordre Måsse-wåla fjäll Saknas /Se      
*Nordre Mossevålas högste stöt fjälltopp      
Nordrum Saknas /Se      
Nordrum gd /Se      
Nordråk Saknas /Se      
Nordsalten fjord /Se      
Nordset gd /Se      
Nordtorp gd /Se      
Nordviken gård /Se      
Noreg, nynorsk form för Norge land /Se      
Noreim gård /Se      
*Norpa å /Se      
Norpa älv /Se      
Norpen fiskeplats /Se      
Norrsjaa sjö(-ar) /Se      
Norrsvidian Saknas /Se      
Nossan gd      
Nortvet gd /Se      
Notaberget berg /Se      
Notaberget berg /Se      
Notagrunnen grund /Se      
Notahaugen ortn. /Se      
Notaholmen ortn. /Se      
Notahunden ortn. /Se      
Notavollen ortn. /Se      
Notavågen vik[ar] /Se      
*Nougdanaälven Saknas      
nov ortnamnselement /Se      
Nyckelvattnet sjö      
Nygård gårdnamn      
Nyhus gdr /Se      
Nyre gd /Se      
Nyrfi, se Nørve ö      
Nyrnes gd /Se      
Nyrvi, se Nørve ö      
*Nåbrefjäll fjäll      
Nåden gård /Se      
Nåden gd /Se      
Nådå gd /Se      
Nåra gd /Se      
Nælviken Saknas /Se      
Næløen Saknas /Se      
Næreim gård /Se      
Nærem gård /Se      
Næren sjö /Se      
Næresund skeppsreda /Se      
»Närholm» gård      
Nærland ortnamn /Se      
(*)Nærland gårdsnamn /Se      
Nærland gård /Se      
Nærland gård /Se      
Nærum gård /Se      
Nærvik Saknas /Se      
Nærvik Saknas /Se      
Nærø sn o. hd /Se      
Nærøen Saknas /Se      
Nærøen sn /Se      
Nærøen Saknas /Se      
Nærøen ö /Se      
Nærøerne Saknas /Se      
*Näsisjön sjö      
Nästjärnet sjö      
Nästjärnet sjö      
Næverlo gd /Se      
Nøkkeland gd /Se      
Nøkleberg ortn. /Se      
Nøkleby ortn. /Se      
Nøklegård gd /Se      
Nøklegård gd /Se      
Nøklegård gd /Se      
Nøklegård, nedre og øvre gdr /Se      
Nøklegård, vestre gd /Se      
Nøklegård, østre gd /Se      
Nøkleholm gd /Se      
Nöra älv /Se      
Nørstenes beb      
Nørland gårdsnamn /Se      
Nørland gård /Se      
Nørstenes beb      
Nørve ö /Se      
Nøsle gd /Se      
Nøtterø sn o hd      
Oa gd /Se      
Oa gd /Se      
Oa gd /Se      
*Obagais fjäll      
Oden gd /Se      
Oden gd /Se      
Oðinssalr ortnamn /Se      
*Óðinsland gårdsnamn /Se      
Óðinssalr ortnamn /Se      
Óðinssalr Saknas /Se      
Óðinssalr gränd /Se      
*Óðinssalr gd /Se      
Óðinssalr Saknas /Se      
Óðinsøy ortnamn /Se      
Offersøy gd /Se      
Offersøy gd? /Se      
Offersøy gd /Se      
Ofoten ögrupp      
Ogn ogne fno. älvnamn /Se      
*Ógn ö /Se      
Ogndalen ortnamn /Se      
Ogndalen hd /Se      
Ojarälven, se Vickerelva älv      
Ojrisfjället fjäll /Se      
Okse, Store o. Lille gd:ar /Se      
Okse- fled i önamn /Se      
Oksebøl gd /Se      
Oksfjord fjord och by      
Oksefjorden fjord      
Oksen fjällnamn /Se      
Okshornan fjäll /Se      
Okstinden fjäll      
Okstindene fjällmassiv /Se      
Oksum gd /Se      
Oksum ortnamn /Se      
Olastein(en) sten /Se      
Ola Te Hå bebyggelse /Se      
Olavinntuns bruk /Se      
Olboga tillflöde till älv /Se      
Olboga älv /Se      
Olden fjord /Se      
Olden gd /Se      
Olfjeldet fjäll /Se      
Oldre gd /Se      
Olfurög Saknas /Se      
Ollestad ortnamn /Se      
*OLstræskiæ gränsmärke /Se      
Olsby gd /Se      
Olstad gård /Se      
Olstappen sjö /Se      
Olsvik(i) vik /Se      
Olum gdar /Se      
Ombekken bäck /Se      
Omd Saknas /Se      
Omlia gd /Se      
Omre gd /Se      
Ona gd /Se      
*Onareim Saknas      
Ongli, se Öngli försvunnet bygdenamn      
Onsa(a)ker ortnamn /Se      
Onsaas gd /Se      
Onsrud by      
Onstein gd /Se      
Onsø herred /Se      
Onsø ö /Se      
Onsøien gd /Se      
Onsön, se Ossjöen sjö      
Onsöy bygd /Se      
Opland fylke /Se      
Opland gdr /Se      
Oppland fylke /Se      
Opland gd /Se      
Opland gd /Se      
Opland gd /Se      
Oppåker by? /Se      
Opsal ortnamn /Se      
Opsal ortnamn /Se      
Oppstryn sn /Se      
Ore gd /Se      
Oreime gårdnamn /Se      
Oren gd /Se      
*Ork vattendrag /Se      
Orkdal dal /Se      
Orkla vattendrag /Se      
Ormadapi vattensamling /Se      
Orm(e)stad ortnamn /Se      
Ormsæ Saknas /Se      
Ormsætrom gd /Se      
Orrastad gd /Se      
*Orreby Saknas      
Orrestad ortnamn /Se      
Orrevandet sjö      
Orrewattn, se Nord-Vammsjön sjö      
*Ortasdalen dal      
*Ortasojvi fjäll      
Orud gd /Se      
Orvelt = Norge land /Se      
Oscarshall slott /Se      
Osebergshögen gravhög /Se      
Oseberg gård /Se      
Oseberg gd /Se      
Oseberg gd /Se      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad o stift      
Oslo stad o stift      
Oslo stad o stift      
Oslo huvudstad      
Oslo stad o stift      
Oslo huvudstad      
Oslo stad o stift      
Oslo huvudstad      
Oslo stad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad o stift      
Oslo huvudstad o stift      
Oslo huvudstad      
Oslo stad      
Oslo stad      
Oslo stad      
Oslo stad      
Oslo huvudstad      
Oslo stad      
Oslo huvudstad      
Oslo stad      
Oslo stad      
Oslo stad      
Oslo stad      
Oslo stad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo stad      
Oslo huvudstad      
Oslo stad      
Oslo huvudstad      
Oslo stad      
Oslo huvudstad      
Oslo stad      
Oslo huvudstad      
Oslo stad      
Oslo stad      
Oslo huvudstad      
Oslo stad      
Oslo huvudstad      
Oslo stad      
Oslo stad      
Oslo stad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo stad      
Oslo stad      
Oslo stad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo stad o biskopsstift      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo stad      
Oslo stad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
?Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo huvudstad      
Oslo stad o stift      
Oslo huvudstad      
Oslo stad      
Oslo stad      
Oslo stad /Se      
Oslo huvudstad /Se      
Oslo huvudstad /Se      
Oslo huvudstad /Se      
Oslo stad /Se      
Oslo stad /Se      
Oslo stad /Se      
Oslo huvudstad /Se      
Oslo stad /Se      
Oslo stad /Se      
Oslo biskopsdöme Saknas      
Oslofjorden havsvik      
Oslofjorden fjord /Se      
Ossjöen sjö      
Ost gd /Se      
Oster ö /Se      
Osterøyni ö /Se      
Óst(s) önamn /Se      
Ostre älv /Se      
Ostwandt herresäte      
Otnes gdr /Se      
Otra älv /Se      
Otra älv /Se      
Otterskind gd /Se      
Otterstad, Ottersta o. Ostad ortnamn /Se      
Ottum gd /Se      
Oxfoort Saknas      
Oxla fierdhen, se Oslofjorden Saknas      
*Oxtjernklumpen fjäll      
*Oxtjernklumpen fjäll      
Pakkala gård /Se      
Pampus grund /Se      
Passtorp gård /Se      
Passviks älv Saknas      
Paule bebyggelsenamn /Se      
Paule gd /Se      
Paule gd /Se      
Paulen gårdnamn /Se      
Paulen gd /Se      
Paulen hål /Se      
Paulen gd /Se      
Pauler gd /Se      
Pauletjern tjärn? /Se      
Paurofjeld fjäll      
*Pawelgårdh Saknas      
Peqnabýr ortnamn /Se      
Peistorpet gd /Se      
Peistorpet torp /Se      
Pennaholtet gård /Se      
Pentikken ödetorp /Se      
Pepperstad gd /Se      
Pepperstad Saknas /Se      
Pepperstad gd /Se      
Perane bebyggelsenamn /Se      
Personsteinen sten /Se      
*Pertnitiack fjäll      
Petterød gd /Se      
Piesala torp      
Piésala gård /Se      
Pillinsånahå svedjefall /Se      
Pillismyren myr /Se      
Pina bebyggelsenamn /Se      
Pina fiskeplatser /Se      
Pinkesteinen grund /Se      
Pinkesteinen grund /Se      
Piska stam i vattendragsnamn /Se      
Pissaren bäck /Se      
Pissebyttå rev /Se      
Pista vattendragsnamn /Se      
Plogstad gårdnamn /Se      
Plogstad bebn? /Se      
Polkila gård /Se      
Porsangerfjord fjord      
Porsanger fjord /Se      
Porsgrunn stad /Se      
Porsmyreskogen ortn. /Se      
Portör gd /Se      
Pottiholtet gård /Se      
*Poätjug ?fjäll      
Prekestolen ortnamn /Se      
Prestegaard röse      
Prestkonomyri myr /Se      
Prestrudputten ortnamn /Se      
Prestvegen väg /Se      
Pullbugta vik /Se      
Pullen utvidgning i vattendrag /Se      
Pullen fördjupning /Se      
Punde gd /Se      
Pundslette slåttermark /Se      
Pundsletten slåttermark? /Se      
Punnerud gd /Se      
Punnerud ortn. /Se      
Purka fjäll /Se      
Purleviki vik /Se      
Purlogviki vik /Se      
Purvollen gård /Se      
Pålaneret näs /Se      
Pålaskjeret skär /Se      
Pålaskjeret skär /Se      
Pålasundet sund /Se      
Pålset bebyggelse /Se      
Pårkala gård /Se      
Pårkåtorp gård /Se      
Påssåsen by /Se      
Pøilen gd /Se      
Pøilen gd /Se      
»Quesardalen» försvunnet gd-namn /Se      
Qngull Saknas      
*Qwist på Magnor Kast f.d. gränsmärke      
Ra gd /Se      
Raa ortn. /Se      
Raadaaen älv /Se      
?Raade gd /Se      
Raana gd /Se      
rad ortnamnselement /Se      
Raden ås /Se      
Rafteset gd /Se      
Raftesida del av Varangerfjorden /Se      
Ragða å /Se      
*Ragnuagais fjäll      
Rahkkeravjo land /Se      
Rakkaso, Rakkaså myrar /Se      
Rakkaso, Rakkaså myrar /Se      
Rakkebåane rev /Se      
Rakkestad sn o hd      
Rakkestad gårdnamn /Se      
Rakkestad ortnamn /Se      
Rakkestad bebn /Se      
Raknehaugen gravhög /Se      
Rambergssjöarna sjöar      
Rambøl gd /Se      
Rambøl gd /Se      
Ramfjord fjord      
Ramlo by /Se      
Ramsheimer orter /Se      
Ramski ortnamn /Se      
Ramski gd /Se      
Ramstad ortn. /Se      
Ramstad ortnamn /Se      
Ramstad gd /Se      
Ramsugla vattendrag /Se      
Rana vattendrag /Se      
Rand gd /Se      
Randabergvegen väg /Se      
Randabygda bygdenamn /Se      
?Randalselven älv      
Randaskoga skog /Se      
Randastova fiskebod /Se      
*Randellobäck råmärke /Se      
Randigulhølet bebyggelsenamn /Se      
Randigulkjella källa /Se      
Randsfjorden sjö /Se      
*Ranfäringsälven älv      
Ranheimr plats /Se      
Ranmariki förr rike /Se      
Ránriki förr rike /Se      
Ramton gd /Se      
*Rapiskajdi lokal      
Rapstad ortnamn /Se      
*Rasla vattendragsnamn /Se      
?Rasta torp      
rast ortnamnselement /Se      
Rasta ortnamn /Se      
Rasta ortnamn /Se      
Rasta gd /Se      
Rasta gd /Se      
Rastad ortnamn /Se      
*Rattangersfjorden fjord      
Rauberg gd /Se      
Rau(d)a vattendrag /Se      
*Rauðinn gd /Se      
Raudøyna ö /Se      
Rauk gårdnamn /Se      
Raumafylki fylkesnamn /Se      
Raumaríki landskap /Se      
Raumaríki bygd /Se      
*Raumelfr älv /Se      
Raumsdal dal /Se      
Raumsdalr förr rike /Se      
Rauø gård      
Rauö ö      
Ravlo gd /Se      
Ravnås gd /Se      
Re- ortnamnselement /Se      
Re gd /Se      
Re gd /Se      
Re gd /Se      
Re gd /Se      
Re gd /Se      
Re försv. häradsnamn, nu hd /Se      
Rebækken älv /Se      
Redalen gd /Se      
Redalen dalgång /Se      
Redalen, øvre o nedre gdr /Se      
Redalsvandet ortnamn /Se      
*Reflindadalen ådal      
Refsal(en) gårdar /Se      
Refsal(en) ortn. /Se      
Refset gd /Se      
Refset gd /Se      
Refstad ortn. /Se      
Refsteinn gd /Se      
Refsås gd /Se      
Reia Saknas /Se      
Reian Saknas /Se      
Reie Saknas /Se      
Reiekvam gd /Se      
Reikerås gd /Se      
Rein kloster /Se      
Reinsennvatnet insjö /Se      
Reinsåsen säter /Se      
Reinås gd /Se      
Reinåsen gd /Se      
Reipa älv /Se      
Reiptrugsteinen sten /Se      
reit gårdsnamnselement /Se      
Rekstr ö /Se      
Rendalen Saknas /Se      
Renla vattendragsnamn /Se      
Renna, Rennen ånamn /Se      
Renna älv /Se      
Rensjöen sjö      
*Resebottnn Saknas      
Revling gd /Se      
?Revlingkletten fjäll      
Revlingsjöerne sjö /Se      
Riðabú sogn /Se      
Rihåen del av Glommen /Se      
Rimøyna ö /Se      
Rinda ånamn /Se      
Ringerike jordbruksbygd /Se      
Ringerike bygd /Se      
Ringerike landskap /Se      
Ringla å /Se      
Ringsaker sn o. hd /Se      
Ringstad ortnamn /Se      
ris ortnamnselement /Se      
Risset gd /Se      
Rishågegga fiskeplats /Se      
Rismaalstind ortnamn /Se      
Rismaalstind fjäll /Se      
Riste ortn. /Se      
Ristrirevfjell fjäll /Se      
Rive, Søndre o. Nordre gd(ar) /Se      
Rive, Søndre o. Nordre gd /Se      
Rjoande fors fors /Se      
Rjukan vattenfall o forsar /Se      
Rjukan forsar /Se      
Rjåneset näs /Se      
Roasten sjö      
Roasten sjö      
Robøle bygd /Se      
Robølesbygdi bygd /Se      
Rodmen Saknas      
Róðrarfjörð gd /Se      
Rogaland del av Norge      
Rógaland landskap /Se      
Rogaland fylke /Se      
Rogaland fylke /Se      
Rogaland landskap /Se      
Rogaland fylke /Se      
Rogaland fylke /Se      
Rogaland fylke /Se      
Rogaland fylke /Se      
Rogaland landskap /Se      
Rogaland förr rike /Se      
Roge Saknas      
Rogen sjö      
Rogne bygd /Se      
Rognedjupet Saknas /Se      
Rognsbygdi bygd /Se      
Rogshåen sidosjö /Se      
Rogstad ortnamn /Se      
Rogstad gd /Se      
Rogstad gd /Se      
Rokne gd /Se      
Rokne gd:ar /Se      
Roknem gd /Se      
Rokoen älv /Se      
Rokstad gd /Se      
Rokstad gårdnamn /Se      
Rokta älv /Se      
Roland ortnamn /Se      
Roldnes gd /Se      
Roldnes gd /Se      
Rolla ånamn /Se      
Rom gdr /Se      
Rom ortn. /Se      
Rombaken fjord /Se      
*Rombölesjön sjö      
Romerike del av Norge      
Romarike del av Norge      
Romerike del av Norge      
Romerike landskap      
Romerike del av Norge      
Romerike Saknas /Se      
Romerike jordbruksbygd /Se      
Romerike landskap /Se      
Romerike landskap /Se      
Romerike bygd /Se      
Romerike landskap /Se      
Romerike område /Se      
Rommorsåsen berg      
Rommorsåsen berg      
Rommungen, se Römungen sjö      
Romsdal amt      
Romsdal amt /Se      
Romsdal amt /Se      
Romsdal dalgång      
Romsdalen Saknas /Se      
Romsiön, se Römsjön sjö      
Rondane fjäll /Se      
Rondane fjällparti /Se      
Rondane fjäll /Se      
Rondane fjäll /Se      
Ronsvall »støl» /Se      
Ronsvall støl /Se      
Roparneset gd /Se      
Rora Saknas /Se      
Rore sjö /Se      
Rorsholt gd /Se      
Rosendal gods /Se      
Rosevall gd /Se      
Rosevall gd /Se      
Rosfjord gd /Se      
Rosfjord gd /Se      
*Rossastaðir försv. beb. /Se      
Rossum gd /Se      
rost ortnamnselement /Se      
?Rosten ortnamn /Se      
?Rosten ortnamn /Se      
Rostesund ortnamn /Se      
Roslöen ortnamn /Se      
Rotberget berg      
Roti gd /Se      
Rotla älv /Se      
*Rotn fors /Se      
Rotneim gd /Se      
-rud ortnamnsefterled /Se      
rud element /Se      
rud ortnamnselement /Se      
-rud, -rød gårdsnamn /Se      
-rud eled i bebn /Se      
Ruðma fno. älvnamn /Se      
Rudningi älv /Se      
Rue gårdar /Se      
Rugga vattendragsnamn /Se      
Ruggeflåten gd /Se      
Ruggesæter gd /Se      
*Rugla älv /Se      
Rugldalen gd /Se      
Rugtvet gd /Se      
Rui gd      
Ruksis kärke offersten /Se      
Rullend ortnamn /Se      
Rumla vattendrag /Se      
Runddammen tjärn /Se      
Runde bebn /Se      
Runde ö /Se      
Rundeman fjäll /Se      
*Rundhambre gränsmärke /Se      
Rundhåen sjö /Se      
Rundhåen, L. o. St. förbindelsesjöar /Se      
Rundsjön? sjö      
Runningsbøjane ägonamn /Se      
Runsevold lht /Se      
Rundszevold plats /Se      
Rundszevold »plats» /Se      
Runnetjärn tjärn /Se      
Runningjen, Runningane, Ryn(n)ingane tegar m.m. /Se      
Runningsbøjane inäga, ängsmark? /Se      
Runsevold lägenhet /Se      
Runzival ortnamn /Se      
Ruska stam i vattendragsnamn /Se      
Russås gd /Se      
rust ortn-element /Se      
Rusvæk ortnamn /Se      
Ruten fjäll /Se      
Ruten fjäll /Se      
Rutfjellet fjällområde /Se      
Rutfjällen fjäll      
Ruthefiell, se Rutfjällen fjäll      
Rutpiken fjälltopp      
Rydningsby gd /Se      
Ryen ortnamn /Se      
Rye[n] gd /Se      
Ryfylke Saknas      
Ryfylke fogderi /Se      
Ryfylke del av fylke /Se      
Ryfylke Saknas /Se      
Ryfylke del av fylke /Se      
Rygg gd /Se      
Rygge sn      
Rygge hd /Se      
Rygge hd /Se      
Rygge hd /Se      
Rygge sn o. hd /Se      
*Ryggeholmen holme      
Rygin gd /Se      
*Rýgjarbit gränspunkt /Se      
Rykind ortnamn /Se      
*Rymta vattendrag /Se      
Rymteland gd /Se      
Ryta älv /Se      
*Ryving(s)sida kustparti /Se      
Råberget, se Gråberget berg      
Rånkletten fjäll /Se      
Råsk by? /Se      
Råum gdr /Se      
Råum gd /Se      
Råvattnet, Stora sjö      
Råvattnet, Stora sjö      
Rååbygge laugh fjälltrakt /Se      
Rægevig hamn /Se      
*Rämsberg berg      
Rävsalen ortnamn /Se      
Rævesand ö /Se      
Rävsal(a) ortnamn /Se      
Röa å      
Röa å      
Röa å      
Røbringen gd /Se      
rød element i bebn /Se      
-rød, rud element /Se      
Røddi ortn. /Se      
*Rödehall f.d. gränsmärke      
Rødenes ortnamn /Se      
Rödenes, se Aursmork sn      
Rødenessjøen sjö /Se      
»rødsæther» gd      
»rødsæther» gd      
?Rödtjern tjärn      
Røe bygd /Se      
Røia åar /Se      
Røiadall försvunnen gd /Se      
Röien Lacus, se Rogen Saknas      
Røikjenes udde /Se      
Røiksund sund /Se      
Röjden sjö      
Röksund Saknas /Se      
Røksund by /Se      
Røllend ortnamn /Se      
Rømmen gd /Se      
Römsjöen sjö      
Römsjön sjö      
Rømua älv /Se      
Römungen sjö      
Røn sn /Se      
*Rönnehall Saknas      
Røragen sjö /Se      
*Rörmods mosa mosse      
Rörselv å      
*Rösa kiölenn riksröse /Se      
Rösholm ortnamn /Se      
Røsholt gd /Se      
Röskjölen berg      
Rösekölen Saknas /Se      
Röskjölen berg      
*Rössekyöllen riksröse /Se      
Røsslend bygd /Se      
Røsten gd /Se      
Røta bruk /Se      
Röta älv /Se      
Røte ortnamn /Se      
Røte gdr /Se      
Røten gd /Se      
Røu gd /Se      
Röuanet, se Råvattnet, Stora sjö      
Rövatn, se Råvattnet, Stora sjö      
Rövattnet sjö      
*Rövåla fjäll?      
Røvær fiskeläge, ö /Se      
Røyne gd /Se      
Sagahaugfjorden sjö      
Sage gd /Se      
Sakshaug sn      
Sakshaug sn      
Sakshaug gård o sn /Se      
Sakshaug gd /Se      
Sakshaug gd /Se      
Sakshaug gård /Se      
Sakshaug gd /Se      
Sakshaug gd o. sogn. /Se      
Sakshaug gd o sn /Se      
Sakstad gd /Se      
Saksvik gd /Se      
-sal ortnamnselement /Se      
Salangen fjord      
Salangen fjord /Se      
Salebo Siöö, se Selbusjön sjö      
Salholmen ö      
Salholmen ö      
Salholmen ö      
Salholmen ö      
Salholmen holme /Se      
Salsaoae, -salsaoe åkernamn /Se      
Salsfjället berg /Se      
Salsfjället berg /Se      
Salsfjället fjäll /Se      
Salsfjeldet fjäll      
Salsfjeldet fjäll      
Salsskal toppen på Salsfjället /Se      
Salsteinen sten /Se      
Saltbu beb. namn /Se      
Saltbutangen gd /Se      
?Saltdalen sn o hd      
Saltdalen sn o. hd /Se      
Saltelven älv /Se      
Salten bygd /Se      
Saltfjord fjord /Se      
Salthella gd /Se      
»saltkefilssát» bebn? /Se      
Saltkjelmarka gd /Se      
Saltkjelvik gd /Se      
Saltnes gdn /Se      
Saltnes gd /Se      
Saltvegen väg /Se      
Saltåg gd /Se      
Saltøen ö /Se      
Sameia ortnamn /Se      
Sameiejordet ortnamn /Se      
Samfella ortnamn /Se      
Samsal ortnamn /Se      
Samsal gd /Se      
Samsal gd /Se      
Samset ortnamn /Se      
Samslåtten ortnamn /Se      
Samstykket ortnamn /Se      
Sandsmork ortnamn /Se      
Sandö, Norra o. Södra öar      
Sama älv /Se      
Sama å /Se      
Sambøl gd /Se      
Samdal Saknas /Se      
Samdal gd /Se      
Samkom gd /Se      
Samlaherað namn på Jondalen /Se      
Samnaland del av herred /Se      
Samnanger herred /Se      
Samnøy ö /Se      
Samsjøen sjö /Se      
Sanda sn /Se      
Sandar ortnamn /Se      
Sandbuhaugen gravhög? /Se      
Sandeherad sn o. hd /Se      
Sande herred herred /Se      
Sanden gd /Se      
*Sandkjönvåla fjäll      
Sandnes bebyggelse /Se      
Sandnessjøen sjöbod /Se      
Sandsiön, se Sensjöen sjö      
Sandsiöö, se Sensjöen sjö      
Sandsjön sjö      
Sandtorg gd /Se      
Sandtorg gd /Se      
Sandtorg gd o. bygd /Se      
Sandtorpet gård      
Sandum gd /Se      
Sandum nedre gd /Se      
Sandungen ortnamn /Se      
Sandvikselva älv /Se      
Sandvær ortn. /Se      
Sangepullen utvidgning av vattendrag /Se      
Sangereid gård /Se      
Sankt Halvards kyrka kyrka      
Sankt Halvards kyrka kyrka      
Sankt Lawrencius k:a      
Sankt Mikaels kloster i Munkaliv Saknas      
Sankt Olaffs stad stad      
Sankt Olovs gård ärkebiskopsgård      
Sankt Olofs kyrka kyrka      
Sankt Olofs kyrka kyrka      
Sankt Olofs kyrka kyrka      
Sankt Olofs källa källa /Se      
Sankt Olofs vångar jordstycken /Se      
Sankta Mariakyrkan kapell /Se      
Sankta Maria kyrka kyrka      
Sansiön, se Semsjöen sjö      
Sarpsborgs prostadöme Saknas /Se      
Sarpsborg stad      
Sarpsborg stad      
Sarpsborg stad /Se      
Sartorøen öar      
Sarvimäki gd /Se      
Sau, Saude ortnamn /Se      
Saude, Sau ortnamn /Se      
saur element i bebyggelsenamn /Se      
Saurhlið eller Saurhlíð sagohistoriskt ortnamn /Se      
*Saxoi fjell fjäll      
Schukerfjällen ,se *Skjækkerfjället fjäll      
*Schuppivari fjäll      
Segestad gårdnamn /Se      
Segla älv /Se      
Seim ortn. /Se      
Seim gd /Se      
Sekken ö /Se      
Seklastad försv. ortnamn /Se      
Sekse gd /Se      
-sel eled i gårdsnamn /Se      
Seland gd /Se      
Selbjørn ö /Se      
Selbu sn      
Selbu sn      
Selbusjön sjö      
Selemorka gårdsnamn /Se      
Sellåter ortnamn /Se      
Selsjøen sjönamn /Se      
Selven gd /Se      
Selvær gd /Se      
Sem gd /Se      
Sem gdr /Se      
Sem gd /Se      
Sendre gdr /Se      
Sendin ortn. /Se      
Senja ö? /Se      
Sensjöen sjö      
Sensjöen sjö      
Sensjöen sjö      
Serkland gd /Se      
Serkland gd /Se      
-set eled i gårdsnamn /Se      
-set eled i ortn. /Se      
Seta fiskegrund /Se      
Setberg gd /Se      
-set(e) eled i bebn /Se      
Setehaug ortn. /Se      
-set(er) eled i ortnamn /Se      
Setnar gdnamn /Se      
-seto eled i bebn /Se      
-setr eled i bebn /Se      
-setr eled i bebn /Se      
-setr ortnamnselement /Se      
-setr eled i bebn /Se      
Setra gd /Se      
Setskogen sn /Se      
Setta älv /Se      
Setten sjö /Se      
Setton beb(?) /Se      
Sera Berg = Kölen gränsområde      
Seva Fiel, se Seva Berg gränsområde      
*Sevaån å      
Sevo, se Seva Berg gränsområde      
Sevra vattendragsnamn /Se      
Sialfuirki prästgård /Se      
*Sidoosojvi fjäll      
Sifo, se Seva Berg gränsområde      
Sigdestad ortnamn /Se      
Siggjo fjäll /Se      
Siggen fjäll /Se      
Sigridhella sten /Se      
Sigton beb.(?) /Se      
Sigvaldsteinar öar /Se      
Sigöret hmn      
Sik- fled i ortnamn /Se      
Sikla vattendragsnamn /Se      
*Sikoras gränsmärke      
Siktesöen gdnr /Se      
Siktesøen gd o. ö /Se      
Sikåå älv      
Siköret torp /Se      
Sykörn torp      
Siköret torp      
Silaamoen ort /Se      
Sild ö /Se      
Sildavågen vik[ar?] /Se      
Sildkoven fjordarm /Se      
Sildra vattendragsnamn /Se      
Sildvågnes gd /Se      
Siljan ortn. /Se      
Silka vattendragsnamn /Se      
Silstødtuvan fjälltopp /Se      
Simleelven älv /Se      
Simoa älv /Se      
Singlöen ö      
Sinnen Saknas /Se      
Sinnen bygd /Se      
Siriset bebyggelse /Se      
Sisselberget berg /Se      
Sisukla vattendrag /Se      
Sitla vattendragsnamn /Se      
Sitlidt ortnamn /Se      
Sivesin gd /Se      
Sivle gd /Se      
*Sixöra ö      
Sjernarøy skipreida /Se      
Sjoa älv /Se      
Sjoarvegen väg /Se      
Sjoaråkeren åkrar /Se      
Sjodalen älvdal, (fjälldal) /Se      
Sjodalsvatnet, Nedre o. Øvre sjöar /Se      
Sjoi, se Sjoa älv      
Sjonarhaugen ortn. /Se      
Sjuevolden bebyggelsenamn /Se      
Sjugurdsteinen sten /Se      
Sjorn ö /Se      
Sjunkan gd /Se      
Sjunkan gd /Se      
Sjunkfjorden gd /Se      
Sjårdalen dal /Se      
sjø o. vatn ortnamnselement /Se      
Sjøbuberget ortn. /Se      
Sjøli Eng äng /Se      
Sjølisceter säter /Se      
Sjøren gd:ar /Se      
Skaaden ortn. /Se      
Skaane gd /Se      
Skaanland gd /Se      
Skaanöien gd /Se      
Skaare gdr /Se      
Skaaseim gd /Se      
Skadeland gd /Se      
Skaðvin (Skoðvin) ortnamn /Se      
*Skaðvin ortnamn /Se      
Skagerak havsvik /Se      
Skagerrak hav /Se      
Skagerack hav /Se      
Skagnes gd /Se      
Skagnesodden udde /Se      
Skailand gd /Se      
Skakla vattendragsnamn /Se      
Skaland gd /Se      
Skalltuva fjälltuva /Se      
Skammestein gd och bygd /Se      
Skanken f.d. gd /Se      
Skankinn gd /Se      
*Skantunir försv. gd /Se      
Skanøy ortn. /Se      
Skánöyjarfjall Saknas /Se      
?Skara Saknas      
skard »hack i fjällkontur» m.m., ortnamnselement /Se      

  ^