ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mora socken : Mora och Orsa tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 3
Namntabell 4

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(4) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 599 Naturnamn : 3190 Bebyggelsenamn : 350 Naturnamn : 1396
Engård ?gård; slog Lilla Gulåkätte äga Fågelbodarna f.d. fäb. Gubbaven vatten
?*Eriksbergs fäb. Saknas ?Gulön äga Fågelbu nedlagt bygge Gubbaven löka (älvgren)
Eriklars gårdsnamn /Se Gummansberg berg Fåsås fäb. Gubbholmarna holmar
Eriksgården gård »Gummedelen» ängsdel Fåsås fäb. Gubbkitt l. Gubbkätten åkerstycke
Eriksgård(en) gård Gum(m)tjärne Saknas Färnäs by Gubbmyr odling
Ers- Saknas Gummus äga; åker Färnäs by Gubbmyrskäld källa
Espen gårdsnamn /Se Gummus äga Färnäs by Gubbnäsåker ås
*Fagerlidbergs fäbodar Saknas Gummusgrävning äga Färnäs by Gubbrov (sumpmark)
Fagerås fäb. Gummusgödslan äga; slog Färnäs by Gubbrov sumpig ängsmark
Fagerås Storgård ?gård ?Gummus-gödslan äga; slog Färnäs by Gubbrovsbäcken biflöde
Fagerås fäbod fäb. +Gummusgödslan sloge /Se Färnäs by Gubbrovskällan källa
Fagerås fäbodar fäb. Gummuskätte äga; åker Färnäs by Guckenbruk åker
Fageråsen fäb. Gummusmyren äga Färnäs by Guckukvarnen jäs-kvarn
Fageråsen fäb. Gummusmyren äga; slog Färnäs by Gudismyren myr
Fagerås(en) fäb., äga Gummusåker äga Färnäs pst +Gudmundsgödslan översvämningssloge
Fagerås = Fageråsen fäb. Saknas Gummusholmen, Västra holme Färnäs Saknas Gukitt åker
Fallet del av N. Vika Gummusholmen holme Förns Saknas Gukittmyr mosse
Fallet del av fäb. Gummusåker äga; slog Gambodarna fäb. Guliskäld källa
Farfarsgård gård Gummusänge äga; slog Gambudär fäbodar Gullarmyren myr
Farsgård gård Gummusänget äga; slog Gamla höstugan f. höstuga Gullarv åkermark
Farsgården gård Gummusänget sank mark Gammbodarna traktnamn Gullarvet åker
Fflogdal, se Fu by Gumsholmen holme /Se Gammelbodarne, se Gammbodarna traktnamn Gullarvet ägoområde
Ffassås, Fässås, se Fåsås f. by, sedemera fäbod Gumstjärnen tjärn Garberg fäb. Gullkittmyr myr (med sumpigt parti)
Finn gårdsnamn Gumsudd udde Gard- gårdsnamn Gullkittmyr Saknas
Finn gårdsnamn Gumtjärnen tjärn Gar(d)berg fäbodar Gullskednabb skogsudde
Finn gårdsnamn Gunnarasgrävning äga; åker Garrbjär fäbodar Gulugardsbäcken bäck
Finn gårdsnamn Gunnarsbacken äga; åker Gars by Gulukitt (l. Gulukätten) åker
Finn gårdsnamn /Se Gunnersbacken äga; åker Gars by Gulukätte äga
Finngård gård Gunnarsgrävning äga Gars Saknas Gulumyren myr
Finngård gård Gunnarsgrävning äga; åker Gars by Gummtjärnkåran ravin
Finngården gård Gunnars kvarn äga; åker Garsås traktnamn Gummusholmarna h:ar
Finngården gård Gunnarskätte äga; åker, slog Garsås by Gummusvad Saknas
Finngård(en) gård Gunnarskätte äga; åker, slog Gars(ås) by Gumsbrott(et) vägbrott (-backe)
Finns gårdsnamn /Se Gunnarskätte äga; åker, slog Garsås by Gumsgrav gravsänka
*Finnsarv -et ortnamn /Se Gunnarstäppan äga; slog, ostyckad jord Garsås by Gumsgrav sänka
Fissareboda f. gd Gunnarsvik vik Gertro(mas) gård Gumsholmen h.
Fissareboda f. gd Gunnarsänge äga; slog Gertrud- gårdsnamn Gumsholmsviken vik
Fissareboda f. gd Gunnarsänge äga Gnostra fäb. Gumstjärn (-tjärne) tj
Fitjehol äga /Se Gunnarsänge äga Gnostra fäb. Gum(s)tjärn tj.
Fittjholmen äga /Se Gunnarsänge äga; slog Gnostra fäb. Gumstjärn tjärn
Fjesko fäb. Gunnerskätte äga; åker Gnostran fäb. Gumstjärn tjärn
Fäskog fäb. Gunnerskätte äga; åker, slog Gnostran fäb. Gumsudd udde
Fäskog. fäb. Gunnerskätte äga; åker, slog Gods- gårdsnamn Gumsudd udde
Fjäls gårdsnamn Gunnerskätte äga; åker Gofsfärjan gård (förr färjställe) Gumtjärn tjärn
Flytbrosågen såg Gunäslokarna tjärnar Goksgärd gård Gumtjärnpotten vattupott
*Flytbro Sågen såg Guresgrävning äga Goksgärdsbacken bolagsgård Gumtjärnskåran ravin
Fornes sextung förr del av sn Gusseltjärnen tjärn Gokskitt bolagsgård Gumusholmarna, Östra o. Västra holmar
Forngård gård Gustavs värn kulle Goksbåckan gård Gumusholmarna holmar
Fors gårdsn. Gutarmyren sank mark Gopshus traktnamn Västra Gumusholmen holme
Fors gårdsnamn Gutbäcken bäck Gopshus by Östra Gumusholmen holme
?Forse kvarn Saknas Gutdal äga; åker, slog Gopshus by Gumusvad f. vadställe
Frost gårdsnamn Gutdalen äga; slog, åker Gopshus by Gumusvad väg (förr vadställe)
Frost gårdsnamn Gutdalen fäbod Gopshus by Gumusänget åker- o. ängsmark
Frostkitten Saknas Gutdalkätte äga; slog Gopshus by Gumusänget f.? änge
Fräbben = Fräbbenkvarnen, se Gunäskvarn Saknas Gutdalsforsen fors /Se Gopshus Saknas Gunisbåck backe
*Fräbben gårdsnamn /Se Gutdalsheden skogsmark /Se Gops(hus)färjan natn. Gurren holme (vid lågvatten udde)
Fu by Gutdalskätte slog Granat- gårdsnamn Gurren udde
Fu by Gutgärde äga; slog o. åker Grannas gårdsnamn Gutbäck bäckparti
Fu by Gutgärde äga; åker Granåborg skogsvaktarstuga Gutbäcken Saknas
Fu by Gutgärde äga; slog Granåborg bergslagsstuga Gutbäcksdalen däld
Fu by Gutholme äga Graven del av fäb. Gutdalen = Gutdal Saknas
Fu Saknas Gutkitte Saknas Grovor fäb. Gutdalsforsen fors
Fu by /Se Gutkätte äga Grovur fäbodar Gutdalsholmarna holmar
Fu by /Se Gutkätte äga; åker Gruvan, se Utmeland traktnamn Gutdalstjärn Saknas
Fu by Gutkätte äga; åker Gruvor fäb. Gutdalstjärn Saknas
Fu-dal fäb. Gutkätte äga; åker, slog Grudd- släktnamn Gutdalstjärne Saknas
Fudal fäb. Gutkätte äga; åker, slog Grudd gårdsnamn Gutdypel sjö
Fudal fäb Gutkätte -n äga; åker, slog Gruddpers gårdsnamn Gutdypeln djupt ställe i Dysån
Fudal fäb. Gut-Matsmyren sank mark Gräsbäckstugan slåtterstuga med stall Gutdypyl(en) djupt ställe i Dysån
Fudal fäb. Gutmyren äga Grönsbergssågen gammal såg (nu borta) Gutkälla(n) k.
Fudal fäb. Gutmyren äga Gudru gårdsnamn Gutsäl fäb.
Fudal fäb. Gutmyren äga; slog Gudru- gård Guttmyren änge
Fudal fäb. Gutmyrsänget äga Gummus- gårdsnamn Gutmasmyr odling
Fudal fäb. Södra Gutmyrsänget äga Gunnaros gårdsnamn Gutmastsmyr odling
Fudal fäbodställe /Se Gutmyrsänget äga; slog Gunnars- gårdsnamn Gyltbacke backe
Fudal fäbod /Se Gutmyränget äga Gut- gård Gyltbröt vägbacke
Fudal fäbodställe /Se Gutsäl fäb. /Se Gut- gård Gyltbröt vägbacke
*Fudalsviken fäbodar Saknas Gutsäl fäbod Gutans- gård Gyltbäck vdr
*Fugarwyckz-Boderna fäbodar /Se Guttmyr myr Gutdalen fäb. Gyltbäcksgrav Saknas
Fukvarn kvarn Guttmyren äga Gutdalen fäbodar Gyltbäcksgraven Saknas
Fuluberg fäbod Gyllmyren sank mark Gutsäl fäbodar Gyltlok pott mellan vägar
Fulåberg fäb. Gyltbacke backe /Se Gutsäl fäb. Gylttjärne f.d. tjärn (utdikad och odlad)
Fulåberg fäb. Gyltbröt (-brot) snedväg /Se Gutsälen = Gutsäl fäb. Saknas Gylttjärne f.d. tjärn
Fulåberg fäb. Gyltbäck bäck /Se Gulu- äldre gårdsnamn Gyltänget änge
Fulåberg fäb. Gyltlok vattensamling /Se Gulugård gård Gyrmus holme
Fulåberg fäbod Gylttjärn äga Gulågård, se Gulugård Saknas Gånglågan gammal spång
?Funäsgården gård Gylttjärn f.d. tjärn, nu äga /Se Gård- gårdsnamn Gånglågan spång
Fuviken Saknas Gyltänge -t äga Gårdarna fäbodställe Gåpald, Stora o. Lilla Saknas
»Fåhlasiön» beb.? Gyltänget äga; slog Saknas gårdsnamn Gåpaldsjöarna Saknas
Fåsås fäb. Gyltänget äga; slog ?Gälby- gårdsnamn Gåpaldån Saknas
Fåsås tidigare by, sedermera fäbod Gyltänget f.d. äga, slog /Se Haga-, jfr Hågå- l. Ågå Saknas Gårdmyren, se Gardmyren Saknas
Fåsås tidigare by, sedermera fäbod Gyltänget slog Halvar- gård Gåsfliot l. Gåsflyten myr
Fåsås tidigare by, sedermera fäbod ?Gy(l)tänget äga Halvar- gårdsnamn Gåsflioten myr
Fåsås fäb. Gyltänge (-änget) f.d. äga, slog /Se Halvarbyl-gården gård Gäddtjärn tjärn
Fåsås fäb. Gyltängskätte äga Halvar-kråk gård Gäddtjärn tjärn
Fåsås fäbodar Saknas Gyrisris äga Hanaknä Saknas Gäddtjärn tjärn
Fåsås fäb. Gyrisris äga, slog, ostyckad jord Hans-gård(en) skolgårdstomten Gäddtjärn tjärn
Fåsås fäb. ?Gyttänget äga; åker Hanshol del av by Gäddtjärn tjärn
Fåsås fäbodar fäb. Gålten äga; slog Hansjons gårdsnamn Gäddtjärn tj.
Fåsås fäb. Gålten äga; myrslog, slog Hansjonsänden gårdklase Gäddtjärn Saknas
Fåsås fäbodställe /Se Gåmmåshol äga; åker Hass gårdsnamn Gäddtjärn tj
Fåsås fäbod /Se Gåmåshol äga Hass- gårdsnamn Gäddtjärn tj
Fändriksgård -en gård Gångkätte äga; åker Hasshol äldre namn på S. Selbäck Gäddtjärn Saknas
Färnäs by Gångkätte äga; åker, slog (Ass- l.) Hassholen parti av . Selbäck Gäddtjärn Saknas
Färnäs by Gåpe-åå, se Gopaån å Hassmats gård Gäddtjärn tjärn
Färnäs by Gåpsberget berg Hed- gårdsnamn Gäddtjärn Saknas
Färnäs by Gårdmyren sank mark Heden gård Gäddtjärn Saknas
Färnäs by Gårdsgrävning äga; åker o. slog Heden del av by Gäddtjärnarna tjärnar
Färnäs sextung förr del av sn Gårdstäkten äga, åker, slog Heden del av by Gäddtjärnarna, se Gäddtjärn Saknas
Färnäs by Gårdsänget slogmark /Se Heden trakt Gäddtjärnbäck bäck
Färnäs by Gåsfljot sank mark Hedvallen boplats Gäddtjärnbäcken biflöde
Färnäs by Gåstjärnen Saknas Hemulberg, Norra o. Södra fäbodar Gäddtjärnen tjärn(ar)
Färnäs by Gåtopp äga; åker Hemulsjö fäbodar Gäddtjärnen tjärn
Färnäs by Gäddtjärnarna tjärnar Hemus by Gäddtjärnen tjärn
Färnäs by Gäddtjärnen tjärn Hemus by Gäddtjärnen tjärn
Färnäs by Gäddtjärnen tjärn Hemus by Gäddtjärnsbäcken vdr
Färnäs sextung del av sn Gäddtjärnen tjärn Hemus by Gäddtjärnsmyren myr
Färnäs Saknas Gäddtjärnen tjärn Hemus by Gäjslerlok Saknas
Färnäs by Gäddtjärnen tjärn Himuskvarn tullkvarn Gäislerlok l. Gisslarloken änge
Färnäs by Gäddtjärnen tjärn Hinders- gårdsnamn Gäldingansmor skog
Färnäs Saknas Gäddtjärnsbäcken bäck Hindriks- gårdsnamn Gärdsjön Saknas
Färnäs Saknas Gäddtjärnsmyren sank mark Hins- gård Gärngrop utloppsdike (bäck)
Färnäs by Gäddtjärnvarden höjd Hins- gård Gärngrop åkermark
Färnäs by Gählsjöknätt berg Insgärd, Hinsgärd ställe i Oxberg Gärnänget slogmark?
Färnäs by Gälessjöknätt berg Insgärd gård Gärpmyren myr
Färnäs by Gälsiöknätt, se Laxsjöknoppen Saknas Hoks Håks el Hox Håx gårdsnamn Gässen Saknas
Färnäs by Gärde äga Hol- gårdsnamn Gässen = Gässjön Saknas
Färnäs by Gärdmor äga, slog, ostyckad jord Holen Saknas Gässen Saknas
Färnäs by Gärngrop åker /Se Holen Saknas Gässjön sjö
Färnäs by Gärpmyren myr /Se Holen del av by Gässjön sjö
Färnäs by Gärvshagen äga; slog Holen boplats Gässgässen tj.
Färnäs by Gärngrop äga Holknekt- gårdsnamn Gässänget ängsmark
Färnäs by ?Gärnänget äga Holknekt gårdsnamn Gödselåkern åker
Färnäs by Gärsjön, se Garsjön sjö Hoxbacke gårdsklase Gödselåkern åker
Färnäs by Gässen, Lilla tjärn Hundmyr Saknas Gödslan slogmark (ofta under vatten)
Färnäs by Gässen, Stora tjärn Hundröven gård Gödslan änge
Färnäs by ?Gö(d)myren äga Hundröven Saknas Gödslan slogänge
Färnäs by Gödselkätten åker ?Hundskvarn f.d. kvarn Gödslan ängsmark
Färnäs by Saknas åker /Se Huskäll- gårdsnamn Gödslan älvfåra
(*Färnäsbyn =) Färnäs by Gödselåker äga Hus-Källa gård Gödslan f.d. sloge
Färnäs by Gödselåker äga Hågåkitt gammal gårdsplats Gödslan slogänge
Färnäs by Gödselåker äga; åker Håll- gårdsnamn *Gödtjärn, se Gäddtjärn Saknas
Färnäs by Gödselåker -n äga; åker, slog Håll- gårdsnamn Göljan älvparti
Färnäs by Gödselåker åker Håll- gårdsnamn Göljeholm(e) holmliknande landparti
Färnäs by Gödselåker(n) äga; åker Håll- gårdsnamn Haga område kring Ågråbäck
Färnäs by /Se Gödselåker äga; åker Hålla fäb. Hagabacke höjd
Färnäs by /Se Gödselåker äga; åker, slog Hållams- gårdsnamn Hager- Saknas
Färnäs by /Se Gödselåker äga, åker Hållan fäbodställe Hakel- Saknas
Färnäs sextung del av sn o. tg Gödselåker åker, slog Hållan fäb. Halna mark (myrparti?)
Färnäs sjätting förr del av sn Gödselåkern odling /Se Hållan fäb. Halen odling
Färnäs sextung del av sn Gödslan äga Hållan fäb. Halen utdikat änge
Gallesås, se Garsås by Gödslan äga; slog Hållan fäb. Halen- Saknas
Gammelgård gård Gödslan äga Hållann- gård Alvarbyllökan vik
Gammelgård gård Gödslan äga (sloge) Hållas- gård Alvardypyl vik
Gammelgård gård Gödslan äga; slog Hållbus- gårdsnamn »Halvarsänget» Saknas
Gammelgård gård Gödslan äga; slog Hållbus- släktnamn Halvfären- Saknas
Gammelgården gård Gödslan äga; åker Hållindan fäbodar Halvmilsbacken backe
Gammelgård -en gård Gödslan äga; slog Hållindarna fäbodar +Hampkätten Saknas
Gammelgård gård Gödslan slog Hållindorna fäb. Hana- Saknas
Gammelgården gård Gödslan Saknas Hållkerstilars- gård Saknas Saknas
Garbergs fäbodar Saknas Gödslan äga; slog Hållmats gård Hanaflyt myr
Garberg Saknas Gödslan äga; slog Hållmejt- f.d. gård Hanaflytbäcken bifl.
Garberg fäb. o. by Gödslan äga; slog ?Hållmis- gårdsnamn Hanaflyten (Hånåflyten) myr
Garberg fäbodar Gödslan Saknas Hållpers- gård Hanaflyttjärn = Hanafliottjärn Saknas
Garberg by Gödslan naturnamn (ängar o. åkermark) /Se Hållpers- gård Hanaknä Saknas
Garberg fäb. Gödslan slogmark /Se Hålls- gård Hanaknäkätten äga
Garberg fäb. Gödslan ängsmark /Se Hålls- gård Hansdejk myr
Garberg fäb., åker, slog Gödslan änge /Se Hållshol hol med gårdar Hanstjärn tj.
Garbergs fäbodar äga Gödslan slogänge /Se Hållshol gårdar Haren (l. Aren?) udde
Garberg, Norra fäb. Gödslan terräng Hållshol del av Vika Haren höglänt område (näs)
Gars by /Se Gamla Gödslan slog Hållsta gårdar Haren grund
Garsås by Gamla Gödslan slog Hålltäkten fäb., vall Harkenberget, se Arkenberget Saknas
Garsås by ?Östlig(a) Gödslan äga; slog Hånkbacken gård Harkenberget Saknas
Garsås by Gödslan och Tingsnäs äga Håx gårdsnamn Harkumberget = Harkenberget Saknas
Gårsås Saknas ?Nor-Gödslan äga Hökberg fäb. Harpkitt l. Harpkätten åker- o. ängsmark
Garsås by Görastäppan äga Hökberget fäbodar Harviken, se Arviken Saknas
Garsås by Gösslan ängsmark Höstugan Saknas Hassbäck bäck
Garsås by *Götholmen holme Höstugan f.d. hökörningshärbärge Hassbäck(en) bäck
Garsås by Hackdike äga Höstugan f.d. färdstuga Hass- Saknas
Garsås by *Haffsgata gränsmärke Ickbergssågen såg Hassheden åker
Garsås by *Hafftierna rå råmärke Igel- gårdsnamn Hass vattustad strandplats
Garsås by *Haffsgata gränsmärke Ingeborg- gård Hassvattustad båtstad
Garsås by Hafsgatan vinterväg Ingeborg- gård Havflyt, se Arfljot Saknas
Garsås by Hafsgatan Saknas Ingärdningsbodarna fäb. Havflyt myr
Garsås by Haga äga Ingär(d)ningsbodarna fäbodar Havflyt myr
Garsås by Haga äga Ingärdningsbodarna fäb. Havflyten Saknas
Garsås by Haga äga Ingärdingsbodarna fäbodar Havsgatan väg
Garsås by Haga äga Isund by Havsgatan Saknas
Garsås by Hagå äga Isunda traktnamn Havtjärn Saknas
Garsås by Haga äga Isunda by Hedbradden del av hedmark
Garsås by /Se Haga äga Isunda by Hedbrad(d)stjärn(arna) tjärnar
Garsås by /Se Haga äga Isunda by Hedbradstjärnen tjärn
Garsås by /Se Haga äga Isunda by Hedbro bro
Garsåsfjärdingen f.d. fjärding /Se Haga äga Isunda bandel, se Isunda traktnamn Hedbron bro
Garsåsfjärdingen del av sn Haga Saknas Jakop- gårdsnamn Saknas Saknas
Gertrud gården gård Hagagrävning äga; åker Jakopbylstampen f.d. vadmalsstamp Hedbäcken bäck
Gertromas gd /Se Hagagrävning äga; slog o. åker Jan- gårdsnamn Hedbäcken övre lopp av bäck
Gertromas gårdsnamn /Se Hagakätte äga Jonas- gård Hedbäcksbackarna skogshöjder
Giskare- gårdsnamn Hagakätte äga Jons- gårdsnamn Hedgärde åkerområde
*Gislar gårdsnamn /Se Hagakätte äga Jonskitt- gårdsnamn Gamla Hedvägen gammal skogsväg (kyrkväg)
Gjus(e)näs Saknas Hagakätten äga; slog Jugan- gård Hedloksgrömingen åker
»Giäcksjöbodarne» fäb.? Hagamyr(en) äga; slog Jugan- gård Heden odling
Gnÿ by Haganabb äga Jugombyl f. gårdsnamn Heden hed- skogsmark
Guertra fäb. /Se Haganabb äga Jugås gårdsnamn Hedgärd(et) skogsmark
Gok- gårdsn. Haganabb(a) Saknas Jugås- gårdsnamn Edgärd hed-, skogsmark
Goks- gårdsnamn Haganabbkätte äga Jäckan forskvarn Edgärdsbäcken hed-, vdr
Goks gårdsnamn /Se Haganabbkätte äga Jällbo (nu namn på) skogvaktarstuga Hedgärdsbäck vdr
Goksbacken skogvaktargård Hagarna äga; slog Jämtland, se »Nord i Jämtland» Saknas Edlok åker
Goksbäck gård /Se Hagen äga »Nord i Jämtland» del av by Hed-Karl-stig stig
?Goksgård gd Hagen äga Jänsås gårdsnamn Hed-Karl-stig stig
Gopshus by Hagen äga Järpanders- gård Hedkarlstig gångväg
Gopshus by Hagen äga; slog Järpberg g. Hedkarlstigen väg
Gopshus by Hagen äga; slog Järpberg gård Hedkitten odling
Gopshus by Hagen äga; slog Järplars- gård Hedningsdikena marksänkningar
Gopshus by Hagen äga; slog Järpulov- gård Hedningsdikena Saknas
Gopshus? Saknas Hagen äga; åker Järpesbodarna fäb. Hedningsfärd(en) sten
Gopshus by Hagen äga Järpesbudär fäbodar Hedningsåsarna åssträckning
Gopshus by Hagen äga; åker o. slog Jönsås- gårdsnamn Hedåkrarna Saknas
Gopshus by Hagen äga Jönsås gårdsnamn Älvitesbäcken vdr
Gopshus- Saknas Hagen äga Jöran- gård Helvitesbäcken b.
Gopshus Saknas Hagen äga; slog Kalle- gårdsnamn Helviteskyrkan dalgång
Gopshus by Hagen äga, åker Kallos gårdsnamn Hemdertjärn Saknas
Gopshus by Hagen åker, slog Kalmas- gård Hemdertjärn = Västertjärn Saknas
Gopshus by Hagen äga; slog Kansbol fäbodar Hemmest Saknas
Gopshus by Hagen äga Kansbol fäb. Hemsjön del av Ulvsjö-sjön
Gopshus by Hagen äga; slog Kansbol fäbodställe Hemulberget berg
Gopshus by Norra Hagen äga Karljerk- gård Hemulberget berg
Gopshus by Nedre Hagen äga; slog Karlsbjärssågen såg Norra Hemulberget triangelpunkt
Gopshus by /Se Övre Hagen äga; slog Katern- gårdsnamn Hemulsjö(n) sjö
Gopshus by /Se »Hagen i Fudalsänget» äga; slog Katrin gårdsnamn Hemulsjön Saknas
Gopshus by /Se Hagenmyren äga; slog Katrin- gård Hemu(l)ssjösillret lugnvatten
Gopshus by Hagergrävning äga; åker o. slog Katt- gård Hemulå kvarn kvarn
Gopshusbyn Saknas Hagergärde äga Kattbåck gård Hemulåkvarn kvarn
Gopshusbyn Saknas Hagergärde äga Kelus gårdsnamn Hemulån å
Grannasgård gård Hagerkätten äga; åker Kilen gård Hemulån Saknas
Grannarsgården gård »Norr om Hagerkätte» äga; åker Kings gårdsnamn Hemulån vattendrag
»Grabeckstugan», se Gräsbäckstugan Saknas »Väster om Hagerkätte äga; åker Kittan gård Hemulån å
Graven del av fäb. *Haglinge berget gränsmärke Klapperheden del av Selja Hemulänget änge
»Grofwe byn» beb.namn Hagslag äga Klapperheden gårdar Hemuslökan vik(?)
Gropen del av fäb. ?Hakelbjörk slogmark Klasen klunga av hus Herkolberg = Arkenberg Saknas
*Gropsarv -et ortnamn /Se +Hakelbjörk ängssloge /Se Klikten fäb. Herrkumberget, se Arkenberget Saknas
Grova fäb. +Hakelkätte åker- o. slogmark /Se Klitten fäbodar Hillerarvet änge
Grudd gårdsn. Hakelåsen berg /Se Klockar- gårdsnamn Hillerarvet Saknas
Grudd gårdsn. ?Halabacken äga Klockar- gårdsnamn Hillerarvsänget Saknas
Grudd gårdsnamn ?Halabacke -n äga Klockar gårdsnamn Him(m)elån Saknas
Grudd gårdsnamn Halabacke äga Knagg- gård Himulån l. Hemulån å
Grudd gårdsnamn Halabacken äga; åker Knusta gårdsplats? Himulänget änge
Gruddgård -en gård Halabacken äga; slog Knutsta gammal gårdsplats Himulådalen dalgång
Gruddgården gård Halabäck äga Knås- gård Himursjö l. Himulsjö Saknas
Gruddgård -en gård Halabäck äga Knås gårdsnamn +Hinda(n), Hynda(n) Saknas
Gruddhed Saknas Halabäckängen äga Knöjs- släktnamn Hindriks hed odling (åker)
Grund- gdn. Halen äga Kolhuset kolhus Hins- Saknas
Grund gårdsn. Halen äga; slog Kox, se Morkarlby traktnamn Hinsmyrstjärnarna tjnar
Grusstugan, se Gräsbäckstugan Saknas Halen äga; slog Kox skogsbacke med gårdar Hjortmilan sovhol
Gruvan fäbod Hals-Siön sjö Kox (nu bebyggd) höjd ?Hjorts åker
Gruvans fäbodar Saknas Halvarbyllökan åparti /Se Kraftverkat, se Isunda traktnamn Hjul-, se Jolbäcken Saknas
Gruvbergs fäbodar Saknas Halvardsgärde äga Kreckla gård Hjulbäcken bäck
Gruvom fäb. Halvardsgärde äga Kristineberg udde med bebyggelse ?Hjällen, se Jällen o Jöllen Saknas
Gruvom fäb. Halvardstomt äga Kristineberg udde med bebyggelse Hoggstret f.d. änge
Gruvoms fäbodar fäb. *Hamberg berg Kroks udde, se Garsås traktnamn Holbäck(en) bäck
Gruvor fäb. Hamngatan gata Krubbhol höjd Holdammen (l. Hålldammen) håldamm
Gruvor fäb. Hampkätten äga; slog Kråk- gårdsnamn Holen täkt
?Gruvorna fäb. Hampkätten äga; slog Kråk- gårdsnamn Holgröming åker
Grågård gård +Hampkätten äga? /Se Kråk del av by Holhägnen åker
Gräsbäckstugan (»Grasbeck-stugu») stuga Hanafliot myr /Se Kråk gårdsnamn Holhägnen åkerområde
Gräsbäckstugan lht /Se Hanafliottjärn sjö /Se Kråk gårdsnamn Holmen (l. Storholmen) sloge
Grönings gårdsnamn Hanaflyt myr /Se Kråk- gårdsnamn Holmen = Garbergsholmen Saknas
Gröningsgården gammal gård Handskätte äga; åker Kråkberg traktnamn Holmen ut-i Axisjön Saknas
Grönnings gårdsnamn Hansandersgrävning äga Kråkberg by Holmen ut-i Grav holme
Gubb gårdsnamn Hansbacke -n äga Kråkberg by Holtjärn tjärn
Gudfaste gårdsnamn /Se Hansbackgrävning äga Kråkberg by Saknas Saknas
Gudmunds gårdsnamn Hansbackgrävning äga Kråkberg by Honoflottjärn Saknas
Gudru(n)- gårdsnamn Hansbackskätte äga Kråkbergsskolan, se Kråkberg traktnamn Hovtjärn tjärn
Gudru gårdsnamn /Se Hansbäck äga Kråkgård gård ?Huggstret, se Åkstret Saknas
Gulgård gård Hansbäckgrävning äga Kråkholen byparti Huggstret, se Hoggstret Saknas
*Gullarv -et ortnamn /Se Hansgrävning äga; åker Kråkkitt l. -kätten gårdklase Hultdiket dike
Gulu gårdsnamn /Se Hansgrävning äga; åker, slog Kråkper- gård Hulten två fastmarkskilar
Gulugård -en gård Hanshaga äga Krång gårdsnamn Huluberg höjd
Gulugård gård Hanshol äga Krång- gårdsnamn Hundmyr Saknas
Gulågård -en gård Hansjonstomt äga Krång- gård Hundmyrdammen damm
Gummus gammelgård Saknas Hansjonstomt äga Krångboden handelsbod Hundröven Saknas
Gummusgården Saknas Hansjonstomt äga; slog Krångdalen fäb. Hundröven vattenled (infart)
Gummus gdn. Hansjonstomt äga; åker, slog Krångdalen gammalt fäbodställe Hundröven vattenled
Gummus gårdsnamn /Se Hansjonsåker äga Krångdalen Fäbodar Hundröven Saknas
Gummus gårdsnamn /Se Hansjonsåker äga; åker, slog Krångdalen fäbodar Hundmyrdammen flottningsdamm
Gumsbäck Saknas Hansjonsänget äga Krångkvarn kv. Hundris änge
Gumus gårdsnamn /Se Hansjönsåker äga Krånglars- gårdsnamn ?Husåker åker
Gunnars gårdsnamn Hanskätte -n äga; åker o. slog Krångmatsgården, se Kråkberg traktnamn Husänget parti av N. Selbäck
Gunnars gårdsnamn Hanskätte äga; åker Krångåsen fäbodställe Huvudsäng(e)sbäcken bäck
Gunnarsgård(en) gård Hanskätte äga Kräckelbäck Saknas Huvudsäng(e)stjärnen tjärn
Gunners gårdsnamn Hanskätte äga; åker Kräckelbäcken gård Huvudsänget änge
Gunnerskättgård gård Hanskätte teg Kräckelbäcken gd Hyttholen hol
Gunnerås gårdsnamn /Se Hansnatslad(a) äga Kräckelbäcken gård Hyttholen åker
Gunäskvarn Saknas Hansmatstomt äga Kräckelbäcken gård Hyttholen Saknas
Gut- gdn. Hansmatstomt -en äga Kräkelbäcken finnställe Håkanskövan bakeda
Gut gårdsnamn Hanspersgrävning äga Kräckelbäcken finnställe (gård) Åksänget änge
Gut gårdsnamn Hanspersgrävning äga Kräckelbäcken Saknas Hållanngraven marksänka
?Gutdal fäbod Hanspersgrävning äga; åker Kumbel f. gårdsnamn Hållansgrömingen odling
Gutdal fäb. Hanspersrönning äga; slog Kumbel- gårdsnamn Hållbrändan åker
Gutdal-en fäb. Hanstjärnen tjärn Kumbelgård g. Hållbäcken del av Leksbäcken
Gutdöpeln fäbod /Se Hansåsgrävning äga ?Kutter-holm lht? Håll-Filiberg parti av Filiberg
Gutgård gård Hansängen äga Kuver- släktnamn Hållindbäcken l. Hållindån Saknas
Gutgård gård Hansänget äga Kuver- gårdsnamn Hållindvägen fäbodvägen
»Gutgård i Gopshus» gård Hantverkargatan gata /Se Kuvergård gammalt namn på gård Hållindån Saknas
Gutsel Saknas Harakvisslen älvgren /Se Kuvergård gård Håll-Nils-hed hed?
Gutsäl fäb. Haransänget äga; slog /Se Kuver-gården g. Hållnishar(en) stenhar
Gutsäl fäb. Harbacken äga Kvarnarna (gammalt namn på) byparti Hållperskräckan f. anordning för mjärdfiske
Gutsäl fäb. Harbacken äga Kvarnhola(rna) »undantag» Hållvik vik
Gutsäl fäb. Harbacken äga; slog Kvarnholen, se Utmeland traktnamn Hållåker åker
Gutsäls fäbodar fäb. Harbacken båtstad /Se Kvarnholen, se Morkarlby traktnamn Hållån parti av Ökenån
Gutsäls fäbodar fäb. Hardik sank mark Kvarnholen, se Utmeland traktnamn Hållåsudden udde
Gutsäls fäbodar fäb. Haren äga Kvarnholen, se Morkarlby traktnamn Hålåmyren l. Halmyren myr
Gäjsler- gårdsnamn /Se Haren äga Kål- gårdsnamn Hålshol, se Hållshol Saknas
Gärdgård gård Haren äga; slog Kål- gårdsnamn Hålåbäcken bäck
Göt gårdsn. Haren näs /Se Kåne- släktnamn Håmåsäng åkerområde
Hakel- Saknas /Se Harholmen Saknas Kånå- gårdsnamn Håmåsäng plats vid Håmåsängsbäcken
Halmberg Saknas Harholmen holme /Se Kånå gård Håmåsänget änge
Halmbodarna?, se Åmberg Saknas Harholmen f.d. holme Kånåbåck parti av Selbäck Håmåsängsbäcken bäck
Halvar gårdsnamn *Harjeån å Kånåholen förr bebodd hol Hånåfljot myr
Halvanbyl gårdsnamn /Se Harkenberget berg Kånåholen f.d. gårdsplats Hånåfljot Saknas
Halvardsgård gård Harkenberget Saknas Kånåhols- släktnamn Hånåfljots-tjärnen Saknas
»Hamborg» Saknas Harkenberget berg Kånå(ho)ls gårdklase Hånåflyttjärn = Hanaflottjärn Saknas
Hanaknä Saknas Harkittviken vik Kånåkvarn f.d. kvarn Hånåkni plats
Hans gårdsnamn Harkkätte äga; åker o. slog Kånåni(l)s- f. gårdsnamn Hånåkni plats
Hans gårdsnamn Harkätte äga Kånåmisskvarn f.d. kvarn Håråstjärnen Saknas
Hans gårdsnamn Harstäkt äga; slog Kåpholen del av Vika Håråstjärnsbäcken bäck
Hansgård -en gård Harstäkt äga; slog Källdes- gårdsnamn Hägn åkermark
Hansjons gårdsnamn Harsänge äga; slog Källris gårdsnamn Hägn(en) åker
Hansjonsgård(en) gård Hartäppa äga, åker Käpp-byn del av by Hägn odlingsområde
Hansjonsgård gård Harviken vik Käringgärdet f.d. gård Hägnen skogsmark
Hansjonsänden Saknas Harviken vik /Se Kätten gård Hägnen åker
Hansjonsänden Saknas Harviken vik /Se Landbo-byn del av by Hägnen ägomark
Hansmats fäb. Saknas Harvåker äga Lars- gårdsnamn Häll- Saknas
Hanspersgård gård Haråker äga Lars- gårdsnamn Hällflyt myr
»Haren beb? Haråker äga; åker Larshed del av fäb. Hällgärd plats i Oxberg
*Harenom Saknas Haråker äga Larskvarn kv. Hällmyren myr
*Haren bebyggelse? Norra Haråker äga Larsmorås- gårdsnamn Hällmyren myr
Harvikens sågverk ångsåg Norr Haråker äga Larsols- gårdsnamn Hällängbäcken bäck
Hass- gårdsnamn Södra Haråker äga Larspers- gårdsnamn Hällängessvidjan skogsområde
Hass gårdsnamn /Se Haråkern Saknas Lass- gårdsnamn Hällänget änge
Hass gårdsnamn /Se Haråkern odling /Se Lassbo gård Hällänget Saknas
Hass gårdsnamn /Se Haråker(s)kätte äga Lavas- gårdsnamn Hällänget f.d. änge
Hassgård -en gård *Harängarna odlingar Lavas-gården gd Hängupptjärn tj.
Hassgården gård Haränget äga Lax gård? Hängupptjärnbackarna vägbankar
Hassgården gård +Hassarv -et jordområde /Se (Nord i) Laxe gård Hängupptjärnberg(et) berg
Hassmatsgård gård Hassbacke(n) äga; slog Lekar- äldre gårdsnamn Hängupptjärnmyren myr
Hansmatsgården gård Hassbacke -backen Saknas Leksbergstorp f.d. torpställe Häratjärnberg bg
Hassmatsgården gård Hassbäck bäck Leran nybebyggelse Härback-, se Ärbåck- Saknas
Hassmatsgården gård Hassbäck bäck Levd- gårdsnamn Härb(r)esvarpet »notvarp»
Havs- Saknas /Se Hassbäcken Saknas Levdhörnen gårdar Härgrubban dal
Medbro bro Hassbäcken bäck /Se   Härtäkt f. myrslåtter (gräsvallsartad)
Heden Saknas Hassbäck äga; slog   Härtäktbäcken bifl.
Heden del av by Hassbäck äga   Härtäktbäcken bäck
Hedgård gård Hafsbäckskätte äga   Härtäktbäcken bäck
Hedgården gård Hassdiken äga   Häråtjärnberg-et Saknas
Hemulberg fäb. Hassdiken äga; slog   Häråtjärnen tj.
Hemul(s)berg fäbodar Saknas Hassgårdstomt äga   Häråtjärnmyren myr
Hemulberg (skog), fäb. ?Hassgärde äga; åker   Hästbjär l. Hästberget sandhöjd
Hemulberg fäb. Hassgärde äga   Hästflot(en) myr
Hemulberg fäb. Hasshagen äga   Hästflyt = Hästflyten Saknas
Hemulberg fäb. Hasshed äga   Hästflyten Saknas
Norra Hemulberg fäb. Hasshed -en äga; åker   Hästflyten myr
Norra Hemulberg fäb. Hasshedar äga; slog   Hästhagen skogsmark
Södra Hemulberg fäb. Södra Hasshed åker   Hästhagen åker
´Hemuls´, ´Himuls´, se Hemus by Övre Hasshed åker   Hästhagen by -allmänning
Hemulsjö fäb., äga Hassheden Saknas   Hästmyren myr
Hemulsjö fäb. Hasshedsgrävning åker   Hästskallen tj.
Hemulsjö fäb. Norra Hasshedsgrävning åker   Hästskallen höjdrygg
Hemulsjö fäb. Hasshedsåker åker, skog   Hästsovholen höjd
Hemulsjö fäb. Hasshol äga; slog   Hästskoharen stenhar
Hemulsjö fäb. Hassholstäkt äga; slog   Hästtjärn tj.
Hemulsjön fäb. Hassholtäkt äga   Hästtjärne tj
Hemulå kvarn kvarn Hassholtäkt äga; slog, åker   Hästvältan betesplats
Hemus by Hassholtäkt äga; slog   Hästvägen Saknas
Hemus by Hassholtäkt äga; åker   Hästvältänget sloge
Hemus by Hasskätte äga   Hästänget odling
Hemus by Hasskätte åker, slog   Hästön Saknas
Hemus by Hassladugärde äga; åker   Hästberg berg
Hemus by Hassladugärde äga; åker, slog   Hästberg berg
Hemu(l)s by Hassladugärde äga; åker   Hättvasselbäcken Saknas
Hemus by Hassladugärde äga   Hättvasseln l. Hästvass(el)ån biflöde
Hemus by Hass-Slamor äga; slog   Hättvasslan Saknas
Hemus by Hass Slamor äga   Hättvasselån, se Hättvasseln Saknas
Hemus by Hass Slamor äga   Hättvasselån Saknas
Hemus by ?Hass-Slamor del av änge /Se   Hättvasselån Saknas
Hemus by Hasslok äga; slog   Hättvasslen l. Hättvasselån Saknas
Hemus by Hassmatstomt äga; åker, slog   Hättvasselängena ängsmarker
Hemus by Hassmatstomt äga   Höga renar gammalt märke
Hemus by Hassmatstomt äga; slog   Höga åsen höjd
Hemus by Hassmatsgärde äga; slog   Högbacken tullstensås
Hemus by Hassmyren äga   Högflyt myr
Hemus by Hass-slog äga; slog   Högflöten myr
Hemus by /Se Hasstomt äga; åker   Högflöten myr
Hemus by /Se Hasstomt äga   Höggärdet åkergärde
Hemus by /Se Hasstomt äga; slog   Höggärdsänget åkerområde
Hemusgård gård Hasstäkt äga; slog o. åker   Högharen udde
*Hertsberg Saknas Hass Vattustad natn /Se   Höghol bergknöl
H(er)uessar:e, Heriesarffvedt, se Haraldsarvet Saknas Hassänget äga; slog   Högstamyren myr
*Hillar- (Iller-) gårdsnamn /Se Hassänget äga; slog   Högstamyren, se Högflöten myr
Hinders gårdsnamn /Se Hattåsen ås   Högstamyren, se Högflyt myr
Hinderstäppan gård Havergrävning äga; åker   Högstatjärnen, se Högtjärnen tjärn
Hingiärdsrodning, se Ingärdningsbodarna fäb. Havergärde äga   Högstatjärnen tjärn
Hingård gård Havergärde äga; åker, slog   Högtidsmyren myr
Hins gårdsnamn /Se Havergärdsgrävning äga   Högtjärnen tjärn
Hins gårdsnamn /Se Havergärdsgrävning äga; åker   (H)öjs-åkern åkermark
Hins gårdsnamn /Se Haverkätte äga; åker   (H)öjsåkersvägen väg
Hinsgård gård Haverkätten äga; åker, slog   Högåsen berg
Hjärpesbo fäb. Norra Haverkätte äga; åker   Högåsen höjd
Hjärpesbodar fäb. Södra Haverkätte äga; åker   Högåsen Saknas
Hoksgård gård Havertån Saknas   Högåsen Saknas
Holarne Saknas +Havertån fägata /Se   Högåsen berg
Holarne Saknas Havertån fägata /Se   Hökberg berg
Holberts gårdsnamn /Se Havregrävning åker   Hökberg bg
Holen gd Havregärde äga   Hökberg berg
Holen gd Havregärde äga; åker, slog   Höksön Saknas
Holen gd Havtjärnarna tjärnar   Hömyren förr slogmark, nu skogsbevuxen mark
Holen f. by, nu gd Havtjärnen tjärn   Hömyren, el. Hömyr myr
Holen gd Havtjärnsberget bergparti   (H)ömörsklitt bergklint
*Holen ?del av Markarby Hedbackröning äga   Hönstjärn Saknas
Holen gård Hedbraddstjärnarna tjärnar   ?Hönstjärnen Saknas
Holen (=Utmelandsholen) bebyggelse Hedbro äga   Hönstjärnsbäcken bäck
Holen by Hedbäcken äga   Hövägen vinterväg
Holen gd:ar /Se Hedbäcken äga   Hövägen vinterväg
Holgården gård Hedbäcken äga   Ick- Saknas
Holknekt gårdsnamn Hedbäcken slog   Ickholmen holme
Holknekt gårdsnamn Hedbäcken bäck   Ick-ån å
Holknektgård gård Hedbäcken äga   Ick-ån å
Hollknekts gårdsnamn Hedbäcken äga; slog   Övre Icksjön Saknas
?Holmats gårdsnamn Nedre Hedbäcken äga; slog   Norra Ickån del av Ickån
Holmåsgården gård Hedbäcksänget äga   Ickång (Jäckån) Saknas
Holperasgård gård Hedbäcksänge äga   Iduänge sloge
?Holpers gårdsnamn Hedbäcksänget äga; slog   Iduänget änge
Holpersgården gård Hedbäcksänget äga   Iduänge änge
?*Holpesljud gd? Hedbäcksänget sank mark   Igeltjärn tj.
*Hyllar- gårdsnamn /Se Hedekätte äga; åker   Igeltjärn tjärn
Håll gårdsnamn Norra Heden äga; åker o. slog   Igeltjärn tj
Håll gårdsnamn Heden Saknas   Igeltjärn tj
Håll gårdsnamn /Se Heden äga   Igeltjärne (tj.)
Håll gårdsnamn /Se Heden äga; åker   Igeltjärne Saknas
Hållams gårdsnamn Heden äga; åker   Igelänget sloge
Hållams gårdsnamn /Se Heden äga; åker   Ilbron l. Ylbron bro
Hållams gård gård Heden äga   Ilbäcken vattendrag
Hållamsgård gård Heden Saknas   Ilbäcksviken vik
Hållamsgården Saknas Heden Saknas   Illbäck vdr
Hållan fäbodställe /Se Heden Saknas   Illbäckviken vik
Hållan fäb. Heden hed   Illbäcksviken el. Ilbäcksviken vik
Hållan fäb. Heden terräng   Ilen (l. Ylen) parti av Noret
Hållans fäbodar fäb. Norra Heden äga; åker   Illerarv(et) l. ?Hillerarv(et) åker
Hållans fäbodar fäb. Norra Heden äga; slog   Illvik vik
Hållansgården gård Södra Heden äga; åker   Ingermyren odling
Hållarsgård gård Södra Heden äga; åker   Ingånger passage
*Hållarv -et ortnamn /Se Västra Heden äga; åker   Ingången passage
Hållasgård gård Östra Heden äga; åker   Inloppet passage
Hållasgård gård Heden, Östra Saknas   In(ne)-i-Rullbodsviken notvarp
Hållbus gårdsnamn »Östra grävning på Heden» äga; åker   Innerloka utdikad vattupott
Hållindor fäb. /Se Västra grävning på Heden äga; åker   Insgärdstjärn tj.
Hållsgård gård Hedgrävning äga   Inshol höjd
Hållshol del av Östra Vika Hedgrävning äga   Insmyren myr
Hållsholen gd:ar Hedgrävning äga; åker   Insmyrstjärn eller Insmyrstjärnarna tjnar
»Hållåsgård i Fudal» gård Hedgård gård   In(n)smyren l. ?Hin(n)smyren myr
Hållåsgården gård Hedgård, Hedgården äga   Innsmyrstjärnen l. Hinnsmyrtjärnen tjärn
Hållåsgården gård Hedgärde äga   Insrov l. Hinsrov vik
?Hållås Omsgård gård Hedgärde äga; åker o. slog   Int-båck höjning
*Hållbergs fäbodar Saknas Hedgärde äga; åker   Intagan f. inhägnad odling
Hållbus gårdsnamn Hedgärde äga; åker   Intagu (Intagur) slogm.
Hållen fäb. Hedgärde äga; åker   Intaguvik (Intagarvik) yngre benämning för Vålvik
Hållgård gård Hedgärde äga; åker, slog   Israelskällan källa
Hållinda fäb. Hedgärde äga; åker   Isundsviken vatten
Hållindor fäb. Hedgärde äga   Isundsön holme
Håll-Linda fäb. Hedgärde äga   Ivarsbrunn brunn
Hållindor(na) fäb. Hedgärde äga   Ivarsbrunn brunn
Hållindor fäbod /Se Hedgärde äga   Ivarshult odling
Hållindorna fäb. Hedgärde åker   Ivarsänget slogänge
?Hållmats gårdsnamn Hedgärde äga; åker, slog   Jakopbylkatjistan parti av Lång-Ätjärn (f. fiske)
Holm? [Hårn] Saknas Hedgärde äga; åker   Jeckberget l. Jekberget berg
Hållrasgård gård Södra Hedgärde åker   Jenmyren myr
Hållshol Saknas Hedkätte -n äga; åker   (Jenmyren l.) Enmyren del av Långmyren
Hållshol by /Se Hedkätte äga   Jenmyren (l. Enmyren) myr
Hålvargård gård Hedkätte äga   Jenmyren myr
Håmås (Åmås) gårdsnamn /Se Hedkätte äga   Jenmyren l. Enmyren odling
Håmåsäng Saknas Hedkätte äga   Jenmörsbäcken bäckparti
Håx gårdsnamn Hedkättgrävning äga; åker o. slog   Jenogskäld f. källa
Håx gårdsnamn /Se Hedloksgrävning äga; åker   Jenogskäld f. källa
Håx gårdsnamn /Se Hedloksgrävning äga; åker   Jenägskäld källa
Håxgård gård Hedmyren äga; slog, åker   Jenäskäld källa
Hökberg f. by Hedmyrkätte äga; slog   Jenäskälld f.d. källa
Hökberg f. by Hedningsfärd vägmärke /Se   Jerkasmyr odling
Hökberg f. by Hedningsåsarna åssträckn. /Se   Jerknissdamm myr med vattendrag
Hökberg f. by Hedsgärde äga   Jetvasslan Saknas
Hökberg f. by Hedsgärde äga   Jolbäck grävd vattenfåra
Hökberg fäb. Hedsmyren äga; åker   Jolbäcken f. hjulbäck
Hökberg fäb. Hedtäppan äga   ?Jonsarängarna f.d. slog (nu odling)
Hökberg(s) fäb. berg m. fäb. Hedåker äga; åker   Jonsarängena odling (f. sloge)
Hökeberg fäb. Norra Hedåker äga; åker, slog   Jonsaränget änge
Hökeberg fäb. Södra Hedåker äga; åker, slog   Jonsklubba(n) sand-klack (med lövskog)
Hökenberg fäb. Västra Hedåker äga; åke   Jonsmyr vik
Höndalen, se Öndalen fäb. Östra Hedåker äga; åker   Jordgrävsbro bro
Hönlindorna fäb.? Övre Hedåker äga   Jordgräftbru l. Jordgräftbro(n) bro
Igel gårdsnamn Hedåkern Saknas   Jordgrävsbäck Saknas
Igel gårdsnamn /Se Hedåkerkätte äga; slog   Jordgrävsbäck bäck
Illgärningsboda fäb. Hedänget äga; slog, myrslog   Jordgrävsbäck bäck
Illgärningsbodar fäb. Hedängsgrävning äga; åker o. slog   Jorts ägoområde
Iller (*Hiller) gårdsnamn /Se Nya Hedängsgrävning äga; åker   +Jorts muss äga
Igelsbo fäb? *Heksö holme   Jortsvägen åkerväg
Ingärdningsbod fäb. *Helgareberget berg o. gränsmärke /Se   Joskitt åkerlott
Ingärdningsbodarna fäb. *Hemdalssten gränsmärke   Jossbacke Saknas
Ingärningsbodar fäb. Hemdertjärn tjärn /Se   Jossbåck backe
??Isunda by Hemdertjärne äga; slog   Jossbåck hol
?Isunda by Hemgärde äga   Jossholmen holme
Isunda by Hemgärdet i Axi äga   Josstjärn tjärn
Isunda by Hemmest Brytjärn tjärn /Se   Josstjärnen tjärn
Isunda by Hemslog äga; slog   Jugan sjö
Isunda by Hemulberg, Norra fäbod   Jugan sjö
Isunda (by) Hemulberg, Södra fäbod   Jugan sjö
Isunda by Hemulberget berg   Jugberget l. Ljungberget berg
Isunda by Hemulberget berg   Jugen, Jugan sjö
Isunda by Hemulbäck äga; slog   Jugen sjö
Isunda by Hemulkätte äga; åker, slog   Jugen Saknas
Isunda by /Se Hemulsbergsmyren myr   +jugrödningen f.d. ängenamn (trol. = odling)
Isunda by /Se Hemulsjö fäbod   Jugån å
Isunda by /Se Hemulsjön sjö   Jugån vdr
Isunda by /Se Hemulsjö(n) sjö o. fäb.   Jugåsback höjd
Isunda by Hemulsjön sjö   Jugåsmyren myr
Isundsbyn by Hemu(l)sjön? sjö   Jäckan, se Jäckån, Ickån Saknas
Ivars gårdsnamn /Se Hemulsjön sjö   Jäckberget l. Ickberget berg
Jofs gd /Se Hemulsjön sjö   Jäckberg = Ickberg Saknas
Jongården gård Hemulsjön sjö   Jäckbjärsgrytan l. Ickbergsgrytan sänka
Jons gårdsnamn Hemulsjön sjö   Jäcksjön l. Icksjön, Norra och Södra sjöar
Jons gårdsnammn »Hemuls qwarnström» Saknas   Norra Jäcksjön en av Jäcksjöarna
Jonsbacken del av by Hemulsströmmen Saknas   Södra Icksjön l. Jäcksjön en av Icksjöarna
Jons Gammelgård gård Hemulån å   Jäckströmmen Saknas
Jonsgården gård; slog Hemulån å   Jäckvägen väg
Jonsgården gårdsnamn /Se Hemulån å   Jäckvägen Saknas
Jugan gårdsnamn /Se Hemulån å   Jäckån l. Jäckan l. Ickån å
Jugasgård gård; åker o. slog Hemulån å /Se   Jäckån Saknas
Jugengård gård Hemulån äga   Jäckängarna = Ickängena äng
Jugombyl gårdsnamn /Se Hemulån å   Jäckängsvägen väg
Jugå(n) gårdsnamn /Se Hemulån äga   Jägerlok (eller Jägellok) vsml.
Jugås gårdsnamn /Se Hemulån äga   Jägerlok tjärnpott
Jugåsgård gård; slog Hemulån slog   Jällbo Saknas
Junisgård gård Hemulån äga, slog   Jällbo(d)änget slåtteränge
Jus gårdsnamn Hemulån äga; slog   Gällboänger Saknas
Jusby by Hemulån Saknas   Gällborängen Saknas
Jämtmot gammal handelsplats /Se Hemulån å   Jällen l. ?Hjällen = Jöllen Saknas
Jämtmot beb.n. Hemulån å   Jällen (Hjällen?) plats vid Ryssån
Jänsås, (Jönsås) gårdsnamn /Se Hemulån å   Jällne = Jöllen plats vid Ryssån
Järpesbo fäb. Saknas »Vid Hemulån» slog   Jällhol moränås
Jättru gårdsnamn /Se »Vid Hemulån» äga, slog   Jälln slog
*Jöllbo, ä. form för Jällbo plats /Se Hemulänge slog   Jämtan å
Jöllbodarne försv. fäb.? Hemulänge äga, slog   Jämtan Saknas
Jöllen plats /Se Hemlänge(t) äga; slog   Jämtan å
Jönsar(v)gård gård; åker, slog Hemulänget slog   Jämtan Saknas
Jöns Gården gårdsnamn /Se Hemulänget äga   Jämtknölen myr
Jönsås, (Jänsås) gårdsnamn /Se Hemulänget äga   Jämtland åker
Jönsåsgården Saknas Hemusen sjö   Jämtmot Saknas
Kallgård gård ?Hemusgärde äga; åker   Jämtmot f. handelsplats
Kallås gårdsnamn /Se Hemusgärde äga; slog   Jämtån vdr
Kalungsarfsmyr(an) ortnamn /Se Hemusåån å   Jämtån vdr
»Kanehol», se Kånåhol gd Hemusån å   Jämtänget slogmark
?Kangård gård Hemusänget äga   Jänsåsmussen odling
Kans gårdsnamn »Hengie hempta» terräng   Järngrop dalsänka
Kans gårdsnamn »Hengie hempta» terräng   Järngrop, se Gärngrop åkerm.
Kans gårdsnamn /Se Hermanskällan f.d. källa?   +Järnänget, se Gärnänget Saknas
?Kansbol fäb. Hermasgärde äga; åker   Järpbäcken avlopp
Ka(n)sbol fäb. Hermasgärde äga   Järpesbadsviken vik
Kansbol Saknas ?Hermaskätte äga   Järpjösbo(s)näs l. Järpesbo(s)näs näs
Kansbol fäbod Herrgårdstomt äga   Järpkälla(n) k.
Kansbols fäbodar fäb. Herrgårdstomt äga   Järpjösbodtjärn tj
Kansbol fäb. /Se Herrgårdstomt äga; slog   Järplars-stenloken lok el. tjärn
Kansgård gård Herrgårdstomt äga; slog   Järpåker, Hjärpåker åkerområde
Kansgården gård; slog Herrkon- el. Herrkumberget Saknas /Se   Jästjärnen tjärn?
Kansgärde Saknas Herrängen slog   Jöll(e)n slogmark
Kaplangården Saknas Herränget äga; slog   Jöllen ställe vid Ryssån
Karls- gdnamn ?Herränget äga   Jöllne el. Jällen plats vid Ryggån
Katern gårdsnamn /Se »Hertzbergen» berg   Jöllen, Jällen plats vid Ryggån
Katrineberg= Skeriol folkhögskola /Se Herzberget, se Harkeberget berg   Jöllen, Jällen plats vid Ryggån
Katrineberg äldre namn på Skeriol Hertsberget el. Herzberget äldre namn på Harkenberget /Se   Kalkberget ängsmark
Katringården gård Hillerarvet änge   Kalberget samfält kalk- och lertag
Katringård gård; åker o. slog Hillerarvet äga; slog   Kallbro bro
Katringård -en gård; slog Hillerarvet f.d. odlad mark   Kalletjittan i. Kallekätten åkermark
Katrin-Olov gårdsnamn Hillerarvet äga; slog   Kallongshaga odling
Kelus gd /Se Hillerarvet änge   Kalungsarvet änge
Kings gårdsnamn Hillerarvsänge -t äga; slog   Kalungsarvet änge
Kings gårdsnamn Hilleränget äga; slog   Kalungsarvet sloge
Kings gårdsnamn /Se Hillerarvsänget äga /Se   Kalungsarvet sloge
Kingsgården gård Hindalen äga   Kallungshagen beteshage
Kingsgården gård Hindersgrävning åker   Kalungshagen beteshage
Kinsgården gård; slog Hindersgrävning äga, åker   Kallänget åker
Kingsås gårdsnamn /Se Hindersgrävning äga, åker   Kalvdansen, se Kåv- Saknas
Klapperheden Saknas Hinderskätte äga; åker   Kalvsta- el. Kalvstavubäck vdr
?Klars gårdsnamn Hinderstäppan äga   Kalvstavutjärn tj.
Klasen del av by Hinderstäppan äga; åker   Kalvsta- el. Kalvstavutjärn tj
Klickla = Klikten(?) fäb. /Se Hinderstäppan äga; slog   Kalvstävan källa
?Klikten fäb. Hinderstäppan äga   Kanada odlingar
Klockar gårdsnamn Hinderstäppan äga   Kanalen grävd kanal
Klockar gårdsnamn Hinderstäppan äga   Kanalen grävt nyare utlopp
Klockar gårdsnamn Hinderstäppan äga   Kanalen ångbåtskanal
Klockar gårdsnamn /Se Hinderstäppgrävning äga; slog   *Kansaven vik
*Klockaregården Saknas Hindrikashed äga; åker   Kansavan lugnvik
  Hindrikastomt äga; åker   Kansaven vik
  Hindrikeshed äga; åker   Kansaven fåra
  Hindrikshed åker, slog   Kansaveänget förr slåtteränge
  Hindån å   Kansbolsflyten myr
  Hinrikskätte äga; åker   Kansåvåholmen holme
  Hinsgärde äga   Kansänget slogänge
  Hinsgärde äga; åker   Kapriapri-tjärn tjärn
  Hinsgärde -t äga; slog   Kapriapritjärnsmyren myr
  Hinshol äga   Karlsberg Saknas
  Hinskätte äga   Karlsberget berg
  Hinskätte äga; åker   Karlsbjärs sågdammen damm
  Hinskätte åker, slog   Karlsbäcken bäck
  Hinsmyckelänge(t) äga   Karlsmyren myr
  Hinsmyren sank mark   Karlsmyr(en) slogmark
  Hinsmyrtjärnen, Norra tjärn   Karlsmyren Saknas
  Hinsmyrtjärnen, Södra tjärn   Karlsmyren Saknas
  Hinsröv vik /Se   Karlstjärn tjärn
  Hinsrov vik   Karlstjärn tj.
  Hinsäng äga; slog   Karlstjärnarna tjnar
  ?Hinsänget äga   Karlstjärnarna tjnar
  Hjort äga   Karlstjärnen tjärn
  Hjortkällgrävning äga; slog   Karlsån vattendrag
  Hjorts äga   Karlsån Saknas
  Hjorts äga   Karlsänget änge
  Hjorts äga   Karlsänget änge
  Hjorts äga; åker, slog   Karlsänget änge
  Hjjorts äga; åker   Karlsänget åker- o. ängsmark
  Hjorrtsgrävning äga   Kartnäs näs
  Hjortsgrävning äga; åker, slog   Kartnesmör l. -myren åkermark
  Hjortsgrävning äga; åker, slog   Kartnäs myr myr
  Övre Hjortsgrävning åker   Karvik(en) vatten
  Hjorts Holen äga   Karvik vatten
  Hjortskätte äga   Karvik sjö
  Hjorts åkermark /Se   Karvik Saknas
  Hjortsmus äga   Karvik tj.
  Hjorts muss åkermark /Se   Kassberget berg
  Hjortstomt äga; slog   Kassbrunnarna dalsänka
  Hjortsåker Saknas   Kassbäck biflöde
  Hjortåkern åker   Lastberg berg
  Norra Hjählsjön, se Gällsjön, Norra sjö   Kastberget berg
  Hjällbodbäcken bäck   Kastbrunnarna fördjupningar
  Hjällbodmyrarna myrar   Kastrull »notvarp»
  Hjällbodänget terräng?   Katriapritjärn namnform
  Hjärpanderstäkt äga; åker   Kavelbron bro
  Hjärpåker äga   Kelinggärd (f.d. gård o.) gärde
  Hjärpåker äga; åker   Kelings- l. Käringsön Saknas
  *Hjärteklacken berg   Kelings- l. Käringsönsudden udde
  Hjärteknäcken berg   Kersfimyr myr
  Hoforskojan koja   Kerstinbröst myrbröst (hol mellan två myrar)
  Hofsbykätte äga   Kesslågorna överfartställe
  Hogbrokätten äga; slog   Ketillok vsml
  Hoger- gärdet äga   Ketil- l. Kittellok(en) tjärn
  Hoggenmyr Saknas   Kettillok tj.
  Hoggstret äga   Kettismor skog- o. ängsmark
  *Hokemyren myr   ?Kettismo(r) skogs- och slogmark
  Hokhol äga; slog   Killingholm(en) holme
  Hoksholkätte äga; åker   Killingholm(en) holme i älv
  Hoksgärde äga   Killingsbäcken bäck
  Hokskätte äga   Killingsbäcken vdr
  Hoksåker äga   Killingönsudden udde
  Hoksänget äga; slog   Killingönsviken vik
  Hoksänget äga; slog   Kiluggen höjd
  Holanåsåker äga   Kilvarp(et) l. Killvarp(et) notvarp
  Holbrända äga   Kimminggärdet åker
  Holbacksgräving äga; åker   Kimminggärd(et) åker
  Holbäcksgrävning äga; åker   Kimminggärdsbäcken stordike (f. bäck)
  Holbäckgrävning äga; åker   Kingsas äga
  Holen äga   Kisnarvet odling
  Holen åker o. slog   Kisnarvet odl. myr
  Holen åker   +Kisnarvsänget f.d. taxslog
  Holen äga; slog   Kistimör myr
  Holen äga; slog, åker   ?Kistnarvet skogsodling
  Holen äga; slog   Kittan åkermark
  Holen åker   Klibbisvik vik
  Holen åker   Kliktbacke sandhöjd
  Holen höjd   Kliktbacken hedmark
  Norra Holen åker   Klikten berg
  Södra Holen äga; åker   Klikten berg
  Västra Holen äga; åker   Klikten l. Oxbergsklikten berg
  Östra Holen äga; åker   Klikten berg
  Holgrävning äga   Klikthed = Klitthed Saknas
  Holgrävning äga; åker   Kliktheden hedmark
  Holgrävning äga; åker   Klimustjärn Saknas
  Holgärdet äga   Klittbackarna sandhöjd(er)
  Holgärde äga   Klitten (l. Klikten) bergsknalle
  Holgärde -t äga; åker   Klitten klint
  Holgärde äga; åker   Klitten = Klikten fäb. Saknas
  Holgärdet öppning i skogsområde   Klitthed Saknas
  Holgärde äga; åker, slog   Klittvägen väg
  Holgärde äga   Klivmjös-tjärn tjärn
  Holgärdsgrävning äga; åker   Klockarmyr myr
  Holhägnen äga   Klockarmyr åker
  Holhägnen äga   Klubbholm(en) holme
  Holhägnen terräng /Se   Klubbholmen del av holme
  Holknektsgrävning äga   Klubbholmen holme
  Holknekttomt äga; slog   Klummenmyr myr
  Holknektåker äga; åker o. slog   Klummenmyr myr
  ?Holkätte äga   Klyvi- (l. Klövje)bäck Saknas
  Holkätte åker   Klyvtjärn eller Klyvstjärn tj
  Holmen terräng?   Klyvstjärn tj.
  Holmen äga   Klyvstjärnberg berg
  Holmen äga; slog   Klyvstjärnbäcken vdr
  Holmen äga   Klårbäck bäck
  Holmen äga   Klädbäck vdr
  Holmen slog   Klövjevägen väg
  Holmen äga; åker, slog   Knagg lövladen plats vid väg
  Holmen äga; slog   Knagglövladen f. lövlada
  Holmen äga; slog   Knaggnäs ställe
  Holmen äga; slog   Knaggnäs åker
  Holmen äga   Knapelbacke f.d. landsvägsbacke
  Holmen äga; slog   Knappen udde o. »notvarp»
  Stora Holmen äga; slog   Knarrnäs näs
  Holmen sloge /Se   Knarrnäsviken vik
  Holmtjärn tjärn   Knasmosseberget berg
  Holmyren äga   Knasmuså-berget berg
  Holsåkern Saknas   Knasmusåheden skogsmark
  Hornmyrskällan källa?   Knasmusåmyrarna myrar
  Holmås äga   Knasmyren myr
  Holmåskätte äga   Knausknölen myrtrakt
  Holmåsåker äga   Knausknölen myrtrakt
  *Holmängen, se Homängen ängsmark   Knausås ås
  Holmänget äga; slog   Knausås ås
  Holofsmyren äga   Knausåsen bergås
  Holpersgrävning äga; åker   Knektåsen berg
  Holåker äga   Knikthatten f. åker
  Holåker äga; åker   Kniplok åker
  Holåker äga; åker, slog   Kniplok vattensamling
  Holåker äga; åker, slog   +Övre Kniplok - se Yfst Knäjplok Saknas
  Holåker äga, åker   Knojs- l. Knutsmyren del av änge
  Holåker åker, slog   Knoyl åsbrink
  Holåker äga   Knul Saknas
  Holåker äga   Knul sandhöjd
  ?Holåker äga   Knul bergknalle
  Holåker äga   ?Knul höjd
  Holåker äga   Knuperäng slåtteränge
  Holåker kålkätte äga   Knuperängsåkern åker
  Holåkersgrävning äga   Knuppfljot myr
  Holänge -n äga   Knutsdal f.d. bebyggd plats (nu åker)
  Holänget äga   Knutsta notvarp
  Holänget äga; åker   ?Knylen, Stora och Lilla höjder
  Homängen ängsmark   Knysselbäck vdr
  *Horbäcken bäck /Se   Knysslan sandvall
  Hornsbykätte äga   Knysslan Saknas
  Hornmyren äga; slog   Knåjl sandås-udde
  Hornmyren äga   Knåskitt f. åker
  Hornsnäs udde   Knåskittbäcken bäck
  Hornsnäs näs /Se   Knäckemyren myr
  Hospitalet äga; slog   Knäckemyren Saknas
  Hovgärde äga; slog   Knäjplok vsml
  Hoxtomt äga; slog   Knäjplok åkerkil
  Hoxtomt äga; slog   Knäjplok åker
  Hoxtomt äga; slog   Yfst Knäjplok åker
  Hoxänge(t) äga   Knätten, se Knektfåsen berg
  Hu.mo.siön, se Hemulsjön sjö   Knätten berg
  Hugergärdet äga   Knätten berg
  ?Hulars äga; slog   Knätten höjd
  Hullusmyren äga; slog   Knättjemyren myr
  Hullåvasmyren äga   Knöjldejkan myr
  Huluberg ås   Knöl Saknas
  Huluberg Saknas   Knölarna = St. och L. Knölen Saknas
  Humbelnäs äga   Knölen, Stora o. Lilla Saknas
  Hummelgård äga   Kolugnsviken Saknas
  Hummelgård äga   Kolåhol ås
  Hummelgård äga   Koppen odling
  Hummelgård äga; slog   Korsbacken åker
  Hummelgård äga; slog   Korsholmarna holmar
  Hummelgård äga; slog   Korskällan råmärke (källa)
  Hummelgård äga   Korskälla väg
  Hummelgård äga; slog   Korskälla (Korskälde) källa och råmärke
  Hummelgård äga   Korskällan källa
  Hummelgård äga   Korskälla myr och bäck
  Hummelgärde äga   Korskällan myr
  Hummelnäsänge äga   Korsmyren f. slogmyr
  Hummelänget äga; slog   Kors(s)tensberget berg
  Hum(å)änget Saknas   Korstensvarpet notvarp
  Hundkätte äga; åker   Korsån? å
  Hundröven vattenparti /Se   Korsån Saknas
  Hundröven åkermark /Se   Korsån åparti
  Husgärde äga   Korsån åparti
  Husgärde äga   Kox namn för kvarnholarna
  Husgärde äga   Kox namn för kvarnholarna
  Husgärde äga   Kraungsnkräckan f. anordning för mjärdfiske
  Husgärde äga; åker   Kraungsnudd udde
  Husgärde äga; åker, slog   Kraungsnvik vik
  Husgärde äga; åker, slog   Kraungsnvik vik
  Husgärde äga; åker, slog   Kringeltjärn tj.
  Husgärde -t äga, åker   Kringlan sloge
  ?Husgärd(s)myr äga   Kringlan deltaland
  Husklitten höjd   Kringla l. Kringlan parti av tjärn
  Huskällkätte äga; slog   Kringlugflyt myr
  Huskällkätte äga; slog   Kringlugknalle bergshöjd
  Huskätte äga   Kringlugtjärn Saknas
  Husmyren sank mark   Kringlutjärn tjärn
  Husåker äga   Kristusbrott älvbrink
  Husåker äga; åker, slog, ostyckad jord   Krogholm(e) f. holme
  Husåker äga; åker o. slog   Krokbacken backe
  Husåker äga; åker   Kroken betesmark
  Husåker äga; åker, slog   Kroksbäcken vdr
  Husåker äga; åker, slog   Krokskätte åker
  Husåker äga; åker, slog   Kroksudd(en) udde
  Husåker äga; åker   Kroksvik vik
  Husåker äga; slog   Kroksvik vik
  Husåker äga; åker, slog   Kroksvik vik
  Husåker äga; åker   Kroktjärn tjärn
  Husåker äga   Kroktjärn tj
  Husåker äga   Kroktjärn tj.
  Husåker äga   Kroktjärn tj
  Husåker äga   Kroktjärn tj
  Husåker äga   Kroktjärn tj.
  Husåkerskätte äga; slog, ostyckad jord   Kroktjärnen tjärn
  Husänget äga   Kroktjärnen tjärn
  Husänget äga; åker, o. slog   Kronsågbron bro
  Husänget äga; slog   Kronsågdammen f. sågdamm
  Husängskättan äga   Kronsågen såg
  Husängskätte äga; slog   Kropp myren myr
  Husängsmyren äga   Kropptjärn tj.
  Huvalänge äga   Kropptjärn tj
  *Huvaklätten berg   Kropptjärnen tjärn
  *Huvudet berg   Kropptjärnen tjärn
  Huvudänge äga   Kropptjärne tj.
  *Hvella bäck sten råmärke   Kroppåsmyren myr
  *Hwltte-lÿtten slog   Kroppåstjärn tj
  Hyftlader äga   Kroppåstjärnen tjärn
  Hyggstret äga   Kroppåstjärnen tjärn
  Hyggstret äga; slog   Krossudden udde
  Hyggstret avverkningsplats /Se   Krossur näsparti
  Hylen äga   Krossvik (slog)
  Hyttbäcken bäck   Krotjen ängsmark
  Hyttgärde äga; åker   Krubbholen odling
  Hyttgärde äga; åker   Krubbholsback höjd
  Hyttholen äga; åker   Krubbholagatan Saknas
  Hytthol -en äga   Krubbåsgatan väg
  Hyttholen äga   Kryddtjärn Saknas
  Hytthol(en) äga   Kryddtjärnen tjärn
  Hytthol -en äga   Krytjärn tjärn
  Hyttholskätte äga; åker, slog   Krytjärn tj.
  Hålanstomt äga; åker o. slog   Krytjärnbäck bäck
  Hålbacken äga; slog   Kråkbackarna Saknas
  Hålbrända äga   Kråkbackarna Saknas
  *Hålla berg   Kråkbacken gårdsnamn
  Hållams äga; slog   Kråkbackarna skogshöjd(er)
  Hållamsåker äga; åker   Kråkbacke backe
  Hållandersgärde äga; åker   Kråkberg = Kråkberget Saknas
  Hållanderskätte äga; slog   Kråkberget berg
  Hållanderskätte äga; åker   Kråkberget »krigsplats»
  Hållans fäbod fäbod   Kråkberget krigsplats
  *Hållarnäs gårdar   Kråkbergsnoret vattenförbindelse
  Hållarnäs äga; åker, slog   Kråkbjärsomen l. -holmen Saknas
  Hållarnäs äga; slog, åker   Kråkbergsviken inlopp
  +Hållarnäs åker o slogmark /Se   Kråkdalvägen del av väg
  Hållasgrävning äga; åker o. slog   Kråkholen hol med gårdar
  Hållasgärde äga   Kråkholen gårdplats
  Hållasgärde äga   Kråkkitt åker
  Hållaskätte slog   Kråkkitten Saknas
  Hållaskätte äga   Kråkkittudden udde
  Hållaskätte äga   Kråkkvarnarna kvarndamm
  Hållaskätte äga   Kråkkättmyr åker
  Hållasmyren äga   Kråklok åker
  Hållastomt äga   Kråklok åkermark och dygruva
  Hållbacken äga   Kråklokgrömingen odling
  Hållbodskätte äga   Kråkmatsgård äga (nu igenvuxen)
  Hållbrända äga   Kråkma(t)sholmen skogsholme
  Hållbrändsgrävning äga   Kråkmyren myr
  Hållbrändan skogsmark   Kråktjärne tj.
  Hållbuskätte äga   Kråkvrån ägoområde
  Hållbäcken bäck   Kråkvägskälet vägskäl
  Hållbäcken bäck   Kråkåker äga
  Hålldammen damm   Kråkålyckan Saknas
  Hållfallet fall (änge)   Kråkänget änge
  Hållgärde slog, åker   Kråkänget f.d. änge
  Hållbustomt äga; slog   Krångdalsviken vik
  ?Hållkvarnrönning äga   Krångdalsån vattendrag
  Hållkyan äga   Krångdalsån å
  Hållkätte äga; åker, slog   Krångdalsån Saknas
  Hållkätte åker, slog   Krångdalssjön Saknas
  Hållmåsåker äga   Krångholm(e) holme
  Håll-Persmyren sank mark   Krångholmen holme
  Hållshol höjd?   Krångholmen holme?
  Hållvik vik   Krångkvarn f.d. skvaltkvarn (och kvarndamm)
  Hållån å   Krångkvarndammen damm
  Hållåsänget sankmark   Krångnilsbrot backe
  Håll Nils (hed) sved äga, åkerjord   Krångvik vik
  Hållnisskätte -n äga; slog   Kräckelbäcken bäck
  Hållnisshed äga   Kräckelbäcken Saknas
  Hållnäs äga; slog   Kräckelbäcken bäck
  Hållovsänget äga; åker o. slog   Kräkelbäcken bifl.
  Hållperskränkan fiskeanläggning /Se   Kräckelbäcken bäck
  Hållperskränkan bryggliknande anordning   Kräckelbäcken Saknas
  Hållrasgärde äga   Kräggan å?
  Hållrasgärde äga; slog   Kräggan Saknas
  ?Hållraskätte äga   Kräggberget berg
  Hållsgärde äga   Kräggen = Kräggån Saknas
  Hållshol äga; slog   Kräggvik vik
  Hållshol äga   Kräggån å
  Hållshol äga   Kräggån vattendrag
  Hållsholmen äga; slog   Kräggån å
  Hållskätte äga   Kräggån å
  Hållskätte åker, slog   Kröka(n) trakt
  Hålltäkt äga; slog   Krökan krök
  »Hålltäkt i Björnarv» äga; slog   Krökan åker
  Hållvik äga; slog   Krökbåck höjd
  Hållåker äga; slog   Kulderåsen berg
  Hållåker slog   Kulderåsen berg
  Hållåker äga   Kulderåsen bergkulle
  Hållåker äga   Kullsfliot l. Kullsflyten myr
  Hållån äga; slog   Kullsflioten myr
  Hållån å /Se   Kulågärd åker
  Hållån å /Se   Kulågärdsbäcken vdr
  Hållåsbrändan äga; åker   Kumbelbrot backe
  Hållås gammelgård äga; åker o. slog   Kumbelkällan k.
  Hållåsgrävning äga; slog   Kumbelkäld källa
  Gamla Hållåsgårdstomt äga; slog   Kumbelsvad myrdrag
  Hållåsgärde åker, slog   Kummelbrott strandparti
  Hållåsholen el. Hållåsholm slog   Kunungsgrav däld
  Hållåsholm äga   Kuppan odling
  Hållåsholm slog   Kuppen änge
  Hållåsholm äga; slog   ?Kuppen Saknas
  Hållåsholm äga; slog   Kuppnäs udde
  *Hållåsholmarna holmar?   Kurudypel parti av Simusnor
  Hållåsholmen äga   Kurudypel parti av simusnor
  Hållåsholme(n) äga; slog   Kurudypel Saknas
  Hållåsholmen äga; slog   Kurudypel Saknas
  Hållås- el Ollosholmen Saknas   Kurutjärn tj.
  Hållåskätte -n äga; slog   Kurutjärn tj.
  Hållåstomt äga   Kurutjärnberg höjd
  Hållåsåker äga   Kurutjärnberget berg
  Hållåsåker äga   Kurutjärnmyr myr
  Hållåsåker äga; åker, slog   Kurutjärnsberg = Kurutjärnberg Saknas
  ?Hållå(v)sholme äga   Kurutjärnsberget Saknas
  Hållänget äga   Kusmyr åker
  Hållänget äga   Kuttspegel sovhol
  Hålmåsåker äga   Kuttspegel (eg. -spegle) tjärn
  Håltäkt äga; slog   Kuttspegel tjärn
  Hålåbacken äga; åker   Kytåflyt tjärn (med omgivande myr)
  Hålåbacke -n äga; slog   Kutåfljot tj.
  Hålåbacksänget skogsmark   Kutåflyt myr
  Södra Hålåbäck äga; slog, taxslog   Kutåflytbäcken bäck
  Håmåsäng lokalitet   Kutåflytbäcken eller Kutåflytsbäcken vdr
  Håmåsänge äga; åker   Kviddtjärn tj
  Håmåsänge äga   Kuverdiken myr
  Håmåsänge äga   Kuverfall ängssloge
  Håmåsänge äga   Kuverkuttholmen holme
  Håmåsänge äga   Kuvå notvarp-ställe
  Håmängen äga   Kvarnaränget änge
  Hånkkätte äga; slog   Kvarnaränget änge
  Hånkkätte äga; slog   Kvarnbacken backe
  Hånåfljot sank mark   Kvarnbäcken bäck
  Hånåfljotstjärnen tjärn   ?Kvarnbäcken bäck
  Hånåknä äga; åker, slog   Kvarnbäcken bäck
  Hånåknä äga?   Kvarndiken myrhals
  Hård gårdsnamn /Se   Kvarngärdet åker
  Hårkråkkätte äga   Kvarnholen -hola höjd (förr obebyggd)
  Hårtapp -en äga; åker   Kvarnholsgatan väg
  Hårtappen åker   Kvarnkittbäck variantnamn på Båsbäck
  Hårtappen äga   Kvarnkittglyp ravin
  Hårtapp grävning äga   Kvarnkittvik vik
  Hårtappgrävning äga; åker   Kvarnkätte äga (odling?)
  Hårtappgrävning äga; åker   Kvarnsveden inäga
  Håråker äga   Kvarntjärn tjärn
  Hårånilsänge äga; slog   Kvarntjärn tj.
  Håränget äga; slog   Kvarntjärn = Kvarntj. Saknas
  Håränget äga; slog   Kvarntjärn tj.
  Håvaänge slog   Kvarntjärn tj.
  Håven äga; slog   Kvarntjärn tj.
  ?Håvåker äga; åker   Kvänn-tjärn tjärn
  Håxbacke Saknas   Kvarntjärne(n) tj.
  Häbbgärde äga   Kvarnviken vik
  »Häggen» rullstensås   Kvarnviken vik
  Hägg gärde äga   Kvarnviken vik
  Hägn terräng /Se   Kvarnvägen väg
  Hägn terräng /Se   Kvarnvägskälet vägskäl
  Hägnad äga; åker, slog   Kvarnänget slog
  Hägnad äga; åker, slog   Kvarnängstjärn tj.
  Hägnad, Hägnaden slog   Kvisslaränget änge
  ?Hägnaden äga   Kväisler-änget ängsdrag
  Hägnad(en) äga   Kväjsleränget ängsmark
  Hägnad(en) äga   Kvisslen älvgren
  Hägnadkätte äga; åker   Kvisslen del av Österdalälven
  Hägnan äga; slog   Kväjslen l. Kvi(s)slen älvgren
  Hägnen slogmark   Kvistrull o. Kastrull »notvarp»
  Hägnen äga; åker, slog   Kväglan vdr
  Hägnen äga; åker, slog   Kvällsbäck del av vdr
  Hägnen äga   Kvännbäck vdr
  ?Hägn(en) äga   (Kvännbäck l.) Kvarnbäcken bäck
  Hägnen äga   Kvännbäcken bäckars förenade flöde
  Hägnen äga   Kvännbäcken bkn
  ?Hägnen äga   Kvännbäcken bäck
  Hägn -en äga   Kvännbäcksheden skogsmark
  ?Hägn(en) äga   Kvännbäckskitt åker
  Hägnen äga; åker, slog   Kvänningstjärnen tj
  Hägn(en) Saknas   Kvännkitte åker
  Hägnen terräng /Se   Kvännloken pdling
  ?Hägnenkätte äga   Kvännmyren myr
  Hägnet odling   Kvännviken vik
  Hällbacke äga   Kvännänget f. sloge
  Hällbacke -n äga   Kvännänget änge (odling?)
  Hällbergsgrävning äga; åker, slog   Kvännängsbäck stycke av bäck
  Hällbergsänge -t äga; slog   Kvännängskällan källa
  Hällbergsänget äga   Kybacken fäplats
  Hällbergsänget äga; slog   Kygatan fäväg
  Hällbergsänget äga   Kyorna trakt
  Hällbergsänget äga   Kyrbärsmyren myr
  Hällbergsänge(t) äga; slog   Kyrdöden Saknas
  Hällbergsängskätte äga; slog   Kyrgatan f. nötgata
  Hällbäcken äga; slog   Kyrkvägen oxbergsom backe
  Hällbäckänget äga   Kyrkvägen, se (Gamla) Kyrkvägen Saknas
  Hällgärde åker   Kyån? del av å
  Hällhagen äga   Kåld - l. kallvik vik
  Hällkätte äga   Kålkittvik vik
  Hällkätte åker, slog   Kålkätte åker
  Hällkätte åker, slog   Kålvikbäcken bäck
  Hällmyren myr   Kålviken vik
  Hällmyren sank mark   Kålvikholmen holme
  Hällmyren sank mark   Kålviksbäcken vdr
  Hällnåskätte äga; slog   Kålänget sloge
  ?Hällskaterönning äga   Kånå(ho)lsmyren odling
  Hällänget äga   Kånåkäld källa
  Hällänget äga   Kånålsmyren odlad myr
  Hällänget äga; slog   Kånånor parti av Noret
  Hällänget äga; slog   Kånånor Saknas
  Hällänget äga   Kånåsjön sjö
  Hängänge(t) äga; slog   Kånåsjön sjö
  *Häradstjern tjärn /Se   Kånåsjön Saknas
  Häragärde äga   Kånåverken f.d. fisk-verke
  Häragärde äga   Kårdansen skogstrakt
  Häragärde äga   +Käftbäcken vdr
  Häragärde äga   Käften tjärn
  Härakittviken Saknas   Käften tj
  Härakätte äga   Käften tj.
  Härakätte äga   Käftkitt åker
  Härakätte äga   Käftkitt del av backe
  Härakättvik äga   Käftkitt backe
  Häramungshol (Har-) Saknas   Käld- l. Källbäcken bäck
  Häraänge äga   Käldbäck(en) vdr
  Härbacken äga   Käldmor skogsmark
  Härbacken äga   Källaven invik
  Härbackviken vik   Källdmyr myr
  Härbergsbacke äga   Käldvik mynningsvik
  Härbergstomt äga   Käldänget änge
  Härbergskätte åker, slog   Kälen vägsträcka
  Härbergstomt slog   Källarbacktjärn tj
  Härbergstomt äga   Källarbacktjärnen tjärn
  Härbrekätte äga; slog   Källbäcken biflöde
  Härbrestomt slog   Källbäcksaven vik
  Härbäcken äga   Källbäckskätten åker
  Häringgärde äga   Källdaren drag
  Härkämäck höjd   Källdbäcken bäck
  Härkätte äga   Käldbäcksaven vik
  Häråd -et äga   Källvik(en) vik
  Häråd äga   Källviken vik
  Härågärde äga; åker, slog   Källåsen ås
  Härågärde äga; slog   Källåsen ås
  Härågärde åker, slog   Källåsen berg
  Härågärde åker, slog   Kämuskällan f.d. källa
  Härågärdet äga; åker, slog   ?Kängs-gata(n) gata
  Häråker äga   Käringbrändan sumpmark
  Häråker äga   Käringön holme
  Häråker äga   Käringön holme
  Häråker äga   Käringö(n) holme
  Häränget äga; åker   Kärleksstigen f.d. promenadstig
  Häränget äga; slog   Kärngärdet åker
  Häränget äga; åker, slog   Kärngärd(e)smjågen l. -mjälgen sandbrink
  Häränge -t äga   Käsen åker
  Häränget äga   Käsen parti av Ulvsjövattnen
  Häränget äga; slog   Käsen Saknas
  Häränget äga   Käsen sumpig mark
  Hässingen, Stora sjö   Käsen vatten
  Hästberg äga   Käsen del av sjö
  Hästbergskätte äga   Käs-gatan gata
  Hästbergskätte äga   Käsgatan väg
  Hästbergskätte äga; åker   Kässelvarp notvarp
  *Hästbergssten gränsmärke   Kätten Saknas
  Hästbäckskätte äga   Kätten (åt) Kuver-Karin åker
  Hästfloten sank mark   Kätten nedan Mussen äga
  Hästfloten sank mark   Kättingåsen berg
  Hästhagen äga; åker, slog   Kättlo myr
  Hästhagen åker, slog   Kättlomyren Saknas
  Hästhagen äga; åker   Kättloskvallret stenskvaller
  Hästhagen äga; åker   Kölardalen dal
  Hästhagen äga   Kölardalen dal
  Hästhagen äga   Kölardalsåsen ås
  Hästhagen äga   Kölardalsåsen Saknas
  Hästhagen åker   Köldalen dalgång
  Hästhagen äga; åker, slog   Köldalsberget berg
  Hästhagen åker   Köldalshållan Saknas
  Hästhagen Saknas   Köldalsåsen, se Köldalsberget berg
  Hästhagen äga?   Köldalsåsen ås
  Hästhagen äga   Köldalsåsen ås
  Hästhagloken äga; slog   Köldalsåsen ås
  Hästkällkätte äga; slog   Kölen myrslog-marker
  Hästkätte äga   Kölen myr
  Hästkätte äga; slog   Költjärnan tjärn
  Hästmyren myr   Költjärnen tjärn
  Hästskallen tjärn /Se   Kölådalen dal
  Hästskallen terräng   Kölådalen Saknas
  Hästskoholmen holme   Kölådalsberget, se Köldalsberget berg
  Hästskotjärnen tjärn   Kölådalsberget = Köldalsåsen Saknas
  Hästtjärnen tjärn   Kölådalsån å
  Hättvasseln vattendrag /Se   Köldådalsån = Kölån Saknas
  Hättvasselån å   Kölokrok krök
  Hättvasselån å   Kölån å
  Hättvasslan å   Kölån å
  Hättvassleån å   Kölån å
  *Hävaröset gränsmärke   Kölån å
  Högbacke äga   Kölån Saknas
  Högbacken äga   Kölån Saknas
  Högbacke(n) äga; åker, slog   Kölånäs näs (större landparti)
  Högbackgrävning äga; åker o. slog   Kölåosen del av å
  Högbackrönning äga; slog   Kölåsen = Köldalsåsen Saknas
  Högbackåker äga   Kölåstupen stup
  Högbrokätten äga; slog   Köpmanholmen holme
  Högbrokätten äga   Köpmanholmen holme
  Högbäckröning äga   Körrättmyren myr
  Högbärsänget äga   Köttmyrtjärn tj
  *Högelen berg   Laduasken änge
  Högeränget äga   Ladugärd åker
  Hög fljot höjd   Ladusved äga
  Högflyt myrlandskap   Lallänget änge
  Höggstret äga   Lamor skog
  Höggstret äga   Lamorbäcken bäck
  Höggstret äga   Lamor-Nyängen äga
  Höggstret äga   Södra landdiket dike
  Höggstret äga   Landledaråsarna ås
  Höggstret slog   Landledaråsarna ås
  Höggstret äga; slog   Landledaråsen, se Landeleåsen ås
  Höggstret äga; slog   Land(e)leåsarna bergåsar
  Höggstret äga; slog   Landserharn stenhar
  Höggärdsängen äga   Landserviken vik
  Södra Höggärd äga   Lapplok lok
  Höggärde åker, slog   Larsdikarna myr- och ängsmarker
  Norra Höggärde äga   Larsdikarna småmyrar
  Norra Höggärde äga; åker, slog   La(r)shed åker (förr gård)
  Södra Höggärde äga   Larsholm(e) Saknas
  Södra Höggärde äga; åker, slog   Larsholmen holme
  Höggärdgrävning äga; slog   Larsholmen h.
  Höggärdsänge -t äga   Larskvarn f.d. skvaltkvarn (och kvarndamm)
  Höggärdänget äga; slog   Larspelen del av Pelen
  Höggärdsänget slog   Larstjärn tjärn
  Höggärdsänget äga   Larstjärn Saknas
  Högharen udde /Se   Larstjärnsbäcken bäck
  Höghol Saknas   Larstjärnbäcken vdr
  Höghol skogsmark   Larstjärnbäcken Saknas
  Höghol höjd   Larstjärnån Saknas
  Höghåsen berg o. triangelpunkt   Larstjärnån vdr
  Högkölen = Högflyt Saknas   Larstjärnån å
  Högstemyren myr /Se   Lassis-gata(n) gata
  Högstamyren myr /Se   Latrod myr (f. slåtter)
  Högtidsmyren sank mark   Latrodsbron gammal kavelbro
  Högtjärnen tjärn   Latrodskällan vattupott
  *Högåsen, se *Oxeråsberget Saknas   Laxgropsbäcken vdr
  Högåsen berg   Lavasdammen (fin murad) damm
  Högåsen ås   Lavasdammen d.
  Högåsen ås   Lavasdammen damm
  Högåsänget äga   Laxholmen deltaholme
  Högängsgrävning äga; åker   Laxsjöknoppen berg
  Högärde äga   Laxsjöknoppen råvinkel-punkt
  Högärde äga; åker   Legranäs åker
  Högärde äga; åker   Legranäs å
  ?Högärdsängarna ägomark   Legranäs näs
  »Höjden tjärn?   Legranäsbäcken bäck
  Hökberg berg   Legranäsudden udde
  Hökölkätte äga   Legranäsvik utloppsvik
  Hökberget fäbod   Legranäsviken vik
  Hökberget berg   Lej- l. Lintjärn tj.
  Hökenänget sank mark   Lekepers rod änge
  Hölänget äga   Leke(r)-Pers rod änge
  Hömyren äga   Leksberg Saknas
  Hörndalen äga; slog   Leksberg bg
  ?Hörndalen äga   Leksberget berg
  Hörndalen äga   Leksberget Saknas
  Hörndalen äga   Leksbäcken vdr
  Hövgärde äga; slog   Leksbäck Saknas
  Ickan slog   Leksbäcksänget änge
  Ick-berget berg   Leksmyren myr
  Ickberget berg   Leksmyren myr
  Ickbodar slog   Leksmyren myr
  +Icke stock spång? /Se   Leksmyrstjärn tjärn
  Ickberget berg   Leksmyrstjärn tj.
  Ickbergsänget terräng   Leksmyrstjärnen tj.
  Ickmyren sankmark   Leran åker
  Ickmyren myr   Lerbäck(en) parti av Djupgravsbäcken
  Ickmyren sankmark   Lergranäs Saknas
  Ickrönning äga   Lertjärn tj
  *Icksjögrytan gränsmärke   Lervik vik
  Icksjön sjö   Lervik vik
  Icksjön, N. sjö /Se   Lervikbäcken bäck
  Icksjön sjö   Lerviknäs näs
  Icksjön sjö   Lervik(s)bäck vdr
  Icksjön sjö   Lera(n) åker
  Icksjön sjö   Levsberg Saknas
  *Icksjörör gränsmärke   Lill-Avtjärn Saknas
  Icksjöröset Saknas   Lilla Avtjärn Saknas
  Ickån å   Lilla Björntjärn Saknas
  Ickån å   Lilla Björnåsen, se Björnåsen Saknas
  Ickån å   Lilla Buderön Saknas
  Ickån å   Lilla Gulukätte Saknas
  Ickån å   +Lilla Holhägnen Saknas
  Ickån å /Se   Lilla Knylen höjd
  Ickån å   Lilla Sextjärn Saknas
  Ickån å   Lilla Skurulok skurulokar
  »Vid Ickån» slog   Lilla Svarttjärn tj.
  Ickån slog   Lill(a) Vallbäcken en av Vasslarna
  Ickån å   Lilla Vånslösan åker
  Ickån å   *Lillberg berg
  Ickån å   *Lillberg berg
  Ickån å   Lillberg Saknas
  Ickån å   *Lilberg berg
  Ickån å   Lillbjuset sjö
  Ickån å   Lill-Björntjärn Saknas
  Ickån å /Se   Lillbjös Saknas
  Ickån å /Se   Lillbrotjärn tjärn
  Ickå sjön sjö   Lillbrotjärn Saknas
  Ickängen slog   Lillbrotjärn Saknas
  Ickänget slog   Lillbrotjärn Saknas
  Ickänget äga   Lillbrottet myrbrott
  Ickänget slog, myrslog   Lillflyt Saknas
  Ickänget slog   Lillgatan bygata
  Ickängsrönning äga   Lill-Getjärnen en av Gäddtjärnarna
  ?Ideränge bakeda   Lill-Gäddtjärn, se Gäddtjärn Saknas
  Igeltjärnarna tjärnar   Lillgärd(et) åker
  Igeltjärne Saknas   Lillgärd åker
  Igeltjärnen tjärn   Lillgärdsbäck vdr
  Igeltjärnen tjärn /Se   Lillgärdsbäcken bäck
  Igeltjärnsmyrarna myrar   Lillgärdsvik vik
  Ilbäcken bäck   Lillhedsvägen väg
  Ilbäcken bäck   Lillhelvetet inskärning i brink
  Ilbäcksviken vik   Lillholm holme
  »Iling fäbo-väg», se Ingärdsbovägen väg   Lillholmarna holmar
  *Illerarvet slog   Lillholm(e) holmar
  Ilerarvsängen slog   Lillholm(e) h.
  Illerarvsänget änge   Lilljugan parti av Jugan
  Illerarvsänget slog   Lilljugan (sjöparti)
  Illeränget slog   Lilljugen Saknas
  ?Imorggärde äga   Lillkittvik vik
  Indan slog   Lillkvisseln lugnvatten
  Indan slog   Lillkättviken vik
  Indan myrslog, slog   Lill-Lövtjärn Saknas
  Indan å /Se   Lillpu slogänge
  Inderstäppan åker   Lillpu-bäcken bäck
  Indkrok änge och krök av Indån   Lillpu-tjärn tjärn
  Indnässjöarna sjö /Se   Lillsexan å
  Indorbrot äga   Lillsjön Saknas
  Indoänget äga   Lillsjön sjöparti
  Indsjön Saknas   Lillsjön parti av Oxbergssjön
  Indsjön sjö   Lillsvop(en) notvarp
  Indsjön sjö /Se   Lillsågtjärn en av Lilltjärnarna
  Indsjön sjö /Se   Lill- l. Lisstjärn tjärn
  Indsjösildret lugnvatten   Lilltjärn tj
  Indströmmen å /Se   Lilltjärn tj
  Indån å   Lilltjärn Saknas
  Indån å   Lilltjärnbäcken bäck
  Indån å /Se   Lilltjärne tj.
  Indån å   Lilltranulok vsml.
  Indån å /Se   Lill-Trälbjäs »knäppa»
  Indån å /Se   Lillvik(en) vik
  *Ingekerra hedha Saknas   Lillåsen ås
  Ingerfängs äga   Lillåsen ås
  Ingermyr myrslog   Lillåsen berg
  Ingermyren äga   Lillåsen berg
  Ingermyren myrslog   Lillåsmyren myr
  Ingernänget äga   Lillö = Lillön Saknas
  Ingersänge äga   Lillön holme
  Ingersänge -t äga   Lillön en av Lillholmarna
  Ingersänge slog   +Limarbäcken bäck
  Ingeränge -t slog, myrslog   Limarvsmyr åkermark
  Ingesänget slog   Limasmyren åker
  ?Ingersänke äga   Läjmgärd l. Limgärdet åkergärde
  Ingertäppan äga   Linda(n) åker
  Ingeråker äga   Lindan åker
  Ingeråker äga   Lindan odling
  Lilla Ingeråker äga   Lindan åker
  Stora Ingeråker äga   Lindasjön Saknas
  Ingeränget slog   Lindaån Saknas
  Ingesänge äga   Lindbron bro
  Ingeränge(t) äga   Lindbäcken bäck
  *Inghedssjön, se Jugen sjö   Lind-Garsjön sjö(ar)
  Ingvaldsved slåttermark?   Lind-Garsjön Saknas
  Ingänget äga   Lindkitten odling
  Ingärdsbodar, se Illgärningsbodar Saknas   Lindruklitt Saknas
  Ingärdsbovägen väg   Lindsjön Saknas
  Inlöpet älvmynning /Se   Lindsjön l. Lind - Garsjön sjöar
  Innermyrsänget äga   Lindån del av å
  Insäng slog   Lindån vdr
  Intagan terräng   Lindänget änge
  Intback höjd   Lindängsbäck partinn av v-drag
  Israelsänge slog   Lingrovike(en) vatten (i en rad av sjöar)
  Israelsänge äga   Lingrovik Saknas
  Israelsänget slog   Lingrovik sjö
  Iståker åker, slog   Linkällkätte »kätte»
  Iståker äga   Linmyren (myr med mosstag)
  Iståker åker o. slog   Lintjärn tjärn
  Iståkersgrävning åker o. slog   Lajtjärn tj
  Iståkerskätte åker o. slog   Lajtjärn tj
  Isunda Bingen äga   Lajtjärn vatten
  Isundafjärden del av Siljan   Lajtjärn(arna) tjärn
  Isundaholmen Saknas   Lintjörn Saknas
  Isundaholmen holme   Lintjörn Saknas
  Isundsberget berg   Lintjärn tj.
  Isundsberget berg   Lintjärne tj.
  Isundsholmarna holmar   Lintjärnen tj.
  Isundsholmarna holmar /Se   Lintjärnen tj.
  Isundzön, se Isundaholmen holme   (Läj- l.) Lintjärn tjärn
  Ivarsbrunn brunn /Se   Lintjärnen tjärn
  Ivarsbrunn(en) brunn /Se   Lintjärnholmen holme
  Ivarshagen äga   (Läj - l.) Lintjärnmyren myr
  Ivarshagen äga; slog   Lintjärnviken vik
  Ivarshagen äga, slog   Lajvik vik
  ?Ivarshagen slog   Liss- l. Lilla Björntjärn del av Björntjärnarna
  Ivarshagen slog   Lissbjär bergparti
  Ivarshult äga   Lissbrutjärn Saknas
  Ivarshult myrslog   Lissbäckgärdet åker
  Ivarshult slog   ?Lissbäcksnäs landholme
  Ivarskätte äga   Lissbänk udde
  Ivarsåker äga   Lissbänk sovhol
  Ivarsåker åker, slog   Lisslavskoken tjärn
  Ivarsåker åker   Lisselaxen tjärn
  Jakopbylkatjistan f.d. fiskeplats /Se   Lisselbjoset tjärnpott
  Jans Kålkätte slog   Lisselbu slått
  Jenäskällan f.d. källa /Se   Lisselbutjärn tj
  *Jermundsön holme   Liss - Djupse tj.
  Jenärmyren myr   Lisselhed mark på udde
  Jesunda berg /Se   Lisselhed skog
  Jesundaberget berg /Se   Lisselhelvetet sand-skärning
  Jesundstjärne tjärn /Se   Lisselholmen holme
  Johannesdal åker   Lisselholmen h.
  Johannisdal åker   Liss(el)holmen sloge
  Johannesdal åker   Lissel - l. Lilltjärn tj.
  Jonaränget äga   Lissel-Tungelgrav odling
  Jonasänget skogsmark   Lisselviken vik
  Jonivägen väg /Se   Lisselvik(en) vik
  Jonsarvet äga   Lisselån vdr
  Jonsarvet slog, myrslog   Lisselån biflöde
  Jonsarvet åker o. slog   Lisselåsen berg
  +Jonsarvet (Jöns-) jordområde /Se   Lisselåsen ås
  Jonsar(v)gärde slog, åker   Lisselälven gren av Älven
  Jonsar(v)kätte åker   Lisselänget änge
  Jonsarvstäppan slog   Lisselänget änge
  Jonsarvsänget äga   Lisselölökan löka
  Jonsarvänget slog   Lisselön åker
  Jonsaränge(t) äga   Lisselönstjärnen tj
  Jonsaränget slog   Lissfåj biflöde
  Jonsaränget änge /Se   Lissfåjbäcken bifl.
  Jonsarängsbäcken slog   Lissfåiänget änge
  Jonsarängsbäcken äga /Se   Lissgatu väg
  Jonsarängsholen slog /Se   Lissgossänget änge
  Jonsarängsholen äga /Se   Lissgossänget änge
  Jonsgärde slog   Liss-Gråberg berg
  Jonskätte äga   Liss- l. Lillgärdet åker
  Jonskätte åker   Lissgärd åker
  Jonskätte åker   Lissgärdsbäck vdr
  Jonskätte åker o. slog   Lissholmen holme
  Jonskätte äga   Liss(el)holmsgreming åker
  Jonskätte äga   Lissjugan parti av Jugan
  Jonskätte åker, slog   Lisskosänget änge
  Jonskätte teg   Lisskvarnbäcken bäck
  Jonslarsgrävning åker   Lisskvärnbäcken vdr
  Jonsänget äga   Liss-Kölådalen skogsmark
  Jonsängsudden udde   Liss (l. Lilla) Larsholmen holme
  Jordmyren slog   Lisskitt åker
  Jorfsänge slog   Lisskosänget f.d. änge
  »Jorick» terräng   Lisslaränget f.d. änge
  Jormyren äga   Lissleränget änge
  Jormyren slog, myrslog   Lisslok vattensamling
  Jorts (åkern) åker   Lisslovtjärn l. Lilla Lövtjärn tjärn
  Joshagen äga   Lisslovtjärn tj
  Joskätte åker   Lisslovtjärn tj.
  Joskätte äga   Lisslövtjärnbäcken lopp
  Jossbacken höjd   Lisslängsholen hol
  Jossmyren sankmark   Lisslängsvägen ägoväg
  Josstjärnen tjärn   Lissmajtrönning änge
  Josstjärnsbäcken bäck   Lissmajtrönning f. änge
  Jotholme äga   Lissmussen äga
  Jug(a)broänge -t äga   Lissmyr sankmark
  Jugan sjö   Lissmyr odling((?)
  Jugan sjö   Lisspundet höjning i landsväg
  Jugan sjö   Liss - Skröjstjärn tj.
  Jugan sjö /Se   Liss tjovholmen l. Lilla tjuvholmen holme
  Jugasbacken äga   Lisstjärn bihang (»kalv») till Ljustj
  »Juga-sjön», se Hafsgatan Saknas   Lisstjärn Saknas
  Jugasåker äga   Lisstugutjärnen tj
  Jugasåker äga   Lissungshol skogskulle
  Jugasåkesbacken äga   Lissvikaränget änge
  Jugberget berg /Se   Lissvåla bäck
  Jugberget berg   Lissvålan bäck
  Jug-berget berg   Lissådren vatten
  Jugberget berg   ?Litsgärde åkerg.
  Jugberget berg   Littj- l. Lyckbacke åker
  Jugen sjö   Littjåkern åker
  Jugen sjö   Liå- l. Liemyren myr
  Jugen sjö   Ljoderhol höjd
  Jugen sjö /Se   Ljoderhol Saknas
  Jugen sjö   Ljus(h)ansmyr myr
  Jugengård åker, slog   Ljusansmyren myr
  *Jugröjningen äng?   Ljos(h)ansmör myr
  Jug-sjön Saknas   Ljostjärn tj.
  Jug-sjön, Jugan sjö   Ljostjärn tj
  Jugåbroänget äga   Ljostjärn tj
  Jugån å    
  Jugån å    
  Jugån Saknas    
  Jugån, se Bruksån Saknas    
  Jugån å /Se    
  Jugån å    
  Jugån å    
  Jugårsgärde äga; slog    
  Jugån slog    
  Jugåsgärde åker o. slog    
  Jugåsgärde åker    
  Jugåskätte äga    
  Jugåskätte åker    
  Jugåsmyren myr    
  Jugåstomt äga; slog    
  Jugåstäppan äga    
  Jugåsåker äga    
  Jugåsåker äga    
  Jugåsåker åker, slog    
  Jugåsåker åker, slog    
  Jumasmyren myr    
  Jumasänget skogsmark    
  Jumusmyren slog    
  Junisgård äga    
  Junishagen åker    
  Junishagen äga    
  Juniskätte åker, slog    
  Jutholmarne holmar    
  Jutholmen Saknas    
  Jutholmen ö    
  *Jutholmen holme    
  *Jutholmen Saknas /Se    
  *Jutholmen holme    
  Jutholmen holme /Se    
  Jutholmen = Gotholmen Saknas    
  Jutkätte åker    
  *Jäckmyren myr    
  Jäckån å    
  Jäckån å    
  Jäckån, se Ickån Saknas    
  Jäckån å    
  Jäckängarna ägor    
  Jägerlöt Saknas    
  Jämtan å    
  Jämtkätten slog o. åker    
  Jämtkölen myr /Se    
  Jämtkölen myrköl /Se    
  Jämtkölen sank mark    
  Jämtland åker    
  Jämtmot åmöte (marknadsplats) /Se    
  Jämtån Saknas    
  Jämtån å    
  Jämtån å    
  Järnvägen, se Hafsgatan (transportväg)    
  Järnvägen väg /Se    
  ?Järvshagen slog    
  ?Järvsänge slog    
  Järpesbotjärnen sank mark    
  Järpmyren sank mark    
  ?Norra Jässgrävning åker    
  ?Södra Jässgrävning åker    
  Jöllbo sten råmärke    
  Jöllbosten, se Långsisån plats?    
  Jöllmyran, se Långsisån myr    
  Jöllmyren myr    
  *Jöllmyren myr /Se    
  Jönsar(v)gärde åker, slog    
  Jönsargärde äga /Se    
  Jönsarkätte äga /Se    
  +Jönsarvet (Jons-) jordområde /Se    
  Jönsarvkätte åker, slog    
  Jönsaränget äga    
  Jönsaränget äga; slog    
  Jönsaränget äga; slog    
  Jönsaränget äga /Se    
  Jönsaränget f.d. slogmark /Se    
  Jönsgården äga    
  Jönsåsgrävning äga    
  Jönsåsmusen äga    
  Jönsåsmuss åkermark /Se    
  Jönsåsmyren äga    
  Jönsåsmyren äga; slog    
  Jönsåsåker äga    
  Jönsåsåker äga    
  »Jöölsbecken» bäck    
  Kaljomäck höjd    
  Kalkberget Saknas    
  Kalksved äga    
  Kalksved äga    
  Kalksved äga; slog    
  Kalksved äga; slog    
  Kalksved äga; slog    
  Lilla Kalksved äga; slog    
  Kalksved äga; slog    
  Kalksvedsbacken äga; slog    
  Kalksvedsänget äga    
  Kallbol äga    
  Kallbol äga; slog    
  Kallbolet terräng    
  Kallmyren äga; slog, ostyckad jord    
  ?Kallbäcken äga    
  Kalleberg berg    
  Kalleränge äga    
  ?Kallgård äga; åker, slog    
  Kallgärde äga    
  Kallgärde äga; åker, slog    
  Kallkätte äga    
  Kallkätte åker, slog    
  Kallmyren äga    
  Kallsfloten Saknas /Se    
  Kallushagen äga    
  Kallänget äga; slog    
  Kallänget äga    
  Kallänget Saknas    
  Kallängshagen äga    
  Kallängskätte äga; slog    
  Kallängsmyren äga; åker    
  Kalsänge änge /Se    
  Kalungsarvet sankmark    
  Kalungvarden höjd    
  Kalvgärde åker, slog    
  Kalvhagen äga; slog    
  Kalvhagen äga; slog    
  Kalvkätten äga; slog    
  Kalvkätte slog    
  Kalvkätte äga    
  Kalvstavutjärnen tjärn    
  Kalvtäppan äga    
  Kanalen Saknas    
  ?Kansbol slog    
  Kansbol fäb.,slog    
  Kansbol fäbod    
  Kansbolsvägen Saknas    
  Kansgrävning äga; åker, slog    
  Kansgärde äga    
  Kansgärde äga    
  Kansgärde åker    
  Kansgärde åker    
  Kanshol äga    
  Kanskätte äga    
  Kanskätte äga; slog    
  Kanskätte äga; åker    
  Kanskätte -n äga; slog    
  Kansmansänget äga    
  Kansnäs slog    
  Kanstomt äga    
  Kanstomt äga; slog, åker    
  Kanstäkt äga    
  Kanstäkt slog    
  Kanstäkt slog    
  Kansåker äga    
  Kansåker äga; åker    
  Kapellsgärde äga    
  Kapellsgärde äga; slog, ostyckad jord    
  *Kapellsnäset näs    
  Kaplansgatan gata    
  Kappesiön, se Kroktjärnen sjö    
  Kappsjön sjö    
  Kappsjön sjö    
  Karlingsarvet äga; slog    
  Karlsberget, se Kalleberg berg    
  Karlsberget berg /Se    
  Karlsberget berg    
  Karlsgärde äga    
  Karlsgärde åker, slog    
  Karlsgärde åker, slog    
  Karlsgärde äga; slog, åker    
  Karlskätte äga    
  Karlsmyren äga    
  Karlsmyren myr /Se    
  Karlsmyren sankmark    
  Karlsmyren myr    
  Karlsmyren, se Östertjärn Saknas    
  Karlsmyren myr /Se    
  Karlsmyrsänget äga; myrslog, slog    
  Karlstjärnarna tjärnar    
  Karlstjärne äga; myrslog    
  Karlstjärn tjärn /Se    
  Karlstjärnarna tjärnar /Se    
  Karlstjärnarna tjärnar /Se    
  Karlstjärnen Saknas    
  Karlstjärnen tjärn    
  Karlsåker äga    
  Karlsån å /Se    
  Karlsån å    
  Karlsänget sloga    
  Karlsänget äga    
  Karlsänget äga; slog    
  Karlsänget äga; slog    
  Karlsänget äga; slog    
  Karlsänget äga; slog    
  Kalsänget änge /Se    
  Karlsänget mark /Se    
  Karlsängsgrävning äga; åker    
  Karlsängskätte äga; slog    
  Karlungsarvet äga    
  Karlungsarvet äga    
  Karlungsarvet slog    
  Norra Karlungsarvet äga    
  Karlungsarvet äga; slog    
  Karlungsarvet änge /Se    
  Karlungsarvsmyr -en äga; myrslog    
  Karlungshaga, Karlungshage betesmark /Se    
  Karlungshage, Karlsungshaga betesmark /Se    
  Karlungshagen äga    
  Karlungshagen slog    
  ?K(ar)lungshagen äga    
  Karlungshagen äga    
  Karlungshagen äga    
  Karlungsholm äga; slog    
  Karlungsholm äga; slog    
  Karlungsholm(en) äga; slog    
  +Karlungsholmen äga /Se    
  Karsänget äga; slog    
  Karsänget äga; slog    
  ?Kartkätte äga    
  Kartmyren äga; åker    
  Kartnäs Saknas    
  Kartäs näs    
  Kartnäskitten Saknas    
  Kartnäsmyren äga; åker, slog    
  Kartnäsmyren äga; åker, slog    
  Kartnäsmyren äga; åker    
  Kartnäsmyren äga    
  Kartnäsmyren äga    
  Kartnäsmyren äga    
  Karvik sjö    
  Karvik sjö    
  Karviken Saknas    
  Kaskätte äga    
  Kasmansänget äga    
  Kastberget berg    
  Kastbergsbäcket bäck    
  Kastbrunnarna sank mark    
  Katriapritjärnen tjärn    
  Katrinasgrävning äga; åker    
  Katringrävning äga; åker    
  Katringärde äga; åker o. slog    
  Kattkojan skogskoja    
  Kattlarsmatskätte äga    
  Kavelbromyran myr    
  Kavelbroänge, Kavelbroänget äga    
  Kavelbroänget äga; slog    
  Kavelbroänge äga    
  Kavelmyren äga    
  Kavelmyren äga; slog, ostyckad jord    
  Kelustäkt äga    
  Kerstinmyren sank mark    
  Kerstinbäcken bäck    
  Kerstinbäcken bäck    
  Kerstinsmyren änge    
  Kiet-Is Siön, se Kättbosjön sjö    
  Kiettelbo-Siön, se Kättbosjön sjö    
  Kikermyren sank mark    
  Kilen äga; åker, slog    
  Kilen äga; åker    
  Kilgrävning äga    
  Kilgrävning äga    
  Kilgrävning äga; åker    
  Kilgrävning äga; åker    
  Kilkätte äga; åker    
  Kilkätte äga; åker, slog    
  Killgrävning äga; åker    
  Killingön holme /Se    
  Kiluggen höjd    
  Kilåker äga    
  Kimmingar äga; slog    
  Kimminggärde äga; slog, åker    
  Kimminggärde äga    
  Kimminggärde äga; åker o. slog    
  Kimminggärde äga; slog    
  Kimminggärdskätte äga; åker o. slog    
  Kimminggärdskätte äga; åker    
  Kings Bay nat.namn?    
  Kingsgrävning äga; åker    
  Kingsås äga /Se    
  ?Kirstenarv, Kirstenarvet myrodling /Se    
  Kisenarvet äga; slog, myrslog, taxslog    
  Kisenarvet äga; slog    
  Kisenarvet äga; myrslog, slog    
  Kisnarv -et äga; slog (delvis myrslog)    
  Kisnarvet terräng    
  Kisnarvet äga /Se    
  Kisnarvsänget f.d. taxslog /Se    
  Kistnisänge äga    
  Kittelvarpet notvarp /Se    
  Kittgrävning äga; åker    
  Kittellok tjärn    
  Kiöhlådals Ån, se Kölån å    
  Kiöhlån, se Kölån å    
  Kiölåån, se Kölån å    
  Klapperhed äga: åker    
  Klapperhedkätte åker, slog    
  Klapperkätte äga; åker    
  Klapperkätte åker    
  Klappurheden plats    
  Kliktbäcken bäck    
  ?Klikten berg /Se    
  Klikthed skogsmark    
  Klikthed skogsmark    
  *Klittberget berg    
  ?Klitten berg    
  Klitten äga    
  Klitten äga; slog    
  Klitten äga; slog    
  Klitten äga; slog    
  Klitten = Klikten(?) Saknas /Se    
  Klitten höjd    
  Klitten fäbod    
  Klitten berg    
  Klitten berg    
  Klittmyren sank mark    
  Klockargrävning äga    
  Klockargärde äga; åker, slog    
  Klockarhagen äga    
  Klockarhagen äga    
  Klockarhagen äga; slog    
  ?Klockarhagen äga; åker, slog    
  ?Klockarhagen äga; åker    
  Klockarhagen äga; åker, slog    
  ?Klockarhagen äga    
  Klockarhagen äga    
  Klockarhagen äga    
  Klockarhult änge    
  Klockarkätte åker, slog    
  Klockarnäs åker, slog    
  Klockarnäs äga; åker, slog    
  Klockarnäs äga    
  Klockarnäskätte äga, slog, åker    
  Klockarnäskätte äga; åker, slog    
  Klockarnäskätte äga; åker, slog    
  Klockarnäskätte åker, slog    
  Klockarnäskätte äga    
  ?Klockarnäskätte äga    
  Klockarnäskätte äga    
  Klockarnäskätte åker, slog    
  Klockarnäskätte åker, slog    
  Klockarnäskätte äga; åker    
  Klockaränget äga; slog    
  Klockaränge -t äga    
  ?K(l)ockaränge äga    
  Klockaränget äga    
  *Klockgropen plats /Se    
  Klockgropen grop /Se    
  *Klockgropen plats vid kyrka    
  *Klockgropsbacken backe    
  Klosstjärnen tjärn    
  *Klubbeledt råmärke    
  Klubbholmarna, se Klubbholmen holme    
  Klubbholmarna holmar    
  Klubbholmen holme    
  Klubbholmen holme    
  Klubbholmen holme    
  Klubbholmen del av holme /Se    
  Klubbholmen äga; slog    
  Klubbholmen äga; slog    
  Klubbholmen äga; slog    
  Klubbholmen äga; slog    
  Klubbholmen holme    
  Klubbholmen holme /Se    
  Klubbholmen holme    
  ?Klubbholm äga; slog    
  Klubbholme -n äga    
  Klubbholme äga    
  Klubbholme -n äga    
  Klubbholmen Saknas    
  Klubbholmsdeltat deltaland /Se    
  *Klubbledet gärdsgårdsled(?) /Se    
  Klummenmyren myr    
  Klyvtjärnen tjärn    
  Klyvtjärnsbäcken bäck    
  Klyvtjärnsmyren sank mark    
  ?Klädbäck äga    
  Klättberg berg?    
  *Klätten berg    
  Klövjekölen sank mark    
  Klövmes tjärnen tjärn    
  Knagg-grävning äga; slog, åker    
  Knagg-gård äga; åker, slog    
  Knagg-gärde äga; åker, slog    
  Knagg-gärde äga    
  Knagg Kålkätte äga; åker o. slog    
  Knaggkätte äga    
  Knaggkätte -n äga; åker, slog    
  Knaggkätte äga; slog    
  Knaggkätte äga; slog    
  Knagglövladen plats /Se    
  Knaggnäs äga; slog    
  Knaggnäs äga    
  Knaggnäs äga; åker, slog    
  Knaggnäs äga; åker, slog    
  Knaggnäs udde /Se    
  Knaggnäs näs    
  Knaggtomt äga; slog    
  Knaggvik vik    
  +Knaggvik vik /Se    
  Knaggänget terräng    
  Knallkätte äga    
  Knaperänget änge    
  *Knappflottsmyren myr    
  Knarrhol sovhol    
  Knarrnäsudden udde    
  Knarrnäsviken vik    
  ?Knarrnäsänge(t) äga; slog, myrslog    
  ?Knarrnäsänget äga; myrslog    
  Knarränget äga; slog, myrslog    
  Knasmosseberget, Västra berg    
  Knasmosseberget, Östra berg    
  Knasmyrbäcken bäck    
  Knasmyren myr    
  Knausbäck bäck /Se    
  Knauskölen Saknas    
  Knauskölen myrköl /Se    
  Knausmyr myr /Se    
  Knausås ås /Se    
  Knausåsen ås    
  Kniplok äga    
  Kniplok äga    
  Kniplok äga; åker o. slog    
  Norra Kniplok äga    
  Kniploke äga; åker, slog    
  Norra Kniploke äga; åker    
  Södra Kniploke äga; åker    
  Övre Kniplok äga    
  Övre Kniplok åker    
  Kniploke äga; åker    
  Nedre Kniploke åker, slog    
  Norra Kniploke åker    
  Östra Kniploke äga; åker    
  Övre Kniploke äga; åker, slog    
  Övre Kniplokgrävning åker, slog    
  Kniploks grävning äga    
  Kniplokskätte äga; åker, slog    
  Knipsmedsänget änge    
  Knollkätte åker    
  Knolltomt äga    
  Knolltomt äga; slog    
  *Knoperänget ängsmark    
  Knoparänget äga; slog    
  Knulbäcken bäck    
  *Knulleberg? berg    
  Knullkätte äga    
  Knuperåker äga    
  Knaperänget äga    
  Knuperängsåker äga; åker    
  Knupperängsåker äga; åker    
  Knuperängsåker äga    
  Knupgården äga    
  Knupgärde äga    
  Knuppflyt sank mark    
  ?Knuppåer äga; åker    
  Knupåker äga; åker, slog    
  Knupåker äga    
  Knupåker äga    
  Knupåker äga    
  ?Knupåk(er) äga    
  Knusgrävning äga    
  Knutkätte äga; åker    
  Knutsdal dal?    
  Knuts grävning, se Pellgrävning Saknas    
  Knutsgrävning äga    
  Knutsgrävning äga    
  Knutsgrävning äga, åker o. slog    
  Knutsgrävning äga; åker, slog    
  *Knutskälla råmärke    
  Knutskätte äga    
  Knutskätten äga    
  Knutssta strandplats /Se    
  Knutsta änge    
  Knutstomt äga    
  Knysslan sandvall    
  Knåarås äga; åker, slog    
  ?Knållkätte äga; åker    
  Knållkätte åker    
  Knåpholen terräng?    
  Knåsgrävning äga    
  Knåsgärde äga; åker, slog    
  Knåsgärde äga; åker    
  Knåskätten äga; åker o. slog    
  Knåskätten äga; slog    
  Knåsmyren äga    
  Knåsris äga; slog    
  Knåsris äga; åker o. slog    
  Knåsris åker, slog    
  Knåsris skogsdunge    
  Knåstomt äga    
  (Stora) Knäckmyren Saknas    
  ?Knätten berg    
  Knätten höjd    
  Knättheden hed    
  Kodöden tjärn /Se    
  »Koilenäs» slogmark?    
  Kojsmor äga; åker o. slog    
  Kojsmor(s)grävning äga; åker, slog    
  Kojsmyrsgrävning åker, slog    
  Kojtjärnen tjärn    
  Kolabodsmyren äga    
  Kolabodsmyren äga    
  Kolabäck äga    
  Kolarbäcksänget ängsmark    
  Kolbottenkätte äga; åker    
  Kolbottenkätte äga    
  ?Kolbottenkätte äga    
  Kolstuga äga    
  ?Kolsvad äga    
  Kolviken vik    
  Kolviksbäcken bäck    
  Kolvikssundet, Södra sund    
  Komundgärdet Saknas    
  Konungsgraven terräng    
  Koppkätte äga    
  ?Koppänget äga    
  Koppänget äga    
  Korsbacken äga; åker    
  Korsbacke, Korsbacken äga; åker    
  Korsbacke, Korsbacken äga    
  Korsbackgrävning äga    
  Korset slåtterområde /Se    
  Korsgatugrävning äga    
  Korsgrävning äga; åker    
  Korsgrävning äga; åker, slog    
  Korsholmarna holmar    
  Korsholmarna holmar    
  Korskälla gränsmärke    
  Korskälla gränsmärke    
  Korskälla gränsmärke    
  Korskälla gränsmärke    
  Korskälla gränsmärke    
  Korskälla gränsmärke    
  Korskälla gränsmärke    
  Korskällan. myr o. gränsmärke    
  *Korskällan gränsmärke    
  Korskälla gränsmärke    
  Korskälla gränsmärke    
  Korskälla gränsmärke    
  *Korskälla källa    
  Korskälla källa    
  Korskälla gränsmärke    
  Korskälla gränsmärke    
  Korskälla gränsmärke    
  *Korskällan sumpgöl    
  Korskällan myr o. gränsmärke    
  Korskällan myr o. gränsmärke    
  Korskälla myr    
  Korskällan källa    
  Korskälla gränsmärke /Se    
  Korskällan källa och råmärke /Se    
  Korskälla myrkälla, gränsmärke /Se    
  Korskälla källa /Se    
  Korskällan källa    
  Korsmanshällan plats i Siljansforstrakten    
  Korsmyren äga; slog    
  Korstjärn tjärn    
  Korsudden Saknas    
  Korsudden udde    
  (Kårsån? =) Korsån å    
  Koveränget, Kuveränget äga    
  Kox höjd    
  Kox höjd (bebyggd)    
  Kraggvik vik    
  Krogviken vik    
  Krogviksdammen damm    
  ?Krampåker äga    
  *Krangelholmen holme    
  Kratersjön sjö    
  Krigsjön holme    
  *Krigsön ö    
  *Krigsön ö    
  Kringlan tjärn    
  Kringlan äga    
  Kringliggrävning äga; åker    
  Kringluggrävning äga; åker    
  Kringlugtjärn tjärn    
  Kringlugtjärnen tjärn    
  Kristineberg gård    
  Krogsmussen äga; åker    
  Krogsmussen äga; åker    
  Krogsåker äga; åker o. slog    
  Krok äga; slog    
  Krok äga; slog    
  Krokgärde äga; åker    
  Krokgärde äga; åker, slog    
  Krokgärde äga; åker    
  Krokkätte äga; åker, slog    
  Krokmyren sank mark    
  Krokmyrtjärnen tjärn    
  Kroktjärnen tjärn    
  Kroktjärnen tjärn    
  Kroktjärnen tjärn    
  Kroktjärnen tjärn    
  Kroktjärnsbäcken bäck    
  Kroktjärnsmyren sank mark    
  Kroks äga; slog    
  Kroksbäck bäck    
  Kroksgrävning äga; åker o. slog    
  Krokskätte -n äga; slog    
  Södra Krokkätte äga; slog    
  Krokskätte äga; slog    
  Kroksmussen äga; åker    
  +Kroksmussen åkermark /Se    
  Kroktjärnen sjö    
  Kroksudd udde    
  Kroksudden udde /Se    
  Kroksvik vik    
  Kroksåker äga; åker    
  Kroksåker äga /Se    
  ?Kronberg äga; åker, slog    
  Kroppgärdet äga; åker, slog    
  Kroppgärde äga    
  Kroppmyren Saknas    
  Kroppmyren sank mark    
  Kropptjärnen tjärn    
  Kroppåstjärnen tjärn    
  Kroppåsmyren myr    
  Krossa sloge    
  Krossa slogmark /Se    
  Krosser slåtter /Se    
  Krossorna Saknas    
  Kross -strand äga    
  Krossudden udde    
  Krossudden udde    
  ?Krottegen äga    
  Krubbhol äga    
  Krubbhol äga; åker, slog    
  Krubbhol äga; åker o. slog    
  Krubbhol Saknas    
  Krubbholskätte äga    
  Kruthornet äga    
  Kryddgärde äga; åker, slog    
  Kryddgärde äga; åker    
  Krytjärnen tjärn    
  Kråkan äga; åker, slog    
  Kråkbackarna höjder    
  Kråkbackarna höjder    
  Kråkberg berg    
  Kråkberget berg    
  Kråkbergskätte äga    
  Kråkbergskyan äga    
  Kråkbergsnoret nor /Se    
  Kråkbergsnoret älvgren    
  *Kråkbergsnäset näs    
  Kråkbergstjärnen, Västra tjärn    
  Kråkbergstjärnen, Östra tjärn    
  Kråkbergsån å    
  Kråkgrävning äga    
  Kråkgrävning äga; åker, slog    
  Kråkgrävning åker, slog    
  Kråkgärde äga; åker, slog    
  Kråkgärde äga; slog, åker    
  Kråkgärde äga    
  Kråkgärde äga    
  Kråkgärde äga    
  Kråkgärde äga    
  Kråkgärde äga; åker, slog    
  Kråkgärde äga; åker, slog    
  Kråkhagen äga    
  Kråkhansgrävning äga    
  Kråkhansgrävning äga; slog    
  Kråkhansgård slog    
  Kråkhanskätte slog    
  Kråkhanstomt äga; slog    
  Krångholmen holme    
  Kråkholmen holme    
  Kråkholskätte äga; åker    
  Kråkholskätte äga    
  Kråkhållsbäcken bibäck    
  Kråk-kålgård åker, slog    
  Kråkhålkätten äga; åker o. slog    
  Kråkkättbacken åker, slog    
  Kråkkätte äga    
  Kråkkätte äga; slog    
  Kråkkätte äga; slog    
  Kråkkätte äga    
  Kräkkätte äga    
  Kråkkätte äga    
  Kråkkätte äga    
  Kråkkätte åker, slog    
  Kråkkätte äga; åker, slog    
  Kråkkätte åker, slog    
  Kråkkätte äga; åker, slog    
  Kråkkätte äga    
  Kråkkätten äga; åker, slog    
  Kråkkätte äga; åker    
  Kråkloke äga    
  Kråkloke äga; åker    
  Kråkloke äga; slog    
  Gamla Kråkloke äga; slog    
  Nya Kråkloke äga; slog    
  Kråklott -en äga; åker o. slog    
  Kråkmansholmen Saknas    
  Kråkmatsholmen holme    
  Kråkmyren slog    
  Kråkmyren äga; slog    
  Kråkmyren äga; slog    
  Kråkmyren Saknas    
  Kråknäs åker    
  Kråktjärn tjärn    
  Kråktjärnen tjärn    
  Kråktomt äga; slog    
  Kråktomt äga    
  Kråktomt äga    
  Kråktomt äga    
  Kråktäkt äga; slog    
  Kråkåker äga    
  Kråkåker äga    
  Kråkåker äga; åker, slog    
  Kråkåker äga; åker, slog    
  Kråkåker äga; åker    
  Kråkåker åker, slog    
  Kråkåker äga; åker, slog    
  Kråkåker äga; åker, slog    
  Kråkåker äga    
  Kråkåker äga    
  Kråkåker äga; åker    
  Kråkåker äga    
  Kråkåker äga    
  Nedre Kråkåker äga    
  Norra Kråkåker äga    
  Norra Kråkåker äga; åker, slog    
  Södra Kråkåker äga    
  Södra Kråkåker äga    
  Östra Kråkåker äga    
  Kråkåkern Saknas    
  Kråkåkern åker    
  Kråkån, se Kråkhållsbäcken Saknas    
  Kråkängen äga    
  Kråkänge, Kråkänget äga    
  Kråkänge, Kråkänget äga    
  Krångänge, Kråkänget äga    
  Kråkänget äga    
  Kråkänget äga; slog    
  Kråkänge äga; slog    
  Kråkänge(t) äga    
  Kråkänget äga; slog    
  Kråkänget äga; slog    
  Krånganders grävning äga    
  Krångandersgrävning äga; åker    
  Krångandersgrävning äga; slog    
  Krångbolet äga; slog    
  Krångdalen fäbod    
  Krångdalsviken vik    
  Krångdalsån å    
  Krånggrävning äga    
  Krångholmen holme    
  Krångkättbacken äga; åker, slog    
  Krångkättbacke(n) åker    
  Norra Krångkättbacken äga; åker    
  Krångkättbäck äga; åker    
  Krångkättbäck äga; åker, slog    
  Krångkätte äga    
  Krångkätte -n äga; åker o. slog    
  Krångkätte äga; åker    
  Krångkätte åker, slog    
  Krångkätte äga; åker    
  Krånglarskätte äga; slog    
  Krångnäs äga; slog    
  Krångtomt äga; slog    
  Krångvik vik    
  Krångviken vik    
  Krångåker äga    
  Krångåsen åker, slog    
  Krångåsen ås    
  Krångåsen fäbod    
  Krångåsen ås    
  Krångänget äga    
  Krångänge äga; åker, slog    
  Krångänge -t äga; slog, åker    
  Krångänget äga; slog    
  Krångänget äga    
  Krångänget äga; slog    
  Krånkkätte äga; åker    
  Kräckelbäcken bäck    
  Kräggan se Kräggån å    
  Kräggan å    
  Kräggan Saknas    
  Kräggan vattendrag    
  Kräggan å    
  Kräggan vattendrag    
  Kräggtjärnarna tjärnar    
  Kräggvik vik    
  Kräggån å    
  Kräggån å    
  Kräggån å /Se    
  Kräggån å /Se    
  Krökan äga; åker o. slog    
  Krökan äga; åker, slog    
  Krökan äga; åker, slog    
  Övre Krökan äga; åker    
  Kröke äga; slog    
  Kröke äga; slog    
  Kröke(t) äga; slog    
  ?Kröket slog    
  Kröket äga; slog    
  Kröket äga; åker, slog    
  Krökkätte, Krökkätten slog    
  Kulderåsen ås    
  *Kullernysåssen ås?    
  Kulleåhn, se Kölån å    
  Kullfljotstjärnarna råmärke    
  Kullmyren myr    
  (?)Kullsfliot myr    
  Kullsfljoten myr    
  Kullsfljoten sank mark    
  Kullsundet sund    
  Kulltjärnen Saknas    
  Kulåbacke äga    
  Kulåbäckskätte äga    
  Kulågrav äga; åker    
  Kulågrav(s)kätte äga    
  Kulågårds Kålkätte äga; åker    
  Kulågärde äga; åker    
  Kulågärde äga; åker, slog    
  Kulågärdsgrävning äga; åker, slog    
  Kulågärde -t äga; åker o. slog    
  Kulågärde äga    
  Kulågärdskätte äga; åker    
  Kulåkätte äga; slog    
  Kumbel grund Saknas    
  Kumbelkätte äga; åker o. slog    
  Kummelänget äga; slog    
  »Kumo enge» änge    
  Kungsvägen väg /Se    
  Kuppnäset näs    
  Kuppris äga; slog    
  Kuppris äga; slog    
  Kurudypel äga    
  Kurutjärnen tjärn    
  Kurutjärnsberget berg    
  Kurutjärnsbäcken bäck    
  Kusgrävning äga    
  Norra Kusgrävning äga; åker    
  Södra Kusgrävning äga; åker    
  Södra Kusgrävning äga; åker o. slog    
  »Öster om Kusgrävning» äga; åker    
  Kusgrävningskätten äga; slog    
  Kusgärdet äga; åker    
  Kusmor äga; slog    
  Kusmyren äga; åker    
  Kusmyrgrävning äga; åker    
  Kusmyrsgrävning äga; åker o. slog    
  Norra Kusmyrsgrävning äga; åker    
  Kuttspegle tjärn /Se    
  *Kutzffly håla råmärke    
  Kutåflyt myr (tjärn) /Se    
  Kuverdiken äga    
  Kuverfall slog    
  Kuverfall äga    
  Kuverfall äga    
  Kuerfallsdiken äga    
  Kuvergärde äga    
  Kuverhage, Kuverhagen äga    
  Kuverhagen äga; slog    
  Kuverhagen äga; slog    
  Kuverkutt holmen holme    
  Kuverkätte äga    
  Kuverkätte åker, slog    
  Kuvermyren äga    
  Kuvermyren äga; slog    
  Kuvermyren äga; slog    
  Kuvermyren äga; slog, myrslog    
  *Kuvermyren myr    
  Kuvertäppan äga    
  Kuveränge äga    
  Kvarn äga; slog    
  Norra kvarn äga    
  Nya kvarn äga    
  Vid Kvarn äga    
  Övre kvarn äga    
  Kvarnbacken, Kvarnbäcken? äga    
  Vid Kvarnbacken äga    
  Kvarnbacken äga; åker    
  Kvarnbacken äga    
  Kvarnbacken äga; slog    
  Kvarnbacken äga    
  Kvarnbolänge äga; slog    
  Kvarnbolänge äga; slog    
  Kvarnbron äga    
  ?Kvarnbäck äga; slog    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken äga    
  Kvarnbäcken Saknas    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäcken bäck    
  Kvarnbäckshed, Kvarnbäcksheden åker    
  Kvarnbäckskätte äga; slog    
  Kvarnbäckskätten äga; slog    
  Kvarndamm, Kvarndammen äga    
  Kvarndammsänge slog    
  Kvarndiken sank mark    
  Kvarnholarna terräng?    
  *Kvarnehol sten råmärke    
  Lilla Kvarngrävning äga; åker    
  Södra Kvarngrävning äga; åker    
  Kvarngärde äga; slog, ostyckad jord    
  Kvarngärde äga; slog    
  Kvarngärde, Kvarngärdet äga; åker o. slog    
  Östra Kvarngärde äga; slog    
  Kvarngärde, Kvargärdet åker, slog    
  Kvarngärde äga    
  Kvarngärde äga    
  Kvarngärde äga    
  Norra Kvarngärde äga    
  Kvarngärde äga    
  Kvarngärde äga; åker, slog    
  Kvarngärde äga; åker, slog    
  Kvarngärdskätte äga; slog    
  Kvarnholarna höjdparti    
  Kvarnhol(en) äga; åker, slog    
  Kvarnhol äga; slog, åker    
  Kvarnhol äga; åker    
  Kvarnhol äga    
  Kvarnholkätte äga; åker    
  Kvarnholkätte äga; åker, slog    
  Kvarnholskätte äga; åker    
  Kvarnholkätte äga    
  Kvarnholsäng äga; slog    
  Kvarnholänge äga; slog    
  Kvarnholänget äga; slog    
  Kvarnkittbäcken Saknas    
  Kvarnkittviken Saknas    
  Kvarnkittviken vik    
  Kvarnkätte äga    
  Kvarnkätte äga    
  Kvarnkätte slog    
  Kvarnkätte äga; slog    
  Kvarnkätte äga; åker    
  Kvarnkätte äga; åker, slog    
  Kvarnkätte äga; åker, slog    
  Kvarnkätte äga; åker, slog    
  Kvarnkätte äga; slog    
  Kvarnkätten äga; åker    
  Kvarnkätten äga; slog    
  Kvarnkätte äga; åker    
  Kvarnkätte äga; åker, slog    
  Kvarnkätten äga; åker, slog    
  Kvarnkätte äga    
  Kvarnkätte äga    
  Kvarnkättglyp äga    
  ?Kvarnkättviken äga    
  Kvarnloke -n äga; slog    
  Kvarnmyren myr    
  Kvarnmyren myr    
  Kvarnmyren äga; slog (delvis myrslog)    
  Kvarnmyren myr    
  Kvarnmyren äga; slog, myrslog    
  *Kvarnmyren myr    
  Kvarnnäsänget äga; myrslog, slog    
  Kvarntjärn tjärn    
  Kvarntjärne Saknas    
  Kvarntjärnen tjärn    
  Kvarntjärnen tjärn    
  Kvarntjärnen tjärn    
  Kvarntjärnen tjärn    
  Kvarntjärnsbäcken bäck    
  Kvarntjärnsbäcken bäck    
  Kvarnvik Saknas    
  Kvarnvik vik    
  Kvarntjärnänget Saknas    
  Kvarnviken vik    
  Kvarnviken vik /Se    
  Kvarnåker äga    
  Kvarnåker äga; åker, slog    
  Södra Kvarnåker äga; åker, slog    
  Kvarnänge äga; slog    
  Kvarnängen äga; slog    
  Kvarnänget äga    
  Kvarnänget äga; slog    
  Kvarnänget äga; slog    
  Kvarnänget äga; slog    
  Kvarnänget äga; slog    
  Kvrnänget äga; slog    
  Kvarnänget äga; slog    
  Kvarnänget äga; åker, slog    
  Kvarnänget äga    
  Stora Kvarnänget äga    
  Kvarnänge -t äga    
  Kvarnänge äga    
  Kvarnänget äga    
  Kvarnänget äga    
  Kvarnängsgrävning äga; åker    
  Lilla Kvarnängsgrävning äga; åker    
  ?Kvigsmor äga    
  Kvismor äga    
  ?Kvismyr äga    
  Kvisslaränge äga; slog    
  Kvisslaränge äga    
  Kvisslaränge(t) äga; slog    
  Kvisslaränget ängsmark /Se    
  Kvisslaränget ängsdrag /Se    
  Kvislen Saknas    
  Kvisslen älvgren /Se    
  Kvistaränge äga; slog    
  Kvistmor äga    
  *Kvägelmossen myr    
  Kväglan bäck    
  Kväglan bäck    
  Kväglan bäck    
  Kväglan å    
  Kväglan bäck    
  Norra Kvöjsmor äga; åker    
  ?Ky(a) äga    
  Kya äga; slog    
  Kyan äga; slog    
  Kyan slog    
  Kyan äga; slog    
  Kyan äga; åker o. slog    
  Kyan äga    
  Kyan i Kråkberg äga    
  Kyllvarpet notvarp    
  Kyorna äga; slog    
  Kyrkoväg -en äga    
  Kyor(na) äga    
  Kyor(na) äga    
  Kyorna äga    
  Kyrkogatan gata    
  Kyån? slogteg    
  Kyänget äga    
  Kyänget äga    
  Kålarsgrävning äga; åker    
  Kålasgrävning äga; åker    
  Kålbotten äga; åker    
  Kålbotten äga; åker    
  Kolbottensgrävning äga; åker    
  Kålgrävning äga    
  Kålgrävning äga; åker, slog    
  Kålgrävning äga; åker o. slog    
  Stor Kålgård äga; åker    
  Kålgärde äga    
  Kålkätte äga    
  Kålkätte äga    
  Kålkätte äga; åker, ostyckad jord    
  Kålkätte äga    
  Kålkätte äga; åker    
  Kålkätte äga; slog    
  Kålkätte åker, slog    
  Kålkätte åker, slog    
  Kålkätten slog    
  Kålkätte äga; åker    
  Kålkätte äga; åker, slog    
  Kålkätte äga; åker, slog    
  Kålkätte äga; åker, slog    
  Kålkätte åker, slog    
  Kålkätte äga; åker    
  Kålkätte -n äga; åker o. slog    
  Kålkätte äga; åker, slog    
  Kålkätte äga; åker, slog    
  Kålkätten äga; åker    
  Kålkätte, Kålkätten äga    
  Kålkätte, Kålkätten äga; slog o. åker    
  Kålkätte, Kålkätten äga    
  Kålkätte äga    
  Kålkätte äga    
  Lilla kålkätten äga; åker    
  Stora kålkätten åker, slog    
  Kållasgrävning åker    
  Kållkätte äga; slog    
  Kålmyren myr    
  Kålnäs äga    
  Kålsgärda äga    
  Kåltomt äga; slog    
  Kålvik vik    
  *Kålviksröset gränsmärke    
  Kålvrån äga; åker    
  Kålåker, Kålåkern äga; slog    
  Kålåsgrävning äga; åker    
  Kålänget äga; slog    
  Kånaholsgärde äga; åker, slog    
  Kånggärde äga; slog    
  ?Kånggärde äga; slog    
  Kångmyren äga; slog    
  Kånå äga    
  Kånåfljoten sank mark    
  Kånågård, Kånågården äga    
  Kånågärde åker    
  Kånågärde äga; åker, slog    
  Kånågärde äga; åker, slog    
  Kånågärde äga    
  Kånågärde äga    
  Kånåhol -en äga    
  Kånåhol natn. /Se    
  Kånåholen höjd    
  Kånåholsgärde äga    
  Kånåholskätte äga    
  Kånåholsmyren äga    
  Kånåkätte äga    
  Kånåkätte äga    
  Kånågärde äga    
  Kånåholsmyren äga    
  Kånåmyren äga; slog    
  Kånåmyren äga    
  Kånånilsgärde äga    
  Kånånor natn. /Se    
  Kånåråd plats /Se    
  Kånåsjön Saknas    
  Kånåsjön sjö    
  Kånåsjön sjö /Se    
  Kånåsjön sjö    
  Kånåverken fiskeanläggning /Se    
  ?Kåpåker äga    
  Kårgärdet äga; slog    
  Kårsgrävning äga; åker    
  Kåsgrävning äga; åker    
  Kåsgrävning äga; åker    
  Kåsris åker    
  ?Klädmyren myr    
  Käftbäcken bäck    
  Käftbäcken Saknas    
  *Käftbäcken = Ässbäcken? Saknas    
  Käftkätte äga; åker, slog    
  Käftkätte äga    
  ?Kägömyren äga    
  Käjsmorsgrävning äga; åker    
  Käjsmyrsgrävning äga; åker    
  Kälbäcken äga; åker, slog    
  Källbäcken åker, slog    
  Kälbäckänget äga; slog    
  Käldersgrävning äga; åker    
  Kälksved äga; slog    
  Källa äga    
  Stora Källan äga; slog (delvis myrslog)    
  Källarbacken äga; åker o. slog    
  Källarbacktjärnen tjärn    
  Källartomt äga; slog    
  Källbacken äga    
  Källbacken äga    
  *Källberget berg    
  Källbro äga; slog    
  Källbäck äga; slog    
  Källbäck, Källbäcken äga    
  Källbäcken äga    
  Källbäcken, se Östertjärn Saknas    
  Källgrävning äga    
  Källgrävning äga; åker    
  Källgrävning åker    
  Källhusmyr äga    
  Källkätte äga    
  Källkätten äga    
  Källkätte äga    
  Källkätte äga    
  Källkätte äga    
  Källkätte äga    
  Källkätte äga    
  Källkätte åker, slog    
  Källkätte äga; slog    
  Källmoren äga; slog    
  Källmyr äga; slog    
  Källmyren äga    
  Källmyren äga; slog    
  Källmyren sank mark    
  Källris äga    
  Källrisgrävning äga; åker    
  Källrisgrävning äga; åker    
  Källristomt äga    
  Källrisänget äga; slog    
  Källsveden äga; slog    
  Källvik äga; åker    
  Källvikskätte äga; åker    
  Källåker äga    
  Källåker äga    
  Källåker äga    
  Källåker äga    
  Kållåker äga    
  Källåker äga    
  Kållåker äga; slog    
  Källåsen ås    
  Källåsen ås    
  Källänget äga    
  Källänget äga    
  Källänget äga    
  Källänget äga; slog    
  Källänget äga; slog    
  Källänget sankmark    
  Källänget äga    
  Källänget äga; slog    
  *Kälsiöan (och åser) sjö    
  Kälåker äga    
  Kämuskällan f.d. källa    
  Kändrönning äga    
  »känne ström» gammalt råmärke    
  Käppkätte äga    
  Käppkätte äga    
  Käringgärde äga; slog    
  Käringgärde äga; slog    
  Käringkätte -n äga; åker, slog    
  Käringön holme    
  Käringön äga; åker, slog    
  Käringön äga; åker o. slog    
  Käringgärde äga    
  Käringön ö    
  Käringön äga; åker, slog    
  Käringön holme    
  Käringön ö    
  Käringön ö    
  »Kärna» tjärn?    
  Kärrbacken äga    
  Kärsänget äga; slog    
  ?Käsen äga    
  Käsen äga; åker, slog    
  Käsen äga; åker, slog    
  Käsen äga, åker o. slog    
  Käsen äga; åker    
  Käsen, Käsan åkr    
  Käsen slog    
  Käsen äga    
  Käsen mellanparti /Se    
  Käsen del av Ulvsjön    
  Käsenarv äga    
  Kättbosjön sjö    
  Käsgärde äga; åker, slog    
  Käsgärde äga; åker, slog    
  Käsgärde äga; åker, slog    
  Käshed äga; åker, slog    
  Käshed äga; åker, slog    
  Käsholen äga; åker    
  Käskätte -n äga; slog    
  Käskätte äga    
  Käskätte äga; åker, slog    
  Käslågkätte slog    
  Käslågkätte äga; slog    
  Käslågkätte Saknas    
  Käsmyren äga; åker    
  Käsnäs äga; åker, slog    
  ?Kässlögkätte äga    
  Käsänge(t) slog    
  Käsänget äga; slog    
  Käsänge(t) äga; slog    
  Käsänge(t) äga; slog    
  Käsön äga; åker    
  Kättbosjön sjö    
  Kättbosjön sjö    
  Kättbosjön sjö    
  Kättbosjön sjö    
  Kättbosjön sjö    
  ?Kättboån å    
  Kätte åker, slog    
  Kätte -n äga    
  Kätten äga    
  Kätten äga    
  Kätten äga; slog, ostyckad jord    
  Kätten äga; åker    
  Kätte(n) äga; åker, slog    
  Kätten slog    
  Kätten äga; åker, slog    
  Kätten äga    
  Kätten äga; slog    
  Kätten äga; åker    
  Kätten äga; slog    
  Kätte(n) äga; åker, slog    
  Södra Kätten äga; åker, slog    
  Kätten äga; slog    
  Kätten äga    
  Kätten äga; åker    
  Kätten vid Simus äga    
  Södra Kätten äga; åker o. slog    
  Kätten äga    
  Kätten äga    
  Kätten äga    
  »Kätten i Diken» äga; slog    
  »Kätten på Heden» äga; åker, slog    
  »Kätten vid Pelltäppa» äga; slog    
  »Kätten vid sjön» äga; slog    
  »Kätten österom Döslarsgrävning» äga; åker    
  »Västra Kätten i Fallet» äga; åker o. slog    
  »Östra kätten i Fallet» äga; åker    
  Kättbyn äga    
  Kättgärde äga; åker    
  Kättgärde äga; åker    
  Kätthagen äga; slog    
  Kätthagen äga    
  Kätthagen äga    
  Kätthagkätte äga    
  Kättjehagen äga    
  Kättla myr /Se    
  Kättnäs äga; slog