ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mora socken : Mora och Orsa tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2
Namntabell 3

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 4(4) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 600 Naturnamn : 3190 Bebyggelsenamn : 351 Naturnamn : 1396
Rullberg fäb? Skepphussjön sjö /Se Sivars- gårdsnamn Skällnesvarpet »notvarp»
Rullbo fäb. Skepphussjön, se Skepparsjön sjö Sjubåck backe o. gård Skärberg berg
Rullbo fäb. Skepphustjärn Saknas ?Sjurberg berg Skärberg bg
Rullbo fäb. Skepphusvik Saknas Sjurberg Saknas Skärbjärsbäcken bäck
Rullbodarna fäb. Skepphusvik sjö Sjurby fäb. Skärbjärsgraven gravsänka
Rullbodarna fäbodar /Se Skepphusviken vik Sjurby fäb. Skär(i)berget berg
Rullbodarna fäbodar Skepphusviken vik Sjurby fäbodar Skärlok åker
Rullbodarna fäbod /Se Skepphusviken vik /Se Sjurby fäbodställe Skärlokarna tjnar
Rullbodarna fäb. /Se Skepphusviken, Lilla vik Skarphol f.d. fäbodställe Skärloksback(en) backe
Rullgård -en gård Skepphusviken, Stora vik Skarphol fäb. Skärloksbäcken bäckdrag
Rumb gårdsnamn /Se Skepphusåker äga Skarptäkt Saknas Skärloksheden skogsmark
Rumbo gårdsnamn /Se Skepphusåker äga Skarpängena Saknas Skärlokskitten åker
Ryss- gårdsnamn Skepphusåker äga Skeri- släktnamn Skärlokstjärnarna tjärnar
Ryssa by Skepphusåker äga; åker, slog Sker(i)- gårdsnamn Skärmyren myr
Ryssa fäb. Skepphusåker äga; slog Skeri- gårdsnamn Skärmyrsberget höjd
Ryssa fäb., by /Se Skepphusåker äga; åker, slog Skeri gårdklase Skärpa(n) slogmark
Ryssa Saknas Skepphusåker äga; åker, slog Skeri gårdsnamn Skördarna strandparti
Ryssa by, fäbod /Se Skepphusåker äga; åker, slog Skeri gårdklase Slamor änge
Rytter gårdsnamn /Se Skeppsgrävning äga; åker Skeri-fjärdelen del av Byn Slamor ängen
Ryttergården gård Skeribacke äga Skeriol plats för Mora folkhögskola o. gammelgård Slamorsbäcken vdr
Ryttergården gård Skeribacke äga Skeriol folkhögskola Slamorsbäcken biflöde
Ryttergården gård, slog Skeribacken äga; åker Skeriol (-hol) beb. Slamsan änge
Rångtås gd /Se Skeribacken äga; myrslog Skeriper- gård Slapermyren odling
Råssberg fäb, slog Skeribacken äga Skeritäppan gårdsområde Slappermyren odling
Räbjörka fäb. Skeri Backåker äga; åker Skerstamp f.d. vadmalsstamp Sleteggen åssträckning
Rädbjörka fäb. Skeribacksåker äga; åker Skoglunda, se Utmeland traktnamn Sletvägen parti av väg
Rävgård gård Skeribäck äga; åker Skogs gårdsnamn Slåttbäcken vdr
Rävagård gård Skeribäck(s)kätte -n äga; slog Skord- gård Släteggen grusås
»Rögåsen» fäb.? Skeribäck(s)kätte äga; åker o. slog Skord- gård Slättbäcken bäck
Sanda Saknas Skeribäcksåker äga; åker Skrymtkvarnarna kvarnar Slättnäs näs
Sanden Saknas Skerigärde äga; slog Skråt- gårdsnamn Slätänget slättland
Sandgärdet Saknas Skerigärde äga; slog Skucku gårdsnamn (personbinamn) Slögden slogmark
Saroskitte Saknas Skerihansgärde äga; slog Skuråsen fäb. Slögen höjdsträckning (rygg)
Sara gårdsnamn /Se Skerihol äga; slog, åker Skuråsen by +Smaltå, se Smaltåkern äldre benämning för Smaltågatan
Sars gårdsnamn Skerihol äga Skuråsen öde gård Smaltågatan f. kogata
Sars gårdsnamn Skerihol äga Skuråsen finnställe (gård) +Smaltåkern äldre namn
Sarsgård gård Skeriholsbacken äga Skuråsen öde gård +Smaltåkitten inäga
?Sassgård Saknas Skeriholsbacken äga Slamsgårdarna gårdklase +Smaltååkern, se Smaltåkern Saknas
Saxnäs Saknas Skerikätte äga; åker Slamis gård Smalänget f. sloge
Saxnäs fäb; åker, slog Skerikätte äga; åker Smis(s)- gård Smalängsbäcken vdr
Saxnäs gdr /Se Skerikätte äga Småkvarnarna gamla skvaltkvarnar Smidigrav del av Hemnlån
*Schüsso Saknas Skerikätte äga; åker, slog Snicker (Snickar) gårdsnamn Smidjegärde åker
Sebbenboda försv. by Norra Skeriloke äga; åker Snis- gårdsnamn Smisbergskitt l. -kätten åker
Sebbenboda försv. by Södra Skeriloke äga; åker o. slog Solback(en) del av Vika Smislok vsml
Sebbenboda förr. gd Skriol höjd? Solbodarna traktnamn Smislok Saknas
Sebbenboda förr by Skeriänget äga; slog Solbodarna fäb. Smismör myr
*Sebbenbo förr by Skerkätte åker Solbodarne, se Solbodarna traktnamn Smulterbärssvad svacka
Segerbäck Saknas Skerängsholen terräng Solbudär fäbodar Småbroarna kavelbroar
»Sehln» fäb.? Saknas slogmark /Se Sold- gårdsnamn Småbrusrod f. änge
Selbäck by Skid bågåsen, Stora ås Solgård f.d. gård Småmyrarna odlingar
Selbäck fäb Skidgravskätte -n äga; slog Soll gårdsnamn? Småmyrsbäcken vdr
Selbäck Saknas Skidsnäs udde /Se Soll gårdsnamn? Små ängena ängsm.
Selbäck fäb. Skieperesiön, se Skepphusjön sjö Sovald-gård f.d. gård Snaråsen berg
Selbäck fäb. Skiepparesiön, se Skepphussjön sjö Spel- gårdsnamn Snedan Saknas
Selbäck fäb. *Skinkubäcken bäck /Se Spikhackan f.d. skvaltkvarn Snedbäck-en parti av kvännbkn
Selbäck fäb. Skinnarhol -en äga Spjot- gård Snedbäcken Saknas
Selbäck fäb. Skinnarhol -en äga Spjotbåck parti av N. Selbäck Sneddbäcken Saknas
Selbäck fäb. Skinnarhol höjd Spjutmo fäbodar Snedkäld trefaldighetskälla
Selen fäbodställe /Se Skinnarholskätte äga Spjutmo fäb. Snegeränget änge
Selen fäbodställe /Se Skinnarkätte äga Spjutmor Saknas Snesviken vik
Selja by ?Skinnbodbäcken (?) bäck /Se Stegbacken lht? Snickarbäck(en) bäck
Selja by Skinnkätte äga ?Stegård gårdsnamn Snickerbäck vdr
Selja by Skinnsäcken, Lilla tjärn Stenis gårdsnamn Snickergatan Saknas
Selja by Skinnsäcken, Stora tjärn Stenis by Snusholm landparti
Selja by Skinnsäckån å Stenis »klase» Snådtjärn tj
Selja by Skinnsäckån å Stenis område kring Vika station Snögrav dal
Selja by Skinntjärn tjärn Stenis- gårdsnamn Snjograv däld
Selja by Skipusgriot åkermark /Se Stenis- gård Snjogravstjärn tj
Selja by Skipusgrot åker /Se Stenis-gård g. Snögravsbäcken bäck
Selja by Skipuskar stenkar /Se Stenissel fäb. Snögrav Saknas
Selja by Skipusholmen holme /Se Steni(s)sel fäbodar Solbacksvägen väg
Selja by /Se Skipusmyr myr /Se Stenissäl fäb. Solbubäcken bäck
Selkarlbyn Saknas Skipussjö, se Skipusvike (eller Skipussjö) tjärn Stenissäl fäb. Solbuviken vik
Selja fäbodar Saknas Skipusudd udde /Se Stickel-stad Saknas Solderbäcken bäckdrag
´Silia´, se Selja by Skipusvik vik /Se Stickå- släktnamn Solderbäck bäck
Siljansfors gammalt bruk Skipusvik (eller -sjö) tjärn /Se Stickå gårdsnamn Soldertjärne tj.
Siljansfors järnbrulk S(k)ipusåker äga Stikå gårdsnamn Solgärd åker
Siljansfors järnbruk Skipusåker äga Stikå Saknas Sollbygghagen sloge
Siljansfors bruk Skitpussåker äga Stikå- (utgånget) gårdsnamn Sollbygghagen Saknas
Siljansfors by ?Skiogänget myrslog Stikå- gårdsnamn Sollen ö
Siljansfors bruk /Se Skittubäck äga; myrslog Stikå- gård Sollen ö
Siljansfors f.d. bruk /Se Skitubäck äga; myrslog Stikå- gårdsnamn Sollen ö
Siljanssågen Saknas Skitubäckänget äga; slog Stikå- gårdsnamn Solmyren slogmyr
Simus gårdsnamn /Se Skitvål äga; slog Stikå gårdsnamn Solmyren myr
Simusgården gård Skitvål äga Stikåbacken gårdklase Sol-sturänget änge
Simusgården gård Skjokänget äga Stikå-gård f.d. gård Soltjärn vid högvatten uppkommande tjärn
Simus- gårdsnamn Skjovklitten höjd Stikåsäl fäb. Soltjärn tj
Sisel gårdsnamn »Vid skog» äga; slog Stikåsäl fäb. Solvik vik
Sisel gårdsnamn /Se Öster om Skog äga; åker o. slog Stikåsel fäbodar Solviken vik
Sivargården gård »Vid skogen» äga; slog Stikäsälen fäb. Solänget änge
Sjurby fäb. *Skoggan bäck Storanders- gårdsnamn Sotkrogen f. vilställe
Sjurby fäbodar fäb. Skogkätte äga; åker, slog Storkvarn kvarn Sotkrogen vilställe
Sjurby fäbodar fäb. Skogsgrävning äga; åker Storpellas- gård Sovnäs sovhol
Sjurby Storgård fäbodgård Skogskätte -n äga; åker Stranden(=Morastrand) köping Lilla Spanndiken del av Spanndikarna
?Sjurbyn fäb. Skogstomt äga; slog Stranden = Morastrand Saknas Stora Spanndiken del av Spanndikarna
Skarphol fäb. /Se Skogstomt -en äga; slog Stranden Saknas Spanndiken, Stora och Lilla myrmarker
Skejsnäs gravfält /Se Skogsåker äga; åker Sturs äldre gårdsnamn Spiggkitt (l. -kätten) åker
Skeri gd /Se Skogsäng äga; slog Stursgården gård Spiken åker
Skeri gårdsnamn Skogsänget äga; åker o. slog Ståkås- Saknas Spiken göl
Skeri gårdsnamn /Se Skogsänget äga; åker o. slog Sud i byn Saknas Spikhackan f. kvarn
Skeri gårdsnamn /Se Skogsänget äga; slog »Sur (l. Sud) i byn» del av by Spiksänget änge
Skeri gårdsnamn /Se Södra Skogsänget äga; slog Sud-i-byn gårdklase Spitalet ängssloge
Skeri Saknas Skogsängsgrävning äga; åker »Sud i byn» del av by Spjot- l. Spjutkätten åker
Skerigård gård Skomarkarudden udde Sud-i-byn del av by Spjutmoforsen fors
Skeriol plats Skorstensberget berg »Sud-i-gardin» gård Spjutmosidan bakvatten
Skeriol eg. -hol bebyggd plats /Se ?Skorvget äga Sud-å-backen parti av Perus Spjutmoiduänget slåtteränge
Skeriols gammelgård sockenmuseeum Skorvget äga Svedian gårdklase Spjotmorsidjan bakvatten
Skogs gårdsnamn Skorvget äga; slog Svedjan gårdplats Spjotmorsönskvisslen älvgren
Skogsgården gård Skorvget äga; slog Sven- gård Spjutmortjärnarna vatten
Skord gårdsnamn Skorvgetänget sankmark Sven gårdsnamn Spjotmus- l. Spjutmosön holme
Skord fäb. Skoshol äga; åker Svinröven gård Spjutmosön Saknas
Skrepp gårdsnamn /Se Skottkätten äga; åker o. slog Sysheden gårdklase Spjotmortjärnarna vattnen
Skrålletomten försv. beb.? Skottmyren myr Sysheden del av Selbäck Spjutmoåsen skogsås
Skuåsen gd /Se Skottmyren myr /Se Sys(s)holen gårdklase Spjutmyr myrodling
»Skärbyn beb.? /Se Skottmyren myr Såd-vasken kvarn Spjotrod f. sloge
Skärhol=skeriol folkhögskola /Se Skottmyren myr ?Sågänget f.d. brukstorp Spjotrodsbäck vdr
Sköldersgård gård Skottmyren myr /Se Såsar gårdsnamn Spjutrodsbäcken bäck
Sköldrosgård gård Skottmyr(en) myr /Se Såsar gårdsnamn Spjänningsholen sovhol
»Slink-in» f,d. färdställe Skottmyren myr Såsser gårdsnamn Spurudik f. sumpmark
Smeds gdnamn? Skottmyren myr Säbben gårdsnamn Spurudiken myr
Smidgården gd *Skrejsmoänget slogmark +Säbbenboda by Spången spångbro
Smids gårdsnamn Skridgrav äga; slog Sälen fäb. Späjksänget änge
Smids gårdsnamn Skridgrav ravin Sälen fäb. Spänbåck Saknas
Snickargård gård Skridgravskätte -n äga; slog Sälen fäbodar Spännvik notvarp
Snis gårdsnamn /Se Skrikbodarna äga; slog Sälen = Gutsäl fäb. Saknas Spännvik notvarp
Snisgården gård Skrikkätte äga Sälen = Gutsäl fäb. Saknas Spärrbacken backe
Sol gårdsnamn Skrikkätte äga Sälen = Gutsälen fäb. Saknas Spärrbacke valborgsmässohöjd
Solbacke Saknas Skrikkätte äga; åker, slog Sälen fäb. Spärret åker
Solback gården gård Skärkätte äga; åker, slog Säl(je)karlbyn by Spärret (?) åkergärde
Solbodarna fäb. Skrikkätte äga Säppsta gammal (öde) gårdsplats Spärrgärdet åker
Solbygge sextung del av sn Skrikkätte äga; åker Säppsta f.d. gård Stamfarsnäs Saknas
Sold gårdsnamn /Se Skrimor äga Säs fäb. Stamm(en)bäck bäck
Sold gårdsnamn /Se Skrimor äga; slog Säs fäb. Stam(e)nmyren myr
Solgård gård; åker Skrockkätte äga; åker o. slog Säs fäbodar Stammenmyren myr
Solgård gård ?Skrukkitt äga Säs fäb. (hemfäbodar) Stampbacken höjd
Sollgård gård ?Skrytsmor äga Säs Saknas Stora Stampbacken höjd
Sovald gd /Se Skråcken, se Oratjärnsberget berg Säsänget fäb. Starkrod änge
Sovaldgård gd /Se »Skråkå dikar» myrslogar Säsänget fäbodar Starränget odling
?Sparr (Spar) gårdsnamn Skråkätten äga Söder- gårdsnamn Starrängslysan del av Budasmyen
Spelgård -en gård Skrållbacken äga; åker, slog Söderberg Saknas Starsundet Saknas
Spelgård(en) gård Skrållgrävning äga; åker o. slog Söderberg = S. Bomansberg fäb. Saknas Starån slogänge
Spjot gårdsnamn /Se Skrållkätte -n äga; slog Söderberg fäb. Starån änge
Spjutbyn Saknas Skrållmyren äga (Syder- l.) Söderberg fäb. Starängslysan myr
Spjutgård gård Skrållmyrkätten äga; slog Södra Garberg fäb. Stavu »notvarp»
Spjutgård gård Skrållsveden äga; slog Södra Garberg fäb. Stavu notvarp
Spjutmo by Skrålltomt äga; åker Södra Hemulberg fäbodar Stebäcken, Stenbäcken vdr
Spjutmo by Skräibacken äga; åker Södra Vika del av by Ste(n)brobäcken bäck
Spjutmo by Skräcka, se Skuckan å Tallbacken, se Utmeland traktnamn Stenbron vägbro
Sjutmo by Skränklitten berg Tiggarklasen gårdklase Stendiken myr
Spjutmo fäb. Skränklitten Saknas Titusback Saknas Stenis Saknas
Spjutmo fäb. Skränklittjärnen tjärn Tjittan gård Stenis-Ulov sten
Spjutmo fäb. »Skräppkvarn råmärke? Tjäder gårdsnamn Steniselsberget berg
Spjutmo fäbodar fäb. Skräppänget äga Toms- gårdsnamn Stenisels-Garsjön sjö
Spjutmo fäb. /Se Skröjsbäcken bäck /Se Toms- gårdsnamn Stenisselsberg Saknas
Spjutmo fäbod /Se Skröjstjärnen, Lilla tjärn Tomt gårdsnamn Stenissälsberg bg
Stenis tätortsnamn /Se Skröjstjärnen, Stora tjärn Tomt- gårdsnamn Stenisån del av Björnån
Stenis gårdsnamn »skuatre dike sten» Saknas Tomt- gårdsnamn Stenlok lok
Stenis Saknas Skuckan å Tomt- gård Ste(n)lokarna tjärnar
Stenis gårdsnamn Skuckan å Tomtbyn bydel Stenloken lok
Stenis gårdsnamn /Se Skuckan vattendrag Tomtbyn gårdklase Stenrönning f.d. änge
Stenis by /Se Skuckan å Tomtebo gård Stenskvallret skvaller
Stenis del av Vika *Skuckuberget berg Tomtebo gård Stenudden udde
Stenisgård gård *Skuckuberget berg Tomtgård(en) ä. gård Stenudden Saknas
Stenissäl fäb. *Skuckuberget bert Tomt-gården gård Stenvarpet »notvarp»
Stenissäl fäb. /Se Skurkubäcken bäck Tomåsbyn del av by Stigshol(en) hol
Stenisel fäb. Skuckubäcken bäck /Se Tomåsby = Tomos- l. Tåmåsbyn Saknas Stigsmyrsbäcken källbäck
Stenissäl fäbod /Se Skuckuhavet tjärn /Se Torget f.d. namn på Fu kvarnställe Stikåbrunn g. brunn
Stennis gårdsnamn /Se Skuckuviken vik Torpet gårdar (f.d. torp) Stikåbryttji slogmark
Stennäs Saknas *Skuckumossen myr ?Torsby äldre namn på by o. fäb. Stikåholen skogshol
Sticko gårdsnamn Skuckuån å Trog f. gårdsnamn Stikåholen åker
Stiku (Stikå) gårdsn. Skutstad vik Trumb- gård Stikålisa (nu delvis odlad) slogmark
Stickå gårdsnamn Skurikätte äga; åker, slog Trusklars gård Stikåmatsholmen h.
Stikå gdn. Skurudypel äga Träggsågen f.d. såg Stikåmats-Sicktjärn tj
Stikå gårdsnamn Skurukätte äga Tyll- öknamnsartat gårdsnamn Stikåselsberget berg
Stikå- gårdsnamn Skurukätte äga; åker, slog Tysk- gårdsnamn Stikåselsbäcken (till stor del underjordisk) bäck
Stikå, Stiko gårdsnamn /Se Skurukätte äga; åker, slog Tysk gårdsnamn Stikåselsmöri l. -myren myr
Stikågård gård Skuråsen ås /Se Tysk gårdsnamn Stikåänget änge
Stikågården gård Skuråsen berg /Se Tysk- gårdsnamn Stockholm holme
Stikågården gård Skuråskölen sank mark Tysk- gårdsnamn Stockholm holme
Stikågård gård Skuråstelet berg Tysk gårdsnamn Stockholm holme
Stikåpers gårdsnamn Skvaterdiksbäcken bäck Tåmås- gård Stocksbro bro
Stikåsäl fäb. Skvaterdiksmyren myr Tåmås- Tomåsby(n) byparti Stocktjärnsmyren tjärn
Stikåsäl -en fäb. Skvatterdike -n sloge Tåtermyren fäbodar Stockstjärnsmyren utdikad tjärn
Stickosälen fäb. Skvatterdike äga; slog Tåtermyren fäb. Stocktjärnsmyren myr
Stikåsäl fäb. Skvatterdikes sten gammalt råmärke Täkt- gårdsnamn Stopdammen damm
Stikåsäl Saknas Skådågrav åker /Se Täkten del av fäb. Stopdammen damm
Stikåsäl fäbod /Se Skådågrav, Skadegrav äga; åker Tämsa gårdklase Stopkvarn f. kvarn
Storanngård gård Skålen äga; åker, slog Tämsa(n) del av by Stopsån Saknas
Storbånds äldre gårdsnamn Skålen äga; åker Tämsan gårdklase Stor- Saknas
Storgård gård Skålgrävning äga; åker, slog Täpp- gårdsnamn Stor-Avtjärn Saknas
»Storgård i Björn(arv)» gård; åker o. slog Skålgärde äga Täppsvarv- gårdsnamn Stora Avtjärn Saknas
»Storgård i Goppehus» gård Skållheden äga; åker, slog Ulfsjön, se Ulvsjön traktnamn Stora Björntjärn Saknas
Storgård i Oxberg gård, slog Skål - loke äga; åker Ullbors- gårdsnamn Stora Björntjärn Saknas
Storgård i Sjurby fäbodgård Skållmyren äga; slog, myrslog Ullgård(en) försvunnen gård Stora Bjönåsen Saknas
Storkålgård gård Skållänget äga Ullhans- gård Stora Buderön Saknas
Storkättgården gård /Se Skållänget äga; slog Ullos- gård Stora Knylen höjd
Storlarsgård -en gård Skålkätte äga; åker, slog Ullus- gårdsnamn Stora Lovtjärn Saknas
Stormatsgård -en gård Skålmyr -en äga Ullusulov- gårdsnamn Stora Skurulok Saknas
Stormatsgården gård Skålmyren äga; slog Ållås- l. Ollos-? gårdsnamn Stora Svarttjärn tj.
Strandbygge sjätting förr del av sn Skålmyren äga; slog, åker Ulov- gårdsnamn Stora Vallbäcken en av Vasslarna
Strandbyggia sextung förr del av sn Skålmyren äga; slog Ulovbyl- gård Stora Vånslösan en av Vånslösåkrarna
Strandbygge sjätting del av sn Skålmyren sank mark Ulofs- gårdsnamn Storaven vik
Strandbygge byar /Se Skålnäs lastage plats Ulvsjö by Storaven vik
Strandbygge sextung byar Skålnäs näs Ulvsjön traktnamn Storbjus = Bjuset sjö
Strandbygge settung byar Skålnäs Saknas Ulvsjön by Storbjuset = Bjuset Saknas
Strandbygge byar /Se Skålnäs näs(?) /Se Ulvsjön by Storbrottbäcken bäck
Strandi Saknas Skålnäs näs Ulvsjön finnby Storbrottbäcken Saknas
Sturs gårdsnamn /Se Skåltjärnen tjärn Ulvsjön finnby Storbrottet myrbrott
*Stursglyp ortnamn /Se Skåltjärnsberget berg Underberg f. fäb. Storbråtbäcken bäck
Sutter gårdsnamn /Se Skåludden Saknas Underberg förr fäbodställe Storbåthusen strandplats med båthus
Suttergård gård Skåludden Saknas Underberg (f.d. fäb.) odling Storbråthusen båthus
Suttergård gård Skåludden udde Upp-i-kätten del av by Storbäcken bäck
Svardgård gård Skårloke äga; åker »Upp(e) i kätten» gårdklase Stordammen damm
*Svasselarv -et ortnamn /Se Skäfterviken vik Upp i stugan gård Stordammen damm
Svengård gård ?Skäggholen terräng »Uppå backen» del av by Stordammen damm
Svengård gd /Se Skäjsbäck bäck /Se Uppå Fallet gård Stordiket grävt avlopp
Sysholsgård gård Skäjsbäcken bäck Ut(e)-i-byn Saknas Sturdiket grävt avlopp
Sturanders gårdsnamn /Se Skäjsnäs näs /Se Ut-å holen gård Storfjärden Saknas
Sud-i-byn del av by Skäjsnäs näs »Ut-i-Stenis» Saknas Storflyt(en) myr
Sud-i byn Saknas Skäjsnäsudden udde Utmeland traktnamn Storflyten myr
Sud-i byn del av Kråkberg Skäjsnäsviken, Norra vik Utmeland by Storflyten Saknas
Svedjan Saknas Skäjsnäsviken vik Utmeland by Stor-Getjärnen en av Gäddtjärnarna
Svidukätten gård /Se *Skältjärden vik Utmeland by Stor-Gråberg Saknas
Svärgård gård Skällkätte äga; åker, slog Utmeland by Stor-Gäddtjärn se Gäddtjärn Saknas
Sysgård gård Skällnäs näs Utmeland by Storgärdet åker
Sysgård gård Skällnäs näs Utmeland by Stor-Hemusbacke vägbacke
Sysgården gård, slog Skällnäs näs Norra Utmeland huvudby Storholen berg
Sysholen gd:ar /Se Skällnäs näs Södra Utmeland del av by Storholen Saknas
Såser gårdsnamn /Se Skällnäset näs /Se (Utmelands) Holen backe och bebyggelse Storholmen en av Småholmarna
Såser gårdsnamn /Se Skällnäset näs Utudden gård? Storholmen holme
Sås(s)er gårdsnamn /Se Skällnäs udde udde (Ut-å) Myren gårdar Sturholen l. Storholen åker o. berg
Såsergård gård Skärbacke äga; åker (Ut(e) å) Näset Saknas Storholmen holme
Såsergården gård Skärbacke -n äga; slog Vasamonumentet monument Storhästberget höjd
Säbb?? gårdsnamn Skärbackåker äga; åker Vasselänget fäb. Storkistan flottningsdamm
Säbb gårdsnamn Skärberget el. Skeriberget berg /Se Vassla fäb. Storkitten åker
Säbb gårdsnamn Skärberget berg Vasslarna Saknas Storkklock-haren stenhar
Säbb gd /Se Skärberg (Skeri-) berg Vassler (l.? Vasslet) fäbodar Storklockharen stenhar
Säbben gårdsnamn Skärbäcken äga; slog, myrslog Vassler (fäb.) Storkvarnänget änge
*Säbbenbo förr by Skärbäcken bäck Vassler (fäb.) Storkvarnänget änge
Säbbenbo försvunnen by /Se Skärbäckskätte äga; slog Vassler fäb. Storkvislen l. -kvisseln älvgren
Säbbenboda förr by /Se Skärbäckänget äga Vasslorna Saknas Storkvisslen älvgren
*Säbbenboda f.d. by /Se Skärbäcksänget äga; myrslog Vattnäs by (Sturkäld l.) Storkällan änge med källa
Säla Saknas /Se Skärgrävning äga Vattnäs by (Sturkittvik l.) Storkättviken vik
?Sälen? fäb. Skärholmen holme Vattnäs by Storkölen myr
Sälen f. fäb. Skäribäcken bäck Vattnäs Saknas Storkölen myr
Sälen Saknas Skärimoren terräng Vika pst Storkölen myr
Sälgården gård Skärkätte -n äga Vika by Strolass-backe backe
Sälja by Skärkätte äga; åker Vika by Stor-Lillön en av Lillholmarna
Sälja by /Se Skärkätte äga Vika by Storlok vattensamling
Sälja by /Se Skärkätte äga; slog Vika by Storlok vattensamling-nu åker
Sälja by /Se Skärlokbäcken bäck Vika by Stormossen parti av Hästflyten
Sälja by /Se Skärlokbäcken bäck Vika by Stormussen äga
Sälja, se Selja by Skärlok äga; åker Vika by Stormyr myr
Säs by Skärloken tjärn Vika by Stormyr myrodling
Säs by Skärloksgrävning äga; åker Vika by Stormyrbäcken bäck
?Säs by Skärloksheden äga; åker Vika by Stormyren myr
Säs by »Öster-å-Skärlokshed» äga; åker Vika by Stormyren myr
Säs by Skärlokheden äga; åker Vikaråker parti av strand, nu bebyggd Stomyren åkermark
Säs by Skärloksåker äga; åker Vimo Saknas Stormyren myr
Säs Saknas Skärloktjärnen tjärn Vimo stn. Stormyren myr
Säs- gårdsnamn Skärnya äga Vimo Saknas Stormyren myrsträckning
Säs Saknas Skärnya äga; åker o. slog Vimon, nu Vimo Saknas Stormyrkällan källa
?Sä(de)s -, Sås- fäb. gd Skärpan äga; slog Vinet gd? Stornyängena ängsmark
Säs gårdsnamn Skärsbäcken = Åmbergsbäcken bäck /Se Vinäs traktnamn Storpundet höjning
Säs fäb. ?Sk(ä)råker äga Vinäs by ?Stor - Siljan sjö
Säs fäb. Skäränget äga Vinäs by Stor-sjön sjö
Säs fäb. Skäränget äga Vinäs by Storsjön parti av Indsjön
Säskvarn Saknas Skäränget äga; slog Vinäs by Storsjö del av Oxbergssjön
Säs fäbodställe och f.d bolby /Se Skäränget äga; slog Vinäs by Stor-sjön l. »Stora sjön» del av Venjaden
Säs fäbodar fäb. Slaggen äga Vinäs by Storskär klippa
Sätra, se Säs by Slaggvarp fornlämning Vinäs by Storsten sten
Söderby del av by Slagmor äga Vinäs Saknas Stortjärn tj.
Tackgård gård Slamor Saknas Vinäs Saknas Stortjärn tj
Tallbacken bolagstuga /Se Slamor sloge Vinäs by Stortjärnen tjärn
Tallbo bolagstuga /Se Slamor sloge (Vinässågen) såg Stortjärnen tjärn
Talltomt gd Slamor äga; slog Vinäs utskog, se Vinäs traktnamn Stortjärn tjärn
Talltomt gd /Se Nedre Slamor äga Vit- gårdsnamn Stortjärnen, Södra tjärn
»Tamar åsen» beb.namn? /Se Norra Slamor äga Vit- gårdsnamn Stor - Trälbjär »knäppa» i vinterväg
Tiggarklasen gd:ar /Se Östra Slamor äga Vållen gårdklase Stortunnan hål
Tjärngärde Saknas Slamor änge /Se Vällkråk- gård Storsågtjärn en av Sågtjärnarna
Tommos (Tomås,Tommås) gårdsnamn /Se Slamor änge /Se Väs- gård Storvikaränget änge
Tommås (Tommos, Tomås) gårdsnamn /Se Slamorsbäcken bäck /Se Väs- gård Storvik(en) vik
Tomtbyn Saknas Saknas änge ?Västgärde Saknas Storåker åker
Tomås(Tommås, Tommos) gårdsnamn /Se Slamoränget ängsmark Väst i stugan gård Storåkern åker
Tomosby bydel Slamsan äga; slog Vättnäs = Vattnäs by Saknas Storåkern åker
Tomosbyn gårdkl. Slamsan äga; åker o. slog Vättnäs Saknas Storålden Saknas
Tomåsbyn Saknas Slams - kålgård äga; åker, slog Vättnäs Saknas Storänget ängsmark
Tomåsby by /Se Slapermyren myr Vättnäs by Stranden änge
Toms gårdsnamn /Se Slapra äga; slog (delvis myrslog) Vättnäs by Stranderänget änge
Toms gårdsnamn /Se Slekekuppskitten äga Ynis gårdsnamn Stranderänget änge
Toms gårdsnamn /Se Slekkoppkätten äga /Se ?Yrjas gårdsnamn Stranderänget änge
Tomsgården gård Slethagen äga; slog, myrslog Yrjas gårdsnamn Stridälven Saknas
Tomt gårdsnamn Slogasänge äga; slog Yrias- släktnamn Stridälven del av älv
Tomt gårdsnamn /Se Slolskätte äga Yvraden = S. Utmeland Saknas (Strojplind l.) Struplindan åker
Tomt gårdsnamn /Se Slåttbäcken bäck Yvraden gårdkl. Stråttgärdet parti av Bergkarlås by, åkermark med gårdar
Tomt gårdsnamn /Se Slängbackänge äga Yvraden del av by Stubben notvarp
Tomtbyn del av by Slätholen äga; slog Yvraden Saknas Stubbmellan åker
Tomtbyn del av by Slätnäs näs Yvraden Saknas Stubbmillan äga
Tomtbyn del av Vika Slätsved(en) äga; åker Yvraden by Stuckstjärn tj
Tomtbyn bydel Slätthällorna terräng Åmbjär fäbodar Stucksbro gångspång
Tomtgården gård /Se Slättmyr sank mark Åmbjär Saknas Stugutjärn tj
Tomtgård gård Slättnäset näs Åsen fäb. Stugutjärn tjärn
Tomtgård gård Slättsveden äga; åker Åsen by Stugutjärnen tj
Tomtgård gård Slättsvedja äga; åker Åsen Saknas Stuguvarpet notvarp
Tomtgården gård Slöjden slogmark /Se Åsen = Bergkarlsås by Saknas Stuguvarpet »notvarp»
Tomtgården gård Slögden slogmark /Se Åsen fäb. Stummuss slog o. åkermark
Torget gårdar /Se ?Slösmyren äga; åker, slog Åsen (by) Stumus ägom.
Torgårds- Saknas Smala Saknas Åsen by Stupbäck vdr
Torrgärde del av fäb. Smald kålgård äga; åker Åsnol kvarter Stupbäcken vdr
?*toss gårdsnamn Smaltå äga Äbbsäl fäb. Stupbäcken bäck
Trusklars gårdsnamn /Se +Smaltå åker /Se Äbbsel fäbodar Stupbäcken bäck
Tuvan Saknas +Smaltå fägata? /Se Äjsjötorpet f.d. kolartorp Stuptjärn tj
Tysk gårdsnamn Smaltågatu »gata» /Se Älderhol gammal gårdsplats Stur- l. Storbjös Saknas
Tysk gårdsnamn Smaltåkern åker /Se Äldris Saknas Sturbro bro
Tysk gårdsnamn /Se Smaltåklitt äga(?) /Se Älvdalsbanan, se Gopshus traktnamn Sturbäcken bäck (huvudvdrt)
Tyskgården gård Smaltåkätte äga Älvdalsbanan, se Östnor traktnamn Sturfarsdypyln dypel
Tämsan del av by /Se *Smaltåkätten inäga /Se Älvdalsbanan, se Gopshus traktnamn Sturgärd gärde
Tämsan Saknas +Smaltåkätten äga /Se Ämbesheden del av by Sturkittvik vik
Täpp gårdsnamn *Smaltå(n) gata /Se Ön Saknas Sturkäld källa
Täpp gårdsnamn *Smaltååkern inäga /Se Öjsgärd f.d. gård Sturkäld odling och ängsmark
Täpp gårdsnamn +Smaltååkern äga /Se Öjskälld gårdsnamn Sturkäldmyr myrdrag
Täpp gårdsnamn Smalänget äga Öjskäld gård (och gårdsnamn) Sturkäldmör l. Sturkäldmyren myr
Täppgården gård Smalänget äga Öjskäld Saknas Sturkäldmyren myr
Ullbos gårdsnamn Smedbacken äga; åker Öjs- källan gård(plats) Stur- l. Storlok åkermark
Ulovbyl gårdsnamn /Se Smedgrävning äga; åker, slog Ön = Öna by Saknas Sturloksgatu del av väg
Ulov-ände del av fäb. Smedgärde äga; slog, ostyckad jord Ön, se Öna Saknas Stur-Lovtjärn Saknas
Ulus gårdsnamn ?Smedgärde äga Öna by Sturmajttjärn tj
Ulvsjön by Smedgärde -t äga; åker o. slog Öna by Sturmyr myr
Ulvsjön by Smedjebacken äga; åker Öna by Sturmyr(s)sovholen sovhol
Ulvsjö by /Se Smedjebacken äga Öndalen fäb. Stur- l. Storsanden vik
Ulvsjön by Smedjegrävning äga Öndalen fäbodar Stursanden notvarp och vik
Ulvsjön by /Se Smedjegrävning äga; slog Öndalen fäb. Stursbäck vdr
Ulvsjön finnby Smedjegrävning äga; åker, slog Ör- gårdsnamn Stursbäcken bäck
Ulvsjön by Smedjegrävning äga; åker o. slog Örjas gårdsnamn Stursved odling
Ulvsjötorp bebyggelse /Se Smedjegård gård; åker o. slog Östantill byparti Stursvep(en) notvarp
Underberg försv. fäb Smedjegärde äga Östnor traktnamn Sturtranulok vsml
Underberg fäb. Smedjegärde äga; åker Ösnorsbacken handelsbod? Sturådren vattendrag
Underberg f.d. fäb Smedjegärde äga; slog Österrike bydel Sturåker åkermark
Upp-i-byn del av by Smedjegärde äga; åker, slog Öst i Pers gårdar Sturåkern åker
Upp-i-fallet del av fäb. Smedjegärde äga; åker, slog Östnor by Sturåkren åker
Uppå backen del av fäb. Smedjegärde äga; åker Östnor by Sturån utloppsgrenar
Upp-å-heden del av by Smedjegärde äga Östnor by Sturkäll metställe
Upp-å-liden del av by Smedjegärde äga Östnor by Sturänger odling
Utanåker f. gd Smedjegärde äga Östnor by Stur- l. Storänget odling
Utenäset by /Se Smedjekätte äga Östnor by Sturängsbäcken biflöde t. Fåjån
Ut-i-byn del av fäb. Smedjekätte äga; slog Östnor by Styggbäcken biflöde
Ut-i-klasen (Ute-i-) del av by Smedjekätte äga; åker o. slog Östnor by Stygggrubban ravin
Ut-i-ändan del av by Smedjekätte äga; slog Östnor by Stäjgsmyr slog
Ut-i-Kråk gd /Se Smedjekätte äga; åker, slog Östnor by Stärgsmyr myr
Utmeland by Smedjekätte äga; åker, slog Östnor traktnamn Stäjgsmyrsbäcken vdr
Utmeland by Smedjekätte äga; åker, slog Ösnorsbackan handelsbod? Stänkfallbäcken biflöde
Utmeland by Lilla Smedjekätte äga; åker o. slog   Stänkfallet skogsfall
Utmeland by Smedjekätte äga   Stöpsandnävet nipudde
Utmeland by Smedjelgärdet äga; åker o. slog   Stöpsandnäset Saknas
Utmeland by Smedjetomt äga; åker   Subdiket fångdike
Utmeland by Smedjetomten äga; slog   Sud i Bäckgrav(en) Saknas
Utmeland by Smedjetomt äga   Sud i glypen ravin-kjusa
Utmeland by Smedjetomt äga   Sud i sjön Saknas
Utmeland by Smedkätte äga; slog   Sud i ån, Sud i Glotet Saknas
Utmeland by Smedkätte äga; slog   Sud i ängena stora ängsmarker
Utmeland by Smedkätte äga; åker, slog   S(v)ultentjärne tj.
Utmeland by Smedkätten äga   Sundbäcken bäck
Utmeland by Smed-Pers kitt äga   Sundet trångt parti
Utmeland by Smedskätte äga; slog   Sundet sund
Utmeland by /Se Smedskätte äga; åker   Sundet dikliknande djup
Utmeland by Smedsperskätte äga; åker   Sundsholmarna holmar
Utmeland by Smedtomt äga   Sundsholmarna holmar
Utmedland by *Smefougsjön sjö   Sundsholmen en av Sundsholmarna
Utmeland by *Smefougsiön sjö /Se   Sundsänget f. sloge
Utmeland by /Se Smidgärde äga   Sundudden udde
Utmeland by /Se Smidkätte äga; slog   Sunnan noret åkermark
Utmeland by /Se Smidkätte äga; åker, slog   »Sunnan Skålen» åker
Utmeland by /Se Smidsgärde äga   Surbrunnskällan k.
Utmeland bynamn /Se Smi(d)sgärde äga   Surbrunnskällan k.
Utmeland by /Se Smidsgärde äga; slog   Sutterskär klippa
Utmeland by /Se Smidsgärde äga; åker   Svaluänget ängar
Utmeland by /Se Smidskätte äga; åker   Svartabborrtjärn tj.
Utmedland by /Se Smidsperskätte äga; åker   Svartbäck(en) vattendrag
Utmeland by /Se Smidsperskätte äga /Se   Svartbäck Saknas
Utmeland by /Se Smissglyp äga   Svartbäck litet vdr
Utmeland by /Se Smissgärde äga   Svartbäcken vdr
Utmedland = Utmeland Saknas /Se Smissgärde äga; åker, slog   Svartbäcken Saknas
Varggård gård Smisskätte äga; åker, slog   Svartbäcksänget slogm.
Vassgård gård Smi(d)skätte äga   Svartlok åker
Vassla fäb. Smisskätte äga   +Svartloksgrävning åker
Vassla fäb. /Se Smissperskätte äga; åker   Svartsandvi(k)shol odling
Vasslarna fäb: Smis(s)perskätte äga; åker   Svarttjärn tjärn
Vassler fäb. Smi(d)stomt äga   Svarttjärn tjärn
Vassler fäbodställe /Se ?Smiåker äga   Svarttjärn tj.
Vattnäs by Småbroråd äga   Svarttjärn tjnar
Vattnäs by /Se Smålarsänge äga   Svarttjärn tj
Vattnäs by /Se Smålovsröd äga   Svarttjärn liten tj
Vattnäs by Småmyren äga   Svarttjärn tj
Vattnäs by Smällbod äga   Svarttjärn liten tjärn
Vattnäs by Smällbogrävning äga   Svarttjärnen tjärn
Vattnäs by Smällgrind äga; slog   Svarttjärn tj.
Vattnäs by *Snarketjärn tjärn /Se   Svarttjärn liten tj.
Vattnäs by Snarkåsen ås   Lilla Svarttjärn mindre tj
Vattnäs by Snaråsen skogshöjd /Se   Stora Svarttjärn större tj
Vattnäs by Snaråsen ås   Svarttjärnarna fl. st. tjnar
Vattnäs by Snesvik vik   Svarttjärnarna tjärnar
Vattnäs by Snesviken vik   Svarttjärnarna Saknas
Vattnäs by Snesvikudd udde   Svarttjärne tj.
Vattnäs by /Se Snickarkätte äga; slog   Svarttjärnhaga f. slog- och betesmark
Vatttnäs by /Se Snickarkätte äga; åker, slog   Svarttjärnsberget berg
Vattnäs hållplats Snickarkätte äga   Svarttjärn(s)berget berg
Vattnäs by /Se *Snickesjön sjö   Svarttjärnbäcken vdr
*Vettelös gd? /Se Snisgrävning äga; åker   Svarttjärnsbäcken bäck
Wettelösz Saknas Snisgärde äga; åker o. slog   Svartåsen ås
Vettnäs by /Se Snis kålgård äga; åker   Svartåsen berg
*Vibjen gårdsnamn /Se Snistomten äga; åker   Svartåsen berg
*Vickelsby beb. Snistäppan äga; slog   Svartåsen berg
?Vika by /Se Snåltjärnen tjärn   Svartåsen f. sloge
? Vika by /Se *Snällmyråsen ås?   Svartåsen berg
Vika by Snögaräng -et äga   Svartåsen berg
Vika by +Snögaränge -t änge /Se   Svartåsen berg
Vika by Snögarängskätte äga   Svartåstjärn tj
Vika by Snögrav dal   Svarverdejken liten myr
Vika by Snögravsbäcken bäck   Sveden åker
Vika by Sockertoppen höjd   Sveden åker
Vika by /Se ?Sojsgrävning äga   Sveden liten odling
Vika by Solbacke -n äga   Sveden gammal torgplats
Vika by Solbacken äga   Svedjarna änge
Vika by Solbacken höjd   Svendypyl dypel
Vika by Solbodarna f.d. fäbodar   Svenröning änge
Vika by Solbodbäcken bäck   Svenänget änge
Vika by Solbovik vik   Svepen »notvarp»
Vika by Solboviken vik   Svidukitt-kätten åker
(+Vikbyn=) Vika by(ar) Sollbyggänget änge   Svinstugan bäckparti (sloge kring bäckar)
Vika by Solbygg(e)änget änge   Svinstuggärdet åker
Vika by Solbyggeänget änge   Svinstuguänget myränge
Vika by Solbäck äga   Svältsvep notvarp
Vika by Solgärde äga   +Svärdtjärn äldre ben. på tjärn
Vika by Solgärde äga   ? Svä(r)sla(r)sänget parti av Selsmyr
Vika by Solgärde -t äga; åker, slog   Syderbäck del av bäck
Vika by, byar /Se Solkätte äga; åker, slog   Syderän ö
Vika byar Solkätte äga   Sydergljöpsbäcken vdr
Vika bygd /Se Solkätte äga; åker, slog   Syderhola åker
Södra Vika by Sollbacken högt parti   Syderkitt åker
Vika by /Se Sollbyggehagen äga; slog   Synnerbäcken bifl.
Vika byar /Se Sollbyggeängen äga; slog   Synsta Båthusudden en av Båthusuddarna
Vika by Sollbyggeänge -t äga; slog   Synsta Kånårod del av Kånåroden
Vika settung Saknas Sollbyggeänget äga; slog   Syrängsån å ?
Vika sextung Saknas Sollbygghagen äga   Sys(s)backarna berghöjder
Vika sextung förr del av sn Sollbygghagen äga   Syshedsbäcken vdr
Vika station tätortsnamn Sollbyggänge äga; slog   Sysholsgatan väg
Vikafjärdingen f.d. fjärding /Se Sollbyggänget änge   Sågdammen damm
Wikare sättung del av sn o. tg. Sollbyggänget äga; slog   Sågdammen damm
*Vikare sättung del av sn Sollbyggänget Saknas   Sågdammen f. sågdamm
Vikar(e)sättungen förr byar /Se Sollbyggänget äga   Sågdammen damm
*Vik(a)byn Saknas ?Stollbrygg-Öjesmyren myr /Se   Sågdammen Saknas
*Viken Saknas Sollen ö   Sågkitt odling
Vikgården gård Sollen ö /Se   Såglok pöl
Vikgården gård Sollen ö   Sågnäs änge
Vimo by /Se Sollgärde äga   Sågtjärn vatten
Vinäs by Sollgärde äga; slog   Sågtjärn dammtjärn
Vinäs by Sollgärde äga   Ned(er)sta Sågtjärn(en) den nedre av Sågtjärnarna
Vinäs by Sollhagen äga; slog   Öv(er)sta Sågtjärn(en) den övre av Sågtjärnarna
Vinäs by Sollhagen äga   Sågtjärn tj.
Vinäs by Sol(l)hagen äga   Sågån nedre parti av Larstjärnsbäcken
Vinäs by Saknas Saknas   Sågån parti av Rotsjöbäck
Vinäs by Soll Holmen, se Sollen ö   Sågån Saknas
Vinäs Saknas Sollkalven holme /Se   Sågån Saknas
Vinäs by Sollkätte äga; åker   Såvosmyren Saknas
*Vinäs beb.? Sollkätte äga   Säbbendypyl dypel
Vinäs by Sollkätte äga   Säbbenudden mindre udde
Vinäs by Sollkätte äga   Sälmyren myr
Vinäs by Sollkätte äga; åker   Sälmyren myr
Vinäs by /Se Sollmyren äga; slog   Sälsmyren myr
Vinäs by /Se Sollmyren äga; slog   Sälsnäs näs
Vinäs by /Se Sollänget äga; slog   Sälsnäsviken vik
Vinäs by /Se Sollänget äga; slog   Sältjärnsvasslan biflöde
Vinäs by /Se Soll-Storänget äga   Sämpersback(en) backe
Vinäs by Solmyren äga; slog   Sämpersgröming åker
Vinäs by /Se Solmyren äga; slog   Säsbron landsvägsbro
Vitgård gård Solmyren sank mark   Säsgrunn(et) grund
+Vongers förr gdn. /Se Solröd äga   Säsholmarna holmar
Voxnastugan stuga Soltjärnen tjärn   Säsholmen holme
»wåhla» fäb.? Solvik äga   Säskvarnarna skvalkvarnarna
Vålgården gård Solvik äga; åker   Säskvarnen tullkvarn
»Wåmhus» parstuga /Se Solviken Saknas   Säsnabben älvbrink
Våmhusfjärdingen f.d. fjärding /Se Solviken vik   Säsnabba bergparti
Våmhus sextung Saknas Solviksgrävning äga; åker, slog   Sästjärn sjö
Våmhus by Solänget äga   Sästjärn sjöparti
+Vällingsjön »Vid V.» beb. Lilla Solänget äga   Sästjärn tj.
Väs gårdsnamn /Se Solänget äga; slog   Sästjärnarna sjö(ar)
Västbygge fjärding f.d. fjärding Solänget äga; slog   Sästjärnarna Saknas
Väst-i-ändan del av by Solänget äga; slog   Sästjärnarna Saknas
Vättnäs, se vattnäs by Solänget ängsmark   Sästjärne(n) tj.
Vättnäs by /Se Sommarfähuskätte äga; slog   Säsån vattendrag
Ykeberg fäb, äga; åker, slog Sommarlarsänge äga   Säsänget odling
Yttergård gård Sommarsveden äga; åker   Säsänget änge
?Yttergård gård Sommarsveden äga; åker   Säxån Saknas
Norra Yttergård gård Sotmyren äga; slog   Söderberg Saknas
Yvraden bydel /Se Sovarsmyren äga; slog (delvis myrslog)   Söderberg bg
Yvraden by /Se Sovasmyren äga; slog (delvis myrslog)   Söderberget berg
beb. Sovarsmyren äga; slog, myrslog   Söderbergsvägen väg
Åkerberg ?fäb. Spakängen änge   Söderbäck bäck
Ållmansgården slog Sparrgärd äga   Söderglyp(en) ravin-kjusa
Ållans fäbodar fäb. Sparränget änge   Söderglyp Saknas
Åmberg fäb. Spaken plats /Se   Söderhola åker
( Halm-l.) Årnberg fäb. Spaksmyren äga; slog, myrslog   Söder-i-viken (Sud-) vik
Åmberg fäb. Spetalkätte äga; slog   Söder-Jäcksjön Saknas
Åmberg fäb. *Spetsänget äga   Söderön udde
Åmberg fäb. Spiggkätte äga; åker o. slog   Södra Fåsjön Saknas
Åmberg fäb. Spiken äga; slog   Södra Lillholmen holme
?Åmberg fäb. Spikgärde äga   Södra Potten äga
Åmås (Håmås) gårdsnamn /Se Spikkätte äga; slog   Södra Rovgrävningen odling
?Ångerberg fäb. Spiksänget äga   Söla notvarp
Ånåkni gd /Se Spiksänget äga; slog, myrslog   Söla el. -an notvarp
*Åsen by? Spiksänget sank mark   Sölvarp notvarp
Åsen, se även Krångåsen fäbodar Spiksänget äga   Sötjärn tjärnputt
Äbbsäl fäbod /Se Spiksänget äga   Tackbäck biflöde
Älggård gård Spiksänget äga; slog   Tackbäck bäck
*Äng(e)byshed beb.? Spiksängsmyren äga; myrslog   Tackgärd åker
Änggården gård, slog Spitalet äga   Tackmyren åker
Äsenarfsmyr(an) ortnamn /Se Spitalkätte äga   Tackmyren myr
Äsenhol, Äsnarvsbacken el. Äsenholsbacken plats för f.d. herrgård /Se Spittalet äga; slog   Tadhagen skog (förr sloge)
Äsenholsbacken, Äsenhol el. Äsnarvsbacken plats för f.d. herrgård /Se Spjotmorsönskvisseln älvgren /Se   Taduhagen slogmark
Äsenmyrsbacken ortnamn /Se Spjutgärde äga; slog   Taduhagen hage
Äsnarvsbacken, Äsenholsbacken el. Äsenhol plats för f.d. herrgård /Se Spjutgärde äga   Tadukitten äga
Ökeberg äga(fäb), åker Spjutkyan äga (slog)   Takvedakätten odling
Ökeberg fäb. Spjutkätte äga   Takvedanäs udde
Öken- Saknas /Se Spjutmo fäbod?   Takvedaviken vik
Ökenberg fäb. Spjutmosjön sjö   Takvidåkitten åker
Öna by Spjutmoåsen ås   Tassbäck Saknas
Öna by Spjutmosön Saknas   Tatterdypöl göl
Öna by Spjutmotäkt äga   Taxbäck (- Tassbäck) parti av vdr
Öna by Spjutmoön äga; slog   Taxet odling (f. slogänge)
Öna by Spmutmoön äga; slog   Taxänget odling
Öna by Spjutmoön äga; slog   Tellok lok
Öna by Spjutmoön äga; slog   Tilikitt åker
Öna by Spjutmoön äga; slog   Tingsgärde åker
Öna by Spjutmoön äga; slog   Tings-hol åker
Öna by Spjutmoön äga; slog   Tingshol höjd
Öna by Spjutmoön äga   Tingsnäs kvarter
Öna Saknas Spjutmoön äga   Tingsnäsudden udde
Öna by /Se Spjutmyr -en äga; slog   Tingsnäsudden landtunga
Öna by /Se Spjutmyr myrodling   Tingsnäsudden Saknas
Öndalen fäb. Spjutrodbäcken bäck   Tingsudd udde
(H)öndalen fäb. ?Spjutsmyren äga; slog   Titusback färjbacken
Öndalen fäbodställe /Se Spjutänget äga; slog   Titusback(en) färjställe
Öndalen fäb. /Se *Sprellenäs råmärke   Tjovholm Saknas
Öratjärnvallen Saknas »sprelle nääs» gränsmärke /Se   Tjov- l. Tjuvholmen holme
*Öreberg by *Sprungenhäll gränsmärke   Tjuvholmen holme
Örjans gårdsn. Spångmyren myr   Tjovhäll stenhäll
Örjas gårdsnamn Språngmyren myr   Tjovhäll stenhäll
Örjasgården gård Språngmyråsen ås   Tjovil sten
*Östanå Saknas Spärrargärde äga (åker)   Tjovil sten
Östbygge fjärding f.d. fjärding Spärrbacke -n äga   Tjovnäs näs
*Östbygge fjärding förr del av sn ?Spärren äga (åker)   Tjovnäs näs
Östbygge Settung Saknas ?S(p)ärren äga   Tjuv-holm(en) holme
Östbygge Settung Saknas Spärrgärde äga   Tjuvholm holme /Se
Östbygge sextung del av sn ?Spärrkätte äga   Tjuvholmen holme
Östanå se Östnov by Spökis nat. namn?   Tjuv-holmen holme
Österrike Saknas *Stackmoraån vdr   Tjuvholmen holme
*Østhen aa sextung del av sn Stacksmyren äga; slog   Tjyrbärsmyr myr
Östmedsidan bygd /Se Stadsundet sund   Tjännbäck vdr
Östnor by Stallskätten äga; åker   Tjännmör myr
Östnors sextung del av sn Stalskätte äga; slog   Tjännänget delv. odlad ängsmark
Östnor by Staösl»tte äga; slog   Tjärnarna Saknas
Östnor by /Se Stamgärde äga; åker, slog   Tjärnarna tjnar
Östnor by Stamkätte äga; åker   Tjärnarna Saknas
*Östnors sextung Saknas Stämkätte äga; åker   Tjärnbäcken vattendrag
Östnor by Stemmemyren sank mark   Tjärnbäcken Saknas
Östnor by Stamnäs äga; slog   Tjärnen vid högvatten tjärn
Östnor by Stapelgärde äga; åker, slog   Tjärnen på Kölen dödtjärn
Östnor by Stapelgärde äga   Tjärnen uppå Vållen tj
Östnor by Stapelgärde äga   Tjärngärde gärde
Östnor by Stapelåker äga   Tjärngärdet åker
Östnor by Staperänget äga; slog   Tjärngärdsbacken bergknalle
Östnor by Stappelgärde äga; åker, slog   Tjärngärdsloken tjärn
Östnor by Stappelgärde äga; åker, slog   Tjärnhol Saknas
Östnor by Stappelgärde äga; åker, slog   Tjärnhol hol
Östnor by Stapullsgärde äga   Tjärnloken nu uttorkad tjärn
Östnor by Stapulsåkern åker   Tjärnmyr myr
Östnor by Starkråd äga   Tjärnmyr myr
Östnor by Starrlokarna tjärnar   Tjärnmyren myr
Östnor by /Se Starkråd äga   Tjärnmyren myr
Östnor by *Starrmyren myr?   Tjärnmyrsbäcken vdr
Östnor by /Se Starrmyren myr   Tjärnmyrstjärn tj
Östnor by /Se Staränget äga   Tjärnmyrstjärnarna tjnar
Östnor by /Se Staränget äga; slog   Tjärnänget änge
Östnor by /Se Staränget äga; slog   Tjölåbäck vdr
Östnor by /Se Staränget äga; slog   Tjölåbäcken bäck
Östnor by /Se Övre Staränget äga; slog   Tjölåbäcksänget änge
Östnor by /Se Stegrävning äga; åker   Tjölåbäcksänget änge
Östnor by /Se Stekpanngran terräng   Tjörvidåbäcken del av Hedbäcken
Östnor by /Se Stenbäckkätte äga; åker   Tjörvidåänget änge
Östnor by /Se Stengrävning äga; åker   Tjörvidåänget änge
Östanar sexting se Östnors sjätting Saknas Stengrävning äga; åker   Tobaksberg Saknas
Östnors sjätting Saknas Stengrävning äga; åker   ?Tobaksberg bergsområde
Östnors sextung Saknas Stengrävning äga; åker o. slog   Tobaskilen vägskäl
Östnor settung Saknas Stengärd äga; åker, slog   Tobastjärnarna tjnar
Öst-om åker: Saknas Stenhol -en äga   ?Tobasåkan åker
Öst-om-åkern del av by Stenholmen halvö   Toktjärn Saknas
Östra Vika del av Vika *Stenhälla berg   Toktjärn tjärn
?Öst-å-heden del av by /Se Stenisanderskätte äga; åker, slog   Toktjärn Saknas
Öståsgårdarna gårdar; slog Stenisandkätte äga; åker, slog   Toktjärn Saknas
Övraden by del Steniskätte äga; åker, slog   Toktjärnbäcken bäck
  Stenissäl fäb. /Se   Tokänget änge
  Stenissäl f.d. fäbod   Tommosmyren myr
  Stenissälsberget berg   Toms-Mikelvatten del av Mikelvatten ägor
  Stenkällänget äga; slog   Tomtbron bro
  Stenlokarna tjärnar   Tomtbysån parti av Byssån
  Stenrönning äga   Tomtbäck litet vdr
  Stensjön Saknas /Se   Tomtstranden änge
  *Stensjön sjö   Tomåsmatsdypyl dypel
  Stensjön Saknas   Tordyvel(n) Saknas
  *Stensjön sjö   Tordyveln tjärn
  Stentjärnen tjärn   Tordyveln tjärn
  Stentjärnen sjö   Torget plats
  Stenudden udde /Se   Torget vilställe
  Stickbacken äga; åker   Torgusbäcken vdr
  Sticksmyren äga; slog   Torgusbäcken Saknas
  Sticksmyren äga; slog   Torgusmyren myr
  ?Sticksmyren äga   Torgusänget slogänge
  Sticksmyren äga; slog   Torpet åker
  Sticksmyren äga; slog   Torpudden udde
  Stigsmyr sank mark   Tor(r)gusänget änge
  Stigsmyren äga; slog   Torrnäs udde
  Stigsmyren äga; slog   Torrnäsudden Saknas
  Stikokätte äga   Torråsen Saknas
  ?Stik(o)kätte äga   Torsktjärn liten tj.
  Stikå äga   Torstensvarp notvarp
  Stikåbrunn äga   Torstensänget änge
  Stikåbrunn äga   Torstuåker åker
  Stikå gatukätte äga; slog   Tosktjärnkällan liten pott
  Stikågrävning äga   Tovasselbäcken l. -ån biflöde
  Stikågärde äga   Tovasselbäcken Saknas
  Stikågärde äga   Tovasselbäcken Saknas
  Stikogärde äga   Tovasselbäcken Saknas
  Stikåhol -en äga   Tovas(sel)myren myr
  Stikåhol -en äga   Tovasselmyren Saknas
  Stikåkätte äga; slog   Tovasselån Saknas
  Stikåkätte äga   Tovasselänget änge
  Stikåkätte äga; slog   Tovasselänget Saknas
  Stikåkätte äga; åker   Tovasselänget Saknas
  Stikåpers äga   Tovasselänget sloge
  Stikåperskätte äga   Tovasselängsbäcken Saknas
  Stikå-Persänget sank mark   Tovassel(ängs)bäcken Saknas
  Stikåstugan stuga   Tovasselängsbäcken Saknas /Se
  Stikåsäl fäb. /Se   Tovmoren granmor
  Stikåsäl fäbod   Tranubrunn gässelmyr med källa
  Stikåsälråd äga   Tranubrunnarna slogmark med småtjärnar
  Stikåsälsberget berg   Tranubrunnskällan källa
  Stikåsälsbäcken bäck   Tranubrunnstjärnen tj
  Stikåtomt äga   Tranubrunnsänget sloge
  Stikåtomt äga   Tranbärsänget änge
  Stikåtomt äga; slog   Tranulok vsml :ar
  Stikåtomt äga; slog   Tranutjärn tj.
  Stikåtomt äga; slog   Tran(u)tjärn tj.
  Stikåtäppa äga   Tranutjärnen tjärn
  Stikåtäppan äga; myrslog, slog   Trebackalång backe
  Stikåverken fiskeanläggning /Se   Tredje tjärnen vattenparti
  Stikååker äga   Tredje udden udde
  ?S(t)ikååker äga   Trefaldighetskällan källa
  Stikååker äga; åker, slog   Trefaldighetskällan k.
  Stikååker äga; åker o. slog   Trjogtjärn tj
  Stikåänget äga   Trjoskvik vik
  Stjokänget äga   Trogkällan k.
  Stjokänget äga   Troll- Saknas
  Stjokänget, Lila ängsmark   Trolltjärn tj.
  Stjokänget, Stora ängsmark   Trolltjärn Saknas
  Stjälkänget äga   Trolltjärn Saknas
  Stockbroänget sankmark   Trolltjärn tj.
  Stockholmen holme   Trolltjärn tj.
  Stocksbro äga   Trullberg berg
  Stocksbro äga; slog   Trullberg mineralberg
  Stocksbro äga; slog   (Trull- l.) Trollberget berg
  Stock tjärnen tjärn   Trullbergskällan k.
  Stocktjärnsmyren myr   Trollbrott älvbrink
  Stockänget äga   Trollharen har
  Stolperåker äga   Trolltjärn tj
  Stop bäcken bäck   Trulltjärn tj
  Stop bäck tjärnen tjärn   Trolltjärn Saknas
  Stopdammen damm   Trulltjärn tjn
  Stopdammsmyran myr   (Trull- l.)Trolltjärn tjärn
  Stopgrävning äga   Trolltjärne (Trull-) tj.
  Stopgrävning äga; åker, slog   Trullkitt f. gård nu åker
  Stopkojan koja   Trullklitt, se Laxsjöknoppen berg
  Stopsån å   Trullshol liten kulle
  Stopån Saknas   Trulltjärn tj
  Stopån å   Trolltjärn tjärn
  Stora rönningen skogsmark   Trulltjärnmyren myr
  +Stora Täd ängsmark /Se   Trulltjärnsbäcken vdr
  Storbacke -n äga   Trulltjärnutlöpet bäckdrag
  Stor-Björnåsen ås   Trullvarp notvarp
  Storbro gammal bro /Se   Trullvarpet notvarp
  Stor brottbäcken bäck   Trunde klitt berg
  Storbrottmyren myr   Trundhattbäck vdr
  Storbrunn äga; åker   Trundhattjärn tj
  Storbrända äga   Trundhattjärnen tjärn
  Storbrända äga; slog   Truppa änge
  Storbrända -n äga; slog (delvis taxslog)   Truppa änge
  Storbåthusen båtplats /Se   Truppback vägbacke
  Storbäcken bäck   Trusklarsdypyl dypel
  Strodammen f.d. sågdamm /Se   Truttusmyren myr
  Stordammen damm   Truttusviken vik
  Stordammen f.d. (?) damm   Truttusviken vik
  Stordammen terräng   Tryglu »novarp»
  Stordamm tjärnen tjärn   Trädet överslammad sand (sjöbotten)
  Storfall äga; slog, ostyckad jord   Trälberg berg
  Storfall äga   Trälbjärsänget änge
  Storfljot sank mark   Trärön holme
  Storflyet odling   Trösken plats
  Storgrävning äga   Tullfallmyren myr
  Storgrävning äga   Tungelgrav myr
  Storgrävning äga   Tupplok lok
  Storgrävning äga   Turbäck bäck
  Storgrävning äga; åker   Turbäck Saknas
  Storgrävning äga; åker, slog   Turbäcken bäck
  Storgrävning äga; åker, slog   Turholmen holme
  Storgrävning äga; åker o. slog   Turkälla(n) upprinnelse av Turbäcken
  Storgrävning äga; åker, slog   Turholmsbäcken mindre vdr
  Stor-Gäddtjärnen tjärn   Turkäld upprinnelse till Turbäck
  Storgärde äga   Turlok vattensamling
  Storgärde äga   Turvumyr myr
  Storgärde äga; slog, åker   Turvu(g)mör myr
  Storgärde äga; åker, slog   Turvuskallen bergshöjd
  Storgärde äga; åker   Turvuskallen bergtopp
  Storgärde -t äga; åker, slog   Tusanklack bergknalle
  Storgärde äga; slog   ( Tåjs- l.) Tusbron bro
  »Storgärde i Björnarv» äga; slog   Tusgärdet åkergärde
  »Storgärde i Oxberg» äga; slog   Tuven holme
  Storhansgrävning äga   Tuven liten holme
  Storhansrönning äga   Tuvmyren odling
  Storhed, se Södra Storhed Saknas   Tuvnäset näs
  Södra Storhed äga   Tuvnäsmyren myr
  Storheden äga; slog, taxslog   Tuvsänget sloge
  Storheden inängoområde   Tuvsängsbäcken parti
  Storholar äga; åker, slog   Tverubåck bergknalle
  Storhol -en äga   Tvi- l. Tvetjärnarna tjärnar
  Storhol(en) äga; åker, slog   Tvi-tjärnarna tjärnar
  Storholen äga; åker   Tvitjärnarna Saknas
  Storholen äga   Tvosklok vsml
  Storholen äga   Tvosktjärne liten tj
  Storholmen Saknas   Tvornäsudden udde
  Storholmen holme   Tvorrkitt åker
  Storholmen holme   Tvorrnäsudden Saknas
  Storholmen sank mark   T(v)orråsbacken backe
  Storhäll äga   Tvosktjärn tj
  Storhäll äga; åker, slog   Tväråbacken backe
  Storkitt terräng?   Tvärånäs näs
  Storkitte Saknas   Tvärö holme
  Storkittviken Saknas   Tvärön holme
  Storkittviken vik   Tvärö Saknas
  Stor-Knulen berg   Tylltorget plats
  Storkvarn skvaltkvarn /Se   Tvosktjärnmyren myr
  Storkvarnänget äga   Tvåbackalång backe
  Storkvarnänget äga; slog   Tvåla(r)rönning f.d änge
  Storkvisslen älvgren /Se   Tvärbacken brant backe
  Storkyan äga; slog   Tvärholmen Saknas
  Storkyan äga; slog   Tvärkvisseln älvgren
  Storkyan äga   Tyskbacken backe
  Storkyan äga; slog   Tåglok åker
  Storkyan äga; slog, åker   Tåmåsbysnoret parti av Ostnorsnoret
  Storkålgård äga   Tåmåsflyt större myr
  Storkälla äga   Tåtermyren myrparti
  Storkälla -n äga; slog (delvis myrslog)   Tåtermyren myr
  Storkälla äga; slog, myrslog   Tåtermyren Saknas
  Storkällgrävning äga, åker   Tåtlåsänget änge
  Storkällgrävning äga; åker   Täjsfallet gammalt fall
  Västra Storkällgrävning äga; åker   Täktåkern åker
  Östra Storkällgrävning äga; åker   Tällberg Saknas
  Storkällåker äga   Tällberg bg
  Storkällänget äga; slog (delvis myrslog)   Tällberget berg
  Storkätte äga; åker, slog   Tämsnabben del av Nabban
  Storkätte äga   Täppbäcken sloge
  Storkätte äga; åker   Täppheden liten åker
  Storkätte -n äga; åker   Täppheden mark
  Storkätte äga; åker, slog   Täxberg Saknas
  Norra Storkätte äga; åker   Täxberg bg
  Storkätte äga; åker   Täxberget berg
  Södra Storkätte äga; åker, slog   Täxet grotta
  Storkätte äga   Uddtjärn tj.
  Storkätte äga   Uggelskär bergtopp
  Norra Storkätte äga   Uggelskär berg
  Storkätte äga   Ulofsmyr odling
  Storkätte äga   Ullus myren liten odling
  Storkätten äga   Ultmor skogsudde
  Storkätte äga   Uluberget höjd
  Storkätte äga; åker   Uluberg Saknas
  Storkätte äga; åker, slog   Ulubrott vägbacke
  Storkätte äga; åker   Ulubrott vägbacke
  Storkätte äga; åker, slog   Ulur Hålorna parti av Noret
  Storkätten äga; slog, åker   Ulvkällan källa
  Storkättvik äga   Ulvsjön sjö
  Storkättåker äga   Ulvsjön Saknas
  Storkättåker äga; åker, slog   Ulvsjön sjö
  Storkölen myrköl /Se   Ulvsjön sjö
  Storkölen sank mark   Ulvsjön sjö
  Storlarstomt äga; slog   Ulvsjön sjö
  Storlarsåker äga; åker, slog   Ulvtjärn tj
  Storlarsänget äga   Umbårsmyren torrlagd myr
  Storlarsänget äga; slog   Underberget berg
  Storlok äga   »Upp i knöjl(e)» bergknölar
  Storlok äga   »Upp(e) i Korsån» Saknas
  Storloke äga; åker, slog   »Upp(e)- när- bäckarna» bäckdrag
  Västra storloke äga; åker   Upp-i-Ängena gässla
  Östra storloke äga; åker   Upplåtkälld(a) käll-tjärn
  Storlokskätte äga; åker   Upplåtmyr myr
  Stor-Majttjärnen tjärn   Upplåttjärnen Saknas
  Stormajttäkt äga   Upp-med ängena ängen
  Stormajttäkt äga; åker, slog   Uppslagskällan Saknas
  Stormarittäkt äga; åker, slog   Uppslagsmyr myr
  Stormatskätte -n äga; slog   Uppslåttmyren Saknas
  Stormatskätte äga; slog   Uppslåttjärnen Saknas
  Stormatstäkt äga; slog   Uraflot stor myr
  Stormoren skogsområde   Ut(e)- där- sovholen sovhol
  Stormossen del av myr /Se   Uteränget ängsmark
  Stormossen sank mark   »Ut-i bäcken» ben. på Ostnorsnoret
  Stormussen äga; åker   Utrenarna slogmark
  Stormussen åkermark /Se   Ut(e)-å-näset notvarp
  Stormyrbäcken bäck   Ut(e) å vallen äldre ben. på strandplats
  Stormyren myr   Ut-i-Grav ängssloge
  Stormyren myr   Uttertjärn tj.
  Stormyren sank mark   Uttertjärnberget bergparti
  Stormyren myr   Uttertjärnen tjärn
  Stormyren sank mark   Uvbacken backe
  Stormyren myr   Uvberg Saknas
  Stormyren äga?   ?Uvberg berg
  Stormyren sank mark   Uvberg Saknas
  Stormyren sank mark   Uvberg berg
  Stormyren myr   Uvberget berg
  Stormyren äga; slog, ostyckad jord   ?U(v)berget berg
  Stormyren äga   Uvberget bgt
  Stormyren äga; slog   Östra Uvberget berg
  Stormyren äga; slog   Uvbergsgrav(en) sänka
  Stormyren äga; slog   Uvbergsgrav(en) gravsänka
  Stormyren äga; slog   Uvbergsmyren myr
  Stormyren äga   Uvtjärn tj.
  Stormyren äga   Uvtjärnberget bergås
  Stormyren äga   Uxbergstjärnen tj
  Stormyren äga   Uxbrunn källa
  Stormyren äga; åker, slog   Uxbrunn tj.
  Stormyren äga; åker, slog   Uxbrunn tj
  Stormyren äga; slog   Uxbäck bäck
  Stormyren äga; slog   +Uxbäckstjärn Saknas
  Stormyren äga; slog   Uxdiken sankmark
  Stormyren i Noret äga   Uxhed skogsområde
  Stormyrkålkätte äga   Uxhovud berg
  Stormyrkätte äga   Vackerbod slogänge
  Stormyrskätte äga; slog   Vadbäcken bifl.
  Stormyråsen ås   ? Vadsgärde åker
  Stornäs äga; slog   Vadskär Saknas
  Storolovstomt äga   Vall- backarna del av landsväg
  Storpersåker äga   Vallen äga?
  Storpundet höjd /Se   Vall-gata(n) gata
  Storreningsgrävning äga; åker   Varggrop marksänka med gropar
  Storröd äga   Vardskär högt berg
  Storrönning äga   Vardskär Saknas
  Storrönning äga   Vardskärsberg berg
  Storrönning äga   Vargbåck sandås
  Storrönning äga; slog   Varggröming odling
  Storrönning äga; slog   Varmtifärd liten myr
  Storsanden vik   Vartskär höjd
  Storskallgrävning äga   Vasgärd(et) åkermark
  Storskya äga; slog   Vasselbäcken vattendrag
  Storsten sten   Vasselbäck bäck
  Stor-Stikåmyren myr   Vasselbäcken bifl.
  Storstop terräng   Vasselbäcken biflöde
  Storsved -en äga   Vasselbäcken vdr
  Storsved(en) äga; slog   Vasselbäcken biflöde
  Storsveden äga; slog   Vassel- eller Våsselbäcken vdr
  Storsvedsberget berg   Vasselbäcken bäck
  Stor-Sågtjärnen tjärn   Vasseln Saknas
  Stortjäg äga   Vasseln (Vasslen) Saknas
  Stortäkt -en äga; åker, slog   Vasseln bäck
  Stortäkt -en äga; åker, slog   Vasseln källflöde
  Stortäkt äga; slog   Vasseln vdr
  Stortjärnen tjärn   Vasselån vattendrag
  Stortjärnen tjärn   Vasslarängarna el. -ängena(?) ängsmark
  Stortjärnen tjärn   Vasslen l. Vasseln vattendrag
  Stortäkten äga   Vasslen vattendrag
  Stortäkt(en) äga; åker, slog   Vasslen l. »Nedr(e) i vasseln» Saknas
  Stor-Vallsjön sjö   Vasseln (Vasslen) Saknas
  Storviken Saknas   Vasslen Saknas
  Storviken vik   Vasslen Saknas
  Storådren (-ådran) Saknas   Vasslen Saknas
  Storådran vattenförbindelse   Vasslen trakt (slogmark)
  Storåker äga; åker   Vasslerbäcken en av Vasselbäckarna
  Storåker äga   Vassleränget ängsmark
  Storåker äga   Vasslerängsbäcken Saknas
  Storåker -n äga; åker   Vasslerängsgruvan myrsloge
  Storåker äga; åker, slog   Vasusäng slogmark
  Storåker äga; åker   Vasusänget ängsmark
  Storåker -n äga; åker o. slog   ?Vattnäsmyr odlad myr
  Storåker äga; åker, slog   Vattubacken backe
  Storåker äga; åker, slog   Vattubacke -n sumpig mark
  Storåker äga   Vattugropen grop
  Storåker äga   Vattuholms-skäret skär?
  Storåker äga; åker o. slog   Vattuledningskällan Saknas
  Storåker äga   Vattumyr myr
  Storåker äga   Vatuänget ängsmark
  Storåker äga   Vattustället vattuställe för hästar
  Storåker äga; åker, slog   Vattutjärn tjärn
  Storåkerbäcken Saknas   Vattutjärn tj
  Storåkern Saknas   Vattutjärn Saknas
  Storåkern äga   Vattutjärn Saknas
  Storåsen ås   Vattuänget f.d. änge
  Storänget ägomark   Vattuänget änge
  Storänget skogsmark   Vatuängsån parti av Bossån
  Storängsmyren myr   Vejkall- Vikkarlviken vik
  Storån = Vanån Saknas   Vejd- l. Vidbäcken biflöde
  Storån äga; slog   Velingsmyrbäcken vdr
  Storån äga; slog   Velingsmyren myr
  Storänge -t äga   Velingsmyrnäs näs
  Storängen äga; slog, myrslog   Venjaden Saknas
  Storänget äga   Venjansbron bro
  Storänget äga; slog   Venjans(kall)bron bro
  Storänget äga; slog   Venjan(s)sjön sjö
  Storänget äga; slog   Venjanssjön Saknas
  Storänget äga; slog   Venjanssjön Saknas
  Storänget äga; slog   Venja(n)stjärn tj
  Övre Storänget äga; slog   Venja(n)stjärnsbäcken bäck
  »Storänget i Ljurby» äga; slog   Venjansvägen ridväg
  Storänget äga; slog, åker   Veplok pot
  Storänget äga   Veplokskätten äga
  Storänget äga   Vibjännlokarna tjnar
  Storänget äga; slog, myrslog   Vibjännlokarna gölar
  »Öst i Storänget» äga; slog, myrslog   Vidbuskharen stenhar
  Storängskätte äga   » Vid bäckarna» Saknas
  Storön Saknas   Vidbäcken biflöde
  Storön holme   Vidlok tj.
  *Storön ö   Vikaråker(n) Saknas
  Strand äga; slog   Vikarängena Saknas
  Stranden äga; slog   Vikkarlbacke vägbacke
  Stranden äga; slog   Vikkarlmyren fd vikkarl-odling
  Stranden äga; slog   Vikvägen väg
  Stranden äga   Vilvik vik
  Stranden f.d. marknadsplats /Se   Vilviken vik
  Södra Stranden äga; slog   Vimohed(en) hed
  Stranden, Bruksån änge   Vimohed -en plats för nuv. Vimo station
  Stranden f.d. marknadsplats   Vim(o)hed Saknas
  Stranderänget äga   Vinbäck(en) bäck
  Stranderänget ängsmark   Vinbäcken Saknas
  Stranderängsheden skogshed   Vinbäcksänget änge
  Stranderängsheden skogsmark   Vindfrunäs udde
  Stranderängsmyren sank mark   Vindfrunäs näs
  Stranderängsmyren myr   Vindfällnäset Saknas
  Strandgatan gata /Se   Vinäsbäcken vattendrag
  Strandänget terräng   Vinäsgraven dalgång
  Striplind äga   Vinäsgrav Saknas
  Strottgärde äga   Vinäskarlåkern åker
  Strottgärde äga   Vinässågdammen damm
  Strottgärde äga; åker   Vinäs-yvraden skogsmark
  Strottgärde äga; åker, slog   Vittbron bro
  Strupen äga; åker o. slog   Vitvattutjärn tjärn
  Strupen äga; åker   Vitvattutjärnen tjärn
  Stråttgärde äga; åker o. slog   Vitvattutjärn tjn
  Strå(va)sselmyrarna? Saknas   Vittålå odling
  Stubbgrävning äga; åker   Vonnmyr myr
  Stubbäcken bäck   Vonnmyrskällan källa
  +Stubbgräfsning odling? /Se   Vonnmyrskällan k.
  Stubbhagen äga; slog   Vonnsnäs näs
  Stubbhagen äga   Vonsnäsudd udde
  Stubbhagen äga   Vonsnäsudden udde
  Stubbgrävning äga   Vonsnäsudden udde
  Stubbhagen äga /Se   Vonsnäsudden udde
  +Stubbhagen odling? /Se   Vorrkuppen åker- o. ängsmark
  Stubbkätte äga; åker   Vorrkuppen åker- o. ängsmark
  Stubbkätte -n äga; åker   Vorr- l. Orrmyren större myr
  Stubbmilan äga   Vorr- l. Orrmyren större myr
  Stubbmilan äga; åker   Vridutjärn tj.
  Stubbmillan odling /Se   Vridutjärn tjn
  Stubbmilsgrävning äga   Vridutjärn tj.
  *Stubbmills grävning odling /Se   Vridutjärn tj.
  Stubbmus -en äga   Vridutjärn tj.
  Stubbmus äga   Våla bäck?
  Stubbmuskätte äga   ?Våla bäck?
  Stubbmuss äga; slog   Våla bäck
  Stubbmus äga; slog   Våla å
  Stubbmuss äga; slog   Vålan å
  Stubbmuss slogmark /Se   Vålan å
  Stubbmustäkt äga   Vålbäcken Saknas
  Stubbmusänget äga   Vålgröming odling
  Stubbröjning äga /Se   Vålheden hedmark
  Stubbrönning äga   Vålkitt Saknas
  +Stubbröning odling? /Se   Vållen slogmyr
  Stubbänget äga   Vållen slogmyr
  Stubbänget äga /Se   Vålmor odlad mark (förr skog)?
  Stucksbro spång /Se   Vålmorskällan k.
  Stuckstjärn tjärn   Vålmyrbäck bäck
  Stufars fall terräng?   Vålmyren myr
  Stugukätte äga   Vålmyrsbäcken biflöde
  Stugutjärnen tjärn   Vålnvik vik
  Stugutjärnen, Gamla tjärn   Vålnvik Saknas
  Stugutjärnen, Nya tjärn   Vålnviksbäcken vdr
  Stuguåker äga   Vålnviksänget änge
  Stuguåker äga   Vålsänget änge
  Stuksbro äga   Vålvik vik
  Stullpersåker äga   Vålvik Saknas
  Stulpersåker äga; åker, slog   Vålänget slogm.
  Stimmenbäcken bäck   Vålänget änge
  Stummenmyren äga; åker, ostyckad jord   Vålängsdiket avloppsdike
  Stummenmyren sank mark   Vålängstjärn tjärn
  Stummustäkt äga   Vålängstjärn Saknas
  Stumängsgrävning äga; åker, slog   Vålängstjärn Saknas
  ?Stunhage -n äga   Vålängstjärn Saknas
  Stunskätte äga; åker   Våmhusänget änge
  Stursbäck bäck /Se   Våndarvet åker
  Stursglopen äga   Våndarvet äga
  Stursgrop äga   Vånslösan, Stora o. Lilla åkrar
  Sturskvarn kvarn?   Väjdlok tj
  Stygg-grubbäcken bäck   Väjnbäck vdr
  Stygg-Grubbäcken bäck   Väjnbäckshagan hacksloge
  Stygguggen höjd   Nista Väjnbäcksänget Saknas
  Stångnäs äga; slog   Yfsta Väjnbäcksänget Saknas
  Stängsel äga; slog   Väjnbäcksänget ängsm.
  Stängslen äga   Välingan Saknas
  Stängslen äga; slog, myrslog   Välingan å
  Stängsnäs äga; slog   Välingan å
  *Stäphällsbäck bäck?   Välingen å
  Stöp Saknas   Välingen å
  Stöpsandnäv f.d. udde   Vällbäcken bäck
  Stöpsandnävet udde /Se   Vällbäck bäck
  Stöpsandnävet udde /Se   Vällbäckviken vik
  Störgrävning äga; åker o. slog   Vällingan Saknas
  Störtäkten äga; slog   Vällingan Saknas
  Suddiken äga; slog   Vällingsberg berg
  ?Sud i Ån vattendrag   Vällingsberg Saknas
  *Sudåls-ån vattendrag   ?Väl(l)ingsberget berg
  Sudåhlself, se Fuån å   Vällingsmyren odlad myr
  *Suggberget berg   Vällingån å
  Sugg fäbodarna f.d. fäbodar?   Vällingån Saknas
  Suggåsen ås   Vällingån å
  Suggåsen ås   Vällingån se Välingan Saknas
  *Suind(r)bud gränsmärke   ?Välltjärn tj
  Sumpen tjärn   Välttjärnbacken landsvägsbacke
  Sundet äga; slog   Välttjärnen tj.
  Sundet äga; slog   Väläsgröming åker
  Sundet äga; åker o. slog   Västan loka(rna) åker- o. slogm.
  Sundet näs   Västerdalsån Saknas
  Sundet sund   Västergärdet åker
  Sundet sund   Västermyr myr
  Sundholmen holme   Västersjön parti av utdikade vatten
  Sundkätten äga; åker o. slog   Väster-sjön en av sjöarna
  Sundpersgrävning äga; åker   Västertjärn tjärnartad sjö
  Sundsbron bro   Västertjärn Saknas
  Sundsholmarna holmar   Västgärde äga?
  Sundsholmarna holmar   Väst i änget ängsmark
  Sundsholmarna holmar   Västra Effarod f.d. sloge
  Sundholmen holme   Västra Fräsbäck bäck
  Sundsholmen, Lilla Saknas   Västrastmyren myr
  Sundsholmen, Stora Saknas   +Vätskog (Vetskog) skog med slåtter
  Sundsholmen, Stora holme   Vättnäs (Vattnäs) markområde
  Sundsholmen, Lilla holme   Yfst- l. Öv(er)stbacken vägbacke
  Norra Sundskätte äga; åker o. slog   Yfstkvarn f. skvalta
  Sundsmor terräng   Yfst-Lokänget Saknas
  Sundsåker äga   Yf(s)trod änge
  Sundsänge äga; slog   Yrjaskäld källa
  Sundsänget äga; slog   Yrjasvik vik
  Sundsänget äga   Yrjas vik
  Sundsänge -t äga   Yrjasåker åker
  Sundsänget äga   Yrvel älvparti
  Sundzbroholmarna holmar   Ytst- l. Ytterst-åkern Saknas
  Sunnan Noret Saknas   Ytstbacke backe
  Surbrunn källa /Se   Ytterbron bro
  Suttergärd äga   Ytterlok änge
  Suttergärde äga   Ytterlokan Saknas
  Sutterholen äga; slog   Ytteräng(e)skällan källa
  Sutterskär skär   Ytteränget ängsmark
  Sutterskär klippa   Yver- l. Överloka nu utdikade vattupottar
  Sutterskär skär   Yverlokan Saknas
  Suttertomt äga   Yvradsåkern åkergärde
  Sutteränget äga; slog   Yvstbacken backe
  Svaden äga; slog, ostyckad jord   Yfstdalssågen f. såg
  Norra Svaden äga; slog   Yvradsbacke landsvägsbacke
  Svaden äga; åker o. slog   Yvradsbacke backe
  Svaderna Saknas   Åbron bro
  Svadiken äga; slog   Ådrarna vattenådror
  Svadkätte äga; åker o. slog   Ådrarna vattenparti
  Svadänget äga; slog   Åggenmyr Saknas
  ?Svageris äga   Åggunmyren åker
  Svalkes tjärnen tjärn   Åggunmyrsälven parti av (Sandängesälven)
  Sval(u)änget äga   Åggunmör Saknas
  Svantevallen terräng   Ågå- l. Hag(a)bäck mindre bäck
  Svanrönning äga   Ågåbäck vik med källdrag
  Svankätte äga   Ågåkitt åker
  Svarddike äga; slog   Ågånabb l. Haganabb hörn av skogsbacke
  Svardike -n äga; slog   Åga- l. Haganabbskätten åker-»kätte»
  Svardkätte äga; åker o. slog   Ågången Saknas
  Svarttjärnshagen slog   Ågången Saknas
  Svartabborrtjärnen tjärn   Ågärna åker
  Svartanders Grävning äga; åker, slog   Ågärnarna åkerområde
  Svartback äga   Ågärnbröt vägbacke
  Svartbäck bäck   Ågärnbrott vägbacke
  Svartbäck bäck   Ågärnbröt backe
  Svartbäcken slogmark   Ågärnmyren myrmark
  Svartbäcken bäck   Ågärnnabben backe
  Svartbäcken bäck   Åjsmor skogsparti
  Svartbäcken bäck   Åjsmorsbacken backe
  Svartkätte äga   Åjsmorsbäck vdr
  Svartloke äga; åker   Åjstkvarn skvalta
  Mellan-Svartloke äga; åker   Åjsänget slogänge
  Norra Svartloke äga; åker   Åjsängsbäcken övre stycke av Käldbäcken
  Södra Svartloke äga; åker   Åjvberg berg
  Svartloksgrävning äga; åker   Åjvberg berg
  Södra Svartloksgrävning äga; åker   Åjvbergsbäcken vdr
  Svartmyren äga   Åjvbergsmyren myr
  Svartmyren sankmark   Åjvtjärn tj
  Svartmyren äga   Åjvtjärnarna tjnar
  Svartmyren äga; slog, myrslog   Åjvtjärnberget bg
  Svartmyren äga; slog   Åkelesbacken backe
  Svarttjärn tjärn   Åkerbjäsberget åker
  Svarttjärn Saknas   Åkernäs udde
  Svarttjärn tjärn   Åkernäsviken viken
  Svarttjärn tjärn   Åkernäsviken vik
  *Svarttjärna backa råmärke   Åkertjärn tj
  Svarttjärnarna tjärnar   Åkertjärnen tjärn
  *Svarttjärnen tjärn   Åkretjärnen tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Åkertjärnen tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Åkledsbacke vägbacke
  Svarttjärnen tjärn   Åkledsgrind(en) f.d. grind
  Svarttjärnsberget berg   ?Åksträ odling
  Svarttjärnsberget berg   Åksäng(e)sbäcken parti av bäck
  Svarttjärnsberget berg   Åksängsbäcken vdr
  Svarttjärnsbäcken bäck   Åksänget änge
  Svarttjärnshagen äga; slog   Ålberg höjd
  Svarttjärnshagen slog   Ålberget höjd
  Svarttjärnsmyren sank mark   Ålberg höjd
  ?Svartåsen o. Sampåsen berg   Ållåsholmarna holmar
  Svartåsen äga; slog   Ållåsholm holme
  Svartåsen äga   Ållåstjärn tj.
  Svartåsen ås   Åltjärn tjärnliknande vik
  Svartåsen ås   Åltjärn tjärnliknande vattenparti
  Svartåsmyren sank mark   Ålåbacke slogmark
  Svartåstjärn tjärn   Åmbergsbäcken Saknas
  Svarverkätten äga   Åmbergsån Saknas
  Svasslargärde åker   Åmbjersvägen väg
  Svasslargärde äga   Åmbjärsån vattendrag
  Svasslargärde äga   Åmbjärsån Saknas
  Svasslargärde äga   Åmbjär berg med fäbodar
  +Svasslargärde äga /Se   Åmot Saknas
  Svasslarkätte äga; åker, slog   Åmot möte av åar
  Svasslarkätte äga   Åmot Saknas
  Svasskaränge slog, åker   Åmåsänget åkermark
  Svasslaränge äga   Åmåsängsbäcken del av vdr
  Svasslaränge -t äga   Åmänget: Saknas
  +Svasslaränge -t äga /Se   Åmänget stor landtunga med ängsmark
  Södra Sved äga; slog, åker   Åmänget Saknas
  Lilla Sveden äga; slog   Ån vattendrag
  Sveden äga   Ån Saknas
  Sveden äga   Ån Saknas
  Sveden äga; åker   Ån Saknas
  Sveden äga; åker, slog   Ån Saknas
  Sveden äga; åker o. slog   Ån Saknas
  Norra Sveden äga; åker o. slog   Ångkitt sloge
  Södra Sveden äga; åker o. slog   Ångkittkällan k.
  Sveden äga; slog, åker   Ånåfljot myr
  Sveded äga; slog   Ånåfljotstjärn(en) tjärn
  Sveden äga; slog o. åker.   Ånåkni backe (o. gård)
  Lilla Sveden äga; åker   Årgången gammalt utlopp
  Sveden äga   ?Årsarvet slogänge
  »Öst i Sveden» äga; åker   ?Årsarvsbäcken bifl.
  Svedja äga; slog   Årås- l. Arastjärn tjärn
  Södra Svedja äga; åker   Åråstjärn tjärn
  »Söder i Svedja» äga; åker   Åråstjärn Saknas
  Svedja äga; slog   Åråstjärnsbäck vdr
  Svedjan äga; slog, åker   Åråstjärnbäcken vdr
  Svedja, Svedjan äga   Åränget odling
  Svedjan äga   Åränget änge
  Svedjan Slätt- äga; slog   Åränget näs
  Svedjan äga   Åränget åker
  ?Svedjan äga   Åränget åkermark
  Svedjan åker   Åränge slog o. åker
  ?Svedja ris äga   Årängsbäcken bäckdrag
  Svedjekätte äga   Årängsbäcken bäck
  Svedjemyren sankmark   Årängshol Saknas
  Svedjeris äga; slog   Årängshol ås
  Svedkätte äga   Årängskällan källa
  Svedänget äga   Åsbergsviken vik
  Svedänget äga; slog   Åsen bergås
  Svengärde äga   Åsbergsviken vik
  ?Svenkätte äga   Åsbergsviken vik
  ?Svenlindor äga   Åskarlmyren stort odlat myrområde
  Svenlindor äga   Åskålån Saknas
  Svenrönning äga   Åsmyren dytag
  Norra Svenrönning äga   Åsmyråsen ås
  Svenrönning äga; slog   Äsnolsbacken kvarter
  Svenrönningen sank mark   Åsängesmyren myr
  ?Svens myren äga   Åter-vid färjan gårdsplats
  Svensmyren sank mark   Å(v)tjärn- l. Halvfärenbacken backe
  Svidukätte äga   Åvfärnbacke backe
  Svidukätte äga; åker   Åvskåkåbäcken vattendrag
  Svidukätte äga   Åvskåkåbron bro
  Svinberget berg   Åvskåkåbäcken bäck
  Svingärde äga; åker   Åvskåkåfljoten stort myrområde
  Svingärde äga   Åvskåkåflyten större myr
  Svingärde äga   Åvskåkån Saknas
  Svinhuskätte äga; slog   Norra Åvskåkån sjö
  Svinkätte äga   Södra Åvskåkån sjö
  Svinlindor äga   Åvån yttre del av Ökarlnoret
  Svinstugärde äga   Åvåbäcken dike o. vik
  Svinstugärdmyr äga   Åxholmen holme
  Svinvallen Saknas   Äbbacke hol
  Svinvallen terräng   Äbbgärdet åker
  Svältbäcken bäck   Äbbselsbäcken vdr
  Svältbäckstjärnen tjärn   Äbbselsviken vik
  Svärdsgrävning äga   Äbud slåtteränge
  Svärdskätte äga   Äbudtjärnen tj.
  Svärtskätte slog   Äffarod f.d. slogänge
  Svärdslarsänge -t äga   Äffartjärn tjärn
  Svärdslarsänge äga   Äffaråsen bergås
  Svärdstomt äga   Äffelkrok sloge
  Svärfarmyren myr   Äffelkrok sloge
  Svärsrönning äga   Äf(f)ertjärn Saknas
  Syder-gliop ravinkjusa /Se   Äffertjärn Saknas
  Sydergljöp ravin /Se   Äffertjärne Saknas
  Synstgärde äga; åker   Äfferåsen Saknas
  Synstgärde äga   Äfferåsen ås
  Synstgärde äga   Äggtjärnen tjärn
  Synstgärde äga; åker, slog   Äggtjärnen tjärn
  Synstgärde äga   Äjarna Saknas
  Synstgärde äga; åker, slog   Äjorna deltaholmar
  Synstgärde äga; åker   Äjsjön sjö
  Synstgärde äga   Äj(s)sjön sjö
  Synstgärde äga; åker, slog   Äjsjön Saknas
  Synstgärde åker, slog   Äjsjön Saknas
  Synstgärde äga   Äjsjön Saknas
  Synståker äga; åker   Äjsjön sjö
  Synståker äga; slog   Äjsåkern åker
  Synståker äga; åker, slog   Äjståkersbäcken del av vdr
  Synståker äga; åker, slog   Äkran odling (vall)
  Synståker äga; åker, slog   Älderhol hol
  Synståker äga   Älderhol liten höjd
  Synståker äga   Älderhol hol
  »Synståker i Nusnäs» äga; slog   Äldrisbron bro
  Synståkersgrävning äga; slog   Äldrisbäcken bäck
  Sysbacken äga; slog   Äldräisbäcken bäck
  Sysbäck äga; slog   Älgboänget Saknas
  SysheD slog, åker   Älggärde åker
  Syshed äga; åker   Ällback höjd
  Syshed -en äga; åker, slog   Ällbesänget åker
  Syshed -en äga; åker, slog   Ällmyren myr
  Syshed äga; åker, slog   Ällmyrsbäcken bifl.
  Syshed äga   Älskasrö(n)ningarna slogängen
  Syshed -en äga   Älvbacken ås
  Syshedloken äga; slog   Älvbacken backe
  Syshedsbäck äga; slog   Älven Saknas
  Syshol -en äga   Älven älvparti
  Sysholskätte äga   Älven Saknas
  Sysmyren äga; slog   Älven Saknas
  Sysmyren äga; slog   »Älven ovan Noret» vattenförb.
  Sysmyren myr   Älven Saknas
  Systro äga; slog, myrslog   Älvgången Norsälvens utloppsstråk
  Sågdammen Saknas   Älvkarltjärn tjärn
  Sågdammen damm   Älvpromenaden promenadväg (o. kärleksstig)
  Såggrävning äga; åker   Ämbesked åker
  Norra Såggrävning äga; åker   Ämbeskällan fin källa
  Sågkätte -n äga; åker, slog   Ämbesmyr liten myr
  Sågkätte äga   Ändalen Saknas
  Sågån å   Ändalsberg bgt
  Sågänget äga; slog   Ändalsviken vik
  Sågänget äga   Ändalsån Saknas
  Sågänget äga; slog   Ändsholsbäck bäck
  Sågänget äga; slog   Ändjesholmen holme
  Sågänget äga   Ändjä stora ängsmarker
  Sålderbäckskätte äga   Änesholm holmliknande parti på udde
  Såld kålgård äga; åker   Ängen (Hägn) ägoomr.
  Sångåker äga   Ängena Saknas
  Sångåker äga; åker, slog   Äng(e)shol udde
  Såsergärde äga   Ängesholmen udde(!)
  Såvalsmyren äga; slog, myrslog   Ängestjärn Saknas
  Såvasmyren äga; slog, myrslog   Ängstjärn Saknas
  Såvåmyren äga; slog   Ängestjärn tj
  Säbarv -et äga; slog   Änget Saknas
  Säbbarvet äga, slog   Änget åker
  Säbbarv(et) äga /Se   Ängholbäck Saknas
  +Säbbarv -et jordäga /Se   Ängkvarnen f.d. skvaltkvarn
  Säbbenbacken äga   Ängmyren Saknas
  Säbbenbacken äga; slog   Ängänge åker
  ?Säbbenbäcken äga   Ängängkällan källa
  Säbbengrävning äga   Änkjavan vattenparti
  Säbbengrävning äga; åker o. slog   Änån Saknas
  Säbbenkätte äga; åker   Lilla Ärbåck- l. Härbackviken vik
  Säbbenkätte äga; åker   (Stora) Ärbåck- l. Härbackviken Saknas
  Säbbenkätte åker, slog   Ävasmoren åker
  Säbbenrönning äga   Ärbåck(s)- l. Härback(s)udden udde
  Säbbenrönning äga; slog   Ärbåckviken, Stora vik
  Säbbgrävning äga   Ärmungs- el. Äråmungshol höjd
  Säbbsta äga; slog   [?]Ärtäktbäcken bäck
  Säbbänget äga; slog, åker   Äråd åker
  Säbbänget äga /Se   Äråd odling
  Säbbänget äga /Se   Äråholmen holme
  Säckennelidan berg   Äråkvisslen drag
  Sälbacke, Sälbacken slog   Är(å)mungshol hol
  Sälbäck, Mellan fäbod   Äråtjärn tj
  Sälbäck, Norra fäbod   Äråtjärnberg bg
  Sälbäck, Södra fäbod   Äränget f. sloge
  Sälbäcken bäck   Ärängsbäcken vdr
  Sälbäcksheden hed   Äsenarv Saknas
  Säldkätte äga; slog, åker   Äs(e)nberg bergparti
  Säldkätte slog   Äsenberg höjd
  Säldkätten åker   Äsnarv åker
  Sälemyr sank mark   Äsnar(v)s- l. ? Östenarvsbacken Saknas
  Sälsmyren sank mark   Äsnorsbacken Saknas
  Sälen terräng   Äspenmyren myr
  Säl fäbodar slog   Äspernäs udde
  Sälgärde äga   Äspänäsudden udde
  *Säljabäck bäck   Ässbäcken bäck
  Sälje bäck fäb.   Ässen bäck
  Säljebäck, Selbäck fäb.   Ässi=Ässbäcken Saknas
  ?Säl(je)karlnabben åsbrink   Ässi Saknas
  Säljkarlänget änge   Äst- l.? Älsnorsbacken Saknas
  Sälkätte äga   Ästäsmyren slog(myr)?
  Sälkätte äga   Ästäsmyren myr
  Sälkätte äga; åker, slog   Ätjärn större tjärn
  Sälkätte äga; åker   Ätjärn Saknas
  Sälkätte slog   Ätjärn sjö
  Sälkätte äga; åker, slog   Ätjärn sjö
  Sälkätte äga; slog   Ätjärn tj.
  ?Sällbacke, Sällbacken släg   Ätjärnen tj
  Sälsmyren myr   Ävaklitt berg
  Sälsmyren myr   ?Öghack sloge
  Sälsnäs Saknas   ?Öghackbäcken bäck
  Sälsnäs näs   ?Öghack- eller Ökhacktjärn tj
  Sälsnäsviken Saknas   Öjskäld källa
  Sälsänget äga   Öjs- l.? Yt(ter)st- gärdet åker
  Sälsänget äga   Öjsgärd gärde (och f.d. gårdsplats)
  Sälänget äga   »Öjt å nesi» notvarp
  Sälänget äga; slog   »Öjt å äni» Saknas
  *Sämingmyren myr   Ökarlnoret nor
  Sämpesbacken äga; åker   Ökenån vattendrag
  Sämpesgrävning äga; åker   Ökenån Saknas
  Sänningmyr äga   Ökenänget änge
  Sänningmyran äga; myrslog   Ökenängsudden udde
  Sänningmyren äga   Ön skogbevuxen holme
  Sänning(s)myren myrslog   (Äne l.) ön skogsparti (deltamark)
  Sänningmyren äga   Önan Saknas
  Sänningmyren Saknas   Önan Saknas
  Säppsta strandplats /Se   Önbäcken lopp av Öndalsån
  Säppsta strandplats /Se   Öndalsviken vik
  Sälsnäsviken vik   Öndalsån Saknas
  Säs äga (änge)   Öndskär råm.
  Säs fäbod   Önsjön Saknas
  Säsan = Säsån Saknas /Se   Önskeskär ä. råmärke
  Säsbron Saknas   Önstjärn Saknas
  Säsbäcken bäck   Önstjärnbäcken bäck
  Säskätte äga   Önstjärnbäcken vdr
  Säsmyren äga; åker, slog   Önstjärnsbäck Saknas
  Sässjön Saknas   Önstjärnen tjärn
  Sästjärn Saknas   Lilla Önstjärnnäs en av Önstjärnnäsen
  Sästjärn tjärn   Stora Önstjärnnäs en av Önstjärnnäsen
  Sästjärnarna tjärnar   Önstjärnnäsudden udde
  Sästjärne Saknas   Önstjärnnäsudden udde
  Sästjärnen tjärn   Lilla Önstjärnnäsvik vik
  Säsvilan Saknas   Stora Önstjärnnäsvik vik
  Säsvilan terräng?   Önstjärnnäsvik vikar
  Säsvägen Saknas   Önstjärnsbäck Saknas
  Säsån å   Önstjärnvik(en) vik
  Säsån Saknas   Öntjärn tjärn
  Säsån å   Öntjärn -en Saknas
  Säsån å   Öntjärn Saknas
  Säsån å   Öntjärnen Saknas
  Säsån å   Öntjärnbäcken Saknas
  Säsänget änge   Önn vattendrag
  Säsänget äga   Önån Saknas
  Säsänge(t) äga; slog   Önån Saknas
  Säsänge -t äga   Öradkölen myr
  Sävsjön, N o. S Saknas /Se   Örat Saknas
  Säxänget änge   Öratjärn tj
  Söderberg(et) berg   Öremyren myr
  Söderberget berg   Örvasseln vdr
  Söderberget berg   Örvasseln vdr
  Söderbäcken bäck   Örvasselänget ängsmark
  Söderbäcken bäck   Örvasslaränget änge
  Söderglyp ravin   Örvasslen vdr
  Södergrävning äga; slog   Örvassli bäck
  Södergrävning äga; åker, slog   Östanmed landet öster om Siljan?
  Södergärde äga   Österdalsån Saknas
  Södergärde äga   Österdaläven Saknas
  Södergärde -t äga; åker o. slog   Östersjön en av sjöarna
  Södergärde äga   Östertjärnen tjärn
  Söderhagen äga   Östertjärn tjärn
  Söderhagen äga   Östertjärn Saknas
  Söderhagen äga   Östertjärnen tjärn
  Söderhol äga   Österänget odling
  Söderhol äga   Öst i tjärnarna Saknas
  Söderhol äga; slog, åker   Öst i tjärnen Saknas
  Söderhola äga   (Öst i) Ängena stora ängsmarker
  Söderholar äga   Östnorsudden udde
  Söderholar äga; slog   Östra Effarod myrslog
  Söderholar äga, slog   Östra Fräsbäck b.
  Söder i Sveden äga; åker, slog   Öst å udden bet. på udde
  Söder i åkern äga; åker   Överljudret äga
  Söderkätte äga; åker   Överlok änge
  Söderkätte äga; åker, slog   Överläde(r)n en av sjöar
  Söderkätte äga; åker, slog   Överläde(r)n en av sjöar
  Söderkätte äga; åker, slog   Överläden Saknas
  Söderkätte äga   Överlädsheden skogsmark
  Söderkätte äga   Övernäs änge
  Söderkätte äga   Övgärd åker
  Söderlindor äga   Övkalltjärn tj
  Söderlindor äga   Övstbacke backe
  Södersveden äga; åker    
  Söder vid ån äga; myrslog    
  Söderåker äga    
  Söderåker äga; åker    
  Söderåker äga; åker o. slog    
  Söder Ån äga; slog (delvis myrslog)    
  ?Södra grävning äga    
  Södra hagen äga    
  Södra Hagen äga    
  +Södra mussen slogmark /Se    
  ?Södra åker äga    
  Södra åker äga; åker o. slog    
  Södraåker äga; åker, slog    
  Södra åker äga; åker    
  Söla notvarp    
  Söla notvarp    
  Sölan äga; åker, slog    
  Sölan notvarp /Se    
  Sölgrävning äga; slog, åker    
  Sölvarpet notvarp    
  Sörbergh berg    
  Sörbotomt äga    
  Söråker äga; åker    
  Sötjärnen tjärn    
  Söxa Flumen å    
  Söxa flumen å    
  Söxtjernliden berg    
  Tackbäcken bäck    
  Tackgärde äga; åker o. slog    
  Tackmyren äga; slog    
  Tackmyren myr    
  Tackmyren myr    
  Tackåker äga    
  Tackänget äga; slog, myrslog    
  Taduhagen äga; slog    
  Taduhagen äga; slog    
  Taduhagen äga    
  Taduhagen äga    
  Taduhagen äga    
  Taduhagen äga; slog    
  Taduhagen äga; slog    
  Taduhagen äga    
  Tadukätte -n äga    
  Tadukätte äga    
  Tadukätte(n) äga; åker, slog    
  Tadukätte -n äga; slog    
  Tadukätte äga; slog    
  Tadukätte äga; slog    
  Tadu(ä)ngen? slåtter?    
  Tagsbra äga    
  Tagsin äga; åker    
  Takbocksgrävning äga; åker    
  Takervikskätte, Takvikskätte äga    
  Takholen äga    
  Takmyren äga; slog    
  Takvedakätten åker /Se    
  Takvedanäs näs /Se    
  Takvedanäs näs /Se    
  Takvedaviken äga    
  Takvedaviken vik /Se    
  Takänget äga; slog    
  ?Taltmorsänget äga; slog    
  Tappgrävning äga; åker    
  Tasen äga; åker    
  Tasinsgrävning äga; åker    
  Tassrönning äga    
  Tattarkam ås    
  *Taxbäckorör gränsmärke    
  Taxebäcken råmärke    
  Taxet äga; slog (delvis taxslog)    
  Taxmyren äga; slog    
  Taxom äga; slog    
  Taxslog äga    
  Taxänget äga; slog    
  Taxänget äga; slog    
  Taxänge-t Saknas    
  Norra Taxänget äga; slog    
  Teholmen äga; slog    
  *Tellanäs råmärke    
  Tibastbäcken bäck    
  Tilikätte äga; åker    
  Tillikätte äga; åker, slog    
  Tillfället äga; åker, slog    
  Tilliholmen slog    
  Timotejkätten äga    
  Tingsgärde äga; åker, slog    
  Tingsgärde äga; åker    
  Tingsgärde äga; åker, slog    
  Tingsgärde äga; slog    
  Tingsgärde äga; åker, slog    
  Tingsgärde äga    
  Tingshol äga    
  Tingshol åker    
  Tingsnäs näs    
  Tingsnäs äga    
  Tingsnäs äga; åker    
  Tingsnäs äga; åker, slog    
  Tingsnäs äga, åker, slog    
  Tingsnäs äga; åker, slog    
  Tingsnäs äga; åker, slog    
  Tingsnäs äga; åker, slog    
  Tingsnäs äga; åker, slog    
  Tingsnäs äga; åker, slog    
  Tingsnäs äga; åker, slog    
  Tingsnäs äga    
  Tingsnäs äga    
  Tingsnäs äga; åker    
  Tingsnäs udde /Se    
  Tingsnäs Saknas    
  Tingsnäs näs    
  Tingsnäsudden udde    
  Tingsnäs udde Saknas /Se    
  Tingsnäsudden udde /Se    
  Tingsnäsudden udde    
  Tingsnäsåker åker, slog    
  Tingsnäsåkern äga    
  Tingsnäsåker äga; slog    
  Tissön, se Lillön ö    
  Tistelkätte äga; åker, slog    
  Tjovnäset näs    
  Tjuvholmen ö    
  Tjuvholmen ö /Se    
  Tjuvholmen holme /Se    
  Tjuvholmen holme /Se    
  Tjuvholmen, Lilla Saknas    
  Tjuvholmen, Lilla holme    
  Tjuvholmen, Stora Saknas    
  Tjuvholmen, Stora holme    
  Tjuvhäll terräng    
  Tjuvskogen skog /Se    
  Tjyvstycket äga /Se    
  Tjäderåsen ås    
  Tjäderåsen ås    
  Tjäg äga    
  Tjärdalgrävning äga; åker    
  Lilla Tjärdalsgrävning äga; åker    
  Tjärdalsgrävning äga    
  Tjärnarv äga    
  +Tjärnarvet jordområde /Se    
  Tjärnbäcken bäck    
  »Vid tjärn -en» äga; myrslog    
  Tjärnen äga; myrslog    
  Östra Tjärn -en äga; slog, myrslog    
  Tjärngrav äga; slog    
  Tjärngård äga; slog    
  Tjärngård äga; åker, slog    
  Tjärngärde äga    
  Tjärngärde äga    
  Tjärngärde äga; slog    
  Tjärngärde äga; åker, slog    
  Tjärngärde åker, slog    
  Tjärngärde åker, slog    
  Tjärngärde åker    
  Tjärngärde äga; slog    
  Tjärngärde äga; åker    
  Tjärngärde åker, slog    
  Tjärngärde äga    
  Tjärngärde äga; åker    
  Tjärngärde äga    
  Tjärngärde äga    
  Tjärngärde äga    
  Tjärngärde äga    
  Tjärngärde äga    
  Tjärngärde åkermark /Se    
  Tjärnkätte äga    
  Tjärnkätte åker, slog    
  Tjärnkätte -n äga    
  Tjärnkätte äga    
  Tjärnloken sank mark    
  Tjärnmyren äga    
  Tjärnmyren sank mark    
  Tjärnmyren sankmark    
  Tjärnmyren sank mark    
  Tjärnmyren myr    
  Tjärnmyränge äga; slog    
  Tjärnmyränge äga    
  Tjärnmyränget äga    
  ?Tjärnnabb äga    
  Tjärnabb äga /Se    
  Tjärnvarpet notvarp    
  Tjärnänge(t) Saknas    
  Tjärnänget Saknas    
  Tjärnänget äga /Se    
  Tjärnängtjärn Saknas    
  Tjärnänget myrslog    
  Tjärnänget äga; slog (delvis myrslog)    
  Tjärnänget äga; slog    
  Tjärnänget äga; slog, myrslog    
  Tjärnänget ängsmark    
  Tjärnänget åker, slog    
  Tjärnänge äga    
  Tjärnänget äga    
  Tjärnänget äga    
  ?Tjärnänget äga    
  Tjärnänget äga    
  Tjärstadsbäcken bäck    
  Tjärvedabäcken bäck /Se    
  Tobaksberget berg    
  Tobaksberget berg    
  Tobaksmyren sankmark    
  Toktjärnen tjärn    
  Toltmorsänget äga; slog    
  Tolvtjärnarna tjärnar    
  Tomasbacke äga; åker    
  Tomosbacke äga    
  Tomosänge äga    
  Tomosänge äga    
  Tomsarv äga; åker    
  Tomsarv äga; åker    
  +Tomsarv åker /Se    
  Tomsby äga    
  Tomsgräfning äga /Se    
  Tomsgrävning äga    
  Tomsgrävning äga; åker, slog    
  Tomsgrävning äga; åker    
  Tomsgrävning äga; åker    
  Tomsgrävning äga; åker, slog    
  Tomsgärde äga    
  Tomsgärde äga; åker, slog    
  Tomshed äga; åker, slog    
  Tomskätte äga; åker, slog    
  Tomshed äga /Se    
  Tomskätten äga; slog    
  Toms-Myckelvatten ägonamn /Se    
  Tomsmyren sank mark    
  Tomstomt äga; slog    
  Tomsänget äga; slog    
  Tomt -en äga    
  Tomt -en äga    
  Tomten äga    
  Tomt äga; slog    
  Tomten äga    
  Tomt äga; slog    
  Tomt äga; åker    
  Tomtbacken kulle    
  Tomten äga; åker, slog    
  Tomten äga    
  Tomten äga    
  Tomt -en äga    
  Tomt äga    
  Tomtestång gränspunkt    
  Tomtgärde äga    
  Tomtgärde äga    
  Tomtkilbod äga    
  Tomtkätte äga    
  Tomtkätten äga; slog    
  Tomtkätte äga; slog    
  Tomtkätte äga; slog    
  Tomtkätte äga    
  Tomtlindan äga; slog, åker    
  Tomtlinden äga; åker o. slog    
  Tomtmyren äga    
  Tomtstrand äga    
  Tomtåker äga    
  Tomtåker äga; åker    
  Tomtåker äga; åker, slog    
  Tomtåker äga; slog    
  Tomtåkerkätte äga; slog    
  Tomtåkerskätte äga; slog    
  Tomtänget äga    
  Tomtänget äga    
  Tomtänget äga    
  Toramyren myr    
  Torbergsmyren myr    
  Tordyveln tjärn    
  Torgersmyren sank mark    
  ?Torgårdsänget äga    
  Tor(r)gusänget äga    
  Torkstugrävning äga; åker o. slog    
  »torkstugu dammen» Saknas    
  Torkstugugrävning äga; åker, slog    
  Torkstu(gu)gärde äga    
  Torkstugukätte äga; åker, slog    
  Torkstu(gu)kätte äga    
  Torkstu(gu)åker äga    
  Torkstuguåker äga    
  Torpet äga; slog, åker    
  Torpgrävning äga; åker, slog    
  Lilla Torpgrävning äga; åker    
  Torrberg berg    
  Torrbäck äga; slog    
  Torrgärde åker    
  Torrgärde äga; åker    
  Torrgärde äga; åker, slog    
  Torrgärde äga; slog, åker    
  Torrgärde åker, slog    
  Torrgärde äga    
  Torrkätte äga; åker    
  Södra Torrkätte äga; åker    
  Torrkätte äga; slog    
  Torrkätte äga; åker    
  Torrkätte äga; åker, slog    
  Torrkätte äga; åker, slog    
  Torrkätte äga; åker, slog    
  Torrkätte äga    
  Torrkätte äga    
  Torrlidstopet del av Våmån    
  ?Torrnäset udde    
  Torrnäset näs    
  Torrnäset näs    
  ?Torråsen berg    
  Torråsen ås    
  Torråsen ås    
  Torråsmyren sank mark    
  Torsgärde äga; åker    
  Torskkätte äga    
  Torkkätte äga; åker, slog    
  Torsktjärnen tjärn    
  ?Torsnäset udde    
  Torstenskvarnen äga    
  Torstensvarpet notvarp    
  Torstensänget äga    
  Torstensänget äga    
  Torstensänget äga    
  Torstugrävning äga    
  Torstugrävning äga    
  Torstugrävning äga; åker    
  Torstugrävning äga; åker o. slog    
  Torstugrävning äga; åker, slog    
  ?Torstugrävning åker, slog    
  Torstugärde äga; åker o. slog    
  Torstugärde äga; åker, slog    
  Torstugärde äga    
  Torstugärde äga; åker    
  Torstukätte -n äga    
  Torstukätte äga; slog    
  Torstukätte äga; åker, slog    
  Torstukätte äga; åker, slog    
  Torstuåker äga    
  Torstuåker äga; åker o. slog    
  Torstuåker äga    
  Torstuåker äga; åker, slog    
  Torstuänge -t äga    
  Torstuänge äga    
  Toråhsen ås    
  Toskhagen äga    
  Toskkätte äga    
  Toskkätte äga    
  Toskkättgrävning äga; åker    
  Toskvasselberget berg    
  Tovasselbäcken äga    
  Tovass(el)bäcken äga    
  Tovasselbäck -en äga    
  Tovasselbäcken bäck    
  Tovasselbäcken bäck    
  Tovasselmyren sankmark    
  Tovasseln vattendrag /Se    
  Tovasselänget äga    
  Tovasselänget -t äga    
  Tovass(el)änget äga    
  Tovasselänget äga    
  Tovasselänget slog    
  Tovasselänget äga; slog    
  Tovasselänget äga; slog    
  Tovasselänget äga; slog    
  *Tovasselänget äga    
  Tovassel änget äga?    
  Tovasslan biflöde    
  Tovast ängen Saknas    
  Traneklef berg    
  Tran(e)klätt berg    
  Tranmyren sank mark    
  Tranneklett (-en) berg    
  Tranneklett berg    
  Trannberget berg    
  Tranubro slog    
  ?Tranubron äga; slog    
  Tranubrun slog    
  Tranubrunn slog    
  Tranutjärnen tjärn    
  Trashol sovhol    
  Trashol höjd    
  Trebackalång vägbacke /Se    
  Tretjärnarna tjärnar    
  Trollberget berg    
  Trollberget berg    
  Trollbröt Saknas    
  Trollbäcksänge äga; slog    
  Trolldalen nat, namn?    
  Trolldalen dalgång    
  Trollfljotsmyren myr    
  Trollharen stengrund /Se    
  Trollkällan källa /Se    
  Trollshol Saknas    
  Trollstolen sten    
  Trolltjärn tjärn /Se    
  Trolltjärne Saknas    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trolltjärnsberget berg    
  Tronde klitt berg    
  Trindeklitt, se Laxsjöknopp berg    
  Trondhattjärnen tjärn    
  *Trondklitt berg    
  Trondklitt berg /Se    
  ?Troppgrävning äga; åker    
  Trottmyren myr    
  ?Trugkytten terräng?    
  Stora Trumman äga; slog    
  Trundeklint Saknas    
  Trundeklitt (-en) berg    
  Trunde(-r)klitt(-en) berg    
  Trundeklitt berg    
  ?Trunde klitt berg    
  Trundeklitt berg    
  Trunneklitt berg    
  Trunneklitt berg    
  Truppan äga    
  Truppan äga; åker, slog    
  Truppan äga; åker    
  Truppan slog    
  Truppan äga; myrslog, slog    
  Truppan äga; åker    
  Truppan äga    
  Truppan äga; slog    
  Truppan skogsmark    
  Truppkätte åker, slog    
  Truppkätte slog    
  Truppkätte äga; slog    
  Truppkätte åker    
  Truränget äga    
  Truttusmyren sankmark    
  Truttusnäset näs    
  Truttustjärnen tjärn    
  Truttusviken vik    
  Tyglan höjd    
  *Tråmsjön sjö    
  Trånekleet berg    
  Trånekleetz Råå berg o. gränsmärke    
  * Tråneklef (= Laxsjöknoppen?) berg    
  Trädgården äga    
  Trädgården äga; åker    
  Träkolsmyren sank mark    
  Trälberg berg    
  Trälberg, Nedre berg    
  Trälberg, Övre berg    
  Trögekullen myr?    
  Trögerön ö    
  Tröskdammen sank mark?    
  Tröskvik sloga    
  Tuaröhn holme    
  Tufsänget äga    
  Tuppgrävning äga    
  Turbäcken bäck    
  Turholmen holme    
  Tusgärde äga    
  Tusgärde äga; åker    
  Tusgärde åker, slog    
  Tusmyren äga    
  Tuvan terräng?    
  Tuvmyr äga; slog    
  Tuvmyren Saknas    
  Tuvmyren myr    
  Tuvsveden äga; slog    
  Tuvsåker äga; slog    
  Tuvsänget äga; slog    
  Tuvsänget äga; slog    
  Tuvsänget äga; slog    
  Tuvänget äga    
  Tuvänget äga; slog    
  Tuvänget äga; slog    
  Tuvänget äga    
  Tuvänget äga    
  Tuvänget äga    
  Tvillingtjärnarna tjärnar    
  Tvittjärnarna tjärnar    
  Tvitjärnarna tjärnar    
  Tvonnet berg    
  Tvonnet berg    
  ?Tvonnet berg    
  ?Tvonnet berg    
  ?Tvornäsudden udde /Se    
  ?Tvornäsudden udde /Se    
  ?Tvornäsudden udde /Se    
  Tvosklok tjärn    
  Tvoskkätte äga    
  Tvoskkätte äga    
  Tvoskkättegrävning äga    
  Tvosktjärnen tjärn    
  Tvosktjärnsmyren sankmark    
  Tvåkätte äga; åker    
  Tvåkätte äga; slog    
  Tvåla(r)rönning äga    
  Tvåla(r)rönning äga    
  Tvålårönning äga; slog    
  Tvåneklett (Tvånnekleet) berg    
  Tvåskkätte äga; slog, åker    
  Tvåskkätte äga; åker, slog    
  Tvåskkättåker äga; åker    
  Tväranäs äga    
  Tväranäs äga    
  Tväranäset Saknas    
  Tvärdals Saknas    
  Tvärgärde äga    
  Tvärgärde åker    
  Tvärholmen holme    
  Tvärholmen ö    
  Tvärholmen holme    
  Tvärholmen Saknas    
  Tvärholmen holme    
  Tvärholmen holme    
  Tvärknäppan terräng    
  Tvärkvisslen älvgren /Se    
  Tvärkätte äga; åker    
  Tvärten äga; slog    
  Tvärter äga; åker, slog    
  *Tvärådalsberget berg    
  Tvärånäs näs    
  Tvärånäs näs /Se    
  Tvärånäs äga; åker, slog    
  Tvärånäskätte äga; åker, slog    
  Tvärön holme    
  Tvärön ö    
  Tyskgrävning äga    
  Tyskgrävning äga; åker o. slog    
  Tyskgrävning äga; åker    
  Tyskgrävning äga; åker, slog    
  Tyskgård(en) gård, slog    
  Tysk- kålgården äga; slog    
  Tyskkätten äga; slog    
  Tyskåker äga; åker    
  Tågloke äga; åker o. slog    
  Tåglokskätte äga; slog    
  Tåtlåsängen Saknas    
  Tåtlåsänget äga    
  Tåtlåsänget äga    
  Tåtlåsänget äga    
  Tåtlåsänget äga; slog, myrslog    
  Tåtsåsänget slog    
  Tåtermyren myr    
  Tåtulsänget änge    
  Täckåker äga; åker    
  Stora Täd (plats) änge    
  *Täd, St. änge /Se    
  +Täd, Stora lokalitet /Se    
  Täkt äga    
  Täkt äga    
  Täktbacken äga; slog    
  Täkten äga, åker    
  Täkten äga    
  Täkten äga    
  Täkten äga    
  Täkten äga    
  Täkten äga    
  Täkten slog    
  Täkt slog    
  Täkten äga; slog    
  Täkten äga; slog    
  »Norr om Täkten» äga; slog    
  Västra Täkten äga; åker o. slog    
  Östra Täkten äga; åker o. slog    
  Täkten äga; slog    
  Täkten äga; slog    
  Täkten äga    
  Täkten äga    
  Täktgrävning äga; åker    
  Täktgrävning äga; åker    
  Täktkätten äga; slog    
  Täktkätte äga; slog    
  Täktrönning äga; åker    
  Täktåker äga    
  Övre Täktåker äga    
  Täktåker slog, åker    
  Täktåker äga; slog    
  Tällberg berg    
  Tällberg höjd /Se    
  Tällberg berg    
  Tällok tjärn /Se    
  *Tänneklet berg    
  Täppan terräng?    
  Täppan äga    
  Täppan äga; slog    
  Täppan äga    
  Täppan äga    
  Täppan i Noret äga    
  Övre Täppan äga; åker    
  Täppbäck Saknas    
  Täppbäck vik    
  Täppgrävning äga    
  Täppgrävning äga; åker    
  Täppgrävning äga; åker, slog    
  Täppgård(en) äga; slog, åker    
  Täppgården slog    
  Täppheden äga; åker    
  Norra Täpphed äga; åker    
  Södra Täpphed åker    
  Täppkätte äga; åker    
  Täppkätte äga    
  Täppkätte, Täppkätten åker, slog    
  Täpplyckan åker, slog    
  Täpptäppan äga; slog    
  Täppåker äga    
  *Tärnberget berg    
  Täxberget berg    
  Täxberget berg    
  Täxberget berg    
  Täxberget berg /Se    
  Täxstebergh berg    
  Uddtjärnen tjärn    
  ?Ufstänget Eng    
  Ugenmyren äga    
  Ugenmyren äga; slog    
  Ugergärde äga; åker    
  Ugergärde äga; åker, slog    
  Ugergärde äga; åker, slog    
  Ugergärde äga; åker    
  Ugergärde äga; åker, slog    
  Ugergärde äga    
  Ugergärde äga    
  Ugergärde äga    
  Ugergärde äga    
  Ugermyr äga    
  Uggelskär bergstopp    
  Ulas äga; slog    
  *Ulfstangamyri gränsmärke    
  Ulfstangamyri gränsmärke /Se    
  *Ulfstangamyr myrmark /Se    
  *Ulfuall[da] fløyttr gränsmärke    
  Ullsparrgrävning äga; åker    
  Ullusmyren äga    
  Ullusmyren myr    
  Uluberg ås    
  Uluberg berg    
  Ulusmyren äga; slog    
  Ullusmyren äga; slog    
  Ullusmyren äga; slog    
  Ulovas täppa -n äga; åker o. slog    
  Ulovas täppan äga; slog    
  »Östan Ulovas» äga; åker    
  Ulovs äga    
  Ulur äga    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvsjön sjö    
  Ulvtjärnen tjärn    
  Underberg f.d. fäbod    
  Underberg äga; åker o. slog    
  Underberg äga; åker, slog    
  Underberget berg    
  Undskäte äga; åker    
  Unnån å    
  Unskätte äga; åker, slog    
  Upp-i-gärde äga; åker, slog    
  Upp-i-gärde äga; åker, slog    
  Upp-i-gärde åker, slog    
  Upplåtkällan tjärn /Se    
  Upplåtkällan källa /Se    
  Upplåtmyr myr /Se    
  Upplåttjärnen tjärn /Se    
  Upp-med ån äga    
  *Ussersänge? änge    
  Utdärsovholen terräng    
  Ut-i-byn plats vid vik    
  Ut-i-änget äga    
  »Ut-i-änget» äga; åker o. slog    
  »Utmed ån» äga; åker    
  Utmelandsholen höjd    
  Utren äga; slog    
  Utren äga    
  Utren äga    
  Utrenar äga; slog    
  Utrenar äga; slog    
  Utrenar äga; slog    
  Utrenar äga; slog    
  Utrenar äga; slog    
  Utrenar äga    
  Utrenar äga    
  Utrenar äga    
  Utrenarna, se Slögden slogmark    
  Uttertjärnen tjärn    
  Uttertjärnsbäcken bäck    
  Uvberget berg    
  Uvberget berg    
  Uvberget berg /Se    
  Uvbergsmyren sank mark    
  Uvgärde äga; åker, slog    
  Uvkätte äga; åker    
  Uvtjärnen tjärn    
  Uvtomt äga    
  Vadbäcken bäck    
  Vallberget berg    
  Vallen äga    
  Vallen terräng    
  »Vallinge hån», se Vällingån å    
  Vallsjöbäcken bäck    
  Vallsjön, Stora sjö    
  Vallsäng ängsmark?    
  Vallänget äga, slog, ostyckad jord    
  Valsänget äga, slog, ostyckad jord    
  Van sjö    
  *Wanjeåhsen berg    
  *Vanjeåsen höjd    
  *Wanjeåsen berg    
  *Wannesiön sjö    
  *Vannesjön sjö    
  Vardskär berg    
  Vardskär berg /Se    
  Vardskär berg /Se    
  Vardtjärnen tjärn    
  Varensänget äga    
  Vargasgrävning äga    
  Vargglyp äga    
  Varggrop äga    
  Varggrop äga, slog    
  Varggropen Saknas    
  Varggropsgrävningen äga, åker    
  Varggrävning äga, åker, slog    
  Varggärde äga    
  Varggärde äga, åker    
  Varggärde äga, åker o. slog    
  Varggärde äga, åker, slog    
  Varghol terräng    
  *Vargåsen Saknas /Se    
  *Vargås sten råmärke    
  Varnäsänget äga, slog    
  Vasagatan gata    
  Vasaliden Saknas    
  Vasaliden idrottsplats    
  Vaskeräng(et)? änge?    
  ?Vaskgärde äga    
  *Vaskberg berg    
  Wasleberg berg    
  *Vassbyggebäcken bäck?    
  ?Vassel- äga    
  Vassel äga    
  Vasselbro äga, slog    
  Vasselbäcken bäck    
  Vasselbäcken bäck    
  Vasselbäcken bäck    
  Vassel- el. Våsselbäcken bäckdrag /Se    
  Vasselbäcken bifl.    
  Vasselmyren sank mark    
  Vasseln Saknas    
  *Vasseln bifl. /Se    
  Vasseln vattendrag /Se    
  Vasseln biflöde /Se    
  Vasseln biflöde /Se    
  Vasseln del av vattendrag /Se    
  Vasseln biflöde /Se    
  Vasseln, Stor- och Lill bäckdrag /Se    
  Vasselnäs äga    
  Vasselnäs äga, slog, ostyckad jord    
  Lilla Vasselnäs äga    
  Vasselsjön Saknas    
  Vasselänge ängsmark?    
  Vasselänget äga, slog, ostyckad jord    
  Vasselänget äga, slog    
  Vassgärdet äga    
  Vasegärde -t äga    
  Vassgärdsmyren äga, slog    
  Vasshult äga    
  Vasskällbäcken bäck    
  Vasskällbäcken bäck    
  Vasslarna fäbod    
  Vasslarna slogmark    
  Vasslarängarna Saknas    
  Vasslarängarna ängsm.    
  Vasslaränge -t äga    
  Vasslaränge äga    
  Vasslarängena terräng    
  Vasslarängen äga    
  Vasslaränge(t) äga, slog    
  Vasslaränget slogmark    
  Vasslaränget marknamn /Se    
  +Vasslaränget slogmark    
  Vasslaränget marknamn /Se    
  Vasslarängen äga, slog    
  Vasslarängen äga, slog    
  Vasslarängen äga    
  Vasslaräng -en äga, slog, myrslog    
  Vasslarängsbäcken bäck    
  Vasslarängsflyten äga, slog, myrslog    
  Vasslaränge(t) äga, slog, myrslog    
  Vasslarängen äga    
  Vasslarängen äga    
  Vasslarängen äga, slog, myrslog    
  Vasslarängen äga, slog    
  Vasslarängen äga    
  Vasslaränget äga    
  Vasslaränget äga, slog (delvis myrslog)    
  Vasslaränget äga, slog, myrslog    
  Vasslaränget äga, slog    
  Vasslarängsgrävning äga    
  Vasslen vattendrag    
  Vasslenäs skogsmark?    
  Vasslerbäcken bäckdrag    
  Vassleränget Saknas    
  Vassleänget änge    
  Vassusänget slogmark /Se    
  Vassuänge slog    
  Vassåker äga, åker, slog    
  Vattnusmyren äga, slog    
  Vattnusmyr äga, slog    
  Vattnusmyra odlad myr /Se    
  *Vattnäset näs    
  Vattnäsholmarna holmar    
  Vattnäsmoren Saknas    
  Vattnäsmoren skogsområde    
  Vattnäsmyren äga, slog    
  Vattnäsmyren äga, slog    
  Vattugrävning äga, åker o. slog    
  Vattakätte äga    
  Vattumyrbäcken Saknas    
  Vattumyren Saknas    
  Vattumyren sank mark    
  Vattumyren sank mark    
  Vattumyren äga, slog    
  Vattumyren äga, slog    
  Vattumyrkätte äga    
  Vattutjärn tjärn    
  Vattutjärnen tjärn    
  Vattuänge -t äga, slog    
  Vattvasselbäcken bäck    
  Vedtjärnen tjärn    
  Velingsberget Saknas    
  Venjansjön sjö    
  Venjansjön sjö    
  Venjansjön sjö    
  Venjansjön sjö    
  Venjansjön sjö    
  Venjansjön sjö    
  Venjansjön sjö    
  Venjansjön sjö    
  Venjansjön sjö    
  Venjanssjön sjö    
  Venjansjön sjö    
  Venjansjön sjö    
  Venjanssjön sjö    
  Venjanssjön sjö    
  Venjanssjön sjö    
  Venjansjön sjö /Se    
  Venjanssjön sjö /Se    
  Venjanssjön sjö    
  Venjanstjärne tjärn /Se    
  Venjanstjärnen tjärn    
  *Venjanåsen berg    
  Vensnäsudden udde    
  Vensnäsudden udde    
  Veplok vattensamling /Se    
  ?Verkån Saknas /Se    
  »westbyggiabäcken» bäck /Se    
  ?Vesälkätte äga    
  ?Vetskogen äga, slog    
  Sexan å    
  Vibjännlokarna tjärnar /Se    
  ?Vidbacken äga    
  Vidbäcken äga    
  Vidbäcken bäck    
  Vidbäcksänget Saknas    
  Videbäcken? slogmark?    
  Vidmyren myr    
  Vidmyren sank mark    
  Vidmyrtjärnen tjärn    
  Vidskogsbacken äga, slog    
  Vid Ån äga, slog    
  Vid Ån äga, slog (delvis myrslog)    
  Vid Ån äga    
  Vidängen äga; slog    
  Vid änget äga    
  Vikabäcken å    
  Vikamyren myr    
  Vikamyren sank mark    
  *Vikafjärden fjärd    
  *Vikafjärdingen del av sn    
  Vikaviken vik    
  Vikaråker äga; åker    
  Vikaråker äga; åker    
  Vikaråker(n) äga; slog    
  Vikaråker(n) äga; åker    
  Vikaråkern äga; åker    
  Vikaråker(n) äga; åker, slog    
  Vikaråker -n äga    
  Vikaråker äga    
  Vikaråker äga    
  Vikarängen ängsmark    
  Vikaränget äga; slog    
  Lilla Vikaränget äga; slog    
  Stora Vikaränget äga    
  Stor- Vikaränget äga    
  Stora Vikaränge -t äga; slog    
  Vikaränget äga; slog    
  Lilla Vikaränget äga; slog    
  Stora Vikaränget äga; slog    
  Vikaviken vik    
  Vikaviken vik    
  Viken äga    
  Viken äga    
  Vikgrävning äga    
  Vikgrävning äga; åker, slog    
  Vik kålgård äga    
  Vilen äga    
  Vilen äga; slog    
  *Villingsjön del av Ulvsjön    
  Vimo hed hed    
  Vimmo hed plats    
  Vimohed plats    
  Vimohed plats    
  Vimoheden hed    
  Vimo hed terrängområde /Se    
  Vimoring råmärke    
  Vimoring råmärke    
  Vimo ring fornminne o. råmärke /Se    
  Vinbäck bäck /Se    
  Vinbäcken äga; slog, myrslog    
  Vinbäcken bäck    
  Vinbäcken bäck    
  Vinbäcksbacken äga    
  Vinbäcksgrävning äga    
  Södra Vinbäcksgrävning äga    
  Vinbäckskätten äga    
  Vinbäcksänget änge    
  Vinbäcksänge -t äga    
  Vinbäcksänget änge /Se    
  Nedre Vinbäcksänget äga    
  Norra Vinbäcksänge äga    
  Övre Vinbäcksänge äga    
  Vinbäcksänget äga; slog    
  Vinbäcksänget äga; slog    
  Vinbäcksänget äga; slog    
  Vindfrunäs, se Vindförnäs udde    
  ?Vindfångnäset udde    
  Vindfällnäset, se Vindförnäs udde    
  Vindförnäs udde /Se    
  Vinterbron plats /Se    
  Vinterled åker    
  Södra Vinterled äga; åker    
  »Söder-om-Vinterled kålgård» äga; åker    
  Vinäsbäcken bäck    
  Vinäsbäcken bäck /Se    
  Vinäsbäcken bäck    
  *Vinäset udde    
  Vinäsfjärden vik    
  *Vinäsfjärden del av sjö    
  Vinäsgraven dalgång    
  Vinäsgraven dalgång /Se    
  Vinäsheden Saknas    
  Vinäsheden hed    
  Vinäskallåker äga    
  Vinäskarlåker äga; åker    
  Vinäskarlåker äga; åker    
  Vinäskarlåker äga; slog, åker    
  Vinäskarlåker äga; åker, slog    
  Vinäskarlåker äga; åker    
  Vinäskarlåker äga; åker, slog    
  Vinäskarlåker äga    
  Vinäskarlåker äga    
  Vinäskarlåker äga    
  Vinäskarlåker äga    
  Vinäskarlåker äga    
  Vinäsk(arl)åker äga    
  Vinäsk(arl)åker äga    
  Vinäskarlåker äga /Se    
  Vinäslandet strandparti /Se    
  Vinäsviken vik    
  ?Vinäsåker äga    
  Viskhagen äga; slog    
  Viskog -en äga; åker, slog    
  Vispänget äga; slog, ostyckad jord    
  Vitgrävning äga; åker slog    
  ?Vithala äga    
  Vithalasveden äga    
  ?Vithala äga; slog    
  Norra Vithala äga, slog    
  Vitvattutjärnen tjärn    
  Vitålå äga; slog    
  Vitålåsveden äga; slog    
  Womsiön, se Våmsjön sjö    
  Vonnäs udde /Se    
  Vonnsnäs näs /Se    
  Vonsnäsudden udde    
  Vridubäck äga    
  Vridubäck äga; slog    
  ?Vridubäck äga; slog    
  Övre Vridubäck äga; slog    
  ?Vridubäcksänget äga; slog    
  Vridutjärnen tjärn    
  Vridutjärnen tjärn    
  *Vrångtå fägata /Se    
  Vålan bäck    
  Vålan bäck    
  Vålan äga    
  Vålan äga; slog    
  Norra Vålan äga; slog    
  Norra Vålan äga; slog    
  ?Vålan äga    
  Vålan Saknas    
  Vålan bäck /Se    
  *Vålberg berg?    
  Vålbrönning äga; slog    
  Vålen äga; slog    
  Vålen äga; slog, myrslog    
  Vålen sankmark?    
  Vålen äga    
  Vålen äga (myrslog)    
  Vålgrävning äga    
  Vålgrävning odling /Se    
  Vålheden hedmark /Se    
  +Vålkvarnen f. skvaltkvarn /Se    
  Vålkätte äga    
  Vålkätte odling /Se    
  Vållen slogmyr /Se    
  Vålmor terräng?    
  Vålmor äga    
  Vålmor äga    
  Vålmor äga; slog    
  Vålmor äga; slog    
  Vålmor odling /Se    
  Vålmyr myr /Se    
  Vålmyren sank mark    
  Vålmyrsberget berg    
  Välmyrsbäcken bäck    
  Vålnviken vik    
  Vålsänget änge    
  Vålsänget äga    
  Vålsänget äga; slog, ostyckad jord    
  Våltomt äga; slog    
  Vålvik vik /Se    
  Vålån äga, slog    
  Vålänge änge?    
  Vålänge slogmarker /Se    
  Vålänget änge    
  Vålänget äga    
  Vålänget äga; slog    
  Vålänget änge    
  Vålänget äga; slog (delvis myrslog)    
  Vålänget äga; slog    
  Vålänge -t äga    
  Vålänget äga    
  Vålänget odling /Se    
  Vålångsgrävning äga    
  Vålängsmyren äga    
  Vålängsmyren äga; slog, myrslog    
  Vålängsmyren äga; slog    
  Vålängstjärne äga    
  Västra Vålängstjärnen äga    
  Vålängstjärnen myr    
  Våmborbäcken bäck    
  Våmboren tjärn    
  Våmborklacken berg    
  Wåmen lacus, se Våmsjön sjö    
  *Våmsholmen holme    
  Våmsjön sjö    
  Våmsjön sjö    
  Våmsjön sjö    
  Våmsjön sjö    
  Våmsjön sjö    
  Våmsjön sjö    
  Våmsjön sjö    
  *Våmsnäset näs    
  Våmtjärnen tjärn    
  Våmån å    
  Våmån å    
  Våmån å    
  Våmån å    
  ?Våndarvet äga    
  Våndarvet äga    
  Våndarvet äga    
  Våndarvet åker /Se    
  Vånmyran äga; slog    
  Vånmyren äga; slog    
  Vånsarvet änge    
  +Vånsarvet jordområde /Se    
  Vånslösa äga; åker    
  Vånslösan äga; åker    
  Vånsnäs äga; åker    
  Vånsnäs äga; åker, slog    
  Vånsnäset, se Vensnsudden udde    
  Vånsnäs udde Saknas    
  Vårgärde äga    
  Vårkuppen äga; åker    
  Vårkällgrävning äga; åker    
  Våskätte åker    
  Våssel- el. Vasselbäcken bäckdrag /Se    
  ?Våståsänget äga    
  Våstäkt äga; åker    
  Våtgrävning äga    
  Våtgrävning äga; åker o. slog    
  ?Våtgrävningskätte åker    
  Våtgärde äga    
  Våtgärde åker, slog    
  Våtkätte äga; åker, slog    
  Våtkätte äga    
  Våtkätte äga    
  Våttgrävning äga; åker o. slog    
  Våtås äga    
  Våtåsgrävning äga    
  Övre Våtåsgrävning äga    
  Våtåsgrävning äga; åker    
  Våtåsänget äga    
  Våtåsänget äga; slog    
  Våtåsänget äga; slog    
  *Väcklingsåsen berg    
  »Mellan vägarna» äga; slog    
  Välingan bäck    
  Välingen å    
  Välingen å    
  Välingen å    
  Välingen å    
  Wälingen sjö    
  *Välingeåsarna åsar    
  *Välingeåsen ås    
  Välingsjön Saknas    
  Välingsjön sjö    
  *Välingsåsen ås    
  Vällbäck bäck    
  Vällbäcken bäck    
  Vällbäcken bäck /Se    
  Välling- Saknas    
  Vällingen sjö    
  Wällinge Siön sjö    
  Wällingeåhn å    
  Vällingberget berg    
  Vällingsberget berg    
  Vällingsberg Saknas    
  Vällingsberget berg    
  Vällingsjön sjö    
  *Vällingsmyren myr    
  »Vällingsängarna» äng /Se    
  Vällingån å    
  Vällingån å    
  Vällingån å /Se    
  Vällovsgrävning äga; åker, slog    
  Lilla Vällovsgrävning äga; åker, slog    
  Norra Vällovsgrävning äga; åker o. slog    
  Stora Vällovsgrävning äga; åker, slog    
  Södra Vällovsgrävning äga; åker o. slog    
  Vällovskätte -n äga; slog    
  Välltjärnen tjärn    
  Wängesiön, se Venjansjön sjö    
  Wänjanssiön sjö    
  Vänjesjön sjö    
  Värdshusänge slog    
  Värdshusänge slog    
  Värdshusänge slog    
  Värdshusänge slog    
  ?Värdshusänge äga (slog)    
  Väskätte äga; åker    
  Västergärde äga; slog    
  Västergärde äga; åker    
  Västergärde äga; åker    
  Västergärde äga; åker, slog    
  Västergärde äga    
  Västergärde äga; åker    
  Västergärde äga    
  Västergärde äga    
  Västergärde äga    
  Västergärde äga    
  Västerkätte äga; åker    
  Västerkätte äga; åker, slog    
  Västerkätten äga; åker    
  Västerkätte äga; åker, slog    
  Västerkätte äga    
  Västerkätte äga    
  Västerkätte äga    
  Västermyren myr    
  Västersjön Saknas    
  Västersjön sank mark    
  Västersjön terräng?    
  Västerstkätte äga    
  Västertjärnen tjärn    
  Västertjärne äga    
  ?Västertjärne äga; slog    
  Västertjärn tjärn    
  Västertjärnen tjärn    
  Västeråker åker, slog    
  Västeråker äga; åker    
  Västeråker äga    
  Västeråker äga; åker, slog    
  Västeråker äga; åker, slog    
  Västeråkern Saknas    
  Västeränge -t äga    
  Västgärde äga    
  Västgärde äga; åker, slog    
  Västgärde äga; åker, slog    
  Västhagen äga; åker    
  Väst-i Finnäs Saknas    
  Väst-i-gärde äga    
  Väst-i-gärde åker, slog    
  Väst-i-änge(t) äga    
  ?Väst-i-änget äga    
  »Väst-i-änget» slog    
  Västmedsidan änge /Se    
  Väst-med-sidan äga; åker, slog    
  Västmyrekätte äga    
  Västmyränge äga    
  Väst-om-byn äga; åker    
  Väst-om-byn äga; åker    
  Väst-om-byn äga; åker    
  Väst-om byn äga; åker    
  Väst-om-byn äga; åker, slog    
  Väst-om-byn äga; åker    
  Väst-om-byn äga    
  *Västomviken vik    
  Västra byn äga; slog    
  Västra storlok äga    
  Västrastgrävning äga    
  Västrastgrävning äga; åker, slog    
  ?Västrastgärde äga    
  ?Västrastkätte åker    
  Västrastkätte äga; åker, slog    
  Västrast kätte äga    
  Västrast-myren myr    
  *Västra viken vik    
  Västänget slog    
  Vätgärde åker    
  Vätskog åker, slog    
  Övre Vätskog slog    
  Vättnasmyren slog    
  Vättnäs byallmänning Saknas    
  Yfstgärde äga; slog, ostyckad jord    
  Yfstkätte äga; åker    
  Yfstkätte(n) äga    
  Yftsåker äga; åker    
  Yfståker äga; åker, slog    
  Yftåker äga; slog, ostyckad jord    
  Ygelkätte äga; slog, ostyckad jord    
  Ynda å    
  Yrjasänget äga; slog    
  Yrvel äga; slog    
  Yrvel älvparti /Se    
  Yrvel-Holmen äga    
  ?Y(t)ståkern åker?    
  ?Yståker äga    
  Ytstmyrpotten tjärn    
  Ytståker äga; åker    
  Ytståker äga; åker    
  Ytståker äga; åker, slog    
  Ytståker äga    
  Ytståkersbäcken Saknas    
  Yttergårds kålkätten äga; slog    
  Yttergärde äga; slog, ostyckad jord    
  Yttergärde äga    
  Yttergärde äga, slog    
  Yttergärde åker    
  Norra Yttergärde äga; slog o. åker    
  Yttersta myren myr    
  Ytteränget Saknas    
  Yvraden äga; åker    
  »Zorns majstång» majstång /Se    
  ?Åbergskätte äga    
  Åckhol åker- o. slogomr. /Se    
  Ådorna kanaler    
  Ådrorna vattenförbindelse    
  Åfsiön sjö    
  Ågen äga; slog    
  Ågenmyran äga; slog    
  Åggenmyr sank mark    
  Åggenmyr ägomark /Se    
  Åggenmyr åker    
  Ågån äga; slog    
  Ågånabbkätte åker    
  Ågärde äga    
  Ågärde äga; åker    
  Ågärde äga; åker    
  Ågärna äga (åker, slog)    
  Ågärna äga; åker, slog    
  Ågärna äga; åker    
  Ågärna åkerområde /Se    
  Ågärnakätte äga    
  Ågärnbröt Saknas    
  Ågärnbröt vägbacke /Se    
  Ågärngatan vägstycke /Se    
  +Ågärnkätte äga /Se    
  ?Ågärnmyr -en äga (slog)    
  Ågärnmyr slogmark /Se    
  »Åhlbärggia broen» bro    
  Åk(e)lesbacke vägbacke /Se    
  Åk(e)lesgrinden förr grind /Se    
  Åkelkätte äga    
  Åkelkätte åker    
  Åkentomt äga