ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norge (4)

Tabellregister        Sidslut

Gå till:

Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3

Baksidor

Finska ortnamn i Norge

Sök i hela samlingen "Världen"
Förkortningslista

– Tabell 4 –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 2336 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 27 Naturnamn: 0
Skarstad beb /Se   Roasten sjö  
Skarstein gd /Se   Roasten sjöar  
Skartveit gd /Se   Rottnan älv  
Skarvatun gd /Se   Rottnan älv  
Skattebu bygd (gränd) /Se   Rottnaälven (eller Rottnan) älv  
Skattebugrendi bygd (gränd) /Se   Räfsjön sjö  
Skatveit gd /Se   Röan å  
Skau gd /Se   Röjdan älv  
Skaun bygdenamn /Se   Röjden, Södra sjö  
Skaun bygdenamn /Se   Röros stad  
Skaun (Skogn) bygdenamn /Se   Röros stad  
Skauta älvar /Se   Svucku fjäll  
Skavang gd /Se   Svukuen fjäll  
Skavli gd /Se   ?Svullria Saknas  
Skavneset gd /Se   Trondheim stad  
Skea gd /Se   Trondheim stad  
Skea kyrka /Se   Trondhejm stad  
Skea gd /Se   Trondhjem stad /Se  
Skea gd /Se   Trondheim stad /Se  
Skea gd:ar /Se   Trondhejm stad /Se  
*Skeðjuhof norskt ortn. /Se   Trondheim stad  
Skedsmo gd /Se   Trysit hd  
Skedsmo ortn. /Se   Tryssil sn  
Skeggen gd /Se   Umbukten plats (fjällstuga)  
Skei gd /Se   Vigelen fjäll  
Skeibrok gd /Se   Vigelfjället fjäll  
skeið o. skeiði Saknas /Se   Örjedalen dal  
skeid ortnamnselement /Se      
Skeiðakr ortnamn /Se      
Skeiðakr gd /Se      
Skeiðishhóll gd /Se      
Skeiðismór ortn /Se      
Skeidåker ortnamn /Se      
Skeivolden plats /Se      
Skelve gård /Se      
Skiberskilen fjord      
Skiða älvnamn /Se      
*Skidhene Saknas      
Skien stad      
Skien stad      
Skien stad /Se      
*Skierffve ortn. /Se      
Skiftun herred /Se      
Skijwlistadæ by      
Skildeim gd /Se      
Skimla Saknas /Se      
Skinlå gd /Se      
Skinnarbu by? /Se      
Skinnarbøl gd /Se      
Skinnerflo ortnamn /Se      
Skinnreva älv /Se      
Skinnvegen väg /Se      
Skipakrok Saknas /Se      
Skiptvet sn o. hd /Se      
Skíringssalr ortnamn /Se      
?Skíringssalr ortnamn /Se      
*Skiringssalr Saknas /Se      
Skringssal vikingatida ort /Se      
Skíringssalr fno. ortnamn /Se      
Skirna älv /Se      
Skittresken sjö /Se      
*Skiærfini ortn. /Se      
Skjeberg berg /Se      
Skjelaai älv /Se      
Skjellungen gd /Se      
Skjeau gd /Se      
Skjeberg hd      
Skjeberg sn /Se      
Skjeberg sn o. hd /Se      
Skjeberg sn /Se      
Skjee socken      
Skjee sn /Se      
Skjelbostad Saknas /Se      
Skjelsbu gd /Se      
Skjelve gård /Se      
Skjelven gård /Se      
Skjelver gård /Se      
Skjelver gård /Se      
Skjenald gdnamn /Se      
Skjenald gd /Se      
Skjenald Saknas /Se      
Skjenangen sjö /Se      
Skjerka ånamn /Se      
Skjerlaget fiskeplats /Se      
Skjernøsund gd /Se      
Skjerpe gd /Se      
Skjerping gd /Se      
Skjerping(en) ortnamn /Se      
*Skjertevara, se *Biertevara fjäll      
*Skjertevararöset förr riksröse      
Skjervagen sjö /Se      
Skjetbakken gd /Se      
Skjetishølen ortnamn /Se      
Skjetlein gd /Se      
Skjevlo bro(?) /Se      
Skjevlo beb. (?) /Se      
Skjevlo gd /Se      
Skjevlo gd /Se      
Skjortelaushamn hamn /Se      
Skjulsta(d) ortnamn /Se      
Skjåstad ortnamn /Se      
Skjækkerfjället, Västra o Östra fjäll      
*Skjækkerfjället, Västra fjäll      
Skjækkerfjället, Västra fjäll      
*Skjækkerfjället, Östra fjäll      
*Skjäföen Saknas      
Skjæla älv /Se      
Skjælø gård      
Skjæveland Saknas /Se      
Skjæveland Saknas /Se      
Skjøl gd /Se      
Skjøl gd /Se      
Skjøl gd /Se      
Skjøl gd /Se      
Skjøl gd:ar /Se      
Skøljabogen gd /Se      
Skjøltorp gd /Se      
Skjøltorp gd /Se      
Skjøltvet gd /Se      
Skjønsby gd /Se      
Skjønsby gd /Se      
Skjørstad gårdnamn /Se      
Skjørten nordre og søndre gårdar      
Skoden, Skøyen gdnamn /Se      
*Skoðin ortnamn /Se      
Skofteby gd /Se      
Skogen telefonstation /Se      
Skogen telefonstation m.m. /Se      
Skogn hd      
Skogn bygdenamn /Se      
Skogn (Skaun) bygdenamn /Se      
Skogn herred Saknas /Se      
Skogrem gd /Se      
Skogsfjorden fjord      
Skogstad gd /Se      
Skogum Saknas /Se      
Skoklefald gd /Se      
Skollerud ortnamn /Se      
Skollerød ortnamn /Se      
Skolte bygd (gränd) /Se      
Skoltebygdi bygd (gränd)      
Skomvær fiskeläge /Se      
Skorpa ö /Se      
Skostredet gata /Se      
Skotfoss by /Se      
Skottan ortnamn /Se      
Skottevika vik /Se      
Skraatorp gd /Se      
Skrangla vattendragsnamn /Se      
Skratla vattendragsnamn /Se      
Skratla älvnamn /Se      
Skratla ånamn /Se      
Skravla vattendragsnamn /Se      
Skreppa vattendragsnamn /Se      
Skreppestad gårdar /Se      
Skrika å /Se      
Skrika ånamn /Se      
Skrivar(e)garden bruk /Se      
Skruvla älv /Se      
Skrögla älv /Se      
Skuggerud gd /Se      
Skulegården gd /Se      
Skulken Saknas /Se      
Skurra älv /Se      
Skvaldra vattendragsnamn /Se      
Skvaldra älvnamn /Se      
Skvaldra älvn. /Se      
Skvaldra älv /Se      
Skvaldra vattendrag /Se      
Skvaldra å /Se      
Skvalgreskjeret ortn. o. app. /Se      
Skvampla vattendrag /Se      
Skvampla bäck /Se      
Skålsjön sjö      
Skåltveit gd /Se      
Skåre skipreida /Se      
Skæ(i)diof ortnamn /Se      
Skälva ånamn /Se      
Skär i mosse mosse?      
*Skär i mosse gränsmärke      
Skärimosseröset riksröse      
Sköien ortn. /Se      
Skøyen, Skoden gdnamn /Se      
*Sladra ånamn /Se      
Slagen bygd /Se      
Slagen sn      
Slakleva gd /Se      
Slakklevsröset riksröse      
Slapöen gd /Se      
Sleipa vattendragsnamn /Se      
Slengen gd /Se      
Sleppen gd /Se      
slett ortnamnselement /Se      
Slettbødn ägonamn /Se      
Slettebø gd /Se      
Slettebø gd /Se      
Slettebøen gårdnamn /Se      
Slettebøen gårdnamn /Se      
Sletter öar /Se      
Sleva vattendragsnamn /Se      
Slidrefjorden älvutvidgning /Se      
Slipsteinsberget berg /Se      
Sloke gd /Se      
Slokø (sn? o.) hd /Se      
Slottsfjellet berg /Se      
Slovarp gd /Se      
Slumpa vattendragsnamn /Se      
Slumpa älv /Se      
Slurka vattendrag /Se      
Slurpa vattendrag /Se      
Slädeklefuan, se Slakklevsröset riskröse      
*Slægn älv /Se      
Släta bø(n) ortnamn /Se      
Slögene älv /Se      
Slögja älv /Se      
Smakkebåen rev /Se      
Smalhåen utvidgning av Sötna /Se      
Smedbøle gd /Se      
Smellop ortnamn /Se      
Smelvær gd /Se      
Smerkerud gd /Se      
Smertu gd /Se      
Smola bäck /Se      
Småhåene utbuktningar på Sömåen /Se      
*Småtjärn tjärnar      
Smølen ö /Se      
Smørberg bergnamn /Se      
Smørbøl gd /Se      
Smørdal beb /Se      
Smørgrav gd /Se      
Smørhetta berg /Se      
Smørholmen ortnamn /Se      
Smørholmen ö /Se      
Smørli ortnamn /Se      
Smørstad gd /Se      
Smørstakk skär- o. holme-namn /Se      
Smørþufua ortnamn /Se      
Smørpund gård /Se      
Smørpund gd /Se      
Smørslugua säter /Se      
Smørstein gd /Se      
Smørvik(en) ortnamn /Se      
Snaasenvatnet sjö      
Snaramo förr gd /Se      
?Snaasen sn      
Snaasen sn      
Snapperud bebyggelsenamn /Se      
Snapperud ortnamn /Se      
Snasa å /Se      
Snausen ortnamn /Se      
Snekætten fjäll /Se      
Snilstveit Saknas /Se      
Snåsa område      
Snåsa hd /Se      
Snåsa bygd /Se      
Snøhetta fjäll /Se      
Snöhättan bergnamn /Se      
*Snömossen gränsmärke      
Snørsvall gårdnamn /Se      
Sockefjället fjäll      
Sogn bygder      
Sogn fögderi      
Sogn bygder      
Sogn bygder      
Sogn landskap /Se      
Sogn landskapsnamn /Se      
Sogn fjord- o. ånamn /Se      
Sogn älv- o. fjordnamn /Se      
*Sogn älvnamn /Se      
Sogn älvsnamn /Se      
Sogn fjord /Se      
Sogna vattendrag /Se      
Sogna bruk /Se      
Sognfjorden fjord /Se      
Sognsføen inlopp t. Sognfjorden /Se      
-sokn eled i sockennamn /Se      
Sókn ö /Se      
Solberg sn      
Solberg gd namn /Se      
Solberg berg /Se      
Solberg gd /Se      
Solberg gd /Se      
Solberg gdr /Se      
Solberg ortnamn /Se      
Solberg gdr /Se      
Soleime gårdnamn /Se      
Soleimr ortn. /Se      
Solem gd /Se      
Solem gd /Se      
Soleröen ö /Se      
Sol(h)eim Saknas /Se      
Solken Saknas /Se      
Soll- förled i ö-namn /Se      
Solla älv /Se      
Sollabú Saknas /Se      
Solleröen ö      
*Sollerön ö      
Solleröen ö      
Solleröen ö /Se      
Sollim tidigare egen gd, nu säter /Se      
Sollør(en) gdr /Se      
Solløsen gd /Se      
Solskinsbakken gd /Se      
Solstad ortnamn /Se      
Solum Saknas /Se      
Solum gd-namn /Se      
Solum gdr /Se      
Solund ögrupp /Se      
Soløer landskap      
Solöer förr fogderi      
?Solöer landet omkring onellersta Glommen      
Solör landskap      
Solör landskap /Se      
Solör landskap /Se      
Solör dalgång      
Solör fögderi      
Solör fögderi /Se      
Solør område      
Solör landskap /Se      
Solöer del av Norge      
Solöer landet omkr. mellersta Glommen      
Solör fögderi /Se      
Solör landskap /Se      
Soløer Saknas /Se      
Solør ortnamn /Se      
»soløyum», se Solör fögderi      
soløyum, se Solør område      
Soma gd /Se      
*Somasojvi fjäll      
*Somasojviröset förr riksröse      
Sommar set(et) ortnamn /Se      
Sommereng ortnamn /Se      
Sommerland ortnamn /Se      
Sommerset ortnamn /Se      
Songa å- o. (d.) sjönamn /Se      
Songe som no. ortn. o. som led i no. ortn. /Se      
Songe ortnamn /Se      
»Soolstadir» försv. ortnamn /Se      
Soprum gd /Se      
Sorka vattendragsnamn /Se      
Sorka älvar /Se      
Sorken älv /Se      
Sorkues gd /Se      
?Sorkvola fjäll /Se      
Sorshaug gd o. sn /Se      
Sortland sn o. hd /Se      
Sosteliæ ortn. /Se      
Sota älv /Se      
Sota, Lille älv /Se      
Sótanes ortnamn /Se      
Sótaruð ortnamn /Se      
Sothaugen bronsåldershög /Se      
Sotra, Store o. Lille öar /Se      
Sottjernet sjö /Se      
Sotåen älv /Se      
Souckefjäll fjäll      
Spanne åker /Se      
Spannskuren åker /Se      
?Sparbo fylke del av Trondelagen /Se      
Sparbo, se Sparbuen hd      
Sparbuen hd      
Sparbu härad och gäll /Se      
Sparbu härad och gäll /Se      
Sparbu hd      
Sparbu härad o. gäll      
Sparbuen hd      
Sparbu härad o. gäll      
Sparbu härad o. gäll      
Sparbu hd      
Sparbu härad o. gäll      
Sparbu härad o. gäll      
Sparbuen hd      
Sparbu härad o. gäll      
Sparbuen hd      
Sparbu härad o. gäll /Se      
Sparbu härad o. gäll /Se      
Sparbu förr fylke, nu herred o. gäll      
Sparbu hd /Se      
Sperta vattendragsnamn /Se      
Spetsbergen ögrupp /Se      
Spildre älv /Se      
*Spillerfjord Saknas      
Spind halvö och herred /Se      
Spindanger gd /Se      
Spinderaasen gd /Se      
Spitalen sjukhus      
Spitalen sjukhus      
Spitra vattendrag /Se      
Spjotter, Spjotum, Spjode bebyggelsenamn /Se      
Spjutenga gd(?) /Se      
Spjutmyrstykket gd /Se      
Spor gd /Se      
Sporkland gd /Se      
Springover älv /Se      
-sta (-stad, -sted) ägonamn /Se      
-sta ortnamnselement /Se      
Stabbabåen ortnamn /Se      
Stabbabåen ortnamn /Se      
Stabbaflua ortnamn /Se      
Stabben ortnamn /Se      
Stabbholmen holme? /Se      
Stabbskäret skär? /Se      
Stabburet som namn på fiskegrund /Se      
Stabæk ortnamn /Se      
-stad (-sted, -sta) element i ägonamn /Se      
-sta(d), -sted o. -städe element i bebyggelsenamn /Se      
-stad eled i bebn /Se      
-stad eled i bebn /Se      
-stad efterled i ortnamn /Se      
Stadeim Saknas /Se      
-stadir eled i ortn. /Se      
-staðir efterled i ortnamn /Se      
-staðir eled i bebn /Se      
-staðir eled i bebn /Se      
-staðir eled i bebn      
-staðir eled i bebn /Se      
Staðr halvö /Se      
Staðr halvö /Se      
Stadsbygden halvö /Se      
Stadstad gårdnamn /Se      
*Stafdalr dal /Se      
Stafuenn gränsmärke /Se      
Stai gd /Se      
Stakkestad ortnamn /Se      
Stalheim gd /Se      
Stampetorpet gd /Se      
Stamstad beb /Se      
Stangaland skipreida /Se      
Stangefjeld gd /Se      
Stangeland gd /Se      
Stangeraaen å /Se      
Stangesund sund /Se      
Statkelle plats (by) /Se      
Staurøen gd /Se      
Stavaaen ortnamn /Se      
Stavaaen älvnamn /Se      
Stavaflaten naln /Se      
Stavanger stad      
Stavanger stad      
Stavanger stad o. stift      
Stavanger stad      
Stavanger stad o. stift      
Stavanger stad o. stift      
Stavanger stad      
Stavanger stad o. stift      
Stavanger stad o. stift      
Stavanger stad o. stift      
Stavanger stad      
Stavanger stad o. stift      
Stavanger stad o. stift      
Stavanger stad o. stift      
Stavanger stad o. stift      
Stavanger stad o. stift      
Stavanger stad o. stift      
Stavanger stad, stift      
Stavanger stad      
Stavanger stad      
Stavanger stad      
Stavanger stad o. stift      
Stavanger stad /Se      
Stavanger stad /Se      
Stavanger stad /Se      
Stavanger stad /Se      
Stavanger stad /Se      
Stavanger stad /Se      
Stavdøl gd /Se      
Staven gd /Se      
Staven gd /Se      
Stavenes (Stavnes) halvöar och näs /Se      
Stavern stad /Se      
Stavlo by /Se      
Stavøen gd /Se      
Stavøen gd /Se      
Stavøen gd /Se      
-sted, -städe o. sta(d) element i bebyggelsenamn /Se      
-sted (-sta, -stad) element i ägonamn /Se      
Stedje gd /Se      
Steenvigsholm förr slott      
Steglemoen terräng /Se      
Stegleøyni ö /Se      
Steilene öar /Se      
Steinafallet Saknas /Se      
Steinane ägonamn /Se      
-steinane element i ägonamn /Se      
Steinbitsloen ortn. /Se      
Steinbudalsaas Rös gränsmärke      
Steinbåen ortnamn /Se      
Steinde yd /Se      
Steinde gd /Se      
Steingrimsbakkin backe /Se      
Steinland gårdnamn /Se      
Steinløisen gd /Se      
Steinløssæteren gd /Se      
Steinneset gd /Se      
Steins- ortnamnsförled /Se      
Steinseng ortnamn /Se      
Steinsland gårdnamn /Se      
*Stejelholm öar /Se      
Stekabakken natn /Se      
Stekaberget natn /Se      
Stekaneset näs /Se      
Stekaskjeret skär /Se      
Stekasund sund /Se      
Stekasundet ortnamn /Se      
Stekasundet sund /Se      
Stekasundi sund /Se      
Stekholmen holme /Se      
Stekholmen ortnamn /Se      
Stekholmen holme /Se      
Stemningsplutten vattensamling /Se      
Stend gd /Se      
*Stenholmen gränsmärke      
Stenhåen sjö /Se      
*Stenvikholm förr slott      
Steinvikholm slott      
Steinvikholm slott      
Steinvikholm slott /Se      
Stenbøl gd /Se      
Stenbøl gd /Se      
*Stene Saknas      
»Stenholt» gård      
Stenviksholm boställe      
Stenbæk gård      
Stertebakken gd /Se      
Sterten gd /Se      
Sterten gd /Se      
Stertland gd /Se      
Stevning by /Se      
Stikkelen sjönamn /Se      
Stiklarstad sn      
Stiklen älvnamn /Se      
Stiklestad kyrka /Se      
Stiklestad gdr /Se      
Stiklingen sjö /Se      
Stillesby gd /Se      
Stillingsrud gd /Se      
Stillis Eghe gd /Se      
Stinmen gd /Se      
Stjerterud gd /Se      
Stjórn fjordnamn /Se      
Stjórn ånamn /Se      
Stjördalen del av amt      
Stjørdalen hd      
Stjørdal hd      
Stjördalen Saknas /Se      
Stjørdalen dalgång      
Stockholm ortn. /Se      
Stokkaholmr holme /Se      
Stokke socken      
Stokke gd /Se      
Stokkebø ortnamn /Se      
Stokkeland gårdnamn /Se      
Stokkeskog ortn. /Se      
Stokksund gd /Se      
Stokland gårdnamn /Se      
Stokstad beb /Se      
Storberget berg      
Storberg gd /Se      
Stord ö /Se      
Storð ö /Se      
Storð ö /Se      
Storefoss tätort /Se      
Storekøyta tjärn /Se      
Storeleiet fiskegrund /Se      
Storfiskplutten vattensamling /Se      
Storfossen fall /Se      
Storflya sel /Se      
Storhåen sjö /Se      
Storhåen utvidgning av Sölna /Se      
Storhåen utvidgning av Kolsa /Se      
Storlaget fiskeplats /Se      
Stormolonet utvidgning i Tunnsjöälven /Se      
Storruten fjälltopp /Se      
Storsjøen sjö /Se      
Storøksnerpullen vik /Se      
Strand gd /Se      
Strand ortnamn /Se      
Strand ortnamnselement /Se      
Stranda gd /Se      
Strandafjorden fjällsjö /Se      
*Strandalængja försvunnet ortn. /Se      
Strenge gd /Se      
Strengehus velde gd /Se      
Strengelsrud gd /Se      
Stengen gd /Se      
Strengen gd? /Se      
Strengen gd /Se      
Strengenes gd /Se      
Strengenes gd /Se      
Strengereid gd /Se      
*Strengener gd? /Se      
Strengrin gd /Se      
Strengsdal gd /Se      
Striaan ånamn /Se      
Strian ånamn /Se      
Stridsmon ortnamn /Se      
Strigle bekken bäck /Se      
Strindfjorden fjord /Se      
Stroka älv /Se      
Strutmyren myr      
Stryn ortnamn /Se      
Stryn härad /Se      
Stryn bygd /Se      
Stryn älv /Se      
?Strömsbugt by      
*Strömsby Saknas      
Strøna fjäll /Se      
Strønes gd /Se      
Strønstad gd /Se      
Strötjärnet sjö      
Strøtvet gd /Se      
Strøy älvnamn /Se      
Stubben älvnamn /Se      
Stufstad gårdnamn /Se      
Stufuastodum beb? /Se      
Stugudalen ort /Se      
-stugu(n) eled i bebn /Se      
?Stupstad gårdnamn /Se      
Stuput ortnamn /Se      
Stuput gd /Se      
Stusrud gd /Se      
Stuvestad gårdnamn /Se      
Stykmødrene terräng /Se      
Styrvoll sn /Se      
Stångeskär skär /Se      
Stænnsru gd /Se      
-städe, -sta(d) o. -sted element i bebyggelsenamn /Se      
Stärringen gd /Se      
Stöa Saknas /Se      
-støl ortnamnselement /Se      
Stördalen del av Nordre Trondheims Amt      
Støren hd /Se      
Størløs gd /Se      
Størløs gd /Se      
Støveren ortnamn /Se      
Støvin gd /Se      
Suckefiell, se Svuckufjäll fjäll      
Sudergarthen skomakargård /Se      
?Sudreim sn      
Suðrkormt skipreida /Se      
Suhl-...Fjällen, se Sölen fjäll      
Suldal skipreida /Se      
Sulen ö och härad /Se      
Sulen herred /Se      
Sulfjällen, se Sölen fjällrygg      
*Sulfjället fjäll      
Sulken Saknas /Se      
Súln-, sulu- fled /Se      
Sulu älv /Se      
*Sunby Saknas      
Sund ortnamn /Se      
Sundalen ortnamn /Se      
Sundby ortnamn /Se      
*Sundby gård      
Sunde gd /Se      
Sundfær gd /Se      
Sundfør ortnamn /Se      
Sundmøre del av fylke, förr eget fögderi /Se      
Sundmör del av amt      
Sundvor gård /Se      
Sunnanfjälls del av Norge      
Sunnanfjälls del av Norge      
Sunnanfjälls del av Norge      
Sunnanfjeldske Norge del av Norge      
Sunnanfjeldske Norge del av Norge      
Sunnby ortnamn /Se      
Sunnlo gd /Se      
Sunnmøre landskap /Se      
Sunnmøre fogderi /Se      
Sunnmöre landskap /Se      
Sunnylven fjord /Se      
Suockofiell, se Svuckufjäll fjäll      
Surdal gd /Se      
Surendalen herred /Se      
Surfällingen gd /Se      
Surka vattendragsnamn /Se      
Surka älvnamn /Se      
Surkebækken älv /Se      
+Surkuliid gd /Se      
Surta å /Se      
Surten bebn /Se      
Survik gd /Se      
Susbäcken ånamn /Se      
Susla vattendragsnamn /Se      
Susna floden /Se      
Susna sjönamn /Se      
+Sútarabæli gd /Se      
»Sútarastræti» gata /Se      
Sutla vattendragsnamn /Se      
Sutla /Susla/ älv /Se      
*Svalaruð ortn. /Se      
Svalastogo gdrnamn /Se      
Svalbard ögrupp /Se      
Svangstjern sjö      
Svangstjern sjö      
Svartangen sjö /Se      
Sverteblæjå skär /Se      
*Svartekulle tidigare gränsmärke      
Svea gd /Se      
Svean gd /Se      
-sve(en) eled i bebn /Se      
Sveinabýr ortnamn /Se      
Sveine gd /Se      
Sveio bygd /Se      
Svelgjerkjer ortn. /Se      
Sveljan älv /Se      
Svelvik bebyggelse /Se      
Svenning gd /Se      
Svenningdalen gd /Se      
Svenoa älv /Se      
Svenskernes Vei väg /Se      
*Svensvåla ?fjäll      
Svergetjernet tjärn /Se      
Svida gd /Se      
Svimbel gd /Se      
Svinevju, (nu Svene) sn /Se      
Svinesund sund /Se      
Svinesund sund      
Svinland ortn. /Se      
Svinslåa älv /Se      
Svinstad gårdnamn /Se      
Svinstad gårdnamn /Se      
Svinrås gd /Se      
Svinvær fiskeläge /Se      
Svinøya ö /Se      
Svissaren grund /Se      
Svissarleia Saknas /Se      
*Svolp vattendragsnamn /Se      
Svolvær fiskeläge /Se      
Svori älv /Se      
Svukuen, Store fjäll      
Svukuen fjäll /Se      
Svukuen fjäll      
?Svukuen, Stora fjäll      
Svukuenstöt klint /Se      
Svukuenstöt del av Svukuen /Se      
Svukufjäll fjäll      
Svukufjäll fjäll      
Svukufjäll fjäll      
Svukufjäll fjäll      
Svukufjäll fjäll      
Svukufjäll fjäll      
Svukufjäll fjäll      
Svukufjäll fjäll      
Svukufjäll fjäll /Se      
Svucku fjäll Saknas /Se      
Svukufjäll fjäll      
Svukuriset fd gd, nu by /Se      
*Svuku stöt fjälltopp      
*Svuku stöt fjälltopp      
Svucköstöt fjäll /Se      
*Svurkvåla fjäll /Se      
Svåa älv /Se      
Svøu älv /Se      
Sya ånamn /Se      
Sya å /Se      
Sygnefjelle fjäll /Se      
Sygnefjellet fjäll /Se      
Sygno fjäll /Se      
Sykkylven fjord /Se      
*Sÿkörsudde udde      
Sylva älv /Se      
Sylva älv /Se      
Synndal dalnamn /Se      
Sysla bäck /Se      
Syslok gd /Se      
Systad gd /Se      
Sytterbekken bäck /Se      
Syverstad by      
*Syvia Saknas /Se      
Sywiabaki råmärke /Se      
Sæbø skipreida /Se      
Sæbø ortn. /Se      
Sæheim ortnamn /Se      
*Sälkina fjällen fjäll      
Sälmfjällen Saknas /Se      
Sända ånamn /Se      
Særswad vadställe /Se      
Sæter ortnamnselement (bebn) /Se      
-sæter ortnamnselement /Se      
Sæterbøen ortnamn /Se      
Sæterbøen ortnamn /Se      
-sæter(en) eled i bebn /Se      
*Sätersund Saknas      
Säterfjern fjärn      
Sætra gd /Se      
Sæve gd /Se      
Sæve gd /Se      
Sæveli gd:ar /Se      
Sødorp sn /Se      
?Sölen fjällrygg      
Sölen fjäll      
Söndhordland fögderi      
Söndmöre del av fylke      
Søndmøre fylke /Se      
Søndmør fogderi /Se      
Sønnsåsen gd      
Sønset gd /Se      
Sønstenes beb      
Sördal dalnamn /Se      
Sørhuglen ö och sn /Se      
Sørhus, Søndre gård /Se      
Sørkedalen gd /Se      
Sørle gd /Se      
Sörli Saknas /Se      
Sörli o. Nordli härader /Se      
Sörli o. Nordli snr      
Sörli sn /Se      
Sörli sogn /Se      
Sørma vattendragnamn /Se      
Sørsalten fjord /Se      
Sörum eller Sörgården Saknas      
Sörum gd /Se      
Sör-Vammsjön sjö      
Sötil älv /Se      
Søvde sn /Se      
Søve gd /Se      
Sövri älv /Se      
Søyd-, Søyda ortnamnselement /Se      
Taangen? sn /Se      
Taasen gd /Se      
Tales gd /Se      
Talga ö? /Se      
Talga, Nord- ö /Se      
Talga, Sør- ö /Se      
*Talgr försvunnen gd /Se      
*Talgr f. gd /Se      
Talgsjøen fjord /Se      
Talgø gd /Se      
Talgø gd o. sogn /Se      
Talgø gd /Se      
Talgø gd /Se      
Talhaugen ortnamn /Se      
Talholen ortnamn /Se      
tall (toll) ortnamnselement /Se      
Tallaasen ortnamn /Se      
Tallaasen, Tollehaugen, Tollehommen, Tolleskogen ortnamn /Se      
Talleraas bebyggelse /Se      
Talleraas bebyggelse /Se      
Talvisen Noroja, se Dalvinårred myrar      
Talvisen Nårråja, se Dalvinårred myrar      
Tana hd /Se      
Tana älv gränsälv /Se      
Tana älv      
Tana älv      
Tana älv      
Tana älv älv /Se      
Tana kapell förr kapell      
Tanberg gd /Se      
Tandån, se Tangån å      
Tandån, Stora älv      
Tandån, Stora Saknas      
Tandaaen ånamn /Se      
Tanem gdr /Se      
Tanem gdr /Se      
Tanem gdr /Se      
Tanen stad      
Tàngen gård, udde /Se      
Tangstad gårdnamn /Se      
Tangån å      
Tannum nordre gd /Se      
Tannum nordre gd /Se      
Tannum søndre gd /Se      
Tannåhn, se Tandån, Stora å      
Tansøen bebyggelse /Se      
Tannsjön sjö      
Tanum sn o. gd /Se      
Tanum sn /Se      
Tanum gd /Se      
Tanum sn o. gd /Se      
Tanum sn o. gd /Se      
Tanum øvre o. nedre gdr /Se      
Tanum, Övre o. nedre gdr /Se      
Tanum gd /Se      
Tappen näs /Se      
Tapstad gd /Se      
Tarberg Saknas /Se      
Tarmen fjärn /Se      
Tarva gd /Se      
Tarva ö /Se      
Taska del av älv /Se      
Tasta gd /Se      
Tastad gd /Se      
Taura bäck /Se      
Tautra ö o. kloster /Se      
Tautra ö /Se      
Tavla vattendragsnamn /Se      
Tegneby Saknas /Se      
Tegneby Saknas /Se      
Teisen gd /Se      
Teksmona ortnamn /Se      
Telemarken amt      
Telemark landskap /Se      
Telemark landskap /Se      
Telemark bygd /Se      
Telemark del av Norge /Se      
Telemark fylke /Se      
Telavad ortn /Se      
Telgland ortn. /Se      
Telgland gårdar /Se      
Tegsetr gårdnamn /Se      
Tellesaas bebyggelse /Se      
Tellesaas ortnamn /Se      
Temba fiskeplats /Se      
Tembo fiskeplats /Se      
Tengesdal gd /Se      
Tengs gd /Se      
Tengselven älv /Se      
Tengserid gd /Se      
Tengslemarkæ Saknas /Se      
Tenkelven älv /Se      
*Tenomodka ed      
*Tenomodka ed      
*Tenomodkaröset förr riksröse      
*Tensäln, se Tana älv      
Teodor sten /Se      
Teodor sten      
Terland gårdnamn /Se      
Terøen gd /Se      
Tésal(i)r ortnamn /Se      
Tésalir tidigare gd /Se      
Tésalir ortnamn /Se      
Tesen gd /Se      
Tetting elvi älv /Se      
Tev ortnamnselement /Se      
Tevre gd /Se      
The Boat Bottom Upward fjäll /Se      
Þengilsstaðr Saknas /Se      
*Thiödh(a)stadhir gårdnamn /Se      
»þiodastadam» Saknas /Se      
»þiodhstadarudi» Saknas /Se      
»thiornsioar holm» gränsmärke      
»Þiura» å /Se      
Þjótta ö? /Se      
»Tholcheberrig» gd /Se      
*Þórshof ortnamn /Se      
*Pórsland gd /Se      
Þórsnes ortnamn /Se      
Þórsøy ortnamn /Se      
*þox ortnamnselement /Se      
Thule Saknas /Se      
Thule Saknas /Se      
Thule Saknas /Se      
»Thylteberrig» gd /Se      
Þyrin ortnamn /Se      
*Þængilsruð Saknas /Se      
*Þængilsstaðir Saknas /Se      
*Tíða älvnamn /Se      
*Tidnojaure sjö      
Tikkaisen kangas mo /Se      
Tikkaisen porro bäck /Se      
Tilrem gd /Se      
Tilset gd /Se      
Tiltrem gd /Se      
Tindsjaa sjö /Se      
Tingbrekka ortnamn /Se      
Tingby gd /Se      
Tinghaugen äga /Se      
Tingvatnet gd /Se      
Tingvatnet insjö /Se      
Tingvall hd /Se      
*Tiorn Saknas      
Tisbjerg höjdbank /Se      
Tishøi höjd(?) /Se      
Tislanan Saknas /Se      
Tislanan Saknas /Se      
Tislanan gd /Se      
Tisland gårdnamn /Se      
Tislebæk gd /Se      
Tislegaard gd /Se      
Tisleifjorden fjällsjö /Se      
Tistedalsälven älv      
*Titisfjord, se Tyssfjorden fjord      
*Titisfjorden, se Tysfjorden Saknas      
Titra ånamn /Se      
*Tjalmavara fjäll      
Tjelle Saknas /Se      
Tjemsland gårdnamn /Se      
Tjerne hgd      
Tjoflaat gård (?) /Se      
Tjoflaat Saknas /Se      
Tjoflaat gd /Se      
Tjong ortn /Se      
*Tjonvjaure, se Cunojavrre sjö      
*Tjonoälven, se Cunojokka älv      
Tjore gdr /Se      
Tjore gdnamn /Se      
Tjore ortnamn /Se      
Tjore gårdnamn /Se      
Tjore Saknas /Se      
Tjore gd /Se      
Tjore gd /Se      
Tjortland gd /Se      
Tjugum sn /Se      
Tjuk gd /Se      
Tjölling hd /Se      
Tjölling gård /Se      
Tjølling herred /Se      
Tjølling sn o. hd /Se      
Tjölling hd /Se      
Tjøme gd /Se      
Tjømø ö /Se      
Tjømøy ö /Se      
Tjönäs gd /Se      
Tjörstad Saknas /Se      
Tjörstad gd /Se      
Tjørstad Saknas /Se      
Tjøvinn skär /Se      
To gårdnamn /Se      
Tobbehylla plats /Se      
Tobol gd /Se      
Todalen sn /Se      
To(en) element i bebn /Se      
*Tófa ånamn /Se      
Tofte ortnamn /Se      
Tofte gd:ar /Se      
Tofter bebyggelsenamn /Se      
Tofter ortnamn /Se      
Toftum ortnamn /Se      
Togning gd /Se      
Toketorp gd /Se      
Tokke älv /Se      
Tikkinmose mosse /Se      
Tolga å /Se      
Tolgen sogn /Se      
Tolgen sogn /Se      
toll (tall) ortnamnselement /Se      
Tollaasen ortnamn /Se      
Tillehaugen ortnamn /Se      
Tolleholmen ortnamn /Se      
*Tollihupuk fjäll?      
Tollum Saknas /Se      
Tom sätesgård      
Tomaskykja kyrka /Se      
Tommelstad gd /Se      
tomt(en) element i bebn /Se      
Tomt(er) ortnamn /Se      
*Tondr älvnamn /Se      
Toner gd /Se      
Tonneim gd /Se      
Tonneim gd /Se      
Toneen gd /Se      
Topsæ sjö(ar) /Se      
Toranger gd /Se      
Torbjørusæte fiskeplats /Se      
Toreby gd /Se      
Torg ortnamn /Se      
*Torgar Saknas /Se      
Torgar gd /Se      
Torgar hövdingasäte /Se      
Torgarsberget berg /Se      
*Torg(e) beb      
Torge gd /Se      
Torge gd /Se      
Torget gd /Se      
Torget ö /Se      
Torget säter /Se      
Torghatten fjäll /Se      
Torghatten fjäll /Se      
Torghatten fjäll /Se      
Torghatten fjäll? /Se      
Torghatten berg /Se      
Torghatten fjäll /Se      
Torglandet ö /Se      
Torgvær fiskeläge, ögrupp /Se      
Torgvær öar /Se      
Tori, nedre og øvre gdr /Se      
Tori, nordre og sødre gdr /Se      
Torisbøen ägonamn /Se      
Torjul gd /Se      
Torjul gd /Se      
Torke gd /Se      
Torp gårdnamn /Se      
Torpa bygd, land? /Se      
Torpa bygd /Se      
Torpa sn /Se      
+þorpalandir försvunnet namn på bebyggelse /Se      
Torpe gdr /Se      
Torpe gd /Se      
Torpeb(ek)k bäck /Se      
Torpen gd /Se      
Torpen binamn på Kvilstadsveen /Se      
Torpet gd /Se      
Torpo sn /Se      
Torris Oivi Saknas      
Torsberget berg /Se      
Torshov ortnamn /Se      
Torshov ortnamn /Se      
Torshov Saknas /Se      
*Torsland gårdnamn /Se      
Torstjennet tjärn /Se      
Torstvet gd /Se      
Torungen, Ytre (Store) ö /Se      
Torvastad sn /Se      
Torvik Saknas /Se      
Torvik gd o. bygd /Se      
Torvik gd? /Se      
*Tosadem fjäll      
*Tosadem fjäll      
Toske gd /Se      
Toskedal gd /Se      
Tossa å /Se      
Toten område      
Toten landskap /Se      
Toten landskap /Se      
Totland ortnamn /Se      
(*)Totland gårdnamn /Se      
Totland gd /Se      
Totland gd /Se      
Totland gd /Se      
Totland ortn. /Se      
Totland gd /Se      
Totlund gd /Se      
Totner gd /Se      
Tova ånamn /Se      
Tovdal bygd /Se      
Toven fjäll /Se      
Tovik gd:ar /Se      
Trandum bebyggelsenamn /Se      
Trangen Saknas /Se      
Transet gd /Se      
Tranås gd /Se      
trast (trost) ortnamnselement /Se      
Traunusætr gd /Se      
Trelleborg ortnamn /Se      
Tresbjer skär(?) /Se      
Trestickeln sjönamn /Se      
Tretten sn /Se      
Trilla älv /Se      
trod ortnamnselement /Se      
Troddevarden natn /Se      
Troldhetta bäck /Se      
Troldtinderne ortnamn /Se      
Trollaneset fiskeplats /Se      
Trolleskei gd /Se      
Trolleskei, Trolleskeia ortnamn /Se      
Trolleskeia gd /Se      
Trollskallen grund /Se      
Tromlinga ö /Se      
Tromlingerne ögrupp /Se      
Trommestad Saknas /Se      
Trommestad gd /Se      
Tromö ö /Se      
Tromøen ö /Se      
Tromön ö /Se      
Tromøy ö? /Se      
Tron, se Sör-Vammsjön sjö      
Tron fjäll /Se      
Tronafjellet fjäll /Se      
Torn(d) ortnamnselement /Se      
*Trondeklatt råmärke /Se      
Tronden skär /Se      
Trondheim stad /Se      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondhjem stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondhjem stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondhejm stad o. stift      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondhjem stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondhjem stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondhjem stad      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad      
Trondhjem stad      
Trondhjem Saknas      
Trondheim stad      
Trondheim stad o. stift      
Trondhjem stad      
Trondhjem stad      
Trondhjem stad      
Trondhjem stad      
Trondhjem stad      
Trondheim stad o. stift      
Trondhjem stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad      
Trondhjem stad      
Trondhjem stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondhjem stad, stift      
Trondhjem stad o. stift      
Trondhjem stad, stift      
Trondhjem stad, stift      
Trondhjem stad, stift      
Trondhjem stad, stift      
Trondheim stad o. stift      
Trondhjem stad, stift      
Trondhjem stad, stift      
Trondhjem stad      
Trondhjem stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad /Se      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim Saknas      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad o. stift      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad      
Trondheim stad /Se      
Trondheim stad      
Trondhjem (el. Nidaros) stad /Se      
Trondheim stad /Se      
Trondheim stad /Se      
Trondheim stad /Se      
Trondheim stad /Se      
Trondheim stad /Se      
Trondhjem stad /Se      
Trondheim stad /Se      
Trondheim stad /Se      
Trondheim stad /Se      
Trondheim stad /Se      
Trondhjem staden /Se      
Trondheim stad /Se      
Trondhjemsfjorden fjord /Se      
Tronfjellet fjäll /Se      
Tronka älvnamn /Se      
Trons(a)muten fjäll /Se      
Tronsberget fjäll /Se      
Tronshatten höjd /Se      
Tronåsen fjäll /Se      
trost (trast) ortnamselement /Se      
Trosterud by      
Trua ortn. /Se      
Trya älv /Se      
Trysil hd /Se      
Trysselälven älv      
Trysselälven älv      
Tryssil sn o. hd /Se      
?Tryssil sn o. hd      
Trysil sn o. hd /Se      
Trysil sn o. hd /Se      
Tryssil stad, hd /Se      
Trysilelva älv      
Trysilfjellen fjäll      
Tryvasshögda ortnamn /Se      
Tryvasshögda ortnamn /Se      
Tråm fiskeplats /Se      
Tråmasåto fjälltopp /Se      
Trången, se Trangen plats      
Tråstad säternamn /Se      
Træ gd /Se      
Trælstad gd /Se      
Træn gd /Se      
Trænhavet »hav» /Se      
Trænstaven berg /Se      
träsk ortnamnselement /Se      
Trætteby underbruk /Se      
Trättebø underbruk /Se      
Trättvarpet ortnamn /Se      
Trø ortnamn /Se      
Trøa älv /Se      
Trøndelagen Saknas      
Tröndelagen del av Norge      
Trøndelagen område      
Trøndelagen del av Norge      
Tröndelagen del av Norge      
Trönde lagen område /Se      
Tröndelagen område /Se      
Tröndlagen landsdel /Se      
Trøndelag landsdel /Se      
Trøstaaker gd /Se      
Trønstad gd /Se      
Tuft sn      
Tuhus gd /Se      
Tunballen ortnamn /Se      
Tunballen åsar /Se      
tundr asen förr råmärke /Se      
Tune hd      
Tune sn /Se      
Tuneim, ytre, midtre och indre gdr /Se      
Tuneim, ytre, midtre o. indre gdr /Se      
Tunir, Tunirar ortnamn /Se      
Tunna älv /Se      
?Tunnsjöen sjö      
Tun(n)sjøen sjö /Se      
Tunnsjøen sjö /Se      
Tunnsjøen sjö /Se      
Tunnsjøen gd /Se      
Tunsbergs hus slott      
Túnsbergssýsle ämbetsdistrikt /Se      
»Tunsjö-guden» ö /Se      
»Tunsjö-guden» ö /Se      
Tura vattendrag /Se      
Turbeinstorpet gård /Se      
Turbeintorpet gd /Se      
Turbeintorpet torp /Se      
Turiball ortnamn /Se      
Turihølet terräng /Se      
Turko torkplats /Se      
Tustervatnet gd /Se      
Tulerö ö /Se      
Tveit gd /Se      
Tveit sn o. hd /Se      
Tveit gd /Se      
-tveit eled i bebn /Se      
tveit(en) element i bebn /Se      
Tveit midtre gd /Se      
Tvengsberget gård /Se      
Tverdalsøen ö /Se      
Tverena älv /Se      
Tvilde gd /Se      
Tvilde gd /Se      
Tvilde gd /Se      
Tvilldalselven älv /Se      
Tvinna älv /Se      
Tvinnande säter /Se      
Tvinne gd /Se      
*Tvismir fjordnamn /Se      
*Tvällån, Västra å      
*Tvärshällemo gränsmärke      
Tydal hd o. sn      
Tydal hd /Se      
Tydal dalgång /Se      
Tydalen sn      
Tyen sjö /Se      
Tyin sjö /Se      
Tykkeris gd /Se      
Tylden gd /Se      
Tylden gd /Se      
Tyldum gd /Se      
Tynneberg gd /Se      
Tynset gd /Se      
*Tyrdils løysi försvunnet namn på gd /Se      
*Tyrduløyen försvunnet namn på gd /Se      
Tyrifjorden sjö /Se      
Tyrvla älv /Se      
Tysdal gdr /Se      
Tysfjorden fjord, sn o. hd /Se      
Tysfjorden fjord      
Tyskaaen å /Se      
Tyskeberget berg /Se      
Tyskeberget gd /Se      
Tyskeberget fjäll /Se      
Tyskeflu grund /Se      
Tysken sjö /Se      
Tyskesæteren gd /Se      
*Tyskesättra Saknas /Se      
Tysketorpet gård /Se      
Tyskilä gård /Se      
Tyskå älv /Se      
Tysland gårdnamn /Se      
Tysland gd /Se      
Tyslanssæter gd(?) /Se      
Tyslansæter Saknas /Se      
Tysnes gd /Se      
Tysnes hd /Se      
Tysnes hd /Se      
Tysnes sn o. hd /Se      
Tysnes by /Se      
Tysnesøen sjö /Se      
Tysnesøen ö /Se      
Tysnesøen ö och herred /Se      
Tysnesøen ö /Se      
Tysnesøn Saknas /Se      
Tysnesøen ö /Se      
Tysnesøen ö /Se      
Tysnesøya ö /Se      
Tysnin sn /Se      
Tyssa älv /Se      
Tyssedal gd /Se      
*Tyssfjorden fjord      
Tyssöen Saknas /Se      
Tysvær sn /Se      
Tyvand gd /Se      
Tåga ortn. o. ortn. element /Se      
Tæm gd /Se      
Tæn gd /Se      
Täpplingan gd /Se      
Tødles gd /Se      
Tøjen gd /Se      
Tøla älvnamn /Se      
Tølli hass Einar ortnamn /Se      
Tønjum gd /Se      
Tømmerholt gd /Se      
Tømmerholt gd /Se      
Tønneberg gd /Se      
Tønneberg gd /Se      
Tönsberg stad /Se      
Tönsberg stad      
Tönsberg stad      
Tönsberg stad      
Tönsberg stad      
Tönsberg stad      
Tönsberg stad      
Tönsberg stad      
Tönsberg stad      
Tönsberg stad      
Tönsberg stad      
Tönsberg stad      
Tönsberg stad      
Tönsberg stad /Se      
Tönsberg stad      
Tønsberg stad      
Tönsberg stad      
Tönsberg stad      
Tönsberg stad      
Tönsberg stad      
Tønsberg stad      
Tönsberg stad      
Tönsberg Saknas      
Tönsberg stad      
Tønsberg stad      
Tönsberg stad      
Tönsberg stad      
Tønsberg stad      
Tönsberg stad      
Tönsberg stad      
Tönsberg Saknas /Se      
Tønsberg stad /Se      
Tönsberg stad /Se      
Tønsberg stad /Se      
Tönsbergshus slott      
Tønsbergshus slott /Se      
Tønset sn o. hd /Se      
Tøri gd /Se      
Törring ortnamn /Se      
Tørtisberg berg? /Se      
Törtjill torp /Se      
Tøtlandsvik gd /Se      
Tøyen stadsdel /Se      
Tøymskarlia gd /Se      
Tøymvatnet vattensamling /Se      
Uberg gd /Se      
Udjus gd /Se      
Ufysja älv /Se      
Ufæigharud försvunnet namn på gd /Se      
Ugla älvnamn /Se      
Uglestad gårdnamn /Se      
Uglestad gd /Se      
Uglum gd /Se      
Ukarstranda gd(?) /Se      
Ukustad gd /Se      
Ulefjeld berg /Se      
Ulefoss ind. ort /Se      
Ulen sjö /Se      
Ulen sjö      
Ulen sjö      
Ulen sjö      
Ulen sjö /Se      
Ulen sjö /Se      
Ulen sjö /Se      
Ulen sjö      
Ulen sjö /Se      
Ulen, se *Uluträsk (gränsmärke), sjö      
Vlþasom gd /Se      
Ulkestad gd /Se      
Ulland gd /Se      
Ulland gd /Se      
Ulland gd /Se      
Ulland gd /Se      
Ulland ortn. /Se      
Ulland gd /Se      
Ullarall ortnamn /Se      
Ullaráll ortnamn /Se      
*Ullarland gd /Se      
Ullarvik ortnamn /Se      
Ullarvin ortnamn      
Ullarøy ortnamn /Se      
Ulleberg gd      
Ulleberg Saknas /Se      
*Ull(e)land gårdnamn /Se      
Ulleland Saknas      
Ullensaker sn /Se      
Ullensaker herred /Se      
Ullensaker ortnamn /Se      
Ullensvang sn o. hd /Se      
Ullensvang sn(?) o. hd /Se      
Ullensvang by      
Ullensvang sn /Se      
Ullensvang sn o. hd /Se      
Ullensvang herred /Se      
Uller beb? /Se      
Ulleraal Saknas      
Ulleren gdnamn /Se      
Ullern gd /Se      
Ullerø ortnamn /Se      
Ullerø ö /Se      
Ullerø sn /Se      
Ullerøen ö /Se      
Ullerøen ö /Se      
Ullevaal gd /Se      
Ullevaal gd /Se      
Ullevål gd /Se      
Ullinsakr ortnamn /Se      
Ullinshof gd /Se      
Ullinshof äldre namn på Ullenraker /Se      
Ullinshof gd /Se      
Ullinshof ortnamn /Se      
Ullinshof förr namn på Nes sn /Se      
Ullinshov gd /Se      
Ullinsin gd /Se      
Ullinsvangr ortnamn /Se      
Ullinsvin ortnamn /Se      
Ullsak gd /Se      
Vloträsk, se Ulen sjö      
Ulsaaker, Ullensaker ortnamn /Se      
Ulset gd /Se      
Ulski gd /Se      
Ulstad beb /Se      
Ultveit gd /Se      
*Uluträsk (gränsmärke), sjö /Se      
Uluträsk, se Ulen sjö /Se      
*Uluträsk gränsmärke, sjö /Se      
*Uluträsk (gränsmärke), sjö /Se      
*Uluträsk (gränsmärke), sjö /Se      
*Uluträsk (gränsmärke), sjö /Se      
*Uluträsk (gränsmärke), sjö /Se      
Ulu träsk sjösystem /Se      
Ulu thræsk sjö /Se      
*Ulvdalen Saknas /Se      
Ulvattnet, Stora sjö      
Ulvattnet, Stora sjö      
Ulvvattnet, Stora sjö      
Ulvattnet, Stora sjö      
Ulvå-vadet gd /Se      
Ulykkeskjer skär /Se      
Ulykkeskjer grund /Se      
*Ulöfjord Saknas      
»Wnakrom/Wnakræ» gård /Se      
Und älvnamn /Se      
Undal h:d /Se      
Undeim gd /Se      
Undelendene gd /Se      
Undersaaker gd /Se      
Undersaaker gd /Se      
Undersaker gårdnamn /Se      
Undersåker ortnamn /Se      
Undershaug gd /Se      
Undershaug gd /Se      
Undesløs gd /Se      
Undi gd /Se      
Undset gdr /Se      
Unjem gd /Se      
Unum gd /Se      
Unum gd /Se      
Upplanden lapmansdöme      
*Upplond bygder /Se      
Upplond f.d. landskap /Se      
Uppsalir (fno), ortn. /Se      
Upsanger gd /Se      
*Urfjället fjäll      
Urvattnet, se Orrevandet sjö      
Uset gd /Se      
Ust Saknas /Se      
Usta älv /Se      
Ustan Saknas /Se      
Ustar gd /Se      
Ustekveikja älv /Se      
Utabjå gd /Se      
Utgaard ortnamn /Se      
Utgårdssjön sjö      
Utitun del av Hopland /Se      
Utkikken Saknas /Se      
Utkikken ortn. /Se      
Utlebødn ägonamn /Se      
Utlebøen ortnamn /Se      
Utræn ortn. /Se      
Uvaas gd /Se      
Uvaas gd /Se      
Uvås gd /Se      
Vaa gd /Se      
Vaabenøen Saknas /Se      
Vaagaa herred /Se      
Vaagan ö /Se      
Vaagrend gata /Se      
Vaaje gd /Se      
Vaalberget gd      
Vaale gd      
Vaale gd      
Vaale ortnamn /Se      
Vaaler sn      
Vaaler sn o. hd      
Vaberget berg /Se      
Vaberget ortn. /Se      
Vaberget berg /Se      
Vada bebyggelsenamn /Se      
Vadfet gd /Se      
Vadsö stad      
Vadsö stad      
Vadsö stad      
Vadum gd /Se      
Vagi, Vági, se Våge sn o. hd      
Vágr ortnamn /Se      
Vahaugen ortn. /Se      
Vaholmen ortn. /Se      
»Vala sokn», se Vaaler sn      
Vala älvnamn /Se      
Valand gd /Se      
Valaskioll prästgård /Se      
Valaskioll prästgård /Se      
Valaskioll gd /Se      
Vala sokn, se Våler sn      
Valckegiorde försvunnen gd /Se      
Valders landskap      
Valen ortnamn /Se      
Valkaberg plats /Se      
Vall (voll) ortnamnselement /Se      
Valle gd /Se      
Vallebåane rev /Se      
Valler bebyggelsenamn /Se      
Valmestad ortnamn /Se      
Valmestad ortnamn /Se      
Valmestad bebyggelsenamn /Se      
Valrossfjärden fjärd /Se      
*Walstrandh Saknas      
Valsøen ö /Se      
Valum gd /Se      
»Valum», se Vaale gd      
Valum Saknas      
Vamna ortn. /Se      
Vamma fors /Se      
Vamma fors /Se      
Vammeli gd /Se      
Vammer gd /Se      
Nord-Vammsjö sjö      
Vandraas gd /Se      
Vang ortnamn /Se      
Vangr ortnamn /Se      
Vangsmjøsi sjö /Se      
Vanna ö /Se      
Vannen sjö /Se      
Vannen, Vanneviki ortnamn /Se      
Vanse hd /Se      
Vanylven fjord /Se      
Varalden sjö /Se      
Varalden sjö /Se      
Varalden sjö /Se      
Varaldsjön sjö /Se      
Varaldsø herred och ö /Se      
Varaldsöy ö /Se      
Varaldsø ö /Se      
Varanger land      
Varanger land      
Varanger land      
Varanger halvö      
Varanger område /Se      
Varanger ortn. /Se      
Varanger land /Se      
Varanger land /Se      
Varangerfjord havsvik      
Vardalen bygd      
Vardenes natn /Se      
*Vardoivi fjäll      
*Vardojviröset förr riksröse      
Vardum gd /Se      
Vardåsen natn. /Se      
Vardö stad /Se      
Vardøhus län      
Vardöhus län /Se      
Vardøhus län /Se      
Vardöhus län /Se      
Vardøhus län      
Vardöhus län      
Vardøhus län      
Vardöhus län      
Vardøhus län      
Vardöhus län      
Vardøhus län      
Vardöhus län      
Vardøhus län      
Vardöhus län      
Vardøhus län      
Vardöhus län      
Vardøhus län      
Vardöhus län      
Vardøhus län      
Vardöhus län      
Vardøhus län      
Vardöhus förr slott      
Vardöhus för fästning      
Vardöhus fästning      
Vardöhus slott      
?Vardöhus förr slott      
Vargfot ö /Se      
Varjakanlinna fästning /Se      
Varløs gd /Se      
Varma älvnamn /Se      
Varna ö /Se      
Varna kloster, se Varne kungsgård o. kloster      
Varne kloster      
Varne förr kloster      
Varntresk gård /Se      
Varpen fiskeplats /Se      
Varre-Gielas Saknas /Se      
Varsku torp /Se      
Vaslaus gd /Se      
Vasløsfjeld fjäll /Se      
Vassel gdr /Se      
Vassendrudi gd /Se      
Vassfaret gd /Se      
Vassland gdr /Se      
Vasslaus gd /Se      
Vasfad gd /Se      
*Vata älvnamn /Se      
vatn o. sjø ortnamnselement /Se      
Vatna älv /Se      
Vatne gd /Se      
Vatneim gd /Se      
Vatnemellom gd /Se      
Vats skipreida /Se      
Vattatuva berg /Se      
Vattedal ortn. /Se      
Vattøyna ö /Se      
Vaula ortn /Se      
Vaulen ortn /Se      
Vaulen, Nørdre sund /Se      
Vausta gärde /Se      
ortnamn /Se      
Ve ortnamn /Se      
Ve gd /Se      
Ve Saknas /Se      
Vealøs fjäll /Se      
Vealøs ö /Se      
Veden gd /Se      
Veden gd /Se      
Vedholmen hmd /Se      
Vedøen försvunnet namn på ö /Se      
Vedöen ö /Se      
Veey ortnamn /Se      
Vefsen bygd /Se      
Vefsn vattendrag /Se      
Vefsn vatttendragsnamn /Se      
Vefsn älv /Se      
Vefsna älv /Se      
Vefsna älv /Se      
Vega ö? /Se      
Vega Finneset ortnamn /Se      
Vehus ortnamn /Se      
Veibost gd /Se      
Veie gd /Se      
Veie gdr /Se      
Veie gd /Se      
Veien gd /Se      
Veierland ö /Se      
Veig älvnamn /Se      
Veikaker gd /Se      
Veiklin gd-namn /Se      
Veikultjern sjö /Se      
Veitvet gd /Se      
Veivågen gd /Se      
Veivågen vik /Se      
»Vele» sätergård      
Velfjorden fjord /Se      
Veli ortnamn /Se      
Velken gd /Se      
Velmunden sjö /Se      
Velo gd /Se      
Venetjernet tjärn /Se      
Vengstad gd /Se      
Venn gd /Se      
Venneim gd /Se      
Venset gd /Se      
Ventjernet tjärn /Se      
Ver älv /Se      
Verdalen hd      
*Verma älv /Se      
Verma älvnamn /Se      
Vermunden sjönamn /Se      
Vermunden gård /Se      
Vermundr sjönamn /Se      
Vermunden sjö /Se      
Vermunden sjö      
Vernøen ö /Se      
Verpandi fors /Se      
Verpande älv /Se      
Vervig gd /Se      
Veshovda gd /Se      
Vesle- fled i ortn. /Se      
Veslekøyta tjärn /Se      
Veslelangdal säternamn /Se      
Vesoldo natn /Se      
Vespestad gd /Se      
Vessal gd /Se      
Vessal Saknas /Se      
Vestad gd /Se      
Vestagrenda »gårdgruppe» /Se      
Vesteren gd /Se      
Vestein ortnamn /Se      
Vestfjorden sjöar /Se      
Vestfold fylke /Se      
Vestkil ort?      
Vertklakktuva fjälltopp /Se      
Vestmarka ortnamn /Se      
Vestmarken sogn /Se      
Vestmarken sn /Se      
Vastra lænet fögderi      
*Vestmarr ortn /Se      
Vestþorp bygdenamn /Se      
Vestålhågen ortn /Se      
Vestålmyra ortn /Se      
Vetabæck gård(?) /Se      
Vetakollen berg /Se      
Veten bergnamn /Se      
Vethammeren gård /Se      
Vetrhus gdr /Se      
Vettakollen höjd /Se      
Vettre Saknas /Se      
Vettås gd /Se      
Vevang gd /Se      
Vévatn sjö /Se      
Vevatne gård /Se      
Vevatne gd /Se      
Vevelstad hd /Se      
Veå gd /Se      
Veø ortn., önamn /Se      
Veøy samh., f.d. stad /Se      
Véøy ortnamn /Se      
Vickerelva älv      
Viðarshof gd /Se      
*Vidbyggia Saknas /Se      
Vidden höjd /Se      
Vie gd /Se      
Vieren sjö /Se      
Vigð älvnamn /Se      
Vigdelskogen gd /Se      
Vigdesjaavatn sjö /Se      
Vigebec gd /Se      
Vigeland gd /Se      
Vigeln fjäll      
Vigeln fjäll      
Vigeln fjäll      
Vigeln fjäll      
Vigeln fjäll      
Vigg älvnamn /Se      
Vik gd /Se      
Vikadal skipneida /Se      
Vike gd:ar /Se      
Vike o. Viker bebyggelsenamn /Se      
Vike gd /Se      
Vikeby, Søndre o. Nordre Saknas /Se      
-viken eled i bebn /Se      
Viken landskapsnamn /Se      
Viken landskapsnamn /Se      
Viken gods      
?Viker beb      
Vik(in) landskap /Se      
Vikingevaag ortn. /Se      
Vikka älvnamn /Se      
Vikna Saknas /Se      
»wikom» beb      
Viksa önamn /Se      
Viksfjorden fjord /Se      
Viliabergh gd /Se      
Villumstad gd /Se      
-vin ortnamnselement /Se      
-vin eled i bebn /Se      
-vin eled i bebn /Se      
-vin eled i ortn. /Se      
-vin eled i f.d. natn /Se      
-vin eled i bebn /Se      
-vin eled i bebn /Se      
-vin eled i bebn /Se      
-vin eled i bebn /Se      
Vinan gd /Se      
Vindalen gd /Se      
Vinddalen Saknas /Se      
Vindeggi Saknas /Se      
Vindeggjene Saknas /Se      
Vindfloen säter /Se      
Vindflotjernet tjärn /Se      
Vindflotjernet tjärn /Se      
Vindlaus gd /Se      
Vindskardet Saknas /Se      
Vindåsen höjd /Se      
Vineggi bergsrygg /Se      
Vingan gd /Se      
Vingan gd /Se      
Vingelmark f.d. del av Hedmark fylke /Se      
Vingen fjord /Se      
Vingen gd /Se      
Vingen gd /Se      
Vinger sn o. hd /Se      
Vinger nu Kongsvinger?      
Vinger sn o. hd /Se      
Vingergjesa å /Se      
Vingersjön sjö /Se      
Vingnes gd /Se      
Vingnes sn /Se      
Vingrum bygd /Se      
Vingrum bygd /Se      
Vingulmork land /Se      
Vingulmork landskap /Se      
*Vingulmork fylke /Se      
Vinja gd /Se      
Vinjar ortnamn /Se      
Vinje ortnamn /Se      
Vinje sogn /Se      
Vinje Saknas /Se      
Vinje sn /Se      
Vinkjær gd /Se      
Vinnan gd /Se      
Vinne gd /Se      
Vinsteren sjö /Se      
Vinsterlonen sjö /Se      
Vinstervatnet sjö /Se      
Vinstervatnet sjö /Se      
Vinstra älvnamn /Se      
Vinstra älv /Se      
Vinstra älv /Se      
Vinstrevatnet sjö /Se      
Vinterlisbet röse /Se      
Vinterstø vik /Se      
Vinås gd /Se      
Vinåsen höjd /Se      
Visdal gd /Se      
Viskjøl gård /Se      
Viskjøl gd /Se      
Viskjøl gd /Se      
Viskjöl gd /Se      
Visland gd /Se      
Visnes gd /Se      
Vispa torp /Se      
Vispen torp /Se      
Vist, Viste, Vister ortnamn /Se      
Vist gd /Se      
Vist gd /Se      
Vist gd /Se      
Vistad ortnamn /Se      
Vistdalen herred /Se      
Viste gd /Se      
Viste gd /Se      
Viste gd /Se      
Viste gd /Se      
Viste gd /Se      
Visten fjord /Se      
Vist(e)r gdn /Se      
Vister gd /Se      
Visterflo ortnamn /Se      
Vistnes gd /Se      
Vistven gd /Se      
Vistvig gd /Se      
Vistvik gd /Se      
Vitehall gränsmärke /Se      
Vivangane fjällsträckning /Se      
»Viæstæd» beb      
Vod älv /Se      
Vodlaberget ortn. /Se      
Vognill gd /Se      
Voilås gd /Se      
Voksen gd /Se      
Volbu sogn /Se      
Volbu sn /Se      
Volda kommun /Se      
Voldsfjorden fjord /Se      
Volen ortnamn /Se      
voll (vall) ortnamnselement /Se      
Vollan gd /Se      
Vollasjøen sjöbod /Se      
Vollo gd /Se      
Vollr ortnamn /Se      
Voltveit gd /Se      
Vomma holme /Se      
*Vonvåla fjäll      
Voom gd /Se      
Vona ortnamn /Se      
Vormeland gd /Se      
Vormen älv /Se      
Vonnen älv /Se      
Vormestrand ortnamn /Se      
Vossa bruk /Se      
Voster sn /Se      
Votno gd /Se      
Vjelo huvudstad /Se      
Vrangen fors /Se      
Vrangerund gård /Se      
Vrangesund sund /Se      
Vreim gd /Se      
Vreim gd /Se      
Vrengja älv /Se      
Vrengen gd(?), sund(?) /Se      
Vrångsälven älv      
Vuingel-Ållkie fjäll /Se      
Vuobme-Gielas Saknas /Se      
Vuoitaskallo seitsten /Se      
Vuolgamasjaure sjö /Se      
Vuolgamas-jokka bäck /Se      
Vuolgoluokta gd /Se      
Vutudal gd /Se      
Våg sjö-namn /Se      
Våge sn o. hd /Se      
Vågå, se Våge sn o. hd      
Våle gd      
Vålen sn      
Våset gd /Se      
*Våtdal by /Se      
Våtdalsfjäll gränsmärke      
Våttahaugen berg /Se      
Væding gd /Se      
Vækkerø Saknas /Se      
Væle gd /Se      
Væra sjö      
Væra sjö      
Væraas gårdnamn /Se      
Værdalen hd      
Værlo gd /Se      
Værne sätergård, f.d. kloster      
Værne kloster kungsgård o. kloster      
Værne Kloster kungsgård o. kloster      
Værnes gård o. sn      
Verdalsören handelsplats /Se      
Västersjö lappmark landsdel      
Västersjön vatten      
Væte gd /Se      
Væting ortn. /Se      
Vätten bergnamn /Se      
Växan å      
Vøien gd /Se      
Vølset gd /Se      
Vøyen gårdnamn /Se      
Yddal gd /Se      
Yddal gd /Se      
Yddal gd /Se      
Ygden sjönamn /Se      
Ygðin = Ögderen sjönamn      
Ylen gd /Se      
Ylja älv /Se      
Ymmerstein gd /Se      
Yria älv /Se      
Yrkje fjord /Se      
Yttra luten eller Sarpsborgs prostadöme      
Ytra luten del av Borgasysla      
*Yttertjärnet tjärn      
Ytterøen sn o. hd      
Yxfjorðr skipreida /Se      
Yxn(a) älvnamn /Se      
Yksensbø ortnamn /Se      
Yrke gd /Se      
Yrkefjorden fjord? /Se      
Yrkje gd /Se      
Yrkjevågen vik /Se      
Ytterbø gd /Se      
Åbrekka gd /Se      
Ådnestøe »husmannsplass» och båtdrag /Se      
Ådneviki vik /Se      
Ådrotten vikar /Se      
-åk/-ak eled i gårdnamn /Se      
Åk(e) ortnamnselement /Se      
Åkeren gd /Se      
Åkra gd /Se      
Åkre gd /Se      
Ålmo gd /Se      
Åm gd /Se      
Åmdalen dal /Se      
Åmdåm gd /Se      
Åmnes Saknas /Se      
Årbendå rev /Se      
årda »selpinne», ortnamnselement? /Se      
Årdal skipreida /Se      
Årdal gdr /Se      
Årdalsfjorden fjord? /Se      
Årevattnet, se Arvannet sjö      
Årstad ortnamn /Se      
Årsæter gd /Se      
Årum gd /Se      
Årøy gd      
Årøy ortnamn /Se      
Ås förr prästgd, nu lantbrukshögskola o. samh.      
Ås gd      
Åsbø gd /Se      
Åse by ortnamn /Se      
Åseby gd /Se      
Åsen gd /Se      
Åserud gd /Se      
Åserød gd /Se      
Åseplassen ortnamn /Se      
Åsetno gd /Se      
Åstekjelda källa /Se      
Åsåker gd /Se      
Åvangen gd /Se      
Åvåk gård /Se      
Ædfjord fjord      
Ægepaul älv /Se      
Ælgartuna försvunnet namn på gd      
Algartuni nu försvunnet namn på gd      
Ælghartader försvunnet namn på gd /Se      
Ælgha tuni försvunnet namn på gd /Se      
Älgklinten berg      
Älgåhågna fjäll /Se      
Ælin gd /Se      
Ælriþueit f. ortnamn      
Æri gdr /Se      
Ó Saknas /Se      
Ødegård bebyggelse /Se      
Ødegården gdr /Se      
Øðin, se Oa gd /Se      
Ødyn gd /Se      
Ødyn gård /Se      
Öfra luten eller Eidsberg prostadöme      
Øgaarden skärgård /Se      
Øgarden gdr /Se      
Ögderen sjönamn /Se      
Ögderen sjönamn /Se      
Øggarn gårdnamn /Se      
Ögleren sjö /Se      
Ögnevand småsjöar /Se      
Ögsfjorden fjordnamn /Se      
Øier by(?) /Se      
Øi(e)stad beb /Se      
Öjsand, se Essandsjö sjö /Se      
Øksnevad, nedre og øvre gdr /Se      
Økenås gd /Se      
Øktekollen ortnamn /Se      
Øktekollen berg /Se      
Ølmedalen ortnamn /Se      
Ølmedalsvatnet sjö /Se      
Ølstad beb /Se      
Ømark ortnamn /Se      
Ømark sogn /Se      
Ömark sn /Se      
Ömark ortnamn /Se      
Ømarksjøen sjö /Se      
Ömmervand sjö /Se      
Ömmervandet sjö /Se      
Ömmervandet sjö /Se      
Ömmervashoved gd /Se      
Öngli försvunnet bygdenamn /Se      
Ønglø, se Öngli försvunnet bygdenamn      
Ørja gd /Se      
Örja gd /Se      
Örja ö /Se      
Örje samh. /Se      
Örje Bro bro /Se      
Örjeelva älv /Se      
Örjesjön sjö      
Örjesjön sjö      
Örka ortnamn /Se      
Örka ortnamn /Se      
Örken ortnamn /Se      
Örland(et) hd /Se      
Ørnes gd /Se      
Örrsund siöö, se Aursunden sjö /Se      
Ørsmark Saknas /Se      
Ørsta hd /Se      
Ørstavik kommun /Se      
Ørstvet gd /Se      
Örsunden, se Aursunden sjö      
Ørtesvatnet insjö /Se      
Østagrenda gårdar /Se      
Østberg underbruk /Se      
Østenbøl gd /Se      
Österby torp /Se      
Østerdalen bygd /Se      
Østeren gd /Se      
Østeren gd /Se      
Österhåen vik /Se      
Østmarken sogn /Se      
Østre-Halsen sund /Se      
Östråt Saknas      
Østråt gd /Se      
Østråt egendom /Se      
Østeraad herresäte      
Østäraad herresäte      
Østeraad herresäte      
Østvaat gd      
Österdalen trakt /Se      
Öst-Tukun gd      
Østtun gd /Se      
Østtun gd /Se      
Øverås gårdnamn /Se      
Øyangen sjönamn /Se      
Øyangen sjö /Se      
Øygar´n, Øygal´n gårdnamn /Se      
Øyjorda gårdnamn /Se      
Øymark ortnamn /Se      
Öyersjöen sjö      
Øyingen sjönamn /Se      
*Øyna eller Øna fylke del av Nordre Trondhjems Amt      
Øysæ Saknas      
Øyungen sjönamn /Se      
Ledkort Saknas      
Nordmenn inbyggarbeteckning      
Bagge, Norrbagge inbyggarbeteckning      
nork inbyggarbeteckning      
norke inbyggarbeteckning      
norsk inbyggarbeteckning      
norsk inbyggarbeteckning      
norska inbyggarbeteckning      
norskarne inbyggarbeteckning      
norske inbyggarbeteckning      
Brattufjället Saknas /Se      
Elgån Saknas /Se      
Flottvålen Saknas /Se      
?Glötvåla Saknas /Se      
*Gryniæ Saknas      
Grynia Saknas      
*Gårdåsa torpen torp /Se      
?Hersjö Saknas /Se      
*Leikesnes Saknas      
Leines Saknas      
Lesie Saknas      
Näsvoldberget Saknas /Se      
Rena vattendrag /Se      
Salbo Saknas /Se      
Skerbergith Saknas /Se      
*Sund hamn      
Sälmosjö Saknas /Se      
Thorpen Saknas      
*Tiorn Saknas      
*Tiorn Saknas /Se      
*Tiorn Saknas /Se      
Veddey, se Vedöen Saknas /Se      
Veddøyne, se Vedöen Saknas /Se      
?Vurusjön sjö /Se      
?Viglan Saknas /Se      
Saknas Saknas      

  ^