ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gällivare socken : Gällivare tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2
Namntabell 3

Namntabell 2 (Samiska namn)
Namntabell (Finska namn)

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 128 Naturnamn : 2415
    Sagesmän förteckning Abborrträsket sjö
    Sagesmän förteckning Aggalajokk bäck
    Sagesmän förteckning Aggalakierkejuora torrgrund
    Gällivare sn Saknas Aggalaluokta vik
    Aggal gd (fiskare) Aggalavare berg
    Akkavaara gd Aggalavarpe notvarp
    Akkavare gd Aggaljåkkå bäck
    Alavaara by Aggalvaratj berg
    Alavare by Ahmajärvi tjärn
    Allavare gårdar Ahmavaara berg
    Allekätje lappviste Ahmavuoma myr
    Allevare gård(ar) Aho bäck
    Ampiassladda gårdar Ahojegge myr
    Ampiaislantto gårdar Ahojiegge myr
    Autso lht Ahojokk bäck
    Auvakko gd Ahojåkkå bäck
    Avak gd Ahojåkkå bäck
    Avakajjo gd Ahvojärvi tjärn
    Avvak by Aijajaure sjö
    Avvakko by Ailatis berg
    Bönträsk by Ainainen bergknall
    Båtträsk öde gd Ainajokk bäck
    Dockas by Ainajokk bäck
    Dokkas by Ainajåkka bäck
    Fjällåsen jvstation, gdar Ainavardo berg
    Fjällåsen järnvägsstation Ajnavarto berg
    Flakaberg by Áitiáhpi myr
    Gealuk gårdar Áitijávri sjö
    Gellivare samhälle Aitikvare berg
    Hakkas by Aittijärvi tjärn
    Hakkes by Aittijärvi tjärn
    Hakkes by Ajlatis berg
    Harraur gårdar Ajmokåbbå berg
    Harrejaure gårdar Ajnajåkkå bäck
    Herkape gårdar Ajnavarto berg
    Herkape by Ajnavarto berg
    Herkmyran by Ajtejaure tjärn
    Herkmyran gårdar Ajtek berg
    Hirvasvaara by Ajtevare berg
    Hoke gård Ajtijaure tjärn
    Hornberg by Akajarnga sjö
    Hvitträsk by Akajaure tjärn
    Härkmyran by Akajaure sjö
    Härkmyran gårdar Akajärvi tjärn
    Jellivare socken Akavare berg
    Jotsahäjma gd Akavare berg
    Jotsajaure hpl Akavare berg
    Jotsaråvve gd Akaråvve ås
    Jotsavare gårdar Akasvaara berg
    Juoikam by Akatjvare berg
    Juojkam by Akavare fjäll
    Jutsajaure hpl Akavare berg
    Jutsarova gd Akkajärvi sjö
    Kaalasluspa gårdar Akkal berg
    Kajtjak gd Akkalape myr
    Kalaslospe gårdar Akkalavare berg
    Kamastjärro viste Akkalavare berg
    Kartejaure gårdar Akkaljoki bäck
    Kaskatjärro lappdistrikt Akkaljåkka bäck
    Keiturivaara gd Akkalvaara berg
    Keskijärvi gårdar Akkalvuoma myr
    Kierkenjarka, se Stenudden lht Akkarova ås
    Kiettsavuolle kåtaplats Akkavaara berg
    Killam by Akkavaara berg
    Killam by Akkavaara berg
    Killimä by Akkavare berg
    Killingi by Akkavare fjäll
    Killingi by Akomvare berg
    Kilvo by (,stn) Akniojoki bäck
    Kirjes lappdistrikt Aknivuoma myr
    Kitajaure gd Aksjoape myr
    Koskivaara by, (stn) Aksjojåkkå bäck
    Koskivare by Aksjovare berg
    Koskivare by (,stn) Aksjovare berg
    Koskullskulle samhälle Aksovaara berg
    Kuosakåbbo hpl Aksuvaara berg
    Kuossahuornasj by Aktáslatnja berg
    Kuossakåbbå hpl Aleb Tjåtekape myr
    Kuusihuornanen by Aleb Tjåtekape myr
    Kåskivare by Alemos Hapakluokta vik
    Kåskivare by, (stn) Alemos Njuorak berg
    Kåskoskille samhälle Alemos Tjuona berg
    Leipojärvi by Alemusjaure sjö
    Lejpojaure by Alep Fauratjaure tjärn
    Liikavaara by Alep Harreluoppal tjärn
    Likevare by Alep Jerfakuojka fors
    Lillberget by Alep Juovvatjåros berg
    Lill-Flakaberg by Alep Jåkkåkasjåkkå bäck
    Lomontivaara gårdar Alep Kajtomjaure sjö
    Luopmetvare gårdar Alep Korravare berg
    Malmavare samhälle Alep Nabretjåkkå berg
    Malmavare samhälle Alep Pätsevare berg
    Malmberget samhälle Alep Stajnasvare berg
    Malmberget samhälle Alep Sverko berg
    Markit by Alep Tjavalkvaratj bergshöjd
    Markitta by Alep Tjotekape myr
    Mettä Dokkas gårdar Alep Tjuonakårsa ravin
    Mottosjaure gd Alep Tjuonatjåkka berg
    Muddusjaure gd Alep Tjutekape myr
    Muorjevare by Alep Vakkata dalföre
    Muorjevare by Alep Vuottaskåbba kulle
    Muorkafors gård Aletåive berg
    Muorkafors gd Aletåive fjäll
    Muorke gd Al. Harrilompolo tjärn
    Muorke gård Alitåive berg
    Måski by Alitåjve fjäll
    Mätje-Tåkes gårdar Al. Juovatjårro berg
    Nattavaara by (,stn) Allaape myr
    Nattavare by, (stn) Allajaure sjö
    Neitaskaite by Allajåkkå bäck
    Neitisavvon by Allakielas ås
    Neitisuando by Allakiälas ås
    Neitisuvanto by Allavare berg
    Nenäsvaara gd Allekesjjiegge myr
    Nilivaara by Allekesjtjåkkå berg
    Njallavare by Allekesjtjåkkå berg
    Njarkavare by Allekietjjiegge myr
    Njavve järnvägsstation Allekäsjnjasjka bergutsprång
    Njavve järnvägsstation, gårdar Allevare berg
    Njonjesvare gd Alloape myr
    Nuortak by (gdar) Allåive berg
    Nuortikon gd Alleätno å
    Nuortik by (gdar) Allätno å
    Nuortikon stn Almimvagge fjällbrant
    Nuortikono by (gdar) Al. Neskämävaara berg
    Ollat by Aloskielas bergås
    Onna Saivatj by Aloskielinen bergås
    Onna Sjaunja gd Al. Petsev(aa)ra berg
      Altas fjäll
      Altas berg
      Altasapakte, se Skåitetjårro Saknas
      Altasapakte fjäll
      Altejaure tjärn
      Altejärvi tjärn
      Altojokk bäck
      Amasape myr
      Amasjauratj tjärn
      Amasjaure sjö
      Amasjaure tjärn
      Amastjaure tjärn
      Amasjaure sjö
      Amasjaure tjärn
      Amasjåkkå bäck
      Amasjåkkå bäck
      Amasvaara berg
      Amasvare berg
      Amasvare berg
      Amasvare berg
      Amasvuoma myr
      Ammasj(aure) sjö
      Ammasjokk bäck
      Ammasjärvi sjö
      Anetjoki bäck
      Anikaberg berg
      Annajiegge myr
      Annakatjasuoloj holme
      Anokåbbå berg
      Anottjåkkå berg
      Anuråavve berg
      Anuttjåkko fjäll
      Anuttjåkko berg
      Apejaure tjärn
      Appojaure sjöar
      Appojokk bäck
      Appojåkkå bäck
      Appoluokta vik
      Appoluokta vik
      Appoluokta vik
      Appoluokte vik
      Apponjarka udde
      Apponjarka udde
      Appotjåkkå berg
      Appovare berg
      Appovuopme skogsland
      Aptas berg
      Aptasvare berg
      Aptasvare berg
      Arajokk bäck
      Arajåkkå bäck
      Aranåive berg
      Aranåive berg
      Arasaiva sjö
      Arasaivo sjö
      Arasaivo tjärn
      Arasajva tjärn
      Arasajvajåkkå bäck
      Aravuopio vik
      Aravuoppe vik
      Araåjve berg
      Arrokka-Kumpunjänkkä myr
      Arrov(uo)ma myr
      Artovare berg
      Artuvaara berg
      Aråive berg
      Asjkasjiegge myr
      Askainen berg
      Askasape myr
      Askasape myr
      Askasjänkkä myr
      Askasmyran myr
      Askasvuoma myr
      Askasvaara berg
      Askasvare berg
      Asnekårsa ravin
      Asnevarasj bergknallar
      Asvalte ås
      Atjajokk bäck
      Atjajokk bäck
      Atjavardo berg
      Atjavardo berg
      Atjavarto berg
      Atjavarto berg
      Atjavartojåkka bäck
      Atjavartojåkka bäck
      Atjektjåkkå berg
      Atnavare berg
      Atsekåive berg
      Attavaara berg
      Attavare berg
      Attjasape myr
      Attjasjaure sjö
      Attjasjåkkå bäck
      Attjektjåkko fjäll
      Attjektjåkko berg
      Attjekjovenv(uo)ma myr
      Attjekjaure sjö
      Attjasvare berg
      Attjassjnjasjka bergudde
      Attjektjåkko berg
      Attsekasnjirau bäck
      Aurekkala vadställe
      Aurekkaskakala vadställe
      Aurekpakte berg
      Auritpakte fjällbrant
      Aurittjåkka fjäll
      Autajaure sjö
      Autajaure sjö
      Autjojaure, se Avvakkojaure Saknas
      Avakkadjo sjöar
      Avakadjo sjöar
      Avakajo tjärn
      Avakajo sjö
      Avakajojåkkå bäck
      Avakajjo sjöar
      Avima berg
      Avimjåkkå bäck
      Avimkåbbå bergshöjd
      Avimtjåkkå berg
      Avvakajjaure tjärn
      Avvakajojåkkå bäck
      Avvakkojaure sjö
      Avvotajiegge myr
      Avvotasuollutj holme
      Baktimyr myr
      Bassegorsa sameviste
      Bassejohka bäck
      Bassevárri berg
      Bentiáhpi myr
      Bentieatnan terräng
      Betarirova ås
      Biedjáscohkka berg
      Biedjásjohka bäck
      Bierna, se Pierna ö
      Bierna holme
      Björkberget berg
      Björkberget berg
      Björkb(äcken) bäck
      Björkmyran myr
      Buoiddisjávri sjö
      Buoiddisvárri berg
      Båtträsk tjärn
      Bönträsket sjö
      Bönträsket sjö
      Cearrugeahci berg
      Cearrugeasvárás del av berg
      Coallujávri sjö
      Coallujohka bäck
      Coalluvárri berg
      Coarvecárrám berg
      Connijeaggi myr
      Dápmukjohka bäck
      Dierddoeatnu älv
      Dierddovárri berg
      Divnnojeaggi myr
      Dunderbäcken bäck
      Dundret berg
      Eairojeaggi myr
      Ebbatjåkko fjäll
      Ebbatjåkko fjäll
      Ellijaure tjärn
      Ellij(ärvi) tjärn
      Esaiaksenvuoma myr
      Eskonvuoma myr
      Esseksenvuoma myr
      Etnajaure sjö
      Fannijänkkä myr
      Fatekvare berg
      Fatikberget berg
      Fattjavare berg
      Fattsaape myr
      Fattsavare berg
      Faurat-jauratjah sjöar
      Fauratjaure sjöar
      Fauratjåkasj bäck
      Fauratjåkko berg
      Fauratjåkko berg
      Faurattjåkka berg
      Faurattjåkka berg
      Fiellape myr
      Fielloape myr
      Fiellojaure sjö
      Fiellovare berg
      Fiälloape myr
      Fiällojärvi sjö
      Fiällovare berg
      Flakaberget berg
      Flakab(er)g(e)t bergshöjd
      Fräkentjärn tjärn
      Gáddenjuorak berg
      Gálajohka bäck
      Gámácearru fjäll
      Gámasávzi ravin
      Gámascearru fjäll
      Gámasjávri sjö
      Ganicavil berg
      Gardeluobbal sjö
      Gardeluobbal sjöarm
      Gargomyr myr
      Gasaj(aure) tjärn
      Gasajokk bäck
      Gealnajávri sjö
      Gealnavárri höjd
      Gipsa berg
      Godd(e)áhpi myr
      Goddehomu bäck
      Goddejávri sjö
      Goddejohka bäck
      Goddenjárga udde?
      Gomudievvá backe
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granberget berg
      Granhultmyran myr
      Guosas(cohkka) berg
      Guosasjávri sjö
      Gurravárri berg
      Habrej(aure) sjö
      Habrej(aure) tjärn
      Habrej(aure) tjärn
      Hagnosvarasj Saknas
      Hakkonape myr
      Háldenjárga offerplats
      Háldesuolu holme
      Haltekuojka fors
      Haltikoski fors
      Hammasoja bäck
      Hanetj(ärvi) tjärn
      Hanhijaurasj tjärn
      Hanhijaure tjärn
      Hanhijärvi tjärn
      Hanhikåbba kulle
      Hanhikåbbånj(ärvi) tjärn
      Hanhikåbbånj[aure] sjö
      Hanhikåbbånj(ärvi) tjärn
      Hanhivuoma myr
      Hanhivuoma myr
      Hannåjve bergknalle
      Hapakape myr
      Hapakjaure tjärn
      Hapakjaure sjö
      Hapakjåkkå Saknas
      Hapakluokta vik
      Hapakluokta vikar
      Hapakvaratj berg
      Hapakvaratj berg
      Hapakvarats berg
      Hapsa berg
      Hapsa berg
      Hapsa berg
      Hapsaape myr
      Hapsaape myr
      Hapsajaure sjö
      Hapsajaure sjö
      Hapsajokk bäck
      Hapsajokk bäck
      Hapsajokk bäck
      Hapsasjåkkå bäck
      Hapsasape myr
      Hapsasjaure sjö
      Hapsasjåkkå bäck
      Happsas höjder
      Happsasape myr
      Happsasjaure sjö
      Happsasjåkkå bäck
      Harjojiegge myr
      Harjujänkkä myr
      Harrape myr
      Harrape myr
      Harraur sjö
      Harreape myr
      Harrejauratj tjärn
      Harrejauratj tjärn
      Harrejaure sjö
      Harrejaure tjärn
      Harrejaure sjö
      Harrej(aure) tjärn
      Harrejaure sjö
      Harrej(aure) tjärn
      Harrejaure sjö
      Harrejaure sjö
      Harrejaure sjö
      Harrejaure tjärnar
      Hárrejávri, Alit sjö
      Hárrejávri, Lulit sjö
      Hárrejohka bäck
      Harrejokka bäck
      Harrejokk bäck
      Harrejokk bäck
      Harrejåkkå bäck
      Harrejåkka bäck
      Harrejåkka bäck
      Harrejåkkå bäck
      Harrejåkkå bäck
      Harrejåkkå bäck
      Harrejåkkå bäck
      Harrejåkkå bäck
      Harrejåkkå bäck
      Harrejåkkå bäck
      Harreluoppal tjärn
      Harreluoppal tjärn
      Harreluoppal tjärn
      Harreluoppal tjärnar
      Harrevarasj bergshöjd
      Harrevaratj berg
      Herrevaratj (barr)skogsås
      Harrevarats bergshöjd
      Harrev(ara)ts höjd
      Harrevare berg
      Harreåive berg
      Harri(jaure) tjärn
      Harrijokk bäck
      Harrij(ärvi) tjärn
      Harrilompolo tjärnar
      Harrilompolo tjärn
      Harrivuoma myr
      Harriåive berg
      Harrträsket sjö
      Harråive berg
      Harråjåkkå bäck
      Hasnevaratjah bergknallar
      Hassamännikkö bergås
      Haukajaurasj tjärn
      Haukajaurasj sjö
      Haukajauratj sjö
      Haukajaure sjö
      Haukajaure sjö
      Haukajaure sjö
      Haukajaure sjö
      Haukajaure tjärn
      Haukajaure tjärnar
      Haukajiegge myr
      Haukajåkkå bäck
      Haukak tjärn
      Haukakjåkåtj bäck
      Haukakåbba kulle
      Haukape myr
      Haukape myr
      Haukarjoki bäck
      Haukarjoki bäck
      Haukarjokk bäck
      Haukarjåkkå bäck
      Haukarjåkkå bäck
      Haukarjåkkå bäck
      Haukarjåkkå bäck
      Haukarkårså dal
      Haukaråvve höjd
      Haukarvarats bergknall
      Haukavarasj höjd
      Haukavarats berg
      Haukavarats berg
      Haukavare berg
      Haukijänkkä myr
      Haukijänkkä myr
      Haukijärvi tjärn
      Haukij(ärvi) tjärn
      Haukijärvi sjö
      Haukikåbbo kulle
      Haukivaara, se Hukevaratj berg
      Haukivaara berg
      Haukivaara berg
      Haukivuoma myr
      Heijoberg berg
      Heijomyran myr
      Heinäj(är)vi tjärn
      Heinäjärvi tjärn
      Hejkamajaure tjärn
      Helka, se Hälka fjäll
      Helka berg
      Herkape myr
      Herkapvaratj bergshöjd
      Herkmyran myr
      Hihpásgobba höjd
      Hihpásjávri sjö
      Hintjaj(aure) sjöar
      Hipatj berg
      Hippainen berg
      Hippainen berg
      Hippasj berg
      Hippasj berg
      Hippasjjaure sjö
      Hippasjänkkä myr
      Hippasjkåbba berg
      Hippasjnjasjka bergnäsa
      Hippasrova ås
      Hippasvare berg
      Hippatj berg
      Hippatjjiegge myr
      Hippatjråvve ås
      Hippatjvare berg
      Hippats berg
      Hirvasj(oki) bäck
      Hirvasjoki bäck
      Hirvasrova ås
      Hirvasrova berg
      Hirvasåive berg
      Hirvasåive berg
      Histape myr
      Histape myr
      Hojvijåkkå bäck
      Hoke berg
      Hokejaure sjö
      Hokejaure sjö
      Hokejåkka bäck
      Hokenjarka udde
      Hokenjaure sjö
      Hokevaratj berg
      Holmaape myr
      Holmaape myr
      Holmajärvi sjö
      Holmajärvi sjö
      Homojokk bäck
      Hotatj (gran)berg
      Hoteape myr
      Hotenape myr
      Hottevare berg
      Huhtivaara berg
      Huitajåkkå bäck
      Huivijoki bäck
      Huke fjällägenhet
      Huke berg
      Hukesuollutj holme
      Hukevaratj berg
      Huornasj berg
      Huornasj berg
      Huornasj berg
      Huornasj berg
      Huornasj berg
      Huornasj berg
      Huornasjjägge myr
      Huornatj kulle
      Huornatj bergshöjd
      Huornajtenjegge myr
      Huornatjenjegge myr
      Huornatjjiegge myr
      Huornatjtjåkkå bergshöjd
      Huornats berg
      Huornats berg
      Huornats berg
      Huornats berg
      Huornats berg
      Huornatsjänkkä myr
      Huossopatta vik
      Huusamaa ås
      Huörnatjajiegge myr
      Hålmaape myr
      Hålmaape myr
      Hålmajaure sjö
      Hålmajaure sjö
      Håltavare bergshöjd
      Håmholalvavuoma myr
      Håmholalvavuoma myr
      Håmholavavuoma myr
      Håmo bäck
      Håmojåkka bäck
      Håmojåkkå bäck
      Håmokierrakaape myr
      Håmovata lågland
      Håmåjåhkå bäck
      Hårret-jåkka bäck
      Hårretjåkka bäck
      Hårretjåkka bäck
      Hårretpakte berg
      Håuråjåkka bäck
      Häjmajaure tjärn
      Häjmajaure tjärn
      Häjmajåkkå bäck
      Häjmakårrå bergshöjd
      Häjmavaratj höjd
      Hälka fjäll
      Hälka berg
      Hällaråvve ås
      Hällokielas ås
      Hästakalle klippa
      Hästakallo klippa?
      Häulapakte berg
      Häulavarto berghöjd
      Häulavarto berg
      Idtjesjokko bäck
      Idtjesjokko å
      Iessisape myr
      Ijamape myr
      Ijamjaure sjö
      Ijamjokk bäck
      Ijamjokk bäck
      Ijamjåkkå bäck
      Ijamluoppal tjärn
      Ijamråvve ås
      Ijamvaratj bergshöjd
      Imojaurasj tjärn
      Imopatta dalföre
      Imovarto berg
      Inkajåkka bäck
      Inkatjårro berg
      I. Pajeltesj(aure) sjö
      Ippatjåkko fjäll
      Iptasjaure sjö
      Iso Karravaara berg
      Iso Nuorukka berg
      Iso Nuorukka berg
      Iso Peivitj(är)vi tjärn
      Iso Saitijärvi tjärn
      Isosaivo tjärn
      Iso Sormus berg
      Iso Sverkoj(ärvi) sjö
      Isoniemi udde
      Isradjelajaureh tjärnar
      Ittjes-jåkkå å
      Ittjiokåbbå bergshöjd
      Ittjisjåkkå bäck
      Itä-Kilvunen berg
      Jalkiskielas ås
      Jalkiskielas ås
      Jaltoape myr
      Jaltonape myr
      Jauratjjiegge myr
      Jaurekaskakuojka fors
      Jaurikisjärvi tjärn
      Jaurikisk(å)bb(o) kulle
      Jeggejaure tjärn
      Jepmakkavaara berg
      Jerfajaure sjö
      Jerfakuojka fors
      Jermokafattsaape myr
      Jermokafattsavare berg
      Jermokfattjavare berg
      Jermokvanfov(aara) berg
      Jermokvarntov(uoma?), se Jermokafattsaape Saknas
      Jermokvantov(aara?), se Jermokafattsavare Saknas
      Jerta berg
      Jerta fjäll
      Jertajaure sjö
      Jertajaure sjö
      Jertajokk bäck
      Jertajåkkå bäck
      Jertajåkkå bäck
      Jertalompolo tjärn
      Jertalompolo tjärn
      Jertaluoppal tjärn
      Jertaluoppal tjärn
      Jertatjårokasj berg
      Jertavarto berg
      Jertavarto berg
      Jieggejaure tjärn
      Jieggejaure tjärn
      Jieggejaure tjärn
      Jiellevárre äldre benämning på Gällivare malmberg
      Jiepmak berg
      Jiepmakjaure sjö
      Jiepmakkajärvi sjö
      Jierta, se Jerta Saknas
      Jognavare berg
      Jognavare berg
      Jognavarenape myr
      Joikomberget berg
      Joikomberget berg
      Jokkokaskaj(okk), se Jåkkakaskajåkka Saknas
      Jokkokaskaj(okk) bäck
      Jokkokaskatj(åkko) berg
      Jollmejokkots bäck
      Jollmepakte berg
      Jollokka berg
      Jonaape myr
      Jonajåkkå bäck
      Jormivaara berg
      Jorpojänkkä myr
      Jotja-, se Jotsa- Saknas
      Jotsajaure sjö
      Jotsajaure tjärn
      Jotsajaurejiegge myr
      Jotsaråvve ås
      Jotsavare berg
      Jotsavare berg
      Joukkanenj(ärvi) Saknas
      Joukkasvuoma myr
      Jouluvaara berg
      Julletjåkko fjäll
      Juobma fjäll
      Juobmojokk bäck
      Juobmojåkkå bäck
      Juobmoluokta vik
      Juobmotjåkko fjäll
      Juobmotjåkko fjäll
      Juoikamvaara berg
      Juoikamvaara berg
      Juojkam berg
      Juojkamvare berg
      Juojkamvare berg
      Juojkamvare berg
      Juokok berg
      Juolakuoraj(eg)ge myr
      Juolatjåkko berg
      Juolmejåkåtj bäck
      Juolmepakte berg
      Juoune berg
      Juovajärvi sjö
      Juovajärvi tjärn
      Juovapokvarats fjäll
      Juovapokvarats berg
      Juovapåkke del av landtunga
      Juovapåkluokta vik
      Juovatjåkko berg
      Juovavarats kulle
      Juovavarats berg
      Juovavare berg
      Juovavare berg
      Juovvajouttasj tjärn
      Juovvajaurasj sjö
      Juovvajávri sjö
      Juovvanjunnje fjäll
      Juovvanjunni del av berg
      Juovvapåkke dalgång
      Juovvapåkke dal
      Juovvaråvve ås
      Juovvatjåkkå berg
      Juovvatjåkkå berg
      Juovvatjåkkå berg
      Juovvatjåros berg
      Juovvavarasj berg
      Juovvavarasj berg
      Juovvavarasj kulle
      Juovvavaratj berg
      Juovvavaratjah berg
      Jutjavare berg
      Jutsaj(au)re sjö
      Jutsajaurejegge myr
      Jutsarova ås
      Jutsavare berg
      Jåkkakaskajåkka bäck
      Jåkkakaskapårre berg
      Jåkkaskajåkka bäck
      Jåkkåkasjåkkå bäckar
      Jåkkåkasvaratj berg
      Jåkngåvare berg
      Jåkngåvarenape myr
      Jåknåtjåkkå berg
      Jåknåvare berg
      Jåkosape myr
      Jållekis berg
      Jållitjåkkå fjäll
      Jårboape myr
      Jårbojoki bäck
      Jårboåive berg
      Jårme vik
      Jårmejåkkå bäck
      Jårmeluokta vik
      Jårmevare berg
      Jårmåsjjåkkå bäck
      Jårmåtj notvarp
      Jårpåjiegge myr
      Jårpåjiegge myr
      Jårpåjve berg
      Jårpåjve berg
      Jårpåjåkkå bäck
      Jårpåsåkas höjd
      Jårpåsåkasjaure tjärn
      Jårpåsåkask höjd
      Jårpåtjåkko fjäll
      Jårpåtjåkkå berg
      Jårpåtjåkkå berg
      Jårpåvare berg
      Jåulajåkkå bäck
      Jåulajåkåtj bäck
      Jåulatjåkkå berg
      Jåulavare berg
      Jåune berg
      Jåvvijaure tjärn
      Jähäinäj(ärvi) tjärn
      Järnheden ås
      Järta berg
      Järtajaure sjö
      Järtajaure sjö
      Järtavardo berg
      Järtavardo berg
      Järtä berg
      Kaalajoki bäck
      Kaalajoki bäck
      Kaalasjärvi sjö
      Kaalasjärvi sjö
      Kaaretj(åkko?) berg
      Kaavajoki bäck
      Kaavajänkkä myr
      Kaddeape myr(ar)
      Kaddekårrå ås
      Kadde-Njuorak berg
      Kaddenjuorak berg
      Kadderova ås
      Kadderåvve ås
      Kaddevaara berg
      Kaddevare berg
      Kaddevare berg
      Kaddijänkkä myr(ar)
      Kaddivaara berg
      Kadjajaure tjärn
      Kadjakielas hed
      Kaggaape myr
      Kaggajåkkå bäck
      Kaggapuollam berg
      Kagnej(aure) tjärn
      Kaipajegge myr
      Kaipajokk bäck
      Kajpak berg
      Kaipatjåkkå berg
      Kajraape myr
      Kairajokk bäck
      Kairajokk bäck
      Kairajåkkå bäck
      Kairanape myr
      Kairape myr
      Kairape myr
      Kairavare berg
      Kaisemuora berg
      Kaitomjaure sjöar
      Kaitumjokk å
      Kaitumtjåkko berg
      Kaitumtjåkko fjäll
      Kaivojoki bäck
      Kaivoslantto tjärn
      Kaipa berg
      Kajpajåkkå bäck
      Kajpak berg
      Kajpape myr
      Kajrajåkåtj bäck
      Kajrape myr
      Kajravare bergshöjd
      Kajsemierre berg
      Kajtomjåkka å
      Kajtomtjåkka berg
      Kajtomtjåkkå fjäll
      Kajvojåkkå bäck
      Kaker sjö
      Kakerajaure sjö
      Kakirjaure sjö
      Kakto å
      Kala ja Kokkoj(ärvet) tjärnar
      Kalajaure sjö
      Kalajåkka bäck
      Kalajåkkå bäck
      Kalajåkka bäck
      Kalakasnjirau bäck
      Kalakluokta vik
      Kalaksuolo holme
      Kalaktjåkkå fjäll
      Kalakvarasj berg
      Kalamluokta vik
      Kalamvare berg
      Kalas-jaure sjö
      Kalasjaure sjö
      Kalavarats berg
      Kalavarto berg
      Kallakluokte vik
      Kallakluokte vik
      Kallaktjåkko fjäll
      Kallakvare berg
      Kallakvare berg
      Kallojaure sjö
      Kallojaure tjärn
      Kallojaure sjö
      Kallojåkkå bäck
      Kalsojaure tjärn
      Kalsoj(ärvi) tjärn
      Kalvonjarka udde
      Kamasautje bäck
      Kamasautje bäck
      Kamashåmo bäck
      Kamashåmojägge myr
      Kamasjaure tjärn
      Kamas-jaure Saknas
      Kamasjåkka bäck
      Kamassauvon sel
      Kamassavo sel
      Kamassavo sel
      Kamastjerro berg
      Kamastjerro berg
      Kamastjärro berg
      Kamastjärohuornasj berg
      Kamastjärro berg
      Kamastjärro berg
      Kamatjärro berg
      Kanijaure tjärn
      Kanijaure sjö
      Kanijåkka bäck
      Kanisj(aure) sjö
      Kanisj(ärvi) tjärn
      Kaniskaite landkil
      Kanisvare berg
      Kanisvare berg
      Kanitjavelk berg
      Kanivare berg
      Kanivare berg
      Kaniåive berg
      Kaniåjve berg
      Kankivaara berg
      Kankivuoma myr
      Kapanåive bergshöjd
      Kappejåkkå bäck
      Kapperjåkka bäck
      Kapperåjve berg
      Kappetjåkkå fjäll
      Kaptek berg
      Karanes berg
      Karanes berg
      Karanes berg
      Karanesj(aure) tjärn
      Karanesj(ärvi) tjärn
      Karanestjåkko fjäll
      Karanis fjäll
      Karanis berg
      Karanis berg
      Karanis berg
      Karanisah berg
      Karanisjaure tjärn
      Karanis-jaure tjärn
      Karanisårtå trädgräns
      Kargolatsjoki bäck
      Karjeljiegge myr
      Karjelvare berg
      Karkojaure tjärn
      Karkojiegge Saknas
      Karkojåkkå bäck
      Karkulasjoki bäck
      Karmas notvarp
      Karmas berg
      Karmasah berg
      Karmasnjarka udde
      Karmasvaratjah berg
      Karmasvaratjeh berg
      Karnilapakte fjäll
      Karnjel fjäll
      Karnjelajåkkå bäck
      Karnjelapakte fjäll
      Karnjelatjåkkå fjäll
      Karosj(aure) tjärn
      Karranis berg
      S.Karsberget berg
      Karsokielas ås
      Kartejaure sjö
      Kartejaure tjärn
      Kartekielas bergås
      Kartekåbbå bergshöjd
      Kartekåbbå berg
      Karteluoppal sjö
      Karteluoppal sjöarm
      Kartetjåkkå berg
      Kartinjänkkä myr
      Kartojaure sjö
      Kartojägge myr
      Kasaape myr
      Kasajaure tjärn
      Kasajaure tjärn
      Kasajåkkå bäck
      Kasajåkkå bäck
      Kasakåbbå kulle
      Kasaätnam terräng
      Kaskajaure sjö
      Kaskajaure sjö
      Kaska-Kajtom sjö
      Kaskamos Hapakluokta vik
      Kaskanjuonje berg
      Kaskanälte berg
      Kaskaradjnjarka udde
      Kaska-Sålpåj kulle
      Kaskatjuona berg
      Kaska-Tjuonatjåkka berg
      Kaskatjåkkå berg
      Kaskavaratj höjd
      Kaskavinak berg
      Kattilakaski fors
      Kattilakuoika fors
      Kattilakuoika fors
      Kattilakuojka fors
      Kattilasavo sel
      Kattån å
      Kattån å
      Kaukoljaure sjö
      Kaukoljaure sjö
      Kaukoljåkkå bäck
      Kaukoljåkka bäck
      Kaukolvagge dal
      Kaukolvagge dal
      Kaukuljaure sjö
      Kaukulj(okk) bäck
      Kaukulvagge dal
      Kaukolålke fjäll
      Kaukolålkepakte fjäll
      Kaukuljaure sjö
      Kaukulj(okk) bäck
      Kaukul vagge dal
      Kautojaure sjö
      Kautojåkkå å
      Kautojärvi sjö
      Kavajåkkå bäck
      Kavajägge myr
      Kavakiellasajåkkå bäck
      Kavakjaure sjö
      Kavakjaure tjärn
      Kavakuojka fors
      Kebnats berg
      Kebnats berg
      Kebnekuoika fors
      Kebnekuoika fors
      Keddeape myr
      Keddeape myr
      Keddeape myr
      Keddevare berg
      Kedke Saivo tjärn
      Kedke Saivo sjö
      Kellojänkkä myr
      Kelvaj(oki) bäck
      Kelvajärvi sjö
      Kemartestjåkko berg
      Kenivare berg
      Kenttävuoma myr
      Keppojåkkå bäck
      Keresåive berg
      Kesasvuoma myr
      Keski-Kilvunen berg
      Keski Leipoj(ärvi) sjö
      Keski Neskämävaara berg
      Keskosape myr
      Keskuskielinen ås
      Ketjejaure? tjärn?
      Ketjetjåkko berg
      Ketsak sjö
      Ketsak sjö
      Ketsåive fjäll
      Ketsåive berg
      Keutjejänkkä myr
      Keutsejåkkå bäck
      Kevaj(eg)ge myr
      Kibmej(aure) tjärn
      Kieble berg
      Kieblejaure sjö
      Kieblejåkkå bäck
      Kiebnekuoika fors
      Kiebnekuojka fors
      Kieddape myr
      Kieddape myr
      Kieddape myr
      Kieddeape myr
      Kieddeape myr
      Kieddeape myr
      Kieddeape myr
      Kieddeape myr
      Kieddevare berg
      Kieddiape myr
      Kieddiape myr
      Kieddivuoma myr
      Kiekaape myr
      Kiekatievah kullar
      Kielavaara berg
      Kiemartisjåkkå bäck
      Kiemartismåske spärrterräng
      Kiemartismåske dalföre
      Kiemartistjåkkå fjäll
      Kiemartistjåkka berg
      Kieppojoki bäck
      Kieppojåkka bäck
      Kieratisjåkkå bäck
      Kierisnjåskevaratj berg
      Kierisvare berg
      Kierisåive berg
      Kierkape myr
      Kierkejaure tjärn
      Kierkejaure tjärn
      Kierkejokk, se Kivijoki bäck
      Kierkejåkkå bäck
      Kierkek tjärn
      Kierkevare berg
      Kierkevare berg
      Kietjåjjåkåtj bäck
      Kietjåjve fjäll
      Kietjåjve berg
      Kiettsavuolsuoloj holme
      Kiettsesmuorkejaure tjärn
      Kiettsesmuorkejåkåktj bäck
      Kievaape myr
      Kievaape myr
      Kikso notvarp
      Kila berg
      Kildej(aure) tjärn
      Kildejokk bäck
      Kildejokk bäck
      Kilkimape myr
      Killamjaure tjärn
      Kiltejåkkå bäck
      Kiltijauratj tjärn
      Kiltijåkkå bäck
      Kiltikårrå ås
      Kiltisavo sel
      Kiltisuv(anto) sel
      Kiltivaara berg
      Kiltivare berg
      Kilvatsvaara berg
      Kilvojåkkå bäck
      Kilvokielas ås
      Kilvokielinen ås
      Kilvovare berg
      Kimomvare berg
      Kipmejaure tjärn
      Kipmejåkkå bäck
      Kipmekielas ås
      Kipmekiellasajåkkå bäck
      Kipmepuollam ås
      Kiptsa berg
      Kiptsavare berg
      Kiranape myr
      Kiranape myr
      Kirjaluokta vik
      Kirjasajåkka bäck
      Kirjasajåkka å
      Kirjasjokk bäck
      Kirjasjokk å
      Kirkanipporis berg
      Kirkapårka pass
      Kirkasjaure tjärn
      Kirkasjärvi tjärn
      Kirkatjåkko fjäll
      Kirkatjåkkå berg
      Kirkatjåkkå berg
      Kirkejaure sjö
      Kirkejaure tjärn
      Kirketjåkko berg
      Kirkevardo berg
      Kirkevardo berg
      Kirkovaratj höjd
      Kirkovierah höjder
      Kirkovieravarpe notvarp
      Kirkovierra ås
      Kirkovierra ås
      Kirkovierra ås
      Kirvesoja bäck
      Kirvesvuoma myr
      Kissetjåkkå berg(ås)
      Kitajaure tjärn
      Kitajiegge myr
      Kitsejiekna jökel
      Kivijoki bäck
      Kivijärvi tjärn
      Kivivuoma myr
      Kiäbblejaure sjö
      Kiäbblejoki bäck
      Kiävaape myr
      Kiävaape myr
      Kleementivaara berg
      Kleemettivaara berg
      Kleemettij(ärvi) tjärn
      Klemitjaure tjärn
      Klemitvare berg
      Klemitvare berg
      Koinosatjåkko berg
      Koiravaara berg
      Koivu Sammalvaara berg
      Kojkojiegge myr
      Kojloape myr
      Kojuvaara bergshöjd
      Kokkajaure sjö
      Kokkajaure tjärn
      Kokkajägge myr
      Kokkakkuojka fors
      Kokkaksavo sel
      Kokkaksavo sel
      Kokkesjauratj tjärn
      Kokkes-jaure sjö
      Kolas-jaure tjärn
      Kolkamasjoki bäck
      Koltoj(aure) tjärn
      Koltoj(okk) bäck
      Kontoriv(aara) berg
      Koppatjåkka berg
      Koppeloj(änk)kä myr
      Koppelovaara berg
      Koppelåive berg(massiv)
      Koppotsvaara bergshöjd
      Korosvare berg
      Korpakoski fors
      Korravare berg
      Korravareh berg
      Koskavaara berg
      Kaskijegge myr
      Koskivare berg
      Kosnårbäcken bäck
      Kossajaure sjö
      Kossajaure tjärn
      Kossajokk bäck
      Kossajåkkå bäck
      Kossajåkkå bäckar
      Kossaspatnjojåkkå bäck
      Kossatjåkko berg
      Kossatjåkkå berg
      Kossatjåkkå berg
      Kossavare berg
      Kossavare berg
      Kossåive berg
      Kotajänkkä myr
      Kotajänkkä myr
      Kotapårrots bergshöjd
      Kotapårrots berg
      Kotijoki bäck
      Kotijärvi tjärn
      Kotiv(aa)ra berg
      Kotivaara höjd
      Kotjesjaure sjö
      Kukkesj(aure) tjärn
      Kotjes-jaure sjö
      Kotjesjåkkå bäck
      Kotjes-jåkkå å
      Koulojoki bäck
      Kouratsvaara berg
      Koutojärvi tjärn
      Koutokielinen skogsås
      Koutovaara berg
      Kuikujegge myr
      Kuiluvuoma myr
      Kukkaksauvon sel
      Kukkaksauvon sel
      Kukkesj(aure) tjärn
      Kukkesjåkåtj bäck
      Kukkesluokta vik
      Kukkesluokta vik
      Kulasj(aure) tjärn
      Kulkemav(uo)ma myr
      Kuobmoape myr
      Kuobmoape myr
      Kuobmojaure sjö
      Kuobmojaure sjö
      Kuobmojokk bäck
      Kuobmojokk bäck
      Kuobmoråive berg
      Kuobmoråive berg
      Kuoikakasksuolo holme
      Kuoletis tjärn
      Kuoljok tjärn
      Kuollejaure sjö
      Kuollelakosj platå
      Kuollenipporis berg
      Kuolleåivasj berg
      Kuolleåivatsa berg
      Kuolleåivatsa berg
      Kuolpa sjö
      Kuolpajaure sjöar
      Kuolpakårrå bergås
      Kuolpan bergshöjd
      Kuolpanajokk bäck
      Kuolpanajåkkå bäck
      Kuolpanatjåkkå bergshöjd
      Kuopatjåkkå berg
      Kuolpavare berg
      Kuolpavare bergås
      Kuoperatjåkkå fjäll
      Kuoperatjåkkå berg
      Kuopmoape myr
      Kuopmojaure sjö
      Kuopmojåkkå bäck
      Kuopmoråvve berg
      Kuorainen berg
      Kuorasj berg
      Kuorasjokk bäck
      Kuorasjokk bäck
      Kuorasjjåkka bäck
      Kuorasjåkkå bäck
      Kuorasjvare berg
      Kuoratj bergmassiv
      Kuoratjape myr
      Kuoratjape myr
      Kuoratjpakte brant
      Kuoratjtjåkkå berg
      Kuoratjtjårro berg
      Kuoratjvaratj berg
      Kuoratjvare berg
      Kuoratjvare berg
      Kuorats berg
      Kuoratsape myr
      Kuoratspakte berg
      Kuoratsvaara berg
      Kuoratsvaara berg
      Kuoratsvuoma myr
      Kuorkaape myr
      Kuorkimjaure sjö
      Kuorkonjarka? udde
      Kuorkopårre berg
      Kuorkovagge dal
      Kuorpakuojka fors
      Kuorpavardo berg
      Kuorpavardo berg
      Kuorpavare berg
      Kuorpavare berg
      Kuorpavare berg
      Kuorpavarej(aure) tjärn
      Kuorpavarto berg
      Kuorpavarto berg
      Kuorpavarto berg
      Kuorpavarto berg
      Kuorpavarto berg
      Kuorpavartojaure tjärnar
      Kuorpojaure sjö
      Kuortesape myr
      Kuortesvuoma myr
      Kuosaape myr
      Kuosaape myr
      Kuosainen berg
      Kuosakarkonjärvi tjärn
      Kuosakielasjokk bäck
      Kuosakielasjokk bäck
      Kuosakåbbo berg
      Kuosanjuonje bergås
      Kuosas berg
      Kuosasape myr
      Kuosasj berg
      Kuosasjjaure tjärn
      Kuosasjjåkka bäck
      Kuosasjvare berg
      Kuosatj berg
      Kuosatj berg
      Kuosatj ås
      Kuosatj berg
      Kuosatj ås
      Kuosatjape myr
      Kuosatjape myr
      Kuosatjape myr
      Kuosatjhuornatj berg
      Kuosatjjaure tjärn
      Kuosatjjaure sjö
      Kuosatjjåkåtj bäck
      Kuosatjtjåkkå berg
      Kuosatjvaratj berg
      Kuosatjvaratj berg
      Kuosatjåkko berg
      Kuosatjåkko berg
      Kuosats ås
      Kuosats berg
      Kuosatsape myr
      Kuosatsape myr
      Kuosatsapejokk bäck
      Kuosatsj(aure) sjö
      Kuosatsj(aure) tjärn
      Kuosatsj(arue) tjärn
      Kuosatsvare berg
      Kuosatsvare berg
      Kuosatsvare berg
      Kuosatsvare berg
      Kuosatsätnam höjdsträckning
      Kuosavare berg
      Kuosavare berg
      Kuosavare berg
      Kuossaape myr
      Kuossakarkojaure tjärn
      Kuossakielasape myr
      Kuossakielas-jåkkå bäck
      Kuossakielasvare Saknas
      Kuossakåbbå kulle
      Kuossakåbbå berg
      Kuossakåbbå berg
      Kuossanjonnje bergås
      Kuossatievaape myr
      Kuossatjåkkå berg
      Kuossavare berg
      Kuossavare berg
      Kuossavare berg
      Kuotekjåkka bäck
      Kuotektjåkka fjäll
      Kuotekvagge dal
      Kuotekvagge dal
      Kuotekvare berg
      Kuotokaisse berg
      Kuottalimsuolo holme
      Kuottojluokta vik
      Kuottojvare berg
      Kuouka bergknall
      Kuouta berg
      Kuoutajåkkå bäck
      Kuoutakielas barr- och björkås
      Kuoutakielas skogsås
      Kuoutapuollam ås
      Kuoutapårros berg
      Kuoutapåros Saknas
      Kuoutapåros bergshöjd
      Kuoutejaure tjärn
      Kuoutejåkkå bäck
      Kuoutelis berg
      Kuoutelis berg
      Kuoutevare berg
      Kurravare berg
      Kurravare berg
      Kursjojaure sjö
      Kursjotjåkkå berg
      Kursuvuoma myr
      Kutjasjaure sjö
      Kutjasjaure sjö
      Kutjasjoki bäck
      Kutjasjoki å
      Kutujoki bäck
      Kuusikielisenv(aa)ra berg
      Kuöbmujaure sjö
      Kuöbmujåkkå bäck
      Kuöbmunape myr
      Kuöbmunåaive berg
      Kuölpa tjärnar
      Kåbbakaska myr
      Kåbboape myr
      Kåbbåtjenape myr
      Kåbdajaure sjö
      Kåbdåape myr
      Kåberåive, se Kåbrek berg
      Kåberåive berg
      Kåberåive berg
      Kåberåive berg
      Kåbrek berg
      Kåbrek berg
      Kåbrek berg
      Kåbrek berg
      Kåbrekjåkka bäck
      Kåbreklako platå
      Kåbrekåjve berg
      Kåbtåjaure sjö
      Kåbtåluokta vik
      Kåbtåluokta vik
      Kåbtåluokta vik
      Kåbtåluoktsuollutjah holmar
      Kåddeape myr
      Kåddeape myr
      Kåddeape myr
      Kåddehåmo bäck
      Kåddejaure tjärn
      Kåddejaure tjärn
      Kåddejaure Saknas
      Kåddejåkka bäck
      Kåddejåkkå bäck
      Kåddeluobbal tjärn
      Kåddeluoppal tjärn
      Kåddevare berg
      Kåinusapokte berg
      Kåinusapakte berg
      Kåjnosatjåkkå berg
      Kåkkeslako ås
      Kåldek tjärn
      Kålkamjåkka bäck
      Kålsejaure tjärn
      Kålsijoki bäck
      Kåltosaivo tjärn
      Kåltovare berg
      Kåltåjaure tjärn
      Kåltåjåkkå bäck
      Kåltåsajva tjärn
      Kåltåvare berg
      Kåntorvare berg
      Kåppakasjaure tjärn
      Kåppeljiegge myr
      Kåppelvare berg
      Kåppelåive berg
      Kåppelåjve bergmassiv
      Kåppåtj bergshöjd
      Kåppåtjape myr
      Kårja berg
      Kårjapatajaurasj sjö
      Kårjapatajaure tjärn
      Kårjatjåkka fjäll
      Kårjotjåkko fjäll
      Kårjojaure sjö
      Kårjotjåkko berg
      Kårjåjaure sjö
      Kårsa berg
      Kårsaape myr
      Kårsape myr
      Kårsotjåkko fjällmassiv
      Kårsåkielas ås
      Kårsåtjjåkkå bäck
      Kårsåtjåkkå fjällmassiv
      Kårsåvarasj bergknall
      Kårtjejaure sjö
      Kåskemädnamajegge myr
      Kåskemädnamajegge myr
      Kåskemätnam skogsland
      Kåskemätnamajägge myr
      Kåskemätnamajägge myr
      Kåskijiegge myr
      Kåskijåkkå bäck
      Kåskivare berg
      Kåtaklippan berg
      Kåtaklippan berg
      Kåtejiegge myr
      Kåtivaara berg
      Kåtojåkåtj bäck
      Kåtokvaratj berg
      Kåvakåppe dal
      Kåvakäutse svacka
      Kåvatjåkka berg
      Kålnamjaurasj tjärn
      Kålnamjåkka bäck
      Kälvajaure sjö
      Kälvajåkkå bäck
      Kälvasajva sjö
      Käpanåjve bergshöjd
      Kärkesaiva sjö
      Kärkesajva tjärn
      Kärkevarto berg
      Kärkevarto berg
      Kärmajojto myr
      Kärmetuittu myr
      Käsasape myr
      Käsasätnam höjdsträckning
      Kätnevare berg
      Kätnevare berg
      Kätsak sjö
      Kättjuk sjö
      Kättjåive berg
      Kättsak sjö
      Kättsakjaure sjö
      Käukes berg
      Käukeskätje berg
      Käukesvarats berg
      Käukesvarats berg
      Käutsejägge myr
      Labtjejaure sjö
      Ladnij(au)re tjärn
      Ladnijoki bäck
      Ladnivaara berg
      Ladnivaara berg
      Ladnivuoma myr
      Ladtjojaure sjö
      Ladtjojåkka å
      Ladtjopatajaure tjärnar
      Ladtjopatta dalbotten
      Lainisjoki bäck
      Lajnisjåkkå bäck
      Lakimkåbbå kulle
      Lakitjåkko berg
      Lakojauratj tjärn
      Lakojokk bäck
      Lakojåkkå bäck
      Lakotjårro berg
      Laksejokk bäck
      Laktajohka bäck
      Laktavárás berg
      Laktavaratj berg
      Lammaslakko ås
      Langas sjö
      Langas sjö
      Lankelåktå platå
      Lapinjänkkä myr
      Lapinvaara bergås
      Lappberget berg
      Lappinj(änk)kä myr
      Lapsejåkkå bäck
      Larkimlako platå
      Larkimlako platå
      Larkimpakte bergbrant
      Larkimtjåkka berg
      Larkimtjåkka berg
      Larkimvare berg
      Larkimvare berg
      Lasavaratj berg
      Lassajåkka bäck
      Lassav(ara)ts berg
      Lassikuojka fors
      Latnjeape myr
      Latnjejaure tjärn
      Latnjejåkka bäck
      Latnjejåkkå bäck
      Latnjevare berg
      Latnjevare berg
      Latnjeätnam terräng
      Lattakape myr
      Laukajaure sjö
      Laukajaure sjö
      Laukkavare berg
      Laukkuvaara berg
      Laukujärvi sjö
      Laukujärvi sjö
      Laurajaure tjärn
      Laurajåkka bäck
      Lauraj(är)vi tjärn
      Lauravare berg
      Laurijoki bäck
      Laurivaara berg
      Lautaape myr
      Lautajoki bäck
      Lautavuoma myr
      Leipejåkkå å
      Leipepirra berg
      Leipetuottar berg
      Leipijoki å
      Leipipirape myr
      Leipipirtjåkko fjäll
      Leipipirtjåkko berg
      Leipitunturi berg
      Leipojoki bäck
      Leipojärvi sjö
      Leiporova ås
      Leipovaara berg
      Lejpepirape myr
      Lejpepirjåkkå bäck
      Lejpepirra bergmassiv
      Lejpepirvare ås
      Lejpojaure sjö
      Lejpojåkkå bäck
      Leiporåvve ås
      Lejpovare berg
      Lekekåbbo kulle
      Lermejaure sjö
      Lermejaure sjö
      Lermejokk bäck
      Lermejåkkå bäck
      Lermejåkkå bäck
      Lessuvaara berg
      Leveäsuanto sel
      Liddoallekäsjnjonnje bergnäsa
      Liddojaure sjöar
      Liddojaureh sjöar
      Liddolospejaure sjö
      Liddopakte fjäll
      Liddopakte berg
      Liddopatajaure sjö
      Liddopatajaure sjö
      Liddovare fjällmassiv
      Liddovarto berg
      Lidnatjavelk ås
      Lidnoj(aure) sjö
      Lidnokjaure sjö
      Lidnoksjnjasjka ås
      Lidnoktjåkkå berg
      Lidnokvare berg
      Lidnokätnam ås
      Lidnotjavelk ås
      Liessovare berg
      Lietejaure sjö
      Lietej(okk) bäck
      Lietejokk bäck
      Lietekasjkuojka fors
      Lietekkuojka fors
      Lietekkåbba lappviste
      Lieteksavo sel
      Lietekvierra ås
      Lietevarats berg
      Lietevarats berg
      Lieteksavo sel
      Lietik sauvon sel
      Lietiksauvon sel
      Liikavaara berg
      Liikavaara berg
      Liikavaara berg
      Liikavaara bergshöjd
      Liikavaara berg
      Likevare berg
      Likevare berg
      Likevare berg
      Likevare berg
      Likevare berg
      Limit-jägge myr
      Limitjägge myr
      Limittajegge myr
      Limittajegge myr
      Linaape myr
      Linahuornatj berg
      Linahuörna berg
      Linakiera bäck
      Linalomp(olo) tjärn
      Linaluoppal tjärn
      Linanape myr
      Linanåive berg
      Linavare berg
      Linavare berg
      Linaåjve berg
      Linaälv älv
      Linkajaure tjärn
      Linkanjärkkå myr
      Linkkaj(ärvi) tjärn
      Linätno älv
      Lissajiegge myr
      Lissapuollam ås
      Litnok berg
      Litnok-, se Lidnok- Saknas
      Littak berg
      Littak berg
      Littakjåkkå bäck
      Litte berg
      Littejaurasj sjöar
      Littejaure sjöar
      Littejaure sjö
      Littejåkkå bäck
      Littejåkka bäck
      Litteskaite landtunga
      Litteskajte landkil
      Littevarasj berg
      Livamjaure sjö
      Livamjaure sjö
      Livamtjåkka berg
      Livamtjåkkå fjäll
      Livamvagge dal
      Livamvakkejåkkå bäck
      Livamvakkejåkkå bäck
      Lolemos Hapakluokta Saknas
      Lolamos Juovvatjåros berg
      Lolemos Tjuonatjåkka berg
      Lolep Harreluoppal tjärn
      Lolep Jåkkåkasjåkkå bäck
      Lolep Korravare berg
      Lolep Ortajaure tjärn
      Lolep Pätsevare berg
      Lolep Ritel berg
      Lolep Stajnasvare berg
      Lolep Sverko berg
      Lolep Tjavelkvarasj bergshöjd
      Lolep Tjotekape myr
      Lolep Vakkata dalföre
      Lolep Vuottaskåbbar kulle
      Lollekäsjtjåkkå berg
      Lomben tjärn
      Lombträsket sjö
      Lomondiv(aa)ra berg
      Lomontijoki bäck
      Lomontivaara berg
      Lompoloj(ärvi) tjärn
      Lompolov(aa)ra berg
      Lompolovuoma myr
      Lopasjärvi tjärn
      Lopasjärvi sjö
      Lopasjärvi sjö
      Lopasvare berg
      Lopasvare berg
      Loppovare berg
      Loppovare berg
      Lospevaratj bergshöjd
      Lospevaratj berg
      Lospevare berg
      Lospeåjtjåkkå berg
      Luhtasuvanto sel
      Luleb Tjåtekape myr
      Lulek notvarp
      Lulekavarpe, se Lulek notvarp
      Lulemusjuovatjårro berg
      Lulemus Juovatjårro berg
      Luleträsk, Stora, se Stuor-Julevo sjö
      Lulevatten, Stora = Luleträsk, Stora sjö
      Lulivarpe, se Lulek notvarp
      Lul. Petsevaara berg
      Lulep Urtaure sjö
      Lumijoki bäck
      Lumivuoma myr
      Luobbal tjärn
      Luobbalape myr
      Luobbalape myr
      Luobmetjokk å
      Luobmetjokk bäck
      Luoktaktjåkko berg
      Luoktaktjåkko berg
      Luoktanjarkajaure sjö
      Luoktavaratj berg
      Luopmetjåkkå bäck
      Luopmetvare berg
      Luopmit-jåkkå å
      Luopmitjåkåtj bäck
      Luopovare berg
      Luopovare berg
      Luoppal tjärn
      Luoppal tjärn
      Luoppalape myr
      Luoppalape myr
      Luoppaljaure tjärn
      Luoppalvare berg
      Luopteape myr
      Luoptejaure sjö
      Luoptejaure tjärn
      Luoptejåkkå bäck
      Luoptek sjö
      Luoptek tjärn
      Luotejegge myr
      Luotovarats berg
      Luotovarats berg
      Luotto vik
      Luottojokk bäck
      Luottojåkkå bäck
      Luottoluokta vik
      Luottoluokta vik
      Luottonjarka udde
      Luottonjarka udde
      Luottosuolo holme
      Luottosuoloj holme
      Luottovaratj berg
      Luottovaratj berg
      Luottovaratj berg
      Luoutape myr
      Luoutekielas ås
      Luovvajaure sjö
      Luovvaråvjauratj tjärn
      Luovvaråvve ås
      Luovvavare berg
      Luspavaara berg
      Luspavaara berg
      Luöbbalape myr
      Låberget berg
      Låktåkvaratjak berg
      Låmetjåkkå berg
      Låmetjåkkå berg
      Låmetjåkkå berg
      Låpesj-, se Slåpetj- Saknas
      Låpesjjaure sjö
      Låpesjvare berg
      Låtatjåjvatj fjäll
      Låtatjåjve fjäll
      Låtatsa fjäll
      Låv(iken) vik
      Läffa sjö
      Läffa sjö
      Läipetjäpetjåkka berg
      Läjpetjäpe fjäll
      Läjpojåkkå bäck
      Länsi-Kilvunen berg
      Läukaape myr
      Maddakajaure sjö
      Maddakakårtje vattenfall
      Madjatjåkkå Saknas
      Mainekjaure sjö
      Mainekråvve ås
      Maisaape myr
      Maisajaure f.d. tjärn
      Maisaj(aure) tjärn
      Maisajokk å
      Maisajokk bäck
      Maisajåkkå å
      Maisavare berg
      Maisavare berg
      Maitahajåkka bäck
      Maitahanjonnje berg
      Maitahatjåkkå berg
      Maitajokk bäck
      Maitajokk bäck
      Maitanjuonje berg
      Maitanjuonje fjällutsprång
      Maitatjåkko fjäll
      Maitatjåkko berg
      Majsaape myr
      Majsajaure tjärn
      Majsajåkkå bäck
      Majsavare berg
      Majtahajåkkå bäck
      Majtahanjonnje fjällutsprång
      Majtaharieppe fjällnisch
      Majtahatjåkkå fjäll
      Makkak berg
      Makkaka berg
      Makkakjåkåtj bäck
      Manak berg
      Manak berg
      Manakjaure sjö
      Manakjaure tjärn
      *Manalaj(ärvi) tjärn
      *Manalav(uoma) myr
      Manolatjårro berg
      Marakotjåkko berg
      Marakotjåkko fjäll
      Markitta berg
      Markitvare berg
      Markojaure sjö
      Markojåkkå bäck
      Markotjåkkå fjäll
      Markotjåkkå berg
      Marsejaurasj sjö
      Marsijärvi sjö
      Marsok berg
      Martevare berg
      Martinvaara berg
      Matevare berg
      Matijaure tjärn
      Matijåkkå bäck
      Matiluoppal tjärn
      Mattivaara kulle
      Mativare berg
      Matojokkj(eg)ge myr
      Matojåkkå bäck
      Matojåkkåjiegge myr
      Matta berg
      Mattajaure sjö
      Mattajaure sjö
      Mattij(aure) tjärn
      Mattijoki bäck
      Maukojåkkå bäck
      Maukovare berg
      Melkoape myr
      Melkojaure sjö
      Melkovare berg
      Mellanberget berg
      Mell. Vinakb(erget) berg
      Merilaisj(ärvi) tjärn
      Merkkipettäänoja bäck
      Merkkipetäjänoja bäck
      Messevare berg
      Messevare berg
      Metsåive berg
      Mettadokkasv(aa)ra berg
      Mettadokkasv(aa)ra berg
      Meuresape myr
      Meuresjaure tjärn
      Meuresvare berg
      Meurisj(aure) tjärn
      Meurisvare berg
      Meutaluoppal tjärn
      Mieherjaure sjö
      Mielkas berg
      Mielkas berg
      Mielkas-jauratj sjö
      Mielkasvaratj berg
      Miellegorsa ravin
      Mielloaivi berg
      Miellåive berg
      Miellåjve berg
      Miessevare berg
      Miessevare berg
      Miettsåjve berg
      Millajaure sjö
      Millajokk bäck
      Millajåkka bäck
      Millajåkkå bäck
      Millajåkkå bäck
      Millajåkkå bäck
      Millajåkkå bäck
      Millakuojka fors
      Millakuojka fors
      Millavare berg
      Mintarjaure tjärn
      Mintarjåkkå bäck
      Mintarjåkkå bäck
      Mintarkåbbå berg
      Mintarkåbbå kulle
      Miälgas berg
      Miälgas berg
      Miälloåive berg
      Miälloåive berg
      Mjälgas, se Mielkas berg
      Molaape myr
      Molanape myr
      Mokkajägge myr
      Moskajaure sjö
      Moskajoki bäck
      Moskaj(ärvi) sjö
      Mossojaure tjärn
      Motsijaure tjärn
      Mottosape myr
      Mottosjaure sjö
      Mottosjåkkå bäck
      Mottosluoppal tjärn
      Mottosätno å
      Mottsi berg
      Mottsijaure tjärn
      M.Stubba berg
      Muddusaluspe ställe
      Muddusaluöbbalape myr
      Muddusjaure sjö
      Muddusjaure sjö
      Muddusjaure tjärn
      Muddusjokk å
      Muddusjokk bäck
      Muddusjokk å
      Muddusluobbal sjöar
      Muddusluobbal tjärn
      Muddusaluobbalah sjöar
      Muddusluobbalape myr
      Muddusluobbalape myr
      Mukkajänkkå myr
      Mukkak(os)ki fors
      Mukkavaara berg
      Mukkavaara berg
      Muoiturestjåkko fjäll
      Muokeris berg
      Muokeris fjäll
      Muokerisålke berg
      Muoratistjåkka fjäll
      Muorjej(aure) tjärn
      Muorjejiegge myr
      Muorjej(åkkå) bäck
      Muorjek berg
      Muorjetjåkkå berg
      Muorjevare berg
      Muorjevare berg
      Muorkajeggej(ok)k bäck
      Muorkape myr
      Muorkape myr
      Muorkeape myr
      Muorkatjape myr
      Muorkatjvare berg
      Muorke slätt land
      Muorkeape myr
      Muorkeape myr
      Muorkejåkkå bäck
      Muorkekuojka fors
      Muorkevare berg
      Muoulak berg
      Muoulakjåkkå bäck
      Muoulakvarasj berg
      Murtuvaara berg
      Murtuvuoma myr
      Mussav(are) berg
      Mustavaara berg
      Mustavaara berg
      Mustav(aa)ra berg
      Muttjejärvi tjärn
      Muttjejärvi tjärn
      Muttjevaara berg
      Muttosjaure sjö
      Myllyjoki bäck
      Myllyjänkkä myr
      Myllykoski fors
      Myllyl(ahti) vik
      Måjtarisjåkka bäck
      Måjtaristjåkkå fjäll
      Måkkek kulle
      Måkkek bergshöjd
      Måkkevare berg
      Måkkevare berg
      Måkkolis berg
      Måkkolis fjäll
      Måkkolisålke berg
      Måljtjaure tjärn
      Målitvarasj berg
      Mållok berg
      Mållok berg
      Mårdberget berg
      Mårdmyran myr
      Mårtoape myr
      Mårtovare berg
      Måskejaure sjö
      Måskijaure sjö
      Måskijåkka bäck
      Måsketjåkko berg
      Måskosatjåkkå berg
      Måskostjåkkå berg
      Måskotjåkkå berg
      Mälkoape myr
      Mälkojaure sjö
      Mälkovare berg
      Mäntysaari holme
      Mänty Sammalv(aara) berg
      Märkapetjåkkå bäck
      Mätjetåkesvare berg
      Mättjeramatjåkkå berg
      Mättjerapma berg
      Mähärjaure sjö
      Naalojoki bäck
      Naalojoki bäck
      Naalojärvi tjärn
      Naalojärvi tjärn
      Nabrehuornatj berg
      Nabreluokta vik
      Nabrenjarka udde
      Nabrenjarka udde
      Nabretjåkkå berg
      Nabrihuornats berg
      Nabriluokta vik
      Nabriluokte vik
      Nabrinjarka udde
      Nabrivare berg
      Nakerjåkkå bäck
      Nakerjåkkå bäck
      Nakerkåbbå berg
      Nakerkåbbå ås
      Nakirbäcken bäck
      Nakirbäcken bäck
      Nakirkåbbo berg
      Nakirkåbbo ås
      Nallojaure tjärn
      Nallojaure tjärn
      Nallojåkka bäck
      Nallojåkkå bäck
      Nalojaure tjärn
      Nalojåkka bäck
      Námetoaivi berg
      Nametåjve berg
      Napalluokta vik
      Napar berg
      Napari berg
      Napari berg
      Naparjåkkå bäck
      Naparvare berg
      Naparvare berg
      Naparvare berg
      Naparvatah lågland
      Naranape myr
      Narantievva ås
      Nattajaure tjärn
      Nattajärvi tjärn
      Nattavaara berg
      Nattavare bergshöjd
      Naulajoki bäck
      Naulajärvi tjärn
      Naularova ås
      Nautanen berg
      Nautanen berg
      Nautaskårså dal
      Nautasvare berg
      Nautasvare berg
      Návetoaivi berg
      Navetåive berg
      Navetåive berg
      Navetåjve berg
      Navitåive berg
      Navitåjve berg
      Neiddogobba höjd
      Neilatjåkko berg
      Neitakala vadställe
      Neitakåbbo kulle
      Neitasuolo holme
      Neitasuolo holme
      Nejtokkåbba kulle
      Neitokkåbba berg
      Nenäsvaara berg
      Nenäsvaara berg
      Neteape myr
      Neteape myr
      Netekåbbo ås
      Netekåbbo berg
      Neitakåbbo berg
      Neitokape myr
      Neskämävaara berg
      Niukak berg
      Niakak berg
      Niallatsvare berg
      Niallatsvare berg
      Nieras fjäll
      Nierrasapakte fjällbrant
      Nieteape myr
      Nieteape myr
      Nietekåbbå berg
      Nietekåbbå ås
      Nietevare myr
      Nietevare höjd
      Nietsajoki bäck
      Nietsak sjö
      Nietsakeskåbbo berg
      Nietsavaara berg
      Niilákjávri sjö
      Nikkolisape myr
      Nikkolisjåkkå bäck
      Nikkolisvare berg
      Nikkolisvare berg
      Nikkulisvare berg
      Nikkulisvuoma myr
      Nik(k)olas-jåkkå bäck
      Nilakjaure tjärn
      Nilakjaure tjärn
      Nilakkajärvi tjärn
      Nilakkajärvi tjärn
      Nilivaara berg
      Nilivaara berg
      Nilsbäcken bäck
      Nilsbäcken bäck
      Nimijänkkä myr
      Nipporiskirka berg
      Nipporiskirka fjäll
      Nipporistjåkkå berg
      Njakak berg
      Njakak berg
      Njakajåkkå bäck
      Njakajåkåtj bäck
      Njakavagge dal
      Njalasvare berg
      Njalasvare berg
      Njalatjvare berg
      Njallaape myr
      Njallaape myr
      Njallaskajte landkil
      Njallavare berg
      Njarkavaratj berg
      Njarkavaratj berg
      Njarkavare berg
      Njasjkajaure tjärn
      Njaskanalosj(ärvi) tjärn
      Njaskanalosj(ärvi) tjärn
      Njaulejaure tjärn
      Njaulejokk bäck
      Njaulejåkkå bäck
      Njaulejärvi tjärn
      Njauleråvve ås
      Njaulevare (gran)berg
      Njavve stråka
      Njavve stråka
      Njetsakisjegge myr
      Njietsajåkkå bäck
      Njietsajägge myr
      Njietsakisjaure sjö
      Njietsakiskåbbå berg
      Njietsakiskåbbåhuornatj ås
      Njietsakistjåkkå berg
      Njietsakjaure sjö
      Njietsavare berg
      Njiettsakjaure sjö
      Njoktjajauratj tjärn
      Njoktjajaure tjärn
      Njonjas berg
      Njonjas berg
      Njonjasätno å
      Njonjes berg
      Njonjesjaure tjärn
      Njonjesjaure tjärn
      Njonjes-jägge myr
      Njonjeskajte landkil
      Njonjeskåbba berg
      Njonjeskåppah berg
      Njonjesvaratj berg
      Njonjesvare berg
      Njonjesvare berg
      Njonjesvare berg
      Njonjesvare berg
      Njonnjasajåkka bäck
      Njorkohatievva berg
      Njorkohatievva kulle
      Njorkojjaure tjärn
      Njuktjaape myr
      Njuktjaape myr
      Njuktjajaure tjärnar
      Njuktjamajokk bäck
      Njuktjamajokk bäck
      Njunjanen berg
      Njuoktjamajåkkå bäck
      Njuolas berg
      Njuolasape myr
      Njuolaskuojka fors
      Njuolasvare berg
      Njuolasvare berg
      Njuollajaure tjärn
      Njuommaape myr
      Njuommajaure tjärn
      Njuommajåkkå Saknas
      Njuonjesvare berg
      Njuorahaáhpi myr
      Njuorak berg
      Njuorak, Stuor berg
      Njuorakapajeltosjaure tjärn
      Njuorakape myr
      Njuorakape myr
      Njuorakjaure sjö
      Njuorakjaure tjärn
      Njuorakkåbba berg
      Njuotasape myr
      Njuotasvare berg
      Njuotasvare berg
      Njåmmaape myr
      Njåmmaj(aure) tjärn
      N. [Karsberget] berg
      Nojaure sjö
      Nojaure sjö
      Nojaure sjö
      Nojokk bäck
      Nojåkkå bäck
      Nojåkkå bäck
      Nolpo fjäll
      Nolpojaure sjö
      Nolpopårre fjäll
      Nolpotjåkkå berg
      Nolpotjåkkå fjäll
      Nopakte berg
      Norkevare berg
      N. Stubba berg
      Nunasjk(åbb)u berg
      Nunasjänkkä myr
      Nunasjärvi sjö
      Nunasjärvi tjärn
      Nunasvaara berg
      Nunasvaara berg
      Nunasvaara berg
      Numis(järvi) tjärn
      Nunisvaara berg
      Nuojsa berg
      Nuojsanjarka udde
      Nuolaj(ärvi) tjärn
      Nuorkotieva kulle
      Nuorkotievva berg
      Nuorokanj(ärvi) sjö
      Nuorokanj(ärvi) tjärn
      Nuorokanpajeltesj(ärvi) tjärn
      Nuorokanv(uoma) myr
      Nuorokanv(uoma) myr
      Nuortajiegge myr
      Nuortaj(är)vi tjärn
      Nuorta-Marsok berg
      Nuortamos Stobba berg
      Nuortamosstobbahuornatj berg
      Nuortamos Tjuona berg
      Nuortamos Tjuonatjåkka berg
      Nuortap Haukajaure tjärn
      Nuortap Muddusaluobbalah bisjö
      Nuortap Tjotekåbbå kulle
      Nuortap Åskatj berg
      Nuortasj Haukarjåkkå bäck
      Nuorta-Skeltåjve berg
      Nuortatjåkkå berg
      Nuortikonoape myr
      Nuortikånjiegge myr
      Nuortikånjåkkå bäck
      Nuortikånvare berg
      Nuort. Skeldoåive berg
      Nuorukanpajeltesj(aure), se Hippasjjaure Saknas
      Nuorukka berg
      Nuorukkakåbbo berg
      Nuottesuollutj holme
      N. Vinakberget berg
      Nymyran myr
      Nåisavarats berg
      Nåjtejåkkå bäck
      Nåjtetjåkkå fjäll
      Nåjtevakkatj dal
      Nåjteålke berg
      Näskemah berg
      Näsketkårtje fors
      Näsketjåkka bäck
      Näsketvagge dal
      Ojtajåkkå bäck
      Ollaj(okk) bäck
      Onna Amasjauratj tjärn
      Onna Aurekasj berg
      Onna Autso tjärn
      Onna Avakadjo sjö
      Onna Avakajjo sjö
      Onna Hapsas sjö
      Onna Hapsasvare berg
      Onna Jerfakuojkatjj fors
      Onna Jertasj berg
      Onna Jertasj fjäll
      Onna Kaddevare höjd
      Onna Kajpa berg
      Onna Kajpavare berg
      Onna Karravarasj berg
      Onna Kartejaure tjärn
      Onna Kuolpa berg
      Onna Kuolpajaure sjö
      Onna Kuorasj berg
      Onna Kuosatj kulle
      Onna Lietekasjkuojka fors
      Onna Lietekattjakuojka fors
      Onna Likevare berg
      Onna Mottos sjö
      Onna Njoktjajauratj tjärn
      Onna Njuolas berg
      Onna Njuolasvare berg
      Onna Paltasj bergås
      Onna-Paltatjajaurasj tjärn
      Onna Pantje bergknall
      Onna Pantje berg
      Onna Päutekasj berg
      Onna Päutekasj bergknall
      Onna Ratekasj sjö
      Onna Ratetasj tjärn
      Onna Rikkosj sel
      Onna-Rikkotjakuojka fors
      Onna Rippajauratj sjö
      Onna Rotnak sjö
      Onna Råvvåjve berg
      Onna Sajmo berg
      Onna Savvonasj sel
      Onna Seukokatj fjäll
      Onna Sjeukokatj berg
      Onna Suormas ås
      Onna Sverkojauratj sjö
      Onnan Såkevare bergshöjd
      Onna Såkkåhve berg
      Onna Såkåjve berg
      Onna Tjotek berg
      Onna Tovvatj sjö
      Onna Tovatj sjö
      Onna-Tovvajåkkå bäck
      Onna Vanas-jaurasj Saknas
      Onna Varatj berg
      Onnep Tjårvek berg
      Opmas sjö
      Opmasjaure sjö
      Opmasjåkkå bäck
      Opmasluoppal tjärn
      Orav(aa)ra berg
      Orrotj(änkkä) myr
      Orrotvaara berg
      Ortajaure sjö
      Ortasatjåkkå berg
      Ortasatjåkkå fjäll
      Ortejaure sjö
      Ortejaure sjö
      Ortetjåkka fjäll
      Ortetjåkkah berg
      Ortevagge dal
      Osasj(ärvi) tjärn
      Otjavare berg
      Otsa Muorke vattenfall
      Otsa Måske dalföre
      Outokjaure tjärn
      Outokvare berg
      Padjekaitom sjö
      Padjelako platå
      Padje Sagga slåttermyr

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.