ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ragunda socken : Jämtlands östra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Namntabell 2
Namntabell 3

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(3) –
<
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 267 Naturnamn : 831 Bebyggelsenamn : 1098 Naturnamn : 2956
Ragunda sn Abborrtjärnen tjärn Ragunda sn sn Abborrhålet vik
Ragunda sn Abborrtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Abborrhålet vik
Ragunda sn Ackmyrbäcken Saknas Ragunda sn Abborrhålet vik
Ragunda sn Aftvardshålet myr Ragunda sn Abborrhålet tjärn
Ragunda sn Agillkälen skogtrakt /Se Saknas Saknas Abborrhålet tjärn
Ragunda sn o. tg Agillslåtten sankmark Ragunda sn Abborrhålet lok
Ragunda sn Ajaxtorpet åker o. äng /Se Ragunda sn Abborrkammaren fiskeplats
Ragunda sn Ajaxåkern åker /Se Ragunda socken sn Abborrstenen sten
Ragunda sn Alderbacken höjd Ragunda sn och tg Abborrtjärnbackarna vägbackar
Ragunda sn Alderholmen holme Ragunda sn och tg Abborrtjärnberget berg
Ragunda sn Altjärnbäcken bäck Ragunda sn och tg Abborrtjärnberget berg
Ragunda sn Altjärnen tjärn Ragunda sn och tg Abborrtjärnberget bergparti
Ragunda sn Altjärnåsen ås Ragunda sn och tg Abborrtjärnen tjärn
Ragunda sn o. tg Amlundsgärdan slått /Se Ragunda sn och tg Abborrtjärnen tjärn
Ragunda sn *Amlundssvejen odlingsmark /Se Ragunda sn och tg Abborrtjärnen tjärn
Ragunda sn Amlundsåkern åker /Se Ragunda sn och tg Abborrtjärnen tjärn
Ragunda sn Amlundtorpet åker /Se Ragunda sn och tg Abborrtjärnen tjärn
Ragunda sn Ammerberget berg Ragunda sn och tg Abborrtjärnen tjärn
Ragunda sn Ammerberget berg /Se Ragunda sn Abborrtjärnen tjärn
Ragunda sn Ammern, Västpåammern el. Ammersåkern åker /Se Ragunda sn Abborrtjärnen tjärn
Ragunda sn o. tg Ammern el. Ammersån å /Se Ragunda sn Abborrtjärnen tjärn
Ragunda sn Ammersberget berg /Se Ragunda sn Abborrtjärnmon skogsområde
Ragunda sn Ammersbäcken bäck Ragunda sn Abborrtjärnmon skogsområde
Ragunda sn Ammersbäcken bäck /Se Ragunda sn Abborrtuvan strandområde
Ragunda sn Ammers-Stormyran myr /Se Ragunda sn Abborrtuvan strandområde
Ragunda sn /Se Ammersvågen vik /Se Ragunda sn Abborrtuvudden udde
Ragunda sn o. tg Ammersvågen vik /Se Ragunda sn Abramsmyren myr
Ragunda sn Ammersåkern åker /Se Ragundaborna inbyggarbeteckning Ackmyren myr
Ragunda sn Ammersåkern, Ammern el. Västpåammern åker /Se Ammersarna inbyggarbeteckning Ackmyran myr
Ragunda sn Ammersån å ammersarna inbyggarbeteckning Ackmyrbron bro
Ragunda sn Ammersån å Bölesarna inbyggarbeteckning Ackmyrbäcken bäck
Ragunda sn Ammersån å bölesarna inbyggarbeteckning Ackmyrbäcken bäck
Ragunda sn Ammensån å Dövikarna inbyggarbeteckning Adillsjonkeodlingen myrodling
Ragunda sn Ammersån å döviksarna inbyggarbeteckning Aftvardshålet myr
Ragunda sn o. tg Ammersån el. Ammern å /Se gevåg(s)arna inbyggarbeteckning Aftvardshålet myr
Ragunda sn Ammerån å Gevågsborna inbyggarbeteckning Agilltjälen skogsområde
Ragunda sn Ammerån å Gisselgårdarna inbyggarbeteckning Agilltjälen skogsområde
Ragunda sn Ammerån å gisselgårdarna inbyggarbeteckning Ajaxladan lada
Ragunda sn Ammerån å Hammarsarna inbyggarbeteckning Ajaxladan lada
Ragunda sn Ammerån å hammarsarna inbyggarbeteckning Ajaxtegen åker
Ragunda sn o. tg Ammerån å hoarna inbyggarbeteckning Ajaxtegen åker
Ragunda sn Ammersån å /Se höjdarna inbyggarbeteckning Ajaxtorpet åker
Ragunda sn Ammersån biå Krokvågarna inbyggarbeteckning Ajaxtorpet åker
Ragunda sn o. tg Ammersån å krokvå(g)(s)arna inbyggarbeteckning Ajaxåkern åker
Ragunda sn o. tg Ammersån älv Krångesarna inbyggarbeteckning Alaska skogsområde
Ragunda sn Ammersån å krångesarna inbyggarbeteckning Alaska skogsområde
Ragunda sn o. tg Ammersån å kullstaborna inbyggarbeteckning Albertgisslervägen väg
Ragunda sn o. tg Ammersån å kullstarna inbyggarbeteckning Albertgisslervägen väg
Ragunda sn Ammersån å /Se Kyrkslåttsarna inbyggarbeteckning Aldervolmen område
Ragunda sn Ammer(s)ån å /Se Kånkbackarna inbyggarbeteckning Alinsjalan slåtter
Ragunda sn Ammerån å /Se kånkbackarna inbyggarbeteckning Alinsoset strandtjärn
Ragunda sn Ammerån å /Se kånkbacksborna inbyggarbeteckning Alinsoset strandtjärn
Ragunda sn Ammersön kulle /Se köttsjöarna inbyggarbeteckning Alinsoset strandtjärn
Ragunda sn o. tg Amonodlingen åker /Se Köttsjöborna inbyggarbeteckning Altjärnbäcken bäck
Ragunda sn o. tg Amra åker /Se köttsjöborna inbyggarbeteckning Altjärnen tjärn
Ragunda sn Amraån, se Ammersån å /Se liarna inbyggarbeteckning Altjärnen tjärn
Ragunda sn Amra å /Se Liborna inbyggarbeteckning Altjärnen tjärn
Ragunda sn Amra Älfven, se Ammerån å liborna inbyggarbeteckning Altjärnen tjärn
Ragunda sn Amrarna benämning på Ammern o Överammer /Se mankasarna inbyggarbeteckning Altjärnen tjärn
Ragunda sn Amre å /Se Munsåkrarna inbyggarbeteckning Altjärnmyran myr
Ragunda sn o. tg Amreåkern åker /Se munsåkrarna inbyggarbeteckning Altjärnåsen skogås
Ragunda sn Amrinshålet myr /Se nygålsarna inbyggarbeteckning Altjärnåsen höjdsträckning
Ragunda sn o. tg Amrinstorpet åker o. äng /Se Näsarna inbyggarbeteckning Amerika slåtter
Ragunda sn o. tg Amsköldsberget berg näsborna inbyggarbeteckning Amerika slåtter
Ragunda sn Amsköldsdalen slåtter /Se Oppsånåan inbyggarbeteckning Amerikadalen dal
Ragunda sn Amsköldstorpet åker /Se pålgålarna inbyggarbeteckning Amlundsjalan åker
Ragunda sn Andersbrännan skogsomr. /Se Pålgårdsarna inbyggarbeteckning Amlundsjalan åker
Ragunda sn o. tg Anders-Erik-Olsslåtten sankmark Selsåborna inbyggarbeteckning Amlundsjalan åker
Ragunda sn Andershålen sankmark Singsåborna inbyggarbeteckning Amlundssvedjan åker
Ragunda sn Anders Jönsdalen slåtter /Se Skogsarna inbyggarbeteckning Amlundssvedjan åker
Ragunda sn o. tg Anders-Jönsmyran myr skogsarna inbyggarbeteckning Amlundsåkern åker
Ragunda sn Anders-Petterslåtten myrslåtter småpålgålarna inbyggarbeteckning Amlundsåkern åker
Ragunda sn o. tg Anderstorpet terräng småpålgålarna inbyggarbeteckning Amlundsåkern åker
Ragunda sn Andersåkern åkrar /Se storpålgålarna inbyggarbeteckning Amlundtorpet åker
Ragunda sn Andloken tjärn storpålgålarna inbyggarbeteckning Amlundtorpet åker
Ragunda sn Andreasmyran myr Torsgårdarna inbyggarbeteckning Ammerberget berg
Ragunda socken Anna-Märtaslåtten myrslåtter torsgålarna inbyggarbeteckning Ammerberget berg
Ragunda sn Ante-Jonsflon myr vikbäckrarna inbyggarbeteckning Ammerberget berg
Ragunda sn Arvtjärnbäcken bäck ystisvejsarna inbyggarbeteckning Ammerbergskullen bergstopp
Ragunda sn Arvtjärnen tjärn Överammersarna inbyggarbeteckning Ammersberget berg
Ragunda sn Arvtjärnen tjärn /Se överammersarna inbyggarbeteckning Ammersberget berg
Ragunda sn Aspberget berg Abborrtjärnkojan skogskoja Ammerbäcken bäck
Ragunda by Asploken sankmark Abborrtjärnkojan skogskoja Ammersbäcken bäck
Ragunda sn Asploken sankmark Ackmyrkojan skogskoja Ammersbäcken bäck
Ragunda sn Aspmyran myr Adillsjonkes torp Ammersbäcken bäck
Ragunda sn Aspmyran myr Adillskalles torp Ammersbäcken bäck
Ragunda sn Augustodlingen åker /Se Adillsstugan fäbodstuga Ammersbäcken slåtter
Ragunda sn Backdrolet myr Adolfs gård Ammersbäcken slåtter
Ragunda sn Backen åker /Se Adolfs torp Ammersbäcksbron bro
Ragunda sn Backen ägomark Agilltorpet torp Ammersbäckslåtten slåtter
Ragunda sn Backåkern åkrar /Se Agilltorpet torp Ammersbäckslåtten slåtter
Ragunda sn Backåkerristan åker /Se Ajax gård Ammersjonkeslåtten myrslåtter
Ragunda sn Backåkrarna åker /Se Ajaxkojan skogskoja Ammersjonkeslåtten myrslåtter
Ragunda sn Baptisttjärnen tjärn Ajaxtorpet torp Ammersstormyren myr
Ragunda sn Bardornäshöjden berg Ajaxtorpet torp Ammersvågen vik
Ragunda sn Bardornäshöjden höjd Albertina fiskarstuga Ammersvågen vik
Ragunda sn Barkmyrbäcken bäck Albertpers lht Ammersvågen vik
Ragunda sn Barkudden omr. /Se Alberts lht Ammersåkern åker
Ragunda sn Basmyran myr Alberts torp Ammersåkern åker
Ragunda sn Bastubäcken bäck Alfreds gård Ammersåmynnet plats där Färsån utmynnar i Ammersån
Ragunda sn Bastudalen slåtter /Se Alfreds gård Ammersån å
Ragunda sn Bastuforsen fors Alfreds gård Ammersån älv
Ragunda sn Bastuholmen skogsparti Alinstorpet ödetorp Ammersön kulle
Ragunda sn *Bastulägdan lägda /Se Almgrens lht Ammerån å
Ragunda sn Bastustranden strandparti Almgrens torp Amonodlingen åker
Ragunda sn Bastuåkern åkrar /Se Almströms gård Amonodlingen åker
Ragunda sn Beckelvågen åkeromr. /Se Alvik gård Amra åker
Ragunda sn Beckelvågen f.d. vik /Se Alvik gård Amra åker
Ragunda sn Bengtberget berg Amlundtorpet ödetorp Amra åker
Ragunda sn Bengtsdalen dal Amlundtorpet torp Amra åker
Ragunda sn Bengtsdalen dal Ammer Saknas Amre-Magnusslåtten myrslåtter
Ragunda sn Bengtsdalsbäcken bäck Ammer by Amre-Magnusslåtten myrslåtter
Ragunda sn Ber(g)dalsbergen berg /Se Ammer by Amrensbacken vägbacke
Ragunda sn Bergebodflon myr Ammer by Amrensberget bergparti
Ragunda sn Bergelägdorna åker /Se Ammer by Amrenshålet myr
Ragunda dal Saknas Bergeåkern, Västra åker /Se Ammer by Amrenshålet myr
Ragunda sn Bergemyran myr Ammer pst Amrinstorpet åker
Ragunda sn Bergemyran myr Ammer by Amrinstorpet åker
Ragunda sn Bergesprickan sankmark Ammer by Amriåkern åker
Ragunda sn Bergeåkern, Ystra åker /Se Ammer by Amsköldberget berg
Ragunda sn Bergsklinten höjd Ammer by Amsköldberget bergparti
Ragunda sn Bergsiön, se Kälsjön sjö Ammer by Amsköldbäcken bäck
Ragunda sn Bergsiön, se Kälsjön sjö Ammer by Amsköldladan lada
Ragunda sn »bergsio» = Kälsjön sjö Ammer by Amsköldlägdan åker
Ragunda sn o. tg Bergsiön, se Kälsjön sjö Ammer by Amsköldsdalen dal
Ragunda sn Bergsiön, se Kälsjön sjö Ammer by Amsköldskällan källa
Ragunda sn Bergstjärnen tjärn Ammer by Amsköldsladan lada
Ragunda sn Bergvallsflon ägomark Ammerbäckstorpet torp Amsköldstorpet åker
Ragunda sn *Billatjärnen tjärn Ammerbäckstorpet torp Amsköldstorpet åker
Ragunda sn Billtjärnhöjden höjd Ammersgammalbodarna fäbodar Andersberget bergparti
Ragunda sn Biströmsberget berg Ammersgammalfäbodar, se Gammalbodarna fäbodar Andersbrännan skogsområde
?Ragunda sn Bjälkmyran myr Ammersgammalfäbodar fäbodar Anders-Erikolsslåtten myrslåtter
Ragunda sn Bjälkmyrbäcken bäck Ammersgammalfäbodarna fäbodar Anders-Erikolsslåtten myrslåtter
Ragunda sn Bjälkmyrkälen skogtrakt /Se Ammerskvarnen kvarn Andersflon flo
Ragunda sn Bjälkmyrtjärn tjärn Ammerskvarnen kvarn Andersflon myr
Ragunda sn Bjännklevet bergskreva Ammerskvarnen kvarn Andershansjalan betesmark
Ragunda sn Bjännmyran myr Ammerskvarnen kvarn Andershans-Mann inägor
Ragunda sn Bjännmyran myr Ammersnyfäbodar fäbodar Anderskålen myrslåtter
Ragunda sn Bjännmyran åker o. äng /Se Ammersnyfäbodarna, se Nybodarna fäbodar Andershålet slåtter
Ragunda sn Bjännmyrberget berg Ammersnyfäbodarna fäbodar Andersjalan skogsområde
Ragunda sn Bjässforsen fors Ammersstugan gård Andersjohanslåtten betesmark
Ragunda sn Bjässforshöjden höjd Ammersstugan gård Andersjönsdalen dal
Ragunda sn Björkån å /Se Ammersstugan gård Anders Magnusslåtten myrslåtter
Saknas Saknas Björkåsen ås Ammerssågen sågverk Anders-Olovmyran myr
Ragunda sn Björkåsflon myr Ammersågen avsöndring Anders-Olovmyran myr
Ragunda sn Björnberget berg Amrarna byar Anderspersmyrarna myrar
Ragunda sn Björndalen sankmark Amréns gård Andersslåtten slåtter
Ragunda sn Björnhåren myr Amréns gård Anderspetterslåttern slåtter
Ragunda sn Björnmyran myr Amrénsstugan fäbodstuga Andersåkern åker
Ragunda sn Björnmyrbäcken bäck Amskölds torp Andersåkern åker
Ragunda sn Björnmyrkälen skogtrakt /Se Amsköldstorpet torp Andloken tjärn
Ragunda sn Björnmyrkälen skogtrakt /Se Amsköldtorpet ödetorp Andloken tjärn
Ragunda sn Björnrån sankmark Andersanders gård Andreasbrännan skogsområde
Ragunda sn Bjärnudden klippa /Se Andersandersstugan fäbodstuga Andreasbrännan skogsområde
Ragunda sn Björnvråbackarna Saknas /Se Anderserikols gård Andreasmyran myr
Ragunda sn Blaskberget berg Anderserikols gård Andreasmyran myr
Ragunda sn Blaskbäcken bäck Anderserikpers gård Andremyran myr
Ragunda sn Bleknäset omr. /Se Anderserikpers gård Andremyran myr
Ragunda sn Blektjärnen tjärn Andersers gård Ankepelleloken tjärn
Ragunda sn Blektjärnen tjärn /Se Andersers gård Ankepelleloken tjärn
Ragunda sn Blomhålet myr /Se Andersjacks ödetorp Anläggsbacken vägbacke
Ragunda sn Blomkindtjärnen tjärn Andersjacks ödetorp Anna-Britabrännan skogsområde
Ragunda sn Blommyran myr Andersjohanjonketorpet torp Anna-Britabrännan skogsområde
Ragunda sn Blomsterbacken backe Andersjohans gård Annabritadrolet myrslåtter
Ragunda sn (kyrka) Blomsterbodarna f.d. fäb. Andersjohans gård Annahålet källa
Ragunda sn Blomtorpet ägomark Andersjohans gård Annakatrinaröningen skogsområde
Ragunda sn Blåfinntjärnen tjärn Andersjohans gård Annamärtauddarna strandområde
Ragunda sn Blåfintierna, se Blåfinntjärnen tjärn Andersjohantorpet torp Antejonsflon myr
Ragunda sn Blåhällberget berg Andersjohantorpet torp Antejonsflon myr
Ragunda sn Blåhällberget berg /Se Andersjohantorpet torp Antelindströmsodlingen åker
Ragunda sn Blåsmyran myr Andersjöns gård Antelindströmsvältan timmervälta
Ragunda sn Blästerbacken backe /Se Andersjönsstugan fäbodstuga Antelindströmsvältan timmervälta
Ragunda sn Bodberget berg Anderslars ödetorp Antemyran myr
Ragunda sn Bodberget berg Anders-Magnus-stugan fäbodstuga Antemyran myr
Ragunda sn Bodberget berg Andersmagnustorpet gård Anteodlingen åker
Ragunda sn Bodbäcken bäck Andersnilstorpet torp Ante Sellingsbäcken bäck
Ragunda sn Bodflon myr Andersolovpers gård Anteåkern åker
Ragunda sn Bodflon myr Andersolovpersstugan fäbodstuga Arinstorpet åker
Ragunda sn Bodflon mosse Andersolovstorpet ödetorp Arinstorpet åker
Ragunda sn Bodkyrkan skogsmark Andersolovtorpet torp Arresten beteshage
Ragunda sn Bodmyran myr Anderspers torp Arshålet åker
Ragunda sn Bodtjärnen tjärn Anderspers torp A(rs)vätan källa
Ragunda sn Bodvallbäcken bäck Anderspetterkojan skogskoja A(rs)vätan källa
Ragunda sn Bodvallbäcken bäck Anderspetterkojan skogskoja Arvtjärnbäcken bäck
Ragunda sn Bollmyran myr Anderspetters gård Arvtjärnbäcken bäck
Ragunda sn Bollmyran myr /Se Anderspetters lht Arvtjärnen tjärn
Ragunda sn Bollmyrtjälen skogsomr. /Se Anderspetters gård Arvtjärnen tjärn
Ragunda sn Bollmyrkälen skogtrakt /Se Anderspetters torp Arvtjärnen tjärn
Ragunda sn Bollmyrkälen berg Anderssons torp Arvtjärnen tjärn
Ragunda [kyrka] Bollsjöberget berg Anderssons torp Arvtjärnvägen stig
Ragunda sn Bollsjöbäcken bäck Anderssons gård Arvtjärnvägen stig
Ragunda sn Bollsjön sjö Anderssons gård Aspberget berg
Ragunda sn Bollsjöåsen ås Anderssons gård Aspberget bergparti
Ragunda sn /Se Bollsjöåsen ås Anderssons gård Aspladan lada
Raffuen sn Bomtjärnen tjärn Anderssons lht Aspladan lada
Rafven = Ragunda sn Bondstranden slåtter /Se Anderssällmans gård Asploken myr
Ravunda Saknas Bondstrandröningen skogsomr. /Se Anderssällmans gård Asploken myr
Ravunda Saknas Borgflobäcken bäck Anderstorpet torp Asplägdan åker
Ragunda sn Borgflon sankmark Anderstorpet torp Asplägdan åker
Ragunda sn Borgknösen höjd Andreas torp Aspmyran myr
Ragunda socken /Se Boställsmon skogsmark Andreas torp Aspmyren myr
Ragunda sn /Se Bottnarna uppgrundningsjord /Se Andrésens torp Aspmyran myr
Ragunda sn /Se *Bottnarne Saknas /Se Anlägget kraftstation Augustodlingen åker
Ragunda sn /Se Boängsbäcken bäck /Se Ante Edströmstorpet ödetorp Augustodlingen åker
Ragunda sn /Se Brandbärsristan åker o. äng /Se Antejons gård Auguståkern åker
Ragunda sn Braskön ö Antejonsstugan fäbodstuga Avan myrslåtter
Ragunda prästgäll Bredråbäcken bäck Antekojan skogskoja Avan myrslåtter
Ragunda prästgäll Bredteg f.d. ö /Se Antes gård Avan myrslåtter
Ragunda prästgäll Britagretaåkern åker /Se Antes gård Avan myrhål
Ragunda prästgäll Broforsen fors? Antes gård Avan myrhål
Ragunda prästgäll Bromanstorpet åker o. äng /Se Antetorpet ödetorp Avariset slåtter
Ragunda prästgäll Bromshem skogsparti Antons gård Avariset slåtter
Ragunda prästgäll Brunnsta höjd Apoteket lht Avaristjärnen tjärn
Ragunda prästgäll Bruudden åkeromr. /Se Apoteket lht Axbergsdammet fördämning
Ragunda prästgäll Brännan skogsområde Arken biograflokal Axelbogslädvägen stig
Ragunda prästgäll Brännan skogsmark Aspbacken torp Axelbogslädvägen stig
Ragunda sn /Se Brännbäcken bäck Aspegrens torp Axel Olssons-hägnen slåtter
Ragunda sn /Se Brännbärsholmen holme Aspegrens torp Backdrolet drol
Ragunda sn /Se Bränndrolet sankmark Aspegrens lht Backdrolet myrslåtter
Ragunda sn /Se Bräntberget berg Asptorpet ödetorp Backdrolet myrslåtter
Ragunda sn o. tg /Se Bräntberget åkrar /Se Asptorpet ödetorp Backen åker
Ragunda sn /Se Bräntberget, Västra åker /Se Aspåskojan skogskoja Backen åker
Ragunda sn /Se Bräntberget ägomark Axbergstorpet torp Backen kulle
Ragunda sn o. tg /Se Bräntberget berg Backbodarna fäbodar Backen slåtter
Ragunda sn /Se Bräntbröten skogsmark Backbodarna fäbodar Backen skogsbacke
Ragunda sn /Se Bröllopsgården ede /Se Backbodarna fäbodar Backladan lada
Ragunda sn /Se Bröllopsgården, Bröllopsgårdsedet vik /Se Backebo lht Backladan lada
Ragunda Saknas /Se Bröllopsgården vik Backegård avs. Backlundsberget bergparti
Ragunda sn /Se Bröllopstjärnen tjärn Backen gård Backlundsdammet fördämning
Ragunda sn /Se Bröllopstjärnen, Bröllopet tjärn /Se Backen gård Backlundsröningarna skogsområde
Ragunda sn /Se Buberget berg Backen gård Backlundsröningen skogsområde
Ragunda sn /Se Byssmyran myr Backen avs. Backlundsröningen skogsområde
*rave, »ragundabo» Saknas Byssmyrudden udde Backen gård Backåkern åker
Ammer by Byttesjö Saknas Backen gård Backåkern åker
Ammer by? Byxtjärnen tjärn Backen gård Backåkern åker
Ammer by Byxtjärnen tjärn Backen gård Backåkern åker
Ammer by Bågghålet fall /Se Backen gård Backåkern åker
Ammer by? Bågghålsfallet fall /Se Backenstorpet torp Backåkern åker
Ammer by Båthushöjden berg Backenstorpet torp Backåkern åker
Ammer by Båthuslänningen f.d. strandomr. /Se Backfredriks gård Backåkerristan åker
Ammer by Båthusmon skogsmark Backfredriks gård Backåkrarna åkrar
Ammer ?by Båthusmyran myr Backgården gårdar Badornäset udde
Ammer by Bäckarna myr Backlunds gård Badornäset udde
Ammer by Bäckedalen ängsmark Backlunds gård Bagghålet vattenfall
Ammer by Bäckedalsbäcken bäck Backlunds gård Bakeladan lada
Ammer by Bäckedalsbäcken bäck Backlunds gård Bakeladan lada
Ammer by Bäckedalsbäcken bäck Backlunds gård Bakom taskan åker
Ammer by Bäckelägdorna åker /Se Backlunds gård Bakom taskan myr
Ammer by Bäckerhällan häll /Se Backlunds gård Bakom taskan myr
Ammer by Bäckerhällberget berg Backlunds torp Balkhålet källa
Ammer by Bäckmansmyran myr Backlundskvarnen nu försvunnen kvarn Balkhålet källa
Ammer by Bäcktorpet åker o. äng /Se Backlundskvarnen nu försvunnen kvarn Balkhålmyran myr
Ammer by Bänkemyran myr Backlundsstugan fäbodstuga Balkhålmyran myr
Ammer by Bärdalsbergen, se Ber(g)dalsbergen berg /Se Backmans gård Bangen vägstycke
Ammer by Bärtjärnen tjärn Backmans torp Baptisttjärn tjärn
Ammer by Bölesvågen vik Backnäset avs. Baptisttjärnen tjärn
Ammer by Bölesören ö Back-Olletorpet ödetorp Baptisttjärnen tjärn
Ammer by Colldénsberget berg Backströms gård Baptisttjärnen tjärn
Ammer by Colldénstorpet terräng Backstugan fäbodstuga Baptisttjärnen tjärn
Ammer by Dala-Hanstorpet ägomark Backstugan fäbodstuga Baracken skjul
Ammer by Dala-Jonkebäcken bäck Backstugan fäbodstuga Barkmyrbäcken bäck
Ammer by Dalen åker /Se Backtorpet torp Barkmyrdalen dalgång
Ammer by Dalhemsmyran myr Bageriet lht Barkudden höjdsträckning
Ammer by Dalibäcken bäck Bageriet lht Barkudden höjdsträckning
Ammer by Daliforsen fors Baracken flottningskoja Barkudden höjdsträckning
Ammer by /Se Dallidforsen fors /Se Barknäset hmd Barnmorskvägen väg
Ammer by /Se Dalsberget berg Basalonien torp Barnmorskvägen väg
  Dalsbäcken bäck Basalonien torp Barnmorskvägen väg
  Dalsåkern åker /Se Beckjonketorpet torp Basmyran myr
  Damaskerna skogsomr. Beckjonketorpet torp Basmyran myr
  Danielbäcken bäck Bengtgården lht Basmyren myr
  Danielholmen holme Bengt-Jons gård Basmyrbrännan skogsområde
  Danielmyran myr Bengtsdalsbodarna nu utlagda fäbodar Basmyrbrännan skogsområde
  Dansarbacken berg Bengtsdalsbodarna fäbod Basmyrhalsen myrvik
  Dansarmoarna mo Bengtsdalsbodarna f.d. fäb. Basmyrsvedjan skogsområde
  Degerberget berg Bengtsgården gård Basmyrsvedjan skogsområde
  Degerberget berg Bengtollekojan skogskoja Bastubäcken bäck
  Degerberget berg /Se Bengtssons torp Bastubäcken bäck
  Degerbäcken bäck Bengttorpet torp Bastudalen dal
  Degresjöbäcken bäck Bergbodvallen fäbodvall Bastudalen dal
  Degersiön, se Degresjön sjö Bergbodvallen fäbodvall Bastuforsen fors
  Degresjön sjö Bergbodvallen fäbodvall Bastuforsen fors
  Degresjön sjö Bergebodarna fäbodar Bastugan bakstuga
  Degresjön sjö Bergebodarna fäb. Bastugan lada
  Djupbäcken bäck Bergebodarna fäbodar Bastugan lada
  Djupdalen dal Bergebodarna fäbodar Bastugrinden grind
  Djupdalen dal Bergebodarna fäbodar Bastugrinden grind
  Djupdalsbäcken bäck Bergebodarna fäbodar Bastuholmen skogsholme
  Djupmyran myr Berge-Karins bs Bastuholmen skogsholme
  Djupmyrhöjden höjd Bergendorfstorpet torp Bastuholmen skogsholme
  Djävulsön terräng Bergendorfstorpet torp Bastuholmen skogsholme
  Drag(u)berget berg /Se Berges torp Bastuladan lada
  Dragmyran myr Bergesalen ödetorp *Bastulägdan åker
  Drakahålet grotta Bergesalen ödetorp Bastulägdan åker
  Drakahålet grotta /Se Bergesalen ödetorp Bastulägdan åker
  Drakahålet grotta /Se Bergesstugan fäbodstuga Bastulägdan åker
  Drakahällan klippa Berget torp Bastulägdan åker
  Drakahällen fall Berget gård Bastulägden åker
  Drakahällen fall Berget gård Bastulägden åker
  Drakahällan fall /Se Berget gård Bastulägdorna åkrar
  Drakahällfallet fall /Se Bergetorpet torp Bastulägdorna åkrar
  Drolbackarna berg Bergetorpet gård Bastustranden slåtter
  Drolbacken höjd Berglins torp Bastustranden slåtter
  Drolbäcken bäck Berglins torp Bastusvedjen beteshage
  Drolbäcken bäck Berglinskojan skogskoja Bastusvedjen beteshage
  Drolet slåtter /Se Berglinskojan skogskoja Bastuåkern åker
  Drolet myr Berglunds torp Bastuåkern åker
  Dromstrandberget berg Berglunds torp Bastuåkern åker
  Dromstrandberget berg Berglundsbodarna fäbodar Bastuåkern åker
  Drugberget, se Drag(u)berget berg /Se Berglundskojan skogskoja Bastuåkern åker
  Dryckesbäcken bäck Bergmans gård Bastuåkern åker
  Drågeberget berg Bergmans gård Bastuåkern åker
  Drågeberget berg Bergmans gård Bastuåkern åker
  Drågeberget berg Bergmansstugan fäbodstuga Bastuåkern åker
  Drågeberget berg Bergs torp Bastuåkern åker
  Drågeberget berg /Se Bergsund bebyggelse Bastuåkern åker
  Drågebergsflon myr Bergsund flottningsbarack Bastuåkern åker
  Duvknösen höjd Bergsund lht Bastuåkern åker
  Dyviken vik Bergvallen torp Bastuåkern åker
  Döda fallet f.d. fors /Se Bergvalls gård Bastuåkern åker
  Döda fallet, se Ragundaforsen fors Bergvalls torp Bastuåkern åker
  Döda fallet, se Storforsen f.d. vattenfall /Se Bergvalls gård Bastuåkern åker
  ?Döda fallet f.d. vattenfall Bergvalls gård Bastuåkern åker
  Döda fallet förr vattenfall Bisters torp Beckelvågen åkermark
  Döda fallet förr vattenfall Bisters torp Beckelvågen åkermark
  Döda fallet f. vattenfall Bjännmyrmon fäbodar Beckelvågen åkermark
  Döda fallet f. vattenfall Bjännmyrmon fäbodar Beckelvågen åkermark
  Döda fallet förr vattenfall /Se Bjämmyråsen gård Bengtberget berg
  Döda fallet förr vattenfall Björkens gård Bengtberget berg
  Döda fallet f.d. fall Björkhaga torp Bengtgårdsåkern åker
  Döda fallet f.d. vattenfall Björkhaga torp Bengtjalan f.d. beteshage
  Döda fallet f.d. vattenfall /Se Björkliden avs. Bengtjalan f.d. beteshage
  Döviks-Granåsen ås Björkmans gård Bengtsdalen slåtter
  Döviksåsen berg Björkudden gård Bengtsdalen? dal?
  Edes-Gammelbodarna ägomark Björkudden gård Bengtsdalen dal
  Edet vik /Se Björks gård Bengtsdalen dalgång
  Edinsröningen slåtter /Se Björnmyrbodarna fäbodar Bergebacken åker
  Edsfallet, Stora, se Döda falet förr vattenfall Björnmyråsbodarna fäbodar Bergebodflon myr
  Edsforsen tidigare namn på Döda fallet Björn-Per-Olovtorpet torp Bergebodvallarna fäbodvallar
  Edsforsen, se Döda fallet förr vattenfall /Se Björn-Per-Olovtorpet torp Bergebodvallarna fäbodvallar
  Edsforsen tidigare namn på Döda Fallet /Se Björnströmkojan skogskoja Bergebodvägen väg
  Edsiön, se Eldsjön Saknas Blakirstes jordkoja Bergebodvägen väg
  Edströmsbodarna f.d. fäb.? Blakirstes jordkoja Bergebodvägen väg
  Efraimstorpet åker /Se Blomdalstorpet torp Bergebäcken bäck
  *Eisuunden Saknas /Se Blomerikdanieltorpet torp Bergebäcken bäck
  Ekaflon myr Blomerikdanieltorpet torp Ber(g)dalsbergen berg
  Ekorrlämkälen skogtrakt /Se Blomjohannestorpet ödestorp Bergeladan lada
  Ekströmsmyran myr Blomjohannestorpet ödetorp Bergeladan lada
  Eldbodberget berg Blomsterbackskojan skogskoja Bergeladan lada
  Eldbodberget berg /Se Blomsterbodarna fäbodar Bergelägdan åker
  Eldbodmon terräng Blomsterbodarna fäbodar Bergelägdorna tegar
  Eldbodudden udde Blomsterbodarna fäbodar Bergemyren myr
  Eldsjöberget berg Blomsterbodarna fäbodar Bergemyran myr
  Eldsjöbrännan skogsmark Blomtorpet torp Bergemyren myr
  Eldsjöbäcken bäck Blomtorpet t Bergemyran myr
  Eldsjöbäcken bäck Blomtorpet ödetorp Bergemyran myr
  Eldsjöbäcken vattendrag /Se Blomtorpet ödetorp Bergemyran myr
  Eldsjömyran myr Blomtorpet ödetorp Bergemyrbäcken bäck
  Eldsjön sjö Blomtorpet ödetorp Bergemyrvägen stig
  Eldsjön sjö Blåjannes bs Bergeslåttern skogsslåtter
  Eldsjön sjö Bläckhornet lht Bergesvedjen gammal rågsvedja, nu skogsområde
  Eldsjön sjö Bläckhornet lht Berget åker
  Eldsjön sjö Boback gård Berg(e)tjärnen tjärn
  Ellsiön, se Eldsjön sjö Boback gård Berg(e)tjärnen tjärn
  Ellsiön, se Eldsjön sjö Boback gård Berg(e)tjärnen tjärn
  Ellsjö berg Bobackojan skogskoja Bergetorpstrännet strandslåtter
  Eländet slåtter /Se Bobackojorna skogskojor Bergetorpstrännet strandslåtter
  Erik-Håkansflon sankmark Bobackstugan fäbodstuga Bergeuvstenen sten
  Erik-Larsbäcken bäck /Se Boden lht Bergeuvstenen sten
  Fagerflon myr Boden lht Bergevillågan omkullfallet träd
  Falkåstjärnen tjärn Bodins gård Bergevägen väg
  Fallen terräng Bodinstorpet gård Bergevägen väg
  Fallet berg Bodinstorpet gård Bergevältan timmervälta
  Farbrorsbacken åker o. äng /Se Bojes torp Bergeåkern åker
  Farbrorslåtten slåtter /Se Bojetorpet torp Bergeåkern åker
  Farbroråkern åkrar /Se Bollsjöbodarna fäbodar Bergeåkern åker
  Farfarbäcken bäck Bollsjöbodarna fäbodar Bergeåkern åker
  Farfaråkern åker /Se Bollsjöbodarna fäbodar Bergeåkern åker
  Farmoråkern åkrar /Se Bollsjöbodarna fäb. Bergeåkern åker
  Farsfarssvejen åker /Se Bomantorpet torp Bergeåkern åker
  Finngubbåkern åker /Se Bommen stuga Bergeåkern åker
  Finn-Jannetjärnen tjärn Bommen stuga Bergeåkern åker
  Fis--be-ge, se Sjöberget berg Bomstugan stuga Bergeåkern åker
  fiskberge, se Sjöberget berg Bomstugan flottningsbarack Bergeåkern åker
  Fiskhusberget berg Bomstugan flottningsbarack Bergeåkern, Västra åker
  *Fjället skogsområde Bondprättikan handelsbod Bergeåkern Östra åker
  Fjällmarkhöjden berg Bondprättikan handelsbod Bergsklinten berg
  Fjällmarkhöjden höjd Borgebodarna fäbodar Bergsklinten berg
  Flackustierna, se Fladåstjärnen tjärn Borgens gård Bergstjärnen tjärn
  Flakamodrolet myrslåtter Borges torp Bergstjärnen tjärn
  Flakamyran myr Borgflokojan skogskoja Bergstjärnen tjärn
  Flakåsbäcken bäck Borgknöskojan skogskoja Bergstjärnen tjärn
  Flakåsen ås Borglunds gård Bergstjärnen tjärn
  Flakåstjärnen tjärn Borglunds gård Bergtjärnen tjärn
  Flakåstjärnen tjärn Borglundsstugan fäbodstuga Bergvallodlingen åker
  Flaten åker /Se Borgmästarjalan torp Bergvallsberget bergparti
  *Flaxtjärnen = Lidbotjärnen? tjärn Borgmästarjalan torp Bergvallsbrottet äga
  Flobäcken bäck Borgs gård Bergvallsbrottet äga
  Flobäcken bäck Borgs gård Bergvallsflon åker
  Flobäcken bäck Bostedts lht Bergvallstegen åker
  Flodalen myr Bostället förr kronohemman Bergvallstegen åker
  Flodalsbäcken bäck Boställsgården gård Bergvallsvåle åkermark
  Flon myr Bottnarna odlade områden Beteshägnen beteshage
  Flotjärnen tjärn Bottnarna område Billtjärnen tjärn
  Fluckbacken vägbacke /Se Bottnarna odlat område Billtjärnen tjärn
  Fluckvågen dal /Se Breteg odlat och bebyggt område Billtjärnen tjärn
  Fluckvågen dalgång /Se Breteg odlat och bebyggt område Billtjärnhöjden höjd
  Fluguvingmyran myr Britagretatorpet torp Biströmberget berg
  Forsberget berg /Se Britagretatorpet torp Biströmsberget berg
  Forsberget berg Brofors avs. Bjanhären myr
  *Forsbruset del av *Storforsen Broforstomten avs. Bjanhären myr
  Forshuvudet fall Broholm avs. Bjanjällvägen väg
  Forshuvudet förr fall Brostugan försvunnen stuga Bjanskinnslägdan åker
  Forshuvudet förr fall /Se Brunflopelles torp Bjanskinnslägdan åker
  Forshuvud(et) del av fors /Se Brunflopelles torp Bjursåkern åker
  Frammat terräng Brunnshuset hus Bjursåkern åker
  Fransmyran myr Brunnshuset hus Bjursåkerrenen åker
  Frukostbäcken bäck Brustorpet ödetorp Bjursåkerrenen åker
  Frukostbäcken bäck Brustorpet ödetorp Bjåndalen dalgång
  Fula Elff, se Gillerån Saknas Brännan gård Bjåndalen dalgång
  Fula älf, se Gillerån å Brännan gård Bjånmyran myr
  Fulltuvan f.d. flyttuva Brännan torp Bjånmyran myr
  Fulltuvan holme /Se Brännan torp Bjänmyran myr
  Furuvik ägomark Brännan bebyggt område Bjånmyrbäcken bäck
  Fyrkanten åker /Se Brännan bebyggt område Bjånmyrbäcken bäck
  Fyrkanten, Västra åker /Se Brännan gård Bjånudden bergparti
  Fyrkanten, Ystra åker /Se Brännlunds gård Bjånudden bergparti
  Fyrpickmyran myr Brännlunds torp Bjånudden bergparti
  Fyrpikmyran myr Brännstugan fäbodstuga Bjånudden bergparti
  Fågelleksmyran myr Bränntorpet torp Bjånudden udde
  Fågelmyrriset myr Bränntorpet torp Bjånudden udde
  Fågelänget sankmark Bulinstorpet torp Bjäckerhällan klippudde
  *Fället äng /Se Bygget gård Bjälkkanalen älvparti
  Fäbron fäbro Bygget gård Bjälkmyren myr
  Fäbodmyran myr Bygget lht Bjälkmyran myr
  Fähusåkern åker /Se Bygget lht Bjälkmyran myr
  Fähusåkern åker /Se Bygget gård Bjälkmyren myr
  Fämyran myr Bygget gård Bjälkmyrbäcken bäck
  Fänflon myr Bygget gård Bjälkmyrbäcken bäck
  Fänflon myr /Se Byströms torp Bjälkmyrtjälen skogsområde
  Fänflon myr /Se Byströms gård Bjälkmyrtjärnen tjärn
  Fänmyran myr /Se Byströms gård Bjälkmyrtjärnen tjärn
  Fänmyran myr Byströmsstugan fäbodstuga Bjällmyren myr
  Fänmyrbäcken bäck Båthushöjden gård Bjällmyren myr
  Fäntjärnen tjärn Båthushöjden gård Bjällmyrvägen väg
  Färjesundet vik /Se Bäckarna bebyggelse Bjännmyren myr
  Färsån bäck Bäcken gård Bjämmyran myr
  Färsån å Bäcken gård Bjämmyran myr
  Färsån å Bäcketorpet torp Bjännmyren myr
  Fölsingehällan berg Bäcketorpet torp Bjämmyrknösen berg
  Fösåkern åkrar /Se Bäckmans gård Bjämmyrknösen berg
  Galgeberget berg Bäckmanstorpet torp Bjämmyråsen berg
  Galtfloberget berg Böle by Bjämmyråsen berg
  Galtflon myr Böle by Bjämmyråsmyran myr
  Galtjärnbäcken bäck Böle by Bjännklevet bergskreva
  Galtjärnen tjärn Böle by Bjännklevet bergskreva
  Galtjärnflon mosse Böle by Bjännklevet bergskreva
  Gammel-Bergbodarna f.d. fäbodar? Böleskvarnen kvarn Bjännklevet bergskreva
  Gammelberget berg Böleskvarnen kvarn Bjännklevet bergskreva
  Gammelbodarna f.d. fäbodar Bölesnybodarna fäbodar Bjännmyran myr
  Gammelbodbackarna bergsmark Bölesnybodarna fäbodar Bjännmyran myr
  Gammelbodberget berg Bölestrand pst Bjännmyrbron spänge
  Gammelbodberget berg Böletorpet avs. Bjännmyrbäcken bäck
  Gammelbodberget berg Daggtorpet ödetorp Bjännmyren myr
  Gammelbodbäcken bäck Dahles gård Bjänmyran myr
  Gammelbodbäcken bäck Dahlgrens-torpet torp Bjännmyren myr
  Gammelbodbäcken bäck Dahlsstugan fäbodstuga Bjännmyrbäcken bäck
  Gammelbodbäcken bäck Dalaantetorpet torp Bjännmyrkullen berg
  Gammelbodbäcken bäck Dalagubbkojan skogskoja Bjännmyrtjälen skogsområde
  Gammelbodknösen berg Dalahanstorpet torp Bjännmyrtjälen skogsområde
  Gammelbodmyran myr Dalajonketorpet torp Bjännåkern åker
  Gammelbodmyran myr Dalajonketorpet torp Bjännåkern åker
  Gammelbodmyran myr Dalaollekojan skogskoja Bjässforsen fors
  Gammelbodriset skogsmark Daléns gård Bjässforsen fors
  Gammelburiset skogsomr. /Se Daléns lht Bjässforshöjden berg
  Gammelbodvallen terräng Daléns lht Bjässforshöjden berg
  Gammelbodvallen skogsmark Dalénstorpet torp Bjässforstjärnen tjärn
  Gammelbusvejen skogsomr. /Se Dalgrens gård Bjässforstjärnen tjärn
  Gammeldammet fördämning Dalgrens gård Björkbrobäcken bäck
  Gammelfäbodhöjden berg Dalgrenstorpet t. Björkholmen skogsholme
  Gammeljäntbacken terräng Dalhem gård Björkmyrbäcken bäck
  Gammelkvarnhusbäcken Saknas Dalhem gård Björkmyrbäcken bäck
  Gammellägdan åker /Se Dalhemskojan skogskoja Björkmyrbäcken bäck
  Gammel-Ringsjöbodarna terräng Daliforskojan skogskoja Björkvattenvägen stig
  Gammel-Ringsjöbodberget berg Daliforssågen nu försvunnen såg Björkåsbäcken bäck
  Gammel-Ringsjöbodberget berg Dalisågen nu försvunnen såg Björkåsbäcken bäck
  Gammelskoberget berg Dalmans torp Björkåsen berg
  Gammelvågen slåtter /Se Dalmanskojan skogskoja Björn-, se Bjan-, Bjån-, och Bjänn- fled i bebn.
  Gammelvågen slåtter /Se Dalsbergebodarna fäbodar Björnberget berg
  Gedungsen fors Dalsbergebodarna öde fäbodar Björnberget berg
  Gedungsen = nuv. Döda fallet Saknas Dalsbergsbodarna fäbodar Björnberget berg
  Gedungsen = nuv. Döda fallet Saknas Dalsbäckbodarna fäbodar Björnbergsbäcken bäck
  Gedungen f.d. vattenfall /Se Dalsbäckbodarna fäb. Björnhibacken backe
  Gedungsen f.d. vattenfall /Se Dalsbäck(e)bodarna fäbodar Björnhibacken backe
  Gedunsen fors /Se Dalsbäcksbodarna fäbodar Björnhålet källa
  Gedungsen f.d. vattenfall /Se Dalströms gård Björnhålet källa
  *Gedungsforsen förr fors /Se Dalströms gård Björnhålet källa
  Gammelängesforsen fors Daltorpet ödetorp Björnhålet källa
  Gammelängesforsen fors Daltorpet ödetorp Björnklevet skreva
  Gammelängesforsen fors /Se Dalänget avs. Björnklevet bergpass
  Gammelänget slåtter /Se Dammkojan skogskoja Björnklevet bergpass
  Genäsberget berg Danielanders gård Björnmyrbäcken bäck
  Genäsbäcken bäck Danielborgsbodarna fäbodar Björnmyrbäcken bäck
  Genäsudden udde Danieldaniels gård Björnmyrbäcken bäck
  Gerilshuvudet höjd Danieleriks ödetorp Björnmyran myr
  Gerillå Saknas Danieljons gård Björnmyran myr
  Gerilån å /Se Danieljons gård Björnmyren myr
  Gerilån å /Se Danielkojan skogskoja Björnmyren myr
  Gesunden sjö Danielolovtorpet torp Björnmyren myr
  Gesunden sjö Danielolovtorpet ödetorp Björnmyren myr
  Gesunden sjö Danielolovtorpet ödetorp Björnmyren myr
  Gesunden sjö Daniels ödetorp Björnmyrkälen grankäl
  Gesunden sjö Daniels gård Björnmyrkälen granskog
  Gesunden sjö Daniels gård Björnmyråsen skogås
  Gesunden sjö Daniels torp Björnrån myr
  Gesunden sjö Daniels lht Björnrån myr
  Gesunden sjö Danieltorpet torp Björnrån myr
  Gesunden sjö Danieltorpet torp Björnströmmen strömdrag
  Gesunden sjö Dankes torp Björnströmmen strömdrag
  Gesunden sjö Dankes torp Blandstenen vägmärke
  Gesunden sjö Djupdalsbacken ödetorp Blandstenen vägmärke
  Gesunden sjö Djupdalsbodarna fäbodar Blandstenen avrättningsplats
  Gesunden sjö Doktors lht Blandstenen avrättningsplats
  Gesunden sjö Doktors läkarebostad Blandstenen avrättningsplats
  Gesunden sjö Dro(l)backen gård Blandsten avrättningsplats
  Gesunden sjö Dro(l)backen gård Blaska odling
  Gesunden sjö Drolbackstugan fäbodstuga Blaskan slåtteräng
  Gesunden sjö Drolbodarna fäbodställe Blaskan myr med gamla odlingar
  Gesunden sjö /Se Drolkojan skogskoja Blaskan myr med gamla odlingar
  Gesunden sjö /Se Drolkojan skogskoja Blaskberget berg
  Gesunden sjö /Se Dröbacken gård Blaskberget berg
  Gesunden sjö /Se Dyhöjden hemman, by? Blaskberget berg
  Gesunden sjö /Se Dyhöjden bebyggelse Blaskbäcken bäck
  Gesunden sjö /Se Dyhöjden gårdar Blaskbäcken bäck
  Gesunden sjö /Se Dyhöjden gårdar Bleket sluttning
  Gesunden sjö /Se Dyhöjdkvarnen kvarn Bleknäset odlat område
  Gesunden sjö /Se Där med Alfreds gård Bleknäset odlat område
  Gesunden sjö /Se Där med a Mattiskarin torp Bleknäset odlat område
  Gesunden sjö /Se Där med a Mattiskarin torp Bleknäset odlat område
  Gesundsjön, se Gesunden sjö Där med a Mattiskarin torp Bleknäset odlat område
  Gesundssjön sjö /Se Där med Axels gård Bleknäsgrinden grind
  Gesälludden udde /Se Där med en Alfred gård Bleknäsladan lada
  Getflohöjden höjd Där med en Alfred gård Bleknäsåkern åker
  Getflohöjden berg Där med en Anton torp Blektjärnbäcken bäck
  Getflon mosse Där med en Anton torp Blektjärnen tjärn
  Getgrottan grotta? Där med en Axel gård Blektjärnen tjärn
  Getingmyran myr Där med en Erik Alfred torp Blektjärnen tjärn
  Getmyran myr Där med en Erik Alfred torp Blomdammet fördämning
  Getryggen berg Där med en Erik Gustav torp Blomgrundet grund
  Getryggen berg Där med en Erik Gustav torp Blomhålet myrtag
  Getryggen ås Där med en Hall-Jonke-Bengt gård Blomhålet myrhål
  *Getsvejen omr. /Se Där med en Hall-Jonke-Bengt gård Blomhålet myrhål
  Gevågsberget berg Där med en Helgar torp Blomhålet åker
  Gevågsberget berg Där med en Helgar torp Blomhålet åker
  Gevågsholmen skogsholme Där med en Jon-Jons-Karl gård Blomjohannestorpet åker
  Gevågsstranden terräng Där med en Jon-Jons-Karl gård Blomjohannestorpet åker
  Gevågsvågen dal /Se Där med en Jon-Jons-Per gård Blomkindstjärnen tjärn
  Gevågsänget ägomark Där med en Jon-Jons-Per gård Blomkindtjärnen tjärn
  Gilleran, se *Hirillan å Där med en Oskars gård Blomkindtjärnen tjärn
  Gilleran å Där med en Oskars gård Blomkindtjärnen tjärn
  Gilleran å Där med Svens torp Blomkindtjärnen tjärn
  Gilleran å /Se Där med Svens torp Blomloken tjärn
  Gillerbäcken bäck Döviken by Blomloken tjärn
  Gillerån å Döviken by Blomodlingen åker
  Gillerån å Döviken by Blomrännan ränna för timmerflottning
  Gillerån å Döviken by Blomsterbackarna höjdsträckning
  Gillerån å Döviken by Blomsterbackarna skogsområde
  Gillerån å Döviken by Blomsterbacken berg
  Gillerån å /Se Döviken by Blomsterlokarna tjärnar
  Gladbacken landsvägsbacke /Se Döviken by Blomsterlokarna tjärnar
  Gladbäcken bäck /Se Döviken by Blomsterloken tjärn
  Gladholmen holme Döviken by Blomsteränget slåtteräng
  Gladholmen holme Dövikens fäbodar, se Granåsen Saknas Blomsteränget slåtter
  Gladholmen holme /Se Dövikens fäbodar, se Granåsbodarna fäbodar Blomsteränget slåtter
  Gladmyran myr Döviksnyfäb. fäb. Blomtorpet åker
  Gladmyran myr /Se Döviksnyfäbodarna, se Nybodarna fäbodar Blomtorpet åker
  Gladsvedjan tidigare skogbevuxet område /Se Edberga gård Blåbacksnåret betesmark
  Gläntberget berg Edbergs torp Blåbacksnåret betesmark
  Glänttjärnen tjärn Edbergstorpet torp Blåhällan klippa
  Gnagarmyran myr Edbladstorpet gård Blåhällan hälla
  Golvstamyran myr /Se Edet avs. Blåhällberget berg
  Golvstarrmyran myr Edetorp avs. Blåhällberget berg
  Gossåkern åker /Se Edhem avsöndring Blåhällberget berg
  Grabäckdalen skogsomr. /Se Edholms torp Blåhällberget berg
  Grabäckdalen dal Edholms gård Blåhällberget berg
  Grabäcken bäck /Se Edholms lht Blåhällberget berg
  Gragarbrännbäcken bäck Edholmstorpet torp Blåhällberget berg
  Granarisberget berg /Se Edins torp Blåkoppen källa
  Grannarberget berg /Se Edins torp Blåkoppvillågan vilplats
  Granarberget Saknas /Se Edinsstället torp Blålerviken vik
  Grannarberget berg Edlunds gård Blålerviken del av vik
  Grannmyrberget, se Grå(sen)myrberget berg /Se Edlundsstugan fäbodstuga Blåsmyran myr
  Granviken vik Edsbodarna fäbodar Blästerbacken skogsbacke
  Granåsbäcken bäck Edströms gård Blästerbacken skogsbacke
  Granåsen ås Edströms gård Blötbäcken slåtter
  Gravafloberget berg Edströms gård Blötriset slåtter
  Granåsmyran, Övre myr Edströms gård Blötråan myrslåtter
  Granåsmyran, Nedre myr Edströms gård Blötråbackarna bergssluttning
  Grantemyran myr Edvardbergvalls gård Blötrån myr
  Grantemyrviken vik Edvardbergvalls gård Blötråvägen väg
  Granåsen ås Edvardbergvalls gård Bobackremmen sluttning
  Gravaflon myr Edvards lht Bobackremmen sluttning
  Grismyran myr Edvardssons gård Bobackshanåsmon skogsmo
  Grismyrberget berg Edvardssons gård Bodbacken backe
  Grubban åker /Se Edvardstorpet torp Bodberget berg
  Grubberget berg Efraimstorpet ödetorp Bodberget berg
  Grubbergetjärnen tjärn Efraimstorpet ödetorp Bodberget berg
  Grundforsberget berg Ehingers gård Bodberget bergparti
  Grundforsen fors Ekakvarnen kvarn Bodberget berg
  Gråhästgärdan åker /Se Ekas gård Bodberget berg
  Grånkälen myr Ekas gård Bodberget berg
  Grånkälen skogsområde Ekastugan fäbodstuga Bodberget berg
  Grånmyran myr Ekmans lht Bodberget berg
  Grånmyran myr Ekmans gård Bodberget bergparti
  Grånmyrberget berg Ekströms gård Bodbron bro
  Grå(nu)myrberget berg /Se Ekströms torp Bodbäcken bäck
  Gräsflobäcken bäck Eldbängesudden flottningsbarack Bodbäcken bäck
  Gräsflon sankmark Eliasanders torp Bodbäcken bäck
  Gräslandbäcken bäck Eliases lht Bodbäcken bäck
  Gräslanden skogsmark Eliastorpet ödetorp Bodbäcken bäck
  Gräslandmyran myr Elimkapellet, se 8 Ammer Saknas Bodbäcken bäck
  Gräsmyran myr Ellingssons gård Bodbäcken bäck
  Gräsmyrberget berg Ellingssons gård Bodflon flo
  Gräsmyrbäcken bäck Ellingssonsstugan fäbodstuga Bodflon myr
  Gräsmyrbäcken bäck Elovs torp (öde?) Bodflon myr
  Gråån grusomr. /Se Elovsstugan fäbodstuga Bodflon flo
  Grönabborrhålet tjärn Elves gård Bodflon myr
  Grönkälen slåtter /Se Eländet lht Bodforsen fors
  Grönkälen slåtter /Se Emils lht Bodförningsflon flo
  Grönkälen skogtrakt /Se Emils gård Bodförningsflon myr
  Grönkälen myrlänt /Se Engbergs torp Bodförningsflon myr
  Grönvattnet tjärn Englundsgården gård Bodhöjden berg
  Grötvågen dal /Se Engströms gård Bodkyrkan sten
  Gubbflobrännan skogsmark Engströms gård Bodkyrkan sten
  Gubbflon myr Engströms gård Bodkällan källa
  Gullbacken ägomark Engströms torp Bodkällan källa
  Gulldalsrån dalgång Engströms torp Bodrån odling
  Gullkälen skogtrakt /Se Engströms torp Bodrån betesmark
  Gullkällflon myr Engströmsgården gård Bodrån betesmark
  Gulåmyrorna myr Engströmsstugan fäbodstuga Bodrån betesmark
  Gulån å Engströmsstugan fäbodstuga Bodrån betesmark
  Gulån å /Se Enrotstorpet torp Bodrån betesmark
  Gunnelmyran myr Erikanders gård Bodsvedjen gammal rågsvedja, nu skogsområde
  Gunnermyran slåttermyr /Se Erikanders gård Bodsvedjen gammal rågsvedja, nu skogsområde
  Gunnelmyrbrännan berg Erikanders gård Bodtjärnbäcken bäck
  Gunnermyrbrännan mark vid slåttermyr /Se Erikanders gård Bodtjärnbäcken bäck
  Gunnelmyrbäcken bäck Erikbacklundskojan skogskoja Bodtjärnen tjärn
  Gustrikflon sankmark Erikdaniels gård Bodtjärnen tjärn
  Gårdsbacken äng /Se Erikdaniels gård Bodtjärnen tjärn
  Gäddtjärnbäcken bäck Erikdaniels gård Bodtjärnen tjärn
  Gäddtjärnen tjärn Erikdaniels gård Bodtjärnen tjärn
  Gäddvattbäcken bäck Erikdanielsstugan fäbodstuga Bodvallbäcken bäck
  Gäddvattbäcken bäck Erikers gård Bodvallen fäbodvall
  Gäddvattflon sankmark Erikers gård Bodvallen fäbodvall
  Gäddvattflon myr Erik-Görans gård Bodviken vik
  Gäddvattnet sjö Erikgöransgården gård Bodvägaskälet vägkorsning
  Gäddvattnet sjö Erikgöransgården gård Bodvägaskälet vägkorsning
  Gärdan beteshage /Se Erik i Myres torp Bodvägen stig
  Gärdesviken vik Erik i Myres torp Bodvägen väg
  Gärdesvågen vik /Se Erik i Myres torp Bodvägen väg
  Gärdesvågen vik /Se Erik i Myres torp Bodvägen stig
  Gärdesvågen vik /Se Erikjohans torp Bodvägen stig
  Gärdhällan berghäll Erikjohansjohans gård Bodvägen väg
  Gärdhälla berg Erikjohansjohans gård Bodvägen, Gamla stig
  Gärdhällan bergknalle /Se Erikjohanstorpet torp Bodvägen, Gamla stig
  Gärdhällan berghäll /Se Erikjonas gård Bogghålet fors
  Gärdhällberget berg /Se Erikjonaskojan skogskoja Bogghålet vik
  Hagmyran myr Erikjonaskojan skogskoja Bogghålet vik
  Halasjölandet skogsområde /Se Erikjonskojan skogskoja Bogghålsbryggan fördämning
  Halasjön sjö /Se Erikjons gård Bogghålsfallet vattenfall
  Halasjön, se Hälsjön sjö Erikjonsstugan fäbodstuga Bogghålsstranden strandområde
  Halaviken, se *Hälaviken vik Erikjonstorpet torp Bogslädvägen väg
  Halaviken vik Eriklars torp Bogslädvägen väg
  Halaån, se Halån Saknas /Se Eriklars torp Bogslädvägen väg
  Haln Lacus, se Hälsjön Saknas Eriklarstorpet torp Bokbindarön ö
  Haln Lacus, se Hälsjön sjö Erikmagnus torp Bolinskiftet skogsområde
  Hahlsiön, se Hälsjön sjö Erikmagnus gård Bolinsudden udde
  Hahlsiön, se Hälsjön sjö Erikmagnus gård Bolinsudden udde
  Hahlsiön, se Hälsjön Saknas Erikmagnuskojan skogskoja Bollmyren myr
  Hallsiön, se Hälsjön sjö Eriknils ödetorp Bollmyren myr
  Halsterängesdammet fördämning Erik-Nils gård Bollmyren myr
  Halsteränget terräng Eriknilsgården gård Bollmyrtjälen skogsområde
  Halån å /Se Erikolovjons gård Bollmyrtjärnen tjärn
  Halån ägomark Erikolssatorpet ödetorp Bollmyrtjärnen tjärn
  Halån å /Se Erikolstorpet ödetorp Bollsjöberget berg
  Hambergsmyran myr Erikperserketorpet torp Bollsjöberget berg
  Hamla fluvius, se Ammersån å Erikpershuset skogskoja Bollsjöberget berg
  Hammarforsen fors Erikperskojan skogskoja Bollsjöbodladan lada
  Hammarforsen fors Eriks gård Bollsjöbäcken bäck
  Hammarforsen fors /Se Eriksberg lht Bollsjöbäcken bäck
  Hammarforsen fors Eriksberg avs. Bollsjön sjö
  Hammarforsen fors /Se Erikslund avs. Bollsjön sjö
  Hammarsflon myr Erikslund lhtt Bollsjön sjö
  Hammarssjön sjö Erikslund avs. Bollsjön sjö
  Hammarsjön sjö Erikssons torp Bollsjön sjö
  Hammarssjön sjö Erikssons torp Bollsjön sjö
  Hammarssjön sjö Erikssons torp Bollsjöåsen skogås
  Hammarssjön sjö Erikssons gård Bollsjöåsen berg
  Hammarssjön sjö Erikssons gård Bondhålet myr
  Hammarsön försv. ö /Se Erikssons gård Bondhålet myr med djup källa
  Hammarsön+ ö /Se Erikssons torp Bondskogen skogsområde
  *Hammersån, se Ammersån å /Se Erikssons gård Bondskogen skogsområde
  Hamplanddalen åker /Se Erikssons lht Bondstranden slåtter
  Hamplandsåkern åker /Se Erikssonsstugan fäbodstuga Bondstrandröningen skogsområde
  Hampåkern åker /Se Eriksällmans gård Bondstrandrönningen skogsområde
  Hamrarna bergsmark Eriksällmans gård Bonnmyran myr
  Hamrarna berg Eriktorpet ödetorp Borgansbacken vägbacke
  Hanmyrknösen bergskulle /Se Erkes torp Borgansbacken vägbacke
  Hannmyran myr Erstadgården gård Borgansbäcken bäck
  Hannmyrkullen berg Esbjörnjonas gård Borgansbäcken bäck
  Hanåsberget berg Esbjörnjonas gård Borgansbäcken bäck
  Hanåsbäcken bäck Esbjörnkojan skogskoja Borgansbäcken slåtter
  Hanåsbäcken bäck Esbjörnkojan skogskoja Borgansspekebacken vägbacke
  Hanåsflon myr Esbjörnjonaskojorna skogskojor Borgansspekebacken vägbacke
  Hanåsflon myr Esbjörns gård Borgansspekebacken vägbacke
  Hanåskullen kulle Esbjörns torp Borgansspekebacken vägbacke
  Hanåsmyran myr Esbjörns gård Borgeflon myr
  Harabacken åker /Se Esbjörns gård Borgensmyran del av Hannmyran
  Harahålet myr /Se Esbjörnsstugan fäbodstuga Borgflon myr
  Harahålet myr Esbjörnstorpet torp Borgflon myr
  Harakullen kulle Esbjörnstorpet torp Borgflon myr
  Harastoberget berg /Se Fagerströms lht Borgflovägen stig
  Harrsjöbodhöjden höjd Fanbyn gård Borgknösen berg
  Harrsjöbäcken bäck Fangård hmd Borgknösen berg
  Harrsjön sjö Fangård hemman? Borgknösen berg
  Harrsjön sjö /Se Fangård hmd Borgknösen berg
  Harrvågen vik /Se Fangård gård Borgknösmyran myr
  Harrvågen vik /Se Fangård gård Borgknösmyran myr
  Harrvåg(s)udden udde /Se Fangård gård Borgknöstjärnen tjärn
  Harrvågudden udde Fangård gård Borgknöstjärnen tjärn
  *Harsjön, se Harrsjön sjö /Se Fangårdsstugan fäbodstuga Borgknöstjärnen tjärn
  *Helgeholm holme Fanjunkarsgården gård Borglundsflon myr
  Helgeholm f. holme Fermes ödetorp Borglundsflon myr
  *Helgeholm holme /Se Finkan torp Borgvattenvägen stig
  Helgeholm+ ö /Se Finkan torp Bort(a) på remmen betesmark
  Hemmingmyran terräng Finkan torp Bort(a) på remmen betesmark
  Hemmyran myr Finkan torp Bostedtlägdan åker
  Hemmyrbäcken bäck Finkulustorpet torp Bostedtlägdan åker
  Hemmyrmon mo Finkulustorpet torp Bostedtstranden strandslåtter
  Herrgården skogskoja Finkulustorpet torp Bostedtstranden skogsbacke
  Herrgårdskullen kulle Finkulustorpet torp Boställsladan lada
  Herrgårdstjärnen tjärn Finland bebyggelse Boställsänget betesmark
  Herrgårdstjärnen tjärn Finland t. Boställsänget betesmark
  *Hirillan å Finland torp Bottenkvarnen kvarn
  Hjälmbodarna terräng Finland fäbodar Bottenkvarnen kvarn
  Hoberget berg Finngubbstugan bs Bottenkvarnen kvarn
  *Hobäcken biå Finnjannetorpet torp Bottenladan lada
  *Hobäcken å Finnjannetorpet torp Bottnarna uppgrundningsjord
  Hobäcken bäck Finnstugan skogskoja Bottnarna uppgrundningsjord
  Hopmyran myr Finnstugan skogskoja Brandbäcken bäck
  Hoflon myr Finntorpet torp Brandbäcken bäck
  Holmen skogsområde Fiskarkojan skogskoja Brandbärsristan åker
  Holmtjärnen tjärn Fjallres lht Brandfältet skogsområde
  Honäset terräng Fjallres lht Bratthöjden bergparti
  Horbadbäcken bäck Fjället gård Brattåkern åker
  Hoslätten terräng Fjället gård Brattåkern åker
  Hoön+ ö /Se Flakåsbodarna fäbodar Breråbäcken bäck
  Hummeltjärnberget berg Flakåsbodarna fäbodar Bresanden fiskeplats
  Hummeltjärnbäcken bäck Flakåsen fäbodar Bresanden fiskeplats
  Hummeltjärnen sjö Flakåsen fäbodar Britagretaåkern åker
  Hundnäset udde Flakåsen fäbodar Britagrundet grund
  Hundnäset näs Flanktorpet ödetorp Britagrundet grund
  Hundtjärnåsen berg Flanktorpet ödetorp Broforsdammet fördämning
  Hundtjärnåsen berg Flinkflokojan skogskoja Broforsdammet fördämning
  Hundtjärnåsen ås Flodtorpet ödetorp Broforsen fors
  Husrån ägomark Flottningsbaracken stuga Broforsen fors
  Hyssbacken ägomark Fläskoset lht Broforsen fors
  Håkabrännan ägomark Fläskoset lht Broforsrännan timmerränna
  Håkaflohöjden höjd Folkets Hus samlingslokal Broforsvältan timmervälta
  Håkaflon myr Folkskolan avs. Brokskitlägdan åker
  Håkaflon sankmark Forsbygget kraftverksanläggning Brokskitlägdan åker
  Håkankälen skogtrakt /Se Forsbygget kraftverksanläggning Bromanstorpet åker
  Hållbäcken bäck Forsgrens gård Bromshem skogsholme
  Hållbäckslåtten myr Forsgårds gård Bromshem skogsholme
  Häbberet myr Forslunds gård Bron bro
  Häbbersknulen höjd Forslunds gård Bruarna myrlänt område med spänger
  Häbbersnäset udde Forslunds gård Bruarna myrlänt område med spänger
  Häbbersviken vik Forslunds gård Bruden åt Åkerlund björk
  Hälan å Forssénsstugan fäbodstuga Bruden åt Åkerlund björk
  Hälan älv Foten gård Brudstenen sten
  Hälan å Fothuset gård Brudstenen sten
  Hälan å Frammat gård Brudstenen sten
  Hälan å Frammat gård Bru(d)udden åker
  Hälan å Frammat gård Bru(d)udden åker
  Hälan å Frammat gård Bru(d)udden åker
  Hälan å Frammat gård Brukällan källa
  Hälan å /Se Frammat gård Brukällan källa
  Hälan, se Halån å Frammat gård Brunnshusbacken vägbacke
  Hälan å /Se Framnäs lht Brunnshuskällan källa
  *Hälaviken å /Se Framnäs avs. Brunnshuskällan källa
  *Hälaviken vik /Se Framåt gård Brunnhusparken skogsdunge
  Hälbodarna fäbodar Frankrike hemman Brunnsparken skogsdunge
  Hälflon sankmark Fransstugan bs Brunnsparken skogsdunge
  Häljeflobäcken bäck Franstorpet ödetorp Brunnsta källa
  Häljeflon myr Fredrik-Karls torp Brunnsta källa
  Hällan sten /Se Fredrikkojan skogskoja Brunnstaedet vik
  Hälldalåkern åker /Se Fredrikkojan skogskoja Brunnstaedet vik
  *Hälleråsen höjd Fredrikpers torp Brunnstanacken strömnacke
  Hällflon sankmark Fredriks torp Brusbacken kulle
  Hällmyran myr Fredrikjonsgården gård Brusbacken kulle
  Hällviken vik /Se Fredrikjonsgården gård Brusen skogsområde
  Hällåkern åker /Se Fredrikjonsstugan fäbodstuga Brusvägen väg
  Hälsjöbäcken bäck Fredrikstorpet ödetorp Brusvägen väg
  Hälsjöbäckselet sel Frejdhem avs. Brystuladan lada
  Hälsjön sjö Frejstorpet ödetorp Brystuladan lada
  Hälsjön sjö Frides gård Brystulägdan åker
  Hälsjön sjö Fridhem gård Brystulägdan åker
  Hälsjön sjö Fridolfkojan skogskoja Brystulägdan åker
  Hälsjön sjö Frisendahls lht Brystuåkern åker
  Hälsjön sjö Frisendahlsgården gård Brystuåkern åker
  Hälsjön sjö Frisendahlsstugan fäbodstuga Brystuåkern åker
  Hälsjön sjö Friskes torp Brystuåkern åker
  Hälsjön sjö Friskes torp Brystuåkern åker
  Hälsjön sjö /Se Frånbergs gård Brystuåkern åker
  Hälängesberget berg Främmergården äldre namn på Krokväg Brystuåkern åker
  Hästhagen åker /Se Främmergården äldre namn på Krokväg Brystuåkern åker
  Hästmyran åker /Se Furulund avs. Brystuåkern åker
  Hästmyrhalsen åker /Se Furunäs gård Brystuåkern åker
  Hästmyrhalsen, Edholms äng /Se Furunäs gård Brytan åker
  Hästrån myr Furuvik gård Brytan åker
  Hästskoflon myr Färdigs torp Bråddöden vägbacke
  Hästviken vik Färsån by Bräa landningsplats
  Högberget berg Färsån by Bräa landningsplats
  Högberget berg Färsån bebyggelse Bräa landningsplats
  Högberget berg Färsån gårdar Brädladan lada
  Högberget berg Fördärvet lht Brädladan lada
  Högberget berg Föreningshuset samlingslokal Brädvägen väg
  Hög-Hanåsen ås Gammalbodarna fäbodar Brännan beteshage
  Höghanåsen berg /Se Gammalbodarna fäbodar Brännan skogtrakt
  Högkullen berg Gammalbodarna fäbodar Brännan myr
  Högkullen höjd Gammalbodarna fäb. Brännan myr
    Gammelbodarna fäbodar Brännan myr
    Gammelbodarna fäbodar Brännan myr
    Gammelbodarna fäbodar Brännan myr
    Gammelbodarna fäbodar Brännan skogsområde
    Gammelbodarna fäbodar Brännan beteshage
    Gammelbodarna fäbodar Brännan åker
    Gammelbodarna fäbodar Brännan åker
    Gammelbodarna övergivna fäbodar Brännan skogsområde
    Gammelbodarna fäbodar Brännan skogsområde
    Gammelbodarna fäbodar Brännan skogsområde
    Gammelbodarna fäbodar Brännan åker
    Gammelbodarna fäbodar Brännan åker
    Gammelbodarna fäbodar Brännan åker
    Gammelbodarna fäbodar Brännbäcken bäck
    Gammelbodarna fäbodar Brännbäcken bäck
    Gammelbodarna fäbodar Brännbäcken bäck
    Gammelbodarna fäbodar Brännbäcken bäck
    Gammelbodbäcken fäb. Brännbäcken bäck
    Gammelbodvallen fäbod Brännbärsholmen holme
    Gammelbodvallen fäbodvall Brännbärsholmen holme
    Gammelbodvallen fäbodvall Bränndrolet myr
    Gammelbodvallen fäbodvall Bränndrolet myr
    Gammalbodvallen t. Bränneriet åstrand
    Gammalbodvallen bebyggelse Bränneriet koja
    Gammelbodvallen fäbodvall Bränneriet plats med förstörd koja
    Gammalringsjöbodarna fäbodar Brännladan lada
    Gammelerikstorpet gård Brännladan lada
    Gammelerikstorpet gård Brännorna skogsområde
    Gammelfattighuset lht Brännvinsåkern åker
    Gammalfolkbynningen sommarstuga Bräntbacken åker
    Gammelgården gård Bräntberget berg
    Gammelgården gård Bräntberget berg
    Gammelgården gård Bräntberget berg
    Gammelgården gård Bräntberget berg
    Gammelgården gård Bräntberget berg
    Gammelhem gård Bräntberget berg
    Gammelhem gård Bräntberget ås
    Gammelhällbodarna fäbodar Bräntberget åker
    Gammelhälbodarna fäbodar Bräntberget åker
    Gammelkojan skogskoja Bräntberget, Västra åker
    Gammelkojan skogskoja Bräntberget, Västra åker
    Gammelkrokarna fäbodar Bräntbröten strandområde
    Gammelkrokarna fäbodar Bräntbröten strandområde
    Gammelkvarnen nu försvunnen kvarn Bräntbröten strandområde
    Gammelkvarnen kvarn Bräntknulen berg
    Gammelkyrkan kyrka Bräntkullen kulle
    Gammelskolan skolhus Bräntlandet skogsområde
    Gammelskolan skolhus Bräntlandet skogsområde
    Gammelskolan skola Bräntlandet skogsområde
    Gammel-Esbjörns gård Bräntlandet skogsområde
    Gammelvalvåsbodarna fäbodar Bräntmyran myr
    Gammelvästerbodarna fäbodar Bräntmyran myr
    Gammelvästerbodarna fäbodar Bräntmyrorna, se Norrbräntmyrorna myrområde
    Gammelåsanders gård Bröllopet tjärn
    Gammelåsanders gård Bröllopet tjärn
    Garveriet lht Bröllopsgården vik
    Genborgstorpet ödetorp Bröllopsgårdsedet vik
    Genborgstorpet ödetorp Bröllopsgårdsedet vik
    Georgols gård Bröllopsgårdsedet vik
    Georgols gård Bröllopsgården vik
    Gesundslandet avs. Bröllopsstenen klippa
    Gevingtorpet torp Bröllopstjärnen tjärn
    Gevåg Saknas Bröllopstjärnen tjärn
    Gevåg by Bursåkern åker
    Gevåg by Bursåkern åker
    Gevåg by Bursåkerrenen åker
    Gevåg by Bursåkerrenen åker
    Gevåg by Bustahöjden berg
    Gevåg by Bustahöjden berg
    Gevåg by Byggningsåkern åker
    Gevåg by Byggningsåkern åker
    Gevåg by Byrsåkern åker
    Gevåg by Byrsåkern åker
    Gevåg by Byrsåkerrenen åker
    Gevåg by Byrsåkerrenen åker
    Gevåg pst Byrännan timmerränna
    Gevågskvarnen kvarn Byrännan timmerränna
    Gevågskvarnen kvarn Bysmyren myr
    Gevågsnybodarna fäbodar Byssmyren myr
    Gevågsnybodarna fäbodar Byssmyren myr
    Gevågsstranden bebyggelse Bysmyrudden udde
    Gevågsstranden gårdar Byssmyrudden udde
    Gevågsstranden gårdar Byströmsknulen kulle
    Gevågsstranden gårdar Byströmsknulen kulle
    Gillet lht Byströmsmyran dal av Hannmyran
    Gisseldahls gårdar Byvägen väg
    Gisseldahls gårdar Byvägen väg
    Gisseldahls gårdar Byvägsladan lada
    Gisseldahlsstugan fäbodstuga Byxtjärn tjärn
    Gisselgård by Byxtjärnen tjärn
    Gisselgård by Byxtjärnen tjärn
    Gisselgård by Båthusdalaladan lada
    Gisselgård by Båthusdalen dal
    Gisselgård by Båthushöjden skogshöjd
    Gisselgård by Båthuslänningen gammal landningsplats
    Gisselgårdbodarna fäbodar Båthuslänningen gammal landningsplats
    Gisselgårdsbodarna fäbodar Båthuslänningen båtlänning
    Gissléns gård Båthusmon åker
    Gissléns gård Båthusmon skogsmo
    Gissléns gård Båthusmyren myr
    Gissléns gård Båthusmyren myr
    Gissléns gård Båthusmyren myr
    Gisslénsgården gård Båthusviken vik
    Gisslénsgården gård Båthusviken vik
    Gisslénsstugan fäbodstuga Båthusviken vik
    Gisslénsstugan fäbodstuga Båtlänningen båtlänning
    Gisslénstorpet torp Båtlänningen landningsplats
    Gisslers gård Båtstadhöjden berg
    Gisslers gård Båtstadhöjden berg
    Gisslersstugan fäbodstuga Båtviken vik
    Gladeriks gård Bäckarna bäck och trakt
    Gladeriks gård Bäckarna åkrar
    Gradins lht Bäckarna åkrar
    Gradins torp Bäckarna slåtter
    Gradins ödetorp Bäckaskog skogsområde
    Gradins torp Bäckaskog skogsområde
    Granbacken lht Bäckebacken åker
    Granlund avs. Bäckebacken skogsbacke
    Granlövs torp Bäckedalen dalgång
    Gransjölandet lht Bäckedalen dalgång
    Grantebäckkvarnen kvarn Bäckedalen dalgång
    Granåsbodarna fäb. Bäckedalsbron bro
    Granåsbodarna fäbodar Bäckedalsbäcken bäck
    Granåsbodarna fäbodar Bäckedalsbäcken bäck
    Granåsbodarna fäb. fäbodar Bäckedalsbäcken bäck
    Granåsbodarna fäb. fäbodar Bäckedalsladan lada
    Granåsbodarna fäb. fäbodar Bäckedalsmyran myr
    Granåsen fäbodar Bäckedalsmyran myr
    Granåsen fäbodar Bäckedalsvägen stig
    Granåsbodarne fäbodar Bäckeladan lada
    Grelssons gård Bäckeladan lada
    Grelses gård Bäckeladan lada
    Grelstad avs. Bäckeladan lada
    Groviken fäbodar Bäckeladan lada
    Groviksbodarna fäbodar Bäckeladorna lador
    Groviksbodarna fäbodar Bäcken åker
    Grubban t. Bäcken bäck
    Grubban torp Bäcken bäck
    Grundkälen avs. Bäcken bäck
    Grundkälen avs. Bäcken bäck
    Grundslandet lht Bäcken bäck
    Gruvkojan skogskoja Bäcken bäck
    Gråtdalen ödetorp Bäckerhällan hälla
    Gråtdalen ödetorp Bäckerhällan klippudde
    Gullbacken torp Bäckerhällan klippudde
    Gullbacken torp Bäckerhällan klippudde
    Gullbacktorpet torp Bäckerhällan klippudde
    Gullikaxels torp Bäckerhällan klippudde
    Gullikols gård Bäckerhällberget berg
    Gullikols gård Bäckerhällberget berg
    Gullikoskars torp Bäckerhällberget berg
    Gullik(s)bodarna fäbodar Bäckerhällberget berg
    Gullik(s)bodarna fäbodar Bäckerhällberget bergparti
    Gullikstorpet torp Bäckerhälldalen dal
    Gullikstorpet torp Bäckesvedjeladan lada
    Gustavjons torp Bäckesvedjen skogsområde
    Gustavjons torp Bäckesvedjen skogsområde
    Gustav Lindbergstorpet torp Bäcketorpet åker
    Gustavmatstorpet torp Bäcketorpet åker
    Gustavs torp Bäckladan lada
    Gustavs lht Bäckladan lada
    Gustavsberg avs. Bäckladan lada
    Gustavsberg avs. Bäcklägdorna gräsbevuxna tegar
    Gustavsällmans torp Bäcklägdorna tegar
    Gustavtorpet ödetorp Bäckviken vik
    Gylfekåkarna försvunna stugor Bänkemyran myr
    Gårdstomten avsöndring Bänkemyran myr
    Gåvetorpet torp Bänkemyren myr
    Gåvetorpet torp Bärdalsbergen berg
    Gäddtjärnbodarna fäbodar ?Bärdalsbergen berg
    Gäddtjärnbodarna fäbodar Bärdalsbergen, se Ber(g)dalsbergen berg
    Gäddvattenbodarna fäbodar Bärtjärnbrännan skogsområde
    Gäddvattenbodarna fäbodar Bärtjärnen tjärn
    Gäddvattnen fäbodar Bärtjärnen tjärn
    Gäddvattnet avsöndring Bärtjärnen tjärn
    Gärdelund avs. Bärtjärnen tjärn
    Gästgivaregården gård Bäverstranden strandslåtter
    Gästgivaregården hotell Bäverstranden strandslåtter
    Gästgivargården skogskoja Bäverstrandforsen fors
    Gästgivargården skogskoja Bölesvägen vik
    Göranerikstorpet torp Bölesvägen vik
    Göranerikstorpet torp Bölesån del av Örsjöån
    Göraners gård Bölesören halvö
    Göraners gård Bölesören halvö
    Göranersantes gård Böllströmmen fors
    Göranersantes gård Böllströmmen fors
    Göranersantes gård Cigarrbacken skogsbacke/betesmark?
    Görans gård Daggladan lada
    Görans torp Dahlmilan kolbotten
    Görans torp Dalagubblägdan åker
    Görans gård Dalagubbslåttern slåtter
    Göranstorpet torp Dalagubbviken vik
    Götes torp Dalajonkebrännan skogsområde
    Haglunda avs. Dalajonkebrännan skogsområde
    Haglunds gård Dalajonkebäcken myrslåtter
    Haglunds gård Dalajonkebäcken myrslåtter
    Haglundsstugan fäbodstuga Dalajonkeladan lada
    Hajtorpet torp Dalajonkeslåtten myrslåtter
    Hakvinanders gård Dalajonkeslåtten myrslåtter
    Hakvinandersstugan fäbodstuga Dalakarlsodlingen åker
    Hakvindaniels gård Dalapojken åker
    Hakvindaniels gård Dalapojkrännan timmerränna
    Hakvinbodarna fäbodar Dalen åker
    Hakvinbodarna fäbodar Dalen åker
    Hakvinsbodarna fäbodar Dalen åker
    Hakvin-Håkans torp Dalen dal
    Hakvinjons(gården) gård Dalensbåtlänningen landningsplats för båtar
    Hakvinjonsstugan fäbodstuga Dalhemsmyren myr
    Hakvinjonstorpet torp Dalhemsvägen timmerväg
    Halasjöbodarna, se Harrsjöbodarna fäbodar Dalibäcken bäck
    Halasjöbodarna fäbodar Dalibäcken bäck
    Halasjölandet el. Källandet by Dalibäcken bäck
    Halasjölandet by Daliforsen fors
    Halasjölandet by Daliforsen fors
    Halasjölandet by Daliforsrännan timmerränna
    Halasjölandet by Dalladan lada
    Halasjölandet gd Dalladan lada
    Halasjön eller Källandet, se Halasjölandet by Dalladan lada
    Halbodarna, se Hälbodarna Saknas Dalladan lada
    Halbodarna, se Hälbodarna fäbodar Dallidforsen fors
    Hallénskojan skogskoja Dallidforsen fors
    Hallénsstugan fäbodstuga Dalmansbäcken slåtter
    Hall-Jonkes gård Dalsberget berg
    Hall-Jonkes gård Dalsberget berg
    Halån, se Hälan bebyggelse Dalsberget berg
    Halåtrakten avs. Dalsbäcken bäck
    Hambergs lht Dalsbäcken bäck
    Hambergstorpet ödetorp Dalsbäcken bäck
    Hammaren by Dalsbäcken bäck
    Hammaren by Dalsladan lada
    Hammaren by Dalsladan lada
    Hammaren by Dalsåkern åker
    Hammaren by Dalsåkern åker
    Hammaren bebyggelse Daltorpet åker
    Hammaren bebyggelse Dammet fördämning
    Hammarsgård by Dammslåtten åker
    Hammarsgård by Dammslåtten åker
    Hammarsgård by Danielandersvägaskälet vägskäl
    Hammarsgård by Danielbygget åker
    Hammarsgård by Danielbygget åker
    Hammarsjöbodarna, se Sjöbodarna fäbodar Danielbäcken dike
    Hammarssjöbodarna fäbodar Danielbäcken dike
    Hammarssågen såganläggning Danielbäcken slåtter
    Hammarstrand gårdar Danielbäcken slåtter
    Hammarstrand bebyggelse Danieldanielsmyran del av Hannmyran
    Hammarstrand bebyggelse Danielholmarna holmar
    Hammarstrand bebyggelse Danielmyran myr
    Hammarströms gård Danielåkern åker
    Hampuskullen gård Dansarbacken plats
    Hampuskullen gård Dansarhålet slåtter
    Hansans torp Dansarhålet slåtter
    Hanses ödetorp Dansarmoarna skogsområde
    Hans-Olovs torp Davidvältan timmervälta
    Hanåsbodarna fäbodar Davidvältan timmervälta
    Hanåsbäckkojan skogskoja Davidvältan timmervälta
    Harrsjöbodarna fäbodar Degerberget berg
    Harrsjöbodarna fäbodar Degerberget berg
    Harrsjöbodarna fäbodar Degerberget berg
    Haspelbacken gård Degerberget berg
    Haspelbacken gård Degerberget berg
    Haspelbacken gård Degerberget berg
    Haspelkojan skogskoja Degerbäcken bäck
    Hasselhunsgården gård Degerbäckmyran myr
    Haveråsbodarna fäbodar Degerbäckstranden strandslåtter
    Hedbloms gård Degerbäckstranden strandslåtter
    Hedmans gård Degerbäckstranden slåtteräng
    Hedströmstorpet torp Degermyran myr
      Degermyran myr
      Degersjöbäcken bäck
      Degersjöbäckvältan timmervälta
      Degersjöbäckvältan timmervälta
      Degresjöbäcken bäck
      Degresjöbäcken bäck
      Degresjömyren myr
      Degresjömyren myr
      Degresjön sjö
      Degresjön sjö
      Degersjön sjö
      Degresjön sjö
      Degersjön sjö
      Digermyren myr
      Djupbäcken bäck
      Djupbäcken bäck
      Djupbäcken bäck
      Djupdalen fäboställe
      Djupdalen dalsänka
      Djupdalen dal
      Djupdalen dal
      Djupdalen dalgång
      Djupdalen dalgång
      Djupdalen dal
      Djupdalen dal
      Djupdalsbäcken bäck
      Djupdalsbäcken bäck
      Djupdalsvägaskälet vägskäl
      Djupdalsvägen timmerväg
      Djupdalsvägen väg
      Djupforsen fors
      Djupmyran myr
      Djupmyrhöjden berg
      Djuprännan timmerränna
      Djupvasan fiskeplats
      Djupån parti av Ammersån
      Doktorssvedjen skogsområde
      Doktorssvedjen skogsområde
      Donken åker
      Donken åker
      Dorjet strandområde
      Dorjet strandområde
      Dragberget, se Drugeberget berg
      Dragmyran myr
      Dragmyran myr
      Drakahålet grotta
      Drakahålet grotta
      Drakahällan klippa
      Drakahällan hälla
      Drakahällan klippa
      Drakahällan klippa
      Drakahällfallet fall
      Drakahällfallet vattenfall
      Drakahällfallet vatttenfall
      Drickesbäcken bäck
      Drickesbäcken bäck
      Drolbackarna myrslänt
      Drolbacken vägbacke
      Drolberget berg
      Drolbäcken bäck
      Drolbäcken bäck
      Drolen myrslåtter
      Drolen myrslåttrar
      Drolen myrområde
      Drolen slåttrar
      Drolet myrslåtter
      Drolet myrslåtter
      Drolet myrodling
      Drolet myrslåtter
      Drolet åker
      Drolet åker
      Drolet myrslåtter
      Drolet vattensjuk mark
      Drolet område
      Drolet myr
      Drolet myrslåtter
      Drolet åker
      Drolkällan källa
      Drolladan lada
      Drolvägen väg
      Dromstrandberget bergparti
      Dromstranden strandslåtter
      Drugeberget berg
      Drugubergsflon myr
      Dryckesbäckemyran myr
      Dryckesbäcken lopp av Skyttbäcken
      Dryckesbäcken bäck
      Dryckesbäcken bäck
      Dryckesbäcken bäck
      Drågberget berg
      Drågberget berg
      Dyhöjden berg
      Dyhöjden berg
      Dyhöjden skogshöjd
      Dyngedalen dal
      Dyttja sank dalbotten
      Dyviken vik
      Där med kojan skogsområde
      Där med tegelbråken sluttning
      Där med tegelbråken sluttning
      Döviksåsen parti av berg
      Edet vik
      Edet vik
      Ederemmen sluttning
      Edholmshästmyrhalsen äng
      Edholmshästmyrhalsen äng
      Edinsbräntet skogsområde
      Edinsbräntet skogsområde
      Edinsbäcken slåtter
      Edinsröningen slåtter
      Edinsröningen slåtter
      Edinsstället avs.
      Edlerreven åker
      Edlerreven åker
      Edlundbrännan skogsområde
      Edlundbrännan skogsområde
      Edlundsvältan timmervälta
      Edlundsvältan timmervälta
      Edvardflon myr
      Edvardflon myr
      Efraimstorpet åker
      Ehingersbacken vägbacke
      Ehingersbäcken bäck
      Ejdem slåtter
      Ekabäcken bäck
      Ekastrännet strandslåtter
      Ekastrännet strandslåtter
      Ekensladan lada
      Ekens(tegen) åker
      Ekens(tegen) åker
      Ekorrlämtjälen skogsområde
      Ekorrlämtjälen skogsområde
      Eldbenforsen fors
      Eldbenforsen fors
      Eldboberget berg
      Eldbodberget berg
      Eldbodberget berg
      Eldbodholmen skogsholme
      Eldbodholmen skogsholme
      Eldbodmon skogsområde
      Eldbodmon skogsområde
      Eldbodstranden slåtter
      Eldbodstranden skogsområde
      Eldbodstrandvägen väg
      Eldbodstrandvägen väg
      Eldbodudden udde
      Eldboduddvägen timmerväg
      Eldbängesudden udde
      Eldbängesudden udde
      Eldbängesudden udde
      Eldsjöberget berg
      Eldsjöberget berg
      Eldsjöbäcken bäck
      Eldsjöbäcken bäck
      Eldsjöbäcken bäck
      Eldsjöflon myr
      Eldsjöhöjden berg
      Eldsjön sjö
      Eldsjön sjö
      Eldsjön sjö
      Eldsjön sjö
      Eldsjöstranden slåtter
      Eldsjöån å
      Eliasdrolet myrslåtter
      Eliasdrolet myrslåtter
      Ellingssonslillflon flo
      Eländet slåtter
      Eländet slåtter
      Enrotsvedjen skogsområde
      Enrotsvedjen skogsområde
      Erikbrännorna skogsområde
      Erikbrännorna skogsområde
      Erikgisslensodlingen nyodling
      Erikjohansbåtlänningen landningsplats för båtar
      Erikjohansbåtlänningen landningsplats
      Erikjohansgrundet grund
      Erikjohansgrundet grund
      Erikkarlsröningen skogsområde
      Eriklarsbäcken bäck
      Eriklarsbäcken bäck
      Eriklarsfåset gammal ladugård
      Eriklarsmaskiet gammal loge
      Erikolovodlingen åker
      Erikolovvägen väg
      Erikolovvägen väg
      Erikperserkeodlingen åker
      Erikslåttern slåtter
      Eriksriset skogsområde
      Eriktorpet åker
      Erikåkern åker
      Erkehålet myr
      Erkelänningen båtlänning
      Ersättningarna bottenjord
      Ersättningarna beteshage
      Ersättningarna åkerjord
      Ersättningarna åkrar
      Ersättningarna uppgrundningsjord
      Ersättningsladan lada
      Ersättningsladan lada
      Esbjörnpetterbrännan slåtter
      Esbjörnpetterbrännan slåtter
      Evaviken vik
      Evigheten åker
      Evighetsladan lada
      Evighetsvägen vinterväg
      Evighetsvägen vinterväg
      Evighetsvägen vinterväg
      Evighetsvägen vinterväg
      Fagerflon myr
      Fagerflon myr
      Falaslåttbackarna vägbackar
      Falaslåttern slåtter
      Falaslåttern slåtter
      Falaåkern åker
      Falaåkern åker
      Falladan lada
      Falladan lada
      Falladan lada
      Falladan lada
      Fallen sluttning
      Fallen beteshage
      Fallet äng
      Fallet åker
      Fallet skogsområde
      Fallet skogsområde
      Fallet skogsområde
      Fangårdslägdan åker
      Fangårdsåkern åker
      Farbrorladan lada
      Farbrorsbacken åker
      Farbrorslåttern slåtter
      Farbroråkern åker
      Farbroråkern åker
      Farbroråkern åker
      Farfarbäcken bäck
      Farfarbäcken bäck
      Farfarslåttern åker
      Farfarslåttern åker
      Farsfarsråan myrslåtter
      Farsfarssvedjan åker
      Farfarstigen stig
      Farfarstigen stig
      Farfaråkern åker
      Farfaråkern åker
      Farmen åker
      Farmen åker
      Farmoråkern åker
      Farmoråkern åker
      Farmoråkern åker
      Fattigbrännan slåtter
      Femstenarösen skiftesröse
      Femstenarösen skiftesröse
      Finnberget vägport
      Finnbergsåkern åker
      Finngubbladan lada
      Finngubblägdan åker
      Finngubbslåttern slåtter
      Finngubbåkern åker
      Finnhuvudet åker
      Finn-Mats´ kolning kolbotten
      Finn-Mats´ kolning kolbotten
      Finnsätt odlad mark
      Finnsätt odlad mark
      Finnsättladan lada
      Fiskesjön sjö
      Fiskesjön sjö
      Fiskeviken vik
      Fiskhusberget bergparti
      Fiskhusberget bergparti
      Fjarulekanberget höjd
      Fjarulekanberget höjd
      Fjorrelekanberget, se Fjarulekanberget höjd
      Fjälladan lada
      Fjället åker
      Fjällmarkhöjden berg
      Fjällmarkhöjden berg
      Fjällmarkhöjden berg
      Fjällmarkhöjden berg
      Fjällmarkhöjden berg
      Fjällvägen väg
      Fjällvägen väg
      Fjärdingsbrännan skogsområde
      Fjärdingsbrännan skogsområde
      Fjärdingskabben gammalt vägmärke
      Fjärdingsvägen stig
      Flakabacken höjd
      Flakabacken sandig skogsbacke
      Flakabacken sandig skogsbacke
      Flakabacken skogsbacke
      Flakabacken skogsbacke
      Flakabackmyran myr
      Flakabackmyren myr
      Flakamoarna skogsområde
      Flakamodrolet myrslåtter
      Flakamodrolet myrslåtter
      Flakamyran myr
      Flakamyran myr
      Flakaåsen bergparti
      Flakåsbäcken bäck
      Flakåsen skogås
      Flakåsen bergparti
      Flakåsen bergparti
      Flakåsen berg
      Flakåsen berg
      Flakåsen berg
      Flakåsen bergås
      Flakåstjärnbäcken bäck
      Flakåstjärnen tjärn
      Flakåstjärnen tjärn
      Flakåstjärnen tjärn
      Flankbacken vägbacke
      Flankbacken vägbacke
      Flankbäcken bäck
      Flankbäcken bäck
      Flanklägdan åker
      Flanklägdan åker
      Flankvägen dal
      Flankvågen dal
      Flata åker
      Flaten åker
      Flaten åker
      Flaten åker
      Flaten åker
      Flaten åker
      Flaten åker
      Flaten åker
      Flaten åker
      Flaten åker
      Flaten åker
      Flaten åker
      Flaten åker
      Flaten åker
      Flaten åker
      Flatladan lada
      Flatorna åkrar
      Flatorna åkrar
      Flatströmmen älvparti
      Flinkflohöjden bergparti
      Flinkflomyran myr
      Flinkflomyran myr
      Flinkflon myr
      Flinkflon myr
      Flobäcken bäck
      Flobäcken bäck
      Flobäcken bäck
      Flobäcken bäck
      Flobäcken bäck
      Flobäcken bäck
      Flobäcken bäck
      Flobäcken bäck
      Flobäcken bäck
      Flodkällan källa
      Flohalsen myrparti
      Flohalsen myrparti
      Flon myrodling
      Flon myr
      Flonäset udde
      Floränget slåtteräng
      Flotjärnen tjärn
      Flotjärnen tjärn
      Flotjärnen tjärn
      Fluckbacken vägbacke
      Fluckbacken vägbacke
      Fluckbacken vägbacke
      Fluckvågen dalgång
      Fluckvågen dalgång
      Flugurotstranden strandparti
      Flugurotstranden strandparti
      Fluguvingmyran myr
      Fluguvingmyran myr
      Flärken täckt område
      Flärken täckt område
      Flärkån å
      Fläskladan lada
      Fläskladan lada
      Foderboden lada
      Forsabäcken bäck
      Forsavägen väg
      Forsavägen väg
      Forsberget berg
      Forsberget berg
      Forsberget berg
      Forsberget berg
      Forshuvudet vattenfall
      Forslundsgrinden grind
      Forslundslägdan åker
      Forslundslägdan åker
      Fortussvedjen beteshage
      Fortussvedjen beteshage
      Fortussvedjen beteshage
      Fothussvedjen beteshage
      Fothussvedjen beteshage
      Frammatladan lada
      Frammatåkern åker
      Fransbäcken bäck
      Fransmyren myr
      Fransmyren myr
      Franstorpet åker
      Franstorpet åker
      Fredrikslåtten slåtter
      Fredrikslåtten slåtter
      Fredriksvältan timmervälta
      Fredriksvältan timmervälta
      Frisendahlsbodvallen gammal fäbodvall
      Frisendahlsbäcken bäck
      Frisendahlsgrånmyran myrslåtter
      Friskjalan åker
      Friskjalan åker
      Frubodvallen gammal fäbodvall
      Frubodvallen gammal fäbodvall
      Frubodvallen fäbodvall
      Frukostbäcken bäck
      Frukostbäcken bäck
      Fulltuvan tuva
      Fulltuvan tuva
      Fulltuvan tuva
      Fyrbäckmon skogsmo
      Fyrbäckmon skogsmo
      Fyrbäckmyran myr
      Fyrbäckmyran myr
      Fyrkanten åker
      Fyrkanten åker
      Fyrkanten, Västra åker
      Fyrkanten, Västra åker
      Fyrkanten, Östra åker
      Fyrkanten, Östra åker
      Fyrpickmoarna tallskog
      Fyrpikmon skogsmo
      Fyrpikmyran myr
      Fyrpikmyran myr
      Fyrpickmyren myr
      Fyrpikmyran myr
      Fyrpikmyran myr
      Fyrpickmyren myr
      Fågellekmyren myr
      Fågelleksmyren myr
      Fågelmyran myr
      Fågelmyren myr
      Fågelmyrriset skogsområde
      Fågelänge slåtter
      Fågelänget myrslåtter
      Fågelänget myrslåtter
      Fågelänget åker
      Fågelänget åker
      Fårgrottan grotta
      Fårstenen sten
      Fårståseodlingen åker
      Fårståseodlingen åker
      Fåsboden lada
      Fåsladan lada
      Fåsladan lada
      Fåsåkern åker
      Fåsåkern åker
      Fåsåkern åker
      Fåsåkern åker
      Fåsåkern åker
      Fåsåkern åker
      Fåsåkern åker
      Fåsåkern åker
      Fåsåkersgrubban åker
      Fäbodhöjden berg
      Fäbodhöjden berg
      Fäbodmyran myr
      Fäbodmyren myr
      Fäbodmyren myr
      Fäbodmyran myr
      Fäbodmyran myr
      Fäbodtjärnen tjärn
      Fäbron spång över bäck
      Fägatan fägata
      Fägatan fägata
      Fägården fägata
      Fällan strandslåtter
      Fällan strandslåtter
      Fällbäckdalen dal
      Fällbäcken bäck
      Fällbäcken bäck
      Fällbäcken bäck
      Fämyran myr
      Fämyran myr
      Fämyran myr
      Fämyren myr
      Fämyren myr
      Fämyran myr
      Fämyran myr
      Fämyrbacken vägbacke
      Fämyrbäcken bäck
      Fänflon myr
      Fänflon flo
      Fänflon myr
      Fänmyran odling
      Fänmyran odling
      Fänmyran myr
      Fänmyran myr
      Fänmyren myr
      Fänmyrbäcken bäck
      Fäntjärnen tjärn
      Fäntjärnen tjärn
      Fäntjärnen tjärn
      Färjesundet vik
      Färjesundet vik
      Färsåbäcken bäck
      Färsåbäcken lopp av å
      Färsådalen dal
      Färsåkvarnen försvunnen kvarn i Färsån
      Färsån å
      Färsån å
      Färsån å
      Färsån å
      Färsån å
      Färsåröningarna skogsområde
      Färsåstugan rester av fördämning
      Färsåvägen väg
      Fävägen stig
      Födorådsåkerladan lada
      Förorådsåkern åker
      Förorådsåkern åker
      Fölsinghällan berghäll
      Fölsinghällan berghäll
      Förejulsladan lada
      Förlandslinjen väg
      Förlandslinjen väg
      Förstemyran myr
      Förstemyran myr
      Galgeberget berg
      Galtfloberget berg
      Galtfloberget berg
      Galtflon flo
      Galtflon myr
      Galtflon myr
      Galtjärnbäcken bäck
      Galtjärnbäcken bäck
      Galtjärnbäcken bäck
      Galtjärnbäcken myrslåtter
      Galtjärnen tjärn
      Galtjärnen tjärn
      Galtjärnen tjärn
      Galtjärnen tjärn
      Galtjärnen tjärn
      Galtjärnflobäcken bäck
      Galtjärnflobäcken bäck
      Galtjärnflon myr
      Galtjärnflon flo
      Galtjärnflon myr
      Galtjärnflon myr
      Galtloken äng
      Galtloken äng
      Gammelberget berg
      Gammalbodbäcken bäck
      Gammalbodbäcken bäck
      Gammelbengtsdalen dalgång
      Gammelberget berg
      Gammelbjörken björk
      Gammelbjörken björk
      Gammelbodbackarna skogslänt
      Gammelbodbacken skogsbacke
      Gammelbodberget berg
      Gammalbodberget berg
      Gammelbodberget berg
      Gammelbodbäcken bäck
      Gammelbodbäcken bäck
      Gammalbodbäcken bäck
      Gammalbodbäcken bäck
      Gammelbodbäcken bäck
      Gammelbodbäcken bäck
      Gammelboddalen dal
      Gammelboddalen dal
      Gammelbodknösen berg
      Gammelbodknösen berg
      Gammelbodmyren myr
      Gammalbodmyren myr
      Gammalbodmyren myr
      Gammalbodriset småskog
      Gammelbodvallen öde fäbodvall
      Gammelbodvägaskälet vägskäl
      Gammelbodvägaskälet vägskäl
      Gammelbodvägen stig
      Gammelbodvägen stig
      Gammelbodvägen stig
      Gammelbodvägen stig
      Gammelbron nu försvunnen landsvägsbro
      Gammelbrystuladan lada
      Gammelbrystuladan lada
      Gammelbryståge lada
      Gammelbryståge lada
      Gammelbumyren myr
      Gammelburiset skogsområde
      Gammelburisvägen väg
      Gammelbusvedjan gammal svedja
      Gammelbäcken dike
      Gammelbölesvägen väg
      Gammeldammen fördämning
      Gammeldammet fördämning
      Gammeldammet fördämning
      Gammeldammladan lada
      Gammeldammladan lada
      Gammeldammslåttern nu nedlagd slåtter
      Gammelfjärdingskabben gammalt vägmärke
      Gammelfjärdingskabben gammalt vägmärke
      Gammelfjärdingskabben gammalt vägmärke
      Gammelfåset lada
      Gammelfäbodhöjden berg
      Gammelfäbodhöjden berg
      Gammelgården betesmark
      Gammelgården åker
      Gammelgården åker
      Gammelgården åker
      Gammelgården åkermark
      Gammelgården åkermark
      Gammelgården ängsbacke
      Gammelgården åker
      Gammelgården åker
      Gammelgården åker
      Gammelgården åker
      Gammelgården åker
      Gammelgårdsvallen åker
      Gammelgårdsvallen åker
      Gammelgårdsåkern åker
      Gammelgöranrasken försvunnen torrfura
      Gammelgöranrasken försvunnen torrfura
      Gammelgöranrasken försvunnen torrfura
      Gammelhemåkern åker
      Gammelkorset grind
      Gammelkvarnhusbäcken bäck
      Gammelkålsängen åker
      Gammelkålsängen åker
      Gammelkålsängen åker
      Gammelkålsängen åker
      Gammelladan lada
      Gammelladan lada
      Gammelladan lada
      Gammelladan lada
      Gammelladan lada
      Gammelladan lada
      Gammelladan lada
      Gammelladan lada
      Gammelladan lada
      Gammelladan lada
      Gammelladan lada
      Gammelladan lada
      Gammellandsvägen väg
      Gammellandsvägen väg
      Gammellassbänken plats där man lastat timmer
      Gammellassbänken plats där man lastat timmer
      Gammellägdan åkerteg
      Gammellöstet åker
      Gammelmaskiet lada
      Gammelmaskiet lada
      Gammelmaskiet lada
      Gammelmaskiet loge
      Gammelmaskiet loge
      Gammelmatladan lada
      Gammelmatladan lada
      Gammelmossaflon myr
      Gammelmossaflon myr
      Gammelmossaflon myr
      Gammelmovägen väg
      Gammelskalsvägen väg
      Gammalskoberget berg
      Gammelskoberget berg
      Gammelslåtten myrslåtter
      Gammelslåtten myrslåtter
      Gammelstrännet strandslåtter
      Gammelstrännet strandslåtter
      Gammelståtomten gårdstomt
      Gammelståtomten gårdstomt
      Gammelstååkern åker
      Gammelstååkern åker
      Gammelsvedjen åker
      Gammelsvedjen åker
      Gammelsågbacken sluttning
      Gammelsågbacken sluttning
      Gammelsågdammet fördämning
      Gammelsåmmarlagården lada
      Gammeltomten åker
      Gammeltomten gårdstomt
      Gammeltorpet åker
      Gammelvågen slåtter
      Gammelvågen slåtter
      Gammelvägen väg
      Gammelvägen gammal landsväg
      Gammelvägen gammal landsväg
      Gammelvägen väg
      §Gammelåbackarna backar
      Gammelåkern åker
      Gammelåkern åker
      Gammelåkrarna åkrar
      Gammelån vik
      Gammelån vik
      Gammelängesforsen fors
      Gammalängesforsen fors
      Gatan väg
      Gatan fägata
      Gatan fägata
      Gatan fägata
      Gatan fägata
      Gatan fägata
      Gatan fägata
      Gedungsen Saknas
      Gedungsen tidigare vattenfall
      Gehänget myr
      Gehänget myr
      Gehänget myr
      Gehänget myr
      Gehängflon myr
      Gehängflon myr
      Genborgsbäcken bäck
      Genborgsbäcken bäck
      Genborgsåkern åker
      Genborgsåkern åker
      Genäsnäsbacken vägbacke
      Genäsnäsberget berg
      Genäsnäsbäcken bäck
      Genäsnäset udde
      Genäsnäset udde
      Genäsnäset udde
      Gerilsbottnen åker
      Gerilån, se Gillerån å
      Gerilån å
      Gerilån å
      Gerilån å
      Gesunden sjö
      Gesunden sjö
      Gesunden sjö
      Gesunden sjö
      Gesunden sten
      Gesunden sten
      Gesundsjön sjö
      Gesundsjön sjö
      Gesundsjön sjö
      Gesälludden udde
      Gesälludden udde
      Getflohöjden berg
      Getflohöjden skogås
      Getflon myr
      Getflon flo
      Getgrottan grotta
      Getgrottan grotta
      Getinghalsen myrslåtter
      Getinghalsen myrslåtter
      Getingdrolet slått
      Getingkällan källa
      Getingmyran myr
      Getingmyrhalsen myrhals
      Getingmyrhalsen myrhals
      Getkyrkan klippblock
      Getkyrkan klippblock
      Getkyrkan grotta
      Getmyran myr
      Getryggen smal ås
      Getryggen berg
      Getryggen sandås
      Getryggen bergknalle
      Getryggen berg
      Getryggen sandås
      Getryggen rullstensås
      Getryggen ås
      Getryggvältan timmervälta
      Getryggvältan timmervälta
      Getstigen stig
      Getsvedjan beteshage
      Getåkern åker
      Getåkern åker
      Getåkern, Västra åker
      Getåkern, Östra åker
      Gevingkolmilan kolbotten
      Gevågsberget Saknas
      Gevågsberget berg
      Gevågsberget berg
      Gevågsberget berg
      Gevågsbäcken bäck
      Gevågsholmen skogås
      Gevågsholmen skogsholme
      Gevågsholmen skogsholme
      Gevågsvågen vik
      Gevågsvågen vik
      Gevågsvågen vik
      Gevågsvägen väg
      Gevågsänget odlad mark
      Gevågsänget odlad mark
      Gilleran, se Gerilån å
      Gillerbäcken bäck
      Gillerbäcken bäck
      Gillerån å
      Gillerån å
      Gillerån å
      Gillerån å
      Gillerån å
      Gillänget slåtter
      Gillänget slåtter
      Girelshuvudet kulle
      Gisselgårdbäcken slåtter
      Gisselgårdbäcken bäck
      Gisselgårdmyran myr
      Gisselgårdmyran myr
      Gisslensrönningen skogsområde
      Gisslensrönningen skogsområde
      Gisslensvältan timmervälta
      Gisslensvältan timmervälta
      Gladbacken vägbacke
      Gladbäcken bäck
      Glad-Erikholmen holme
      Glad-Erikholmen holme
      Gladholmen holme
      Gladholmen holme
      Gladholmen holme
      Gladholmen holme
      Gladmyran myr
      Gladmyran myr
      Gladmyrvägen stig
      Gladsvedjan skogsområde
      Gladsvedjan skogsområde
      Gläntan myr
      Gläntberget bergparti
      Glänttjärnen tjärn
      Gnagarmyran myr
      Gnagarmyran myr
      Gnagarmyrflon myr
      Gnagra skogsområde
      Gnagra skogsområde
      Gnagre skogsområde
      Gnagran granskogssluttning
      Gnagranbäcken bäck
      Godmathålen myrlänt skogsområde
      Godmathålen myrlänt skogsområde
      Godmathålen skogsområde
      Golvstamyran myr
      Golvstamyran myr
      Golvstamyran myr
      Golvstamyran myr
      Golvstamyran myr
      Golvstamyren myr
      Gossåkern åker
      Graberget berg
      Gradinsjalan betesmark
      Grabäckdalen dalsänka
      Grabäckdalen dal
      Grabäckdalsberget bergparti
      Grabäcken bäck
      Grabäcken bäck
      Grabäcken bäck
      Gramyrsberget, se Grånmyrberget Saknas
      Gramyrsberget, se Gråmyrberget berg
      Granarberget Saknas
      Granarisberget berg
      Granlindflon myr
      Grannarberget berg
      Grannarberget berg
      Grannarberget berg
      Grannarberget berg
      Grannarberget berg
      Grannarberget berg
      Grannarberget berg
      Grannarberget berg
      Grannarhöjden, se Grannarberget berg
      Grannarmyran myr
      Grannarmyran myr
      Grannarmyran myr
      Grannmyrberget, se Gråmyrberget Saknas
      Grannmyrberget, se Gråmyrberget berg
      Grannmyrberget, se Grånmyrberget berg
      Granstörmsåkern åker
      Grantebäcken del av bäck
      Grantebäcken del av bäck
      Grantegen slåtter
      Grantegen slåtter
      Granteviken vik
      Granteviken vik
      Granviken vik
      Granviken vik
      Granvikladan lada
      Granviklägdan åker
      Granviklägdan åker
      Granåsbackarna berg
      Granåsen ås
      Granåsen ås
      Granåsen ås
      Granåsen höjdsträckning
      Granåsen skogshöjd
      Granåsen berg
      Granåsen berg
      Granåsen berg
      Granåsmyran myr
      Granåsmyran, Nedre myr
      Granåsmyran, Nedre myr
      Granåsmyran, Övre myr
      Granåsmyran, Övre myr
      Granåsvägen väg
      Granåsvägen väg
      Granåsvägen väg
      Gravaberget berg
      Gravaberget berg
      Gravaberget berg
      Gravaberget berg
      Gravabergsbäcken bäck
      Gravabergssvedjan skogsområde
      Gravabergsvägen väg
      Gravafloberget berg
      Gravaflon sankmark
      Gravaflon myr
      Gravaflon myr
      Grindåkern åker
      Grisbacken vägbacke
      Grismyran myr
      Grismyrberget bergparti
      Grottan grotta
      Groviken vik
      Groviken vik
      Groviken vik
      Groviksmyren myr
      Grubban åker
      Grubban fördjupning i marken
      Grubban åker
      Grubban dalgång
      Grubban grop
      Grubberget berg
      Grubberget berg
      Grubberget berg
      Grubbergstjärnen tjärn
      Grubbergstjärnen tjärn
      Grubbergevålarna skogsområde
      Grubbergevålarna skogsområde
      Grubbergevålarna skogsområde
      Grubbladan lada
      Grubbladan lada
      Grubblägdan åker
      Grundet grund
      Grundforsberget berg
      Grundforsberget berg
      Grundforsen fors
      Grundforsen fors
      Grundforsen fors
      Grundforsen fors
      Grundforstjärnen tjärn
      Grundforstjärnen tjärn
      Grundforstjärnen tjärn
      Grundkälen, se Grånkälen Saknas
      Grustaget grop, f.d. grustag
      Grustaget grustag
      Grytan vik
      Grytan vik
      Gråhästjalan åker
      Gråhästjalladan lada
      Gråladan lada
      Gråladan lada
      Gråladan lada
      Grånmyran myr
      Grånmyran myr
      Grånmyran myr
      Grånmyran myr
      Grånmyran myr
      Grånmyren myr
      Grånmyrarna myrområde
      Grånmyrarna myrar
      Grånmyrberget berg
      Grånmyrberget berg
      Grå(n)myrberget berg
      Gråntjälen skogsområde
      Gråntjälen skogsområde
      Gråntjälen skogsområde
      Grånkälen hästforslåtter
      Gråntjälen skogsområde
      Gråntjälen skogsområde
      Gråntjälen skogsområde
      Gråntjälen skogsområde
      Gråntjälen slåtter
      Gråntjälen slåtter
      Grånkälen slåtter
      Grånkälen myr
      Gråstranden strandslåtter
      Gråstranden strandslåtter
      Gråstrand(s)forsen fors
      Gråtdalen slåtter
      Gränom granar
      Gränom granar
      Gräsflobäcken bäck
      Gräsflon myr
      Gräsflon myr
      Gräsfloänget myrslåtter
      Gräsfloänget myrslåtter
      Gräslandbäcken bäck
      Gräslanden slåtter
      Gräslanden skogsslåtter
      Gräslandmyran myr
      Gräslandåsen berg
      Gräsmyran myr
      Gräsmyrberget berg
      Gräsmyrberget berg
      Grävenvägen väg
      Grävenvägen väg
      Grään skogsdunge med beteshage
      Grönabborrhålet tjärn
      Grönabborrhålet tjärn
      Gröna gången landsväg
      Gröna gången landsväg
      Grönkälen skogsområde
      Gröntuvan udde
      Grönudden udde
      Grönvattenstjärn tjärn
      Grönvattna tjärn
      Grönvattna tjärn
      Grönvattna tjärn
      Grönvattnen sjö
      Grönvattnet tjärn
      Grönviken vik
      Grönviken vik
      Grötsaltet åker
      Grötsaltet åker
      Grötvågen sänka
      Grötvågen sänka
      Grötvågen sänka
      Gubbflobrännan skogsområde
      Gubbflon myr
      Gubbflotjärnen tjärn
      Gubbflotjärnen tjärn
      Gubbrönningen slåtter
      Gubbåkerladan lada
      Gudsrikflon flo
      Guldbacken bergsluttning
      Gulkällflon myr
      Gullbacken kulle
      Gullbacken kulle
      Gullbacken kulle
      Gulldalarna myrlänt landskap med dalar
      Gulldalarna myrlänt landskap med dalar
      Gulddalen dalsänka
      Gulldalsbrännan skogsområde
      Gulldalsbrännan skogsområde
      Gulldalsbäcken bäck
      Gulldalsbäcken bäck
      Gulldalsrån myr
      Gulldalsrån myr
      Gulldalsrån myr
      Gulldalsrån dalgång
      Gulliksvedjan skogsområde
      Gulliksvedjan skogsområde
      Guldknulen kulle
      Guldknulen kulle
      Gullkronan björk
      Gullkronan björk
      Gulltjälen skogsområde
      Gulltjälen skogsområde
      Gullänget slåtter
      Gullänget slåtter
      Gullänget slåtter
      Gulåbacken vägbacke
      Gulåbron landsvägsbro
      Gulåbron landsvägsbro
      Gulådalen dalgång
      Gulådalen dalgång
      Gulåmyrorna myrar
      Gulåmyrorna myrar
      Gulån å
      Gulån å
      Gulån å
      Gulåstranden strandslåtter
      Gulåvägen vinterväg
      Gungstolen strandparti
      Gunnelgrubban slåtter
      Gunnelgrubban slåtter
      Gunnelmyran myr
      Gunnelmyran myr
      Gunnelmyran myr
      Gunnelmyran myr
      Gunnelmyrbrännan skogsområde
      Gunnelmyrbrännan skogsområde
      Gunnelmyrbäcken bäck
      Gunnermyran myr
      Gunnermyran myr
      Gunnermyran slåttermyr
      Gunnermyrbrännan skogsområde
      Gunnermyrbrännan skogsområde
      Gunnermyrbrännan mark vid slåttermyr
      Gustavdrolet myrslåtter
      Gustav-Matsröningen skogsområde
      Gustav-Matsröningen skogsområde
      Gustavrenen åker
      Gustavrenen åker
      Gustavslåtten myrslåtter
      Gustrikflon myr
      Gysselgropen myrhål
      Gåktallen tall
      Gåktallen tall
      Gålemyran myr
      Gålemyran myr
      Gållandet slått
      Gårdsbacken äng
      Gäddan åker
      Gäddan åker
      Gäddtjärnbäcken bäck
      Gäddtjärnbäcken bäck
      Gäddtjärnbäcken bäck
      Gäddtjärnen tjärn
      Gäddtjärnen tjärn
      Gäddvattbäcken bäck
      Gäddvattbäcken bäck
      Gäddvattenflon myr
      Gäddvattflon sankmark
      Gäddvattenlandet skogsområde
      Gäddvattensjön sjö
      Gäddvattenvägen, Gamla väg
      Gäddvattenvägen, Gamla väg
      Gäddvattna sjö
      Gäddvattna sjö
      Gäddvattna sjö
      Gäddvattsjön sjö
      Gäddviken vik
      Gärd(ena) jordområde
      Göranersvältan timmervälta
      Göranladorna lador
      Haglundsristningen åker
      Haglundsristningen åker
      Hagmyran myr
      Hagmyran myr
      Haksmyran myr
      Halasjön, se Hälsjön sjö
      Halasjön, se Hälsjön sjö
      Halasjön sjö
      Halasjön, se Harrsjön sjö
      Hallbäcken bäck
      Halsterängsdammen damm
      Halsterängesdammet fördämning
      Halsterängesdammet fördämning
      Halsterängesdammet fördämning
      Halsteränget äng
      Halsteränget slåtter
      Halsteränget slåtter
      Halsteränget slåtter
      Halån å
      Halån å
      Halån, se Hälan å
      Halån å
      Hambergs gärde
      Hambergsmyran myr
      Hambergstorpet åker
      Hambergsåkern åker
      Hambergsören grusbank
      Hambergsören grusbank
      Hammarsflon flo
      Hammarsflon myr
      Hammarsforsbron bro
      Hammarsforsedet vik
      Hammarsforsen fors
      Hammarsforsen fors
      Hammarsgårdsbacken sluttning
      Hammarsgårdsåkern åker
      Hammarsmyran myr
      Hammarsmyran myr
      Hammarsmyran myr
      Hammarsmyran myr
      Hammarssjön sjö
      Hammarssjön sjö
      Hammarssjön sjö
      Hammarssjön sjö
      Hammarssjön sjö
      Hammarssjövägen stig
      Hammarssjöån å
      Hammarsön försvunnen ö
      Hammarsön försvunnen ö
      Hamplanddalen åker
      Hamplandet åker
      Hamplandet åker
      Hamplandsåkern åker
      Hamplandsåkern åker
      Hamplandåkern åker
      Hampåkern åker
      Hamrarna berg
      Hamrarna berg
      Hamrarna berg
      Hanbergsmyren myr
      Hannmyran myrlänt odlingsområde
      Hannmyran myrlänt odlingsområde
      Hannmyren myrmark
      Hannmyrkullen berg
      Hannmyrkullen skogshöjd
      Hansmyran myr
      Hansmyran myr
      Hanstegen åker
      Hansvältan timmervälta
      Hansvältan timmervälta
      Hantverkargatan vägparti
      Hantverkargatan vägparti
      Hanåsberget berg
      Hanåsbrännan skogsområde
      Hanåsbäcken bäck
      Hanåsbäcken bäck
      Hanåsbäckvägen väg
      Hanåsdrolet myrslåtter
      Hanåsen berg
      Hanåsflon myr
      Hanåshöjden bergparti
      Harabacken åker
      Harabacken åker
      Harahålet myr
      Harahålet myr
      Harahålet myr
      Harakullen berg
      Harakullen berg
      Harastoberget berg
      Harhålet myr
      Harrsjöbäcken bäck
      Hansjölämningen båtlämning
      Harrsjölänningen båtlämning
      Harrsjön sjö
      Harrsjön sjö
      Harrsjön sjö
      Harrsjön sjö
      Harrvågen vik
      Harrvågen vik
      Harrvågen vik
      Harrvåg(s)udden udde
      Harrvåg(s)udden udde
      Harrören uppgrundning
      Harrören uppgrundning
      Haspelslåttern skogsslåtter
      Haspelslåttern skogsslåtter
      Helgstranden slåtteräng
      Hemberget bergparti
      Hemberget bergparti
      Hemmingmyran betesmark
      Hemmingmyrhalsen myrparti
      Hemmingmyren myrmark
      Hemmingsbäcken bäck
      Hemmyran myr
      Hemmyran myr
      Hemmyren myr
      Hemmyrbäcken bäck
      Hemmyrbäcken bäck
      Hemmyrmon skogsområde
      Henrikåkern odling
      Hermanladan lada
      Herranslokarna myrtag
      Herrgårdsbrännan skogsområde
      Herrgårdsbrännan skogsområde
      Herrgårdsbrännorna skogstrakt
      Herrgårdskullen skogklädd kulle
      Herrgårdstjärnen tjärn
      Herrgårdstjärnen tjärn
      Himmelsåkern åker
      Himmelsåkern åker
      Himmelsåkern åker
      Himmelsåkern åker
      Hinrikmyran myrslåtter
      Hinrikmyran myrslåtter
      Hinrikåkern åker
      Hjelmbäcken bäck
      Hjelmslåttern slåtter
      Hjelmstranden strandområde
      Ho åker
      Ho åker
      Hoberget berg
      Hoberget berg
      Hobodvägen stig
      Hobäcken bäck
      Hobäcken bäck
      Hobäckeviken vik
      Hveksjövägen väg
      Hoeksjövägen väg
      Hveksjövägen väg
      Hoflon myr
      Hoflon myr
      Hojaröningen slåtter
      Hojaröningen slåtter
      Hokmyran myr
      Hokmyran myr
      Hokmyren myr
      Holmarna holmar
      Holmarna holmar
      Holmbergsänget slåtter
      Holmbergsänget slåtter
      Holmen holme
      Holmen strandslåtter
      Holmen strandslåtter
      Holmen holme
      Holmen holme
      Holmen holme
      Holmen holme
      Holmen holme
      Holmen holme
      Holmstranden slåtter
      Holmströmsladan lada
      Holmströmsmyran myr
      Holmviken vik
      Hopmyran myr
      Hopmyran myr
      Hoppmansgrubban slåtter
      Hoppmansgrubban slåtter
      Hoppmagnusvillågan vilplats
      Hoppmagnusvillågan vilplats
      Horbadbäcken bäck
      Horbadbäcken bäck
      Horbadbäcken bäck
      *Horbadet källa
      *Horbadet källa
      Horbadrån myr
      Horbadrån myr
      Hostranden strandområde
      Hotellet lada
      Hoviken vik
      Hoviken vik
      Hoviken vik
      Hoviken vik
      Hoviken vik
      Hoviksudden udde
      Hoviksudden udde
      Hovlinsmyran åker
      *Hoön ö
      Hoören strandområde
      Hoören strandområde
      Hummelforsen fors
      Hummelforsen fors
      Hummelforsen fors
      Hummelforsen fors
      Hummeltjärnbäckarna slåtter
      Hummeltjärnbäcken bäck
      Hummeltjärnbäcken, Yttre slåtter
      Hummeltjärnbäcken, Yttre slåtter
      Hummeltjärnbäcken, Övre slåtter
      Hummeltjärnen tjärn
      Hummeltjärnen tjärn
      Hummeltjärnen tjärn
      Hummeltjärnen tjärn
      Hummeltjärnen tjärn
      Hummeltjärnhöjden skogshöjd
      Hummeltjärnhöjden berg
      Hundnäset näs
      Hundnäset udde
      Hundnäset udde
      Hundnäsholmen holme
      Hundnäsholmen holme
      Hundnäsholmen holme
      Hundnäsholmen holme
      Hundnäsviken vik
      Hundnäsviken vik
      Hundtjärnåsen ås
      Hundtjärnåsen berg
      Hundtjärnåsen berg
      Hundtjärnåsmyran myr
      Husbäcksbäcken bäck
      Husråbäcken bäck
      Husråbäcken bäck
      Husrån myr
      Husrån myr
      Husråstrännet strandslåtter
      Husråstrännet strandslåtter
      Hussbrännan slåtter
      Hussbrännan slåtter
      Hussbäcken myrslåtter
      Hussriset skogsområde
      Hussriset skogsområde
      Hyssbackstrännet strandslåtter
      Hyssbackstrännet strandslåtter
      Håkabolsvedjen skogsområde
      Håkabolsvedjen skogsområde
      Håkabron bro
      Håkabrännan skogsområde
      Håkabrännan skogsområde
      Håkaflon myr
      Håkaflon myr
      Håkanborgslägdan åker
      Håkanborgslägdan åker
      Håkanladan lada
      Håkantegen åker
      Håkantegen åker
      Håkatjälen skogsområde
      Håkavägen väg
      Håkroken åkrök
      Håksmyran myr
      Håksmyran myr
      Håksmyran myr
      Håksmyran myr
      Håksmyrbäcken bäck
      Håksmyrhuvudet högre beläget parti
      Håksmyrhuvudet högre beläget parti
      Håksmyrhålen tjärnar
      Håksmyrhålen tjärnar
      Håksmyrtjärnen tjärn
      Håljan slåtter
      Håljan slåtter
      Håljan slåtter
      Hållbackarna skogsluttning
      Hållbackarna vägbacke
      Hållbackvägen väg
      Hållbäcken bäck
      Hållbäcken bäck
      Hållbäcken bäck
      Hållbäckslåttern skogsslåtter
      Hållsvedjan skogsområde
      Hållsvedjan skogsområde
      Hålmyran myrparti
      Hålmyran myrparti
      Hålmyran myrparti
      Hålmyren myr
      Hålnåtmyren myr
      Hå(r)nålsmyran myr
      Hå(r)nåtmyran myr
      Håsbacken backe
      Håsen åker
      Håsen åker
      Håsen åker
      Håsen åker
      Håsen åker
      Håsjövägaskälet vägskäl
      Håsjövägen landsväg
      Håsrena åkerren
      Håsåkern åker
      Håsåkern åker
      Håx-, se Höks- fled i natn
      Håxberget berg
      Håxbergstjärnen, se Höksbergstjärnen tjärn
      Häbberet slåttmyr
      Häbberet slåttmyr
      Häbbermyran myr
      Häbbermyran myr
      Häbbermyran myr
      Häbbermyrhalsen myrparti
      Häbbermyrhalsen myrparti
      Häbbermyrhalsen myrparti
      Häbbermyrhalsen myrparti
      Häbberslägdan åker
      Häbbersnäset näs
      Häbbersnäset näs
      Häbbersnäset näs
      Häbbersnäsviken vik
      Häbbersnäsviken vik
      Häbbersrån skogstrakt
      Häbbersrån myr
      Häbbersrån myr
      Häbbersviken vik
      Häbbersviken vik
      Häbbersviken vik
      Häbbersåkern åker
      Häbbersåkern åker
      Häbbersåkern åker
      Häbbersåkern åker
      Häbbersåkern åker
      Häbbersåkern åker
      Häggesvenflon myr
      Häggesvenflon myr
      Häggesvenslåttern slåtter
      Hälan å
      Hälan å
      Hälan å
      Hälberget bergparti
      Hälbodberget bergparti
      Hälbodvägen väg
      Hälbron bro
      Hälflon myr
      Hälflon, Norra flo
      Hälflon, Södra flo
      Häljeflobäcken bäck
      Häljeflon myr
      Häljeflon myr
      Häljeflon myr
      Hälladan lada
      Hällan sten
      Hällberget berg
      Hällberget berg
      Hällberget berg
      Hälldalåkern åker
      Hällflon myr
      Hällforsen fors
      Hällmyrarna myrar
      Hällmyrarna myrar
      Hällorna höjdsträckning
      Hällviken vik
      Hällviken vik
      Hällåkern åker
      Hällåkern åker
      Hällåkern åker
      Hälmoarna moland
      Hälmynnet åutflöde
      Hälsingberget berg
      Hälsjöbäcken bäck
      Hälsjöbäcken bäck
      Hälsjöbäckselet lugnvatten
      Hälsjön sjö
      Hälsjön sjö
      Hälsjön sjö
      Hälsjön sjö
      Hälsjön sjö
      Hälsjön sjö
      Hälänget skogsslåtter
      Hälänget strandområde
      Hälänget strandområde
      Hälänget strandområde
      Hälängesberget berg
      Hälängesberget berg
      Hälänget skogsslåtter
      Hässmyran myr
      Hässmyran myr
      Hästfordalen åker
      Hästfordalen åker
      Hästforladan lada
      Hästforsundet slåtter
      Hästforsundet slåtter
      Hästhagan åker
      Hästhagen åker
      Hästladan lada
      Hästmyren åker
      Hästmyrhalsen åker
      Hästskoflon myr
      Hästskotjärnen tjärn
      Hästtomman sandig, öppen plats
      Hästtommorna öppen plats
      Hästtommorna öppen plats
      Hästviken vik
      Hästviken vik
      Hästvårandladan lada
      Hästvårandladan lada
      Höbacksvedjan åker
      Höbacksvedjan åker
      Höbergsåkern åker
      Höbergsåkern åker
      Hödalen åker
      Höga backen gårdsbacke
      Högbacksvedjan åker
      Högbacksvedjan åker
      Högbentladan lada
      Högberget berg
      Högberget bergparti
      Högberget berg
      Högberget berg
      Högberget berg
      Högen strandslåtter
      Högen slåtter
      Högforsen fors
      Högforsen fors
      Högforsrännan timmerränna
      Höghanåsen berg
      Höghanåsen berg
      Höghanåsen berg
      Höghägnen åker
      Höghägnen åker
      Höghägnen åker
      Högkullen bergparti
      Högkullen bergparti
      Högkullvägen väg
      Högremforsen fors
      Högremgrundet grund
      Högremgrundet grund
      Högremholmen holme
      Högremholmen holme
      Högremmarna branta stränder
      Högremmen brant sluttning
      Högremstranden slåtteräng
      Högremvältan timmervälta
      Högremvältan timmervälta
      Högströmröningen åker
      Högströmröningen åker
      Högströmsbacken vägbacke
      Högströmsåkern f.d. åker
      Högstugan lada
      Högstugan lada
      Högsvedjan skogsområde
      Högsvedjan skogsområde
      Högvälten vältplats
      Högåkern åker
      Högåkern åker
      Högåkern åker
      Högåsen skogås
      Högåsen berg
      Höjdbodvägen väg
      Höjden berg
      Höjden berg
      Höjden berg
      Höjden berg
      Höjderna bergkomplex
      Höjdtjärnen tjärn
      Höjdtjärnen tjärn
      Höjdtjärnen tjärn
      Höjdvägen väg
      Höjdvägen väg
      Höjdvägen stig
      Höjdvägen stig
      Hök-, se Håk- fled i natn
      Hökbergeflon myr
      Hökberget berg
      Hökberget berg
      Hökberget berg
      Hökberget berg
      Höksberget berg
      Höksberget berg
      Höksberget berg
      Höksberget berg
      Höksberget berg
      Höksberget berg
      Höksberget berg
      Höksberget berg
      Höksbergmyren myr
      Höksbergmyren myr
      Höksbergslåttern slåtter
      Höksbergstjärnen tjärn
      Höksbergstjärnen tjärn
      Höksbergvägen väg
      Höksmyrbäcken bäck
      Höksmyren myr
      Höladan lada
      Hörnet åker
      Hörnet åker
      Hörnlägdan åker
      Hörnlägdan åker
      Idrottsplanen idrottsplats
      Idrottsplanen åker
      Idrottsplanen åker
      Indalsälven älv
      Indalsälven älv
      Ingri(d)edet vik
      Ingri(d)edet vik
      Innerberget berg
      Innerberget berg
      Innerberget berg
      Insunsjön strandområde
      Insunsjön strandområde
      Insunsjön strandområde
      Insunsjön strandområde
      Isak stubbe
      Isak stubbe
      Isakandersodlingen gammal odling
      Isakandersröningen gammal odling
      Isakbäcken bäck
      Isakbäcken bäck
      Isakkalleåkern åker
      Isakkalleåkern åker
      Isakslåtten slåtter
      Isakänget betesmark
      Isakänget betesmark
      Ivarsröjningen skogstrakt
      Ivars(s)lätten slåtter
      Ivars(s)lätten slåtter
      Jakobitallen tall
      Jakobitallen tall
      Jakobitallen tall
      Jakobskolningen kolbotten
      Jakobsänget slåtter
      Jakobsänget slåtter
      Jakttjärnnäset halvö
      Jakttjärnnäset halvö
      Jalan beteshage
      Jalan beteshage
      Jalan åker
      Jalan beteshage
      Jalan beteshage
      Jalan beteshage
      Jalan betesmark
      Jalan betesmark
      Jalan åker
      Jalan beteshage
      Jalan betesmark
      Jalesvågen vik
      Jalesvågen vik
      Jalhällan bergkulle
      Jalhällan bergkulle
      Jalhällberget bergkulle
      Jalhällägdan åker
      Jalladan lada
      Jalåkern åker
      Jannebäcken bäck
      Jannemyran myrslåtter
      Jannemyran myrslåtter
      Jansmyran myr
      Jansmyran myr
      Jansmyran myr
      Jansmyrberget berg
      Jansmyrberget berg
      Jansmyrberget berg
      Jappstenen sten
      Jappstenen sten
      Jappstenen sten
      Jappstenen sten
      Jappstenen sten
      Japptjärnbäcken bäck
      Japptjärnen tjärn
      Japptjärnnäset halvö
      Japptjärnnäset halvö
      Japptjärnnäsudden udde
      Japptjärnnäsudden udde
      Japptjärnudden udde
      Japptjärnudden udde
      Jappudden udde
      Jappudden udde
      Jenmyran myr
      Johanbrännan skogsområde
      Johanjalen beteshage
      Johanlägdan åker
      Johanpetterstrännet strandslåtter
      Johanpettersrännet strandslåtter
      Johanpetterstrännet strandslåtter
      Johanslåtten slåtter
      Johanssonssvedjan åker
      Johanssonssvedjan åker
      Jonandersdrolet myrslåtter
      Jonandersdrolet myrslåtter
      Jon-Andersvallen fäbodvall
      Jon-Andersvallen fäbodvall
      Johannersadrolet myrmark
      Johannersadrolet myrslåtter
      Jonannersadrolet myrslåtter
      Jonas-Adolfvältan timmervälta
      Jonas-Adolfvältan timmervälta
      Jonas Backlundsbacken vägbacke
      Jonashanslägdan åker
      Jonashansstrännet strandslåtter
      Jonashansstrännet strandslåtter
      Jonasjonsjalan betesmark
      Jonaslarsåkern åker
      Jonas Lindströmssågen såganläggning
      Jonas Lindströmssågen såganläggning
      Jonas-Olsslåtten slåtter
      Jonas-Olsslåtten slåtter
      Jonasstökskolningen kolbotten
      Jondanielsröningen slåtter
      Jondanielsröningen slåtter
      Jonkeflohöjden skogshöjd
      Jonkeflon flo
      Jonkeflon myr
      Jonkehålet vik
      Jonkehålet vik
      Jonkemyran myr
      Jonkeslåtten slåtter
      Jonkeslåtten myrslåtter
      Jonkeviken vik
      Jonsstranden strandslåtter
      Jonsstrandforsen fors
      Jonssvedjedalen dal
      Japptjärnen tjärn
      Jorddragaråkern åker
      Jorddragaråkern åker
      Josefinaån rännil
      Justiladan lada
      Justiladan lada