ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Leksands socken : Nedansiljans domsagas tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2
Namntabell 3

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(3) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 342 Naturnamn : 911 Bebyggelsenamn : 365 Naturnamn : 2407
Leksand sn *Abbortjärnen sjö (tjärn?) Leksands kommun Saknas Leksand sn
Leksand sn Abbortjärn tjärn Leksand sn Abborrkerstin sten
Leksand sn Abborrtjärnen tjärn Leksands sn Saknas Abborrtjärn en av Älgbergstjärnarna
Leksand sn Abborrtjärnen tjärn Djura Saknas Abborrtjärn tjärn
Leksand sn Aldergatan väg /Se Saknas Saknas Abborrtjärn tjärn
Leksand sn Almbergssmåtjärnen tjärn Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnarna tjärnar
Leksand sn Almån å Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen tjärn
Leksand sn Alneforsen fors Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnen tjärn
Leksand sn ?Alneforsen Saknas Nummerförteckning förteckning Abborrtjärnsbäcken bäck
Leksand sn *Alviken vik Leksands sn Saknas Abborråsen ås
Leksand sn Amsen sjö /Se Leksands sn Saknas Agnesbacken backe
Leksand sn *Andersbroströmmen vattendrag Leksand Saknas Agnistäkt åker o skogsmark
Leksand sn Annikas källa källa Leksand sn Agristäkt åker och slog
Leksand sn Aratstjärn, se Åråstjärn tjärn Leksand Saknas Allerbäcken bäck
Leksand sn Aringsnäset näs Leksand Saknas Allergatan byväg
Leksand sn Arnäswÿckan, se Österviken vik Leksand Saknas Allergatan skogsväg
Leksand sn Arons grisar (svinar) stenar /Se Leksand Saknas Allergärdet åker
Leksand sn Arons svinar (grisar) stenar /Se Leksand Saknas Allerriset åker
Leksand sn Arvestallen träd Leksands sn *Allänget åker och slog
Leksand sn Asaklitt berg Leksands sn Saknas *Allsarvet åker
Leksand sn Asaklitt berg Leksand socken *Allsarvet åker
Leksand sn Asaklitt triangelpunkt, berg Leksand socken Almbergskvarn skvaltkvarn
Leksand sn Asptjärnen tjärn bergsing inbyggarbeteckning Almbergsänget slog
Leksand sn Asptjärnen tjärn /Se bergsing inbyggarbeteckning Almån å
Leksand sn Avande udde Boda åkorna inbyggarbeteckning Altartrappan stenparti (stup)
Leksand sn Avundskroken bäckmynning Bud åkor inbyggarbeteckning *Alviksbrändan åker
Leksand socken Axen sjö buding l. boding inbyggarbeteckning *Alviksbrändan åker
Leksand sn /Se Axen sjö drunt inbyggarbeteckning Alviksgärdena åker
Leksand sn Axen sjö hjortnäsa inbyggarbeteckning Alviks hage hage och nyodling
Leksand sn Axen sjö hjortnäsare inbyggarbeteckning Alviksvägen väg
Leksand sn Axen sjö Hjortnäsare inbyggarbeteckning Ampusbrunnen källa
Leksand sn Axen sjö /Se Hjortnäs´ knarrar inbyggarbeteckning Ampusgärdet åker
Leksand sn Axviken vik hälling inbyggarbeteckning Anbodarna slogar
Leksand sn Axviken vik Kullsbjörkar Saknas Anbodkällan källa
Leksand sn Axån å Laknäsa inbyggarbeteckning Anbod änget slog
Leksand sn Backarna åker /Se laknäsare inbyggarbeckning Andersbjörkåkern åker
Leksand sn Back backen backe /Se Laknäs rävar inbyggarbeteckning Andersgärdet åker
Leksand sn Backgärdet gärde /Se Leksands brömsar inbyggarbeteckning Andersmyren åker
Leksand sn Back-Hanses myra myr Leksands druntar inbyggarbeteckning Andersmyr(en) odling och myr
Leksand sn Backholarna åker /Se leksandsdrunt inbyggarbeteckning Andersmyrsviken vik
Leksand sn Backholmyran myr Leksands havretunnor inbyggarbeteckning Anders sved åker och äng
Leksand sn Backmyran myr leksandskarl inbyggarbeteckning Andra Sundelsbäcken Saknas
Leksand sn Back-Olles myr myr leksandskarl inbyggarbeteckning Andreses täkt åker och slog
Leksand sn Backsvedjorna ägomark Leksandskarl ortbonamn Andressätre parti
Leksand sn Backtjärnmyran myr leksandskarl inbyggarbeteckning *Annandagsbäcken bäck
Leksand sn Baggbodarna f.d. fäbodsställe leksandskarl Saknas *Annandagsgärdet åker
Leksand sn Ballsberget berg Leksands klunsar inbyggarbeteckning Annbäcksmossen hage o slogmark
Leksand sn Ballsberget berg leksandsmänniska inbyggarbeteckning Annholar(na) åker o. slogmark
Leksand sn Ballsen sjö Leksands tordyvlarna inbyggarbeteckning Annikesbacken höjd
Leksand sn Ballsen sjö Leksands lortdon inbyggarbeteckning Annikesbacken kulle
Leksand sn Ballsen sjö Leksands tordyvlar inbyggarbeteckning Annikesgatan byväg
Leksand sn Ballsen sjö Leksands tordyvlarna inbyggarbeteckning Annikaskällan källa
Leksand sn Ballsen sjö leksing inbyggarbeteckning Anlasses slogsved slog
Leksand sn Ballsen, Östra och Västra sjöar leksing inbyggarbeteckning Arongatan väg
Leksand sn Ballsen sjö Leksingar=leksandsbor Saknas Arons svin stenar
Leksand sn Ballsen sjö leksing-ar inbyggarbeteckning Arons svinar stenar
Leksand sn Balsiön, se Ballsen sjö Lima kråkorna inbyggarbeteckning Arons svinen stenar
Leksand sn Banberget berg Lim kråkor inbyggarbeteckning Arshålsklinkarna berghällar
Leksand sn Bandtjärnen tjärn lindberg(ar) inbyggarbeteckning *Arsskuru klyfta
Leksand sn /Se Barbromyra myr Lindbergs herrskapet inbyggarbeteckning *Arsskur klyft klyfta
Leksand sn Barbromyra myr mjälgbyggare inbyggarbeteckning *Arsskårsberget del av Romberget
Leksand sn Barbäcken bäck mjälgbygge inbyggarbeteckning Arvestallen fridlyst tall
Leksand sn Barbäcken bäck /Se norbygga inbyggarbeteckning Arvestäkt odling
Leksand sn Barkdal skärning norbygge inbyggarbeteckning Arvåkers åker
Leksand sn Barkdal Saknas Nors råttorna öknamn Asaklitt berg
Leksand sn Barkdal dalgång Plinsberg(ar) ortbonamn Asaklitt berg
Leksand sn Barkdal dal Plintsbergs plitor inbyggarbeteckning Asaklittänget slog
Leksand sn Barkdal dal Plintsbergs plitor inbyggarbeteckning Askobacken åker
Leksand sn Barkdal dal /Se Risa dyngstad inbyggarbeteckning Askobackkällan källa
Leksand sn Bassen, se Ballsen sjö Rishol(ar) Saknas Askonsberget berg
Leksand sn Bastbergsgropen dalgång romming inbyggarbeteckning Askonsberget berg
Leksand sn Bastbergsänget terräng ?rönnsja inbyggarbeteckning Asaskonshällorna stup
Leksand sn *Bastuberget berg ?rönnsja inbyggarbeteckning Askonsudden udde
Leksand sn *Bastuberget berg rönnsja inbyggarbeteckning Askonsviken vik
Leksand sn Benaren sjö sjugare inbyggarbeteckning Asptjärn tjärn
Leksand sn Benaren tjärn Styrsbodara inbyggarbeteckning Assisdjupan göl
Leksand sn Benarån å styrsbodare inbyggarbeteckning Atvikstjärn tj.
Leksand sn Bergbacken odling sätring inbyggarbeteckning Atvikstjärnen tjärn
Leksand sn Bergsberget berg tibbling inbyggarbeteckning ?Avande l. Havande udde
Leksand sn ?Bergsberget berg toril-ar inbyggarbeteckning Aven åmynning
Leksand sn Bergsberget berg toril-ar inbyggarbeteckning Avrättsplatsen skog
Leksand sn Bergsberget berg /Se toril inbyggarbeteckning Avundsgärdet åker
Leksand sn Bergsbäcken bäck torilkarl-ar inbyggarbeteckning Avundsgärdet åker
Leksand sn Bergsmansslogen änge Torrbergs väderhättor inbyggarbeteckning Avundskroken stället (l.viken)
Leksand sn Bergtjärnarna tjärnar Tällbergs herrar inbyggarbeteckning Axberget berg
Leksand sn Bergtjärnen tjärn Tällbergare ortbonamn Axen sjö
Leksand sn Bergtjärnen tjärn többling l. tibbling inbyggarbeteckning Axen sjö
Leksand sn Bergtjärnsviken vik ullvis inbyggarbeteckning Axviken vik
Leksand sn Betlehemstjärnen tjärn ullvisa inbyggarbeteckning Axviken vik
Leksand sn Betlehemstjärnen tjärn /Se ullvisare inbyggarbeteckning Axån vdr
Leksand sn Biskopsstolen bergknalle ullviskarl inbyggarbeteckning *Axängsgärdet åker
Leksand sn Biörneberghälla, se Björbergshällan berg ullviskvinnfolk inbyggarbeteckning Backa Saknas
Leksand sn Biörnebergshälla, se Björbergshällan berg västannora inbyggarbeteckning Backarna åker
Leksand sn Bjurtjärnen tjärn västannor(e) inbyggarbeteckning Backarna lövängar
Leksand sn Bjurtjärnsborn skog /Se västanvik inbyggarbeteckning Backarna åker och slog
Leksand sn Bjurtjärnsmyran myr västanvika inbyggarbeteckning Backarna åker
Leksand sn Bjurtjärnsån å västanviksfolk inbyggarbeteckning Backberget höjd
Leksand sn Björberget berg yttermoa inbyggarbeteckning Backbäck bäck
Leksand sn Björberget berg yttermoare inbyggarbeteckning Backbron bro
Leksand sn Björberget berg /Se åkerbygga inbyggarbeteckning Backen åker
Leksand sn Björberget berg åkerbygge inbyggarbeteckning Backen slog
Leksand sn Björbergshällan berg åkersbodara inbyggarbeteckning Back gravarna slog
Leksand sn Björbergshällan berg åkersbodare inbyggarbeteckning Backgärdena åker
Leksand sn Björbergshällan berg Östanhols björnar inbyggarbeteckning Backgärdet åker
Leksand sn Björbergshällan berg övermoa inbyggarbeteckning Backgärdet åker
Leksand sn Björbergsviken vik övermoare inbyggarbeteckning Backgärdet åker
Leksand sn Björbergsån bäck övermoare inbyggarbeteckning Backgärdet åker
Leksand sn Björbergsån å övermokarl inbyggarbeteckning Backgärdet åker
Leksand sn Björbergsån å övermomänniska inbyggarbeteckning Backgärdsbacken backe
Leksand sn Björbodalen dal Saknas Saknas Backhanses myr(or) myr(ar o. tjärnar)
Leksand sn Björbodalsmyran myr Saknas saknas Backhanses myra myr
Leksand sn Björkbacken höjd Bergsängas brödlösa öknamn på by Backhola odling (förr gård)
Leksand sn Björkbergsån å Bergsängas mjöllösa öknamn på by Backhola odlingar o. skogsbackar
Leksand sn Björkbergsån å Björk rådlösan öknamn på by Backholarna åker
Leksand sn Björken åkrar /Se Böle eldstad öknamn på by Backhol berget höjd
Leksand sn Björkåkern åker Sjugare vedlösan öknamn på by Backholmyren myr
Leksand sn Björkänget terräng Almberg by Backhol myran myr
Leksand sn ?Björnberget berg Almbergs-Björken parti av Ambergs by Backhålet äng
Leksand sn Björnberget berg Agnes- gårdsnamn Backnilses hål dal
Leksand sn Björnberget berg Almbergsbodarna fäb. Backpellasmagre åker
Leksand sn Björnberget berg Anbodarna Saknas Back Pellas täkt åker och slog
Leksand sn Björnberget berg Anbodarna fäb. Backstycket åker
Leksand socken Björnbergsån å Anders Bengts gårdsnamn Backsvad slog
Leksand socken Björneberg, se Björbergshällan berg Arons- gårdsnamn Backsvaden slog
Leksand sn *Björnetjärnen tjärn Axmor f.d. Leksands-fäb. Backsved åker, slog och skog
Leksand sn Björnsvedbäcken bäck Axmor fäbod Backsved äng
Leksand socken Björntjärn tjärn Back gårdsnamn Backsved sloge
Leksand sn *Björntjärnen tjärn Backen=Skebergsbacken by Backsvedarna svedar
Leksand sn Björntjärnen tjärn Backen by Backsveden åkrar
Leksand sn /Se Björntjärnen tjärn Backpellas gårdsnamn Backsvedjarna skog
Leksand sn Björntjärnen tjärn Backomes gård Backsvedsgärdet åker
Leksand sn Björntjärnsbäcken bäck Backstugan, se 45 Tällberg Saknas Backsvedsänget åker o slog
Leksand sn Björntjärnsmyran myr Baggbodarna fäbodar Backsveden åker
Leksand sn Björnudden udde Baggbodarna fäbodställe Backsviarna åker
Leksand sn Björnänget terräng Back=Backbodarna fäb. Backvägen åkerväg
Leksand sn Björn-Olles hage å Balk fäbodställe Backåkern åker
Leksand sn Björstjärnen tjärn Balkbodarna fäb. Backåkern åker
Leksand sn Bladberget berg Bastberg fäb. Backåkern åker
Leksand sn Bladtjärnen tjärn Bengts gårdsnamn Backåkern åker
Leksand sn Bladtjärnsberget, se Bladberget berg Bengts gård(snamn) Backåkern åker
Leksand sn *Blastebärg gränsmärke Bengts gård Backåkern åker
Leksand sn Blåberget berg Benstamp, se tamptkvarn Saknas Backåkren åker
Leksand sn /Se Blåbergsbacken berg Berg Saknas Backåkersrenen slog
Leksand sn /Se Blåmustjärnen tjärn Berg by Backänget slog
Leksand sn Blåtjärnen tjärn Berga gård Backänget åker och äng
Leksand sn /Se Blästbäcken bäck Berget gårdar Backänget ängs- och åkermark
Leksand sn /Se Blästbäck-en bäck /Se Bergs by Backänget ängsmark
Leksand sn /Se Bockmyran myr Bergslagsskogen, se 22 Kullsbjörken Saknas Backängsbäcken bäck
Leksand sn /Se Bodaån å Bergslagsskogen, se 29 Hälla Saknas Backängsbäcken bäck
Leksand socken /Se ?Bodaån å Bergslagsskogen, se 73-74 Hjortnäs Saknas Backängsdammen bad- och branddamm
Leksand sn /Se Bodaån å Bergslagsskogen, se 15 Berg Saknas Backängspussen vattensamling
Leksand sn /Se Bodaån å Bergslagsskogen, se 75 Hjortnäs Saknas Backängspussen = backängsdammen Saknas
Leksand sn /Se Bodberget berg Bergslagsskogen, se 29 Östanhol Saknas Baggbo plats på skogen
Leksand sn Bodbäcken bäck Bergslagsskogen, se 27 Fors Saknas Baggbodbrändorna skogsmark
Leksand sn /Se Bodbäcken bäck Bergslagsskogen, se 76 Hjortnäs Saknas Baggbo-Öratjärn tjärn
Leksand sn /Se Bollikgärdet gärde /Se Bergslagsskogen, se 42-44 Norr Bergsäng Saknas Baggbod öradtjärnen tjärn
Leksand sn /Se Bombåkern åker /Se Bergslagsskogen, se 60 Söder Bergsäng Saknas Bagg-gärdet åker
Leksand sn /Se Born skog /Se Bergslagsskogen, se 96-99 Plintsberg Saknas Bak med ån område
Leksand sn /Se Bortberget berg o triangelpunkt Bergslagsskogen, se 52 Noret Saknas Balkbod-sovholen sovhol
Leksand sn /Se Bortberget berg Bergslagsskogen, se 30 Överboda Saknas Balkbod sovholen kulle
Leksand sn /Se Brosviken vik Bergsäng Norr, se Norr Bergsäng Saknas Balkbodtäkterna slogar
Leksand sn /Se Botjärn tjärn Bergsäng Norr, se Norr Bergsäng Saknas Balkmyran myr
Leksand sn /Se Botjärn tjärn Bergsäng Söder, se Söder Bergsäng Saknas Ballsberget berg
Leksands kyrka kyrka /Se Bottenlösan åker och myrmark /Se Bergsäng Söder , se Söder Bergsäng Saknas Ballsen sjö
härråsfolket inbyggarbeteckning Bottenån å /Se Bergsäng byar Ballsen sjö
laknäsfolket inbyggarbeteckning Bottnen, se Sjöbottnen odlad mark Bergsängen byar Ballsholmen holme
laknäskarl inbyggarbeteckning Bottnen åker /Se Bertilsbodarna fäb. Balls sundet sund
leksandskarl inbyggarbeteckning Bralokbäcken bäck Bertilsbo fäb. Ballsviken vik
leksing inbyggarbeteckning /Se Braloken tjärn Bertilsbo sågen såg Banberg berg
*plintskarlar(plings-) inbyggarbeteckning Bralokmyran myr Bjön- l. Björnberget fäbodar Banberget berg
*skogskarlar inbyggarbeteckning Brasberget berg Björberget fäbodar Banbergsbrändan svedjefall
*tibbleskarlar inbyggarbeteckning Brashygnet del av Brasån Björberget fäbodställe Bandtjärn tj.
tällbergsfolket inbyggarbeteckning Brasån å Björkberg by Bandtjärnen tjärn
tällbergskarl inbyggarbeteckning *Bredenäs gränsmärke Björkberg Saknas Bandtjärnsgärderna åker
åsbyggar inbyggarbeteckning Bredmyran myr Björkberg Saknas Bandtjärnsmyren myr
Almberg gd Brednoret »nor» /Se Björkbergsskogen, se Björkberg Saknas Banäset näs
Almberg by Brockmyr myr Björken by Banäsudden udde
Almberg by /Se Brogärdet gärde /Se Björken fäb. Barbros myra myr
Almbergsbjörken by /Se Bromyran myr Björken fäbodställe Barbäcken vdr
Axmor fäbodar Brossberget berg Björnberg fäb. Barbäcksgärdena åker
Axmor fäb. Brossen sjö Björnberget fäbodställe Barkdal dal
Axmor fäb. /Se Brossen sjö Björnbergsbodarna Saknas Barkdal skärning
Backa Saknas /Se Brossen sjö Björsgrop by Barkdalsgärdet åker
Backen by /Se Brossen sjö Björsgrop Saknas Barkdalsvägen väg
*Backgården gård Brossen sjö Björsgrop by Barkdalsåkern åker
Balk fäb. /Se Brossen sjö Björsgrop by Barkdalsåkern åker
Balk och Söderbalk fäb. /Se Brossen, se Bryssen sjö Björsgrop by Barnbäcken bäck
Balkbodarna fäb. /Se Brossen sjö /Se Björsgrop by Barnäset = Barnäsudden Saknas
Balkbodarna,V.och Ö.=Ovar- och Utarbalk fäb. /Se Brossån å Björsgropen byklase Barnäsudden udde
Bantberg Saknas Brossån å Boda byar Barnäsviken vik
Barn- Saknas /Se Brudbacken backe Boda by Bastberg berg
Bastberget fäbodställe Brudharen grund /Se Bodlindor by *Bastbergsgravningen åker och slog
Bastberg fäb. /Se Brudkällan källa Bond- gårdsnamn Bastbergs gropen dal
Bastberg fäb. Brusen, se Brossen sjö Bortas gd *Bastbergskällan källa
Bastberg fäb. /Se Bruskbäcken bäck Bortes- gård(snamn) *Bastbergsmyran myr
Behändigs gdsnamn Brussen, se Brossen sjö Bos gårdsnamn Bastbergsån å
?Berg by Bryssen sjö Brittes mark f.d. gård Bastbergsån biflöde
Berg by Bryssen sjö Britts gårdsnamn Bastuguhagen hage
Berg by Bråten skogsområde Britts- gårdsnamn Bastutäkten slog
Berg by /Se Brända skog Brossfors såg och hyvleri Bastuåkern åker
Berg by /Se Brändan skogsområde Brossfors kvarnskifte, se 77 Hjortnäs Saknas Benarn tj.
Bergs by /Se Brändan öppen plats Brossfors Risholnsskifte, se Risholen Saknas Benarn sjö
Bergsäng by Brändan skog /Se Brossforsskiftet, se 71 Laknäs Saknas Benarån vdr
Bärgsäng(Norr-) by Brändgärdet terräng Brossforsskiftet, se 53 Noret Saknas Bengtes täkt åker
Bergsäng by Brändhol åker o. äng /Se Brostugan gård Bengtes åker åker
Bergsäng by *Bränd-Mockall f.d. slogmark /Se Brända by Bengthagen åker och hage
Bergsäng by Brändmyran myr Brändan del av by Bengtshällorna bergshällar
Bergsäng by Brömsdammen damm Brändan del av by Bengtstycket åker
Bergsäng by Brömsdammen damm Brändan parti av Hedens by Bengtsänget äng
Bergsäng, Norr by /Se Brömsdammen damm Brändan by Bengtsänget slog
Bergsäng by /Se Brömsänget terräng Brändbacken fäb. Benlösan dal
Bergsäng, Söder by /Se Budtjärnen tjärn Brändor fäb. Berges källa källa
Bergsäng by /Se Budtjärnen, Lilla tjärn Brändskog fäbodar Berget slog
Bertilsbo fäb. /Se Budtjärnen, Stora tjärn Brändskog fäbodställe Berget = Plinsberget Saknas
Björk gårdsn. Budtjärnsbäcken bäck Bröms- gårdsnamn Berggruvan gruvhål
*Björka by Budtjärnsmyran myr Brömsbo fäb Berggärdena åker
*Björka förr by »BudÅhn» vattendrag Brömsbodarna fäb Berggärdet åker
*Biörcka gård Buffilsberget berg Bunk fäbodgård Berggärdet åker
Björkberg Saknas Bufförsberget berg ?Buskgärde gård Berghagen hage
Björkberg by Bufförsberget berg Bygden= Åsbyfjärdungen l. Saknas Berghagen hage
Björkberg by /Se Bufförsberget berg Byggningen fäb Berghagsgärdet åker
Björken fäbod Bullerbäcken bäck Byggningen gård Berghalen åker
Björkgården förr gård Bunk udde Byn del av S. bergsäng Bergmyren åker
Björsgrop by Bunk udde Byn= Ullvi by Ö. Saknas Bergsberget berg
Björsgrop by /Se Bunk näs /Se Bytestomten, se 46-57 Tällberg Saknas Bergsberget berg
Bleckhorns Pers gård Saknas Bunkudd udde Bäckgårdarna gårdar Bergsbäcken bäck
Boda,Yttre o. Övre byar Bunkängarna ängsmark Böle by Bergs hagarna hagar
Boda by Buskgärdet gärde Bölskvarn f.d. kvarn Bergsveden slog
Boda by Busängesbackarna höjd Dabbrödskvarnen f.d. kvarn Bergsveden slog
Boda by Bybäcken bäck Dalsberget gårdar Bergs viken vik
Boda by Bygatan väg /Se Dammbacken fäbodställe Bergsängsbackarna backsluttningar
Boda by Byrsundet sund Dammbodarna fäbodar Bergtjärn tjärn
Boda by *Byrsundet sund Dammbodarna numera öde fäbodställe Bergtjärnen tjärn
Boda by Byrsundet sund Dammgårdarna gårdklase Bergtäkten åker
Boda by Byrviken vik Dammheden by Bergtäkten åker
Boda gård Byrviken vik Dammheden by Bergvägen väg
Boda by Byrviken vik Dammskog del av fäbodar Bergåkern åker
Boda Yttre,Över byar /Se Byrviken vik Dammskog fäbodställe Bergåkern åker
Boda byar /Se Byrviken vik /Se Dammsvedarna gårdar Bergängena slog
Boda by /Se Byrängena åker /Se Dammsveden fäb. Bergänget slog
Bodlindor by /Se Byrängsvägen väg /Se Danshol fäbodställe Betlehemstjärn Saknas
Bod-Lindor by /Se Båmbåkern el.Våmbåkern åker /Se Danshol fäb. Betlehemstjärn tjärn
Bond gdsnamn Båthusbäcken bäck Danskaris gård Betlehemstjärn tj.
Bos gårdsnamn *Båthusholmen holme Danspellas f.d gård Biskopsstolen bergknalle
Britts gårdsnamn Båthussjön Saknas Dimbon = Lisagården Saknas Biskopsstolen klippa
Brossfors bebyggelse /Se Båthusviken vik Dimgården, se Dimbon Saknas Bjuggänget slog
Brända by Båtsarvet skog Djura by o. kapellförsamling Bjurtjärn tjärn
Brända del av by /Se Båtsarvet slogmark /Se Djura by o. församling Bjurtjärn tj.
Brändor fäb. Båtsarvsstaden båtstad Djura kapellförsamling Bjurtjärnsborn skogsområde
Brändskog fäbod Bäckarna åker /Se Djura kyrkby Bjurtjärnsborn skog
Brändskog fäbodställe Bäckaränget änge Djura annexförsamling och by Bjurtjärnsbron bro
Brödlösan by /Se Bäckaränget åker /Se Djura annexförsamling och by Bjurtjärnsbron bro
?Bröms gårdsnamn Bäckkällan källa /Se Djura kapell kapellförsamling Bjurtjärnsmyran myr
Brömsbodarna fäb. /Se Bärktjärnen tjärn Djura Sångberget fäbodställe Bjurtjärnsmyren myr
Bunk fäbodgård Bärtjärnsknularna höjd Djurbyn by Bjurtjärnsån vdr
Bäck gårdsnamn Bästas hol lötgång (gässla) Djurheden=Hedens by Saknas Bjönberget l. Björnberget berg
Bäckas gård /Se Bölhagen äga /Se Djurheden by Björnberget berg
Böle by Bölindan åker och äng /Se Djurheden del av by Björbergs backen back
Böle by /Se Bölmyren åker och myrmark /Se Djursbodarna fäb. Björbergshällan parti av Björberget
Carlesgården gård Bölsån å Djur-Sångberget=Sångberget Saknas Björbergs hällen berg
Dammheden by Bölåkern åker /Se Djäken- gårdsnamn Björbergsvägen väg
Dammheden by Bössmansänget åker /Se Djäkenpers gårdsnamn Björbergsån å
Dammskog fäbod /Se Couragegärdet gärde /Se Dov- gårdsnamn Björkbergsån å
Dammskog fäb. /Se Daglösan höjd Dovmals gård Björbergsån å
Daniels gdsnamn Dalberget berg Draggheden fäbodar Björbodalen bäckdal
Danshol fäb. Dalberget berg Draggheden fäbodställe Björbo-dalen Saknas
?Djura kap. Dalsberget berg Draggåsen fäb Björbuberget berg
?Djura kap. Dalsberget berg Draggåsen fäbodställe Björbudalsbäcken bäck
?Djura kap. Dalsberget berg /Se Edshult gård Björholmen h.
Djura kap. Dalsbergs kyrkväg väg /Se Erik Anders gårdsnamn Björkarna åkrar
?Djura kap. Dalsbäcken bäck Erikhans gårdsnamn Björkbergsheden parti av Heden
Djura kapellförs. Dalsbäcken bäck Eriksbodarna, se Jerkers- Saknas Björkbergsån biflöde
Djura kapell Dalsmyran myr Eriksbodarna fäbodställe Björkbäcken bäck
Djura kapellförsaml. Dammbodberget berg o. triangelpunkt Erik Hansbodarna fäb. Björken åker och slog
Djura sn Dammbäck bäck Erkers gårdsnamn Björken äng
Djura nu by Dammhusviken vik Erkes gårdsnamn Björken slog
Djura sn Dammskogsbäcken bäck Ersbodarna=Mats Ersbo fäb. Saknas Björken åkrar
Djura församling /Se Dammsveden terräng Ersbodarna fäb Björkgatan landsväg
Djura by /Se Dammsvedskällan källa Ertleden fäb. Björkmyran myr
Djura förs. /Se Delmyr myr Fagerberg fäb. Björksveden slogmark
Djura by /Se Digerberget berg Fallsbjörken fäb. Björksveden slog
Djura by, kapellförsamling /Se Digerberget berg Fallsbjörken, se Palsbjörken Saknas Björksvederna ängs- o. skogsmark
Djura kapellförs. /Se Digerberget berg Faxberg fäb Björksvedjarna slog
Djura kapell, se Djurbyn by Digerberget berg /Se Fem(ornes) gård Björkviken vik
Djura kapell kapell /Se Digerbergstjärnen tjärn Femtifemman timmerbarack Björkviken parti
*Djurakvarn kvarn Digerhällen berghäll /Se Finkan f.d. kvarn Björkvägen väg
Djurbyn by /Se Digerhällsåkern åker /Se Finkan f.d. kvarn Björkåkern åker
Djursbodarna, se Ljusbodarna fäbod Digernäs näs Flatnäset fäbodar Björkåkern åker
Djäken gdsnamn Digernäs näs /Se Flinten gård Björkåkern åker
Domdal, se Dumdal dal (ängsmark) Digernäsudden udde Flytodlingen, se 31 Överboda Saknas Björkåkern åker
Draggåsen fäbodställe Digertjärnen tjärn Fors Saknas Björn sten
Draggåsen fäbod Digertjärnsviken vik Fors by Björnberget delvis odlad höjd
Elins gdsnamn Digeränget slåttermark Fors by Björnberget berg
*Elinsgården gård Digre åker Fors by Björnbergsbrändorna marker
Erik-Hans gdsnamn Digre åkerområde /Se Forsbodarna fäbodar Björnbergsbäcken bäck
Erkersgården gård Dim-Jans has grund /Se Forsbodarna fäbodställe *Björnbod dalen dalgång
Erkesbodarna fäb. Dismorsbäcken bäck Friarbodarna fäb. Björnbofallet slog
Ersbodarna Saknas Diupläien, se Djuplagen sjö Frisk- gård Björnbås slog
Fallsbjörken gd, fäb. /Se Diupsiön, se Morkurl-Djupsjön sjö Fräs gårdsnamn Björngravningen åker och slog
Faxberg fäb. /Se Diusioberget, se Gösjöberget berg Fyrtiåttan timmerkvarter Björngrop dal
Finnbo Saknas Diusiön, se Gösjön sjö Fyrtioåttan stuga Björngropen grop
Flatnäset fäb. *Djupdalsbäcken vattendrag Saknas bod eller stuga Björngärdet åker
Fors by *Djupdalsbäcken vattendrag Fänrikbo fäb. Björngärdet åker
Fors gd. Djuphavet klippa Färj- gårdsnamn Björnholmen holme
Fors by Djuplagen sjö Färnens l. Fermens Saknas Björnkällan källa
?Fors by Djuplagen sjö Förar gårdsnamn Björnmoren åker
?Fors by Djuplagen sjö Förars fäb. -gård Björnstenen sten
Fors by /Se Djupsjöbergsrör gränsmärke Förås fäb. Björnsveden slog
Fällbomsgården f.gård Djupsjön sjö Gamla Byvägen, se 58 Tällberg Saknas Björnsveden slog
Gransåsen, Västra o Östra fäbodar Djupsjön sjö Gamla Ullvi del av Ullvi by Björnsvedbäcken bäck
Gapskullen läktare i kyrka Djupsjön sjö Gammal Helgsta ställe Björntjärn tjärn
?Getsarvet beb. Djupsjön sjö Gammel- l. Gamla Lima gårdar Björ(n)tjärn tj.
Getsarvet fäb. Djuptjärnen tjärn Gansåsen fäb. Björntjärnen tjärn
Getsarvet fäb. Djuraberget berg Gersbodeskogen, se 45 Norr Bergsäng Saknas Björntjärnen tjärn
Getsarvet fäb. /Se Djurberget berg Getsarvet fäb. Björntjärnen tjärn
Getsarvet f.d.gård? nu fäbodställe /Se Djurkälla gränsmärke Getsarvet fäb. Björntomban plats på skogen
Granberg fäbodar Djurkällan naturminne? Getsarvs-heden parti av Getsarvet Björntomban plats på skogen
Granberg fäbodar Djuroset Djuråns utlopp /Se Get-torget torg Björnudden udde
Granberg fäb. /Se Djursjöheden skog Glads f.d. gård Björnviken vik
Gropen by /Se Djursjön sjö Glasmästar gårdsnamn Björnänget äng
Grytnäs by Djursjön sjö Gnaget fäb. Björnängena äng
Grytnäs by Djursjön sjö Granberg fäbodar Björnänget slog och myrodling
Gryt-näs by Djursjön sjö Granåsskogen, se 27-28 Sjugare Saknas Björnänget åker
Grytnäs by Djursjön sjö Grop- gård Björnänget slog
Grytnäs by Djursjön sjö /Se Gropen by Björnängsbäcken bäck
Grytnäs by /Se Djursjön sjö Gropen del av by Björslokan sumphål
Grytnäs by /Se Djursjön sjö Gropen del av by Björs rönning slog
Grytnäs by /Se Djursjön sjö Gruvänget fäb. Björstjärn tjärn
Gråda by Djursjön sjö Gryssågen f.d. såg och kvarn Björstjärnen tjärn
?Gråda by Djursjön sjö /Se Grytberg parti av Hisvåla by Björsängena slog
Gråda by Djursjön sjö /Se Grytnäs by Björtjärn tjärn
Gråda by Djursjön sjö /Se Grytnäs by Björtjärnmyren myr
Gråda by /Se Djursjön sjö /Se Grytnäs-gården gammal gård o. gårdstomt Björtjärnsbäcken bäck
Gråda by /Se Djursjö sovhol udde Gråda by Björudden udde
Gränsberg fäb. *Djursjöån vattendrag Gråda by Björviken vik
Gränsberg fäbodar Djurån å Gråda by Björänget änge
Gränsberg fäbod Djur(a)ån vdr Gråda by Blackes åker åker
Gränsberg fäb. /Se Djurån å Gränsberg fäb Blacktäkten slog
+Gränsåsen, se Gränsberg fäb. Djurån å Gränsberg fäbodar Blacktomten slog
Grävningen plats i Västanvik Djurån å /Se Gränsberg fäbodställe Blackåkern åker
*Grönestad förr gd. /Se Djurån å /Se Gräsgårds gårdsnamn Bladholen åker
Gudmunds gårdsnamn Djurån å /Se Gräsgårds gård Bladtjärn, el. Blatjärn tjärn
  Djuset åmyning /Se Grönkättbo fäb. Blanktjärn tjärn
  Domdalsberget berg Gröntjuv f.d. skvaltkvarn Blanktjärnen tjärn
  *Draggaholm gränsmärke Gröntjärnsbodarna fäbodställe Blodmyran myr
  Draggberget berg Gröntuv f.d.skvaltkvarn Blombergs gruva dalgång
  Draggberget berg Gunnarsbodarna fäb. Blombergs gruva del av Älven
  Draggberget berg Gyllingsberget berg Blombergs hage hage
  Draggen, Lilla sjö Gyllingsberget berg och fäbodställe Blombäcken bäck
  Draggen, Stora och Lilla sjöar Gårdomes gård Blomhagen hagmark
  Draggen, Stor o. Lill Saknas Gädd- gårdsnamn Blomtäkten åker
  Draggen sjö /Se Gärde by Blomänget slog
  Draggen, se Liss-Draggen sjö Gärde by Blindgatan byväg
  Draggen, se Stor-Draggen sjö Gärde by Blåa tjärnen tjärn
  Draggmyran myr ?Gärdsbodarna fäb. Blåberget berg
  Draggsundet förb. Gärdsbyn by Blåberget berg
  Draggsundet vik Gärdsbyn by Blåbärsbacken höjd
  Draggåsen bergås Gärdsbyn by Blåbärsmyren myr
  Draggåsen bergsluttning Gärdsbyn by Blåmustjärn tjärn
  Dragmyran myr Gärsbodarna fäb. Blåmustjärn tjärn
  Dragsängarna ängsmark Gärsbodarna fäb. Blåtjärn tjärn
  Dragsängarna ängsmarker /Se Gärsbodarna fäb. Blåtjärnen tjärn
  Dragsänget förr sank ängsmark Gästgifvarehagen, se 64 Åkerö Saknas Blåtjärnsmyren myr
  Dragsänget terräng Gösnors gårdsnamn Blästbäcken bäck
  Dranttjärnen tjärn Hackbacka fäb. Blästbäcken bäck
  Dretmyren åker /Se   Blästbäcksbron bro
  Droltberget berg   Bockhallsgärdet åker
  Drolten tjärn   Bockmyran sumpig dal
  Drolten tjärn   Backmyr(en) myr
  Drolten sjö   Bockmyren myr
  Dumdal dal /Se   Bocksved åkermark
  Dunderbacken äng /Se   Bocksvedsänget slogmark
  Duves ren äng /Se   Bocktomten åker
  Dyndersjöberg, se Gösjöberg berg   Bodberget berg
  Dynesiöberg, se Gösjöberget berg   Bodberget berg
  Dynesiöbärgh, se Gösjöberget berg   Bodberget berg
  Dynesiön, se Gösjön sjö   Bodberget berg
  Dysiön, se Gösjön sjö   Bodgärdet åker
  Dånbäck bäck   Bodleran begravningsplats
  Dömrödsmarken skog /Se   Bod leran område
  Dömrönningen åker /Se   Bod lera lerigt ställe
  *Echferbergz rå gränsmärke   Bodmyren åker
  Eckeberg, se Ekfännsklack berg   Bodsveden åker
  Eckefersbergh, se Ekfännsklack berg   Bodsveden åker och slog
  Ecke Fersklacken, se Ekfännsklack berg   Bodsveden slog
  Eckefärsklaken, se Ekfännsklack berg   Bodtjägen åker
  »Ecken», se Ickån å   Bodåkern åker
  Ejen sjö   Bodåkern åker
  Ejen sjö   Bodån å
  Ejen sjö   Bodån del av Limån
  Ejen sjö   Bolet stenhäll
  Ejen sjö   *Bolhols sovholen kulle
  Ejen sjö   Bollikgärdet åker
  Ejen sjö   Bombåkern åker
  Ejen sjö   Bombåkern åker
  Ejen sjö /Se   Bomtäkten åker
  Ejen sjö /Se   Bond gärdet åker
  *Ejströmmen ådrag   Bond gärdet åker
  Ekfännsberget berg   Bond gärdet åker
  Ekfännsklack berg   Bondgärdet åker
  Ekfännsklack berg   Bondgärdet åker
  Ekfännsklack berg   Bondloken pöl
  Ekfännsklack berg   Bond loken vattenpöl
  Ekfännsklack berg   Bondmyrorna åker
  Ekfärbärgz rå gränsmärke   Born skog
  Eksjöberget berg   Born = Bjurtjärnsborn Saknas
  Eksjön sjö   »Bort(a) vid hällorna» vik
  Eksjön sjö   Bortbacken, se Börtbacken Saknas
  Eksjön sjö   Bortberget berg
  Eksjön sjö /Se   Bortbergsbacken äng
  Eksjöån å   Bort i hålet slog
  Eldmyran myr   Bortre Fagerås parti av Fagerås
  Eldmyrbäcken bäck   Boshagarna hage
  Eldmyrbäcken bäck   Bossarsbäcken lopp
  Eldtjärnbäcken bäck   Bossarvet ängsmark
  Eldtjärnflån vik   Bossarvet ängsmark
  »Eleströmen» vattendrag   Bossarvsgatan väg
  Enmyrbäcken bäck /Se   Bossarvsängena = Bossarvet ängsmarker
  Erik-Hansbodarna fäbodar   Bosviken vik
  Erkersåkern åker   Botjärn = Stortjärn Saknas
  Erten tjärn   Botjärnen tjärn
  Erten tjärn   Bottenbäcken dalsänka
  Erten sjö   Bottenbäcken bäck
  Ertknubben berg   Bottenbäcken bäck
  Eshavet skog   Bottenlösan åker och slog
  Falan Saknas   Bottenlöskällan källa
  Fallberget berg   Bottenvägen väg
  Fallbergsänget terräng   Bottenån å
  Fallsbjörkberget berg   Bottenån Saknas
  Fallsbjörktäkten terräng   Bottenån å
  Fargåstjärnen tjärn   Bottnen terräng
  Farstjärnen, Lilla tjärn   Bottnen terräng
  Farstjärnen, Stora tjärn   Bottnen åker o. äng
  Faxberget berg   Bottnen åker
  Faxberg fäbodställe /Se   Bottnen (förr slogmark,nu)åker
  Faxberget berg /Se   Bottnen åker o. äng
  Faxlamyran myr   Bottnen åker
  Faxlamyrbäcken bäck   Bralokan tjärnpott
  Femningsberget berg   Bralokan tjärn
  Femviken vik   Braloksbäcken bäck
  Femviksudden udd   Bralok(s)myren myr
  Fetgärdet åker /Se   Bralokmyran myr
  Fielgryten, se Fjällgrycken sjö   Braloksveden skog
  Finebäcken, se Finnbäcken bäck   Brandströms liesmedja
  Finkan f.d. kvarn   Brassargärdet åker
  Finkbron landsvägsbro   Brasaränget (förr änge, nu) skog
  Finnberget berg   Braslygnet lugnvatten
  Finnbäck bäck   *Bratjärn, se Bla(d)tjärn Saknas
  Finnbäcken bäck   Bratomten slog
  Finnbäcken bäck   Bredbäcken bäck
  Finnbäcken bäck   Bredmyran myr
  Finnbäcken bäck /Se   Brednoret parti av nor
  Finnbäcken bäck   Brednoret åker
  *Finnbäcksbro bro   Bret(t)en åker
  Finndalen terräng   Brittes mark slog
  Finnhålsviken vik   Brogärdet åker
  Finnsbäcken bäck   Brogärdet åker
  Finnästallen tall   Broken åker
  Finnäsudden udde   Brokmyr myr och åker
  Finnäsudden udde   Brokmyr(en) myr
  Fisklösberget berg   Brossberget Saknas
  Fisklösen sjö   Brossbäcken lopp
  Fisklösen sjö   Brossberget berg
  Fisklösmyran myr   Brossberget berg
  Fislösmyran myr   Brossberget berg
  Fisktjärnen tjärn   Brossen sjö
  Fiskudden udde   Brossen sjö
  Fiälgrytien, se Fjällgrycken sjö   Brossen sjö
  Fjuselberget berg   Brossviar slogmark
  Fjällartjärnen tjärn   Bross-sviarna slog
  Fjällaränget terräng   Brossån vdr
  Fjällgrycken sjö   Brossån å
  Fjällgrycken sjö   Brossänget äng
  Fjällgrycken sjö   Brosvederna slog
  Fjällgrycken sjö /Se   Brosvedsbäcken bäck
  Fjärn dalgång /Se   Broåkern åker
  Fjärsman fornlämning   Broänget änge
  Fjärsman, Nya minnessten   Brudbacken backe
  Flatarna sjöar /Se   Brudbäck bäck
  Flatarna sjöar /Se   Brudbäcken bäck
  Flatberget berg   Brudharen grund
  Flatberget berg   Brudhällan sten
  Flatberget berg   Brudkällan källa
  Flatberget berg   Brudkällan källa
  Flatberget berg   Brudpigkällan stenhäll
  Flatberget berg   Brudpigkällan Saknas
  Flatberget berg   Brudpigkällan källa
  Flatberget berg   Brudpigkällan källa
  *Flatbergsrör gränsmärke   Brudpigtjärnarna tjärnar
  *Flateberg gmlt gränsmärke   Brudstenen sten
  Flateberg, se Rödklöv berg o. råmärke   Brudsvad dal
  Flatebärgz rå gränsmärke   Bruket numera nedlagt liebruk
  *Flatefors gmlt gränsmärke   Brullas bäck bäck
  Flaten sjö   *Brunnsarvsbacken backe
  Flaten, Lilla sjö   Brunnsåkern åker
  Flaten, Stora sjö   Brunntomten slog
  Flaten sjö   Brusk Anderses predikstol sten
  Flaten, Lilla sjö   Bruskbacken höjd
  Flaten, Stora sjö   Bruskbäcken bäck
  Flaten sjö   Bruskloken vattensamling
  Flaten, Lilla, M. o. Stora sjöar   Bruskmyran åker
  Flaten, Lilla sjö   Buskolles tuv uppgrundning
  Flaten, Stora sjö   Brusk- Olles tuv sandgrund
  Flaten, Lilla sjö   Brusktomten slog
  Flaten, Stora sjö   Bruskåkern åker
  Flaten, Stora, Mellan- o. Lilla sjöar   Brytningen terräng?
  Flaten, Stora, Mellan o. Lilla sjöar   Brådfall åker och slog
  Flaten, Stora, Mellan o. Lilla sjöar   Bråfall änge
  Flaten, Lilla, Mellan o. Stora sjöar   Bråtarna skog
  Flaten, Stora, Mellan o. Liss- sjöar /Se   Bråtbäcken bäck
  Flaten, Lilla och Mellan sjöar   Bråten= Älgbergs bråten Saknas
  Flaten, Stora sjö   Bråten slog
  Flaten, Mellan sjö   Bråten skog
  Flaten, Stora sjö   Bråten slog
  Flaten, st. sjö   Bråtningen åker
  Flaten åker /Se   Bråtningen åker
  Flaten myr   Bråtninggärdet åker
  Flaten myr /Se   Brädholen skog
  Flaten, Lilla, se Flatarna sjö /Se   +Brädsviarna åker
  Flaten, Mellan, se Flatarna sjö /Se   Brändan åker
  Flaten, Stora, se Flatarna sjö /Se   Brändan åker
  Flatensjöarna sjöar /Se   Brändan skog
  *Flateskär gmlt gränsmärke   Brändbäcken bäck
  *Flateö gmlt gränsmärke   Bränd dalen dal
  Flatfors fors   Brändgatan skogsväg
  Flatforshäll berg   Brändgärdet åker
  Flathällen holme   Brändgärdet åker
  Flatnäsberget berg   Brändgärdet åker
  Flatnäsberget höjd   Brändgärdet åker
  Flatnäset näs   Bränd gärdet åker
  Flatnäsflån utvidgning av Flatån   Brändgärdet åker
  Flatnäsflån tjärn   Brändgärdet lilla åker
  Flattebergh, se Flatberget berg   Brändgärdet åker
  *Flatteforshälla berghäll?   Brändhol åker och äng
  Flatten Lacus, se Flaten, Stora, Mellan och Lilla sjö   Brändholsbacken backe
  Flattesiöan, se Flaten, Stora, Mellan och Lilla sjö   Brändmockal slog
  Flattnan I..u., se Flaten, Stora, Mellan och Lilla sjöar   Brändmyran myr
  Flatån å   Brändmyren myr
  Flatån å   Brändollesbacken landsvägsbacke
  Flatån å   Brändolles svad slog
  Flatån å   Brändorsgruvan gruvhål
  Flatön ö   Brändpers svarv svarv
  Floan, se Flosjön sjö   Bränd stannmoren udde
  Floan lacus, se Flosjön sjö   Brändsveden slog och åker
  Floberget berg o. gränsmärke   Brändsvedsbackarna höjd
  Floberget berg   Brändtäkten skogbit
  Floberget berg   Brändvägen skogsväg
  Floberget berg   Brändänget slog
  Floberget berg /Se   Bränngärdet odling
  Floberget berg   Bränngärdet åker
  Floberget berg /Se   Brännmyren myr
  Floberget berg och gränsmärke /Se   Brölysbacken höjd
  ?Floberget berg   Brödlösbacken gårdsplats
  floda Siöö, se Flosjön sjö   Brömsbacken åker
  Flodesiön, se Flosjön sjö   Brömsbacken åker
  Flode Siön, se Flosjön sjö   Brömsbäcken bäck
  Flodsiön, se Flosjön sjö   Brömsdammen damm
  Floda öhn, se Harpikön ö   Brömsdammen kvarndamm
  Flogen utvidgning av Dalälven   Brömses åker åker
  Flogen sjö   Brömsgatan byväg
  Flon sjö   Brömshagen hage
  *Floosjön sjö   Brömstjärn ? = Butjärn Saknas
  Flosjön sjö   Bröms vägskälet vägskäl
  Flosjön sjö   Bröms vägskälet vägskäl
  Flosjön sjö   Brömsänget slog
  Flosjön sjö   Brömsänget skogsänge
  Flosjön sjö   Brömsänget åker
  Flosjön sjö   Brömsängskällan källa
  Flosjön sjö   Bröstänget åker
  Flosjön sjö   Brölningen åker
  *Flosjön sjö   Brötningsgärdet åker?
  Flosjön sjö   Bu- l. Bodberget Saknas
  Flosjön sjö   Budberg berg
  Flosjön sjö /Se   Budberg berg
  Flosjön sjö   Budberg(et) berg
  Flosjön sjö   Budflyten parti av Flyten
  Flosjön sjö   Budleran leråker
  Flybäcken bäck   Budmyren åker
  Flygaränget terräng   Budsveden åker
  Flymyran myr   Budtäkterna område
  Flymyran myr   Budåkern l. Bodåkern åker
  Flyten odlad myr   Buffilsberget=se Buffilsberget Saknas
  Flyten myr   Buffilsberget berg
  Flyten odlad myr   Buförsberget berg
  Flyten myr /Se   Bufförsberget höjd med slog
  Flytjärnen myr   Bufförsberget höjd
  Flytmarken skog /Se   Bufförsbron bro
  Flytsveden skog   Bufferbacken änge o. åker
  Fläskkällaren Saknas /Se   Bullerbacken slog
  Fläskkällaren stenhällar /Se   Bullerbäcken bäck
  Fläskåskällaren, se Fläskkällaren stenhällar   Bullerbäcken bäck
  Fornbysundet sund /Se   Bullerhagen skog
  Fransosviken vik   Bullerhagen hagmark
  Fregåsberget berg /Se   Bullerängsbacken åker
  Fregåsberget berg   Bulltäkten slog
  Fregåsberget berg   Bunk udde
  Funkbybäcken bäck   Bunk halvö
  Fågelmyran myr   Bunk udde (med fäb.)
  Fågelmyran myr   Bunkarna slog
  Fågeludden udde   Bunkmyran myrslog
  Fårmyrorna myr   Bunkriset skog
  Fältviken vik   Bunk riset l. Bunkriset vass
  Fännviken vik /Se   Bunk udd udde
  Fänriksberget berg o. triangelpunkt   Buskgärda gård med ägor
  Fänviksbobäcken bäck   Buskgärda gård med ägor
  Färjestuguåkern åker   Buskgärdet gård med ägor
  Färjåkern åker /Se   Buskgärdet åker
  *Förbytesberg berg   Buskgärdsgatan byväg
  *Förbythesberg berg   Buskgärdsmoren skog
  Gagnsgrådan del av Österdalälven   Buskgärdsängena ängar
  Galgholstenen sten   *Buskskarpen åker och äng
  Galtryggen berg   Buskäret plats
  Galtskallen berg   Buskölan gård
  Galtskallen bergknall /Se   Busängesbacken Saknas
  Galtskallen berg   Butjärn tjärn
  Galtskallen berg /Se   Lilla Butjärn Saknas
  Gammalgärdet åker /Se   Stora Butjärn Saknas
  Gammelgossen sten /Se   Västra Butjärn = Lilla Butjärn Saknas
  Gammel-Jerkers grop myr?   Östra Butjärn Saknas
  Gammelkvarnån å   Butjärn(arna) Saknas
  Gansåsberget berg   Butjärnsbäcken vdr
  Gansåsen, Västra ås   Butjärnsbäcken bäck
  Gansåstjärnen, Västra tjärn   Butjärn(s)myrarna myrar
  Gansåstjärnen, Östra tjärn   Butjärnsån = Butjärnsbäcken Saknas
  Garneberg, se Granberget berg   Bybäcken biflöde
  *Garsåsröset gränsmärke   Bybäcken bäck
  Gassarvsmyran myr   Bygatan byväg
  Getarvssjön sjö   Byggmästargärdet åker
  Getarvssjön sjö /Se   Byggningen åker
  Getarvsheden skogsmark /Se   Byholarna kullar
  *Get- el. *Gäddsiö Saknas /Se   Byngsgärdet åker
  Getberget berg   Byrviken vik
  Getdöden skogsbacke /Se   Byrviken vik
  Getgärdet gärde   Byråkren åkrar
  Getryggen berg   Byråkren Saknas
  Getsarv Saknas   Byrängena åker och äng
  Getsvad sankmark   Byränget åker
  Gettjärnsmyran myr   Byränget åker och slog
  Gillermyran myr   Byrängssveden hage
  Gillmarken skogsskifte   Byrängsvägen åkerväg
  Glasmästarbäck bäck   Byrängsåkern åker
  Gluggatan väg /Se   Bysveden åker
  Gluggatugruvan gruvhål /Se   Byxan åker
  Godbäck bäck /Se   Byåkern åker
  Godpung tjärn   Byåkern åker
  Gopen sjö   Byåkern åker
  »Gopeströmen» vattendrag   Byåkern åker (o. bygd)
  *Gosiöberget gränsmärke   Byåkersgatan gata
  Gotpungtjärnen tjärn   Båmbåkern åker
  Gottnorstjärnen vik   Båmbåkern åker
  Gottnorstjärn tjärn /Se   Båmbåkersdäljan dal
  Gottomten åker och äng /Se   Båtgropen inskärning
  Granberget berg   Båthusbäcken bäck
  Granberget berg   Båthusbäcken älvinskärning
  Granberget berg   Båthusbäcken vik
  Granberget berg   Båthusbäcken bäck
  Granberget berg   Båthusbäcken bäck
  Granberget berg   Båthusen Saknas
  Granberget berg   Båthusgatan skogsväg
  Granberget berg   Båthusgärdet åker
  Granberget berg /Se   Båthusgärdet åker
  Granhagsviken vik   Båthusgärdet åker
  Gravbäcken bäck   Båthusholen höjd
  Gravtjärn tjärn   Båthusholen kulle
  Gravtjärnen tjärn   Båthuskroken väg
  Gravtjärnen tjärn   Båthusudden udde
  Gravtjärnen tjärn   Båthusudden udde
  Lilla Gravtjärnen tjärn   Båthusviken vik
  Gravtjärnen, Stora tjärn   Båtsarvet slog
  Gravtjärnsbrändan skog   Båtsarvsbäcken bäck
  Gravtjärnsbrändan skog   Båtstad tilläggsplats för båtar
  Gravtjärnsbäcken bäck   Båtstad tilläggsplats för båtar
  Gravtjärnsbäcken bäck   Bäckarna åker och äng
  Grensåsen, se Gränsberget berg   Bäckarna åker
  Grimberget berg   Bäckarna åkerskifte
  Grimberget höjd /Se   Bäckaränget slåtteräng
  Gronmyran myr   Bäckaränget slåtteräng
  Grossen sjö   Bäckaränget åker och slog
  Grossen sjö   Bäckaränget slogänge
  Grossen sjö   Bäckaränget slog
  Grossen sjö   Bäckaränget slog
  Grossen sjö /Se   Bäckarängsmoren skog
  Grundtjärnen tjärn   Bäckas holar höjd
  Gruntiern, se Gröntjärnen tjärn   Bäckberget höjd
  Gruvberget berg   Bäckberget hagmark
  Gruvudden udde   Bäckbergspussen vattensamling
  Gryssberget berg   Bäcken del av Spännarbäcken
  Gryssen sjö   Bäckgrop svacka
  Gryssen sjö   Bäckgårdsbron bro
  Gryssen sjö   Bäckgårdsbäck bäck
  Gryssån å   Bäckgårdsbäck bäck
  Gryssån å   Bäckgärdet åker
  Gryssån å   Bäckgärdet åker
  Gryssån å   Bäckgärdet åker
  Gryssån å   Bäckgärdet åker
  Gryssån vattendrag   Bäckgärdet åker
  Grytberg berg   Bäckkällan källa
  Grytgärdet åker /Se   ?Bäcklaränget slog
  *Grytnäset näs   Bäckmatses sköl inskärning
  *Grytnäskällan källa   Bäckskvalet bäck
  Grådaberget berg   Bäcksved slog
  Grådaforsen fors   Bäcksveden slog
  Grådamossen åkermark /Se   Bäcksvedjarna skog
  Grågen, se Grossen sjö   Bäcksvedsgruvorna gruvhål
  Gråhålet vik   Bäcksvedsån bäck
  Gråhålsberget berg   Bäckänget åker
  Gråhålsberget berg   Bäckänget slog
  Gråhålsviken vik /Se   Bäckänget slog
  Gränsberget berg   Bäckängsbäcken bäck
  Gränsberget berg   Bäckängsmyran myr
  Gränsberget berg /Se   Bälgtjärn tjärn
  Gränsberget berg   Bälgtjärnsviken vik
  Gränsberg berg /Se   Bältjärn tjärn
  Gränsen sjö   Bältjärnsviken vik
  Gränsen sjö   Bättlaränget odlingar
  Gränsen sjö /Se   Bölhagen hage
  Gränsen sjö /Se   Bölindan åker
  Gräsbacken höjd   Bölmyren åker
  *Gräsberget berg   Bölsbackarna höjd
  *Gräsberget berg   Bölsgattu (Bölsgatan) s.k. »gattu»
  Gräsberget berg   *Bölsgårdsgatan byväg
  Gräsberget berg   Bölsgärdet åker
  Gräsberget berg   Bölskvarn skvaltkvarn
  Gräsberget berg   Bölsmatses almbergsänge äng
  Gräsberget berg   Bölsmatses backe backe
  Gräsbergstjärnen, Lilla tjärn   Bölsmatses gärde åker
  Gräsbergstjärnen, Stora tjärn   Bölsmatses täkt slog
  Gräsgården tjärn   Bölsmatses åker åker
  Gräsgårdsbäcken bäck   Bölsmyren myr
  Gräsnäset udde   Bölsslogen slog
  Grävningen åker   Bölstomten gårdsplats
  Grävningen åker /Se   Bölsån bäck
  Grävningen åker /Se   Bölsån vdr
  Grävningsberget berg   Böltjärn = Bälgtjärn tjärn
  Gröna källan källa   Bölåkern åker
  Grönsåsbärgh, se Gränsberget berg   Börjbäcken (förr sund) nu avloppsdike
  Gröntjärn Saknas   Börtbacken höjd (med gård)
  Gröntjärnen tjärn   *Börkbacken höjd
  Gröntjärnen tjärn   *Börkbacken höjd
  Gröntjärnen tjärn   Börke höjd
  Gröntjärnen tjärn   *Börken höjd
  Grötvallsbäcken bäck   *Börkåkern åker
  Grövelberget berg   *Bössmansänget åker
  Grövelbergsmyran myr   Cornèrshagarna skog
  Grövelbergstjärnarna tjärnar   Cornèrskvarn kvarn
  Grövelbäcken bäck   Cornèrstomten skog
  Grövelbäcken bäck   Couragegärdet åker
  Grövelmyrorna sankmark   Couragegärdet åker
  Grövelån å   Courage Pers hage hage
  Gubbenstjärn tjärn   Dabbröd skogstrakt
  *Gubbesten gränsmärke   Dabbrö skog
  *Gubesten gränsmärke   Dabbrö(d)sån = Bjrökbergsån Saknas
  Guffarsbäcken bäck   Dabbrösån å
  Gultjärnen, Lilla o. Stora tjärn   Daglösa(n) änge
  Gumestiärn, se Gunnarstjärn tjärn   Daglösan dal
  Gunnarstjärn tjärn   Dalberget berg
  Gunnarstjärn tjärn   Dalberget berg
  Gunnarstjärnen tjärn   Dalsberget berg
  Gunnarstjärnen tjärn   Dalsberget berg
  *Gunnellabachka gränsmärke   Dalsberget berg
  *Gunnilebaka gränsmärke   Dalsberget odlad mark
  Gyllingen sjö   Dalsbergs kyrkväg väg
  Gyllingen sjö   Dalsänget slog
  Gyllingen sjö   Dalälven älv
  Gyllingen sjö /Se   Dalälven = Österdalälven Saknas
  Gyllingen sjö   Dammbackgubbens holme holme
  Gyllingen sjö /Se   Dammbo(d)berget berg
  Gyllingen sjö /Se   Dammbodberget berg
  Gyllingen sjö /Se   Dammbron bro
  Gyllingen sjö /Se   Dammbäck bäck
  Gyllingsberget berg   Dammen bäck och hage
  Gyllingsbäcken bäck   Dammen vattendamm
  Gyllingsbäcken bäck   Dammforsbäck bäck
  Gyllingsmyran myr   Dammforsgärdet åker
  Gysjömyran myr   Dammforsmyran myr
  Gysjön sjö   dammforsmyren myr
  ?Gysjön sjö   Dammgärdet åker
  Gysjön sjö   Dammgärdshagen hage
  Gysjön sjö   Dammkällan källa
  Gysjöviken vik   Dammsbäck bäck
  Gäddtjärn tjärn   Dammsbäck bäck
  Gäddtjärn tjärn   Dammsgatan väg
  Gäddtjärn sjö /Se   Dammsgärdet åker
  Gäddtjärnen tjärn   Dammsänget äng
  Gäddtjärnen tjärn   Dammviken vik
  Gäddtjärnen tjärn   Dammyråkern åker
  Gäddtjärnen tjärn   Daniels gärde åker
  Gäddtjärnen tjärn   Daniels gärde åker
  Gäddtjärnen tjärn   Danils lajsved slog
  Gäddtjärnen tjärn   Danils tomt slog
  Gäddtjärnsberget berg   Dansbacken slog
  Gäddtjärnsbäcken bäck   Dansbacken bergparti
  Gärde ortnamnselement /Se   Dansgärdet åker
  Gästgivaren sten   Dansgärdsbacken backe
  Göddahällen sten /Se   Danshol, Gamla öde fäbodställe
  Gönan å   Dansholsbäcken bäck
  Gösjöberget berg   Dansholsbäcken bäck
  Gösjöberget berg   Dansholsmyran myr
  Gösjöberget berg   Delmyr odling
  Gösjöberget berg   Delmyr berget berg
  Gösjöberget berg   Delmyrbäcken bäck
  Gösjöberget berg   Delmyrbäcken bäck
  Gösjöberget berg /Se   Delmyren åker
  Gösjöberg berg   Delmyrgärdet åker
  Gösjöberget berg   Delmyrhagen hage
  Gösjön sjö   Digerbacken backe
  Gösjön sjö   Digerberget berg
  Gösjön sjö   Digerberg(et) bergshöjd
  Gösjön sjö   Digerhäll berghäll
  Gösjön sjö   Digerhällsåkern åker
  Gösjön sjö   Digerskär klippstup
  Gösjön sjö   Digerskär stup
  Gösjön sjö   Digerskärstjärn tjärn
  Gösjön sjö   Digerskärsudden udde
  Gösjön sjö   Digertjärn tjärn
  Gösjön sjö   Digertjärnen tjärn
  Gösjön sjö   Digertjärnsberget berg
  Gösjöröset röse   Digre åkrar
  Göstastomten äng /Se   Digrö åker
  Hackmorkull berg   Dikmyran slog
  Hackmorkull berg   Dimberget höjd
  Hacktjärnen tjärn   Dimberget skogsås
  Hacktjärnsbäcken bäck   Dim bäckarna bäckar
  Hagtjärn tjärn   Dimbäckarna bäckar
  Hagtjärn tjärn   Dim Jans har grund
  Hagtjärn tjärn /Se   Dimmorna område i by
  Hagtjärnen tjärn   Dimmorna område i by
  Hagåkern åker /Se   Dimröjningen åker
  Hagåkrarna åkrar   Dimviken vik
  Halldammen Saknas   Dimviken vik
  Hammarberget berg   Dismorsbäck bäck
  Hammartomten åker /Se   Dismorsbäck Saknas
  Hamplotten förut åker, nu gårdsplats   Dismorsänget slog
  Hansgärdet gärde   Dismorsänget änge
  Hans-Pers kolning terräng   Djupa udden udde
  Harpickaven vik   Djupbackarna äng
  Harpickön ö   Djupberget berg
  Harpikön ö   Djupbäckarna bäckar
  *Haråsen ås   Djupbäcken bäckdal
  Harängsnäset udde /Se   Djupbäcka »skördar», (bäckdalar)
  Hassbäcken bäck   Djupbäcken bäck
  Hassmyren myr   Djupbäcken bäck
  Hattvikstjärnen tjärn   Djupbäcken bäck
  Havande udde   Djupdälden dal
  Hedbäcken bäck   Djupdäljan grop
  Hedbäcken bäck   Djupgrop slog
  Hedbäcken bäck   Djupgrop åker
  Hedbysåkrarna åkrar   Djuphällan klippa
  Hedgård terräng (vid odling?)   Djuplagen sjö
  Hedninglindorna ängsmark /Se   Djupledet dal
  Hedningsholen höjd /Se   Djupsjön sjö
  Hedningshällan berg   Djupsjön sjö
  Hedningshällan klippblock   Djupsjön sjö
  Hedningshällan klippblock /Se   Djupsjön = Morkarl-Djupsjön Saknas
  Hedningskällan källa /Se   Djupsveden slog
  Hedningstenen sten   Djupsätre(t) hagmark
  Hedshavet skogsomr. /Se   Djupsätren slog och hage
  »Hedztiärn» tjärn   *Djuptarbäcken bäck
  Helgas bäck dalgång /Se   Djuptarbäcken bäck
  Helvetesgropen ravin   *Djuptarbäcken bäck
  Helvetesgropen grop   *Djuptasbäcken bäck
  Hemmyran myr   *Djuptasbäcken bäck
  Hemmyrvass vik /Se   *Djuptasbäcken bäck
  *Hemra Mockall f.d. slogmark /Se   Djuptjärn tj.
  Henolssved hagmark /Se   Djuptjärnen tjärn
  Hesiön, se Hisstjärn tjärn   Djuptjärnsmyren myr
  Hestiern, se Histjärn tjärn   Djupängena äng
  Hissberget berg   Djupängsgärdet åker
  Hinberget berg   Djupängshagen hage
  Hissberget berg   Djuraberget, se Djurberget Saknas
  Hissen sjö   Djura kyrkväg väg
  Hissen tjärn   Djura-ån, se Djurån Saknas
  Hissen tjärn   Djurberget berg
  Hissen sjö   Djurberget berg
  Histarmyren myr /Se   Djurbron bro
  Hisstjärn tjärn   Djurbrobacken backe
  Hisstjärn sjö   Djurgärdet = Rältgärdet Saknas
  Hisstjärn tjärn   Djursjöheden sand-hedstrand
  Hisstjärn sjö   Djursjöheden skog
  Hisstjärnen tjärn   Djursjön sjö
  Hisstjärnsån å   Djursjön sjö
  Histjärn tjärn   Djursjön sjö
  Histjärn tjärn   Djur-sjön sjö
  Histjärn tjärn   Djursjölöten skog
  Histjärn tjärn   Djuråkern åker
  Histjärnen tjärn   Djurån å
  Histjärnen tjärn   Djurån vdr
  Histjärnen tjärn /Se   Djurån å
  Hjortnäs brygga brygga   Djurån å
  *Hjortnäset näs   Djäken backen höjd
  Hjortnäs-Heden Saknas /Se   Djäken berget höjd
  *Hjortnäsviken, se Hjortviken vik   Djäkenbottnen holbotten
  Hjortviken vik   Djäken hällen berghäll
  Hjortviken vik   Djäkens täkt åker
  Hjortviken vik   Djäkentäkt slog
  Hjortviken vik   Djäkenviken vik
  Hjortviken vik   Domdal dal
  Hjortviken vik   Domdalen mark-sänka
  Hjortviken vik /Se   Damdalsberget, se Dumdalsberget Saknas
  Hjällaren tjärn /Se   Domdalsberget berg
  Hjällarmyren myr /Se   Dov(a) myren myr
  Hjällsberget berg   Dovbacken backe
  Hjällsbergsudden udde   Dovmyren Saknas
  Hobacknöden holmar   Dovsveden slog
  Hoberg berg   Dovänget slog
  Hobergstjärnen tjärn   Draggberget berg
  Hobergstjärnen tjärn   Draggberget berg
  Hobjörken åker och äng /Se   Draggen, Stor- o. Lissdraggen sjöar
  Holamyran myr   Draggen sjö
  Holberget berg   Draggen Liss- sjö
  Holen höjd /Se   Draggen Stor- sjö
      Dragghola en rad holar (ås)
      Draggmyren myr
      Draggsundet förbindelse
      Dragg sundet sund
      +Draggsände, se draggsundet Saknas
      Draggåsen ås
      Draggåsmoren skog
      Dragmyr myrskog
      Dragmyren myr
      Dragmyren myr
      Dragsmyren skogsmark (förr myr)
      Dragsmyran sumpig skog
      Dragsängarna, se dragsänget Saknas
      Dragsänget förr sank ängsmark
      Dragsänget åker och äng
      Drantberget berg
      Dranttjärn tjärn
      Dranttjärn tj.
      Drantänget äng
      Dretänget, se Dröt- Saknas
      Dretänget slog
      Dretängsbacken backe
      Dretängsbacksgärdet åker
      *Dritmyr myr
      Dritmyr myr
      Dritmyrskällan källa
      *Dritänget slog
      Droltberget berg
      Droltbäcken avlopp
      Drolten tjärn
      Drolten tjärn
      Droltberget berg
      Drolten sjö
      Droltgatan väg
      Droltmyren myr
      Droltpuss vattenpöl
      Droltån avlopp
      Droltänget slåtteräng
      Droltänget slog
      Drottningen björk
      Druckentäppan åker
      Drälten sjö
      Drötänget änge
      Drötängsbäcken bäck
      Dudahålet åker
      Dumbänget åker och äng
      Dumdal ängsmark
      Dumdalsberget berg
      Dunderbacken ängsslåtter
      Dundergatan byväg
      Dunderkvarn skvaltkvarn
      Dunder myren odling
      Dunkhol åker- o. slogmark
      Dunkhol åker och äng
      Dunbacken åker och slog
      *Duvdalgärdet åker
      Duvholen höjd
      Duvholsberget höjd
      Duvholsgärdet åker
      Dygropen vattenfyllt torvtag
      ?Dåldål dal
      *Dåskällan källa
      Däljorna slog
      Däljor(na) slogmarker
      Dömrödsmarken skog
      Dömrönningen åker
      Ejdammen Saknas
      Ejan sjö
      Ejen, se Äjen Saknas
      Ejen sjö
      Ekfärns klacken berg
      Ekorrholen höjd
      Ekorrholen bergknalle
      Ekorrholen bergkulle
      Ekorrholen höjd
      Ekorrholsgärdet åker
      Eksjöberget berg
      Eksjö holm holme
      Eksjön sjö
      Eksjön sjö
      Eksjö vad förträngning av Eksjön
      Eksjö åsen sand- o. rullstensås
      Eldmyren, se Jällmyren Saknas
      Eldmyran myr
      Eldmyrbäcken bäck
      Eldtjärnflåarna sumpmark
      Eldtjärnflån lugnvatten
      Eldtjärnsflån sumpmark
      Elis» gärde åker
      Elovesbäcken dalgång och bäck
      Elovssons långgatusved åker
      Enbuskhagen åker
      Enbusksvaden slog
      Enbärsgropen dal
      Enholssved åker och slog
      Enmyrbäcken Saknas
      Enmyrbäcken bäck
      Erik Anders» åkrar
      Erikandersmagre åker
      Erik Hansbodarna fäbodställe
      Erikhansgärdet åker
      Erikhansgärdet åker
      Erikhansåkrarna åkrar
      Eriksbo(da)berget, se Jerkersbodaberget Saknas
      Eriksbodberget berg
      Erkersbacken gårdsplats
      Erkersbacken landsvägsbacke
      Erkers´ gärden åker
      Erkershagen hage
      Erkerstäkten åker
      *Erssveden åker
      Ertberget berg
      Erten sjö
      Erten, se Ärten Saknas
      Ertknubben berg
      Ertknubben, se Ärtknubben Saknas
      Ertån å
      Eshavet skogsområde
      Eshavet skogsmark
      Estersolars åker
      Fagdal åker
      Fagdalsbacken backe
      Fagerberg berg
      Fagerberget berg
      Fagerbergsmyrorna myr
      Fagerdal slog
      Fagermoheden sandhed
      Fagermoheden skog
      Fagerås, Bortre höjd
      Fagerås, hemre höjd
      Fagerås bergshöjder
      Fageråshällorna berghällar
      *Fakslabäcken bäck
      *Fakslamyren myr
      Falktomten slog
      Fallberget berg
      Fallberget berg
      Fallbergssveden slog
      Fallen skog
      Fallen skog
      Fallgärdet åker
      Fallsbjörkberget berg
      Fallsbjörktäkten slog
      Farbrors änge slog
      Farfars gärde åker
      Fargopstjärn tjärn
      Fargroptjärn tjärn
      Farhagen eller Förhagen udde (med badställe)
      Fargåstjärn tjärn
      Farhagen parti av strand
      Farmgård udde
      Farstjärn tjärn
      Farstjärn, Stora o Lilla tjärnar
      Farstun åker
      Fastersgärdet åker
      Fasteränget åker
      Fattig-fittan åker
      Fattiglandet numera bebyggd åker
      Faxberget berg
      Faxla(r)bäcken vdr
      Faxlarmyren myr
      Femgatan väg
      Femhörningsänget slog
      Fenan, se Fjärnu Saknas
      Fetgärdet åker
      Finkan skvaltkvarn
      Finkbron landsvägsbro
      Finkbron bro
      Finnbäck bäck
      Finnbäcken bäck
      Finnbäcksdalen dalgång
      Finnbäckskvarnen skvaltkvarn
      Finngärdet åker
      Finngärdet åker
      Finnhålet = Sjöändan Saknas
      Finnhålet dalsänka
      Finnhålet skog
      Finnhålsbäcken bäck
      Finnhålsviken vik
      Finnhålsviken vik
      Finnsbäck bäck
      Finnsbäck biflöde
      Fin(n)skan åker
      Fintäppan åker
      Finnäs näs
      Finnäs tallen tall
      Finnäsudden udde
      Finnäsviken vik
      Finnäsviken vik
      Finnäsåkern åker
      Finska åker och slog
      Fiskesbron bro
      Fiskes loke marksänka
      Fiskes loke vattenpöl
      Fiskes sköl inskärning
      Fiskgatan gata
      Fiskharen grund
      Fisklösberget berg
      Fisklösen tjärn
      Fisklösen tjärn
      Fisklösen tjärn
      Fisklösen tjärn
      Fisktjärn tjärn
      Fisktjärnen tjärn
      Fisktjärnmyren myr
      Fiskvägen väg
      Fittbäcken bäck
      Fjällatjärn tj.
      Fjället = Sångbergs-fjället Saknas
      Fjället höjd
      Fjällgrycken sjö
      Fjällgrycken sjö
      Fjälloken tjärn
      Fjälltjärn tjärn
      Fjällvägen väg
      Fjällåkren åker
      Fjällåkern åker
      Fjänu landtunga
      Fjärsman sten
      Fjärsmanskullorna stenar
      Fjäru strandparti
      Stora Flaten en av Flat-sjöarna
      Flatan slog
      Flatarna åker
      Flatarna sjöar
      Flatarna sjöar
      Flatberget berg
      Flatberget berg
      Flaten, Liss- sjö
      Flaten l. Flatarna, Stora, Mellan- och Liss Flaten sjöar
      Flaten myr
      Flaten åker o. slogmark
      Flaten, Mellan- sjö
      Flaten, Stor- sjö
      Flatfors vattenförbindelse
      Flat fors å
      Flatholm holme
      Flathällen klipphäll
      Flatnäsberget berg
      Flatnäsberget berg
      Flatnäset öde fäbodställe
      Flatnäset näs
      Flatnäsflån sumpmark med genomgående vatten
      Flatnäsflån lugnvatten
      Flatnäsvallarna öde fäbodställe
      Flatån å
      Flatån avlopp
      Flatön ö
      Flinten höjd
      Flintbackarna slog
      Flintberget höjd
      Flintmyr åker
      Flitt tomten slog
      Flo(d)berget berg
      Flodberget berg
      Flodgärdet åker
      Flodsjön sjö
      Flogen utvidgning av älv
      Flogen utvidgning av älv
      Flogen utvidgning av älv
      Flon sjö
      Flosjön sjö
      Flosjön sjö
      Floslogen slog
      Floten åker och slog
      Floten badplats
      Floten udde
      Flotjärn = Blanktjärn Saknas
      Flottstaden vik
      Floängsbäcken bäck
      Floängsmyrorna myr
      Fly srandparti
      Flygarbacken backe
      Flygartäkten åker och slog
      Flytarna myrar
      Flytbron spångväg
      Flytbäcken bäck
      Flytbäcken åker
      Flytbäcken del av Enmybäcken
      Flytdikanet dike
      Flytdikanet dike
      Flyten åker och äng
      Flyten myr
      Flyten odlad myr
      Flyten myr-odling
      Flyten myr
      Flytgattu (Flytgatan) väg
      Flytmarken skog
      Flytmarken skog
      Flytmarken sankt skogsområde
      Flytvägen väg
      Flytvägen väg
      Flyänget slog
      Fläskkällarn håla
      *Fläskåsberget del av Romberget
      Flötbäcken bäck
      Flöthäll åker
      Flöthäll åker
      Forsbo(d)berget berg
      Forsbovägen sommarväg
      Forsen Saknas
      Forsen fors
      Forsgärdet åker
      Forshagen betes-skog
      Forsheden åker
      Forsån lopp av Djuraån
      Fransosviken vik
      Fregåsberget berg
      Fregåsberget berg
      Friarbacken backe
      Friarbacken äldre namn på Jerkesbacken
      Friarbacken gårdsplats
      Friarbacken gårdsplats
      Friarhagen hage
      Friarön holme
      Friarön ö
      Fräsgärdet åker
      Frälset åker
      Funkmyr åker och slog
      Funkmyr odling
      Fyr hopslogen slog
      Fyrhuggaråkern åker
      Fyrtiåttan barack
      Fågelmyren myr
      Fågelmyrarna myrar
      Fågelmyrorna myrar
      Fårhagen hage
      Fårhålet grop
      Fårmyrberget berg
      Fårmyrorna myrar
      Fäbacken backe
      Fäbacken backe
      Fäbacksvaden myrdrag
      Fäbodsjön = S. Ungsjön Saknas
      Fäbron bro
      Fägårdsgatan väg
      Fäjsbacken åker
      Fäjsåkern åker
      Fältbäcken bäckdal
      Fältivarbacken backe
      Fältivarbacken backe
      Fältivarbacken backe
      Fältviken vik /Se
      Fältviken vik
      Fältviken vik
      Fängbron bro
      Fänriksberget berg
      Fännviken vik
      Fännviken vik
      Fännviksbäcken bäck
      Fännviksudden udde
      Fännviksudden udde
      Färjbacken väg
      Färjbron flottbro
      Färj gärdet åker
      Fär(j)landet Saknas
      Färj Pers myra mosse
      Färjpuss utdikad pöl
      Färjudden udde
      Färjåkern åker
      Färjåkern åker
      Fölbroarna sumpig slogmark
      Förar flodan slog
      Förarsmarkerna parti av marken
      Förars täkt slog
      Förarsveden slog
      Förhagen, jfr Farhagen Saknas
      Första Sundelsbäcken bäck
      Gabrielsåkern åker
      Gagnef åker
      ?Gal gärdena åker
      Galtgärdet åker
      Galtgärdsåkern åker
      Galtkvarn skvaltkvarn
      Galtrygen ås
      Galtryggtrasket myrlänt ställe i byn
      Galtskallen bergknöl
      Galtskallen berg
      Galttomten åker
      Gamla bodarna slog
      Gamla gården slog
      Gammelgård slog
      Gammalgärdet åker
      Gammalgärdet åker
      Gammalgärdet åker
      Gammelberget berg
      Gammelbodarna slog
      Gammelbodarna slog
      Gammelgossen sten i sjö
      Gammelgärdet åker
      Gammeljerkes grop myrsvånka
      Gammelkvarn kvarn
      Gammalkvarnsån bäck
      Gammelsvad änge
      Gammaltomten slog
      Gammeltäppan åker
      Gammeltäppan åker
      Gammelåker åker
      Gammelån å
      Gammelänget slog
      Gammelängsåkern åker
      Gansåstjärn tjärn
      Gansåstjärn Saknas
      Västra Gansåstjärn tj.
      Östra Gansåstjärn tj.
      Gansåstjärn, östra tjärn
      Gansåsån vdr
      Gari gärdena igenlagd åker o. ängsmark
      Gars tjärnarna tjnar
      Gatomes tomt beteshage
      Gattugärdet åker
      Gattugärdsgropen vägskäl
      Gatu kålgården åker
      Gatukällan källa
      Gatutomten slog
      Getdöden skogsbacke
      Getfittmyr myr
      Getfittmyren myr
      Getgärdet åker
      Getgärdet åker
      Getgärdet åker
      Getinghålet skogstrakt
      Getinghålet skog
      Getkillsveden slog
      Getnilses gärde åker
      Gerishyttan hytta
      Getsarvs heden hedmark
      Getsarvsholen höjd
      Getsarvsjön sjö
      Getsarvsjön sjö
      Getskump berg
      Getskump bergknalle
      Getsvad ängsmark
      Getsvad myr
      Getsvadsmyren myr
      Getsvedsgärdet åker
      Gettjärn tj.
      Gettjärnen tjärn
      Gillermyrorna myr
      Gillermyran myr
      Gillmarken skogsskifte
      ?Gillpesmyran myr
      Girigsveden slog
      Glama källa
      Glama källa
      Glasmästarbäcken bäck
      Glasmästarbäck biflöde
      Glasmästaränget åker
      Gludderdalen grop
      Gludderdalen grop
      Glugggatan byväg
      Gluggatugruvan gruvhål
      Gnaget åker och slog
      Gnaggatan väg
      *Gnit åker
      Gnitrenen åker
      Godbäck bäck
      *Goddahällen berghäll
      Godpung tjärn
      Godshålet vik
      Godshålet vik
      Godssveden hagmark
      Godtmorstjärn, se Gottmortjärn Saknas
      Gopkvarn skvaltkvarn
      Gop myran åker och slog
      Gopsveden slog
      Stora Gorrtjärn en av Gorrt. na
      Gorrtjärnarna tjnar
      Gottmorsbäcken bäck
      Gottnorsgärdet åker
      Gottnorstjärn tj.
      Gottnorstjärn tjärn
      Gottomten åker och slog
      Govalsgärdet åker
      Grakvarn damm
      Granberg fäbodställe
      Granbergen badställe
      Granberget sluttning
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granbergsvägen skogsväg
      Granfallet åker och slog
      Granfallsmyren myr
      Granfallsängena slog
      Grannas åker
      Grannas backe åker
      Grannas brunnen källa
      Grannasmyr myr
      Grannastomten åker
      Grasberget berg
      Grastjärn, se Gräs- Saknas
      Gravarna slog
      Gravbäck bäck
      Gravbäcken = Gravbäck Bäck
      Gravbäcken bäck
      Gravbäcken bäck
      Gravbäcksänget slog
      Gravningen åker
      Gravningen åker
      Gravningskällan källa
      Gravtjärn tj.
      Lilla gravtjärn tj.
      Gravtjärnen Lilla tjärn
      Stora gravtjärnen, se Gravtjärn Saknas
      Gravtjärnen Stora tjärn
      Gravtjärnarna tjnar
      Gravtjärnsbråten skog
      Gravatjärnsbäcken bäck
      Gravtjärnsbäcken bäck
      Grimbergen åkrar
      Grimberget berg
      Grimberget berg
      Grimens fåfänga nedlagd åker
      Grimtäkten slog och åker
      Grimön grund
      *Grindassveden hage
      Grindsved skog
      Grindsveden änge
      Grindsved-källan källa
      Grindåkern åker
      Grongärdet åker och skog
      Grongärdet skog
      Grongärdet åker
      Gronholarna åker
      Gronholarna åker
      Gronholen höjd
      Gronholsbäcken bäck
      Gronholsbäcken biflöde
      Gronhålsgärdet åker
      Gronlindan åker(?)
      Gronlindan åker
      Gronlindsbacken backe
      Gron loken vattenpöl
      Groparna skogstrakt
      Groparna slog
      Groparna slog
      Gropbäcken bäck
      Gropen djup dalgång
      Gropen dal
      Gropen dal
      Gropen åker
      Gropen slog
      Gropgärdet åker
      Gropgärdet åker
      Gropgärdet åker
      Gropkvarn kvarn
      Gropsveden slog
      Gropsved åker
      Gropänget område i skog
      Grossen sjö
      Grossen sjö
      Grovelbacken backe
      *Grundtjulu skvaltkvarn
      Grundtjärn tj.
      Grundtjärn tjärn
      Grundtjärnmyrorna myr
      Grusgärdet åker
      Grusgärdet åker
      Gruslindan åker
      Gruvbacken åker
      Gruvberget berg
      Gruvberget berg
      Gruvgärdet åker
      Gruvgärdet åker
      Gruvgärdet åker
      Gruvsvedjarna skog
      Gruvåkern åker
      Gruvänget slog
      Gruvänget slog
      Gryssberget bgt
      Gryssberget berg
      Gryssberget del av berg
      Gryssen sjö
      Gryssen sjö
      Gryssen Saknas
      Gryssholarna kullar
      Grysskvarnen skvaltkvarn
      Gryssluckan damm
      Gryssån vattendrag
      Gryssån å
      Grytbacke höjd
      Grytbackgärdet åker
      Grytbergshar rullstensbank
      Grytbergsängarna ängar
      Grytgärdet åker
      Grytgärdet åker och slog
      Grythällen klipphäll
      Grytnäsbäcken älvinskärning
      Grytnäsgatan väg
      Grytnässved slog
      Grytnäs tomten slogmarker
      Grytnästomten slåtter
      Grådaberget berg
      Grådaberget, se Grådberget Saknas
      Grådafallet vattenfall
      Grådforsen l-fallen del av fors
      Grådan ström
      Grådan har
      Grådan stengrund
      Grådakanalen kanal
      Grådberget berg
      Grådberget berg
      Grådmyran myr
      Grådmyrdikanet dike
      Grådmyren åker
      Grådänget åker
      Gråfvelberget, se Grövel Saknas
      Gråfvelbäcken, se Grövel Saknas
      Gråhålsviken vik
      Gråkolninggärdet åker
      *Gråkolninggärdet åker
      Grå mossen åker
      Gråmyrorna myr
      Gråtgärdet åker
      Grå täkten slog
      Gråthålet dal
      Gråtusbacken skog
      Gråtusgropen dal
      Gråtus stannmoren kulle
      Gråvelberget Saknas
      Gråvelberget Saknas
      Gråvelberget, se Grövelberget Saknas
      Gråvelbäcken Saknas
      Gråvelbäcken, se Grövelbäcken Saknas
      Gränsberget berg
      Gränsberget berg
      Gränsbergsmoren skog
      Gränsbäcken vdr
      Gränsen sjö
      Gränsen sjö
      Gränsmyran myr
      Gräsberget berg
      Gräsberget berg
      Gräsberget höjd
      Gräsberget höjd
      Gräsbergstjärn tj.
      Gräsbergstjärnen tjärn
      Gräsgårdarna slog
      Gräsgårdarna hag- och skogsmarker
      Gräsgårdarna gamla slåtterängar och hagar
      Gräsgårdarna skogsmark
      Gräsgårdarna Saknas
      Gräsgården tjärn
      Gräsgården åker och slog
      Gräsgården tj.
      Gräsgårdsbäcken bäck
      Gräsgårdskällan källa
      Gräsgårdskällan källa
      Gräsgårdstjärn tjärn
      Gräsgårdstjärnen tjärn
      Gräsgårdstomten åker
      Gräsgårdsvägen skogsväg
      Gräsgårdsänget åker
      Grästjärn tjärn
      Grästjärn tjärn
      Grävningarna odlingar
      Grävningarna odlingar
      Grävningarna åkrar
      Grävningarna åker
      Grävningarna åker
      Grävningen åker
      Grävningen åker
      Grävningen åker
      Grävningen åker
      Grävningen åker
      Grävningen åker
      Grävningen åker
      Grävningen åker
      Grävningen åker
      Grävningen åker
      Grävningen åker
      Grävningen odling
      Grävningen åker
      Grävningen åker
      Grävningen åker
      Grävningen åker
      Grävningen åker
      Grävningen åker
      Grävningsbacken åker
      Grävningsberget höjd
      Grävningsberget berg
      Grävningsberget berg
      Grävningsberget höjd
      Grävningsbäcken bäck
      Grävningsgärdet åker
      Grävningshällen hälla
      Grävningsvägen åkerväg
      Grävningsåkren åker
      Grävsänget änge
      Grävsänget slog
      Gröna fläckarna grund
      Gröna fläckarna grund
      Gröna fläckarna ängar
      Gröna källan källa
      Gröna källan strandplats
      Gröna källan källa
      Gröna källorna källor
      Grön(a) sovholen sovhol
      Gröna sovholen kulle
      Grönkällan källa
      Grönsovholen kulle
      Grönstas inskärning i älvstrand
      Gröntjärn tj.
      Gröntjärnen tjärn
      Grötbäck bäck och åker
      Grötbäck »bäckskvassel»
      Grötgropbacken backe
      Grötgropgärdet åker
      Gröthol höjd
      Grövelberget Saknas
      Grövelberget berg
      Grövelberget berg
      Grövelberget berg
      Grövelbäcken Saknas
      Grövelbäcken bäck
      Grövelbäcken bäck
      Grövelmyren myr
      Gröveltjärn tj.
      Gubbens tj., se Gubbtjärn Saknas
      Gubbens tjärn tjärn
      Gubberget berg
      Gubbmyran åker och myr
      Gubbtjärn tjärn
      Gubbåkern åker
      Gubbåkern åker
      Gubbåkern åker
      Gubbänget äng
      Gucku fåfänga gammal skvaltkvarn
      Guckugärdet åker
      Gudfars gärde åker
      Gudmundsbacken slog
      Gudmundsgärdet åker
      Gudmundsgärdsvägen väg
      Guds kålgård slog
      Guffarsbacken slog
      Gullfotbacken fäbacke
      Gullfoten fäbacke
      Gultjärnarna tjnar
      Gultjärnarna tjärnar
      Gultärnsmyrorna myrar
      Gumsberget berg
      Gumsen källa
      Gumsen källa
      Gumshäll stenhäll
      Gumshäll(en) metställe
      Gumshäll sten
      Gumshällorna klipphällor
      Gunnarstjärn tjärn
      Gunnars tjärn(e) tj.
      Gunnsbjörken hage och slog
      Gyllingen sjö
      Gyllingen sjö
      Gyllingen sjö
      Gyllingsberget berg (med fäb.)
      Gyllingsbäcken biflöde till å
      Gyllingsbäcken bäck
      Gyllingsmyren myr
      Gyllingsmyran myr
      Gyllingsån vattendrag
      Gyllingsån vdr
      Gysjön, se Ljussjön Saknas
      Gysjön sjö
      *Gåfsänget slog
      Gåls- l. Gårdsbäcken bäck
      Gåsbäcken bäck
      *Gårdsgärdet åker
      *Gårdsgärdsgatan åker
      Gåssveden slog
      Gås ökstad strandparti
      Gåvelsgärdet åker
      Gädd gärdena åker
      Gädd-gärdena åkrar
      Gäddgärdena åkrar
      Gäddgölen djupt ställe
      Gäddtjärn tjärn
      Gäddtjärn tjärn
      Gäddtjärn tj.
      Gäddtjärn tj.
      Gäddtjärn, se Blanktjärn Saknas
      Gäddtjärn tj.
      Gäddtjärn tj.
      Gäddtjärn tj.
      Gäddtjärnen tjärn
      Gäddtjärnen tjärn
      Gäddtjärnen tjärn
      Gäddtjärnsbråten skog
      Gäddtjärn(s)bäcken bäck
      Gäddtjärnsmyrorna myrar
      Gäddviken vik
      Gäddviken vik
      *Gällaren tjärn
      *Gällarmyren myr
      Gärdena åker
      Gärdet åker
      Gärdet åker
      Gärdet åker
      Gärdena åker
      Gärdena åker
      Gärdsbacken backe
      Gärdsbykvarnen skvaltkvarn
      Gärds-dammen o -kvarnen, se Järs- Saknas
      Gärdsdammen kvarndamm
      *Gärdshällorna berghällar
      Gärds kilen åker
      Gärsmyr myr
      Gärstäkten slog
      Gärsåkern åker
      Gästgivaren stenblock
      Gästgivaren sten och källa
      Gästgivarhagen hage
      Gästgivar hagen hage
      Gästgivar hagen lövdunge
      Gästgivartäkten slog
      Gästhålet grotta
      Gödan å
      Gönöstjärn tjärn
      Gönöstjärn? tjärn
      Gösjöbertget berg
      Gösjöborn område mellan sjöar
      Gösjöbäcken bäck
      Gösjön sjö
      Gösjön sjö
      Göstas källa källa
      Göstas lajsved slog
      Göstastomten åker och slog
      Göån å
      Hackmora, se Hackmor kull Saknas
      Hackmorgatan väg
      Hackmor kull berg
      Hackmor kull bergshöjd
      Hackmorslätten slog
      Hackmor täkten åker
      ?Hacksädet tomt
      Hacktjärn tj.
      Hacktjärn tjärn
      Hagarna lövdungar
      Hagas täkt slog
      Hagbacken del av by
      Hagbacken skogsbacke
      Hagbacken gårdsplats
      Hageltjärnsmyran myr
      Haggatan byväg
      Haggärdet åker
      Haggärdet åker
      Haggärdet åker
      Haggärdet åker
      Haggärdet åker
      Haggärdshagen hage
      Hagkällan källa
      Hagmarken mark
      Hagsveden åker
      Hagsveden slog
      Hagtjärn tj.
      Hagtjärnen tjärn
      Hagtjärnsänget åker
      Hagtäkt sloge
      Hagtäkten åker
      Hagåkern åker
      Hagåkern åker
      Hagåkern åker
      Hagåkrarna (ängs- o.) åkermark
      Hagåkern åker
      Hagänget åker och äng
      Halen änge
      Halen slog
      Hallmans täkt åker
      Halmlassveden åker
      Halmsveden slog
      Halslindan åker
      Halvaras åker och äng
      Halvarsgatan byväg
      Halvars gruva gruvhål
      Halvarsgärdet åker
      ?Halvarsänget änge
      HalvarsPellas åker åker
      Halvarsåkern åker
      Halvarsänget åker
      Halvarsänget hage
      *Halvvägsbrändan åker
      Halvvägesgatan gata
      Halvtunglet åker
      Hammarberget berg
      Hammarberg(et) berg
      Hammargärdet åker
      Hammarstycket åker
      Hammartomten slog
      Hampdammshålet åker
      Hampdammskällan källa
      Hampdammskällan källa
      Hamplotten förut åker, nu gårdsplats
      Hamplotten åker
      Hamptamphålet dalsänka med myrhol
      Hamptampkällan källa
      Hamptorget plats i by
      Hampuses gärde åker
      Handeråsmyran myr och åker
      Hamsloka tjärn
      Hanisloken vattenpöl
      Hanisänget åker
      Hanses åker
      Hansesängena slogar
      *Hansbotäkten åker
      Hanseslindan åker
      Hansesåkern åker
      Hansgärdet åker
      Hans tjärn fördjupning i älvbotten
      Hansänget änge
      Hansänget slog
      Harbäck bäck
      Harbäcksgärdet åker
      Harbäcksgärdsbäcken bäck
      Haringsnäs udde
      Haringsnäsudden udde
      Harpigön ö
      Harpikaven inskärning i sjöstrand
      Harpik-tallen knotig tall
      Harpikön ö
      Harpikön Saknas
      (H)arvåkern åker
      (H)arvåkerskällan källa
      Harrängsnäset åker
      Harängsnäset udde
      Harängsnäset udde
      Harängsnäsudden udde
      Harängsnäsudden udde
      Hassberget berg
      Hassbäcken bäck
      Hattgärdet åker
      (H)avande udde
      Havande, se Avande udde
      Havergärdet slog
      Haveråkern åker
      Havregärdet åker och slog
      Havreåkern åker
      Havreåkersmyren myr
      Hedarna odlingar
      Hedbacken höjdsluttning
      Hedbäcken vdr
      Hedbäcken bäck
      Heddammen uppdämning
      Heden åker
      Heden åker
      Heden åker
      Heden åker
      Heden del av by
      Heden odlad mark
      Hedgattu (Hedgatan) körväg
      Hedgärdena åker
      Hedgärdena åker
      Hedgärdena åkrar
      Hedgärdet åker
      Hedgärdet åker
      Hedgärdet åker
      Hedgärdet åker
      Hedgärdet åker
      Hedgärdet åker
      Hedgärdsbäcken bäck
      Hedhagen slog
      Hedhagen hage
      Hedmyren åker
      *Hedmyran åker
      Hedninglindorna ängsmark
      Hedningsholen kulle
      Hedningshällan klippblock
      Hedningskällan källa
      Hedtäppan åker
      Hedåkern åker
      Hedåkersgrundet grund
      Helgasbäcken inskärning i älvstrand
      Helgassvederna ängs- o. skogsmark
      Helgas åkrar åkrar
      Helgstad plats vid utlopp
      Helgstad plats vid Djurån
      Helgstadkvarnen kvarn
      Helgstaån parti av Djurån
      Helvetesgropen brant klyfta
      Helvetesgropen grop (med jordras)
      Helvetesgrop bäckdal
      Helveteskvarnen skvaltkvarn
      Hembron bro
      Hem i skogen skog
      Hemmyrorna myrar
      Hemmyran myr
      Hemmyran myr
      Hemmyrbäcken bäck
      Hemmyrstenen sten
      Hemmyrvassen strandparti
      Hemre Fagerås parti av Fagerås
      Hemre tjägen slog /Se
      Hemsbäck bäck
      Hemsgärdet åker
      Hemtallen tall
      Hem å backen del av by
      Hem åt byn åker
      Hem över skog
      Henmyrbäcken bäck
      Henmyrvass vik
      Henolssved hagmark
      Herrskapbacken backe
      Hästbergsbäcken bäck
      Hestbergsgärdet åkergärde
      Hinsgrop skärning
      Hins hål bergsskreva
      Hisko- l.Hästskotjärn tj.
      Hissberget berg
      Hissberget berg
      Hissberget berg
      Hissberget berg
      Hissbergsgrinden grind
      Hissbergs stannmoren plats på Hissberget
      Hissbäcken avlopp
      Hissen tjärn
      Hissen sjö
      Hissen tjärn
      Hisstjärn tjärn
      Hisstjärn tjärn
      Hisstjärn utvidgning av Djurån
      Hisstjärn sjö
      Hisstjärnen tjärn
      Hisstjärnholarna skogsholar
      Hisstjärnsån åparti
      Hisstjärnsån å
      Hissvaden slog
      Hissved slog
      Hissveden slogänge
      Hissveden hage
      *Hisseden åker
      Hissån bäck
      Hissängena terräng?
      Histagsbäcken bäck
      Histarmyren myrsträckning
      Hist- l. Hästhagarna mark
      Histjärn tj.
      Histjärn tjärn
      Histlöten skogstrakt
      Histryggen skär
      Histängerna åker
      Histängena ängar
      Histängena slogar
      Hisängsgärdet åker
      Hjortnäsflyten parti av flyten
      Hjortnäskvarn kvarn
      Hjortnässvaden åker och äng
      Hjortnäsängena utslog
      Hjortnäsänget äng
      Hjortnäsängarna slogmarker
      Hjortviken vik
      Hjortviken vik
      Hjortviken åkrar
      Hjortviken vik
      Hjortviksvägen väg
      Hjältgatan väg
      Hjältgården hage
      Hjärtbäcken bäck
      Hobacken skogs- o. slogbacke
      Hobackgatan byväg
      Hobacknöden stenhäll
      Hoback nöden stenar
      Hobackudden udde
      ? Hoberget berg
      Hobergs- l. Höbergsbäcken bäck
      Hobergsgärdena åker
      Hobergsmyran myr
      Hobergstjärn tj.
      Hobergstjärn tjärn
      Hoffgattu (Hoffgatan) s.k. »gattu»
      Hofstjärn tj.
      Hola område kring f.d. boplats
      Hola åker
      Holamyran myr
      (Holarfna) skogsmark
      Holarna skog
      Holarna skog
      Holarna skog
      Holarna f.d. åker
      Holarna åker och äng
      Holarna hagar
      Holarna äng och skog
      Holarna åker
      Holas tomt slog
      Holbacke höjd
      Holbacken höjd
      Hol backen slog
      Holberg(et) berg
      Holberget berg
      Holbodarna åker
      Holen del av by
      Holen åker
      Holen del av by
      Holen åker
      Holen åker
      Holen åker
      Holen skogsparti
      Holen höjd
      Holen höjd
      Holen åker och slog
      Holesberg höjd
      Holesbergsgruvan gruvhål
      Holesbergsgärdet åker
      Holesbergsåkern åker
      *Holgabäckarna åker
      *Holgabäckarna åker
      *Holgabäckkällan källa
      Holgravningen åker
      Holgärdena åker
      Holgärdena åker
      Holgärdet åker
      Holgärdet åker
      Holgärdet åker
      Holgärdet åker
      Holgärdet, lilla åker
      Holgärdet, stora åker
      Holgärdet åker
      Holgärdet åker
      Holgärdet åker
      Holgärdsgattu (Holgärdsgatan) körväg
      Hol holmen holme
      Hol holmen holme
      Hol holmen holme
      Holjonsbacken backe
      Holk slog
      Holk slog
      Holkbäcken bäck
      Holken myr
      Holkmyr myr o. odling
      Holkmyr myr
      Holkmyren = Holken myr
      Holkmyrsbäcken bäck
      Hol kalvsveden hage
      Holkällan källa
      Hol Matses Dalsberg skog
      Holmtjärn tjärn
      Holmtjärn tj.
      Holmtjärn tj.
      Holmtjärn tj.
      Holmyran myr
      Holpellas hol björkdunge
      Holpellas hol höjd
      Hol Pers hagkälla källa
      Hol skäret hage
      Holsröden ängar
      Holsveden äng
      Holtj. St, se Håltjärn Saknas
      Holtjärnen tjärn
      Hol tullen gran
      Holänget åker
      Holänget åker
      Holängskällan källa
      Kopbacka(rna) allmänning
      Hophagen åker
      Hophagen skog
      Hophagsbäcken bäck
      Hopmor slog
      Hopmyren slog o. åkermark
      Hopslogen äng
      Hopsveden slog
      Hoptäpporna slog
      Hoptäppsstaden tilläggsplats för båtar
      Horns liesmedja liesmedja
      Hossarbodfallet vattenfall
      Hossarbodån å
      Hossarstranden strandparti
      *Hovstjärn tjärn
      *Hovstjärnsbäcken bäck
      Hucklestjärarna tjnar
      Hucklestjärnarna tjnar
      Hucklestjärnarna tjärnar
      Hukklebodarna åker
      Hultret åker
      Humlesåkern åker
      Hundhålet slog
      Hundmyran myr
      Hundraberg berg
      Hundraberg berg
      Hundtjärn tj.
      Hundtjärnsmyren myr
      (H)upphagen skog
      Husbymyran myr
      Husgärdet åker
      Husgärdet åker
      Husåkern åker
      Husängena slog
      Hybble(t) slogänge
      Hyttbacken höjd
      Hyttbacken åker
      Hyttbacksgärdet åker
      Hyttbron landsvägsbro
      Hyttbron bro
      Hyttgärdet åker
      Hyttgärdet åker
      Hyttorna strandparti
      Hyttqvarnsborn väg
      Hyttsjöbroarna broar
      Hyttsjön sjö
      Hyttsjö holmen holme
      Hyttsjön sjö
      Hyttåkern åker
      Hyttån vdr
      Hyttån å
      Hyttänget slogmark
      Hyttänget åker
      Hyttängsdammen damm
      Hyttängskvarn kvarn
      Hyttängskällan källa
      Hålen åker och slog
      Håler ängs- o. åkermark
      Hålldammen damm
      Hålldammen damm
      Hålldammen uppdämning
      Hålldammen damm
      Hålldammåkern åker
      Hålldammsådran utlopp
      Hålmyran myr
      Hålskärmyran Myr?
      Hålsmoren f.d. slogmark, nu odling
      Hålsmoren åker
      *Hålsmoren åker och skog
      Hålsmor skog
      Hålsmorsberget höjd
      Hålsmorsberget bergparti
      *Hålsmorsberget höjd
      Hålsmyren myr
      Hålsmyran myr
      Hålsudden udde
      Hålsudden udde
      Hålsuddsmyran myr
      *Håltasken åker
      Håltjärn tjärn
      Håltjärnån å
      Häfsviken vik
      Häfsviksberget berg
      Häggsveden slog
      Häggtjärn = lilla Gravtjärn Saknas
      ?Hägnaden, se Ägnaren Saknas
      Hägnaden åker
      Hägnaden åker
      Hägnadsgärdet åker
      Hägnadshagarna beteshage
      Hägnarn åker
      Hälgas bäck skärning
      Hälla sunnmoren slog
      Hällberget berg
      Hällberget klippa
      Hällberget höjd
      Hällbron bro
      Hällbron bro
      Hällbäcken del av bäck
      Hällbäcken bäck
      Hällerbäcken åker
      Hällgärdet åker
      Hällgärdet åker
      Hällgärdet åker
      Hällhagen hage
      Hällharn blockstenshar
      Hällharen uppgrundning i älv
      Hällkarl heden åker
      Hällkarlänget slog
      Hällorna, se bort(a) vid hällorna Saknas
      Hällorna berghällar
      Hällorna berghällar
      Hällorna berghällar
      Hällorna berghällar
      Hällorna bergknall
      ?Hällsveden åker o. slogmark
      Hällsveden åker och slog
      Hällsveden åker
      *Hällsvedsbacken skogsbacke
      Hällsömor(en) skogsmark
      Hälltomten slog
      Hällviken vik
      Hällviken vik
      Hällviken vik
      Hällviksmyran myr
      Hällåkern åker
      Hällänget åker och slog
      Häppviksberget = Häfsviksbgt Saknas
      Häpsviken = Häfsviken Saknas
      Häppsvik vik
      Häppsviksänget slog
      Häradsmarken skogs- o. ängsmark
      Häradsmarken slogmark
      Häradsåkrarna åkerområde
      Härbergsåkren åker
      Härbresåkern åker
      Hässjegolvgärdet åker
      Häst- Saknas
      *Hästarmyran myr
      Hästbergsbacken backe
      Hästbergsbäcken (övre loppet av) vattendrag
      Hästbergsbäcken bäck
      Hästbergsbäcken bäck
      Hästbergsbäcken bäck
      Hästbergsgärdet åker
      Hästbergsgärdet åker
      Hästbergsheden åker
      Hästbergsheden åkrar
      Hästbergs kvarn kvarn
      Hästhagen slog
      Hästhagen hage
      Hästhagen hage
      Hästhaggärdet åker
      Hästhagsbäcken bäck
      Hästhagskällan källa
      Hästlinden åker
      Hästmyr åker
      Hästmyren åker
      Hästmyran myr
      Hästmyrgärdet åker
      Hästskotjärn, se Hiskotjärn Saknas
      Hästskotjärnen tjärn
      Häststannmoren plats på skog
      Hästsveden äng
      Hästsveden hage
      Hästsveden slog
      Hästsveden åker
      Hästsveden slog
      Hästsveden slog
      Hästsvedsgärdet åker
      Hästsvedsgärdet åker
      Hästsvedsåkern åker
      Hästsvedsåkern åker
      Hästänget slog
      Hävdorna slog
      Höbergs(tjärn etc.), se Hobergs- Saknas
      Höbäcken åker och slog
      Höga hällorna berghällar
      Höga sovholen höjd
      Högberget berg
      Högberget berg
      Högberget berg
      Höghol grusknalle (med åker)
      Höghol höjd
      Höghol höjd
      Höghol del av by
      Höghol höjd
      Högholsbacken backe
      Högholsbacken höjd
      Högholsbäcken bäck
      Högholsgärdena åker
      Höglotten åker
      Högåkern åker
      Högåkern åker
      Högåkern åker
      Högåkersbacken backe
      Högåkersgatan väg
      Högåsberget berg
      Högåsberget berg
      Högbackmor skog
      Hökmyren myr
      Hökmyren myr
      Hök änget slog
      Hök änget slog
      Höngärdet å
      Hönsarvet åker
      Hörtj. St., se Håltjärn Saknas
      Hörtjärn tjnar
      Stora Hörtjärn en av Hörtj.na
      Hörtjärnån vattendrag
      Idet änge
      Idflån lugnvatten
      Idflon tjärn
      Idflån(s)berget berg
      Idån vattendrag
      Idån å
      Idån å
      Igelbacken backe
      Igelberget berg
      Igelbeget berg
      Igelbäcken bäck
      Igelgärdet åker
      Igeltjärn tjärn
      Igeltjärn tj.
      Igeltjärn tj.
      Igeltjärn tj.
      Igeltjärnen tjärn
      Igeltjärnen tjärn
      Igeltjärnsbäcken bäck
      Igeltjärnsmyren myr
      Igeltjärnsmyran myr
      Igglingsbäcken bäck
      Illmoren granskog
      Illmorgärdena åker
      Illovesbäcken bäckar
      Norra Illovesbäcken en av Jllovesbäckarna
      Södra Illovesbäcken bäck
      Ilu vik
      Ilu bukt
      Ilvars täkt slog
      Ilövesbäcken bäck
      Ilövesknippan backe
      Imbersänget änge
      *Imbergsänget slog och hage
      Imborsviken vik
      Ingersbodberget bgt
      Ingersbodfallet skog
      Ingersgubbens smedja smedja
      Insjön sjö
      Insjön sjö
      Israels åker
      Israelsbackarna slogar
      Israelsåkern åker
      Issvaden slog
      Issved område, numera gårdstomt
      Issvedsgattu (Issvedsgatan) s.k. »gattu»
      Issvedsgärdet eller Issvedsgärde åker
      Istmyren odling
      Istsveden sloge
      Isängena äng
      Isängena (förr ängs-, nu) skogsmark
      Isängena slogar
      Isängsudden udde
      Jakobesgatan byväg
      Jakobes gata byväg
      Jakobesgärdet åker
      Jakobes hällor klyfta
      Janis gärde åker
      Janis gärde åker
      Janis tomt slog
      Janisåkern åker
      Jani tallen tall
      Jani åkern åker
      Jannes´ täkt åker
      Janssons fåfänga gårdstomt med stommar till hus
      Jeriko åker
      Jeriko åker
      Jeriko åker
      Jerkersbo(d)berget berg
      Jerkers gärde åker
      Jerkers gärde åker
      Jerkestäkten åker och slog
      Jerkesgärdena åker
      Jerklansgärdet åker
      Jerk Matses slog
      Jerkmatstomten slog
      Jerusalem åker
      Jerusalem sumpig slogmark
      Jerusalem åker
      Jerusalem åker
      Jerusalem åker
      Jerusalem slog
      Jimsbodarna åker och slog
      Jis- Saknas
      Jiset badställe
      Jobsbacken backe
      Jobsgatan väg
      Jobsgropen dal
      Jobsåkern åker
      Jobsänget slog
      Jofsbodarna åker
      Jonasloka igenväxt pöl
      Jonas´ myror igenväxt slog
      Jonases holme holme
      Jones gärde åker
      Jonesgärdet åker
      Jones lindor åker
      Jonesänget slog
      Jongatan väg
      Jon gärdet åker
      Jonhedsbäcken bäck
      Jon-myren odling
      Jon myran åker
      Jon tomten slog
      Jonsan strandparti
      Jons holme holme
      Jons holme holme
      Jonslanden strandremsa
      Jons änge åker och äng
      Jonåkern åker
      Jon änget åker
      Jordbron bro
      Jordbron bro
      Jordbärshålet myrhål
      Jordbärshålet myrsvånka
      Jordbärshålet myr
      Jordbärsmyran mosse
      Jordbärsmyren myrar
      Stora Jordbärsmyren en av Jordbärsmyrorna
      Jordbärsmyran myr
      Jordbärsmyran myr
      Jordbärsmyran, Lilla myr
      Jordbärsmyran, Stora myr
      Jord-kyrkan skärning
      Jordkyrkviken vik
      Jordtakgrinden grind
      Jubbrunnen hälla
      Jubb hagen hage
      Jubb tomten slog
      Jugabjörnsviken vik
      Jugas holme holme
      Jungfrupink vattenpöl
      Jungfrupissen vattenpöl
      Juskes täkt åker
      Jutasas damm=Upp Peres damm damm
      Juvasberget höjd
      Juvasbjörken åker
      Jyftarbäcken biflöde

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.