ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gällivare socken : Gällivare tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2
Namntabell 3

Namntabell 1 (Samiska namn)
Namntabell (Finska namn)

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 128 Naturnamn : 2415
    Onna Tjerosj lappdistrikt Padnakjokk bäck
    Ortajaure gårdar Padnakjokk bäck
    Palohuornainen by Padnakåive berg
    Paltaluokta fiskeläge Padnakåive fjäll
    Pauke gårdar Pahajoki bäck
    Pauki gårdar Pahtalaki bergshöjd
    Peivenåive by Pahtavaare berg
    Pejvenåjve gårdar Pahtavaara berg
    Piekar gård Pahtavaara berg
    Pikkovare by Pahtavaara berg
    Pikku Sauna gd Paij. Appoj(aure) sjö
    Pottjesvare gd Paijeb Kaitumjaure sjö
    Pudtjas gd Paijeb Kaitumjaure sjö
    Puollemhuornatj by Paijeb Lulejujaure sjö
    Puollemvare gård Paije Saggaape slåttermyr
    Puolnja by Paije Saggaape myr
    Puolnja gårdar Paije Vuoskonjaure sjö
    Puoltavare by Paijeltesjiegge myr
    Puoltikasvaara by Paitas-jaure sjö
    Puorna by Paitaslospevare berg
    Puornavare by Paitesj tjärn
    Purnuvaara by Paitesj(aure) tjärn
    Purnu by Paittasjärvi sjö
    Pålkem by Paittasjärvi sjö
    Påres Tåkes by Paittasluspavaara berg
    Pårraskårsa lappviste Paittasluspavara berg
    Påunå Saknas Pajeltesjaure sjöar
    Påunåsita by Pajeltesjaure sjö
    Pärvet lappviste P. Pajeltesj(aure) sjö
    Raatukkavaara by Pajeltisjiegge myr
    Rassevare gd Pajeltesjänkkä myr
    Ratokvare by Pajeltesjänkkä myr
    Ratukkavaara by Pajeltesjärvi tjärnar
    Reuten by I. Pajeltesj(ärvi) tjärn
    Rieksa by P. Pajeltesjärvi tjärn
    Rieksa gd Pajelteskåbbo berg
    Ripatj by Pajelteskåbbo kulle
    Ripats by (,stn) Pajeltis-jauratjak sjöar
    Risträsk gd Pajeltisjaure tjärn
    Risträsk by Pajeltis-jägge myr
    Ritsem lappviste Pajeltisjägge myr
    Lolep Ritsem lappviste Pajeltos-jaure sjö
    Rotna gårdar Pajeltoskåbba kulle
    Rudna gårdar Pajaltoskåppah berg
    Rutnajaure hemman Pajeltoskåppajaure tjärnar
    Råmsi gård Pajeltuskåbbe kulle
    Råvatj gd Pajep Appojaure sjö
    Räuten by Pajep Huornasj berg
    Sadjemvare gd Pajep Jolevojaure sjö
    Saijem gd Pajep Kajtom sjö
    Saimovaara by Pajep Karanis berg
    Saivo gd Pajep Pasek berg
    Sakajaure by Pajep Radneluoppal tjärn
    Sakajaure by Pajep Saggaape myr
    Sakajärvi by Pajep Skuokejaure sjö
    Sakajärvi by Pajep Vuoskojaure sjö
    Sammak by Pajep Väjketjavelk ås
    Sammakko by Pajkejaurasj tjärn
    Sarvesvare by Pajkejåkasj bäck
    Satek by Pajtasjaure sjö
    Sautijaure by (?) Pajtasvarasj berg
    Sieka järnv-station Pakkeape myr
    Siekavare gd Pakkeape myr
    Sikträsk järnv-station Pakkek berg
    Sjaunja gd Pakkik berg
    Sjaunjaluokta gd Pakkikape myr
    Skaite by Pakkikape myr
    Skauhlo by Pakteape myr
    Skaulo by Paktejiegge myr
    Skeldoåive gd Pakte-Stobba berg
    Skeltåjve gd Paktetjåkkå bergshöjd
    Skröfven by Paktetjåkkå berg
    Skröven by Paktevare berg
    Skröven by Paktevare berg
    Slättberg by Paktevare berg
    Slättberg gårdar Paktevare berg
    Solberg gårdar Paktevare berg
    Solberg(et) by Paktevare berg
    Solberget gårdar Palemjaurats sjö
    Soutojärvi by Palka berg
    Stainas nybygge Palkaliv(uoma) myr
    Stainasvare gd Palkattivuoma myr
    Stajnas gd Palkesape myr
    Stenudden lht Palkesape myr
    Stuor-Saiva by Palkeskeutse pass
    Stuor Saivets by Palkesvaratj berg
    Stuor-Sjaunja gd Palkesvarats berg
    Suobbat by Palkesvare bergshöjd
    Suppat by Palkesvare berg
    Sviekkomvare gd Palkesåive berg
    Särkivaara by Palkesåjve berg
    Särkivare by Pallemjaure sjö
    Teurevare by Palohuornainen berg
    Teurevare gårdar Palosaarenv(uoma) myr
    Tidnokenttä by Palov(ua)ra berg
    Tidnokiedde by Paltajaurasj sjö
    Tiurevare gårdar Paltajaure sjö
    Tiurevare by Paltajaure tjärn
    Tjauhtjasjaure by Paltajokk bäck
    Tjautjas by Paltajåkka bäck
    Tjoutjasjaure by Paltajåkkå bäck
    Tjoutjasjärvi by Paltaluokta vik
    Tjuonajokk viste Paltatjåkka berg
    Tjårvek by Paltatjåkka berg
    Tjåutjas-jaure by Paltavagge dal
    Tjäura lappviste Paltavakkejåkasj bäck
    Torasjärvi by Paltavare berg
    Tåkes gårdar Paltavare berg
    Tåkka by Paltavare berg
    Tåres by Paltavare berg
    Täuna lappviste Paltaåive berg
    Täunak lappviste Paltaåive berg
    Ullatti by P. Ammasj(ärvi) tjärn
    Unna Saivets by Pannetjåkko berg
    Urtaure by Pannetjåkkå berg
    Urtimjaur by Pannev(aratj) berg
    Vanasjaure gd Pantje berg
    Vatjer samhälle Pantje berg
    Vesterberg gård(ar) Pantjevaara berg
    Vettasjärvi by Pantsiberget berg
    Vettasjärvi by Lilla Pantsiberget berg
    Vitträsk by L(ill)a Pantsiberget berg
    Vuodas by Pantsiberget, St. berg
    Vuottas by Pantsiberget, St. berg
    Västerberg gård(ar) Parajaure tjärn
    Vätasjaure by Pardnejokk bäck
    Årojkiellasa häjma gd Parnejåkkå bäck
    Årojvare gd Parnekårså dalföre
      Parok berg
      Parokvaratjah berg
      Parokvarats berg
      Parrekj(au)re tjärn
      Partajåkkå bäck
      Pasek berg
      Passeape myr
      Passeberget berg
      Passejokk bäck
      Passejåkka bäck
      Passeluobbal sjöarm
      Passeluobbal åutvidgning
      Passeluoppal sjöarm
      Passeluoppal åutvidgning
      Passemyran myr
      Passetjåkka fjäll
      Passetjåkkå berg
      Passevare berg
      Passeåive berg
      Passeåive fjäll
      Pastejaure sjö
      Pastejaure sjö
      Pastejokk bäck
      Pastejokk å
      Pastevare berg
      Pastevare berg
      Pastijaure sjö
      Pastijaure sjö
      Pastijåkkå bäck
      Pastijåkkå å
      Pastivaras berg
      Pastivaratj berg
      Pastivare berg
      Patajaure sjö
      Patajaure sjö
      Patatj vik
      Patatjåkka berg
      Patatjåkkå fjäll
      Patats Saknas
      Patats vik
      Patjanen berg
      Patjanen berg
      Patjasjtjåkkå berg
      Patnakjåkka bäck
      Patnakjåkka bäck
      Patnakåive berg
      Patnakåjve fjäll
      Patok berg
      Patokjägge myr
      Patokkuojka fors
      Patoksavo sel
      Patsak berg
      Patsasj berg
      Patsasjjåkkå bäck
      Pattajaure sjö
      Pattapårre berg
      Pattatjåkka fjäll
      Pattavare fjäll
      Pattok berg
      Pattokjägge myr
      Pattokkuoika fors
      Pattokluoppal utvidgning av å
      Pattokuojka fors
      Pattovare berg
      Pattovare berg
      Pattukuoika fors
      Pattukuika fors
      Paukejaure sjö
      Paukejegge myr
      Paukejiegge myr
      Paukekåbbå berg
      Pauketjåkka berg
      Pauketjåkkå fjäll
      Pauketuottar berg
      Paukik(åb)bo berg
      Paukitjåkko berg
      Paukitjåkko fjäll
      Paukitunturi berg
      Paulijegge myr
      Paunevare berg
      Pedgestjåkko fjäll
      Pedgestjåkko berg
      Peinevisvare berg
      Peinevisvare berg
      Peinisvare berg
      Peivejåkkå å
      Peivejåkkå å
      Peivenape myr
      Peivenape myr
      Peivenapej(o)k(k) å
      Peivenapej(ok)k bäck
      Peivitjokko å
      Pejnisvare berg
      Pejveape myr
      Pejvejåkkå bäck
      Pejvejåkkå bäck
      Pejvevare berg
      Pelastjårro berg
      Peljats berg
      Peljats fjäll
      Peljatspakte berg
      Peljatspakte fjäll
      Peltovaara berg
      Petsatjålmekuoika fors
      Petsats sjö
      Petsats sjö
      Petsev(aa)ra berg
      Petsevaara berg
      Petsätjålmekuoika fors
      Peuraoja bäck
      Peutek berg
      Peutek berg
      Peutekape myr
      Peutekape myr
      Pidjastjåkko berg
      Pidjastjåkko fjäll
      Piedjasjjåkka bäck
      Piedjasjtjåkka berg
      Piedjasjtjåkka fjäll
      Pieggape myr
      Pieggosapakte berg
      Pieggosatjåkkå fjäll
      Piejonape myr
      Piejonape myr
      Piekarape myr
      Piekarape myr
      Piekarkuojka fors
      Piekkostjåkkå berg
      Piellasajåkkå bäck
      Piellasajåkkå bäck
      Piellasatarta platå
      Piellojaure tjärn
      Piellojåkkå bäck
      Piellokis berg
      Piellåjve berg
      Piennakåbba berg
      Pierka berg
      Pierna ö
      Pierna holme
      Piervet berg
      Pierveta berg
      Pietarråvve ås
      Pietipantje berg
      Pietja berg
      Pietjau berg
      Pietjepuölta ås
      Pietsa, se Spietjan berg
      Pietsa berg
      Pietsa berg
      Pietsesjnjasjka ås
      Pietsesjnjasjkajåkkå bäck
      Pietsesnaskojåkkå bäck
      Pietsevaratj bergås
      Pietsevaratj berg
      Pietsevaratj ås
      Piggavarats höjd
      Pikku Hapsaj(aure) sjö
      Pikku Karrav(aara) berg
      Pikku Kuorainen berg
      Pikkuniemi udde
      Pikkusaivo tjärn
      Pikkusormus ås
      Pikku Sverkoj(ärvi) sjö
      Pirttijoki bäck
      Pirvittakka berg
      Pitkäjänkkä myr
      Pitkäsalmikuoika fors
      Pittjimaska ås
      Piälloj(aure) tjärn
      Piällojokk bäck
      Piälloåive berg
      Poggevarats berg
      Pokirova ås
      Pokirovanjärvi tjärn
      Polkemj(au)re sjö
      Polkemkåbbo berg
      Polmok berg
      Polmokjaure tjärn
      Ponkavuoma myr
      Porasj bergknall
      Poratj ås
      Porokåbbå bergshöjd
      Poroskajte landkil
      Portilaape myr
      Portilajaure tjärn
      Potojaure sjö
      Potoluobal tjärn
      Pototjåkko berg
      Pottjesvare berg
      Povvomape myr
      Povvomape Allekätjsladdo tjärn
      Pudtjasvare berg
      Pulmukkajärvi tjärn
      Pulmukkavaara berg
      Puojtak kulle
      Puoitak kulle
      Puoitasajaure sjö
      Puoitasjärvi tjärn
      Puoites berg
      Puoitesjaure sjö
      Puoitesjaure sjö
      Puoivitsaratsvare berg
      Puoivitsaråtsavare berg
      Puojtajåkkå bäck
      Puojtakajaure tjärn
      Puojtakvare kulle
      Puojtes berg
      Puojtesjaurasj tjärn
      Puojtesvarasj berg
      Puolalaki berg
      Puollamjåkkå bäck
      Puollam-Njuorak berg
      Puollamtjåkkå berg
      Puollamvare berg
      Puollemaetevare berg
      Puollemaetevare berg
      Puollemajtevare berg
      Puollemhuornatj berg
      Puollemsuoloj myrholme
      Puollemsuolojjiegge myr
      Puollemvaratj berg
      Puollenipporis berg
      Puollimaitevare berg
      Puolnatesv(a)re berg
      Puolnatesv(a)re berg
      Puolnja kulle
      Puolnjavare berg
      Puolnjavare berg
      Puoltavare berg
      Puolveape myr
      Puolvejåkkå bäck
      Puolvek tjärn
      Puolvekape myr
      Puolvekjaure tjärn
      Puolvekjaure tjärn
      Puoltikasvaara berg
      Puolvekjaure tjärn
      Puornavare berg
      Puortilaj(är)vi tjärn
      Puortilavuoma myr
      Puotatsape myr
      Puotjäivatj berg
      Puotjåive berg
      Puotojaure sjö
      Puotojåkkå bäck
      Puotoluoppal tjärn
      Puotoluoppal tjärn
      Puototjåkkå berg
      Puotsojåjve fjäll
      Puotsåive berg
      Puotsåive fjäll
      Puotåive berg
      Puotåive berg
      Puotåjjaurasj sjö
      Puotåjve berg
      Puoutasjape myr
      Puoutasjjaure tjärn
      Purnovare berg
      Purukåbbo bergshöjd
      Puvomape myr
      Påggevare berg
      Påkejåkkå bäck
      Påkeråvejaure tjärn
      Påkeråvve ås
      Påksåkårjauratjah tjärnar
      Påksåkårjåkåtj bäck
      Påksåkårrå ås
      Pålkemjaure sjö
      Pålkemkåbbå berg
      Pålmotjåkko berg
      Pålmotjåkko fjäll
      Pålnotjåkkå berg
      Pålnotjåkkå fjäll
      Pånkape myr
      Pårkajaure sjö
      Pårkajaure tjärn
      Påssimape myr
      Påstape myr
      Påståape myr
      Påståjaure sjö
      Påståjaure sjö
      Påståjokk bäck
      Påståjåkkå bäck
      Påståvare berg
      Påståvare berg
      Påståvuoma myr
      Påståvuoma myr
      Påtjåjvare berg
      Påtsåive berg
      Påtsåive berg
      Påtsåive berg
      Påtsåjve berg
      Påunajåkka bäck
      Påunaktjåkkå berg
      Påunåjaure sjö
      Påunåjaure sjö
      Påunåkjåkkå bäck
      Påuroålke berg
      Päljatj berg
      Päljatj berg
      Päljatj fjäll
      Päljatjpakte fjäll
      Pältovare berg
      Pärtaljaurasj sjö
      Pärtalvarasj berg
      Pärtomluokta vik
      Pärvet ås
      Pärvet flat ås
      Pärvetjåkka bäck
      Pärvetkårsa ravin
      Pärvettjåkka berg
      Pärvettjåkkasj berg
      Pätjatj sjö
      Pätnakvare berg
      Pätsatj sjö
      Pätse-Akkal berg
      Pätse-Sapmal berg
      Pätsetjeutjastak kulle
      Pätsevare berg
      Päutek berg
      Päutekape myr
      Raatukkavaara berg
      Radienape myr
      Radienape myr
      Radjaure sjö
      Radjaure sjö
      Radjeape myr
      Radjejåkkå bäck
      Radjetjåkkå berg
      Radnejaure sjö
      Radnejaure sjö
      Radnejaureape myr
      Radnej(okk) bäck
      Radnejåkkå bäck
      Radnekape myr
      Radneluoppal tjärn
      Radneluobbal tjärn
      Radneluoppal tjärnar
      Radnevare berg
      Rahak berg
      Rahakape myr
      Rahakjaure tjärn
      Rahakjägge myr
      Rahapuoutasj ås
      Rahavaara berg
      Rahkamajoki bäck
      Rahkamajänkkä myr
      Rajronjonnje bergnäsa
      Rajvojarnga sjö
      Rajvojåkkå bäck
      Rajvotjåkkå fjäll
      Rakalmisålke bergknall
      Rakkam ås
      Rakkamjiegge myr
      Rakkamjåkkå bäck
      Rakkas berg
      Rakkas berg
      Rakkasjaure sjö
      Rakkasjaure sjö
      Rakkasporro berg
      Rakkasporro berg
      Raktas berg
      Raktas berg
      Raktas-jaure sjö
      Raktasjaure sjö
      Ramasjtjåkka fjäll
      Ramasjvare berg
      Ramasvare berg
      Ramasvare fjäll
      Ranesape myr
      Ranojaure tjärn
      Ranojåkkå bäck
      Rantanuorukka berg
      Rapakkovuoma myr
      Rapaktjåkko fjäll
      Rapokjauratj tjärn
      Rapokjauratj tjärn
      Rapokjåkåtj bäck
      Rapokjåkåtj bäck
      Rapoktjårro berg
      Rappattjårro fjäll
      Rappokj(aure) tjärn
      Rappokvare berg
      Rappokvare berg
      Rarkajaure sjö
      Rarkajaure sjö
      Rarkavagge dal
      Rarkavakkejaure sjö
      Rássája terräng
      Rassejaure tjärn
      Rassekava betesplats
      Rassekavatjåkka berg
      Rassepakte berg
      Rassepakte fjäll
      Rassepautasj berg
      Rassepautatj berg
      Rassepautatj berg
      Rassepautats fjäll
      Rassetjåkka berg
      Rassetjålmekuojka fors
      Rássoaivi berg
      Rassåjve berg
      Ratek sjö(ar)
      Ratekjåkka bäck
      Ratetjaure sjö
      Ratetjåkka bäck
      Ratevare berg
      Ratisenv(aa)ra berg
      Ratjekpakte fjäll
      Ratnekape myr
      Ratokjaure tjärn
      Ratokjåkkå bäck
      Ratokvare berg
      Rattekjokk bäck
      Ratukkaj(ärvi) tjärn
      Ratukkavaara berg
      Raukajaurasj tjärn
      Raukajaure sjö
      Raukajaure tjärn
      Raukajärvi tjärn
      Raukajärvi sjö
      Raukajärvi tjärn
      Raurakape myr
      Raurakberget berg
      Raurakvare berg
      Rautajärvet tjärnar
      Rautas ? berg
      Rautas berg
      Rautasjaure sjö
      Rautasjaure sjö
      Rautojaure sjö
      Rautojaure sjö
      Rautoj(aure) tjärn
      Rautojaure tjärnar
      Rekarape myr
      Renberget, S. berg
      Repekåtevare berg
      Repekåtevare berg
      Repisj(änk)kä myr
      Repisv(aa)ra ås
      Repivare berg
      Repovaara berg
      Retjetpakte berg
      Retjetpakte fjäll
      Retjipakte berg
      Retnavare berg
      Retnavare berg
      Reusajaure sjö
      Reusajåkkå bäck
      Reusaråvve ås
      Reutenätno å
      Ribákáhpi myr
      Ribákjávri sjö
      Ridatjåkko berg
      Riddaremyran myr
      Riekko sel
      Riekkosauvon sel
      Riekkosavo Saknas
      Rieli berg
      Riepikåtevare berg
      Riepiluokta vik
      Riepisvare ås
      Rieppejåkkå bäck
      Rieppejåkåtj bäck
      Rieppetjåkkå fjäll
      Rietnahanåive berg
      Rietnahavare berg
      Rietnahavare berg
      Rikajaure sjö
      Rikajaure tjärn
      Rikkek berg
      Rikkekjåkkå bäck
      Rikkosj sel
      Rikkotjakuojka fors
      Rilla klippblock
      Rillajåkåtj bäck
      Rimaktjåkkå berg
      Rimakvaratjah berg
      Ripakape myr
      Ripakape myr
      Ripakjaure tjärn
      Ripakjaure tjärn
      Ripakkajärvi tjärn
      Ripakvuoma myr
      Ripakåive berg
      Ripakåive berg
      Ripakåjve berg
      Ripatjråvve ås
      Ripatjvare berg
      Ripatsvuoma myr
      Rippajaure sjö
      Rippajegge myr
      Rippajåkkå bäck
      Rippakielas ås
      Ripsojåkkå bäck
      Ripsovaratj berg
      Risseape myr
      Risse-ape myr
      Rissenjonnje berg(utlöpare)
      Rissiape myr
      Ristatuottar berg
      Ristitunturi berg
      Risträsk sjö
      Risträskkölen ås
      Risån bäck
      Ritatjåkka berg
      Rite berg
      Ritel sjö
      Ritel berg
      Ritelejaure sjö
      Ritelej(aure) sjö
      Ritelaj(aure) sjö
      Ritelepakte berg
      Ritelepakte berg
      Ritelepakte berg
      Riteljaure sjö
      Riteljåkkå bäck
      Ritelpakte berg
      Ritelsatek tallås
      Ritiljaure sjö
      Ritiljaure sjö
      Ritiljåkåtj bäck
      Ritilpakte berg
      Ritilpakte berg
      Ritilvare berg
      Ritilätno å
      Ritsemjarnga sjö
      Ritsemjåkkå bäck
      Roavásgorsa ravin
      Roavássuotnju våtmark
      Roavveoaivi berg
      Romsij(ärvi) tjärn
      Ronaape myr
      Ronape myr
      Ronelu sjö
      Ronkajåkåtj bäck
      Ronnarvare berg
      Ronta kallkällor
      Ropponjarka udde
      Rosjka fjäll
      Rosjkajaure sjö
      Rosjkajåkasj bäck
      Rosjkajåkkå bäck
      Rosjkavagge dal
      Rotnajåkkå bäck
      Rotnaluoppal tjärn
      Rotnavare berg
      Rotom berg
      Rottjej(aure) tjärn
      Rottomavuoma myr
      Rovaheikamv(aara) berg
      Rovanen ås
      Rovanjärvi tjärn
      Rovasenjänkkä myr
      Rovasenlahti vik
      Rovavaara berg
      Rovavaara, se Råvvevare berg
      Rovavuomanoja bäck
      Rudnajokko bäck
      Rudnajaure sjö
      Rudnivare berg
      Runnarivaara berg
      Ruodditak berg
      Ruokoape myr
      Ruokoape myr
      Ruokojaure tjärn
      Ruokojaure tjärn
      Ruokojoki bäck
      Ruokojåkkå bäck
      Ruokojärvi tjärn
      Ruokovare berg
      Ruokovare berg
      Ruokovuoma myr
      Ruoksatjåkko fjäll
      Ruoksok dalgång
      Ruoksokrajke dalgång
      Ruoksoktjåkkå fjäll
      Ruoktoape myr
      Ruoktojaure tjärn
      Ruoktojåkkå bäck
      Ruoktosuolo holme
      Ruonasjaure sjö
      Ruonasjåkkå bäck
      Ruoptojokk bäck
      Ruoptojåkkå bäck
      Ruoptosuolo, se Ruoktosuolo holme
      Ruoptosuollotj holme
      Ruoptotjåkkå fjäll
      Ruortainen berg
      Ruoska berg
      Ruoska fjäll
      Ruoskaj(aure) sjö
      Ruoskaj(aure) sjö
      Ruossjajaure sjö
      Ruossjajaureallekäsjluokta vik
      Ruossjaågge lagun
      Ruotasjänkkä myr
      Ruotjajaure sjö
      Ruoutasj berg
      Ruoutasjjägge myr
      Ruoutatj ås
      Ruoutenjonnje bergutsprång
      Ruovddás dalföre
      Ruovddásjeaggi myr
      Rusjka berg
      Rusjkajaure sjö
      Rutnajaure sjö
      Rutnaluoppal tjärn
      Rytijänkkä myr
      Rytijänkkä myr
      Råddomape myr
      Råggejaure tjärn
      Råmsijaure tjärn
      Rånelåjaure sjö
      Råneträsk sjö
      Råptetjåkka berg
      Råptitjåkko fjäll
      Råptitjåkko berg
      Råsse berg
      Råssejokk bäck
      Råssesnjirau bäck
      Råssevare berg
      Råtjajaure sjö
      Råtjijaure tjärn
      Råtjijåkkå bäck
      Råtjikåbbå bergshöjd
      Råtjiojto myr
      Råttjekåbbo bergshöjd
      Råttojegge (?) myr
      Råttojåkåtj bäck
      Råureape myr
      Råurejaureh tjärnar
      Råurekielas ås
      Råurevaratj höjd
      Råvatjjaure tjärn
      Råvatjluokta vik
      Råvatjvare ås
      Råveaske bergutsprång
      Råveaskekårsa ravin
      Råvejokk bäck
      Råvejokk bäck
      Råvejåkka bäck
      Råve Kiäbble berg
      Råvekåbbo berg
      Råvekåbbo skogshöjd
      Råvekårsa dalföre
      Råvemåsketjåkko berg
      Råvetjeutjatak berg
      Råvetjåkka berg
      Råvetjåkkå berg
      Råvevarats bergås
      Råvevare berg
      Råveåive berg
      Råveåive berg
      Råveåjve fjäll
      Råveåive berg
      Råveåive berg
      Råvojaure sjö
      Råvokåppåtj berg
      Råvve fjäll
      Råvve berg(utlöpare)
      Råvvegieble berg
      Råvveheikemvare berg
      Råvvejaure sjö
      Råvvejaure tjärn
      Råvvejaure tjärn
      Råvvejiegge myr
      Råvvejokk bäck
      Råvvejåkkå bäck
      Råvvejåkkå bäck
      Råvvekåbbå kulle
      Råvvekårsatjajåkka bäck
      Råvvemåske dalföre
      Råvvemåsketjåkkå berg
      Råvvenjuorak berg
      Råvveskotjojåkåtj bäck
      Råvveskotjovaratj berg
      Råvvetjeutjastak berg
      Råvvevarasj berg
      Råvvevarasj bergshöjd
      Råvvevaratjah höjder
      Råvvevaratjajåkka bäck
      Råvvevare berg
      Råvvevare berg
      Råvvevare berg
      Råvvevare berg
      Råvvevare berg
      Råvvojaure tjärn
      Råvvojåkkå bäck
      Råvvokåbbå skogshöjd
      Råvvåive berg
      Råvvoåjve berg
      Råvvåjvatj berg
      Råvvåjve berg
      Råvvåjve berg
      Råvvåjve berg
      Råvvåjve berg
      Råvåive berg
      Saarijärvi, se Suolojaure tjärn
      Saarijärvi, se Jieggejaure tjärn
      Saarijärvi, se Suolojjaure tjärn
      Saarij(ärvi), se Suolojaure tjärn
      Saarikoski, se Suolokuojka fors
      Saarivaaranvuoma myr
      Saariv(uo)ma myr
      Sabrojaure sjö
      Sabrojaure tjärn
      Sabrojaure tjärn
      Sabroluoppal tjärn
      Sabrosatek ås
      Sabrovare berg
      Sabrovare ås
      Sadekkielas ås
      Sadekkielas ås
      Sadjemjaure tjärn
      Sadjemjaure tjärn
      Sadjemjåkkå bäck
      Sadjemjägge myr
      Sadjemkåros bergås
      Sadjemvare berg
      Sagga myrar
      Saggaape myrar
      Saggajåkkå bäck
      Saggekirka berg
      Saggekirka berg
      Saggekirka berg
      Sagge-Sapmal berg
      Saijemape myr
      Saijemjaure tjärn
      Saijemjoki bäck
      Saijemjärvi tjärn
      Saijemkuovainen bergås
      Saijemvaara berg
      Saimavaratj berg
      Saimavarats fjäll
      Saimovaara berg
      Saimujoki bäck
      Saimuv(uoma) myr
      Saitape myr
      Saitaurkielas ås
      Saiteape myr
      Saitenjuorra undervattensgrund
      Saitijoki bäck
      Saitivuoma myr
      Saittav(uo)ma myr
      Saiva sjöar
      Saiva sjö
      Saiva sjö
      Sáiva, Stuor sjö
      Saivaape myr
      Saivajåkkå bäck
      Saivajåkkå bäck
      Saivajåkka bäck
      Saivaråvve ås
      Saivatjkölen ås
      Saivatjvare berg
      Saivatuottar fjäll
      Saivavare berg
      Saivetskölen berg
      Saivetsvare berg
      Saiva sjö
      Saivo sjö
      Saivo sjö
      Saivo sjö(ar)
      Saivo tjärn
      Saivojoki bäck
      Saivojokk bäck
      Saivojokk bäck
      Saivojokk bäck
      Saivojänkkä myr
      Saivonsaari holme
      Saivopakte berg
      Saivatjåkko, se Saivatottar fjäll
      Saivotjåkko berg
      Saivovaara berg
      Saivovaara berg
      Saivovaara berg
      Saivovare berg
      Saivovuoma myr
      Saivovuoma myr
      Sáivvas, Unna sjö
      Sajmo berg
      Sajmoape myr
      Sajmojåkkå bäck
      Sajtejåkkå bäck
      Sajtekielas ås
      Sajva sjö
      Sajva sjö
      Sajva sjö
      Sajva sjöar
      Sajva tjärnar
      Sajva tjärn
      Sajva tjärn
      Sajvajåkkå bäck
      Sajvajåkkå bäck
      Sajvaape myr
      Sajvajaure tjärn
      Sajvajaure sjö
      Sajvape myr
      Sajvasuolo holme
      Sajvatj höjd (?)
      Onna Sajvatj tjärn
      Sajvatj tjärn
      Sajvavare berg
      Sajvavare berg
      Sajvavare berg
      Sakajaure sjö
      Sakajaure sjö
      Sakajaure sjö
      Sakajoki bäck
      Sakajåkkå bäck
      Sakajärvi sjö
      Sakaj(är)vi sjö
      Sakaj(är)vi sjö
      Sakavare berg
      Sakkek bergutlöpare
      Sakkek ås
      Sakkekape myr
      Sakkekape myr
      Sakkekjaure tjärn
      Sakkekjaure tjärn
      Sakkekjaure tjärn
      Sakkekråvve höjd
      Sákkik berg
      Sákkikáhpi myr
      Sakkikaj(ärvi) tjärn
      Sakkikaj(ärvi) tjärn
      Sakkikavuoma myr
      Sakkikavuoma myr
      Sakki Sammalv(aara) berg
      Saksijaure tjärn
      Sáksijávri sjö
      Saksijärvi tjärn
      Saladisvaara berg
      Salatisvare berg
      Salmijärvi tjärn
      Salmij(ärvi) tjärn
      Salmivaara berg
      Salmivaara berg
      Saltejaure tjärn
      Salvo bergås
      Salvojegge myr
      Salvojiegge myr
      Salvojokk bäck
      Salvojokk bäck
      Salvotjåkkå berg
      Salvovare berg
      Salvovare bergås
      Samejiegge myr
      Samevare bergås
      Sammakjaure tjärn
      Sammakkojärvi tjärn
      Sammaljänkkä myr
      Sammanljänkkä myr
      Sammalj(ärvi) tjärn
      Sangar berg
      Sangar fjäll
      Sangartjåkko berg
      Sangartjåkkå fjäll
      Sangerjaure tjärn
      Sangerjärvi tjärn
      Sangervaara berg
      Sapekjåkkå bäck
      Sapmaljaure tjärn
      Sapmaljåkka bäck
      Sappaljaure sjö
      Sappaloj(ärvi) sjö
      Sarkakielas ås
      Sarkakielinen ås
      Sarkanjonnje berg (utsprång)
      Sarkasvaara berg
      Sarkavare berg
      Sarkij(är)vi tjärn
      Sarvasjaurats tjärn
      Sarvesjauratjah tjärnar
      Sarvesjaure sjö
      Sarvesjaure sjö
      Sarves-jåkka bäck
      Sarvesjåkkå bäck
      Sarvesjåkkå bäck
      Sarvesråvve ås
      Sarvesråvve berg
      Sarvesvare berg
      Sarvesåive berg
      Sarvesåjve berg
      Sarvijärvi tjärn
      Sarvijärvi tjärn
      Sarvivaara berg
      Sarvivaara berg
      Satek ås
      Satek berg
      Satek åsar
      Satekjauratj tjärn
      Satekjåkkå bäck
      Satekvare berg
      Satemvare bergshöjd
      Satihaure sjö
      Satijaure sjö
      Satika berg
      Satikj(ärvi) tjärn
      Satisjaure, se Satihaure sjö
      Satisjarue sjö
      Sattojegge (?) myr
      Sattok bergudde, ås
      Sautijaure sjö (?)
      Sautivare berg
      Savojaure sjö
      Savopakte berg
      Savopakte fjäll
      Savopatalollepäletjåkka berg
      Savopatatjåkka berg
      Savopatatjåkka fjäll
      Savotjåkka fjäll
      Savovagge dal
      Savovagge dal
      Savovakkejåkka bäck
      Savovakkeålkatjatjåkka berg
      Seggokjaure sjö
      Seggokjaure sjö
      Seita sjö
      Sejtajaure sjö
      Serrejaure sjö
      Serrejaure tjärn
      Serrej(okk) bäck
      Serrojaure sjö
      Serrojaure tjärnar
      Serrojåkkå bäck
      Seukojaure sjö
      Seukojåkkå bäck
      Seukok fjäll
      Seukokluokta vik
      Seukokvuotos dalföre
      Sidnovare berg
      Sidnovare berg
      Siekajaure sjö
      Siekajaure sjö
      Siekajokk bäck
      Siekajåkkå bäck
      Siekajåkkå bäck
      Siekavare berg
      Siekakeutse dal
      Siekavare bergås
      Siergaávzi bäck
      Siergavárri berg
      Sierkajaure sjö
      Sierkajaure tjärn
      Sierkajaureh tjärnar
      Sierkajoki bäck
      Sierkajoki bäck
      Sierkajåkka bäck
      Sierkajåkka bäck
      Sierkajärvi sjö
      Sierkajärvi tjärn
      Sierkavaara berg
      Sierkavaara berg
      Sierkavaara berg
      Sierkavare berg
      Sierkavare berg
      Sierkavare berg
      Sierkavuopme skogsås
      Sierrajaure tjärn
      Silbovare berg
      Silbovare berg
      Silbovare berg
      Silmäkiskoma berg
      Silpajåkkå bäck
      Silpajåkåtj bäck
      Silpatjåkkå berg
      Silpatjåkkå berg
      Silpatjåkkå berg
      Sipmonjauratj tjärn
      Sirkak tjärn
      Sirkák sjö
      Sirkáksáiva sjö
      Sitas-jaure sjö
      Sitaspuolta bergssluttningar
      Sitnovare berg
      Siäka sjö
      Siäkajoki bäck
      Siäkavaara berg
      Sjalamjauratj tjärn
      Sjalamvaratj berg
      Sjallamvaratjah berg
      Sjalvotjåkkå Saknas
      Sjaunjaape myr
      Sjaunjajaure tjärn
      Sjaunjaluokta vik
      Sjaunjaluokta vik
      Sjaunjaluokta nybygge
      Sjaunjaluokte vik
      Sjaunjaädno å
      Sjaunja ädno å
      Sjaunja ädno å
      Sjaunjaätno älv
      Sjaunjaätno å
      Sjaunjaätno å
      Sjaunjaätno å
      Sjenkokjaure sjö
      Sjisjka berg
      Siskávárri berg
      Sjisjkaape myr
      Siskká-áhpi myr
      Siskkáhomu bäck
      Sjkutjak notvarp
      Sjnjoktjaape myr
      Sjnjorkojaure tjärn
      Sjnjorkopuollam ås
      Sjonkarajiegge myr
      Sjota höjd
      Sjullanvarats, se Sjallamvaratjah berg
      Sjullanvarats berg
      Sjuoktje dal
      Sjuoktjejåkåsj bäck
      Sjuoktjetjåkka berg
      Sjuoktjetjåkkå berg
      Sjutjata-autso blandskog
      Sjåpperkåbba berg
      Skaitasmyran myr
      Skaitatj berg
      Skaitatjanape myr
      Skaitatjaape myr
      Skaitatjape Saknas
      Skaiteape myr
      Skaitetjåkko berg
      Skaitevuoma myr
      Skajtaslako platå
      Skajte landkil
      Skajtetjårro berg
      Skajtetjårro berg
      Skartajaure tjärn
      Skartajåkka bäck
      Skartajåkka bäck
      Skartatjåkka fjäll
      Skartatjåkko berg
      Skartatjåkko fjäll
      Skartatjåkkå berg
      Skartavardo berg
      Skartavardo berg
      Skartavartoh berg
      Skartaåjvasj berg
      Skartåjve fjäll
      Skejajaure sjö
      Skejatjåkkå berg
      Skeldov(uo)ma myr
      Skeldoåive berg
      Skeltape myr
      Skeltas berg
      Skeltas berg
      Skeltåjve berg
      Skerrejiegge myr
      Skeutovagge dal
      Skieltes berg
      Skieltespårre berg
      Skierek bergshöjd
      Skoavkimjohka bäck
      Skolitjjaurasj tjärn
      Skolitjjåkkå bäck
      Skollomape myr
      Skollomape myr
      Skollomjaure tjärn
      Skollomjäkka bäck
      Skollomkåbba berg
      Skollomhuobbalah tjärnar
      Skollomvare berg
      Skotjaskuojka fors
      Skotjasvare berg
      Skoivimjiegge myr
      Skoivimjåkkå bäck
      Skrövån å
      Skukkejaure sjö
      Skukkejokk bäck
      Skukketjåkko fjäll
      Skulesj(aure) tjärn
      Skulesjokk bäck
      Skullumáhpi myr
      Skullumajoki bäck
      Skullumaj(ärvi) tjärn
      Skullumalompolo tjärn
      Skullumavaara berg
      Skullumavuoma myr
      Skullumavuoma myr
      Skullumjávri sjö
      Skuokejaure sjö
      Skuokejåkkå bäck
      Skuoketjåkkå fjäll
      Skuokimjokk bäck
      Skuokimjokk bäck
      Skuokimjokk bäck
      Skurusv(are) berg
      Skotjasnjarka udde
      Skåddåive berg
      Skåddåive berg
      Skåddåjve berg
      Skåddåjvejaure sjö
      Skåitetjårro berg
      Skåukemjåkka bäck
      Skåukemjåkka bäck
      Skåukemtjårro berg
      Skåukemjåkka bäck
      Slappotjåkkå, se Paktetjåkkå Saknas
      Slattojaure sjö
      Slattovare berg
      Sleddo tjärn
      Slieknam berg
      Slieknamatjåkkå fjäll
      Slikmanatjåkko berg
      Slikmanatjåkko fjäll
      Sloppokape myr
      Slubbukape myr
      Sluotnejiegge myr
      Slåpasjaure sjö
      Slåpesjaure sjö
      Slåpetjjaure tjärn
      Slåpetjvare berg
      Släto vadställe
      Slätojåkåtj bäck
      Slätojåkåtj bäck
      Slätoluobbal sjöar
      Slätoluoppal sjöar
      Slätotjåkkå fjäll
      Smailejägge myr
      Smailijegge myr
      Smailijegge, se Patokjägge Saknas
      Snartalij(aure) tjärn
      Snartaljaure tjärn
      Snjirra tjärn
      Snjirrajaure tjärn
      Snjära tjärn
      Snorkav(aa)ra berg
      Snålkok berg
      Snåttermyran myr
      Solaure sjö
      Solaure tjärn
      Sontekårtje fors
      Sopatj berg
      Sopek berg
      Sopek bergshöjd
      Soppeape Saknas
      Sopperovaara berg
      Sopperovaara berg
      Sopperovaara berg
      Sormuksenoja bäck
      Sorvanen berg
      Sottesjåkkå bäck
      Soulajovenj(änk)kä myr
      Soulij(är)vi tjärn
      Soutojärvi sjö
      Soutovaara berg
      Spadnetjåkkåtj berg
      Spadnevarats berg
      Spatnjo berg
      Spietjaur berg
      Spikelfven å
      Spiktij(okk) bäck
      Spikälven å
      Spirisj berg
      Spirisjjägge myr
      Spirisjkåbbå berg
      Spirisjvare berg
      Spännajiegge myr
      Spännaj(o)ki bäck
      Spännajåkkå bäck
      Spännaj(änk)kä myr
      Staggojokk bäck
      Staggojåkkå bäck
      Stainasjaure sjö
      Stainasj(okk) bäck
      Stainasvare, Alep berg
      Stajnasjaure sjö
      Stajnasjåkkå bäck
      Stajnassjnjasjka ås
      Stajnasvare berg
      Stajnasvare berg
      Stajnasätnam ås
      Stallekårsa ravin
      Stalolahtto bergskåror
      Stalosuolo holme
      Stalosuolo, se Pierna ö
      Stalosuolo holme
      Stalovarpe notvarp
      Staroksenj(ärvi) tjärn
      Stilkape(?) myr
      St. Kuosats bergås
      Stokkinj(änk)kä myr
      Stokoape myr
      Stora Sjöfallet vattenfall
      Stoutnij(änkkä) myr
      S. Stubba berg
      Stuor-Amasjaure sjö
      Stuorap Fauratjaure tjärn
      Stuorap Jerfakuojka fors
      Stuor-Aurek berg
      Stuor-Autjojaure tjärn
      Stuor-Autsojaure tjärn
      Stuor-Avakadjo sjö
      Stuor-Avakajo sjö
      Stuor-Avakajjo sjö
      Stuor Happsas höjd
      Stuor-Hapsas berg
      Stuor-Hapsavare berg
      Stuor-Jerta berg
      Stuor-Jerta fjäll
      Stuor-Julevo sjö
      Stuor Järta berg
      Stuor Järta fjäll
      Stuor-Kajpa berg
      Stuor-Kajpavare berg
      Stuor-Karravare berg
      Stuor Kartujaure sjö
      Stuor-Kuolpajaure sjö
      Stuor-Kuorasj berg
      Stuor-Kuosatj bergås
      Stuor Kuölpa tjärn
      Stuor Leipipio bergås
      Stuor-Likevare berg
      Stuor-Linka fors
      Stuor-Mottos tjärn
      Stuor-Mottos sjö
      Stuor Muddus sjö
      Stuor-Muorke vattenfall
      Stuormuorkekårtje vattenfall
      Stuormuorkekårtje vattenfall
      Stuormåske sänka
      Stuormåskejåkkå bäck
      Stuormåsketjauta berg
      Stuor-Nattavare berg
      Stuor-Njoktjajaure tjärn
      Stuor-Njuolas berg
      Stuor-Njuolasvare berg
      Stuor-Njuorak berg
      Stuor-Njurorak berg
      Stuor-Paltavare berg
      Stuor-Pantje berg
      Stuor-Pantje berg
      Stuor-Pantje berg
      Stuor-Pejvitjaure tjärn
      Stuorpiekkak notvarp
      Stuor-Päutek berg
      Stuor-Päutek berg
      Stuorra luokta vik
      Stuor-Ratek sjö
      Stuor Rattekjaure sjö
      Stuor-Riekko sel
      Stuor Ripakjaure sjö
      Stuor-Saiva sjö
      Stuor Saivets sjö
      Stuor-Sajmo berg
      Stuor-Sajva sjö
      Stuor Saiva tjärn
      Stuor Saivo sjö
      Stuor Seggok berg
      Stuor Seggok fjäll
      Stuor-Seukok fjäll
      Stuor-Sjeukok berg
      Stuor Suollaure sjö
      Stuor-Suormas berg
      Stuor-Sverkojaure sjö
      Stuor-Såkeåjve berg
      Stuor-Såkåjve berg
      Stuor-Sålpåj berg
      Stuortajveksavo sel
      Stuor-Taivik-sauvon sel
      Stuor Taivik sauvon sel
      Stuor-Tjotek berg
      Stuor Tjutek berg
      Stuorap Tjårvek berg
      St(uor) Tjåtekvare berg
      Stuor-Tovva sjö
      Stuor-Tovvajåkkå bäck
      Stuor Tuovaj(aure) sjö
      Stuor Tuovaj(aure) sjö
      Stuor-Tuvva sjö
      Stuor-Tårrevare berg
      Stuor-Vuosma berg
      Stuor-Vuosmavare berg
      Ståkkeape myr
      Ståkkenape myr
      Suddesj(aure) sjö
      Suddesj(aure) sjö
      Sulajoki bäck
      Sungarij(änkkä) myr
      Sunosuvanto sel
      Suobbat-jaure sjö
      Suobbatsjegge myr
      Suobbatsjokk bäck
      Suobbatsvare berg
      Suobbatvare berg
      Suobtek berg
      Suoinejaure sjö
      Suoineåive berg
      Suoinojjaure, se Suoinejaure Saknas
      Suoinåive berg
      Suokcecohkka berg
      Suokcejohka bäck
      Suolajåkkå bäck
      Suolajåkåtj bäck
      Suolajärvet tjärnar
      Suolajärvi tjärn
      Suolavarasj berg
      Suolavaratj berg
      Suolakaj(ärvi) tjärn
      Suollakajåkkå bäck
      Suollakakårsa ravin
      Suollakavare berg
      Suollaure, se Stuor Suollaure Saknas
      Suoloape myr
      Sualojaure tjärn
      Suolajaure tjärnar
      Suolojaure tjärn
      Suolojaure tjärn
      Suolojjaure tjärn
      Suolokajokk bäck
      Suolokuojka fors
      Suolo-sauv(on) sel
      Suolo-sauv(on) sel
      Suolosavo sel
      Suolosavo sel
      Suolovaara berg
      Suongar berg
      Suongarjåkka bäck
      Suongerautjo dal och bäck
      Suongerjaure tjärn
      Suongerjoki bäck
      Suongerjärvi tjärn
      Suongerjärvi tjärn
      Suonjerjaure tjärn
      Suopajåkkå bäck
      Suopajägge myr
      Suopavarasj berg
      Suoptek berg
      Suopte(k) berg
      Suoptek bergshöjd
      Suoravaara berg
      Suorke bergshöjd
      Suorke sjö
      Suorkejaure sjö
      Suorkejaure sjö
      Suorkepuolta bergsida
      Suorkepuolta berg
      Suorketjårro berg
      Suorketjårro berg
      Suorkevare bergshöjd
      Suorkijaure sjö
      Suorkipårre berg
      Suormasjåkkå bäck
      Suorravare berg
      Suorrekaise berg
      Suorrekaise fjäll
      Suorvajaure sjö
      Suoutajaure sjö
      Suoutes-jaure sjö
      Supatjvare fjäll
      Suppats, se Supatjvare fjäll
      Suppats berg
      Suppatsj, se Tsåkesjåkåtj bäck
      Suppatsjaure sjö
      Suppatsj(okk) bäck
      Suppeskaite landkil
      Sutilaki berg
      Svakitj höjd
      Svalajauratj tjärn
      Svalajåkåtj bäck
      Svalak berg
      Svalak berg
      Svalakåjvatj berg
      Svalaliesotjåkko fjäll
      Svalaliesso fjäll
      Sverkojauratj sjö
      Svalljajokk bäck
      Svartberget berg
      Svartej(okk) bäck
      Svartijaure sjöar
      Svartijåkkå bäck (södra)
      Svartijåkkå bäck
      Svartiluoppal tjärn
      Svartisj bergknall
      Svartitjåkkå fjäll
      Svartiålke fjäll
      Sverko berg
      Sverkojaure sjö
      Sverkojokk bäck
      Sverkojåkkå bäck
      Sverkovare berg
      Sviekkomape myr
      Sviekkomvare berg
      Svikkomav(aa)ra berg
      Svikkomavuoma myr
      Syväjoki bäck
      Såkape myr
      Såkas bergshöjd
      Såkasape myr
      Såkasape myr
      Såkasape myr
      Såkasjokk bäck
      Såkasjåkkå bäck
      Såkasjåkkå bäck
      Såkas-jåkkå bäck
      Såkasjåkåsj bäck
      Såkasvaratj berg
      Såkasvaratj höjd
      Såkasvarats bergshöjd
      Såkatjjaure tjärn
      Såkatjvaratj berg
      Såkatsape myr
      Såkatsj(okk) bäck
      Såkatsv(are) höjd
      Såke-Akkal berg
      Såkeape myr(ar)
      Såkejauratj tjärn
      Såkejaurats tjärn
      Såke-Sapmal berg
      Såkevarasj berg
      Såkevaratj berg
      Såkevarats berg
      Såkevare berg
      Såkevare berg
      Såkevare berg
      Såkevare bergås
      Såkevare berg
      Såkeåive berg
      Såkeåjve berg
      Såkåjve berg
      Sålpaivarats berg
      Sålpaivarats bergshöjd
      Sålpoij(aure) tjärn
      Sålpåj kulle
      Sålpåj berg
      Sålpåjjaure tjärn
      Sålpåjjåkåtj bäck
      Sålpåjvarasj kulle
      Sålpåjvaratj berg
      Sålpåjvare berg
      Sårkåjaure sjö
      Sårva berg
      Sårva berg
      Sårvape myr
      Sårvatjåkkå berg
      Sårveape myr
      Sårveape myr
      Sårvenape myr
      Sårvenape myr
      Såttek höjd
      Säkkåjve berg
      S(ödra) Renberget berg
      Tabmokj(aure) sjö
      Tabmokj(au)re tjärn
      Tabmokj(aure) tjärn
      Tabmokjegge myr
      Tabmokjegge myr
      Tabmokvare berg
      Tabmokåive berg
      Tafek tjärn
      Taggaskielas åsrygg
      Taggaskielas ås
      Taivekkuoika fors
      Tajvekkuojka fors
      Tajveksavon sel
      Takkarape myr
      Takkarkielas åsrygg
      Takkarkielas ås
      Talhajoki bäck
      Talhamvuoma myr
      Talhavuoma myr
      Talvatesj(änkkä) myr
      Talvatesåive berg
      Talvatis bergmassiv
      Talvatisape myr
      Talvatisjåkkå bäck
      Talvatisjåkåtj bäck
      Talvatisvare bergshöjd
      Talvatisåive fjäll
      Talvatisåive, Unna fjäll
      Talvejiegge myr
      Talveråvve ås
      Talvirova ås
      Tapakape myr
      Tapmokjauratj tjärn
      Tapmokjaure sjö
      Tapmokj(aure) tjärn
      Tapmokjaure tjärn
      Tapmokjaure tjärn
      Tapmokjiegge myr
      Tapmokjokk bäck
      Tapmokjåkkå bäck
      Tapmokjåkåtj bäck
      Tapmokjägge myr
      Tapmokkorra dalföre
      Tapmoktjåkko berg
      Tapmoktj(åk)ko berg
      Tapmokvaratj berg
      Tapmokvaratj berg
      Tapmokvare berg
      Tapmokåjve berg
      Tarvasvaratj berg
      Tarvasvaratjah småberg
      Tarvasvarats berg
      Tavekape myr
      Tavekjaure tjärn
      Tavekjåkkå Saknas
      Teletöisentunturi berg
      Tertojåkka å
      Tertovare berg
      Teuketjåkkå berg
      Teunatjåkko berg
      Teunatjåkko fjäll
      Teureape myr
      Teuresv(ara)ts höjd
      Teurevare berg
      Teurevare berg
      Teusajaure sjö
      Teusajaure sjö
      Teusaätno älv
      Tidnojaure tjärn
      Tidnojåkkå bäck
      Tidnovare berg
      Tiertoape myr
      Tiertojåkka å
      Tiertovare berg
      Tiertovare berg
      Tiertoädno å
      Tiertoädno, se Tiertojåkka Saknas
      Tiureape myr
      Tiurejåkkå bäck
      Tiurevare berg
      Tiurevare berg
      Tjakel bergmassiv
      Tjakeljaure sjö
      Tjakeljåkkå bäck
      Tjakkel bergmassiv
      Tjakkelj(aure) sjö
      Tjalmas berg
      Tjalmas berg
      Tjalmas berg
      Tjalmasjaurasj tjärn
      Tjalmaspårka vattendelare
      Tjulmekaikom berg
      Tjalmepäljaure tjärn
      Tjanaskåbbå berg
      Tjanaskåbbå kulle
      Tjappesvare berg
      Tjappesvare berg
      Tjappesvare berg
      Tjappesvare berg
      Tjappisjauratj tjärn
      Tjappisvare berg
      Tjappisvare berg
      Tjappisvare berg
      Tjappisvare berg
      Tjappisvare berg
      Tjappisvare berg
      Tjappisvare berg
      Tjappisvare berg
      Tjappisvare berg
      Tjatjejiegge myr
      Tjatjetjåkkå bergshöjd
      Tjatsejiekkejåkåtj bäck
      Tjautas bäck
      Tjautasjåkkå bäck
      Tjautastjåkkå fjäll
      Tjautesjokk bäck
      Tjautesjokk bäck
      Tjautjasjaure sjö
      Tjautjas-jaure sjö
      Tjautjasjaure sjö
      Tjautjasj(aure) tjärn
      Tjautjäsjegge myr
      Tjautjaskåbbo berg
      Tjavelk ås
      Tjavelk halvö
      Tjavelkanpää berg
      Tjavelkanpää berg
      Tjavelkvaratj fjäll
      Tjavelkvaratj berg
      Tjavelkkätje berg
      Tjeikas sjö
      Tjeikas sjö
      Tjeikastuoddar berg
      Tjeikastuoddar berg
      Tjektjaj sjö
      Tjektjaj(aure) sjö
      Tjerkok tjärn
      Tjeurapårre fjällutlöpare
      Tjeuratjåkkå fjäll
      Tjeuratjårro berg
      Tjeuresape myr
      Tjeuresape myr
      Tjieuresjaure sjö
      Tjeuresjaure sjö
      Tjeuresjauratjah tjärnar
      Tjieuresape myr
      Tjeuresjaure tjärn
      Tjeuresjaure tjärn
      Tjeuresjåkkå bäck
      Tjeuresjåkkå bäck
      Tjeureskielas ås
      Tjeuresvaratj höjd
      Tjiekartuottar berg
      Tjiekartuottar berg
      Tjieknalis tjärn
      Tjikkojaure sjö
      Tjikkojaure sjö
      Tjikkojokk bäck
      Tjikkojåkka bäck
      Tjikkomjåkkå bäck
      Tjikkompakte fjäll
      Tjikkomvagge dal
      Tjikkomvakkejauratj sjö
      Tjikkopakte Saknas
      Tjikkopakte fjäll
      Tjikkovagge dal
      Tjikkovagge dal
      Tjiskavare berg
      Tjiskavare berg
      Tjiskavuoma myr
      Tjiskavuoma myr
      Tjopiskaite landkil
      Tjopiskaite åkrok
      Tjoppaskaite landkil
      Tjoppiskajte åkrok
      Tjotekape myrar
      Tjotekape(?) myr
      Tjotekjauratj tjärn
      Tjotekåbbå kullar
      Tjotevare berg
      Tjoutjasjaure sjö
      Tjulmejaurats tjärn
      Tjuolak berg
      Tjuolakjaure sjö
      Tjuolakjåkka bäck
      Tjuolak-Stobba berg
      Tjuoltapakte fjäll(brant)
      Tjuoltapakte berg
      Tjuoltavare berg
      Tjuoltaårta trädgräns
      Tjuoltajauratj tjärn
      Tjuoltajaure sjö
      Tjuoltajokk bäck
      Tjuoltajåkka bäck
      Tjuoltajiegge myr
      Tjuoltajänkkä myr
      Tjuoltapakte berg
      Tjuona berg
      Tjuonajegge myr
      Tjuonajegge myr
      Tjuonaj(okk) bäck
      Tjuonajåkka bäck
      Tjuonajåkka bäck
      Tjuonakårsa ravin
      Tjuonatjåkka berg
      Tjuonatjåkkah berg
      Tjuorrehuornatj berg
      Tjuorrevare berg
      Tjuorrevare berg
      Tjuorvomape myr
      Tjuorvomape myr
      Tjuorvomkåbbå berg
      Tjuorvomkåbbå bergshöjd
      Tjuorvumape myr
      Tjuotejaure tjärn
      Tjuotevare berg
      Tjuotokåbbo berg
      Tjuotovare(?) berg
      Tjuouketimjåkkå bäck
      Tjuoukotimjåkkå bäck
      Tjuoutjajaure tjärn
      Tjuoutjakåbbå berg
      Tjurekvare berg
      Tjurvumkåbbo berg
      Tjurvumkåbbo bergshöjd
      Tjutejaure tjärn
      Tjutejokko bäck
      Tjutek berg
      Tjutekjauratj tjärn
      Tjutekåbbo kullar
      Tjutevaara berg
      Tjuvekvare berg
      Tjuörrehuörna berg
      Tjuörretuokjiegge myr
      Tjåkarak holme
      Tjåkkalis, se Tjåkkålis Saknas
      Tjåkkolesj(aure) sjö
      Tjåkkolesj(aure) sjö
      Tjåkkolesj(okk) bäck
      Tjåkkolesj(okk) bäck
      Tjåkkolestjåkko berg
      Tjåkkolestjåkko fjäll
      Tjåkkålis-jaure sjö
      Tjåkkålisjaure sjö
      Tjåkkålis-jåkkå bäck
      Tjåkkålisjåkkå bäck
      Tjåkkålistjåkka berg
      Tjåkkålistjåkkå fjäll
      Tjålek berg
      Tjålek berg
      Tjålekj(aure) sjö
      Tjålekj(aure) tjärn
      Tjålekjokk bäck
      Tjållepatjäkkå bäck
      Tjållepatta vik
      Tjållohapiekkak notvarp
      Tjållårah berg
      Tjålårah berg
      Tjållårjaure sjö
      Tjållårjauratj tjärn
      Tjållårjåkkå bäck
      Tjålme sund
      Tjålmejaure tjärn
      Tjålmejaure tjärn
      Tjålmejaure tjärn
      Tjålmenjarka udde
      Tjålmetjåkka berg
      Tjålmetj(åkko) fjäll
      Tjålmevare berg
      Tjålmevare berg
      Tjålmevare berg
      Tjålmeålkepakte fjäll
      Tjåloiluokta vik
      Tjåloiluokta vik
      Tjåloivaratj berg
      Tjålojaure tjärn
      Tjålojjaurasj tjärn
      Tjålojjåkka bäck
      Tjålojoki bäck
      Tjålojvarasj berg
      Tjålojoki bäck
      Tjålojåkka bäck
      Tjålojärvi tjärn
      Tjålojärvi tjärn
      Tjålovaara berg
      Tjålovaara berg
      Tjålovare berg
      Tjånnijägge myr
      Tjånnijägge myr
      Tjåorika berg
      Tjåorika berg
      Tjårok berg
      Tjårok berg
      Tjårok bergknall
      Tjårok berg
      Tjårok berg
      Tjårokasj berg
      Tjårreshuornats berg
      Tjårreshuornats berg
      Tjårro ås
      Tjårrojåkka bäck
      Tjårrok berg
      Tjårroketje berg
      Tjårroåive berg
      Tjårråjve fjäll
      Tjårrokieble berg
      Tjårro Kiäbble berg
      Tjårrotjåkko berg
      Tjårrotjåkko fjäll
      Tjårrovaggejokk bäck
      Tjårrovaggejåkka bäck
      Tjårvek berg
      Tjårvekape myr
      Tjårvekjokk bäck
      Tjårvekjåkkå bäck
      Tjårvekvarats berg
      Tjårvekvare berg
      Tjårvetjaram berg
      Tjårvetjaram berg
      Tjårvetjaramape myr
      Tjårvetjaramjauratj tjärnar
      Tjårvetjaramjaure tjärn
      Tjårvetjaramkåbba berg
      Tjårvetjaramnjasjkajaurasj tjärn
      Tjårvetjorrom berg
      Tjårvetjorrom berg
      Tjåtekjaure tjärn
      Tjåtekj(au)re tjärn
      St. Tjåtekvare berg
      Tjåurejaure tjärnar
      Tjåurek berg
      Tjåurekah berg
      Tjåurekkaskajåkasj bäck
      Tjåutakåbba berg
      Tjägnales tjärn
      Tjäkertuoddar berg
      Tjäkertuoddar berg
      Tjäktjajokk bäck
      Tjäktjajåkka bäck
      Tjäktjajåkkå bäck
      Tjäpetjaurasj sjöar
      Tjäpet-jauratjah sjöar
      Tjäpettjåkka berg
      Tjäpettjåkka fjäll
      Tjäpettjåkkå berg
      Tjäpitjauratjeh sjöar
      Tjäpitjauratjeh tjärnar
      Tjäpittjåkko berg
      Tjäpittjåkko fjäll
      Tjäpores berg
      Tjäpores lågland
      Tjäporis lågland
      Tjäporiskiedde lågland
      Tjärkok tjärn
      Tjärokätjjaure sjö
      Tjärroketje berg
      Tjärroketjevare berg
      Tjärroketjevare berg
      Tjärroketse tjärn
      Tjärroketsej(aure) sjö
      Tjärokätje berg
      Tjärokätjevare berg
      Tjärrokäsjjaure tjärn
      Tjärrokätje berg
      Tjärrokätje berg
      Tjäura å
      Tjäuraluoppal utvidgning av å
      Tjäuranjarka udde
      Tjäuratjåkko berg
      Tjäuratjåkko fjäll
      Tjäuravierra ås
      Tjäuraätno å
      Tjäutjatjatja pasströskel
      Toipe bergmassiv
      Toipenjasjka bergutsprång
      Tolkijoki å
      Tolkkij(aure) tjärn
      Tolkkiv(are) berg(ås)
      Tolvesjåkåtj bäck
      Torisjoki bäck
      Torislompolo tjärn
      Torrioja bäck
      Torrivaara berg
      Torrivaara berg
      Torrivuoma myr
      Torrivuoma myr
      Tosjesape myr
      Tosjesvaara berg
      Tottorjaure sjö
      Tottorjaure sjö
      Tottorjåkka bäck
      Tottorjåkka bäck
      Tovvape myr
      Tovvajaure sjö
      Träskmyran myr
      Tsaikajjaure sjö
      Tsaikajtuottar berg
      Tsajkaj berg
      Tsajkajjaure sjö
      Tsajkajjåkkå bäck
      Tseikas berg
      Tseikas-jaure sjö
      Tsihajaure sjö
      Tsihavaratj berg
      Tsiska berg
      Tsiskaape myr
      Tsopmasj bergknall
      Tsåkesjåkåtj bäck
      Tsåkesjåkåtj bäck
      Tsåkesluokta vik
      Tsåkesluokta vik
      Tsåkesluokte vik
      Tsåkesnjarka udde
      Tsåkesnjarka udde
      Tsåkesvaratj berg
      Tsåkola eller Tsåkolajauratj sjö
      Tsåkolakjaure tjärnar
      Tsåkolaskubme område
      Tsåkolesjaure tjärn
      Tsålijåkåtj bäck
      Tsålivaratj bergknallar
      Tuipe bergmassiv
      Tunturivuoma myr
      Tuoddarjaure sjö
      Tuoddarjaure sjö
      Tuoddarjokk bäck
      Tuoddarjokk bäck
      Tuoddarkårso berg
      Tuolle berg
      Tuolle berg
      Tuolpak berg
      Tuolpak berg
      Tuolpatjåkka berg
      Tuolpavatatj berg
      Tuolpavaratj berg
      Tuolpavatatj höjd
      Tuolpavarats berg
      Tuolpav(ara)ts höjd
      Tuolpok berg
      Tuolpok berg
      Tuorgape myr
      Tuorgape myr
      Tuorkape myr
      Tuotejåkkå bäck
      Tuovajegge myr
      Tuttovarats höjd
      Tuuliv(uo)ma myr
      Tuottarape myr
      Tuottarjåkåtj bäck
      Tuottarjåkåtj bäck
      Tuottarvaratj höjd
      Tuvva, Uttsa sjö
      Tuvvajåkåtj bäck
      Tuvvaluoppal tjärn
      Tåggepahta berg
      Tåggepathuornatj ås
      Tåggepatta berg
      Tåkesvare berg
      Tåkoape myr
      Tålkejaurasj tjärn
      Tålkejåkka å
      Tålkekielas berg(ås)
      Tålkevare berg(ås)
      Tålle berg
      Tålletjårro berg
      Tålvekårsa ravin
      Tåresape myr
      Tåresape myr
      Tåresj(aure) sjö
      Tåresj(aure) sjö
      Tåresjokk bäck
      Tåresj(okk) bäck
      Tåres-jåkkå bäck
      Tåresjåkkå bäck
      Tåressjåkkå bäck
      Tåreskielas ås
      Tåresluoppal tjärn
      Tåresnjuonje berg
      Tåresvare berg
      Tåresvare berg
      Tåresåive berg
      Tåresåive berg
      Tåresåive fjäll
      Tåresåjve fjäll
      Tåresåjve berg
      Tåresåjve berg
      Tåresåjvejaure sjö
      Tårreape myr
      Tårrevare berg
      Tårrevare berg
      Tåssjesape myr
      Tåssjesvare berg
      Tälettuottar berg
      Tälpa berg
      Täuna lappviste
      Täuna fjäll
      Täunahuornasj berg
      Täunatjåkka berg
      Täunatjåkka fjäll
      Uittuj(aure) tjärn
      Unna-Autjojaure tjärn
      Unna-Avakajo sjö
      Unna Järta berg
      Unna Järta fjäll
      Unna Kuölpa tjärn
      Unna Kuolpaj(aure) sjö
      Unna luokta vik
      Unna Muddus sjö
      Unna Muttos bäck
      Unna Pantje berg
      Unna Rattekjaure sjö
      Unna Rattekjaure tjärn
      Unna Ripakj(aurats) sjö
      Unna Saivo tjärn
      Unna Saivo tjärn
      Unna Seggok berg
      Unna Seggok fjäll
      Unna Serrejaure tjärn
      Unna Talvatesåive berg
      Unna Tjutek berg
      Unna Tjåtekvare berg
      Unna Tjåtekvare berg
      Unna Tuovaj(aure) sjö
      Unna Tuovaj(aure) sjö
      Unna Vanas(jaure) sjö
      Unna Vanasj(aure) sjö
      Uona höjd
      Urakkakumpunjänkkä myr
      Urtajaure sjö
      Urtaure, se Lulep Urtaure Saknas
      Urtejaure sjö
      Urtejaure sjö
      Urtetjåkko berg
      Urtetjåkko fjäll
      Urtetjåkko fjäll
      Urtijärvi sjö
      Urtijärvi (torrlagd) tjärn
      Urtimjaur sjö
      Utsa Happsas höjd
      Utukkaj(au)re tjärn
      Utukkajärvi tjärn
      Utukkavaara berg
      Utukkav(a)re berg
      Vadnasvare berg
      Vadnasvare berg
      Vakkasjokk bäck
      Vakkasjåkkå bäck
      Vakkata dalföre
      Vakkatavare fjäll
      Vakkatjårro fjäll
      Vakkotak dal
      Vakkotakjååkåtj bäck
      Vakotavare fjäll
      Valkeajärvenkielinen ås
      Valte å
      Valtiojoki å
      Vanasape myr
      Vanasjåkkå bäck
      Vanaskäutsejaure sjö
      Vanasvare berg
      Vanasvare berg
      Vanha Myllyjoki bäck
      Vantovaara berg
      Vantovaara berg
      Vanttuvaara berg
      Varatjåkkå fjäll
      Varekaskajåkka bäck
      Varetjåkko fjäll
      Varisjaure sjö
      Varisj(ärvi) sjö
      Varittjåkko berg
      Varittjåkko fjäll
      Varitåive berg
      Varitåjve fjäll
      Vatak kulle
      Vatakjaurasj tjärn
      Vatavaara berg
      Vatavare berg
      Vatjeratuottar berg
      Vatjerjaure sjö
      Vatjerjåkkå å
      Vautas å
      Veikijoki bäck
      Venetjoki bäck
      Venetvaara berg
      Venevuoma myr
      Veratjårro berg
      Veratjårro fjäll
      Vesterv(iken) vik
      Vesterån å
      Vesterån bäck
      Vetnamyran myr
      Vettasjoki å
      Vettasjärvi sjö
      Vettäsjärvi sjö
      Vidjajaure sjö
      Vidjajåkka bäck
      Viera, se Vera Saknas
      Vierajaure sjö
      Vierrajaure tjärn
      Vierratjårro berg
      Viertasj(au)re sjö
      Vietas å
      Vietasjoki å
      Vietasätno älv
      Vietovare berg
      Vietovare berg
      Vietovare berg
      Vihviläjänkkä Saknas
      Vihviläjärvi tjärn
      Vikatetvuoma myr
      Vinak berg
      Vinak berg
      Vinakberget berg
      Vinakvare berg
      Vintsajaureh sjöar
      Viroluokta vik
      Viroluokte vik
      Virtajaure sjö
      Virtajaure sjö
      Virtajåkkå bäck
      Virtenjavve sund
      Vitikkuvaara berg
      Vitok berg
      Vitokjaure tjärn
      Vitokjaure tjärn
      Vitokkielas ås
      Vitokvare bergshöjd
      Vittokj(aure) tjärn
      Vittokj(aure) tjärn
      Vuodasjaure sjö
      Vuodasjaure sjö
      Vuodasjaure sjöar
      Vuojtaspautasj klippa
      Vuoksajaure sjö
      Vuoksajaure tjärn
      Vuoksajåkåtj bäck (sund)
      Vuoksakåbbo kulle
      Vuoksakåbbå kulle
      Vuoksanjarka udde
      Vuoktajåkka bäck
      Vuoktajåkka bäck
      Vuoktavakvare berg
      Vuoktavesjokk bäck
      Vuoktavesjokk bäck
      Vuolaape myr
      Vuolajegge myr
      Vuolajiegge myr
      Vuolajiegge myr
      Vuol. Appoj(aure) sjö
      Vuolemos Talvatis berg
      Vuolep Appojaure sjö
      Vuolep Huornasj berg
      Vuolep Kaitom sjö
      Vuolle Kaitumjaure sjö
      Vuolep Karanis berg
      Vuolep Kuoutapåros kulle
      Vuolep Pasek berg
      Vuolep Radneluoppal tjärn
      Vuolep Saggaape myr
      Vuolep Väjketjavelk ås
      Vuollakaape myr
      Vuollakape myr
      Vuollelako platå
      Vuomajegge myr
      Vuosmajåkkå bäck
      Vuomajärvi tjärn
      Vuomak berg
      Vuoma berg
      Vuomak bergshöjd
      Vuomakkobbo berg
      Vuomakkobbo kulle
      Vuomakkåbba berg
      Vuomakkåppatjah kullar
      Vuomaktjåkkå kalt berg
      Vuomakvaratj berg
      Vuomakvaratj berg
      Vuomakvarats berg
      Vuomakåbbå bergshöjd
      Vuonjaljägge myr
      Vuonjelv(uo)ma myr
      Vuopiov(uo)ma myr
      Vuorasmillajåkkå bäck
      Vuornemape myr
      Vuornemjaure tjärn
      Vuornemjåkkå bäck
      Vuoskojaure sjöar
      Vuoskoj(aure) tjärn
      Vuoskojaure tjärn
      Vuoskojaure sjö
      Vuoskojaure tjärn
      Vuoskojaure tjärn
      Vuoskojåkkå bäck
      Vuoskojärvi tjärn
      Vuoskokåbbo kulle
      Vuoskokåros kulle
      Vuoskonj(aure) sjö
      Vuoskonj(aure) tjärn
      Vuoskonjärvi tjärn
      Vuoskonvarats höjd
      Vuoskonvare kulle
      Vuoskorova bergås
      Vuoskoråvve bergås
      Vuoskov(aa)ra berg
      Vuoskovaratj höjd
      Vuoskovare berg
      Vuoskovare berg
      Vuosmajaure sjö
      Vuosmajokk bäck
      Vuossmajokk bäck
      Vuosmajåkkå bäck
      Vuosmajärvi sjö
      Vuosmapuölja berg
      Vuosmasjnjasjka bergutlöpare
      Vuosmavare berg
      Vuosmavare berg
      Vuosmavare berg
      Vuotarautaape myr
      Vuotnacavil berg
      Vruotnajávri sjö
      Vuotnajaure tjärn
      Vuotnajaure sjö
      Vuottasjohka bäck
      Vuotnajoki bäck
      Vuotnajoki bäck
      Vuotnajåkka bäck
      Vuotnajåkka bäck
      Vuotnatjavelk berg
      Vuotnavaara berg
      Vuotnavaara berg
      Vuotnavare berg
      Vuotnoj(aure) sjö
      Vuotnoj(ärvi) sjö
      Vuotnoj(ärvi) tjärn
      Vuotosjåkkå bäck
      Vuotosjåkkå bäck
      Vuottahaure sjö
      Vuottahaure sjö
      Vuottarautape myr
      Vuottarauto berg
      Vuottarauto berg
      Vuottarautaape myr
      Vuottarautoape myr
      Vuottashojto torr passage
      Vuottas-jaure sjö
      Vuottas-jaure sjö
      Vuottas-jaure sjö
      Vuottasjaure sjö
      Vuottasjaure sjö
      Vuottasjaure sjö
      Vuottasjaure tjärn
      Vuottasjoki bäck
      Vuottasjoki bäck
      Vuottasjåkka bäck
      Vuottas-jåkka bäck
      Vuottaskåbba kullar
      Vuottasvaratj höjd
      Vuottasvarats höjd
      Vuovddecearrugeasvárázat berg
      Vuölle Sagga slåttermyr
      Våutas å
      Vägnaape myr
      Vähävaara berg
      Vähävare berg
      Väjkejåkkå bäck
      Väjketjavelk åsar
      Välokjåkka bäck
      Västerv(iken) vik
      Västerån å
      Vätasjaure sjö
      Vätjersnuokke berg
      Vätjertjåkkå berg
      Vätorpatta vik
      Vättas-jåkka å
      Yl. Harrilompolo tjärn
      Ylijiepmakkajärvi sjö
      Yli Leipoj(ärvi) sjö
      Yli Neskämävaara berg
      Ylipään-joki bäck
      Ylipääjänkkä myr
      Ylipääjänkkä myr
      Ylipääsnjaska bergutsprång
      Åarjep Muddusaluobbalah bisjö
      Åbmatsjaure sjö
      Åddåsanape myr
      Åddåsanape myr
      Åddåsantjåkko berg
      Åddåsantjåkko berg
      Åddåsjegge myr
      Åggom berg
      Ålkatjatjåkka berg
      Ållajåkkå bäck
      Ållaluoppal tjärnar
      Ållojåkk bäck
      Årekkåppåjiegge myr
      Årjatjluokta vik
      Årjeli Marsok berg
      Årjemas Stobba berg
      Årjep Haukajaure tjärn
      Årjep Tjotekåbbå kulle
      Årjepvare berg
      Årjep Åskatj berg
      Årjisj Haukarjåkkå bäck
      Årojape myr
      Årojkielas ås
      Årojvare berg
      Årpotjåkko, se Järpåtjåkko fjäll
      Årpotjåkko berg
      Årrevare berg
      Åsatjjaure tjärn
      Åsakatj berg
      Åskatjhuornatj berg
      Åskatjjåkåtj bäck
      Åskosjaure sjö
      Åssjejåkåtj bäck
      Åtnarova bergås
      Åtsesjåkåtj bäck
      Åtsesluokta vik
      Åtåjegge myr
      Åtåjiegge Saknas
      Åtåjiegge myr
      Åtåsape myr
      Åtåsape myr
      Åtåstjåkkå berg
      Åtåstjåkkå berg
      Åtåsvare berg
      Ädna Muorkekårtje vattenfall
      Ädnavare berg
      Ädnavare berg
      Ädnavare berg
      Äparijjåkåtj bäck
      Äparijtjårro berg
      Ätnajaure sjö
      Ätnavare berg
      Ätnajokk bäck
      Ätnajåkkå bäck
      Ätnajåkkå bäck
      Ätnakårrå berg
      Ätnaråvve berg
      Ätnaråvve bergås
      Ätnavare berg
      Ätnaåive berg
      Ätnojokk bäck

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.