ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ragunda socken : Jämtlands östra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Namntabell 1
Namntabell 3

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(3) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 267 Naturnamn : 831 Bebyggelsenamn : 1098 Naturnamn : 2956
Ammer by /Se Högmyra, se Höksmyran myr Hedvigslund gård Katrinatorpet åker
Ammer by /Se Högåsen ås Hedvigslund gård Kattegatt sumpig dal
Ammer gd:ar /Se Högåsmyran myr Hellboms gård Kattisbäckeladan lada
Ammer by /Se Höjdberget berg Hellbomsstugan fäbodstuga Kattisbäcken bäck
Ammer by /Se Höjdbodarna terräng Hellströms lht Kattisbäcken bäck
Ammer by /Se Höjdtjärnen tjärn Hellströms torp Kattjalsberget bergparti
Ammer by /Se Hökberget berg Hellströms torp Kattjalsberget bergparti
Ammer by /Se Höksberget berg Hellströms gård Kattjalsberget berg
Ammer gd:ar /Se Höksbergsmyran myr Helmers gård Kattnagelbacken slåtter
Ammer gd:ar /Se Höksbergstjärnen tjärn Helmers gård Kattnagelbacken slåtter
Ammer by /Se Höksmyran myr Hemgården gård Kattnagelbacken slåtter
Ammer by /Se Höksmyran myr Hemmet avs. Kattrumpan myr
Ammer by /Se Höksmyrbäcken bäck Hemmingsgården gård Kattrumpan myr
Ammersgammalfäbodarna fäbodar /Se Höksmyrhuvudet myr Hermans torp Kattuggelbäcken bäck
Ammersnyfäbodarna fäbodar /Se Hörnotmyran myr Hermantorpet torp Kattygelbäcken bäck
*Berge Saknas Hösbacken backe /Se Herrgården skogskoja Kavelbrobäcken bäck
*Berghe Saknas Hösen åker /Se Herrgården skogskoja Kavelbrobäcken bäck
Breteg odlat och bebyggt område /Se Hösrenen äng /Se Herrgården skogskoja Kavelbrobäcken bäck
Brunnsta (f.d.) strand /Se Indalsälven älv Herrgården flottningskoja Kavelbrobäckmon skogsområde
Bäcken gd /Se Indalsälven älv /Se Herrgården skogskoja Kavelbrobäckmon skogsområde
Böle by Indalsälven älv Herrgården skogskoja Kavelbrobäcksvedjan betesmark
Böle by Indalsälven älv Hildalund avs. Kavelbrobäcksvedjan betesmark
?Böle by Innerberget berg Hjelmbodarna fäbodar Kavelbrobäcksvedjan betesmark
Böle by Jakobibäcken bäck Hjelmbodarna öde fäbodar Kavelbrohöjden äng
Böle by? Jakobibäcken bäck Hjelmgården gård Kejsarviken vik
Böle by Jakobitorpet terräng Hjelmgården gård Kejsarören uppgrundning
Böle by Jannemyran myr Hjelms gård Kelsänget slåtter
Böle by Jansmyrberget berg Hjälmsäter gård Kelsänget slåtter
Böle by Japptjärnbäcken bäck Hjelmsäter gård Kelsänget slåtter
Böle by Japptjärnen tjärn Ho by Kelsänget slåtter
Böle by Japptjärnnäset terräng Ho by Kerstopflon sankmark
Böle by Jesmun Lacus, se Gesunden Saknas Ho by Kilen åker
Böle by Johannesbodarna ägomark Ho by Kilen äng
Böle by Johanssonssvejen åker /Se Hobodarna fäb. Kilen åkrar
Böle by /Se Jonas-Hansstrännet strömdrag Hobodarna fäb. Kilen åker
Böle by /Se Jon-Danielsänget ängsmark Hobodarna fäbodar Kilen åker
Degelsyl Saknas Jonkeflohöjden höjd Hogammelbodarna fäbodar Kilen åker
*Diupwåg, se Gevåg Saknas Jonkeflon myr Hogammelbodarna fäbodar Kilen skogsområde
*Diwikenn, se Döviken Saknas Jonkehålet vik /Se Holmbergs torp Kilen åker
?Döviken by Jonkemyran myr Holmbergstorpet torp Kilen åker
Döviken by Jäntskiftet skogsskifte /Se Holmströmstorpet ödetorp Kilen skogs- och betesmark
Döviken by Järpbacken berg Holmströmstorpet ödetorp Kilen skogsområde
?Döviken by Jönshålbäcken bäck Honybodarna fäbodar Kilen åker
(?)Döviken by Jönshålet sankmark Honybodarna fäbodar Killingholmen holme
Döviken by Jönsidörarna strandområde /Se Hoppet gård Killingholmen holme
Döviken by Jönsåkern åker /Se Hoppkalles torp Killingholmen holme
Döviken by Kalkerisbäcken bäck Hoppmagnusstugan fäbodstuga Killägdan åkerteg
Döviken by Kalkerisbäcken bäck Horingsjötrakten avs. Kilristningen åker
Döviken by Kalkstensbäcken bäck Hotellet gård Kilristningen åker
Döviken by Kallbäcken bäck Houf by Kilåkern åker
Döviken by Kallbäcken ängsmark Hotell Alma skogskoja Kilåkern åker
Döviken by Kalletorpet ägomark Hotell Alma skogskoja Kilåkern åker
Döviken by? Kalsiön, se Kälsjön Saknas Hotell Knaust skogskoja Kirstopflon myr
Döviken by Kallvågen vik /Se Hovis gård Kittelholmen holme
Döviken by Kalvflon myr Hovis gård Kittelholmen holme
Döviken by Kamåsberget berg Hovlins lht Kittelsvedjan svedjeland
Döviken by Kamåsflon myr Hovlins gård Kittelsvedjan svedja
Döviken by Kanansbäcken bäck Hullströmstorpet torp Kittelvältan timmervälta
Döviken by Kanansmyran myr Hullströmstorpet torp Kittelvältan timmervälta
Döviken by Kapelltjärnen tjärn Hulttorpet t. Klacken udde med odling
Döviken by Karihålet myr Hulttorpet torp Klacken strandområde med skog
Döviken by Karlsstranden terräng Husrån gård Klacken strandområde
Döviken by /Se Karlstad ägomark Husrån gård Klacken åker
Döviken by /Se Kaststenberget berg Husrån gårdar Klackgrinden grind
Döviken by /Se Kastvedmyran myr Husrån gårdar Klackremmen brant sluttning
Döviken by /Se Kallgärdesberget berg /Se Husrån gårdar Klaralägdan gräsbevuxen åkerteg
Döviken gårdar /Se Kattisbäcken del av bäck /Se Husråolletorpet torp Klaralägdan gräsbevuxen åkerteg
Döviken by /Se Kattrumpan myr Husråolletorpet torp Klingerbacken åker
Döviken by /Se Kattygelbäcken bäck Husses gård Klingerbacken åker
Edfaste gård gård /Se Kavelbrobäcken bäck /Se Hussesstugan fäbodstuga Klingerbacken åker
Erik-Larstorpet ödetorp /Se Kavelbrobäcken äng /Se Hussgården gård Klingerbodberget berg
Esbjörns gd /Se Kavelbrobäckmon äng /Se Husshemmanet gård Klingerbodberget berg
Fangård gd /Se *Kavelbrobäcksvejen odlad mark /Se Husstugan fäbodstuga Klingerflon myr
Fangård gd /Se *Kavelbrohögden äng /Se Hyssbacken gård Klingerflon myr
Fangård gd /Se Kejsarviken del av Köttsjön Hyssbacken gård Klingerhuvberget berg
Fangård gård /Se Kejsarören uppgrundning Hyssbacken gård Klingerhuvudberget berg
Fangård by /Se *Kelstaänge se Kelsänget äng /Se Hyssbackslåttstugan slåtterstuga Klingerhuvudberget bergparti
Finnsätt gd /Se Kelsänget äng /Se Håbergs ödetorp Klingerhuvudet berg
Flata vanl. ägonamn /Se Kelsänget äng /Se Håkabrännan fäbodar Klingerhuvudet berg
Gevåg by Kiellsiön, se Kälsjön sjö Håkabränna fäb. fäbodar Klingerhuvudet bergparti
Gevåg by *Kiellångsknösen berg Håkabrännan fäbodar Klingerhuvudet bergparti
Gevåg by Kilen åker /Se Håkabrännan fäbodar Klingermyren myr
Gevåg by /Se Kilen äng /Se Håkanbrännorna? fäb. Klingerstränderna slåtterängar
Gevåg by Kilen skogsområde Håkantorp avs. Klingertjärnen tjärn
Gevåg by Killingholmen holme Håkaolskalles torp Klingertjärnen tjärn
Gevåg by Killingholmen holme Håkaolskalles torp Klingertjärnen tjärn
Gevåg by Killägdan åker /Se Håkaolsodletorpet torp Klingeråsen berg
(?)Gevåg by Kiolsio, se Kälsjön sjö Håkaolsodletorpet torp Klingeråsen berg
?Gevåg by Kiälsiön, se Kälsjön sjö Håkas gård Klingeråsen berg
Gevåg by Kiählsi-n, se Kälsjön Saknas Håkas gård Klingran strandparti
Gevåg by Kiähl Siön, se Kälsjön Saknas Håkas gård Klingran strandparti
Gevåg by +Kiærsio ædr Kiolsio = Kälsjön Saknas Håkas torp Klingran strandparti
Gevåg by Kiösiön, se Köttsjön, Västra, M, o. Östra sjö Håkastugan fäbodstuga Klinsarna berg
Gevåg by Kiösiön, se Köttsjön, Västra, M, o. Östra sjöar Håkatorpet torp Klinsarna berg
Gevåg by Kiösiön, se Köttsjön, Västra, Mellersta och Östra Saknas Håksbergsbodarna fäb. Klinsbäcken bäck
Gevåg by +Kjolsjör = Kälsjön sjö Håxbergsboden fäb. fäbod Klinstjärnen tjärn
Gevåg by /Se +Kjærsjör ædr Kjolsjör = Kälsjön sjö Häggbloms lht Klipen område
Gevåg by /Se Klacken udde Hälan gårdar Klipen område
Gevåg by Klinger-Bodberget berg Hälan gårdar Klipen område
Gevåg by /Se Klingertjärnen tjärn Hällbodarna fäbodar Klipen bäcksammanflöde
Gevåg by /Se Klingeråsen ås Hälbodarna fäbodar Klipparna berg
Gevåg by /Se Klingran strandparti Hälbodarna fäbodar Klipparna berg
Gevåg by /Se Klinsbäcken bäck Hälbodarna fäbodar Klipparna berg
Gevåg by /Se Klinsmyran myr Hällbergskojan skogskoja Klipparna berg
Gevåg by /Se Klinstjärnen tjärn Hälsingens torp Klippen berg
Gevåg by /Se Klipen bäckmöte /Se Hälängesbodarna fäb. Klipptjärnen tjärn
Gevåg by /Se Klipen område /Se Hälängesbodarna fäbodar Klipptjärnen tjärn
Gevåg by /Se Klipkojan skogskoja /Se Hälängesbodarna fäbodar Klippvägen stig
Gevåg by /Se Klipparna höjd Hälängesbodarna fäbodar Klockarhålet åker
Gisselgård by Klipptjärnen tjärn Högdals gård Klockarhålet åker
Gisselgård by Klockljudberget berg /Se Högdals gård Klockaringri(d)edet vik
Gisselgård by Kläsåsen ås Högforsen kraftstation Klockaringri(d)edet vik
Gisselgård by Klövingbäcken bäck Höghanåsbodarna fäbodar Klockarlägdan åker
Gisselgård by Klövingbäcken bäck Höghanåsen fäbodar Klockarlägdan åker
Gisselgård by Klövingmyran myr Höghägnen ödetorp Klockarlägdan åker
Gisselgård by Klövingmyran myr Höghägnen ödetorp Klockljudberget berg
Gisselgård by Klövingmyran myr Höghägnen ödetorp Klovastenen sten
Gisselgård by /Se Klövingshålet myr Höghägnen ödetorp Klovastenen sten
Gisselgård by /Se Klövvägaskälet vägskäl Högliden avs. Klumpen udde
Gisselgård by /Se Knallviken vik Högströmsgården nu försvunnen gård Klumpen udde
Gisselgård by /Se Knallviken vik /Se Höjdabodarna fäbodar Klumpen udde
Gisselgård by /Se Knussarna berg Höjdabodarna fäbodar Klumpviken vik
Gisselgård by /Se Knösen kulle Höjdbodarna fäbodar Klyppningslägdan åker
Gisselgård gd /Se Knösen höjd Höjdbodarna fäbodar Klyppningslägdan åker
Gislegård by /Se Knösen berg Höjden gårdar Kläsbäcken bäck
Gisselgård by /Se Knösen åker /Se Höjden fäbodar Kläsbäcken slåtter
Gullbacken hotell /Se Kolsjön sjö Höjden fäbodar Kläsbäcken slåtter
*Gärde »ödisgotz» Kolstasiön, se Hammarsjön Saknas Höjdfäbodarna fäbodar Kläsåsen berg
Gärdet del av Krångede Kolstasiön, se Hammarsjön sjö Hökbergebodarna fäbodar Kläsåsen berg
Hambre se ?Ammer by Konghällan sten /Se Hökbergebodarna fäbodar Kläsåsen berg
Hammaren by *Kongshäggen häggträd /Se Höksbergbodarna fäbod Klöverbacken åker
Hammaren by Kongsten Saknas /Se Höksbergbodarna fäbod Klöverbacken åker
Hammaren by *Kongsten sten /Se Höksbergsbodarna fäbodar Klövingbäcken bäck
Hammaren by Koppelhällan terräng Höksbergkojorna skogskojor Klövingbäcken bäck
Hammaren by Kornpilberget berg Hörnströms torp Klövingbäcken bäck
Hammaren by Kortnäset udde Indianlägret f.d. skogskoja Klövingbäcken bäck
Hammaren by Kovikberget berg Ingermans torp Klövingbäcken bäck
Hammaren by Kovikbäcken bäck Ingmankojan skogskoja Klövingen myr
Hammaren by Koviken vik Ingmars gård Klövinghålet vik
Hammaren by Koviken vik Ingmars gård Klövinghålet vik
Hammaren by Koviken vik Inlännings torp Klövinghålet myr
Hammaren by Koören grusbank /Se Inlännings torp Klövinghålet myr
Hammaren by Koörsvältan timmervälta /Se Isakanderstorpet ödetorp Klövingmyran myr
Hammaren by Kreta holme /Se Isak-Petters lht Klövingmyran myr
Hammaren by /Se Kristinabrännan skogsmark Isaks gård Klövingmyran myr
Hammaren by /Se Kristinahålet sankmark Isaks torp Klövingmyran myr
Hammaren by /Se Kristinamyran myr Isaktorpet torp Klövingshålet myr
Hammaren gd? /Se Kristinaåkern åker /Se Isaktorpet torp Klövingshålet myr
Hammarsgård by? Krokbäcken bäck Ivarjons gård Klövingshålet skogstrakt
Hammarsgård by Krokbäcken bäck Ivars gård Klövvägaskälet vägskäl
Hammarsgård by Krokdrolet äng /Se Ivars gård Klövvägaskälet vägskäl
Hammarsgård by Krokforsen fors Ivars gård Klövvägaskälet vägskäl
Hammarsgård by Kroktallberget berg Ivars gård Klövvägen väg
Hammarsgård by Krokstedtshålen myr Ivarsstugan fäbodstuga Klövvägen väg
Hammarsgård by Kroktjärnarna tjärnar Jakobikojan skogskoja Knallviken vik
Hammarsgård by Kroktjärnflohöjden höjd Jakobigården gård Knallviken vik
Hammarsgård by? Kroktjärnflon myr Jakobitorpet torp Knularna skogsområde
Hammarsgård by Krokviknäset näs Jakobs torp Knulbrännan skogsområde
Hammarsgård by Krokvågsberget berg Jakt-tjärnnäset gård Knulbrännan skogsområde
Hammarsgård by Krokvågssjön sjö Jannenils lht Knulåkern åker
Hammarsgård by Kråkberget berg Jannes torp Knulåkern åker
Hammarsgård by Krångedesedet terräng /Se Jannes gård Knulåkern åker
Hammarsgård by Krångedesedet terrängområde /Se Jannes gård Knussarna skogsområde med kullar
Hammarsgård by Krångedesedet terräng /Se Jannes gård Knussarna skogsområde med kullar
Hammarsgård by /Se Krångedesforsarna forsar Jannetorpet torp Knussen bergparti
Hammarsgård gd /Se Krångedesforsarna forsar Jannilstorpet torp Knussen bergparti
Hammarsgård by /Se Krångedes-Granåsen ås Jannilstorpet torp Knussen bergparti
Hammarsgård by /Se Krången åker /Se Janssons ödetorp Knät vägkrök
Harrsjöbodarna fäbodar /Se Krångesforsen fors Japptjärnnäset gård Knösen åker
Helgeholm Saknas Krångesforsen fors Japptjärnnäset gårdar Knösen berg
*Heskasyl Saknas Krångedesforsen Saknas /Se Joeljons gård Knösen berg
»heskasyl» Saknas Krången åker /Se Joels gård Knösen bergknalle
*Heskasyl lokal /Se Krångladubacken backe /Se Johangöranstorpet torp Knösen del av rullstensås
*Heskasyl Saknas /Se Krångladugrubban »grop» /Se Johangöranstorpet torp Knösen åker
Ho by Kullen, Västra åker /Se Johannelund avs. Knösen åker
Ho by Kullmyran myr Johannes gårdar Knösen åker
Ho by Kullmyrklippen berg Johannes gårdar Knösen åker
Ho by /Se Kullstaberget berg /Se Johannesbodarna fäbodar Knösen åker
Ho by /Se Kullstaberget berg Johannesbodarna fäbodar Knösen beteshage
Ho by /Se Kullstadsiön, se Hammarssjön sjö Johannesfäbodarna, se Backbodarna Saknas Knösen kulle
Hornsjöberg Saknas Kullåkern åker /Se Johanpers torp Knösviken vik
Hälsjö? sjö o gd *Kullångsknasen berg Johanpetterstorpet ödetorp Knösviken vik
Höjden = Midsommarhöjden beb. /Se *Kulmyrknösen berg? Johans torp Knösvägen stig
»Hösia» beb? *Kulstadberget, se Kullstaberget berg /Se Johans gård Knösvägen stig
Insundsjön bebyggelse /Se kulstadsiön, se Hammarssjön sjö Johanssons torp Kokbäcknäset udde
*Kankebacke, se Kånkback Saknas kulstadsiön, se Hammarssjön sjö Jonanders gård Kokbäcknäset udde
Kjolsjör Saknas Kusflobäcken bäck Jonanders gård Koladan lada
Konggård del av gård /Se Kusflobäcken bäck Jonanderstorpet torp Kolbacken skogsbacke
Konggård del av gård /Se Kusflohålen myrmark Jonasbodarna fäbodar Kolbacken skogsbacke
Konggård gd /Se Kusflon myr Jonaseriks gård Kolbottnarna skogsområde
krakowaagh, se: Krokvåg by Kuskalet dalgång Jonaseriks gård Koldénsberget berg
Kroguogh = Krokvåg by /Se *Kutholmssvejen äng /Se Jonaseriks gård Kolmilbacken vägbacke
Krokvåg by? Kutstranden strandremsa Jonaseriks gård Kolmilbacken kulle
Krokvåg by Kutvolmen betes hage /Se Jonaseriksstugan fäbodstuga Kolonnvägen väg
Krokvåg by Kvarnberget berg Jonaserikstorpet ödetorp Kongen sten
Krokvåg by Kvarnberget berg Jonases torp Konghällan klipphäll
Krokvåg by Kvarnberget berg Jonases torp Konghällan klipphäll
Krokvåg by Kvarnberget berg Jonases gård Kopparhällan vältplats för timmer
Krokvåg by Kvarnberget berg /Se Jonashanskojan skogskoja Korantebacken betesmark
Krokvåg by Kvarnbäcken bäck Jonashansson gård Korantebacken betesmark
Krokvåg by Kvarnbäcken bäck Jonashansson gård Kornladan lada
Krokvåg by Kvarnfallet fall /Se Jonasjons gård Kornpilberget berg
Krokvåg by Kvarnflon myr Jonasjons gård Kornpilberget berg
Krokvåg by Kvarnströmmen strömdrag Jonasjons gård Kornpilberget berg
Krokvåg by Kvarnudden terräng Jonaslars gård Kornpilrårna myrslåtter
Krokvåg by Kvarnudden skogsomr. /Se Jonaslars gård Kornpilrårna myrslåtter
Krokvåg by Kvaståkern åker /Se Jonasnils torp Korset grind
Krokvåg by Kvickören ö Jonasnils torp Korsmyrån slåtter
Krokvåg by Kvisselbäcken bäck Jonaspers gård Korsmyrrån slåtter
Krokvåg by Kvisselbäckåsen ås Jonaspers gård Korsvägen vägkorsning
Krokvåg by Kvisseln biflöde Jonasperskojan skogskoja Kortnäset udde
Krokvåg by Kvisseln vik Jondanielstorpet torp Kortnäset udde
Krokvåg by Kvisslen lugnvatten /Se Jondanielstorpet torp Koviken vik
Krokvåg by Kyrkbacken åker /Se Joners gård Koören strandvall
Krokvåg by Kyrkbacken åker /Se Joners gård Koören strandvall
Krokvåg by *Kyrkeslätten slätt /Se Jongulliks gård Koörvälten vältplats för timmer
Krokvåg by Kyrkevägen väg /Se Jongulliks gård Koörvälten vältplats för timmer
Krokvåg by Kyrkholmarna holmar Jongullik(s)bodarna fäbodar Krackardalen dal
Krokvåg by Kyrkholmarna holmar /Se Jongullik(s)bodarna fäbodar Krackardalen dal
Krokvåg by Kyrkholmarna holmar /Se Jon-Gulliksgården gård Krafsarmarken myrlänt område
Krokvåg by *Kyrkolägden Saknas /Se Jonjohanstorpet ödetorp Krafsarmarken myrlänt område
Krokvåg by /Se Kåkstadalen dalgång Jonjons gård Krafsarmarken myrlänt område
Krokvåg by /Se Kånkbacken backe /Se Jonjons gård Krafsarmarken myrmark
Krokvåg by /Se Kånkbackflobäcken bäck Jonjons gård Krafsarmarken skogsområde
Krokvåg by /Se Kånkbackflohalsen myr /Se Jonjonsstugan fäbodstuga Krafsarmarken skogsområde
Krokvåg by /Se Kånkbackflohöjden höjd Jonkarls gård Kraftverksområdet område vid kraftstation
Krokvåg by /Se Kånkbackflon sankmark Jonkarls gård Kraftverksområdet område vid kraftstation
Krokvåg by /Se Kånkbackflon myr /Se Jonkarlsbodarna fäbodar Krajfoderladan lada
Krokvåg by /Se Kånkbackflotjärnen tjärn Jonkarlsbodarna fäbodar Kreta holme
Krokvåg by /Se Kånkbackåsen ås Jonkes gård Kreta holme
Krokvåg by /Se Kånkbackåsen berg Jonkes gård Kristianjalan betesmark
Krokvåg by /Se Kånkbackön kulle /Se Jonkes gård Kristianlänningen landningsplats för båtar
Krång gård Kånkören ö /Se Jonkes gård Kristianlänningen landningsplats för båtar
Krångede by Kåråkern åker /Se Jonkestugan stuga Kristianmälingen åker
Krångede by Kåtamyrbäcken bäck Jonketorpet torp Kristianmälingen åker
Krångede by Kälaborån slåtter /Se Jonketorpet torp Kristianslåtten myrslåtter
Krångede by Kälagatan väg /Se Jonmagnus gård Kristianåkern åker
Krångede by Kälagatan vägförbindelse /Se Jonnilstorpet torp Kristianåkern åker
Krångede by Kälagatan väg /Se Jonolstorpet torp Kristinagrinden grind
Krångede by Kälarna skogsterräng Jons torp Kristinagrinden grind
Krångede by Käla älf, se Hälan å Jonssons gård Kristinahålet myr
Krångede by Kälberget berg /Se Jonstorp gård Kristinahålet myr
Krångede by Kälen skogtrakt /Se Jordkojan skogskoja Kristinaåkern åker
Krångede by Källa Elff, se Hälan Saknas Jotes gård Krokarna slåtter
Krångede by Källarbacken äng /Se Julinstorpet ödetorp Krokbodfärningen stig
Krångede by Källarbäcken bäck Jägmästarbostället gård Krokbodfärningen stig
Krångede by Källaråkern åker /Se Jägmästaregården, se Jägmästarbostället gård Krokbodvägen väg
Krångede Saknas Källflon myr Jämtes gård Krokbäcken bäck
Krångede by Källmyran myr Jämtestugan fäbodstuga Krokbäcken bäck
Krångede by Källmyran myr Jönsanders torp Krokbäcken bäck
Krångede by Källmyran myr Jönsanders torp Krokdrolet myrslåtter
Krångede by Källmyran myr Jönses gård Krokdrolet myrslåtter
Krångede by Källmyran myr Jönses torp Kroken vägkrök
Krångede by /Se Källmyran myr Jönses ödetorp Kroken krök
Krångede by /Se Källmyrberget berg Jönskojan skogskoja Kroken krök
Krångede Saknas /Se Kälmyran myr Jönsolovkojan skogskoja Kroken vägkrök
Krångede by /Se Kälmyren myr /Se Jönsolovkojan skogskoja Kroken åker
Krångede by /Se *Kälmyrknösen berg Jönsolovkojan skogskoja Krokforsberget berg
Krångede by /Se *Källmyrknösen höjd Jönsolovkojan skogskoja Krokforsberget berg
*Kuggärde »ödisgotz» Kälsjöflon myr Jönsolovs gård Krokforsen fors
Kullsta by Kälsjön, se *Tjärsjön sjö Jönspelles torp Krokforsen fors
Kullsta by Kälsjön sjö /Se Jönssons gård Krokforsen fors
Kullsta by Kälsjön sjö Jönstorpet ödetorp Krokforsen fors
Kullsta by Kälsjön sjö Jönstorpet ödetorp Krokforsen fors
Kullsta by Kälsjön sjö Kadins torp Krokladan lada
Kullsta by Kälsjön sjö Kadinsstugan fäbodstuga Krokröningen skogsområde
Kullsta by Kälsjön sjö Kadinstorpet torp Krokröningen skogsområde
  Kälsjön sjö Kaféet lht Krokröningen skogsområde
  Kälsjön sjö Kaféet lht Krokstethålen slåtter
  Kälsjön, se »bergsio» sjö Kafégården lht Krokstedthålen myrslåtter
  Kälsjön sjö Kafé Lydia lht Krokstedthålen myrslåtter
  Kälsjön sjö Kaffeknulen torp Kroktegen åker
  Kälsjön sjö Kaffeknulen torp Kroktegen åker
  Kälsjön sjö Kaffeknulen torp Kroktjärnarna tjärnar
  Kälsjön sjö Kajsastugan fäbodstuga Kroktjärnberget berg
  Kälsjön sjö Kallbäcken torp Kroktjärnberget berg
  Kälsjön sjö Kallbäcken torp Kroktjärn tjärnar
  Kälsjön sjö Kallebergvallsgården gård Kroktjärnen tjärn
  Kälsjön sjö Kallebergvallsgården gård Kroktjärnen tjärn
  Kälsjön sjö /Se Kallebergvallsstugan fäbodstuga Kroktjärnen tjärn
  Kälsjön sjö Kalleesbjörns torp Kroktjärnen tjärn
  Kälsjön sjö /Se Kallekalles torp Kroktjärnen, Norra tjärn
  *Kälsjönäset näs Kallenils torp Kroktjärnen, Sönre tjärn
  Kälsjönäset udde Kalles gård Kroktjärnen, Sönre tjärn
  *Kälsjönäset näs Kalles gård Kroktjärnen, Sönre tjärn
  Kälsjönäset näs Kalles gård Kroktjärnflobäcken bäck
  Kälsjöåsen ås Kalles gård Kroktjärnflohöjden berg
  Kälån å /Se Kalles gård Kroktjärnflohöjden berg
  Kämpfloget berghäll /Se Kalles torp Kroktjärnflohöjden berg
  Käringberget berg Kalles bs Kroktjärnflon flo
  Kärnsjön, Tjärnsjön Saknas Kalles torp Kroktjärnflon myr
  Kärnviken, se Tjärnviken Saknas Kallestugan fäbodstuga Kroktjärnflon myr
  Köttsjöberget berg Kalletorpet torp Krokviken vik
  Köttsjölandet skogstrakt Kallevallinstorpet ödetorp Krokviken, Yttre vik
  Köttsjömyran myr Kallkvarnen nu försvunnen kvarn Krokviken, Övre vik
  Köttsjön sjö /Se Kallkvarnen nu försvunnen kvarn Krokviknäset näs
  Köttsjön sjö /Se Kananskojan skogskoja Krokviknäset näs
  Köttsjön sjö /Se Kapellet baptistkapell Krokvågsberget berg
  Köttsjön sjö Karl-Anderstorpet ödetorp Krokvågsberget berg
  Köttsjön sjö Karlberg avs. Krokvågsjön sjö
  Köttsjön sjö /Se Karledströmsgården gård Krokvågsjön sjö
  Köttsjön sjö /Se Karledströmsgården gård Krokåbryggan timmerbrygga
  Köttsjön sjö /Se Karleriks gård Krokåbryggan timmerbrygga
  Köttsjön sjö Karleriks gård Krokåbäcken bäck
  Köttsjön, Västra, M, o. Östra sjöar Karlers torp Krokåbäcken bäck
  Köttsjön, Västra, M o. Östra sjöar Karlers torp Krokåkern åker
  Köttsjön, Västra, Mellersta och Östra sjöar Karlers gård Krontallen tall
  Labbgärdstjärnberget berg Karlersstugan fäbodstuga Krontallen tall
  Labbgärdstjärnen tjärn Karlgustavtorpet ödetorp Kronvägen väg
  Labbgärdestjärnen tjärn /Se Karlgustavtorpet ödetorp Kronvägen väg
  Ladumyran myr Karljonsbodarna fäbodar Krusenberg åker
  Ladumyran myr Karljonsbodarna fäbodar Krusenberg åker
  Ladumyran myr Karlmagnus torp Krusjalan beteshage
  Ladumyran myr /Se Karlmagnus torp Krusjalan beteshage
  *Ladumyrbacken bete /Se Karlmagnuses torp Krutkällarladan lada
  *Ladumyrbäcken bete /Se Karlolovs torp Krutkällarladan lada
  Ladumyrhalsen myr /Se Karl-Olovs torp Kråkberget berg
  Ladumyråsen skogsomr. /Se Karlolskojan skogskoja Kråkberget berg
  *Ladumyråstjälen slättland /Se Karlolstorpet gård Kråkberget berg
  *Ladumyråskälen skogtrakt /Se Karlolstorpet gård Kråkdrolet myrslåtter
  Lalaåkern åker /Se Karl-Perstorpet torp Krångedesforsen forsar
  Landmäran länsgräns o. skogsområde /Se Karl-Perstorpet torp Krångedesgranåsen skogshöjd
  Landverkmyran, jfr *Landwerk myr Karl-Perstorpet torp Krångedesåsen skogshöjd
  Landverkmyran myr Karlsborg avs. Krången åker
  Lantmätarhålet sankmark Karlsro lht Krången åker
  Lappbrännbäcken bäck Karlsro avs. Krången åker
  Lappbrännflon myr Karlsro avs. Krångesedet markområde
  Lapphålen myrar Karlssons lht Krångesedet markområde
  Lapphålet myr /Se Karlssons torp Krångesforsen vattenfall
  Lappkällan källa /Se Karlssons torp Krångesmyran myr
  Lappslåtten sankmark Karlssons torp Krångesmyran myr
  Lappslåtten slåtter /Se Karlstad lägenheter Krångesmyran myr
  Lapptjärnen tjärn Karlstad lägenheter Krångesmyran myr
  Lapptjärnen tjärn /Se Karlsvik avsöndring Kubbviken vik
  Lapptjärnmyran myr Karolina torp Kufälen källa
  Lappudden udde Karolina torp Kufälen källa
  Lappudden omr. /Se Kasernen skogskoja Kulldalen dal
  Larsflon myr Kasernen arbetarbarack Kullen höjd
  *Larspersvejen äng /Se Kasernen skogskoja Kullen åker
  *Larsperssvejeåkern åker /Se Kassistugan bs Kullen åker
  Larsåkern åker /Se Kassistugan bs Kullen slåtter
  Laxtegarna ägomark Katrinatorpet ödetorp Kullerbacken åker
  Leddalsberget, Norra berg Katrinatorpet ödetorp Kullermyrklingen berg
  Leddalsberget, Södra berg Katrinelund gård Kullern åker
  Ledmyran myr Katrinelund avs. Kullmyran myr
  Ledmyran myr Kejsarstället gård Kullmyrklippen berg
  Ledmyran myr Kejsarstället gård Kullstaberget berg
  Ledmyran myr Kejsarstället gård Kullstaberget bergsträckning
  Ledmyrberget berg Kejsartorpet ödetorp Kullstaberget bergsträckning
  Ledmyrmon skogsmark Kejsartorpet ödetorp Kullstabäcken bäck
  Ledtjärnen tjärn Kilen, se Överammerskilen lht Kullstamyren myr
  Ledtjärnen tjärn Kilen, se Överammerskilen avsöndring Kullstamyrorna myrar
  Ledtjärnen tjärn Kina gårdar Kullstamyrorna myrar
  Ledtjärnen tjärn Klampenborg skogskoja Kullstaskillnaden rågång
  Lemanskällan källa /Se Klavenborg torp Kullstaskillnaden rågång
  Lenaloken tjärn Klavenborg torp Kullstastormyrorna myrar
  Lerviken vik Klingbergstorpet torp Kullststormyrorna myrar
  Libodhöjden berg Klipkojan skogskoja Kullstastormyrorna myrar
  ?Libodtjärnen tjärn Klipkojan skogskoja Kullåkern åker
  Libodtjärnen tjärn Knalltorpet ödetorp Kurigymne slåtter
  Libottnarna ägomark Knutes gård Kurigymmet skogsområde
  Libäcken bäck Knutes lht Kurigymmet skogsområde
  Libäcken bäck Knutgården gård Kurigymmet åker
  Lidberget berg Knösen torp Kurigymmet åker
  Lidhöjden skogsmark Knösen torp Kurigymmet åker
  Lidmyran myr Knösen torp Kurigymmetjärnen tjärn
  Lidmyran myr Kolar-Petrushusen skogskoja Kurigymmetjärnen tjärn
  Lidtjärnen tjärn Kolbacken torp Kusflobackarna sand - och grusås
  Li(e)ntjärn klippränna /Se Kolbacken torp Kusflobäcken bäck
  Lillberget berg Kolbäcken avs. Kusflobäcken bäck
  Lillberget berg Koldénstorpet torp Kusflohålen myrhål
  Lillberget berg Koldenstorpet ödetorp Kusflohöjden skogshöjd
  Lillberget berg Kolkojan skogskoja Kusflon flo
  Lillberget berg Kolladumon bebyggelse Kusflon myr
  Lillberget berg Kolldéns gård Kusflon myr
  Lillberget berg Kommunalhemmet gård Kuskalet dalgång
  Lillberget berg Konggård del av gård Kuskalet dalgång
  Lillbodarna terräng Konrads torp Kuskalsvägen timmerväg
  Lill-Bodflon myr Kooperativa lht Kutarna kulle med strandslåtter
  Lill-Bärdalsberget berg Kopparhällan torp Kutarna kulle med strandslåtter
  Lill-Bölesmyran myr Kopparhällan torp Kutarna kulle med strandslåtter
  Lill-Dalsberget berg Kopparhällan torp Kuten backsluttning
  Lillflon myr Kopparstugan fäbodstuga Kuten backsluttning
  Lillflon myr Koppelhällan torp Kuten backsluttning
  Lillflon myr Kopraperssons lht Kutholmsvedjan äng
  Lillflon myr Korsmyrrån ödetorp Kutvolmen beteshage
  Lillflon myr Korsmyrrån ödetorp Kutåt fägata
  Lillfyrkanten åker /Se Kraftverket kraftstation Kutåt fägata
  Lill-Gravaberget berg Kraftverksbyggnaden kraftstationsanläggning Kuvikdalen dalgång
  Lillgärdan åker /Se Krakstedts ödetorp Kuvikdalsvägen väg
  Lill-Hanåsbodarna terräng Kramforskojan skogskoja Kuviken vik
  Lill-Hanåsflon myr Kristians gård Kuviken vik
  Lill-Harrsjöflon myr Kristiantorpet ödetorp Kuviken vik
  Lill-Harrsjöflon myr Kristinastugan bs Kuviken vik
  Lillhelvetet ede /Se Kristinastugan bs Kuviken vik
  Lillhästhagaåkern åker /Se Kristofs lht Kuviken vik
  Lill-Högkullen berg Krokbacken torp Kuviken vik
  Lillklinsen berg Krokbacken torp Kuviken vik
  Lill-Kusflon sankmark Krokbodarna fäbodar Kuviksbäcken bäck
  Lillmusen myr Krokbodarna fäbodar Kuviksbäcken bäck
  Lillmusbrännan skogsmark Krokforsbodarna fäbod Kuörsmon skogsområde
  Lillmyran myr Kroklunda avs. Kuörsvältan timmervälta
  Lillmyran myr Krokstorp avs. Kuörsvältan timmervälta
  Lillmyran myr Krokstorp avs. Kvarnberget bergparti
  Lillröningsberget berg Kroktorp avs. Kvarnberget berg
  Lillrörsiön, se Lillörsjön sjö Kroktorpet torp Kvarnberget berg
  Lill-Siåsmyran myr Kroktorpet torp Kvarnberget berg
  Lillslätten åker /Se Kroktorpet torp Kvarnberget berg
  Lill-Stekepannan sankmark Krokvåg by Kvarnberget berg
  Lillstranden åker /Se Krokvåg by Kvarnberget berg
  Lillstranden åker /Se Krokvåg by Kvarnberget berg
  Lillsvedjan tidigare skogbevuxet område /Se Krokvåg by Kvarnbäcken bäck
  Lillsvejebacken åker o. äng /Se Krokvåg by Kvarnbäcken bäck
  Lillsvedjefallet förr fall Krokvåg by Kvarnfallet fors
  *Lill Svedjefallet fall(?) Krokvåg by Kvarnfallet fall
  Lillsvedjeforsen strömdrag Krokvåg by Kvarnfallet fall
  Lillsvedjeforsen förr fall /Se Krokvågsgammalfäbodarna fäbodar Kvarnflon myr
  Lillsvedjekälen skogtrakt /Se Krokvågsgammalfäbodarna fäbodar Kvarngatan väg
  Lilltjärnberget berg Krokvågs gammalfäbodarna, se Gammalbodarna fäbodar Kvarngatan väg
  Lilltjärnbäcken bäck Krokvågskojan skogskoja Kvarngatan väg
  *Lilltjärnen tjärn Krokvågskrångede hemmansdel Kvarnhusbackarna vägbackar
  *Lilltjärnen tjärn Krokvågskrångede hemmansdel Kvarnkanalen älvgren
  *Lilltjärnen tjärn Kronés lht Kvarnlägdan betesmark
  Lilltjärnen tjärn Krustorpet torp Kvarnlägdan betesmark
  Lilltjärnen tjärn Krustorpet torp Kvarnrännan kvarnränna
  Lilltjärnen tjärn Kråkvinkeln gård Kvarnspången spång
  Lilltjärnflon sankmark Krångede by Kvarnstranden strandområde
  Lilltjärnmon skogsmark Krångede by Kvarnströmmen parti av å
  Lillvågen dal /Se Krångede by Kvarnströmmen strömdrag
  Lillvågen åker /Se Krångede by Kvarnstugan kvarnstuga
  Lillvågsmon åker /Se Krångede by Kvarnsveladan lada
  *Lillvåle, se Våle ängsmark Krångede by Kvarnsveladan lada
  Lillvårv terräng Krångede by Kvarnsveladan lada
  Lillåkern åker /Se Krångede by Kvarnuddberget berg
  Lillån å Krångede by Kvarnudden skogås
  Lillån å Krångedeforsen avs. Kvarnudden skogsområde
  Lillägdåkern åker /Se Krångedeforsen avs. Kvarnudden skogsområde
  Lillörsjöbrännan skogsmark Krångedeforsen avs. Kvarnvägen väg
  Lillörsjömyran myr Krångesbodarna fäbodar Kvarnviken vik
  Lillörsjön sjö Krångesgranåsen fäbodar Kvarnviken vik
  Lillörsjön sjö Krångesgranåsen fäbodar Kvarnåkern åker
  Lillörsjön sjö Krångessågen såg Kvasten torrträd
  Lillörsjön sjö Krångessågen såg Kvasten torrträd
  Lillörsjöån å Krångesåsen fäbodar Kvaståkern åker
  Lillörsjön sjö Krångesåsen fäbodar Kvickpellebrännan slåtter
  Lillörsjöån å Kullsta by Kvickpellebrännan slåtter
  Lindalsmyran myr Kullsta by Kvickpellefåset gammal ladugård
  Lindbergsörarna strandområde /Se Kullsta by Kvickrännilen älvgren
  Lindkvisttorpet terräng Kullsta by Kvickrännilen älvgren
  Lindrosflon myr Kullstabodarna fäb. Kvickrännilen älvgren
  Lindströmsberget berg Kullstaborg avs. Kvickstranden standplarti
  Lingrubban terräng Kullstagammalbodarna fäbodar Kvicktorpet åker
  Linjeflobäcken bäck Kullstagammelbodarna fäbodar Kvicktorpet åker
  Linjeflon myr Kullstagammalfäbodarna, se Gammalbodarna fäbodar Kvickören halvö
  Lintjärnen tjärn Kullstatorp avs. Kvickören halvö
  Lintjärnen tjärn Kullstatorp avs. Kvisselbäckbron bro
  Li-Storflon myr Kvarnbacken gård Kvisselbäcken bäck
  Lofferberget berg Kvarnbacken gård Kvisselbäcken bäck
  Lokarna sankmark Kvarnbacken torp Kvisselbäcken bäck
  Lokarna myrtjärnar Kvarnen nu försvunnen kvarn Kvisselbäckåsen berg
  Lokberget berg Kvarnstugan lht Kvisslan lugnvatten
  Lokberget berg Kvarnstugan lht Kvisslan lugnvatten
  Lokmyran äng /Se Kvarnudden, se 18 Näset Saknas Kyllermon skogsmo
  Lokmyran myr Kvarnudden lht Kyllerören strandområde
  Lokmyredan vik /Se Kvarnudden torp Kyllerören strandområde
  Lokmyredet vik Kvarnudden torp Kyrkbacken åker
  Lokmyredet ed /Se Kvickarnas gård Kyrkbacken åker
  Lokänge+ sumpig äng /Se Kvickarnas gård Kyrkbackladan lada
  Lokänget ängsområde /Se Kvicktorpet ödetorp Kyrkegrinden nu försvunnen grind
  Lokängsremmen sandås /Se Kvicktorpet ödetorp Kyrkeholmarna holmar
  Lomtjärnbäcken bäck Kyrkslätten bebyggelse Kyrkeholmarna holmar
  Lomtjärnen tjärn Kyrkslätten bebyggelse Kyrkeholmsladan lada
  Lomtjärnen tjärn Kyrkslätten bebyggelse Kyrkeholmsladan lada
  Lomtjärnflon myr Kyrkslätten bebyggelse Kyrkevägen väg
  Loviken, se Koviken Saknas Kyrkslättsgammelbodarna fäbodar Kyrkevägen väg
  Loviken, se Koviken Saknas Kyrkslättsgammelbodarna fäbodar Kyrkevägen väg
  Lundarna ägomark Kyrkslättsmyrbodarna fäbodar Kyrkevägen väg
  Lusbrunnet källa /Se Kyrkslättsnyfäb. fäbodar Kyrkeåkern åker
  Lustjärnen tjärn Kyrkåkern lht Kyrkeåkern åker
  Lågflon myr Kånkback Saknas Kyrkholmarna holmar
  Lågflon myr Kånkback Saknas Kyrkladan lada
  Långbäckbrännan slåttland, skogsomr. /Se Kånkback by Kyrkmon skogsmo
  Långbäcken bäck Kånkbacken by Kyrkmon skogsmo
  Långbäcken slåttland, bete /Se Kånkbacken by Kyrkstycket åker
  Långbäckhöjden höjd Kånkbacken by Kyrkvägen väg
  Långbäckmon åker /Se Kånkbackbodarna öde fäbodar Kålemon skogsmo
  Långbäckmoremmen slåtter /Se Kånkbacksanden bebyggelse Kålemon skogsmo
  Långflobäcken bäck Kånkbacksanden bebyggelse Kålemon skogmo
  Långflon myr Kånkbackstorp lht Kånggård beteshage
  Långflon sankmark Kånkbackstorp avs. Kånggård beteshage
  Långflon myr Kånkbacksvägen avs. Kånggård beteshage
  Långflon myr Kånkperskojan koja Kånggård beteshage
  Långflon myr Kälabodarna igenvuxen fäbodvall Kånggårdsåkern åker
  Långflon myr Källan avs. Kånkbackbodvallen fäbodvall
  Långkälen skogtrakt /Se Källan avs. Kånkbackbodvallen fäbodvall
  Långlägdan åker /Se Källandet by Kånkbacken vägbacke
  Långmyran myr Källandet by Kånkbackflobäcken bäck
  Långmyran myr Källandet, Halasjön eller, se Halasjölandet gd Kånkbackflobäcken bäck
  Långmyran myr Kängpelletorpet torp Kånkbackflobäcken bäck
  Långmyråsen ås Kärlfabriken fabrik Kånkbackflofuran tall
  Långnäset udde Kärlfabriken fabrik Kånkbackflofuran tall
  Långristan åker /Se Köttsjökojorna skogskojor Kånkbackflohalsen vik
  Långristningen åker /Se Köttsjön by Kånkbackflohöjden höjd
  Långränndammet fördämning Köttsjön by Kånkbackflon flo
  Långsjönäset omr. /Se Köttsjön by Kånkbackflon myr
  Långstrandberget berg Köttsjön by Kånkbackflotjärnen tjärn
  Långtegen åker /Se Köttsjön by Kånkbackflotjärnen tjärn
  Långåkern åker /Se Köttsjön by Kånkbackmoarna skogsområde
  Långåsen ås Köttsjön by Kånkbackmyran myr
  Långöset sjö Ladumyråsen bebyggelse Kånkbackvägen väg
  Lägdåkern åker /Se Ladumyråsen gårdar Kånkbackvägen väg
  Länglingen sjö Ladumyråsen gårdar Kånkbackåsen berg
  Länglingen sjö Ladumyråsen gårdar Kånkbackåsen berg
  Länglingen sjö Lagerströms gård Kånkbackön kulle
  Länglingen sjö /Se Lagerströms gård Kånkören ö
  Länglingen sjö Landbondens gård Kånkören ö
  Länglingen sjö Landbondens gård Kåråkern åker
  Länglingshöjden höjd Landbonissetorpet torp Kåråkern åker
  Länglingsknösen höjd Landbonissetorpet torp Kälabodarna gammalt fäbodställe
  Länglingstjärnen tjärn Lanspålles gård Kälabodrå myrmark
  Länglingsån å Lanstorpet ödetorp Kälagatan gammal väg
  Löten ägomark Lappannastugan bs Kälagatan väg
  Löten åker /Se Lapptorget gård Kälagatan väg
  Lövladubackarna terräng Larséns lht Kälagatan väg
  Lövladuberget berg Larseriktorpet torp Kälavägen gammal väg
  Lövladuberget berg /Se Larsers gård Kälavägen, Gamla väg
  Lövladuberget berg /Se Larses torp Kälavägen, Gamla väg
  Lövleberget berg Larses torp Kälavägen, Gamla väg
  Lövleforsen fors Larses torp Käla älv å
  Lövleforsen fors /Se Larskarls gård Käla älv å
  Lövlesvejen åker /Se Larskarls gård Kälberget berg
  Lövletjärnen tjärn Larslarstorpet torp Källadan lada
  Lövlidberget berg Larssons gård Källan slåtter
  Lövlidberget berg /Se Larstorpet ödetorp Källarbacken äng
  Lövlidtjärnen tjärn Larsåbacken ödetorp Källarbacken åker
  Lövlidtjärnen tjärn /Se Larsåbacken ödetorp Källarbacken åker
  Lövsta strandparti /Se Lassestugan fäbodstuga Källarbacken åker
  Lövviken vik Lassetorpet torp Källarbäcken bäck
  Lövåsån å Lassetorpet torp Källarbäcken bäck
  Magnusbäcken bäck Laurénstorpet torp Källaren myr
  Magnusvik ägomark Libergen bebyggelse Källarflon flo
  Malmansta f.d. strandomr. /Se Libergs lht Källarlägdan åker
  Mann ägomark Libergstorpet t. Källarlägdan åker
  Mannebodarna f.d. fäbodar? Libergstorpet ödetorp Källarlägdan åker
  Mannsbäcken bäck Libodarna fäbodar Källarlägdan åker
  Mannsjön sjö Libodarna fäbodar Källaråkern åker
  Mannsjön sjö Libottnarna område Källaråkern åker
  Mannsjön sjö Libottnarna område Källaråkern åker
  Mannsjön sjö Libottnarna område Källaråkern åker
  Mannsjön sjö Libäckstorpet ödetorp Källbacken vägbacke
  Mannsjön sjö Lidbodarna fäbodar Källmyran myr
  Mannsjön sjö /Se Lidbodarna fäbodar Källmyran myr
  Mannsjöselet lugnvatten Liden fäb. Källmyran myr
  Mannssjön = Mannsjön sjö /Se Lidgrens lht Källmyran myr
  Mannstjärnen tjärn Lidströms gård Källmyran myr
  Marebuskflon sankmark Liebotten område Källmyren myr
  Marebuskflon myr Lien by Källmyran myr
  Marnsiön, se Mannsjön sjö Lien by Källmyren myr
  Marsandberget berg Lien by Källmyren myr
  Marsandslåtten myr Lien by Källmyren myr
  Maskiåkern åker /Se Lien by Källmyrberget bergparti
  Masvolmen slåtter /Se Lietorpet avs. Källmyrbäcken bäck
  Matladan lada /Se Ligammalbodarna fäbodar Källmyrbäcken bäck
  Matladulägdan åker /Se Ligammelbodarna fäbodar Källmyrladan lada
  Matsäckdalen dal Ligammelbodarna fäbodar Källslåttern slåtter
  Matsäcksbacken höjd Ligammelbodarna fäbodar Källstenen sten
  Matvikudden udde Lillanderstorpet torp Källsvedjan skogsområde
  Matåsberget berg Lillbäcken gård Källsvedjan skogsområde
  Medaljongen sankmark Lillbäcken gård Källåkern åker
  Mellanmon åker o. äng /Se Lilldöviken bebyggelse Källägdan åker
  Mellanmoremmen slåtter /Se Lilldöviken gårdar Kälmyren myr
  Mellansjöberget berg Lillebo lht Kälsjöflon flo
  Mellansjön sjö Lilleriktorpet gård Kälsjön sjö
  Mellanstranden slåtter /Se Lilleriktorpet gård Kälsjön sjö
  Mellantjärnen tjärn Lillflon avs. Kälsjöåsen skogås
  Mellantjärnen tjärn Lillhammar lht Kämpflåget brant berghäll
  Mellantjärnen tjärn Lillhammar avs. Kämpflåget brant berghäll
  Mellerståkern åker /Se Lillhanåsbodarna fäbodar Kämpflåget brant berghäll
  Mellerstmyran myr Lillhanåsen fäbodar Kämpflåget brant berghäll
  Metspöriset ägomark Lillkläsåsen avs. Känselflon myr
  Mettedan åker o. äng /Se Lillkläsåsen avs. Känselflon myr
  Mettedeberget berg Lillkrokvåg gårdar Käringberget berg
  Mettedebäcken bäck Lillskolan skola Käringberget berg
  Mettedemon skogsmark Lillsällmantorpet gård Käringstenen sten
  Mettedemon skogsmark Lillsällmantorpet gård Kärrvägen väg
  Mettedemon bete, skogsmark /Se Lilltorget gård Kärrvägen väg
  Mettederemmen betesmark /Se Lilltorget gård Kärrvägen väg
  Mettedestranden äng /Se Lindalsbacken gård Kärrvägen väg
  Metvidjebacken höjd Lindalsbacken gård Kärrvägen, Sönre väg
  Metvin slåtter /Se Lindbergs gård Kärrvägen, Sönre väg
  Middagsberget berg Lindbergs gård Kärrvägen, Sönre väg
  Middagsberget berg /Se Lindbergs gård Kärrvägen, Sönre väg
  Middagsmyran myr Lindbergs gård Köttsjöberget berg
  Midsommarhöjden berg Lindbergstorpet torp Köttsjöberget berg
  Milbäcken bäck Lindetorpet ödetorp Köttsjödammet fördämning
  Milbäckmyran myr Lindgrens gård Köttsjöflon flo
  Millerstsjön sjö /Se Lindgrenstorpet torp Köttsjöknösen berg
  Mjölaviken vik /Se Lindgrenstorpet ödetorp Köttsjöknösen berg
  Moberget berg Lindholms torp Köttsjöknösen berg
  Molaloken tjärn /Se Lindholms gård Köttsjölandshålet myr
  Mon ägomark Lindholms gård Köttsjölandshålet myr
  Mon ägomark Lindholms torp Köttsjömyran myr
  Mossaflon myr Lindholmstorpet ödetorp Köttsjömyran myr
  Mossahässan myr Lindholmstorpet ödetorp Köttsjömyren myr
  Mossamoarna mo Lindholmstorpet ödetorp Köttsjön sjö
  Mossamyran myr Lindkvists gård Köttsjön sjö
  Mossarotflon myr Lindkvists gård Köttsjön sjöar
  Mosterflon myr Lindkvisttorpet torp Köttsjön sjö
  Motjärnen tjärn Lindkvisttorpet torp Köttsjön sjö
  Musberget berg Linds torp Köttsjön sjö
  Musbrännan skogsmark Lindstens torp Köttsjön sjö
  Myrbäcken äng /Se Lindströms gård Köttsjön, Mellersta sjö
  Myrbärflon myr Lindströms gård Köttsjön, Västra sjö
  Myrbärflon sank mark Lindströms gård Köttsjön, Östra sjö
  Myrbärflotjärnen tjärn Lindströmskojan skogskoja Köttsjöstorknösen berg
  Myrbärhålen sankmark Lindströmstorpet torp Köttsjöstorknösen berg
  Myrbärhålet myr Lindströmstorpet torp Köttsjöstorknösen berg
  Myrbärhålet myr Lindströmstorpet torp Köttsjövägen väg
  Myrbärhålet myr /Se Lindås lht Köttsjöån å
  Myrhålet betesmark /Se Lindås torp Köttsjöån å
  Myrlänningen f.d. strandomr. /Se Lindås torp Labbdalen åker
  Myrpusten sankmark Linteg avs. Labbdalshäggen hägg
  Myrpusten myr /Se Linteg avs. Labbdalsladorna lador
  Måckelmyran myr Li-. Språtaberget fäbodar fäbodar Labbjal åker
  Måckelmyran myr Li-Språtaberget fäbodar fäbodar Labbjal åker
  Måckelmyran myr Ljung avsöndring Labbjal åker
  Måckelmyrberget berg Ljungdalen avs. Labbjalstjärnbäcken bäck
  Måckelmyrberget berg Ljungens gård Labbjalstjärnen tjärn
  Måckelmyrberget berg Ljungensstugan fäbodstuga Labbjalstjärnen tjärn
  Måckelmyrbäcken bäck Ljungkvarnen kvarn Labbjalstjärnen tjärn
  Måckelmyrbäcken bäck Lomtjärntorpet torp Labbjalstjärnen tjärn
  Måckelmyrtjärnen tjärn Lomyråsen gårdar Labbjalstjärnen tjärn
  Månberget berg Lossarkojan flottningsbarack Labbjalstjärnen tjärn
  Måndammet fördämning Lossarkojan barack Labbjalstjärnen tjärn
  Måndammhöjden höjd Lossarkojan barack Labbjärstjärnen tjärn
  Mårtenänget sankmark Lugnbodarna fäbodar Labblarstjärnbäcken bäck
  Mårudden udde Lugnet avs. Labblarstjärnen tjärn
  Märatjärnarna sjöar Lugnet lht Labblarstjärnen tjärn
  Märatjärnflon myr Lugnet torp Ladhäggen hägg
  Märtaspänget myr Lugnet torp Ladhäggen hägg
  Mörttjärnen tjärn Lugnet fäbodar Laduflon flo
  Nabben udde Lugnet lht Ladumyran myr
  Nalleslåttern myr /Se Lugnvik avs. Ladumyren myr
  Namnlösflon myr Lundgården gård Ladumyren myr
  Namnlössjöberget berg Lundgården gård Ladumyren myr
  Namnlössjöbäcken bäck Lundhemmanet gård Ladumyren myr
  Namnlössjöbäcken bäck Lundins torp Ladumyren myr
  Namnlössjön sjö Lundins lht *Ladumyrbacken betesmark
  Namnlössjön sjö /Se Lundins torp *Ladumyrbäcken betesmark
  Namnmyran myr Lundinspettertorpet torp *Ladumyrbäcken betesmark
  Namnmyran myr /Se Lundinstorpet torp Ladumyren myr
  Namnmyran myr /Se Lundinstorpet ödetorp Ladumyrhalsen myrhals
  Natanaelröningen sankmark Lundkvists torp Ladumyråsen skogshöjd
  Neder om remmen äng /Se Lundkvists-Karins torp *Ladumyråstjälen slåttland
  Nerbrystöge lada /Se Lundstedts gård Ladumyråsvägen väg
  Nere i stranden f.d. strandomr. /Se Lundstedts gård Laduåkern åker
  Nere på Vågen = Bredteg ö /Se Lundstedts gård Lagårdsladan lada
  Nermellerståkern åker /Se Lundstedtsstugan fäbodstuga Lagårdsladan lada
  Nils-Nilstjärnen tjärn Lundströmsstugan fäbodstuga Lalaåkern åker
  Nissebäcken sankmark Lundströmstorpet ödetorp Lalaåkern åker
  Nissemyran myr Lundströmstorpet ödetorp Landmärkmyren myr
  Nisseslåtten myr Lundsvedjan gårdar Landmärkriset småskogstrakt
  Noret sund Lundsvedjan gårdar Landsvägsbron bro
  Normansvältan timmervälta Lydiatorpet torp Landsvägsmyran myr
  Norr-Aborrtjärn tjärn Lydiatorpet torp Landverkmyren myr
  ?Norr-Abborrtjärnen tjärn Lyran pensionat Landverkmyran myr
  Norr-Aborrtjärnflon myr Långbäckmobodarna fäb. Landverkmyran myr
  Norra åkern åker /Se Långbäckmobodarna fäbodar Landverkriset småskogstrakt
  Norrbergebodarna skogsmark Långholmen torp Landverkriset skogsområde
  Norrbergemyran myr Långholmen torp Landverkriset skogsområde
  Norrberget berg Långsvedjetorpet ödetorp Lansduschen plats
  Norrbergetjärnen sankmark Lägget kraftstation Lansduschen plats
  Norrdrolet svedja /Se Lägget kraftstation Lantmätarhålet vik
  Norrklippen höjd Länglingsbodarna, se Näset fäb. Lantmätarhålet vik
  Norrklippen berg Länglingsbodarna fäbodar Lantmätarhålet vik
  Norrklippen berg Länglingsbodarna fäb. Lappannaremmen sluttning
  Norrknulen berg Länglingshöjden lht Lappannaremmen sluttning
  Norrombergsflon myr Länglingshöjden torp Lapphålet myr
  Norrombäckflon myr Länglingshöjden torp Lapphålselet lugnvatten
  Norr-Storberget berg Länglingskojan skogskoja Lappkällan källa
  Norråsbäcken bäck Länsmans gård Lappslåttern strandslåtter
  Norråsen ås Länsmans gård Lapptjärnen tjärn
  Norr-Älgeflon myr Löstestugan bs Lapptjärnen tjärn
  Nyberget berg Löstet gård Lapptjärnen tjärn
  Nybergsmyran myr Löstet gård Lapptjärnmyran myr
  Nybodarna skogsmark Löstet gård Lappudden udde
  Nybodberget berg Löstet gård Lappudden terrängparti
  Nybodberget berg Lövenbergs gård Lappudden utskjutande terrängparti
  Nybodberget berg Löves torp Larserikberget bergparti
  Nybodbäcken bäck Löves torp Larsflon flo
  Nybodhöjden höjd Lövesstugan fäbodstuga Larsflon myr
  Nybrobackarna berg Lövgrens torp Larslarstorpet åker
  Nybrännan betesmark /Se Lövgrens torp *Larsperssvedjeåkern åker
  Nybrännan skogsmark Lövhem torp *Larspersvedjan åker
  Nybräntberget berg Lövhem torp Larsslåttern slåtter
  Nydammet fördämning Lövhyddan fäbod Larssonsberget berg
  Nydammet fördämning Lövhyddan fäbodvall Larsvägen väg
  Nydrolet röjning /Se Lövhöjden torp Larsvägen väg
  Nyflobäcken bäck Lövlundskojan skogskoja Larsvägen väg
  Nyflohöjden höjd Lövlundskojan skogskoja Larsåbacken backsluttning
  Nyflon myr Lövvik avs. Larsåbacken backsluttning
  Nyflon bete /Se Magasinet flottningsbarack Larsåkern åker
  Nyfåsviken åker /Se Magnusanders gård Larsån slåtteräng
  Nylöten terräng Magnusanders gård Larsån parti av Singsån
  Nymanåsen ås Magnuslars lht Lassegrottan grotta
  Nymyran myr Magnussons arrendatorboställe Laxtegarna laxfiskeställe
  Nymyran myr Magnussons torp Ledalen dalsänka
  Nymyran myr Magnusvik bebyggelse Ledalen dalgång
  Nymyran myr Magnusvik Saknas Ledalen dalgång
  Nymyran myr Magnusvik gård Ledalsberget berg
  Nymyran myr Magnusvik gård Ledalsberget berg
  Nymyran myr Malmbergs gård Ledalsberget berg
  Nymyran bete /Se Mankas gård Ledalsberget, Bortre berg
  Nymyrbackarna bergsmark Mankasstugan fäbodstuga Ledalsberget, Bortre berg
  Nymyrberget berg Malle-stugan nu försvunnen stuga Ledalsberget, Hitre berg
  Nymyrberget berg Malle-stugan nu försvunnen stuga Ledalsberget, Hitre berg
  Nymyrbäcken bäck Mann ödesböle Ledalsberget, Nedreberg berg
  Nymyrbäcken slåttland /Se Mann by Ledalsberget, Nedre berg
  Nyodlingen åker /Se Mann lhtt Ledalsberget, Norra berg
  Nyristan åkrar /Se Mann ödesböle (?) Ledalsberget, Norra berg
  Nyslåttbergebäcken bäck Mann ödesböle (?) Ledalsberget berg
  Nyslåttberget berg Mann ödesböle(?) Ledalsberget, Södra berg
  Nyslåttbäcken bäck Mannenils gård Ledalsberget, Sönre berg
  Nyslåtten slått Mannenils gård Ledalsberget, Sönre berg
  Nyslåtten sankmark Mannes gård Ledalsberget, Västra berg
  Nyslåtten sankmark Mannes gård Ledalsberget, Västra berg
  Nyslåtten myr Mannsjötorpet t. Ledalsberget, Ystra berg
  Nyslåttknösen höjd Mannsjötorpet torp Ledalsberget, Ystra berg
  Nyslättberget berg /Se Mannsjötorpet torp Ledalsberget, Övre berg
  Nystrandbäcken bäck Marielund avs. Ledalsberget, Övre berg
  Nystranden slåtter /Se Marsand t. Ledalsbäcken bäck
  Nystranden strandparti Marsand bebyggelse (torp) Ledmyrberget bergparti
  Nyströmmen strömdrag Marsand gård Ledmyrbäcken lopp av Gammelbodbäcken
  Nytjärnbäcken bäck Matells gård Ledmyren myr
  Nytjärnen tjärn Matells gård Ledmyren myr
  Nytjärnflon myr Mattestorpet torp Ledmyren myr
  Nyvik ägomark Mattestorpet torp Ledmyrholmen småskogstrakt
  Nyåkern åker /Se Mattiastorpet torp Ledmyrhöjden bergparti
  Nyåkern åkrar /Se Mattiastorpet torp Ledtjärnberget berg
  Nyåkern, Västra åker /Se Mattisantes torp Ledtjärnberget berg
  Nyåkern, Östra åker /Se Mattisantes torp Ledtjärn tjärn
  Nyängesnacken udde /Se Mattises torp Ledtjärnen tjärn
  *Nyängesålsvejen äng /Se Mattisgården gård Ledtjärnen tjärn
  Nyänget gammal slåtter /Se Mattis-Holmbergskojan skogskoja Ledtjärnen tjärn
  Näsablodmyran myr Mattistorpet torp Lemansudden udde
  Näsan udde /Se Mattssons torp Lemyran myr
  Näsbottnarna ägomark Mejersbacken torp Lemyran myr
  Nästjärnen sjö Mejersbacken torp Lemyran myr
  Nästmyran myr Mejerstorpet torp Lemyran myr
  Nästmyran myr Mejerstorpet torp Lemyren myr
  Nästmyran myr Melanders torp Lemyren myr
  Nästmyrholmen skogsmark Melins torp Lemyran myr
  Nästmyrkälen slåtter /Se Melins gård Lemyran myr
  Nästmyråsen ås Melins gård Lemyran myr
  Nöra bäcken åker /Se Mellanmon bebyggelse Lemyran myr
  Nöra flon myr /Se Mellanmon bebyggelse Lemyrbackarna vägbacke
  Nörgärdan åker /Se Mellanmon gårdar Lemyrberget bergparti
  Nörlutan åker /Se Metedet torp Lemyrbäcken bäck
  Nöråkern åker /Se Metedet torp Lemyrbäcken bäck
  Nöråkerstorpet åker /Se Metedet torp Lemyrbäcken bäck
  Nötkallbacken backe /Se Metedet torp Lemyrholmarna skogsholmar
  Nöttjärnbäcken bäck Metedet gd:ar Lemyrmon skogsområde
  Nöttjärnen sjö Metspöriset torp Lenaloken myrhål
  Ofsängberget berg /Se Metspöriset torp Lenaloken tjärn
  Olausmyran myr Metspöriset torp Lenaloken tjärn
  Olleforsen fors Midsommar(s)höjden gårdar Lerbacken vägbacke
  Olle-Småmyrorna myr Midsommar(s)höjden gårdar Lerbråksåkern åker
  Olov-Magnuskälen skogtrakt /Se Minörhusen rester av påbörjade byggnader Lerbråksåkern åker
  Olov-Magnusslåtten myr Minörhusen rester av påbörjade byggnader Lerbäcken bäck
  Olsforsen fors Mjölkmagasinet lht Lerbäcken bäck
  Olsforsvolmen slåtter /Se Mjölkmagasinet lht Lerbäcken åker
  Olov-Magnusslåtten slåtter Moan bebyggelse Leren odling
  Oppitåt fägata /Se Moan gård Leren slåtter
  Oppskottberget berg Moan gård Leren slåtter
  Oppskottbäcken bäck Moarna odlat och bebyggt område Lerskallen åker
  Oppsmån terräng Moarna bebyggelse Lerskallen åker
  Ormknösen höjd Moarna bebyggelse Lerskallen åker
  Ormknösen höjd /Se Mobodarna fäbodar Lerskallen åker
  Ormknösmyran myr Modins gård Lerskallen åker
  Orrmyrberget berg Modins gård Lerskottåkern åker
  Orrmyrsvedjan skogsmark Modinsstugan fäbodstuga Lerskottåkern åker
  Oset ägomark Mogården gård Lerskållen åker
  Oxängberget berg Mohem gård Lerskållen åker
  Paulusnacken udde /Se Mohem gård Lerskållen åker
  Pellenacken udde Mokvarnen kvarn Lerskållen åker
  Per-Ersbodarna terräng Mon gård Lertaget lertag
  Per-Göransdammet fördämning Mon bebyggelse Lertjärnen, se Ledtjärnen tjärn
  Perigevågmyran myr Mon gård Lertjärnen, se Ledtjärnen tjärn
  Perigevågröningsberget berg Mon lägenheter Lerviken vik
  Per-Johansslåtten terräng Mon hmd Lerviken vik
  *Perjohantorpet åker /Se Mon gård Lerviken åkrar
  Per-Jonsvältan timmervälta /Se Mon fäbodar Letjärnberget berg
  Per-Larsbäcken bäck Mosebacke ödetorp Letjärnbrännorna skogsområde
  Perssonsmyran myr Mosebacke ödetorp Letjärnen tjärn
  Petrusbrännan skogsmark Mossahyddan lht Letjärnen tjärn
  Petrusbrännan skogsmark Mossahyddan lht Letjärnen tjärn
  Pikdrolet terräng Mossatorget t. Letjärnen tjärn
  Piken terräng Mossatorget gård Letjärnen tjärn
  Pikhöjden höjd Mossatorget gård Letjärnen tjärn
  Pildrolet myrslåtter /Se Mossbodarna, se Musbodarna Saknas Letjärnmyran myr
  Pingholmen holme Mossbodarna fäbodar Letjärnmyren myr
  Piprännmyran myr Mostermans torp Letjärnmyran myr
  Pitebäcken bäck Mostugan fäbodstuga Libergen höjdsträckning
  Pitebäcken bäck /Se Mulsvedjan gårdar Libergen bergparti
  Piteflon myr Mulsvedjan gårdar Libergen bergparti
  Piteflon myr /Se Munsåker by Libergstäppan åker
  Porshällhöjden höjd Munsåker by Libodbäcken bäck
  Predikstolen höjd Munsåker by Libodbäcken bäck
  Prysstjärnbrännan skogsmark Munsåker by Libodhöjden skogshöjd
  Prysstjärnen tjärn Murarns gård Libodtjärnen tjärn
  Prysstjärnströmmen ström Musbodarna fäbodar Libodtjärnen tjärn
  Prästberget berg Musbodarna fäbodar Libäckberget bergparti
  Prästgårdsstranden strand Musbodarna fäbodar Libäcken bäck
  Präststranden slåtter /Se Myrvik fäbodar Lien skogs- och myrområde
  Präststrandmon skogsmark Myrvik fäbodar Lien berg
  Präststrandmon skogsomr. /Se Måndammkojan skogskoja Lien, se Moberget berg
  *Prästtjärnen tjärn Månsers gård Lientjärnen, se Lintjärnen Saknas
  Prästön ö Månsmånstorpet ödetorp Lientjärnen, se Lintjärnen tjärn
  Purveltjärnen tjärn Mårtentorpet ödetorp Ligammalfäbodhöjden skogshöjd
  Pustberget berg Naret ödetorp Lihöjden skogshöjd
  Putten tjärn Naret ödetorp Lihöjden berg
  Puttmyran myr Natanaelbodarna fäbodar Lihöjden berg
  Påsabäcken bäck Natanaels gård Lihöjden skogshöjd
  *Raffwndasyl Saknas Neat gård Lihöjden berg
  *Ragen Saknas /Se Neat gård Lihöjden berg
  Ragundaforsen (Storforsen) fors Neat gård Likvarnen kvarn
  Ragundaforsen (Storforsen) fors Neat gård Likvarnen kvarn
  Ragundaforsen (Storforsen) fors Neat gård Lilladan lada
  *Ragundaforsen fors Neat gård Lilladan lada
  *Ragundaforsen fors /Se Neat gård Lilladan lada
  Ragundaforsen fors /Se Neat gård Lilladan lada
    Neat gård Lilladan lada
    Neat gård Lilladan lada
    Neat gård Lilladan lada
    Neat gård Lilladan lada
    Neat gård Lilladan lada
    Neat gård Lilladan lada
    Neat gård Lilladflon flo
    Neat gård Lilladulägdan åker
    Neat gård Lilladulägdan åker
    Neat gård Lillbengtsdalen dalgång
    Neat gård Lillbengtsdalen dalgång
    Nerböle gårdar Lillberget berg
    Nerböle gårdar Lillberget berg
    Ne(re) i stranden gård Lillberget berg
    Ne(re) med en Lars torp Lillberget berg
    Ne(re) med en Lars torp Lillberget bergparti
    Nere med Sundins gård Lillberget berg
    Nere med Sundins gård Lillberget berg
    Ne(re) på bygget gård Lillberget berg
    Ne(re) på bygget gård Lillberget berg
    Ne(re) på bygget gård Lillberget berg
    Nere på mon torp Lillberget berg
    Nere på nipan gård Lillberget berg
    Nere på nipan gård Lillbergeåkern åker
    Ne(re) på nygården gård Lillbergeåkern åker
    Ne(re) på nygården gård Lillborgflon myr
    Nere på nygården gård Lillborgflon myr
    Nere på staden bebyggelse Lillbäcken bäck
    Nere på staden bebyggelse Lillbäcken bäck
    Ne(re) på vågen odlat och bebyggt område Lillbäckhöjden bergparti
    Ne(re) på vågen odlat och bebyggt område Lillbärdalsberget berg
    Nere på ören gård Lillbärdalsberget berg
    Nere på ören gård Lilldalsberget berg
    Nerstranden bebyggelse Lilldalsberget bergparti
    Nerstranden bebyggelse Lilldrolet myrslått
    Nickebo torp Lilldrolet slåtter
    Nickes torp Lilledet vik
    Nifelhem skogskoja Lilledet vik
    Nifelhem skogskojor Lillfisksjön sjö
    Nifelhem skogskojor Lillfisksjön sjö
    Nils-Anderstorpet ödetorp Lillfisksjön sjö
    Nils Bergvallsgården gård Lillfisksjön sjö
    Nilseriks gård Lillflobäcken bäck
    Nilseriks torp Lillflon myr
    Nilseriks gård Lillflon myr
    Nils-Eriks torp Lillflon myr
    Nilseriks torp Lillflon myr
    Nilseriksstugan fäbodstuga Lillflon flo
    Nilserikstorpet torp Lillflon myr
    Nils-Erikstorpet torp Lillflon odlingar
    Nils-Ers gård Lillflon odlingar
    Nilses lht Lillflon myr
    Nilses torp Lillflon myr
    Nilshakvins torp Lillflon flo
    Nilsjohanbodarna fäbod Lillflon myr
    Nilsjohansgården gård Lillforsen fors
    Nilsjonas torp Lillfyrkanten åker
    Nilsjönstorpet torp Lillgodskjutsen vägstycke
    Nilskarls torp Lillgodskjutsen vägstycke
    Nils-Magnuses gård Lillgo(d)världen myrlänt skogsområde
    Nils Magnus-stugan fäbodstuga Lillgravaberget berg
    Nils-Magnusstugan fäbodstuga Lillgravaberget bergparti
    Nilsmagnusstället gård Lillgrinden grind
    Nilsmagnusstället gård Lillgrubban sänka
    Nils-Nils torp Lillgräsflon slåtter
    Nilsolovhåkans gård Lillgräsflon slåtter
    Nilsolovhåkans gård Lillgulldalen dal
    Nilsolovs torp Lillgulldalen dal
    Nilsolovs torp Lillgyttjet sank plats
    Nilsolovs torp Lillhagmyran myr
    Nils-Olovs torp Lillhagmyran myr
    Nilsolovstorpet torp Lillhanåsen berg
    Nilsolovstorpet torp Lillhanåsen berg
    Nilsolovtorpet ödetorp Lillhanåsflon myr
    Nilsols gård Lillharrsjöflon sankmark
    Nils-Pers torp Lillharrsjöflon myr
    Nilspetters gård Lillharrsjöflon myr
    Nilspetters gård Lillharrsjöflon myr
    Nilspetters torp Lillharrsjöflon myr
    Nilspetters torp Lillharrsjöflon myr
    Nilssons gård Lillharrsjöflon myr
    Nilssons gård Lillhelvetet strömdrag
    Nilssonskojan skogskoja Lillhelvetet strömdrag
    Nilssonstorpet ödetorp Lillholmen holme
    Nilssonstorpet ödetorp Lillhäbberet förrådsbyggnad
    Nilssällmans torp Lillhässeslätten åker
    Nilssällmans torp Lillhässeslätten åker
    Nissekojan skogskoja Lillhästhagsladan lada
    Nissetorpet torp Lillhästhagsladan lada
    Norbergsgården gård Lillhästhagaåkern åker
    Norbergsgården gård Lilljalan åker
    Nordanflon bebyggelse (torp) Lilljalan åker
    Nordensons lht Lill-Klingermyran myr
    Nordenströms lht Lillklinsen bergparti
    Nordins torp Lillkusflon sankmark
    Nordins gård Lillkusflon myr
    Nordins torp Lillkusflon myr
    Nordins torp Lillkvarnbäcken bäck
    Nordins gård Lillkvarnbäcken bäck
    Nordinstorpet torp Lillkvarnbäcken bäck
    Nordinstorpet torp Lillkällmyran myr
    Nordinstorpet torp Lillkäringberget berg
    Nordlanders gårdar Lillmossen myr
    Nordlunds lht Lillmossen, se Lillmusen myrmark
    Nordlunds lht Lillmusen myrmark
    Nordlundstorpet ödetorp Lillmusen myrmark
    Norfors gård Lillmusen myrmark
    Norlings gård Lillmusen myrmark
    Norlings gård Lillmusen myr
    Normans gård Lillmusängesbäcken bäck
    Normansgården gård Lillmusänget slåttermyr
    Normansstugan fäbodstuga Lillmyran myr
    Norraflobodarna t. Lillmyran myr
    Norrbergebodarna nu nedlagda fäbodar Lillmyran myr
    Norrboms torp Lillmyran myr
    Norrflobodarna fäbodar Lillmyran myr
    Norrflo fäb. torp Lillmyran myr
    Norr i berget gård Lillmyran myr
    Norr i brännan gård Lillmyran myr
    Norr i brännan gård Lillmyran myr
    Norr i jalan gård Lillmyran myr
    Norr i jalan gård Lillmyran myr
    Norr i jalan gård Lillmyran myr med slåtter
    Norr i lugnet fäbodar Lillmyran myr med slåtter
    Norrland fäbodstuga Lillmyran myr
    Norr med Joels gård Lillmyran myr
    Norr med Joels gård Lillmyren myr
    Norr med Joels gård Lillmyrbacken vägbacke
    Norränget lht Lillmyrbacken vägbacke
    Norränget avs. Lillmyrbacken åker
    Norränget avs. Lillmyrbacken åker
    Norvalls gård Lillmyrberget berg
    Norvalls gård Lillmyrhalsen myr
    Norvalls gård Lillmysvedjan äga
    Norvalls gård Lillnästmyren myr
    Norvallstorpet torp Lillofferberget berg
    Nya Gävle lht Lillofferberget bergparti
    Nya Gävle lht Lillofferberget bergparti
    Nya samhället lägenheter Lillollebacken åker
    Nya samhället lägenheter Lillpärlandet åker
    Nya Stockholm villa Lillpärlandet åker
    Nya Torget gård Lillrippan myr
    Nybodarna fäbodar Lillrippan myr
    Nybodarna fäbodar Lillriset slåtter
    Nybodarna fäbodar Lillriset slåtter
    Nybodarna fäbodar Lillrännan plats, där man ränt timmer utför ett berg
    Nybodarna fäbodar Lillrännan plats, där man ränt timmer utför ett berg
    Nybodarna fäbodar Lillrödflon sankmark
    Nybodarna fäbodar Lillröningen skogsområde
    Nybodarna fäbodar Lillröningen skogsområde
    Nybodarna fäbodar Lillröningsberget berg
    Nybodarna fäbodar Lillsanden strandparti
    Nybodarna fäbodar Lillsanden strandområde
    Nybodarna fäbodar Lillsanden strandområde
    Nybodarna fäbodar Lillsanden slåtter
    Nybodarna fäbodar Lillsanden slåtter
    Nybodarna fäbodar Lillsandkrången sluttning
    Nybotrakten avs. Lillsandkrången sluttning
    Nybodtrakten avs. Lillsandkrången sluttning
    Nygransgården gård Lillsiåsmyran myr
    Nygården gård Lillslåttmyrberget berg
    Nygården gård Lillslåttmyrberget bergparti
    Nygården gård Lillslåttmyrberget bergparti
    Nygården gård Lillslätten åker
    Nygården gård Lillstekepannan myr
    Nygården gård Lillstenloppberget bergparti
    Nygården gård Lillstenloppberget bergparti
    Nygården gård Lillstranden åker
    Nygården gård Lillströmmen strömdrag
    Nygården gårdar Lillsvagen klippränna
    Nygården gårdar Lillsvagen klippränna
    Nygården gårdar Lillsvallberget del av Svallberget
    Nygården gårdar Lillsvedjan skogsområde
    Nygården gård Lillsvedjan skogsområde
    Nygården gård Lillsvedjen skogsområde
    Nygården gård Lillsvedjen skogsområde
    Nygården gård Lillsvedjen skogsområde
    Nygården gård Lillsvedjebacken vägbacke
    Nygården gård Lillsvedjebacken vägbacke
    Nygården gård Lillsvedjeforsen strömdrag
    Nygården gård Lillsvedjetjälen skogsområde
    Nygården gård Lillsvedjetjälen skogsområde
    Nygården gård Lillsågen rester av såg
    Nygården, Västra gård Lilltjärnberget berg
    Nygården, Östra gård Lilltjärnbäcken bäck
    Nygårdsstugan fäbodstuga Lilltjärnen tjärn
    Nygårdsstugan fäbodstuga Lilltjärnen tjärn
    Nyhemskojan skogskoja Lilltjärnen tjärn
    Nykojan skogskoja Lilltjärnen tjärn
    Nykojan skogskoja Lilltjärnen tjärn
    Nykojan skogskoja Lilltjärnen tjärn
    Nykojan skogskoja Lilltjärnen tjärn
    Nykojan skogskoja Lilltjärnen tjärn
    Nykrokarna fäbodar Lilltjärnen tjärn
    Nykrokarna fäbodar Lilltjärnen tjärn
    Nyskolan skolhus Lilltjärnen tjärn
    Nyslåttbodarna fäbodar Lilltjärnen tjärn
    Nyslåttbodarna fäbodar Lilltjärnen utdikad tjärn
    Nyslåttkojan skogskoja Lilltjärnen tjärn
    Nyströms gård Lilltjärnflon myr
    Nytjärnbodarna fäbodar Lilltjärnflon myr
    Nytjärnbodarna fäbodar Lilltraneflobäcken bäck
    Nyvik gård Lillvågen dalgång
    Nåra berget gårdarna Lillvågen åker
    Nåra sjön gård Lillvågen åker
    Nåra sjön gård Lillvågsberget bergparti
    Nåra ån bebyggelse Lillvågsmon åker
    Nåra ån bebyggelse Lillvågsmon åker
    Nårat gård Lillvågsmon höjd
    Nårat gård Lillåkern åker
    Nåret bebyggelse Lillåkern åker
    Nåret bebyggelse Lillåmynnet åsammanflöde
    Når i stågen gård Lillån å
    Når i stågen gård Lillån bäck
    Når i stågen gård Lillån kanal
    Når i stågen gård Lillån gren av Ammersån
    Näsbodarna fäb. Lillångtegen åker
    Näsbodarna fäbodar Lillåstrännet slåtter
    Näsbodarna fäbodar Lillåstrännet slåtter
    Näsbottnarna uppgrundningsjord Lillåvägen gångstig
    Näsbottnarna odlat område Lillägdan åker
    Näsbottnarna odlat område Lillägdan åker
    Näset Saknas Lillägdan åker
    Näset Saknas Lillägdan åker
    Näset Saknas Lillägdåkern åker
    Näset by Lillälgetrakten skogstrakt
    Näset by Lillälgetrakten skogsområde
    Näset t. Lillänget slåtter
    Näset torp Lillänget slåtter
    Näset Saknas Lillörsjöbrännan skogstrakt
    Näsgård avs. Lillörsjöbrännan skogsområde
    Näslunds gård Lillörsjöbrännan skogsområde
    Näslundsstugan fäbodstuga Lillörsjömyren myr
    Näslundstorpet ödetorp Lillörsjömyran myr
    Näsmans gård Lillörsjön sjö
    Näsmans gård Lillörsjön sjö
    Näsmans torp Lillörsjön sjö
    Näsmanstorpet ödetorp Lillörsjön sjö
    Näsmoarna bebyggelse Lillörsjön sjö
    Näsmoarna bebyggelse Lillörsjövillågan vilplats
    Nästorpet avs. Lillörsjöån å
    Näsvalls gård Lillörsån å
    Näsvalls gård Limankällan källa
    Olanders gård Limanlägdan åker
    Olandersgården gårdar Limanlägdan åker
    Olanderstorpet torp Limyran myr
    Ol-Anderstorpet torp Limyren myr
    Ol-Anderstorpet torp Limyran myr
    Olas gård Limyran myr
    Olerstorpet torp Limyren myr
    Olerstorpet torp Limyren myr
    Olhanstorpet torp Limyrberget berg
    Oljons gård Limyrhalsen myrparti
    Ol-Lars ödetorp Linbråkslåtten slåtter
    Ol-Lars ödetorp Linbråkslåtten slåtter
    Olleengströmskojan skogskoja Lindalslägdan åker
    Olle Gissléns-stugan fäbodstuga Lindalsmyran myr
    Olle-Jensbodarna fäb. Lindbergsörarna grusbank
    Ollejons gård Lindbergsörarna grusbank
    Ollejons gård Lindetorpet åker
    Ollenils torp Lindholmstorpet åker
    Ollenils torp Lindkviståkern åker
    Olles gård Lindrosflon myr
    Olles gård Lingrubban vik
    Olles torp Lingrubban vik
    Olles gård Lingrubban tjärn
    Olles gård Lingrubban tjärn
      Lingrubbören halvö
      Lingrubbören halvö
      Linjeflon myr
      Linjeflon myr
      Linjeflon myr
      Linoset tjärn
      Linoset tjärn
      Linoset tjärn
      Linostegarna åkrar (nu bebyggt område)
      Linostegarna åkrar (nu bebyggt område)
      Lintegen område
      Lintegen område
      Lintjärnen tjärn
      Lintjärnen tjärn
      Lintjärnen tjärn
      Lintjärnen tjärn
      Lintjärnen tjärn
      Lintjärnen tjärn
      Lintjärnen tjärn
      Lintjärnet Döda fallets klippränna
      Lisa röse
      Lisa röse
      Lisabrännan skogsområde
      Lisabrännan skogsområde
      Lisabrännan skogsområde
      Lisamullen sandgrop
      Lispråtaberget berg
      Lispråtaberget berg
      Lisågen såganläggning
      Litjärnen tjärn
      Litjärnen tjärn
      Litjärnen tjärn
      Livet myr
      Livet myr
      Ljungbergsbacken vägbacke
      Ljungbergsbacken vägbacke
      Ljungkvistsmyran del av Hannmyran
      Lofferberget bergparti
      Loftsåkern åker
      Lokarna slåttmyr
      Lokarna slåtter
      Lokarna myrar
      Lokarna myrtjärnar
      Lokarna myr
      Lokarna slåtter
      Lokbackarna kuperat skogsområde
      Lokbackarna kuperat skogsområde
      Lokbackarna höjdsträckning
      Lokberget berg
      Loken tjärn
      Loken vattensamling
      Loken tjärn
      Loken strandtjärn
      Loken strandtjärn
      Lokflon myr
      Lokmyran myr
      Lokmyren strandparti
      Lokmyren myr
      Lokmyredet vik
      Lokmyredet eda
      Lokänget strandområde
      Lokänget strandområde
      Lokänget strandområde
      Lokänget strandområde
      Lomtjärnbäcken bäck
      Lomtjärnbäcken bäck
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnen tjärn
      Lomtjärnflon myr
      Lossarviken vik
      Lossarviken vik
      Loviken vik
      Loviksudden udde
      Lugnetvägen stig
      Lundinsgläntan myrlänt plats
      Lundinsgläntan myrlänt plats
      Lundinsgläntan myrlänt plats
      Lundinsgläntan myrlänt plats
      Lundinskolningen kolbotten
      Lundröningen skogsområde
      Lundröningen slåtter
      Lundstedtbäcken bäck
      Lundstedtstrännet strandslåtter
      Lundstedtstrännet strandslåtter
      Lundstedttrollhålet myr
      Lundstedttrollhålet myr
      Lundstrännet strandslåtter
      Lundstrännet strandslåtter
      Lundströmsslåtten slåtter
      Lundsvedjan gammal svedja, nu odlad jord
      Lundsvedjan gammal svedja, nu odlad jord
      Lusbrunnet källa
      Lusbrunnet källa
      Lusröningen skogsområde
      Lusröningen skogsområde
      Lustjärnen tjärn
      Lustjärnen tjärn
      Luststranden slåtteräng
      Lydiadammet fördämning
      Lydiadammet fördämning
      Lydiarännan vattenränna
      Lydiarännan vattenränna
      Lydiaströmmen strömdrag
      Lågflon myr
      Lågflon myr
      Långbackarna vägbackar
      Långbacken skogsbacke
      Långbacken vägbacke
      Långbackmon tallmo
      Långbäckbrännan skogsområde
      Långbäcken bäck
      Långbäcken bäck
      Långbäcken bäck
      Långbäckhöjden berg
      Långbäckmon utäga
      Långbäckmoremmen sluttning
      Långbäckmoremmen sluttning
      Långdalen dal
      Långflobäcken bäck
      Långflohalsen myrvik
      Långflohalsen myrvik
      Långflon myr
      Långflon myr
      Långflon flo
      Långflon flo
      Långflon myr
      Långflon myr
      Långflon myr
      Långgatan väg
      Långhans åker
      Långhans åker
      Långhans åker
      Långhans åker
      Långholmen åker
      Långholmen åker
      Långkanalen älvparti
      Långknösen åker
      Långlingesjön sjö
      Långlägdan åkerteg
      Långlägdan åker
      Långlägdan åker
      Långlägdan åker
      Långlägdan åker
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långoset strandlok
      Långremsan åker
      Långremsan åker
      Långristan åker
      Långristningen åker
      Långristningen åker
      Långristningen åker
      Långristningen åker
      Långrumpan slåtter
      Långrån myrslåtter
      Långrån myrslåtter
      Långrån myr
      Långrån myr
      Långrån myr
      Långrån myr
      Långrännan timmerränna
      Långrännan timmerränna
      Långrännan timmerränna
      Långränndammet fördämning
      Långröningen slåtter
      Långröningen slåtter
      Långsandbacken skogsbacke
      Långsjönäset näs
      Långsjönäset område
      Långsjönäset område
      Långstrandberget berg
      Långstrandberget berg
      Långstrandberget berg
      Långstrandberget berg
      Långstranden strandslåtter
      Långstranden strandslåtter
      Långstranden slåtter
      Långströmmen strömdrag
      Långstubben trädstubbe
      Långsvedjan äga
      Långsvedjan dal
      Långsvedjan skogsområde
      Långsvedjan skogsområde
      Långsvedjebäcken bäck
      Långsvedjeåkern åker
      Långtegen åker
      Långtegen åker
      Långtegen åker
      Långtegen åker
      Långtegen åker
      Långtegen åker
      Långtegen åker
      Långtegladan lada
      Långtjälen försvunnet skogsområde
      Långtjälen försvunnet skogsområde
      Långudden näs
      Långvallen åker
      Långviken vik
      Långviken vik
      Långvänningen åker
      Långvänningen åker
      Långvänningen åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern åker
      Långåkern, Lilla åker
      Långåsen berg
      Lånmössan bergparti
      Lånmössan bergparti
      Lånmössan bergparti
      Lånmössan bergparti
      Lägdberget åker
      Lägdberget åker
      Lägden åker
      Lägden åker
      Lägdom, se På lägdom odlat och bebyggt område
      Lägdåkern åker
      Lägdåkern åker
      Lägenheten åker
      Läkar(e)svedjen skogsområde
      Läkar(e)svedjen skogsområde
      Läkar(e)svedjen skogsområde
      Länglingen sjö
      Länglingen sjö
      Länglingen sjö
      Länglingsdammet fördämning
      Länglingshöjden skogshöjd
      Länglingshöjden berg
      Länglingshöjden höjdsträckning
      Länglingsknösen berg
      Länglingsknösen berg
      Länglingsknöstjärnen tjärn
      Länglingsknöstjärnen tjärn
      Länglingsrån myrslåtter
      Länglingsrån myrslåtter
      Länglingstjärnen tjärn
      Länglingstjärnen tjärn
      Länglingsån å
      Lännelbron bro
      Lännelvägen väg
      Lännelvägen väg
      Lännelvägen väg
      Lännelvägen väg
      Lännelvägen väg
      Lännelvägen väg
      Lännelvägen väg
      Länningen landningsplats
      Länningen landningsplats
      Länsmansdalen dalgång
      Länsmansdalen dalgång
      Länsmansslåtten strandslåtter
      Länsmansslåtten strandslåtter
      Lökarna strandslåttrar
      Lökarna strandslåttrar
      Lökestranden strandslåtter
      Lökestranden strandslåtter
      Löplistudden udde
      Lösteflon myr
      Löstegrubban myrhål
      Lösteladan lada
      Löstetrollhålet myr
      Löstetrollhålet myr
      Lösteåkern åker
      Lötabacken vägbacke
      Lötagrinden grind
      Löten öppen plats
      Löten öppen plats
      Löten beteshage
      Löten åker
      Löten åker
      Lövbergestället strandområde
      Lövbergestället strandområde
      Lövhässorna område med lövskog
      Lövingsbäcken, se Klövingbäcken bäck
      Lövingsbäcken, se Klövingbäcken bäck
      Lövladan lada
      Lövladubackarna backigt område
      Lövladuberget berg
      Lövladuberget, se Lövleberget berg
      Lövladuberget berg
      Lövladuberget berg
      Lövladuberget berg
      Lövladumyren myr
      Lövladusvedjan äga
      Lövlebackarna skogsbackar
      Lövleberget berg
      Lövleberget berg
      Lövledalen dal
      Lövledalen dal
      Lövleforsbacken sluttning
      Lövleforsen fors
      Lövlesvedjan åker
      Lövlesvedjan åker
      Lövlesveladan lada
      Lövletjärnen tjärn
      Lövletjärnen tjärn
      Lövliberget bergparti
      Lövliberget bergparti
      Lövlidberget berg
      Lövlidberget berg
      Lövlidtjärnen tjärn
      Lövlidtjärnen tjärn
      Lövliforsen fors
      Lövlitjärnen tjärn
      Lövlitjärnen tjärn
      Lövlitjärnen tjärn
      Lövlitjärnen tjärn
      Lövlitjärnen tjärn
      Lövlåberget berg
      Lövlåberget berg
      Lövlåmyran myr
      Lövlåmyran myr
      Lövsta strandområde
      Lövsta strandområde
      Lövudden udde
      Lövudden udde
      Lövuddviken vik
      Lövuddviken vik
      Lövviken vik
      Lövviksudden udde
      Lövåsbron bro
      Lövåsmyran myr
      Lövåsmyran myr
      Lövåssvedjen skogsområde
      Lövåssvedjen skogsområde
      Lövåsvägen väg
      Lövåsån å
      Magasinsåkern åker
      Magnusbäcken slåtter
      Magnusbäcken slåtter
      Magnusmyran myr
      Magnusmyran myr
      Magnusmyran myr
      Majknulen bergtopp
      Mallkaribrännan skogsområde
      Malmansta strandområde
      Malmansta strandområde
      Malmansta strandområde
      Malmansta strandområde
      Malmansta strandområde
      Malmansta strandområde
      Malmanstad strandängar
      Malmanstad båtlänning
      Mammamyran myr
      Manbrunnet källa
      Manbrunnet källa
      Manfallet myr
      Manfallet myr
      Mankalägden åker
      Mankalägdan åker
      Mankaröjningen röjning
      Mankaröningen beteshage
      Mankarönningen beteshage
      Mankaskällan källa
      Mannenyslåtten myrslåtter
      Mannenyslåtten myrslåtter
      Mannerönningen beteshage
      Mannerönningen beteshage
      Mannsbäckdalen dal
      Mannsbäcken bäck
      Mannsbäcken bäck
      Mannsbäcken bäck
      Mannsbäcken bäck
      Mannsbäcken bäck
      Mannsjödammet fördämning
      Mannsjön sjö
      Mannsjön sjö
      Mannsjön sjö
      Mannsjöselet lugnvatten
      Mannsjöselet lugnvatten
      Mannsjövägen stig
      Mannsskogen skogsområde
      Mannstjärnen tjärn
      Mannstjärnen tjärn
      Mannstjärnen tjärn
      Manulhålet myr
      Manulhålet myr
      Marebuskflon myr
      Marebuskflon flo
      Mariabrännan skogsområde
      Mariabrännan skogsområde
      Marknadsplatsen marknadsplats
      Markusänget betesmark
      Markusänget betesmark
      Marsandberget berg
      Marsandslåttern slåtter
      Marsandslåttern slåtter
      Martinsören uppgrundning
      Maskigrinden grind
      Maskijalan beteshage
      Maskijalan beteshage
      Maskiladan lada
      Maskilägdan åker
      Maskilägdan åker
      Maskilägdan åker
      Maskilägdan åker
      Maskilägdan åker
      Maskilägdan åker
      Maskilägdan åker
      Maskilägdan åker
      Maskilägdan åkerteg
      Maskilägdan åkerteg
      Maskilägdan åker
      Maski(n)lägdan åker
      Maski(n)lägdan åker
      Maski(n)lägdan åker
      Maski(n)lägdan åker
      Maskiåkern åker
      Maskiåkern åker
      Maskiåkern åker
      Maskiåkern åker
      Maskiåkern åker
      Maskiåkern åker
      Maskiåkern åker
      Maskiåkern åker
      Maskiåkern åker
      Maskiåkern åker
      Maskiåkern åker
      Maskiåkern åker
      Maskiåkern åker
      Maskiåkern åker
      Maskiåkern åker
      Masvolmen område
      Matgrubban betesmark
      Matgrubban betesmark
      Matgrubbäcken bäck
      Matgrubbäcken bäck
      Matladan lada
      Matladan lada
      Matladan lada
      Matladulägdan åkerteg
      Matrialvägen väg
      Matrialvägen väg
      Mats´ kolning kolbotten
      Matsäckbacken timmervälta
      Matsäckdalen dal
      Matsäckdalen dal
      Matsäcken lada
      Matsäcken lada
      Matsäcken lada
      Matsäcklocket åker
      Mattisanteslåttern myrslåtter
      Mattisanteslåttern myrslåtter
      Mattisrån myrparti
      Mattisrån myrparti
      Mattisstranden strandslåtter
      Mattisstranden strandremsa
      Mattisänget betesmark
      Mattisänget betesmark
      Matviken vik
      Matvikholmen holme
      Matåsberget berg
      Matåsberget berg
      Matåsmyran myr
      Medaljongen myr
      Mejeribacken vägbacke
      Mejersjannerönningen betesmark
      Mejersjannerönningen betesmark
      Mejeråkern åker
      Melinsbrännan skogsområde
      Mella hägnan skogsparti
      Mellan-, se Milla- fled i natn
      Mellanberget berg
      Mellanflohalsen myr
      Mellanladan lada
      Mellanmon tallmo
      Mellanmoremmen jordsluttning
      Mellan sjöarna skogsområde
      Mellansjöberget berg
      Mellansjön sjö
      Mellanstranden strandområde
      Mellanstranden strandslåtter
      Mellanstranden strandslåtter
      Mellanstrännet strandslåtter
      Mellanstrännet strandslåtter
      Mellantjärnen tjärn
      Mellantjärnen tjärn
      Mellantjärnen tjärn
      Mellantjärnen tjärn
      Mellantjärnen tjärn
      Mellantjärnen tjärn
      Mellantjärnen tjärn
      Mellan vägarna åker
      Mellan vägarna åker
      Mellerstmyran myr
      Mellerstmyran myr
      Mellerstsjön sjö
      Mellerståkern åker
      Mesmyran myr
      Mesmyran myr
      Mesmyran myr
      Metedeberget berg
      Metedebäcken bäck
      Metedebäcken bäck
      Metedemon tallmo
      Metedemon skogsmo
      Metederemmen jordsluttning
      Metedesberget berg
      *Mettedestranden äng
      Mettvejbacken vägbacke
      Mettvejbacken vägbacke
      Mettvejbacken vägbacke
      Mettvejbacken vägbacke
      Mettviledet grind
      Mettviledet grind
      Mettvin slåtter
      Mettvin slåtter
      Mettvin slåtter
      Metvin höjd
      Middagsberget berg
      Middagsberget berg
      Middagsberget berg
      Middagsberget berg
      Middagsberget berg
      Midsommardalen dal
      Midsommarhöjden höjd
      Midsommar(s)höjden berg
      Midsommar(s)höjden berg
      Midsommar(s)höjden berg
      Midsommarsmyran myr
      Midsommarsmyran myr
      Midsommarsänget slåtter
      Midsommarsänget slåtter
      Midsommarsänget slåtter
      Midsommarslägdan åker
      Midsommarslägdan åker
      Milbäckdalen dalgång
      Milbäcken bäck
      Milbäcken bäck
      Milbäckmyran myr
      Milla bergen parti
      Millabergevägen väg
      Millabergevägen väg
      Millaberget bergparti
      Millaladan lada
      Millaladan lada
      Millaoset strandtjärn
      Millaoset strandtjärn
      Millaröningen skogsområde
      Millaröningen skogsområde, förr slåtter
      Millaröningen skogsområde, förr slåtter
      Millaröningen skogsområde, förr slåtter
      Millasjöberget berg
      Millasjön sjö
      Millasjön sjö
      Millavägen stig
      Millavägen stig
      Millerstsjön sjö
      Millerstranna strandområde
      Milleshöjden berg
      Milleshöjden berg
      Millesmyran myr
      Millesmyran myr
      Millestahöjden berg
      Millestahöjden berg
      Millestmyren myr
      Milleståkern åker
      Millismyren myr
      Missionsåkern åker
      Mjölaviken vik
      Moarna skogsområde
      Moarna skogsområde
      Moarna skogsmo
      Moarna skogsområde
      Moarna skogsområde
      Moberget berg
      Moberget berg
      Moberget berg
      Moberget berg
      Moberget berg
      Moklampen skogsområde
      Moklampvägen väg
      Molaladan lada
      Molaloken tjärn
      Molaloken tjärn
      Molalägdan åker
      Mommaslåttern betesmark
      Mon åker
      Mon åker
      Mon skogsmo
      Mon åker
      Mon åker
      Mon åker
      Morannaremmen sluttning
      Morannaremmen sluttning
      Morbrorlägdan åker
      Morbrorvägaskälet vägskäl
      Morsfarröjningen skogstrakt
      Morsfarsrönningen skogsområde
      Morsfarsrönningen skogsområde
      Morån slåtter
      Mossahuset brädskjul
      Mossamoarna tallmo
      Mossamyren myr
      Mossarosflon myr
      Mossarosflon myr
      Mossarotflon flo
      Mossarotflon myr
      Mossarotflon myr
      Mossarotflon myr
      Mossaslåttern myrslåtter
      Mossataget myr
      Mossatorget öppen plats
      Mosterflon myr
      Mosterflon sankmark
      Mostrabacken berg
      Mosvedjan skogsområde
      Mosvedjan skogsområde
      Motjärnen tjärn
      Motjärnen tjärn
      Mottågarna vägbackar
      Mottågarna vägbackar
      Mottågarna vägbackar
      Motuggarna backe
      Movägen väg
      Movägen väg
      Movägen väg
      Movägen väg (stig)
      Muckelmyren myr
      Muckelmyren myr
      Muckelmyrtjärnen tjärn
      Mullbacken vägbacke
      Munsåkermyran myrslåtter
      Munsåkermyren myr
      Musbacken kulle
      Musbacken kulle
      Musbacken kulle
      Musbackällan källa
      Musberget berg
      Musänget slåtter
      Musänget slåtter
      Myckelmyran myr
      Myckelmyrdrolet myrslåtter
      Myran myr
      Myran åker
      Myran åker
      Myran åker
      Myran åker
      Myran åker
      Myran åker
      Myren åker
      Myren åker
      Myren åker
      Myrbäcken äng
      Myrbäcken bäck
      Myrbäcken bäck
      Myrbäcken bäck
      Myrbäcken bäck
      Myrbärflon myr
      Myrbärflon myr
      Myrbärflon myr
      Myrbärflon myr
      Myrbärflotjärnen tjärn
      Myrbärhålet myr
      Myrbärhålet myr
      Myrbärhålet myrmark
      Myrbärhålet myr
      Myrbärhålet myr
      Myrbärhålet myr
      Myrbärrån myr
      Myrbärrån myr
      Myrdammet fördämning
      Myrdammet fördämning
      Myrdammet fördämning
      Myrladan lada
      Myrladan lada
      Myrladan lada
      Myrlägdan åker
      Myrlägdan åker
      Myrlänningen slåtter
      Myrlänningen slåtter
      Myrlänningen slåtter
      Myrodlingen nyodling
      Myrodlingen nyodling
      Myrpusten myr
      Myrpusten myrhål
      Myrtaget myrhål
      Myrtaget myr med källa
      Myrtaget myrtag
      Myrtaget myrtag
      Myrtegen åker
      Myrtegen åker
      Myrtegen åker
      Myrtegen åker
      Myrvägaskälet vägskäl
      Myrvägaskälet vägskäl
      Myrvägen väg
      Myrvägen väg
      Myrvänningen åker
      Myrvänningen åker
      Myrvänningen åker
      Måckelmyran myr
      Måckelmyran myr
      Måckelmyran myr
      Måckelmyran myr
      Måckelmyran myr
      Måckelmyran myr
      Måckelmyrberget bergparti
      Måckelmyrbäcken bäck
      Måckelmyrbäcken bäck
      Måckelmyrdrolet myrslåtter
      Måckelmyrdrolet myrslåtter
      Måckelmyrhalsen myrparti
      Måckelmyrtjärnen tjärn
      Måckelmyränget slåtter
      Måckelmyränget slåtter
      Måckelåkern åker
      Måckelåkern åker
      Månberget bergparti
      Måndammbäcken bäck
      Måndammet fördämning
      Månen skogsområde
      Månen skogsområde
      Månskallsamyren myr
      Månskarls(a)myran myr
      Månskarls(a)myran myr
      Månskarls(a)myran myr
      Månsstenen sten
      Månsstranden strandslåtter
      Mårtenbäckarna slåtter
      Mårtenladan lada
      Mårtentorpet beteshage
      Mårtenänget myrslåtter
      Mårtenänget myrslåtter
      Mårudden udde
      Mårudden udde
      Mårudden udde
      Mårudden udde
      Mälingen åker
      Mälingen åker
      Mälingen åker
      Mälingen åker
      Mälingen åker
      Mälingen åker
      Märatjärnarna tjärnar
      Märatjärnarna tjärnar
      Märatjärnarna skogsområde
      Märatjärnen, Norra tjärn
      Märatjärnen, Norra tjärn
      Märatjärnen, Norra tjärn
      Märatjärnen, Norra tjärn
      Märatjärnen, Norra tjärn
      Märatjärnen, Sönre tjärn
      Märatjärnen, Sönre tjärn
      Märatjärnen, Sönre tjärn
      Märatjärnflon myr
      Märgelbacken lerbacke
      Märgelgropen dal
      Märtaspänget flo
      Märtaspänget spång
      Märtaspänget spång
      Möckelmyran myr
      Mörthålet fiskeplats
      Mörttjärnen tjärn
      Mörttjärnen tjärn
      Mörttjärnen tjärn
      Mörttjärnen tjärn
      Mösskärmen åker
      Nabben udde
      Nabben udde
      Nabben udde
      Nacken åker
      Namnlösbäcken bäck
      Namnlösbäcken bäck
      Namnlösflon flo
      Namnlösflon myr
      Namnlössjöberget bergparti
      Namnlössjön sjö
      Namnlössjön sjö
      Namnlösstranden strandslåtter
      Namnlösstranden strandslåtter
      Namnmyren myr
      Namnmyren myr
      Natanaelberget vägbacke
      Natanaelberget vägbacke
      Natanaelröningen skogsområde
      Natanaelrönningen skogsområde
      Nea backen åker
      Nea backen åker
      Neder om remmen äng
      Nederstladan lada
      Nederstladan lada
      Nederstladan lada
      Nederstlägdan åkerteg
      Nederstlägdan åkerteg
      Nederströningen skogsområde, förr slåtter
      Nederströningen skogsområde, förr slåtter
      Nederstslåttern slåtter
      Nederstslåttern slåtter
      Nerbryståge lada
      Nere i backen åker
      Nere i brotten ägor
      Nere i brotten ägor
      Nere i brotten ägor
      Nere i fallet åker
      Nere i hålet åker
      Nere i hålet åker
      Nere i häbberet byggnad
      Nere i kappen stuga
      Nere i kappen stuga
      Nere i kappen stuga
      Nere i loken skogsdunge
      Nere i myran åker
      Nere i myran betesmark
      Nere i myran myrtag
      Nere i myran myrtag
      Nere i myran åker
      Nere i myran åker
      Nere i remmarna strandsluttning
      Nere i remmarna strandsluttning
      Nere i rännilen älvgren
      Nere i rännilen älvgren
      Nere i röningen åker
      Nere i skärningen dal
      Nere i skärningen dal
      Nere i skärningen dal
      Nere i stendalsbacken vägbacke
      Ne(re) i stranden område
      Ne(re) i stranden område
      Nere i svedjan åker
      Nere i svedjan åker
      Nere i äldrarna beteshage
      Nere med knät åkrök
      Nere med länningen landningsplats
      Nere på berget åker
      Nere på berget åker
      Nere på bottnarna åker
      Nere på Finnsätt odlad mark
      Nere på Finnsätt odlad mark
      Nere på gammelgården åkermark
      Nere på gammelgården åkermark
      Nere på knösen åker
      Ne(re) på leren åker
      Nere på moarna skogsområde
      Nere på moarna skogsområde
      Nere på mon skogsmark
      Nere på Sandarna strandområde
      Nere på Sandarna strandområde
      Nere på sanden strandområde
      Nere på sanden strandområde
      Nere på stranden åker
      Ne(re) på änget åker
      Ne(re) på änget åker
      Nermellerståkern åker
      Nermellerståkern åker
      Nifelhem plats
      Nilserikholmarna holmar
      Nilserikvägen stig
      Nilserikvägen stig
      Nilsjohanvältan timmervälta
      Nilsjohanvältan timmervälta
      Nilslarsvältan timmervälta
      Nilslarsvältan timmervälta
      Nilsnilsedet vik
      Nilsnilsedet vik
      Nilsnilstjärnen tjärn
      Nilssonbacken backsluttning
      Nilssonlänningen landningsplats
      Nilssonlänningen landningsplats
      Nilsolsslåtten slåtter
      Nilsolovhåkanskrokarna slåtter
      Nilsolovhåkanskrokarna slåtter
      Nilsolovhåkansstrännet strandslåtter
      Nilsolovhåkansstrännet strandslåtter
      Nilsolovkrokarna myrslåtter
      Nilsolsholmen holme
      Nilsolslänningen båtlänning
      Nilsrännan ränna
      Nilsudden udde
      Nilsudden udde
      Nilsuddlägdan åker
      Nipan åker
      Nipan åker
      Nipan åker
      Nissebäcken slåtter
      Nissebäcken slåtter
      Nissebäcken bäck
      Nissemyran myr
      Nisseslåttern slåtter
      Nisseåkern åker
      Norbergsrönningen slåtter
      Norbergsröningen slåtter
      Norbron landsvägsbro
      Nordlundstorpet beteshage
      Noret vik
      Noret sund
      Noret sund
      Normanssvedjan åker
      Normansvägen stig
      Normansvägen stig
      Normansvältan timmervälta
      Norrabborrtjärnbäcken bäck
      Norrabborrtjärnen tjärn
      Norrabborrtjärnen tjärn
      Norrabborrtjärnen tjärn
      Norrabborrtjärnflon myr
      Norrbergeskiftet skifte
      Norrberget berg
      Norrberget bergparti
      Norrberget berg
      Norrbergmyren myr
      Norrbergtjärnen tjärn
      Norrbergvägen väg
      Norrbräntmyrorna myrområde
      Norrbräntmyrorna myrområde
      Norrbräntmyrorna myrområde
      Norrdrolet myrslåtter
      Norr i gammelhäbberet förrådsbyggnad
      Norr i gammelhäbberet förrådsbyggnad
      Norr i husrån åker
      Norr i husrån åker
      Norr i hällen skogsområde
      Norr i hällen skogsområde
      Norr i Mottågarna vägbackar
      Norr i riset stenbacke
      Norr i riset stenbacke
      Norr i sidden åker
      Norr i sidden åker
      Norr i sidden åker
      Norr i sjöänden vik
      Norr i torpet åker
      Norr i röningen åker
      Norrjalan åker
      Norrklippen bergsträckning
      Norrklippen berg
      Norrleråkern åker
      Norrloken strandtjärn
      Norrloken strandtjärn
      Norrlutan åker
      Norrlänningen båtlänning
      Norr med drolet myrslåtter
      Norr med drolet myrslåtter
      Norr med landsvägen åker
      Norr med landsvägen åker
      Norr på brytan åker
      Norr på brytan åker
      Norr på brytan åker
      Norr på hällan berghäll
      Norr på hällan berghäll
      Norr på kilen åker
      Norr på kilen åker
      Norrslåttmyrberget bergparti
      Norrslåttmyrberget bergparti
      Norrstorberget berg
      Norrstuåkern åker
      Norrstuåkern åker
      Norrtrollmyrberget berg
      Norrtuvmyrtjärnen tjärn
      Norrtuvmyrtjärnen tjärn
      Norrtuvmyrtjärnen tjärn
      Norrtvaran åker
      Norrtvaran åker
      Norrtvaran åker
      Norrtvaran åker
      Norrtvaran åker
      Norrtvaran åker
      Norrtvaran åker
      Norråkern åker
      Norråkern åker
      Norråkern åker
      Norråkerstorpet åker
      Norråsbäcken bäck
      Norråsbäcken bäck
      Norråstjärnen tjärn
      Norråstjärnen tjärn
      Norråsvägen väg
      Norråsvägen väg
      Norströmsbäcken bäck
      Norströmskällan källa
      Norströmsslätten slåtter
      Norströmsslätten slåtter
      Norvallsbrottet äga
      Norvallsbrottet äga
      Norvallstegen åker
      Norvallstegen åker
      Nybengtsdalen dalgång
      Nyberget berg
      Nybergsmyran myr
      Nybodbackarna bergssluttning
      Nybodberget berg
      Nybodberget berg
      Nybodberget berg
      Nybodbäcken myrslåtter
      Nybodbäcken myrslåtter
      Nybodflon myr
      Nybodflon myr
      Nybodhöjden skogshöjd
      Nybodhöjden berg
      Nybodvägaskälet vägskäl
      Nybodvägen stig
      Nybodvägen väg
      Nybodvägen stig
      Nybodänget myr med slåtter
      Nybodänget myr med slåtter
      Nybonhålen myrslåtter
      Nybonhålen myrslåtter
      Nybrobäcken bäck
      Nybrubackarna bergssluttning
      Nybrubackarna bergssluttning
      Nybrubackarna bergssluttning
      Nybrubackarna bergssluttning
      Nybrubackarna bergssluttning
      Nybrytan åker
      Nybrytan åker
      Nybrännan skogsområde
      Nybrännan skogsområde
      Nybrännan skogsområde
      Nybrännan skogsområde
      Nybrännan skogsområde
      Nybrännan skogsområde
      Nybrännan terräng
      Nybrännorna skogsområde
      Nybrännorna skogsområde
      Nybrännorna skogsområde
      Nybrännorna skogsområde
      Nybrännorna skogsområde
      Nybrännorna skogstrakt
      Nybrännorna skogstrakt
      Nybygget slåtter
      Nybäcken bäck
      Nybäcken slåtter
      Nybäcken slåtter
      Nybäckvägen väg
      Nydammet fördämning
      Nydammet fördämning
      Nydammet fördämning
      Nydrolet myrslåtter
      Nyflobacken sluttning
      Nyflon flo
      Nyflon myr
      Nyflon myr
      Nyflon myr
      Nyfåsviken åker
      Nyfåsviken åker
      Nygårdsbäcken slåtter
      Nygårdsbäcken slåtter
      Nygårdsbäcken slåtter
      Nyhem avs.
      Nyhemsvägen timmerväg
      Nyhågstret myrslåtter
      Nyhågstret myrslåtter
      Nyhågstret myrslåtter
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nyladan lada
      Nylöten skogsområde
      Nylöten skogsområde
      Nylöten skogsområde
      Nymaskiet loge
      Nymossaflon myr
      Nymossaflon myr
      Nymossaflon myr
      Nymyran myrslåtter
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyran myr
      Nymyrberget berg
      Nymyrberget bergparti
      Nymyrberget berg
      Nymyrberget berg
      Nymyrberget berg
      Nymyrbäcken bäck
      Nymyrbäcken bäck
      Nymyrbäcken bäck
      Nymyrbäcken bäck
      Nymyrbäcken bäck
      Nymyren myr
      Nymyren myr
      Nymyren myr
      Nymyren myrtrakt
      Nymyren myr
      Nymyrhalsen myrparti
      Nymyrhålen myrtrakt
      Nymyrhålen myrslåtter
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyristan åker
      Nyröningen slåtter
      Nyröningen slåtter
      Nyröningen skogsområde
      Nyröningen skogsområde
      Nyslåttarna slåttrar
      Nyslåttarna myrslåtter
      Nyslåttberget berg
      Nyslåttberget berg
      Nyslåttbergsbäcken bäck
      Nyslåttbäcken bäck
      Nyslåtten myrslåtter
      Nyslåtten odlad mark
      Nyslåtten slåtter
      Nyslåttern myrslåtter
      Nyslåttern slåtteräng
      Nyslåttern myrslåtter
      Nyslåttknösen berg
      Nyslättberget berg
      Nyslättberget berg
      Nystedtsbacken vägbacke
      Nystrandbäcken bäck
      Nystranden slåtter
      Nystranden strandområde
      Nystranden strandområde
      Nystranden slåtter
      Nystranden slåtter
      Nystranden slåtter
      Nystrandmyren myr
      Nystrandvägen väg
      Nystrännet slåtter
      Nystrännet slåtter
      Nyströmmen strömdrag
      Nyströmmen strömdrag
      Nyström(s)backen vägbacke
      Nysvedjan åker
      Nysvedjan åker
      Nysvedjan skogsområde
      Nysvedjeflon myr
      Nysvedjeflon myr
      Nysvedjeladan lada
      Nysvedjen beteshage
      Nytjärnbäcken bäck
      Nytjärnen tjärn
      Nytjärnen tjärn
      Nytjärnen tjärn
      Nytjärnflon flo
      Nyvägen landsväg
      Nyvägen landsväg
      Nyvägen väg
      Nyvägen väg
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern, Västra åker
      Nyåkern, Östra åker
      Nyängeskällan källa
      Nyängesnacken strömdrag
      Nyänget strandslåtter
      Nyänget strandslåtter
      Nyänget strandslåtter
      Nyänget slåtter
      Nyänget f.d. slåtter
      Nyänget f.d. slåtter
      Nyängvålen slåtter
      Nyängvålen slåtter
      Nårabergevägen väg
      Nåra bäcken åker
      Nåra dalen åker
      Nåra gården åker
      Nåra lagården åker
      Nåra lagården åker
      Nårbäcken slåtter
      Nårbäcken slåtter
      Når i berget myrslåtter
      Når i bäcken åker
      Når i bäcken åker
      Når i stubbarna åker
      Når i stubbarna åker
      Når i svedjen åker
      Når i svedjen åker
      Nårnytjärnen tjärn
      Nårnytjärnen tjärn
      Nårtjärnen tjärn
      Nårtjärnen tjärn
      Nåsablodmyran myr
      Nåsablodmyran myr
      Nåtkallbacken vägbacke
      Nåtkallbacken vägbacke
      Nåtkallbacken vägbacke
      Nåtkallbacken vägbacke
      Nåttallbacken vägbacke
      Nåttallbacken vägbacke
      Nåttallbacken vägbacke
      Näs(a)-, se Nåsa- fled i natn
      Näsan udde
      Näsbron landsvägsbro
      Näset näs
      Näset halvö
      Näset udde
      Näset skogsområde
      Näset åker
      Näsholmsvägen timmerväg
      Näslundsslåtten slåtter
      Näslundsslåtten slåtter
      Näslundstorpet åker
      Näsmanslägdan åker
      Näsmanstorpet åker
      Nästjärnen tjärn
      Nästjärnen tjärn
      Nästmyran myr
      Nästmyran myr
      Nästmyran myr
      Nästmyran myr
      Nästmyran myr
      Nästmyran myr
      Nästmyran myr
      Nästmyren myr
      Nästmyrkälen slåttermark
      Nästmyrtjälen myrslåtter
      Nästmyrtjälen myrslåtter
      Nästmyråsen ås
      Nästmyråsen skogsås
      Näsvägaskälet vägskäl
      Näsvägen väg
      Näsvägen, Gamla stig
      Näsvägen, Gamla stig
      Näsänge utäga
      Nötnäsbron bro
      Nötnäsedet vik
      Nötnäsedet vik
      Nötnäset näs
      Nötnäset näs
      Nöttjärnberget berg
      Nöttjärnbäcken bäck
      Nöttjärnbäcken bäck
      Nöttjärnen tjärn
      Nöttjärnen tjärn
      Nöttjärnen tjärn
      Odlingen nyodling
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingsladan lada
      Offerängberget berg
      Offerängberget berg
      Ofsängberget berg
      Ofsängberget berg
      Ofsängberget berg
      Ofsängberget berg
      Ofsängberget berg
      Ofsängberget berg
      Ofsängberget berg
      Ofsängberget berg
      Offsänge utäga
      Olaslåtten myrslåtter
      Olanshöjden berg
      Olanshöjden berg
      Olansmyran myr
      Olansmyran myr
      Olavabrännan skogsområde
      Olavabrännan skogsområde
      Olavallen skogsområde
      Olavallen skogsområde
      Olavallen skogsområde
      Olavallen skogsområde
      Olersnäset udde
      Olhansladan lada
      Olhansslåttern slåtter
      Olhansslåttern myrslåtter
      Olhansslåttern myrslåtter
      Oljonsvältan timmervälta
      Oljonsvältan timmervälta
      Oljonsvältan timmervälta
      Ollebacken skogsbacke
      Olledrolet myrslåtter
      Olledrolet myrslåtter
      Olleforsen fors
      Olleforsen fors
      Ollegisslensodlingen nyodling
      Ollegisslensodlingen nyodling
      Ollelänningen landningsplats
      Olleströmmen strömdrag
      Olleströmmen strömdrag
      Ollevältan timmervälta
      Ollevältan timmervälta
      Ololsstrännet strandslåtter
      Ololsstrännet strandslåtter
      Ololstorpet åker
      Olovhakvinsslåttern slåtter
      Olovmagnustjälen skogsområde
      Olovmagnustjälen skogsområde
      Olsforsbryggan timmerbrygga
      Olsforsbäcken bäck
      Olsforsbäcken bäck
      Olsforsen fors
      Olsforsvolmen område
      Olsforsvältan timmervälta
      Omma vägen åker
      Oppatvägen väg
      Oppatvägen väg
      Oppe i lien skogs- och myrområde
      Oppe i lien skogs- och myrområde
      Oppe i rårna betesmark
      Oppe i rårna betesmark
      Oppe i rännan plats
      Oppe i rännan plats
      Oppe i ängena betesmark
      Oppe i ängena betesmark
      Oppe med roten vilplats
      Oppe med roten vilplats
      Oppe på rovan strandslåtter
      Oppe på rovan strandslåtter
      Oppi byxan dalgång
      Oppi byxan dalgång
      Oppi dalen betesmark
      Oppihörnet åker
      Oppi jalan betesmark
      Oppi jalan åker
      Oppi kilen åker
      Oppikroken landsvägskrök
      Oppirännan dal
      Oppirännan dal
      Oppi torpet åker
      Oppi torpet åker
      Oppi torpet åker
      Oppitå samfällighet
      Oppgårdsstranden strandslåtter
      Oppskottberget berg
      Oppskottberget berg
      Oppskottberget berg
      Oppskottbäcken bäck
      Oppskottvältan timmervälta
      Oppståbacken vägbacke
      Oppstådalen dal
      Oppå brännan åker
      Oppå brännan åker
      Orgenist åker
      Orgenistbäcken slåtter
      Orgenistbäcken slåtter
      Ormknösen berg
      Ormknösen berg
      Ormknösmyran myr
      Ormknösröningen skogsområde
      Ormknösröningen skogsområde
      Orrbacken åker
      Orrflon myr
      Orrflon myr
      Orrmyran myr
      Orrmyrberget berg
      Orrmyrberget berg
      Orrmyrkällan källa
      Orrmyrsvedjan skogsområde
      Osbäcken bäck
      Osenbäcken bäck
      Oset åmynning(?)
      Oset vattenpöl
      Oset tjärn
      Oset tjärn
      Oset åker
      Oset dalgång
      Oset dalgång
      Oset dal
      Oset dal
      Oset bäckmynning
      Oset bäckmynning
      Oset dal
      Oset dal
      Oset utflöde
      Oset utflöde
      Osholmen holme
      Osholmen holme
      Osladan lada
      Osladan lada
      Osladan lada
      Oxbacken vägbacke
      Oxängsberget berg
      Oxängberget berg
      Oxängberget berg
      Palmkvistkällan källa
      Palmkvistslåttarna myrslåtter
      Palmkvistslåttarna myrslåtter
      Palmkvistristningen åker
      Palmkvistristningen åker
      Pappaåkern åker
      Paradisudden udde
      Paradisudden udde
      Paraladan lada
      Parhässorna myrslåtter
      Parhässorna myrslåtter
      Parken nu nedhuggen talldunge
      Parkåkern åker
      Parladorna lador
      Paulusnacken udde
      Pellebrännan skogsområde
      Pellemyran myr
      Pellemyren myr
      Pellemyren myr
      Perabramsdammet fördämning
      Perabramssvedjen odlad mark
      Peramrensflon myr
      Perandersgrubban slåtter
      Perandersgrubban slåtter
      Perandersröningen slåtter
      Perandersröningen slåtter
      Peranderstorpet åker
      Perandersviken vik
      Perandersviken vik
      Per-Augustströmmen strömdrag
      Per-Augustströmmen strömdrag
      Perborglundsflon myr
      Perborglundsflon myr
      Perdanielsbrunnet brunn
      Pergevaröjningsberget berg
      Per-Gulliksåkern åker
      Pergöransdammet fördämning
      Pergöransrännan timmerränna
      Pergöransröningen slåtter
      Pergöransröningen slåtter
      Perigevågmyren myr
      Perigevågröningen röjning
      Perigevågröningen röjning
      Perigevågröningsberget berg
      Perigevågröningsmyren myr
      Perjohansladan lada
      Perjohansslåtten betesmark
      Perjohansslåtten betesmark
      Perjohansåkern åker
      Perjohansänget slåtter
      Perjohansänget slåtter
      *Perjohanstorpet åker
      Perjohanviken vik
      Perjonsassvedjen gammal svedja, nu skogsmark
      Perjonsvältan timmervälta
      Perjonsvältan timmervälta
      Perlarsberget berg
      Perlarsbrunnet vik
      Perlarsbrunnen vik
      Perlarsbäcken bäck
      Perlarsbäcken bäck
      Perlarsvältan timmervälta
      Perlarsvältan timmervälta
      Perolsjalan betesmark
      Perolskällaren källare
      Perolsänget betesmark
      Perolsänget betesmark
      Perselsahålen strömdrag
      Perselsahålen strömdrag
      Persjärnet kulle
      Persjärnsvedjan skogsområde
      Persvens skogsbacke
      Persvens skogsbacke
      Persvensdrolet myrslåtter
      Persvensåkern åker
      Petrusbrännan skogsområde
      Petrusbrännan skogsområde
      Petrusbrännan skogstrakt
      Petrussvedjan åker
      Petrusåkern åker
      Petterbrännan skogsområde
      Pettersänget betesmark
      Pettersänget betesmark
      Petänget slåtter
      Petänget slåtter
      Pikdrolet myrslåtter
      Pikdrolet myrslåtter
      Pikhöjden bergparti
      Pikänget slåtter
      Pildrolet slåtteräng
      Pildrolet myrslåtter
      Piperikgränd vägstycke
      Piperikgränd vägstycke
      Piprännmyren myr
      Piprännmyran myr
      Pisset åker
      Pisset åker
      Pitebäcken bäck
      Pitebäcken bäck
      Pitebäcken bäck
      Piteflobrännan skogsområde
      Piteflobäcken bäck
      Piteflobäcken bäck
      Piteflon myr
      Piteflon myr
      Piteflon flo
      Plankvägen väg
      Plankvägen väg
      Platsen gammal marknadsplats
      Pojkapinan åker
      Pojkapinan åker
      Porshällan berghäll
      Porshällan berghäll
      Porshällbäcken bäck
      Porshällhöjden berg
      Postvägen stig
      Pottastenen sten
      Predikstolen bergparti
      Pressjärnet kulle
      Pressjärnet kulle
      Prysstjärnbrännan skogsområde
      Prysstjärnbrännan skogsområde
      Prysstjärnbäcken bäck
      Prysstjärnen tjärn
      Prysstjärnen tjärn
      Prysstjärnen tjärn
      Prysstjärnströmmen strömdrag
      Prästberget berg
      Prästberget berg
      Prästgatan fägata
      Prästgatan fägata
      Prästholmen holme
      Prästholmen holme
      Prästholmen holme
      Präststenen sten
      Präststranden slåtter
      Präststranden slåtter
      Präststranden slåtter
      Präststranden slåtter
      Präststranden slåtter
      Präststrandmon tallmo
      Präststrandrum skogsområde
      Prästvägen väg
      Prästön ö
      Prästören grusbank
      Prästören grusbank
      Purveltjärnen tjärn
      Purveltjärnen tjärn
      Purveltjärnknösen berg
      Purveltjärnknösen berg
      Pustberget berg
      Pustberget berg
      Puttberget berg
      Putten tjärn
      Putten tjärn
      På lägdom odlat och bebyggt område
      På lägdom odlat och bebyggt område
      På lägdom odlat och bebyggt område
      Pålgrens åker
      Pålgårdshögåsen berg
      Pålgårdshögåsen berg
      Pålgårdsmyran myr
      Pålgårdsmyran myr
      Pålgårdsmyren myr
      Pålgårdsspråtaberget berg
      Pålgårdsspråtaberget berg
      Påsabäcken bäck
      Påsabäcken bäck
      Påsan slåtter
      Påsan slåtter
      Påtterkällan källa
      Påtterkällbacken skogsbacke
      Pärskalåkern åker
      Pärskalåkern åker
      Päråkern åker
      Pättmyren slåttermyr
      Ragundaälven älv
      Rappbrytan åker
      Rappbrytan åker
      Rappbrytan åker
      Rappetterodlingen åker
      Rappklövingen slåtter
      Rappknösen berg
      Rappåkern åker
      Rasabacken vägbacke
      Rasaberget berg
      Rasaberget berg
      Rasanacken strömdrag
      Raskberget bergparti
      Raskflobäcken bäck
      Raskflohalsen myrvik
      Raskflon myr
      Raskflon myr
      Raskflon myr
      Raskflon flo
      Raskjalan betesmark
      Raskjönsören grusstrand
      Raskjönsören strandområde
      Raskjönsören strandområde
      Raskmobäcken bäck
      Raskmobäcken bäck
      Raskmon skogsområde
      Raskollebron bro
      Raskstubben försvunnet gränsmärke
      Raskstubben försvunnet gränsmärke
      Rathålen myrslåtter
      Rathålen myrslåtter
      Rathålen myrmark
      Rathålen myrslåtter
      Rathålen myrslåtter
      Ratstahöjden berg
      Ratstahöjden berg
      Ratvåle utäga
      Ratvåle utäga
      Ratvåle utäga
      Ratvåle utäga
      Ratvålet slåttermark
      Ratån å
      Ratån å
      Remmarna strandsluttning
      Remmarna strandsluttning
      Remmarna strandsluttning
      Remmarna strandsluttning
      Remmen jordhöjd
      Remmen sandås
      Remmen sandås
      Remmen brant sluttning
      Remmen sluttning
      Remmen sluttning
      Remmen jordsluttning
      Rensmyran myr
      Rensmyran myr
      Rensmyran myr
      Revedmyren myr
      Ringsjötrakten skogsområde
      Ringsjötrakten skogsområde
      Ripan myr
      Rippan skogsområde
      Rippan skogsområde
      Rippan slåtter
      Rippan slåtter
      Rippan slåtter
      Rippan slåtter
      Rippberget berg
      Riset skogsområde
      Riset skogsområde
      Riset beteshage
      Riset skogsområde
      Rishöjden berg
      Rislån beteshage
      Rislån beteshage
      Rismyran myr
      Rismyran myr
      Ristningen åker
      Risåsbacken vägbacke
      Rislån beteshage
      Rislån beteshage
      Risåsen skogås
      Risåsen berg
      Risåsen berg
      Rompomflon myr
      Rompoppflobron bro
      Rompoppflobäcken bäck
      Rompoppflohalsen myrvik
      Rumpoppflobäcken bäck
      Rumpoppflon flo
      Rumpuppflon flo
      Rompoppflon myr
      Rompoppflon myr
      Rompoppflon myr
      Romuluskällan källa
      Romuluskällan källa
      Romulusslåtten slåtter
      Rossåkerberget berg
      Rossåkerberget berg
      Rossåkersvedjen skogsområde
      Rossåkersvedjen skogsområde
      Russåkerberget berg
      Rovan strandslåtter
      Rovan strandslåtter
      Rovlandet strandslåtter
      Rovlandet strandslåtteri
      Ryttarbacken brant backe
      Ryttarbacken vägbacke
      Ryttarbacken vägbacke
      Ryttarbacken vägbacke
      Rågbacken skogsbacke
      Rågbackåkern åker
      Rågjalan åker
      Råglägdan åker
      Rågsvedjebacken åker
      Rågsvedjebacken åker
      Rågsvedjebackvältan timmervälta
      Rågsvedjebackvältan timmervälta
      Rågsvedjen skogsområde
      Rågsvedjen beteshage
      Rågsvedjen beteshage
      Rågsvedjan skogsområde
      Rågsvedjen svedja
      Råken myr
      Råken åt en Anders Hansson myr
      Råken åt en Anders Hansson myr
      Rån myr
      Rån odlad mark
      Rårna skogsområde
      Rårna skogstrakt
      Rårna betesmark
      Rårna betesmark
      Rårna slåtteräng
      Råsjön sjö
      Råsjön sjö
      Råsjön sjö
      Råsjön sjö
      Råsjön sjö
      Råsjötjärnen tjärn
      Råsjötjärnen tjärn
      Råsjötjärnen tjärn
      Råsåkerberget berg
      Råsåkerberget, se Rossåkerberget berg