ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gällivare socken : Gällivare tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2

Namntabell 1 (Samiska namn)
Namntabell 2 (Samiska namn)

Namntabell (Finska namn)

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 3(3) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 28 Naturnamn : 1283 Bebyggelsenamn : 393 Naturnamn : 2783
Ruutti gårdar /Se Repisvaara berg Risträsket by Rautujohko bäck
Saadio gård /Se Repisvaaranjänkkä sank mark Riusa by Rautujoki bäck
*Sachjallo gård? /Se Repoharjut berg Rinsa by Rautujärvet sjöar
Sammakko by /Se Repohuornanen höjd Rintiu by Rautujärvi sjö
Sammakkovaara by /Se Repojänkkä sank mark Riuvsa by Rautujärvi sjö
Satter by Repojärvi tjärn Riähksa by Rautumaa höjd
Satter by /Se Repolantot tjärn Robert gård? eller lht? Rauturova skogsmark
Satter-Järämää by /Se Repomänniköt skogsmark Rossitausta gd Rauturovve skogsmark
Satterjärämä by /Se Repovaara berg Rova gd Rautuvaara berg
Sirtjam Saknas Repovaara berg Rova gård Rautuvare berg
Sirtjam Saknas /Se Repovaara berg Rova gård Rebokka berg
Sjungberget by /Se Repovaara berg Rovavaara bebyggelse Reinforsinjärvi sjö
Stenbäcken koja Repovaara berg /Se Rovavaara fastigh. Rekarahpe myr
Suopatti by /Se Repovare berg Rudna gårdar Rekarape myr
Suorrakojan koja Repovuoma myr Ruutirova fastigh. Rekarape myr
Sörkaitum lappby /Se Repovuoma myr Ruutirova by Rekavuoma myr
Torpet banvaktsstuga? Repovuoma sank mark Ruutirova gård Renberget berg
Ulatio gård eller by Ribretievva kulle Ruutti by Renberget berg
Ullatti by /Se Rida, Stora, se Ritatjåkka berg Ruutti by Renberget berg
Ullati by /Se Ridatjåkko fjäll /Se Ryntijärvi gård Renberget, Södra berg
Ullatti by /Se Riddarmyran sank mark Råneträsk bebyggelse Renberget berg
Vettasjärvi by /Se Riekattelema, Iso sjö Råneträsk bebyggelse Renbergforsen fors
Vitträsk by /Se Riekattelema, Pikku sjö Råneträsk bebyggelse Renbergforsen fors
Vuoddas by /Se Riitajänktä myr Röytiö by Renbergsbäcken bäck
Vuolle-sita del av sn /Se Riikajärvet sjöar Röytiö by Renbergsbäcken tillflöde till Bönån
Vähävaara fsth /Se Riikijärvi tjärn Röytiö by Renbergsmyran myr
Yrttivaara by /Se Riikivaara berg Röytyö by Renbergsmyran myr
Äijevaara by /Se Riitajänkkä sank mark Saadio byadel Renhedarna skogsmark
  Riitajänkkä sank mark Saanio bydel Renskaite skogsmark
  Riitakaivos sank mark Saari gård Renträsk ängsmark
  Riitaniemi udde Saarijärvi, se Salmijärvi Saknas Renvallträsk sjö
  Rimpi tjärn Sadjem bebyggelse Repekotavaara berg
  Rimpijänkkä sank mark Sadjem by Repekotevare berg
  Rimpijärvi tjärn Saija by Repekåtevare berg
  Rimpijärvi tjärn Saijem by Repekåtevare berg
  Rimpivuoma myr Saijem by Repekåtevare berg
  Rimpivuoma sank mark Saijemvare, se Sadjem Saknas Repisgropen svacka
  Ripakkojärvi sjö Saimo gårdar Repisjoki bäck
  Ripakkojärvi sjö Saimovaara by Repisjänkkä myr
  Ripakkojärvi, Pikku sjö Saivorova bebyggelse Repiskoppa höjd
  Ripakkorova ås Sakajärvi by Repisnjaasko höjd
  Ripakkovuoma sank mark Sakajärvi by Repisvaara berg
  Ripakkovuoma sank mark Sakajärvi by Repisvaaranjänkkä myr
  Ripatsrova hed Sakonjussa gård Repisvuoma myr
  Ripatsvaara berg Salmijärvi fsth Repoharju ås
  Ripukkajärvi sjö Sals-Kall gård Repohuornanen höjd
  Ripukkakaivosjärvi sjö Samel gård Repojänkkä ängsmark
  Risappimyran Saknas Samelilla gård Repojänkkä myr
  Rismyran myr Salmijärvi bebyggelse Repokamyran myr
  Rismyran sank mark Sammakko poststation Repokåtavaara berg
  Rissavinsa berg Sammakko bebyggelse Repolantot tjärnar
  Rissavinsa berg Sammakko bebyggelse Repolantot sjöar
  Risseape sank mark Sammakko by Repomännikkö tallhed
  Rissekåbba berg Sammakko by Reponiemi äng
  Rissevare bergshöjd Sammakko by Reponiemi lokalitet vid Skrövån
  Rissiape myr Sammakkotörmä gd Repopesänjänkkä myr
  Rissevare berg Sammakkovaara by Repovaara berg
  Rissiape myr Sammeli gd Repovaara berg
  Ristijärvi sjö Sammeli gård Repovaara berg
  Ristijärvi sjö Sangervaarantalot gårdar Repovaara berg
  Ristitunturi fjäll Sarvesåive by Repovaara berg
  Ristivaara, Iso berg Sarvisoive by Repovaara berg
  Ristivaara, Pikku berg Sarvisoive by Repo(vaaran)lantot tjärnar
  Ristivuoma myr Sarvisvaara by Repo(vaaran)lantot tjärnar
  Risträsk sjö Sarvisvaara by Repovuoma myr
  Risträsket sjö Sarvisvaara bebyggelse Repovuoma myr
  Risträskheden kalmark Sarvisvaara telefonstn Reprietievajokk bäck
  Risträskkölen skogshöjd Satik by Reprietievanjoki bäck
  Risujoki bäck Satik el. Sadik by Reprietievvajohko bäck
  Risukielinen höjd Sattajärämä by Retajiegge myr
  Risulahti vik Satter bebyggelse Retajieggejohko bäck
  Risuoja bäck Satter by Retajieggerovve skogsmark
  Risuoja bäck Satter by Retnaberget berg
  Risuojankaivos sank mark Saunanolli gård Retnabergsbäcken bäck
  Risurova ås Savipelto gård Retnaheden skogsmark
  Risurovanjärvet tjärnar Siekaträsk, se Sikträsk Saknas Retnarovve skogsmark
  Risuvuoma myr Sierrokun gård Retnaskaiti skogsmark
  Risuvuoma myr Sikträsk bebyggelse Retnavaaranoja bäck
  Risåkölen bergshöjd Sikunahäimo gård Retnavarahpe myr
  Risån å Sjaunja bebyggelse Retnavare berg
  Ritatjåkka berg Sjisjka hållplats Retnavare berg
  Rivijärvi sjö Sjungberget bebyggelse Retnavare berg
  Rokkijärvi sjö Skaiti gårdar Retnavare berg
  Rokkijärvi sjö Skaitti gård Retnavare berg
  Rokkijärvi tjärn Skaulo by Retnavarebäcken bäck
  Rokkijärvi sjö Skaulo pst Retnavareheden skogsmark
  Romsijärvi sjö Skaulu gd Retnavarekielas skogsmark
  Ronaskoski fors Skeltåive bebyggelse Retnavaremyrbäcken bäck
  Roninkijärvi tjärn Skolan folkskola Retnavaremyrröjningen äng
  Ropuddberget berg Skröfven by Retnavarjieggejohko bäck
  Rosivuoma myr Skröven by Retnavarjieggesladjo äng
  Rosujoki bäck Skröven by Retnavarjohko bäck
  Rottumajoki bäck Skröven by Retnavarjohkotj bäck
  Rottumavuoma myr Skröven by Retnavarkielas skogsmark
  Roukajärvi sjö Skröven by Retnavarovve skogsmark
  Roukavuoma sank mark Skröven by Riddarmyren myr
  Rovaheikkamavaara berg Skröven by Rieka ängsmark
  Rovajoki bäck Skröven by Riekkojänkkä myr
  Rovajänkkä sank mark Skröven by Riepikuohti ås
  Rovajänkkä sank mark Skröven by Riepitieva skogås
  Rovajänkänoja bäck Skröven by Riepitieva skogås
  Rovajärvenrova skog Skröven by Riepitdevva skogsås
  Rovajärvi tjärn Slavia, Gällivare Saknas Rietnajavare berg
  Rovajärvi sjö Slättberg gd Rietnavare berg
  Rovajärvi sjö Solberga, Råneträsk Saknas Riikijärvi sjö
  Rovajärvi sjö Solberget by Riikivaara berg
  Rovajärvi sjö Solberget gårdar Riippuniitty äng
  Rovajärvi tjärn Soutojärvi by Riippuoja bäck
  Rovajärvi, Pikku sjö Soutujärvi bebyggelse Riitajänkkä myr
  Rovakumpu ås Soutujärvi by Riitajänkkä myr
  Rovanen terräng Soutuniemi gd Riitajänkkä slåttermyr
  Rovanen höjd Språngare gård Riitakaivos Saknas
  Rovanen terräng Springare gård Riitalehto höjd
  Rovanjänkkä sank mark Springare gård Riitaniemi udde
  Rovantausjänkkä myr Springaren gd Riitaniitn slåtter
  Rovanvälijärvet sjöar Springars gård Riitaniitu slåtter
  Rovasenjänkkä sank mark Springarot gård Riitaniitty Saknas
  Rovasenjärvet sjö Stainas bebyggelse Riktiberget berg
  Rovapalo ås Stentjärn pst, jvt Rimpi skogsmark
  Rovavaara berg Stiinanmatti gård Rimpijärvi sjö
  Rovavaara berg Storberg fsth Rimpimaa skogsmark
  Rovavaara berg Storberget bebyggelse Rimpivuoma myr
  Rovavaara berg Storberget by Ripakjaure sjö
  Rovijoki bäck Storberget by Ripakkorova berg
  Rovijärvi sjö Storberget by Ripakkorovanylipäänvuoma myrmark
  Rovivuoma sank mark Storberget by Ripakorova berg
  Rudnevare berg Storberget by Ripakvuoma myr
  Runaape sank mark Storberget by Ripareniemi udde
  Runabäcken bäck Storsaivets by Ripasrova höjd
  Runabäcken bäck Stor-Saivets by Ripasrova skogsmark
  Rundmyran myr Stor-Saivets by Ripasvaara berg
  Runnarijoki bäck Storsaivis bebyggelse Ripatsjärvi sjö
  Runnarijärvi sjö Storsaivis by Ripatsjärvi sjö
  Runnarijärvi sjö Storsaivis by Ripatsrova hed
  Runnarivaara berg Stortallen gård Ripatsvaara berg
  Runnarivuoma myr Stuorerikgården gård Ripatsvuoma myr
  Runtomajärvi sjö Stuorerkiheima gård Rippakielas höjd
  Ruokajärvi sjö Stuorerkihäimo gård Riprietianmaa ås
  Ruokoape sank mark Stuor-Saiva by Ripukka tjärn
  Ruokojoki bäck Stuorsaivets by Ripukkajärvi sjö
  Ruokojärvet sjöar Stuor Saivets by Ripukkalahti vik
  Ruokojärvi sjö Stuor Saivets by Ripukkalahti vik
  Ruokojärvi tjärn Stuor Saivets by Risapmyran myr
  Ruokorova hed Suobbat by Rismyran myr
  Ruokorova berg Suobbat by Rismyran myr
  Ruokovare, Mellersta berg Suobbat by Rismyrkölen tallhed
  Ruokovare, Norra berg Suopot by Rismyrtjärn tjärn
  Ruokovare, Södra berg Suorra torp Risolahti vik
  Ruokovuoma sank mark Supanen by Risovuoma myr
  Ruokukkalahti vik Suppat by Rissahpe myr
  Ruonavuoma myr Suppat by Rissajaure sjö
  Ruopsisjänkkä sank mark Suppat by Rissapieahpe myr
  Ruostejoki bäck Suutari gård Rissapiejaure tjärn
  Ruostejänkkä myr Särkberget by Rissapjaure sjö
  Ruostetjoki vattendrag Särkivaara by Rissavinsa höjd
  Ruostevuoma myr Särkivaara by Rissavinsa berg
  Ruottitakavaara berg Särkivaara by Rissiape myr
  Ruovajärvi tjärn Säästönettä skog Rissiape myr
  Ruovajärvi, Pikku tjärn Sörgården gård Rissiape myr
  Rutnajoki vattendrag Sörsidan gårdarna Rissiape myr
  Rutnakoski fors Talo gård Rissiapejaure sjö
  Rutnakotijänkkä, Vanha sank mark Taivalsaari gård Rissijohko bäck
  Rutnatammi damm Talvirova by Ristijärvi(?) sjö(ar)?
  Rutnavuoma sank mark Talvirova by Ristitunturi berg
  Rutujärvi tjärn Teodors gård? eller lägenhet? Ristitunturi fjäll
  Rutuoja bäck Tervahauta gård Ristitunturinoja bäck
  Rutupalo berg Teurevare, se Tiurevare Saknas Ristivaara berg
  Rutupalojänkkä sank mark Tidnokenttä bebyggelse Ristivaara berg
  Ruumiskarovuoma myr Tidnokenttä bebyggelse Ristivuoma myr
  Ruuttijänkkä myr Tidnokenttä by Ristivuoma myr
  Ruuttijärvi sjö Tieva gd(ar) Risträsk sjö
  Ruuttirimpi sjö /Se Tieva gd Risträsket sjö
  Ruutirova hed Tieva gård Risträskkölen skogshöjd
  Ruuttirova ås Tieva byadel Risträskkölen hed
  Ruuttivuoma sank mark Tiurevare bebyggelse Risträskkölen berg
  Ruuttivuoma myr Tjautjas bebyggelse Risträskkölen tallhed
  Ryggträsket sjö Tjautjasjaure by Risujänkkä myr
  Rytijänkkä sank mark Tjeitak gård Risujänkkä myr
  Rytijänkkä myr Tjeitak gård Risukanjärvi tjärn
  Rytijärvi sjö Tjoutjasjaure by Risukanvuoma myr
  Rytijärvi sjö Tjårvek by Risukielinen skogsparti
  Rytijärvi tjärn Tokanen by Risulahti notvarp
  Rytijärvi sjö Tokkanen by Risuoja bäck
  Rytijärvi tjärn Tokanen by Risuoja bäck
  Rytijärvi, Iso sjö Tommsta, se Nattavaara Saknas Risuojankaivos slåttermyr
  Rytimaa skogsmark Torasjärvi by Risurova ås
  Rytimaa terräng Torasjärvi by Risurova höjd
  Ryyttärijärvi sjö Torasjärvi by Risurova berg
  Ryyttärijärvi sjö Torasjärvi by Risurova berg
  Råggejaure sjö Torasjärvi by Risurovanalapää berg
  Råneträsket sjö Torasjärvi by Risurovanjänkkä slåttermyr
  Råneälven älv Torasjärvi by Risuvuoma myr
  Råneälven älv Torasjärvi by Risuvuoma myr
  Råneälven älv Torri gård Risån å
  Råneälven älv Torriberget by Risån å
  Råneälven älv Torriberget by Risån å
  Råntjo sjö Torriberget by Risån å
  *Rånträsk sjö /Se Torriberget by Risån bäck
  ?Råptitjåkko fjäll Torrivaara fsth Riuhksajohko å
  Råtojegge myrmark Torrivaara bebyggelse Riuhksarovve skogshöjd
  Råttetjärnarna tjärnar Torrivaara by Riuhsajåhkkå å
  *Råttomträsk sjö Torrivaara by Riukanharju ås
  Råtojegge myr Torrivaara by Riukanjänkkä myr
  Råvatj terräng Torrivaara by Riukujänkkä myr
  Råvejaure tjärn Torrivara by Riukukaltio källa
  Råvejägge sank mark Triars-Viktor gård Rinsakölen hed
  Råvekietj-jaure tjärn Tupa gd Riussajoki å
  Råvekietj-jegge sank mark Tupapelto gård Riussarova skogshöjd
  Råvekåbbå skogsområde Turtola gd Rin(v)saråvvie hed
  Råvekåbbå skogsmark Turtolan Juhanpekka gd Rinsaträsket sjö
  Råvekåbbåbäcken bäck Törmä gd(ar) Roavainen skogsmark
  Råvekåbbåmyran myr Törmä gård Rohkivaara berg
  Råvepuollam skogsmark Törmä gård Rohtaahpe myr
  Råvåive, Iso berg Törmä gård Rohtavare berg
  Råvåive, Pikku berg Törmä gård Rohtuvaara berg
  Rästiläs sjö Törmänalus gård Rohtuvuoma myr
  Rävmyran myr Törmäpelto gård Rohtuvuoma myr
  *Rödingsberget berg /Se Udden gård Roisuforsen fors
  Röjberget berg Uddgården gård Roisuheden skogshöjd
  Rökäslantto tjärn Ullatti bebyggelse Rokkoape myr
  Rörmyran sank mark Ullatti bebyggelse Rokkoheden skogsmark
  Saajokiima sankmark Ullatti bebyggelse Rokkooja bäck
  Saarenoja bäck Ullatti by Rokkovaara berg
  Saarenoja bäck Ullatti by Romsijärvi sjö
  Saarijänkkä sank mark Ullatti by Romsirova skog
  Saarijärvi sjö Ulu gd Ronasjärvi sjö
  Saarijärvi sjö Unna Saiva by Ronaskoski fors
  Saarijärvi sjö Unnasaivets by Ronassaari holme
  Saarijärvi tjärn Unna Saivets by Ronelu sjö
  Saarijärvi sjö Unna Saivets gd Ronilompolo sjö
  Saarijärvi sjö Unnasaivo by Roninki myr
  Saarijärvi sjö Uppistugu gård Roninkimaa skogsmark
  Saarijärvi sjö Urtimjaur bebyggelse Ronisbekinoja bäck
  Saarijärvi sjö Uusimaa gd Roonelu sjö
  Saarijärvi sjö /Se Uusimaa gård Rooneoväylä älv
  Saarijärvi sjö Uusitalo gd Rooneoväylä älv
  Saarijärvi tjärn Uusitalo gd Roottirova ås
  Saarikoskenjänkkä myr Uusitalo gd Roottivuoma myr
  Saarikoskenjärvi sjö Uusitalo gd Roppujaure sjö
  Saarikoski fors Uusitalo gård Roppujaure sjö
  Saarikoski fors Uusitalo gård Roputberget berg
  Saarikoski fors Uusitalo gård Rosikoski fors
  Saarikoski fors Uusitalo gård Rosivaara berg
  Saarikoski, Ylinen fors Uusitalo gård Rosivuoma myr
  Saarikoski fors Uusitalo gård Roskajärämä sel
  Saarisuanto utvidgning av älv Uusitalo gård Rossijärvi sjö
  Saarisuanto lugnvatten Uusitalo gård Rosujoki bäck
  Sadjemjoki vattendrag Vaara gd Rotaahpe myr
  Sadjemjänkkä sank mark Vaara gd Rottuma sjö
  Sadjemjärvi sjö Vaara gård Rottumaankaivos bäck
  Sadjemvaara berg Vaara gård Rottumaankopat höjd
  Saimujoki vattendrag Vaara gård Rottumajoki bäck
  Saimujärvi sjö Vaara gård Rottumajärvi sjö
  Saimuvaara, Iso berg Vaara gård Rottumavuoma myr
  Saimuvaara, Pikku berg Vaaranlakus gård Rottumavuoma myr
  Saimuvuoma sank mark Vaarannenä gård Rottumavuoma myr
  Sainkylkimaa skogsområde Vaaran Oskari gd Rotujegge myr
  Saitaurkielas skogsmark Vaaran Pekka gd Rotumyran myr
  Saitaurkielinen ås Vaarapelto gd Roukajänkkä myr
  Saitijoki bäck Vaarheikki gd Roukajärvi sjö
  Saitijärvi, Iso sjö Valle gd Routanen berg
  Saitijärvi, Pikku sjö Vanhaanen(?) gd Routanen berg
  Saitikielinen höjder Vanhaanen(?) gd Routasenkuru dalsänka
  Saitivuoma sank mark Vanhaantti gd Routisjoki å
  Saittajärvi sjö Vanhasaajo gd Routisoddie å
  Saiva sjö /Se Vanhatalo gd Rova höjd
  Saivisbäcken gränsbäck Vanhatalo gård Rova hedland
  Saivisbäcken å Vanhatalo gård Rova skogsparti
  Saiviskölen bergrygg Vanhatalo gård Rova höjd
  Saiviskölen triangelpunkt Vanhatalo gård Rova skogsparti
  Saivo sjö Vanhatalo gård Rovaheikamvaara berg
  Saivo sjö Vanhatalo gård Rovaheikkamavaara berg
  Saivo sjö /Se Vassara eller Nunnisvare Saknas Rovaheikkama(a)vuoma myr
  Saivo sjö /Se Vestanälv gård Rovaisenjärvi sjö
  Saivo sjö Vesterberg by Rovaisenvaara berg
  Saivo(jaure) sjöar /Se Vettasjärvi by Rovaitj tallhed
  Saivojärvi sjö Vettäsjärvi by Rovajoki bäck
  Sakajoki bäck Vettasjärvi pst Rovajuurakko notvarp
  Sakajänkänoja å Vikman gård Rovajänkkä ängsmark
  Sakajärvi sjö Viljaami gd Rovajärvenoja bäck
  Sakajärvi tjärn Ville gd Rovajärvet sjöar
  Sakakoski fors Villhards gård? eller lägenhet? Rovajärvi tjärn
  Sakamaa höjd Vitträsk bebyggelse Rovajärvi sjö
  Sakavaara berg Vitträsk by Rovajärvi sjö
  Salandermyran, Västra myr Vitträsk, se Pålkem Saknas Rovajärvi sjö
  Salilahti vik Vitträsk by Rovajärvi sjö
  Salkonen myrmark Vitträsket by Rovajärvi sjö
  Salkonen berg Vitträsket eller Pålkem kyrkby Rovalahti vik
  Salkosenjärvi sjö Vitträsket eller Pålkem kyrkby Rovanalapää höjd
  Salkosvuoma myr Vitträsket eller Pålkem kyrkby Rovanen höjd
  Salkosvuoma sank mark Vuoda by Rovanen höjd
  Salmenmännikkö skogsområde Vuodas by Rovanen höjd
  Salmijoki bäck Vuodas by Rovanen tallhed
  Salmijärvenkaivos sank mark Vuoddas by Rovaniemi udde
  Salmijärvet tjärnar Vuodtas by Rovaniemi udde
  Salmijärvet tjärnar Wuolleheima gård Rovanpääjänkkä, se Kanttäjänkkä Saknas
  Salmijärvi sjö Vuollehäima gård Rovantaosjärvi sjö
  Salmijärvi terräng Vuollihäima gård Rovapalo skogsmark
  Salmijärvi sjö Vuolliheima gård Rovasenjänkkä myr
  Salmijärvi sjö Vuomaiisko gd Rovasenjänkkä myr
  Salmijärvi tjärn Vuomavaara bebyggelse Rovasenjärvet sjöar
  Salmijärvi sjö Vuotas by Rovasenvuoma myr
  Salmijärvi tjärn Vuotnavuoma bebyggelse Rovatj berg
  Salmijärvi sjö Vuottas by Rovats skogsmark
  Salmijärvi tjärn Vuottas by Rovavaara berg
  Salmijärvi sjö Vuottas by Rovavaara berg
  Salmijärvi sjö Vuottas by Rovavaara berg
  Salmijärvi sjö Vårsjö bebyggelse Rovavaara berg
  Salmijärvi sjö Vähävaara fsth Rovavaara berg
  Salmijärvi sjö Vähävaara bebyggelse Rovavaara berg
  Salmijärvi sjö Välimaa by? Rovavaara berg
  Salmijärvi, Pikku sjö Välimaa gd Rovavaara berg
  Salmijärvi, Pikku tjärn Välimaa bydel Rovavaaranjänkkä myr
  Salmijärvi, Pikku sjö Välitalo gd Rovavuomanoja bäck
  Salmivaara berg Välitalo gd Rovavälijänkät myrar
  Saltejaure sjö /Se Västa(n)till gård Rovavälijärvet sjöar
  Saltejaure sjö /Se Västantill byadel Rovijegge myr
  Salvojegge sank mark Västanälv f.d. nybygge Rovikobbo skogsmark
  Salvojoki bäck Västanälv gd Rovikobbojänkät myr
  Salvojänkkä sank mark Västerberg gård Rovinkuru dalgång
  Salvovare skogshöjd Västerberg gård Roviaberget berg
  Sammakkojärvi sjö Ylikielinen gd Roviomyran myr
  Sammakkojärvi sjö Yli-Lehto gd Roviomyrbäcken bäck
  Sammakkojärvi sjö Yli-Marikot, se Marikot gd Rovvejohko bäck
  Sammakkovaara berg Yli-Männikkö gd Rovvijänkkä myr
  Sammakkovuoma sank mark Yli Männikkö gd Rudnajokko bäck
  Sandviken friluftsbad Ylinentalo gd Rudnape myr
  Sangerjärvi sjö Ylinenvaara gd Rudnivare berg
  Sangervaara berg Ylipää gd Ruijankoski fors
  Sangervaara berg Ylipää gd Ruijankoski fors
  Sangervuoma sank mark Ylipää byadel Rulluranta äng
  Sappalojoki bäck Ylipää gård Rumijärvi sjö
  Sappalojärvi sjö Ylipään Oskari gd Runaape myr
  Saratjåkkå berg Ylirova gård Runaape myr
  Sarkajärvi tjärn Ylirova gård Runaape myr
  Sarkajärvi, Pikku tjärn Ylisaajo gd Runapbäcken bäck
  Sarkakielas höjd Ylitalo gd Runapjohkotj bäck
  Sarkakielas hed Ylitalo gd Rumapoja bäck
  Sarkanenä berg Ylitalo gd Runasjänkkä myr
  Sarkanenä berg Ylitalo gd Runnarijoki bäck
  Sarkanenäjänkkä sank mark Ylitalo gd Runnarijärvi sjö
  Sarkarova berg Ylitalo gård Runnarivaara berg
  Sarkaskielas hed Ylitalo gård Runnarinvuoma myr
  Sarkasvaara berg o. triangelpunkt Ylitalo gård Runoape myr
  Sarkavare berg Ylitalo gård Runojärvi sjö
  Sarkavuoma sank mark Ylitalo gård Runtomajärvi sjö
  Sarvijärvi sjö Ylitalo gård Ruohiskaitti område
  Sarviskumpu höjd Ylitalo gård Ruohkoahpe myr
  Sarvisvaara berg Ylitalo gård Ruohkoape myr
  Satek berg Ylitalo gård Ruohkojänkkä myr
  Satekape sank mark Ylitalo gård Ruohkovare berg
  Satemvare berg Ylitalo gård Ruokajänkkä myr
  Satemvaremyran sank mark Ylitalo gård Ruokoape myr
  Sattajärvi sjö Ylitalo gård Ruokoape myr
  Sattarova höjd Ylitalo gård Ruokojoki bäck
  Sattavaara berg Ylitalo gård Ruokojänkkä myr
  Satisjaure sjö /Se Ylitalo gård Ruokojänkkä myr
  Saukkojoki bäck Ylitalo gård Ruokojärvet sjöar
  Saurussuanto utvidgning av älv Ylitörmä gård Ruokojärvi sjö
  Sautaure tjärn Ylivainio gd Ruokojärvi sjö
  *Savaträsk sjö /Se Yrti by Ruokojärvi sjö
  Savikuoppajärvi tjärn Yrtivaara by Ruokomaa myr
  Schaunja myran myr /Se Yrttivaara by Ruokorova skogsmark
  Seipivuopio vik Yrttivaara by Ruokovaara berg
  Seitejaure sjö /Se Yrttivaara by Ruokovare berg
  Seivu vik Yrttivaara bebyggelse Ruokovare berg
  Seletgruvan gruva Yrttivaara telefonstn Ruokovare berg
  Selheden skogshed Yttergården gård Ruokovuoma myr
  Selheden hed Yttergårds gård Ruokukkalahti vik
  Selkäjärvi sjö Ytterheden gård Ruonansuu vik
  Selkäsaari holme Ytterheden-Heden gård Ruonasvuoma myr
  Selkävuoma myr Zonvallen gd Ruonavuoma myr
  *Sidasvatten sjö Åt gård Ruortainen berg
  Siekajoki bäck Äijävaara by Ruortanen berg
  Siekajärvi sjö Äijävaara by Ruostejoki bäck
  Siekavaara berg Äijävaara by Ruostejänkkä myr
  Siekavuoma sank mark Äijävaara by Ruostesalmi ängsmark
  Sierkojaure sjö Äijävaara by Ruostetjänkkä myr
  Sierkojåkk bäck Äijävaara by Ruostetvuoma myr
  Sierkolompolo sjö Äijävaara fastigh. Ruostevuoma myr
  Sierkovuoma myr Äijävaara bebyggelse Ruostevuoma myr
  Siikajärvi sjö Äijävaara telefonstn Ruotoskisko höjd
  Siikarova höjd Älvvik-Gunnars gård? eller lägenhet? Ruottitaka berg
  Siikavaara berg Äustiknäysi gård Ruottitaka skogsmark
  Sikträskbäcken bäck Äustu gård Ruottitaka berg
  Sikträsket sjö Örmans gård Ruovekastjåkko berg
  Sileäkielinen höjd Östersidan gård Ruoviekasjaure sjö
  Silkkijärvi sjö Öst-i-bränna gård Ruoviekasjaure sjö
  Silmäjärvi sjö Östigården gård Ruoviekastjohko berg
  Silmäpuoli sjö Östigården gård Ruoviekastjåkko berg
  Silmäkiskomaa terräng Öst - i - gården gård Ruoviekastjärn sjö
  Silmäpuolijärvi sjö Östigården gård Ruoviojiegge myr
  Silpakka sjö Östöver byadel Ruoviojiegge myr
  Silpakåbbå skogshöjd   Ruoviojieggejohko bäck
  Siltajärvi tjärn   Ruoviojänkkä myr
  Siltaoja bäck   Ruoviojänkänoja bäck
  Simonslandet terräng   Ruoviatieva skogsmark
  Sipiknabbarna höjder   Ruoviovaara berg
  Sipimyran, Nedre myr   Ruoviovare berg
  Sipimyran, Övre myr   Ruovviojiegge myr
  Sitasjaure sjö   Ruovviorovve skogsmark
  Sitasjaure sjö   Rutnakoski fors
  Sitasjaure sjö /Se   Rutojoki bäck
  Sitasjaure sjö /Se   Rutojärvi sjö
  Sitnovare höjd   Rutojärvi sjö
  Sitnuvaara berg   Ruuhikoski fors
  Sitokjaure tjärn   Ruuhikoski fors
  Sivakkapalo terräng   Ruukaoja bäck
  Sjnaltjo Kårtje fors /Se   Ruumiskartuvuoma myr
  Sjöparken park   Ruumiskarhuvuoma myr
  Skabram, Iso sjö   Ruumiskarhuvuoma myr
  Skabram, Pikku sjö   Ruumiskaro tallhed
  Skaitaksenjänkkä sank mark   Ruumiskarokuusikko skogsmark
  Skaitaksenjärvi tjärn   Ruumiskarovuoma myr
  Skaitas terräng   Ruumiskarovuoma myr
  Skaitasbäcken bäck   Ruumiskaruvuoma myr
  Skaitasenjänkkä sank mark   Ruutinharju skogsmark
  Skaitashedarna kalmark   Ruutinharjut åsar
  Skaitasmyran myr   Ruutinsaari holme
  Skaitatjaape sank mark   Ruutinsuvanto sel
  Skaite landområde   Ruutirova ås
  Skaite landområde   Ruutirova berg
  Skaite terräng   Ruutivuoma myr
  Skaite terräng   Ruuttirova berg
  Skaiteen-menä udde   Ruuttivuoma myr
  Skaitenape myr   Ruuttivuoma myr
  Skaitenjärvi tjärn   Ruvisjärvi sjö
  Skaitevuoma myr   Rynkävuoma myr
  Skalpabäcken bäck   Rytijänkkä myr
  Skalpaheden skogshed   Rytijänkkä myr
  Skalpaheden hed   Rytijänkkä ängsmark
  Skalpamyran myr   Rytijänkkä myr
  Skalpamyran sank mark   Rytijänkänoja bäck
  Skaulojärvi sjö   Rytijärvenharjut höjder
  Skeltovuoma sank mark   Rytijärvi sjö
  Skeltåivekoski fors   Rytijärvi sjö
  Skierek berg   Rytiniemi udde
  Skipoiwe(?) fjäll   Råboåk berg
  Skootijoki bäck   Rådådi äng
  Skravelberget berg   Råggijärvi sjö
  Skrivinbäcken bäck   Råhtape myr
  Skrövberget bergås   Råne elf älv
  Skråven Saknas /Se   Råneträsk sjö
  Skrövån å   Råneälv älv
  Skrövån å   Råne älv älv
  Skrövån å   Råneälven älv
  Skrövån å   Råneälven älv
  Skrövån å   Rånningen slåtter
  Skrövån å   Råningen lokalitet i ansl
  Skullumape myr   Råonhessja äng
  Skullumjåkka bäck   Råtoberget berg
  Skullumkåbba berg   Råtujegge myr
  Skullumluoppat tjärn   Råtåjegge myr
  Skurajaure tjärn   Råtomyran myr
  Skånegruvan gruva   Råutisåddi älv
  Slappo skogsterräng   Råveketjjauratj tjärn
  Slattoträsket sjö   Råvevare berg
  Sleddo sjö   Råvikåbbå berg
  Slienkemyran, Östra myr   Råvikåbbåbäcken bäck
  Sluotnijärvi sjö   Råvvekiepple berg
  Sluotnivuoma sank mark   Råvvijoki bäck
  Slupukkajärvi, Iso sjö   Råvvijärvi sjö
  Sluppukape sank mark   Räbuk tallhed
  Slänkilaki berg   Rånnforsen fors
  Slänkivuoma myr   Rännikoski fors
  Slänkivuoma sank mark   Rännikoski fors
  Slättberget berg   Ränninalus ställe i Kattån
  Slätthedbäcken bäck   Rässietjolmi lokalitet i ansluten till Råneälven
  Slätthedbäcken bäck   Rästiläs sjö
  Slätthedbäcken bäck   Rästiläs sjö
  Slättheden skogsområde   Rävaberget berg
  Slättheden skogsmark   Rävaberget berg
  Slättheden terräng   Rävaberget berg
  Slättheden skogsmark   Rävabrändet skogsland
  Slättheden hed   Rävaknösen kulle
  Slättheden, Norra terräng   Rävatjärnarna tjärnar
  Slätthedmyran myr   Rökäslantto sjö
  Smedjeberget berg   Römyran myr
  Snarttalijänkkä sank mark   Rörviken vik
  Snarttalijärvi sjö   Rögtiänjoki älv
  Snarttalipalo berg   Röytiönjoki älv
  Snaskoforsen fors   Röytiönjoki å
  Snaskoselet del av älv   Röytiönjoki å
  Snaskunjänkkä sank mark   Röytiönlinkka vattenfall
  Snickarmyren sank mark   Röytiönlinkka fall
  Snirra sjö   Röytyöjoki å
  Snotterkölen höjd   Röytyöjoki bäck
  Snotterkölmyran myr   Röytyöjoki å
  Snårberget, Lilla bergshöjd   Röytyölinkka vattenfall
  Snårberget, Stora berg   Röytyövaara berg
  Snåtterkölen berg   Saadekkalahti vik
  Snåtterkölmyran myr   Saajokiima ås?
  Snåttermyran myr   Saalilahti vik
  Sofiagruvan gruva   Saaliniemi udde
  Sokasenmaa skogsmark   Saarenoja bäck
  Sokasenmaa skogsmark   Saarenpääkoski fors
  Solbergsbackarna backar   Saarenväli notvarp
  Solberget berg   Saarenylipäänsuvanto sel
  Solbäcken bäck   Saaret holmar
  Soldalen sank mark   Saari, se Rapaskosket Saknas
  Solmyran sank mark   Saari ö
  Solmyran myr?   Saarijärvi sjö
  Solälven älv   Saarijärvi sjö
  Solälven älv   Saarijärvi sjö
  Solälven vattendrag   Saarijärvi sjö
  Sommargravar skär   Saarijärvi sjö
  Sookasjärvi sjö   Saarikkolahti vik
  Sookaskumpu höjd   Saarikoskenjänkkä myr
  Sookasvuoma sank mark   Saarikoskenmaa hed
  Sopperovaara berg   Saarikoskensuvanto sel
  *Sopporas sjö eller älv /Se   Saarikoski fors
  Sorkelorova höjd   Saarikoski fors
  Sormuksenjoki bäck   Saarikoski fors
  Sormuksenvuoma sank mark   Saarikoski fors
  Sormus, Iso berg   Saarikoski fors
  Sormus, Pikku berg   Saarikoski fors
  Sormuspuoli bergssida   Saarikoski fors
  Sormusrova berg   Saarikoski fors
  Sorookka bergås /Se   Saarikoski fors
  Sorvanen berg o. triangelpunkt   Saarilompolo sjö
  Soulijärvi tjärn   Saarilompolo sjö
  Soutakkojärvi sjö   Saariniitty lokalitet vid Skrövån
  Soutakkovaara berg   Saariniity äng
  Soutujärvi sjö   Saarinpääkoski fors
  Soutujärvikäinen sjö   Saarisuanonisosaari holme
  Soutujärämä fors   Saarisuanto sel
  Soutuniemi näs   Saarisuvanto sel
  Soutuvaara berg   Saatiekajaki bäck
  Soutuvaarantausjoki bäck   Sadamvare berg
  Soutuvaarantausjärvi sjö   Saddekape myr
  Sovasjoki bäck   Sadek terräng
  Sovasjärvi sjö   Sadiekvarjiegge myr
  Sovasvuoma myr   Sadiekvarjahko bäck
  Sparregruvan gruva   Sadikvarjahko bäck
  Spatno skogsmark   Sadimvare berg
  Spatno, Västra höjd   Sadinkoppa höjd
  Spatno, Västra skogsmark   Sadinvaara berg
  Spatno, Östra berg   Sadjemjoki bäck
  Spatnukielinen berg   Sadjemlompolo sjö
  Spikälven älv   Sadjemvaara berg
  Spikälven älv   Sahanalusapaja notvarp
  Spikälven älv   Sahanniva fors
  Spikälven älv   Sahkievaara berg
  Spikälven vattendrag   Sahkievare berg
  Spännajoki bäck   Sahkievare berg
  Stackamyran ägomark   Saijajoki bäck
  Stackamyran myr   Saijavaara berg
  Staggojåkkå bäck   Saijemjoki å
  Stakkajänkkä sank mark   Saijemjoki bäck
  Stakkomyran sank mark   Saijemjoki bäck
  Stallokarko berg   Saijemjärvi sjö
  Staroksenjärvi sjö   Saijemvaara berg
  Stationivuoma sank mark   Saijemån å
  Stenbettingtjärn tjärn   Saijenvuoma myr
  Stenträsket tjärn   Saikkajärvi sjö
  Sterosberget berg   Saimanjoki äng
  Sterosmyran sank mark   Saimojoki bäck
  Stikkajärvi tjärn   Saimojoki bäck
  Stirkasjärvi sjö   Saimojärvi sjö
  Stiuratj höjd   Saimonhaasa förgrening
  Stokkijänkkä sank mark   Saimovaara berg
  Stokojegge myr   Saimovaara berg
  Stor-Annikaberg berg   Saimovuoma myr
  Storglosviken vik   Saimujoki bäck
  Storgraven skogsterräng   Saimuvuoma myr
  Stor-Hippatj berg   Sainvaara berg
  Storholmen ö   Sainvaara berg
  Storholmen holme   Sainvaaranjoki bäck
  Storholmforsen fors   Sainvaaranjoki bäck
  Storkroken älvkrök   Sainvaaranjänkkä myr
  Stor-Njuolas berg   Saitaurkielas hed
  Stor-Pållar berg   Saitijoki bäck
  Stor-Pållarbäcken bäck   Saittajärvenharjut höjder
  Stor-Ruoutek tjärn   Saittakielinen hed
  Storsaivis sjö   Saittamaa höjd
  Storsaiviskölen bergshöjd   Saittaoja bäck
  Storsaivissjön sjö   Saittavuoma myr
  Storsjöberget berg   Saittikanpalo höjd
  Storsjön sjö   Saittikieliset skogsmark
  Storspiken berg   Saittivuoma myr
  Storspiken bergstopp   Saiverovveahpe myr
  Storudden udde   Saiveskåbbo berg
  Storudden udde   Saiveskölen skogsmark
  Storudden platå   Saivets-bäckmynnet Vurumbäckens utlopp
  Storudden udde   Saivetsjohko bäck
  Storviken vik   Saivetskölen bergsrygg
  Stuokavare berg   Saivetskölen högland
  Stuokojaure sjö   Saivetskölen berg
  Stuorrekavva sank mark   Saivetskölen berg
  Stuor-Vuoskonjaure sjö   Saivetskölmyran myr
  Stupforsen fors   Saivetsmyran myr
  Ståkkejaure tjärn   Saivetsråvve berg
  Ståkkevare höjdsträckning   Saivetsvare berg
  Suksijärvi tjärn   Saivetsvare berg
  Suksijärvi sjö   Saivetsvare berg
  Suksivaara berg   Saivisköllandet skogsmark
  Suksivaara berg /Se   Saivo sjö
  Sulajärvi sjö   Saivo sjö
  Sulpula berg   Saivo sjö
  Sulpulajärvi sjö   Saivo sjö
  Sunkarijänkkä sank mark   Saivobäcken bäck
  Sunkarijärvi tjärn   Saivojoki bäck
  Suobbatbäcken bäck   Saivojoki bäck
  Suobbatbäcken bäck   Saivojänkkä myr
  Suobbatträsket sjö   Saivojänkkä myr
  Suobbatvare berg   Saivokoppa höjd
  Suoinejaure tjärn   Saivokåbba berg
  Suoinåive berg   Saivorova bergsrygg
  Suolabäcken bäck   Saivorovanmaa skogsmark
  Suolajoenjänkkä myr   Saivorovanvuoma myr
  Suolajoki å   Saivorovvelanta skogsmark
  Suolajärvet sjöar   Saivovaara berg
  Suolajärvi sjö   Saivovaara berg
  Suolajärvi sjö /Se   Saivovare berg
  Suolajärvi sjö   Saivovare berg
  Suolajärvi, Pikku tjärn   Saivovuoma myr
  Suolakielinen terräng   Saivovuoma myr
  Suolarova hed   Saivverovve bergsrygg
  Suolaure sjö   Saivvoahpe myr
  Suolaure tjärn /Se   Sakajoki bäck
  Suolavaara berg   Sakajoki bäck
  Suolavaara, Pikku berg   Sakajänkkä myr
  Suolavaara berg   Sakajänkänoja bäck
  Suolojoki bäck   Sakajärvi sjö
  Suolojokijänkkä sank mark   Sakajärvi sjö
  Suolonape sank mark   Sakakielinen höjd
  Suolukka, Iso sjö   Sakakoski fors
  Suongerojoki bäck   Sakakoski fors
  Suongerovaara berg   Sakalompolo tjärn
  Suonineråvve berg   Sakamaa skogsmark
  Suoptikka berg   Sakarova höjd
  Suorkebäcken bäck   Sakasjokk bäck
  Suorkeheden hed   Sakasuvanto sel
  Suorketjåkkå berg   Sakavaara berg
  Suorkevare berg   Sakavaara berg
  Suorkikumpu höjd   Sakavaarantausjänkkä myr
  Suorkikumpu skogshöjd   Sakeamännikkö höjd
  Suorkkirova höjd   Salilahti vik och notvarp
  Suorkkisuanto sammanflöde av älvar   Salkkonen skogsmark
  Suorrahuornanen berg   Salkkosenpalot skogsmark
  Suorrahuornanen berg   Salkkosjärvi sjö
  Suorraoja bäck   Salkkosvuoma myr
  Suorraoja bäck   Salmebeljaure sjö
  Suorravaara berg   Salmenmännikkö höjd
  Suorravaara berg o. triangelpunkt   Salmenniemi udde
  Suorravaara berg   Salmi sund
  Suorravaara berg   Salmiharjut höjder
  Suorravuoma myr   Salmijoki bäck
  Suorravuoma sank mark   Salmijoki bäck
  Suorvaape sank mark   Salmijänkkä myr
  Surujoki bäck   Salmijänkkä ängsmark
  Surujärvi sjö   Salmijänkänharju höjd
  Sururova berg   Salmijärvenharjut skogsmark
  Sutilaki berg   Salmijärvenmaa hed
  Sutimaa berg   Salmijärvet sjöar
  Sutivaara berg   Salmijärvet sjöar
  Suupijänkkä myr   Salmijärvi sjö
  Suvannonjärvi tjärn   Salmijärvi sjö
  Svanamyran sank mark   Salmijärvi sjö
  Svanamyrbäcken bäck   Salmijärvi sjö
  Svartberget berg   Salmijärvi sjö
  Svartmyran myr   Salmijärvi sjö
  Svartmyran sank mark   Salmijärvi sjö
  Svartmyrberget berg   Salmijärvi sjö
  Svartmyrberget berg   Salmijärvi sjö
  Svartmyrbäcken bäck   Salmijärvi sjö
  Svartmyrbäcken bäck   Salmijärvi sjö
  Svikkomaa höjd   Salmijärvi sjö
  Svikkomaa terräng?   Salmijärvi, Pikku sjö
  Svikkomaavaara berg   Salmioja bäck
  Svikkomaavuoma sank mark   Salmipalo höjd
  Syntymäjärvi tjärn   Salmivaara berg
  Syrjäpuolivuoma sank mark   Salmivaara berg
  Syväjoki vattendrag   Salmivaara berg
  Syväjärvi sjö   Salmivaara berg
  Syväjärvi sjö   Salvojegge myr
  Syväjärvi tjärn   Salvo berg
  Syväjärvi sjö   Salvo berg
  Syväkursu berg   Salvoheden skogshed
  Syvälahti vik   Salvohedmyran myr
  Syvälompolo sjö   Salvojegge myr
  Syväsuanto lugnvatten   Salvojegge myr
  Såkasape sank mark   Salvojiegge myr
  Såkatsape sank mark   Salvojohko bäck
  Såkatsbäcken bäck   Salvojoki bäck
  Såkeape sank mark   Salvojokk bäck
  Såkejaure sjö   Salvojänkkä myr
  Såkevare berg   Salvorova skogshed
  Såkeåive, Pikku berg   Salvorovanvuoma myr
  Såkåive, Iso berg   Salvorovve skogshed
  Särkijoki å   Salvorovve skogshed
  Särkijärvi tjärn   Salvorovveahpe myr
  Särkijärvi sjö   Salvovaara berg
  Särkijärvi sjö   Salvovare berg
  Särkijärvi sjö   Salvovare berg
  Särkijärvi sjö   Salvovare berg
  Särkijärvi sjö   Salvovare berg
  Särkijärvi sjö   Sammakkojänkkä myr
  Särkijärvi sjö   Sammakkojärvi sjö
  Särkijärvi sjö   Sammakkolantto sjö
  Särkijärvi sjö /Se   Sammakkosuvanto sel
  Särkijärvi sjö   Sammakkovaara berg
  Särkijärvi tjärn   Sammakkovuoma slåtteräng
  Särkijärvi tjärn   Sammaljärvet sjöar
  Särkijärvi sjö   Sammaljärvi sjö
  Särkimaa terräng   Sammalniity äng
  Särkivaara, Iso berg o. triangelpunkt   Sammalvaaranoja bäck
  Särkivaara berg o. triangelpunkt   Sammelniitty Saknas
  Särkivaara, Pikku bergås   Sanaskumppu berg
  Särkivaaranperä bergssluttning   Sangerijärvet sjöar
  Särkivuoma myr   Sangerjärvi träsk
  Särkivuoma myr   Sangerjärvi sjö
  Särkivuopio del av Ala-Leipojoki   Sangermyran myr
  Sääskivuoma sank mark   Sangermyran myr
  Sör-Kaipa berg   Sangermyran myr
  Sör-Lillån å   Sangervaara berg
  Sör-Lillån å   Sangervaara berg
  Sör-Lillån å   Sangervuoma myr
  Sör-Lillån vattendrag   Sappalojoki bäck
  Taipalrova hed   Sappalojänkkä myr
  Takamaa terräng   Sappalojärvet sjöar
  Takavuoma myr   Sappalojärvi sjö
  Takkarajåkkå bäck   Sappalolantto myr(?)
  Takkaravuoma sank mark   Sappalovaara berg
  Takkijärvi sjö   Sarkajegge terräng
  Talhaanjoki bäck   Sarkakielas terräng
  Talhaankumpu ås   Sarkakursu dalgång
  Talhaanvuoma sank mark   Sarkanenä skogsparti
  Talludden udde   Sarkarova höjd
  Talojärvi sjö   Sarkasvaara berg
  Talvatisvaara berg   Sarkavuoma myr
  Talvijärvi, Iso sjö   Sarkijärvi sjö
  Talvilompolo sjö   Sarvesjaure sjö
  Talvimaa skogsmark   Sarvesjaure sjö
  Talvirova berg   Sarvesvaara berg
  Talvirova berg   Sarvieskobbo berg
  Talvirovanjärvi tjärn   Sarvieskåbbo berg
  Talvitiejänkkä sank mark   Sarviesvaara berg
  Talvitiejärvi tjärn   Sarvijärvenpalo höjd
  Talvitiejärvi sjö   Sarvijärvi sjö
  Talvitienjärvi sjö   Sarvisvaarantie gångstig
  Talvitienvaara berg   Satamvare berg
  Tammikuosanen berg   Satikjaure tjärnar
  Tammikuusikko skogsområde   Satiekajänkkä myr
  Tammivuoma sank mark   Satiekvaara berg
  Tammukkajärvi sjö   Satiekvare berg
  Tammukkajärvi sjö   Satiekvare berg
  Tammukkajärvi tjärn   Satikvierra tallås
  Tammukkaoja bäck   Satta sjö
  Tammukkavaara berg   Sattajoki bäck
  Tammukkavaara berg   Sattajärvi sjö
  Tapanikoski fors   Sattamukka vik
  Tapasjoki bäck   Sattarova höjd
  Tapassnasku berg   Sattasaari holme
  Tapasvaara berg   Sattavuoma myr
  Tapasvuoma sank mark   Sattoluokta vik
  Tapmokjegge sankmark   Saukkokuru bäck?
  Tapmoktjärnen tjärn   Saukkosaari holme
  Tapmokvare berg   Saunamaa skogsmark
  Tapmuktjavel berg   Saurajänkkä myr
  Tappakaape myr   Savilahti vik
  Taulakielinen hed   Savilahti vik
  Taussaajo skogsås   Savimaa höjd
  Tavijänkkä myr   Saviniemi udde
  Tavijänkänoja bäck   Saviniemi udde
  Tavijärvi tjärn   Savioja bäck och äng
  Tavikanjärvi, Iso sjö   Savisaajo höjd
  Tavikanjärvi, Pikku sjö   Seipivuope Saknas
  Tavikanvuoma sank mark   Soipivuopio sel
  Teletöisenhuornanen terräng   Seivu vik
  Teletöisenjoki bäck   Selet, Yttre sel
  Teletöisenjoki bäck   Selheden skogsmark
  Teletöisenperävuoma myr   Selkäjärvi sjö
  Teletöisentunturi fjäll   Selkäjärvi sjö
  Tervahautajärvi tjärn   Selkämaa skog
  Tervajärvenvuoma myr   Selkäsaari holme
  Tervajärvi tjärn   Selkävuoma myr
  Tervajärvi tjärn   Selkävuoma mur
  Tervamaa skogshöjd   Selkävuoma myr
  Tervamaa ås   Selmyran myr
  Tervaskoski fors   Selet, Mitti sel
  Tervassuanto utvidgning av älv   Selet, Nedre sel
  Teukkajärvi sjö   Seunisrova höjd
  Teukkalantto sjö   Sidnovare berg
  *Teusavoma ådal   Sidnovarre berg
  *Teusa vuøbme jok å /Se   Siekajaure sjö
  ?Teusaätna älv   Siekajoensuu Saknas
  Teusaätna älv   Siekajoki bäck
  Tidnojoki bäck   Siekajoki bäck
  Tidnojärvi sank mark   Siekavaara berg
  Tidnovaara berg   Siekavuoma myr
  Tiehaarajärvi tjärn   Siekkajoki bäck
  Tiejärvet tjärn   Siikajärvi sjö
  Tiejärvi sjö /Se   Siikajärvi sjö
  Tiejärvi sjö /Se   Siikakuoppa sjö
  Tiejärvi tjärn   Siikakuru vik
  Tierova moränås   Siikalompolo sjö
  Tievanniemi näs   Siikarova berg
  Tiheämännikkö skogsområde   Siikavaara berg
  Tiheämännikkö berg   Siipiniity äng
  Tiheämännikönjärvi tjärn   Siipiniitty Saknas
  Tilli-Skalpa sankmark   Siitsäniemi udde
  Tilli-Skalpabäcken bäck   Siivenloukko vik
  Tingvallskulle kulle   Sileävaara berg
  Tingvallskulle berg? /Se   Silkkijärvi sjö
  Tingvallskullegruvan gruva   Sillankoski fors
  Tirroniemi udde   Sillansuvanto sel
  Tiukujärvi tjärn   Silmijärvi sjö
  Tiureáhpe myr /Se   Silmikiskonjänkkä(?) Saknas
  Tiurebäcken bäck   Silmusjänkkä myr
  Tiurejohko bäck? /Se   Silmäjärvenpalo höjd
  Tiurejoki bäck   Silmäjärvi sjö
  Tiurevaara berg   Silmäkiska berg
  Tiurevárre berg /Se   Silmäkiskomaa berg
  Tiurevuoma sank mark   Silmäpuoli sjö
  Tivaoihki berg   Silmäpuoli sjö
  Tjalmepieljaure sjö   Silmäpuolijänkkä myr
  Tjanaskumpu höjd   Silmäpuolijärvenoja bäck
  Tjanaskåbbå berg   Silmäpuolijärvi tjärn
  Tjanasvaara berg   Silpaantto myr
  Tjanasvuoma myr   Silpalaki berg
  Tjanasvuoma sank mark   Siltaoja bäck
  Tjappesvare berg   Siltaoja bäck
  Tjatjejåkkå bäck   Simpsukkajärvi sjö
  Tjatjetjåkkå berg   Simpsukkakoppa höjd
  Tjautjasjaure sjö   Skaitads skogsmark
  Tjekartunturi fjäll   Skaitasbäcken bäck
  Tjekarvaara berg   Skaitasjegge myr
  Tjekarvaara bergsluttning   Skaitaskielas höjd
  Tjeknalis sjö   Skaitasmyran myr
  Tjeuriskielinen ås   Skaitasmyran myr
  Tjeuriskielinen ås   Skaitasmyran myr
  Tjeutjasjänkkä sank mark   Skaitasmyran ängsmark
  Tjeutjaslahti vik   Skaitasmyren myr
  Tjeutjasniemi udde   Skaitatjanape myr
  Tjiljarova höjd   Skaitatjanape myr
  Tjirja myr   Skaitatj-jeggie myr
  Tjolmijärvi sjö   Skaitatjämape myr
  Tjuorvumkåbbå berg   Skaitatjärnmyran myr
  Tjuoukutimjåkkå vattendrag   Skaitebäcken bäck
  Tjupiskaite terräng   Skaiteennenä udde
  Tjåhimyran myr   Skaitemyran myr
  Tjålmakjåkkå bäck   Skaitevuoma myr
  Tjålojåkka bäck   Skaitevuoma myr
  Tjålovare berg   Skaitijohko bäck
  Tjåppok berg   Skaitijänkkä myr
  Tjårvekape sank mark   Skaitijärvenvuoma myr
  Tjårvumape sank mark   Skaitikölen hed ?
  Tjäderåsen berg   Skaitimyran myr
  Tjäkkaniemijänkkä sank mark   Skaitimyren myr
  Tjärdalsträsket sjö   Skaitinkaivokset myr
  Tjäruträskvägen sankmark   Skaitinkari grund
  Tjärromajänkää myr   Skaitio ängsmark
  Tjäurisjaure sjö   Skaitivuoma myr
  Tjäuriskielinen hed   Skaitivuoma myr
  Tohtajajoki bäck   Skaittasheden höjd
  Tohtajajärvi sjö   Skaittasvuoma myr
  Tokkasenjänkkä sank mark   Skaitti näs
  Tolkkijoki bäck   Skaitti höjd
  Tolkkikielinen höjd?   Skaitti myrmark
  Tolppalaki berg o. triangelpunkt   Skaitti ås
  Tolppalaki bergstopp   Skaittiahpe myr
  Toppen, Lilla bergstopp   Skaittiahpe myr
  Toppen, Stora bergstopp med triangelpunkt   Skaittijaurahpe myr
  Torasantinjänkkä myr   Skaittijiegge myr
  Torasjoki bäck   Skaittijoki bäck
  Torasjoki å   Skaittirova höjd
  Torasjärvi sjö   Skajte terrängområde
  Torasjärvi sjö   Skallpa ängsmark
  Toraspalo berg   Skalpa uppodlad myr
  Torasrova skog   Skalpabäcken bäck
  Torasrova moränås   Skalpaheden skogshed
  Torasvaara berg   Skalpajegge myr
  Torasvaara berg   Skalpajänkkä myr
  Toravaara, Iso berg   Skalpalanta skogshed
  Toravaara, Pikku berg   Skalpamyran myr
  Torisbäcken bäck   Skalpamyren myr
  Torisforsen fors   Skalparmyren myr
  Torisheden hed   Skaljepamaa skogshed
  Torisjoki bäck   Skarbergsmyran myr
  Toriskielinen terräng   Skarheden skogsmark
  Toriskielisenjänkkä sank mark   Skauluniemi udde
  Torisvuoma sank mark   Skautsa berg
  Torisåsen ås   Skautsamyran myr
  Torrijärvi tjärn   Skeldovuoma myr
  Torrioja bäck   Skeldoåjve berg
  *Torris(järvi) sjö /Se   Skeldoåjve berg
  Torrivaara berg   Skieriek skogshöjd
  Torrivaara, Iso berg   Skierretmaa tallhed
  Torrivuoma myr   Skiesijänkkä ängsmark
  Tossajärvi sjö   Skoffanonkankoski fors
  Tranboet myr   Skogsaintse äng
  Trappojaure tjärn   Skollivuoma myr
  Trollbäcken bäck   Skootijoki bäck
  Trolltjärn tjärn   Skootijärvi sjö
  Tromparisaari holme   Skrataådi udde
  Tuiskujärvi sjö   Skravelbergsmyran myr
  Tuiskuvuoma myr   Skrövberget berg
  Tunturioja bäck   Skrövberget berg
  Tunturisnasku bergsterräng   Skrövbäcken bäck
  Tunturisnasku berg   Skrövfallet fall
  Tunturitausjänkkä sank mark   Skrövån å eller älv
  Tunturivuoma myr   Skrövån å eller älv
  Tuohimaa skogsmark   Skrövån å eller älv
  Tuolpa berg   Skrövån å eller älv
  Tuomasjärvi sjö   Skrövån å
  Tuomijärvi sjö   Skrövån bäck
  Tuominiemi strandområde   Skrövån å
  Tuomisaarenvuoma myr   Skrövån å
  Tuommak berg   Skullumajoki bäck
  Tuulijärvi sjö   Skullumavaara berg
  Tuulivuoma sank mark   Skullumavuoma myr
  Tuulivuoma sank mark   Skurusjärvi sjö
  Tuulivuoma sank mark   Skurusv. berg
  Tuulivuomanjärvet tjärnar   Skurusvaara berg
  Tåresjegge sank mark   Sladdojaure sjö
  Tåresvuoma sank mark   Sladjobäcken bäck
  Täblakielas sank mark   Sladjojohkotj bäck
  Tätholmen höjd   Slappnitjåkko berg
  Törmäsjärvi sjö   Slattoberget berg
  Törmäsjärvi, Ylinen sjö   Slattobäcken liten bäck
  Tösaälven älv   Slattojaure sjö
  Tösa älv älv   Slattojaurie litet träsk
  Udtjavare berg   Slattoträsket litet träsk
  Uito ägomark   Slatto udden udde
  Ulkujärvi sjö   Slattovare berg
  Ullattijärvet tjärn   Sleddo berg
  Ullattijärvet tjärn   Sleddo sjö
  Ullattiniemi näs   Sleddo sjö
  Unna Saivatj sjö /Se   Slettovuoma myr
  Urakkakumpu berg   Slettåudden udde
  Urakkakumpujänkkä sank mark   Sleukkilaki bergstopp
  Urtimjaure tjärnar   Sliahpanjarga udde
  Urtjuvaara berg   Slietajaure tjärn
  Urtomanjoki å   Slietajohko bäck
  Urtomankaivos sank mark   Slichtarovve hed
  Urtomanpalo skogsmark   Slinkivuoma myr
  Uudenjänkäntausta myr   Slubbukape myr
  Uusijoki bäck   Slubbukape myr
  Uusijänkkä myr   Slubbukkajärvet sjöar
  Uusijänkkä sank mark   Slubbukvuoma myr
  Uusijänkkä myr   Sluotnijärvi sjö
  Uusijänkkä sank mark   Sluotnikumpu höjd
  Uusijänkkä sank mark   Sluotnivuoma myr
  Uusijänkkä sank mark   Sluppukkaape myr
  Uusijänkkä sank mark   Sluppukkaape berg
  Uusijänkkä sank mark   Sluppukkajärvi sjö
  Uusijänkkä myr   Slättberg berg
  Uusijärvi sjö   Slättbäcken bäck
  Uusijärvi tjärn   Slätthedajohke bäck
  Uusisainmaa höjd   Slätthedajärvi sjö
  Uusivuoma sank mark   Slätthedbäcken bäck
  Vaarajärvi sjö   Slättheden slät hed
  Vaaranen berg   Slättheden hed
  Vaaranjänkkä myr   Slättheden skogsmark
  Vaaranjänkkä sank mark   Slättheden, Norra skogsmark
  Vaaranjärvi sjö   Slättheden hed
  Vaaranpääjärvi sjö   Slätthedudden hed
  Vaarantausjänkkä myr   Slätthedudden udde
  Vaaranvälijänkkä sank mark   Slättjärn tjärn
  Vaarapelto åkrar   Släättu berg
  Vaarasenjoki bäck   Slörudden udde
  Vaarasenjänkkä sank mark   Slörudden udde
  Vaarasenjärvi sjö   Slörudden udde
  Vahtjerjaure sjö /Se   Små-Karilträsken träsk
  Vahtjerjåhkå å /Se   Snarskuokavva Saknas
  Vaihetusjärvi sjö   Snarskuokuojeka fors
  Vaikkojärvi sjö   Snarskuosauvon sel
  Vaikkosuanto sel   Snartalijärvi sjö
  Vaikkovaara berg   Snartalipalo berg
  Vaikkovaaranjärvi sjö   Snarttalijänkkä myr
  Valheden skogshed   Snarttalinalus myrmark
  Valkeajärvi sjö   Snarttalinkumpu höjd
  Valkeajärvi tjärn   Snarttalipalo höjd
  Vallen-Kuusijänkkä sank mark   Snaskoforsen fors
  Valtiojoki å   Snierramaa skogsmark
  Valtiojoki å   Snierraoja bäck?
  Valtiojoki bäck   Snikkarijänkkä myr
  Vanhajoki bäck   Snjuktjaape myr
  Vanhajänkkä myr   Snjuktjahpe myr
  Vanhakenttävuoma sank mark   Snjuktjahpelanta skog
  Vanhanpaikanjänkkä myr   Snjära sjö
  Vanhanpaikanjärvi tjärn   Snorkaj(änk)kä myr
  Vanhanpaikanjärvi tjärn   Snorkajänkkä myr
  Vanhanpaikankoski fors   Snorkav(aa)ra berg
  Vanhapalo berg   Snorkavaara berg
  Vanhavaara berg   Snurkajänkkä myr
  Vanhavaara berg   Snurkavaara berg
  Vanttojoki bäck   Snålkok berg
  Vanttojoki bäck   Snårberget berg
  Vanttovaara berg   Snårberget berg
  Varekesjegge myrmark   Snårberget berg
  Varevuoljegge myr   Snårberg-forsen fors
  Varevuoljegge sank mark   Snårbergforsen fors
  Warieluth(?) fjäll   Snåttermyran myr
  Varisjärvi sjö   Snåttermyran myr
  Varisvuoma myr   Snåttermyran myr
  Varisvuoma myr   Soasjoki å
  Varkaanjärvi sjö   Soasjärvi sjö
  Varkaankielisenvuoma sank mark   Soasvaara berg
  Varkaanvaara berg   Sofia notvarp
  Varkaanvuoma myr   Sohuvuoma myr
  Varmvattensjön sjö   Sokasahpe myr
  Vartiovaara berg   Sokasahpe sladjo äng
  Vasarajoki å /Se   Sokasjiegge myr
  Vasarajärvi sjö /Se   Sokaskielas björkskog
  Vasikkajärvi sjö   Sokasmaa skog
  Vasikkajärvi sjö   Sokasoja bäck
  Vasikka Lompolot sjöar   Sokasvuoma myr
  Vasikkarova höjd   Sokkumavuoma myr
  Vasikkavaara berg   Sokotjahpe myr
  Vasikkavaaranjänkkä myr   Sokotjjohko bäck
  Vassaralantto sjö   Sokotjlanta skog
  Vassaraträsket sjö   Solberget berg
  Vassaravaara berg   Solberinkaivos slåttermyr
  Vassaraälven älv   Solbäcken bäck
  Vassaraälven älv   Solbäcken bäck
  Vasaraälven älv   Solbäckheden skogshed
  Vassmyren myr   Solmyran myr
  Vastenjaure sjö   Solmyran myr
  Vatavaara berg   Solmyran myr
  Vatavaaranjärvet sjöar   Solälven bäck
  Vattajänkkä myr   Solälven biflöde
  Venejärvi sjö   Solälven bäck
  Venejärvi sjö   Solälvsheden skogshed
  Venejärvenlehto skogsås   Soppe vik
  Venetjoenjänkkä sank mark   Sorkelorova höjd
  Venetjoki vattendrag   Sorkelorova höjd
  Venetjoki bäck   Sorkkioja bäck
  Venetjoki, Pikku vattendrag   Sormuksenjänkkä myr
  Venetjärvi tjärn   Sormuksenoja bäck
  Venetkielinen ås   Sormuksentaus myrmark
  Venetpalo berg   Sormusrova höjd
  Venetrova berg   Sorokka(?) berg
  Venetvaara, Iso berg   Sorvahpe myr
  Venetvaara, Pikku berg   Sorvanen berg
  Venetvaaranjänkkä sank mark   Sorvasensuando sel
  Verkkojärvi sjö   Sorvavuoma myr
  Vettasjoki å   Sorvijänkät myr
  Vettasjoki å   Sotkatieva höjd
  Vettasjoki älv   Sotkatievanjänkkä myr
  Vettasjärvi sjö   Soulajovenjänkkä myr
  Vettasjärvi sjö   Soulajovenjänkkä myr
  Vettasjärvi sjö   Soulijärvi sjö
  Vettasrova höjd   Sourkkivuoma ängsmark
  Vettasrova terräng   Soutakkojärvi sjö
  Vettäsjärvi sjö   Soutakkovaara berg
  ?Vettäsjärvi sjö   Soutojärvi sjö
  Vettäsjärvi sjö   Soutojärvi, se Soutujärvi Saknas
  Vierikkojänkkä sank mark   Soutojärvi sjö
  Vierikkojänkkä sank mark   Soutojärämä fors
  Vierrajärvi sjö   Soutoniemi udde
  Vihtukkajoki bäck   Soutovaara berg
  Vihtukkajänkkä sank mark   Soutovaarantaosjoki bäck
  Vihtukkajärvi tjärn   Soutovaarantaosjärvi bäck
  Vihtukkakielinen ås   Soutujärvi sjö
  Vihtukkavaara berg   Soutuniemi udde
  Vihviläjärvi sjö   Sovasjoki å
  Vihviläjärvi sjö   Sovasjoki bäck
  Vihvilävuoma sank mark   Sovasjärvi sjö
  Vihvilöjänkkä myr   Sovasjärvi sjö
  Vihvilövuoma myr   Sovasvaara berg
  Vikatetjänkkä sank mark   Sovasvaara berg
  Vikatetjänkänkumpu höjd   Sovasvaaranjoukko berg
  Vikatetpalo terräng   Sovasvuoma myr
  Vikatetvuoma sank mark   Spatnjovare berg
  Vinakberget, Norra, Mellersta o. Södra berg   Spatnoberget berg
  Vinakbäcken bäck   Spiahkajiegge myr
  Vinakbäcken bäck   Spiahkajänkkä myr
  Vinakmyran myr   Spikmyran myr
  Vinkkakoski fors   Spikälven å
  Vinsajänkkä myr   Spikälven älv
  Vinsavuoma sank mark   Spikälven älv
  Vinsavuoma myr   Spjälla Saknas
  Virkajärvi tjärn   Springar-udden udde
  Virkakumpu höjd   Spångheden skogsmark
  Virojoki bäck   Spångheden skogsmark
  Virojärvi sjö   Spångmyran myr
  Virolahti vik   Spångmyren myr
  Virorova höjd   Spännajoki bäck
  Virorova berg   Spännajänkkä myr
  Virovuoma myr   Spännajärvi sjö
  Vitberget berg   Spännaträsk sjö
  Vittalaki berg   Stackobäckmyran myr
  Vittalaki berg   Stackoheden skogsmark
  Vittavaara berg   Stackubäcken bäck
  Vittikkovaara höjd   Staffaforsen fors
  Vittikkovaara berg   Staffaforsen fors
  Vitåforsgruvan gruva   Staggojokk bäck
  Voitteluskivi sten   Staggojock bäck
  Vungilojärvi sjö   Stahkajegge myr
  Vungilovuoma myr   Stahkujohko bäck
  Vuolaape, Norra myr   Stahkujohkoahpe myr
  Vuolaape, Södra sank mark   Stahkurovve skogsmark
  Vuolajegge sank mark   Stakkojåhkkå bäck
  Vuolajeggebäcken bäck   Stakkujoenvuoma myr
  Vuolajeggebäcken bäck   Stakkujoki bäck
  Vuolakåbbå bergshöjd   Stakkurova skogsmark
  Vuollakkajärvi sjö   Stakobäcken bäck
  Vuollakkavuoma sank mark   Stamppiswanto sel
  Vuollovaara berg   Staroksenjärvi sjö
  Vuolluniemi näs   Starrosauvon sel
  Vuolpoudden udde   Stenknabben höjd
  Vuoma ägomark   Stenmyran myr
  Vuomajärvet sjöar   Stenmyran myr
  Vuomajärvi terräng   Stenrevet stenrev
  Vuomajärvi sjö   Stenträsket träsk
  Vuomajärvi sjö   Stenudden udde
  Vuomajärvi sjö   Stenviken vik
  Vuomajärvi sjö   Sterusvare berg
  Vuomajärvi tjärn   Stikkajänkkä myr
  Vuomajärvi tjärn   Stiura berg
  Vuomajärvi tjärn   Stiuratj tallhed
  Vuomantausvaara berg   Stiurats berg
  Vuomavaara berg   Stiuravaara berg
  Vuopejegge sank mark   Stiuravare berg
  Vuopiojänkkä myr   Stiuravare berg
  Vuopiojärvi tjärn   Stobbajåkkå bäck
  Vuopiokielinen höjd   Stockirovat höjder
  Vuopionjärvet sjöar   Stogojaure sjö
  Vuopionlenko sjö   Stohkinjänkkä myr
  Vuopiovuoma myr   Stokkinjänkkä myr
  Vuoptmuanjänkät myrar   Storaho terräng
  Vuoskojoki bäck   Stora Njuolasvaara berg
  Vuoskojoki bäck   Stora Pantsiberget berg
  Vuoskojåkkå bäck   Storape myr
  Vuoskojåkkå bäck   Storaskarsbergsmyran myr
  Vuoskojärvi sjö   Storbjörkheden skogsmark
  Vuoskojärvi sjö   Stordeppa gärde
  Vuoskojärvi sjö   Stor-Fårholmen holme
  Vuoskokåros berg   Storfårholmen holme
  Vuoskomjaure tjärn   Storglösa Saknas
  Vuoskomvare berg   Storholmen holme
  Vuoskovaara berg   Storholmen holme
  Vuoskovatta ås   Storholmen holme
  Vuoskovuopio sjö   Storholmen holme
  Vuoskujärvi sjö   Storholmen holme
  Vuotnajåkk bäck   Storkava myr
  Vuotnavare berg   Storkroken ängar
  Vuottarauto berg   Stor-Karilberget berg
  Vuottarautoape sank mark   Stormyran myr
  Vuottarautobäcken bäck   Stormyran myr
  Vuottarautokåbbå berg   Stormyren myr
  Vuottarautomyran sank mark   Stor-Parntsi berg
  Vuottarautosjön sjö   Storpållern berg
  Vuottarantoåsen ås   Storpållår berg
  Vuottasbäcken bäck   Stor-Saivets träsk
  Vuottasbäcken bäck   Stor-Saivets träsk
  Vuottasheden terräng   Storsaivetsheden skogsmark
  Vuottasjaure sjö   Storsaivis sjö
  Vuottasjaure sjö   Storsaivismyran myr
  Vuottasjaure, Övre sjö   Storsjön sjö
  Vuottastjärnen tjärn   Storsjön sjö
  Vårsjön sjö   Storspiken berg
  Vähäjärvi tjärn   Storspiken berg
  Vähä-Järvistö berg   Storspikänget äng
  Vähäoja bäck   Storstranden slåtter, odling
  Vähäojanvuoma sank mark   Storstranden strandparti
  Vähäkoski fors   Stor-Torriberget berg
  Vähälaki bergstopp   Storudden udde
  Vähä-Mortukka berg   Storudden udde
  Vähävaara berg   Storudden udde
  Vähävaara berg   Storudden udde, slåtter
  Vähävaara berg   Storudden udde
  Vähävaara höjd   Storudden udde
  Vähävaara berg   Storudden udde
  Vähävaara, Iso berg   Storudden udde
  Vähävaara, Pikku berg   Storudden udde
  Vähävaaranjänkkä myr   Storuddviken vik
  Vähävaaranjänkkä sank mark   Storåkern åker
  Vähävaaranjänkkä sank mark   Stourådon Saknas
  Vähävaaranoja bäck   Stoutnijänkkä myr
  Väknaberget berg   Stoutnijärvi sjö
  Väknamyran myr   Stukkummyran ängsmark
  Väknamyran myr   Stukkumtjåkko berg
  Välijänkkä sank mark   Stukujaure sjö
  Välijänkkä myr   Stukujaure sjö
  Välijänkkä myr   Stukujärvi sjö
  Välijänkkä myr   Stuorahpe myr
  Välijänkkä sank mark   Stuorahpe myr
  Välijänkkä sank mark   Stuorholma holme
  Välikaltio bäck   Stuorkapa myr
  Välikaltiojoki bäck   Stuorkava myr
  Välikaltiovuoma myr   Stuorkava myr
  Välikoski fors   Stuorkava myr
  Välikumpu berg   Stuor Kuolpajaure sjö
  Välimaa skogsmark   Stuor Kuosats berg
  Välimaa sankmark   Stuorkårså ravin
  Välimaa ås   Stuor Leipipir berg
  Välisuanto del av älv   Stuor Luuva berg
  Välivaara berg   Stuornjarga udde
  Välivaara höjd   Stuor Njarka udde
  Välivaara berg   Stuornjarka udde
  Välivaaranvuoma myr   Stuornjarka udde
  Välivaaranoja bäck   Stuornjarkaluokta vik
  Välkommagruvorna gruvor   Stuornjarkaluokte vik
  Välkomman berg o. triangelpunkt   Stuorpollurahpe myr
  Välkommatjärnarna tjärnar   Stuor Pollurvaara berg
  Vänkönoja bäck   Stuor-Pållor berg
  Västanälv terräng   Stuorrojegge slåttermyr
  Västerberget berg   Stuor-Saivakåbbå berg
  Västerån å   Stuorsaiverovve skogsmark
  Västerån å   Stuor-Saivets träsk
  *Vättasträsk sjö /Se   Stuor Saivets sjö
  Vääräpieluksenjänkkä myr   Stuor Saivets sjö
  Yli-Aaltojärvi sjö   Stuor Saivetsnjarga udde
  Yli-Aittavuoma myr   Stuor-Saivo träsk
  Yliharjut skogsås   Stuorsaivoahpe myr
  Ylijiemakkajärvi sjö   Stuorsokasrovve skogsmark
  Ylijoki bäck   Stuorspiahka berg
  Ylijoki bäck   Stuorspiahka berg
  Ylijoki bäck   Stuorspiehkasladjo äng
  Ylijänkkä myr   Stuorspihka berg
  Ylijänkkä sank mark   Stuorsuolni Saknas
  Ylijärvi sjö   Stupforsen fors
  Ylikaivos sank mark   Stupforsen fors
  Ylikaltio sank mark   Suahkevajegge ängsmark
  Yli-Leipojoki vattendrag   Suahkieahpe myr
  Yli-Leipojärvi sjö   Suahkiejiegge myr
  Ylilompolo sjöliknande del av älv   Suahkiejiegge myr
  Ylinenvaara berg   Suahkiejohko bäck
  Yli-Neskämävaara berg   Suahkievare berg
  Yli-Niskavaara berg   Suahkievare berg
  Yli-Njakajänkkä sank mark   Suahkievare berg
  Yliputaansaari udde?   Suahkivare berg
  Ylipäänoja bäck   Suahkivarjohko bäck
  Ylisaari holme   Suanonjänkkä myr
  Yli-Salmijärvi sjö   Suanto, Ali sel
  Yli-Sangerjärvi sjö   Suanto, Keski sel
  Yli-Särkivaara berg   Suanto, Pääli sel
  Ylivuoma sank mark   Suksijänkkä ängsmark
  Ylivuoma odling   Suksivaara berg
  Yli-Vuorkimavuoma sank mark   Suksivaara berg
  Yli-Vuottamajärvi sjö   Suksivaara berg
  Ymmyräinenjänkkä myr   Sulajärvi sjö
  Yrttivaara berg   Sundet utlopp
  Ytterselet lugnvatten   Sundet utlopp
  Ytterselet lugnvatten   Sundet badställe
  Åkerberget berg   Sundudden udde
  Åpmeheimajänkkä sank mark   Sunkarijärvi sjö
  Årjekvare berg   Sunosuvanto sel
  Årjekvaretjärnen tjärn   Sunosuvanto sel
  Årrekjaure tjärn   Suobbot-berget berg
  Åssjape myr   Suobbatjaure träsk
  Åssjape sank mark   Suobbatsjaure sjö
  Åtåjegge myr(odlad)   Suobbatsvare berg
  Åtåjegge myrmark   Suohketjokko berg
  Åtåsape sank mark   Suohkåbbo skogsmark
  Åtåsape sank mark   Suohkipiella ås
  Åtåsmyran sank mark   Suoinejaure sjö
  Åtåsvaara berg   Suoinejaure sjö
  Åtåsvare terräng   Suoinejärvi sjö
  Åtåtispuollam höjdsträckning   Suoinejärvi sjö
  Äijäjärvi sjö   Suoineoive berg
  Äijäperäjärvi sjö   Suoineåive berg
  Äijäperävuoma myr   Suoinerove skogsmark
  Äijävaara berg   Suoinerovejiegge myr
  Äijävuoma myr   Suoinevare berg
  Äijävuoma sank mark   Suoineåive berg
  Älglandet skogsområde   Suoineåjve berg
  Älgmyran myr   Suoinisråve skogsmark
  Älvsheden hed   Suojarinta, se Harjut Saknas
  Ämmänjärvi tjärn   Suolaberget berg
  Ämmänpalo höjd   Suolajoenjänkkä myr
  Ämmäsjoki bäck   Suolajoenjänkkä myr
  Ämmäsjoki å   Suolajoki å
  Ämmäsjärvi sjö   Suolajoki bäck
  Ämmäsjärvi sjö   Suolajärvi sjö
  Ämmäslehto skogsparti   Suolajärvi sjö
  Ämmäsvaara bergsområde   Suolakielas skogsmark
  Ämmäsvuoma myr   Suolakielinen skogsparti
  Ämpärimännikkör skog   Suolakielisenkoski fors
  Ängesån å   Suolakielisernvuoma myr
  Ängesån å   Suolalombot sjöar
  Ängesån å   Suolaniva fors
  Ängesån älv   Suolarova ås
  Ängesån å   Suolavaara berg
  Ängesån å   Suolavaara berg
  Äpärijärvi sjö   Suolavaaranjänkkä myr
  Ärsojärvet sjöar   Suoloijaure sjö
  Ätnarova berg   Suoloijaure sjö
  Östergruvan gruva   Suolokortje vattenfall
  Överselet vik   Suolukka sjö
      Suolån å
      Suonejaurbäcken bäck
      Suongarainen? höjd
      Suongerjoki bäck
      Suongerojoki bäck
      Suongeronpitkäjärvi sjö
      Suongeronsärkijärvi sjö
      Suongerovaara berg
      Suopatsjaure träsk
      Suopotjaure träsk
      Suopotjaureahpe myr
      Suopotjohko bäck
      Suopotrovve skogsmark
      Suoppatjaure sjö
      Suoptek berg
      Suoptikka berg
      Suorahuornanen berg
      Suoravaara berg
      Suoravuoma myr
      Suorhkevare berg
      Suorkebäcken bäck
      Suorkejohko bäck
      Suorkelandet skog
      Suorkelanta skog
      Suorkemaa skog
      Suorkeoja bäck
      Suorkevaara berg
      Suorkevaaranjänkkä myr
      Suorkevare berg
      Suorkevare berg
      Snorkevarejegge myr
      Suorkevarjiegge myr
      Suorki udde
      Suorki bäck
      Suorkijokk bäck
      Suorkijåhkå bäck
      Suorkirova berg
      Suorkkisuvanto sel
      Suorkivaara berg
      Suorkkivuoma myr
      Suorkkivuomanoja bäck
      Suorneberget berg
      Suorneheden skogsmark
      Suornehedmyran myr
      Suorra berg
      Suorrahuornanen berg
      Suorrahuornanen berg
      Suorravaara berg
      Suorravaara berg
      Suorravuoma slåttermyr
      Suortti myr?
      Suotojärämä fors
      Suovaniity äng
      Suovaniitty Saknas
      Supasjärvi träsk
      Supasjärvijänkkö myr
      Supasoja bäck
      Supasrova skogsmark
      Suppatberget berg
      Suppatsbäcken bäck
      Suppatsheden skogsmark
      Suppatsjaure träsk
      Suppatsjaure sjö
      Suppatsjauremyran myr
      Surmakurkkio fors
      Surujoki bäck
      Surujärvi sjö
      Sururova berg
      Sutilaki berg
      Suupijänkkä myr
      Suupin kenttä, se Kallionranta Saknas
      Suupioja bäck
      Suvannonvuoma myr
      Svanamyran myr
      Svanamyrheden höjd
      Svantsa Saknas
      Svartberget berg
      Svartberget berg
      Svartbergsbäcken bäck
      Svartbergsheden skogsmark
      Svartbergsmyran myr
      Svartmyran myr
      Svartmyran myr
      Svartmyran myr
      Svartmyrberget berg
      Svartmyrberget berg
      Svartmyrbäcken bäck
      Svartmyrbäcken bäck
      Svedjan skogsmark
      Svidiberget berg
      Svikkomajärvi sjö
      Svikkomavaara berg
      Svikkomavuoma myr
      Syväjärvi sjö
      Syväjärvi del av sjö
      Syväjärvi sjö
      Syväjärvi sjö
      Syvälahdenniemi udde
      Syvälahti vik
      Syväniva ström
      Syvärannanjänkkä myr
      Syväranta udde
      Syväranta strand
      Syvä Saivo sjö
      Syväsuvannonkoski fors
      Syväsuvanto sel
      Syväsuvanto sel
      Syväsuvanto sel
      Syväsuvanto sel
      Syväsuvanto sel
      Syvävaara berg
      Syvävaara berg
      Syömälehto höjd
      Såhkasahpe myr
      Såhkevarkuoika fors
      Såkasape myr
      Såkasape myr
      Såkatsape myr
      Såkatsape slåttermyr
      Såkatsape myr
      Såkatsape myr
      Såkatsape myr
      Såkatsbäcken bäck
      Såkatslandet skog
      Såkeape myr
      Såkejaure sjö
      Såkejegge myr
      Såkejokk bäck
      Såkelidnok berg
      Såketjåkko berg
      Såkevaara berg
      Sårvenape myr
      Sårvenape myr
      Särkijoki bäck
      Särkijoki bäck
      Särkijoki bäck
      Särkijänkkä myr
      Särkijänkkä myr
      Särkijänkkä myr
      Särkijänkkä myr
      Särkijänkkä myr
      Särkijärvenpalo höjd
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi träsk
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkijärvi sjö
      Särkilompolo Saknas
      Särkimaa höjd
      Särkimaa höjd
      Särkinitty Saknas
      Särkiniva fors
      Särkirova hedland
      Särkirova skogsparti
      Särkirova höjd
      Särkivaara by
      Särkivaara berg
      Särkivaara del av by
      Särkivuoma myr
      Särkivuoma myr
      Särkivuoma myr
      Särkjärv träsk
      Särkmyran myr
      Särkåheden gårdar
      Särkån bäck
      Södra Karhuvaara berg
      Södra Karsberget berg
      Södra Kastberget berg
      Södra Kautovaara berg
      Södra Kautovaara berg
      Södra Renberget berg
      Södrastranden strandparti
      Söiraintsinsuvanto sel
      Sörgrenen Saknas
      Sörstranden strandparti
      Tabmokahpe myr
      Tabmokape myr
      Tabmokberget, Lill berg
      Tabmokberget, Norra berg
      Tabmokberget, Sör berg
      Tabmokbäcken bäck
      Tabmokheden skogsmark
      Tabmokj sjö
      Tabmokjaure sjö
      Tabmokjaure sjö
      Tabmokjaure ängsmark
      Tabmokjegge myr
      Tabmokjegge myr
      Tabmokjegge myr
      Tabmokjiegge myr
      Tabmokjiegge myr
      Tabmokjohko bäck
      Tabmokjohko bäck
      Tabmokjokk bäck
      Tabmokjokk bäck
      Tabmokjärvi sjö
      Tabmokjärvi sjö
      Tabmokkielas skogsmark
      Tabmoklanta skog
      Tabmoksladjo äng
      Tabmokvare berg
      Tabmokvare berg
      Tabmokvare berg
      Tabmokvare berg
      Tabmokvare berg
      Tabmokvare berg
      Tabmokvare, Alle berg
      Tabmokvare, Lulle berg
      Tabmokvare, Unna berg
      Tabmokvare berg
      Tabmokvare berg
      Tabmokvarebäcken bäck
      Tabmokvarejegge myr
      Tabmokvarjiegge myr
      Tabmokvarjohko bäck
      Tabmokänget äng
      Tabmåkjåhkå bäck
      Tafek, se Talikkajärvi sjö
      Tahkarajoenkaivos ängsmark
      Tahkarajohko bäck
      Tahkarajokk bäck
      Tahkarajokk bäck
      Tahkaranjoki bäck
      Tahkaranpalo skog
      Takavuoma myr
      Takavuoma myr
      Takkijärvi sjö
      Takkoforsen fors
      Takkokroken krök i älv
      Talhaanjoki bäck
      Talhaankarku skogsmark
      Talhamjoki bäck
      Talhamvuoma myr
      Talikkajärvi sjö
      Taljasaari ö
      Taljasuvanto sel
      Taljatunturi berg
      Tallholmen holme
      Talonvälijänkkä myr
      Talvatesj. myr
      Talvatesjärvi sjö
      Talvatesvaara berg
      Talvatisvaara berg
      Talvikanniemi udde
      Talvikka udde
      Talvikka vik
      Talvilahti vik
      Talvimaa hed
      Talvirova högland
      Talvirova berg
      Talvirova berg
      Talvirovajärvi tjärn
      Talvitiejänkkä myr
      Talvitiejänkkä myr
      Talvitiejärvi sjö
      Talvitieniva ström
      Talvitienjärvi sjö
      Talvitienjärvi sjö
      Talvitiemukka vik
      Tamasudden slåtter
      Tammijärvet sjöar
      Tammisuvanto äng
      Tammisuvanto sel
      Tammukkajoki bäck
      Tammukkajänkkä myr
      Tammukkajänkkä myr
      Tammukkajänkkä myr
      Tammukkajärvi sjö
      Tammukkakaivos äng
      Tammukkakielas skogsmark
      Tammukkamaa skog
      Tammukkaniitty äng
      Tammukkaoja bäck
      Tammukkavaara berg
      Tammukkavaara berg
      Tammukkavaara, Ala berg
      Tammukkavaara, Pikku berg
      Tammukkavaara, Yli berg
      Tammukkavaaranjänkkä myr
      Tammukkavaaranoja bäck
      Tammukkavuoma myr
      Tampukkajärvi sjö
      Tampukkajärvi sjö
      Tampukkaoja bäck
      Tampukkavaara berg
      Tampukkavaaranoja bäck
      Tapakape myr
      Tapanikoski fors
      Tapasjärvi sjö
      Tapasjärvi sjö
      Tapasmyren myr
      Tapasrova berg
      Tapasvaara berg
      Taulakielinen berg
      Taulakielinen berg
      Taularova höjd
      Taunissuvanto sel
      Tavilauto äng
      Taviniva ström
      Tavinjänkkä myr
      Telahänhkä myr
      Telajänkkä myr
      Telarova skogsmark
      Telatieva skogsmark
      Teletöinen berg
      Teletöisenhuornanen höjd
      Teletöisenjoki bäck
      Teletöisenjänkkä myr
      Teletöisenperä myr
      Teletöisenperävuoma myr
      Teletöisentunturi berg
      Teletöisentunturi fjäll
      Teletönperävuoma myr
      Teletönperävuoma myr
      Terrunniemi udde
      Tervajärvenvuoma myr
      Tervajärvi sjö
      Tervamaa höjd
      Tervamaa hed
      Tervamaantaus ängsmark
      Teukajärvi sjö
      Teukka sjö
      Teukkajärvi sjö
      Teukkarova höjd
      Teureape myr
      Teurevare berg
      Tidnojaure sjö
      Tidnojoki bäck
      Tidnojoki bäck
      Tidnovaara berg
      Tiejänkkö myr
      Tiejärvi sjö
      Tiensuu äng
      Tiensuu äng
      Tierova skogsmark
      Tierovanjärvet sjöar
      Tieva, se Harjut Saknas
      Tievaniemi udde
      Tievanniemi udde
      Tievavuoma myr
      Tiheämaa höjd
      Tiheämännikkö hed
      Tihikkomaa höjd
      Tihikkotörmä höjd
      Tihikkömännikönjärvi sjö
      Tihimännikkö hed
      Tihkahpe myr
      Tihkasladjo äng
      Tiihkajänkkä myr
      Tiikaape myr
      Tiikijänkkä myr
      Tiikiniitty äng
      Tingvallskulle berg
      Tirkankallionkumpu höjd
      Tirkkanen berg
      Tirrolahti vik
      Tirroniemi udde
      Tirroniemi udde
      Tirronlahti vik
      Tiuriaape myr
      Tiuriabäcken bäck
      Tiuriavaara berg
      Tiurinkar(k)ut ås
      Tivaoikki terräng
      Tjahpisvaaranjohko bäck
      Tjahpisvare berg
      Tjahtjiejegge myr
      Tjahtjiejåhkkå bäck
      Tjahtjietjåhkkå berg
      Tjakejegge myr
      Tjalimiopeljaure tjärn
      Tjalimiepeljiegge myr
      Tjalimiepeljaurejohko bäck
      Tjalmejaurats sjö
      Tjanaskobbo berg
      Tjanaskåbbo berg
      Tjanaskåbbå berg
      Tjanasvaara berg
      Tjapesjoenskaiti skog
      Tjanesjoki bäck
      Tjapesvaara berg
      Tjapesvaaranrova tallhed
      Tjapesvaaranvuoma myr
      Tjapesvuoma myr
      Tjapisvare berg
      Tjapisvarejiegge myr
      Tjapisvarejokotj bäck
      Tjapisvarerovve skogsmark
      Tjappesahpe myr
      Tjappesape myr
      Tjappesjohko bäck
      Tjappesjohkoskaitti skog
      Tjappesjokk bäck
      Tjappesjohkskaite skog
      Tjappesvarahpe myr
      Tjappesvare berg
      Tjappesvare berg
      Tjappesvare berg
      Tjappesvareape myr
      Tjappesvareheden tallhed
      Tjappesvarrovve hed
      Tjappisvarejegge myr
      Tjatsijohko bäck
      Tjattjejekkjokk bäck
      Tjattjijegge ängsmark
      Tjattjikåbbo höjd
      Tjautjasjaure sjö
      Tjautjasjaure sjö
      Tjautjasjoki bäck
      Tjavetnaape myr
      Tjavetnahpe myr
      Tjavetnajaure sjö
      Tjavetnajaure sjö
      Tjavetnajärvi sjö
      Tjavetnalanta skog
      Tjavetnavuoma myr
      Tjeikaanalusapaja notvarp
      Tjeikaankumppu kulle
      Tjiekartuoddar kalfjäll
      Tjeikas sjö
      Tjeikas sjö
      Tjeikasjoki bäck
      Tjeikasjoki bäck
      Tjeikastuoddar fjäll
      Tjeikastuoddar fjäll
      Tjeikastuoddar fjäll
      Tjeikkas sjö
      Tjentsastaka (?) berg
      Tjersuoudu skogsparti
      Tjetsunkaivos ängsmark
      Tjeurisjärvi sjö
      Tjeutjasjänkkä myr
      Tjiegervaara berg
      Tjienroliiki Saknas
      Tjierromarova höjd
      Tjievtiasniemi? udde
      Tjievtsaari? holme
      Tjirjaahpe myr
      Tjirjabäcken bäck
      Tjirjajiegge myr
      Tjirjajieggelanta skogsmark
      Tjirjajohko bäck
      Tjirjajahko bäck
      Tjirjajåhkkå bäck
      Tjirjakielas skogsmark
      Tjirjanmyran myr
      Tjirjijegge slåttermyr
      Tjirjijohko bäck
      Tjobbok höjd
      Tjoivomape ängsmark
      Tjokertunturi fjäll
      Tjokertuoddar fjäll
      Tjopiskaite skog
      Tjopiskaite hed?
      Tjopiskaite tallhed
      Tjopiskaiti skog
      Tjopiskaitti skog
      Tjorveikjänkkä myr
      Tjoutjasjärvi sjö
      Tjuolku bäck
      Tjuolmakkalantot tjärnar(?)
      Tjuopokbäcken bäck
      Tjuopoklandet skogsmark
      Tjuopokmyran myr
      Tjuoppok berg
      Tjuoppuk skogsmark
      Tjuopukjiegge myr
      Tjuopukjohko bäck
      Tjuopukjänkkä myr
      Tjuopuklanta skogsmark
      Tjuopukmaa skogsmark
      Tjuopukoja bäck
      Tjuorviekahpe myr
      Tjuorvumahpe myr
      Tjuorvumape myr
      Tjuorvumape myr
      Tjuorvomapejohko bäck
      Tjuorvumheden skogsmark
      Tjuorvumkobbo berg
      Tjuorvummaa skog
      Tjuorvummyran myr
      tjuorvumniitty äng
      Tjuorvumrova skogsmark
      Tjuorvumsladjo äng
      Tjuotokåbbo fjäll
      Tjuottivaara(?) berg
      Tjurvomape myr
      Tjurvomape myr
      Tjurvumahpe myr
      Tjurvumheden skogsmark
      Tjurvumjiegge myr
      Tjurvumjänkkä myr
      Tjurvumkobbo berg
      Tjurvumkåbbo berg
      Tjurvumkåbbe berg
      Tjurvomkåbbå berg
      Tjurvumlandet skog
      Tjuorvumlanta skog
      Tjurvummyran myr
      Tjurvumrova skogsmark
      Tjurvumrovve skogsmark
      Tjurvumrovve skogsmark
      Tjurvumsladjo äng
      Tjurvumvaara berg
      Tjurvumvuoma myr
      Tjåkertuoddar berg
      Tjålmakas sjö
      Tjålmejaure sjö
      Tjårråvuoma äng
      Tjårvekahpe myr
      Tjårvekape myr
      Tjårvekape myr
      Tjårvekjokk bäck
      Tjårvekjåhkko bäck
      Tjårvekmyran myr
      Tjårvekvare berg
      Tjårånahpi myr
      Tjäkejegge myr
      Tjäkertuoddar fjäll
      Tjärromajoki bäck
      Tjärssuanto sel
      Tohtaja Saknas
      Tohtajajoki bäck
      Tohtajajärvi sjö
      Tohtajanpää Saknas
      Tohtajarova höjd
      Tohtajarova berg
      Tokasjoki bäck
      Tokasoja bäck
      Tokasojankoski fors
      Tolkijoki bäck
      Tolkijärvi sjö
      Tolkikielinen näs
      Tolkkijärvi sjö
      Tolkkikaivos bäck
      Tolkkikielinen höjd
      Tolkkikielinen höjd
      Tolkkikoppa höjd
      Tolppalaki bergstopp
      Tolvatisvaara berg
      Tomholmen holme
      Tomujärvi sjö
      Toras-Antin-jänkkä myr
      Toras-Antin-koski fors
      Torasantimkoski fors
      Torasapaja notvarp
      Torasberget berg
      Torasbäcken bäck
      Torasgrubban Saknas
      Torasgrubban Saknas
      Torasjoki å
      Torasjoki bäck
      Torasjoki bäck
      Torasjänkkä äng
      Torasjärvi sjö
      Torasjärvi sjö
      Torasjärvi sjö
      Torasoja bäck
      Torasoja bäck
      Torasoja bäck
      Torasrova hed
      Torasrova hedland
      Torasrova berg
      Torassaari skogsparti
      Torasträsket träsk
      Torasvaara berg
      Torasvaara berg
      Torasvaara berg
      Torasvaara berg
      Torasvaara berg
      Torasvaara berg
      Torasvalkama äng
      Torasvalkama Saknas
      Torasån å
      Toresahpe myr
      Toresjiegge myr
      Toresjohko bäck
      Toresjänkkä myr
      Toreslanta skog
      Toresmaa skog
      Toresoja bäck
      Toresvaara berg
      Toresvare berg
      Toresvuoma myr
      Toribäcken bäck
      Torijärv träsk
      Torisbäcken bäck
      Torisbäcken bäck
      Torisheden skogsmark
      Torisheden tallhed
      Torisjohko bäck
      Torisjoki bäck
      Torisjoki bäck
      Torisjoki bäck
      Torisjoki bäck
      Torisjoki bäck
      Torisjokk- bäck
      Torisjänkkä myr
      Torisjänkkä myr
      Toriskielas skogshöjd
      Toriskielinen skog
      Torisrotojänkkä myr
      Torisskaite skog
      Torisskaitti skog
      Torisuitto Saknas
      Torisuitto Saknas
      Torravaara berg
      Torrforsen fors
      Torriahpe myr
      Torriberget berg
      Torriberget berg
      Torribäcken bäck
      Torrijohko bäck
      Torrijärvi träsk
      Torrijärvi sjö
      Torrimyran myr
      Torrioja bäck
      Torrioja bäck
      Torrioja bäck
      Torrivaara berg
      Torrivaara berg
      Torrivaara berg
      Torrivaara berg
      Torrivare berg
      Torrivare berg
      Torrivuoma myr
      Torrivuoma myr
      Torrivuoma myr
      Torvi fors
      Torvkåjforsen fors
      Tosjesape myr
      Tosjesvaara berg
      Tovikkajänkkä myr
      Tovikkajänkkä myr
      Tovikkajänkkä myr
      Tromparinmukkaapaja notvarp
      Träskbäcken bäck
      Träskbäcken bäck
      Träsket träsk
      Träsket träsk
      Träsket sjö
      Träskmyran myr
      Träskmyran myr
      Träskmyran myr
      Träskmyran myr
      Träskmyran myr
      Tsitsaniemi udde
      Tsålpåha berg
      Tsårrouoma myr
      Tuiskovuoma myr
      Tuiskovuoma myr
      Tuiskujärvi myr?
      Tuiskujärvi sjö
      Tuiskuvuoma myr
      Tuiskuvuoma myr
      Tullikka myr
      Tunturijoki bäck
      Tunturijoki bäck
      Tunturijänkkä myr
      Tunturiniitty slåtteräng
      Tunturioja bäck
      Tunturivaara berg
      Tunturivuoma myr
      Tunturivuoma myr
      Tunturivuoma myr
      Tuoddarahpe myr
      Tuoddarjohko bäck
      Tuoddarjohko bäck
      Tuoddarjokk bäck
      Tuoddarmyran myr
      Tuohilehto höjd
      Tuohimaa höjd
      Tuohisaajot skogsparti
      Tuohivuoma myr
      Tuohmaanniemi Saknas
      Tuolappakielas skogsmark
      Tuolpokiebli fjäll
      Tuomaanniemi udde
      Tuomasjärvi sjö
      Tuominiemi udde
      Tuomisaarenvuoma myr
      Tuomisaarenvuoma slåttermyr
      Tuomisaari holme
      Tuommak ängsmark
      Tuommakberget skogsmark
      Tuoreenmaa höjd
      Tuoreetmaat höjder
      Tuorehuornanen sankmark
      Tuorekuusikko höjd
      Tuoresjegge myr
      Tuoresjiegge myr
      Tuoresjohko å
      Tuoresjokk å
      Tuoresjänkkä myr
      Tuorgahpe myr
      Tuorgape myr
      Tuorgape myr
      Tuorkaape myr
      Tuorvuoma myr
      Tuttelojänkkä myr
      Tuulijärvenoja bäck
      Tuulijärvi sjö
      Tuuliletho höjd
      Tuulilehto tallhed
      Tuulivaara berg
      Tuulivaarat berg
      Tuulivuoma myr
      Tuulivuoma myr
      Tynnyriniemi udde
      Tåkoape myr
      Tåresvare berg
      Tåresvare berg
      Täbbla Saknas
      Täkoape myr
      Täkoape myr
      Täkoape myr
      Tämenpuolenvuoma myr
      Törmäjänkkä myr
      Törmäsjärvet sjöar
      Törmäsrova berg
      Udden udde
      Uddoskar udde
      Uhrijänkkö myr
      Uhtjavaara berg
      Uhtjavare berg
      Uhtjavare berg
      Uimakivi sten
      Uitonharjut ås
      Uitto slåttermyr
      Uittojänkkä myr
      Ukonsäälantto myr(?)
      Ulkujärvi sjö
      Ullatinniemi(?) udde
      Ullatinrova höjd
      Ullatinrovajärvet sjöar
      Ullatin-Vähävaara berg
      Ullattijärvet tjärnar
      Ullattijärvet sjöar
      Ullattiniemi udde
      Ulmajoki bäck
      Ulrikinranta notvarp
      Uma-Aho terräng
      Unnajaure sjö
      Unnajaure träsk
      Unnajaurejiegge myr
      Unnajaurejohko bäck
      Unnajänkkä myr
      Unna Kuolpajärvi sjö
      Unna Leipipir berg
      Unnanjarga udde
      Unnanjarga notvarp
      Unna Njarka vik
      Unnapassejiegge myr
      Unnapollurjiegge myr
      Unna Pollurvaara berg
      Unnasaivets träsk
      Unna Saivets sjö
      Unnasaivo träsk
      Unnasaivojaure träsk
      Unnasholma holme
      Unnasjohko bäck
      Unnasjohkolanta skogsmark
      Unnasnjarka udde
      Unnasnjarkaluokta vik
      Unna Spika eller Spikatj berg
      Unnaspikatj berg
      Unnavare berg
      Unnavare berg
      Unnavarjohko bäck
      Unsiajo äng
      Unsijänkkä myr
      Unsijänkkä slåttermyr
      Unsijänkä myr
      Urakkajänkkä ängsmark
      Urakkakumpu skogsmark
      Urakkakumpu hed
      Urakka-Kumpunjänkkä myr
      Urtamojoenkaivos myr
      Urtomajoki bäck
      Urtomanpalo höjd
      Urtumajoki bäck
      Urtumajoki bäck
      Utsavaara skogsmark
      Utsavaara, Östra ås
      Uttikkovaara berg
      Uudenjänkänkuusikielinen höjd
      Uudenjänkänlehto skogsmark
      Uudenpaikanoja bäck
      Uudetpalot skogsmark
      Uuenjoenmännikkö tallhed
      Uusiajo Saknas
      Uusijoki bäck
      Uusijoki bäck
      Uusijänkkä myr
      Uusijänkkä myr
      Uusijänkkä myr
      Uusijänkkä myr
      Uusijänkkä myr
      Uusijänkkä myr
      Uusijänkkä skogsmark
      Uusijänkkä ängsmark
      Uusijänkkä myr
      Uusijänkkä ängsmark
      Uusiniitty äng
      Uusipaikka skogsmark
      Uusisainmaa hedland?
      Uusisainmaa berg
      Uusisammaanvuoma myr
      Uusitohtaja Saknas
      Uusivuoma myr
      Uusivuomanoja bäck
      Uttikkovaara berg
      Vaarajoki bäck
      Vaarajärvi sjö
      Vaarajärvi sjö
      Vaaranalusjärvi Saknas
      Vaaranalusjärvi sjö
      Vaaranalosjärvi sjö
      Vaaranalusjärvi sjö
      Vaaranen skogsmark
      Vaaranen skogsmark
      Vaaranloukko vik
      Vaaranoja bäck
      Vaaranoja bäck
      Vaaranojanjänkkä myr
      Vaaranpäänjänkät myr
      Vaaranpäänjärvi sjö
      Vaarantausjänkkä myr
      Vaarantausjänkkä myr
      Vaarantausoja bäck
      Vaaranvälijärvi sjö
      Vaaranvälijärvi sjö
      Vaaranvälikuru myrmark
      Vaaranvälioja bäck
      Vaarapellot f.d. åkrar, nu lindor
      Vaarasenjänkkä myr
      Vaarivoljegge ängsmark
      Vaatavaaranjärvet sjöar
      Vadnasvaara berg
      Vaenkorva, se Rapaskosket Saknas
      Vahtjonkielas skogsmark
      Vaikkojärvi sjö
      Vaikkosuvanto sel
      Valkeajärvi sjö
      Valkeakivenniemi udde
      Valtiojoensuu sel?
      Valtiojoki bäck
      Valtiojoki bäck
      Valtionkoski fors
      Valtionkoski fors
      Valtionlalvat bäckar
      Valtiovuoma myr
      Valttiojoki bäck
      Valttiokoski fors
      Vanhanpaikanjärvi sjö
      Vanhanpaikankoski fors
      Vanhanpaikanrova höjd
      Vanhanpaikansuvanto sel
      Vanhanpellonmännikkö skogshöjd
      Vanhantaipaleenkoski fors
      Vanhanvaranjänkät(?) myrar
      Vanhanvaranjänkät myr
      Vanhanvaranrova(?) skogsmark
      Vanhanvaranrova skogsmark
      Vanhapalo skogsparti
      Vanhasainvaara, se Gammel-Flakaberget Saknas
      Vanhasainvaaranvuoma myr
      Vanhavaara berg
      Vanhavuoma myr
      Vantberget berg
      Vantbäcken bäck
      Vantmyran myr
      Vantoahpe myr
      Vantoahpejohko bäck
      Vantojohko bäck
      Vantojoki bäck
      Vantojokk bäck
      Vantomyran myr
      Vantomyrbäcken bäck
      Vantovaara Itä berg
      Vantovaara Länsi berg
      V. Vantovaara berg
      Vantovaara berg
      Vantovare, Östra berg
      Ö. Vantovaara berg
      Vantovare Lulle berg
      Vantovare Länsi berg
      Vantovare, Västra berg
      Vantovuoma myr
      Vantovuomanoja bäck
      Vanttovaara berg
      Vanttovuomanoja bäck
      Vantujoki bäck
      Vantuvaarankaivos ängsmark
      Varekaskabäcken bäck
      Varenjaljegge slåttermyr
      Varevuoljegge berg
      Varevuoljegge slåttermyr
      Varisjärvet sjöar
      Varisjärvi sjö
      Varisvuoma myr
      Varisvuoma myr
      Varisvuoma myr
      Varkaanjärvi sjö
      Varkaanjärvi sjö
      Varkaankielinen skogsparti
      Varkaanvaara berg
      Varkaanvaara berg
      Varkaanvaara berg
      Varkaanvuoma myr
      Varkhanvaara berg
      Varkhanvaara berg
      Varkhanvaara berg
      Vartionperä berg
      Vartiovaara berg
      Vartiovaara berg
      Varttilanlahti vik
      Varvikkojänkkä myr
      Varvikkojänkkä myr
      Varvikkojänkänoja bäck
      Varvikkovuoma myr
      Vasajärvi tjärn
      Vasajärvi träsk
      Vasajärvi sjö
      Vasara elf älv
      Vasarajoensuu Saknas
      Vasarajoki älv
      Vasaraj(ärvi) sjö
      Vasaraj(ärvi) sjö
      Vasarajärvi sjö
      Vasaralantto tjärn
      Vasaralantto sjö
      Vasaravaara berg
      Vasaravaara berg
      Vasara älv å
      Vasikkajoki bäck
      Vasikkajänkkä myr
      Vasikkajärvet sjöar
      Vasikkajärvi tjärn
      Vasikkajärvi sjö
      Vasikkajärvi träsk
      Vasikkajärvi sjö
      Vasikkajärvi sjö
      Vasikkakoppa berg
      Vasikkalevä myr
      Vasikkalompolo sjö
      Vasikkaniemi udde
      Vasikkarova skogsdunge
      Vasikkarova berg
      Vasikkasaari holme
      Vasikkasaari holme
      Vasikkavaara berg
      Vasikkavaara berg
      Vasikkavaaranjänkkä myr
      Vasikkavuoma myr
      Vasikkavuoma myr
      Vatavaara berg
      Vatavaara berg
      Vatra Träsk sjö
      Vatsjaur sjö
      Vattajaure sjö
      Veijiegge myr
      Veitsiniemi udde
      Veitsisuvanto sel
      Venejoenjänkkä myr
      Venejoki bäck
      Venejoki å
      Venejoki å
      Venejänkkä ängsmark
      Venejärvenharjut höjder
      Venejärvi sjö
      Venejärvi sjö
      Venekoski fors
      Veneniemi udde
      Venenvalkama f. d. båtlänningar
      Venerova skogsmark
      Venerova skogsmark
      Venetjoki å
      Venetjoki bäck
      Venetjovenjänkkä myr
      Venetjärvi sjö
      Venetjärvi sjö
      Venetniemi udde
      Venetvaara berg
      Venevuoma myr
      Venäläiskursu ravin
      Verkkojänkkä myr
      Verkkojärvi sjö
      Verkkoniemi udde
      Verkkovuopio vik
      Verkovuopio äng
      Vesijänkkä myr
      Vesijänkänmaa skogsmark
      Vesipohjamaa höjd
      Vesittumajärvi sjö
      Vestanelvinjokirova skogsmark
      Vesterberget berg
      Vesterbergsträsket sjö
      Vesterviken vik
      Vesterån å
      Vesterån bäck
      Vesteråudden udde
      Vetnahpe myr
      Vetna myran myr
      Vetnamyran myr
      Vetnavuoma myr
      Vettasenjoki å
      Vettasenjoki älv
      Vettasjoki å
      Vettasjoki bäck
      Vettasjärvi sjö
      Vettasjärvi sjö
      Vettasån bäck
      Vetta Träsk sjö
      Vettäsjoki bäck
      Vettäsjärvi sjö
      Viekatti notvarp
      Vierikkojänkkä myr
      Vierikkojänkkä myr
      Vierikkojänkkä myr
      Vierikkojänkkä myr
      Vierikkovuoma myr
      Viesujärvi sjö
      Vihellysvaara berg
      Vihtokjoki bäck
      Vihtokjoki å
      Vihtokjänkkä myr
      Vihtokkielas skogsmark
      Vihtokvare berg
      Vihtukkajärvi sjö
      Vihvelövuoma myr
      Vihviläjärvi sjö
      Vihviläpalo berg
      Vihvilävuoma myr
      Vihvilävuoma myr
      Vihvilävuoma myr
      Vihvilöjänkkä myr
      Vihvilöjänkkä myr
      Vihvilöjänkkä myr
      Vihvilöjänkkä myr
      Vihvilöpalo höjd
      Vihvilövuoma myr
      Viilopahta, se Rapaskosket Saknas
      Viirolahti vik
      Viironiemi udde
      Vikatejänkkä myr
      Vikatejänkänkumpu höjd
      Vildmyran myr
      Vileninajo slåttermyr
      Vileninjänkkä slåttermyr
      Vinakberget, Mellan berg
      Vinakberget, Norra berg
      Vinakbäcken bäck
      Vinkkajärämä vattenfall
      Vinkkakoskenmaa höjd
      Vinkkakoskenpalo höjd
      Vinkkalahti vik
      Vinsnoja bäck
      Virkajärvi sjö
      Virkakumpu höjd
      Virojoki bäck
      Virojärvi sjö
      Virolahti del av sjö
      Viroluokte vik
      Virorova berg
      Virovuoma myr
      Virtakoski fors
      Virtasuvanto sel
      Vitasberget berg
      Vitikkuvaara berg
      Vitsaniemi udde
      Vitsavaaranjänkkä myr
      Vittajärvi sjöar
      Vittakj. sjö
      Vittakjaure sjö
      Vittakjärvi sjö
      Vittavaara berg
      Vittavaara berg
      Vittikkovaara berg
      Vittikkovaara berg
      Vittikkovaara berg
      Vittokjärvi sjö
      Wolamyran myr
      Volpoudden udde
      Volpoviken vik
      Vualasjegge, Övre myr
      Vuetumkirki sten
      Wuihtajåhkkå del av vattendrag
      Vungilojoki bäck
      Vungilojärvi sjö
      Vungilokielinen höjd
      Vungilovuoma myr
      Vuodahaurejokk bäck
      Vuodahaurejokk bäck
      Vuodasbäcken bäck
      Vuodasbäcken bäck
      Vuodasheden skogsmark
      Vuodasheden skogsmark
      Vuodasjaure träsk
      Vuodasjaure sjö
      Vuodasjaure sjö
      Vuodasjaureape, Norr myr
      Vuodasjaureberget berg
      Vuodasjaureheden, Norr skog
      Vuodasjaureheden hed
      Vuodasmyran myr
      Vuodasmyrheden skogsmark
      Vuoddajaureslåttern myr
      Vuoddasberget berg
      Vuoddasheden skogsmark
      Vuodtahaurejokk bäck
      Vuodtasjaure sjö
      Vuodtasjaure sjö
      Vuodtasvare berg
      Vuohtahaure sjö
      Vuohtaratahpe myr
      Vuohtaratape myr
      Vuohtaratbäcken bäck
      Vuohtaratjohko å
      Vuohtaratjoki å
      Vuohtaratjoki bäck
      Vuohtaratjokk å
      Vuohtaratjokk bäck
      Vuohtaratjokko bäck
      Vuohtaratvuoma myr
      Vuoksakåbbå berg
      Vuoksasavon sel
      Vuolaape myr
      Vuolaape myr
      Vuolaape myr
      Vuolaape myr
      Vuolaape myr
      Vuolaape ängsmark
      Vuolaape myr
      Vuolaape myr
      Vuolaheden skogsmark
      Vuolajegge berg
      Vuolajegge myr
      Vuolajegge myr
      Vuolajegge myr
      Vuolajiegge myr
      Vuolajohka bäck
      Vuolajänkkä myr
      Vuolakåbbo höjd
      Vuolamyran myr
      Vuolamyrbäcken bäck
      Vuolekialas höjd
      Vuolijieggejohko bäck
      Vuolijänkänoja bäck
      Vuoliniemi udde
      Vuolirova skogsmark
      Vuolirovve skogsmark
      Vuollahpe myr
      Vuollarovanjänkkä myr
      Vuollovaara berg
      Vuollovaara berg
      Vuollavuoma myr
      Vuollejärvi sjö
      Vuollekielas skogsmark
      Vuolluniemi udde och notvarp
      Vuolppoviken vik
      Vuolpuudden udde
      Vuolpuviken vik
      Vuomajärvi sjö
      Vuomajärvi sjö
      Vuomantauspalot myrholmar
      Vuomatsenjänkkä myr
      Vuomavaara berg
      Vuonaksenlahti vik
      Vuonjelvuoma, se Vungilovuoma Saknas
      Vuonjelvuoma myr
      Vuonjelvuomanjärvet sjöar
      Vuopiolahti vik
      Vuopionjärvet sjöar
      Vuopionlenko Saknas
      Vuopionvuoma myr
      Vuopiosuvanto sel
      Vuopiovuoma myr
      Vuoppijegge ängsmark
      Vuoptmuanjänkät(?) myrar
      Vuoptmuanoja(?) bäck
      Vuorkimasaajot hedar
      Vuorkimavaara hedar
      Vuoskobäcken bäck
      Vuoskojaure sjö
      Vuoskojoki bäck
      Vuoskojoki bäck
      Vuoskojärvi sjö
      Vuoskojärvi sjö
      Vuoskojärvi sjö
      Vuoskokåbbo berg
      Vuoskonjaure sjö
      Vuoskonjaure sjö
      Vuoskonjaure sjö
      Vuoskonjaurevaara berg
      Vuoskonjokk bäck
      Vuoskonjärvi sjö
      Vuoskonsaari holme
      Vuoskorova berg
      Vuoskovaara berg
      Vuoskovaara berg
      Vuoskukaivos dal
      Vuoskunharjut höjder
      Vuoskunjaure tjärn
      Vuoskonjaure sjö
      Vuoskunjaurejiegge myr
      Vuoskunjegge myr
      Vuoskonrovve skogsmark
      Vuoskunvare berg
      Vuoskurova höjd
      Vuoskuvaara berg
      Vuoskuvata myr
      Vuostespuollam skog
      Vuotarautoape myr
      Vuotasahpe myr
      Vuotasahperovve skogsmark
      Vuotasjaurerovve hed
      Vuotasjaurevare berg
      Vuotasjärvenrova, Yli skog
      Vuotasjärvenvuoma, Yli myr
      Vuotasrova skogsmark
      Vuotasrovve skogsmark
      Vuotasrovve skogsmark
      Vuotratjaure sjö
      Vuottamat sjöar
      Vuottaratjaure sjö
      Vuottarautaape myr
      Vuottarautahpe myr
      Vuottarauto berg
      Vuottarauto berg
      Vuottarauto skog
      Vuottarautoberget berg
      Vuottarautovuoma myr
      Vuottasjaurahpe, Alle myr
      Vuottasjaure sjö
      Vuottasjaure träsk
      Vuottasjaure sjö
      Vuottasjaurrovve, Alle skog
      Vuottasjokko bäck
      Vuottasjohko bäck
      Vuottasjoki bäck
      Vuottasjoki bäck
      Vuottasjåhkkå bäck
      Vuottasjärvi träsk
      Vuottasjärvi sjö
      Vuottasjärvirova hed
      Vuottasjärvivaara berg
      Vuottasrova skogsmark
      Vuottasvare berg
      Vuottasvarjauratj tjärn
      Vuottasvuoma myr
      Vuottasvuomarova skogsmark
      Vägamyran myr
      Vähelaki berg
      Vähelaki berg
      Vähevaara berg
      Vähähieta holme
      Vähäjoki bäck
      Vähäjärvenjänkkä myr
      Vähäjärvenoja bäck
      Vähäjärvi sjö
      Vähäjärvi träsk
      Vähäkoski fors
      Vähäkoski berg
      Vähälaki berg
      Vähälaki berg
      Vähälaki berg
      Vähäluuva höjd
      Vähäojanvuoma myr
      Vähärepovaara ås
      Vähäsuanto sel
      Vähäsuvanto sel
      Vähäsuvanto sel
      Vähävaara berg
      Vähävaara berg
      Vähävaara berg
      Vähävaara berg
      Vähävaara berg
      Vähävaara berg
      Vähävaara berg
      Vähävaara berg
      Vähävaaranjänkkä myr
      Vähävaarankaivos ängsmark
      Vähävaaranlehdot skogsparti
      Vähävaaranoja bäck
      Vähävaaranperä dalsänka
      Väknamyran myr
      Väknavaara berg
      Väknäjohko bäck
      Väknälanta skog
      Väknävare, Nuorhta berg
      Väknävare Kaska berg
      Välijoenkaivos myr
      Välijoenvuoma myr
      Välijoki bäck
      Välijoki bäck
      Välijoki bäck
      Välijoki bäck
      Välijoki bäck
      Välijänkkä Saknas
      Välijänkkä myr
      Välijänkkä myr
      Välijänkkä myr
      Välijänkkä myr
      Välijänkkä myr
      Välijänkkä myr
      Välijänkkä myr
      Välijänkkä myr
      Välijärvenjoki bäck
      Välijärvet sjöar
      Välikaivos myr
      Välikalteenvuoma myr
      Välikaltionvuoma myr
      Välikaltiov(uo)ma myr
      Välimaa landrygg
      Välimaa höjd
      Välimaa tallhed
      Välipalot höjder
      Välisaari ö
      Välisuvanto sel
      Väli(?) Särkivaara berg
      Välivaara berg
      Välivaara berg
      Välivaara berg
      Välivaara berg
      Välivaara berg
      Välivuoma myr
      Välivuoma myr
      Vänkäjoki bäck
      Vänkämaa skog
      Vänkivaara Keski berg
      Vänkävaara, Yli berg
      Vänkönoja bäck
      Västerviken vik
      Västeråmynnet vik
      Västerån å
      Västerån å
      Västra Nilijärvi sjö
      Västra Särkivaara berg
      Wätta T(räsk) sjö
      Väyläkielas skogsmark
      Väyläkoski fors
      Väyläniemi? udde
      Väylänmukkalahti vik
      Väyläntörmä udde(?)
      Yliaittavuoma myr
      Yliautonjänkkä myr
      Yliharju skogsparti
      Yliharjunjärvet sjöar
      Yliharjunoja bäck
      Yliharjut åsar
      Ylijiemakkajärvi sjö
      Ylijoki bäck
      Ylijänkkä myr
      Ylijänkkä myr
      Ylijänkkä myr
      Ylijänkkä myr
      Yli-Jänkkäjärvi sjö
      Yli Jänkkäjärvi sjö
      Ylijänkänharju ås
      Ylijänkänoja bäck
      Ylijärvi sjö
      Ylijärvi sjö
      Ylijärämä sel?
      Ylikaittijänkkä myr
      Ylikallio ängsmark
      Ylikilonen höjd
      Ylikoski fors
      Ylikotivuoma myr
      Yli-Kuoranen berg
      Ylikuusikko skogsmark
      Ylilaki fjäll
      Ylilantto Saknas
      Yli Leipojärvi sjö
      Ylimaa skog
      Ylinen Harrilompolo sjö
      Ylinenjänkkä myr
      Ylinen Kuolåjve berg
      Ylinenlaki topp
      Yliniitty slåtter
      Ylipäänmukka notvarp
      Ylinen Saarikoski fors
      Ylinen-Törmäsjärvi sjö
      Ylinenvaara berg
      Ylinenvaara berg
      Ylinen Vuoskojärvi sjö
      Yli Neskämävaara berg
      Yliniity äng
      Yliniva ström
      Yliniva fors
      Ylipassevaara berg
      Ylipudanjärvet sjöar
      Yliputaansuu Saknas
      Ylipää vik
      Ylipää vik
      Ylipäänkielinen hed
      Ylipäänruona sjö
      Ylirova skogsmark
      Ylisaari holme
      Ylisaari holme
      Ylisaivovaare berg
      Ylisokasenmaa skogsmark
      Ylisuando sel
      Ylisuanto sel
      Ylisuvanto sel
      Ylisuvanto sel
      Ylisuvanto sel
      Yliv(aa)ra berg
      Ylivaara berg
      Ylivaara berg
      Ylivaaranoja bäck
      Ylivuoma myr
      Ylivuoma myr
      Yli-Vuottamajärvi sjö
      Ymmyräjärvi sjö
      Yrtivaara by och berg
      Yrttivaara berg
      Ytter-Pojärv träsk
      Yttersel sel
      Yttersti träsket sjö
      Ytterstmyran myr
      Ytterstänget slåtter
      Yttersvängen Saknas
      Åddåsanape myr
      Åddåsanape myr
      Åddåsantjåkko berg
      Åddåsantjåkko berg
      Åkerberget berg
      Åkerberget gärde
      Å-Krokberget berg
      Åkröken äng
      Årjebvare berg
      Årjelimåskåsjåhkkå bäck
      Årjikvare berg
      Årjikvare berg
      Åssjahpe myr
      Åsåfallet fall
      Åsänden slåtter
      Åtnarova berg
      Åtåjegge tjärn
      Åtåjegge myr
      Åtåsanape myr
      Åtåsantjåkko berg
      Åänget äng
      Äijäjärvi sjö
      Äijälompolo tjärn
      Äijänniemi udde
      Äijänniitty sel?
      Äijänniitty slåtteräng
      Äijäoja bäck
      Äijäperäjäiset sjöar?
      Äijäperänjoki bäck
      Äijäperänjärvi sjö
      Äijäperänmaa hed
      Äijäperäsuvanto sel
      Äijäperävuoma myr
      Äijeperävuoma myr
      Äijäsaari holme
      Äijävaara berg
      Äijävuoma myr
      Äijävuoma myr
      Älvberget berg
      Älven älv
      Älvheden skogsmark
      Älvholmarna holmar
      Älvmyran myr
      Älvnäs udde
      Ämmesvuoma myr
      Ämmänpa? skogsmark
      Ämmänpa skogsparti
      Ämmänvuoma myr
      Ämmäsjoki bäck
      Ämmäsjänkkä myr
      Ämmäsjärvi sjö
      Ämmäsjärvi sjö
      Ämmäsjärvi sjö
      Ämmäspalo höjd
      Ämmäsvaara berg
      Ämpärimännikkö ås
      Ängesån älv el. å
      Äpärelahti notvarp
      Ärsojärvet sjöar
      Ätnarovanjänkkä myr
      Ätnokielas skogsmark
      Ökvistforsen fors
      Ören stengrund
      Östersidan äng
      Östra Nilijärvi sjö
      Översel sel
      Överselet sel
      Överselet sel
      Överselet sel

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.