ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Leksands socken : Nedansiljans domsagas tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 3(3) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 343 Naturnamn : 912 Bebyggelsenamn : 365 Naturnamn : 2407
Romma by Rödbäcken bäck Olars- gård Risängena sloge
Romma by Rödbäcken bäck Olars- gårdsnamn Risänget slog
Romma by /Se Rödbäcken bäck Ola(r)sbodarna fäb. Risänget slog
Romma by /Se Rödfärgmyran myr Olarsbodarna fäbodställe Roligs åker
Romma by /Se Rödfärgsmyrarna myrar /Se Olas- gården Saknas Romberget berg
Romma by /Se Rödfärgstjärnarna tjärnar Ollars- gård Romberget berg
Romma by /Se Rödklöf berg Ollas gårdsnamn Rombergsgruvorna gruvhål
Rovrygg gdsnamn Rödklöv berg Ollas- gårdsnamn Rombogärdet åker- o. slogmark
Rumbo gdsnamn Rödklöv berg Ollas- gård Rombosslogen änge
Ryssa by? Rödklöv berg Ollasbodarna fäbodar Rombotomt slog
?Råbäck fäbodar Rödklöv berg Ollasbodarna fäbodställe Romboänget slog
Råbäck fäbod /Se Rödklöv gränsberg Ollasbodarna fäb. Rombäcken bäck
Råbäck fäbodställe Rödklöv berg o. råmärke »Opp i backen» gårdar Rombäcken bäck
Rårätta by Rödklöv höjd Oppi -l. Uppibodarna (l. Ovarbalk) Saknas Romma svederna åker
Rälta by *Rödskärsberget gränsberg Opp i bodarna del av fäbodställe Romsen mosse
Rälta by Rödsvaden äng /Se Opp i bodarna del av fäbodställe Romyr myr
Rälta,Norr och Sör byar Röklefwebergh, se Rödklöv berg Opp-i-byn gårdar Romyran myr
Rälta by Rökleweberghe, se Rödklöv berg Oppmorsstugan nu riven slogbod Romyren myr
Rälta by *Röklöf gränsmärke Ovan backen by Romyrbäcken bäck
Rälta by *Röklöf Saknas /Se Ovan loken del av by Romyren myr
Rälta, Sör by /Se Römmarsmyran myr Ovarbalk = Backbodarna Saknas Romåkern åker
Rälta, Norr och Sör byar Römyran myr Pals-björken fäb. Romsåkern åker
Rälta, Norr och Sör byar Rönningarna beteshage /Se Pellas gårdsnamn Romvägen byväg
Rälta by /Se Rönningen odling Pellas gårdsnamn Romyr myr
Rälta, Norr och Sör byar Rönningsgärdet gärde /Se Peras- gård(snamn) Rom änget åker och äng
Rälta byar Rönningsmyran myr Per Hansbodarna, se Prans Saknas *Roningpuss vattensamling
Rälta, Norr- och Söder- byar /Se Rönningsmyran myr Permats gårdsnamn Rorängsåkern åker
Rälta byar /Se Rönnäsviken vik Pers- gård Rosegrop slog
Rältlindor by /Se Rönnäsån å Pers gårdsnamn Rossberget berg
Rälta-Lindor by /Se Rösberget berg Perus- gårdsnamn Rossmyren åker
*Räreta bygdenamn /Se Sackbergsstaden strandparti /Se Pickbo fäb., se Pirkbodarna Saknas Rosthusbacken åker
Rönnäs by Salem änge Pickbodarna=Pickbo fäb. Saknas Rotbro väg
Rönnäs by Saletiärn, se Salutjärn tjärn Pickbodarna fäb. Rotgärdet åker
Rönnäs by ?Salmakåkern Saknas /Se Pilbodarna f.d. fäb. Rotgärde(t) åkerområde
Rönnäs by Salsmoren terräng Pinkrus(es) gårdsnamn Rotgärdet åker
Rönnäs by Saltholmen holme Pipar gårdsnamn Rotgärdet åker
Rönnäs by Saltiern, se Salutjärn tjärn Plintsberg Saknas Rotgärdsgatan landsvägsparti
Rönnäs by Salu område /Se Plin(t)sberg by (och berg) Rothol slog
Rönnäs, Västra o Östra byar /Se Salunäset näs Plintsberg by Rotholsfallet skogstycke
Rönnäs by /Se Salunäs-et Saknas Prans fäb. Rotmosdraget myrdrag
Rönnäs byar /Se Salu- ~ Sala ström Saknas /Se Pres (Per Ers) gårdsnamn Rovan fall med skvalta
Rönnäs by /Se »Saluströmmen», se Saluån Saknas Prins- gård Rovan skvaltkvarn
Rönnäs fjärding Saknas Salutjärn Saknas Pros gård(snamn) Rovgärdena åker
Rönnäs fjärding del av sn Salutjärn tjärn Pros gårdsnamn Rovgärdet åker
Rönns fjärdingen del av sn Salutjärn tjärn Prästgnet fäbodar Rovgärdet åker
Rönns-fjärdungen del av sn Salutjärnen tjärn Prästgnet fäb. Rovgärdet åkermark
Rönnäsfjärdingen fjärding Salutjärnsmyren myr Prästtäkten f.d. fäb. Rovgärdet, lilla åker
Rönnäs fjärding Saknas Saluviken vik Påvels- gård Rovgärdet åker
*Rönnäskvarn kvarn Saluån Saknas Pållas- gård(snamn) Rovrygg täkten åker och slog
Sals gårdsnamn Saluån å Resar gårdsnamn Rovsveden slog
?*Siljans-nor by Saluån å Riksdags gård(snamn) Ruckohagen hage
Sinders gdsnamn Saluån bäck Risa by Rudet slog
?Sjugare by Saluån bäck Risholen Saknas Rudkällan källa
?Sjugare by Saluån å /Se Risholen Saknas Rudolfs gruva gruva
Sjugare by Saluån å Risholen huvudgård Rudo backarna skog
?Sjugare by Saluån å Risholen by Rudtjärn tjärn
?Sjugare by Saluån å /Se Risholen fäb. Rudu äng
?Sjugare by Saluänget äng /Se Risås fäb Rudugärdet åker
?Sjugare by Sammelsmyran myr Rocko, se Rucko fäb. Rullåkern åker
Sjugare (by) Sammilsdal festplats /Se Romma by Rumpen åker
Sjugare by Sammils grop festplats /Se Rosens byggning (=Byggningen) fäb. Rumpen åker
Sjugare by /Se Sammilsgropen festplats /Se Rucko fäb. Rumpen åker
Sjugare bynamn /Se Sammils hål festplats /Se Rucku l. Rucko fäb. Rumpgärdet åker
Sjugare by /Se Sandarna strandparti /Se Rombo gårdsnamn Rumpgärdshagen hage
Sjugare by /Se Sandarna åker /Se Råberget fäb. *Rumpkullstenen sten
Sjugare by /Se Sandbromyran myr Råbäck fäbodar *Rumpkullstenen sten
*Sjö, se ?Sjugare Saknas Sandmyrbäcken bäck /Se Råbäck fäbodställe Rumpåkern åker
Sjöbergsgården gård Sandmyren åker o. äng /Se Rällsjöfors kraftstn. Rundberget sluttning
*Sjöga beb. Sandviken vik Rälta Norr och Söder Saknas Rundberget berg
*Sjönsgård gård /Se Sandåkern åker Rälta by Rundbergsmyren myr
Sjörsgården gård Sandåsarna sandås Rälta huvudby Rundbergsmyran myr
Skallskog fäbod /Se Saras bäck bäck Rälta by Rundbergstallen, se Topptallen tall
Skallskog fäb. /Se Saxberget berg /Se Rälta by Rundbergs stannmoren plats på Rundberget
Skeberg fäbodställe Saxberget berg /Se Rältbodarna fäbodar Rundbergstjärn Saknas
Skeberg by /Se Selberg berg /Se Rältbodarna fäbodställe Rundbergstoppen del av Rundberget
Skeberg by /Se Selghien Lacus, se Siljan sjö Rältlindor by Runkasängarna odlad mark
Skeberg by /Se Selien Lacus, se Siljan sjö Rältlindor by Runkasängena slåtterängen
Skeberg såg Sichsiön, se Siksjön sjö Rältlindor by Runkasängena slog
Skeberg by /Se Sielian, se Siljan sjö Rönnäs byar Rus änget slog
*Skebergskvarn kvarn Siellian lacus, se Siljan sjö Rönnäs Västra Saknas Rutbergs backe backe
Skebergstöten Saknas Sielian lacus, se Siljan sjö Rönnäs byar Ruttomten slog
Skeppberg Saknas Sielian lacus, se Siljan sjö Rönnäsfjärdingen fjärding Ryttarberget höjd
Skinnargården gd /Se Siellian, se Siljan sjö Rönns-fjärdungen fjärding Ryttargärdet åker
Skinnaråsen fäbodställe Siellian Siön, se Siljan sjö Rönnäs fjärding, se Rönnäs-fjärdungen Saknas Ryttarmyren åker
Skinnaråsen fäb Sigmyran myr Salen del av by Råberget berg
Skinnaråsen fäb. /Se Siksjön Saknas Salukvarnen kvarnar Råberget berg
?Skog sågverk Siksjön sjö Samuelsborg namn Råberget berg
Skog sågverk Siksjön sjö ?Sandgärdena gårdklase Råbäck bäck
Skog sågverk Siksjön sjö Sandgärdet gårdar Råckåsberget berg
Skog by Siksjön sjö Santes(-gården) gård Råggärdet åker
Skog fäb. Siksjön sjö Sinders- gårdar Råggärdet åker
Skog fäbodställe Siljan sjö Sjons- gårdsnamn Råglokan vattensamling
Skog gdsnamn Siljan sjö Sjugare Saknas Rågrinden borttagen grind
Skom-Larsgården gård Siljan sjö Sjugar(e) by Råndängstjärnen tjärn
Skommar gdsnamn Siljan sjö Sjugare by Rånkberget berg
Skommar gdsnamn Siljan sjö Sjugare by Rånkberget berg
Skommar gårdsnamn Siljan sjö Sjöliden, se 46 Heden Saknas Rånkmyren myr
Skålhol del av by /Se Siljan sjö Sjös-Moberg fäb. Rånktjärn tj.
Skörs gdsnamn Siljan sjö Skafttjärnsbodarna (förr namn på Forsbodarna) Rånktjärnen tjärn
Skörsgården gård Siljan sjö Skallskog parti av fäbodar Rånktjärnsbäcken bäck
Slättbärg by Siljan sjö Skallskog fäbodställe Råsbäck bäck
Slättberg by Siljan sjö Skansen gårdar Råskiten åker och slog
Slättberg by Siljan sjö Skaten del av by Råttgärdet åker
Slättberg by Siljan sjö Skeberg by Räckan åkersträcka
Slättberg by Siljan sjö Skeberg by Räckan åkrar
Slättberg by /Se Siljan sjö Skeberg by Räckorna slog
Slättberg by /Se Siljan sjö Skeberg by *Räckshäll strandparti
Slättberg by /Se Siljan sjö Skeberg by *Räckshällsbacken vägbacke
Smedby by /Se Siljan sjö Skebergs-backen Saknas *Räckshällsstenen flyttblock
Smedsarvet by Silverpannan åker Skinnaråsen fäbodställe Räkengatan väg
Smedsarvet by Simbeltomten äng /Se Skinnaråsen fäbodar Räknehålet källa
Smedsarvet by /Se Simbelåkern åker /Se Skog fäbodar Räknehålsgatan byväg
Smedsarvet el. Smedby by /Se Sinkmor åker /Se Skog fäbodställe Räksel ängsmark
Smedby el. Smedsarvet by /Se Sionsmyran myr Skogsledsbacken backe med gårdar Räksel ställe
Smäckan förr smedja Sisstjärnen tjärn Skrikriset gårdar Rällen sjö
*Smäckan smedja /Se Sisstjärnsbäcken bäck Skumpen fäb. Rällsjöberget berg
Soldatläktaren läktare Siugaråkern åker /Se Skålhol del av by Rällsjön sjö
Snors gdsnamn +Sjugarvet ägoområde /Se Sköttgårdarna gårdar (nu borta) Rällsjön sjö
Sot = Sotbodarna fäb fäb /Se *Sjugaråkern åker Slars l. Slars-Ollas gård Rällsjötomten slog
Sotbodarna fäb. = Sot fäb. /Se Sjugarängena äng /Se Slars-Ollas gård Rällsjöviken vik
Spegelholen gd /Se Sjugaränget åker /Se Slarsskiftet, se 31 Östanhol Saknas Rällsjöån å
Spännar gdsnamn Sjugaränget åker, ängsmark /Se Slättberg Saknas Rältaberget, se Uggelberget Saknas
Spännar gdsnamn Sjöbotten terräng Slättberg by Rälta-ån å
Spännar gdsnamn Sjöbotten odling? Slättberg jvstn. Rältaån, se Rältån Saknas
*Stenbjörnaarvet beb. Sjöbottnen ängsmark Slättbergsgruvan, se Slättberg Saknas Rältberget höjd
*Stenbjörnaarvet gd. *Sjöbottnen ängsmark Smed- gårdsnamn Rältbron landsvägsbro
?Stenbjörnaarvet(Stenbjörn-) f.d. gd /Se *Sjöbottnen ängsmark /Se Smedby by Rältbron bro
+Stenbjörnarvet (Stenbjörna-) f.d. gd /Se Sjöbotten äng /Se Smedby by Rälten f.d. sjö
Stenbrunna Saknas Sjöbotten äng /Se Smedby by Rältgärdet åker
Stolp gårdsnamn Sjöbottnen ängsmark Smedsarvet by Rältheden område
Stomsnæs Saknas Sjöbotten område av åker o. äng Smedsarvet = smedby Saknas Rältkvarnen kvarn
Stora läktaren läktare Sjöbotten åkerområde /Se Smedsarvet by Rältån å
Stwnetznes, äfven Stwetznes Saknas Sjöbottnen odlad mark /Se Snisbodarna fäb. Rältån å
Stor Daniels gårdsnamn Sjöbotten ängsmark /Se Snällbo gård Rältån å
Storheden trakt *Sjöbottne äng Saknas Soltäktsgården g. Räng-skörden skärning
Stormats gårdsnamn *Sjöbottneängen äng Sot fäb. Rättvikstäkten slog
Stormoberg fäb. Sjömyran myr Sotbodarna fäb. (gård) Rättviksänget slog
Styrsjöbo by Sjösvadmyran myr Spaksbodarna namn Rävbacken backe
Styrsjöbo by /Se Sjöänden sjö Sparring- gårdsnamn Rävbon tjärn
Styrsjöbo by Skafttjärnen tjärn Spegelholen = Holen Saknas Rävbåset åker
Sunds gårdsnamn Skallberget berg Spåls gd Rävgrop dal
Sundsnäs by Skallberget berg /Se Spåls- gårdsnamn Rävgärdet åker
Sundnäs gd. Skallen berg /Se Spåls gårdsnamn Rävgärdet åker
Sundsnäs by Skattutjärnen tjärn Spännargården gård Rävgärdet åker
Sundsnäs by /Se Skeberget berg Stallsveden gårdar Rävhagen hagmark(?)
Sunnanäng by Skeberget berg Stenbyn gård Rävhagen hage och åker
Sunnanäng by Skeberget berg Stenholen gårdar Rävhagen skog
Sunnanäng by /Se Skeberget berg Stjärnkikeri(et) namn Rävhagsbacken skogsbacke
Sunnanäng by /Se Skeberget berg /Se Storgärds(-) gård Rävhagsgölen vattendamm
Svad gdsnamn Skeberget berg /Se Stormats gårdsnamn Räv(h)ol skog
Svinsved gd:ar /Se Skeberget berg Stormo fäb. Rävhol åker och skog
Syöö tingsplats Skeberget berg Stormoberg fäb. Rävhol åker
»syøø»=Sjugare by Skeberg berg /Se Storåkern gårdar Rävhol skog
*Sågkvarnen, Nya kvarn Skeberget berg Stubbröd fäb. Rävholsgärdet åker
Sångberget fäb. Skeberget berg Stumsnässkiftet, se 32 Östanhol Saknas Rävhällorna klipphällar
Säljebyn by Skebergstjärnen tjärn Sturlass- gård Rävåsbäcken bäck
Sämskar gårdsnamn Skebergstjärnsmyran myr Styrsbudarna by Rödbäcken bäck
Sämskargården gård Skebergsån å Styrsbodarna by Rödbäcken bäck
Säterbodarna fäb. /Se Skebergsån å *Styrsbudarna by Rödbäcken bäck
Sätra by Skepphusviken vik Styrsjöbo by Rödbäcken bäck
Sätra by ? Skiberget berg Styrsjöbo by Röden åker, äng och hage
Sätra by /Se Skibärget, se Skeberget berg Stålbåg-torget torg Röder åker- o. hagmark
Sätra by Skibäriet, se Skeberget berg Sud i byn del av by Rödet slogmark
Sätra by /Se Skieberg, se Skinnaråsen berg Sundsbäck, se 23-24 Sunnanäng Saknas Rödet åker
Sätra by skiebergh, se Skeberget berg Sundsnäs by Rödfärgmyrarna myr
Sätra by /Se Skinnarberget berg Sundsnäs by Röd(e)klöv råmärke
*Söderskog beb.? Skinnarberget berg Sunnanför del av by Röd klöv berg
Sömskargården gård Skinnarberget berg /Se Sunnanäng Saknas Rödmyran myr
Tallberget, se Tällberg by Skinnarbergsmyran myr Sunnanäng by Rödsberget berg
Tamtkvarn kvarn /Se Skinnargrävningen åker Sunnanäng by Rödsgärdet åker
Tibble by Skinnaråsen berg Sunnanängs gårdsnamn Rödskällan källa
Tibble by Skinnaråsen berg /Se Svadängs gårdsnamn *Rödsmyran åker
Tibble by Skinnaråsen ås Svalus- gammalt namn på gård *Rödsmyran åker
Tibble by Skinnaråsen berg o. triangelpunkt Svarfvar gårdsnamn *Rödsmyran myr
Tibble by Skinnaråsen berg /Se Svartaholm skogvaktarboställe *Rödsmyrsgruvan gruvhål
?Tibble by Skippusmyren myr /Se Svartkullan gård *Rödsmyrgårdsdalen dal
Tibble by Skippusviken vik /Se *Svartåholm Saknas *Rödsmyrsgärdena åkrar
Tibble by Skitholen äng /Se Svedu gårdsnamn Rödån del av Björkbergsån
Tibble by Skitholsgärdet gärde /Se Svinsved gårds(plats) Rödån, se Rödbäcken bäck
Tibble by Skogarberg berg /Se Svinsved gårdar Röjningarna slog
Tibble by Skogarberget berg /Se Sångberget berg Röjningarna slog
Tibble by Skogmyrarna åker o. myrmark /Se Sångberget=Mattsbodarna fäb. Röjningen åker?
Tibble by Skogmyrbäcken bäck /Se Sångberget fäbodställe Röjningen åker
Tibble by Skogsberget berg Säterbodarna fäb. Röjningen åker
Tibble by /Se Skol Lindan äng /Se Sätergårdarna=Säterbo fäb. Saknas Röjningen åker och hage
Tibble by Skommargärdet gärde /Se Sätergårdarna namn Röjningen åker och beteshage
Tibble by Skorsberget berg Sätra by Röjningsbäcken bäck
Tibble by Skorsberget berg Södbyn del av fäbodställe Röjningsgärdet åker
Tibble by /Se Skorsbäcken bäck Söderbalk Saknas Röjningsgärdet åker
Tibble by /Se Skott-Lasses vål fornlämning Söder Bergsäng Saknas Röjningshagen hage
Tibble by /Se Skrikbo åker /Se Söder Bergsäng Saknas Röjningsmoren skog
Tibble by /Se Skrikbäcken bäck Söd(er)-Bergsängen by Röjningsåkern åker
Tibble by /Se Skrikgärdena åker /Se Söder Lindberg Saknas Rönningen åker
Tingshol plats Skräddartjärnen tjärn Söd(er) l. Södra Lindberg del av by Rönningen skog
*Tjernsby Saknas Skump åker /Se Söderrälta by Rönningen slog
Tolfvers gårdsnamn Skumpbäcken bäck /Se Söder-Rälta=S. Rälta by Saknas Rönningen odling
Tomt gd. /Se Skumpheden skog Söder Rälta by Rönningsbäcken biflöde
Torrberg by Skuruberget berg Söd i bodarna del av fäbodställe Stora Rönningsmyren myr
Torrberg by Skutan äng /Se Söd i byn del av by Rönningsmyran myr
Torrberg by Skvalbäcken bäck »Söd i gårdar(na)» gårdar ?Rönnslagsänget ängsmark
Torrberg by Skvin sjö »Söd i gårdarna» parti av Axmor fäb. Rönnsvaden slog
Torrberg by Skvin sjö »Söd i gårdarna» parti av Bertilsbo fäb. Rönnåkern åker
Torrberg by Skvin sjö Södra Bergsäng(en) by Rönnäsbergsänget åker
Torrberg by Skvissberget berg Södra byn del av by Rönn(ä)s-båthusen båthusplats
Torrberg by Skvissån å Sömskar- f.d. gårdsnamn Rönnäsviken vik
Torrberg by Skvissån å Tamtpkvarn benstamp Rönnsån l. Rönnäsån vdr
Torrberg by /Se Skålholsviken vik Tattarholen gårdar Rönnäsån å
+Torsarvet (Tos-) f.d.fäbodställe /Se Skålsjön sjö Tibble by Rösvaden slog
+Tosarvet (Tors-) f.d.fäbodställe /Se Skåltjärn tjärn Tibble by Sackberget berg
Trons gd. /Se Skåltjärn sjö Tibble by Sackberget berg
Trätbodarna fäbod Skåltjärn tjärn Tibble by Sackbergsstaden strandparti
Trätbodarna fäbodställe Skärhagen hage /Se Tibble by Sackbergsänget slog
Tällberg by *Skärsjöklinten berg Tibble by Sacksasviken vik
Tällberg by Skärsjön Saknas Tibble Saknas Sacksmoren skog
?Tällberg by Skärsjön sjö Tibble by Sacksmorsgärdet åker
Tällberg by Skärsjön Saknas Tibble kronopark, se 70 Tibble Saknas Salberget berg
Tällberg by Skärsjön sjö Tillars- gård Salberget berg
Tällberg by Skärsjön sjö Tinggubb- gårdsnamn Salbergsmyren myr
Tällberg by Skärsjön sjö Tobakrullen lada Salbergsmyran myr
Tällbärg by Skärsjön sjö ?Tomas gd Salen område
?Tällberg by Skärsjön sjö ?Tomas gd Salen del av by
?Tällberg by Skärsjöviken vik ?Tommus gd ?Salmakåkern åker?
Tällberg by Skärskällan källa /Se Tomt gårdklase Salshagen åker
Tällberg by Skärugberget berg Tomt gårdar med omgivning Salsmoren skog
Tällberg by Skäränget skogsmark Torffabr. torvfabrik Salsmorgärdet åker
Tällberg by /Se Skölarna terräng Torpet stuga med kringliggande jord Salsåkern åker
Tällberg by /Se Slaggvarp fornlämning Torrberg Saknas Saltjärnsmyren myr
Tällberg by /Se Slogmyran myr Torrberg by Salu åker- o. slogmark
Tällberg by /Se Slogmyran myr Torrberg by Salu åker, äng och skog
Tällberg by /Se Slogmyran myr Torrbergs-Bastberg f.d. fäb. Saludammen f.d. kvarndamm
Tällberg by /Se Slogsveden terräng Torrsveden, se 61 Söder Bergsäng Saknas Saludammen tjärn
Tällberg by /Se Slåttjärnen, Nedre tjärn Torsarvet fäb. Salukvarnen kvarn
Tällberg by /Se Slåttjärnen, Övre tjärn Trekanten, se 59 Tällberg Saknas Salukvarnen, utre kvarn
Tällberg by /Se Slämyran myr Trons- gårdsnamn Sal(u)tjärn tj.
Tällberg by /Se Slämyran myr Trons gårdsnamn Salutjärn tjärn
Trätbodarna fäbod /Se Slämyrudden udde Tronsbacken gårdklase Salutjärn tjärn
Udd gdsnamn Sländrikaberget berg Trätbodarna fäbodställe Salutjärnsmyrorna myr
Ullvi by Slättberg berg Trättbodarna fäbodar Saluån vdr
Ullvi by Slättbergs gruva gruva Tupphättladan lada Saluån Saknas
Ullvi by Slättbergsgruvan gruva Tupphättladan lada Saluån å
Ullvi by Slättheden hed Täkt- gård Saluänget äng
Ullvi by Smaltjärnen tjärn Tällberg Saknas Samilsgropen grop
Ullvi by Smaltjärnen tjärn Tällberg Saknas Sammils grop dal
Ullvi by Smibjörken åker o. äng /Se Tällberg Saknas Sammils hål dal
Ullvi by /Se Smylviken vik Tällberg Saknas Sam(m)ilsdammen damm
Ullvi by /Se Småmyrorna myrar Tällberg Saknas Sammils täkt åker
Ullvi by /Se Småstensviken vik Tällberg Saknas Sandar(na) strand
Ullvi by /Se Småtjärnarna tjärnar Tällberg by Sandarna åker
Ullvi by /Se Småtjärnarna tjärnar Tällberg station jvstn Sandbacken skog med sandtag
Ullvi by /Se Småtjärnsmyrorna sankmark Tällgården, se 60 Tällberg Saknas Sandbacken åker
Ullvi by /Se Småängarna terräng Tällgården villa Sandbacken åker
Ullvi by /Se Smörhatten kulle Ullvi by Sandbacken åker
Ullvi by /Se Smörklimpen sten Ullvi Bastberg gårdar Sandbacken åker
Ullvi by /Se Smörtjärnen tjärn Ullvisheden gårdar Sandbacken sandås
Utby by *Snarbäcken gränsmärke Ullvis Näset gårdar Sandbackberget höjd
Utby f.by *Snarbäcken bäck? Ungsjöbo gård Sandbackgrinden f.d. grind
*Utby förr by Snesarna sjöar /Se Ungsjöbodarna fäb. Sandbackåkren åker
Varos gd. /Se Snesen, Lilla sjö (Up)pi bygden = Åsbyarna Saknas Sandback Moberg gammalt fäbodställe, numera åker och slog
Vatta Saknas Snesen Saknas »Upp i byn» del av by Sandbottnen åker
Wilhans gårdsnamn Snesen, Lilla sjö Utan backen del av by Sandbäck åker
Vinter gdsnamn Snesen, Lilla sjö Utanåkren gårdsklase Sandgärdet åker
Vålberg by (Lilla)Snesen, Mjögsnesen Saknas Utan-älven byar Sandgärdet åker
Vålberg by /Se Snesen, Lilla sjö Utarbalk = Balkbodarna Saknas Sandgärdet Saknas
Vändet del av by Snesen, Lilla o. Stora sjöar /Se »Ut(e) i byn» del av by Sandgärdet åker
+Västanberg beb. Snesen, Lilla sjö »Ut(e) i byn» gårdar Sandgärdet åker
Västannor by Snesen, Lilla sjö Uti-byn gårdklase Sandgärdet åker
Västannor by Snesen, St. o. L. sjöar Utibodarna=Ö. Balkbodarna Saknas Sandgärdet åker
Västannor by Snesen, Stora sjö Ut i bodarna del av fäbodställe Sandgärdet åker
Västannor by /Se Snesen, Stora sjö Ut i bodarna del av fäbodställe Sandgärdet åker
Västannor by /Se Snesen, Stora sjö Ut i bodarna del av fäbodställe Sandgärdskällan källa
Västannor by /Se Snesen, Stora sjö Vansbodarna fäb. Sandgärdsstenen flyttblock
Västannor by /Se Snesen, Stora sjö Vargnäs by Sandgärdssveden åker
Västannor by /Se ?Snesen, Stora o. Lilla sjöar /Se Veberg gård Sandgärdssveden åker
Västannor by /Se Snesen, Stora och Lilla sjöar Veberg by Sandgärdssveden åker och äng
Västanvik by Snesen, Stora sjö *Vidsjö beb. Sandhar grund
Västanvik by Snesen, Stora sjö Vinter- gårdsnamn Sandheden skog, slog och åker
Västanvik by /Se Snesen, Stora sjö Vålberg fäb. o. gårdar Sandlindan åker
Västberg by Snesen, Stora o. Lilla sjöar /Se Våtån spånfabrik Sandmyren äng
?Västberg by *Snesseberget berg Vägen, se 61 Tällberg Saknas Sandslätten åker
*Västdjura förr särskild del av by Snessesiön, Stora, se Snesen, Stora sjö Ullvi by Sandåkern åker
Ytterboda by /Se Snessundet sund Vändattes- f.d. gård Sandåkern åker
Yttermo, Övermo byar Snesån å /Se Västannor by Sandåkern åker
?Ytter- och/eller Övermo byar Snisbodarna åker Västannor by Sandåkern åker
Yttermo o Övermo byar Snodhol höjd Västannor by Sandåkern åker
Yttermo by Snålvaddarna terräng Västannor by Sandåsarna strandparti
Yttermo o Övermo byar +Solbergsstad förr råmärke /Se Västanris(et) gårdar Sandåsarna sandås
Yttermo o Övermo byar Solla ö /Se Västanvik by Sandåsarna sandås
Yttermo o Övermo byar Sollen öar Västanvik by Sandåsvägen körväg
?Ytter- och/eller Övermo byar Sollen holme /Se Västberg Saknas Santbäcken bäck
Yttermo by /Se Sovholsberget berg Västberg by Santbäcken bäck
Yttermo by /Se Sovholsberget berg /Se Väst-Djura del av by Santus slåtteräng
Yttermo by Spacksberget berg Väst-Djura=V. Djura by Santus änge
Yttermo by Spacksmyran, Lilla myr Väst-Djura del av by Santus slog
Ytteråkerö by /Se Spacksmyran, Stora myr Västdjura del av by Santus brändan skog
Ytteråkerö by /Se Spikgärdet åker /Se Västgärds gårdsnamn (gårdar) Santussvaden slog
Yxbodarna fäb. Spångmyrbäcken bäck Väst-i-byn = V. Rönnäs Saknas Santänget åker
Yxbodarna fäb. Spångmyrtjärnen tjärn »Väst i byn» = Uff(e) i byn, Lindberg Saknas Sarasbäck bäck
Yxbodarna fäbod Spögubberget berg Väst i gårdarna benämning på Stormo fäb. Saras bäck bäck
Yxbodarna fäbodar Squin, se Skvin sjö Väst-i-gårdarna gårdar Saras källa källa
*Åberga beb? *Stafrsunds Rå gränsmärke Västom åkren gårdar Saras källa källa
Åjer by /Se *Stafuersund gränsmärke Västra Djura, se västra Djura Saknas Saras ö udde
Åkersbodarna by /Se *Stafzmyre Rå gränsmärke Västra Rönnäs, se väst-i-byn Saknas Saxaskällan källa
Åkerö by Stampmyran myr Ytter- l. Yttre Boda by Saxasudden udde
Åkerö by Stamtäljan ägonamn /Se Yttermo by Saxasviken vik
Åkerö by Stavsunden skogsmark Yttermo by Saxberget, se Sack Saknas
Åkerö by Stavsunden myr Yttermo by Saxbergsänget slogmark
Åkerö by Stekpannan åker Ytter Åkerö by Saxbodlindan öppen plats
Åkerö by /Se Stenbygget terräng Ytter Åkerö by Saxbodmyran myr
Åkerö by /Se Stenbäcken bäck Ytter Åkerö by *Seleberg berg
Åkerö by /Se Stendammen förr damm Ytter Åkerö by Sibirien åker
Åkerö by /Se Stenhålet äng /Se Yxbodarna fäbodar Sigmyran myr
+Åsby försv.by? Stensholen äng /Se Yxbodarna fäbodställe Sigsjön sjö
Åsbygge fjärding förr del av sn Stensholsgärdet gärde /Se Yxbodkvarnen f.d.skvaltkvarn Siksjön, se Sigsjön sjö
Åsbygge fjärding del av sn Stentomten gräsmark /Se Yxen, se 81 Hjortsnäs Saknas Siksjön sjö
Åsbygge fjärding Saknas Stentomts grinden grind /Se Åjer by Siljan sjö
Åsby-fjärdungen del av sn Stockmyr myr Åjer by Siljan sjö
Åsbyggefjärdingen fjärding Stocktjärnen tjärn Åjs-gårdarna gårdar Siljan sjö
Åsbygge fjärding del av sn /Se Stocktjärnsberget berg Åkerö Saknas Siljan insjö
Åsbygge fjärding Saknas /Se Stocktjärnsberget berg Åkerö Saknas Siljan sjö
Åsleden fäb. Stora Baggbod-Öradtjärnen tjärn Åker by Silskålen sänka
Åsleden fäb. /Se Stora Bärmyran myr Åker by Silskålen tjärn
Åsleds gårdsnamn Stora myran myr Åker by Siltråget sänka
Åsleden fäb. /Se Storberget berg Åker by Siltråget åker
Älgberget fäbodar Storbjörkarna äng /Se Åkersbodarna by Silverpannan vik
Älgberget fäb. /Se Storbjörken odling Åkersbodarna by Silverpannan åker
Ärtled f. fäbodställe /Se Stordammen damm Åkerö by Simbeltomten äng
Östanhol by Stor-Draggen en av Dragg-sjöarna Åkerö by Simbelåkern åker
Östanhol by Stor-Draggen sjö Åkerö by Simlokarna vattensamlingar
Östanhol by /Se Stor-Draggen sjö Åkerösbodarna (fäb.) Sinderslindan åker
+Östannor beb. Storfallet skog /Se Ånnbodarna fäb. Sinkmor skogs- o. åkermark
Östannor nu försv. by /Se Stor-Flaten sjö Ånnbodarna Saknas Sinkmor skog
Östannor förr by /Se Stor-Flaten sjö Åsby-fjärdungen fjärding Sinkmor igenväxande åker
*Österbygge-Fierding del av sn Stor-Flaten sjö /Se Åsbyggefjärdingen fjärding Sinknan åker
Överboda by /Se Storheden skog Åsbygge fjärding, se Åsby-fjärdungen Saknas Sissikällgrop urkälla
Övremo, Yttermo byar Storholmen holme Åsby(gg)landet=»Åsbygge fjärling» Saknas Sissi källgrop grop med källa
?Över- och/eller Yttermo byar Storjerkes Hagkälla källa /Se Åskakbodarna nerlagda fäbodar Sisstjärn tjärn
Övermo o. Yttermo byar Stor-Karis holme holme Åsleden fäb. Sisstjärnen tjärn
Övermo o. Yttermo byar *Storkarlsbacken Saknas /Se Älgberget fäbodar Sisstjärnsberget berg
Övermo o. Yttermo byar *Storkarlsberget, se *Rackelberget berg Älgberget fäbodställe Sisstjärnsgärdet åker och slog
Övermo o. Yttermo byar Storklitt bergstopp Ärtknubben fäb. Sisstjärnsmyran myr
? Över- och/eller Yttermo byar Storkvarnmyran myr Ärtled fäb. Sjaluckskölen dal
Övermo by /Se Storkällan källa Ös gårdsnamn Sjonsholmen holme
Övermo by /Se Stormyran myr Östanbyn gårdar Sjonsholmen holme
  Stormyran myr Östanhol Saknas Sjugarmyrarna myrar o. odlingar
  Stormyran myr Östanhol Saknas Sjugarmyrorna myr
  Stormyran myr Östanhol Saknas Sjugarängena slog
  Stormyran myr Östanhol Saknas Sjugaränget åker
  Stormyran myr Östanhol by Sjugeränget änge
  Stormyrbäcken bäck /Se Östanmor by Sjugaränget åker
  Stormyrorna myrar Östanmor by Sjugarängsberget höjd
  Stormyrtjärnen tjärn Östanmor by Sjugarängsbäcken bäck
  Storslogberget berg +Östanmor f.d. by Sjugerängbäcken bäck
  Storstenen sten Östan åkren gårdar Sjöbottenbron bro?
  Storsundet del av Flosjön Östhol by Sjöbottnen terräng
  Storsved äng o. beteshage /Se Öst-i-byn = Ö. Rönnäs Saknas Sjöbottnen terräng
  Storsvedsgärdet gärde /Se Östra Rönnäs, se Öst-i byn Saknas Sjöbottnen åker o. äng
  Stortjärnen tjärn Östå-Risholen gårdar Sjöbottnen åker o. äng
  Stortjärnen tjärn Över-, se Ovar- Saknas Sjöbottnen åker o. äng
  Storvål slogmark /Se Överboda Saknas Sjöbäcken bäck
  Storåkern åker Överboda Saknas Sjögatan väg
  Storåkern odling Över-Boda by Sjögatan byväg
  Storåkern åker Övermo by Sjögrävningen åker
  Storåkern åker /Se Övermo by Sjögärdet åker
  Storån å Övermo by Sjögärdet åker
  Storänget odlad jord Övre Salukvarnen en av Salukvarnarna Sjögärdet åker
  Storänget änge   Sjöhagen hagmark
  Storön ö   Sjöhagen hage
  Storön holme   Sjökvarn gammal skvaltkvarn
  Storön ö   Sjölarna strandbrinkar
  Storön ö /Se   *Sjöllabacken hage
  Stritkällan källa   Sjömyran myr
  Stråtjärnen tjärn   Sjön åker
  Stumsbron bro   Sjöns hol höjd
  Stumsbron bro /Se   Sjösgruvan gruvhål
  Stumsnäs triangelpunkt   Sjösveden hage
  Sturkaberget berg   Sjösveden område, förr slog och hage
  Stussberget berg   Sjöviken vik
  Styggatan väg /Se   Sjö-åker åker
  Styggängsbäcken bäck   Sjöåkern åkerområde
  Styrsjön sjö   Sjöåkren åker
  Styrsjön sjö   Sjöåkern åker
  Styrsjön sjö   Sjöåkern åker
  *Styrsjöströmmen ådrag   Sjöåkern åker
  Styrsjön sjö /Se   Sjöåkersgatan väg
  Styrsjön sjö   Sjöänden vik
  Styrsjön sjö   Sjöänden del av Flosjön
  Styrsjön sjö   Sjöänden del av Styrsjön
  Styrsjön sjö /Se   Sjöängena slog
  Sackberget berg   Sjöänget slog
  Stångtjärnen tjärn   Skabbtäkten slog
  Stängsel gärdet gärde /Se   Skaftgården åker
  Stängseln terräng   Skaftkärrbäcken bäck
  Stängseln äng /Se   Skafttjärn tj.
  Sugelsberget berg   Skafttjärnen tjärn
  Sundsbäck ängar /Se   Skaftviken vik
  Sundsbäcken bäck /Se   Skakelbackarna vägbackar
  Sundslidberget berg   Skallbacken skogsbacke
  Sundslidtjärnen tjärn   Skallberget knöl
  Sundsnäset udde   Skallberget slog
  Sunnanför ägor /Se   Skallberget höjd
  Sunnansjöbäcken bäck   Skallen bergknalle
  Sunnansjömyran myr   Skallen åker
  Sunnansjöviken vik   Skallerudden udde
  Sunnantill ägor /Se   Skalleråkern åker
  Sunnantillrönningen äga /Se   Skalludden udde
  Sunnantå backe /Se   Skallänget slog
  Sunnantå äga /Se   Skalmyran myr
  Sunnsntå hagmark /Se   Skalmyren åker och äng
  Sunnantå ängsmark /Se   Skalänget slog
  Sunnattå åker /Se   Skansvägen väg
  Sunnantå backe /Se   Skansån Saknas
  Sunnantå äga /Se   Skarhagen åker och beteshage
  Sunnatå(s)källan källa /Se   Skarpan åker
  Sunnatäsvaden sank ängsmark /Se   Skarphagen hage
  *Suorbechs rå gränsmärke   Skarphol höjd
  *Suorbäks rå gränsmärke   Skarphol åker
  Svaden äng /Se   *Skarpholssveden åker
  Svartaholm holme   *Skarpholssvedsbacken backe
  Svartaholmsviken vik   Skarplandet strandparti
  Svarta laven myr   Skarprö åker
  Svartbäck bäck   Skarpsveden, bortre åker
  Svartbäcken bäck   Skarpsveden, hitre åker
  Svartbäcken bäck   Skarptjärn tj.
  Svartbäcken bäck   Skarptjärn tjärn
  Svartsved terräng   Skarpåkern åker
  Svarttjärn tjärn   Skarpänget åker
  svarttjärnen tjärn   Skarpängsharen grund
  Svarttjärnen tjärn   Skarpängslandet land
  Svarttjärnen tjärn   Skatugärdet åker
  Svarttjärnen tjärn   Skatu kolningsbotten kolbotten
  Svarttjärnen tjärn   Skeberget berg
  Svarttjärnen tjärn   Skeberget berg
  Svarttjärnen tjärn   Skebergsbackarna backe
  Svarttjärnsbäcken bäck   Skebergshålet sänka
  Svarttjärnsbäcken bäck   Skebergstjärn tjärn
  Svarttjärnsmyrorna myrar   Skebergstjärnarna tjärnar
  Svarttjärnsrör gränsmärke   Skebergstjärnarna tjärnar
  Svatån å   Skebergstjärnen tjärn
  Svarvtjärnen tjärn   Skebergstjärnsmyran myr
  Sveden skogsområde   Skebergsån å
  Sveden åker o. äng /Se   Skebergsån å
  Svedjemyren sankmark   Skebergsängena slog
  Svens täkt skog   Skepphusmyren myr
  Svigärdena gärden /Se   *Skepphusmyran vik och myr
  Svinrostjärnen, Lilla tjärn   *Skepphusmyran vik och myr
  Svinrostjärnen, Stora tjärn   *Skifsåkern åker
  Svinvallen Saknas   Skiften åker
  Svältåkern åker /Se   Skiften slog
  Svältåkersberget berg /Se   Skiljbacken kulle
  Sågdalsbäcken bäck   Skinnarberget Saknas
  Sågdammen damm   Skinnarberget berg
  Sågtjärnen tjärn   Skinnarberget berg
  Sågtjärnen tjärn /Se   Skinnargrävningen åker
  Sågtjärnsbäcken bäck   Skinnargärdet åker
  Sågtjärnsbäcken bäck /Se   Skinnargärdet åker
  *Sågån vattendrag   Skinnar loken vattenpöl
  Sågårsberget berg /Se   Skinnarmoren skog
  Sålåberg berg   Skinnarslätten slog
  Sångberget berg   Skinnarsveden åker
  Sångberget berg   Skinnarviken vik
  Sångberget berg   Skinnaråkern åker
  Sångberget berg   Skinnaråkren åker
  Sångberget berg   Skinnaråsberget berg
  Sångberget berg   Skinnaråsen berg
  Sångberget berg   Skinnaråsen berg
  Sångeberg, se Sångberget berg   Skinnaråssvedjarna skog
  Sångehällan, se Sångberget berg   Skinnaråssvederna ängsmarker
  Sången sjö   Skinnaränget åker
  Sången sjö   Skinnarängsbäcken, se Backängsbäcken bäck
  Sången sjö   Skinnbergsmyran åker
  Sången sjö   Skinnbrackan åker
  Sången sjö   Skinnerviken vik
  Sången sjö   Skinnstampen skinnstamp
  Sången sjö   Skinnsäckmyren myr
  Sången sjö /Se   Skinnsäckmyren myr
  Sångfjället berg   Skinnsäckmyren myr
  Sångheden terräng   Skinnsäckmyren myr
  Sånghäll berg(?)   Skitholsgärdet åker
  Sånghäll, se Sångberget berg   Skitpussviken Saknas
  Sångnäset udde   Skogarberg(et) berg
  Sångåden, se Sångån å   Skogarberget berg
  *Sångåfors fors?   Skogsberget, se Skogarberget Saknas
  *Sångåfors gränsmärke   Skogsberget berg
  *Sångåfors gränsmärke /Se   Skogsgärdet åker
  Sångån å   Skogsgärdet åker
  Sångån å   Skogsåkern åker
  Sångån å   Skolindan åker-o. ängsmark
  Sångån å   Skol lindan åker och slog
  Sångån å   Skolviken vik
  Sångån å   Skommargärdet åker
  Sångån å   Skommargärdet åker
  Sångån å   Skommarmor åker
  Sångåstenen sten   Skommars gärde åker
  Säbbtjärnen tjärn   Skommars hage hage
  Säbbtjärnen tjärn   Skommaråkern åker
  Säbbtjärnsån å /Se   Skommarängena slog
  Säljbergsgrottan naturminne   Skomyrbacken backe
  Sälltjärnsmyran myr   Skomyrsbäcken bäck
  Säpptjärnen tjärn   Skomyrarna åker och äng
  Säpptjärn tjärn /Se   Skopan tjärn
  Säpptjärnsån å   Skopan tjärn
  Sävån å   Skorsberget berg
  Sörskogsberget berg   Skorsberget berg
  Söderuggn, se Ungsjön, Södra sjö   Skorsberget berg
  Söderungnsiön, se Ungsjön, Södra sjö   Skorsberget berg
  Södra ön ö   Skorsbäcken bäck
  Sörskog gruva   Skorsbäcken bäck
  Sötholsberget berg   Skorsbäcken bäck
  Sövallsgärdet, se Sovholsberget gärde /Se   Skorssvedarna skog (förr hagmark)
  Tabergstjärnarna tjärnar   Skorssvederna slogar
  Tafsberget berg   Skottbacken landsvägsbacke
  Tafsberget berg /Se   Skottgatan väg
  Tafsmyran myr   Skottgården åker
  Tallskatviken vik   Skottholen kulle
  Tamptjärn tjärn /Se   Skotthålet åker
  Tamptjärnen tjärn   Skottmors gärde åker
  Tamptjärnsberget berg   Skrikbackåkern åker
  Tamptjärnsmyran myr   Skrikbo åker
  Tamptjärnsån å   Skrikbo åker
  Tamtspjället höjd   Skrikbo åker
  Tamtspjället markparti /Se   Skrikbäcken bäck
  Taxbäck nuv. Tasbäck by /Se   Skrikgärdena åker
  *Taxbäcksrör gränsmärke /Se   Skrikgärdet? åker
  *Tellanäs råmärke /Se   Skrikgärdet åker
  Tibbleberget berg /Se   Skrikgärdet åker
  Tibblesberget berg   Skrikgärdet åker
  *Tibbleudden udde /Se   Skrikgärdet åker
  Timglaset åker /Se   Skrikgärdet åker
  Timmernäsudden udde   Skrikgärdet åker
  Tinbodbäcken bäck   Skrikgärdet åker
  Tingshol kulle /Se   Skrikgärdsbäcken bäck
  Tingshol kulle   Skrikriset Saknas
  Tingshol kulle /Se   *Skrubba(n) bergsklyfta
  Tingsholen,Västra gammal tingsplats /Se   Skräddarsveden beteshage
  Tingsholen terräng /Se   Skräppänget slog
  Tingsmyr myr   Skräpskölen inskärning i älvstranden
  Tingsmyr myr /Se   Skump åker
  Tingsnäs plats /Se   Skumpbacken hage
  Tingsnäs tingsplats /Se   Skumpbodarna, se Skumpen slog och hage
  Tingsnäs udde /Se   Skumpbäcken Saknas
  Tingsnäs område /Se   Skumpbäcken bäck
  Tingsnäs näs (?) /Se   Skumpen hage
  Tingsnäsudden udde /Se   Skumpgärdet åker
  Tingsnäsudden udde   Skumpheden trakt
  Tistelsveden äng /Se   Skumpheden skog
  Tjuguholmen holme   Skupan Saknas
  Tjuguholmen holme   Skuru bergsklyfta
  Tjuguholmen holme   Skuruberget berg
  Tjuguholmen holme /Se   Skuruberget berg
  Tjuvholmen holme /Se   Skutan åker och äng
  Tjuvholmen holme /Se   Skvalkrö änge
  Tjädermoren höjd   Skvalmorsbäcken bäck
  Tjärnberget berg   Skvalmorsbäcken bäck
  Tollerberg höjdpunkt /Se   Skvalmorsmyren myr
  Tompstad strandparti /Se   Skvalpbro bäck
  *Tomtkalbäcken Saknas /Se   Skvin sjö
  Tomtstad strandparti /Se   Skvin sjö
  Tomtstad plats /Se   Skvissberget berg
  Torberget berg   Skvissberget berg
  Torkstugugärdet gärde /Se   Skvis(s)bäcken vdr
  Torkstugängskällan källa   Skvissgärdet åker
  Torktugölen vik   Skvissmyrorna myr
  Torrakberget berg   Skvissröjningarna slogar
  Torrakberget berg   Skvissrönningen ängsmark
  Torrakberget berg   Skvis(s)ån vdr
  Torrakbergsmyran myr   Skvissängena ängar
  Torrakmyran sankmark   Skvissänget slogänge
  Torrakmyran myr   Skyttgatan byväg
  Torrberg berg   Skytthagarna åker och äng
  Torråkerssveden åker /Se   Skyttäkten åker
  Torråkersänget ängsmark   Skålberget berg
  Torsarvstallen tall   Skålberget höjd
  Torskbjörken åker /Se   Skålbäcken vik
  Torskbjörkkällan källa /Se   Skålhol by
  Tortjärnen tjärn   Skålhusänget slog
  Tosstjärnarna tjärnar   Skålpuss vattenfylld grop
  *Trantjärn tjärn   Skålpuss tjärn
  *Trantjärn tjärn   Skåltjärn sjö
  Tranugärdet gärde   Skåltjärn tj.
  Traveltjärnarna tjärnar   Skällgärdet åker
  Trollbacken berg   Skällgärdet åker
  Trolldalarna skogsområde   Skällgärdet åker
  Trolldalen lötgång (gässla) /Se   Skällgärdet åker
  Trollgatan dal /Se   *Skälsjön, se Skåltjärn Saknas
  Trollgattu dal   Skären flyttblock
  Trollgruvan gruvhål?   Skärhagen beteshage
  Trollhålet äng /Se   Skärshagen hage
  Trollhålshagen hage /Se   Skärsjön sjö
  Trolltäktkällan källa /Se   Skärsjön sjö
  Tronmyr myr /Se   Skärsjön sjö
  Tronmyrsmarken skog /Se   Skärsjön sjö
  Tronsberget berg   Skärsjöviken vik
  Tronskäret terräng   Skärskällan källa
  Trons-Persmyran myr   Skölarna inskärningar i älvstrand
  Trullstjärnen tjärn   Skölen dal
  Trulltäkten åker /Se   Skölåkern åker
  Trutsudden udde   Skölåkerskölen inskärning i älvstrand
  Trutviken vik   Skördarna skärningar i Älven
  Trymackberg berg?   Slagghophålet gruvhål
  Trång Annas grop lötgång (gässle) /Se   Slaggnäsudden udde
  Träkarlbacken åker /Se   Slagu pussen vattensamling
  Trässgattu körväg /Se   *Slaktloken vattensamling
  Tunstabron bro   Slandriks berget berg
  Tutberget berg   Slapergatan väg
  Tuvmyr myr   ?Slaskolningsbäcken bäck
  Tuvmyrbäcken Slåtterberg m fl   Slaspersgärdet åker
  Tvåtjärnarna tjärnar   Slasollastäkten åker
  Tångomes grävningar åker /Se   Slas´ änge slog
  Täkt-Pelles hål grotta   Slipdammen damm
  Tällberg berg   Slipstenskällan källa
  Tällberget berg   Sloggärdet åker
  Tällberget berg   Slogmyrdikanet dike
  Tällbergsgärdet gärde   Slogmyrriset skog
  Tällbergsnäset näs   Slogsved äng
  Täppan åker   Slogsveden hage
  Täppan åker /Se   Slogsveden slog
  Täpporna terräng   Slogsveden slog och hagmark
  Täppstaden båtplats?   Slogsveden slog
  Tömnäset näs   Slogsveden slog
  Tösstjärnen tjärn   Slogsveden slog
  Tösstjärnsberget berg   Slogsveden slog
  Tösstjärnsbäcken bäck   Slogsveden slog
  Ugnsjön sjö /Se   Slogsveden hage
  Ugnsjön sjö /Se   Slogsvedberget höjd
  Ugnsjö sundet sund /Se   Slogsvedsgärdet åker
  ?Ullevinäset näs   Slogsvedskällan källa
  Ullvisnäset udde   Slogsvedsmyren myr
  Ungsjön sjö   Slomyren åker
  Ungsjön, N. och S. sjöar   Slämyren myr
  ?Ungsjön, Norra o. Södra sjöar   Slämyran myr
  Ungsjön, Södra sjö   Slämyrbacken backe
  Ungsjön, Södra sjö   Slämyrsudden udde
  ?Ungsjön, Södra o. Norra sjöar   Slämyrsudden udde
  Ungsjön, Södra sjö   Slämyrviken vik
  Utanåker åker /Se   ?Sländriksberget berg
  Utbyberget berg   Sländriksberget berg
  Uttertjärnen tjärn   Slättan hagmark
  Urberget berg   Slättbergsbron bro
  Uvhålet plats   Slättbergskrogen källa
  Uvklitten berg   Slättheden skogstrakt
  Uvklitten berg   Slättheden skogsparti
  Uvklitt berg /Se   Slättheden skog
  Vackerberget berg   Slättknapp berg
  Vackerbergsmyran myr   *Smackas smylen passage mellan gårdar
  Vackerbergstjärnarna tjärnar   Smalsjön förträngning i sjö
  Vadbäcken bäck   Smaltjärn tjärn
  Valpkärren tjärnar   Smaltjärnen tjärn
  Valptjärnen tjärn   Smalåkern åker (o. bygd)
  Vamba åkerparti /Se   Smalåkern åker
  Vamben terräng   Smalåkersvägen väg
  Vargberget berg   Smackasmylen snedväg
  Vargnäsån å   Smedens hage hage
  Vargstenen sten   Smedgatan väg
  *Warnäskiälla gränsmarke   Smedgärdet åker
  Vasastenen minessten   Smedhagen åker och slog
  Vasselängsmyran myr   Smedjebacken backe
  Vassmyran myr   Smedjedammen damm
  Vassmyran myr   Smedjegärdet åker
  Vassmyren åker o. äng /Se   Smedjemyran myr, delvis odlad
  Vattabäcken bäck   Smedjeåkern åker
  Vattaknölarna höjd   Smedjeåkern åker
  Vattholmsskären holmar   Smedloka igenväxt myr
  Vattholmsskären skär o. triangelpunkt   Smedloken vattenpöl
  Vattumyran myr   Smedsarvsholen höjd
  Vaverön ö   Smedsängsmyren åker
  Vaverön ö /Se   Smedtomten slog och åker
  Veberg berg   Smedänget skogsänge
  Vebergsberget berg   Smedänget åker
  Vedhusgärdena åkerområde /Se   Smejses åker
  Vedhusgärdet gärde   Smibjörken åker och slog
  *Vibbertjärn tjärn(ar)   Smigatan byväg
  Vidåsberget berg   Smihagen slog
  Viken ängsmark /Se   Smiåkren del av åker
  Vingmyran myr   Smiåkern åker
  Vingmyrbäcken bäck   Smiåkern åker
  Vingmyrbäcken bäck   Smultrongärdet åker
  Vinnmyr myr   Småmyrorna myrdrag
  Vinnmyrbäcken bäck   Småstensviken vik
  Vinteränget äng /Se   Småstensviken vik
  Vitmossmyran myr   Småsvedjarna hage
  *Vrebroströmmen vattendrag   Småsviarna åker och slog
  Vräggtjärnen tjärn   Saknas Saknas
  Vådån å   Små tjärnarna tjärnar
  Vålberget berg   Småtjärnarna tjnar
  Vålarvet ägoområde /Se   Småtjärnarna tjärnar
  Vålberget berg /Se   Småtjärnarna tjärnar
  Vålmarken skog   Smäckbacke del av by
  Vålmarken skog /Se   Smörbrunnen grop med källa
  Vålmarken skog /Se   Smörbrunn däld med gungfly
  Vålrödet åker /Se   Smörbrunn »loke»
  Vålsveden terräng   Smörhatten bergklack
  Vålsveden terräng /Se   Smörhatten kulle
  Vålsveden ägor (?) /Se   Smörhål sloge
  Våltäkterna odling (?) /Se   Smörhålet åker
  Våmbåkern åker /Se   Smörhålet äng
  Våmbåkern åker /Se   Smörklimpen f.d. sten
  Våndalösmyran myr   Smörhällan klipphäll
  Vårrudet åker /Se   Smörhällsknippan tvär backe
  Vårrudsåkern åker /Se   Smörklimpen sten
  Vårrödet terräng   Smörklimpen sten
  Vårrödet äga /Se   Smörklimpmyren myr
  Vårsveden änge   Smörkällan källa
  Våsjön sjö   Smörtjärn tjärn
  Våtheden skog /Se   Smörtjärnen tjärn
  Våtåkern åkerteg   Smörtäppan slog
  Våtån å   Snedlutbacken backe
  Våtån å /Se   *Snedluten backe
  Våtån å   *Snesarvet åker
  Våtån å   Snesen el. Snesarna, Stora o. Lilla sjöar
  Våtängena ängsmarker /Se   Snesen, Lilla sjö
  Våtängsmyran myr   Stora Snesen en av Snes-sjöarna
  Wädehat berg   Snesen, Stora sjö
  Wäderhaatt berg   Snes-sundet sund
  Vädertopp berg   Snes sundet sund
  Vädertopp berg   Sneshällen klipphäll
  Vädertopp berg   Snessveden slog
  Vädertopp berg   Snesviken vik
  Vädertopp berg   Snesviken vik
  Vädertopp berg   Snesån å
  Vädertupp höjd   Snibbkällan källa
  *Wädertupp gränsmärke   Snibbänden slog
  Vädertupp berg   Snickaränget slog
  Vändattberget berg   Snisbodarna åker och slog
  Västannorstjärn tjärn   Snises hälla berghäll
  Västannorstjärn tjärn   Snis hällorna berghällar
  Västannorstjärnen tjärn   Sniskvarn skvaltkvarn
  Västannorsviken vik   Snistäkten jordäga
  Västanvik vik   Snistäkten slog
  Västtjärn tjärn   Snisåkern åker
  Västtjärnen tjärn   Snodhol höjd
  Vörtgropen dal   Snålgattu (Snålgatan) körväg
  Yttre vägen väg /Se   Snällbo åker
  Yxberget berg   Snällbo åkrar
  Yxberget berg   Snällbohagen hage
  Yxberget berg   Snällboskogen skog
  Yxberget berg   Sog(h)olsgärdet åker- o. slogmark
  Yxberget berg /Se   Sogolsberget Saknas
  Yxberget berg   Solbacken skosbacke
  Yxberget berg   Solbackgärdena åker
  Yxberget berg   Solla holme
  Yxberget berg   Solsmors ögonkälla källa
  Yxbäcken bäck   Sommarberget berg
  Yxbäcken bäck   Sommarloken igenväxt pöl
  Yxen sjö /Se   Sommarlokan vattenpöl
  Yxen sjö   Sommarlokan sumphål
  Yxen sjö   ?Sommerståkern åker
  Yxen sjö   *Somraståkern åker
  *Yxen sjö   Somskar änget slog
  Yxen sjö   Sotgärdet åker
  Yxen sjö   Sotgärdet åker
  Yxen sjö   Sotgärdsgatan åkerväg
  Yxenbärg berg   Sotsved slog
  Åhls Flÿtta sjö   Sovarsveden åker
  *Åhlsiön sjö   Sovholsberget Saknas
  Åhlsiön sjö   Sovholsberget berg
  Åhls Siön sjö   Sovholsberget berg
  Åhsbÿ-Siön sjö   Sovholsberget berg
  *Åkerhund näs   Sovholsberget berg
  *Åkersgrundet Saknas   Sovholsberget berg
  Åkersgrundet grund   Sovholsbäcken bäck
  Åkersön ö   Sovholsgärdet åkeromr.
  Åkers ön halvö   Sovholsgärdet åker
  Åkersön udde   Sovelsberget berg
  Ålbosiön sjö   Spa(c)ksberget berg
  Ålsgrådan krök av Österdalälven   Spacksberget berg
  Ålsjön äldre namn på Insjön   Spaksgatan väg
  Ålsjön, se Insjön sjö   Spaksgården åker
  Årbosjön sjö   Spacksmyran myr
  Årbosjön sjö   Spaksmyren l. -myrorna, Lilla o. Stora myrar
  Årbosjön sjö   Stora Spaksmyren myr
  Årbosjön sjö   Lilla Spaksmyren myr
  Årewijckan vik   Lilla Spaksmyrtjärn tj.
  Årostjärnsbäcken bäck   Spacksmyrtjärnen tjärn
  Åråstjärn tjärn   Spackstjärnen tjärn
  Årängena slåttermark   Sparloken uppdämning
  Årödsbäcken bäck   Sparrings åker och äng
  Åsberget berg   Sparringberget bergstopp
  Åsberget berg   Sparvens källa källa
  Åsberget berg   Sparv fäjsbacken höjd
  *Åsbysjön sjö   Sparvgatan byväg
  Åshol höjd /Se   Spatsilvershällan berghäll
  Åskakberget berg   Spegel holen höjd
  Åskaken sjö   Spegel täkten slog
  Åskaken sjö   ?Spektaklet slog
  Åskaken, Lilla, Mill-, Stora sjöar   Spettalet änge
  Åskaken sjö   *Spigärdet slog
  Åskaken, Lilla sjö   Spik fjäru strandparti
  Åskaken, Stora sjö   Spik fjäru strandparti
  Åskaken sjö /Se   Spik grindsvedjarna slog
  Åskakmyran myr   Spikgärdet åker
  Åskaksmyren myr   Spikgärdet åker
  Åskaksmyren myr /Se   Spikgärdet åker
  Åsledsberget berg   Spikgärdet åker
  Åsledsberget berg /Se   Spikgärdet åker
  Åsledsberget berg   Spikkällan källa
  Åsledsberget berg   Spikänget äng
  Åsledsberget berg   Spisöls standfatet pöl
  Åsledsberget berg /Se   Spitbacken sluttning
  Lilla Åsledsberget berg   Spitbacken ängsbacke
  Åsmyran myr   Spitbacken kulle
  Åssiöö sjö   Spitbacken sluttning
  ählwjksön holme   Spjället åker
  Äiensiön sjö   Springarbacken backe
  ?Äjen sjö   Springbacke backe
  Äjen sjö /Se   Spålsgärdet åker
  *Äjströmmen vattendrag?   Spålsgärdet åker
  Älegberget berg   Spålstomten åker och slog
  Älgberget berg   Spångmyren odling
  Älgberget berg   Spångmyran myr
  Älgberget berg   Uter Spångmyren en av odlingarna
  Älgberget berg   Spångmyran Utre åker
  Älgberget berg   Över Spångmyren en av odlingarna
  Älgberget berg   Spångmyrsbäcken bäck
  Älgberget berg   Spångmyrtjärnen tjärn
  Älgberget berg   Spångtjärn tj.
  Älgberget berg   Spångtjärnholarna åker
  Älgberget berg /Se   Spälloken område i skog
  Älgberget berg   Spännarbäcken bäck
  Älgberget fäbodar fäbodar   Spännarshagen slog
  Älgbergs-, Älgbäcken bäck /Se   *Späntplatsen del av älvstranden
  Älgbergsbäcken bäck   Spögubberget berg
  Älgbergsmyran myr   Stakudrögsberget berg
  Älgbergstjärnarna tjärnar   Stallsveden del av by
  Älgbergsåsen ås   Stampgärdet åker
  Älgebergh berg   Stamtäljan äga
  Älgeklacken berg   Stannstad skog
  Älgeklacken berg   Stansta skogstrakt
  Älgmyran myr   Stansta skogstrakt
  Älgmyran myr   Stapelstomten slog
  Älgviken vik   Stasjömyren myrsträckning
  Ällas Karis Kyrka sten /Se   ?Stasjömyran myr
  »Älvmunnen del av älv   Stasjömyrorna, se Stasjömyren Saknas
  Älvtjärnen tjärn   Stekmyr udde
  *Ändskär råmärke   Stekpannan åker
  Ängena slog   Stekpanngärdet åker
  Ängena åker /Se   Stekpannorna åker- o. skogsmark
  Ängeskällan källa /Se   Stenarna stenar
  Ängestjärnen tjärn   Stenbackhagen hage
  Ängestjärnsmyren myr   Stenbacktäkten åker
  Ängsbäcken bäck   Stenbron stenbro
  Ängsbäcken bäck   Stenbron grund
  Ärtberget berg   Stenbäcken bäck
  Ärtberget berg   Stenbäcken del av Storängs- l. Barbäcken
  Ärten tjärn   Stenbäcken bäck
  Ärten sjö   Stenbäcken åker
  Ärten sjö   Stenbäckgranen gran
  Ärten sjö /Se   Stenbäckhagen hage
  Ärten sjö /Se   Stenbäckkällan källa
  Ärtknubben bergshöjd /Se   Stenbäckkällan källa
  Ärtknubben bergshöjd   Stenbäckskällan källa
  Ärtknubben berg   Stenfransarna hoppställe
  Ärtknubben bergshöjd   Stengatan genväg
  Ärtknubb berg /Se   Stengatan byväg
  Ärtled terräng   Stengatan byväg
  Ärtled fäbod /Se   Stengatan byväg
  *Ärtsjöströmmen vattendrag   Stengatan väg
  Ärttiern tjärn   Stengatuåkren åker
  Ärttiärn tjärn   Stengärdet åker
  Ärtån å   Stengärdet åker
  Ärtån å   Stenhar grund
  Ögesäng äga /Se   Stenholen Saknas
  Ön, se Södra Ön ö   Stenhålet åker och äng
  Öradtjärnen tjärn   Stenkurarna stenmoras
  Öradtjärn tjärn   Stenkuren Lilla stenmoras
  Öradtjärnen tjärn   Stenkuren Stora stenmoras
  Öradtjärnen lötgång (gässle) /Se   Stennäs udde
  Öradtjärnen tjärn   Stennäs näs
  Öradtjärnen tjärn   Stensholen höjd
  Öradtjärnen tjärn   Stensholen höjd
  Öradtjärnen tjärn   Stensholsgärdet åker
  Öradtjärnen,Lilla tjärn   Stensholskällan källa
  Öradtjärnen, Stora tjärn   Stenskvalen bäck
  Öradtjärnen, se Lilla Baggbod-Öradtjärnen tjärn   Stensveden slogmark
  Öradtjärnen, se Stora Baggbod-Öradtjärnen tjärn   Stensveden slog
  Öradtjärnsberget berg   Stensveden slog
  Öradtjärnsbäcken bäck   Stensveden hage
  Öralbäcken bäck /Se   Stensvedsbacken backe
  Öratjärnsbäcken bäck   Stentjägsbacken backe
  Öretiernen tjärn   Stentjägshagarna slog och hage
  Öretiernen tjärn   Stentomten slog
  Öreti--na tjärn   Stentomtsgrinden grind
  *Örnefjäll klippa?   Stockholm gammal timmerbarack
  Örnsmyran myr   Stockholm barack
  Örtjärnen tjärn   Stockmyr myr
  Örtjärnsmyran myr   Stockmyr åker och slog
  Ösarvet ägomark   Stockmyrgärdet åker
  Ösfallsmyran myr   Stockmyrsbäcken vdr
  *Ösjöbäck gammalt råmärke   Stockmyrsgärdet åker
  *Ösjöbäck gmlt gränsmärke   Stockmyrsbäcken bäck
  *Ösjöhed(?) gammalt råmärke   Stockmyrsvägen skogsväg
  *Ösjöhed gmlt gränsmärke   Stocktjärn tjärn
  Ösjön sjö   Stocktjärn tjärn
  Östanholsviken vik   Stocktjärnberget berg
  Östanholsviken vik   Stocktjärnsberget berg
  Östanholsviken vik   Stockänget åker och slog
  Östanholsviken vikar   Stolpgatan byväg
  Österdalälven älv   Stolpåkern åker
  Österdalälven älv   Stoltsbacken backe
  Österdalälven Saknas   Stoltsberget berg
  Österviken vik   Stoltslokan vattensamling
  Österviken vik   Stora backen backe
  Österviken vik   Stora berget berg
  Österviken vik   Stora fallet terräng?
  Österviken vik   Stora gärdena åker
  Österviken vik   Stora gärdena åkrar
  Österviken vik   Stora gärdet åker
  Österviken vik   Stora gärdet åker
  Österviken vik /Se   Stora gärdet åker
  Österängsbäcken bäck   Stora hagen åker
  Öst i åkern åker /Se   Stora haren grund
  Öst i österåkern äga /Se   Stora hällan berghäll
  Övreholsåkern åker /Se   Stora hällen berghäll
      Stora hällen berghäll
      Stora hällorna berghällar
      Stora hällorna klipphällar
      Stora källan källa
      Stora loken vattensamling
      Stora myren myr
      Stora myren naturlig äng
      Stora myran myr
      Stora myran myr
      Stora myrarna sankmarker
      Stora myren slog
      Stora myrorna myrmarker
      Stora myrorna myrmarker
      Stora myrorna myrar
      Stora stenarna stenar
      Stora stenarna flyttblock
      Stora stenarna stenar
      Stora stenen sten
      Stora stenen sten
      Stora sveden åker
      Stora sveden slog
      Stora sveden åker
      Stora vägen väg
      Storbacken backe
      Storbacken åker
      Storbacken ås
      Storbackgärdet odling
      Storbackgärdet åker
      Storbackkällorna källor
      Storberget berg
      Storbjörkarna slogmarksområde
      Storbjörkarna slog
      Storbjörken odling
      Storbjörken sloge
      Storbjörkknallen höjd
      Storbodtjärn tjärn
      Storbrunnen brunn
      Storbrunnsgatan byväg
      Storbrunnsgattu (Storbrunnsgatan) så kallad »gattu»
      Storbäcken utloppsvik
      Storbäcken bäck
      Storbäckstallen tall
      Storbäcksudden udde
      Stordammen f.d. kvarndamm
      Stordammen damm
      Stor-Draggen del av Dragg-sjöarna
      Storfallet åker
      Storfallet skog
      Storfallet åker och slog
      Storfallet skog
      Storfasters åker
      Storgatan väg
      Storgrop dal
      Storgrop åker
      Storgropen delvis bebyggd skog
      Storgruvan gruva
      Storgärdena åker
      Storgärdet åker (med gård)
      Storgärdet åker
      Storgärdet åker
      Storgärdet åker
      Storgärdet åker
      Storgärdet åker
      Storgärdet åker
      Storgärdet åker
      Storgärdet åker
      Storgärdet åker
      Storgärdet åker
      Storgärdet åker
      Storgärdet åker
      Storgärdsgatan byväg
      Storhagen hage
      Storhagen hage
      Storhagen skog
      Storhar uppgrundning i älv
      Storharen stenhar
      Storheden skogsmark
      Storheden skog
      Storhedsgärdet åker
      Storhedsvägen väg
      Storhol slog
      Storhällan jättekast (stenhäll)
      Storhällan sten
      StorJerkes hagkälla källa
      Storklitt Saknas
      Storklitt del av Tibbleberget
      Storkvarn kvarn
      Storkvarn del av Limån
      Storkvarnåkern åker
      Storkvarnsbäcken bäck
      Storkvarn myren myr
      Storkvarnmyren myr
      Storknulen åker
      Storkällan källa
      Storkällan källa
      Storkällan källa
      Storkällan källa
      Storkällan källa
      Storkällan källa
      Storkällan källa
      Storkällan källa
      Storlindan odling
      Storlindan åker och slog
      Storlindan åker
      Storlindorna åker
      Storloken vattenpöl
      Stormoberget berg
      Stormor skog
      Stormyran åker
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyren åker
      Stormyrorna myrmark
      Storollasänget slog
      Storolles göl skärning o. vik
      Storolles göl vik
      Stor Olles lajsved slog
      Stor-Osbytjärn Saknas
      Storpersängena äng och hage
      Storsjön l. Stora sjön del av Flosjön
      Storsjön vattenpöl
      Storskiften åker
      Storsundet sund
      Storsvad slog
      Storsvaden sidlänt slog
      Storsvaderna åker
      Storsvea ängsmark
      Storsved slog
      Storsveden stenigt, obrukbart terrängparti
      Storsveden åker och slog
      Storsveden slog
      Storsveden åker
      Storsveden hage
      Storsveden skog
      Storsveden slog
      Storsvederna hagmark
      Storsvederna slog
      Storsvedjarna slog
      Storsvedsängena slog
      Stortjärn tj.
      Stortjärn tj.
      Stortjärn tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnsmyren myr
      Stortomten förr inhägnat parti av åker
      Stortomten åker
      Stortomten åker och slog
      Stortomtsvaden slog
      Stortäkt åker- o. slogmark
      Stortäkten slog
      Stortäkten åker
      Stortäkten åker, äng och hagmark
      Stortäkten åker
      Stortäkterna åker
      Storvål slogänge
      Sturvål l. Storvål sloge
      Storåkern åker (o.bygd)
      Storåkern åker (med gårdar)
      Storåkern åker
      Storåkren åker
      Storåkren åker
      Storåkren åker
      Storåkren åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern kvarter
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern slätt
      Storåkern åker
      Storåkersviken vik
      Storån Saknas
      Storån å
      Storån å
      Storån å
      Storängena slogmark
      Storängena äng
      Storängena slogmark
      Storängena slog- o. hagmark
      Storängena åker
      Storänget änge
      Storänget åker
      Storänget åker
      Storänget åker
      Storänget slog
      Storänget åker
      Storänget äng
      Storänget åker
      Storänget slog
      Storänget slog
      Storängsbacken åker
      Storängsbäcken bäck
      Storängsgatan åkerväg
      Storängsgärdet åker
      Storängsgärdet åker
      Storängssvaden slog
      Storön holmar
      Storön holme
      Storön ö
      Strandbäcken (förr bäck, nu) avloppsdike
      Stranden del av Dragsänget
      Stranden del av strand
      Strandtjärnen vik
      Stretbodgärdena åker
      Stretbogärdet åker
      Strisnäsudden udde
      Stråtjärn tj.
      Stråtjärn tjärn
      Sträckholarna höjd
      Ströjan åker
      Ströjbacken backe
      Ströjbron bro
      Ströjbäcken bäck
      Ströjvägen väg
      Strömbacken backe
      Stubbhagen åker
      Stubbhålet slog
      Stubbrö åker
      Stubbrödsån å-parti
      Stubbrösån bäck
      Stubbåkern åker
      Studenttomten slog
      Stullänget åker
      Stullängskällan källa
      Stumsbrohagen åker
      Stumsbron bro
      Stumsbron bro
      Stumsbron bro
      Stupet bergsklyfta
      ?Stusgrävningen åker
      Stussberget berg
      Stussberget berg
      Stussebacken höjd
      Stygga riset slog
      Styggbrogärdet åker
      Styggbrokällan källa
      Styggbromyran myr
      Styggbäcken bäck
      Styggatan väg
      Stygghagen hage
      Stygghagen åker
      *Styggholsberget höjd
      Styggröjningen hage
      Styggsved hage
      Styggsved äng och hage
      Styggänget änge
      Styggänget slog
      Styggängsbäcken Saknas
      Styggängsbäcken bäck
      Styrsbodtäppan slog
      Styrsbodåkern åker
      Styrsjön sjö
      Styrsjön sjö
      Stålbåggärdet åker
      Stångjärsåkren åker
      Stångtjärn tj.
      Stångtjärn tjärn
      Stångtjärnen tjärn
      Stångtjärnsbäcken bäck
      Stångtjärnsmyren myr
      Stångtjärnsmyren myr
      Stångtjärnsmyran myr
      Ståthållares åker och äng
      Stäckug lokvägen väg
      Ställhålet skog
      Ställhålet dal
      Stängningen åkergärde
      Stängningen åker
      Stängningsbäcken biflöde
      Stängningsgatan väg
      Stängselgärdet åker
      Stängseln åker
      Stängseln slog
      Stängseln slog
      Stängseln åker
      Stängseln slog
      Stängslen änge
      Stängslen åker och hage
      Stängslen åker och slog
      Stängslen åker
      Stängslen åker
      Stängsved äng
      Stängsved slog
      Stängsvedsgatan åkerväg
      *Stödsgärdet åker
      Stölpgatan väg
      Stövlingbäcken bäck
      Suggberget del av Sovholsberget
      Suggberget berg
      Suggbäcken vdr
      Suggsveden skog
      Suggärdsbacken höjd
      Suggärdsbäcken bäck
      Suggsveden äng
      Sulmyr åker
      Sulmyrkällan källa
      Sulmyråkern åker
      Sundbron landsvägsbro
      Sundbäcken bäck
      Sundel dalgång
      Sundel dalgång (med bäck)
      Sundelsbäcken l. -bäckarna bäck
      Sundet ställe i Flodasjön
      Sundet ängsmark
      Sundet vattensjuk mark
      Sundet förbindelse
      Sundet del av Österviken
      Sundet sund
      Sundgärdet åker
      *Sundhäll åker
      *Sundhällsbäcken bäck
      *Sundhällsgärdet åker
      Sundsbäck bäck
      Sundsbäck bäck
      Sundsbäck gamla ängar
      Sundsbäcken bäck
      *Sundslid slog
      *Sundslidmyran myr
      *Sundslidtjärnen tjärn
      Sundsnäsudden udde
      Sunnanförsgatan väg
      Sunnansjö del av Djursjön
      Sunnansjö del av Djursjön
      Sunnansjöbron bro
      Sunnansjöbäcken bäck
      Sunnansjöbäcken bäck
      Sunnansjögärdena åkrar
      Sunnansjömyren myr
      Sunnansjön vik
      Sunnansjöviken vik
      Sunnantill rönningen slog
      Sunnantå backe (med åker- o. hagmark)
      Sunnanå åker
      Sunnanå åker
      Sunnanåskällan källa
      Sunnanängs åker
      Sunnanängsheden åker
      Sunnanängsheden åkrar
      Sunnanängsvägen körväg
      Sunnanängsåkern åker
      Sunnatänget åker
      Sunnmoren slog
      Sunslartjärn tj.
      Sunslarmyren myr
      Sunsletjärn tj.
      Sunsleängena ängsmarker
      Surbrunnen hälsokälla
      Surbrunnen källa
      Surbrunnen mineralkälla
      Surbrunnskällan Saknas
      Surbrunnsbäcken bäck
      Surbrunnskällan mineralkälla
      Surbrunnsåkern åker
      Svadarna sidlänt slog
      Svadbacken backe
      Svadbacken slog
      Svaden sank (ängs)mark
      Svaden svacka
      Svaden slog
      Svaden ängsslåtter
      Svaden åker
      Svaden åker
      Svaden åker
      Svadåkern åker
      Svadåkern åker
      Svadängs backe backe
      Svadängsgatan byväg
      Svadängsrödet åker
      Svalubona del av älvbrink
      Svanböljan, se Frannbörjan Saknas
      Svanholmen Saknas
      Svansved slog
      Svansvedsgärdet åker
      Svartaholm holme
      Svartbäck vattenparti
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken biflöde
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäck bäck
      Svartbäck bäck
      Svartbäcken bäck
      Svarthålet myr o. tjärn
      Svarthålsbäcken bäck
      Svartkulla åker- o. hagmark (nu även gård)
      Svartkällan källa
      Svartkällåkern åker
      Svartkullan åker
      Svartmor skog
      Svartmor skog
      SvartOllas myre myr
      Svarttjärn tj.
      Svarttjärn tj.
      Svarttjärn tj.
      Svarttjärn tj.
      Svarttjärn tj.
      Svarttjärn tj.
      Svarttjärn en av Älgbergstjna
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnarna tjärnar
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnsbäcken vdr
      Svarttjärnsmyren myr
      Svarttjärnsmyren myr
      Svarttjärnssveden slog
      Svarttjärnsänget slog
      Svartsved slog
      Svartsvedsbäcken bäck
      Svartågärdet åker
      Svartåholm holme
      Svartån å
      Svartån gammalt utlopp
      Svartån bäck och slog
      Svartåänget änge?
      Svartänget åker
      Svarven svarv
      Svarvtjärnarna tjärnar
      Svarvtjärnen tjärn
      Svarvtjärnsbäcken vdr
      Sveden äng
      Sveden åker och slog
      Sveden åker och slog
      Sveden äng
      Sveden hage
      Sveden äng
      Sveden skog
      Sveden åker
      Svedgärdet åker
      Svedjarna åker
      Svedjarna skog
      Svedjarna skog
      Svedjarna slog
      Svedjarna skog
      Svedjeåkern åker
      Svedotäkt åker och slog
      Svedslindan åker
      Sved sovholen höjd
      Svedängsåkern åker
      Svedängsåkern åker
      Svejan svedjemark
      Svejen Saknas
      Svejåkern åkergärde
      Svens täkt slog
      Svens täkt slog
      Svensåkern åker
      Sviarna slog
      Svigärdena åker
      Svingärdet åker
      Svingärdshålet del av by
      Svinloka tjärn
      Svinlokan sumphål
      Svinrosberget berg
      Svinrostjärnarna tjärnar
      Svinrostjärnarna tjärnar
      Svinskallen åker
      Svinskallen backe
      Svinskallen grustag
      Svinskallen åker
      Svinskallgärdet åker
      Svinstiängena slog
      Svinsved skog
      Svinsved odlad mark
      Svinsved odlad mark
      Svinsveden slog
      Svintorget åker
      Svinåkern åker
      Svinåkern åker
      Svinåkern åker
      Svinåkersgatan väg
      Sviänget åker
      Sviängskroken krök på byväg
      Svånken sankt område
      Svånkgärdet åker
      Svånkvägen väg
      Svältfödsgärdet åker
      Svälthagen slog
      Svältholmen holme
      Svältåkren åker
      Svältåkern åker
      Svältåkersberget höjd
      Syd i gärdet åker
      Syd i ängena slog
      Sågbacken backe
      Sågbäcken biflöde
      Sågbäcken bäck
      Såg dammen damm
      Sågdammen damm
      Sågdammen damm
      Sågdammen damm
      Sågdammen damm
      Såggärdet åker
      Såggärdet åker
      Såggärdet åker
      Sågtjärn Saknas
      Sågtjärn tjärn
      Sågtjärnsbäcken bäck
      Sågårsberget Saknas
      Sångbergs-fjället l. Fjället bergparti
      Sångbäcken bäck
      Sångel åkerparti
      Sångele l. ? Sånghålet myrdölja
      Sångelsbacken backe
      Sångelsberget berg
      Sången sjö
      Sången sjö
      Sången sjö
      Sångfjället bergssluttning
      Sångheden skog
      Sånghål åker
      Sånghålet åker
      Sångkalven tjärn
      Sångkvarnsta landningsplats
      Sångtjärn tjärn
      Sångtjärnen tjärn
      Sångån å
      Sångån å
      Sångån å
      Sångåsen ås
      Sångåsen sandås
      Sångåsen sandås
      Sångängena slogar
      Säbbtjärn tjärn
      Säbbtjärn tjärn
      *Säbbtjärn tjärn
      Säbbtjärnsbäcken bäck
      Sälloksbacken slog
      Sälltomten slog
      Sämskarloken vattensamling
      Säpphagen åker
      Säpptjärn tj.
      Säpptjärnsån Saknas
      Säterbackarna höjdsluttningar
      Säterkvarnen kvarn
      Säterlandet del av by
      Säteråkren åker
      Säteråkern åker
      Sätrarna åker och äng
      Sätrer slogmarker
      Sävån å
      Södbygatan väg
      Söderåkern åker
      Söderåkern åker
      Söderåkern åker
      Söderänget slog
      Söder l. ön holme
      Söderön ö
      ?Söd i gärdena åker
      Söd i åkern åker
      Söd i änget slog
      Södra myren myr
      Södra stannmoren höjd
      Södra åkern åkerområde
      Södra åkern åker
      Sölåberg berg
      Sömskartjärn tjärn
      Sömskartjärn »loke»
      Söråssveden åker och slog
      Sötholsberget berg
      Sötmyran myr
      Sötmyrbäcken bäck
      Sötsved äng
      Sövallsgärdet gärde
      Taberget berg
      Tabergstjärnarna tjärnar
      Tabergstjärn(arna) tjärn(ar)
      Tackbacke höjd
      Tackbörke allmänning
      *Tackbörken skog
      Tackjärnsvägen gammal forsväg
      Tackkitten slog
      Tacksveden slog
      Tafsberget berg
      Tafsberget berg
      Tafsmyran myr
      Tallbarkholen höjd
      Tallskolviken vik
      Tamptjärn tj.
      Tamptjärnsberget berg
      Tamptjärnsån vdr
      Tamtkvarnen kvarn
      Tamtkvarndammen damm
      Tamptkvarnsgärdet odling
      Tamtkvarnsgärdet åker
      Tamtspjället berg(?)
      Tamtspjället berg
      Tamttjärn tjärn
      Tamttjärn tjärn
      Tarrakmyren l. Torrakmtren myr
      Tartjärn St. L., se Farstjärn Saknas
      Tartjärn, Stora o. Lilla, se Farstjärn Saknas
      *Tasvedsgärdet åker
      Tattarholen höjd
      Tave åker
      Tave åker
      Tegelbruket tegelbank
      Templet lada
      Tibbleberget berg
      Tibbleberget, se Többelsberget Saknas
      Tibblegärdena åker
      Tibblegärdet Saknas
      Tibblekvarnen skvaltkvarn
      Tibblesgärdet åker
      Tibbleskroken krök
      Tibblestäkterna slogar
      Tidikes hage skog
      Tidikes änge slog
      Tillasgatan väg
      Tillfället åker
      Tillfället hålväg
      Timglaset åker
      Timmernäsharen har
      Timmernäsudden udde
      Timmernäsudden udde
      Timmersvaden slog
      Tinggubbön holme
      Tingshol plats
      Tingshol Saknas
      Tingshol kulle
      Tingsmyr = Tingsmyren Saknas
      Tingsmyr myr
      Tingsmyren myr
      Tingsnäs plats (med tingsställe)
      Tingsnäs udde (o. vik)
      Tingsnäs område vid stranden
      Tingsnäsudden udde
      Tirusänget slog
      Tistelsveden slog
      Tjug(u)holmen holme
      Tjuguholmen holme
      Tjuv-holmen holme
      Tjäder moren höjd
      Tjäderslätten skogsglänta
      Tjägen åker o slog
      Tjänare åker
      Tjärdalsgatan väg
      Tjärdalskällan källa
      Tjärdalskällan källa
      Tjärdalsmyran myr
      Tjärdragskällan källa
      Tjärloken vattenpöl
      Tjärnbacken höjd
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnen = Kvarntjärnen tjärn
      Tjärngatan vägparti
      Tjärngatan väg
      Tjärngärdet åker
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnsveden åker
      Tjärnviken vik
      Tjärnänget slog
      Tjörloken vatten-putt
      Tobakgärdet åker
      Tolerberg Saknas
      *Tolerberg berg
      Tomnäset näs
      Tompstad strandparti
      Tomtbacken väg
      Tomtbacken höjd
      Tomten parti av by
      Tomten slog
      Tomten åker
      Tomterna slog
      Tomtspjället höjd
      Tomt spjället höjd
      Tomtstad vedplats
      Tomtstad strandparti
      Tomtstadbackarna landsvägsbackar
      Tomtåkern åker
      Tomtåkern åker
      Tomtåkern åker
      Topptallen tall
      Torbäcken bäck
      Toresån Saknas
      Toret ängsmark
      Torget korsvägsplats
      Torget (f.d. odling) nu skog
      Torget vägskäl
      Torget vägkorsning
      Torget vägskäl
      Tor hällorna berghällar
      Torkstuggattu (Torkstuggatan) väg
      Torkstugubacken backe
      Torkstugugärdet åker
      Torkstugugölen vik
      Torkstugugölen vik
      Torkstuguåkern åker
      Torkstugåkern åker
      Torkstuänget åker och slog
      Torkstuängsbäcken dal
      Torkstugölsviken vik
      Torkstuänget åker
      Tornberget höjd
      Tornberget höjd
      Tornet topp
      Tornet slog
      Torntjärnen tjärn
      Torn holen höjd
      Torrakmyran myr
      Torrbergskvarn kvarn
      Torråkern åker
      Torråkersgärdet åker
      Torråkerssveden åker och äng
      Torshäll bergshöjd
      *Torsk backen backe
      Torskbjörken åker
      Torskbjörkkällan källa
      Torskhavet vatten-putt
      Torstuänget ängsmark
      Torstuängsbäcken biflöde
      Tortjärn tj.
      Torö skog och slog
      Torösbacken backe
      Tosarvsberget höjd
      Tosarvstäkten slog
      *Toskgärdet åker
      Toskhavet vattenpöl
      Tosstjärn tj.
      Tosstjärn tj.
      Tosstjärnberget berg
      Tosstjärnmyren myr
      Tosstjärnsberget berg
      Tranuböljan ö
      Tranubörjan förr holme, nu) landvinning
      Tranugärdet åker
      Tranugärdet åker
      Tranuåkern åker
      Tranuåkershällorna berghällar
      Tranuåkers vägskälet vägskäl
      Tratten trakt
      Tratten, se Trattlandet byar
      Trattlandet Saknas
      Trattlandet byar
      Traveltjärnarna tjärnar
      Traveltjärnviken vik
      Trefaldighetskällan källa
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Tremilbacken backe
      Tremilen skog
      Tremil stannmoren höjd
      Trollbacken sloge o. höjd
      Trollbacken åker
      Trollbacken höjd
      Trollberget skogshöjd
      Trollberg berg
      Trollberget höjd
      Trollberget skogshöjd
      Trolldalarna dalar
      Trollgatan passage
      Trollgatan Saknas
      Trollgatan dal
      Trollgatan klyfta
      Trollgatan dal
      Trollgruvan gruvhål
      Trollhålet gärde
      Trollhålet skog
      Trollhålshagarna hage
      Trollkilen skog
      Trolltäkten åker och slog
      Trolltäktkällan källa
      Tron(d)myr myr
      Tro(n)myr myr
      Tronmyr utdikad myr
      Tronmyr myr
      *Tronmyr, Lilla myr
      *Tronmyr, Stora mosse
      Tronmyrsgärdet åker
      Tronmyrsgärdet åker
      Tro(n)myrsmarken skog
      Tronmyrsmarken skog
      Tronmyrsmarken skogsområde
      Tronsbacken höjd
      Tronsberget berg
      Tronsberget berg
      Tronsbäcken bäck
      Tronsgården åker och slog
      Tronsgärdet åker
      Trons Jerkers komsigför åker
      Tronsåkern åker
      Tronsänge åker
      Trosshålet (förr sloge, nu) skogsmark
      Trug lindorna åker
      Trumman del av landsväg
      Tryskmyran myr
      Trånga vattendrag
      Trångsund förbindelsen mellan st. Draggen o. Draggsundet
      Trångsund pass på vinterväg
      Trångsund sund
      *Trädesgatan byväg
      Trädet skogstycke
      Trässgattu (Trässgatan) väg
      Trätgärdet åker
      Trätgärdet åker
      Trätgärdet åker
      Träthagsgatan byväg
      Trätsved slog
      Trätsved åker
      Trättsved åker
      Trättbodberget Saknas
      Tullen gran
      Tullkvarn skvaltkvarn
      Tullkvarnen kvarn
      Tullsved plats med dansbana
      Tullsved höjd och åker
      Tulltomten åker
      Tulokan vattensamling
      Tumyr myr
      Tumyrberget höjd
      Tumyrbäcken bäck
      Tumyrhagen hage
      Tumyråkern åker
      Tunglet åker
      Tunnkällan källa
      Tunstabron bro
      Tupphättskogen skogskifte
      Tuppseglet äng
      Tuvmyr myr
      Tuvmyrberget berg
      Tuvänget slogmark
      Tuvänget myrslog
      Tuvängsbron bro
      Tvisäden åker
      Tvisädsgatan byväg
      Tvåladuänget slog
      Tvåtjärnarna tjärnar
      Tvärstyckena åker
      Tyskhagen åker
      Tysk hagen åker
      Tysktomten åker och äng
      Tysktomtkällan källa
      Tyskänget änge
      Tågmyr kärr
      Tågtjärn tj.
      Tågtjärn tjärn
      Tågtjärnsmyren myr
      *Tållbottnen kolbotten
      *Tållbottensmyran myr
      Tångomes grävningar åker
      Täktberget berg
      Täktberget berg
      Täktberget berg
      Tägtbrändan skogshygge
      Täktbäcken bäck
      Täktdammen damm
      Täkten åker
      Täkten åker
      Täkten åkrar
      Täktesmyren myr
      Täktgatan byväg
      Täktgärdet åker
      Täkthagarna skog
      Täkthagen hage
      Täktgruvan gruvhål
      Täktmyran åker
      Täktomes lindänge åker och slog
      Tägt Pellas hål grotta
      Tägtåkern åker
      Tägtåkern åker
      Täktåkern åker
      Täktåkern åker
      Täktänget åker och slog
      Tällbergskvarn kvarn
      Tällbergsåkern åker
      Tällbergs-ängarna ängsmark
      Tällbergsängena slog
      Täppan åker
      Täppan åker
      Täppan åker
      Täppan åker
      Täppan åker och äng
      Täppan åker
      Täppan slog
      Täppan åker
      Täppan åker
      Täppan slog
      Täppkällan källa
      Täppmors hål åker
      Täppo ängsmark
      Täpporna äng
      Täpporna slog
      Täppsveden slog
      Täppåkern åker
      Täppåkern åker
      Tätting hällorna berghällar
      Täbbels-berget berg
      Többels-gärdet åker
      Többelstäkten täkt
      Tömnäset näs
      *Törsttjärnarna tjärnar
      *Törsttjärnen tjärn
      *Törsttjärnsberget höjd
      *Törsttjärnsbäcken bäck
      Tösstugölen vik
      Udden udde
      Uddhagen skog
      Uddänget åker
      Uddänget slog
      Ufklitten, se Uvklittarna Saknas
      Uggelberget berg
      Uggelmyr myr
      Uggelmyran myr
      Uggelmyrsberget höjd
      Uggelmyrsbäcken bäck
      Uggelmyrsbäcken bäck
      Uggelmyrstjärn tjärn
      Uggelängena åker
      Uggelänget slog
      Uggelängsån biflöde
      *Ugnsjöarna sjöar
      *Ugnsjöarna sjöar
      Ullungtjärnen tjärn
      Ullvisberget berg
      Ullvishagen hage
      Ullvishagsgärdet åker
      Ullvisharen har
      Ullvisharen uppgrundning
      Ullvisheden sandhed (med gårdar)
      Ullvisheden del av by
      Ullvis kullern kulle
      Ullvisnäset näs
      Ullvisriset slog
      Ullvisudden udde
      Ullvisåkern åker
      Undantagstjägen slog
      Ungsjöarna sjöar
      Ungsjön Saknas
      Ungsjön sjö
      Ungsjöån vdr
      Upp Peres damm damm
      Urväderstomt slog
      Utanvägsåkren åker
      Utanvägsåkern åker
      Utanåker åker
      Utanåkern åker
      Utanåkersvägen väg
      Utbyberget höjd
      Utbyberget höjd
      Utbys älvåker Saknas
      Utby åker åker
      Ut i byn del av by
      Ut i byn del av by
      Uttertjärn tj.
      Uvberget berg
      Uvklittarna berg med toppar
      Uvklittarna bergklackar
      Uvklittarna berg
      Uvklittarna berg
      Uvklitten Första, se Uvklittarna berg
      Uvklitten, se Uvklittarna berg
      Uvklitten Tredje, se Uvklittarna berg
      Va (l. Vad) ställe i l. vid Histagsbäcken
      Va åker och slog
      Vabäcken parti av Histagsbäck
      Vabäcken bäck
      Vackerberget berg
      Vackerberget berg
      Vackerbergstjärnarna tjärnar
      Vackerbergstjärnarna tjnar
      Vackra myran myr
      Vadbacken backe
      Va(d)bäcken biflöde
      Vadbäcken bäck
      Vadbäcken bäck
      Vadmalsstampen vadmalsstamp
      Vagatan byväg
      Vaktänget ängsmark
      Vaktänget slog
      Valborgmässbacken berg
      Valborgsmässberget berg
      Valborgmässholen höjd
      Valphagarna slog
      Valptjärn tj.
      Valptjärnen tjärn
      Valsbron bro
      Valsbosveden åker?
      Valsbroänget slog
      Vamba åker
      Vamba åker
      Vamben åker
      Vansen sjö
      Vanthagen åker
      Vanthagen åker
      Vantsvaden slog
      Vantänget, se Vanthagen åker
      Vargberget berg
      Vargberget berg
      Varggropgärdet åker
      Varghål beteshage
      Vargnäsån parti av Björkbergsån
      Vargnäsån å
      Vargrumpan åker
      Vargstenen flyttblock
      Vargsved slog
      Varma änget skogsmark
      Varma änget skog
      Varåsåkern åker
      Vasmyren åker och äng
      Vassharen grund
      Vassmyren myr o. mosstag
      Vassmyran myr
      Vassmyran mosse
      *Vassveden åker och äng
      Vastänget slog
      Vastängsåsen höjdrygg
      Vattbacken väg
      Vatthagen slog och hage
      Vattningsställena källa
      Vattubäcksmyrorna myrar
      Vattugrinden grind
      Vattumyren myr
      Vattumyren myr
      Vattumyran myr
      Vatuskölen älvinskärning
      Vattuvägen skärning
      Vattuåkern åker
      Vattuåkerskällan källa
      Vaåkern åker
      Vaåkern åker
      Vaåkersbron bro
      Vaåkersbäcken bäck
      Vebergsberget höjd
      Vebergsbäcken bäck
      Vebergsmyrorna myrar
      Vebergsmyran myr
      Vebergsänget slog
      *Vedarsbrunnen källa
      *Vedarsgärdet, se *Vedarsbrunnen åker
      Vedusgärdet åker
      Vedhusgärdena åker
      Vedhusgärdena åkrar
      Verkbäcken bäck
      Vesbäcken bäck
      Vesloken vattenpöl
      Vesbäcken bäck
      Vetebackarna åker
      Vetgärdet åker
      Vidbäcken bäck
      Vidbäcken bäck
      Vidbäcksheden åker
      Vikbacken åker
      Viken odling
      Viken åker och äng
      Vikgärdet åker
      Vilholsbacken vägbacke
      *Villgransmyr myr
      Viltorget plats på vintervägen
      Vindmyr myr
      Vindmyrbron bro
      Vindmyrgärdet åker
      Vindmyrsbäcken bäck
      Vindmyrshalsen del av Vindmyr
      Vinggärdena åker
      Vinghansgärdet åker
      Vingmorskällan källa
      Vingmorssveden slog
      Vingmyren myr
      Vingmyran myr
      Vinkällan källa
      Vinnmyr myr
      Vinnmyrsbäcken bäck
      Vintergrinden vik
      Vintergärdet åker
      Vintersta uppkörsväg vintertid
      Vinterstaden strandparti
      Vinterstaden del av strand
      Vinterstaden del av strand
      Vintersveden äng
      Vintertomten slog
      Vintervägsängena sloge
      Vinteränget åker och slog
      Vinteränget åker
      Vipptäkten åker
      Vitmossmyren mosse
      Vitmossmyran myr
      Vitmyr myr
      Vittjärn tjärn
      Vittjärn tjärn
      Viåsberget berg
      (*)Vreten, se Bretten åker
      Vreten slog
      Vreten åker
      Vålarvet åker
      Vålbergsmyran mosse
      Vålberget berg
      Vålmarken slog
      *Vålrödet åker
      *Vålrödsåkern åker
      Vålsveden åker och slog
      Vålsveden slog
      Vålsvedsgruvorna gruvhål
      Våltäkterna ängsmarksområde
      Våltäkterna lövängar
      Vålänget änge
      Våmbåkern åker
      Våmbåkern åker
      Våmbåkren Saknas
      Våneslösa berg
      Våmvara ställe (åker o. ny gård)
      *Vånvara åker
      Vår Herras gata gångväg
      Vår Herres gata skogsväg
      Vår Herres åker åker
      Vårtäkterna ängsmark
      Våtgärdet åker
      Våtheden skog
      Våtåkern åker
      Våtåkern åker
      Våtåkern åker
      Våtån å
      Våtån å
      Våtån å
      Våtånsbacken backe
      Våtånsbron bro
      Våtåkern åker
      Våtängena ängsmarker
      Våtängena, se Våtån slogar
      Våtängsmyran myr
      Vädertupp Saknas
      Vädertupp berg
      Vädertopp berg
      Vädertopp åker
      Vällingsharen Stenhar
      Vällingsharen har
      Vällingsharen grund
      Välphagar(na) sloge
      Vältsta vik, vältningsplats
      Vändat del av by
      Vändat del av by
      Vändattberget berg
      Vändatberget höjd
      Västannors backen slog
      Västannorsmarken by
      Västannorstjärn tj.
      Västannorstjärnen tjärn
      Västannorsviken vik
      Västannorsviken vik
      Västanriset del av by
      Västanristallen tall
      Västanviks gropen skärning
      Västanviksgropen vik
      Västanvikskvarnen kvarn
      Västanvikskvarnen skvaltkvarn
      Västanviksmarken slogar
      Västbergsgatan väg
      Västbergsmyrarna partier av Myrarna
      Västbergsmyren åker och äng
      Västdjuråkern åker
      Västdjuråkern åker
      Västergärdena åker
      Västeråkern åker
      Västeråkern åker
      Västeråkern åker
      Västeråkern åker
      Västeråkern åker
      Västerån å
      Västerån å
      Västerängena odlingar
      Väst gatan väg
      Västgärdmyrarna odlingar
      Västgärdsåkern åker
      Väst i backen skogsmark
      Väst i backen höjd
      Väst i berget berg
      Väst i byn del av by
      Väst i bäcken bäck
      Väst i gärdet åker
      Väst i riset del av by
      Väst i åkern åker
      Väst i åkern åker
      Västlindan åker
      Väst lindorna åker
      Västlindsån å
      Väst med sjön område i by
      Västtjärnåkern åker
      Västra åkern åker
      Västrädet åker
      Väströdsbäcken bäck
      Västtjärn tj.
      Västtjärn tjärn
      Västtjärnsberget berg
      Västtjärnsberget berg
      Västtjärnsbäcken bäck
      Västtjärnsdammen myr
      Västtjärnsmyrorna myr
      Västänget åker
      Västängsgärdet åker
      Vävarsbacken äng
      Vörtgropen dal
      Ygglingbäcken bäck
      Ygglingsbäcken bäck
      Ytter-, se Utar- Saknas
      Yttermomarken by
      Yttre vägen körväg
      Yvst gärdet åker
      Yxberget berg
      Yxberget berg
      Yxberget slog
      Yxbergsklitten del av Yxberget
      Yxbergsängena f.d. slogängen
      Yxbergsänget slog
      Yxbodkvarnen skvaltkvarn
      Yxbod vägskälet vägskäl
      Yxbäck bäck
      Yxbäck bäck
      Yxbäck(en) Våtåns övre lopp
      Yxbäckbron bro
      Yxbäcksängena ängsmarker
      Yxen sjö
      Yxen sjö
      Yxen åker och äng
      Yxhammarsbacken backe
      Yxhammarsgärdet åker
      Yxhammarsåkern åker
      Yxhammarsänget slog
      Yxhol höjd
      Yxänget åker- o. slogmark
      Åbron bro
      Ågatan åker
      Ågatan väg
      Ågatan åker
      Åj(er)sheden parti av Heden
      Åjsgärdet åker
      Åjsänget slog
      Åkerbacken backe
      Åkerbacken landsvägsbacke
      Åkerbäcken bäckdal
      Åkermyren myr
      Åkers klitten nordligare parti av Källberget
      Åkers tjärnen tjärn
      Åkers tjärne(n) tjärn
      Åkers ön höjd
      Åkers ön höjd
      Åkers ön »ö»
      Åkervägen åkerväg
      Åkerötjärn Saknas
      Åkerlindorna åker
      Åkersbacken backe
      Åkerskvarnen skvaltkvarn
      Åkers tjärnen tjärn
      Åkers ön, se Åker halvö
      Åkhäll berghäll
      Åljerkesviken vik
      Ål Jerkes vik vik
      Åljerkesänget åker
      Ålsgrådan Saknas
      Ålsgrådan grund
      Ålsgrådängena slog
      Ålåkern åker
      Ålåkersgatan byväg
      Åmynnet mynning
      Ån Saknas
      Ån Saknas
      Ån Saknas
      Ånnbobackgärdet åker
      Årbo-sjön sjö
      Årbosjön Saknas
      Årbysjön Saknas
      ?Årängena ängsmark
      Årängena ängsmarker kring Svartån
      Årängena slog
      Åränget mark
      Åränget åker
      Å(r)änget skog
      Årängsbacken backe
      Årängsbacken vägbacke
      Årängsgropen grop?
      Årängshagen skog (förr hagmark)
      Årängsån Saknas
      Årängsån å
      Åröder ängs- o. åkermark
      Åröden åker
      ?Årödsbäcken bäck
      Årödsån parti av Histagsbäcken
      Årösån bäck
      Åsberget berg
      Åsberget berg
      Åsberget berg
      Åsbergsgruvan gruvhål
      Åsbäck bäck
      Åsbäckänget skogsmark
      Ålsgrådan gråda
      Åshol åker och äng
      Åskakberget berg
      Åskakbäcken bäck
      Stora Åskaken sjö
      Åskaken, Stora, (Mellan-) o. Lilla sjöar
      Åskaken sjöar
      Åskaken, Lilla sjö
      Åskaken, Mill sjö
      Åskaken, Stora sjö
      Åskaksmyran myr
      Åskaklygnet lugnvatten
      Åskakmyren myr
      Åskaksundet lugnvatten
      Åsledsberget berg
      Åsledsberget berg
      Åsledsberget, lilla berg
      Lilla Åsledsberget berg
      Åsledsbäck biflöde
      Åsleds(myrarna)- myren, Stora o. Lilla delvis odlade myrar
      Åsledsmyren, Stora o Lilla myrar
      Stora Åsledsmyren en av åsledsmyrarna
      Stora Åsledsmyren myr
      Åsledsmyran, lilla myr
      Lilla Åsledsmyren en av Åsledsmyrarna
      Lilla Åsledsmyren myr
      Åsledsmyran, stora myr
      Åsbäckänget åker
      Åsmyr(en) åsar
      Åsmyran myr
      Åänget slog
      Åängsgruvan gruvhål
      Åsängsåkren åker
      Ädellindan åker
      Ågnaren åker
      Ågnaren ängsmark
      Ägorna åkerjord
      Äjen sjö
      *Älgasviarna allmänning
      Älgberget berg
      Älgberget berg
      Älgbergsbråten skogsmark
      Älgbergs bråten gammal ängsmark
      Älgbergs bråten skog
      Älgbergsbäcken bäck
      Älgbergsbäcken bäck
      Älgbergsmyren myrsträckning
      Älgbergsmyrorna myrar
      Älgbergs tjärnarna tjnar
      Älgbergs-åsen ås
      Älgbergsåsen grusås
      Älgbergs åsen sandås
      Älgmyren myr
      Älgmyr myr
      Älgmyrtjärnen tjärn
      Älgviken vik
      Ällas Karis kyrka flyttblock
      Älvbackarna erosionsdalar
      Älven Saknas
      Älven = Österdalälven Saknas
      Älvgärdet åker
      Älvgärdet åker
      Älv loken vik
      Älvskäret sandbrink
      Älvskäret del av älvstrand
      Älvtjärn vik
      Älvtjärnen vik
      Älvåkern åker
      Älvåkern åker
      Ängarna Saknas
      Ängena slog
      Ängesberget berg
      Ängesbron bro
      Ängesbron bro
      Ängesbäcken bäck
      Ängesbäcken bäck
      Ängesbäcken bäck
      Ängesbäcken bäck
      Ängesbäcken bäck
      Ängesgranen gran
      Ängesgropen grop
      Ängesgärdet åker
      Ängesgärdet åker
      Ängeshagen skog
      Ängeskällan bäck
      Ängeslanden slog och skog
      Ängestjärn tj.
      Ängestjärn tjärn
      Ängestjärnsmyren myr
      Ängesstycket åker
      Ängesåker åker
      Ängesåkern åker
      Ängesåkern åker
      Änget Saknas
      Ängsbacken tvär lutning
      Ängsbäcken bäck
      Ängsbäcken bäck
      Ängsfallet skog
      Ängstjärnen tjärn
      Ängsåkern åker
      Ängsåkern åker
      Änkåkern åker
      Ärten sjö
      Ärtgärdet åker
      Ärt-knubben bergshöjd
      Ärtleds Fisklösen tj.
      *Äspessveden lövskog
      Äspnäset åker
      Öbäcken däld
      Ön Saknas
      Ön ö
      Ön parti av älvstrand
      Ön(a) åker (förr sloge)
      Öratj., se Öradtjärn tjärn
      Öra(d)tjärn tj.
      Öra(d)tjärn tj.
      Öra(d)tjärn tjärn
      Öradtjärnen tjärn
      Öradtjärnen tjärn
      Öradtjärnen tjärn
      Öradtjärnen tjärn
      Öra(d)tjärnsbäcken bäck
      Öradtjärnsbäcken bäck
      Öradtjärnsbäcken bäck
      Öralbäcken bäck
      Öralbäcken bäck
      Örartjärn. lilla tjärn
      Örartjärn, stora tjärn
      Öratjärn(arna) tjnar
      Lilla Öratjärn tjärn
      Stora Öratjärn = Oratjärn Saknas
      Öregrund barack
      Örjasänget slog
      Örknall höjd
      Örknallen skogshol
      Örnsberget berg
      *Örnsberget berg
      *Örnsmyran myr
      Örtgårdsmyran myr
      Öråsarna sandåsar
      Ösarvet åker
      Ösarvsbäcken bäck
      Ösjön sjö
      Ösjön sjö
      Öst i åkern åker
      Öst på Heden åkrar
      Östanholsbäcken bäck
      Östanholsviken Saknas
      Östanholsviken vik
      Östanholsåkern åker
      Östanmorsbron f.d. kavelbro
      Östanmorsbron bro
      Östanmorskvarn kvarn
      Östanmors vägskälet vägskäl
      Östanmorsängena ängsmarker
      Österbäck bäck
      Österdalälven, se Älven Saknas
      Östergärdet åker
      Österviken vik
      Österviken vik
      Österviken vik
      Österåkern åker
      Österåkern åker
      Österåkern åker
      Österåkern åker
      Österåkern åker
      Österåkern åker
      Österåkern åker
      Österåkern åker
      Österäng- Saknas
      Österänget åker
      Österänget slog
      Österängsknippan åker
      Österängskällan källa
      Österängsmyran myr
      Östholsbäcken bäck
      Östholsviken vik
      »Öst å backar(na)» utsiktspunkt
      Öst i byn del av by
      Öst i gärdet åker
      Öst i källan källa
      »Öst i marken» skogen
      Öst i marken slog
      Öst i myran myr
      Öst i åkern åker
      Öst i åkern åker
      Öst i Österåkern åker
      Öst mellan dal
      Öst å backarna höjd
      Öst å grundet grund
      Öståkern åkerområde
      Ösänget åker
      Överholsåkern åker
      »Övermoheden» Saknas
      »Övermoskogen» Saknas

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.