ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Leksands socken : Nedansiljans domsagas tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 3

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(3) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 342 Naturnamn : 911 Bebyggelsenamn : 365 Naturnamn : 2407
Gyllingsberget fäb. Holen åker /Se Hackbacken fäb. Jysjöberget berg
Gärde by Holholmen holme Hackbacke fäbodställe *Jägåkern åker
Gärde by Holk = Holkmyr odling och f.d. fäbodställe /Se Hackmora by o fäb. Jällaren tj.
Gärde by Holkmyr = Holk odling och f.d. fäbodställe /Se Hackmora fäb. o.gårdar Jällarmyren myr
Gärde gd Holmtjärnen tjärn Hag gårdsnamn Jälllmyren myr
Gärde by /Se Holmtjärnen tjärn Hagen Saknas Jällsberget berg
Gärdesbyn by /Se Holmtjärnen tjärn /Se Hagen by Jällsberget berg
*Gärdskvarnen kvarn Holpershagen hage /Se Hagen by Jämnan åker
Göstas gdsnamn Holpers hagkälla källa /Se Hagen by Jämtänget åker
Hackmora by Holskäret moras /Se Hall- gård(snamn) Järnboden del av strand
Hag gdsnamn Holsrudet åker /Se Halvars gårdsnamn Järparänget slog
Hagen by Holsåkern åker Halvars fäb. Järparängsbäck bäck
Hagen by /Se Holtjärnen tjärn Halvars- gårdsnamn Järparängsbäcken bäck
Hagen by /Se Hophagen äga /Se Halvarsbodarna fäb. Järpbäcken bäck
Hallmansgården gård Hophagsbäcken bäck Halvarsbodarna fäb. Järpheden skogsmark (»bötesplats»)
Hammar gdsnamn Hovstjärnbäcken bäck Halvars upp i gård Järpmyr odling
Hampus gdsn. /Se Hovstjärnen tjärn Halvars ut i gård Järpängena åker
?*Hansesgården gård Hucklestjärnarna tjärnar Halvars öst i gård Järshällorna klint
Harsås fjärding del av sn Hundraberg berg Hampus- gård Jäsens åker
Haråsfjärdingen del av sn Hundtjärnen tjärn Hampusgårdarna gårdar Jässdammen damm
Haråsfjärdingen,se Häradsfjärdingen del av sn Hundtjärnsberget berg Hanis- gårdsnamn Jättegraven jordhög
Haråsfjärdingen fjärding /Se Husarvsmyran myr Harpikbodarna fäbodar Jönishagarna slog
Hedby by Hutlejen Saknas Hedbacken gårdar Jönsa gärdet åker
Hedby by Hyttdammen damm Hedby by Jönsamyrgatan del av väg
?Hedby by Hyttkvarnsborn område Hedby gårdklase Jönsas dal dal
Hedbyn by *Hyttkvarnsströmmen vattendrag Hedby by Jönsasgården åker
Hedbyn by Hyttkvarnsån, se *Hyttkvarnsströmmen å Hedby by Jönsasgärdet Saknas
Hedby by Hyttkvarnsån å Heden Saknas Jönsasgärdet åker
Hedby by Hyttsjön sjö Heden by Jönsas svader slog
Hedby by Hyttsjön sjö Heden Saknas Jönses gärde åker
Hedby by Hyttsjön sjö Heden gårdar Jönses mosved skog
Hedby by Hyttsjön sjö Heden by Jönsesåkrarna åkrar
Hedby by Hyttsjön sjö Heden Saknas Jönshansberget berg
?Hedby by Hyttsjön sjö Heden by Jönsänget åker
Hedby by Hyttsjön sjö Heden parti (med åker) av by Jöras åker och slog
Hedby by Hyttån, se Hisstjärnsån å Heden del av by Jöras åker
Hedby by /Se Hyttängen äng Heden by Jörssved slog
Hedby by Hyttänget åker Heden by Jöslasmoren skog
Hedby by /Se Hyttänget slogmark /Se Hedgårdarna gårdar Kajes hage hage
*Hedbäckskvarnen kvarn Hålldammen dammbyggnad Hedgårdarna gårdar Kajes tomt slog
?Heden by Hålmyran myr Hedgårdarna gårdar Kajes täkt slog
Heden Saknas Hålsudden udde Helgsta (gård och smedja) Kajsberget berg
Heden by Hålsuddsmyran myr Helgsta (kvarn) kvarnställe Kajuten dal
Heden by /Se Hålsuddsviken vik Helgsta Saknas Kajutdammen vattendamm
Heden gd:ar /Se Håltjärnen, Lilla tjärn Helveteskvarnen nyare kvarn Kalberget berg
Heden by /Se Håltjärnen, Stora tjärn Hemgårdarna parti av Getsarvet fäb. Kalberget berg
Helgsta gd. /Se Håltjärnsån å Hem(å) Risholen gårdar ?Ka(l)bäcken bäck
Helgsta förr gård /Se Hårdbacken höjd Hissola l. Hisvåla by Kalbergsbäcken bäck
Hinriks gdsnamn *?Håssargärdet gärde /Se Hisvåla, se Hissola Saknas Kalbergssvedarna svedjeland
Hissola l. Hisvåla by Hällbäcken bäck Hjortnäs Saknas Kalkargärdet åker
Hissola by Hällerbäcken åker /Se Hjortnäs Saknas Kalkgärdet åker
Hisvåla by /Se Hällgärdet åker /Se Hjortnäs Saknas Kalkstensknulen åker
Hisvåla by Hällkarlänget terräng Hjortnäs Saknas Kallbäcken bäck
Hisvåla by /Se Hällmyran myr Hjortnäs Saknas Kallbäcken åker
Hisvåla by /Se Hällmyrbäcken bäck Hjortnäs Saknas Kalleshagen skog
Hjortnäs by Hällsunnmoren terräng Hjortnäs Saknas Kalles täkt åker
Hjortnäs by Hällviken vik Hjortnäs by Kalljons hål sänka
Hjortnäs by Härråsbärgen berg Hjortnäs by Kallkärrviken vik
Hjortnäs by Hässjeberget berg Hjortnäs pst Kallmyren myr
Hjortnäs by Hästberg berg /Se Hjortnäs-Heden gårdar Kallriset åker
Hjortnäs by *Hästberg berg Hjortnäs-Heden gårdar Kalltjärnen vattenpöl
Hjortnäs by Hästhagen hage /Se Hjortnäsänget, se Hjortnäs Saknas Kalmoren skog
Hjortnäs by Hästhagsgärdet gärde /Se Hoback gårdsnamn Kalmoränget slog
Hjortnäs by Hästskotjärnen tjärn Hoback gård Kalriset åker
Hjortnäs by Hästsvedsåkern åker Hoberg by *Kalrö åker
Hjort-näs by Hävsvik vik Hoff gårdsnamn *Kalrö åker
Hjortnäs by Hävsviksberget berg Hol gårdsnamn *Kalrösmarken skog
Hjortnäs by *Högberget berg Hola gårdar Kalsasbacken åker
Hjortnäs by Högberget berg Hola (på Bergsängen) gårdar Kalsastomten slog
Hjortnäs by Högberget berg Hola del av by ?Kalsveden slåtteräng
Hjortnäs by Höghol höjd Holen gårdar Kalsveden åker
Hjortnäs by /Se Höghol skogs-och myrområde /Se Holen gårdar Kalsveden slog
Hjortnäs by /Se Högholsbacken backe /Se Holen gårdar Kalsvederna slog
Hjortnäs by /Se Högholsbacken skogsbacke /Se Holk f.b. fäb. Kalvbacken hage
Hjortnäs by /Se Högholsbäcken bäck /Se Holkmyr fäb. Kalvberget berg
Hjortnäs by /Se Högholsgärdena gärdor /Se Holmats gårdsnamn Kalvhagen björksluttning
Hjortnäs by /Se Högåsberget berg Holmats´ Dalsberg fäbod Kalvhagen skog
*Hokarsrud Saknas Högåsberget berg /Se Hopgärdet f.d. gård Kalvhagen åker
?Holen gdr Höjsovholen lötgång (gässla) Hopmyrs f.d.gård Kalvhagen hage
?Holen gdr Hökmyran myr /Se Hosveden del av by Kalvhagen skog
Holen Saknas Ickviken vik Husarvet f.d. fäb. Kalvhagsgatan väg
Holen gd. /Se Ickån å Hyfleri hyvleri Kalvhagsgärdet åker
Holen gd:ar o åkrar /Se Ickån å Hyttkvarnarna tullkvarnar Kalvhol höjd
Holen gd /Se Idflån sjö Hyttkvarnarna by Kalvholsbacken backe
?Hoxbörke beb? Igelberget berg Hyttkvarn by Kalvmyran åker
Husarvet f.d. fäbodställe /Se Igeltjärn tjärn Hyttkvarnen f.d. hytt- o. kvarnställe Kalvmyran myr
Husgärds gdsnamn Igeltjärnen tjärn Hytto= Hyttkvarnen Saknas Kalvmyråkern åker
*Hyltkvarnen kvarn Igeltjärnen tjärn Hyttsjö vaktstuga (gård) *Kalvskinnsberget berg
*Hårdsarvet förr by Igeltjärnen tjärn Hälla Saknas *Kalvskinnssvaden åker
*?Hårdsarvet förr by Igeltjärnsbäcken bäck Hälla by Kalvsveden slog
+Hårdsarvet f.d. by el. gårdsbeb. /Se Igeltjärnsmyran myr Hälla by Kalvsveden hage
Håssar gd. /Se Illmorbäcken bäck Hälla Sågmyra ?Hälla fäb. Kalvsveden åker
Håssargården gård /Se Illmoren skog Hälsinggården fäb. Kalvsveden åker och slog
?Hälla by Ilövesknippan backe /Se Härads avslappet byar Kalvsveden åker
?Hälla by Ingelsbjörken terräng Häradsbygden beb. Kalvsveden hage
Hälla by Ingelsris terräng Härads-bygden del av socken Kalvsveden äng
Hälla by Ingersbodberget berg Häradsbygden byar (fjärding) Kalvsveden åker och äng
Hälla by Insjön sjö Häradsbygden järnvägsstn. *Kalvsveden slog
Hälla by ?Insjön sjö Häradsbygden byar ?Kalvsvedsbacken slog
Hälla by Insjön sjö Häradsfjärdingen fjärding Kalvsvedsgärdet åker
Hälla by Insjön sjö Härads fjärding, se Härads fjärding Saknas Kalvsvedshagarna skog
Hälla by Insjön sjö Härads-fjärdungen = Härads fjärding Saknas Kalvsvedshällorna berghällar
Hälla by Insjön sjö Häradsfjärdingen del av sn ?Kalvsvedskällan källa
Hälla by Insjön sjö Hästberg by Kalvsvedsåkern åker
Hälla by Insjön sjö Hästberg by Kalvänget åker
Hälla by /Se Insjön sjö Höghols gårdar Kalänget slog
Hälla by /Se Insjön sjö Ilöves gårdsnamn Kalåkern åker
Härad förr by /Se Insjön sjö /Se Ilöves gårdsnamn Kamba berget berg
Härad byar /Se In-ängsbäcken bäck Imbors f.d. gårdsnamn Kambahavet tjärn
?Häradsbygden Saknas Issved tomt /Se Ingelsbjörken fäb. Kamba havet tjärn
?Häradsbygden del av sn Issvedsgärdet gärde /Se Ingels björken fäbodställe Kambamyr myr
Häradsbygden byar Intarmyran myr Ingels björken fäbodställe Kambamyren myr
Häradsbygden byar Istirn, se Hissen tjärn Ingersbodarna fäbodar Kambatjärn tjärn
Häradsbygden Saknas Istiärn, se Hissen tjärn Ingersbodarna fäbodställe Kammarmoren slog
Häradsbygden del av sn Isängena änge Inrikes (l. Hinriks-) gårdsnamn Kampbacken åker
Häradsbygden del av sn Isängena skogsområde /Se Jakopes gård(snamn) Kampbytarhålet åker
Häradsbygden Saknas Jakobs hällor klyfta Jakopes-gården gård Kampbytarhålet åker
Häradsbygden Saknas Jakobs hällor stenklyfta /Se Jakobs, se Jakopes gårdsnamn Kampgraven vattensamling
Häradsbygden del av sn Janis tomt åker /Se Jerkersbodarna fäb. Kampgrop grop
Häradsbygden del av sn /Se Janisåkern åker /Se Jerkes (l. Erkes) gård Kampgrop grop
Häradsbygden byar /Se Jerkersbodberget berg Jerkesbacken gårdplats Kampgärdet åker
[Häradsfjärdingen] del av sn Jerusalem åker Jerkhansbodarna fäb. Kampkällan källa
Häradsfjärdingen del av sn Jimsbodarna terräng Jimsbodarna fäbodar Kampmor slog
Häradsfjärdingen del av sn Jobsberget triangelpunkt, berg Jobs gårdsnamn Kampmyr Saknas
Härads fjärdingen del av sn Jobsgropen terräng Joffs- (Jobs) gård Kampmyran slog
Häradsfjärdingen del av sn Jonbäcken bäck Jofsbodarna f.d. fäb. Kampmyran myr
Häradsfjärdingen förr del av sn Jones lindor äng Jones gårdsnamn Kampsved sloge
Häradsfjärdingen förr del av sn Jonheden terräng Jonheden del av by Kampsved äng
Häradsfjärdingen del av sn Jonmyren myr Jonheden gårdar Kanalbacken backe
Häradsfjärdingen del av sn Jons holme holme Jonheden del av by Kandusveden åker?
Häradsfjärdingen del av sn Jordbärsmyran myr /Se Jossbodarna fäb. Kanntjärn = Hisstjärn Saknas
Häradsfjärdingen fjärding Jordbärsmyran, Lilla myr Järp- gård(snamn) Kanntjärnen tjärn
Häradsfjärdingen del av sn Jordbärsmyran, Stora myr Jässkvarnen kvarn Kansbacken backe
Häradsfjärdingen del av sn Jubbhagen hage /Se Jönses gårdsnamn Kansbäcken bäck
Härråsbygda del av sn Jubb tomten äng /Se Kakelfabriken f.d. kakelfabrik Kansgärdet åker
Härråsmärtja berg *Jupe sjöåsen ås Kalles gårdsnamn Kapellsvägen landsväg
Härrås åsloppa byar Jupesiön, se Gösjön sjö Kamphavsmyren, se 17 Västberg Saknas Kapellsåkern åker?
Hästberg by Jugabjörnsviken vik Kanngårdarna gårdar Kapla(n)-Onsarvet del av Onsarvet
Hästberg by /Se *Justjärnen tjärn Kanngårdarna del av by Kaplaåkern åker
Hök gdsnamn Juvasbjörken äng /Se Kans- förr gårdsnamn Kaptens gruva dal
Ingbergsgården gård Jyftarbäcken biflöde /Se Kapellet kapellförsamling Karberg berg
Ingeborgs gdsnamn Jällarmyrorna myrar Kapellsbygden kapellförsaml. Karbergs häll berghäll
Israels gdsnamn Jällarmyrorna myrar Kapellsbygden kapellförsamling Karbergsgärdet åker
Israels gdsnamn Jällmyrbäcken bäck Karlsarvet by Karimyr hage
Jacobs gårdsnamn Jämtänget åker /Se Karlsarvet by Karimyrhagen hage
Jacobesgården gård Järparänget änge Karlsarvet by Karishol höjd
Jerkersbodarna fäb Järparänget slog /Se Katrin(as) gd Karis änge slog
Jobs gd /Se Järparänget slogmark /Se Kattbacken del av by Karle åkrar
Jobz gd. /Se Järparängsbäck bäck /Se Kattbodarna fäbodar Karle(na) åker- , slog- o. skogsmark
Jobsar gårdsn Järpens grav plats vid Österdalälven Kattbodarna fäbodställe Karlmer åkrar
Järp gårdsnamn /Se Järpmyr odling /Se Kilen, se 23 Hagen Saknas Karles ide åker
*Järparv-et ortnamn /Se Järsdammen damm Kilen by Karleskällan källa
Jöns gdsnamn Jättebrynet sten /Se ?Klåvas gd Karlesmarken = Karle(na) Saknas
Jönses gårdsnamn Jättebrynet sten /Se Klämman f.d. kvarn Karles täkt åker
?Jönses gdsnamn Jättegravarna gravhögar? Klämman kraftstation Karljons hål myr
?Kalles gdsnamn *Kackelberget berg /Se Knabbgårdarna gårdklase Karlsarvs haren grund
Kaptensbostället gård Kalberget berg Knapp gård Karlsbäck bäck
Karlsarvet by Kalberget berg /Se Knortos f.d gårdsnamn Karlsbäck bäck
Karlsarvet by Kalbergsbäcken bäck /Se Knubben fäb. Kartabborrstenen sten
Karlsarvet by /Se Kalbergssvederna skog /Se Knuts gårdsnamn Karthagen hage
Karlsarvet by /Se *Kalfsvedsgärdet åker /Se Knutsbodarna f.d. fäb. Kasbodarna slog
Karlsarvet by /Se Kallmyran myr Knutsbodarna fäb. Kasbodkällan källa
Kattbacka gd (öknamn) /Se Kallvålstjärnen tjärn Knutsgårdarna del av by Kasbodtäkten slog
Kattbodarna fäbodställe Kalvålsviken vik Knutsgårdarna gårdar *Kasbuden åker
Kattgården f. gård *Kalmuchell gmlt gränsmärke Knutsgårdarna gårdar *Kasgärdet åker
Kes gdr /Se Kalvhol skogsparti /Se Knutsgårdarna del av by Kasbo udden slog-udde
Kilen by Kalvholsbacken kulle /Se Knutspers gårdsnamn ?Kassbuden åker
Klockarberg Saknas Kalvsveden hage /Se Kolhags- gårdsnamn Kaskins berg
Knisgården gård Kalvsvedsåkern åker /Se Kolhags gårdsnamn Kassgärdet slog- o. åkermark
Knubb gdsnamn Kambaberget berg Kolmyr- gårdsnamn Katrintäkten slog
Knubb gårdsnamn Kambahavet tjärn Kongsgårds- gård(snamn) Kattbacka ström å
Knubbomes gårdsnamn /Se Kambamyran myr Korpholen fäbodställe Kattbacken vägbacke
Kock gdsnamn Kambamyran myr Korpholen fäbodställe Kattbäck bäck
Korpholen fäb. /Se Kamphavet sankmark Korstäppan pensionat Kattbäcken bäck och åker
Kråkbodarna gdr Kampmyran myr Kraftstationen, se 79-80 Hjortnäs Saknas Kattdammen damm
?Kullsbjörken by Kansgärdet gärde /Se Krokforr fäb. Kattgatan byväg
Kullsbjörken by /Se Kapla Onsarvet terräng Kråkbacken gårdar Katthålet källa
Kullsbjörken by /Se Karberg berg Kråkbodarna fäbodar Kattjerkes gärde åker
Kullsbjörken by /Se Karbergsbäcken bäck Kråkbodarna by ?Kattjärharen har
Kullsbjörken by /Se Karismyran myr Krökbacken f.d. fäb. Kattjärnsviken vik
Kyrkbol fäbodställe *Karlsarvsviken vik Kullsbjörken Saknas Kattloka tj.
*Kyrkeberg gd? Karlsbäck bäck Kullsbjörken by Kattlokan tjärn
Källberget by /Se Kartbacken äng /Se Kunäsgården f.d. gård Kattmyren hage
Källberget by /Se Kasbodarna terräng Kurages- (l. Courages-) gård Kattmyran myr
Källgärds gårdsnamn Katrinsbäcken bäck Kyrkbo fäb. Kattpers dal dal
Körtbol fäbodställe Katrinsbäcken bäck Kyrkbord l. -bol fäb. Kattpussarna vattensamlingar
Laggrans gdsnamn Kattbacka ström å /Se Kyrkbord fäbod Kattskogen skog
Laknäs by Kattbodarna terräng Kyrkbyn by Kattsmällan gruva
Laknäs by Kattbäcken bäck Kåll- gårdsnamn Kattjärnsviken vik
Laknäs by *Kattehäll gränsmärke Kålmyr-gården f.d. gård Kattåkern åker
Laknäs by Kattholmarna holmar Kångelbodarna fäb. Kavelbron bro
Laknäs by Kattjärnsviken vik Kångla fäb. Kavelbroänget terräng
Laknäs by Kattloken tjärn Källberget by Kavelbäcken bäck
Laknäs by /Se Kattloken tjärn Källberget del av by Kavelåkern åker
Laknäs by /Se Kattlokan tjärn Källberget del av by Kavel änget slog
Laknäs by Kattmyren åker /Se Kängbodarna f.d. fäb. Kerstisbäck dal
Lars-Hans gdsnamn Kavelbromyran myr Kärrgårdarna gårdar Kerstis hol åker
Lexand Saknas Kerstinmyran myr Körkbol = se kyrkbord Saknas Kerstisänget åker o. slogmark
Leksands Noret kyrkby Kestjärnen tjärn Laknäs Saknas Kerstitjärn tjärn
Leksands Noret kyrkby Killingbackslygnen vattensamling Laknäs by Kerstitjärnsmyr myr
Leksands-Noret kyrkby Killingholmen holme Landet del av fäb. Kerstitjärnsmyren myr
Leksands Noret by Kilsmyr myr Largårdarna gårdar Kestjärn tj.
Leksands Noret by Klabbtjärnen tjärn Lars-gård f.d. gård Kestjärnen tjärn
Leksands-Noret by /Se Klackar plutt tjärn /Se Larsjönsbo(darna) fäb. Kestjärn tj.
Leksands Noret m:e /Se Klebergshällan berg Larspersgårdarna gårdar Kestjärnssvallet myr
Leksboda by Klebärgh, se Kliberget berg Larssveds- gård Kestjärnssvallet myr
*Lilla Per gårdsnamn Kliberg berg Las(s)björken f.d. fäb. Kilen takt
Lima by Kliberg berg Lasses, se 65 Åkerö Saknas Kilen åker
Lima by Kliberget berg Lasses gårdsnamn Kilen åker
Lima by Klinkorna berg Latbodarna f.d. fäb. Kilen skogbit
Lima by Klittjärnen tjärn Lederåsen fäbodar Kilen åker
Lima by Klockargärdet gärde Lederåsen fäbodställe Kilen åker
Lima by Klockarmyran myr Leksands-Noret, se Noret Saknas Kilhagen hage
Lima by Klockarmyrbäcken bäck Leksands Sångberget fäbodställe Kilindan åker- o. ängsmark
Lima by *Klovhäll berghäll Leksboda jvstn Killgärdet åker
Lima by *Klåfhäll berghäll Lerberg(s) gård Killingholmen holme
Lima by Klåfues häll?, se Klöverhäll gränsmärke Likagods gårdsnamn Killingsveden änge
Lima gård Klåves loka utvidgning Lima by Killingsved slog
Lima by Klåmdammen damm Lima by Killingsvedsgatan väg
Lima by *Klöfhäll berghäll Lind gårdsnamn Killgärdet åker
Lima by /Se Klöverhäll gränsmärke Lind gårdsnamn Kilsessvaden myrdrag
Lima by /Se *Klöfwerhäll gränsmärke Lind-Anders´ fäbodar fäb. Kilskvarn skvaltkvarn
Lindberg (Norra o.Södra) byar Klöverhäll gränsmärke Lindberg by Kilsmyr myr
Lindbærgh Saknas *Klövhäll gränsmärke Lindberg, Norra by Kilsängena ängar
Lindberg by Klövhällan sten /Se Lindberg Söder, se Söder Lindberg Saknas Kittviken vik
Lindberg by Knabbgärdet gärde /Se Lindbergsskogen, se Söder Lindberg Saknas Klacken höjd
Lindbärg g. Knubben berg Lindbodarna fäbodar Klacker plutt tjärn
Lindberg g. Knubben fäb. /Se Lindbodarna fäb. Klacksmyren åker- o. hagmark
Lindberg, Lima by Knubbmyran myr Lindbodarna fäbodställe Klacksmyrsbäcken bäck
Lindberg by Knuts färjan väg /Se Lindbodmarken gård Klacksmyrsbäcken bäck
Lindberg by Knuts torget öppen plats /Se Lindgårdarna gårdar Klacksmyrsgärdet åker
Lindberg by Knytberget berg Lindor by Klafsmyr, se Klarksmyr Saknas
Lindberg by Knytberget berg Lindor=Rältlindor by Klaragatan byväg
Lindberg by Knytberget berg /Se Lindorna by Klas´ sved slog och åker
Lindberg by /Se Knytena äng /Se Lindåker turistställe Klasåkern åker
Lindbodarna fäb. /Se *Koberget berg Lisas gård(snamn) Kleberg = Kliberg Saknas
Lindby Saknas Kolbergsholarna terräng Liss-Anders gårdsnamn Kliberg(et) berg
Lindor by /Se Kolhagsberget berg Lissandresbacken gårdar Kliberg berg
*Lindors järnbruk bruk /Se Kolhagsmoren skog /Se Lissandresbacken f.d. fäb. Klittarna bergknallar
Lindors bruk f.d. bruk /Se Kollbäcken bäck Lissbjörken fäb. Klitten bergshöjd
Liss gårdsnamn Kolltjärnen tjärn Lisselby by Klitten klippa
Liss gdsnamn Kolmyrviken vik Lisselby del av by Klitten del av Digerberget
Liss gdsnamn Kolningsberget berg Lissheden l. Lilla heden parti av by Klitten del av Lokberget
Lina-Daniels gdsnamn Kolstugumyran myr Lisskog fäb. Klockar-båthuset vik
Lissel gdsnamn Koltjärnberget berg Lisskvarn skvaltkvarn Klockar båthusen strandparti
Lisselby by /Se Koltjärnen tjärn Lisstibböl gårdar Klockarkvarn skvaltkvarn
Lisselby by /Se Koltjärnmyran myr Lissåkers Malmplats, se 30 Östanhol Saknas Klockarkällan källa
Lisskvarn kvarn Konk-opp slåtteränge /Se Litens gård(snamn) Klockarstängslen åker och hage
Ljusbodarna dåv.by *Konungs högen gränsmärke Ljusbodarna, se Djursbodarna Saknas Klockarsved äng
Ljusbodarna fäb. Koppberget berg /Se Ljusbodarna fäbodställe Klockaråkern åker
Ljusbodarna fäbod Kopplindan äga /Se Ljusbodarna fäbodställe Klockaränget slog
Ljusbodarna fäbodställe Korantberget berg Lok- gårdsnamn Klosshavet vattensamling
Ljusbodarna fäb. Kornåkern åkerteg Lok-gården g. Klosspuss vattenpöl
Ljusbodarna fäb. /Se Korpudden udde Lugnet fäbodgård Klubbackarna backar
Ljusbodarna fäbodar /Se Korsberget berg Lungsjöskogen, se 43-45 Rönnäs Västra Saknas Klubbtjärn tj.
?Losgården gård Korset sammanbindning Luvbodarna äldre namn på Lövlabodarna ?Klubbåsveden åker?
Losgården gd. /Se Korsgatan väg /Se Lycka(n) gårdar Klåssmyran åker
Lustigsgården gård Korshagen hage /Se Lykt- l. Lyttbacken del av by Lilla Klämdammen en av Klämdammarna
Lyckan del av by /Se Kotjärnen tjärn Lyttbacken, se Lykt- Saknas Klämdammen, Stora o Lilla dammar
Långbodarna förr fäb. Kotjärnen tjärn Långbodarna fäbodar Klämdammen damm
Långsvedarna fäbodar Kringelmyran myr Långbodarna fäbodar Stora Klämdammen en av Klämdammarna
Lövsberg fäbodar Kroktjärnen tjärn Långbodarna fäb. Klämman kvarn
Mack-Heden by Kroktjärnsudden udde Långro fäb. Klämkvarnen kvarn
Magresheden gd:ar /Se Kräkbacken bergsparti Långrö fäb. Klämmasjön sjö
Marits gårdsnamn Kråkbacken höjd Långsved f.d. fäb. *Klämstenen berghäll
Mases gårdsnamn Kräcklet terräng Långsvedarna, se Långsved Saknas Klövhällan stenhäll
Mases gdsnamn Kullen, se Kungshögen kulle Långsvedsskogen, se Björkberg Saknas Klövhällan sten
Mats-Ols gdsnamn Kullen, se Kungshögen kulle Läderåsen fäb. Klövhällsudden udde
Middagsbo fäbodställe *Kullberget berg Lärfars- gårdsnamn Knabbgatan byväg
Mjälgbyn by /Se Kulltjärnen tjärn Lärfars gårdsnamn Knabbgårdarna del av by
?Mjälgen by Kulltjärnsmyran myr Lärfars gårdsnamn Knabbgårdsviken vik
?Mjälgen by Kullån å Löflabo, se 45 Torrberg Saknas Knabbgärdet åker
?Mjälgen by Kungshögen kulle /Se Lövlabo(darna) fäb. Knabbrödet åker
Mjälgen by Kungshögen kulle Magresheden gårdar Knabbsågen såg
Mjälgen by Kungshögen minnessten Magrö plats (med gårdar) Knabbänget åker
Mjälgen by Kungshögstjärnen tjärn Magrösheden = Magrö Saknas Knallen höjd
Mjälgen by Kunk trakt /Se Malis- f.d. gårdsnamn Knallen höjd
Mjälgen by Kupplindan åker Malmas- gammalt gårdsnamn Knallen höjd
Mjälgen by /Se Kusberg berg Marken fäb. Knallen höjd
Mjöllösan by /Se Kvarnbackarna åker /Se Mas gårdsnamn Knapelbacken backe
*Mo beb. Kvarnbackgruvan gruvhål Masomes gård Knapelbacken backe
Modigsgården gård Kvarnberget berg Masersbodar(na) fäb. Knapelbackbäcken bäck
?Mon f.d. fäbodar Kvarnbäcken bäck Masesbodarna=Matsbodarna fäb. Saknas Knapelbackskällan källa
Mon, se Övermo o. Yttermo Saknas Kvarndammen damm Mats(es) gård Knapelgärdet åker
Moo, se Yttermo och Övermo Saknas Kvarnhusbron bro /Se Mattsboda fäb. Saknas Knaplet slog
Morbergsäng Saknas Kvarnhusbäcken bäck Mattsbodarna fäb. Knappbäcken bäck
Må-. Saknas Kvarnhusbäcken bäck Matsbodarna fäbodställe Knasbäck(en) bäck
Målar Anders´gård Saknas Kvarnhusbäcken bäck /Se Matts Ersbo Fäb., se Maserebodarna Saknas Knasbäck älvinskärning
Mättas gårdsnamn Kvarnmyran myr Mats Jöns gårdsnamn Knasbäckänget åker
Noret,se LeksandsNoret by *Kvarnsjöströmmen vattendrag Matsers gård Knektgärdshagen hage
Noret kyrkby o. minicipalsamhälle Kvarntjärnen tjärn Middagsbodarna fäb. Knektänget åker
Noret by Kvistmyran myr Middagsbodarna fäbodställe Knektänget åker
Noret kyrkby Kvistmyran myr Middagsskal fäb. Saknas Knektängsbacken åker
Noret,se Leksands Noret m:e /Se Kylindan äng /Se Middagsskal fäb. Knektängsgärdet åker
Noret by /Se Kylindhagen hage /Se Millgårdarna gårdar Knektängsmyr åker och äng
Nygårds gdsnamn Kylindkällan källa /Se Mjälgbyn by Knektängsmyr åker och äng
Nygårds gårdsnamn Kylindåkern åker /Se Mjälgbyn by Knippan backe
Nygårds gdsnamn Kyrkbolsmyran myr Mjälgbyn by Knortosbacken landsvägsbacke
Nygårdsgården gård Kyrkbolstjärnen tjärn Mjälgen by Knortossten klippblock
»Nåsby» by Kyrkbordet sten Mjälgen by *Knotholsbacken backe
*Näs gd. /Se Kyrkgrundet grund Moberg fäbod. *Knotholsstenen sten
*Näsbygge-Fierding del av sn Kyrkgrundet grund Moberg fäb. Knubberget berg
*Näsbyggefjärdingen fjärding Kyrkgrundet grund /Se Molindan gårdar Knubben = Ertknubben berg
Näset by *Kysholmen holme Molindan del av by Knubb klack = Ertknubben berg
Olarsbodarna fäbodställe Kåludden udde Mon fäb. (gårdar) Knutlindan åker
+Ons gd. /Se Kånkopp backe Mon f.d. fäbod Knuts färjan väg
Olsmats gdsnamn Käckelberget berg »Mors-och-mitt» nu förfallen gård Knutsgårdarna del av Bergsäng
Ons gårdsnamn /Se Kägelberget berg Muggbäck gårdar Knuts´ gärden åkrar
Oplimisberg, se Plinsberg Saknas Kägelberget berg /Se ?Muris gd Knutsgärdet åker
[Oplimisbergh] Saknas Kägelbergsmyrorna sankmark Murris- f.d. gård(snamn) Knutspersgärdet åker
*Oplimisbærgh = Plintsberg by /Se Källberget berg Myran odling o. fäb. Knuts udd udde
Orsand friluftsområde /Se Källberget berg Måg gårdsnamn Knutsåkern åker
Ovar-och Utarbalk=V.och Ö. Balkbodarna fäb. /Se Källberget berg Mågomes gårdsnamn Knytberget Saknas
?Pions gård Källberget berg /Se Mårtanbergshyttan Saknas Knytberget berg
Pjons gd /Se Källmyran myr Mårtas gård(snamn) Knytberget berg
Pipargården gård Källmyran myr Nedan backen = Utan backen Saknas Knytbäcken bäck
Plintsberg by Källmyran myr »Ned i byn» del av by Knytena lövängar
Plinsberg by Källmyran myr Nedre Salukvarnen en av Salukvarnarna Knytena lövängar
Plinsberg by Källsarvet åker /Se Nises gård Knyter skogsmark
Plinsberg by Källsarvskällan källa /Se Nises gårdsnamn Knåpet slog
Plintsberg by Källsvedsberget berg Niss- gård Kocktomten slog
Plintsberg by Källsvedsgärdet gärde /Se Nissas f.d. storgård *Kolaskänget hage
Plintsberg by /Se Källtomtkällan källa /Se Nissas-gårdarna gårdar Kolhagsbacken åker och slog
Plintsberg by /Se *Källängs rå gränsmärke Njupput gårdsnamn Kolhags grind grind
Plintsberg by /Se Käringberget berg ?Nord(er)- l. Norra Lindberg Saknas Kolhagsmoren skog
Plintsberg by /Se Käringberget berg »Nord i gårdar(na)» del av by Kolhagsmoren skogsmark
Prans=Per Hansbodarna fäbodar /Se Käringberget berg »Nord i gårdar(na» gårdar Kolhagsmoren skog
Pros gd /Se Käringberget triangelpunkt »Nord i gårdarna» parti av Axmor fäb. Kolmeterbacken backe
Risa by Käringberget berg /Se »Nord i gårdarna» parti av Bertilsbo fäb. Kolmyren åker
Risa by Käringbron udde Nordals gård (gårds- l.) Kolmyrgatan väg
Risa by /Se Kärringbron udde Noret Saknas Kolmyrviken vik
Risa by /Se Käringbron udde Noret Saknas Kolmyrviken vik
Risa by Käringbron udde Noret kyrkby o. municipalsamhälle Kolmyrviken vik
Risholen gd Käringbron udde Noret kyrkby Kolningberget berg
Risholen by Käringbron udde /Se Norgården gård Kolningberget berg
Risholen by /Se Käringbroudden udde Norr Bergsäng Saknas Kolningsbron bro
Risvåla beb.? Käringbroudden udde Norr Bergsäng Saknas Kolningsgärdet åker
Romma by Käringbroudden udde /Se Norra Bergsäng(en) Saknas Kolningsgärdet åker
Romma by Kätten äng /Se Norr-Bergsängen by Kolningshagen hage
Romma by Kättåkern åker /Se Norrälta by Kolningssveden slog
Romma by Köpstan åker Norr-Rälta=N. Rälta by Saknas Kolningsänget slog
Romma by Köpstan åker /Se Norr Rälta by Kolningsängena äng
  Ladsveden terräng Norr Rälta by Kolningsängsbron bro
  Ladugärdet gärde /Se Nussi- f.d. gårdsnamn Kolningsängsån å
  Ladumyran myr Nygårds gårdsnamn Komlan flyttblock
  Ladutjärnen tjärn Nygårds gårdsnamn Kommsigför odling
  Ladutjärnen, Lilla tjärn Nyåkers gård Komsigför åkerstycke
  Laggränget äng /Se Nålberg fäbodar Komtillmåtta vattensamling
  *Laknäset näs Nålberg fäbodställe Konggärdet åker
  Laknäsudden udde Nål i riset del av by *Konstmyren åker och slog
  Laknäs udde udde Nål å backen del av fäbodställe Koppberget berg
  Laknäswijken, se Östanholsviken vik Närbosågen f.d. såg Koppberget berg
  Laknäsviken vik Nås- gårdsnamn Korntäkten åker
  Lambotjärnen tjärn Näs gårdsnamn Kornänget åker
  Lamboviken vik Näsbacken backe med gård Korpberget berg
  *Landholmen holme Näsbodarna fäb. Korpberget höjd
  Lappholarna höjd Näsbodarna fäbodställe Korpudden udde
  Lappmyran myr Näsbodarna fäbodställe Korpudden udde
  Lappmyran myr Näset gårdar Korsberget berg
  Lappmyran myr Näset gårdar Korsberget berg
  Largatan väg /Se Näset gårdar Korsbergsklitten del av Korsbgt.
  Larkällan källa /Se Nässveden f.d. gårdsplats (med jordkoja) Korsbergsklitten del av Korsberget
  Larsbjörkmyran myr Nördra l. Nörd(er)- Bergsängen by *Korsforstäkten slog
  Larsgärdet gärde /Se Nörd(er)-Lindberg by Korsgatan byväg
  Larsjönslöten fäbodområde /Se Nötomes gård Korshagen äng
  Larssveden terräng   Korshol udde
  Laränget ängsmark   Korshol udde
  Laränget åker /Se   Kostomten slog
  Larängsgruvan gruvhål /Se   *Kottdal dal
  Lassagatan väg /Se   Krakens myra åker
  Lassa Källan källa   Krakkätten åker och slog
  Latrav åker /Se   Kramlet gammalt namn på utsiktstorn
  Latrav uttorkad bäck /Se   Krampgärdet åker
  Latrav ravin /Se   Krampgärdet åker
  Lavåshällan berghäll   Krigsmansgatan byväg
  Lederåsen berg   Kringelberget bergstopp
  Lejdsjöbäcken bäck   Kringelbergsmyren myr
  Lejdsjön sjö   Kringelhol kulle
  Leksands flottbro bro   Kringellindan slog
  Leksands färjbro Saknas   Kringelmyren odling
  *Leksandsskogen skogsområde   Kringelmyran åker och slog
  *Lemaflenaberg råmärke   Kringelmyran myr
  Leran terräng   Kringelmyrorna myr
  Lerbergsberget berg   Kringelpott tjärn
  Lerbergsmyran myr   Kringelvägen väg
  Lerdalsbacken backe /Se   Kringelåkern åker
  Lergrav betesmark /Se   Kringelåkern åker
  Lergravskällan källa /Se   Kringelåkerskällan källa
  Lergropssvaden sankmark?   Kringlan åker och slog
  Lergropsåkern åker /Se   Kringlug myran myr
  Lilla Baggbod-Öradtjärnen tjärn   Krokarna åker
  Lillsundet del av Flosjön   Krokbron bro
  Lilltjärnen tjärn   Kroken åker
  Lillänget änge   Krokforsbäcken bäcken
  Lindån å   Krokfår åker
  Limsjön sjö   Krokfärsbäcken bäck
  Limsjön sjö   Krokgärdet åker
  Limsjön sjö   Krokilbacken backe
  Limsjön sjö   Kroktjäg åker
  Limsjön sjö   Kroktjägsbäcken bäck
  Limsjön sjö /Se   Kroktjägsgärdet åker
  Limsjön sjö   Kroktjägsmyren delvis odlad myr
  Limsjön sjö   Kroktjärn tjärn
  Limsjön sjö   Krokåkern åker
  Limsjön sjö /Se   Krokåkern åker
  Limsjön sjö /Se   ?Krovhålet åker och äng
  Limsjön sjö   Kråkbacken del av by
  Limån å /Se   Kråkbackarna bergssluttning
  Limåviken vik   Kråklund lövkärr
  Lindberg berg   Kråkmyr myrlänt skog
  Lindbodmossen sankmark   Kräckelbäcken bäck
  Lindbodmossen sumpmark /Se   Kräcklet åker
  Lindbäcken bäck   Krögarberget höjd
  Lindmoren terräng   Krögar krogen plats åkergärde
  Lindmyren åker /Se   Krögar krogen källa
  Lindmyrgärdena äga /Se   Krögarsätre del av Sätrer
  Lindmyränget åker /Se   Krökan vägkrok
  Lindsved terräng   Krökan slogmark
  Lindsved beteshage /Se   Krökan åker
  Linktjärnen tjärn   Krökan åker
  Linntjärnsberget berg   Krökbackägorna ägor
  Lintäppan åker /Se   Krökgatan byväg
  Lisjön sjö   Krökgärdet åker
  Liss-Andersbacken f.d. fäbod   Krökbron bro
  Lissbjörkbäcken bäck   Krökåkern åker
  Lissbjörktjärnen tjärn   Kullåkern åker
  Lissbäcken bäck /Se   Kullbacken åker
  Liss-Draggen sjö   Kullberget berg
  Lisselholmen holme   Kullberget berg
  Liss-Flaten sjö   Kullberget höjd
  Liss-Flaten sjö   Kullen bergstopp och åkrar
  Lissflon tjärn   Kullen beteshage
  Lissgärdet gärde /Se   Kullerholen jord
  Lisskarlskällan källa   Kullerholen åker
  Lissklitt bergstopp   Kullern åker
  Lisskvarn åker och äng /Se   Kullgärdet åker
  Lisskvarnbäcken bäck   Kullgärdsänget åker
  Lisskvarnbäcken bäck /Se   Kullklitt bergshöjd
  Lisskvarngärdena gärden   Kullkvarn skvaltkvarn
  Lisskvissmyran myr   Kullmyr myr
  Lisspötten odling /Se   Kullsveden slog
  Lissåkern åker   Kullsveden skog
  Lissåkern åker /Se   Kulltjärn tjärn
  Lissånsbotten kolbotten /Se   Kulltjärnen tjärn
  Lissänget åker   Kulltjärnsmyren myr
  Lissänget åker /Se   Kullviken vik
  Lissön ö   Kuludden udde
  Lissön ö /Se   Kuludden udde
  Ljugaren sjö   Kungen björk
  *Ljugaren sjö   Kunggärdet åker
  Lobergs fäbodar fäbod   Kunggärdet åker
  Lokberget berg   Kungshögen monument
  ?Lokberget berg   Kungshögen monument
  Lokberget berg   Kungshögen kulle
  Lokengårdsgärdet åker /Se   Kungshögen fridlyst plats
  Lokengärdet gärde   Kungshögen fridlyst plats
  Lokmyran myr   Kungshögsberget berg
  Lomnäsudden udde   Kungshögsdammen damm
  Lormyran myr   Kungshögsdammen damm
  Lormyran myr   Kungsmyren myr
  Lormyrbäcken bäck   Kunk myr med en liten tjärn
  Lormyrbäcken bäck   Kunkhåla trakt
  Lortgärdet gärde   Kunktjärnarna tjnar
  Lorttjärnarna tjärnar   Kunä(r)shagarna hagmark
  Lugnet terräng   Kunäsgatan gata
  Lugnet skogsområde   Kunäskvarnen kvarn
  Lunden åker /Se   Kupplindan åker och slog
  Lungsjöån vattendrag /Se   Kupplindshagen hage
  Lungsjöån å   Kurrgatan byväg
  Lungsjöån å   Kurrtomten åker och äng
  Lungsjöån å   Kusbackarna backe
  Lusbäck bäck   Kusbacken landsvägsbacke
  Lussimyran myr   Kusberg berg
  Lustberget berg   Kusbergstäkt änge
  Lustig Britas kyrka sten /Se   Kusberg höjd
  Luttjärnen, Norra tjärn   Kusbergstäkten slog
  Luttjärnen, Stora tjärn   Kusmarken slog
  Luttjärnsbäcken bäck   Kusmyran myr
  *Lypse sjön gränsmärke   Kusmyren myr
  Lysningmyran myr   Kusmyren kärr
  Lång sjö   Kusmyran myr
  Långbackarna backar /Se   Ku- l. Kotjärn tj.
  Långblå terräng   Kuttbacken åker
  Långblå dal /Se   Kvarnbackarna åker
  Långblåsberget berg /Se   Kvarnbacken åker
  Långblåsbäcken bäck   Kvarnbacken dal
  Långblåsbäcken bäck /Se   Kvarnbackdammen kvarndamm
  Långbodkroken terräng   Kvarnbackgruvorna gruvhål
  Lång-Ejen sjö   Kvarnbackhagen hage
  Långerbacken åker   Kvarnbackkvarnen skvaltkvarn
  Långes änge terräng   Kvarnbackån bäck
  Långhedsberg berg   Kvarnbackänget åker och slog
  Långhol terräng   ?Kvar(n)berget berg
  Långloken tjärn   Kvarnberget berg
  Långmyran myr   Kvarnbron bro
  Långmyran myr   Kvarnbäcken bäck
  Långmyran myr   Kvarnbäcken bäck
  Långmyrberget berg   Kvarnbäcken vdr
  Långsvedarna terräng   Kvarnbäcken bäck
  Långsån å   Kvarnbäcken bäck
  Långsån å   Kvarndammen damm
  Långsån å   Kvarngropgärdet åker
  *Långtjärnen tjärn   Kvarngärdet åker
  Långtjärnen tjärn   Kvarngärdet åker
  Långviken vik   Kvarngärdet åker
  Långåkern åker   Kvarngärdet åker
  *Lämberget berg   Kvarngärdet åker
  Lärfars Djupsäter skog /Se   Kvarnhagen hage
  *Lögetjärnen tjärn   Kvarnholen gärde
  Lögkarsmyran nyr   Kvarnholen höjd
  Lögkarsmyran myr   Kvarnholen kulle
  Lögnäsudden udde   Kvarnholen gammal kvarnplats
  Lögviken vik   Kvarnholsbacken åker
  Lögåstjärnen tjärn   Kvar(nh)olsbäcken bäck
  Löttjärnen tjärn   Kvarnholsdammen damm
  Löttjärnen tjärn /Se   Kvarnholsgärdet åker
  Lövberget berg   Kvarnholsnäset åker
  Lövberget Saknas   Kvarnhusbron bro
  Lövberget berg   Kvarnhusbäcken bäck
  Lövbergsudden udde   Stora Kvarnhusbäcken Saknas
  Lövkaret sank mark   Kvarnhusbäcken bäck
  Lövladan slogmark /Se   Kvarnhusbäcken, bortre bäck
  Lövladberget berg /Se   Kvarnhusbäcken, Lilla bäck
  Lövladbodarna fäbodställe /Se   Kvarnhusbäcken, hitre bäck
  Lövladsjön sjö   Kvarnhusbäcksudden udde
  Lövladsjön sjö /Se   Kvarnhusbäcksudden udde
  Lövladtjärnen tjärn   Kvarnhusbäcksudden udde
  Lövlasjön sjö /Se   Kvarnmyran åker
  Lövsbergsmyran myr   Kvarnsveden åker
  Lövtjärnen tjärn   Kvarnsveden hage
  *Mabergs klack gränsmärke   Kvarnsveden slog
  Magre åkeromr. /Se   Kvarnsvedsån bäck
  Majorsgärdet gärde   Kvarntjärn = Tjärnen Saknas
  Majorshagen terräng   Kvarntjärnen tjärn
  Majorsmyran myr   Kvarntjärnen tjärn
  Majorsön terräng   Kvarntjärnmyran myr
  Marholarna skogsmark   Kvarntut grop
  Marielundsforsen fors   Kvarntäkten åker
  Marken skog   Kvarnvägen byväg
  Markgärdena gärden /Se   Kvarnvägen väg
  Marklacken berg   Kvarnåkern åker
  *Marnäs källa källa och gränsmärke   Kvarnåkern åker
  Marnäs källa källa /Se   Kvarnåkern åker
  *Marnäskällängs rå gränsmärke   Kvarnåkersharen grund
  *Marnäs källängs rå gränsmärke   Kvarnåkersviken vik
  Marubäck bäck   Kvarnänget skog
  Marutjärnen tjärn   Kvarnänget äng
  Matsbodberget berg   Kvarnänget slog
  Matsmyran, se Per-Matsmyran myr   Kvekänget slog
  Mellan-Flaten sjö   Kvickesbacken backe
  Mellan-Flaten sjö   Kviddbäcken del av Ängsbäcken
  Mellan-Flaten sjö   Kviddbäcken bäck
  Mellankvarnen förr kvarn   Kylindan slog och hage
  Mellanrudet åker /Se   Kylindan slog och hage
  Mellanåkern åker /Se   Kylindan åker och slog
  Mellan-Åskaken sjö   Kylindhagen hage
  Mesutjärnen tjärn /Se   Kylindkällan källa
  Mickelsgärdet gärde   Kylindåkern åker
  Middagsberget berg   Kylindåkern åker
  Middagsberget berg   Kyrkallén björk-allé
  Middagsgruvan gruva   Kyrkallén allé
  Middagsskal terräng   Kyrkbalkarna klippa
  Midsommarmyran myr   Kyrkbordet sten
  Midsommarmyran myr   Kyrkbordet sten
  *Mijlbegges näs gränsmärke   Kyrkbordet sten
  Millbäcken bäck   Kyrkbolsmyran myr
  Millsjöholen udde   *Kyrkbolstjärn tjärn
  Millsjömyren myr /Se   Kyrkbolstjärnsbäcken bäck
  Millåkern åkerteg   Kyrkbolstjärn l. Kyrkbordstjärn tjärn
  Missubacken backe /Se   Kyrkbotjärn, se Kyrkbordstjärn Saknas
  Misumyran myr   Kyrkgrop grop
  Miögsnesan, se Snesen, Lilla sjö   Kyrkgrundet grund
  Miögsnesen, se Snesen, Lilla sjö   Kyrkgrundet grund
  Mjögsnesen, se (Lilla) Snesen Saknas   Kyrkogården kyrkogård
  Mjögsnesen, se Snesen och Snesarna sjö   Kyrklindan åker
  Moberg berg   Kyrktjärn, se Kyrkbordstjärn Saknas
  Mobäcken bäck   Kyrkuddarna strandbrinkar
  Mockalberget berg   Kyrkvallen öppen plats
  Mockalberget berg   Kyrkvägen väg
  *Mockall f.d. slogmark /Se   Kyrkvägen väg
  *Mockallan f.d. slogmarker /Se   Kyrkänget åker
  Modigs kyrka klyfta   Kådhol höjd
  Modigs kyrka klyfta /Se   Kådholsvägen skogsväg
  Modigs kyrka klyfta /Se   Kådholsänget slog
  Molnbyggen sjö   Kålbergsbäcken bäck
  Molnbyggen sjö   Kålbergsholarna höjd
  Molnbyggen sjö   Kålbäcksholarna fest- och idrottsplats
  Molnbyggen sjö /Se   Kålgården köksträdgård
  Molnbyggen sjö   Kålgården åker
  Molnbyggen sjö /Se   Kålgården åkerstycke
  Molnbyggen sjö   Kålgårdsgatan väg
  Molnbyggen sjö   Kålgårdsgärdet åker
  Molnbyggen sjö /Se   Kålkällar renen slog
  Molnbyggen sjö /Se   Kållsveden skogsmark
  Molnbysveden åkermark /Se   Kålnäs udde
  Momyran myr   Kålnäsudden = Kålnäs Saknas
  Mon terräng   Kålnäsudden udde
  Mon skog /Se   Kångelbäcken bäck
  Morbäcken bäck   Kångelbäcken bäck
  Morgärdet terräng   Kångelgärdet åker
  Morkarl-Djupsjön sjö   Kånkopp slogänge
  Morkarl-Djupsjön sjö   Kånkhop slog
  Morkarl-Djupsjön sjö   Kårbacka ås
  Morkarl-Djupsjön sjö   *Kårbacke höjd
  Morkarlskällan källa   *Kårbackgärdet åker
  Morkarlstjärnen tjärn   Käckelberget berg
  Morkarlstjärnen tjärn /Se   Käckelbergsmyrorna myrar
  Mor-Pers Saclebergsstad vik /Se   Käckesbacken gårdsplats
  Mortan delvis odlad myrmark /Se   Kägelberget, se Käckelberget Saknas
  Mortbäcken bäck   Kägelberget berg
  Mortgatan väg /Se   Käkelberget berg
  Moskogen skog   Källarbacken åker
  Mossabäcksviken vik   Källartäkten slog
  Mossarna myrmark /Se   Källbacke höjd
  Mossbäcken bäck   Källbacken backe
  Mossmyran myr   Källbackgärdet åker
  *Moudden udde   Källberget berg
  Munkhällen stenar /Se   Källberget berg
  Myre åkerområde /Se   Källbergsgärdena åker
  Myren åker /Se   Källbergsgärdet åker
  Myrholshålet åker o. äng /Se   Källbergs klitten höjd
  Myrsvad åkerområde /Se   Källbergsklitten del av Källberget
  Myrsvedsberget berg   Källbergskällan källa
  Myrtäktsbäcken bäck   Källgatan byväg
  Mysten slog /Se   Källgärdet åker
  Mystesvaden slog /Se   Källgärdet åker
  +Måberg berg /Se   Källgärds slog
  »Måbergz klack» gammalt gränsmärke   Källhagen åker och slog
  Målarsveden terräng   Källhagen beteshage
  Mången terräng   Källhagen åker
  Mångsberg berg   Källmyran myr
  Mångsberg berg   Källmyran mosse
  Mårtas mark terräng   Källrö åker
  Mårttiärn, se Mörttjärn tjärn   Källsarvet åker och slog
  Måsbäken, se Mossbäcken bäck   Källsarvskällan källa
  *Mögesjön sjö   Källsvaden åker- o. slogmark
  Mögsjöån å   Källsvaden slog
  Mörkån å   Källsvaden slog
  Mörtbäcken bäck   Källsvadsgärdet åker
  Mörtglugg vik   Källsvadskällan källa
  Mörtglyggsviken vik   Källsved hag- (förr slog) mark
  Mörttjärn tjärn   Källsveden hage
  Mörttjärn tjärn   Källsveden slog och hage
  Mörttjärnen tjärn   Källsveden skog och slog
  Mörttjärn tjärn   Källsveden hage
  Mörttjärn tjärn   Källsvedsberget höjd
  Mörttjärn tjärn   Källsvedsgärdet åker
  Mörttjärnen tjärn   Källtomten slog
  Mörttjärnen tjärn   Källtomtkällan källa
  Mörttjärnen tjärn   Källtäkten slog
  Mörttjärnsberget berg   Källvik ställe
  Mörttjärnsbäcken bäck   Källängena åker
  *Naasberg, se Näsberget berg   Källänget åker
  Nastutjärnen tjärn   Källänget hage
  Nedergårds-Larsnäs udde   Källänget slog
  Nejströmsudden udde   Källänget ängar
  Nejströmsvik vik   Källängsgrinden grind
  Nisesviken vik   Källängssvedarna odling
  Nissamerika åker /Se   Källängssviarna åker och slog
  Nissamerika åker /Se   Kälma(s)sveden hage
  Nisstjärn, se Hisstjärn sjö   Kängbodarna åker (f.d. fäb.)
  *Nor sjö   Kängbodarna slog
  Nordanbergsänget änge   Kängbogatan skogsväg
  Nodanbergsängsbäcken bäck   Kängbo gärdet åker
  Nordiheden hed   Kängbo hagen skog
  Nordiänget slåttermark   Kängbodmyren myr
  Nordiängstjärnarna tjärnar   Kängbubäcken = Skumpbäcken Saknas
  Nordängena åker /Se   Käringbackarna backar
  Norrbysjön sjö   Käringbergsgärdet åker
  Norrbysjön del av sjö   Käringbron = Käringbroudden Saknas
  Norsbro(n) bro   Käringbron Saknas
  Norsgärdet gärde /Se   Käringbron udde
  Norsjön, se Limsjön sjö   Käringbroudden udde
  Notmyren myr   Käringbroviken vik
  Notviken vik   Käringberget berg
  Nyberget berg   Käringberget berg
  Nybodalen terräng   Käringbäck bäck
  Nydammen damm   Käringbäck bäck
  ?Nyforsen Saknas   Käringmyr åker
  Nyre åker /Se   Käringmyrshagen beteshage
  Nyslogen lötgång (gässla)   Käringstubben plats
  Nystugugärdet gärde /Se   Kärlekskällan källa
  Nyänget åker /Se   Kärret åker- o. slogmark (förr myr)
  *Nålberget berg   Kärret myr
  Nålbergsmyran myr   Kässjesvaden åker
  Nåsbäcken bäck /Se   Kätten slog
  Nåsen sjö   Kättviken vik
  Nåås(bÿ Dito)Siöö, se Limsjön sjö   Kättåkern åker
  Näckhusgärdet åkerområde /Se   Kölnan gammal tilläggsplats
  Närbo trakt /Se   Könesbacken vägbacke
  *Närboheden terräng   Köpmantäkten åker
  *Närbolåga Saknas /Se   Köpstan åker
  Närbo låga fornminne /Se   Köpstaåkern åker
  Närbo låga förr vindfälla /Se   Körkuddarna uddar
  Närbomyran myr   Körporten järnvägsviadukt
  Närbotjärnen tjärn   Kövlingarna åker
  Närbotjärnen tjärn   Kövlingarna åker
  Näsbacken kulle   Kövlingarna åker
  Näsbacken kulle /Se   ?Ladsveden odling
  *Näsberg berg   ?Ladsveden åker
  *Näsberg berg   *Ladsveden äng
  *Näsberg berg   *Ladsveden åker
  *Näsberget berg   *Ladsveden åker
  *Näsberget berg   *Ladsveden skog
  Näsbäcken bäck   *Ladsveden åker och äng
  *Nässberget berg   *Ladsveden åker
  Näverberget berg   *Ladsveden slog
  Näverbergsmyran myr   *Ladsveden slog
  Näverbäcken bäck   *Ladsvederna åker
  Nölbyänget åker /Se   *Ladsvederna slog
  Nölängsåkern åker /Se   Ladsvedsberget del av Korsbgt.
  Oberg berg   *Ladsvedsberget berg
  Offerkast offersten?   *Ladsvedsgärdet åker
  Olarsbodviken vik   *Ladsvedskällan källa
  Olarsboviken vik   *Ladsvedskällan källa
  Olars-Persdalsbäcken bäck   *Ladsvedsåkern åker
  Olbäck bäck   Ladugärdet åkergärde
  Ol-Ersviken vik   Ladugärdet åker
  Olgabäckarna ägonamn /Se   Ladugärdet åker
  Olgabäcken ägonamn /Se   Ladugärdet åker
  Olinders bodar f.d. fäbod   Ladugärdet åker
  Ollasberget berg   Ladugärdet åker
  Olsbytjärnen tjärn   Ladugärdet åker
  Olsnäsviken vik   Ladugärdet åker
  Olsnäsviken vik   Ladugärdsbäcken bäck
  Onsarvet åker /Se   Ladugärdsgatan byväg
  Onsbacken äga /Se   Ladulok(en) tjärn
  Onsbacken åkerområde /Se   Ladumyren myr
  Onslindan äga /Se   Ladumyran myr
  Onslindan åkeromr. /Se   Ladumyrorna myr
  Oppejen sjö   Ladusveden slog
  Oppejen sjö   Ladusveden slog
  Oppejen sjö   Ladusveden slog
  Oppejen sjö   Ladusvedjarna slog
  Oppejen sjö   Laduåkern åker
  Oppejen sjö   Laduåkern åker
  Oppejen sjö /Se   Laffaåkern åker
  Oppäjen sjö /Se   Lagertomten åker
  Oppejsbrändan terräng   Laggerholen höjd
  Oppejsbrändan skog   Lajsveden änge
  Opplimen sjö   Lajsveden äng
  Opplimen sjö   Lajsveden äng
  Opplimen sjö   Lajsveden åker och slog
  Opplimen sjö   Laknäsmyrarna odlingar
  Opplimen sjö /Se   Laknäsmyrorna åker
  Opplimen sjö /Se   Laknäsudden udde
  Opplimen sjö /Se   Laknäsviken vik
  Opplimen sjö /Se   Laknäsviken = Östanholsviken Saknas
  Opplimen sjö   Laknäsängarna slogmarker
  Oppsveden skogsområde   Laknäsängena slog
  »Oretiärnsströmmen» vattendrag   Lamboviken vik
  Ormholmen holme   Lammänget slåtteräng
  Orrnäset näs   Lambänget slog
  Orrtjärnen tjärn   Lammstolen åker
  Orrtjärnen tjärn   Landberget berg
  Orrtjärnen tjärn   Landbotäkten åker
  Orrtjärnsbäcken bäck   Landbotäkten åker
  Orrtjärnsmyran myr   Landbondviken vik
  Orsand stransparti   Landpersviken myr
  Orsand strandparti   Landtäppan åker
  Orsand strandparti /Se   Landängsudden udde
  Orsandsboden terräng   Langnet gärdesgård
  Orslan myr   Langningen äng
  *Ortegårdsmyra gammalt råmärke   Lanshålet myrlänt svacka
  Oxbås myr   Lansskölen dal
  Oxbåset åker /Se   Lappholen hol
  Oxmyrsudden udde   Lappholen åker
  Pannan åker   Lapphol kulle
  Paradisdalen dal   Lappholarna höjd
  Paradiset äng   Lappmyren myr
  Patrobäcken bäck   Lappmyren myr
  Patroviken vik   Lappmyran myr
  Pellas Knutsgärde åker /Se   Lappsveden slåtteräng
  Perhindersbäcken bäck /Se   Lappsveden slog
  Per-Hinders-viken vik   Larkällan källa
  Per-Matsmyran myr   Larkällan källa
  Per-Matsmyran myr   Larsarvet åker
  Picksmor myr   *Larsaåker åker
  Pilan pilträd /Se   Larsberget berg
  Plinsberget berg   Larsberget berg
  Plintsberg berg   Larsbjörken slog
  Plint(s)berg bergshöjd   Larsbjörkmyran myr
  Plintsberget berg   Larsgärdet åker
  Plintsbergsgatan väg /Se   Larsgärdet åker
  Plistret skog   Larsjönsbodberget berg
  Potten tjärn   Larssved = Ullvis kullern Saknas
  Pottmyran myr   Larssvedsgärdet åker
  Pransbäcken bäck /Se   Larsåskällan källa
  Predikstolen spets på Käringberget   Larsänget äng
  Predikstolen sten   Lar tave åker
  Predikstolen stup   *Lar tavet åker
  Prosängsbäcken bäck   Larängena slogmark
  Präst- eller Brömsdammen damm   Laränget äng
  Prästholmen holme   Larängsgruvan gruvhål
  Prästholmen holme   Lassagatan byväg
  Prästholmen ö   Lassagatan landsvägsbacke
  Prästholmen holme   Lassakällan källa
  Prästkvarnen gammal kvarn   Lassamyren åker
  Prästskogsstormyran myr   Lassasbacken åker
  Prästöhn, se Prästholmen holme   Lassasberg = Råberg Saknas
  Prästön, se Prästholmen ö   LassasHanses damm damm
  Prästön ö   Lassas har grusbank
  Pundet vägkrön /Se   Lassas har grund
  Pundsnageln vägkrön /Se   LassasPers tomt hagmark
  Puttänget terräng   Lassaänget åker
  Puttängesbäcken bäck   Lassbjörkmyr myr
  Pötten odling /Se   Lassesbacken landsvägsbacke
  Quarntiä--, se Risåstjärn tjärn   Lassespersåkern åker
  Quartiärn, se Risåstjärn tjärn   Lasses tomt slog
  Radarbäcken bäck /Se   Lassveden åker
  Radängena slogmark /Se   Lathol kulle
  Ramen skog   Latrav åker
  Rammelbacken backe   Latrav åker
  Rappamerika åker /Se   Latrav åker
  Rellsiön, se Rällsjön sjö   Latrav uttorkad bäck
  Rentjärnen tjärn   Latrav bäck
  Rentjärnsbäcken bäck   Latrav ravin
  Risberg berg   Latrav ravin
  Risdammen damm   Latrav ravin
  Risholen åker   Latröv bäck
  Risholsdammen damm   *Lavholstenen sten
  Risholsmyran myr   Laxgathu (Laxgatan) s.k. »gattu»
  Risholssandarna strandparti /Se   Laxkällan källa
  Risten tjärn   Lederåsberget berg
  Ristmyr myr   Lederåsberget höjd
  Risås terräng   Lederåsen Saknas
  Risåstjärn tjärn   Lederåsen, se Läder Saknas
  Risåstjärn tjärn   Lejdsjön Saknas
  Risåstjärnen tjärn   Lejdsjön sjö
  Rockholsberget berg   Lejsjön sjö
  Rofrygg täkten äng /Se   Lejdsjömyrorna myr
  Romberget berg   Lekaret, se Lögkaret Saknas
  Romberget berg   Lekarhagarna ängs- o. hagmark
  Rombogärdet gärde   Lekaråkern åker
  Rombäcken bäck   Lekattbacken delvis odlad sluttning
  Rombäcken bäck   Lekattgärdet åker
  Romma berg berg   Lekattloken vattensamling
  Rommo klitt höjd   Lektäkten slog
  Rommyrorna sankmark   *Lenbacken åker
  Rommyrtjärnen tjärn   Leran väg
  *Romoreberg berg   Leran väg
  Romsåkern åker   Lerberg berg
  Romyr myr   Lerberget, se Lerbergsberget Saknas
  Romyran myr   Lerbergsberget del av Grävningsbgt.
  Rossaudden udde   Lerbergs torg öppen plats
  Rossaviken vik   Lerdalsbacken landsvägsbacke
  Rossaänget, Stora skogsmark   Lergrav källa
  Rosshagsnäset näs   Lergrop dalsänka
  *Rosshagsudden udde   Lergropen dal
  *Rosshagsudden udde   Lergroparna lergropar
  Rossmyran odling?   Lergropbacken backe
  Rovgärdena åker   Lergropgatan körväg
  Rovgärdena åker   Lergropsdalen dal
  Rudu äng /Se   Lergropssvaden dal
  Rudubackarna äng o. skog   Lergropsänget slog
  Rudugärdet gärde /Se   Lergropåkern åker
  Rullåkern åker /Se   Lergropåkren åker
  Runberget, se Floberget berg   Lergärdet åker
  Rundberget berg   Lergärdet åker
  Rundberget berg   Liases Poppols intagu gårdstomt
  Rundbergshuvud myr   Lilla gärdet åker
  Rundbergsmyran myr   Lilla gärdet åker
  Rundbergsmyran myr   Lilla haren grund
  Råbergh, se Rödklöf berg   Lilla helvetet brant stup
  Rådholmen holme   Lilla tjärn fördjupning i älvbotten
  Råggärdet gärde   Lilla åkern åker
  Rågrinden Saknas   Lilla ön holme
  Rånkberget berg   Lillmatsbron bro
  Rånkmyran myr   Limberget berg
  Rånktjärnen tjärn   Limbron bro
  Råsbäck bäck   Limdammen uppdämning
  Räkenhålskällan källa   Limhagen åker
  +Rällen försv. sjö /Se   Limhagen åker
  +Rällen förr sjö /Se   Limkvarn skvaltkvarn
  Rällsjöberget berg   Limpnäs udde
  Rällsjöbogruvorna gruvor   Limpnäsudden = Limpnäs Saknas
  Rällsjön sjö   Limpnäsudden udde
  Rällsjön sjö   Limsjön sjö
  Rällsjön sjö   Limsjön sjö
  Rällsjön sjö   Limsjön sjö
  Rällsjön sjö   Limsjöån = Limån Saknas
  Rällsjön sjö   Limviken vik
  Rällsjön sjö /Se   Limån å
  Rällsjön sjö   Limån vdr
  Rällsjön sjö   Limån å
  Rällsjön sjö   Limänget äng
  Rällsjön sjönamn /Se   Lindan åker, äng och skog
  Rällsjön sjö /Se   Lindan åker
  Rällsjön sjö /Se   Lindbacken skogsbacke
  Rällsjön sjö /Se   Lindbacken höjd
  Rällsjön sjö /Se   Lindbacken åker
  Rällsjön sjö /Se   Lindbacken backe
  *Rällsjöströmmen vattendrag   Lindbackbäcken bäck
  Rältaberget triangelpunkt   Lindbackheden åkrar
  Rältamyran myr   Lindbergsbäcken = Bullerbäcken Saknas
  Rältaån å /Se   Lindbergsmyran myr
  Rältån å   Lindbergsängena ängs- o. hagmark
  Rältån å   Lindbergsängena utskog
  Rältån å   Lindbjörkåkern åker
  »Rättetiernen» tjärn   Lindbjörkänget äng
  Rättewijcks Fiellen, se Rättviken vik   Lindbodkvarnen skvaltkvarn
  Rättviken vik   Lindbodmarken slogmarker
  Rättviken vik   Lindbodmossen sumpig mark
  Rättvikstäkten äng /Se   Lindbodängena ängsmarker
  Rätwijcks Fiellen, se Rättviken vik   Lindbodängena slogmarker
  Rävbon tjärn   Linden åker- o. ängsmark
  Rävbon sjö /Se   Linden åker
  Rävbon tjärn /Se   Lindgatan byväg
  Rävhol skogsparti /Se   Lindgärdet åker
  Rävholsgärdet gärde /Se   Lindgärdet åkrar
  Rävåsbäcken bäck   Lindgärdsbacken åker
      Lindhagen hage
      Lindkvarnen kvarn
      Lindkvarn kvarn
      Lindkällan källa
      Lindlandet strandparti
      Lindloken vattenputt
      Lindmorgärdet åker
      Lindorna åker
      Lindorna åker
      Lindorna åker
      Lindorna slogar
      Lindstranden strand
      Lindsved åker
      Lindsved åker och äng
      Lindsveden åker
      Lindsvedjarna slog
      *Lindsvedsgärdet åker
      Lindtuven grund
      Lindviken vik
      Lindviken vik
      Lindåkern åker
      Lindåkern åker
      Lindåkern åker
      Lindåkern odlat område
      Lindån vdr
      Lindån å
      Lindänget åker
      Lindön grund
      *Lingbäcken bäck
      *Lingbäckgärdet åker
      Linggrävningen åker
      Lingjorden åker
      Lingärdet sloge
      Lingärdet åker
      Lingärdsbacken höjd med egendom
      Limbacken åker
      Linnbäcken bäck
      Linnmyren slog
      Linnmyrgärdena åker
      Linnmyråkern åker
      *Linnsveden åker
      *Linnsveden åker
      Linntjärn tjärn
      Linntjärn tjärn
      Linntjärn tj.
      Linntjärnsberget berg
      Linntjärnsberget berg
      Linntjärnsbäcken bäck
      Linntjärnsbäcken bäck
      Linstycket åker
      Lintäppan åker
      Lintäppan åker
      Linviken vik
      ?Lisbets-tomten åker
      Lisbetestomten åker
      Lisjön sjö
      Lisjön sjö
      LissAndersbacken nedlagd åker
      Liss Anderses åker och slog
      Lissanderstomten slog
      Lissberget höjd
      Lissberget berg
      Lissbergsgärdet åker
      Lissbjörkberget berg
      Lissbjörkbäcken bäck
      Lissbjörkbäcken bäck
      Lissbjörktjärn tj.
      Lissbjörktjärn tjärn
      Lissbodtjärn tjärn
      Lissbotten åker- o. slogmark
      Lissbäcken biflöde
      Lissbäcken bäck
      Lissbäcken bäck
      LissDanils källa källa
      Lissdanils myror igenvuxen slog
      Liss-Draggen en av Dragg-sjöarna
      Lissdraggån å
      Lisselåkern åker
      Lisselänget slog
      Lisselängsåkern åker?
      Liss Flaten sjö
      Lissflatflottan myrmark
      Lissflon sjö
      Lissgatan byväg
      Liss Gorrtjärn en av Gorrtjärnarna
      Lissgrådan grund
      Lissgärdet åker
      Lissgärdet åker
      Lissgärdet åker
      Liss gärdet åker
      Lissgärdet åker
      Lissgärdet åker
      Lisshansestäkten slog
      Lissheden del av by
      Lissholen åker
      Liss holen kulle
      Lisshällorna berghällar
      Liss l. Lilla Hörtjärn tjärn
      LissJerkers åker och slog
      LissJerkers hage hage
      Liss l. Lilla Jordbärsmyren en av Jordbärsmyrorna
      Lissjuvas kålgårdar åker
      Lissjön del av Flosjön
      ?Lisskarskällan källa
      Lisskaskällan källa
      Lisskarlskällan källa
      Lisskarlskällan källa
      Lisskarlskällan källa
      Lisskarlskällan källa
      Lisskarlsänget slog
      Lissklitt berg
      Lissklitt hög klippa
      Lissklitt klippa
      Lissknulen åker
      *Lisskullberget höjd
      Lisskvarn skvaltkvarn
      Lisskvarn gammal skvaltkvarn
      Lisskvarn kvarn
      Lisskvarnsbron bro
      Lisskvarnbäcken bäck
      Lisskvarngärdena åker och äng
      Liss l. Lilla Kvarnhusbäcken bäck
      Lisskvarnsån å
      Lisskvin tjärn
      Lisskällan källa
      Liss-lindan åker
      Lisslindan sloge
      Lisslindan åker
      Lisslindan åker
      Lisslindan åker
      Lisslindorna åker
      Lisslit- l. Lisslötgärdet åker
      Liss Luttjärn en av Luttjärnarna
      *Lisslötgärdet åker
      Lissmansanders näs strandparti, sloge
      Lissmassbron bro
      Lissmatsbron bro
      Lissmerudden udde
      Lissmiddagsbacken höjd
      Lissmiddagsgärdet åker
      Lissmiddagsgärdet åker
      Lissmiddagsmyren myr
      Lissmoheden = Moheden Saknas
      Lissmoheden skog
      Lissmo hålet åker
      Lissmo hålet Saknas
      Lissmo hålet skog
      Lissmoskogen = Moskogen Saknas
      Lissmyr sank åker
      Lissmyr hage
      Lissmyr myr
      Lissmyran myr
      Lissmyr åker
      Liss myran myr
      Lissmyran myr
      Lissmyrkällan källa
      Lissmyrudden udde
      Lissmyränget slog
      Lissnäs udde
      Lisspersgatan tvärväg
      Liss Pers änge slog
      Lisspetters berg höjd
      Lisspotten = Potten Saknas
      Lisspotten åker
      Lisspötten odling
      Lissrudet slog
      Lissrö slog
      Lissröjningen åker
      Lissrösdammen kvarndamm
      Lissrösgatan skogsväg
      Lissröskvarnen skvaltkvarn
      Lisskvin tjärn
      Liss- l. Lilla Snesen en av Ines-sjöarna
      Liss sovholen höjd
      Lissvad slog
      Lissvaden slog
      Liss-sved slog
      Lissved slog
      Lisstjärn tj.
      Lisstjärn tj.
      Lisstjärn tjärn
      Lisstjärnen tjärn
      Lisstjär(n)myren myr
      Lisstjärnsmyren myr
      Lisstjärnsmyrorna myr
      Lisstomten åker och slog
      Lisstomten åker
      Lisstäkten åker
      Lisstäkten åker och slog
      Lisstäkten åker
      Lisstäkten slog
      Lisstäkten åker
      Lisstäkten slog
      Lisstäktkällan källa
      Lissviken vik
      Lissåbron bro
      Lissåbron bro
      Lissåkern åker
      Lissåkern åker
      Lissåkern åker
      Lissåkern åker
      Lissåkern åker
      Lissåkern åker
      Lissåkern åker
      Lissåkern åker
      Lissåkern åker
      Lissåkern åker
      Lissåkern åker
      Lissåkern åker
      Lissåkern åker
      Lissåkern åker
      Lissåkern åker
      Lissåkern åker
      Lissåkersbacken åker
      Lissåkersbäcken bäck
      Lissåkersudden udde
      Lissåkern åker
      Lissåkren åker
      Lissåkern åker
      Lissåkersänget slog
      Lissån vdr
      Lissån å
      Lissån å
      Lissån å
      Lissånsbottnen kolbotten
      Liss (l. Lilla) Åskaken del av Åskak-sjöarna
      Lissänget änge
      Lissänget åker
      Lissänget åker
      Lissänget åker
      Lissänget åker
      Lissänget hage
      Lissänget åker
      Lissänget beteshage
      Lissänget slog
      Lissänget åker
      Lissänget åker
      Lissänget åker och slog
      Lissänget åker och äng
      Lissänget slog
      Lissänget äng
      Lissänget åker
      Lissänget åker
      Lissänget slog
      Lissänget åker
      Lissängsbacken landsvägsbacke
      Lissängsbron bro
      Lissängsbäcken del av Kallbäcken
      Lissängsbäcken bäck
      Lissängsbäcken bäck
      Lissängsbäcken bäck
      Lissängsgatan åkerväg
      Lissängsgatan byväg
      Lissängshagen hage
      Lissängshagarna hage
      Lissängskällan källa
      Lissängskällan källa
      Lissängsloken vattensamling
      Lissängsmyran åker
      Lissängsviken vik
      Lissängsåkern åker
      Lissön ö
      Litensbacken backe
      Litens täkt åker
      Litens änge slog
      Litensänget åker
      Litetberg höjd
      Livargärdet åker
      Livhagen åker och slog
      Livhagen åker- o. ängsmark
      Ljuset mynning
      Ljussjöbäcken bäck
      Ljussjön sjö
      Ljus-svaden sankmark?
      Ljusänget slåtteräng
      Ljusänget slog
      Lockberget, se Lokvberget Saknas
      Loggarhagen skog
      Loggartomten äng
      Lokakällan källa
      Lokbacken åker
      Lokbacken åker
      Lokberget bgt
      Lokberget berg
      Lokbäcken bäck
      Loken åker
      Loken åker
      Lokengårdarna slog- och åkermark
      Lokengårdsgärdet åker
      Lokgärdet åker
      Lokmyren myr
      Lokmyran myr
      Loksbron bro
      Loktallen fridlyst tall
      Loktäkten slog
      Loktäkten åker
      Lokåkern åker
      Lokåkern åker
      Lokåkern åker
      Lombrobäcken bäck
      Lombrogärdet åker
      Lombron bro
      Lomnäs näs
      Lomnäsudden udde
      Lomnäsudden udde
      Lortbacken åker
      Lortgatan byväg
      Lortgatan byväg
      Lortgatan byväg
      Lortgatan åkerväg
      Lortgroparna gropar
      Lortgärdet åker
      Lortgärdet åker
      Lortgärdet åker
      Lorthagen lövdunge
      Lortlerberg höjd
      Lortmyr odling
      Lortmyr åker
      Lortmyren åker
      Lortpelles gruva gruvhål
      Lortsvad myr
      Lorttjärnarna tjnar
      Lorttjärnarna Saknas
      Lorttjärnarna tjärnar
      Lortåkern åker
      Los´ loke tjärn
      Lospetters loke vattenpöl
      Lottåkren åker
      Luckan dammhus
      Luckåkern åker
      Lugnet skog
      Lund åker
      Lunden åker
      Lunds gärde åker
      Lungsjöån vdr
      Lungsjöån Saknas
      Lunkens trappor gångstig
      Lusbäck bäck
      Lusbäck bäck
      Lusbäckshagen hage
      Lusbäcksvaden sidlänt slog
      Lusbäcksveden slog
      *Lussihagen hage
      *Lussimyran åker
      Lusomes lada
      Lustig Brittas kyrka sten
      Lustig Britas kyrka sten
      Lustig Britas kyrka sten
      Lustiggärdet åker
      Lutjärnen tjärn
      Lutjärnsbäcken bäck
      Lutjärnsmyrorna myr
      Luttjärn, Stora o Liss tjärnar
      Stora Luttjärn en av Luttjärnarna
      Luttjärnarna tjärnar
      Lyckan hage
      Lyckbacken backe
      Lyckbacken backe
      Lyckgatan väg
      Lyckhagen åker
      Lyckänget slog
      Lyckänget slog
      Lygnet = Åskaklygnet Saknas
      Lysningmyren myr
      Lysningmyran myr
      Lågsvedarna f.d. slogmarker
      Lågsvedjarna slog
      Långa gatan väg
      Långa kavelbron väg
      Långa lokvägen väg
      Långa myran myr
      Långbacken backe
      Långbacken landsvägsbacke
      Långbacken vägbacke
      Långbacken backe
      Långbacken åker
      Långbacken backe
      Långbacken backe
      Långbackarna landsvägsbacke
      Långbackgärdet åker
      Långbacksgärdet åker
      Långblå dal (med sovhol)
      Långblå dal
      Långblåsberget berg
      Långblåsberget berg
      Långblåsbäcken bäck
      Långblåsdalen dal
      Långbodmyren myr
      Långbron bro
      Långbromyran åker och slog
      Långbromyrsbacken backe
      Långbroslätten åker och slog
      Långbrosvaden myrlänt slog
      Långbäcken bäck
      Långbäcken bäck
      Långerbacken åker
      Långes bäck skärning o. bäck
      Långes bäck älvinskärning och svacka
      Långes-änge slogänge
      Långgatan byväg
      Långgatan byväg
      Långgatan byväg
      Långgatan skogsväg
      Lång gattu (Långa gatan) körväg
      Långgärdena åker
      Långgärdet åker
      Långgärdet åker
      Långgärdet åker
      Långhol skogshöjd
      Långhol höjd
      Långgivarsved slog
      LångJerkers änge åker och äng
      Långkällan källa
      Långloka tj.
      Lång- el. Kattloken Saknas
      Långlokan tjärn
      Långlöterna åker
      Långmor slogänge
      Långmor ängsslogar
      Långmyren myrsträckning
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyrorna myrsträckning
      Långmyrorna myr
      Långnäsudden udde
      Långnäsudden udde
      Långromyren åker
      Långräckan åker och slog
      Långrö skog-, ängs- o. åkermark
      +Långhedsberget berg
      Långrö slog
      Långrö åker och äng
      Långröbäcken bäck
      Långsbacken backe
      Långsjöströmmen = Långsjöån Saknas
      Långsjöån å
      Långmyren myr
      Långsmyran myr
      Långsveden slog
      Långsveden slog
      Långsvederna ängsm.
      Långsvederna skog
      Långsvedjarna skog
      Långsvedjarna slog
      Långsvedsberget berg
      Långtjärn tj.
      Långtjärnen tjärn
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långängena åker
      Långänget f.d. hagmark
      Långänget hagmark
      Långänget ängs- o. åkermark
      Långänget slog
      Långänget äng
      Långänget prästboställets skog
      Långängsberget berg
      Långängsberget berg
      Långängsberget berg
      Långängsbäcken bäck-parti
      Långängsbäcken bäck
      Långängsbäcken bäck
      Långängsgatan väg
      Långängsgatan åkerväg
      Långängsgärdet åker
      Långängshagarna hagar
      Långängshagen hage
      Läderåsberget berg
      Länsmansgärdet åker
      Länsmansgärdet åker
      Länsmansmyran åker
      Läpmyren delvis odlad myr
      Lärfars Djupsäter en av Djupsäterslogarna
      Lärfarsgattu (Lärfarsgatan) s.k. »gattu»
      Lärfarsgärdet åkrar
      Lärfarsgärdet åker
      Lärfars´ storgärden åkrar
      Lärfars åker åker
      Löfberget Saknas
      Lögkaret delvis uttorkad tj.
      Lögkaret tjärn
      *Lögkaret tjärn
      Lögkarsmyren myr
      *Lögkarsmyran myr
      Lögnäs näs
      Lögnäsudden udde
      Lögnäsudden udde
      Lögnäsängena slogar
      Lögviken vik
      Lögviken vik
      Lögåses myra myr
      Lögåsesmyran myr
      Lögåsens tjärn tjärn
      *Löjtnantsgärdet åker
      Löktjärn tj.
      Lömsänget åker o. äng
      Lötgrinden grind
      Lötjärn tj.
      *Löttjärn tjärn
      Lötjärnsån forts. på Tamp- l. Säpptjärnsån
      Lötgrinden f.d. grind
      Lövberget berg
      Lövberget berg
      *Lövberget höjd
      Lövbråten skogsmark
      Lövbråten moras
      Lövladorna slog
      Lövladu slogkomplex
      Lövlasjön sjö
      Lövlasjön sjö
      Lövsberget berg
      Lövsberg berg
      Lövstäkt slog
      Lövstäktmyr myr
      Lövsvederna skog
      Lövsvederna slog
      Lövtjärn tjärn
      Lövtjärn tj.
      Lövtäkten åker och slog
      Lövtäktmyr myr
      Lövudden udde
      Magg tallarna tallar
      Magre åkrar
      Magresheden område
      Magrö del av by
      Magrö del av by
      Magrösheden del av by
      Majorpers kolning kolbotten
      Majorshagen hage
      Majorsmyr(en) myr
      Majorsmyrsbäcken bäck
      Majorsön slogbit
      Majorsön slog
      Majslandet del av strand
      Majslogsveden åker?
      Majstomten åker
      Makarbacken höjd
      Makarbacken slog
      Makarbacksmyran myr
      Makarholmen holme
      Makarmyran myr
      Malinsänget åker
      Malisgärdet åker
      Malis täkt åker
      Malisänget änge
      Malisängsbäcken bäck
      Malmasängena slogmark
      Malmasänget slog
      Malmboda malmplats
      Malmbrodammen damm
      Malmesbäcken bäck
      Malmesmoren skog
      Malmesslätten skogbit
      Malmessveden slog
      Maltsäcken sten
      Manken, se Månken Saknas
      Manken åker
      *Margärdet, se Märrgärdet åker
      Marjas gärde åker
      Markberget skogshöjd
      Markberget bergområde
      Markberget slogar
      Marken skogsområde
      Marken skog
      Markgärdena åker
      ?Marks änge slåtteräng
      Marks änge slog
      Markushagen skog
      Markus´ täkt åker
      Marnäs källa källa
      Marnäsån Saknas
      Marnäsån, se Ungsjöån Saknas
      Marnäsån å
      Mases täkt slog
      Masjönsmyren odling
      Maskällan källa
      Masollasbäcken del av bäck
      Matsabackarna höjd
      Matsaberg berg
      Matsbodviken vik
      Matsersollas ö ö
      Matsersåker åker
      Matses grävning åker
      Matses hage hage
      Matses täkt slog
      Matshans täkt åker
      Matsjöns myror delvis odlad myr
      Matskvarnen kvarn
      Matsollasgatan byväg
      MatsOllas grop sänka
      Mats rönningen slog
      Mattsbo(d)berget berg
      Mellanbacken åker
      Mellanbodkvarn kvarn
      Mellanbodtjärn vattensamling
      Mellan-Flaten en av Flat-sjöarna
      Mellangatan byväg
      Mellanholen åker
      Mellanholen höjd
      Mellanrödet åker
      Mellanrödet åker
      Mellansveden åker och slog
      Mellantj: Saknas
      Mellantjärn Saknas
      Mellan vägarna åker
      Mellanåkern åkerområde
      Mellanåkern åker
      Mellanåkern åker
      Mellanåkern åker
      Mellan-Åskaken sjö-parti
      Mellanänget åker
      Mellanängsbackarna äng
      Mellanängstomten åker och slog
      Mellbodmarken skog
      Mellergärdet åker
      Melleråkern åker
      Melleråkern åker
      Melleråkern åker
      Menlösberget berg
      Metargatan väg
      Metarholen höjd
      Metars hage åker
      Metjans- l. Mickelsudden udde
      Metjans udd udde
      Metmaskfittan åker
      Mickelskällan källa
      Mickels täkt åker
      Mickelsudden, se Metjans Saknas
      Mickels änge åker
      Middagsberget berg
      Middagskalsberget berg
      Middagskalsvägen skogsväg
      Midsommarshålet myr
      Milla kvarnen skvaltkvarn
      Millakvarnsdammen kvarndamm
      Millarrudet sloge
      Millaåkern åker
      Millbumarken skogsmark
      Milleråkren åker
      Millingsgärdet åker
      Millsjögärdena åker
      Millsjömyren myr
      Millsjömyran myr
      Millsveden åker?
      Millsviar ängs-, åker- o. skogsmark
      Millåkren åker
      Millåkern åker
      Millåkern åker
      Millåkern åker
      Millåkern åker
      Millåkersbacken åker
      Millåkersgatan väg
      Missmössgruvan gruvhål
      Missomyren myr
      Missubacken backe
      Missubacken backe
      Missubacksgärdet åker
      Missugruvan gruvhål
      Misumyren myr
      Mitt i byn del av by
      Mittiholen kulle
      Mjälgbymarken del av Marken
      Mjälgkvarn kvarn
      Mobergsbackarna lövängar
      Mobodarna slog
      Mobäcken bäck
      Mobäcken bäck
      Mobäcken bäck
      *Mockalberget berg
      *Mockalbäcken bäck
      *Mockalbäcken bäck
      *Mockalen slogar
      *Mockal, Hemre slog
      *Mockalmyran myr
      Mo(c)kalltjärn tj.
      Mockelmyrorna myrmarker
      Modigs gruva skärning i Älven
      Modigs kyrka klyfta
      Modigs kyrka klyfta
      Mogatan åkerväg
      Moheden del av Moskogen
      Mokallberget del av Buförsbgt
      Molariset åker och slog
      Molarisbäcken bäck
      Molatäkten slog
      Molatäktgranen gran
      Molatäktkyrkan gran
      Motatäktshagen hage
      Molnbyggen sjö
      Molnbyggen sjö
      Molnbyggen sjö
      Molnbyggsveden slog
      Molnbysveden åkermark
      Mommuskällorna källor
      Momyren myr
      Momyran myr
      Mon skog
      Mon åker
      Mon skog
      Mon skogsparti
      Moningsänget slog
      Morbacken backe
      Moren skogsmark
      Moren äng
      Moren åker
      Moren skog
      Moren skog
      Morerna beteshage
      Morfarsänget äng
      Morgatan byväg
      Morgatan väg
      Morgonmyran myr
      Morgonmyrorna myr
      Morgonsveden åker
      Morgärdet åker
      Morgärdet åker
      Morgärdet åker
      Morgärdet åker
      Morgärdsbacken åker
      Morhagen skog
      Morkarbacken landsvägsbacke
      Morkarlbacken backe
      Morkarl Djupsjön sjö
      Mors och mitt åker och äng
      Morsveden slog
      Morsveden åker och slog
      Morsveden åker
      ?Morta(n) slog-, åker- o. hagmark
      *Morta skog, myr och åker
      Mortbäcken del av Myrbäcken
      Mortgatan byväg
      Moränget slog
      Mosens källa källa
      Moskogen skog
      »Moskogens dansbana» nöjesplats
      Mossabäcken bäck
      Mossabäcken bäck
      Mossarna skogs- o. myrmark
      Mossarna skog
      Mossarna mosse
      Mossarna sank skogsmark
      Mossbäcksflån lugnvatten
      Mossen myrlänt skog
      Mossen åker och skog
      Mossgärdet åker
      Mossgärdet åker
      ?Moss(k)attmor åker- o. hagmark
      *Mosshattmor åker
      Mossmyren myr
      Mossmyren myr
      Mossmyran mosse
      Mossmyran mosse
      Mossmyran mosse
      Mosters hål källa
      Mosved beteshage
      Mosveden slog
      Muggbäck bäck
      Muggbäck bäck
      Mullbackarna väg- o. skogsbackar
      Mullbacken höjd
      Munkhällen klipphäll
      Munkhällen, Lilla sten
      Munkhällan, Stora sten
      Murisbacken backe
      Murisberget höjd
      Murisåkern åker
      Murisåkern åker
      Murisänget slog
      Muskänget åker- o. ängsmark
      Muskängsbäcken bäck
      Mustuppbacken skogsbacke
      Myggen tjärn
      Mylingkällan källa
      Myran åker
      Myran åker
      Myran åker
      Myran åker
      Myran åker
      Myrarna odlingar
      Myrarna åker- o. slogmark
      Myrbacken slog
      Myrbäcken bäck
      Myrbäcken bäck
      Myrbäcken bäck
      Myrbäcken lopp av bäck
      Myrdypussarna vattenpölar
      Myre åker
      Myre åkrar
      Myrgruvan gruva
      Myrgärdena åker
      Myrgärdet åker
      Myrgärdet åker
      Myrgärdet åker
      Myrgärdet åker
      Myrgärdet åker
      Myrgärdet åker
      Myrgärdet åker
      Myrgärdet åker
      Myrgärdet åker
      Myrgärdet åker
      Myrgärdet åker
      Myrhol kulle
      Myrholarna skog
      Myrholshålet åker och slog
      Myrhålet åker och äng
      Myrjerkes kolning gammal kolbotten
      Myrlindorna åker
      Myrorna åker
      Myrorna åker och myrlänt slog
      Myrsvaden slog
      Myrsvad åker
      Myrsvad åkrar
      Myrsvadsvägen skogsväg
      Myrsvedjarna skog
      Myrsvedsgärdet åker
      Myrtäkten sågmyra
      Myrtäkten slog
      Myråkern åker
      Myråkern åker
      Myråkern åker
      Myråkerslandet strandparti
      Myråkersskölen inskärning i älvstranden
      Myrängena slog
      Myrängshalsen slog
      Myrängsåkern åker
      Myssänget åker
      Mysten myrlänt slog
      Mystessvaden slog
      Måckelmyrorna myr
      Måckelängen ängesnamn
      Måg gärdet åker
      Måglindorna åker
      Måg Mats´ änge åker och äng
      Mågtomten åker och slog
      Mågtäkten åker
      Mågtäkten slog
      Mågtäktskällan källa
      Markarl-Djupsjön sjö
      Morkarltjärn, se Mockalltjärn Saknas
      Morkarltjärn tjärn
      Morkällan källa
      Mormorsgärdet åker
      Morpers Sackbergstad vik
      Mågtäppan åker och äng
      Målarbacken backe
      Målargatan byväg
      Målargärdet åker
      Målarsveden slogänge
      Målarsveden åker
      Målartäkten åker
      Måna litet åker
      Mångledsvägen väg
      Mångsarvet åker
      Mångsberg berg
      Mångsberg berg
      Mångsänden åker och äng
      Månken åker
      Månsstenen sten
      Månsstenen sten
      Mårtanbergsviken vik
      Mårttjärn tj.
      Mårttjärnsmyren myr
      Måttaberg berg
      Märaslog åker- o. ängsmark
      Märhagen åker- o. hagmark
      Märholen skog
      ?Märholsgärdet åker- o. slogmark
      Märholsgärdet åker
      *Märrgärdet åker
      Märrhagen åker
      Mär(r)myr odling
      Märrmyr åker
      Mär(r)ängsåkren åker
      Märtes gata byväg
      Märtes källa källa
      Märtgubbens damm kvarndamm
      Märtgubbens kvarn kvarn
      Mäskvägen väg
      Mäskvägen väg
      Mäskvägen väg
      Mässingsgranen gran
      Mästargården hage
      Mästargården gårdsplats
      Mästarheden åkrar
      Mögsjön sjö
      Mögsjöån å
      *Mölingarna slog
      Mörhol hol
      Mörkån å
      Mörkån å
      Mörtglygg vik
      Mörtglugg vik
      Mörtglugg sovholen höjd
      Mörtglyggsviken vik
      Mörttjärn tjärn
      Mörttjärn, se Mårttjärn Saknas
      Mörttjärn tjärn
      Mörttjärnen tjärn
      Mörtviken vik
      Möskängena åker och slog
      Möskängsbäcken bäck
      Nabben näs
      Nallsänget änge
      Nallsänget åker och äng
      Namsviar änge
      Namnsviarna slog
      Namsvisbäcken del av Jyftarbäcken
      Namnsvisbäcken bäck
      Namnsvisgärdet åker
      Namsvederna (Namsveden) utslog
      Nastutjärn l. Nattstutjärn tjärn
      Nastutjärnen tjärn
      Nastutjärnsberget berg
      Nastutjärnsfallet skog
      Nedanför åkern gårdar
      Nedrehålen åker och slog
      Nejströms vik vik
      Nilsbacken åker
      Nils gärde åker
      Nils ängen slog
      Nisesbacken höjd
      Nisesgattu (Nisesgatan) väg, förr kringgärdad
      Nisesheden åker
      Nisesmyran myr
      Nisesskölen inskärning i strand
      Nisesviken vik
      Nisesåkern åker
      Nises ö udde
      Nissamerika åker
      Nisomyren myr
      Nissasgatan väg
      Nisshålet slog
      Njuputgärdet åker
      Nol täkten slog
      Nordanbergsängena ängen
      Nordan-myren myr
      Norder ön holme
      Nordheden skogsmark
      Nord i backen höjd
      Nord i backen höjd
      Nord i byn del av by
      Nord i gatan byväg
      Nord i gärdet åker
      Nord i gärdena åker
      Nord i hagen hage
      Nord i hagen hage
      Nord i hagen åker
      Nord i heden skog
      Nord i holen del av by
      Nord i hålet åker
      Nord i moren skog
      Nord i riset skogsmark
      Nord i åkern åker
      Nord i åkern åker
      Nord i åkern åker
      Nord i åkern åker
      Nord i åkern åker
      Nord i åkern åker
      Nord i åkern åkerstycken
      Nord i ängena åker och äng
      Nord i änget åker
      Nord i änget åker
      Nordra åkern åkermark
      Nordre sovholen kulle
      Nordåkren åkergärde
      Nordåkren åker
      Nordåkern åker
      Nordängena slogmark
      Nordängena äng
      Nordänget näset
      Nordängstjärn tjärn
      Noret åker och bäck
      Norrbysjön utlöpare av Äjen
      Norrbysjön sjö
      Norrtäkten åker
      Norsbron bro
      Norsbro(n) bro
      Norsbäcken vdr
      Norsbäcken bäck
      Norsgatan gata
      Norsgärdet åker och slog
      Norsholarna åker
      Norskvarn kvarn
      Norsån å
      Norsån vdr
      Norsången vik
      Nor Sången sjö
      Norsholarna skogsmark
      Norsänget äng
      Nordöver skog
      Notkilen åker och äng
      Notviken vik
      Notviken vik
      Notviken vik
      Notön ö
      Notönsstenen sten
      Nussigårdsänget äng
      Nussiåkern åker
      Nussiåkren åker
      Nussåkers stenarna stenar
      Nussåkern åker
      Nya bodstället näs
      Nya gärdet åker
      Nya gärdet åker
      Nyberget berg
      Nyberget berg
      Nybron bro
      Nybrunnen källa
      Nydammen damm
      Nydammen uppdämning
      Nygrävningen åker
      Nygårds åker och äng
      Nygårds gärdet åker
      Nygårds Hamptorg plats
      Nygårdsmyr odling
      Nygårdsmyrbäcken bäck
      Nygårds täkt åker
      Nygårds åker åker
      Nygärdena åker
      Nygärdet åker
      Nygärdet åker
      Nygärdet åker
      Nygärdet åker
      Nygärdet åker
      Nygärdet åker
      Nygärdet åker
      Nygärdet åker
      Nygärdet åker
      Nygärdet åker
      Nygärdet åker
      Nygärdet åker
      Nygärdet åker
      Nygärdet åker
      Nygärdsbackarna backar
      Nyhagen hage
      Nyhagen åker
      Nykvarn kvarn
      Nykvarn skvaltkvarn
      Nykvarnsdammen uppdämning
      Nylöten skog
      Nymyrberget höjd
      Nyre åker
      Nyslogen förr slog, nu skog
      Nyslogs sovholen höjd
      Nystagatan byväg
      Nyströms fiskdamm damm
      Nystugugärdet åker
      Nysvad beteshage
      Nyåker odling
      Nyåker åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkersgatan åkerväg
      Nyåkersgatan åkerväg
      Nyåkersgärdet åker
      Nyåkersholen kulle
      Nyåkerssveden åker och slog
      Nyårssveden åker
      Nyänget slog
      Nyänget lövängar
      Nyänget åker
      Nyänget åker
      Nyänget betesmark
      Nyänget hage
      Nyänget äng
      Nyänget slog
      Nyängsberget berg
      Nyängsdjupan göl
      Nyängsdjupan göl
      Nyängskällan källa
      Nyängsåkern åker
      Nålbergstäppan slog
      Nålbergs vägskälet vägskäl
      Nåler ön ö
      Nål i änden åker
      Nålåkern åker
      Nålåkern åker
      Nålåkern åker
      Nålåkern åker
      Nålängena slog
      Nålängena slogar
      Nåsbäcken bäck
      Nåsbäcken Saknas
      Nåsbäcken bäck
      Näbba(n) landtunga
      Näckholsgärdena åkrar
      Näckholsgärdet åkrar
      Näckhusgärdet åker
      Närbo trakt
      Närbodammen f.d. sågdamm(?)
      Närbodammen damm
      Närbo låga fornminne
      Närbo tjärn
      Närbo sågen såg
      Näsbacken näs
      Näsbacken kulle
      Näsbodsveden slog
      Näsbrona bro
      Näsbäck gammal älvinskärning
      Näsbäck(en) sänka
      Näsbäcken biflöde
      Näsbäcken bäck
      Näsbrändan åker
      Näse åker
      Näsebäcken bäck
      Näset näs
      Näset näs
      Näset näs
      Näset näs
      Näset åker
      Näset skogsudde
      Näset del av by
      Näset skogbevuxet näs
      Näset åker
      Näsgärdena åker
      Näsgärdena åkrar
      Näsgärdet åkergärde
      Näsmyren skogsbit
      Näsmyran sumpig skog
      Nästle(d) änge
      Nästlid slogar
      Nästlidängena slogar
      Näsåkern åker
      Näsåkern åker
      Näsåkern åker
      Näsån å
      Näverberget berg
      Näverberget berg
      Näverbergsbäcken bäck
      Nölbyänget slog
      Nölgatan byväg
      Nördra Ungsjön en av Ungsjöarna
      *Nösgärdet åker
      Nösgärdsholen skog
      Nötskogen hasselskog (!)
      Objörken åker
      Odruckens åker
      Odruckenstäppan åker
      Odäljan dal
      Olarsbacken höjd
      Olasbacken åker
      Olasbackskällan källa
      Olarsbodbäcken bäck
      Olarsbod täkterna slogar
      Ola(r)sbo(d)viken vik
      Olarsbodviken vik
      Olars grop grop
      Olarsmyren åker
      Olarsnilsbrunnen källa
      Olarsängen slog
      Olbro vik vik
      Olgabäckar åker
      Olgabäckarna, se Olgabäcken åkrar
      Olgabäcken, se Olgabäckarna åkrar
      Olgabäckskällorna källor
      Olinders gård slog
      Olinders hage hage
      Oljönsbacken höjdsluttning
      Ollasberget berg
      Ollasboddraget myrdrag
      Ollas grävning åker
      Ollas hällor berghällar
      Ollas lingård åker
      Ollas-Pes källa källa
      ?Olls-Hans källa källa
      Olmats´ kvarn kvarn
      Olsbutjärn tj.
      Onsarvet åker- o. hagmark
      Onsarvet åker
      Onsarvsgatan skogsväg
      Onsbacken åker
      Onslindan åker- o. slogmark
      Onslindan slog
      Onslindorna skogmarker
      Oppberg berg
      Oppbergsänget äng
      Oppe slogänge
      Oppejen sjö
      Oppejsbrändan avbränt skogsområde
      Oppejsmyran myr
      Oppgärdet åker
      Oppgärdsgatan skogsväg
      Opp i byn del av by
      Opp i byn del av by
      Opp i gårdarna åker
      Opp i myren åkermark
      Opp i åkern åker
      Opplimen sjö
      Opplimen sjö
      Opplysrönning skog
      Oppmor slogmark
      Oppmyr åker och slog
      Oppmyren delvis odlad myr
      Oppmyråkern åker
      Opp på brändan skog
      Oppsveden åker- o.hagmark
      Oppsveden åker
      Oppsvedsbäck bäck
      Oppäjen sjö
      Oppäjsbrändorna skogsmark
      Oppäjsmyrorna myrar
      Oratjärn tj.
      Ormbackarna backe
      Ormbackarna skogklädd höjd
      Ormberget höjd
      Ormbergsgatan byväg
      Ormbergsgärdet åker
      Ormgropen vattenpöl
      Ormgärdet Saknas
      Ormholmen holme
      Ormsberget berg
      *Ormsberget berg
      Ormsmyren myr
      *Ormsmyran myr
      Ormtjägelsgärdet åkergärde
      Ormtjägelsgärdet åker
      Ormtäkten slog
      Orrknall höjd
      Orrnäs näs
      Orrnäs udde
      Orrnäsudden udde
      Orrnäsudden udde
      Orrtallen tall
      Orrtjärn, Lilla o. Stora tjärnar
      Orrtjärn tjärn
      Lilla Orrtjärn Saknas
      Orrtjärn, lilla tjärn
      Orrtjärn. stora tjärn
      Stora Orrtjärn Saknas
      Orrtjärnen tjärn
      Orrtjärnen tjärn
      Orrtjärnsmyren myr
      Orrtjärnsmyran myr
      Orrtjärnsmyran myr
      Orråkern åker
      Orsand udde
      Orsand strandparti
      Orsandsbaden badställe
      Orselbäcken bäck
      *Orselsveden slog
      *Osbodtjärn tjärn
      Osbyhagar hagmark
      Lill-Osbytjärn Saknas
      ?Osbytjärn tj.
      Osbytjärnarna tjärnar
      Osbytjärnarna Saknas
      Ossalinda slogmark
      ?Ossöder ängs- o. hagmark
      Osteräng(arna) åkermarker
      Osträng åker
      Osträng åker
      Osträngsbron bro
      Osträngsbäck bäck
      Osträngsbäck bäck
      Osträngsåkern åker
      Osynliggärdet åker
      Otteränget slog
      Ottmål åker
      Ottmålsbäcken bäck
      *Ottsarvet åker och äng
      Ovan tjärnen land
      Ovanvägsåkern åker
      Ovanvägsåkren åker
      Oxbacka backar
      Oxbackarna backar
      Oxbacken åker
      Oxbås myr
      Oxbås myr
      Oxdjupet fördjupning i å
      Oxgärdet åker
      Oxkällan källa
      Oxmyr myr
      Oxsved skogstrakt
      Oxsved hage
      Oxsved skog
      Oxsvedsänget slog
      Pannan åker
      Pannkakubacken höjd
      Pannkakuhålet sankt myrdrag
      Pannkakuhålet myr
      Pannkakumyren myr
      Pantänget änge
      Paradiset dal (med festplats)
      Paradiset skogsområde
      Paradiset skogsmark
      Pases äga
      Paterbäcken Saknas
      Paterholarna kullar
      Pateränget änge
      Patran bäck
      Patro Saknas
      Patro Saknas
      Patrobäcken bäck
      Patrons källa källa
      Patrorna lövängar
      Pellarsätre del av Sätrer
      Pellas backe förhöjning
      Pellasbacken slog
      Pellas bäck bäck
      Pellasgärdet åker och slog
      Pellas knutsgärde åker
      Pellaskvarnen kvarn
      Pellas strand åker
      Pellasåkern åker
      Pellasänget slog
      Pellaåker åkerområde
      Pellaåker åkerområde
      Pellaåker åker
      Pepet åker-fyrkant
      Perasgatan byväg
      Perasmyr odling
      Perasmyrorna åker
      Perers berg berg
      Pererskällan källa
      Perindersbäcken bäck
      Perhindersviken vik
      Perindersviken vik
      Perjonskällan källa
      Perjons änge slog
      Permatsmyran åker
      Permyren myr
      Permyran myr
      Perolsgärdet åker
      Pers´ åkrar
      Pers bäck bäck
      Persgatan väg
      Pershanses gärde åker
      Persmosshålet bäck
      Pers tomt slog
      Perstomten slog
      Perstäkten slog
      Persåkern åker
      Persåkern åker
      Perusholmen holme
      Perusholmen holme
      Petersburg åker
      Pickbäck bäckdrag
      Pickbäck bäck
      Pickbäckgärdet åker
      Pickgärdet åker
      Pi(c)ksmor skogstrakt
      Picksmor skog
      Pi(c)ksmorängena ängsmark
      Picksmorsänget slog
      Pickänget slog
      Pilan pilträd
      Pims myrorna igenväxt slog
      Pims täkten slog
      Pionsänget myräng
      Piparbacken skogsbacke
      Pipar gärdet åker
      Pipar kolningen kolbotten
      Piparmagre åker
      Pipartomten åker
      Pipen byar
      Pjonsbacken åker
      Pjons strand del av älvstrand
      Pjons vik vik
      Plankbackarna åker
      Platen del av älvstrand
      Pliggbäck biflöde
      Pliggbäck bäck
      Pliggmyran myr
      Plin(t)sberget bergshöjd
      Plinsbergsflyten del av Flyten
      Plintsbergsgatan byväg
      Plintsbergsudden udde
      Plistret dalgång
      Plistret skog
      Pojkviken vik
      Poppolsbäck bäck
      Poppols dal dal
      Potten åker- o. hagmark
      Potten tjärn
      Potten tjärn
      Prans berg berg
      Pransberg höjd
      Pransbäcken bäck
      Pranshagen beteshage
      Pranssågen såg
      Predikstolen stup
      Pres´ kröka, se Kröken åker
      Prinders-udd udde
      Prindes udd udde
      Prindes änge åker
      Prinsomes grävning Saknas
      Prosbacken backe
      Prosgatan väg
      Prosloken putt
      Prost Benstampen benstamp
      Prostkvarnen skvaltkvarn
      Prästallén allé
      Prästdammen = Brömsdammen damm
      Prästgnet åker och äng
      Prästhagen hage
      Prästholmen, se Prästön Saknas
      ?Prästladuänget änge?
      Prästsveden odlad mark
      Prästsäter gammalt namn på tomtplats
      Prästtomten åker
      Prästtomten område
      Präst täkten övervuxen slog
      Prästänget äng
      Prästänget åker
      Prästön ö
      Pulsan skog
      Pundet, se Pundmageln del av väg
      Pundet, se Pundmageln del av väg
      Pundsnageln del av väg
      Pundsnageln del av väg
      Pundsnageln del av väg
      Pundsnageln del av väg
      Punggårdena åkergärden
      Pungjerkes lindbodmark slog
      Pungkvarn kvarn
      Punglandet strandparti
      Pungsnaglen del av väg
      Pungåkern åker
      Pussarna vattenpölar
      Pussen åker
      Pussvedsgärdet åker
      Pussänget slog
      Pussängsbäcken bäck
      Pusthällen berghäll
      Puttänget änge
      Puttänget löväng
      Puttängsbäck biflöde
      Puttängsbäcken bäck
      Pålshagen skog
      Påls myror myr
      På myren åker
      Påtjärnsbacken backe
      Pälla-åker åker
      Pälsen hage
      Pötten, se Lisspötten odling
      Radarbäcken bäck
      Radängena slogar
      Radängena slogmarker
      Radängsbäcken bäck
      Radängsbäcken biflöde
      Ramarna, se Ramen Saknas
      Ramen åker, slog och skog
      Ramen mark
      Ramgärdet åker
      Rammelbacken backe
      Rappamerika åker
      Rappens backar Saknas
      Rappens åkrar
      Rasmilskvarn skvaltkvarn
      Ravholen höjd
      Renen väg
      Rentjärn tj.
      Rentjärnarna tjärnar
      Rentjärnsmyrorna myrar
      Resarns sköl damm
      Revesbacken skogsbacke
      Revesgärdet åker
      Riksdagskällan källa
      Riksdagsänget slog
      Ringbäcken bäck
      Ringbäcksdalen dal
      Risbackarna, se Ormbackarna backe
      Risberget Saknas
      Risberget berg
      Risberget berg
      Risgärdet åker
      Rishagen åker och slog
      Rishaggärdet åker
      Rishagsbacken gårdsplats
      Risholen åker
      Risholsberget Saknas
      Risholsbäcken lopp av Delmyrbäcken
      Rishols kvarndammen damm
      Risholskvarnsdammen damm
      Risholssandarna strandparti
      RisMats kilen slog
      Risomes sköl inskärning i strand
      Risomes skörd ravin
      Risrönning slog
      Rissveden sloge
      Rissveden slog
      *Ristarna tjärnar
      *Ristmyr myr
      Ris tomten slog
      Riståkern åker
      Ris täkten slog
      Risåstjärn tj.
      Risåstjärn tjärn
      Risåsån vdr
      Risåsån å

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.