ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mora socken : Mora och Orsa tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2
Namntabell 3
Namntabell 4

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(4) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 599 Naturnamn : 3190 Bebyggelsenamn : 350 Naturnamn : 1396
Förkortningar förteckning Abborrnäs, lilla udde Mora sn Saknas »A» Saknas
Förkortningar förteckning Abborrnäs, Stora udde Mora sn Saknas Abborrbyttan del av Oxbergssjön
Förkortningar förteckning Abborrtjärnen tjärn Mora sn Abborrbäcken vdr
Förkortningar förteckning Abborrtjärnen tjärn Moramål Saknas Abborrhålet fiskeställe
Förkortningar förteckning Abborrtjärnen tjärn Mora sn Abborrkammaren fiskeställe (hål)
Förkortningar förteckning Abborrtjärnen tjärn Mora sn Abborrnäs (el .Abborrnäsudden) näs
Mora sn Abborrtjärnen tjärn Mora socken Abborrnäsudden näs
Mora sn Abjännbjär höjd /Se Mora socken Abborrtjärn tj.
Mora sn o tg *Achsehälla berg beckbuttar inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Mora sn Acksibodarna fäbodar beckbuttar inbyggarbeteckning Abborrtjärn tj
Mora socken Acksikvarnen kvarn bergkarlar inbyggarbeteckning Abborrtjärne tj.
Mora sn Acksimyrarna myrar bergsar inbyggarbeteckning Abborrvik vik
?Mora sn Acksisjön sjö bjärkarlar inbyggarbeteckning Abborrviken vik
Mora sn Acksisjön Saknas bonäsar inbyggarbeteckning Abbotkäld myrkälla
Mora sn o. tg Acksitjärnen tjärn bonäsar inbyggarbeteckning Acksi- l. Aximyren myr
Mora sn Acksitjärn Saknas fjärga -or inbyggarbeteckning Acksisjön Saknas
Mora sn Acksiån å fjärga Saknas Acksisjön sjö
Mora sn Aermot, se Årmot gränsmärke fjärgig Saknas Acksitjärn(en) Saknas
Mora socken Agenmyren äga färnäs(e) inbyggarbeteckning Acksisån vdr
Mora socken +Ager-tón, se Havertån fägata garskarl inbyggarbeteckning Acksisån vdr
Mora sn o. tg *Agerto´n gata /Se garsvargar inbyggarbeteckning Agergärdet åker
Mora sn o. tg Agerton gata /Se gofskarlar Saknas Ajndjkvarn Äng(e)- f. skvalta
Mora sn Åkberg äga Gopshus Saknas Akelåsen berg
Mora sn Akelbjörk terräng? Gopskarl-ar inbyggarbeteckning Alderback höjd
Mora sn Akelkätte äga (åker) hemus(e) -ar inbyggarbeteckning Alderlok vattensamling
Mora sn Akelkätte äga; åker, slog israkke -ar inbyggarbeteckning »Alderängarna», se Aldrajer Saknas
Mora sn Akelkätte äga; åker isundar inbyggarbeteckning Alderänget (ängsmark)
Mora sn Akelåsbäcken bäck itiåtar inbyggarbeteckning Aldrajbröt snedväg (backe)
Mora sn Akelåsen ås kilar inbyggarbeteckning Aldrajen = Aldrajer Saknas
Mora sn Alderbacken äga; slog, åker kråkbergsar inbyggarbeteckning Aldrajer sanka ängsmarker
Mora sn o. tg Alderhol äga kråkor inbyggarebeteckning Aldrajer Saknas
Mora sn o. tg Alderhol äga; åker lundkarl-ar inbyggarbeteckning Aldrajer = Alderängarna Saknas
Mora sn Alderhol åker /Se långlets inbyggarbeteckning Aldrajer kråkbg
Mora sn Alderkätte äga långletskarl inbyggarbeteckning Aldrajer = Alderänget äng
Mora sn Alderkätten äga; åker, slog läd(e)skarl-ar delägare Allasmyr (änge)
Mora sn o. tg Alderlok äga Mora grisarna inbyggarbeteckning Allasmyren (myr)änge
Mora sn och tg Alderolsäng slogmark /Se Mora-karl inb. Allas ögon f.d. sloge
Mora sn o. tg Alderolsänge äga Mora-karl ortbonamn Allmangölen lugnvatten
Mora sn o. tg Alderris äga Morakarl ortbonamn Allmanvägen gammal skogsväg
Mora sn o. tg Alderris slogmark /Se morakarl ortbonamn Allmanvägen gamla landsvägen
Mora sn o. tg Alderrönning äga; slog morakarl inbyggarbeteckning Ambergsbäcken, se Åmbjärsån Saknas
Mora sn o. tg Alderrönning äga; myrslog Mora-människa ortbonamn Amundberg = Amundberget Saknas
Mora sn o. tg Alderängarna terräng morkarl inbyggarbeteckning Amundberget berg
Mora sn Alderänge -t äga; slog mor(a)karl inbyggarbeteckning Amundbäcken bäck
Mora sn Alderäng änge morkarlar inbyggarbeteckning Amundheden = Amundberget Saknas
Mora sn Alderänge äga; slog Morkarl-kulla kulla Andersåker åker
Mora sn Alderänget(t) äga; slog myrkarl-ar Saknas Andholmen h.
Mora sn o. tg Alderängen äga; åker mörkarl-ar inbyggarbeteckning Andra tjärnen en av Tjärnarna
Mora sn Alderänge -t äga nordbyggar inbyggarbeteckning Andra tjärnen del av Grönängen
Mora Saknas Alderänget änge norsar inbyggarbeteckning Andra udden udde
Mora sn Alderänget äga nusnäs(e) inbyggarbeteckning Ansbäck vdr
/Mora/ sn Alderänge(t) äga; slog nusnäsfjärgor inbyggarbeteckning Aratstjärn, se Åråstjärn Saknas
Mora sn o. tg Alderänget äga; slog nusnäskarl Saknas Arbacken backe
Mora sn Alderänge -t äga; slog nusnäskarl Saknas Argatan, Har- väg
Mora sn Alderänget ägonamn /Se näskarl inbyggarbeteckning Arkenborg = Herrkumberget Saknas
Mora sn Alderängarna, se Aldrajer deltaland nörd(er)byggar inbyggarbeteckning Arkenberg bg
Mora sn Alderängen ängsmark orrar inbyggarbeteckning Arken- berget berg
Mora sn Alderängena ägonamn /Se ovantillskarl-ar inbyggarbeteckning Arn ?Aren näs
Mora sn o. tg Alderöja ängsmark oxbergs(e) -ar inbyggarbeteckning Arnefly myrfly
Mora sn Aldrajbröt väg /Se oxbergskarlar inbyggarbeteckning Arvet åker
Mora sn o. tg Aldrajer ängsmark Ryss-karl inbyggarbeteckning Arvik, -viken vik
Mora sn Aldrajer deltaland /Se rysskarlar inbyggarbeteckning Ar- l. Harviken vik
Mora sn Aldrajer deltaland /Se råbockar inbyggarbeteckning Arvsmyren myr
Mora sn Aldrajer deltaområde /Se selbäckskarl-ar delägare, inbyggarbeteckning Aråkern, Har- åker
Mora sn o. tg Aldräj, se Aldrajer deltaland strandkarlar inbyggarbeteckning Askfat holme
Mora sn o. tg Alin äga; slog sudbyggar inbyggarbeteckning Assbäck Saknas
Mora sn Allan å sälkarlar inbyggarbeteckning Ass- l.? Hassheden åker
Mora sn Allasmor äga; slog söderbyggar inbyggarbeteckning Asunden, Lilla en av Asundarna
Mora sn Allasmyr -en äga; slog toskar inbyggarbeteckning Lilla Asunden berg
Mora sn Allasmyren äga Trusk f. inbyggarbeteckning - gårdsnamn? Asunden, Lilla berg
Mora sn Allasmyren äga; slog vargar inbyggarbeteckning »At-i käsam» myrmark
Mora sn Allasmyren sankmark Vika-karl inbyggarbeteckning At-i-ogum strandslåtter
Mora sn o. tg Allasmyren myr Vika-karlar Saknas Attesbäck vdr
Mora sn Allasänget äga; slog vik(a)karl-ar inbyggarbeteckning Attesmyr myr
Mora sn o. tg Allmanvägen f. klövjeväg /Se Vika-karlmål Språk Attåniåsen berg
Mora sn *Allmänvägsledan gränsmärke västbygge -ar inbyggarbeteckning Ausgärdsmyren markområde
Mora sn ?Allor -na äga vättnäs(e) inbyggarbeteckning Aven vattenvik
Mora sn o. tg *Almarken råmärke vättnäs(e) -ar Saknas Avfliot myr
Mora socken Saknas Altaret söndagssovhol /Se vättnäskarl inbyggarbeteckning Avskak-, se Åvskåkå Saknas
Mora sn Altaret sovhol /Se vättnäskarl inbyggarbeteckning Avskakan Saknas
Mora sn Altartjärnen tjärn ö-karl inbyggarbeteckning Avskakan Saknas
Mora sn Amundberget berg ökarlar inbyggarbeteckning Avskaken Saknas
Mora sn Amundbäcken bäck ökarlar inbyggarbeteckning Avskaken sjö
Mora sn Amuntionskätte äga; åker, slog östbygge -byggar inbyggarbeteckning Av- l. Havtjärn tj.
Mora sn o. tg Amuntionskätte äga; åker, slog östnorsar inbyggarbeteckning Avtjärnarna, Stora och Lilla tjärnar
Mora sn o. tg Amuntionskätte äga; åker, slog övradskarlar (yvrads-) inbyggarbeteckning Avtjärnsbäcken vattendrag
Mora sn Amusgärde äga; åker, slog Ab(b)alsvrån gårdar Avundsjukan ängssloge
Mora sn Anders-Ersvägen: Saknas Abals- el Abbalsvrån bydel Avundsjukan = Färnäshagen Saknas
Mora sn Andersgrävning äga; åker Abrams »Abrahams» gårdsnamn Avundsjukan åker
Mora sn ?Anderstäppan äga Acksi fäb. Avundsjukan slogm.
Mora sn o. tg Andersåker äga; åker, slog Acksi gårdar Avundsjukkätten odlad del
Mora sn Andersåker äga; slog Axi fäb. Axi Saknas
Mora sn Andersåker äga Acksibodarna fäbodar Axi sjö
Mora sn Andersänge -t äga Axibodarna Saknas Axi Saknas
Mora sn o. tg Andholmen: Saknas Acksikvarnen kvarn Axibjär berg
Mora sn Andholmen holme Amberg fäb. Axiholmen holme
Mora sn /Se Andkätte äga; åker, slog Amberg fäb. Axisjön sjö
Mora sn Andljusen sjö Ambergs fäb. Axisjön sjö
Mora sn Andåker äga; åker, slog Anderslissel gårdsnamn Axisjön se Axi sjö
Mora sn Ane fljot sank mark Anders-Olso gårdsnamn Lilla Axisjön del av Axisjön
Mora sn Angården äga; åker, slog Anus f. gårdsnamn Axistjärn(an) tjärn
Mora sn o. tg ?Anisholm(e) äga Anus-gårdarna gårdar Axistjärn Saknas
Mora sn o. tg Anisholm äga; slog Aplona (gårdsnamn) Axisvägen fäbodväg
Mora sn o. tg Anisholm äga Aplonås äldre gårdsnamn Axitjärn = Axisjön Saknas
Mora sn o. tg Anjosvarden berg Aron- gårdsnamn Axitjärn, se Axi sjö
Mora sn Anjosvarden berg Ass- släktnamn Axiån å
Mora sn Anjusvarda berg berg »Att-i-gardim» gård Axiån vattendrag
Mora sn *Anlesjön sjö Att-å backen gård »B» Saknas
Mora sn *Annesiön sjö Axi fäb. Backkätte åker
Mora sn *Annesjön sjö Axi fäbodar Backstädjan vägbrink
Mora sn Annisjön, eg. Äng(e)siön? Saknas Axi fäbodar Ba(d)stu(gu)backen, se Bastubåck Saknas
Mora sn Annisjön Saknas Axibodarna fäb. Ba(d)stubacksbron bro
Mora sn o. tg Annlarstäkt äga; slog Axibodarna fäbodställe *Banlok, Barn- nu obruklig ben. på loke
Mora sn Anusbacken äga; åker Axibodarna Saknas Banloksvad biflöde
Mora sn Anusbacken äga Axi fäb., se Acksibodarna Saknas Banlokssvad dal
Mora sn o. tg Anusgärde äga; åker Axi fäb., se axibodarna Saknas Banlokssvad bäckdrag med loke
Mora sn Anusgärde äga; åker Back- gård ?Ban(d)tjärn tj.
Mora sn Anusgärde äga; åker Back- gårdsnamn Banntjärnvik vik
Mora sn Anusgärd äga /Se Backas- gårdsnamn Bansassol l. -asshål Saknas
Mora sn Anushagen äga; slog Backen del av by Barbro-, se Barbu Saknas
Mora sn o. tg Anushagen äga; åker, slog (Väst i) Backgården gårdsnamn Barbrobäck biflöde
Mora sn Anushagen äga; slog Backtysk gårdsnamn Barbubäck bäck
Mora sn Anushagen äga Badstubacken kvarter Barbubäck bäck
Mora sn o. tg Anushagen äga /Se Badstubacke (-en) del av Morastrand Barbubäck lopp av Hållindån
Mora sn o. tg Anusholm äga; slog Barbro- gårdsnamn Barbutjärn Saknas
Mora sn o. tg Anusholm(e) äga Barbro gårdsnamn Barkkällan k.
Mora sn o. tg Anuskätte äga Barbrohol Saknas Barnhällskitt odling
Mora sn Anuskätte äga; åker Barb(r)oholen gård Barnhällssten (nu bortsprängd) sten
Mora sn Anusstam äga; slog Bengts- gårdsnamn Barnkällan k.
Mora sn o. tg Anustomt äga; åker Benskålen f.d. benhus Basholm h.
Mora sn Anustomt äga; slog Berget = Södra Bomansberg fäb. Saknas Bastubacken del av Morastrand
Mora sn o. tg Anustomt äga /Se Berget by Bastubåck backe
Mora sn o. tg Anusviken vik Berget fäb. Bengtssveden f. skogsänge
Mora sn Apaldkätten äga; slog (Bort i ) Berget Saknas Bentjärn(an) tjärn
Mora sn Apladugärde äga; åker Bergkarlås by Bentjärn Saknas
Mora sn o. tg Appelgård äga Berghol Saknas Bentjärn Saknas
Mora sn ?Appelkätte äga Berg-hol gårdkl. Bentjärnsknäppa backe
Mora sn ?Appelkätte äga; slog Bergkarlås by Bergkarlåsfloten = Åskarlmyren Saknas
Mora sn Aplonasgrävning äga; åker Bergkarlås by Bergkarlåsflyten odling
Mora sn o. tg Aplonasgrävning äga; åker Bergkarlås by Bergkvist-kitten odling
Mora sn Aplonastomt äga; åker, slog Bergkarlås by Bergtjärnarna tjärnar
Mora sn Aplonastomt äga; åker, slog Bergkarlås by Bergtjärn tjärn
Mora sn Aratstjärn, se Åråstjärn tjärn Bergkarlås by Bergtjärn, se Bjärstjärn Saknas
Mora sn Arkkätte äga; åker o. slog Bergkarlås poststation Beriholsbäcken biflöde
Mora sn *Arnabiærtabergh berg /Se Bergsmans- gård Beri(h)olsån fortsättning av Bossån
Mora sn Arnberget berg Bergsäng gd? ?Beritåstjärn Saknas
Mora sn Arntjärnen tjärn Berihol gårdklase Berntjärn, se Bantjärn Saknas
Mora sn Arpkätte äga; åker Berihol gårdkl. Bessbodarna sloge
Mora sn Arpkätte äga; åker Beri(h)ol gårdklase Bestvägen gammal genväg
Mora sn Arv-Andersmyren myr Berihol förr fäbodställe, nu gårdar Bergsmanskvarnen f.d. kvarn
Mora sn Arvet äga; åker o. slog Beritos- gårdsnamn Bindberg höjd
Mora sn o. tg Arvet äga Beritås äldre gårdsnamn Bingan åkermark
Mora sn Arvet äga; åker Bjäns äldre gårdsnamn Bingen åker
Mora sn Arvet äga, åker Bjöns- (skriftligt) gårdsnamn Bjennarvsbäck vdr
Mora sn o. tg Arvet åker /Se Björka (Börka) fäb. Bjennasbäck bäck
Mora sn »Söder i Arvet» äga; åker o. slog Björka fäb., se Björka Saknas Bjorbäcken bäck
Mora sn Arvgärde äga Björkboden slåtterbod Bjorbäcksvik vik
Mora sn ?Arvgärde äga Björkhaga parti av Selbäck Bjoser Saknas
Mora sn Arvgrävning äga; åker o. slog Björnarv = Björnarvet fäb. Saknas Bjoset Saknas
Mora sn Norra Arvgrävning äga; åker, slog Björnarvet gammalt prästfäbodställe Bjoset sjö
Mora sn Södra Arvgrävning äga; åker o. slog Björnarv(et) fäbodby Bjos(et) Saknas
Mora sn o. tg Arvhagen äga Björns gårdsnamn Bjoset sjö(ar)
Mora sn o. tg Arvkätte äga *Björnsälen fäb. Bjosi-bäck vattendrag
Mora sn Arvkätte äga; slog Björsbåck gård Bjosibäcken Saknas
Mora socken Arvsdiken terräng Blomgård g. Bjur- Saknas
Mora sn Arvshagen äga; slog Blund- gårdsnamn Bjurnäs Saknas
Mora sn Arvshagen äga Blundans- gård Bjusarna l. Bjusen Saknas
Mora sn o. tg Arvskätte äga; åker Blåsenkupp backe (rund höjd) med gård Bjuset sjö
Mora sn o. tg Arvskätte äga; slog Blämgård g. Bjäkenbacken skoltomt
Mora sn o. tg Arvsmyren sank mark Blängsta Saknas Bjäkenbäck bäck
Mora sn o. tg Arvsmyren myr /Se Bockas gårdsnamn Bjällnäs näs
Mora sn o. tg Arvsänge äga; slog Bogg- gårdsnamn Bjällnesmöri åker
Mora sn o. tg Arvsänget äga; slog Bogg- gårdsnamn Bjällnesviken vik
Mora sn o. tg ?Arvtör äga; åker Bogg (Bågg) gårdsnamn Bjällnäsviken vik
Mora sn Arvåker äga Bogg- vanl. släktnamn Bjännkällan källa
Mora sn Arvåker äga; åker, slog Bogg gårdsnamn Bjänntjärnsbäcken vdr
Mora sn Arvåker äga; åker Bogg(a) gårdsnamn Bjänsåsmussen odling
Mora sn Arvänget äga Boggannanders- gård Bjärger plats för tilltänkt fäbodställe(?)
Mora sn /Se Norra Aråker äga Boggback(en) gårdklase Bjärkallback backe
Mora sn Södra Aråker äga Bogghed del av by Bjärstjärn = Bergtj. Saknas
Mora Saknas Aränget äga; slog Boggkull- gård Bjärustjärn tj
Mora sn o. tg /Se Asjonsåker äga Bogglars- gård Bjärustjärn tj.
Mora sn /Se +Askbäck Saknas Boggpers-gård(en) gård Bjärustjärn tj
Mora sn /Se Askfatet holme Bokus gårdsnamn Bjärustjärn Saknas
Mora sn /Se *Askebäcksten råmärke Bomansberg fäbodar Bjärustjärn = Bergtj. Saknas
Mora sn /Se Askkätte äga Bonäs by Bjärskaftet del av Gofsbgt
Mora socken /Se Aspkätte äga; åker Bonäs by Bjärsmyr(en) odling
Mora sn /Se Aspkätte äga Bonäs by Bjärstjärn tjärn
Mora sn /Se *Aspnäset näs Bonäs by Bjärsänget änge
Mora sn /Se Asshed äga; åker Bonäs by Bjärustjärnbäcken = Abborrbäcken bäck
Mora sn /Se Asskätte äga Bonäs by Bjärustjärnen Saknas
Mora sn /Se Assmatstomt äga; åker Bonäs by Bjönnklikt bergshöjd
Mora sn /Se Asunden, Lilla berg Bonäs by Bjönnkäldbackarna vägbackarna
Mora sn o. tg Asunden, Lilla o. Stora berg Bonäs by Bjönnkällan källa
Mora sn /Se Asunden, Stora o. Lilla höjder /Se Bonäs by Bjönnmyren skog (förr odling)
Mora sn /Se Avan vik Bonäs by Bjönnrovi l. Björnröven Saknas
Mora sn /Se Avan äga Borglok gård Bjönnrovi l. Björnröven plats kring Vinässågdammen
Mora kyrka Saknas Aven äga; slog Bort i gården gård Bjönnrovssågen såg
Mora kyrka kyrka /Se Averkätte äga Brask gårdsnamn Bjönnsbäck bäck
Mora sn Avfljot sank mark Brask- gård Bjönnån biflöde
Mora sn Avskakaren sjö /Se Brask- gårdsnamn Björkbodslogen sloge
Mora sn Avskakbäcken bäck Broåker bebyggelse Björkbodslåtten slått
morakarlar inbyggarbeteckning Avskaken, norra sjö Brunns- gårdsnamn Björkboslogen sloge
»Mora mygg» inbyggarbeteckning /Se Avskaken, södra sjö Brun(n)s- gårdsnamn Björk-gata(n) gata
Nordbyggar inbyggarbeteckning Avskaken, Södra sjö Brunnvasselbodarna fäbodar Björkholen skogsmark
+norrbyggar inbyggarbeteckning Avskakflyt sank mark Brunnvasselbodarna fäb. Björkholmen holme
oxbergskarl inbyggarbeteckning Avtjärnarna tjärnar Brun(n)vasselbodarna fäbodar Björkskog slått
oxbergskarlarna inbyggarbeteckning Avtjärnen, Lilla tjärn Brygt- släktnamn *Björkån Saknas
sunnbyggar inbyggarbeteckning Avtjärnen, stora tjärn Brygt- gård Björnarvet odling
vikakarlar inbyggarbeteckning Avtjärnsbäcken bäck Brygt- gårdsnamn Björnarvsdypylen djup åder
Gårdsnamn Saknas Avundsjuka(n) äga Brygtanders- gård Björndiksovholen sovhol
Saknas Saknas Avundsjuka(n) äga; åker Brymsgård gård Björnmoren skogsmark
*Aa Saknas Avundsjukan äga Bränd- gårdsnamn Björnmyren myr
*Abjen gårdsnamn /Se Avundsjukan äga; åker Bränd- gårdsnamn Björnmyren myr
Acksi gd Avundsjukan äga; slog, åker Bränd gårdsnamn Björnmyrsbäcken bäck
Acksi gd Avundsjukkätte äga Brändkvarn Saknas Björnmyrskällbäcken = Björnmyrsbäcken Saknas
Acksi fäb. /Se Axemyren myr Brändkvarn(en) gammal kvarn Björnmyrskällan, (Bjännmörs- l.) källa
Acksibuvallen Saknas Axi beb. /Se Bud äldre gårdsn Björnröven = Björnån Saknas
Amberg fäb. Axiberg berg Budberg prästfäbodställe Björnröven vattendrag
Ambergs fäbodar fäb. Axisjön sjö Budsäl fäb. Björnsbäck vdr
Amerika torp /Se Axisjön sjö Budsäl förr rastställe Björnsbäck vattendrag
Anas gårdsnamn Axisjön sjö /Se Budsäl (by och) fäb. Björnstäpp(an) förr äng- o. åkermarksomr, nu skogsbev. hästhage
*Anskioness Saknas Ax-sjön sjö Budtäppan gårdsområde Björnstäpp(an) åker- o. hagmark
Anus gårdsnamn /Se Backa äga; slog o. åker Bullas gårdsnamn Björnsälvägen väg
Anusgård gård »Söder i Backa(r) äga; åker o. slog Bullas- gård Björntjärn, Stora (o. Lilla) tjärn(ar)
Anusgård gård ?Backalänget äga Burtus- gårdsnamn Stor-Björntjärn tjärn
Anusgård gård Backar -na äga; åker o. slog Bus- gårdsnamn Björntjärn, St. och Lilla tjärnar
Anusgården gård Backar äga: slog Bussel fäbodar Björntjärn = Bentjärn? Saknas
Anusgård gård Backarna äga Bygget gård Björntjärn Saknas
*Apelun gårdsnamn /Se Backasänge slog »Byhed» del av by Björnudden udde
Aplonasgård gård ?Backbod slog »Byn» Saknas Björnån Saknas
Aplonasgård gd /Se Backen äga Byril-gård g. Björnån Saknas
Aplonås gårdsnamn /Se Backen äga; slog Byril-gård(en) försvunnen gård Björnån å
Aplonås gårdsnamn /Se Backen äga; slog, åker Bäckas- gårdsnamn Björnåsen (L. o. St.) berg
Aron gårdsnamn Backen äga; slog, åker Båckas- (l. Backes-) gårdsnamn Björnåsen ås
Aron gårdsnamn Backen -an äga; åker Bång gårdsnamn Björnåsen ås
+Arvet f.d. fäb. /Se Backen äga; åker, slog Bång- gårdsnamn Lilla Björnåsen ås
Arvgård gård Backen äga Båsta gd? Björnåsen, Stora berg
Arvgård gård Backen äga Bäck gårdsnamn Björnåsen åssträckning
Arvgård gård Backen åker Bäck = S. Selbäck fäb. Bjös, Stor och Lillbjös Saknas
Arvgård(en) gård Backen äga; slog Bäck parti av S. Selbäck Blandtjärnsröset råmärke
Assmas gårdsnamn /Se Norra Backen äga; åker o. slog Bäck (Bäcke skr.) gårdsnamn Blandtjärnsåsen berg
Axesäl fäb. »Utom Backen» äga; åker Bäck-kvarn kvarn Blisterholmen holme
Axi fäbodar »Söder i backen» äga; slog Bäckebo gård Blisterholmen h.
Axi (sjö o.) fäb. Backen i Sparr äga Bälter- gård Blixtholmen, se Blisterholmen Saknas
Axi (fäb.) Backbod äga Bälter- gårdsnamn Blomsteränget gräsmark
Axi fäb. Backgrav äga; slog Bälter- gård Blomsteränget f.d. änge
Axi fäb. Backgrav äga, slog Bältergård(en) ödegård Blåbärsön holme
Axi, Axe fäb Backgrop äga, slog Bälter-röjning gårdsnamn Blådjupet gölja, med sloge
Axi fäb. Backgrävning äga; åker, slog Bärs gårdsnamn Blålusbacken backe
Axi fäbodar fäb. Backgrävning äga; åker o. slog Bäse- släktnamn Blämkäldbäcken bäckdrag
Axie fäb. Backgärde äga; åker Böl- gårdsnamn Blämkällan källa
Axi fäb. Backgärde äga; åker Böl-gård g. Blängstamn(et) ängsmark
Axi fäb. Backgärde äga Böl- släktnamn Blängstamnet slåtteränge
Axi fäbod ?Backgärde äga Böril- f.d. gårdsnamn Blängstaån å
*Axi (-säl) fäbodar Backgärde åker, slog Börka fäb. Blästerhol hol
Acksi fäb. Backkitte Saknas Börka fäbodar Blästerholen skogshol
Back (Båck) gårdsnamn Backkätte -n äga Börka fäb. Blästervallen gammal täktplats (sloge)
Back gårdsnamn /Se ?Backkätte äga Börksågen f.d. såg Bockskinnsbron bro
Backas gårdsnamn Backkätte åker Böss-gård gd? Bockskinnsvägen väg
Backas gårdsnamn Backkätte åker, slog Daddbodarna fäbodar Bod-, se bud Saknas
Backen del av by Backmyren äga; åker, slog Daddbodarna fäb. Bodarna åker
Backen del av fäb. /Se Backtomt äga; slog Daddbodarna fäbodar Bodgetmyr Saknas
Backen del av by Backtomt äga; slog Daddbodarna fäbodar Boghed(en) klase i Östnor
?Backgård gård Backvikåker äga Dala-Bonäs pst Bogghol höjd
Backgården gård Backåker äga Dala-Färnäs, se Färnäs pst Boggärde åkergärde
Backgård -en gård Backåker äga Dalen = Fudal fäb. Saknas Boggholmen h.
Backgård(en) gård Backåsänge slog Dalen fäbodar Boltdals-Filiberg del av Filiberg
*Bafsen by by? Badstubacksbron Saknas Dammar- gårdsnamn Bong-toget torg?
Bagg gårdsnamn Badstugan äga; åker, slog Datgården gård Bonäshästberget höjd
Barbro gårdsnamn Badstugan äga; åker Dejk- gårdsnamn Borgarvet f.d. myrslog
Barbro gårdsnamn Badstugrävning äga; slog Diken (namn på) gårdar Borgarvet slog
Barbrohol del av Vika Badstugukätte äga Djos parti av S. Selbäck Borgarvet änge
Barbrosgård gård Badstugukätte äga; slog Djos- gårdsnamn Born del av Skällnäs
»Barkarlås» by Badstugukätte äga; åker Djos- släktnamn Borsvik vik
Bengtsgården gård Badstugukätte äga; åker Djupsel f. fäb.? Borstnäs notvarp
Berghal(ån) by o. fäb. Badstugtäppan äga Djurkällan banvaktstuga Borstnäs Saknas
Berghol fäb. Badstukätte äga; slog Djurmåsön, se Isunda traktnamn Borstnäs(et) udde
Bergkarlås by Badstukätte äga; åker Dräng[mark] gårdsnamn Bort(a)-å-Bråttö notvarp
Bergkarlås by Badstukätte åker, slog Dräng gårdsnamn Bortersjön en av Ulvsjö-sjöarna
Bergkarlås by Badstukätte äga; åker Dräng-gården gd »Bort i backarna» del av Rostbgt
Bergkarlås by Badstugkätte äga; slog Dunkasbo gammal färjestuga Bort-i-näset odling
Bergkarlås by Badstugukätte äga; åker, slog Duvhol gårdar Bor- l. Båränget odling (med gård)
Bergkarlås by Badstuåker äga Dysper- gård Bosseldypyl dypel
Bergkarlås by Ba(d)stuänge -t äga Döss- gårdsnamn Bosån Saknas
Bergkarlås by Badstuänget äga Dössgården äldre gård Bo(s)sån del av vattendrag
Bergkarlås by Bagglarsvålen slogmark /Se Ebbsäl fäb. Bossån Saknas
Bergkarlås by Baggnäs äga; slog Ekitt- gård Bossån Saknas
Bergkarlås by ?Banel åker Eldris fäb. Bossån vattendrag
Bergkarlås by Barbrobäcken, se rotsjöbäcken å /Se Eldris fäb. Bossänget l. -ängerna björkris- och ängsmark
Bergkarlås by Barbrobäck äga Eldris fäbodar Bossängshylen djupt ställe i Bossån
Bergkarlås by Barbrokätten äga; slog Elin- gård Bossängsån = Bossån Saknas
Bergkarlås by Barbrostomt äga; slog Elin gårdsnamn *Botaränget = Botsänget Saknas
Bergkarlås by /Se Barbrostrand äga Elinjerk- gård +Botsleströmmen vattendrag
Bergkarlås by /Se Barbroänget sank mark Elinos- gårdsnamn Botsänge äng
?Bergsgården Saknas ?Barbäck äga Embes- gårdsnamn Botsänget = Bossänget änge
Bergsgård -en gård Barkbäck äga Embeshed del av by Botsängsån = Bossån Saknas
Bergsmans gårdsnamn /Se Barklok tjärn Enbys gårdsnamn Bottenlösan åker
Berihol fäb. +Barnhäll f. sten /Se Enebo gårdar Bramar f.d. änge
Berihol fäb. Barnhällkätte åker Espentäppan f. gårdsplats Bramar eller Brama skogsmark
Berihol bydel /Se Barnkällan källa /Se Fagerås fäb. Bramarbäcken vdr
Berihol del av by Barnloksvad vattensamling /Se Fageråsen Saknas Bramarsbäcken bäck
Berihol Saknas Barnlok(s)svad bäckdrag /Se Fageråsen fäbodställe Braskgröming åker- o slogm.
Berihols gård gård Barnsarshål ås /Se Fem gd Brattön, se Bråttön Saknas
*Beritås gårdsnamn /Se Bartskällan äga; slog Fem-gårdarna gårdar Bredänget änge
Bersgård gård Bastubacken backe Finn- gårdsnamn Bredänget slogänge
Bess gårdsnamn Bastubacken älvbacke Finn f. gårdsnamn Bredängsstigen gångväg
Bjäkenbacken Saknas Bastubacken strandremsa Finn- gårdsnamn Bresmyr myr
Bjänns gårdsnamn /Se Bastubacksbron bro Finn- gård Bridubäck biflöde
Bjäsar gårdsnamn Bastubacksbron älvbro Finn-fjärdelen del av Byn Bridubäcksängena slogäng
Bjänsås (Bjönsås) gårdsnamn /Se Bastubåck backe Finnsbåck g. Bridutjärn tjärn
Bjönns gårdsnamn /Se Bastubåck backe /Se Finnsgård Saknas Bringmor skog
Bjönnsbudi affär /Se Bastukätte äga; slog, åker Fjärgomes land öknamn på del av sn Brottbäcken bäck
Bjöns gd /Se Bastukätte äga; slog Flint- gård Brottbäcken biflöde
Bjönsgräfning el. Bjönsmatgräfning ägonamn /Se Bastukätte slog Fljot- l. Flytbodarna fäbodar Brottbäcksgraven djup sänka
Bjönsgården gård Bastutomt äga Fliotboden fäb. Broåkern åker
Bjönsmatgräfning el. Bjönsgräfning ägonamn /Se Bastugatan gata Flytaränget bydel Broåkern åkeromr.
Bjönsås, (Bjänsås) gårdsnamn /Se »Bretsdeel» ängsdel Flyten fäb. Brudbrottstallen fridlyst tall
Björka fäb. ?Begärde äga Flyten Saknas Bruderön, se Syderön Saknas
Björka fäb. Belsänget äga Flyten fäb. Brudhäll klippblock
Björka fäb. Bendiksgärde åker Flytnäs fäb. Brudskär(et) skär
Björka fäb. Bendiktsgärde äga; åker Flytnäs fäb., se Fljot- l. Flytbodarna Saknas Brudskär(et) skär
Björka fäb. Bendiktsgärde äga; åker, slog Flyttbrosågen f.d. såg Brudskäret skär
Björka fäb. Bendiktsgärde åker, slog Forskvarnen f.d. kvarn Brudstolen terrängparti
Björka fäb. Bendiksgärde åker Friar- gårdsnamn Bruer- l. Broaränget odling
Björkgård gård Bendiksgärde åker Frost- gårdsnamn Bruer- l. Broarängesbäcken bäck
Björkgården gård Benediktsgärde äga; åker Frost gårdsnamn Bruerängskällan källa
Björkgärdet Saknas Benediktsgärde äga; åker Frost gårdsnamn Bruksån = Jugån Saknas
Björnarv fäb. Benediktsgärde äga; åker Frost gårdsnamn Bruksänget änge
Björnarv Storgård fäbodgård Bengtasgrävning äga; åker, slog Frost- gård Bruksänget änge
Björnharv -arv fäb. Bengtasänget slog Frost- gårdsnamn Brundänget änge
Björnarvet fäb. Bengtsgrävning äga Frostann- gård Brunnarna myr med småkällor
Björnarvet fäb. /Se Bengtsgrävning äga; åker Frostkitten byklase Brunnbäck vdr
Björnarv -et fäbodby o. f.d. prästboställe /Se Bengtsgrävningen äga; åker o. slog Frostkätten del av by Brunnheden hed
Björnarvet, se *Björnbyn fäb. Bengt(e)sgrävning äga; åker Fu station Brunnmyren myr
*Björnbyn fäb. Bengttjärnen tjärn Fu kvarnställe Brunnmyren myr
Björns (Bjöns) gårdsnamn Bentjärnen tjärn Fu by Brunnmyren myr
Björns gårdsnamn Berget (del av Risabgt?) Fu by Brunnmyren odling
Björns gårdsnamn /Se Bergkarlbacke väg /Se Fu by Brunnmyr myr
Björns gårdsnamn /Se Bergkarlsåsen berg Fu by och järnvägsstation Brunnmyr myr
Björ(n)skog försv. gd? Bergkarlåsfloten terräng Fudalen fäb. Brunnmyren myr med odling
Björntorpet jägartorp Bergkarlåsflyt(en) äga; slog, myrslog Fudal fäbodar Brunnmyrsbäcken vattendrag
Björs gårdsnamn Bergkarlåsflyt äga Fudal Saknas Brunnmyrsbäcken vdr
Björsgård gård *Bergkarlåsfly kärr Fudal, se Fusågen Saknas Brunnmyrstjärnarna tjnar
Blecket fäb. Bergkarlåsflyt -en äga; myrslog Fulåberg fäb. Brunnmyråsen ås
Blomgård gård Bergkarlåsflyt(en) äga; slog, myrslog Fulåbjär fäbodar Brunnsmor f.d. änge
Blomgård gård Bergkarlåsflyt -en äga; slog (delvis myrslog) Fusågen såg? Brunnsmoren änge
Boda, se Fissareboda f. gd Bergkarlåsflyt -en äga Fåsmyren fäbod Brunnsänget holme
Boda, se Sennenboda Saknas Bergkarlåsflyten äga Fåsås fäb. Brunnvasselbodarna Saknas
*Boda Saknas Bergkarlåsflyt(en) äga; myrslog, slog Fåsås fäbodar Brunnvasselbodarna fäb.
Boda förr by Bergkarlåsmyren myrslog   Brunnvasselheden skogsmark
Boda, se Sebbenboda förr by Bergsbäcken bäck   Brun(n)vasseltjärn tjärn
Bogg gårdsnamn Bergsgärde äga   Brunnvasseltjärn Saknas
Bogg gårdsnamn Bergsgärde äga   Brun(n)vasselån biflöde
Bogg gårdsnamn Bergshagen äga; åker, slog   Brunnvasselån Saknas
Bogg gårdsnamn ?Bergshagen äga   Brunnvasselån Saknas
Bogg gårdsnamn Bergshagen äga   Brunnvasselån Saknas
Bogg gårdsnamn /Se Bergshansgärde äga   Brunnvasslen = Brunvasselån Saknas
Bogg gårdsnamn /Se Ber(g)shanskätte äga   Brun(n)vasselänget änge
Bogg-gård gård, slog Bergshanskätte äga   Brunnvasselänget änge
Bogg-gård g. Bergsmyren äga   Brunnvasselänget änge
Bogg-gård gård Bergstomt äga   Brunnvasslan Saknas
Bogg-gården gård Bergsåker äga; slog o. åker   Bryddju »notvarp»
Bogg-gård gård Bergsåker äga; slog   Bryggan notvarp
Bogghed by Bergtjärnen tjärn   Brynnbäcken vdr
Bogghed bydel Bergtjärnen tjärn   Brytjärn(an) tjärnar
Bogghed Saknas Bergtjärnsmyren sank mark   Brytjärn Saknas
Boggkitte Saknas Berigärde äga   Brytjärnarna Saknas
Bogglarsgård gård Berigärde äga   Brytjärnarna Saknas
Bogglarsgård gård Berihol äga; åker   Brytjärnen Saknas
Boggpersgård gård Berihol äga; åker, slog   Västerst Brytjärn en av Brytjärnarna
»Boles fäbodar» Saknas Berihol slog   Västra Brytjärnen Saknas
Bols fäbodar fäb. Berihol äga   Östra Brytjärnen en av Brytjärnarna
Bomansberg, Norra fäbodar Berihol äga; åker, slog   Bryttj Saknas
Bomansberg, Norra o. Södra fäb. Beriholsbacken äga   Bryttji slogmark
Södra Bomansberg fäb. Beriholsgärde äga   Bryttjitjärn tj
Bomansberg fäb. Beriholsåker äga   Bryttjitjärnarna tjärnar
Norra Bomansberg fäb. Beriholsänge -t äga   Bråckbäcken = Bråttbäcken Saknas
Södra Bomans fäbodar fäb. Beriholsänget äga   +Brådtjärn tj
Bornus sextingh Saknas Beritankätte äga; åker   Bråmåmyrarna odlingar
Bonäs by Bersarvet äga; åker o. slog   Bråmåmyrarna myrar (odlade)
Bonäs by Bersgärde äga   Bråttback backe
Bonäs by Berskätte äga   Bråttgrav marksänka
Bonäs by Ber(g)stomt äga   Bråtthol skogshol
Bonäs by Berstomt äga   Bråttholsknikt sten (stor som en kyrka)
Bonäs by Bersängskätte äga   +Bråttholstjärn Saknas
Bonäs by Bessarvet äga; åker o. slog   Bråttä-ön holme
Bonäs settung Saknas Besshed äga; åker   Bråttö Saknas
Bonäs by Bestgärde slog   Brändan skogsmark
Bonäs by Beteshagen äga; slog   Brändan f.d. svinvall
Bonäs by ? Betsgärde äga   Bränderänget änge
Bonäs by Betsgärde äga; åker, slog   Brändmyrbäcken vdr
Bonäs by Betsgärde äga; åker, slog   Brändnäs äga
Bonäs by Betshagen äga; slog   Brändvägen väg
Bonäs by Betskätte äga; åker   Brändu sump- o. skogsmark
Bonäs by Betsåker äga; slog   Brändvik(en) vik
Bonäs by Bieråker äga; åker, slog   Bröten ravin
Bonäs by ? Bieråker äga   Bröten plats vid Ryssån
Bonäs by Bindberg Saknas   Bröten brott (ravin)
Bonäs by Bindiksgärde åker   Buckbräst l. Bockbröst backe
Bonäs by Bindmyren äga   Buckbröst myrbröst (ås mellan myrar)
Bonäs by Bindmyr(en) äga; åker, slog   Buckstjärnsbro bro
Bonäs by Bindmyren äga; åker, slog   Buckstjärnsbro bro
Bonäs by Bindmyren äga; slog   Budasmyren odling
Bonäs by Bindmyren äga; åker   Budasmyren myr
Bonäs Saknas Bindmyren äga   Bud- (l. Bod)berget berg
Bonäs by Bingen äga; åker, slog   Budberget berg
Bonäs by /Se Bingen äga   Budbjär = Budberget Saknas
Bonäs by /Se Bingen äga   Buderåsen bergås
Bonäs Sjätting förr del av sn Biråker äga   Buderåsen Saknas
Bonäs sextung del av sn Biråker åker   Buderön holme
Bonäs sextung del av sn Biråkerskätte äga   Buderön holme
*Bonäs sextung del av sn Biskop(s)holmen holme   Lilla Buderön holme
Bonäs sextung del av sn o. tg Biärkeskätte äga   Stora Buderön holme
»Boresberg fäbodar? Saknas Bisshed åker   Buderön, se Syderön Saknas
Bos- gårdsnamn Bjekenbacke äga; slog, åker   Södra Buderön Saknas
Boslar- gårdsnamn Bjeråker äga; åker, slog   Bu(d)fast(e)n tjärn
Bossel gårdsnamn Bjorsgärd äga; åker, slog   Budfasten sjö
Bossel- ?Bosslar- gårdsn. Bjoset sjö   Budholen skogshol
?Bosselgård gård Bjurbäck bäck?   Budholsmossen del av Hästflyten
*Bramarv -et ortnamn /Se Bjurnäs Saknas   Budmyr myr
Braskgården gård Bjurnäs näs   Budmyr myr
Braskimås gårdsnamn /Se Bjurnäs äga   Bud- l. Bodmyren myr
Britasgården gård Bjurnäs slog   Bud- l. Bodmyren odlingar
Britåsgård(en) gård Bjurnäs äga; slog   Budmyrskällan k.
Brosgård gård Bjurnäset näs, sloge och slogteg   Budpelen del av Pelen (eller en av Peler Pölarna)
Brosgård gård Bjurnäskyan äga   Budsjön l. -tjärnen Saknas
Broåkern Saknas Bjurtjärn tjärn   Budsjön (l.- tjärnen) Saknas
Brunnen Saknas Bjuset sjö   Budsjön sjö l. tjärn
Brunvasselbodarna fäb. Bjuset Bjusarna sjöar   Budsjön = Budtjärn Saknas
Brunvasselbodarna Saknas Bjustjärnarna tjärn   Budsjötjärnarna tjnar
Brunnvasselbodarna fäb. Bjusås-vasslan å   Budtjärn tjärn
Brun(n)vasslebodarna Saknas Bjäkenbacke äga   Budtjärnen = Budsjön Saknas
Brunnvassle fäbodar Saknas Bjäkenbackskätte äga   Budtjärnen tjärn
Brunnvasselsfäbodar fäb. Bjällnäs näs   Budtjärnnäset näs
Brygt gårdsnamn Bjällnäs näs   Budtjärnviken vik
Brygt gårdsnamn /Se Bjällnäsmyren: Saknas   Budtjärnviken vik
Brygtgård -en gård Bjällnäsviken: Saknas   Budviken vik
Brygthed Saknas Bjällnäsviken vik   Budfasten tj.
Bränd gårdsnamn Bjäråker äga   Bukittmyr odling
Bränd gårdsnamn Bjönsarvet äga; slog, ostyckad jord   Bullastjärn igenvuxen tjärn
Brändgård(en) gård Bjönsbacken äga   Bullastjärn f. tjärn
Brändgården gård Bjönsbockgrävning äga   ?Bullomyren delvis odlad myr
Brändkvarn kvarn Bjönsgrävning äga   Bultråd rågång
Brändkvarn gammal kvarn Bjönskätte åker   Bultrådsdiket krondike
Brömsgården gård Bjönsmatsgrävning äga   Bultrådskällan k.
Bud- gårdsnamn Bjönstomt äga; slog   Bumsamör åkermark
Bud gårdsnamn /Se Bjönstomt åker   Bunken åkermark
Bud gårdsnamn Bjönstäppan åker, slog   Bunken odling
Bud gårdsnamn Bjönstäppan äga; slog   Bunkmoren skogsmark
Budgård gård Bjönsåberg äga; slog, ostyckad jord   Bunästjhol = Getryggen Saknas
Budgården gård Bjönsåker äga   Busbåckan mark
Budkvarnen kvarn Bjönsänget äga; slog o. myrslog   Buskholmen holme
Budlarsgård gård Björbrunnsved äga   Buskrok krök
Budsäl beb. /Se Björk-, jfr Börk Saknas   Buskån vattendrag
Budsäl Saknas Björk(a)backe äga   Buskån vattendrag
Budsäl fäb. Björk(a)backe äga   Bustjån = Börkån Saknas
Budsäl fäb. Björkaforsen Saknas   Butesmyren änge och odling
Budsäl fäb. Björkavägen Saknas   Byaråkern åker
Budsäl fäb. ?Björken äga; slog   Bye försumpad mark
Budsäl fäb. ?Björkenbacke äga   Bye område vid skolan
Budsäl fäb. Björkfallet äga   Bylökan vattenvik
Budsäl fäb. o. by Björkgrav äga   Bylökan vattenparti
Budsäl fäb. Björkgårdskätte äga; slog   Bylökan Saknas
Budsäl Saknas Björkgärde äga; åker, slog   Byn åker
Budsäl fäb. Björkgärde -t äga; åker o. slog   Byrilnabb nabb
Bullas gårdsnamn Björkgärde äga; åker, slog   Bysslok, se Byxlok Saknas
Bullas gårdsnamn Björkgärde äga   Bytudden udde
Bullasgård Saknas Björkgärde äga   Byxlok lok
Burtus gårdsnamn Björkgärde äga   Byxlok (Bygs-?) del av området Bye
Burtus gårdsnamn Björkgärdet äga?   Båckaskuppen odling
Burtus (Buttus) gårdsnamn /Se Björkgärdskätte äga   Bångmyren del av Kapelholsmyren
*Burtusgård gård Björkgärd(s)kätte -n äga; slog   Bångmyren myr
Bus gårdsnamn Björkholen Saknas   Båränget odling
Bus gårdsnamn Björkholen skogsmark   Båränget = Borängen Saknas
Bus gårdsnamn /Se Björkholme -n äga   Båsbäcka kvarnplats
Buslarsgård gård ? Björkholme äga   Båsris näs
Buttus (Burtus) gårdsnamn /Se Björkholmen holme   Båsängarna åker- och slogmark
But(t)usgården Saknas Björkholmen äga   Båthusudden uddar
Byn huvuddel av by Björkkäskätte äga; slog   Bäckarna Saknas
Byril gd /Se Björkkätte äga   Bäckarna vdr
Byril gårdsnamn /Se Björkkätte äga; slog   Bäckbroarna broar
Byrilgård gård Björkkätte äga   Bäckdalen dalkjusa med bäck
Byrilgård gård Björkladan äga   Bäcken bäck
Byrisgård gård Björkmyren sank mark   »Bäcken (borta-) vid tunnan» bäck
Båck gårdsnamn Björkmyråker äga; åker, slog   Bäcken vid Tunnan vdr
Bånds gårdsnamn Björkmyråker äga; åker, slog   Bäckeränget slogänge
Bånggården gård Björkmyråker äga (åker)   Bäckeränget änge
Bäcke gårdsnamn Björkmyråker äga, åker o. slog   Lilla Bäckeränget änge
Bäcker gårdsnamn /Se Björkmyråker slog, åker   Stora Bäckeränget änge
Bäckgård gård Björkmyråker äga; åker   Bäckeränget äng
Bäckgård gård Björknäset näs   Bäckerängena änsmarker och odlingar
Bälter gårdsnamn Björkåker äga   Bäckeränget slått
Bälter gårdsnamn Björkåker äga   Bäckerängsbäcken bäck
Bälter gårdsnamn Björkån = Buskån Saknas   Bäckerängsbäcken bäck
Bälter gårdsnamn /Se Björkåsen berg?, (myrslogar)   Bäckerängslanda landområde
Bälter gårdsnamn /Se Björkänget äga   Bäckerängstjärn tj.
Bältergård gård Björkön Saknas   Bäckgrav Saknas
Bältergård gård Björkön ö   Bäckgraven utloppsdal
Bältergården gård Björkön äga?   Bäckgravarna dalgångar
Bältergården gård Björkön äga   Bäckgravsbron bro
Bältergården gård Björkön äga; slog   Bäckgravsbron landsvägsbro
Bältergården gård Börkön äga; slog   Bäckgärdet åker
Norra Bältergården gård Björmyren sank mark   Bäckjåkern åker
Bältergården gård /Se Björna äga   Bäckjåkersbäcken vdr
Bärgård gård Björnarfsbacken äga /Se   Bäckmot mötesplats för källbäckar
Bärs gårdsnamn Björnarv äga; slog   Bäckmotet Saknas
Bärs gårdsnamn /Se Björnarv Dödtäkt äga; slog   Bäckmotet mötesplats för bäckar
+Bärsgård gd /Se Björnarvet äga   Bäckmotet ställe där vdr sammanfaller
Bärsgården gård Björnarvet äga; åker, slog   Bäcknäs slogmark
Bäse- gårdsnamn Björnarvet = Björnarv Saknas   Bäckverken f. fiskeverke
Bäse gårdsnamn Björnarvet fäbod   Bäckviken = Harviken Saknas
Bäs(s)e (Bäsä) gårdsnamn Björnarvet fäbodnamn /Se   Bäckviken vik
+Bäs(s)earvet f.d. fäbodställe /Se Björnarvet ägonamn /Se   Bällsmyr odling
Bäsegård gård Björnarvet ägoområde /Se   Bälterhararna stenharar
Bäs(s)e gårdsnamn /Se Björnarvsbacken äga; slog o. myrslog   Bälterholmen h.
Bäse-gård(en) gård Björnarvsbacken äga; myrslog, slog   Bälterkyrkan plats vid dynggrav
Bäsegård gård Björnarvsbäck bäckdrag /Se   Bälterkyrkan markområde
Bäsepersgård g. Björnarvsdöpeln djupt hål i sjö   Bälterkyrkan markområde
Bäss gårdsnamn /Se Björnberg berg   Bälterrönning änge
Bässe-Bäse (Bärse) gårdsn. /Se Björnberget berg   Bälterrönningsharn = Bälterharn Saknas
Bäsä (Bäs(s)e) gårdsnamn /Se Björnberget berg   Bältervik vik
Böl gårdsnamn /Se Björnbergsstugan stuga   Bältervik(en) vik
Bölgård gård Björnbrunnssveden äga   Bärsbäck bäck
Bölgård gård Björnbäcken bäck   Bärsbäck(en) bäck
Bölgård g. »björne fluga» gränsmärke   Bäsaränget änge
Bölgård gård Björnklitt berg   Bäsemör odlad myr
Bölgården gård Björnkällsbacken äga   Bässbäck Saknas
Böril gårdsnamn /Se Björnkätte äga   Bässmyr åker
Börkbyn Saknas Björnmyrbäcken bäck   Bästan gammalt lövträd (lind?)
Börka Saknas Björnmyrkätte äga   Bäsäränget änge
Börka fäb. /Se Björnrövbäcken, se Björnån Saknas   Bättjbacken sandbacke
Börtos (Börtås) gårdsnamn /Se Björnröven f.d. sågplats /Se   Bättjbåck backe
Börtås, (Börtos) gårdsnamn /Se Björnrövbäcken Saknas /Se   Bättjdalen dalgång
Bö-sjön fäb. *Björnrövsbäcken, se Björnån å   Bättjdalsbäcken vdr
Bösjön fäb. Björnrövån Saknas /Se   Lilla Bättjergropen skogsm.
Daddbo fäb. Björnsbäck naturnamn /Se   Stora Bättjergropen skogsm.
Dadd fäbodar ?Björnselvägen stig   Bättjergropen försumpad skogsmark
Daddbo fäb. Björnskytt sankmark?   Bättjer- l. Bäckaränget änge
Daddbodarna fäb. Björnskätte äga   Bättjäränget odlat område
dal ortnamnselement /Se Björns-Olovranden sankmark   Bättjeränget ängsm.
Dalasågen sågverk Björns-Olovranden sankmark   Bättjerängskällan källa
Dalen, se Gutdal fäbod Björnstäkt äga   Bättjgrav dalsänka
Dalsågen såg Björnstäppa -n äga   Bättjgrav dal
Danilas gård gård Björnstäppkätte äga   Bögsäcken l. Bälgsäcken har
Danilås gårdsnamn /Se Björnsås äga   Bög- l. Bälgsäckharen stenhar
Danmark binamn på f. d. fäb. Björnsåsmussen ägomark /Se   Bölgrav ravin
Djos - Saknas Björntjärnen sjö   Bölrot stenig åkermark
Djos gårdsnamn Björnån å   Bölågå l. -hagen åkermark
Djos gd /Se Björnsäl fäb. /Se   Bölänget f. sloge
Djosgård gård Björnsälänget äga   Bölängsbäcken biflöde
Djosgården gård Björntjärnen, Lilla tjärn   Börilor l. -hol(?) kulle med gårdar
Djosgård gård /Se Björntjärnen, Stora tjärn   Börilor kulla med gårdar
Djosgården gård Björntäppa äga   Börkfors fors
Djurboda Saknas Björnus äga; slog   Börksågen f.d. såg
Djus- gårdsnamn Björnån å   Börkån = Buskån l. Ån Saknas
Djus- (-Djurs-?) gårdsn. Björnån å   Börkån Saknas
Djus gårdsnamn Björnån Saknas   Börkån Saknas
Djälbi Saknas Björnån å   Börkån Saknas
Dränj gårdsnamn Björnån å   Börkänget änge
»Dufvå», se Djurmus beb. Björnäs äga   Börkön holme
Dunderbo torp? Björnäs äga; slog   »C» en av Korsholmarna
Duvholzgård gård Björnäs äga; slog   Cementvägen väg
Duvholsgård gård Björsdiken sank mark   »D» en av Korsholmarna
»Döds» gårdsn. Björsgärde äga; åker, slog   Daddbodarna fäb.
Döds gårdsnamn Björstäppan äga   Daddbodsjön = Nördra Jäcksjön Saknas
Dödsgård -en gård Björsåker äga; åker   Daddbo(d)ån Saknas
Dödsgård(en) gård *Björvik vik   Dalkarlängena ängar
Dösgård gård Björviksholmen holme   Dalkarris rismark
»Dösgård i Garsås» gård Blandtjärnsröset gränsmärke   Dalkarrisbäcken vdr
Döss gårdsnamn Blandtjärnsåsen ås   Dalkaränget slåtteränge
Dössbacke Saknas Blandtjärnåsen berg   Dalsågen f.d. såg
Dössgården Saknas Blank äga; åker   Dalvik mynningsvik
Ebbsäl fäbodar Saknas Blankgrävning äga; åker   Dalvikarna vikar
Ebbsäl fäb. Blankheden hed   Dalviken vik
Ebbsäl fäb. Blanktjärnen tjärn   Dal-ån Saknas
Ebbsäl fäb. Blankviken vik   Dalån Saknas
Ebbsäl fäb. Blecket fäb., äga, slog, åker, ostyckad jord   Dalån Saknas
Ebbsäl fäb. Blisterholmen Saknas   Dammansberget berg
Ebbsäl fäb. Blisterholmen holme   Dammyren myr
Efferåstorpet torp Blisterholmen holme?   Dammyren myr
Eldris fäb. Blisterholm äga; slog   Dammyren myr (med tjärn)
Eldris fäb. Blixterbacke -n äga   Dammyrsdammen flottningsdamm
Eldris fäb. ?Blixterholmen holme /Se   Danserhol sandbacke (höjd)
Ellris äga Blixterholm äga; slog   Danska skåran dalgång
Ellris äga Blixterholm äga; slog   Davalbäck vdr
Eldris fäbodar äga Blixterholme äga   De där tolv = Tobastärnarna Saknas
Eldris fäbod /Se Blixterholme äga; slog   Degvåll landparti på udde
Eldris fäb., gd:ar /Se Blixterholmen äga   Dejkan (l. Diken) åker
Eldris fäbodby Blixterholmen äga; slog   Digerberget berg
Eldrisgård gård Blomnäsänge äga   Digerberget berg
Elin gårdsnamn Blomdiken sank mark   ?Digerberget berg
Elingården gård Blomsteränge -t äga   Digerbergsbäcken bäck
Elinjerk gårdsnamn Blundkätte äga; åker   Digerbergsänget ängsmark
Elinos gård(snamn) Blundkätten äga; åker   Digerbjärsbäcken del av bäck
Elinas- gårdsnamn Blundänget äga   Digerbjärsänget änge
Gamla Elinosgård gård Blundänget äga; slog   Digergärd(et) åker
Enbys gårdsnamn Blundängskätte -n äga; slog   Digergärde åker
Enbys gårdsnamn Blåbärsön ö   Digergärdsviken vik
  Blåsenborg terräng   Digergärdsviken vik
  Blängsta f. fäbod /Se   Digerhar(en) har
  Blängstamnmyren myr   Digerhol f.d. gärde
  ?Blästbäcken bäck?   Digerhult skogsås
  Blästerhol -en markförhöjning /Se   Digermor skogs- o. ängsmark
  Blästervallen terräng   Digermor mor
  *Blästervallen gammal täktplats?   Digermor Saknas
  Bockaränget äga   Digermor änge
  Bockasgrävning äga; åker   Digermorsberget berg
  Bockasänge slog   Digermorstjärnen tj.
  Bockbod äga   Digermorsänget slåtteräng
  Bockbrunn Saknas   Digeränget åker
  Bockbrunn äga   Digerängsbacke backe
  Bockgrävning äga   Dikeränget änge
  Bockgrävning äga; åker   Diran (l. Dyren) åker
  Bockgrävning äga   Djolmyråsen ås
  Bockgärde äga; åker o. slog   Djupa grav märke i rå
  Bockkätte-n äga   Djupaven vattenparti
  Bockkätte äga   Djop- eller Djupbäck biflöde
  Bockkätte äga; åker   Djupbäck bäck
  Bockkätte äga; åker   Djupgrav åker
  Bockkätte äga   Djupgravsbäcken bäck
  Bockkätte äga   Djupharen stengrund
  Bockkätte äga; åker, slog   Djupharen har
  Bockkätten äga   Djuplindbacken backe
  Bockkättgrävning äga   Djuplindor ängsmark
  Lilla Bockkättgrävning äga   Djuplindor(na) f.d. sloge
  Bockkättåker äga   Djupmyr åker
  Bockrönning äga   Djupmyren odling
  Bocktomt äga; slog   Djupmyren odling
  Bocktomt äga   Djopmyren myr
  Bockåkern äga   Djopmyrsbäcken stycke av bäck
  Bockåker äga   Djupmyrsbäcken bäck
  Boda äga; åker o. slog   Djupse=Djupsjö(n) Saknas
  Bodar äga; åker o. slog   Djupsetjärnen = Liss- Djupse Saknas
  Bodar äga; åker   Djupsi en av Djupsitj:na
  Gamla Bodar äga; åker   Djupsitjärnarna tj.
  »Söder i Bodar(na)» äga; åker o. slog   Djupsitjärnen = Djupsi Saknas
  Bodar(na) äga; slog o. åker   Djupsjön sjö
  Bodarna äga; slog   Djupsjön = Djuptj. Saknas
  Bodarna: Saknas   Djuptjärn tj.
  Bodarna åkrar /Se   Djuptjärn tj.
  Bodaänget äga; slog, (delvis taxslog)   Djuptjärn (tj.)
  Bodnäbben terräng?   Djuptjärn = Djupsjön Saknas
  Bodnäset näs   Djuptjärn tjärn
  Bodsänge äga   Djuptjärn tjärn
  Bodsänget äga; slog   Djuptjärn tjärn
  Bodtjärnen tjärn /Se   Djuptjärnen tjärn
  Bodtomten äga   Djuptjärn Saknas
  Bofasten tjärn /Se   Djuptjärn = Djuptj. Saknas
  Boförshagen äga   Djuptjärn(en) tj.
  Bogg äga   Djuptjärnbäcken bäck
  Boggenkätte slog   Djupvarp »notvarp»
  Bogg-grävning äga   Djupvarpet notvarp
  Bogg-grävning äga   Djupvik vik
  Bogg-gården äga; åker, slog   Djupvik vik
  Bogg-gården äga; åker, slog   Djopvik vik
  Bogg-gärde äga; slog   Djopvik vik
  Bogg-gärde äga; slog   Djupvik vik
  Bogg-gärde äga; slog, åker   Djupviksholmen holme
  Bogg-gärde äga; slog   Djupviksön holme
  Bogg-gärde äga   ?Djupvålsänget myr
  Bogg-gärde äga   Djupån vattenled (älvfåra)
  Bogg-gärde äga   Djurgården ängesslog
  Bogg-gärde åker   Djurgården f.d. ängsslog (hage)
  Bogg-gärde åker   Djurkälla(n) gammalt råmärke
  Bogg-gärde åker   Djurlok änge
  Bogg-gärde äga; åker, slog   Djurmus = Djurmåsön holme
  Bogghagen äga; slog   Djurmyr odling
  Bogghagen äga; slog, åker   Djurmyren odling
  Bogghagen äga; slog   Djurmyrsbäcken bäck
  Bogghagen äga   Djormyrsbäcken vattendrag
  Bogghedkätte äga   Djurmåsön, se Djyrmus Saknas
  Boggholmen holme   Djustjärn tj.
  Boggkätte äga   Djostjärn tj
  Boggkätte äga; åker   Djustjärnen tjärn
  Boggkätte äga; åker, slog   Djyrmus holme
  Boggkätte åker   Dovsjön, se Dåvsjön Saknas
  Boggkätte äga   Dovsjötjärnarna tjnar
  Boggkätte äga   Dovsjötjärnarna tjärnar
  Boggkätte äga   Draget del av Dragnäsudden
  Boggkätte äga; åker, slog   Draggen Saknas
  Boggkätten äga, åker, slog   Draggen sjö
  Boggkättgärde äga   Draggen sjö
  Saknas slogmark /Se   Draggen Saknas
  Bogglins grävning äga   Draggkilen kil
  Boggmatskätte äga; åker, slog   Draggsjön = Draggen Saknas
  Boggmatskätte äga; slog   Draggsjön = Draggen Saknas
  Boggmatskätte äga; åker, slog   Dragnäsholen hol med notvarp
  Boggmyren myr   Dragnäsholmen, se Pissholmen Saknas
  Boggmyren äga   Dragnästjärn tjärn
  Boggrönning äga; slog, myrslog   Dragnästjärnen tjärn
  Boggrönning äga; slog, myrslog   Dragnäsudden näs och udde
  Boggrönning äga; slog   Dragnäsudden Saknas
  Boggrönning äga   Dragnäsudden = Dragviksudden Saknas
  Boggåkerberg äga   Dragnäsviken Saknas
  Bolet äga; slog   Dra(g)vik vik
  Bolkätten äga; åker, slog   Dragvik = Dragnäsviken Saknas
  Bollkätte äga; slog   Dra(g)vik(s)udden udde
  Bolåker äga   Dragviksudden Saknas
  *Bomansberg berg   Dret-häll åker
  Norra Bomansbergsänget äga; slog   Dret-röjning röjning?
  Bomansbergänget äga; slog   Dretrönning skogsodling
  Bondlad äga; slog   Dretudden (Drit-) udde
  *Bonäsbäcken vattendrag   Dribrunn källa
  Bonäsbäcken bäck   +Drigatan väg
  Bonäsbäcken Saknas   Drigatgrömingen åker
  Bonäsgården bygdegård   Drilok åker
  Bonäsheden hed   Drimyr sloge
  Bootåå å   Drithala myr (med större odling)
  Borgarvet äga   Drithäll ställe vid väg
  Borgarvet äga; slog   Drithällsgrömingarna odlingar
  Borgarvet äga; slog   Dritlångbro bro
  Borgarvet f.d. myrslog /Se   Dritlångmyren myrodling
  Borgsåker äga, åker   Dritlångmyren myr
  Bormyren myr   Dritmyren myr
  Born del av Skällnäs /Se   Dritmyren myr
  Borstnäs näs   Dritmyren odlad myr
  Borstnäset näs   Dritmyren del av Brunnmyren
  Borstnäsudden udde   Dritmyren myr
  Borsvik vik /Se   Dritmör odling
  Boränget f.d. odling?   Dritröning änge
  Bosbacke äga   Dritvikstjärn tj
  Bosbäck äga   Dritålå l. Drethalen myr
  Bosbäcken Saknas   Dritålåbäck -bäcken vdr
  ?Bosekätte äga   Dritålåmyren odling
  Boselkätte äga; åker, slog   Drivik vik
  Bosgärde äga   Dromtjärn tj
  Bosholmen äga   Dromtjärn tjärn
  Bosmyren äga   Dromtjärn tj.
  Bosnäs äga   Dräjkbäcken vattendrag
  Bosselberg berg   Dräjkudden = Dra(g)vik(s)udden Saknas
  Bosseldal Saknas   Dräjkänget odling
  Bosseldalen Saknas   Dräng-gata(n) gata
  Bosselgärde äga   Duckumyr myr
  Bosselhol äga, åker   Duppen tjärnliknande utvidgning av Vällingån
  Bosselhol äga; åker   Du(v)myren myr
  Bosselhol äga; åker   Dusu dal
  Bosselhol äga; åker   Dylttjärne, se Gylttjärne Saknas
  Bosselhol äga; åker, slog   Dynggrav(en) vik
  Bosselkätte äga; åker, slog   Dynggraven vik
  Bosselkätte äga; åker   Dypeln vik
  Bosselkätte äga; åker, slog   Dypeln ställe där Avabäck utmynnar
  Bosselkätte äga; åker, slog   Dypeln del av Gammelälven
  Bossån å   Dypilkällan k.
  Bossån å   Dypilmyren myr
  Bossån å   Dypiln bäck(!)
  Bossån å   Dyppeln utvidgning av Vällingån
  Bossån å   Dysusgrav dalsänka
  Bossån å   Dysuskitt(en) f.åker- o. slogmark
  Bossån å   Dysåbron bro
  Bossänget äng   Dysån vattendrag
  Bosviken vik   Dysån = Oxbergsån Saknas
  Bosviksudden udde   Dysån vattendrag
  Bosänge -t äga   Dysån å
  Bosänge slog   Dysan = Dysån vattendrag
  Bosänge äga; slog   Dyvik vik
  Bosänget äga; åker, slog   Dåvsjön Saknas
  Bosänge(t) äga; slog   Dåvsjön sjö
  Bosänge(t) äga; slog   Däjken sumpig ängsmark
  Bosänge(t) äga   Däjkesmor, Dikes- f. slogm.
  Bosänge(t) äga   Däjkkällan upprinnelse till Lillgärdsbäcken
  Bosänge(t) äga   Dämba plats Ö Älven
  ?Bosänget äga   Dämba f. färjställe
  Bosängskätte äga   Dämban f. färjställe
  *Botesäng råmärke   Dämbforsen fors
  Botesänge äga; slog   Dämbholmen holme
  +Botsleströmmen å   Dämbholmen holme
  Botsån Saknas   Dämbholmen holme
  Botsänget äga; slog   Dämbholmen holme
  Botsänget äga; slog   Dödgrind f.d. grind
  Bottenlösa -n äga; åker   Dödåsen ås
  Botå Saknas   Dödåsen ås
  Brama(r) förr ängssloge, numera skogsmark /Se   Dödåsen berg
  Bramarbäcken bäckdrag /Se   Dödåsen ås
  Bramarbäcken bäck   Dödåsen berg
  Bramarmyren sank mark   Döjan l. Dyen sumpmark
  Bramaråsen ås   Döjtokitt odling
  Bramön el. Bråmåön holme /Se   Döjtokätte åkerområde
  Brask kålgård äga   Dösshol skogshol
  Brask Kålgård äga /Se   Dösskällan källa
  ?Braskimas äga   Dö- l. Dytjärn(arna) Saknas
  Brederänget äga   Dössrönning skogsodling
  Bredmyren äga; slog, ostyckad jord   Dötjärn tj
  Bredre slog   Dövik = Drivik Saknas
  Bredre äga; slog   Dövik vik
  Bredgärde äga   ?Ebb-backe, se Äbbacke Saknas
  Bredmyren äga   Edbäcksänget sloge
  Bredre äga   Stora Edbäcksänget sloge
  Bredänget äga; slog   Effer- Saknas
  Bredänget äga; slog   Effarrod f. sloge
  Bredänget äga; slog   Effertjärnen tjärn
  Bredänget äga   Efferåsen ås
  Bredänget sankmark   Efferåsen Saknas
  Bridubäck äga   Ejssjön sjö
  Bridubäck äga   Ejssjön, se Äjsjön Saknas
  Bridubäck äga   Ejsjön = Kroktjärn Saknas
  Bridubäck bäck   Ekstaden båtstad
  Östra Bridubäck äga; slog   Ekunnberget, se Arkenberget, Arkumberget Saknas
  Brimsel slog   Eldboränget, se Jällbo(d)änget Saknas
  Brimslen slog   Eldrisbäcken gren av bäck
  Brinkholmen holme   Elin-gatan gata
  Britas slog   Ejståkern l. Yt(ter)ståkern åker
  Britasgård slog   Elinvik vik
  Britaskätte äga; slog   ?Elifjåsen berg
  Brittostomt äga   Embesmyren myr
  Broargärde äga   Enbusken åker
  Bro(a)råkern åker   Endalsån, se Önu Saknas
  Broaränget äga; slog o. åker   En-, se Jen Saknas
  Broaränget äga   Ersbäcken vdr
  Broaränget äga; slog   Ersnäs näs
  Broaränge(t) äga   Eråkitt åker
  Broarängets grävning äga   Eråkittvik vik
  Broarängsgrävning äga   Essen = Ässen vdr
  Broarängsgrävning äga; åker slog   Essgärdet l. Ersgärdet åker
  Broarängskätte åker   Essmyr odlad myr
  Brobackkätte -n äga; slog   Essmyr odling
  +Brogholen terräng   Essnäs l. Ersnäs näs
  Brogärde äga; slog, ostyckad jord   Ettvasseldammen damm
  Brogärde äga   Fadikäld källa
  Brokätte äga; åker, slog   Fagerbäck vdr
  Brokätten äga; åker o. slog   Fagerbäck Saknas
  Brokätten äga; slog o. åker   Fagerdal mark längs bäck
  Bromyren äga; åker, slog   Fagerdalsrönningen änge
  Bron äga; åker   Fagerås taxslog-änge
  Brottbäcken bäck   Fajenkitt l. Fajenkätten åker-»kätte»
  Brottbäcken bäck /Se   Fallet höjd(?)
  Brottbäcksmyren sank mark   Fallet höjd(?)
  Brovik Saknas   Fallet åker
  Broåkern åker?   Fallet plats vid Gofsfärjan
  Broåker(n) äga; åker   Falloken = Fallåstjärn fall
  Broåker äga; åker, slog   Fallåsen åssträckning
  Broåker äga; åker, slog   Fallåsen ås
  Broåker äga; åker, slog   Fallåsryggen sandås
  Södra Broåkern äga   Fallåstjärnen Saknas
  Broåker -n äga; åker, slog   Fallåstjärnen tjärn
  Brudbröt upkörsställe på vinterväg   Fallåstjärnen tjärn
  Bruddiken sank mark   Faluträdet mark
  Brudstolsmyren sank mark   Faluträde (el. Faluträder) låglänt mark
  Brudtallen gammal tall   Farfardammen f.d. damm
  Brukskätte äga; åker   Farfardammen Saknas
  Stora Brukskätten äga; åker   Farfarmyr(en) åker
  Bruksån Saknas   Fennsjön = Starrsjön Saknas
  Bruksänget terräng   Ferin (l. Färjan) färjställe
  Brukätten äga; åker o. slog   Fidibäck bäck?
  Brunmyr äga   Filiberget Saknas
  Brunmyrskätte äga   Filiberget berg
  Brunnastjärne äga; åker   Filibergstjärn tj.
  »Vid Brunnen» äga; slog   Filibjär berg
  Brunnen slog   Filibjär = Filiberget Saknas
  Brunngrävning äga; åker o. slog   Filibäck parti av Krångdalsån
  Brunngrävningskätte äga; slog   Filibäcksbron bro
  Brunnmyren äga; slog, myrslog   Filibäcksbron bro
  Brunnmyren Saknas   Finnermyren slogmyr
  Brunnmyren sank mark   Finngatan byväg
  Brunnmyren sank mark   Finnkällan k.
  Brunnmyren f.d. odling?   Finnmatsvrån äga
  Brunnmyren slog   Finnmyren myr
  Brunnmyren äga; slog   Finnmyren odling
  Brunnmyren myr   Finnmyren Saknas
  Övre Brunnmyren slog   Finnmyren Saknas
  Brunnmyren äga   Finnriset skogsmark
  ?Brunnmyren äga   Finnskitt åker
  Lilla Brunnmyren äga; slog, myrslog   Finnslassänget änge
  Brunnmyren f.d. odlad mark?   Finnstjärn Saknas
  Brunnmyrkätte äga; åker, slog   Finntäkt gärde
  Brunn-näs-tjärne äga; slog   Finnänget gammalt änge
  ?Brunnsasänget äga; slog   Finnänget slog- och åkermark
  Brunnshol(s)åker äga   Finnängsbäcken bäck
  Brunnskätte äga; slog   Finnäs odlad hol
  Brunnskätte äga   Finnäsbacke -n backe
  Brunnskätte äga; slog   Finsannbacke höjd
  Brunnskätten äga   Finsarvik -en vik
  Brunnskätte äga; slog, åker   Finnsarviken vik
  Brunnskätten äga; åker   Finntäkt odling
  Brunnsled äga; slog   Firiberget Saknas
  Saknas Saknas /Se   Fiskarbodtjärnen tjärn
  Brunnsmor äga   Fiskbuvikbäck vdr
  Brunnsmor slog   Fiskbuvikbäcken bäck
  Brunsmyr(en) äga   Fiskbuviken vik
  Brunnsmyr äga   Fiskbäcken bäck
  Brunnsåker äga   ?Fiskersmyren myr
  Brunnsänge äga   Fiskfat vik
  Brunnsänge äga; slog   Fiskgäven tjärn
  Brunnsängen, -änget Saknas   Fiskgäven tjärn
  Brun(n)sänget Saknas   Fiskgäven -gävan Saknas
  Brunnsänget sank mark   Fiskgären sjö
  Brunntjärne äga; slog, myrslog   Fiskhusmyren myr
  Brunnvasselbodar äga; åker, slog   Fiskhusmyren myr
  ?Brunnvasselhalen Saknas   Fisklösen tj.
  Brunnvasseln vattendrag /Se   Fisklösen tj
  Brunnvasseltjärne äga; slog   Fisklösen Saknas
  Brunnvasseltjärne äga   Saknas Saknas
  Brunnvasseltjärne äga   Fittjholmen landparti
  Brunnvasseltjärnen tjärn   Fittjholm landparti
  Brunnvasseltjärne äga; slog, myrslog   ?Fittsja löka med källbäck samt skogsholme
  Brunnvasselån biflöde till å   Fjortatriholmen näs
  Brunnvasselån å   Fjosmyren myr
  Brunnvasselån å   Fjåsmyren myr
  Brunnvasselån å   Fjåsmyrtjärnen tjärn
  Brunnvasselån å   Fjällmyren myr
  Brunnvasselänget Saknas   Fjällmyren myr
  Brunnvasselänget äga   Fjälsmansholmarna holmar
  Brunnvasselänget äga   Lilla Fjälsmansholmen Saknas
  Brunnvasselänget äga; slog   Stora Fjälsmansholmen Saknas
  Brunnvasselänget äga; slog   Fjälsmansänget ängsmark
  Brunnvasselänget äga; slog   Fjäran ängsmark
  Brunnvasselänget äga; slog   Fjärden vattenförbindelse
  Brunnvasselänget äga; slog   Fjärden del av Kräggån
  Brunnvasselänget äga   Yttre Fjärden parti av Fjärden
  Brunvasslan Saknas   Övre Fjärden parti av Fjärden
  Brunnvålänget äga   Fjärden farled
  Brunsåker äga   Fjärdsmansslogen holme
  Brusbäck rå råmärke /Se   Fjöran strand
  Brusbäck Saknas   Fjöran f. slogstrand
  Brygtbåck backe /Se   Fjörn (l. Fjäran) strandremsa
  Brygtfall-et äga   Flatnäset nipudde
  Brygtgärde äga   Flaxtjärn tjärn
  Brykthed terräng   Flaxtjärn Saknas
  Brygtholme äga   Flaxtjärnsflyten myr
  Brygtkätte äga   Flimyren myr
  Brygtmyren äga   Flimyrstjärn tj
  Brygtgärde äga   Fljogur »notvarp»
  Brygtgärde äga; slog   Fljoten myr
  Brygtkätte äga; åker, slog   Fljotbäck(en) l. Flytbäck(en) biflöde till Lädån
  Brygtmyren äga; åker   Fljotbäcken biflöde
  Brygtmyren äga; åker, slog   Fljotbäcken bäckparti
  Brymsel, ?Brömsel-, se Brimsel- äga   Flioteränge sloge
  Brymsel äga; slog   (Fljoten l.) Flyten myr
  Brymsel äga; slog   Fljotbäcken vdr
  Brymset slog   Fljotmyren l. Flytmyren myr
  Brymset äga; slog   Flogvarpet notvarp
  Brynnbarsmoren terräng   Floteränget sloge
  Brynsle slog   Flotnäs fastmarksodling
  ?Brysselkätte äga   Fluren höjd
  ?Brysstjärn Saknas /Se   Fluren berg
  Brytjärnen, Västra tjärn   Fluren berg
  Brytjärnen, Östra tjärn   Flytbäck bäck
  Brytmyren äga; slog   Flyten, se Knäckemyren Saknas
  *Brådebäcken biflöde   Flyten myr
  Brådetiernan tjärn   Flyten myr
  Brådetiernen tjärn   Flyten = Fåsåsflyten el. Knäckemyren Saknas
  *Brådetjärnen tjärn   Flyten myr
  Brådtjärnarna Saknas   Flyten (=Bergkarlåsflyten) Saknas
  *Brådtjärnen tjärn   Flyten myr
  Bråmyren äga; slog   Flyten Saknas
  Bråmåmyren äga; slog   Flytnäs odlad plats
  Bråmåmyren, Lilla och Stora Saknas   Flytnäs åkerstycken
  Bråmåmyren, Lilla myr   Flyttbro (l. Flyttbrodammen) f.d. sågdamm
  Bråmåmyren, Stora ägomark   Flyttbro f.d. sågplats (med damm)
  Bråmåänget åker, slog   Flyttbrodammen f.d. sågdamm
  Bråmåön el. Bramön holme /Se   Flyttbrosågen f. såg
  Bråttback backe /Se   Flåkådik f. änge
  Bråttgrav marksänka /Se   Fläcktjärn tj
  Bråttgravsbäcken marksänka /Se   Fläcktjärn tjärnpott
  Bråtthol hol /Se   Fläcktjärn tj.
  Bråttä holme /Se   Flätdik myr
  Bråttön ö   Flätdiken änge
  Bråttön holme /Se   Flätkäld källs
  Brändan terräng   Fläxan myr
  Brända -n äga   Flödkvarnen f. kvarn
  Brändan äga; åker   Fonnby l. Fornby åker
  Brändan Saknas   Fonnbygraven sänka
  Brändan sankmark   Fonnbyharen holme
  Bränderänget äga   Fonnbyharen har
  Brändknölen höjd   Forskvarndammen damm
  Brändkätte äga; slog   Forågån l. Förhagen udde
  Brändlad äga   Frjådagstjärn tj
  Brändlad äga; slog, myrslog   Frobäcken Saknas
  Brändlad äga; slog, myrslog   Frusengrav sänka
  Brändladmyren äga   Frusengrav sänka
  Brändladsmyren äga   Frusenkätte ägoområde
  Brändlars äga   Frådastjärn tj
  Brändlarsmyren äga   Fräbbenkvarndammen damm
  Brändmyren äga; slog   Fräbbenkvarndammen damm
  Brändnäs äga; slog   Frädastjärn tj.
  Brändvik(en) äga; åker o. slog   Fräsbäcken biflöde
  Brändviken vik   Fräsbäck biflöde
  Brändviksgrävning äga; åker o. slog   Fräsbäck(en) biföden
  Brännviksgrävning äga; slog   Fräsbäck Saknas
  Brändvikskätte äga; åker o. slog   Fräsbäck b.
  Brändänget äga, slog   Yt(ter)sta Fräsbäck(en) biflöde
  Brässleänget änge   Västerst(a) Fräsbäck(en) bäck
  Brömsel äga   Fräsbäcksmyren myr
  *Brömsholsledan gränsmärke   Fröbäcken biflöde
  Bröten terräng   Fu änge
  Bröten terräng   Fuänget, Fåränget, Liss-fåränget Saknas
  Bröten äga   Fu vdr
  ?*Budalsmyren Saknas   Fudal Saknas
  »Söder i Budar» äga; åker, slog   Fudalsänget ängsmark?
  Budasmyr(en) äga; myrslog, slog   Fudalsänget Saknas
  Budasmyren Saknas   Fulåbjär berget
  Budasmyren ängsmark   Fulåberg berg
  Budberget berg   Fulåbjersvägen fäbodväg
  »Änget på Buderås» äga; taxslog   Fulåback backe
  Buderåsen äga; slog (delvis taxslog)   Fundmyr = Fundmyren Saknas
  Buderåsen ås   Fundmyren myr
  Buderåsen höjd /Se   Fungnäsudden = Funäs Saknas
  Buderåsänget äga; taxslog   Funnmyrstjärn, Fundmyrstjärn Saknas
  Buderåsänget äga; slog, taxslog   Funäs skogsmark
  Buderöarna öar   Funäs näs
  Buderön ö   Funäs o. Funäsudden Saknas
  Buderön Saknas   Funäsudd halvö
  Buderön ö   Funäsmor (nu odlad) mark
  Buderön, Lilla ö   Funäsudden udde
  Buderön, Stora ö   Fu-sjön (=Fåsjön) sjö
  Buderön, Stora ö   Fusjön = Fåsjön Saknas
  Buderön Stora och Lilla öar /Se   Fuströmmen vatten
  Buderön, Stora ö   Fu-ån å
  Buderön, Stora och Lilla öar /Se   Fu-ån å
  Buderön, St. och L. Saknas   Fu-ån å
  Stora och Lilla Buderön holmar /Se   Fuån vattendrag
  Budfasten sjö   Fuån Saknas
  Budhagen äga   Fuån Saknas
  Budkolsmossen del av myr /Se   Fuån Saknas
  Budholsänget äga; slog   Fuänget sloge
  Budkvarn äga; slog   Fyrinäs näs
  Budladubacken äga; slog   Fyriskåll stenholme
  Budlarsgärde äga   Fåfängan äga
  Budlarsgärde äga; slog   Fågelbusmyren myr
  Budlarshagen äga   Fåi (l. Fåiån) = Fuån Saknas
  Budlarshagen äga; slog   Fårmyren (myr) änge
  Budlarstjärne äga   Fåj = Fåjån, Fuån å
  Budlarstomt äga; slog   Fåjen Fuen (=Fuån) Saknas
  Budlarstomt äga; slog   Fåjmyr Saknas
  Budlarstomt äga; slog   Fåiröning änge
  Budlarstomt äga; åker, slog   Fåjrönning änge
  Budlarstomt äga   Fåjsågen Saknas
  Budlåstomt äga   Fåj-, Fuån Saknas
  Budmyren sank mark   Fåj l. Fåjen Saknas
  Budmyren äga; slog   Fåj(en), Fuån Saknas
  Budmyr myr /Se   Fåiänget änge
  Budmyren sankmark   Fåjänget Saknas
  Budsjöfljoten sank mark   Fållberskitt åker
  Budsjön sjö   Fållbärskitt åker
  Bu(d)sjön Saknas   Fånggärd åker
  Budsjön sjö   Fånggärdsgrav marksänka
  Budsjön sjö   Fåren grävt dike
  Budsjön sjö   Fåsjön sjö
  Budsjön sjö   Fåsjön Saknas
  ? Budsjön sjö   Fåsjön Saknas
  Budsjön sjö /Se   Fåsjön Saknas
  Budsäl fäbod   Fåsjön Saknas
  Budsäl äga   Fåsjön, Fåsjöarna Saknas
  Budsäl fäb., äga; åker, slog   Fåsmyr, Gamla, se Gambel-Fåsmyr Saknas
  Budsäl fäb. /Se   Fåsmyr = Fåsmyren Saknas
  Budsäl Storåker äga; åker   Fåsmyren myr
  Budsälbäcken bäck   Fåsmyr Saknas
  Budsänget äga; slog   Fåsmyrbäcken vdr
  Bu(d)tjärn tjärn   Fåsåsflyten = Knäckemyren Saknas
  Budtjärn tjärn   Fåsåsflyten = Knäckmyren Saknas
  Budtjärn tjärn /Se   Fås(ås)-myr myr
  Budtjärnen tjärn   Fås(ås)-myr myr
  Bu(d)tjä(n)snäs näs   Fåsåsvägen väg
  Bu(d)tjärnvik vik   Fäbodviken vik
  Budtjärnsviken vik   Fäbodviken vik
  Budtomt -en äga   Fäjsbäck bäck
  Budtomt äga   Fäjsbäck l. Fisbäck bäck
  Budtäppan äga; slog   Fäjsgrav skärning
  Budtäppan äga   Fäjsgrav dal
  Budtäppan äga; slog   Fäjsholmen holmartat parti
  Budtäppan äga; slog, åker   Fäjstjärn tjärnliknande vattenparti
  Budtäppan äga; åker, slog   Fäjstjärn l. Fistjärn tj.
  Budtäppan äga; åker, slog   Fällris(et) åker
  Budäppelkätte äga; slog   Fänneskällan källa
  Budåker äga; åker, slog   Fännmyr myr
  Bufasten tjärn /Se   ?Fännmyren myr
  Buffasloken tjärn   Fännsjön parti av Nordersjön
  Buffasåsen ås   Fännsjön sjö
  Bufasänget änge   Fännsta åker
  Buförshagen slog   Fännsta plats vid Fännsjön
  Bugågrävning åker, slog   Fännsusbjär, l. Färusjöberget sandbrink
  Bukittmyren sank mark   Fännvik(en) vik
  Bulagrävning äga; åker o. slog   Färjkarlskitt åker
  Bulasmyren äga   Färkaskätte åker
  Bullahagen äga; slog   Färnmyren f.d. slogmyr
  Bullamyren äga; myrslog   Färnsvik vik
  Bullaänget äga; myrslog, slog   Färnäs-Fåjsågen såg
  Bultrådsdiket krondike /Se   Färnäshagen hästhage (allmänning)
  Bultrådskällan källa /Se   Färnästjärn tj
  Bulåmyren myr   Färnästjärn Saknas
  Bunk äga   Färnästjärn Saknas
  Bunk äga; slog   Färnästjärn tjärn
  Bunk äga; åker, slog   Fätisberg berg
  Bunk slog   Fätisberg bg
  Bunk äga; myrslog   Fättäsbjer bergsparti
  Bunk äga   Föj änge
  Bunk äga; slog   Föj änge
  Bunken äga; slog o. myrslog   Föj änge
  Bunkmoren skogsmark   Föj slogänge
  Bunkmyren äga   Föjdalsänget = Fudalsänget delvid odlat, delvis änge
  Bunkmyren myr   Föjån = Fuån parti kring Föj
  Bunkmyren äga; slog   Förbudsmyren myr
  Bunkmyren myr   Förhagen strandplats
  Bunkmyren äga; slog   Förhagen f.d. kreatursstängsel
  Bunksmyren äga; åker, slog   Första udden udde
  Bunkänget äga; slog   Första tjärnen tjärn
  Bunkänget äga; slog   Färsta tjärnen Saknas
  Bunkänget skogsmark?   Gambel-Fåsmyr f. änge
  Bursgärde äga   Gambelgrovor del av Grovor fäb.
  Burtus äga   Gambelstugutjärnen Saknas
  Burtusgrävning äga   Gambelån utloppsparti
  Burtuskätte äga   Gambusbäcken bäck
  Burtusmyren äga   Gambustaden båtstad
  Burtussved äga; slog   Gamlusbacke åker
  Burtusåker äga   Gammel-Flyttbro bro
  Burtusåker äga; åker, slog   Gammelgatan väg
  Burtusåker äga; slog   +Gammelgödslan, se Gödslan Saknas
  Busarvet äga; myrslog   +Gamla gödslan el. Gammelgödslan översvämningssloge
  Busarvet äga; myrslog, slog   (Gamla) Kyrkvägen väg
  Busarvet jordområde /Se   Gammelgatan väg
  Busgärde äga; åker, slog   Gammelhuvud holme
  Busgärde äga   Gammelkullgröming odling
  Busgärde äga   Gammelnabben notvarp
  Busgärde äga   Gammelälven = Sandängesälven Saknas
  Busgärde äga; åker, slog   Gammelängsbäcken bäck
  Busiön sjö   Gar(d)berg(et) berg
  Busiön sjö   Garberg bg
  Busiön sjö   Garberg fäb.
  Busjön Saknas   Norra Garberg berg
  *Busjön sjö   Garbergsholmen holme
  Buskholmen holme   Garbergsholmen holme
  Buskkätte äga; åker   Garbergsklacken bergstopp
  Buskkätte äga   Gardberg fäb.
  Buskrok krök /Se   Gardmyren l. Gårdmyren myr
  ? Buskus äga   Garrberg(et) berg med fäbodar
  Buskätte äga   Garsjöbäcken vdr
  Buskätte äga   Garsjuvasslen vattendrag
  Buskån å   Garsjön l. Stenisels-Garsjön Saknas
  Bustomt äga; åker, slog   Garsjön Saknas
  Bustomt äga   Garsjön vattendrag
  Bustomt äga   Garsjön Saknas
  Butesmyr -en slog   Ga(r)sänget ängs- och åkermark
  Butjärnen Saknas   Gatulo(p)psgatan gatustump
  Butjärn tjärn   Gatumor granskogsdäld
  ? Butosmyren äga   Geislerloken utdikad f.d. vattensamling
  ? Buttåsmyren äga   Gejserlok l. Gisslarlok odling
  Butukätte äga   Geiserloksbäcken l. Gisslarloksbäcken parti av bäck
  Butusgrävning äga   Gellboänget Saknas
  Butusmyren äga   ?Gertrudsänget slogänge
  Butusmyren äga; slog, myrslog   Getbrunnsmyrarna myrar
  Butustomt äga   Getbrunnsmyren myr
  Butusåker äga   Getbäck vdr
  Butusåker äga; åker, slog   Getbäcken bäck
  Bye äga; åker   Getbäcken Saknas
  Bye sumpmark och åkermark /Se   Getbäcken bäck
  Byen, Byan, Böjen f.d. slogmarksområde /Se   Getbäcken biflöde
  Byeråker äga   Getbäckstjärn tj.
  Byförshagen äga; slog   Getgrav ravin (med bäck)
  *Bygsholen f.d. slogmark /Se   Getholmen holme
  Bygärde äga; åker   Getholmen Saknas
  Bygärde -t äga; åker   Getryggen ås
  Bygärde -t äga; åker   Getryggen Saknas
  Byhed åker, slog   Gettjärn tjärn
  Byheden åker   Gettjärnen tjärn
  Byhed -en äga; åker   Ge- l. Gäddtjärnarna Saknas
  Byholmen slog   Getjärnbäcken bäck
  Bykätte äga; åker, slog   Gettjärnen tj.
  Bykätte åker   Gilumor skogsmark
  Bykätte -n äga; åker   Gimulbäck el. Gimunbäck vdr
  Bÿlesholmarna holmar   Gimulbäck = Gimunbäck Saknas
  Bylökan Saknas   Gimunbäck = Gimulbäck t.
  Bylökan del av älv /Se   Girutjärn tj
  Byn åkergärde /Se   Gjutermyren myr
  Byns gata äga; slog   Gjutermöts ste(n) Saknas
  »Byrckmyra»? odling?   Glassanden notvarp och vik
  Byrelgärde äga; slog   Glasögontjärnarna tjärnar
  Byrilgärde äga   Glasögontjärnarna tjärnar
  Byrilhol äga; slog, åker   Gljupsbäcken l. Glypsbäcken Saknas
  Byrilhol äga /Se   Glotet = Ån Saknas
  Byrilkätte äga   Glotet ställe i Orssjön
  Byråkern åker   Glotet del av Älven
  Byråker äga   Glotet del av Älven
  Bysgatan äga   Glottet djupt ställe i Siljan
  *Bysjön (= Bössjöön?) sjö   Glottkäld källa
  Bytesholmarna holmar   Glottkälld(a) källa
  Bytesholmarna holmar   Glypen moss-dal
  *Bytesholmar holmar   Glypen kjusa
  *Bytesholmar holmar   Glypsbacken backe
  Bytesholmarna holmar   Glödalen dalgång
  Bytesholmarna öar   Glödalen dalgång
  Bytesholmarne Saknas /Se   Glödalsbäcken bäck
  Bytesholmarna öar /Se   Glödalen bäckdal
  Byttesmyren äga   Glödalen Saknas
  Byxholen äga; slog   Glödalsbäcken bäck
  *Bÿÿsiö sjö   Glödalsbäcken bäck
  Bågglarsvålen äga; slog (delvis myrslog)   Glödalsbäcken bifl.
  Bånggrävning äga   Gnostertjärn tjärn
  Bånggrävning äga; åker   Gnostertjärn tj
  Bånggärde äga   Gnostertjärnen tjärn
  Båränget äga; slog   Godmyrbäcken vdr
  Båränget äga; myrslog   Godmyren myr
  Båsbäcken bäck   Godshed åker
  Båsdalen Saknas   Gofsbäcken bäck
  Båsnäs äga   Gofsedan lugnvik (bakvatten)
  Båsris äga   Gofstjärn tjärn
  Båsris äga   Gofsänget änge
  Båsängen äga   Goksgärd(et) åkergärde
  Båsänget äga   Goksgärdsbacken = Goksbacken Saknas
  Båtgärde (Våt-) äga   Gokshaga åker - o. slogmark
  Båthuset holme   Gokshagen åker
  Båthuset äga   Gophal, Stora o. Lilla Saknas
  Båthuset äga   Gophalberget berg
  Båthuskätte äga; åker   Gopald Saknas
  Båthuskätte äga; åker, slog   Gopaldmyr myr
  Båthuskätte äga; åker   Gopaldmyren Saknas
  Båthuskätte äga   Gopaldmyren = Gopalmyren Saknas
  Båthuskätte äga; åker o. slog   Gopaldsjön Saknas
  Båthuskätte äga   +Gopaldu = Gopaldån Saknas
  Båthuskätte äga; åker   Gopaldån Saknas
  Båthuskätte äga; åker, slog   Gopal(d)ån Saknas
  Båthusnäs äga   Gopaldån Saknas
  Båthusnäset näs   Gopal(d)ån å
  *Båthusvik vik   Gopal(d)ån å
  Båtviken vik   Gopalen = Gopalsjön Saknas
  Bäck äga; slog   Gopalmyren myr
  Bäckaränget äga; slog   Gopaldsjöarna = Ö. o. V. Gopaldsjön Saknas
  Bäckaränget Saknas   Gopalsjöarna Saknas
  Bäckasänge äga; slog   Lilla Gopalsjön = Lilla Gopal Saknas
  Bäckdalen äga; slog, ostyckad jord   Lilla Gopal(sjön) Saknas
  ?Bäckdalen äga; slog, ostyckad jord   Stora Gopalsjön Saknas
  Bäckdalen äga   Stora Gopal(sjön) Saknas
  Bäckdalsberget berg   Västra Gopalsjön en av Gopalsjöarna
  Bäckdalsbäcken bäck   Östra Gopalsjön en av Gopalsjöarna
  Bäckegrop(en) äga; slog   Gopalsjön, Östra o. Västra källsjöar
  Bäckegärde äga; åker, slog   Gopalsjön Saknas
  ? Bäck(e)gärde äga   Gopalån biflöde
  Bäck(e)lad -en äga; slog   Gopaldänget f.d. änge
  Bäckelada äga; slog   Gopalänget Saknas
  Bäcken äga; slog   Gopsberget berg
  Bäcken äga; åker   Gopsberg = Gopshusb. Saknas
  *Bäckeråtjernebäcken bäck /Se   Gopsedan bakvatten
  Bäckeränget äga   Gopsfärjan överfartsställe
  Bäckeränget äga   Gopsfärjan strandremsa med en gård
  Bäckeränget äga   Gopshagen gränsröse
  Bäckeränget äga   Gopshusberget, se Gopsberget Saknas
  Bäckeränget sank mark   Gopsmor fiskestuga
  Bäckeränget ängsmark   Gopsmor skog
  Bäckeränget äga; slog   Gopsänget Saknas
  Bäckeränget äga; slog   Gorsilidiket dike
  Bäckeränget äga; slog   Gorsilikällan källa
  ?Bäckeränget äga; slog   Gorsiltjärn tj.
  Bäckeränge(t) äga; slog   Gotarvet åkerområde
  Bäckeränget slog   Gotholmen holme
  Bäckeränge äga   Gotholme h.
  Bäckeränget äga; slog   Gotholmsviken vik
  Bäckeränget äga; slog   Gotholmsviken vik
  Bäckeränget äga   Gotholmsviken vik
  Bäckeränget äga; slog   Granarön holme
  Bäckeränget äga   Granerön ö
  ?Bäckeränget äga   Granerön holme
  Bäckeränge -t äga   Granerön ö
  Bäckeränget äga   Granåborgstjärn tj
  Nedre Bäckeränget äga   Granåsen ås
  Bäckeränget, (-ängena) ortn. /Se   Granåsen berg
  Bäckerängsgrävning äga   Granåsen ås
  Bäckerängsgrävning äga; åker, slog   Granåsholmen Saknas
  Bäckerängstjärnen tjärn   Grasbäck biflöde
  Bäckgrav äga; slog   Grasdikarna småmyrar
  Bäckgrav äga; slog   Grasdikstjärn tj
  Bäckgrav äga; slog   Grav dalgång
  Bäckgrav äga   Grav ravin
  Bäckgrav äga   Gravasmoren skogssträckning
  Bäckgrav äga; slog   Gravasmoren skogsmark
  Bäckgrav(en) äga; slog   Gravasrönning sloge
  Bäckgrop äga; slog   Graven Saknas
  Lilla Bäckgrop äga; slog   Gravsjön sjö
  Bäck(e)grop -en äga; slog   Gravsjön Saknas
  Bäckgrävning äga   Gravån å
  Bäckgärde äga   Gravån vattendrag
  Bäckgärde äga; slog   Gravänget änge
  Bäckgärde äga; åker, slog   Greven Saknas
  Norra Bäckgärde åker   Greviback grushöjd
  Bäckgärde äga   Grevu sjö
  Bäckgärde äga   Grindelbäck vdr
  Bäckgärde äga   Grindelbäck Saknas
  Bäckgärde slog   Grinderbäcken biflöde
  Bäckgärde åker, slog   Grinderänget åker
  Bäckgärde åker, slog   Grof(f)holarna skogshöjder
  Bäckhagen äga   Grovan urgräning i sandås
  Bäckkätte äga; åker, slog   Grovberg = Grufberget Saknas
  Bäckkätte äga; åker, slog   Grovbjär berg
  Bäckkätte äga; slog   Grovbäcken bäck
  Bäckkätte -n äga   Grovsskjovet klint
  Bäckkätte äga   Grovor, Grovån Saknas
  Bäckkätte äga   Grovån l. Gruvån = Jugån Saknas
  Bäckkätte äga   Gruddhed åker
  Bäckkätte åker   Gruddvik vik
  Bäckkätte slog   Gruddviken vik
  Bäckkätten slog   Saknas Saknas
  Bäckmot Saknas /Se   Grundgård nu skog, förr kaptensboställe
  Bäckmotet mötesplats för bäckar   Grundkällan källa
  Bällsmyren sank mark   Grundlien Saknas
  Bäckmyren äga   Grundlien tjärn
  Bäckmysten äga; slog   Grundlien tjärn
  Bäcksgärde äga   Grundlien tjärn
  Bäckviksgrävning äga   Grundlien tjärn
  Bäckviksåker äga   Grundris skogsmark
  Bäckåker äga   Grundsjöberget parti av N Grundsjön
  Bäckåker äga   Grundsjön sjö
  Bäckåker äga   Grundsjön sjö
  Bäckåker äga; åker, slog   Grundsjön sjö
  Bäckåker äga; åker, slog   Grunnse = Grundsjön sjö
  Bäckåker äga; åker o. slog   Grundsjön sjö
  Bäckåker äga; slog   Grunnsefjarden f.d. sjö (nu sjöbotten)
  Bäckåker äga; åker, ostyckad jord   Grunnsibjär Saknas
  Bäckåkerskätte äga   Grunnsjön sjö
  Bäckänge äga; slog   Grundtjärn tjärn
  Bäckängen Saknas   Grundtjärnen tjärn
  Bäckänget äga; slog   Grunnse tjärn
  Bäckänget äga; slog   Grusvik vik
  Bäckänget äga; slog   Grutuskorsbäcken del av bäck
  Bäckänget äga; slog, ostyckad jord   Grutuskär bergparti
  Bäkerkitt terräng   Gruttuskär berg
  Bälgsäcken stenhar /Se   Gruvberg = Grufberget Saknas
  Bälgsäckharen stenhar /Se   Gruvberget, se Grovbjär Saknas
  Bälgsäckharen stenhar /Se   Gruvhar har (gammalt råmärke)
  Bältergrävning äga   Gruvskjovet bergparti
  Bältergård äga; åker, slog   Gruvån, se Grovån Saknas
  Bältergårdsgrävning äga   Gruvån å
  Bältergärde äga   Grytan tjärn
  Bältergärde åker, slog   Gråberget berg
  Bältergärde slog   Gråberget berg
  Bälterkitten åker   Gråbergsbäcken biflöde till å
  Bälterkyrkan Saknas   Gråbergsbäcken bäck
  Bälterkyrkan plats   Gråbergsmyren myr
  Bälterkätte äga; slog   Gråbjärsbäcken bäck
  Bälterkätte äga; slog   Gråbjärsmyren Saknas
  Bälterlarskätte äga; åker   Grådan parti av älv-noret
  Bälternisskätte äga; slog   Grådan parti av älv
  Bälterröjning äga; slog, myrslog   Gråflyten Saknas
  Bälterrönning äga   Gråflöten myr
  Bälterrönning äga; slog, myrslog   Gråflöten, se Gråmyren myr
  Bälterrönning myrslog   Gråflöten myr
  Bälterrönning äga; slog   Gråmyren, se Gråflöten myr
  Bältersveden äga; åker   Gråmyren myr
  Bälter - Svenfallet ås?   Gråmyren Saknas
  Bältervik vik   Gråtmyren myr
  Bälteränget äga   Gräftmyren Saknas
  Bälteränget skogsmark   Gräjsback åker
  Bältnisskätte äga; slog   Gränerbäcken Saknas
  Bältnissåker äga; åker   Gränernäsbäcken vdr
  Bärberget berg   Gränevik Saknas
  Bärgärde äga   Gränänäs l. Granarnäs udde
  +Bärsarvet jordområde /Se   Gränänäs näs
  Bärsbäck Saknas   Gränänesholmen holme
  Bärsbäck bäck /Se   Gränäholmen l. Granarnäsholmen Saknas
  Bärshagen äga   Gränänesviken vik
  Bärshagen äga /Se   Gränänäsvik vik
  Bärsmyren äga   Gräneviken vik
  Bärsmyren äga /Se   Gräsbäck bäck
  Bärstomt slog   Gräsbäcken bäck
  +Bärstomt äga /Se   Gräsbäcken bäck
  ?Bärsänget äga   Gräsbäcken Saknas
  Bäse-Bässeröning ägonamn /Se   Gräsbäcken bäck
  Bässe-Bäseröning ägonamn /Se   Gräsbäcken bäck
  Bäsegård äga   Gräsbäcken, se Grasbäcken Saknas
  Bäsegärde äga   Gräsbäcken biflöde
  Bäsegärde äga   Gräsgatan väg
  Bäseholen äga   Gräsänget åkermark
  Bäsekätte äga   Gräven sjö
  Bäsemyren äga   Gräven Saknas
  Bäsepersgärde äga   Grävsjön sjö
  Bäseränget äga   Grävtjärn sjö
  Bäseränget äga   Grödalsbäcken, se Glödalen Saknas
  Bäseränget slog   +Grönsbergsdalen dalgång
  Bäseränget äga /Se   Grönbergsmyren myr
  Bäserönning äga   Grön-gården område
  Bäserönning äga; slog   Gröningen åker
  Bäsestrand äga   Grönloken tj
  Bäsetomt äga   Grönloken myrfly
  Bäsetomt äga   Grönlokshol skogshol
  Bäseänge äga   Grönloksholsänget änge
  Bäshanskätte äga; åker, slog   Grönloksmyren odlad mark
  *Bästenbergsrör gränsmärke   Grönloksmyren äga
  Bästentjärnen tjärn   Grönsberg Saknas
  Böjen? terräng?   Grönsberg bg
  *Böiobäck bäck   Grönsberget berg
  Böjorna terräng?   Grönsbergsskaftet Saknas
  Böl - Börtosgrävning äga   Grönsbergs- Mikael Saknas
  Bölgriot åkermark /Se   Grönsbergssåg såg
  Bölgrot äga; åker, slog   Grönsdal(en) dalgång
  Bölgryt äga   Gröndalsavan lugnvik (avsnörd löka)
  Bölgryt äga   Gröndalsavan vik
  Bölgryt äga   Gröndalskätten åker
  Bölgrävning äga   Grönsängbacken ås
  Bölgärde äga   Grönsänget ängsmark
  Bölhol äga   Grönsänget ängsmark
  Bölkätte äga   Grönsänget änge
  Bölkätte äga   Grönvarp notvarp
  Bölmatskätte äga   Grönvik(en) vik
  Bölsänget äga   Grönänden odling
  Böltäppan äga   Grönängen Saknas
  Bölänget äga   Grönängen Saknas
  Bölänget äga; slog   Grönängen sjö
  Bölänget, Södra terräng   Grönängen sjö
  ?Börbörtasgrävning äga   Grönnget odling
  Börka fäbod    
  Börka (ån) Saknas    
  Börkfors fors /Se    
  Börkforsen fors    
  Börkforsen fors    
  Börkån å    
  Börkån å    
  Börkänget änge /Se    
  Börkön holme /Se    
  Börtas kitt äga? /Se    
  Börtaskätte äga; slog    
  Börtosgrävning äga    
  Börtos Mussen äga; åker    
  Börtos Mussen äga; åker    
  Börtos Mussen äga; åker    
  +Börtåsmussen åkermark /Se    
  Börtosåker äga; åker o. slog    
  Börtosåker äga /Se    
  Börtosäng äga    
  Börtosäng äga /Se    
  Börtosänget äga /Se    
  Bösjömyren myr    
  Bösjön sjö    
  ?Bössjön sjö    
  ?Bössjön sjö    
  Bössjön sjö    
  ?Bössjövarden berg    
  Bössjövarden berg    
  Bösjövarden sluttning    
  Bösjövarden höjd    
  Böån å    
  Böån å    
  Canada Saknas    
  Daddbodheden skogsmark    
  +Daddbo mussen inäga /Se    
  Daddbodsjön Saknas    
  Dagmatskätte slog    
  Dalkarlsängena ängar    
  Dalån Saknas /Se    
  Dalälven Saknas    
  Dalälven älv    
  Dammansberget berg    
  Dammen myrslog    
  Dammen äga; slog, myrslog    
  Dammen äga; slog (delvis myrslog)    
  Dammen äga    
  Dammen, Norra el Nedre Saknas    
  Dammyren sankmark    
  Dammyren sankmark    
  Danilstomt äga; slog    
  Davalbäcken bäck    
  Dasvik äga    
  ?Degvall(ar)-en landparti    
  Dejlkätte äga; slog    
  Delan äga; slog    
  Delan äga; slog    
  »Delan i Nusnäs» äga; slog    
  Dellan äga; slog    
  Dickermorsänget äga    
  Diger berget berg    
  Digerberget berg    
  Digerberget berg    
  Digerberget berg    
  Digerbergsbäcken å /Se    
  Digerbergsänget sank mark?    
  Digergärde åker, slog    
  Digergärde äga    
  Digergärde äga    
  Digergärde äga    
  Digergärde äga; åker, slog    
  Digergärde äga    
  Digergärdskätte äga; åker, slog    
  Digergärdskätte äga    
  Digergärdsviken Saknas    
  Digergärdsviken vik    
  Digerhar har /Se    
  Digerhol berg    
  Digerklitt berg    
  Digerkätte äga    
  Digerlad äga; slog    
  Digermor terräng    
  Digermor äga    
  Digermor äga; slog    
  Digermor äga; slog    
  Digermorberget, Västra berg    
  Digermorberget, Östra berg    
  Digermorstjärnen tjärn    
  Digermorsänget änge    
  Digermyr äga; slog    
  Digermyr(en) äga; slog    
  Digernäs äga    
  Digeränge äga    
  Digeränget äga    
  Digeränget slog    
  Digeränge -t äga    
  Digeränge -t äga    
  Digeränge(t) äga    
  Digerängskätte äga; åker    
  Digerängskätte äga    
  Digkätten äga; slog    
  ?Digärde äga    
  Dikbäcken Saknas    
  Diken äga    
  Diken äga    
  Diken äga; slog    
  Diken äga; slog    
  Diken äga; slog    
  Diken äga    
  Diken äga    
  Diken äga; slog    
  Norra Diken äga; slog    
  Södra Diken äga; slog, åker    
  Dikermor äga    
  Dikermor(s)änge -t äga    
  Dikermyr äga    
  Dikeråker äga    
  Dikholsåker äga    
  Dik-kålgård äga; åker, slog    
  Dikkätte -n äga; slog, åker    
  Norra Dikkätte -n äga; slog    
  Dikmyrarna myrar    
  Dikrönning äga; slog    
  Diksgrävning äga; åker    
  Dikåker äga    
  Dikåker åker, slog    
  Dikåker äga    
  Dikåker äga; slog    
  Dikänget äga; slog    
  Dikätte åker, slog    
  Diltänget äga; slog    
  ?Dingermyr slog    
  ?Dingrav äga; åker, slog    
  Dito bergh berg    
  Djorfsänge äga; slog    
  Djormyren äga    
  Djoshagen äga    
  Djoshagen äga; slog    
  Djoshagen slog    
  Djos kålgård äga    
  Djoskätte äga; åker    
  Djoskätte äga    
  Djoskätte äga    
  Djoskätte äga    
  Djoskätte -n äga; slog    
  Djoskätte äga; åker    
  Djoskätte äga; åker, slog    
  Djosmyren äga; slog    
  Djostomt äga    
  Djostomt äga; slog    
  Djostomt slog    
  Djotholskätte äga    
  Djotholsänget äga    
  Djotkätte äga; åker    
  Djugåsåker Saknas    
  *Djupa grav råmärke    
  Djupbäcken bäck    
  Djupgrav dal    
  Djupgrav dal    
  Djupgrav äga    
  Djupgrav dalgång?    
  Djupgrav äga; åker, slog    
  Djupgravsgrävning äga    
  Djupgravsgrävning äga; åker, slog    
  Djupharen stengrund    
  Djuplindor äga    
  Djupmyren äga; myrslog, slog    
  Djupmyren Saknas    
  Djupmyren odling    
  Djupmyren äga; slog    
  Djupmyren äga; slog    
  Djupmyren sankmark    
  Djupmyrsänget äga    
  Djupsjön Saknas    
  Djupsjön sjö    
  Djupsjöfljoten sank mark    
  Djupsjöfljoten sank mark    
  Djuptjärn tjärn    
  Djuptjärnen tjärn    
  Djuptjärnen tjärn    
  Djuptjärnen tjärn    
  Djuptjärnen tjärn    
  Djuptjärnsbäcken bäck    
  Djupvik vik    
  Djupvik vik    
  Djupvik vik    
  Djupviken vik    
  Djupviken Saknas    
  Djupviken vik    
  Djupviken vik    
  Djupviksholmen holme    
  Djupviksholmen holme    
  Djupviksholmen Saknas    
  Djupwijksö holme    
  Djupviksön ö    
  Djupviksön Saknas    
  Djupvålsänge äga; slog (delvis myrslog)    
  +Djurboda försv.fäbod /Se    
  Djurgården äga; åker o. slog    
  Djurgården Saknas    
  Djurgården strandområde    
  Djurgårdsplats äga    
  Djurkällan råmärke    
  Djurkälla gränsmärke    
  Djurkällan källa /Se    
  Djurkällan källa /Se    
  Djurlok Saknas    
  Djurlok äga    
  Djurloke äga; slog    
  Djurloke slog, myrslog    
  Djurloke vattensamling /Se    
  Djurmus holme    
  Djurmus holme    
  Djurmus = Djyrmus Saknas    
  Djurmus ö    
  Djurmyr äga; slog    
  Djurmyr myr /Se    
  ?Djurmyren äga    
  Djurmyren äga    
  Djurmyren myr    
  Djurmyren äga: slog    
  Djurmyren äga; slog    
  Djurmyren slog    
  Djurmyren äga; slog, myrslog    
  Djurmyr-kålgård äga; åker    
  Djurmåsön holme    
  Djusgärde äga    
  Djusgärde åker, slog    
  Djus-Hans gärde Saknas    
  Djustjärnen tjärn    
  Djustjärnsmyrarna myrar    
  Djävulsön skogsparti    
  ?Djödsgärde äga    
  Dofsbacke äga    
  Dofsåker äga    
  ?Doltmyrkätte äga; åker    
  Dotoskätte äga    
  Dotoänget äga    
  *Dovbröst gränsmärke    
  *Dovsberget berg    
  Dovsjöholm råmärke    
  Dovsjön sjö    
  Dovsjön sjö    
  Dovsjön sjö    
  Dovsjön sjö    
  Dovsjötjärnarna tjärnar    
  Draggen sjö    
  Draggen sjö    
  Draggen sjö    
  Draggen sjö    
  Draggen sjö    
  Draggen sjö    
  Draggen sjö    
  Draggen sjö /Se    
  *Draggeröset gränsmärke    
  Draggflot sankmark    
  Draggsjöröset gränsmärke    
  Dragnäs udde /Se    
  Dragnäset näs    
  Dragnäset näs    
  *Dragnäset förr näs    
  *Dragnäset förr näs    
  Dragnäsholmen holme /Se    
  Dragnäsholmen och -udden Saknas    
  ?Dragnäsudden näs och udde    
  ?Dragnäsudden näs och udde    
  ?Dragnäsudde udde    
  Dragnäsudden udde    
  Dragnäsudden näs och udde    
  Dragnäsvarpet notvarp    
  Dragnäsholmarna holmar    
  Dragviken Saknas    
  Dragviken vik    
  Drejkänget äga; slog    
  Dretgatan äga; åker    
  Dretgatgrävning åker, slog    
  Dretgatugrävning äga; åker    
  Dretgatukätte äga; åker, slog    
  Dretgärde äga; åker    
  Drethala äga    
  Drethala äga    
  Dretholm äga    
  Drethålet lokalitet /Se    
  Drethäll äga; åker    
  Östra Drethäll åker    
  Drethällsgrävning äga; åker    
  Östra Drethällsgrävning åker    
  Dretmuskätte äga    
  +Dretmusskätte ägomark /Se    
  Dretmyren äga    
  Dretmyren myr    
  Dretvål slog    
  Saknas slogmark /Se    
  Dretänge -t äga    
  Dretloke äga; åker    
  Dretmyr äga; slog    
  Dretmyren äga    
  Dretmyren äga; slog    
  Dretmyr(en) äga; slog    
  Dretmyr äga; slog    
  Dretmyren äga; slog, ostyckad jord    
  Dretmyrkätte äga    
  Dretmyrkätte äga; åker    
  Dretmyrkätte äga; åker    
  Drevmyren sank mark    
  Drickgrävning äga; åker    
  Drickholen äga; slog    
  Drickänget äga; slog    
  Drickänget äga; slog    
  Drickänget äga    
  Drickänget äga; slog    
  Drickänget äga; slog    
  Lilla Drickänget äga; slog    
  Drickänget äga; slog    
  *Drillangbromyren myr    
  Dritholm äga; slog    
  Dritlångbromyren sank mark    
  Dritmyren myr    
  Dritmyren, Norra myr    
  Dritrännheden berg    
  Drittelgrävning äga; åker    
  Drittelsgrävning äga; åker    
  Dtitthäll äga; åker    
  Dritviksmyren myr    
  Dräjkudden udde    
  Duckumyr sank mark    
  »Dufmyran» myr?    
  Duggärdet änge?    
  Dunderbo torp?    
  Dungstatäppan äga    
  Dunklindor äga    
  Dusuå å    
  Duvhol -en äga    
  Duvholskätte äga    
  Duvholstomt äga    
  Duvmyren ängsmark?    
  *Duvmyren myr    
  Dyan terräng?    
  Dyen (Dyan) Saknas    
  Dygärde äga    
  ?Dygärde äga    
  Dyhed åker    
  ?Dyholskätte äga    
  ?Dykätten åker    
  Dykätte -n slog, åker    
  Dykätte åker, slog    
  Dyltänget äga    
  Dynggrav Saknas    
  Dynggrav vik    
  Dynggrav erosionsvik    
  Dyngstadtäppan äga    
  ?Dypilänge äga; slog    
  »Dypylen» ställe i Vällingån /Se    
  Dypölen Saknas    
  ?Dyren äga    
  Dyren äga; slog    
  Dynggrav bakvatten    
  Dypeln vik    
  Dyppeln tjärn    
  Dysan å /Se    
  Dyshuskätte -n äga; åker, slog    
  +Dusus åmynning /Se    
  Dysusgrav markskärning /Se    
  Dysuskätte åkermark    
  Dysån å    
  Dysån å    
  Dysån å /Se    
  Dysån å /Se    
  ?Dytholskätte äga    
  ?Dytholskätte äga    
  Dyverdalen äga    
  Dyverdalen dal    
  Dyverdalen, Nya dal    
  Dyverdalen, Gamla dal    
  Dyversjön sjö    
  Dyverån å    
  Dyvikskätte äga    
  Dyvran sjö    
  Dyrran å    
  *Dåsjön sjö    
  Dåsvasslen bäck    
  »Däggerde» odling?    
  ?Dägta äga; åker    
  Dämban f.d. färjställe    
  Dödmyren äga; slog    
  Dödsgrävning äga; åker    
  Dödsgrävning äga; åker o. slog    
  Dödsgärde äga; slog    
  Dödskätte äga; slog    
  ?Dödslarsgrävning äga; åker o. slog    
  Dödslarsgrävning äga; åker, slog    
  Dödsrönning äga; slog    
  Dödsåker äga; åker o. slog    
  Dödtäkt äga    
  Dödåsen berg /Se    
  Dödåsen ås    
  Dödåsheden hed    
  Dödåskällan källa /Se    
  Döfsåker äga    
  Döfver Ån, se Dyverån Saknas    
  Dögkätte äga; slog    
  Dögärde äga    
  Dögärde äga; åker o. slog    
  Dögärd(s)kätte äga; slog    
  Döjgärde -t äga; åker o. slog    
  Döjholskätte äga    
  ?Döjkätte äga; åker, slog    
  Döjkätte äga; åker, slog    
  Döjlarsgrävning äga; åker, slog    
  ?Döjtholskätte äga    
  Dökätte äga; åker, slog    
  Dökätte åker, slog    
  Dösbacken äga; slog    
  Dösbäck äga; slog    
  Dösgrävning äga; åker    
  Dösgrävning äga; åker, slog    
  Dös(s)larsgrävning äga; åker o. slog    
  Dös(s)larsgrävning äga; åker, slog    
  Dösgärde äga; slog    
  Dösrönning äga; slog    
  Dössgrävning äga; åker    
  Dössgärde äga; slog    
  Dösshol skogsmark    
  »Öst-om Döss» äga; åker o. slog    
  Dösskällan källa /Se    
  Dösskällan källa /Se    
  Dössåker äga; åker    
  Östra Dössåker äga; åker    
  Dösåker äga; åker o. slog    
  Dötholsänget äga    
  Dötoänget äga    
  Dövtjärnen tjärn    
  Ebb-back-en äga    
  Ebbacken höjd    
  Ebb-backgärde äga    
  Ebb-bäck äga    
  Ebbgärde äga; åker, slog    
  Ebbgärde äga; åker    
  Ebbgärde äga; åker, slog    
  Ebbgärde äga; åker    
  Ebbgärde äga; åker    
  Ebbgärde äga    
  Ebbgärde, Ebbgärdet äga    
  Ebbgärde Saknas    
  Ebbgärde äga    
  Ebbgärde äga; åker, slog    
  Ebbgärde äga; slog    
  Ebbhagen äga; åker, slog    
  Ebbhagen äga    
  Ebb-hagen äga    
  Ebbhagen äga    
  Ebbhagen äga    
  Ebbhagen äga /Se    
  Ebbkätte äga    
  Ebbkätte äga    
  Ebbsäl äga; åker, slog    
  Ebbsäl äga    
  Ebbsäl äga    
  Ebbåker äga    
  »Ecken» å    
  Edbäcken äga; slog    
  Edbäcken äga; slog    
  Edbäcksänge äga; slog    
  Edgärde äga    
  Edgärde äga; åker    
  Edgärde äga    
  Edgärde äga; åker    
  ?Edgärde äga; åker    
  Edgärdet äga    
  Edholsudden udde    
  Edmyren äga    
  Edsgärde äga; åker    
  Edsgärde äga    
  Edsgärde äga; åker    
  Effa(r)råd äga    
  Effa(r)råd äga    
  Effartjärnen tjärn    
  Effaråsen ås    
  Effelkrok äga    
  Effelkrok äga    
  Effelkroksänget änge /Se    
  Effelkätte äga    
  ?Efferåsen berg    
  ?Efferåsen berg    
  Efgärde äga; åker, slog    
  Eggen rullstensås    
  Eggen rullstensås    
  Eggen landområde    
  Egg-gärde äga; åker, slog    
  Ejeränge äga; slog    
  Ej(s)sjön sjö    
  Ejssjön sjö    
  Ejssjön sjö    
  Ejssjön se Äjsjön sjö    
  Ekmarkskätte äga; åker    
  Eknaänge slogmark    
  Ekängen äga    
  Ekängen äga; slog    
  Ekänget äga    
  Ekänget äga; slog    
  +Eldhussjön sloga    
  Eldris fäbod    
  Eldrisbäcken bäck /Se    
  Eldsgrävet änge    
  »Eldzbeken» Saknas /Se    
  Elingrävning äga    
  Elinmyren äga; slog    
  Elinvik vik    
  Elinänge -t äga    
  Ella Fl: å    
  Ellmyren äga; slog    
  Emul, se Hemulån å    
  Emulberg berg /Se    
  Enbusken äga; åker    
  Östra Enbusken äga; åker    
  Ebbkätte äga    
  Enbuskenskätte äga; åker, slog    
  Enbuskkätten åker, slog    
  Enbyshed äga; slog    
  Enbyshed äga; åker, slog    
  Enkilgrävning äga; åker    
  ?Enkvarn äga    
  Enmo änget slogmark    
  Enmyren äga    
  Enmyren äga    
  Enmyren myr    
  Enmyren äga; slog    
  Enmyren äga; slog, myrslog    
  Enmyren äga; slog    
  Enmyren äga; slog, myrslog    
  Enmyren äga; slog    
  Enmyren äga    
  Enmyren äga    
  Enmyren äga    
  Enmyren äga    
  Enmyren sank mark    
  Enmyren sank mark    
  Enmyrrönning äga; slog, myrslog    
  Enmyrshed äga; åker, slog    
  Enmyrsrönning äga; slog (delvis myrslog)    
  Enmyrsrönning äga    
  Enmyrsänget äga    
  ?Enshol Saknas    
  Enåsänget terräng    
  Erikmatsgrävning äga    
  Eriksgrävning äga; åker    
  Eriks grävning äga    
  Eriksgrävning äga; åker    
  Norra Eriksgrävning åker    
  Södra Eriksgrävning åker    
  Erik(s)matsgrävning äga    
  Erik(s)matsgrävning äga; åker, slog    
  Erikmatsgrävning äga; åker, slog    
  Eriksmatsgrävning äga; åker    
  Eriknilsänge(t) äga; slog    
  Eriknilsänge(t) äga; slog    
  Eriknisänget äga; slog    
  Erikssved -en äga; slog    
  Ersbäcken Saknas    
  Ersbäcken bäck    
  Ersgärdet odling    
  Ersgärdet åkerstycke    
  Ersgärde äga; åker, slog    
  Ersgärde äga    
  Ersgärde äga    
  Ersgärde äga    
  Ersgärde äga    
  Ersgärde äga; åker, slog    
  Ersgärde äga; åker, slog    
  ?Ershol näsparti    
  Ershol näs    
  Ersholsviken vik    
  Erskätte äga; slog    
  Ersmyren myr    
  Ersmyren åker    
  Ersmyren äga; åker    
  Ersmyren äga; åker    
  Ersmyren äga; åker    
  Ersmyrkätte äga; åker    
  Ersmyrskätte äga    
  ?Ersnäs äga    
  Erstomt äga    
  Esmyrkätte äga; åker    
  Espentäppan tomt /Se    
  Espuntäppan odling?    
  Espenäs udde    
  Essbäcken bäck /Se    
  Estersmyr äga; myrslog    
  Esund berg /Se    
  Etterungen höjd?    
  Ettvassel äga; slog    
  Ettvasselänget äga; slog    
  Ettvasselänget äga    
  Ettvasselänget äga; slog    
  Evasmor äga    
  Fagerbäcken bäck    
  Fagerdal äga    
  Fagerdal sankmark, dal    
  Fagerås, Fageråsen åker    
  Fageråsen berg    
  Fageråsen fäbod    
  Fageråsen ås    
  Falkgård äga; åker    
  Fallbergskätte äga; åker    
  Fallbärsgärde äga; åker    
  Fallbärskätte äga; åker    
  Fallbärskätte äga; åker    
  Fallbärskätte äga; åker    
  Fallbärskätte äga; åker, slog    
  Fallbärskätte äga; åker, slog    
  Fallet äga; slog, ostyckad jord    
  Fallet äga; åker    
  Fallet äga; åker    
  Fallet äga    
  Fallet äga; slog, åker    
  Fallet äga    
  Fallet äga    
  Fallet äga    
  Fallet äga    
  Fallet äga; slog    
  Fallet äga; åker, slog    
  Fallet Saknas    
  Fallet äga    
  Fallet äga    
  Fallåsen ås    
  Fallåstjärnen tjärn    
  Falukojmyren sank mark    
  Faluträdet sank mark    
  Faluträdet sank mark    
  Faluträdet »slätmark» /Se    
  Faluträdet slätmark /Se    
  Faluträdet slätmark /Se    
  Faluträdet marknamn /Se    
  Fannog äga; åker, slog    
  Fanutäkt äga    
  Farbrorsåsen höjd    
  Farbrorsåsmyren myr    
  Farfarkålet bäckparti /Se    
  Farfarskätte äga    
  ?Farfrov äga; åker    
  Fargärde äga; slog    
  Farängsled äga    
  *Farängesled Saknas /Se    
  Fattasberget berg    
  Fattiglassgatan f.d. gatnamn    
  Fegnäs? terräng?    
  Femkätte äga    
  Fiholmen äga; slog    
  Filiberget berg    
  Filiberg berg /Se    
  Filiberget berg    
  Filibäck del av å /Se    
  Filibäcken bäck    
  Filitjärnen tjärn    
  ?Finmålå äga; slog    
  Finnarmyren sank mark    
  Finnerklitt höjd    
  Finngrav äga; slog    
  Finngrävning äga    
  Finngrävning äga    
  Finngärde äga; åker, slog    
  Finngärde äga; slog    
  Finngärde äga; åker    
  Finngärde äga    
  Finnkätte äga; åker, slog    
  Finnkätte äga; åker    
  Finnkätte äga; slog, åker    
  Finnkätten äga; åker o. slog    
  Finnlarskätte äga; åker o. slog    
  Finnmyren myr    
  Finnpenika äga    
  Finnpersgrävning äga; åker    
  Finnsarvik(en) vik /Se    
  Finnsgrav äga; slog    
  Finnsgrav äga; slog    
  Finnsgrav äga /Se    
  Finnshol äga; slog    
  Finnshol äga; slog    
  Finnshol äga; slog, åker    
  Finnshol äga, åker, slog    
  Finnshol äga; åker, slog    
  Finnshol äga    
  Finnshol äga /Se    
  Finnskitt äga    
  Finnskitt (-kätte) äga /Se    
  Finnskätte äga    
  Finnskätte -n äga; slog    
  Finnskätte äga; åker    
  Finnskätte äga; åker, slog    
  Finnskätte äga; åker    
  Finnskätte äga    
  Finnskätte äga    
  Finnskätte äga; åker    
  Finnskätte äga; åker    
  Finnskätte åker, slog    
  Finnskätte äga; åker    
  »Finnskätte i Gopshus» äga; slog    
  Finnskätte (-kitt) äga /Se    
  Finns-Larsänget terräng    
  Finnstad åker, slog    
  Finnstjärn tjärn /Se    
  Finnstomt åker, slog    
  Finnsved -en äga    
  Finnsvedsänget äga    
  Finntäkt äga; slog    
  Finntäkt äga; slog    
  Finntäkt äga; åker, slog    
  Finntäkt äga; åker    
  Finntäppan äga; slog, åker    
  Finntäpp(an) äga    
  Finntäppan äga    
  Finntäppan äga; slog    
  Finntäppan äga; slog    
  Finntäppan äga; slog    
  Finntäppkätte äga    
  Finnvik äga    
  Finnvik äga    
  Finnåker äga; åker, slog    
  Finnåker äga    
  Finnåker äga; åker o. slog    
  Finnänget äga    
  Finnänget äga    
  Finnänget äga    
  Finnänget äga; slog    
  Finnänget slog    
  Finnänget äga; slog    
  Finnänget äga; slog    
  Finnänget äga; slog    
  Finnänget äga; slog    
  Finnänget äga; slog    
  Finnänget äga; slog    
  Finnäs äga; åker, slog    
  ?Finnästomt äga; åker, slog    
  Firiberg äga; slog, ostyckad jord    
  Firiberg äga    
  Firiberg = Filiberget Saknas /Se    
  Firikätte äga    
  Fisbäck bäck /Se    
  Fiskarbodtjärnen tjärn    
  Fiskbodbäcken bäck    
  Fiskbodviken vik    
  Fiskgäven tjärn    
  Fiskholm äga; slog    
  Fisklösbäcken bäck    
  Fisklösen sjö    
  Fisklösen tjärn    
  Fisklösen sjö /Se    
  Fisklösen sjö    
  Fisklösklacken berg    
  Fisklöstjärnen tjärn    
  Fisklösvarden höjd    
  Fisklösvarden terräng    
  ?+Fiskån nu okänt ånamn    
  Fitjehol -en äga; slog    
  Fittjholm äga    
  Fittjan »löka» /Se    
  Fittjholm holme /Se    
  Fittjholmen äga    
  ?Fittjholmen äga    
  ?Fittjholme äga    
  Fittjholm(e) -n äga    
  Fjosmyren myr    
  Fjållbäcken bäck    
  Fjållbäcken bäck    
  Fjåsbäcken bäck    
  Fjåsbäcken bäck    
  Fjällen slog    
  Fjället äga    
  Fjällmyren myr?    
  Fjällmyren sank mark    
  Fjällmyren myr /Se    
  Fjäran Saknas    
  Fjäran äga; slog, ostyckad jord    
  Fjärdekojan koja    
  Fjärden (l. Fjärdarna) vatten    
  Fjärden tjärn /Se    
  Fjärden parti    
  Fjärdingsmansänget äga    
  ?Fjärdings(mans)änge äga    
  Fjärdingsmansänget äga    
  Fjärdingsmansänge(t) äga    
  Fjärdingsmansänget äga    
  Fjäsko terräng    
  Fjäskoberget berg    
  Fjäskolugnet sjö    
  Fjöran sank mark    
  Flakadiken äga; slog    
  Flatnäv f.d. udde    
  Flatnävet sandudde /Se    
  Flatnävet udde /Se    
  *Flaxmyrsten gränsmärke    
  Flaxtjärn sjö    
  Flaxtjärn sjö    
  Flaxtjärn tjärn /Se    
  Flaxtjärn tjärn /Se    
  Flaxtjärn(e) tjärn /Se    
  Flaxtjärnen tjärn    
  Flaxtjärnflyten äga    
  Flaxtjärnsflyten terrängområde /Se    
  *Flaxtjärnsmyrröset gränsmärke    
  »Flaxtjärnssjöarna» Saknas    
  Flitgrävning äga    
  Fljotbodarna fäbod    
  Fljotbäcken bäck    
  Fljotbäcken bäck    
  Fljoten sank mark    
  Fljoten sank mark    
  Fljottjärnen tjärn    
  *Floränget änge    
  Floten sank mark    
  Floter äga; slog    
  Floteränget äga    
  Floteränget äga    
  Floteränget äga; slog    
  Flotskogen, Östra skogsområde    
  Flottaränget äga; slog    
  Flottdike äga    
  Fluren höjd    
  Flurtjärnen tjärn    
  Flytaränge -t äga    
  Flytaränget (Floter-) Saknas    
  Flytbro äga; slog    
  Flyttbron, Gamla bro    
  Flyttbron, Nya bro    
  Flytbäcken å /Se    
  Flytdike äga    
  Flyten äga; slog, ostyckad jord    
  Flyten äga    
  Nya Flyten äga; slog, ostyckad jord    
  Flyten myrslog    
  Flyten äga    
  Flyterängen äga; slog    
  Flyteränget äga    
  Flyteränget äga    
  Flyteränget äga    
  Flyteränget äga; slog    
  Flyteränget äga; slog    
  Flyteränget äga; slog    
  Flyteränget äga; slog    
  Flyterängskätte äga    
  Flytgrävning äga    
  Flytgrävning äga    
  Flytgrävning äga; åker    
  ?Flytgrävning(s)kätte äga    
  Flytnäs äga    
  Flytnäs äga; åker    
  Flytnäskätte äga; åker, slog    
  Flytnäskätte äga    
  Flytråder äga    
  Flytråder äga; slog    
  Flytråder myrslog, slog    
  Flytrådet äga    
  Flytrådet äga; slog (delvis myrslog)    
  Flytänget äga; slog    
  Flåteränget, Flytaränget slog    
  Fläcktjärnen tjärn    
  Fläxan myr /Se    
  Fläxan slåttermyr /Se    
  Fläxan myr /Se    
  Fläxnan myr /Se    
  Flötdike äga    
  Flötdike äga    
  Fogdahlswjken, se Fudalsviken vik    
  *Fogdsjön sjö    
  *Fogdsjön sjö /Se    
  Fogelkätte äga    
  Folkgärde äga; åker    
  Foran äga, slog, ostyckad jord    
  Fornby äga; åker    
  Forngärde äga; slog    
  Forngärde äga; åker o. slog    
  Forsgärde äga; åker    
  Forshol -en äga    
  Forskvarn äga; slog    
  Forskvarn äga    
  Forskvarn äga    
  Forskvarn äga; slog    
  Forskvarn slog    
  Forskvarndammen damm    
  *Forskvarnsänget äga    
  Forskvarnänget äga; slog    
  Fors kålkätte äga    
  Forskätte äga    
  Forsmyr äga    
  Forsmyren äga; slog    
  Forsmyren äga    
  Forsmyren äga    
  Forsmyren äga    
  ?Forsmyren äga    
  Forstäppan äga; slog, ostyckad jord    
  Fossgärde äga    
  Fredagstjärnen tjärn    
  Frostgärde äga    
  Frostkitt äga    
  Frostkätte -n äga    
  Frostsventäppan äga    
  Frosttomt äga    
  Frosttäkt äga; slog    
  Frusenkätte -n äga; åker o. slog    
  Fräsbäck bäck    
  Fräsbäck bäck /Se    
  Fräsbäcken bäck    
  Fräsbäcken, Norra bäck    
  Fräsbäcken, Södra bäck    
  Fräsbäcken Saknas    
  Fräsbäcksmyren sank mark    
  Fräsbäckstjärnarnen tjärn    
  Frästjärnarna tjärnar    
  Fröbäcken bäck    
  Fu? å    
  Fu äga; slog    
  Fu äga    
  Fu å /Se    
  Fudalsgrävningen äga; åker    
  Fudalslandet område omkring fäb.    
  Fudalsviken vik    
  Fudalsviken vik    
  Fudalsviken Saknas    
  Fudalsviken vik    
  Fudalsviken vik /Se    
  Fudalsviken vik /Se    
  *Fudalsån å    
  *Fudalsån å /Se    
  Fudals Änget slog    
  Fudalsänget äga; slog    
  Fudalsänget äga; slog    
  Fudalsänget slogmark /Se    
  Fudammen Saknas    
  Fudammen damm    
  ?Fuden äga; slog    
  *Fugarwikan vik /Se    
  *Fugarwikan vik /Se    
  »Fugdals Ån» å    
  Fugänget äga    
  Fulgraven terräng    
  Fulåberg fäbod    
  Fullbusmyren sankmark    
  Fulåberg berg    
  Fulåberg äga    
  Fulåberg äga    
  Fulåberget berg    
  Fumyren äga    
  Fumyren äga; slog, myrslog    
  Fumyren myr    
  Fumyr myränge /Se    
  Fumyrsänget äga    
  Fundmyren sank mark    
  Funiskätte äga    
  Funkänget äga; slog    
  Funnäs? Saknas    
  Funäs Saknas    
  Funäs ägomark    
  Funäs äga; slog    
  Funäs äga; slog    
  Funäs äga; slog    
  Funäs äga. slog    
  Funäs äga    
  Funäs äga    
  Funäs äga    
  Funäs äga    
  Funäsaven Saknas    
  Funäsaven vik /Se    
  ?Funäshagen äga    
  Funäsmor äga    
  Funäs udde udde    
  Funäsudden Saknas    
  Funäsudden udde    
  Furbusmyren äga    
  Furbusvålen äga    
  Furbusvål -en äga    
  Furbusvålen äga    
  Furbusvål(en) äga; slog    
  Furuholmen holme    
  Furukitten äga    
  Furöding slogmark /Se    
  Furödning slogmark    
  Furönning äga    
  Furönning äga; slog    
  Fuån å    
  Fuån å    
  Fuån Saknas    
  Fuån å    
  Fuån å    
  Fuån, se Risån Saknas    
  Fuån Saknas    
  Fuån å    
  Fuån å    
  Fuån Saknas    
  Fuån å    
  Fuån å    
  Fuån å    
  Fuån å /Se    
  Fuån å    
  Fuänget slogmark    
  ?Fuänget äga    
  Fuänge(t) äga    
  Fuänget äga; slog, myrslog    
  Fuänget äga; slog, myrslog    
  Fuänget äga; slog    
  Fuänget ängsmark    
  Fuänget äga /Se    
  Fyriberg fäb.    
  Fyriberg fäbod    
  Fyriberg-Rädsjön sjö    
  Fyrinäs näs /Se    
  Fyrinäs näs /Se    
  Fyriskalle råmärke    
  Fyriskalle udde, råmärke /Se    
  Fyrkanten äga; åker    
  Fyrkantkätte äga    
  Fågelbodstugan stuga    
  Fågelgravarna tjärnar    
  Fågelsång äga; åker    
  Lilla Fågelsången äga; åker    
  Fångnäs udde    
  Fångnäs näs /Se    
  Fångnäs udd udde    
  Fångstgropar fornlämning /Se    
  Södra Fåsjön Saknas    
  Fåsjön Saknas    
  Södra Fåsjön sjö /Se    
  Fåsmyr myr    
  Fåsmyren äga    
  Fåsmyren äga    
  ?Fåsmyren äga    
  Fåsmyren äga; myrslog, slog    
  Fåsmyren myr och fäbodställe /Se    
  Fårsjön sjö    
  Fåsåsflot sank mark    
  Fåsåsflot sankmark    
  Fåsåsflyten myrslog    
  Fåsåsflyten myrslog    
  Fåsåsflyten äga; slog    
  Fåsåsflyt(en) äga; slog, myrslog    
  Fåsåsflyten myr    
  Fåsåskätte äga    
  Fåsås lindor äga    
  Fåsänget äga    
  Fåuström Saknas    
  Fäbodviken vik    
  Fägenkitte (Fajn-) Saknas    
  ?Fägenkätte äga /Se    
  Fähuset äga; slog    
  Fähusgärde äga    
  Fähusgärde åker    
  Fähuskätte äga; åker o. slog    
  Fähuskätte äga    
  Fähuskätte äga; slog    
  Fähuskätten äga; slog    
  Fähusplan äga    
  Fähustomt äga    
  Fähustomt äga    
  Fähusåker äga    
  Fällris äga    
  Fämbta å    
  Fämhalen Saknas    
  Fämkätte äga; slog    
  Fändrikstomt äga    
  Fänneskällan källa    
  Fännmyren äga; slog    
  Fännmyren sank mark    
  Fännsjön sjö    
  Fännsjön sjö /Se    
  Fännsjön sank mark    
  Fännskogsänget sank mark    
  Fännsta åker /Se    
  Fännänget äga; slog, ostyckad jord    
  Fänrikstomt äga    
  *Färis källa råmärke    
  »ffäriskalla» gammalt råmärke    
  Färjekarlskätte äga; åker    
  Färjkätte äga; åker    
  Färjkätte äga; åker    
  Färjekätte äga; slog    
  Färjkätte åker    
  Färnstad äga; åker    
  ?Färnbron äga    
  Färnris äga    
  Färnsjön Saknas    
  Färnsta(d) äga    
  Färnvik äga    
  Färnvik Saknas    
  Färnänget äga; slog    
  Färnänget äga; slog    
  Färnäsflyt äga    
  Färnäs Föj äga; slog    
  ?Färnärharen grund    
  Färnäshult äga    
  Färnäsmyren äga    
  Färnäsmyren myrslog    
  Färnäsmyren äga; myrslog    
  Färnäsmyren slog    
  Färnästjärn tjärn    
  Färnästjärnen myr    
  Färnäsängena terräng    
  Färnäsänget äga    
  Färnäsänge -t äga    
  Färnäsänget (-ängen) Saknas    
  Färnäsänget delvis odlad ängsmark    
  Färnäsänget äga    
  Färnäsänget äga; slog    
  Färnäsänget äga; slog    
  »Fän åla», se Fuänget Saknas    
  Föj -et äga; slog, åker    
  Föj = Fuån Saknas /Se    
  Föj sumpmark /Se    
  Fökänget äga; slog    
  Föran äga    
  Norra Föran äga    
  Södra Föran äga    
  Saknas odling /Se    
  Föreskallen näs    
  Förhaga -en äga    
  Förhaga slog    
  Saknas inhägnad (?) /Se    
  Förhag(s)kätte äga    
  Saknas äga /Se    
  Förhagsloge äga    
  Förhagslog äga /Se    
  Förkaskätte åker, slog    
  Förkaskätte äga    
  ?Förkaskätte äga    
  Förkaskätte äga    
  Förkaskätte äga    
  Föråkätte äga    
  Förängskätte äga; åker, slog    
  Gagnån å    
  +*Galpalda vattendrag /Se    
  Galten äga    
  Galten, se Gålten myrslog, slog    
  Gambostaden båtplats /Se    
  Gamla Backen äga    
  Gamlabacken äga    
  Gamlusbacken äga    
  Gamlusbacken äga; åker    
  Gammalbod äga; slog    
  Gammalbodar äga; slog, åker    
  Gammalhuvud holme    
  Gammaltomt äga, åker, ostyckad jord    
  Gammalälven Saknas    
  Gammbodarna f.d. fäbod    
  Gammelbo äga; slog    
  Gammelbodar äga; åker    
  Gammel-Fåsmyr myr    
  Gammelgatan väg    
  Gammelgården äga; slog    
  Gammelgärde äga; slog    
  Gammelgårdskätte äga; slog    
  Gammelgärde äga; åker    
  Gammelgärde äga; slog, åker    
  Gammelgärde äga; slog, åker    
  Gammelgärde äga    
  Gammelgärde äga    
  Gammelgärde äga    
  Gammelgödslan ängsmark    
  Gammelholgärde äga; åker, slog    
  Gammelholgärde äga; åker    
  Gammelhol(s)gärde äga    
  Gammelholsgärde äga; åker    
  Gammelholsgärde äga; åker    
  Gammelhuvud holme    
  Gammelhull-ladan äga; slog    
  Gammelkullkätte äga    
  Gammelkätte äga; slog, åker    
  Gammelkätte äga; åker, slog    
  Gammelkätte äga; åker, slog    
  Gammelkätte äga; åker, slog    
  Gammelkätte äga; åker, slog    
  Gammelkätte äga; åker, slog    
  ?Gammelkätte äga    
  Gammelåker äga; åker    
  Gammelåker äga    
  Gammelån å    
  Gammelängbäck bäck /Se    
  Gammelängsbäcken bäck    
  Gamrusbacken äga    
  Ga.pssiön, se Gopalsjön sjöar    
  Gapshusbergh, se Gopshusberg berg    
  Garberg, Norra fäbod    
  Garberg, Södra f.d. fäbod    
  Södra Garberget berg    
  Garberget berg    
  Garberget, Norra berg    
  Garberget, Södra, se Garbergs fäbodar berg    
  Garberget fäbodar fäbodar    
  Garbergsholmen äga    
  Garbergsholme -n äga; slog    
  Garbergs klack = Norra Barberg berg /Se    
  Garbergsmyren sank mark    
  Garbergsvasseln Saknas    
  *Gardberget Saknas    
  *Gardstona råmärke    
  *Gardstona gmlt råmärke    
  Garmyren äga    
  Garsjöbäcken bäck    
  Garsjömyren sank mark    
  Garsjön sjö    
  Garsjön sjö    
  ?Garskätte äga; åker    
  Garsåsflyten myr    
  Garsåsheden hedmark    
  *Garsås- Röse gränsmärke /Se    
  *Garsåsröset gränsmärke    
  *Garsåsröset gränsmärke    
  *Garsåsröset gränsmärke /Se    
  *Garsåsudden udde    
  Garsåsänget äga; åker, slog    
  Garsänget äga; slog    
  Garsänget äga    
  Garsänget äga; slog    
  Garsänget Saknas    
  Gashed äga; åker    
  Gashed äga; åker    
  Gatan äga; åker    
  Gatugrävning äga    
  Gatugärde äga    
  Gatugärde -t äga; åker, slog    
  Gatugärdskätte äga; slog    
  Gamla Gatukätte äga; slog    
  Gamla Gatukätte äga; åker, slog    
  Gatugärdet äga    
  ?Gatulänge -t äga; slog    
  Gatumor terräng    
  Gatuänget äga; slog    
  Gemensamhetsskog skogsområde    
  Gemensamhetsskog skogsområde    
  Gertrudsåker äga    
  Gertrudsåker äga    
  Gertrudsåker äga    
  Gertrudsåker åker, slog    
  Gertrudsåker äga; åker, slog    
  Gessjön sjö /Se    
  Gesundaberget berg /Se    
  Getbrunnstjärnarna tjärnar    
  Getgrav ravin    
  Getkätte äga    
  Getnabb -en äga    
  Getryggen holme    
  Gettjärne slog    
  Gettjärne äga; slog    
  Gettjärne(n) äga    
  Gettjärnen tjärn    
  Gettjärnsbäcken bäck    
  Gettjärnänget äga    
  Gettjärnänget äga; slog    
  Gettjärnänget äga; slog    
  Gettjärnänget äga; slog    
  Gettjärnänget äga; slog    
  Gettäppan äga, slog, ostyckad jord    
  Gierdesiöknäcken berg    
  Gilderänget äga; slog    
  Gillaränget äga; slog    
  Giltänget äga    
  Gimo äga; slog    
  Gislarlok äga /Se    
  Gisslarbäcksgrävning äga    
  Gisslargrävning äga    
  Gisslarlok Saknas    
  Gisslarloke äga    
  Gisslarloke äga; slog    
  Gisslarloken ängsmark    
  Gisslarlok(s)grävning äga    
  Gisslarloksänget äga    
  *Giäsennor sund?    
  Gjorlok äga    
  Gjustomt äga; slog    
  *Gjuta myro hol råmärke    
  ?*Gjutermyrsten råmärke    
  Gjählsjö knätt berg    
  Gjälsjö knätten berg    
  Gjörmyren äga; slog, myrslog    
  Glabäcken bäck    
  Gliopin bäck    
  Gljöpsbäck äga /Se    
  Gljöpskätte äga /Se    
  Glop äga; slog, ostyckad jord    
  Glopen äga, åker    
  Glotet ställe i å /Se    
  Glott(et) ström /Se    
  Glottkälla källa /Se    
  Klottkälla källa /Se    
  Gluggar äga; slog    
  Glugg-gärde äga    
  Glugg-gärde äga; åker    
  Glugg-gärde äga; åker, slog    
  Glugg-kätte äga    
  +Gluggsarv slogmark /Se    
  Gluggåker äga    
  Glugsarv äga; slog    
  Glyp äga; slog, ostyckad jord    
  Glypen äga    
  Glypen äga, åker    
  Glypen (Glyren) Saknas    
  Södra Glypen äga    
  Glypen, Södra äga    
  Glypsbäck äga