ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ragunda socken : Jämtlands östra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Namntabell 1
Namntabell 2

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 3(3) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 267 Naturnamn : 832 Bebyggelsenamn : 1097 Naturnamn : 2956
Kullsta by *Ragundasel Saknas Olmånsstugan fäbodstuga Röningen beteshage
Kullsta by *Ragundasel Saknas Olmånstorpet torp Röningen beteshage
Kullsta by *Ragundsel laxfiske /Se Olmånstorpet torp Röningen åker
Kullsta by *Ragundssel laxfiske /Se Olof Månstorpet, se 8 Gevåg Saknas Röningen slåtter
Kullsta by *Ragundsel laxfiske /Se Olols gård Röningen slåtter
Kullsta by *Ragundasjön förutvarande sjö Olols gård Röningen skogsslåtter
Kullsta by Ragundasjön försv. sjö Olols gård Röningen åker
Kullsta by Ragundasjön urtappad sjö /Se Olols ödetorp Röningen slåtter
Kullsta by Ragundasjön försv. sjö /Se Ololskvarnen kvarn Röningen beteshage
Kullsta by Ragundasjön urtappad sjö Ololskvarnen kvarn Röningen betesmark
Kullsta by Ragundasjön urtappad sjö /Se Ololstorpet ödetorp Röningen åker
Kullsta by Ragundasjön urtappad sjö Olovdaniels ödetorp Röningen slåtter
Kullsta by Ragundasjön urtappad sjö Olovjohans gård Röningen skogsområde
Kullsta by Ragundasjön sjö /Se Olovjohans gård Röningsbäcken bäck
Kullsta by Ragunda skog Saknas /Se Olovjohansstugan fäbodstuga Röningsedet vik
Kullsta by Ragundaälven älv Olovmagnus torp Röningsedet vik
Kullsta by Ragundaälven, se Indalsälven Saknas /Se Olovmånstorpet gård Röningsforsen fors
Kullsta by /Se Ragundaälven annat namn på Inlandsälven Olovmånstorpet gård Röningskanalen älvparti
Kullsta by /Se Rappetterodlingen åker /Se Olof Månstorpet, se Torget torp Röningskanalen älvparti
Kullsta by /Se Rasaberget berg /Se Olovtorpet torp Röningsladan lada
Kullsta by /Se Rasaberget berg Olperstorpet ödetorp Röningsladan lada
Kullsta by /Se Rasan terräng Olpålsatorpet ödetorp Röningsmyran myr
Kullsta by /Se Rasanacken udde o. strömdrag /Se Olssons gård Röningsmyran myr
Kullsta by /Se Raskberget berg Olssons torp Röningsspälen åker
»kwistedh» = Kullsta by Raskflohalsen myr Olssons gård Röningsspälen åker
Kyrkslätten bebyggelse /Se Raskflon myr Olssons gård Röningsspälen åker
Kyrkslätten byar /Se Raskflon sankmark Olssons gård Röningsvägen väg
?Kånggård beteshage Raskmon skogsmark Olssons torp Rönnblomskroken vägkrök
Kånkback by Raskmon terräng Oppat gård Rönnblomskroken vägkrök
?Kånkback by Ratbäcken bäck Oppat gård Rönnåkern åker
Kånkback by Rathålen myr Oppat gård Rörbergshalsen myrslåtter
Kånkback by Ratstahöjden berg o. triangelpunkt Oppat gård Rörholmen holme
Kånkback by Ratån bäck Oppat gård Rörholmen holme
Kånkback by +Rauundar fors Saknas Oppat gård Rörmyran myr
Kånkback by *Remme fiske Oppat gård Rörmyran myr
Kånkback by /Se Remme f.d. laxfiske /Se Oppat gård Rörmyren myr
Kånkback by /Se Rippan terräng Oppat gård Rörmyrflon myr
Kånkbacken by /Se Rippberget berg Oppat torp Rörmyrflon myr
Kånkback by /Se Rishöjden höjd Oppat torp Rörnäset halvö
Kånkback by /Se Rishöjden höjd Oppat gård Rörnäsudden udde
Kälabodarna f.d. fäbod /Se Risåsmyran myr Oppat gård Rörsjöbackarna skogslänt
Köttsjö by /Se *Roltesjön sjö Oppat gård Rörsjöbackarna vägbackar
Köttsjön by /Se Rumpoppflobäcken bäck Oppat gård Rörsjöbrännan skogsområde
Köttsjön by /Se Rumpoppflon sankmark Oppat gård Rörsjöbrännan skogsområde
Landilsjön by /Se Rumpoppflon myr Oppat gård Rörsjöbäcken bäck
*Landverk ödesböle Rundmyran myr Oppat gård Rörsjöbäcken bäck
*Landverk Saknas Ryttarbacken terräng Oppat gård Rörsjöflon myr
Landverk ödesböle Rågsvedjebacken åker /Se Oppat gård Rörsjöflon flo
*Landverk ödesböle *Rågtrandtjärnen tjärn Oppat gård Rörsjöloken tjärn
*Landverk »ödisgotz» Råken myr Oppat gård Rörsjöloken tjärn
Landverk förr ödegård /Se Råsjön sjö Oppatkojan skogskoja Rörsjöloken tjärn
Landverk by /Se Råsjötjärnen tjärn Oppatkvarnen kvarn Rörsjön sjö
Landverkom Saknas /Se Råssåkerberget berg Oppatstugan fäbodstuga Rörsjön sjö
?Lien by Räbbmyran myr Opp(e) i Skalet torp Rörsjön sjö
?Lien by Rännstaden terräng Opp(e) i Skalet torp Rörsjön sjö
?Lien by Rävanäset ägomark Opp(e) i visan torp Rörsjön sjö
Lien by Rävanästjärn tjärn Oppgården gård Rörsjön sjö
?Lien by Rävastodalen dal /Se Oppgården gård Rörtjärnbäcken bäck
Lien by Rävatjärnbodarna f.d. fäbodar Oppgården gård Rörtjärnen tjärn
Lid Saknas Rävatjärnbrännan skogsmark Oppgårdskojan skogskoja Rörtjärnen tjärn
?Lien by /Se Rävatjärnen tjärn Oppgårdskvarnen kvarn Rörtjärnflon myr
Lid Saknas Rävatjärnen tjärn Oppgårdsstugan fäbodstuga Rötuvan tuva
Lien by Rödmossaflon myr Oppgårdsstugan fabodstuga Rötuvan tuva
Lien by Rödmossaflon myr Oppi berget torp Rötuvan tuva
Lien by Rödmyran myr Oppi berget torp Rötuvan tuva
Lien by Rödatorget terräng Oppi bodarna fäbodar Rötuvan tuva
Lien by Rödberget berg Oppi bodarna fäbodar Rötuvselet lugnvatten
Lien by Rödberget berg Oppi bygget torp Rövaskåran åker
Lien by Rödflon mosse Oppi bygget gård Sabrammyran myr
Lien by /Se Rödflon myr Oppi bygget gård Sabrammyran myr
Lien by /Se Rödmossaflon myr Oppi gården gård Sabrammyren myr
Lien by /Se Rödmossaflon myr Oppi hoppes torp Sabrammyren myr
Lien by /Se Rödmossaflon sankmark Oppi hoppes torp Sahlinsslåtten myrslåtter
Lillhannåsen fäbodar Rödmossaflon myr Oppi myran lägenheter Sahlinsstranden strandslåtter
Lisle-Vaaleäng Saknas Rödmyran myr Oppi myran lägenheter Sakriasbäcken bäck
*Ludensgård f.d. gd Rödmyran myr Oppiröningen torp Sakriasbäcken bäck
*Ludensgård »ödisgotz» Rödmyran myr Oppiröningen torp Sakriasdalen dal
Ludenzgård ödesgods /Se Rödmyran myr Oppi Siljemyran gårdar Sakriasdalen dal
Lundsgård Saknas /Se Rödmyran myr /Se Oppi Siljemyran gårdar Sakriasladan lada
Lundsgård gd /Se Rödmyrflon myr Oppi svedjan gård Sakriasladan lada
Man jordområde Rödsandberget berg Oppi svedjen gård Sakriasåkern åker
Mankas gd /Se Rödsanden udde Oppi torpet torp Sakriasåkern åker
Mann ödesböle, numera ägomark Rödtuvmyran myr Oppi visan torp Sakrisbron bro
Marsand bebyggelsenamn /Se Rödtuvselet lugnvatten Oppi visan torp Sakrisbron bro
*Medskogen Saknas Röningen åkrar /Se Opp med Nisses torp Sakrisslåtten myrslåtter
Mettedan torp /Se ?Röningsberget berg /Se Opp med Nisses torp Sakrisslåtten myrslåtter
Midsommarhöjden = Höjden beb. /Se Röningsbäcken bäck Oppsånån gårdar Salinsberget bergparti
Mon gd /Se Röningsbäcken bäck Oppsånån gårdar Salinsdammet fördämning
Mon gd /Se Röningsedet vik Oppsånån = Överböle by Salinshanåsmon skogsmo
Munsåker by Röningsforsen fors Oskar Erikssonsbodarna fäbodställe Salomontorpet åker
Munsåker by Röningsviksudden udde Oskars gård Salomonåkern åker
Munsåker by Rörholmen holme Oskars torp Salomonåkern åker
Munsåker by Rörmyran myr /Se Oscarsborg avs. Salstenen sten
Munsåker by? Rörmyran myr Ottos torp Saltbetladan lada
Munsåker by Rörnäset udde Paléns gård Saltesvik vik
Munsåker by Rörnäset näs /Se Paléns torp Saltesviken vik
Munsåker by Rörsjöbacken berg Palénsstugan fäbodstuga Saltesviken vik
Munsåker by Rörsjöbäcken bäck Palmkvists gård Saltesviken vik
Munsåker by Rörsjöflon myr Palmkvists gård Saltesviken vik
Munsåker by Rörsjöloken tjärn Palmkvistsstugan fäbodstuga Samfältdalen dal
Munsåker by Rörsjön sjö Palmkvisttorpet torp Samfält-Mann inägor
Munsåker by Rörsjön sjö /Se Palmkvisttorpet torp Samslägdan åker
Munsåker by ?Rörsjön sjö /Se Paulus-Olles torp Sandarna strandområde
Munsåker by Rörsjön sjö Pauluses torp Sandarna strandområde
Munsåker by Rörtjärnen tjärn Pelles gård Sandarna strandområde
Munsåker by Salomonsbodarna skogsmark Pelles gård Sandarna strandområde
Munsåker by /Se Salomonsmon skogsmark Pellpersgården gård Sandbacken sandig backe
Munsåker by /Se *Salomonsvejen åker /Se Pensionatet gård Sandbäcken bäck
Munsåker by /Se Salomontorpet åker /Se Pensionatet gård Sandbäcktjärnen utdikad tjärn
Munsåker by /Se Saltesviken vik Pensionatet gård Sanden strandområde
Munsåker by /Se Sandbäcken bäck Perabramstorpet torp Sandgropen sandgrop
Munsåker by /Se Sandkrången sluttning /Se Peranderstorpet ödetorp Sandgrubban slåtter
*Månzåker, se Munsåker Saknas Sandkrången sluttning /Se Peranderstorpet ödetorp Sandhögarna sandhögar
Nordeste gården gd Sandkrången, Stor- o. Lill- sluttningar /Se Peranderstorpet ödetorp Sandhögarna sandhögar
Nordeste gården gd Sandristningen åker /Se Perdaniels lht Sandkrångbacken vägbacke
Nygården gd /Se Sandsviken vik Per Edströmsgården gård Sandkrången sluttning
Näset by Sandsviken vik /Se Pereriks torp Sandkrången sluttning
Näset by? Sandviken + vik /Se Perers gård Sandkrången sluttning
?Näset by Sandviksbäcken bäck /Se Per-Gullikstorpet torp Sandkrången sluttning
Näset by Selsedet terräng /Se Perjohanpellekojan skogskoja Sandkrången sluttning
Näset by *Selstugu Kyrkojord jordområde Perjohanstorpet torp Sandkrången grustag
Näset by *Selstugu kyrkojord, se *Övergårdsjorden kyrkojord Perjohanstorpet ödetorp Sandkrången åker
Näset by Selsviken vik Perjohanstorpet ödetorp Sandkrången åker
?Näset by *Selsådalen Saknas /Se Perjons gård Sandristningen åker
?Näset by Selsådalen Saknas /Se Perjons gård Sandströmsstrännet strandslåtter
Näset by Selsålandet terräng Perjons gård Sandströmsstrännet strandslåtter
Näset by Selsån älvparti /Se Perjons gård Sandsvikbäcken bäck
Näset by Selsån, annat namn för Ammersån Saknas /Se Perjärlunds ödetorp Sandsvikbäcken bäck
Näset by Sikvågen vik /Se Perlars gård Sandsviken vik
Näset by Siljemyra myr /Se Perlars gård Sandsviken vik
Näset by Siljemyran ägomark Perlars torp Sandsviken slåtter
Näset by Siljemyra myr (ej gårdar) /Se Perlars torp Sandsviken vik
Näset by Siljemyrberget berg Perlarsstugan fäbodstuga Sandåkern åker
Näset by Siljemyrberget berg /Se Permans gård Sandåkern åker
Näset by /Se Sillberget berg /Se Permans gård Saraleren slåtter
Näset by /Se Simonbäcken bäck Pernils gård Saraleren slåtter
Näset by /Se Simpelbäcken bäck Perolovs gård Sehakten urgrävning
Näsfäbodarna fäbodar /Se Singsån å /Se Per-Olovtorpet torp Schakten urgrävning
Næversjöå Saknas Singsån biå Perols gård Selandersstranden strandslåtter
Næverstad Saknas Singsån å Perols gård Selmatallen tall
»ordz gard» = Torsgård by Singsån å /Se Perols gård Selmatallen tall
»Postgardh» = Pålgård by Singsån å Perols gård Selsbodvägen stig
Prästbordet khbost Singsån å Perols gård Selsedet område
Prästbordet khbost. /Se Singsån å Perols gård Selsedet bakvatten
Pålgård by? Singsån å Perolsstugan fäbodstuga Selsedet väg- och terrängsträcka
Pålgård by Singsån å Perolsstugan fäbodstuga Selsedet väg- och terrängsträcka
Pålgård by Siåsen ås Perolsstugan fäbodstuga Selsflon flo
Pålgård by Siåshålen sankmark Perolstorpet ödetorp Sels stuva kyrkojord åker
Pålgård by Sjunkmyran myr Perssons gård Sels stuva kyrkojord åker
Pålgård by Sjöberget berg Perssons gård Sels stuva kyrkojord åker
Pålgård by Sjöberget berg Perssons lht Sels stuva kyrkojord åker
Pålgård by Sjödinsåkern åker /Se Perssons torp Selsvikbäcken bäck
Pålgård by Sjöhöjden berg Perssons torp Selsviken vik
Pålgård by Sjömyran myr Perssons gård Selsviken vik
Pålgård by Sjömyran myr Perssons gård Selsviken vik
Pålgård by Skalet skogsmark Perstorpet ödetorp Selsviken vik
Pålgård by Skalligberget, se Skallotberget berg Petruses torp Selsån å
Pålgård by Skallotberget berg /Se Petruskojan skogskoja Selsån älvparti
Pålgård by Skalsberget berg Petruskojan skogskoja Selsån älvparti
Pålgård by Skalsbodarna terräng Petrussons gård Sergeantdrolet sumphål
Pålgård by Skalsbäcken bäck Peltas gård Sergeantdrolet myrslåtter
Pålgård by Skalsmyran myr Pettas gård Sergeantdrolet myrslåtter
Pålgård by Skalstjärnen tjärn Petterols gård Sigridhålet myrslåtter
Pålgård by Skalstjärnen tjärn Petterols gård Sigridhålet myrslåtter
Pålgård gård Skalstjärnen sjö Petters gård Sikhällan klippudde
Pålgård by Skalstjärnen tjärn Petterssons gård Siljemyran odlat och bebyggt område
Pålgård by /Se Skarflon myr Petterssons torp Siljemyran odlat och bebyggt område
Pålgård by /Se Skarflon myr Pettersons torp Siljemyrberget berg
Pålgård by /Se Skarpmyran myr Petterssonsbodarna fäbodar Siljemyrberget berg
Pålgård by /Se Skattlandforsen fors Petterssonsbodarna fäbodar Siljemyrberget berg
Pålgård by /Se Skeidaforse plats /Se Petterssonsgården gård Sillberget berg
Pålgård gd /Se Skettmyran myr Petterssonsgården gård Sillberget berg
Pålgård by /Se Skettmyrbäcken bäck Pierres torp Silverbacken backsluttning
Pålgård by /Se Skiftestjärnbäcken bäck Piken torp Silverbacken backsluttning
Pålgård by /Se Skiftestjärnen tjärn Piken torp Silverbackhällan sten
Pålgård by /Se Skiftestjärnknösarna höjd Platsen bebyggelse Silverbackhällan sten
Raffwndadal Saknas /Se Skogsdrolet myr Posten gård Simonbäcken bäck
Ragunda by Skojarbrännan terräng Posten postkontor Simonbäcken slåtter
Ragunda by Skojarbäcken bäck Postkontoret postkontor Simonsberget berg
Ragunda kyrkby Skolnäset vik Prästbordet by Simpelbäcken bäck
Ragunda skog Saknas Skrattabborrtjärnarna tjärnar Prästbordet by Simpelbäcken bäck
Ragunda by /Se Skrymtgrubban terräng Prästgården kyrkoherdeboställe Simpelbäcken slåtter
Ramsjö Saknas Skyltbäcken bäck Präststugan fäbodstuga Singsåbron bro
*Ravundasyl Saknas /Se Skyltbäcken bäck På backen gård Singsåmynnet åmynning
Rävanäset by /Se Skyltbäcken bäck På backen torp Singsån å
Rävanäset by /Se Skyttbackhöjden höjd På hällan torp Singsån å
*Sankt Peders gille förr gille Skållet åkrar /Se På hällan torp Siselhålen myr
Sanvij Saknas /Se Skållotberget berg /Se På hällan torp Siselhålen myr
Selet el. Selsålandet Saknas /Se Skållåkern åker /Se På landen by Siåsberget berg
Selsådalen by /Se Skåpflon myr På landen by Siåsbäcken bäck
Selsålandet by /Se Skåpholmen skogsholme? På landen by Siåsbäcken bäck
Selsålandet by /Se Skäftesmyran myr /Se På landen by Siåsbäcken bäck
Selsålandet by /Se Skäftesrån vik /Se På landen by Siåsen skogås
*Sielstuffuen Saknas Skäftessta + f.d. strand /Se På leket lht Siåsen berg
*Själagillet förr gille Skäftestaängesvältan, Skiftestaängesvältan timmervälta /Se På Ragunda bebyggelse Siåsmyran myr
Skiftishöi Saknas Skäftestaängesören uppgrundning /Se På Ragunda bebyggelse Siåsmyren myr
Skogen by Skäftestaänget tidigare slåtter /Se På sanden lägenheter Sjettbacken vägbacke
Skogen by? Skäftesmyran myr På stationen bebyggelse Sjettbacken vägbacke
?Skogen by Skäftesviken vik På stationen bebyggelse Sjettbacken vägbacke
Skogen by Slaghökviken vik På torget gård Sjettmyran myr
Skogen gdr Slankmyran myr På torget gård Sjettmyran myr
Skogen gdr Slankmyran myr Pålgrens ödetorp Sjettmyran ägor
Skogen gdr Slupparna sankmark Pålgård by Sjettmyran ägor
Skogen by Slåttarna ängsmark Pålgård by Sjettmyrvägen väg
Skogen by Slåtten myr Pålgård by Sjunkmyran myr
Skogen by Slåttjärnbäcken bäck Pålgård by Sjunkmyran myr
Skogen by Slåttjärnen tjärn Pålgård by Sjunkmyran myr
Skogen by Slåttmyrberget berg Pålgård by Sjunkmyran myr
Skogen by Släppstället timmervälta /Se Pålgård by Sjålden beteshage
Skogen by Släppstället timmervälta /Se Pålgård by Sjålden beteshage
Skogen by /Se Släppstället timmervälta /Se Pålgårdsstugan fäbodstuga Sjålden beteshage
Skogen by /Se Släthällorna höjd Pål-Jons torp Sjålen bäckdal
Skogen by /Se Slättåsen ås På moarna gård Sjålen bäckdal
Skogen by /Se Smedjebacken äng /Se På mon gård Sjöberget berg
Skogen by /Se Smedjedalen slåtter /Se På mon gård Sjöberget berg
Skogsfäbodarna fäbodar /Se Smedjeåkern åkrar /Se På mon gård Sjöberget bergparti
Svartmon gård /Se Småfloarna sankmark Pålletorpet torp Sjöbodvägen stig
Sällmans gd /Se Småmyrorna myrar Ragunda station bebyggelse Sjöbäcken bäck
Torsgård by Småmyrorna myr Ragunda Station järnvägsstation Sjödinsåkern åker
Torsgård by Småmyrorna myrar Ragunda Station järnvägsstation Sjögåsen skogklädd kulle
Torsgård by Småmyrorna myrar Ramens torp Sjögåsen skogklädd kulle
Torsgård by Småmyrorna sankmark Rappkojan skogskoja Sjöhöjden bergparti
Torsgård by Småmyrorna myr Rapptorpet torp Sjöhöjden höjdsträckning
Torsgård by Småmyrorna myrar Rapptorpet torp Sjöhöjdfärningen gångstig
Torsgård by Småmyrorna myr /Se Rasan bebyggelse Sjöhöjdfärningen gångstig
Torsgård by Smååkrarna åkrar /Se Rasan gårdar Sjöladan lada
?Torsgård by Snarabborrloken tjärn Rasan gårdar Sjöladan lada
Torsgård by /Se Snedmyran myr Raskolles torp Sjöladan lada
Torsgård by /Se Snurrhålet vattensamling Raskolles torp Sjöladan lada
Torsgård by /Se Snållen kulle Rasktorpet torp Sjöladan lada
Torsgård by Snållhålet sankmark Remgården gård Sjöladan lada
Torsgård by /Se Snödberget berg Remgården gård Sjömyren myr
Torsgård by /Se Snödberget berg /Se Remmen gård Sjömyran myr
Torsgård gd /Se Soldatåkern åker /Se Remmen gård Sjömyran myr
Torsgård by /Se Soldatåkrarna åker /Se Renstedts lht Sjömyran myr
Torsgård gd /Se Sotbodarna terräng Ringsjöbodarna fäbodar Sjömyren myr
Torsgård by /Se Sotbodberget berg Ringsjöbodarna fäbodar Sjön sjö
Torstens gård Soteberget berg Ringsjöbodarna fäbodar Sjön sjö
Trefoten beb. /Se Sotebubäcken bäck Ringsjötrakten avs. Sjöåkern åker
Tures gd /Se Språtaberget berg Riséns torp Skabergsbäcken bäck
*Tångår Saknas Språtaberget berg Risénstorpet ödetorp Skabergsbäcken bäck
Utan bergen beb. /Se Språtabergsmyran myr Risåsbodarna fäbodar Skabergsåkern åker
Uti Hälan beb. /Se Sta f.d. strand /Se Risåsbodarna fäbodar Skabergsåkern åker
Uxnaböl gd Stadsberget berg /Se Roberts gård Skaftåkern åker
Vikbäcken beb. /Se Stadsberget berg /Se Romulustorpet ödetorp Skagerack dal
*Viken, se Döviken Saknas Stadsberget berg Rosens gård Skalberget berg
Vågen bebyggelse /Se Stadsberget berg Rumberget torp Skalberget berg
Vågen beb. /Se Stadsberget berg /Se Rumberget torp Skalet dalgång
Vågen by /Se Stadsberget berg /Se Rumbergs torp Skalet dalgång
*Wästaneedt Saknas Stadsbodarna terräng Rumbergs torp Skalet dalgång
*Väster-Ammer ödesböle(?) Stahusbrännan skogsmark Rån torp Skalet dalgång
Västerammer äga Stahusbrännan skogsområde /Se Råvanäset bebyggelse Skalladan lada
Västerammer ödesböle, nu åkermark Stahusflon sankmark Rävanäset gårdar Skalligberget, se Skallotberget berg
Västerammer »ödisgotz», nu åkermark Stahusflon flo /Se Rävanäset gårdar Skallotberget berg
*Västerdöviken »ödisgotz» Stahusmyran myr Rävanäset gårdar Skallotberget berg
*Västerdöviken ödesböle /Se Stahusselet lugnvatten /Se Rävanäset gårdar Skallotberget berg
Västergården gd Stakabäcken bäck Rävanäset gdar Skallotberget berg
*Västernäset »ödisgotz» Stakakällmyran myr Rävfarmen lht Skallotberget berg
*Åker »ödisgotz» Stamptorpet skogsmark Rävfarmen lht Skallotberget berg
Ånästullen gd /Se Stamsvedjan myr Röningen gård Skallåkern åker
Österdöviken by /Se Stamtjärnen tjärn Rönnviksbodarna fäbodar Skalsbacken vägbacke
*Österhammarsgård »ödisgotz» Starrhålen myr Rönnviksbodarna fäbodar Skalsbacken vägbacke
Östisvedjen gd /Se Starrhålet myr Röstlunds torp Skalsberget berg
Överammer by /Se Starrmyran myr Rötuvhusen kojor och stallar Skalsbodvallen gammal fäbodvall
Överammer by /Se Starrmyran myr /Se Rötuvhusen kojor och stallar Skalsbäcken bäck
Överammer by /Se Starrmyrbäcken bäck /Se Sahlins gård Skalsbäcken bäck
Överhammar gd? /Se Starrmyrbäcken slåtter /Se Sahlins lht Skalsmyran myr
  Starrmyrdrolet slåtter /Se Salins gård Skalsmyren myr
  Starrmyråsen ås Salins gård Skalsrådalen dal
  Starrmyråsen betesmark /Se Sahlins gård Skalsrån skogsområde
  Stavdalsberget berg Sahlins gård Skalsrån skogsområde
  Stekepannbrännan skogsmark Sahlins gård Skalsrån skogsområde
  Stenbäckberget berg Sahlins gård Skalstjärnen tjärn
  Stenbäcken bäck Sahlinsstugan fäbodstuga Skalstjärnen tjärn
  Stenbäcken bäck Salinsstugan fäbodstuga Skalstjärnen tjärn
  Stendammet fördämning Sahlinsstugan fäbodstuga Skalstjärnen tjärn
  Stendammet, Övre dammbyggnad Sakarias torp Skalstjärnen tjärn
  Stenkojbäcken bäck Sakarias torp Skalstjärnen tjärn
  Stenloppberget berg Sakrises torp Skalstjärnen tjärn
  Stenloppberget berg Sakrises torp Skalstjärnsberget berg
  Stenloppsberget Saknas /Se Sakrises gård Skalsvägen väg
  Stenåkern åker /Se Sakrises gård Skaltjärn se skalstjärnen Saknas
  Stenåkern, Nedre åker /Se Sakristorpet torp Skamåkern åker
  Stenåkern, Övre åker /Se Sakristorpet torp Skamåkern åker
  Steresfloholmen skogsmark Salinstorpet torp Skamåkern åker
  Steresflon sankmark Salmansbodarna fäbodar Skarpmyran myr
  Steresholmen skogsholme Salomon-, se Sällman- Saknas Skarpmyran myr
  Stockberget berg Salomonbodarna fäbod Skarpmyran myr
  Stockbäcken bäck Salomonbodarna fäbod Skarpmyran myr
  Stockbäcktjärnen tjärn Salomonssons gårdar Skarpmyren myr
  Stockselet udde Salomonssonsbodarna fäb. Skarpmyrhalsen smalt parti av Skarpmyran
  Storbackberget berg Saltesvik plats Skarpåsen åker
  Storbacken höjd Saltesvik gård Skarpåsen åker
  Storbacken höjd Sanatoriet torp Skattlandforsbryggan timmerbrygga
  Storbacken höjd Sandbergs lht Skattlandsforsen fors
  Storbergebäcken bäck Sandbergstorpet torp Skattlandforsen fors
  Storberget berg Sanden fäb. Skattlandforsen fors
  Storberget berg Sanden bebyggelse Skattlandforsvältan timmervälta
  Storberget berg Sanden bebyggelse Skidammet fördämning
  Storbergetjärnen tjärn Sandströms gård Skidammet fördämning
  Storbäcken bäck Sandströms torp Skidammet fördämning
  Storbäcken bäck Sandströms gård Skiftestjärnbrännan skogsområde
  Stor-Bärdalsberget berg Sandströmskojan skogskoja Skiftestjärnbrännan skogsområde
  Stor-Bölesmyrbäcken bäck Sandströmstorpet torp Skiftestjärnbäcken bäck
  Stordalen dal Sandvik lht Skiftestjärnbäcken bäck
  Stordalen dal Sandvik torp Skiftestjärnbäcken myrslåtter
  Stordalsberget berg Sandvik torp Skiftestjärndalen dalgång
  Stordalsmyran myr Sarastugan lht Skiftestjärnen tjärn
  Stordalstjärnen tjärn Sebedeustorpet torp Skiftestjärnen tjärn
  Storedesvältan timmervälta /Se Selanders gård Skiftestjärnen tjärn
  Storedet vik Selanders gård Skiftestjärnknularna berg
  Storedet lugnvatten Selandersstugan fäbodstuga Skiftestjärnknularna berg
  Storedet vik Selbergstorpet torp Skiftestjärnknösarna berg
  Storedet ed /Se Selbo avs. Skiftestjärnknösarna berg
  Storedet vik /Se Seldals gård Skoglinsåkern åker
  Storedevältan timmervälta Selsvikbodarna byn Skogsdrolet myr
  store fossen, se: ?Döda fallet f.d. vattenfall Selsviken by Skogseländet spång över myr
  »Storfallet fall Selsviken bebyggelse Skogslägdan gräsbevuxen åkerteg
  »Storfallet förr fall Selsviken gårdar Skogslägdan gräsbevuxen åkerteg
  Storfallet fall Selsviksbodarna fäbodar Skojarbrännan skogsområde
  *Storfallet fors Selsåbacken avsöndring Skojarbrännan skogsområde
  Storfallet fall /Se Selsålandet by Skojarbäcken bäck
  Storfloberget berg Selsålandet by Skolbacken vägbacke
  Storflobäcken bäck Selsålandet by Skolbacken vägbacke
  Storflohalsen berg Selsålandet by Skollägdan åker
  Storflohalsen del av myr Selsålandet by Skollägdorna åkertegar
  Storfloholmen skogsmark Selsålandet lhtt Skollägdorna åkertegar
  Storfloknösen höjd Selsålandet lht Skollärarladan lada
  Storflokälen skogtrakt /Se Sidenhuset torp Skollärarladan lada
  Storflokälen berg Sidospåret, se 19 Näset Saknas Skolnäset näs
  Storflomyran myr Sidospåret avs. Skolremmen brant sluttning
  Storflomyran myr Siljemyra gårdar Skolvägaskälet vägskäl
  Storflon myr Siljemyrgårdarna gårdar Skolåkern åker
  Storflon myr Siljemyrgårdarna gårdar Skorvhällan stenhäll
  Storflon myr Simgöranstorpet torp Skorvhällan stenhäll
  Storflon sankmark Simgöranstorpet torp Skorvhällan stenhäll
  Storflon myr Simolletorpet ödetorp Skorvhällan stenhäll
  Storflon myr Simons gård Skorvtegen åker
  Storflon myr Simonstorpet ödetorp Skorvtegen åker
  Storflon myr Simtorpet ödetorp Skrabbfoderladan lada
  Storflon myr Simtorpet ödetorp Skrattabborrtjärnen tjärn
  Storflon myr Singsing lht Skrattabborrtjärnen tjärn
  Storflon sank mark Singsing lht Skravelrå myr
  Storflotjärnen tjärn Singsåbacken avs. Skravelrån myr
  Storforsen fors Singsån bebyggelse Skravelrån myr
  Storforsen (Ragundaforsen) fors Singsån bebyggelse Skrefädalen dal
  Storforsen, se Ragundaforsen fors Singsåtorpen bebyggelse Skrefädalen dal
  Stor Forssen, se Döda fallet Saknas Själlstugan försvunnen byggnad Skrefädalen dal
  Storforsen, se Gedungsen Saknas Själlstugan försvunnen byggnad Skrevan bergsskreva
  Storforsen förr fors /Se Själlstugan försvunnen byggnad Skroppbärbacken åker
  Storforsen f.d. vattenfall /Se Sjöbodarna fäbodar Skroppbärbacken åker
  Storforsen f.d. vattenfall Sjöbodarna fäbodar Skroppbärbacken åker
  Storforsen = Ravundar fors Saknas /Se Sjödins lht Skrymtgrubban grop
  Storforsen förr fors /Se Sjödinsstugan fäbodstuga Skrymtgrubban grop
  Stor-Gravaberget berg Sjölunds gård Skrymtgrubban grop
  Storgärdan beteshage /Se Sjöstedts gård Skråvahässan slåtter
  Stor-Harrsjöflon myr Sjöströms gård Skråvahässan slåtter
  Stor-Gulldalen dal Sjöströms gård Skräddarhålet tjärn
  Stor-Harrsjöflon myr Sjöströmstorpet ödetorp Skräddarhålet tjärn
  Storholmen holme Sjöströmstorpet ödetorp Skräddarloken tjärn
  Storholmen betesmark /Se Skabergs ödetorp Skräddarloken tjärn
  Storhästhagaåkern åker /Se Skalbergstorpet försvunnet torp Skräddarlåmyran myr
  Storklinsen berg Skalsbodarna fäbodar Skräddarlåmyran myr
  Storknösen höjd Skalsbodarna fäbodar Skumedet vik
  Storkälen myr Skalsbodarna fäbodar Skumedet vik
  Storkälen höjd /Se Skalstjärnbodarna fäbodar Skyltbäcken bäck
  Storkälen skogtrakt /Se Skarpmyrkojan skogskoja Skyltbäcken bäck
  Storkälen skogtrakt /Se Skiftestjärnkojan skogskoja Skyltbäcken bäck
  Storkälen skogtrakt /Se Skogen by Skyltbäcken bäck
  Storkälen höjd Skogen by Skyltbäcken bäck
  Stor-Laduflon sankmark Skogen by Skyltbäcken bäck
  Stormoberget berg Skogen by Skyltbäckråhalsen myrparti
  Stormon skogsskiften /Se Skoghem avs. Skyltbäckråhalsen myrparti
  Stormusen myr Skoghult avs. Skyltbäckrån odlad mark
  Stormyran myr Skoglins gård Skyltbäckrån odlad mark
  Stormyran myr Skoglins gård Skyltbäcksrån skogstrakt
  Stormyran myr Skoglinsstugan fäbodstuga Skyltbäckstranden strandslåtter
  Stormyran myr Skoglunds gårdar Skyltbäckstränderna slåttermark
  Stormyran slåtter /Se Skoglundsgården gård Skyttbackflon flo
  Stormyrberget berg Skoglundsstugan fäbodstuga Skyttbackflon myr
  Stormyrbodarna fäbodar Skogmans gård Skyttbackflon myr
  Stormyrbäcken bäck Skogmans gård Skyttbackhöjden berg
  Stormyrbäcken bäck Skogmansstugan fäbodstuga Skyttbackhöjden berg
  Stormyrbäcken bäck Skogsbodarna fäbodar Skyttbackhöjden berg
  Stormyrbäcken bäck Skogsbodarna fäbodar Skyttbacktjärnarna tjärnar
  Stormyrbäcken bäck /Se Skogskällan gärd Skyttbacktjärnarna tjärnar
  Stormyrbäcken slåttland /Se Skogskällan gård Skyttbacktjärnarna tjärnar
  Stormyren myr Skogslund avs. Skyttbäcken bäck
  Stormyrorna myrar Skogslund avs. Skållern åker
  Stormyrtjärnen tjärn Skogstorp avs. Skållern åker
  Stormyrtjärnen tjärn Skogstorpet torp Skållern åker
  Storremmen berg Skogstorpet torp Skållern åker
  Storrisberget berg Skogvalla gård Skållern åker
  Storrisberget berg Skogvalla gård Skållern åker
  Storristningen åker /Se Skolan folkskola Skållet åker
  Stor-Siåsmyran myr Skolgården avsöndring Skållet åker
  Storslåtten åker /Se Skolhemmanet Saknas Skållet åker
  Stor-Stekepannan sankmark Skolhustomten avsöndring Skållet åker
  Storstenbäcken bäck Skrucktorpet torp Skåpet skogsområde
  Storsvedjan ägomark Skrucktorpet torp Skåpflon myr
  Storsvedjan tidigare skogbevuxet område /Se Skruverikkåken lht Skäftesmyran myr
  Storsvedjeberget berg Skräddarens torp Skäftesmyren myr
  Storsvedjeberget berg Skräddarens torp Skäftesråa vik
  Storsvedjekälen skogtrakt /Se Skyltbäcken avs. Skäftesråa vik
  Stortjärnen tjärn Skyltbäckrån torp Skäftesråa vik
  Stortjärnen tjärn Skyltbäckrån torp Skäftesråviken vik
  Storvikflon myr Sköldtorpet ödetorp Skäftesråviken vik
  Stor-Villflon myr Skönvikskojan skogskoja Skäftesstaängesvälten vältplats för timmer
  Storvin skogsmark /Se Skönvikskojan skogskoja Skäftesstaängesvälten vältplats för timmer
  Storvågen dal /Se Skönänget torp Skäftesstaängesvälten vältplats för timmer
  Storvågen åker /Se Skönänget torp Skäftesstaängesören strandområde
  Storvårv terräng Slakteriet lht Skäftesstaängesören strandområde
  Storvältan myr Slink-kåken bs Skäftesviken vik
  Storåkern åkrar /Se Smedjebacken gård Skäftesviken vik
  Storån myr Smedjekammaren lht Slaghökbäcken bäck
  Storön ö Smedjekammaren lht Slaghökbäcken bäck
  Storön ö Smedstorpet torp Slaghöknäset udde
  Strandbäcken bäck Småbodarna torp Slaghöknäset udde
  Strandbäcken betesmark /Se Småkvarnarna nu försvunna kvarnar Slaghökviken vik
  Stranden beteshagar /Se Småkvarnarna nu försvunna kvarnar Slaghökviken vik
  Stranden åker /Se Småland avs. Slaktargatan väg
  Strånäsberget berg Småskolan gård Slaktargatan väg
  Strånäset Saknas Smällbacken torp Slanka myr
  Strånäset omr. /Se Smällbacken torp Slanka myr
  Strånäsviken f.d. vik /Se Snålänget gård Slankmyrbäcken bäck
  Strömsholmen holme Snålänget gård Slankmyrbäcken bäck
  Strömsmyran myr Snåänget gård Slankmyren myr
  Strömsmyrbäcken bäck Snåänget gård Slankmyren myr
  Strömsmyrbäcken bäck Sockenstugan församlingshus Slink-knulen berghäll
  Stuphon terräng Sockerfatet avsöndring Slipreven åker
  Stugutjärnen tjärn Sockerfatet avsöndring Slipreven åker
  Ståmne åker o. äng /Se Solbacken avs. Slipskjulet lada
  *Ståmnebacken skogsmark /Se Solberga avsöndring Slipstensreven åker
  *Ståmnedalen äng /Se Sotbodarna fäbodar Slipstensreven åker
  Ståmnekullen berg Sotbodarna fäbodar Slupparna slåttermyr
  Ståmnekullen betesmark /Se Sotbodarna öde fäbodställe Slupporna myr
  Stögeåkern åkrar /Se Sotbodarna öde fäbodställe Slupporna myr
  Sumpen åker /Se Sotfäbodarna fäbodar Slåtterbäcken bäck
  Sunddrolet myr Sotsvedjan gård Slåttmyran myr
  Sunddrolet sankmark Sotsvedjan gård Slåttmyren myr
  Sunden myr Spelmanjonkes torp Slåttmyrberget berg
  Sundmyrorna myrar Spelmanjonkes torp Slåttjärn tjärn
  Sundsknulen berg Spinnboden lht Slåttjärnbäcken bäck
  Sundsvallsmyran myr Spinneriet gammal tomt Slåttjärnbäcken bäck
  Susmyran myr Språtaberget fäbodar Slåtttjärnen tjärn
  Susmyrberget berg Språtabergsbodarna fäbodar Slåttjärnen tjärn
  Susmyrbäcken bäck Stadsbodarna fäb. Slåttjärnen tjärn
  Svallberget berg Stadsbodarna fäbodar Slåttjärnen tjärn
  Svalstjärnen tjärn Stadsbodarna fäbodar Slåttrån slåttermyr
  Svanaflon allm. /Se Stadsbodarna fäbodar Slåttsvedjan åker
  Svan(a)myran allm. /Se Stamptorpet torp Slåttsvedjan åker
  Svanatjärnberget berg Stamptorpet torp Slädboden lada
  Svanatjärnbäcken bäck Stamptorpet avs. Slädboden lada
  Svanatjärnen tjärn Stamptorpet avs. Slädboden lada
  Svanatjärnen tjärn Stamptorpet avs. Släppstället parti av sjö
  Svanatjärnflon myr Stamptorpet avs. Släppstället parti av Ammersån
  Svanatjärnflon myr Stangnells gård Släppstället älvutlopp
  Svanatjärnflon myr Stangnellsstugan fäbodstuga Släppstället älvutlopp
  Svartabbortjärnbäcken bäck Stangnellsstugan fäbodstuga Släthällan bergvägg
  Svartabbortjärnen tjärn Stationen järnvägsstation Släthällarna bergparti med berghällar
  Svartabborrtjärnen tjärn Stationsområdet område Slättbrännsvedjan betesmark
  Svartabborrtjärnen tjärn Stationsområdet bebyggelse Slättbrännsvedjan betesmark
  Svartbacken höjd Stationsområdet bebyggelse Slättmyrrån myr
  Svartbäcken bäck Stavsvens gård Slättmyrrån myr
  Svartbäcken bäck Stavsvens gård Slättåsen skogås
  Svartbäcken bäck Stenbäckvarnen kvarn Slätåsen skogsås
  Svartdalen dal Stenbäcksågen såg Slättåsen berg
  Svartkullmyran myr Stenbäcksågen såg Smedjebacken åker
  Svartedet ed /Se Stenes lht Smedjebacken åker
  Svarthålet grotta /Se Stenes lht Smedjebacken åker
  Svartkälberget berg Stenhammaren torp Smedjebacken åker
  Svartkälberget berg /Se Stenhammaren torp Smedjebacken åker
  Svartkälen berg Stensjölandskvarnen kvarn Smedjebackgrinden grind
  Svartkälen skogtrakt /Se Stenströms torp Smedjedalen dal
  Svartmon terräng Stenströms torp Smedjegatan fägata
  Svartrån myr Stigstorp villa Smedjeladan lada
  Svarttjärnberget berg Stigstorp villa Smedjeladan lada
  Svarttjärnen tjärn Stockbergebodarna fäbodar Smedjeladan lada
  Svarttjärnen tjärn Stockbergebodarna fäbodar Smedjeladan lada
  Svartviken vik Stockselskojan skogskoja Smedjelägdan åker
  Svartviken vik Stolttorpet ödetorp Smedjeudden udde
  Svartviken vik /Se Storbacken torp Smedjeudden udde
  Svartviktjärnen tjärn Storberget torp Smedjeåkern åker
  Svartänget skogsområde Stor-Britastugan försvunnen stuga Smedjeåkern åker
  Svedjan ägomark Stor-Britastugan försvunnen stuga Smedjeåkern åker
  Svedjan ägomark Storbäckojan skogskoja Smedjeåkern åker
  *Svedjebäckdalen äng /Se Storedekojan skogskoja Smedjeåkern åker
  Svejen åkrar /Se Storflon bebyggelse Smedjeåkern åker
  Svejeåkern åkrar /Se Storkalles gård Smedjeåkern åker
  Svållbäckdrolet myrslåtter /Se Storkalles gård Smedjeåkern åker
  Svållbäcken bäck /Se Storkojan skogskoja Smedjeåkern åker
  Svältarhöjden höjd Stormpelletorpet torp Smedjeåkern åker
  Svältarhöjden höjd Stormyrbodarna fäbodar Smedjeåkern åker
  Svältarmyran myr Stormyrbodarna fäbodar Smedjeåkersladan lada
  Sågbäcken bäck Stormyran fäbodar Småbölesarna trädstubbar
  Sågbäcken bäck Storskolan skola Småbölesarna trädstubbar
  Sågfallet fall /Se Storsvedjan lht Småfloarna myrlänt skogsområde
  Säcken sankmark Storsvedjan torp Småfloarna myrar
  Sällmanåkern åker /Se Storsvedjan t. Småfäfoderladan lada
  Sättmyran myr Storsvedjan torp Småfäfoderladan lada
  Sättmyrberget berg Storsvedjan? bebyggelse? Småhålen myrslåtter
  *Sättsjön sjö Stortjälbodarna fäbodar Småhålen myrslåtter
  Söatörarna uppgrundningar Stortjälbodarna fäbodar Småkvarnbäcken bäckparti
  Sör-Lillån å Stortjälkojan skogskoja Småladorna lador
  Sör-Slåttmyrberget berg Stortorget gård Småmyrarna myrar(?)
  Sör-Språtaberget berg Stortorget gård »Småmyrarna betesmark
  Sönna bäcken åker /Se Stralstorpet t. Småmyrarna myrar
  Sönna bäcken åker /Se Stralstorpet torp Småmyrarna myr
  Sönna kanalen ö /Se Strand avs. Småmyrarna myrlänt skogsområde
  Sönna Lillån ö /Se Stranden bebyggelse Småmyrarna myrar
  Sönnerflon myr Stranden gårdar Småmyrarna myrtrakt
  Sönnermyran myr Stranden bebyggelse Småmyrarna myrsträckning
  Sönnermyran myr /Se Stranden bebyggelse Småmyrarna myrsträckning
  Sönnervågsänget åker /Se Stranden bebyggelse Småmyrarna samling av små myrar
  Sönneråkern åker /Se Strandtorp avs. Småmyrorna myrar
  Sör-Billtjärnen tjärn Strandänget avs. Småmyrorna myrar
  Sördrolet äng /Se Strömbergstorpet torp Småmyrorna myrmark
  Sörgärdan åker /Se Strömbergstorpet torp Småmyrdalen dal
  Sörklippen berg Strömkvists gård Småsjöarna tjärnar
  Tallflobäcken bäck Ströms lht Småslåttrarna ängsmark
  Tallflon sank mark Strömstorpet torp Småvallarna skogsområde
  Tappen berg Stugholms gård Småvallarna skogsområde
  Tallåsen ås Styrtorpet ödetorp Smååkrarna åkerjord
  Tarsiön, se Tärsjön sjö Stålbergs gård Smååsarna kulligt bergparti
  Taskflon myr Stålbergs gård Smällbacken backsluttning
  Tavlan vägkorsning /Se Stålbergshusen stuga Smörbrunnet slåtter
  Telemarkberget berg /Se Stålbergskojan skogskoja Smörbrunnet slåtter
  Telemarkbrännan betesmark /Se Stålbergskojan skogskoja Smällbacken backsluttning
  Telemarkmyran myr Stålbergsstugan fäbodstuga Snarabborloken tjärn
  Telemarkmyran myr /Se Stålbergsstugan fäbodstuga Snarabborrloken tjärn
  ?Telemarksberget berg Stålbergsstugan stuga Snarabborrloken tjärn
  Telemarksberget berg Stålbergsstugan stuga Snedbacken backsluttning
  Terssiön, se Tärsjön sjö Ståmne torp Snedbackodlingen åker
  Telemarkberget berg Ståmne torp Snedremmen brant sluttning
  Telemarktjärnen tjärn Ståmne torp Snedremmen sluttning
  Telemarktjärnen tjärn /Se Stängholms torp Snedremvältan timmervälta
  Telemarktjärn tjärn /Se Stängholms torp Snedremvältan timmervälta
  Telemarkstjärn tjärn /Se Sundbergs torp Snedören uppgrundning i Ammersån
  Tilda-torpet f.d. torp? Sundbergs lht Snesladan lada
  + Tiorsioar holm, gränsmärke /Se Sundelinstorpet torp Snesladan lada
  Tjockmjölkhöjden höjd Sundelinstorpet torp Snurrhålet fors
  Tjuvholmen udde Sundins gård Snurrhålet fors
  Tjuvholmen udde Sundins torp Snusdosan lada
  Tjuvholmen holme Sundins gård Snuvberget berg
  Tjuvholmen udde Sundins torp Snuvberget berg
  Tjuvholmen kulle /Se Sundins torp Snuvberget berg
  Tjuvholmnacken udde o. strömdrag /Se Sundins torp Snuvberget berg
  Tjuvkilen kilformigt skogsområde /Se Sundins torp Snållen jordkulle
  Tjäderbrännan skogsmark Sundinskojan skogskoja Snållen skogklädd kulle
  Tjäderflon myr Sundsgården gård Snållen skogklädd kulle
  Tjäderflon myr Sundsgården gård Snållen kulle
  Tjäreberget berg Sundskojan timmerkoja Snållhålet myr
  Tjäreberget berg Sundskojan skogskoja Snållhålet myr
  Tjärebergsbodarna ängsmark Sundströms torp Snålängesladan lada
  Tjärebergsmyran myr Svanamyrkasernen skogskoja Snålängesladan lada
  Tjäreåsen ås Svanbergs torp Snålängesoset vik
  Tjärnabäcktjärnen tjärn (del av Köttsjön) Svanbergs torp Snålänget åker
  Tjärnberget berg Svanbergs torp Snålänget åker
  Tjärnbodberget berg Svanbergs gård Snålänget åker
  Tjärnbäckarna sankmark Svanbergs gård Snålänget bebyggd plats
  Tjärnbäckviken vik Svanbergs gård Snålänget bebyggd plats
  Tjärnflobäcken bäck Svanes gårdar Snåänget bebyggd plats
  Tjärnflon sankmark Svanes gårdar Snåänget bebyggd plats
  Tjärnmyrtjärnarna tjärnar Svanströmstorpet torp Snåänget bebyggd plats
  Tjärnviken vik Svartdalskojan skogskoja Snåänget bebyggd plats
  Tjärnviken vik Svartmon gård Snödberget berg
  Tjärnviken vik Svartmon gård Snö(d)berget berg
  *Tjärsjön sjö Svartmon gård Snödberget berg
  Tjörebäckmon åker /Se Svartsjö lägenhet Snöplogmyran myr
  Tjöredalen betesmark /Se Svartsjö lägenhet Snöplogmyran myr
  Tokbäcken bäck Svedjebodarna fäbodar Svekerfatet källa
  Tokdalskälen skogtrakt /Se Svedjebodarna fäbodar Svekerfatet källa
  Torget ägomark Svedjedammkojan skogskoja Solbergskolningen kolbotten
  Torholmen holme Svedjekvarnen kvarn Soldatåkern åker
  Tormodetjärn Saknas Svedjekvarnen kvarn Soldatåkrarna åkerjord
  *Torpsvejen åker o. äng /Se Svedjan gård Sommarfåsladan lada
  Torpåkern åker /Se Svedjan gård Sommarfåsladan lada
  Torsgårdbäcken bäck Svedjan gårdar Sommarladugårdsbacken vägbacke
  Torsgårdmyran myr Svedjan gårdar Sommarstuåkern åker
  *Torsgärdslägden lägda Svedjan torp Sommarstuåkern åker
  *Torshuvudet strömdrag? Svedjan torp Sotbodberget berg
  Torsiön, se Tärsjön sjö Svedjan gårdar Sotbodberget berg
  Torsiön, se Tärsjön sjö Svedjen gårdar Sotbodbergsvägen väg
  Torsiön, se Tärsjön sjö Sven i Pelles torp Sotbodbron bro
  Torstenssvedjan tidigare skogbevuxet område /Se Sven i Pelles torp Sotbodbäcken bäck
  Torvströmyran myr Svensbo avsöndring Sotbodbäcken bäck
  Tovåsmyran myr Svensbo avs. Sotboddalen dal
  Traneflobäcken bäck Svensbo avs. Sotbodvägen väg
  Traneflobäcken bäck Svenssons torp Sotröjningen skogstrakt
  Traneflon sankmark Svenssons torp Sotröningen odlat område
  Trappflon sank mark Svensstället torp Sotröningen odlat område
  Tredingsfluret en nu försvunnen tall /Se Svensstället torp Sotröningen skogsområde
  Tredingshålet hål i en sten /Se Sverige torp Sotröningen skogsområde
  Trefoten ägomark Sverige torp Sotsvedjen åker
  Trekanten åkrar /Se Svinlöten avs. Sotsvedjen åker
  Trollberget berg Svinlöten avs. Sotsvedjan förr svedja, nu odlad mark
  Trollhålet sankmark Svärdes torp Sotsvedjen beteshage
  Trollmyran myr Sågen såg Sotsvedjen beteshage
  Trollmyran myr /Se Sågstugan bs. Spakån parti av Ammersån
  Trollmyrberget berg Sågstugan bs. Spelstenen sten
  Trollmyrdalen dal Sågtorpet ödetorp Spelstenen sten
  Tråget höjd Sågtorpet ödetorp Spettmyran myr
  Trångbo terräng Sällman-, se Salomon- Saknas Spettmyran myr
  Trätjordbacken nöjesplats /Se Sällmananderstorpet torp Spinneriberget berg
  Trätojordsbacken backe /Se Sällmans gård Spinneridammet fördämning
  Trättjolbacken kulle /Se Sällmansvens gård Sprakaberget berg
  Trättmyran myr Sällmansvenskojan skogskoja Sprakaberget berg
  Trätmyran myr /Se Sällners torp Språtaberget berg
  Trätmyran myr /Se Söat gård Språtaberget berg
  Trättmyrberget berg Söat gård Språtaberget berg
  Trätudden udde /Se Söat gård Språtaberget berg
  Trätviken dal /Se Söat gård Språtaberget berg
  Turkiet holme /Se Söat torp Språtaberget berg
  Tuvmyran myr Söat torp Språtaberget berg
  Tuvmyrbäcken bäck Söatstugan fäbodstuga Språtaberget berg
  Tuvmyråsen ås Söders gård Språtaberget berg
  Tvaraåkern åker /Se Söderströms torp Språtaberget berg
  Tvärammern krök på ån Ammern /Se Söderströms torp Språtaberget berg
  Tvärtförflon myr Söderströmstorpet ödetorp Språtaberget bergparti
  Tyrolen terräng Sö i stågen gård Språtaberget bergparti
  Tångarna skogsområde Sö i stågen gård Språtabergsbäcken bäck
  *tælli asen = Telemarksberget? berg Sö i stågen gård Språtabergsmyran myr
  Tärsjöbrännan skogsområde Sö i stågen gård Språtabergsmyren myr
  Tärsjön sjö Sö med en Oskar torp Språtabergsmyran myr
  Tärsjön sjö Sö med en Oskar torp Språtabäcken bäck
  Tärsjön sjö Sö med en Oskar torp Språtabäcken bäck
  Tärsjön sjö Sönnerbodarna fäbodar Sprängeskiten åker
  Tärsjön sjö Sönnerbodarna fäbodar Sprängeskiten åker
  Tärsjön sjö Sönnerbodarna fäbodar Spänget stockar lagda som väg över myr
  Tärsjön sjö Söréns torp Spänget stockar lagda som väg över Storflon
  Tärrsjön = Tärssjön sjö /Se Söränget lht Spökbacken vägbacke
  Tärsjön = Tärssjön sjö /Se Söränget avs. Sta odlat område
  Tärssjön sjö /Se Söränget avs. Sta odlat område
  Tärsjön sjö Taléns torp Sta odlat område
  Törebäckmoremmen slåtter /Se Taléns torp Sta odlat område
  Töva terräng Talénsstugan fäbodstuga Stadsberget berg
  Uhlsiön, se Örsjön sjö Tallmon avs. Stadsberget berg
  uhlsiön, se Örsjön sjö Talludden gård Stadsberget berg
  Uselhamnflon sankmark Talludden gård Stadsberget berg
  Uselheten omr. /Se Tallvik avs. Stadsberget berg
  Utpåfållet slåtter /Se Tallåskojorna skogskojor Stadsberget berg
  Vackerbrännan skogsmark Tappen f.d. skogskoja Stadsbergviken vik
  Vackerbrännan skogsomr /Se Tappen f.d. skogskoja Stahusbrännan skogsområde
  Vackerdrolen ängsmark Tegelbacken avs. Stahusbrännan skogsområde
  Vackerhällan stenhäll Tegelbacken avs. Stahusflon flo
  Vackerhöjden höjd Tegelbruket tegelbruk Stahusmyran myr
  Vackerhöjden berg Tellstorpet torp Stahusmyran myr
  Vackermon skogsomr /Se Tidemans gård Stahusmyren myr
  Vackerudden terräng Tillfället t. Stahusselet lugnvatten
  Vall-Britamyran myr Tillfället avs. Stahusselet lugnvatten
  Valströmsvältan timmervälta Tingshuset lht Stakabäcken bäck
  Valvåsberget berg Tivanders gård Stakabäcken bäck
  Valvåsbodarna skogsmark Tjäderbrännskojan skogskoja Stakabäcken bäck
  Valvåsen ås Tjälabodarna igenvuxen fäbodvall Stakakällan källa
  Valvåsmyran myr Tjälabodarna igenvuxen fäbodvall Stakakällan källa
  Varvsberget berg /Se Tjälabodarna igenvuxen fäbodvall Stakakälldalen dalgång
  Vassnäset terrängparti /Se Tjärebergsbodarna fäbodar Stakakällmyran myr
  Vattenberget berg Tjärnbacken gård Stakakällmyran myr
  Vattenberget berg Tjärnbackstugan fäbodstuga Stakakällmyran myr
  Vattenbergssundet myr Tjärnbodarna fäbodar Stakakällmyran myr
  Vattenbergstjärnen tjärn Tjärnbodarna fäbodar Stakakällmyrbäcken bäck
  Vedelberget berg Tjärnbodarna fäbodar Stakakällmyrbäcken bäck
  *Vennesels laxfiske Saknas /Se Tjärnkvisttorpet torp Stakakällmyrdalen dalgång
  *Vennesehls laxfiske Saknas /Se Tjärnvikbodarna fäb. Stallsåkern åker
  Westerdufviken Saknas /Se Tolvmansstugan fäbodstuga Stallsåkern åker
  Vidkärrflon sankmark Torbacken ödetorp Stallsåkern åker
  Viken dal /Se Toréns gård Stallsåkern åker
  Viken dal /Se Torénstorpet gård Stambäcken bäck
  Viklundmyran myr Torénstorpet gård Stambäcken bäck
  Vilhelmflon sankmark Torget t. Stambäcken bäck
  Vilhelmflon myr Torget gård Stambäcken bäck
  Villhålen skogsområde Torget gård Stamdammet fördämning
  Villågan terräng Torpet gård Stamdammet fördämning
  Vilstenmon skogsomr. /Se Torpet gård Stammsvedjan skogsmark
  Vilstenssvedjan skogsmark Torpet gård Stamn slåtter
  Vindberget berg Torpet ödetorp Stamn slåtter
  Vinkelmyran myr Torpet torp Stamn slåtter
  Vitmossaflon sankmark Torpskiftet avs. Stamn strandområde
  Vitmossamyran myr Torsgård by Stamn strandområde
  Vivstavarvsmyran myr Torsgård by Stamn strandområde
  Volmbäcken bäck /Se Torsgård by Stamn strandområde
  Volmen slåtter /Se Torsgård by Stamn strandområde
  Volmviken vik /Se Torsgårdbyggningen öde hus Stamnarna lugnvatten
  *Vågen vik /Se Torsgårdbyggningen öde hus Stamnarna lugnvatten
  Vågen vik /Se Torsgårdsgammalbodarna fäbodar Stamnarna lugnvatten
  Vågen dal /Se Torsgårdsgammelbodarna fäbodar Stamsvedjen myrlänt område
  Vågen dal /Se Torsgårdsgammelbodarna fäbodar Stamsvedjen myrlänt område
  Vågen dal /Se Torsgårdsgammalfäbodarna fäbodar Stamsvedjen myrlänt område
  Vågen dal /Se Torsgårdsgammelstugan fäbodstuga Stampedet vik
  Vågen åker /Se Torsgårdsgammelstugan fäbodstuga Stampägorna samfällighet
  Vågsberget berg Torsgårdsstugan fäbodstuga Stampägorna samfällighet
  Vågsberget berg /Se Torsgårdsstugan fäbodstuga Stamtjärn tjärn
  Vågsmon åker /Se Torstens torp Stamtjärnen tjärn
  Vågsmon åker /Se Torstens torp Starrhålen myrslåtter
  Vågsändbron bro /Se Torstens torp Starrhålen myrslåtter
  Vågsänden + del av vik /Se Trefotbodarna fäbodar Starrhålen myrslåtter
  Vågsändmon åker /Se Trefoten avs Starrhålen myrslåtter
  Vågsändsvedjan skogsmark /Se Trefoten bebyggelse Starhålet myrslåtter
  Vålarna skogsområde Trefoten bebyggelse Starhålet myrslåtter
  Våldalen skogsomr /Se Trångbo lägenheter Starhålrännan timmerränna
  Våldalsberget berg Trångbo lägenheter Starrmyrbäcken bäck
  Våldalsberget berg /Se Träfoten bebyggelse Starrmyrbäcken bäck
  Våldalsberget berg /Se Träfotens fäbodar fäbodar Starrmyrdrolet myrslåtter
  Våle slåtter Träfotens fäbodar fäbodar Starrmyrdrolet myrslåtter
  Våle ängsmark Tullen gård Starrmyren myr
  Våle ägomark Tullen gård Starrmyren myr
  Vår(v)sberget, se Varvsberget berg Tullen gård Starrmyråsen skogshöjd
  Vårvsberget berg Tullen gård Starrmyråsen skogklädd ås
  Vårvsbäcken bäck Tullgrens lht Stationsberget berg
  Vårosbäckslåtten sankmark Tullkvarnen försvunnen gård Stationsberget berg
  Vårosdalen dal Tullkvarnen försvunnen kvarn Stationsgrinden grind
  Våthällan klipphäll /Se Tullkvarnen kvarn Stationsvägen landsväg
  Våthällfallet fall /Se Tullkvarnen kvarn Stavdalen dal
  Våtmyran myr Tures gård Stavdalsberget bergparti
  Våtmyrbäcken bäck Turesstugan fäbodstuga Stavdalsslåttern slåtter
  Vältan åker /Se Tyskkojan skogskoja Stavdalsvältan timmervälta
  Värstebäcken bäck Tälltorpet lht Stavdalsvältan timmervälta
  Värstebäcken bäck Udden gård Stekepannbrännan skogstrakt
  Värstebäckknösarna berg Udden gård Stekepannbrännan skogsområde
  Västerbackåkern åker /Se Udden gård Stekepannbrännan skogsområde
  Västerbodarna terräng Ullapellekojan skogskoja Stekepannbrännan skogsområde
  Västerdalsåkern åkrar /Se Ulrikshem avs. Stekepannbrännan skogsområde
  Västerfluckbacken vägbacke /Se Uti bergen gård Stekepannbrännan skogsområde
  Väster-Lidbodarna skogsmark Uti Hälan gårdar Stekepanndammet fördämning
  Västermyran myr Uti Hälan gårdar Stekepannforsen fors
  Västermyrbäcken bäck Utmed Pelles topp Stekepannforsen fors
  Västermyrtjärnen tjärn Utmed Pelles torp Stekepannforsen fors
  Västersjön sjö /Se Utta bergen bebyggelse Stenarna strandparti
  Västersjön sjö Utta bergen bebyggelse Stenbacken åker
  Väster-Storberget berg Utta sjön gård Stenbrottet stenbrott
  Västersttjärnen tjärn Utta sjön gård Stenbrottet stenbrott
  Västersttjärnen tjärn Utta sjön gård Stenbäckberget berg
  Väster-Tuvmyrtjärnen tjärn Vackerhällkojan skogskoja Stenbäckberget berg
  Västgötmyran myr Vallarna torp Stenbäcken bäck
  Västgötmyran betesmark /Se Vallbodarna fäbodar Stenbäcken bäck
  Västiberget berg Vallbodarna fäbodar Stenbäcken bäck
  Väst i Dalen åker /Se Vallbodarna fäbodar Stenbäcken bäck
  Västibäckarna bäckar Vallbodarna fäbodar Stenbäcken bäck
  Västiråan myr Vallbodarna, se Kullstabodarna fäb. Stenbäcks beteshage
  Västmansdammet fördämning Vallen fäbodvall Stenbäcks beteshage
  Västmyran myr Valléns lht Stenbäcksåkern åker
  Västmyrbrännan skogsmark Valles gård Stenbäckvägen väg
  Västpåammern, Ammersåkern el. Ammern åker /Se Vallins torp Stendalen (?) dal(?)
  Väst på Amra åker /Se Vallins torp Stendalsbacken vägbacke
  Västtjärnbackarna berg Vallins lht Stendalsbacken vägbacke
  Västtjärnen tjärn Vallins lht Stendammet, Nedre fördämning
  Västådalen dal /Se Vallinsgården gård Stendammet, Nedre fördämning
  Vättaberget berg /Se Vallinstorpet torp Stendammet, Övre fördämning
  Vättaberget berg /Se Vallinstorpet torp Stengatan fägata
  Vättaberget berg /Se Vallinstorpet torp Stengatan fägata
  Vättaberget berg Valltorpet försvunnet torp Stengatan fägata
  Vættaberget berg /Se Valströms gård Stenhammaren stenbacke
  Ysterdalsåkern åker /Se Valvåsbodarna fäb. Stenhammaren stenbacke
  Ysterfluckbacken vägbacke /Se Valvåsbodarna fäbodar Stenhammaren stenigt terrängparti
  Ystgårdlokmyran åker /Se Vargesvagen gård Stenhammaren stenigt terrängparti
  Yst i Hörnet åker Vargesvagen gård Stenhammaren betesmark
  Yst i Myran åker /Se Vargesvagen gård Stenhammaren betesmark
  Yst på Myran åker /Se Vargesvagen gård Stenhammarladan lada
  yterhul-siön, se Länglingen sjö Vargesvagen gård Stenholmen stenig äng
  ÿtterhullsiön, se Länglingen sjö Vargesvagen gård Stenknölen stenig kulle
  ÿtterhullsiön, se Länglingen sjö Vasellmon torp Stenloken myr
  Yttermellerståkern åker /Se Vasellmon torp Stenloppberget berg
  Yttermjölan timmervälta /Se Vattenbergkojan skogskoja Stenloppberget berg
  Yttersjön sjö /Se Vedintorpet torp Stenloppberget berg
  Ytterstranden slåtter /Se Vedintorpet torp Stenloppberget berg
  Ytterstvattnet sjö Vennerbergs torp Stenloppberget berg
  Yttersundet sund Vestbergs gård Stenmyran myr
  Yxskaftkälen skogtrakt /Se Vestbergstorpet torp (öde?) Stenmyran myr
  Yxskaftsloken tjärn Vestins gård Stenmyrladan lada
  Åholmarna holmar /Se Vestins gård Stenmyrladan lada
  Åhöjden höjd Vestins lht Stenmyrröningen skogsområde
  Åkroken udde Vestins lht Stenmyrröningen skogsområde
  Ångermanflon myr Vestinsstugan fäbodstuga Stenmyrstät skogsområde
  Ångerman åhn, se Indalsälven älv Vikanders gård Stenmyrslät skogsområde
  *Ånäset näs /Se Vikanders torp Stenmälingen åker
  Åsmyran myr Vikbäcken bebyggelse Stenmälingen åker
  Åsänget sankmark Vikbäcken bebyggelse Stensjölandsvälten vältplats för timmer
  Åsängkälen skogtrakt /Se Vikbäckkvarnen försvunnen kvarn Stensjölandsvälten vältplats för timmer
  Älderholmen holme /Se Vikbäckkvarnen försvunnen kvarn Stensjövägen väg
  Älgeflon, Hitre myr Vikbäckkvarnen nu försvunnen kvarn Stenskravlet stenigt bergparti
  Älgemyran myr Vikbäckskiftet avs. Stenskravlet stenig mark
  Älgeriskälen skogsområde Vikbäckstorp lhtt Stensvedjen beteshage
  Älgeriskälen skogtrakt /Se Vikbäckstorpet torp Stensåkern åker
  Änge ägomark Vikbäcktorpen bebyggelse Stensåkern åker
  Ängelinhålet dal /Se Vikbäcktorpen bebyggelse Stensåkern åker
  Ängesberg = Ängesberget t och berg Vikingstorpet torp Stentaget stenbrott
  Ängesberget t och berg Viklunds gård Stenvalvet stenig skogstrakt
  Änget ägomark Viklunds gård Stenåkern åker
  Änglamyran myr Viklunds gård Stenåkern åker
  Öforsen fors /Se Viklunds torp Stenören strandremsa
  Ögubbvallen slåtter /Se Viklunds torp Stenören grusbank
  Ökebomyran myr Viklunds gård Steresbrännan skogstrakt
  Ön kulle /Se Viklundsstugan fäbodstuga Steresbäcken slåtter
  Ön ö /Se Viklundsstugan fäbodstuga Steresbäcken slåtter
  Öratjärnbodarna f.d. fäbodar? Viklundstorpet torp Steresflohalsen myrvik
  Öratjärnbäcken bäck Vikströms gård Steresfloholmen skogsholme
  Öratjärnen tjärn Vikströms lht Steresflon flo
  Öratjärnen tjärn Vikströms gård Steresflon myr
  Öratjärnen tjärn Vikströms gård Steresflon myr
  Öratjärnen tjärn /Se Vikströmsgården gård Steresholmen skogsholme
  Örgullhålet sankmark Vikströmsstugan fäbodstuga Steresholmen skogsholme
  Örgullhålet tjärn /Se Vikströmstorpet ödetorp Steresholmen skogsholme
  Örsjöflon myr Vikströmstorpet ödetorp Steresholmen skogsholme
  Örsjöhöjden berg Vikfors torp Sterestegen åker
  Örsjön sjö Villetorpet torp Sterestegen åker
  Örsjön sjö Vilstenssvedjan torp Steresåkern åker
  Örsjön sjö Vilstenssvedjan torp Steresåkern åker
  Örsjön sjö /Se Vinbergs gård Steresåkern åker
  Öslåtten myr Vinströms lht Sticklekvältan timmervälta
  Öster-Nytjärnarna tjärnar Visan torp Sticklekvältan timmervälta
  Öster-Nytjärnflon myr Visburgs gård Sticklekvältan timmervälta
  Östersttjärnen tjärn Visburgsstugan fäbodstuga Stinagretahålet bärställe
  Östatholmen udde Viströmsstugan fäbodstuga Stockberget berg
  Öster-Storberget berg Vivstavarvskojan skogskoja Stockbergetjärnen tjärn
  Östersttjärnen tjärn Vågen torp Stockbergetjärnen tjärn
  Öster-Tuvmyrtjärnarna tjärnar Vågen torp Stockbäcken bäck
  Östmyran myr Vågen torp Stockbäcken bäck
  Ötjärnen strandtjärn /Se Vågen bebyggelse Stockbäcktjärn tjärn
  Överbodarna fäbodar Vågen bebyggelse Stockbäcktjärnen tjärn
  *Övergårdsjorden jordområde Vågen bebyggelse Stockbäcktjärnen tjärn
  *Övergårdsjorden kyrkojord /Se Våg-Eriktorpet torp Stockselet lugnvatten
  *Övergårdsjorden kyrkjord /Se Vågmarktorpet gård Stocktjärnen tjärn
  *Övergårdsjorden kyrkojord /Se Vågsberget avs. Stolthåkadalen åker
  Övermellerståkern åker /Se Vågstrandstorpet ödetorp Stolthåkadalen åker
  Övermjölan timmervälta /Se Vågströms torp Stoltslåtten åker
  Överselet vattensamling Vågströms torp Stoltstranden slåtter
  Översjön sjö /Se Vågströmsstugan fäbodstuga Stolttorpet åker
  Över-Stormyran myr Vågtorp torp Stomne odlingar
  Översundet sund Vågtorp torp Stomnekullen skogås
  Överängesberget berg Vågtorpet t. Storaspen asp
  Överänget sankmark Vågtorpet torp Storaspen asp
  Övslättet ängsmark Vålbodarna fäb. Storbackberget berg
    Vålbodarna fäbodar Storbacken sluttning
    Vålbodarna fäbodar Storbacken bergssluttning
    Vålbodarna fäbodar Storbacken vägbacke
    Våle lht Storbacken berg
    Vålvårbodarna fäbodar Storbacken vägbacke
    Vårboden fäbodar Storbacken skogås
    Vårbodarna fäbodar Storbacken skogsås
    Vårkalbacken torp Storbacken sluttning
    Vårkalbacken torp Storbacken vägbacke
    Vårkalbacken torp Storbacken vägbacke
    Vårkalbacken torp Storbackrån myrlänt område
    Vägtomten avs. Storbackrån myrlänt område
    Vängmans torp Storbackslåttern slåtter
    Värners gård Storbackslåttern slåtter
    Västa bäcken gård Storbacksvedjen skogsområde
    Västa bäcken gård Storbacksvedjen skogsområde
    Västa bäcken torp Storbackvägen väg
    Västa bäcken torp Storbengtsdalen dalgång
    Västa tjärnen gård Storbergegruvan gammal gruva
    Västat gård Storbergegruvan gruva
    Västat gård Storberget berg
    Västat gård Storberget berg
    Västat gård Storberget berg
    Västat gård Storberget bergparti
    Västat torp Storberget berg
    Västat torp Storberget berg
    Västat gård Storberget berg
    Västat gård Storberget berg
    Västat torp Storberget berg
    Västat torp Storberget berg
    Västat gård Storberget berg
    Västat gård Storbergetjärnen tjärn
    Västbergs gård Storbergetjärnen tjärn
    Västerammer jordområde Storbergevägen väg
    Västerbacken gårdar Storbjörken björk
    Västerbacken gårdar Storboden lada
    Västerbodarna öde fäbodar Storborgflon myr
    Västerliden fäbodar Storborgflon myr
    Västerliden fäbodar Storbrunnet källa
    Västerliden fäbodar Storbrytan åker
    Västersjömon gård Storbrytan åker
    Västersjömon gård Storbrytan åker
    Västerstugan gård Storbrännan skogsområde
    Västertorsgård gård Storbrännan skogsområde
    Västertorsgård gård Storbäcken bäck
    Västerås gård Storaspen träd
    Västerås gård Storbäcken slåtter
    Västgården gård Storbäckslåttern slåtter
    Västibergebodarna fäbodar Storbärdalsberget berg
    Väst i berget gårdar Storbärdalsberget berg
    Väst i berget gårdar Storbärdalsberget berg
    Väst i bodarna fäbodar Stordalen dalgång
    Väst i bodarna fäbodar Stordalen dal
    Väst i brännan gård Stordalen dal
    Väst i brännan gård Stordalsberget berg
    Västibäckan gårdar Stordalsberget berg
    Västibäckan gårdar Stordalsberget bergparti
    Väst i bäckarna gårdar Stordalsmyran myr
    Väst i bäckarna gårdar Stordalsmyren myr
    Väst i en Jakob torp Stordalsslåttern slåtter
    Väst i gården gård Stordalsslåttern slåtter
    Väst i gården gård Stordalstjärnen tjärn
    Väst i hoppet gård Stordalstjärnen tjärn
    Väst i hoppet gård Stordiket dike
    Väst i riset torp Stordiket dike
    Väst i riset torp Stordiket dike
    Väst i skomakaren torp Stordiket dike
    Väst i stugan gård Stordiket bäck
    Väst i stugan gård Stordiket bäck
    Västistågen gård Stordrolet myrslått
    Västistågen gård Storedan eda
    Väst i svedjan gård Storedesvältan timmervälta
    Väst i svedjen gård Storedet »eda»
    Väst i svedjen gård Storedet vik
    Väst i svedjen gård Storedet vik
    Väst i svedjen gård Storedet vik
    Västitorpet gård Storedet vik
    Väst i torpet gård Storedet vik
    Väst i torpet gård Storfallet skogsområde
    Väst i torpet torp Storfallet skogsområde
    Väst i torpet torp Storflaten åker
    Väst i änget torp Storflaten åker
    Väst i änget torp Storfloberget berg
    Västmans gård Storflobrännan skogsområde
    Västmans gård Storflobäcken bäck
    Västmans gård Storflobäcken bäck
    Västmansbodarna fäbodar Storflobäcken bäck
    Väst med Häggesvens gård Storflohalsen myrvik
    Väst med Häggesvens gård Storflohalsen myrvik
    Väst med Skogen gård Storflohalsen myrvik
    Väst med Skogen gård Storflohalsen myrparti
    Väst med Skogen gård Storflohalsen myrparti
    Väst på berget torp Storfloholmen skogsholme
    Väst på berget torp Storflohöjden berg
    Väst på brännorna gårdar Storflomyran myr
    Väst på brännorna gårdar Storflomyran myr
    Väst på bygget lht Storflon myr
    Väst på bygget lht Storflon myr
    Väst på hällarna ödetorp Storflon myr
    Väst på hällarna ödetorp Storflon myr
    Väst på mon gård Storflon myr
    Väst på mon gård Storflon myr
    Vävfabriken, se Spinneriet f.d. spinneri Storflon åker
    Ysta bäcken torp Storflon åker
    Ysta bäcken torp Storflon myr
    Ystat gård Storflon myr
    Ystat gård Storflon myr
    Ystat gård Storflon myr
    Ystat gård Storflon myr
    Ystat gård Storflon myr
    Ystat gård Storflon myr
    Ystat gård Storflon myr
    Ystat torp Storflon myr
    Ystat torp Storflon myr
    Ystat gård Storflon myr
    Ystat gård Storflon myr
    Ystat gård Storflon flo
    Ystat gård Storflon flo
    Ystat gård Storflon flo
    Ysterliden fäbodar Storflon flo
    Ysterliden fäbodar Storflon flo
    Ystertorsgård gård Storflon flo
    Ystertorsgård gård Storflon flo
    Ystgården gård Storflon flo
    Yst i Antes gård Storflotjälen skogsområde
    Yst i Antes gård Storflokälen grankäl
    Yst i en Olle torp Storflotjälen skogsområde
    Yst i en Olle torp Storflotjälen skogsområde
    Yst i Gustav torp Storflotjärnen tjärn
    Yst i Gustav torp Storfloviken vik
    Yst i Gustav gård Storfloänget slåtter
    Yst i Gustav gård Storfuran gränsröse
    Yst i Hakvins gård Storfällan skogsområde
    Yst i Hakvins gård Storfällan skogsområde
    Yst i hoppet torp Storgammelladan lada
    Yst i hoppet torp Storgatan (fä)gata
    Yst i jalan lht Storgatan (fä)gata
    Yst i jalan lht Storgranaberget berg
    Yst i Kalles gård Storgranaberget berg
    Yst i Kalles gård Storgranen gran
    Yst i kroken lht Storgranen gran
    Yst i kroken lht Storgravaberget berg
    Yst i lägenheten gård Storgravaberget bergparti
    Yst i lägenheten gård Storgrinden grind
    Yst i Natanaeltorpet torp Storgrinden grind
    Yst i Natanaeltorpet torp Storgrubban dal
    Yst i Rasan gård Storgräsflon slåtter
    Yst i Rasan gård Storgräsflon myr
    Yst i stugan gård Storgulldalen dal
    Yst i stugan gård Storgulldalen dal
    Ystistågen gård Storhagmyran myr
    Ystistågen gård Storhagmyran myr
    Yst i svedjen torp Storharrsjöflon myr
    Yst i svedjen torp Storharrsjöflon myr
    Yst i svedjen gård Storharrsjöflon flo
    Yst i svedjen gård Storholmen betesmark
    Ystisvedjesstugan fäbodstuga Storholmen holme
    Yst i torpet torp Storholmen holme
    Yst i åkrarna gård Storholmen holme
    Yst i åkrarna gård Storhäbberet förrådsbyggnad
    Ystiåkresstugan fäbodstuga Storhäggen hägg
    Yst i ån lht Storhällan klipphäll
    Yst i ån lht Storhästhagaladan lada
    Yst med Lundarna gård Storhästhagaladan lada
    Yst med Lundarna gård Storhästhagaåkern åker
    Yst med Lundarna gård Storjalan beteshage
    Ytterbergstorpet torp Storjonkeloken myrhål
    Åbergs torp Storjonkeloken myrhål
    Åkerlunds gård Storjonkeloken myrhål
    Åkerlunds gård Storklinsen bergparti
    Åkerlundsstugan fäbodstuga Storknölen klippa
    Åkerlundstorpet ödetorp Storknösen berg
    Ålundstorpet ödetorp Storknösen berg
    Åmans lht Storknösen berg
    Åmanstorpet torp Storknösen berg
    Ånästullen gård Storkoppen myr
    Ånästullen gård Storkoppen myr
    Ånästullen gård Storkukbrännan skogsområde
    Åsanders gård Storkuknäset näs
    Åsells lht Storkuknäset näs
    Åslunds gård Storkuknäset näs
    Åslunds gård Storkuknäset näs
    Åstorp lht Storkusflon myr
    Åstorp avs. Storkusflon myr
    Åte gård Storkälen berg
    Åte gård Storkällan källa
    Åte gård Storkällan källa
    Åte gård Storkällmyran myr
    Åte gård Storkälltjärnen tjärn
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åte gård Storladan lada
    Åtegården gård Storlägdan åker
    Åtegården gård Storlägdan åkerteg
    Åtestugan fäbodstuga Storlägdan åkerteg
    Åtestugan fäbodstuga Storlägdan åker
    Älvåsa gård Storlägdan åker
    Ängesberg torp Storlägdan åker
    Ängesberg gd:ar Storlägdan åker
    Änget torp Storlägdan åker
    Änget torp Storlägdan åker
    Ömans gård Stormoberget berg
    Ömans gård Stormoberget berg
    Öratjärnbodarna fäbodar Stormon skogsområde
    Öratjärnbodarna fäbodar Stormon skogstrakt
    Öratjärnbodarna fäbodar Stormon sandås
    Öratjärnbuvallarna fäbodvall Stormon tallmo
    Öratjärnkojan skogskoja Stormon skogsmo
    Örléns lht Stormon skogsmo
    Öster-Döviken by Stormossen myrmark
    Öster-Döviken del av by Stormossen myr
    Österdöviken by Stormotlagen plats vid timmerväg
    Österdöviken by Stormotlagen plats vid timmerväg
    Österdöviken by Stormpelleslåtten slåtter
    Österliden fäbodar Stormusen myrmark
    Österliden fäbodar Stormusen myr
    Östers gård Stormusen myr
    Östers gård Stormusänget slåttermyr
    Östertorpet avs. Stormyran myr
    Östgården gård Stormyran myr
    Österstugan gård Stormyran nu odlad myr
    Östertorpet lht Stormyran myr
    Östgården gård Stormyran myr
    Östrans gård Stormyran myr
    Överammer by Stormyran myr
    Överammer by Stormyran myr
    Överammer by Stormyran myr
    Överammer by Stormyren myr
    Överammerskilen lht Stormyren myr
    Överammerskilen avsöndring Stormyren myr
    Överbodarna fäbodar Stormyren myr
    Överbodarna fäbodar Stormyren myr
    Överbodarna fäbodar Stormyren myr
    Överböle bebyggelse Stormyren myr
    Överböle gårdar Stormyren myr
    Överböle gårdar Stormyrarna myrmark
    Överkojan skogskoja Stormyrberget berg
    Överkojan skogskoja Stormyrbäcken bäck
    Överstranden bebyggelse Stormyrbäcken bäck
    Överstranden bebyggelse Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrhalsen myrvik
      Stormyrhalsen myrparti
      Stormyrhalsen myrparti
      Stormyrorna myrar
      Stormyrorna myrar
      Stormyrorna myrar
      Stormyrrån myrparti
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stornyladan lada
      Storremmen skogshöjd
      Storremmen brant jordsluttning
      Storrippan myr
      Storrippan myr
      Storrisberget bergparti
      Storriset skogsområde
      Storriset slåtter
      Storriset ställen
      Storrishöjden bergparti
      Storrislutan sluttning
      Storristningen åker
      Storristningen åker
      Storrisvägen stig
      Storrån slåtteräng
      Storrån slåtter
      Storrån slåtter
      Storrån slåtter
      Storrännan plats, där man ränt timmer utför ett berg
      Storrännan plats, där man ränt timmer utför ett berg
      Storrödladan lada
      Storröningen skogsområde
      Storrönnen rönn
      Storsandbacken vägbacke
      Storsandbacken vägbacke
      Storsanden strandparti
      Storsanden strandområde
      Storsanden strandområde
      Storsandkrången brant sluttning
      Storsandkrången brant sluttning
      Storsandkrången brant sluttning
      Storsandremmen sandås
      Storsandremmen sandås
      Storsandremmen sandås
      Storsandremmen sandås
      Storschakten urgrävning
      Storschakten urgrävning
      Storselerännan ränna för timmerflottning
      Storselet lugnvatten
      Storselet lugnvatten
      Storselet lugnvatten
      Storsiåsmyran myr
      Storslåttmyrberget berg
      Storslätten åker
      Storslätten slåtter
      Storstekepannan myr
      Storstenbrännflon flo
      Storstenbrännflon myr
      Storstenbrännflon myr
      Storstenbäcken bäck
      Storstenbäcken bäck
      Storstenen sten
      Storstenen sten
      Storstenen sten
      Storstenen sten
      Storstenen klippblock
      Storstenen sten
      Storstenflon myr
      Storstensrännan timmerränna
      Storstensrännänden, Oppe med plats vid Länglingsån
      Storstenåkern åker
      Storstranden strandslåtter
      Storstranden strandslåtter
      Storstranden strandslåtter
      Storströmmen strömdrag
      Storstugan mangårdsbyggnad
      Storsvagen klippränna
      Storsvagen klippränna
      Storsvagen klippränna
      Storsvallberget del av Svallberget
      Storsvedjebacken vägbacke
      Storsvedjebacken backe
      Storsvedjebacken vägbacke
      Storsvedjeberget berg
      Storsvedjeberget bergparti
      Storsvedjedrolet myrslåtter
      Storsvedjedrolet myrslåtter
      Storsvedjen skogsområde
      Storsvedjen skogsområde
      Storsvedjen skogsområde
      Storsvedjan skogstrakt
      Storsvedjan odlingar
      Storsvedjan skogstrakt
      Storsvedjan åker
      Storsvedjan skogsområde
      Storsvedjetjälen skogsområde
      Storsvedjetjälen skogsområde
      Storsälgen träd
      Stortallen tall
      Stortallen tall
      Stortjälen skogsområde
      Storkälen skogsmark
      Stortjälen skogsområde
      Stortjälen skogsområde
      Stortjälen berg
      Stortjälen berg
      Stortjälen berg
      Stortjälen myrlänt skogsområde
      Stortjälen myrlänt skogsområde
      Stortjälen myrlänt skogsområde
      Storkälsbrännan skogstrakt
      Stortjälsbrännan skogsområde
      Stortjälsbrännan skogsområde
      Stortjärn tjärn
      Stortjärnen utdikad tjärn
      Stortjärnen utdikad tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortraneflobäcken bäck
      Stortån åt en Jöns på Rävanäset myrslåtter
      Stortån åt en Jöns på Rävanäset myrslåtter
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storvikflon myr
      Storviksnäset näs
      Stor-Villflon myr
      Storvin skogås
      Storvin myrområde
      Storvin myrområde
      Storvågen dalgång
      Storvågen åker
      Storvågen åker
      Storvågsmon tallmo
      Storvältan timmervälta
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkerrenen åkerren
      Storåkerrenen åker
      Storåkersgrubban åker
      Storåkersgrubban åker
      Storån älv
      Storån älv
      Storänge äga
      Storön ö
      Storön ö
      Storören strand
      Storören grusö
      Storören uppgrundning
      Storören uppgrundning
      Storören strandområde
      Storören strandområde
      Strandberget berg
      Strandberget berg
      Strandbäcken bäck
      Strandbäcken bäck
      Strandbäckvägen väg
      Stranden ägor
      Stranden åker
      Stranden beteshage
      Stranden beteshage
      Stranna utäga
      Stranden åker
      Stranden åker
      Stranden uppgrundningsjord
      Strandfoderladan lada
      Strandjalan beteshage
      Strandjalan beteshage
      Strandladan lada
      Strandladan lada
      Strandladan lada
      Strandladan lada
      Strandlindflon myr
      Strandlindflon myr
      Strandåkern åker
      Strandåkern åker
      Strupen strömdrag
      Strupen flottningsränna
      Strytholmarna holmar
      Strytholmarna holmar
      Strytholmarna holmar
      Strytholmen holme
      Strytholmen holme
      Strytholmen holme
      Strytholmen holme
      Strytholmen holme
      Strytholmen holme
      Strånäsberget berg
      Strånäset skogsområde
      Strånäsviken ägor
      Strömmen strömdrag
      Strömnäset strömdrag
      Strömnäset strömdrag
      Strömsholmen holme
      Strömsmyran myr
      Strömsmyrbäcken bäck
      Stubblägdan åker
      Stubblägdan åker
      Stubbslåttern slåtter
      Stugubäcken bäck
      Stugubäcken bäck
      Stugudammen rester av fördämning
      Stugudammen rester av fördämning
      Stugukyrklägdan åker
      Stugukyrklägdan åker
      Stugukyrklägdan åker
      Stugustranden strandområde
      Stugustranden strandområde
      Stugutjärnen tjärn
      Stugutjärnen tjärn
      Stugutjärnören strandområde
      Stugutjärnören strandområde
      Stuguåkern åker
      Stuguåkern åker
      Stuguåkern åker
      Stuguåkern åker
      Stuguåkern åker
      Stu(gu)ören strandområde med grus
      Stu(gu)ören strandområde med grus
      Stuphon timmerränna
      Stuphon timmerränna
      Styggbäcken bäck
      Styggdalen dal
      Styggdalen dal
      Styrtorpet åker
      Stålbergsbacken vägbacke
      Stålbergsbacken vägbacke
      Stålbergsvasan fiskeplats
      Stålbergsvallen gammal fäbodvall
      Ståmaån bäck
      Ståmaån bäck
      Ståmaån bäck
      Ståmaån bäck
      Ståmne ägor
      Ståmne ägor
      Ståmne ägor
      *Ståmnebacken betesmark
      Ståmnebäcken bäck
      *Ståmnedalen slåtter
      Ståmnekullen sandkulle
      Ståmnekällan källa
      Ståmneviken vik
      Stångåkern åker
      Stängslet skogsområde
      Stängslet skogsområde
      Störesholmen holme i myr
      Sumpen åker
      Sundbergssuget strömdrag
      Sunddrolet myrslåtter
      Sunddrolet myrslåtter
      Sunden myrmark
      Sundet smalt myrparti
      Sundet parti av Storflon
      Sundet parti av Storflon
      Sundet sund
      Sundet slåttermyr
      Sundet myr
      Sundet sund
      Sundinsbäcken betesmark
      Sundinsstrännet strandslåtter
      Sundinsstrännet strandslåtter
      Sundrovägen stig
      Sundrovägen stig
      Sundströmsåkern åker
      Sundsvallsbrännan skogsområde
      Sundsvallsbrännan skogsområde
      Sundsvallsmyren myr
      Surbrunnet källa
      Surbrunnet källa
      Surbrunnsbacken vägbacke
      Surhålen myrhål
      Surloken myr
      Surloken myr
      Susmyran myr
      Susmyren myr
      Susmyrberget berg
      Susmyrberget berg
      Susmyrbäcken bäck
      Susmyrbäcken bäck
      Svallberget berg
      Svallberget berg
      Svallberget berg
      Svallberget berg
      Svallbäckdrolet myrslåtter
      Svallbäcken bäck
      Svallbäcken bäck
      Svalstjärnen tjärn
      Svalstjärnen tjärn
      Svanaflon myr
      Svanaflon myr
      Svanaflotjärnen tjärn
      Svanaflotjärnen tjärn
      Svanamyran myr
      Svanamyran myr
      Svanamyråsen skogsås
      Svanatjärnberget berg
      Svanatjärnbäcken bäck
      Svanatjärnbäcken bäck
      Svanatjärnen tjärn
      Svanatjärnen tjärn
      Svanatjärnen tjärn
      Svanatjärnen tjärn
      Svanatjärnen tjärn
      Svanatjärnen tjärn
      Svanatjärnen tjärn
      Svanatjärnen tjärn
      Svanatjärnflobäcken bäck
      Svanatjärnflon sankmark
      Svanatjärnflon myr
      Svanatjärnflon myr
      Svanatjärnflon sankmark
      Svanatjärnflon flo
      Svanatjärnflon myr
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svartbäcken bergsluttning
      Svartbacken bergsluttning
      Svartbacken bergsluttning
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken nedersta loppet av Lermyrbäcken
      Svartbäcken beteshage
      Svartdalen dal
      Svartdalen dalgång
      Svartdalen dalgång
      Svartedet vik
      Svarthålet berghäll
      Svarthålet berghäll
      Svarthålet grotta
      Svartkullen berg
      Svartkullen berg
      Svartkälberget berg
      Svartladan lada
      Svartluttrasvedjan skogsområde
      Svartluttrasvedjan skogsområde
      Svartluttrasvedjan skogsområde
      Svartmon betesmark
      Svartmon betesmark
      Svartristningen åker
      Svartristningen åker
      Svartristningsladan lada
      Svartrån myrlänt skogsområde
      Svartrån myrlänt skogsområde
      Svartsvedjeåkern åker
      Svarttjälberget bergparti
      Svarttjälberget bergparti
      Svarttjälen skogsområde
      Svarttjälen skogsområde
      Svarttjärnberget berg
      Svarttjärnberget berg
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svartudden udde
      Svartudden udde
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartvikmyran myr
      Svartvikstranden strandslåtter
      Svartviktjärnen tjärn
      Svartviktjärnen tjärn
      Svartviktjärnen tjärn
      Svartängesladan lada
      Svartänget slåtter
      Svartänget slåtter
      Svealand skogsområde
      Svealandvägen stig
      Svedjan åker
      Svedjan åker
      Svedjan åker
      Svedjan åker
      Svedjan åker
      Svedjan åker
      Svedjan äga
      Svedjan beteshage
      Svedjan åker
      Svedjan skogsområde
      Svedjan slåtter
      Svedjen åker
      Svedjen åker
      Svedjen beteshage
      Svedjen beteshage
      Svedjen åker
      Svedjen åker
      Svedjen åker
      Svedjen skogsområde
      Svedjen beteshage
      Svedjebäckdalen äng
      Svedjedammet fördämning
      Svedjedammet fördämning
      Svedjeknulen kulle
      Svedjeknulen kulle
      Svedjeknulen kulle
      Svedjeladan lada
      Svedjeladan lada
      Svedjerännan timmerränna
      Svedjeåkern åker
      Svedjeåkern åker
      Svedjeåkern åker
      Svedjorna odlat område
      Sve(d)knulen kulle
      Sve(d)knulen kulle
      Sve(d)knulen kulle
      Svegrenen slåtter
      Svenslåttern slåtter
      Svensmyran myr
      Svensmyran myr
      Svensmyren myr
      Svensmyrdrolet myrmark
      Svensmyrdrolet myrslåtter
      Svensmyråsen skogås
      Svensmyråsen berg
      Svynbacken vägbacke
      Svynbacken vägbacke
      Svynlöten odlad och bebyggd mark
      Svynlöten odlad och bebyggd mark
      Svynlöten odlad och bebyggd mark
      Svållberget berg
      Svärd-Ollehägnen odlad mark
      Svärdsvedjelänningen båtlänning
      Svärdsvedjen skogsområde
      Svärdsvedjevältan timmervälta
      Syndaflon åker
      Syndaflon åker
      Sågbacken skogsbacke
      Sågbacken skogsbacke
      Sågbacken skogsbacke
      Sågbacken sluttning
      Sågbacken sluttning
      Sågbacklägdan åker
      Sågbron landsvägsbro
      Sågbron landsvägsbro
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågdalen dal
      Sågdammet fördämning
      Sågfallet fors
      Sågfallet vattenfall
      Sågforsen fors
      Sågforsen fors
      Sågrännan vattenränna
      Sågrännilen älvarm
      Sågrännilen älvarm
      Sågstranden strandområde
      Sågströmmen strömdrag
      Sågsvedjen åker
      Sågvägen väg
      Säcken slåtter
      Sälgeåkern åker
      Sällmansvenslägdan åker
      Sällmansvenslägdan åker
      Sällnersmyran del av Hannmyran
      Sämmarvägsdammet fördämning
      Sämmarvägsdammet fördämning
      Särkmyren myr
      Särkmyran myr
      Särkmyran myr
      Sättmyran myr
      Sättmyren slåttermyr
      Sättmyrberget berg
      Sätret slåtter
      Sätterviken vik
      Sättret åker
      Sättret åker
      Sättret åker
      Sätterbäcken obetydlig bäck
      Sätterladan lada
      Säven vik
      Sävudden, Nedre udde
      Sävudden, Övre udde
      Söatstrännet strandslåtter
      Söatstrännet strandslåtter
      Söatörarna uppgrundningar
      Söatörarna uppgrundningar
      Söderklippen berg
      Södersbacken vägbacke
      Södersdalen dalgång
      Sö i backen slåtter
      Sö i backen slåtter
      Sö i grubban åker
      Sö i grubban åker
      Sö i Ho åker
      Sö i Lihögden berg
      Sö i Lihögden berg
      Sö i riset skogsområde
      Sönna bäcken åker
      Sönna bäcken åker
      Sönnakanalen ö
      Sönnakanalen ö
      Sönna lillån ö
      Sönna lillån ö
      Sönna sjön åkrar
      Sönna sjön åkrar
      Sönnerflon sankmark
      Sönnerflon myr
      Sönnerflon myr
      Sönnermyren myr
      Sönnermyren myr
      Sönnermyren myr
      Sönnerstladan lada
      Sönnerstlägdan åker
      Sönnerstlägdan åker
      Sönnervågsänget åker
      Sönnervågsänget åker
      Sönnervågsänget åker
      Sönneråkern åker
      Sönneråkern åker
      Sönnom till åker
      Sönnom till åker
      Söntill åker
      Söntill åker
      Sö på backen åker
      Sö på backen åker
      Sö på sanden åker
      Sö på sanden åker
      Sö på stranden åker
      Sörbergenabben klippudde
      Sörbergenabben klippudde
      Sörbergenabben udde
      Sörbergenabben udde
      Sörbilltjärnen tjärn
      Sörbilltjärnen tjärn
      Sördrolet myrslåtter
      Sörjalan åker
      Sörklippen berg
      Sörklippen berg
      Sörleråkern åker
      Sörlillån bäck
      Sörlänningen båtlänning
      Sörlänningen båtlänning
      Sörnytjärnen tjärn
      Sörnytjärnen tjärn
      Sörnytjärnen tjärn
      Sörspråtaberget berg
      Sörtjärnen tjärn
      Sörtjärnen tjärn
      Sörtvaran åker
      Sörtvaran åker
      Sörån bäck
      Tallflon myr
      Tallflon myr
      Tallflon myr
      Tallmon skogsområde
      Tallmon tallmo
      Tallmon tallmo
      Talludden nu nedhuggen talldunge
      Talludden nu nedhuggen talldunge
      Tallåsen skogshöjd
      Tallåsen skogklädd bergås
      Tallåsen bergparti
      Tampladan lada
      Tampladuänget slåtter
      Tampladuänget slåtter
      Tarmyran myr
      Tarmyran myr
      Taskflon myr
      Taskflon myr
      Tavlan vägkorsning
      Tavlan vägkorsning
      Tegarna åker
      Tegarna åker
      Tegarna åker
      Tegelbruksbacken betesmark
      Tegelbruksbäcken bäck
      Tegelbråken strandområde
      Tegelbråken strandområde
      Tegladan lada
      Tegladan lada
      Tegladan lada
      Telemarkberget berg
      Telemarkberget berg
      Telemarkbrännan skogstrakt
      Telemarkbrännan skogsområde
      Telemarkbäcken bäck
      Telemarkmyren myr
      Telemarktjärnen tjärn
      Telemarktjärnen tjärn
      Telemarktjärn tjärn
      Telemarkstjärn tjärn
      Tellkällaren gammal källare
      Tempelholmen holme
      Tillfället åker
      Timmerbrunnen brunn
      Tjockmjölkbrännan skogsområde
      Tjockmjölkbrännan skogsområde
      Tjockmjölkbrännan skogsområde
      Tjockmjölkfärningen stig
      Tjockmjölkfärningen stig
      Tjockmjölkfärningen stig
      Tjockmjölkvägen stig
      Tjockmjölkvägen stig
      Tjockmjölkvägen stig
      Tjuvholmen kulle
      Tjuvholmen skogklädd kulle
      Tjuvholmen skogklädd kulle
      Tjuvholmen skogklädd holme
      Tjuvholmen skogsområde
      Tjuvholmen skogsområde
      Tjuvholmnacken strömdrag
      Tjuvholmviken vik
      Tjuvkilen kilformigt markområde
      Tjuvkilen kilformigt markområde
      Tjäderbackarna bergparti med kullar
      Tjäderbacken bergsluttning
      Tjäderbrännan skogstrakt
      Tjäderbrännan skogsområde
      Tjäderbrännan skogsområde
      Tjäderleksmyran myr
      Tjäderleksmyran myr
      Tjäderleksmyren myr
      Tjälaborån myrland
      Tjälaborån, Västra myr
      Tjälaborån, Västra myr
      Tjälaborån, Västra myr
      Tjälaborån, Ystra myr
      Tjälaborån, Ystra myr
      Tjälaborån, Ystra myr
      Tjälen skogsområde
      Tjälsjöflon myr
      Tjälsjön sjö
      Tjälsjön sjö
      Tjälsjöåsen berg
      Tjälsängen åker
      Tjängen åker
      Tjängen åker
      Tjäreberget berg
      Tjärebergsmyren myr
      Tjärebergsvägen stig
      Tjärebäckmon åker
      Tjärebäckmoremmen sluttning
      Tjärebäckmoremmen sluttning
      Tjäredalen tjärbränningsplats
      Tjäredalen dal
      Tjäredalssvedjan skogsområde
      Tjäredalssvedjen skogsområde
      Tjäresmyran myr
      Tjäresmyran myr
      Tjäreåsen ås med slåtter
      Tjäreåsen ås med slåtter
      Tjärnabäcken bäck
      Tjärnabäcken bäck
      Tjärnabäcktjärnen tjärn
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget bergparti
      Tjärnbodberget bergparti
      Tjärnbodbäcken bäck
      Tjärnbodbäcken bäck
      Tjärnbodloken tjärn
      Tjärnbodloken tjärn
      Tjärnbodnäset näs
      Tjärnbodviken vik
      Tjärnbodvägen väg
      Tjärnbotten utdikad tjärn
      Tjärnbottnen åker
      Tjärnbottnen åker
      Tjärnbottenladan lada
      Tjärnbottnen del av myren Svanatjärnflon
      Tjärnboviken, se Tjärnviken Saknas
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnbäckviken vik
      Tjärnbäckön strandparti
      Tjärnbäckören uppgrundning
      Tjärnbäckören uppgrundning
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen numera utdikad tjärn
      Tjärnflobäcken bäck
      Tjärnflohöjden berg
      Tjärnflohöjden berg
      Tjärnflohöjden berg
      Tjärnflon flo
      Tjärnflon myr
      Tjärnflon flo
      Tjärnflon myr
      Tjärnflon myr
      Tjärnflotomman öppen plats
      Tjärnkvistslåtten slåtter
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran sankmark
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyrtjärnarna tjärnar
      Tjärnmyrtjärnarna tjärnar
      Tjärnmyrtjärnen, Västra tjärn
      Tjärnmyrtjärnen, Västra tjärn
      Tjärnmyrtjärnen, Ystra tjärn
      Tjärnmyrtjärnen, Ystra tjärn
      Tjärnmyrtängerna skogstrakt
      Tjärnviken vik
      Tjärnviken vik
      Tjärnviken vik
      Tjärnviken vik
      Tjärnvikhällorna berghällar
      Tjärnvikhällorna berghällar
      Tjärnvikstjärn tjärn
      Tjärnvikstjärnen tjärn
      Tobaksnacken holme
      Toberget berg
      Tobiasberget bergparti
      Tokbäcken bäck
      Tokdalen dal
      Tokdalsbäcken bäck
      Tokdalstjälen skogsområde
      Tommorna skogsområde
      Tomterna område med gammal gårdstomt
      Tomterna område med gammal gårdstomt
      Toréns beteshage
      Torénsbäcken myrslåtter
      Torénsbäcken myrslåtter
      Torénsmyran myrslåtter
      Torénsmyran myrslåtter
      Torpdalen dal
      Torpet åker
      Torpet åker
      Torpet åker
      Torpkornladan lada
      Torpkornladan lada
      Torpkällan källa
      Torpladan lada
      Torplägdan åker
      Torplägdan åker
      Torpsvedjan åker
      Torpåkern åker
      Torpåkern åker
      Torpåkern åker
      Torpåkern åker
      Torpåkern åker
      Torpåkern åker
      Torrmyrarna myrmark
      Torrsjön sjö
      Torrsjön sjö
      Torråsberget bergparti
      Torsgålbäcken myrslåtter
      Torsgårdsbäckenmyren myr
      Torsgårdröningen skogsområde
      Torsgårdslåttarna myrslåtter
      Torsgårdssmedjan smedja
      Torsgårdssmedjan smedja
      Torsgårdssmåmyrarna myrar
      Torsladan lada
      Torstenssvedjan skogsområde
      Torstenssvedjan skogsområde
      Torstenvägen stig
      Tovkällan källa
      Tovkällan källa
      Tovåsbackarna skogsluttning
      Tovåsbackarna bergssluttning
      Tovåsmyran myr
      Tovåsmyran myr
      Tovåsmyren myr
      Traneflon flo
      Traneflon myr
      Transformatoråkern åker
      Trappflon myr
      Trappflon myr
      Trefotbäcken bäck
      Treingshålet hål i stor sten
      Treingshålet hål i stor sten
      Treingshålet hål i stor sten
      Treingshålet hål i stor sten
      Treingsfluren tall
      Treingsfluren tall
      Treingsfluren tall
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollbergröningen skogsområde
      Trolldalen dal
      Trollhålet myr
      Trollmyrberget berg
      Trollmyrberget berg
      Trollmyrberget berg
      Trollmyrdalen skogsdal
      Trollmyren myr
      Trollmyren myr
      Trollmyren myr
      Trollmyrhålet myrmark
      Trumslagarholmen udde och vältplats
      Trumslagarholmen udde och vältplats
      Trumslagarholmen udde och vältplats
      Tråget dal
      Tråneflobäcken bäck
      Tråneflon myr
      Tråneflon myr
      Trätjordbacken lövskogskulle
      Trätjorden kulle
      Trätjorden kulle
      Trätjord(s)backen kulle
      Trätjord(s)backen kulle
      Trätjord(s)backen kulle
      Trätjord(s)backen kulle
      Trätjordsåkern åker
      Trätjordåkern åker
      Trätmyran myr
      Trätmyran myr
      Trätmyren myr
      Trätmyran förr myr, nu odlad jord
      Trätmyran förr myr, nu odlad jord
      Trätmyrberget berg
      Trätmyrberget berg
      Trätmyrberget berg
      Trätmyrdrolet myrslåtter
      Trätudden udde
      Trätudden udde
      Trätviken dal
      Trätviklägdan åker
      Tullgatan fägata
      Tulltåt fägata
      Tunnelberget berg
      Tunneln järnvägstunnel
      Tunneln vägstycke
      Tunneln vägstycke
      Tureåkern åker
      Tureåkern åker
      Turkiet holme
      Turkiet holme
      Turmyråsen berg
      Turmyråsen, se Tuvmyråsen Saknas
      Tuvan holme
      Tuvmyran myr
      Tuvmyran myr
      Tuvmyran myr
      Tuvmyran myr
      Tuvmyrbäcken bäck
      Tuvmyrbäcken bäck
      Tuvmyrbäcken bäck
      Tuvmyrbäcken bäck
      Tuvmyrtjärnen, Västra tjärn
      Tuvmyrtjärnen, Västra tjärn
      Tuvmyrtjärnen, Ystra tjärn
      Tuvmyrtjärnen, Ystra tjärn
      Tuvmyråsen berg
      Tuvmyråsen skogsås
      Tuvröjningen slåtteräng
      Tuvröningen slåtter
      Tvaran åker
      Tvaran åker
      Tvaran åker
      Tvaran åker
      Tvaran åker
      Tvaran åker
      Tvaran åker
      Tvaran åker
      Tvaraåkern åker
      Tvinnestället vik
      Tvärammer, Uti, se Uti Tvärammer strandområde
      Tvärammersedet bakvatten
      Tvärammersforsen fors
      Tvärammersforsen fors
      Tvärammersforsen fors
      Tvärammersforsen fors
      Tvärtförflon myr
      Tvärtförflon myr
      Tvärtförflon myr
      Tvättbäcken bäck
      Tvättbäcken bäck
      Tvättbäckladan lada
      Tvätthuslägdan åker
      Tvätthuslägdan åker
      Tyskkojebackarna backar
      Tyskkojebacken skogsbacke
      Tyskkojevältan timmervälta
      Tyskkojevältan timmervälta
      Tållerängesladan lada
      Tålleränget slåtter
      Tålleränget slåtter
      Tångarna skogsområde
      Tångarna skogsområde
      Tångarna skogsmark med åsar
      Tångarna skogsmark med åsar
      Tången smal ås
      Tången smal ås
      Tången vik
      Tåt fägata
      Tåt fägata
      Tåt fägata
      Tåt fägata
      Tåt fägata
      Tåt fägata
      Täljeyxan åker
      Tärsjöbrännan skogsområde
      Tärsjöbrännan skogstrakt
      Tärsjöbäcken bäck
      Tärsjöbäcken bäck
      Tärsjöflon myr
      Tärsjön sjö
      Tärsjön sjö
      Tärsjön sjö
      Tärsjön sjö
      Tärsjön sjö
      Töva skogsholme
      Töva skogsholme
      Uddarna uddar
      Udden betesmark, udde
      Urvasaänge utäga
      Uselheten område
      Uselheten område
      Uselheten område
      Ute på moarna skogsområde
      Ute på släppstället timmersamlingsplats
      Ute på släppstället timmersamlingsplats
      Uti kullarna kulligt skogsområde
      Uti Tvärammer strandområde
      Uti Tvärammer strandområde
      Utpåfallet strandterassen
      Utterbäcken bäck
      Vackerbrännan skogsluttning
      Vackerbrännan tallskogsmo
      Vackerbrännan skogsområdet
      Vackerbrännan skogsområdet
      Vackerhällan stenhäll
      Vackerhällrännan timmerränna
      Vackerhöjden bergssluttning
      Vackerhöjden bergparti
      Vackerhöjden bergparti
      Vackerhöjden berg
      Vackermon skogsområde
      Vackerudden byggnadstomt
      Vallinsberget bergparti
      Valiret lada
      Valiret lada
      Valirsladan lada
      Valirsladan lada
      Valltorpet åker
      Valltorpet åker
      Vallvägen väg
      Valströmsvältan timmervälta
      Valströmsvältan timmervälta
      Valvåsberget, se Volvåsberget Saknas
      Valvåsberget berg
      Valvåsberget berg
      Valvåsen berg
      Valvåstångarna skogsmark med åsar
      Valvåstångarna skogsmark med åsar
      Vargebacken bergsluttning
      Vargebacken bergsluttning
      Vargebacken vägbacke
      Varvsberget berg
      Varvsholmen holme
      Varvsmoarna skogsmark
      Varvsmyran myr
      Varvsmyran myr
      Varvsmyran myr
      Vasellmon skogsmo
      Vassnäsbron åbro
      Vassnäset udde
      Vassnäset udde
      Vassnäsören skogsmark
      Vassnäsören grusbacke
      Vassnäsören grusbacke
      Vattaberg, se Vättaberget Saknas
      Vattaberg berg
      Vattenberget berg
      Vattenberget berg
      Vattenbergkyrkan sten
      Vattenbergkyrkan sten
      Vattenbergmyren myr
      Vattenbergskällan källa
      Vattenbergssundet lugnvatten
      Vattenbergtjärnen tjärn
      Vattenbergstjärnen tjärn
      Vattna sjö
      Vedelberget berg
      Vedskjulingen åker
      Vedtorget öppen plats
      Vestinsbacken vägbacke
      Vidjekärrflon flo
      Vidkärrflon myr
      Vidkärrflon myr
      Vikbäckdalen dal
      Vikbäcken bäck
      Vikbäcken bäck
      Vikbäcken bäck
      Vikbäckmyran myr
      Vikbäckremmen brant sluttning
      Viken vik
      Viken dalgång
      Viken odlad jord
      Viken vik
      Vikgrinden grind
      Vikingslåtten slåtter
      Viklundsbäcken bäck
      Viklundsmyran myr
      Viklundssvagen klippränna
      Viklundssvagen klippränna
      Viklundssvagen klippränna
      Viklundsåkern åker
      Viklägdan åker
      Vikströmsjalabacken åker
      Vikströmsjalan åker
      Vikvältan timmervälta
      Vikvältan timmervälta
      Vildsverige skogsområde
      Vildsverige skogsområde
      Vilhelm i Ho-slåtten myrslåtter
      Vilhelmmyren myr
      Villflon myr
      Villflon myr
      Villflon myr
      Villflon, Västra myr
      Villflon, Västra myr
      Villflon, Östra myr
      Villflon, Östra myr
      Villhålen myrlänt skogsområde
      Villhålen myrlänt skogsområde
      Villågan omkullfallet träd
      Villågan kullfallet träd
      Villågan vilplats med kullfallet träd
      Villågan vilplats med kullfallet träd
      Villågan vilplats med kullfallet träd
      Villågan vilplats med kullfallet träd
      Villågan kullfallet träd
      Villågsvedjan skogsbacke
      Villågsvedjen skogsområde
      Villågsvedjen skogsområde
      Vilstenen flat sten
      Vilstenen sten
      Vilstenen sten
      Vilstenen vilplats med sten
      Vilstenen sten
      Vilstenen sten
      Vilstenen vilplats med sten
      Vilstenen sten
      Vilstenen sten
      Vilstenen flat sten
      Vilstenen sten
      Vilstenmon tallmo
      Vilstenmon skogsområde
      Vilstenmon skogsområde
      Vilstensbrännan skogsområde
      Vilstensvedjeberget berg
      Vilstenssvedjeberget berg
      Vilstenssvedjan skogstrakt
      Vilstensvedjan skogsmark
      Vilstenssvedjen skogsområde
      Vilstenssvedjen skogsområde
      Vinbergsbacken vägbacke
      Vindberget berg
      Vindberget berg
      Vindberget berg
      Vindråhalsen smalt myrparti
      Vindråhalsen smalt myrparti
      Vindrån f.d. slått
      Vindrån myr
      Vindrån myr
      Vindråsvedjen skogsområde
      Vinrotviken vik
      Vinterstadänget slåtteräng
      Vinterståänget betesmark
      Vinterståänget betesmark
      Vinterståänget betesmark
      Visburgladan lada
      Visburgladan lada
      Visburgrenen åker
      Visburgrenen åker
      Visburgsvedjen skogsområde
      Visburgsvedjen skogsområde
      Visburgsvedjen skogsområde
      Visburgsvedjen skogsområde
      Vitmossaflon flo
      Vitmossaflon myr
      Vitmossamyran myr
      Vitmossamyran myr
      Vitsanden litet strandområde
      Vitsanden litet strandområde
      Volmbäckbacken backsluttning
      Volmbäckbacken backsluttning
      Volmbäckbacken backsluttning
      Volmbäckbacken backsluttning
      Volmbäckbacken backsluttning
      Volmbäckbacken backsluttning
      Volmbäcken bäck
      *Volmbäcken bäck
      *Volmbäcken bäck
      *Volmbäcken bäck
      Volmen slåtter
      Volmen strandslåtter
      Volmen strandslåtter
      Volmviken vik
      Volvåsberget berg
      Volvåsberget, se Valvåsberget berg
      Vorsberget berg
      Vorsbäcken bäck
      Vorvsbäcken bäck
      Vorsdalen dalsänka
      Vorsmoarna tallskog
      Vorsstranden slåtter
      Vorv slåtter
      Vorvholmen holme
      Vuggan dal
      Vuggan dal
      Vuggvägen stig
      Vuggvägen stig
      Vågen vik
      Vågen vik
      Vågen åker
      Vågen åker
      Vågen åker
      Vågen åker
      Vågen vik
      Vågen vik
      Vågen dalgång
      Vågen dalgång
      Vågen dalgång
      Vågen dalgång
      Våg-Erikröningen skogsområde
      Våg-Erikröningen skogsområde
      Våglägdan åker
      Vågmarkbäcken slåtter
      Vågmarkladan lada
      Vågmyren myr
      Vågsberget berg
      Vågsberget berg
      Vågsberget berg
      Vågsenbron bro
      Vågsenbron bro
      Vågsenbron bro
      Vågsenbron bro
      Vågsenbron bro
      Vågsenmon åker
      Vågsenmon åker
      Vågsensvedjen skogsdunge
      Vågsladan lada
      Vågsladan lada
      Vågsmon åker
      Vågsstranden strandslåtter
      Vågsstranden strandslåtter
      Vågströmsstrännet strandslåtter
      Vågströmsstrännet strandslåtter
      Vålarna skogsområde
      Vålarna skogsområde
      Vålarna skogsområde
      Våla änge utäga
      Våldalen dal
      Våldalen dal
      Våldalsberget berg
      Våldalsberget berg
      Våldalsberget berg
      Våldalsberget berg
      Våle slåtter
      Våle utäga
      Våle utäga
      Vålebäcken bäck
      Vålebäcken bäck
      Vålebäcken bäck
      Vålemon skogsområde
      Vålevägen väg
      Vålfallet skogsområde
      Vålfallet skogsområde
      Vålfallet skogsområde
      Våludden skogskulle
      Våludden skogskulle
      Våludden skogskulle
      *Vålvbäckbacken backsluttning
      *Vålvbäckbacken backsluttning
      *Vålvbäckbacken backsluttning
      *Vålvbäckbacken backsluttning
      *Vålvbäckbacken backsluttning
      *Vålvbäcken bäck
      *Vålvbäcken bäck
      *Vålvbäcken bäck
      *Vålvbäcken bäck
      *Vålvbäcken bäck
      Vålviken vik
      Vålvåsen berg
      Vålvåstängerna skogsluttningar
      Vårandladan lada
      Vårandladan lada
      Vårandladan lada
      Vårandladan lada
      Vårandladan lada
      Vårandladan lada
      Vårandladan lada
      Vårandladan lada
      Vårandladan lada
      Vårandladan lada
      Vårandladan lada
      Vårandladan lada
      Vårandladan lada
      Vårandladan lada
      Vårandladan lada
      Vårandladan lada
      Vårandladan lada
      Vårandladan lada
      Vårandladan lada
      Vårandladan lada
      Vårandladan lada
      Vårandladan lada
      Vårandladan lada
      Vårandladan lada
      Vårandladan lada
      Vårandlålägdan åker
      Vårandlålägdan åker
      Vårbäcken bäck
      Vårbäcken bäck
      Vårdalsberget, se Våldalsberget Saknas
      Vårdalsberget berg
      Vårfsberget berg
      Vårfsberget berg
      Vårsberget, se Varvsberget berg
      Vårstrandbäcken bäck
      Vårstrandbäcken bäck
      Vårstranden strandslåtter
      Vårv slåtter
      Vårv slåtter
      Vårv slåtter
      Vårvsberget berg
      Vårvsbergsmyren myr
      Vårvsbäcken bäck
      Vårvsbäcksbron bro
      Vårvsbäckslåttern slåtter
      Vårvsdalen dalgång
      Vårvsviken vik
      Våteflon myr
      Våteflon myr
      Våteflon myr
      Våteflovägen stig
      Våthällan klippa
      Våthällan klipphäll
      Våthällarna klippor
      Våthällarna klippor
      Våthällfallet fall
      Våthällfallet fall
      Våtmyran myr
      Våtmyrbackarna vägbackar
      Våtmyrhalsen myrvik
      Våtmyrodlingen åker
      Våtrån skogstrakt
      Vägaladan lada
      Vägaskälet vägkorsning
      Vägen, Södra väg
      Vägen, Västra stig
      Vägen, Västra stig
      Vägen, Ystra stig
      Vägen, Ystra stig
      Vägen, Övre väg
      Vägvisaren vägskäl
      Vällingbacken backsluttning
      Vällingbacken backsluttning
      Vältan åker
      Vältan åker
      Vältan timmervälta
      Vältladan lada
      Vältladan lada
      Vältlägdan åker
      Vältlägdan åker
      Vältsvedjen skogsområde
      Vältsvedjen skogsområde
      Vältåkrarna åkrar
      Vältåkrarna åkrar
      Vänningarna skogsområde, förr odlad mark
      Vänningarna skogsområde, förr odlad mark
      Värmlänningsåkern åker
      Värners-kalhugget kalhugget område
      Värners-kalhugget kalhugget område
      Värstebäcken bäck
      Värstebäcken bäck
      Värstebäcken bäck
      Värstebäckknösarna bergknallar
      Värstebäckmyran myr
      Värstebäck(s)knösarna bergknallar
      Värstebäck(s)knösarna bergknallar
      Västabrånne äng
      Västabrännan myrslåtter
      Västa bäcken åker
      Västa bäcken åker
      Västa dalen åker
      Västa dalen åker
      Västa gården åker
      Västa skolan åker
      Västbäcken bäck
      Västbäcken bäck
      Västerbackröningen skogsområde
      Västerbackröningen skogsområde
      Västerbackstrännet strandslåtter
      Västerbackstrännet strandslåtter
      Västerbackåkern åker
      Västerberget berg
      Västerberget bergparti
      Västerborgflon myr
      Västerborgflon myr
      Västerdalsbergen berg
      Västerdalsberget bergparti
      Västerdalsberget bergparti
      Västerdalsåkern åker
      Västerfluckbacken vägbacke
      Västerholmen holme
      Västerholmen holme
      Västerkroktjärnarna tjärnar
      Västerladan lada
      Västerladan lada
      Västerladan lada
      Västerladan lada
      Västerlidbron bro
      Västerlägdan åker
      Västerlägdan åker
      Västermyran myr
      Västermyran myr
      Västermyren myr
      Västermyrbäcken bäck
      Västermyrtjärnen tjärn
      Västermyrtjärnen tjärn
      Västerputtberget berg
      Västersjöbäcken bäck
      Västersjömon skogsmo
      Västersjömon skogsmo
      Västersjön sjö
      Västersjön sjö
      Västersjön sjö
      Västerskiftet ägoskifte
      Västersthålen myrslåtter
      Västersthålen myrslåtter
      Västerstladan lada
      Västerstlägdan gräsbevuxen åkerteg
      Västersttjärnen tjärn
      Västersttjärnen tjärn
      Västersttjärnen tjärn
      Västersttjärnen tjärn
      Västersttjärnen tjärn
      Västertjärnen del av Rävanästjärnen
      Västertjärnen del av Rävanästjärnen
      Västertuvmyrtjärnen tjärn
      Västertuvmyrtjärnen tjärn
      Västeråkern åker
      Västeråkern åker
      Västeråsgrinden grind
      Västframstycket åker
      Västgårdsvedjan åker
      Västgötmyren myr
      Västgötmyren myr
      Västgötmyren myr
      Västgötmyren myr
      Västgötmyren myr
      Västebergebacken vägbacke
      Väst i berget åker
      Väst i berget åker
      Väst i berget bergparti
      Väst i berget bergparti
      Väst i bäckarna slåtter
      Väst i bäckarna slåtter
      Väst i bäcken åker
      Väst i bäcken åker
      Västidalen åker
      Väst i dammet fördämning
      Väst i dammet fördämning
      Väst i Edins avs.
      Väst i Edins avs.
      Väst i gammelsvedjen beteshage
      Väst i gammelsvedjen beteshage
      Västihägnaden beteshage
      Väst i hägnen åker
      Väst i hägnen åker
      Väst i hörnet åker
      Väst i hörnet åker
      Väst i kilen åker
      Väst i kilen åker
      Väst i myran åker
      Väst i myran åker
      Väst i myran åker
      Väst i noret vik
      Väst i noret vik
      Väst i oset dal
      Väst i oset dal
      Västiråan skogsområde
      Västiråan skogsområde
      Västiråan skogsområde
      Väst i röningen åker
      Väst i röningen åker
      Väst i röningen åker
      Väst i röningen åker
      Väst i svedjen beteshage
      Väst i svedjen beteshage
      Väst i svedjen skogsområde
      Väst i svedjen skogsområde
      Väst i åkrarna åkrar
      Väst i åkrarna åkrar
      Väst i åsen berg
      Väst i åsen berg
      Väst i änden vik
      Västmansdammet fördämning
      Västmansdammet fördämning
      Väst med skil(j)hagan åker
      Väst med skil(j)hagan åker
      Väst med sågen skogsbacke
      Väst med sågen skogsbacke
      Västmyran myr
      Västmyren myr
      Väst på berget berg
      Väst på berget berg
      Väst på brännan åker
      Väst på brännan åker
      Väst på dammet fördämning
      Väst på dammet fördämning
      Väst på moarna område
      Väst på myran åker
      Väst på myran åker
      Väst på strännet slåtter
      Väst på strännet slåtter
      Västtjärnbacken skogsbacke
      Västtjärnbackällan källa
      Västtjärnen tjärn
      Västtjärnen tjärn
      Västådalen dal
      Västådalen dal
      Vättaberget berg
      Vättaberget berg
      Vättaberget berg
      Vättaberget berg
      Vättaberget berg
      Vättaberget berg
      Vättaberget berg
      Vättaberget berg
      Ysta brystugan åker
      Ysta brystugan åker
      Ystabrännan slåtter
      Ystatholmen holme
      Ysterborgflon myr
      Ysterborgflon myr
      Ysterdalsberget bergparti
      Ysterdalsberget bergparti
      Ysterdalsberget bergparti
      Ysterdalsåkern åker
      Ysterfluckbacken vägbacke
      Ysterfluckbacken vägbacke
      Ysterholmen holme
      Ysterholmen holme
      Ysterjalan beteshage
      Ysterjalan beteshage
      Ysterkyrkåkern åker
      Ysterkyrkåkern åker
      Ysterladan lada
      Ysterladan lada
      Ysterladan lada
      Ystermoåkern åker
      Ystermoåkern åker
      Ysternytjärnen tjärn
      Ysternytjärnen tjärn
      Ysternytjärnen tjärn
      Ysternytjärnen tjärn
      Ysternytjärnen, Norra tjärn
      Ysternytjärnen, Norra tjärn
      Ysternytjärnflobäcken bäck
      Ysternytjärnflon myr
      Ysterstlägdan åker
      Ystersttjärnen tjärn
      Ystersttjärnen tjärn
      Ystertjärnen del av Rävanästjärnen
      Ystertjärnen del av Rävanästjärnen
      Ystertuvmyrtjärnen tjärn
      Ystertuvmyrtjärnen tjärn
      Ysteråkern åker
      Ystgållokmyren myr
      Ystgållokmyren myr
      Ystgårdbacken vägbacke
      Ystgårdstrännet strandslåtter
      Ystgårdstrännet strandslåtter
      Yst i backen åker
      Yst i backen åker
      Yst i dalen dal
      Yst i gatan fägata
      Yst i gatan fägata
      Yst i gatan fägata
      Yst i gatan fägata
      Yst i gatan fägata
      Ystihörnet åker
      Ystihörnet åker
      Yst i jalan beteshage
      Yst i jalan beteshage
      Ystikroken vägkrök
      Yst i kroken vägkrök
      Yst i kroken vägkrök
      Ystimyran myr
      Yst i myran fäbodvall
      Yst i myran fäbodvall
      Yst i rågsvedjen skogsområde, förr svedja
      Yst i rågsvedjen skogsområde, förr svedja
      Yst i röningen åker
      Yst i röningen åker
      Yst i röningen slåtter
      Yst i röningen slåtter
      Yst i svedjan beteshage
      Yst i svedjan beteshage
      Ystisvedjesmyran del av Hannmyran
      Yst i svedjorna odlat område
      Yst i svedjorna odlat område
      Yst i viken åker
      Yst i viken åker
      Yst i vågen vik
      Yst i vågen vik
      Yst i vågen vik
      Yst i åkrarna åkrar
      Yst i änden vik
      Ystmedbrånne område vid en brunn
      Yst med källan källa
      Yst med källan källa
      Ystmedstortålln vägkrök
      Yst med uddarna strandparti
      Yst med uddarna strandparti med uddar
      Yst med uddarna strandparti med uddar
      Yst på brännan skogsområde
      Yst på brännan skogsområde
      Yst på gammelgården åker
      Yst på gammelgården åker
      Ystpåmyran åker
      Yst på mälingen åker
      Yst på mälingen åker
      Yst på remmen åker
      Yst på remmen åker
      Yst på åkern åker
      Ytterammersbäcken slåtter
      Ytterdrolet myrslåtter
      Ytterdrolet myrslåtter
      Ytterdrolladan lada
      Yttergrubban sänka
      Yttergrubban sänka
      Ytterholmen holme
      Ytterholmen holme
      Yttermellerståkern åker
      Yttermjålan timmervälta
      Yttermjålan timmervälta
      Ytterstamnen lugnvatten
      Ytterstamnen lugnvatten
      Ytterstamnen lugnvatten
      Ytterstamnen lugnvatten
      Ytterstamnen lugnvatten
      Ytterstendammet fördämning
      Ytterstendammet fördämning
      Ytterstoset strandtjärn
      Ytterstoset strandtjärn
      Ytterstoset strandtjärn
      Ytterstranden slåtter
      Ytterstranden strandslåtter
      Ytterstranden strandslåtter
      Ytterstrännet strandslåtter
      Ytterstrännet strandslåtter
      Ytterstvattendammet dammbyggnad
      Ytterstvattendammen dammbyggnad
      Ytterstvattnen sjö
      Ytterstvattna sjö
      Yttersundet smalt parti av sjön
      Yttertjäreåsen ås med strandslåtter
      Yttertjäreåsen ås med strandslåtter
      Yttervårv slåtter
      Yttervårv slåtter
      Yxskaftloken tjärn
      Yxskaftloken tjärn
      Yxskafttjälen skogsområde
      Yxskafttjälen skogsområde
      Yxskafttjälen skogsområde
      Åbackarna backar
      Åbacken åker
      Åbotten sankt område
      Åholmarna holmar
      Åholmarna terrängområde
      Åhöjden skogshöjd
      Åhöjden berg
      Åkern, Norra åker
      Åkerlundspärlandet odling
      Åkerlundspärlandet odling
      Åkroken krök
      Åkroken älvkrök
      Åladan lada
      Åmansladan lada
      Åmanslägdan åker
      Åmanslägdan åker
      Åmynnet Gilleråns inlopp
      Åremmarna strandsluttning
      Åremmarna strandsluttning
      Åremmen brant strandslutttning
      Åremmen strandsluttning
      Årsjöflon flo
      Årsjösvedjan skogstrakt
      Årsjöån å
      Åsandersbacken vägbacke
      Åsberget berg
      Åsberget berg
      Åsbodbäcken bäck
      Åsbodbäcken bäck
      Åsbäcken bäck
      Åsbäcken bäck
      Åsen berg
      Åsen berg
      Åsen berg
      Åsen skogås
      Åsen berg
      Åsen berg
      Åsjön sjö
      Åsjön sjö
      Åslundsedan vik
      Åslundshöjden bergparti
      Åslåttern åker
      Åsmyran myr
      Åsmyren myr
      Åstjärnen tjärn
      Åsvägen stig
      Åsvägen stig
      Åsvägen stig
      Åsängberget berg
      Åsängberget berg
      Åsänget myrslåtter
      Åsänget myrslåtter
      Åsängtjälen skogsområde
      Åsängtjälen skogsområde
      Åtegårdsvägen väg
      Återmyrarna myrar
      Återmyrarna myrar
      Återmyrarna myrar
      Återmyrarna myrar
      Återmyrarna myrar
      Åtevägaskälet vägskäl
      Älbenforsen, se Eldbenforsen fors
      Älderbacken skogsbacke
      Älderbacken skogsbacke
      Älgebackarna skogsområde
      Älgeflon myr
      Älgeflon, Västra myr
      Älgeflon myr
      Älgemyran myr
      Älgemyran myr
      Älgeriset skogsområde
      Älgeriset skogsområde
      Älgeristjälen skogsområde
      Älgeristjälen skogsområde
      Älgetjärnen tjärn
      Älgetjärnen tjärn
      Älgevältan timmervälta
      Älgevältan timmervälta
      Ängeladan lada
      Ängeladan lada
      Ängeladan lada
      Ängeladan lada
      Ängeladan lada
      Ängeladan lada
      Ängelinhålet dal
      Ängelinhålet dal
      Ängena odling
      Ängesbacken vägbacke
      Ängesberget berg
      Ängesberget berg
      Ängesberget berg
      Ängesbäcken bäck
      Ängesladorna lador
      Ängesmyran myr
      Ängesröningen skogsområde
      Ängesåkern åker
      Ängesåkern åker
      Änget åker
      Änget åker
      Änget åker
      Änget åker
      Änget åker
      Änget åker
      Änget utäga
      Änget odlad mark
      Änget odlad mark
      Änget skogsslåtter
      Änget skogsslåtter
      Änget åker
      Änget åker
      Änget åker
      Änglakällan källa
      Änglamyran myr
      Änglamyran myr
      Änglamyran myr
      Änglamärtalägdan åker
      Änglamärtalägdan åker
      Änkstranden slåtteräng
      Ärderholmen ö
      Ärderholmen ö
      Ässet klippa
      Ässet klippa
      Ässet klippa
      Öberget bergparti
      Öberget berg