ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gällivare socken : Gällivare tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 3
Namntabell 1

Namntabell 1 (Samiska namn)
Namntabell 2 (Samiska namn)

Namntabell (Finska namn)

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(3) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 28 Naturnamn : 1284 Bebyggelsenamn : 393 Naturnamn : 2784
*Killingesuando by /Se Kursuonkanjärvi sjö Knös gård Kutasoja bäck
Koskullskulle gruvsamh. /Se Kursuonkanmaa terräng Koivuniemi kronotorp Kutjasjaure sjö
Kuusihuornanen by Kursuvaara berg Koivuvaara by Kutjasjaure sjö
Kuusihuornainen by /Se Kursuvuoma myr Koskenniemi gård Kutjasjoki bäck
Kåkstaden samhälle /Se Kursuvuoma myr Koskentalo gård Kutjasjoki bäck
Käluk gd /Se Kursuvuoma myr Koski gd Kutukari holme(?)
Kääntöjärvi by Kurtakkojoki bäck Koski byadel Kutuudden udde
Liikavaara by /Se Kurtakkovaara berg Koskivaara by Kutuviken vik
Malmberget m:e /Se Kurtakkovuoma myr Koskivaara jvgst Kutuviken vik
Malmberget m:e /Se Kurumaa dal? Koskivara station Kuukaautonharjut höjder
Markitta by /Se Kussajegge sank mark Koskivaara fsth Kuurosvaara berg
Moskojärvi by /Se Kustaanjärvi tjärn Koskivaara bebyggelse Kuurusjärvi sjö
Nikkaluokta gårdar /Se Kustaankaivos sank mark Koskivaara telefonstn Kuuruslahti vik
Njarkavaara koja? Kustonjänkkä sank mark Koskivare gd Kuuruslahti vik
Norrkaitum lappby /Se Kutasvuoma myr Koskullskulle samhälle Kuurusniemi udde
Norrlandstorp torp? Kutjanen terräng Koskullskulle gruvsamhälle Kuurusvaara berg
Nuortikon by /Se Kutsasjoki bäck Kotamaa ödegård Kuusa berg
Nuortikotno by Kutsasjoki å Kreta - Soffa gård Kuusakielas skogsmark
Näätäsuanto beb. /Se Kutsasjärvi sjö Kujan Iisko gd Kuusenalus Saknas
Olivetorp torp Kuurusjärvi sjö Kujapelto gård Kuusihuomanen by
Padje-sita del av sn /Se Kuuruslahti vik Kuoppa gård Kuusijoki bäck
Palohuornas by /Se Kuurusvaara berg Kuosannjaraka gård Kuusijänkkä myr
Peiniskojan koja Kuusijänkkä sank mark Kuosannjarka gård Kuusijänkkä ängsmark
Pålkem by /Se Kuusijärvi, Iso tjärn Kuru gd Kuusijärvi sjö
Radnilompolo nybygge /Se Kuusijärvi, Pikku tjärn Kuru gd Kuusikielas skogsmark
Ratnek nybygge /Se Kuusikielinen skogsmark Kuurosmutka gd Kuusikielasjoki bäck
Rutna, Vanha koja Kuusikielisenvaara berg Kuusihuornanen by Kuusikielinen höjd
*Rutvåva gård? Kuusikonvuoma myr Kuusihuornanen by Kuusikielinen skog
  Kuusikonvuoma myr Kylä samhälle Kuusikielnien berg
  Kuusikoppa höjd Kääntöjärvi by Kuusikielisenjänkkä myr
  Kuusikumpujärvet sjöar Kääntöjärvi by Kuusikielisenmaa höjd
  Kuusilaki terräng Kääntöjärvi by Kuusikielisenvaara berg
  Kuusilaki berg Labb gård Kuusikielisenvaara berg
  Kuusioja bäck Ladnivare, se Latnivaara Saknas Kuusikielisenvuoma myr
  Kuusipuolijoki bäck Lahentaus gård Kuusikielisenvuoma myr
  Kuusipuolijärvi sjö Lampinavettapelto gård Kuusikielisenvuoma myr
  Kuusipuolivaara berg Lantto gd Kuusikkovuoma myr
  Kuusipää, Iso berg Lantto gd Kuusikkovuoma myr
  Kuusipää, Pikku berg Lantto gd Kuusikonlaki berg
  Kuusisaarenvuoma myr Lars - Erik gård Kuusikonlaki berg
  Kuusisaari holme Lassintupa gd Kuusikonlaki berg
  Kuusisaari berg Las(s)o gård Kuusikonvuoma myr
  Kuusi-Sovasvaara berg Latnivaara bebyggelse Kuusikumpunjärvet sjöar
  Kuusivaara berg Latopelto gård Kuusikvuoma myr
  Kuusivaara berg Laurila gård Kuusilahti vik
  Kuusivaara berg Lehtipalo gård Kuusilaki bergstopp
  Kuusivaara berg Lehto gdar Kuusimaa berg
  Kuusivaara berg Lehto gd Kuusimaa hedmark
  Kuusivuoma myr Lehto bydel Kuusimaa skogsmark
  Kuusivuoma sank mark Lehto gård Kuusimaa skog
  Kuvajärvi sjö Lehtokkamaa gd Kuusimaa skog
  Kvarnbacken backe Leipojärvi by Kuusimaa skogmark
  Kvarnbäcken bäck Leipojärvi by Kuusimaanoja bäck
  Kvarnbäcken bäck Leski gd Kuusiniemi udde
  Kvarnbäcken bäck Liikavaara bebyggelse Kuusiniemi udde
  Kvarnbäcken bäck Liikavaara by Kuusiniemi sankmark
  Kvarnbäcken bäck Liikavaara by Kuusipuolijoki bäck
  Kvarnbäcken bäck Liikavaara by Kuusipuolijärvi sjö
  Kvarnforsen fors Lillberget by Kuusipuolivaara berg
  Kvarnholmen udde Lillberget by Kuusipää berg
  Kvarnronningen skogsmark Lill-Flakaberget by Kuusipää berg
  Kvigmyran sank mark Lill-Saivets by Kuusisaarenjänkkä myr
  Kylkimaa skogsmark Lillsaivets by Kuusisaari holme
  Kylkimaanvuoma myr Lillsaivets by Kuusisaari skogshöjd
  Kyrkkläppen höjd Lillsaivets by Kuusisvasvaara berg
  Kåbdape sank mark Lillsaivets by Kuusisovasvaare berg
  Kåbdape sank mark Lill-Saivets skogsby Kuusisovasvaara berg
  Kåbdapebäcken bäck Lill-Saivets skogsby Kuusisuvanto sel
  Kåbdapeknabben berg Lillsaivis bebyggelse Kuusisuvanto sel
  Kåddeape sank mark Lillsaivis by Kuusivaara berg
  *Kåpjärv sjö Lillsaivis by Kuusivaara berg
  Kåppatj bergshöjd Lindberg gård Kuusivaara berg
  Kåppelåive berg Lindgrens gård? eller lht? Kuusivaara berg
  Kåppåtjbäcken bäck Livastorpa torp Kuusivaara berg
  Kåppåtjvare berg Lombolovare eller Radnilombolo Saknas Kuusivaara berg
  Kårsåkielas skogsmark Lomonti ödegårdar Kuusivaara berg
  Kårsåkielas skogsmark Lomontisuando bebyggelse Kuusivaara berg
  Kårtje fors Lulleheima gård Kuusivaaranjoenmaa hed
  Kåskempiesse lågland Lullehäima gård Kuusivaaranjoki bäck
  Kåskempiesse bergshöjd Lullehäima gård Kuusivaaranojanjänkkä myr
  Kåtabäcken bäck Lullehäimo gård Kuusivaaranrova skogsmark
  Kåtaklippan skogshöjd Lulleheima gård Kuusivaaranvuoma myr
  Källmyran myr Lullepuolam gård Kuusivuoma myr
  Käpanåive berg Lunnin Pekka gd Kuusivuoma myr
  Käpanåjve berg Luspa gd Kuusivuoma myr
  Käringbäcken bäck Läh(d)et? gd Kuusivuoma myr
  Kärmeharju terräng Lännenpuoli byadel Kuusivuoma myr
  Kärmejänkkä sank mark Länsitalo by Kuusivuoma myr
  Kärmetniva terräng Maanu gård Kuusivuopio vik
  Kätjeape sank mark Mailiojänkkä by Kuusivuopionsaari holme
  Käutsejägge myr Malmbergets församling Saknas Kuutilisjänkkä myr
  Käyräjärvi tjärn Malmberget gruvsamhälle Kuutilisjärvi sjö
  Käytsijärvi sjö Malmivaara samhälle Kvarnberget berg
  Kääntöjoki å Malmivaara gruvsamhälle Kvarnberget berg
  Kääntöjärvi sjö Maludden by Kvarnberget berg
  Kääntöjärvi sjö Manneli gård Kvarnbäcken bäck
  Kääntölahti vik Manuel gård Kvarnbäcken bäck
  Käärmetieva ås Marikot gdar Kvarnbäcken bäck
  Ladnivare berg Marjavaara by Kvarnbäcken bäck
  Ladänget ängsmark Marketta by Kvarnbäcken bäck
  Lahtijärvi tjärn Markitta, se Nilivaara Saknas Kvarnbäcken bäck
  Lainek bergshöjd Markitta by Kvarnbäcken bäck
  Lainikanoja bäck Markitta by Kvarnbäcken bäck
  Lainikjegge sankmark Markitta by Kvarnbäcken bäck
  Lainikvare berg Marttivaarantorpat torp Kvarnbäcken bäck
  Lainisjoki bäck Matinpaikka gård Kvarnbäckmyran myr
  Lakaträsket sjö Mellangården gård Kvarnbäckmyran myr
  Laktjärn tjärn Mettä-Dockas by Kvarnbäckmyran myr
  Laktjärnsmyran myr Mettä Dokkas by Kvarnbäcksmyran myr
  Lalvanvuoma myr Mettä Tokanen by Kvarnbäckröjningen ängsmark
  Lamajärvi tjärn Mettä - Tokkanen by Kvarnbäckudden udde
  Lammaslako berg Mettävainio gd Kvarnbäckviken vik
  Lammasmaa höjd Mittigården gård Kvarnbäckänget äng
  Lammaspalo näs Mittigården gård Kvarnbäckänget äng
  Lammivuoma myr Moortseli by Kvarnen kvarn
  Lanskavuoma sank mark Mooses gd Kvarnforsen fors
  Lanttojärvi sjö Mosi gårdar Kvarnforsen fors
  Lapinjänkkä sank mark Moskajärvi by Kvarnforsen fors
  Lapinvaara berg Moski by Kvarnheden hed
  Lappakkajärvi sjö Moskojärvi, se Skaulo Saknas Kvarnmyran myr
  Lappbäcken bäck Moskujärvi by Kvarnmyran myr
  Lappeasuanto sel Mukkavaara gd Kvarnnäset näs
  Lappholmarna terräng Muorjevaara bebyggelse Kvarntallheden hed
  Lapphultet skog Muorkafors gd Kvarntjärn sjö
  Lassakielinen ås Muorhkadak gård Kvarnträsket träsk
  Lassikåtjaure tjärn Muorhkatak by Kvarnträskheden skogsmark
  Lassinmaa skogsmark Muorhkatak gård Kvarnudden udde
  Lassinmaa höjd Muoriovaara by Kvarnviken vik
  Latnivaara berg Muorjevaara by Kvarnviken vik
  Latnivuoma sank mark Muorjevaara telefonstn Kvarnviken vik och notvarp
  Latojänkkä sank mark Muorjevare by Kvarnån å
  Latvajärvi tjärn Muuri gård Kvarnänget ängsmark
  Laukkujärvi sjö Muusila gårdar Kylkimaa höjd
  Laukkukielinen skogsmark Myllyposki gård Kylkimaavuoma myr
  Laurajärvi sjö Måludden by Kylkimävuoma myr
  Laurajärvi tjärn Mårdsel by Kylmäjänkkä myr
  Lauralompolo sjö Mårdsel by Kylmäjänkkä myr
  Laurijoki bäck Mårdsel by Kylmäkaltiot äng
  Laurijärvenvuoma myr Mårdsel by Kyläjänkkä myr
  Laurijärvi sjö Mårdsel by Kyläkoski fors
  Laurinjärvi sjö Mårdsel by Kylänvaara berg
  Lauritsjaure tjärn Mårdsel by Kåbba berg
  Laurivaara berg Mårdsel by Kåbbå eller Pålkenkåblo bergsträckning
  Laurivaara, Pikku berg Mårdsel by Kåbboberget berg
  Laurivuoma myr Mårdudden pst Kåbbåtjenape myr
  Lautabäcken bäck Mårdudden postst Kåbbåtjenapejaure sjö
  Lautasatimenjänkkä myr Mårsel by Kåbbåtjenjohko bäck
  Lautasatimenmaa terräng Mäki gd Kåbbotjärn tjärn
  Lautasatimenmaa skogsområde Mäki gd Kåbbotjärn tjärn
  Lautasatimenoja bäck Mäki gd Kåbbotjärnape myr
  Lautasimenjänkkä myr Mäkilassi gd Kåbbotjärnape myr
  Lautavuoma myr Mäkipekka gd Kåbbotjärnmyran myr
  Lautavuomanjärvi tjärn Mäkipirtti gd Kåbbånape myr
  Lauttajärvi sjö Mäkitalo gd Kåbbåtjenape myr
  Lavajärvi sjö Mäkitalo gård Kåbbåtjärnbäcken bäck
  Lavajärvi, Pikku sjö Mäkitalo gård Kåbbåtjärnmyran myr
  Lavavuoma sank mark Männikkö gdar Kåbdåape myr
  Laxöringsbäcken bäck Männikkö gd Kåbdåape myr
  Laxöringstjärn tjärn Männikkö gård Kåbbåvaara berg
  Lehmiaijanmaa skogsmark Männikkö byadel Kåbbabäcken bäck
  Lehminiemi näs Mäntyvaara by Kåbtåape myr
  Lehmäjänkkä sank mark Mäntyvaara by Kåbtåkuoika fors
  Lehmäjärvi sjö Mäntyvaara fastigh Kåddeahpe myr
  Lehmäkumpu berg Mäntyvaara pst Kåddeape myr
  Lehmänheinäjänkkä myr Mäntyvaara bebyggelse Kåddeape myr
  Lehmävaara berg Mäntyvaara telefonstn Kåddeheden skog
  Lehmävuoma sank mark Mäntyvaara by Kåddevare berg
  Lehmävuoma sank mark Naisa gård Kåddevarejokk bäck
  Lehtimaa skogsmark Nattavaara by Kålsejaure sjö
  Lehtirova berg Nattavaara by Kålsijoki bäck
  Lehtirova berg Nattavaara by Kålsijärvet sjöar
  Lehto skogsmark Nattavaara kyrkobokföringsdistrikt Kålsojoki bäck
  Lehtovaara berg Nattavaara Saknas Kålsojärvet sjöar
  Lehtovaara berg Nattavaara bebygggelse Kåppeljegge myr
  Lehtovaara berg Nattavaara bebyggelse Kåppeljeggebäcken bäck
  Lehtovaara skogsområde Nattavaara bebyggelse Kåppelåive berg
  Leipijoki bäck Nattavaara bebyggelse Kåppelåive berg
  Leipipir, Iso berg Nattavaara bebyggelse Kåppåtjahpne myr
  Leipipir, Pikku berg Nattavaara bebyggelse Kåptaape myr
  Leipipirajärvet sjöar Nattavaara telefonstn Kårsokielas skogsmark
  Leipipirape sank mark Nattavaara tätortsnamn Kårsåkielas berg
  Leipipiravuoma sank mark Nattavaraby pst Kårtesape(?) myr
  Leipojoki bäck Nattavara station poststation Kårtesvare skogshöjd
  Leipojoki bäck Nattavaara station stationssamnälle Kåtabäcken bäck
  Leipojokiniemi terräng Nattavaara station tätortsnamn Kåtaklippan berg
  Leiporova berg Nederstgården gård Kåtaklippan berg
  Leipovaara berg Nederstgården gård Kåtaklippan berg
  Leipovaaranjänkkä sank mark Neitasbaite gårdar Kåtaklippan del av Vinakberget
  Lessujoki å Neilasbaite gårdar Kåtaklippan del av Vinakberget
  Lessujoki å Neitaskaite by Kåtaklippan berg
  Lessuvaara berg Neitisuando by Kåtamyran myr
  Lettja sjö Neitisuvanto by Kåtamyran myr
  Lettojärvet sjöar Nenäsvaara bebyggelse Kåtejaure? sjö
  Lettovuoma myr Nervi gård Käkivuoma ängsmark
  Leveäkuusikko berg Niemi gård Källmyran myr
  Leveärova ås Niemi gård Källmyran myr
  Leveävaara berg Niilivare, se Nilivaara Saknas Källmyran myr
  Lidnokjegge myr Niilivare, se Nilivaara Saknas Källmyran myr
  Lidnoktjåkkå berg Nikkalahti by Käntsi berg
  Liekojärvi sjö Nikkula gård Käntsinjänkkä myr
  *Lienästräsk sjö /Se Nikkulahti by Kärdasträsket träsk
  Lietakka del av älv Nikos gård Kärnigbäcken tillflöde till å
  Lietakkajärvi sjö Niku gd Kärmetuiuu ås
  Lietikkajärvi sjö Niku gård Kätnevaara berg
  Liikamaa terräng Niku gård Kätnevare berg
  Liikamaa terräng Nilivaara församling Saknas Kätnevare berg
  Liikamaanvuoma myr Nilivaara Saknas Kätnevare berg
  Liikarannanjärvi tjärn Nilivaara bebyggelse Kätnevare berg
  Liikarannanmaa terräng Nilivaara bebyggelse Käutsi berg
  Liikavaara bergstopp Nilivaara by Käytsijärvi sjö
  Liikavaara berg Nilivaara by Kääntöfjellma bäck
  Liikavaara berg Nilivaara by Kääntöjoki bäck
  Liikavaara, Iso berg Nilivaara pst Kääntöjoki bäck
  Liikavaara, Pikku berg Nilivaara telefonstn Kääntöjärvi sjö
  Liinajärvi tjärn Nillo gård Kääntöjärvi sjö
  Likeätnamjägge myr Nils gård Kääntöjärvi sjö
  Lill-Annikaberg berg Nils Eriks gård Kääntölahti vik
  Lillberget berg Nils Haits gård Kääntölahti vik
  Lillberget berg Nilsi gd Kääntölahti vik
  Lillbergsmyran sank mark Nilsila gård Kääntöniemi udde
  Lill-Gallaträsket sjö Nilsilehto gård Kääntöniemi udde
  Lill-Gallaträsket göl Nilsinolli gd Kääntösalmi sund
  Lillglosviken vik Nilsolli gd Käärhmeenjänkkä myr
  Lill-Hippatj berg Nilsolli gård Käärmetieva ås
  Lill-Njuolas berg Nilssons gård Käärmetieva strandbrant
  Lill-Pållar bergshöjd Nivantalo gd Laasakielas ås
  Lill-Ruoutek tjärn Njaraka gård Laasakielasjegge myr
  Lillsaivis sjö Njårhkahäima gård Laatikåbba berg
  Lill-Särkijärvi tjärn Njarkavare fastigh Laavajärvi sjö
  Lillträsket träsk Norrigården gård Ladmivaaranjänkkä myr
  Lillåmyran myr Norriheden gård Ladnijaure sjö
  Lillåmyran sank mark Norrigården gård Ladnipalo skogsmark
  Lillån å Norrsidan gårdar Ladnipluoskanen berg
  Linarova berg Norsiberget by Ladnivaara berg
  Linaåive berg Norsivaara bebyggelse Ladnivaararanalapää tallhed
  Linaälv älv Norsivaara telefonstn Ladnivuoma myr
  Lina älv älv Nunisvaara bebyggelse Lahtasuvanto sel
  Linaälven älv Nuortikon by Lahtijärvenrova hedland
  Linaälven älv Nuortikon by Lahtijärvi äng
  Linaälven älv Nuortikon jvgstation Lahtijärvi Saknas
  Linaälven älv Nybyn torp Lahtikumpu berg
  Linaälven älv Nygård gård Lahtilantto Saknas
  Linaälven älv Nygården gård? eller lägenhet? Lahtinity äng
  Lina älv tillflöde /Se Nygårds gård Laijemvaara höjd
  Linbanetoppen bergstopp Nygårds gård Laijemvaara berg?
  Lindokjegge myrmark Nyland gård Lainek berg
  Lindåktjåkkå bergshöjd Nylandet gård? eller lht? Lainek berg
  Linkkajärvi sjö Nyylanta gård Lainekjaure sjö
  Linkanjänkkä myr Näätäsuanto by Lainekjegge ängsmark
  Linkanjänkkä sank mark Oiho gård Lainekjegge myr
  Linkkavaara, Iso berg Olle gård Lainekjänkkä myr
  Linkkavuoma myr Olli gd Lainekvare berg
  Lintojärvi, Iso sjö Olli gd Lainekvare berg
  Lintujoki bäck Oppöver gård Lainiekberget berg
  Lintujoki bäck Orhonmaa (?) gd Lainiekberget berg
  Lintujärvi sjö Orrivaara bebyggelse Lainiekjiegge myr
  Lintuvaara berg Ortijaure, se Urtimjaur Saknas Lainiekmyran myr
  Lintuvuoma myr Oskar gård Lainiekvaara berg
  Lippajärvi sank mark Oskari gd Lainiekvare berg
  Liskojärvi tjärn Oskari gård Lainikanoja bäck
  Lisma höjd? Oskarilehto gd Lainikkajänkkä myr
  Lismajärvi sjö Oskarilehto gård Lainikkavaara berg
  Lismajärvi sjö Pahtapalo by Lainikosket forsar
  Lismamyran sank mark Pahtapalo by Lakijänkkä myr
  Lismavaara berg Pahtapalo by Lakitjåkko berg
  Livasälven älv Pahtapalo gd Lakitjåkko fjäll
  Livasälven älv Palo gård Lakivaara berg
  Livasälven älv Palo gård Lalvajärvi sjö
  Lohultet skog Palo gård Lalvanvuoma myr
  Lomben sjö Palo gård Lamahaukijärvi sjö
  Lomberget berg o. triangelpunkt Palo gd(ar) Lamahaukijärvi sjö
  Lomberget berg Palo gd Lammasaidankoski fors
  Lombergsfallet fall Palo gård Lammasaidansuvanto sel
  Lombergstjärnen tjärn Palo gård Lammasajo äng
  Lombergstjärnen tjärn Palo gård Lammasajo Saknas
  Lombmyran myr Palo gård Lammaskursu ravin
  Lomheden kalmark Palo gård Lammasmaa höjd
  Lomontibäcken bäck Palo byadel Lammasniemi udde
  Lomontikielas ås Palohuornainen by Lammaspalo udde
  Lomontikoski fors Palohuornainen by Lammassaari holme
  Lomontimyran sank mark Palohuornanen by Lammijänkkä myr
  Lomontisuanto lugnvatten Palohuornas by Lammivuoma myr
  Lomontivaara berg Palohuornas by Landsvegsjegge ängsmark
  Lomontivaara berg Palohuornas by Laniasjärvi sjö
  Lomontivuoma myr Palohuornas by Laniaskumpu skogsmark
  Lompolo sjö Palohuornas poststation Lanska fors
  Lompolo sjö Palohuornas by Lantto bäck
  Lompolo tjärn Palo Kielinen gård Lanttojoki bäck
  Lompolojärvi sjö Palovaara bebyggelse Lanttojärvi sjö
  Lompolojärvi sjö Pekantalo gård Lanttoset sjöar
  Lompolojärvi sjö Pekka gård Lapinautto berg
  Lompolokoski fors Pekka-Lasse gård Lapinjänkkä myr
  Lompolooja, Pikku bäck Pekka gård Lapinrajanjänkkä myr
  Lompolovaara berg Peko gård Lapmejaure sjö
  Lompolovuoma sank mark Pekon-annala gård Lapmejaure sjö
  Lomtjärnen tjärn Pellukka gård Lapmieahpe myr
  Lomtjärnen tjärn Per-Ersa gård Lapmieape myr
  Lonnejärvi sjö Perkkiö gård Lapmiejaure sjö
  Lovavare berg Petersgården gård Lapmiejaure sjö
  Lugga(?) sjö Petrusahäima gård Lapmiejohkotj bäck
  Lulep Pätsevare berg Pieiviek by Lapmiejokk bäck
  Luleträsk, Stora sjö Pikkujaako bydel Lapmiejärvi sjö
  Luleträsk, Stora sjö Pikkujako byadel Lapmieoja bäck
  Luleträsk, Stora sjö Pikkusaivo by Lapmievuoma myr
  Luleträsk, Stora sjö Pikkuvaara by Lappeasuvanto sel
  *Lullajauri sjö Pikkuvaara by Lapphultet berg
  Luoktivuoma sank mark Pirtin Iisakki gd Lappinjänkkä myr
  Luopmetjåkka bäck Pirtin Jussi gd Lappiosuvanto sel
  Luoptijoki bäck Pirtti gd Lappmejaure ängsmark
  Luoptijärvi, Iso sjö Pirtti gård Lappmejaure sjö
  Luoptijärvi, Pikku sjö Plassi samhälle Larsknutsamyran myr
  Luoptikumpu berg Poellam kyrkbyn Lassisuvanto sel
  Luoptivuoma sank mark Polcirkeln station Lassisuvanto sel
  Luossonpäänjönet sjö Polkem by Lassukka udde
  Luossavare berg /Se Polkem by Lasukabindja skogsmark
  Luotasaarenjärvi sjö Polkem by Latnijoki bäck
  Luotejegge sank mark Polkima by Latnijärvi sjö
  Luotekielinen ås Polkonen gd Latnikvaara berg
  Luotekoski fors Polkonen, Pikku gd Latnikvare berg
  Luottivuomanoja bäck Post gård Latnivaara berg
  Luovakarko ås Pounu by Latnivuoma myr
  Luovakarkonjärvi tjärn Poutanen gd Latoniity äng
  Luovalehto terräng Prenna gd Latoniitty Saknas
  Luovavuoma myr Präntta gård Laukkujärvi sjö
  Lupasjänkkä sank mark Pudtjas gård Laukkujärvi sjö
  Lurvikka terräng Puolhtananna gård Laukkukielinen höjd
  Luspanmaa terräng Puollam gård Laukkulahti vik
  Luspavaara berg Puollim Kielinen gård Lauluvaara berg
  Lutaanjärvi sank mark Puoltanama gård Laurajärvi sjö
  Luuva, Iso berg Puoltikasvaara bebyggelse Lauralompolo sjö
  Luuva, Pikku berg Puoltikasvaara by Laurasjärvi sjö
  Låberget berg Puoltikasvaara by Laurijoki bäck
  Låbäcken bäck Purnovaara by Laurijoki bäck
  Låddaure tjärn Purnu fastigh. Laurijärvenvuoma myr
  Låisajaure tjärn Purnu pst Laurijärvi sjö
  Långsjön sjö Purnuvaara bebyggelse Laurivaara berg
  Låviken vik Puonuvaara by Laurivuoma myr
  Låmyran myr Purnuvaara by Lautajoensuvanto sel
  Långholmen skog Purnuvaara fastigh. Lautajoki bäck
  Läffa Saiva sjö /Se Purnuvaara by Lautakotajoensuu Saknas
  Läffa-Saiva sjö /Se Pyyniemi by Lautasatimenjänkkä myr
  Lännenpuolenpalo terräng Pyyniemi gård Lautasatimenjänkkä myr
  Länsijoensaaret terräng Pålkem bebyggelse Lautasatimenmaa höjd
  Länsijoki bäck Pålkem bebyggelse Lautasuvanto sel
  Länsijoki vattendrag Pålkem by Lautavuoma myr
  Länsijokitammi damm Pålkem kyrkby Lauttajärvi sjö
  Länsijärvi sjö Pålkem by Lauttaniva ström
  Länsi-Järvikäinen tjärn Raatukkavaara bebyggelse Lauttarova höjd
  Länsikaivos sank mark Raatukkavaara by Lauttarova höjd
  Länsi-Kilvonen berg Raatukkavaara telefonstn Lavajärvi sjö
  Länsi-Kilvonen berg Radnilombolo bebyggelse Laxholmarna småholmar
  Länsi-Kilvosvuoma sank mark Radnilompolo gård Laxholmarna holmar
  Länsikuusikko skogsområde Raeili gård Laxholmen, Lilla holme
  Länsilaki bergstopp Raeli gd Laxholmen, Stora holme
  Länsilehto skogsmark Railiheima gård eller lht Laxholmstranden strandparti
  Länsimännikkö skogsområde Ranta gård Laxholmsstranden strandparti
  Länsi-Repovuoma myr Ranta gd Laxholmsstrycken fors
  Länsi-Tuulivaara berg Ranta gd Lehetjänkkä(?) myr
  Länsmansselet sel Ranta gård Lehmajänkkä myr
  Läpikäypäjärvi sjö Ranta gård Lehmiaidanmaa höjd
  Lärkheden kalmark Rantapalo gd Lehminiemi udde
  *Lätnawardo fjäll Rantatalo gård Lehmioja bäck
  *Lätnavardo fjäll /Se Rantatalo gård Lehmirisuoja berg
  Maajärvi sjö Rantatalo gd Lehmäheinäjänkkä myr
  Maantienjänkkä myr Rantatalo gd Lehmäjänkkä myr
  Madejärvi sjö Rantatalo gd Lehmäjänkkä myr
  Madetjärvi tjärn Rantatalo gd Lehmäjänkkä myr
  Madetjärvi tjärn Rantatalo gård Lehmäjänkkä myr
  Madetjärvi tjärn Rantatalo gård Lehmäjänkkä myr
  Mailajänkkä sank mark Rantavaara gårdar Lehmäjänkänoja bäck
  Mailiojoki bäck Rasbo, se Gällivare Saknas Lehmäjänkänoja bäck
  Mailiojoki å Rassivaara bebyggelse Lehmäjärvi sjö
  Mailiojänkkä sank mark Rattukavare, se Raatukkavaara Saknas Lehmäjärvi sjö
  Mailiokuusikko skogsområde Rautio gd Lehmäkumpu skogsmark
  Mainekjaure sjö Rihipelto gård Lehmämaa skogland
  Maisajaure sank mark Riihimäki gd Lehmävaara berg
  Maisajoki bäck Riikan Tikka gård Lehmävuoma myr
  Maisajoki bäck Rinne gd Lehmävuoma myr
  Maisajoki bäck Rinne gd Lehtirova ås
  Maisakåbbå berg Rinne gård Lehtirova höjd
  Maisavaara berg Ripats bebyggelse Lehtirova höjd
  Maisavuoma sank mark Ripats by Lehtirova berg
  Majavamännikkö skogsområde Ripatsvaara bebyggelse Lehtirovanoja bäck
  Majnekjaure sjö Risbäck pst o. jvt Lehto udde
  Majolahti vik Risträsk by Lehto skogsmark
  Makkojoki bäck Risträsk by Lehtokkamaa höjd
  Makkokielinen höjd Risträsk by Lehtolandet hed
  Makkovaara berg Risträsk by Lehtomaa skogsmark
  Makkovuoma myr Risträsk by Lehtotieva höjd
  Malenamyran myr Risträsk by Lehtovaara berg
  Manalujärvi, Iso sjö Risträsk by Lehtovaara berg
  Manalujärvi, Pikku sjö Risträsk by Lehtovaara berg
  Manaluuitto myr Risträsk by Lehtovaara berg
  Manaluvuoma myr   Lehtovaaranoja bäck
  Mariankaltio bergssluttning   Lehtovaaranvuoma myr
  Markitanjärvet sjöar   Leilinranta udde
  Markittavaara berg   Leipijoki bäck
  Markittavuoma myr   Leipiperä berg
  Marsijärvi sjö   Leipiperä skogsmark
  Marsijärvi, Pikku sjö   Leipiperänkumpu höjd
  Marsivaara berg   Leipipiirinvuoma myr
  Marsivuoma myr   Leipipirape myr
  Marsojegge sank mark   Leipitunturi berg
  Marsokielas hed   Leipojoenmukanmaa höjd
  Martinhuhta skogsmark   Leipojoenniemi udde
  Martinlehto skogsmark   Leipojoki bäck
  Martinvaara berg   Leipojoki bäck
  Martinvaara berg   Leipojoki bäck
  Martinvaara berg /Se   Leipojoki bäck
  Matalapalo skogshöjd   Leipojärvi sjö
  Matalapalonvuoma sank mark   Leiporova berg
  Matojoki bäck   Leiporova berg
  Matojänkkä sank mark   Leipovaara berg
  Matojärvi tjärn   Lenkkilaki berg
  Matokielinen hed   Leppäjänkkä myr
  Matomaa terräng   Leppäsaari å
  Matovuoma myr   Leppäsaari ö
  Matovuoma myr   Lerbäcken bäck
  Maunujärvi sjö   Lessojoki bäck
  Maunuvuoma myr   Lessuberget berg
  Melavaara berg   Lessubäcken bäck
  Melavaaranjänkkä myr   Lessujoki bäck
  Mellajänkkä myr   Lessujoki bäck
  Mellanberget berg   Lessujärvi tjärn
  Mellarova skogsområde   Lessujärvi bäcksammanflöde
  Merilaisjärvi sjö   Lessuoja bäck
  Merilaisjärvi tjärn   Lessu(n)perät höjd
  Merkkipetäjänoja bäck   Lessuvaara berg
  Merkkipetäjänoja bäck   Lessuvaara berg
  Merkkivaara berg   Lessuvaarat berg
  Mertainen berg   Lessuvaarat, Aliset berg
  Mestojärvi sjö   Lettja sjö
  Metsåive berg   Lettojärvet sjöar
  Metsåivejärvi sjö   Lettomaa berg
  Mettovuoma myr   Lettovuoma myr
  Mettä-Dokkasvaara Saknas   Levavuoma myr
  Mettäjärvenvuoma myr   Leveäkuusikko höjd
  Mettäjärvet sjöar   Leveälahdenjärvet sjöar
  Mettäjärvi sjö   Leveälahti vik
  Mettäjärvi tjärn   Leveäniemi udde
  Mettälompolo sjö   Leveäniemi udde
  Mettä-Markitta berg   Leveårova höjd
  Mettä-Mukkavaara berg   Levveekoski fors
  Mettäoja bäck   Levveesuvanto sel
  Mettäoja bäck   Leveävaara berg
  Mettäpää terräng   Leväjänkkä myr
  Mettä-Tohtajajärvi sjö   Leväjärvet sjöar
  Mettävuoma sank mark   Leväjärvet sjöar
  Meurisape sank mark   Leväsaari holme
  Meurisjärvi tjärn   Levävuoma myr
  Meurisvaara berg   Levävuoma myr
  Mieher tjärn   Levävuoma ängsmark
  Mieherjaure sjö   Lidnok berg
  Mieherjaure sjö   Lidnok berg
  Mieherjaure sjö   Lidnoka terräng
  Mieherjåkkå bäck   Lidnokberget berg
  Mieherkölen bergshöjd   Lidnokberget berg
  Miehervare berg   Lidnokbäcken bäck
  Miehervare berg   Lidnokheden skogsmark
  Miesvaara berg   Lidnokmyran myr
  Miesvaara berg   Lidnokvare berg
  Mikonjänkkä sank mark   Lidnokvare berg
  Milkasjärvi sjö   Lidnokvare berg
  Millajaure sjö   Lidnokvarie berg
  Millajaure sjö   Lidnåkjåkåtj bäck
  Millajåkkå bäck   Liedakka sel
  Millakielas skogsterräng   Liekojärvi sjö
  Millatjåkkå bergsområde   Liekomaa höjd
  Millatjåkkå berg   Liekooja bäck
  Misitonjänkkä sank mark   Liekovuoma myr
  Misitonjärvi sjö   Liekovuoma skogsmark
  *Moaa Kilis Siaacka fjäll   Lietakka Saknas
  Mockolis fjäll   Lietikkajärvi sjö
  *Mokilis fjäll   Liiajänkkä myr
  Molberget berg   Liikaleenoja bäck
  Molbäcken bäck   Liikalaki höjd
  Mollanen myr   Liikalaki berg
  Mollijärvi tjärn   Liikamaa höjd
  Mollonen sjö   Liikamännikkö höjd
  Mollosenrova höjd   Liikavaara berg
  Molträsket tjärn   Liikavaara höjd
  Moor Acka berg   Liikavaara berg
  Mortukanjänkkä myr   Liikavaara berg
  Moskajärvi sjö /Se   Liikavaara berg
  Moskin-Kuorpojärvi sjö   Liikavaara berg
  Moskojoki bäck   Liikavaaranjänkkä myr
  Moskojärvi sjö   Liinarova höjd
  Mossahedarna skogsterräng   Liinavaara berg
  Mossaheden terräng   Lillagallaberget höjd
  Muddus myr o. sjöområde /Se   Lilla Gallaträsk sjö
  Muddusjaure sjö /Se   Lilla Njuolasvaara berg
  Mukalajärvi tjärn   Pantsiberget berg
  Mukka, Iso terräng   Lilla Pantsiberget berg
  Mukkajänkkä myr   Lillberget berg
  Mukkajärvi del av å   Lillberget berg
  Mukkajärvi sjö   Lillberget berg
  Mukkajärvi, Iso sjö   Lillberget berg
  Mukkajärvi, Pikku sjö   Lillberget by
  Mukkakoskenjänkkä myr   Lillbergsbäcken bäck
  Mukkakoski fors   Lillbäcken bäck
  Mukkakoski fors   Lillbäckheden skogsmark
  Mukkasuanto lugnvatten   Lill-Fårholmen holme
  Mukkavaara berg   Lillfårholmen holme
  Mukkavaara berg   Lillglisan vik
  Mukkavaara berg   Lillglosån å
  Mukkavaara berg   Lillglösa Saknas
  Mukkavuoma myr   Lillholmen holme
  Mukkavuoma sank mark   Lillholmen holme
  Mullojärv tjärn   Lillholmen holme
  Muorjakkajänkkä sank mark   Lill-Jaurats tjärn
  Muorjerova berg   Lill-Karilberget berg
  Muorkaape sank mark   Lillkåskenpismyran myr
  Muorkaforsen fors   Lill-Paintsi berg
  Muorkaheden hed   Lillpassemyran myr
  Muorkas sank mark   Lillpållår berg
  Muorkatjape sank mark   Lillpållårmyran ängsmark
  Muorkavaara berg   Lillsaivets träsk
  Muotka berg   Lill-Saivets träsk
  Muotkajärvi sjö   Lillsaivis träsk
  Muotkajärvi sjö   Lillsaivisträsket träsk
  Murtomaa skogsmark   Lillsjön sjö
  Murtomaanoja bäck   Lillsjöbäcken bäck
  Murtomaanvuoma myr   Lillsjömyren myr
  Murtuvaara berg   Lillskarbergsmyran myr
  Murtuvuoma sank mark   Lillstranden slåtter
  Mustajärvi tjärn   Lillstranden strandparti
  Mustajärvi tjärn   Lillträsket tjärn
  Mustalantto tjärn   Lilludden udde
  Mustalantto tjärn   Lilluddviken vik
  Mustaoja bäck   Lillån bäck
  Mustaojanmaa skogsmark   Linamyran myr
  Mustavaara berg   Linamyran myr
  Mustavuoma myr   Linavaara berg
  Mustijärvi sjö   Linaälv bäck
  Mustikoski fors   Lina älv älv
  Mustilompolo tjärn   Linkabergträsket sjö
  Mustirova skogsmark   Linkamyran myr
  Mustisaari holme   Linkanjänkkä myr
  Muttusjaure sjö /Se   Linkankoski fors
  Muurasjärvi sjö   Linkanrova höjd
  Muurasmaa skogsmark   Linkanrova ås
  Muurasmaa skogsområde   Linkansuvanto sel
  Muurasrovat skogshed   Linkanvuoma myr
  Myllyjoenkaivos myr   Linkkajoki älv
  Myllyjoki å   Linkkajoki älv
  Myllyjoki bäck   Linkkajärvi sjö
  Myllyjoki bäck   Linkkamyran myr
  Myllyjoki bäck   Linkkavaarajärvi sjö
  Myllyjoki å   Linkkavuoma myr
  Myllyjoki å   Linnunpesä höjd
  Myllyjoki å   Linnunpesä berg
  Myllyjoki bäck   Lintujoensuu vik
  Myllyjoki bäck   Lintujoki bäck
  Myllyjoki bäck   Lintujärvi sjö
  Myllyjoki bäck   Lintujärvi sjö
  Myllyjoki bäck   Lintusenvuoma myr
  Myllyjoki bäck   Lintuvaara berg
  Myllyjoki, Ala bäck   Lintuvuoma myr
  Myllyjänkkä myr   Lisma hedland
  Myllyjänkkä sank mark   Lismajärvi sjö
  Myllyjänkkä sank mark   Lismajärvi sjö
  Myllyjärvet tjärnar   Lismavaara berg
  Myllyjärvi sjö   Lismavaara berg
  Myllyjärvi tjärn   Lismiöpalo skogshöjd
  Myllyjärvi tjärn   Litnok berg
  Myllyjärvi tjärn   Litnokjiegge myr
  Myllyjärvi tjärn   Litnokjokotj bäck
  Myllyjärvi, Iso sjö   Litnokrova skogsmark
  Myllyjärvi, Pikku sjö   Litnokrovve skogsmark
  Myllykoski fors   Litnokvare berg
  Myllylahti vik   Litnokvare berg
  Myllymaa skogsås   Littikheden höjd
  Myllynoja, Pikku bäck   Livasälven älv
  Myllypalo höjd   Livasälven bäck
  Myllypalo terräng   Livasätno bäck
  Myllyrova hed   Lombbäcken bäck
  Myllyrova berg   Lomben sjö
  Myllyrova berg   Lomben tjärn
  Myllyrova skogshed   Lomben sjö
  Myllysaari holme   Lombergsheden hedmark
  Myllysuanto utvidgning av älv   Lombkölen bergsrygg
  Myllyvaara berg   Lombmyran myr
  Myllyvaara höjd   Lombmyran myr
  Myllyvaara berg   Lombmyran slåttermyr
  Myllyvuoma sank mark   Lomondiv:ra berg
  Myllyvuoma sank mark   Lomondivare berg
  Måkkeknoika fors   Lomondivare berg
  Måkkolis fjäll   Lomontiape myr
  Måkkolis fjäll   Lomontijoki bäck
  Måkkolis fjäll   Lomontijoki bäck
  Mårdberget berg   Lomontikielinen skogsmark
  Mårdberget berg   Lomontisaaret holmar
  Mårdberget berg /Se   Lomontisuvanto sel
  Mårdbäcken bäck   Lomontivaara berg
  Mårdbäcken bäck   Lomontivaara berg
  Mårdmyran myr   Lomontivuoma myr
  Mårdsel utvidgning av älv   Lompolo Saknas
  Männikkö tallskog   Lompolo tjärn
  Männikkö höjd   Lompolo sjö
  Männikköjärvi tjärn   Lompolo sjö
  Männikönoja bäck   Lompolo sankmark
  Mäntyjänkkä sank mark   Lompolo sjö
  Mäntynenä ås   Lompolo tjärn
  Mäntysaari holme   Lompolo sjö
  Mänty-Sovasvaara berg   Lompolo sjö
  Mäntyvaara berg   Lompolo vik
  Mäntyvaara berg   Lompoloja bäck
  Mäntyvaaranautto skogsmark   Lompolojänkkä myr
  Mäntyvaaranjärvi sjö   Lompolojänkkä myr
  Mäntyvaaranvuoma sank mark   Lompolojänkkä myr
  Mäntyvuoma myr   Lompolojänkkä myr
  *Märfas fjäll /Se   Lompolojärvi sjö
  *Märfas fjäll   Lompolojärvi sjö
  *Märfasdalen dal /Se   Lompoloniemi udde
  Märkanjarka tjärn   Lompolorova bergsrygg
  *Mässo Hed, se Mässo Kältas Saknas /Se   Lompolorova hedmark
  *Mässo Kältas Saknas /Se   Lompolovaara berg
  Mätäsjärvi sjö   Lompolovuoma myr
  Mönsteråsholmarna skogsmark   Lompulinkoski fors
  Möyräsvaara berg o. triangelpunkt   Lomtjärn tjärn
  Naalojoki bäck   Lomuninkoski fors
  Naalojärvi sjö   Lomuninsuvanto sel
  Nabriluokte f.d. kyrkby?   Lomuntikoski fors
  Nakirbäcken bäck   Lomuntisuvanto sel
  Nakirbäcken bäck   Lospenjarka udde
  Nakirkumpu höjd   Loutivuoma myr
  Naloheden hed   Lovajärvi sjö
  Napperåvve skogshöjd   Luhtasuvanto sel
  Narkausjoki å   Luleb Petsevaara berg
  Narkausjärvi sjö   Luleb Petäjävaara berg
  Narkanstunturi fjäll och triangelpunkt   Lullaape ängsmark
  Narkausvuoma myr   Lullajohko äng
  Nattajoki vattendrag   Lulleretnavare berg
  Nattajärvi sjö   Lullikasjohko bäck
  Nattasalmivuoma sank mark   Luobbal sjö
  Nattavaara, Iso berg   Luobbo sjö
  Nattavaara, Pikku berg   Luobbojiegge myr
  Nattavaaransaari Saknas   Luobbojohko bäck
  Nattavaara-Ruopsisjänkkä sank mark   Luobborovve bergsrygg
  Naulajoki vattendrag   Luobmejohko bäck
  Naulajärvi sjö   Luobmejokk bäck
  Naulajärvi, Iso sjö   Luobemetjokk bäck
  Naulajärvi, Pikku sjö   Luoktijärvi sjö
  Naularova berg   Luokta vik
  Naulavaara berg   Luolamaa höjd
  Naulavuoma sank mark   Luolikonlehto höjd
  Naustokoski fors   Luomajärämänmaa skogsområde
  Nautanen berg   Luoplikumpu? skogsmark
  Neilatjåkkå berg   Luoplikumpu skogsmark
  Neitokabäcken bäck   Luopmejoki bäck
  Nenäjänkänkuusikko skogsmark   Luoppaljaurie tjärn
  Nenäsvaara berg   Luoptaahpe myr
  Neskämäjänkkä myr   Luoptaane myr
  Nietevare berg /Se   Luoptaape ängsmark
  Nietsajoki bäck   Luoptabäcken bäck
  Nietsak sjö   Luoptahpe myr
  Nietsavaara berg   Luopta-johko bäck
  Niiajärvi tjärn   Luoptajänkkä myr
  Niiloskoski fors   Luoptamyran myr
  Nikkajärvet sjöar   Luoptamyran myr
  Nikkulisoja bäck   Luoptaoja bäck
  Nikkulisvaara berg   Luoptavuoma myr
  Nikkulisvuoma myr   Luoptevuoma myr
  Nilijoki bäck   Luoptijärvi sjö
  Nilijoki bäck   Luoptivuoma myr
  Nilijärvet sjö /Se   Luossakortje vattenfall
  Nilijärvi sjö   Luotejegge myr
  Nilijärvi sjö   Luotikoski fors
  Nilijärvi sank mark   Luotnijänkkä myr
  Nilikielinen berg   Luotnijärvi sjö
  Nililaki bergstopp   Luottivuoma myr
  Nililompolo sjö   Luottivuoma myr
  Nilivaara berg   Luottivuomanoja bäck
  Nilivaara berg   Luovakarku skogsmark
  Nilivuoma myr   Luovasolve höjd
  Nilivuoma myr   Luovvorovve hedmark
  Nilsbäcken bäck   Luppukoski fors
  Nilsbäcken bäck   Luppuniemi udde
  Nilsbäcken å   Luppuvaara berg
  Nilshässjorna myrslåtter   Luppukkavuoma myr
  Nilshässjorna terräng   Lusitoppen bergtopp
  Nilsinjärvi tjärn   Luspa vik(?)
  Nippuris berg   Luspakoski fors
  Niskajärvi tjärn   Luspanmaa höjd
  Niskarova ås   Luspavaara berg
  Nitsajärvi sjö   Luspenudden, se Lospenjarka Saknas
  Nitsavaara berg   Luuapaja notvarp
  Nitsåhedarna hed   Luutikumpu höjd
  Nitsån å   Luuvanoja bäck
  Njakakorronen berg   Luuvavuoma myr
  Njallajaure tjärn   Luvavare berg
  Njallajegge sank mark   Låberget berg
  *Njallamyran myr?   Låberget berg
  Njallape sank mark   Låberget berg
  Njallatjåkkå berg   Låbäcken bäck
  Njallatsberget berg   Låbäcken bäck
  Njallatsberget berg   Lå(g)heden hed
  Njallatsvaara berg   Lå(g)heden hed
  Njallatsvuoma sank mark   Låmpåtj myr? eller tjärn
  Njallaudden udde   Långmyran myr
  Njallavare sank? skogsmark   Långmyren myr
  Njallavare berg   Långstranden äng
  Njarkajärvi sjö   Långudden udde
  Njarkavaara berg   Långåkern åker
  Njasjkaätnam myr   Låtjukka notvarp
  Njirram bergshöjd   Låviken vik
  Njuktjaape myr   Låviken vik
  Njuktjaape sank mark   Lännenpuolenpalo höjd
  Njuktjajaure sjö   Länsi Alajärvet sjöar
  Njuktjajärvenkumpu berg   Länsijohko å
  Njuktjajärvi sjö   Länsijoki å
  Njuktjasavon bäckgrening   Länsijoki bäck
  Njunjesjägge sank mark   Länsijänkkä myr
  Njuolasheden hed   Länsikaivas ängsmark
  Njuorakape myr   Länsikilvonen berg
  Njunjesjägge myr   Länsikurravaara berg
  Njuollajauratj sjö /Se   Länsilaki bergstopp
  Njurkojaure tjärn   Länsimännikkö höjd
  Njåmmelkietj-jåkkå bäck   Länsirimpi sumpmark
  Norr-Kaipa berg   Länsisokasenmaa ås
  Norrlandsmyran sank mark   Länsisärkisova skogsparti
  Norr-Lillån å   Länsi-Tuulivaara berg
  Norr-Lillån å   Läpikäypä sjö
  Norr-Lillån å   Läpikäypäjärvi? sjö
  Norr-Lillån å   Läätynmaa höjd
  Norrån bäck   Lövhuvudet berg
  Norsijärvi sjö   Maajänkenjärvi sjö
  Norsivaara berg   Maajänkänjärvi sjö
  Nulva-Pahtavaara berg   Maajärvet sjöar
  Nulppujänkkä myr   Maajärvet sjöar
  Nunasjänkkä myr   Maaniity äng
  Nunasjärvi sjö   Maaniitty lokalitet vid ån
  Nunasjärvi sjö   Maantiejänkkä myr
  Nunasvaara berg o. triangelpunkt   Maantieniitty lokalitet vid ån
  Nunisjärvi sjö   Maantienjänkänoja bäck
  Nunisvaara berg   Maasaari holme
  Nunnanen berg   Madehjärvi sjö
  Nunnasenjärvi sjö   Mailaniemi udde
  Nunnasenvuoma myr   Mailansaari holme
  Nuojukosket fors   Mailantihikko höjd
  Nuojuvaara berg   Mailavuoma myr
  Nuojuvaara berg   Mailiojoki bäck
  Nuolajärvi sjö   Mailiojoki bäck
  Nuolajärvi sjö /Se   *Mailiojänkkä myr
  Nuorkojärvi sjö   Mainekheden skogsmark
  Nuorkopalo terräng   Mainekielas skogsband
  Nuortajegge sank mark   Mainekielas skogsmark
  Nuortajärvi sjö   Mainekjaure sjö
  Nuortanen berg   Mainekjaure sjö
  Nuortanojänkkä myr   Mainekjaure sjö
  Nuortanovaara berg   Mainiekjaure träsk
  Nuortikonjoki bäck   Mainekjärvi sjö
  Nuortikonjänkkä sank mark   Mainekkåbbå berg
  Nuortikonjärvi sjö   Maineklandet skogsmark
  Nuortikonvaara berg   Maineklanta skogsmark
  Nuort-Skeltåive berg   Mainekmaa skogsmark
  Nuottajärvi, Iso sjö   Mainekniitty äng
  Nuottajärämänniva fors   Maineksobue skogsmark
  Nurkajänkkä myr   Mainekrova skogsmark
  Nurkavaara berg   Mainekrovve skogsmark
  Nurmaniemi udde   Maineksladja äng
  Nurmijärvi sjö   Mainekträsket sjö
  Nybrändet skogsmark   Mainekträsket träsk
  Nymyran sank mark   Mainekänget äng
  Nysjön sjö   Mainiek träsk
  *Nyxijärvi sjö /Se   Maisaape myr
  Nåtikbäcken bäck   Maisaj. sjö
  Nälkäjärvi sjö   Maisajaure sjö
  Nälkäjärvi, Pikku sjö   Maisajaure sjö
  Nälkä-Kuorpojärvi sjö   Maisajohko bäck
  Nälkä-Vasikkajärvi sjö   Maisajoki bäck
  Näätä- Saknas /Se   Maisajoki å
  Näätäautto terräng   Maisajoki bäck
  Näätäkumpu berg   Maisajokk å
  Näätävaara berg /Se   Maisajokk bäck
  Näätävuoma sank mark   Maisajärvi sjö
  Näätävuoma myr /Se   Maisajärvi sjö
  Ojajärvi sjö   Maisakaivos äng
  Ojamaankoski fors   Maisasladjo äng
  Okkomvaara berg   Maisasladju äng
  Ollakka sjö   Maisavaara berg
  Olla passi (?) vik   Maisavaaranjoki bäck
  Ollikainen sjö   Maisavaasankaivos myr
  Ollinjärvi sjö   Maisavaaranoja bäck
  Ollinniemi näs   Maisuvaarantaus skogsmark
  Ommakkajärvi sjö   Maisavare berg
  Ommakkarova höjd   Maisavare berg
  Ommakkavuoma myr   Maisavare berg
  Onkijärvenjänkkä sank mark   Maissajohko å
  Onkijärvi sjö   Maitniemi äng
  Onkijärvi sjö   Majavakoski fors
  Onkijärvi sjö   Majavamännikkö skogsmark
  Onkimaajärvi sjö   Majavamännikkö tallhed
  Onkisuanto utvidgning av älv   Majavanajo äng
  Oravaniva fors?   Majolahti vik
  Oravavaara berg   Makaus äng
  Ormkullen höjd   Makkarajänkkä myr
  Orrmyran sank mark   Makkavaara Saknas
  Orrokielinen ås   Makkavaara berg
  Orrovaara berg   Makkovaara berg
  Orrovuoma sank mark   Makkovuoma myr
  *Ortesoive berg   Makkujoki bäck
  Otosjärvi tjärn   Maksaharjut ås
  Otosmaa berg   Malenamyran ängsmark
  Paavijänkkä sank mark   Manaljärvi, se Manalujärvi sjö
  Pahajoki bäck   Manalakoppa höjd
  Pahajoki bäck   Manalavuoma myr
  Pahakorvankoski fors   Manalavuoma myr
  Palvavuoma myr   Manalujärvi sjö
  Pahtaalanjänkkä sank mark   Manalujärvi sjö
  Pahtaalanoja bäck   Manaluuitto Saknas
  Pahtajärvi tjärn   Manaluuitto bäck
  Pahtajärvi tjärn   Manaluvuoma myr
  Pahtajärvi sjö   Mantere holme
  Pahtakoski fors   Manterenoja bäck
  Pahtalaki berg   Marketanjärvenmaat höjder
  Pahtalaki berg   Marketanjärvi sjö
  Pahtamaa skogsmark   Marketanvuoma myr
  Pahtamavuoma myr   Markettajärvi sjö
  Pahta-Pesävaara berg   Markettajärämä sel
  Pahtavaara berg   Markettavaara berg
  Pahtavaara berg   Markinjänkkä myr
  Pahtavaara berg   Markitanjärvet sjöar
  Pahtavaara berg   Markitanmyllyjoki bäck
  Pahtavaara berg   Markitanniemi udde
  Pahturi berg   Marsijärvi sjö
  Paittasjärvi sjö   Marsivaara berg
  Paittasjärvi sjö   Marsivaara berg
  Pajakkaskäratj tjärn   Marsok berg
  Pajeltisjegge myr   Marsokkortje fors
  Pajeltisjänkkä myr   Marsotieva tallhed
  Pajeltismyran myr   Marsuk skogsmark
  Pajeltismyran sank mark   Martinlohto höjd
  Pajeltisvuoma myr   Martinvaara berg
  Pajeltisvuoma sank mark   Marttivaara berg
  Pajeltuskåbba berg   Marttivaara berg
  Pajuoja bäck   Marukakårtje fors
  Pakkiniva strömdrag   Mastojärvenmaa höjd
  Pakkobäcken bäck   Matalakoski fors
  Pakkoheden hed   Matalapalo höjd
  Pakkohällarna höjd   Matalapalo berg
  Pakkoforsen fors   Matalaranta strand
  Pakonjärvi sjö   Matalasuvanto sel
  Pakonloukko del av Venetjoki   Matelahti notvarp
  Paksapelijärvi sjö   Matinajo äng
  Paksapelivuoma myr   Matinajo Saknas
  Paktevare berg o. triangelpunkt   Matinjärvi sjö
  Paktevare berg   Matinjärvi sjö
  Paktåive berg   Matisaknoika fors
  Paljasjärvi sjö   Matis-backen backe
  Paljaskielinen hed   Matojänkkä myr
  Paljaslaki bergstopp   Matojänkkä skogsmark
  Paljastunturi fjäll   Matojänkkä myr
  Paljasvaara berg   Matojärveraharjut skogsmark
  Palkkatakka sjö   Matokielinen hed
  Palkattijärvi tjärn   Matomaa hed
  Palkattivaara berg   Matovuoma myr
  Palkattivuoma myr   Matovuoma myr
  Palkattivuoma sank mark   Matovuomanoja bäck
  Pallemjaure sjö   Maunujärvi sjö
  Pallemjaure sjö   Manuvaara berg
  Pallimjärvi sjö   Maunuvuoma myr
  Palojänkkä ägomark   Mehteape myr
  Palojänkkä sank mark   Mehtieahpe myr
  Palojärvi sjö   Mehtiekobbo berg
  Palojärvi sjö   Melavaara berg
  Palojärvi sjö   Melavaaranjänkkä myr
  Pikku Palojärvi tjärn   Mellainsyvä sel?
  Palokanvuoma sank mark   Mellanberget berg
  Palokanvuoma myr   Mellanberget berg
  Palokanvuoma myr   Mellangranlandet skog
  Palokka, Ylinen skogsmark   Mellanmyran myr
  Palokumpu berg   Mellanranta udde
  Palokumpuvuoma sank mark   Mellanranta vik
  Palolaenjärvi sjö   Mellansaaret holmar
  Palolaki berg   Mellansuvanto sel
  Palolehto skogsås   Mell. Vinakberget Saknas
  Palomaa terräng   Mellat stränder?
  Palomaa skogsås   Mellersta Vinakberget berg
  Paloniemi udde   Merilaisjärvi sjö
  Paloniemi näs   Merkkipetäjänoja bäck
  Paloniemi halvö   Merkkivaara berg
  Palonoja bäck   Merkkivaaranoja, jfr Merkkivaara bäck
  Palosaajo skogsmark   Messevare berg
  Palosaarensuanto utvidgning av älv   Messevare berg
  Palosaarenvuoma sank mark   Metsåvje berg
  Palosaari terräng   Metsåjvenjärvi sjö
  Palosaari, Pikku holme   Metsä höjd
  Palovaara berg   Metsä bergtoppar
  Palovaara berg   Metsäjärvenpäänjänkkä myr
  Palovaara berg   Metsäjärvenvuoma myr
  Palovaara berg   Metsänjänkkä myr
  Palovaara berg   Metsänjänkkä myr
  Palovaara berg   Metsääjäysmaa skogshöjd
  Pikku Palovaara höjd   Mettovuoma myr
  Palovaaranjärvi sjö   Mettovuoma myr
  Palovaaranoja bäck   Mettä Dokkasvaara berg
  Palovuoma sank mark   Mettäjärvemoja bäck
  Pannarauka tjärn   Mettäjärvenvuoma myr
  Panneenkaivos sank mark   Mettäjärvi tjärn
  Pannetjänkkä sank mark   Mettäjärvi sjö
  Pannetrova moränås   Mettäjärvi sjö
  Pannetvuoma sank mark   Mettäjärvi sjö
  Pannijärvi, Iso sjö   Mettäjärvi sjö
  Pannijärvi sjö   Mettä Makkavaara berg
  Pannivaara, Iso berg   Mettä Makkavaara berg
  Pannivaara, Iso berg   Mettä Markitta berg
  Pantjejänkkä myr   Mettä Mukkavaara berg
  Pantjeoja bäck   Mettä Mukkavaara berg
  Pantsiberget, Lilla berg   Mettä Mukkavaara berg
  Pantsiberget, Lilla berg   Mettä Mukkavaara berg
  Pantsiberget, Lilla berg   Mettä Mukkavaara berg
  Pantsiberget, Stora berg   Mettätohtajajärvi sjö
  Partagruvan gruva   Mettävaara Saknas
  Passeberget berg   Mettävuoma myr
  Passeluoppal sjö /Se   Meurisjärvi sjö
  Passemyran myr   Meurisvaara berg
  Passeåive berg /Se   Meurisvaara berg
  Patajärvi sjö   Miaätno översilningsäng
  Patäkoski fors   Mieherjaure sjö
  Patjanen berg o. triangelpunkt   Mieherjaure sjö?
  Paukijoki bäck   Mieherjaure sjö
  Paukisaari holme   Mieherjaurejegge myr
  Paukitjåkka fjäll   Mieherjiegge myr
  Paukitjåkko fjäll   Mieherjokko bäck
  *Pauro fjäll   Mieherjokko bäck
  Pautaksenlaki bergstopp   Mieherjohkovahpe myr
  Pehkosenjoki bäck   Mieherjohkosladjo äng
  Pehkosenjärvi sjö   Mieherjänkkö myr
  Pehkosenvuoma myr   Mieherjänhkö myr
  Peinisbäcken bäck   Mieherjärvi sjö
  Peinisjaure tjärn   Mieheroja bäck
  Peiniskåbbå berg   Mieheroja bäck
  Peinisvare berg   Mieherojanjänkkä myr
  Pekanjärvet tjärnar   Mieherojanniitty äng
  Pellinhukti berg   Mieherroata terräng
  Pellinoja bäck   Miehervaara berg
  Pellokielas terräng   Miehervare berg
  Pellokielas, Unna ås   Miehervare berg
  Pellokielassuolo ås   Miehervata myr
  Perikkielasjegge sank mark   Miehertjohko berg
  Perkkiö terräng   Miehertjåkko berg
  *Pertnitjocki röse fjäll   Miehervaara berg
  Perunakielas terräng   Miessevare berg
  Peräjänkkä myr   Miessiikoppa berg
  Pesosenkuusikko skogsområde   Miesvaara berg
  Petäjäkielinen höjd?   Miesvaara berg
  Petäjävaara berg   Miesvaara berg
  Petäjävaara berg   Miesvaaranperä myr- och skogsmark
  Petäjävaaranjänkkä myr   Miherträsket sjö
  Petäjävaarankaivos myr   Mihervare berg
  Petäjävaaranoja bäck   Mikkelpotnikoski fors
  Petäjävuoma myr   Mikkelpotnisaarenkosket forsar
  Peurajärvi sjö   Mikkelpotnisaari holme
  Peurajärvi sjö   Mikkelpotnisuvanto sel
  Peurajärvi, Iso sjö   Millajaure sjö
  Peurajärvi, Pikku sjö   Millajaure sjö
  Peuramaa höjd   Millajaure sjö
  Peuramaanjärvi tjärn   Millajohko bäck
  Peuramaanvuoma sank mark   Millajohko bäck
  Peuraoja bäck   Millajohko bäck
  Peuravuoma sank mark   Millajohko bäck
  Piede-saiva tjärn /Se   Millajohko bäck
  Piekarape sank mark   Millajokk bäck
  Piellojåkkå bäck   Millajokk bäck
  Piellåjåkkå bäck   Millajåhkkå bäck
  Piernak tjärn   Millakielas hed
  Pierujoki å   Millakuoika fors
  Pierujoki bäck   Millaluokta vik
  Pierujärvet tjärn   Millaluokta vik
  Pierukielinen landtunga   Millaluokta vik
  Pierulehto skogsmark   Millaluokta notvarp
  Pierulehto skogsmark   Millatjåhkkå berg
  Pieruvaara berg   Millatjåkko berg
  Pieruvaarantausjänkkä myr   Milleh kvarn
  Pieruvinsa bergsområde   Millejegge myr
  Pieruvinsankaivos myr   Millejohko bäck
  Pieruvuoma myr   Millekielas näs
  Pieruvuoma sank mark   Milleluokta vik
  Pieruvinsanvuoma myr   Millenjarka udde
  Piesika berg   Millerovve berg
  Piesikajänkkä sank mark   Millersheden skogsmark
  Pietarijärvi sjö   Milletjokko berg
  Pietarirova berg   Milletjohko berg
  Pietarivuoma myr   Millijaure träsk
  Pietarivuoma sank mark   Millijaurerovve skogsmark
  Pietarivuomanjärvi tjärn   Millijohko bäck
  Pietjesjnjasjka berg   Millijohkojiegge myr
  Piilijoki bäck   Millijohkosladjo ängsmark
  Piilikurkkio fall   Milnehahpe myr
  Piilivarto berg o. triangelpunkt   Milnehjaure sjö
  Piippujärvi tjärn   Milnehjaurejohkotj bäck
  Pikkujoki å   Milnehjiegge myr
  Pikkujoki bäck   Milnehjiegge myr
  Pikkujoki å   Milnehjohko bäck
  Pikkujoki bäck   Milnehjohko bäck
  Pikkujärvi sjö   Milnehjohko bäck
  Pikkujärvi tjärn   Milnehjohko bäck
  Pikkujärvi sjö   Milnehjohkoahpe myr
  Pikkujärvi tjärn   Milnehjohkojiegge myr
  Pikkujärvi tjärn   Milnehjohkojiegge myr
  Pikkujärvi tjärn   Milnehjohkoluokta vik
  Pikkukaivos sank mark   Milnehjohkonjarka udde
  Pikkukumpu terräng   Milnehjohkosladjo äng
  Pikku-Kuoranen berg   Milnehjohkosladjo äng
  Pikkukuusikko skogsmark   Milnehlanta hed
  Pikkulaki bergstopp   Milnehrovve hed
  Pikkulaki berg   Milnehskaitti skog
  Pikkulantto tjärn   Milnehsladjo ängsmark
  Pikkuniva höjder   Milnehvare berg
  Pikkupantje berg   Miltjajärvi sjö
  Pikkusaari holme   Mittiforsen fors
  Pikkusuanto utvidgning av älv   Mittimyran myr
  Pikkuvaara berg   Mittisel sel
  Pilkkujärvi sjö   Mittiselet sel
  Pimeärova berg   Moberget berg
  Pinojärvi tjärn   Molberget berg
  Piouki fjäll   Mollanen udde
  Piotjabäcken bäck   Mollijärvi sjö
  Piritsa berg   Mollijärvi sjö
  Piritsajänkkä myr   Mollonen sjö
  Pirkkosenvuoma myr   Mollosenrova höjd
  Pirttijoki bäck   Mollosenrova höjd
  Pirttijokijänkkä sank mark   Mollosensaari holme
  Pirttijänkkä sank mark   Molträsket träsk
  Pirttijänkkä sank mark   Mortukonjänkkä ängsmark
  Pirujärvi tjärn   Moskajoki bäck
  Pissijoki bäck   Moskajärvi sjö
  Pissinlahti vik   Moskinjärvi sjö
  Pissivuoma myr   Moskinvalkama båtlänning
  Pitkulaisjärvi tjärn   Moskujoki bäck
  Pitkäjänkkä myr   Moskujärvi sjö
  Pitkäjänkkä myr   Mossaheden hed
  Pitkäjänkkä sank mark   Mossahedar skogs- och myrmark
  Pitkäjänkänoja bäck   Mossajegge ängsmark
  Pitkäjärvi sjö   Mukalajärvi sjö
  Pitkäjärvi sjö   Mukalajärvi sjö
  Pitkäjärvi sjö   Mukkajänkkä myr
  Pitkäjärvi tjärn   Mukkajärvi äng
  Pitkäjärvi tjärn   Mukkajärvi lokalitet vid ån
  Pitkäjärvi tjärn   Mukkakoskenjänkkä myr
  Pitkäkoski fors   Mukhakosket forsar
  Pitkäkoski fors   Mukkakoski fors
  Pitkälehto hed   Mukkakoski fors
  Pitkälehto skogsmark   Mukkakoski fors
  Pitkämaa skogsmark   Mukkakoski fors
  Pitkäniemi terräng   Mukkakoski fors
  Pitkäpalo skogshöjd   Mukkakoski fors
  Pitkärova berg   Mukkakoski fors
  Pitkärova berg   Mukkasuvanto sel
  Pitkärovanoja bäck   Mukkasuvanto sel
  Pitkäsaajo ås   Mukkasuvanto sel
  Piutjabäcken bäck   Mukkasuvanto sel
  Planteringsbacken backe   Mukkavaara berg
  Plattfjället berg   Mukkavaara berg
  Poijakkajärvi sjö   Mukkavaara berg
  Poijakkaruona sjö   Mukkavaara berg
  Poikkipuoltisvuoma sank mark   Mukkavaara berg
  Pojärv, Nedre uttorkad sjö?   Mukkavaara berg
  Pokijärvi tjärn   Mukkavaaranjänkkä myr
  Pokirova terräng   Mukkavuoma myr
  Pokölen höjd   Mukkavuoma myr
  Pokölen höjdsträckning   Mukkavuoma myr
  Polttojänkkä myr   Mullijärvi träsk
  Polttorova skogsmark   Muohkaohpa myr
  Polttorova höjd   Muohkikarku skogsmark
  Polttovaara berg   Muorhkaforssi skogsskift
  Polttovaara berg   Muorhkajieggejohko bäck
  Polttovuoma myr   Muorhkahpe myr
  Ponkamaa skogsområde   Muorhkajiegge myr
  Ponkavuoma myr   Muorhkajiegge myr
  Pontajärvi sjö   Muorhkakoski fors
  Pontamaa terräng   Muorhkakuojuke fors
  Pontasaari holme   Muorhkaskaitti skog
  Ponäset skogsmark   Muorhkasladjo äng
  Poroaitakumpu berg   Muorhkavaara berg
  Porolahti vik   Muorhkavuoma myr
  Porojärvi sjö   Muorhkevare berg
  Porolomavuoma myr   Muorjekka berg
  Poromaa hed   Muorjevaara berg
  Porosalmijärvet sjöar   Muorkafors skogsskifte
  Porotunturi fjäll o. triangelpunkt   Muorkaforsen fors
  Porotunturivuoma myr   Muorkajegge myr
  Porovaara berg   Muorkajeggebäcken bäck
  Porovaaranjärvet tjärnar   Muorkajeggejokk myr
  Porovuoma sank mark   Muorkajeggejokk bäck
  Porovuoma myr   Muorkajeggejokk bäck
  Porrajärvi sjö   Muorkajeggejokk bäck
  Porrotinjärvi sjö   Muorkajeggejänkkä myr
  Posimaansaari terräng   Muorkape myr
  Postives berg   Muorkaape myr
  Postivesvuoma sank mark   Muorkaheden tallhed
  Potjärn tjärn   Muorkafors fors
  Pounujärvi sjö /Se   Muorkaskaite skog
  Poulivälijärvet tjärn   Muorkaslåttern äng
  Poutanen berg   Muorkeape myr
  Poutasenjärvi sjö   Muorkejegge myr
  Poutatsape myr   Muorkajeggejokk bäck
  Poutisjärvi sjö   Muorkemyran myr
  Poutojärvi tjärn   Muorkevare berg
  Preiskanjänkkä sank mark   Muorkevare berg
  Prunttijärvi sjö   Muorkkafors fors
  Puikkovaara berg   Muorkkahedar skogsmark
  Pukkitjärnen tjärn   Muorkkajänkkä myr
  Puksujärvi sjö   Muorkkajänkkä myr
  Puksujärvi sjö   Muorkkajänkänjoki back
  Pulakkajänkkä sank mark   Muorkkakoski skogsskift
  Pulmukkajärvi sjö   Muorkkaniitty äng
  Pulmukanjänkkä myr   Muorkkasel sel
  Pulmukkavaara berg   Muorkkaselfors gård
  Pulmukkavuoma myr   Muorkkaskaiti skog
  Punajärvi sjö   Muotka Saknas
  Punikkijänkkä sank mark   Muotkajärvenvuoma myr
  Puntarijoki bäck   Muotkajärvet sjöar
  Puntarijänkkä myr   Muotkajärvi sjö
  Puntarilantto tjärn   Muotkajärvi sjö
  Puoitaaho kalmark   Muotkaniemi udde
  Puoitajoki bäck   Muottanuni berg(utsprång)
  Puoitaktjärn tjärn   Murtomaa höjd
  Puoitavuoma sank mark   Murtomaa skogshöjd
  Puolakkalantto sjö   Murtomaanoja bäck
  Puolalaki berg?   Murtomaanoja bäck
  Puolamajänkkä sank mark   Murtomajärvi sjö
  Puolamajärvi, Iso sjö   Murtovaara berg
  Puolamajärvi, Pikku sjö   Murtomaavuoma myr
  Puolavaara berg   Murtumavuoma myr
  Puolivälisaari ö   Murtumavuoma myr
  Puollemaitenvare berg   Murtuvaara berg
  Puollimkielinen ås   Muräsjärvet sjöar
  Puollimvuoma sank mark /Se   Mussavaara berg
  Puollimvuoma sank mark   Muetajiegge myr
  Puolnja berg   Mustajänkkä myr
  Puoltajegge sank mark   Mustajänkänoja bäck
  Puoltajänkkä sank mark   Mustajärvenoja bäck
  Puoltasenjänkkä ägomark   Mustajärvi sjö
  Puoltikasjänkkä myr   Mustajärvi sjö
  Puoltikasjärvi sjö   Mustajärvi sjö
  Puoltikasrova berg   Mustakoski fors
  Puoltikasvaara berg   Mustalantto sjö
  Puolvajärvi sjö   Musaoja bäck
  Puolvek sjö   Mustavaara berg
  Purnuntienkaivos sank mark   Mustavaara berg
  Purnuvaara berg   Mustavaara berg
  Purnuvaara berg   Mustavaaranjänkkä myr
  Purnuvaaranvuoma sank mark   Mustavaaranjänkkä myr
  Purojegge sankmark   Mustavaaranoja bäck
  Purtilojärvi sjö   Mustavaaranrova skogsmark
  Purtilovuoma myr   Mustavuoma myr
  Pussivuoma sank mark   Mustavuoma äng
  Putaansaari holme   Mustavuoma myr
  Puttjas del av Puttjasvaara   Mustavuomanpalot skogsparti
  Puttjassnasku del av Puttjasvaara   Mustikoski fors
  Puttjasvaara berg   Mutkajärvenvuoma myr
  Puurojärvi sjö   Muurahainen ängsmark
  Puuronoja bäck   Muurahaisharju ås
  Pyhäkielinen berg   Muurainen myr?
  Pålkemjaure sjö   Muuraisenpalo höjd
  Pålkemjaure sjö   Muuraisensaajo höjd
  Pålkemkåbbå bergshöjd   Muuraisjänkkä myr
  Pålkemkåbbå triangelpunkt   Muuraisjänkänoja bäck
  Pålkemkåbbå berg   Muuraismaa höjd
  Pålkemkåbbå berg   Muurasjärvet sjöar
  Pållår skogsmark   Muurasrovat berg
  Påtjåivare berg   Muurhaismaa hed
  Påtsoåive berg   Muuriniemi udde
  Påunak sank mark   Muuriniemi udde
  Påunakbäcken bäck   Mylly kvarn
  Päälli-Pitkäkoski fors   Myllyjoenjänkkä myr
  Päällysjänkkä sank mark   Myllyjoenjänkkä myr
  Päällysvuoma myr   Myllyjoenkaivos ängsmark
  Päällysvuoma myr   Myllyjoenkaivos översilningsäng
  Päänjärvi sjö   Myllyjoenlahti vik
  Pölkkyvuoma sank mark   Myllyjoenniemi udde
  Pörrynkivi höjd?   Myllyjoenniitty äng
  Raamutjärvi sjö   Myllyjoenniitty äng
  Raamutvaara berg   Myllyjoenvuoma myr
  Raanulahti vik   Myllyjoki bäck
  Raattisenhuornas berg   Myllyjoki bäck
  Raattisenvaara berg   Myllyjoki bäck
  Raattisenvuoma myr   Myllyjoki bäck
  Raatukkajoki bäck   Myllyjoki bäck
  Raatukkajänkkä sank mark   Myllyjoki bäck
  Raatukkajärvi sjö   Myllyjoki bäck
  Raatukkavaara berg   Myllyjoki å
  Radjeape sank mark   Myllyjoki bäck
  Radnejaure sjö   Myllyjoki å
  Radnejaure sjö /Se   Myllyjoki, se Markitanmyllyjoki bäck
  Radnejaure sjö /Se   Myllyjoki bäck
  Radnejaure sjö /Se   Myllyjoki bäck
  Radnejokk sjö /Se   Myllyjoki bäck
  Radnevare sjö /Se   Myllyjoki bäck
  Radnijauri sjö   Myllyjoki bäck
  Raenharjut terräng   Myllyjoki bäck
  Raenjänkkä sank mark   Myllyjoki bäck
  Raenjärvet sjö   Myllyjokk bäck
  Raha-ape myr   Myllyjänkkä myr
  Rahajärvi sjö   Myllyjänkkä myr
  Rahakkajoki bäck   Myllyjänkkä sankmark
  Rahakkajänkkä myr   Myllyjärvenoja bäck
  Rahavaara berg   Myllyjärvenrova skogsmark
  Rahkama berg   Myllyjärvi sjö
  Rahkamajärvi tjärn   Myllyjärvi träsk
  Rahkamakaltio sank mark   Myllyjärvi sjö
  *Raisjärv sjö /Se   Myllyjärvi sjö
  Raitisjärvi sjö   Myllyjärvi ängsmark
  Raitisvuoma myr   Myllyjärvi sjö
  Rajajärvi sjö   Myllyjärvi sjö
  Rajejegge myr   Myllykielas näs
  Rajrikape myr   Myllykielinen skog
  Rajrikape sank mark   Myllykielisenuitto, se Ruokojänkkä Saknas
  Rakkekajärvi sjö   Myllykoski fors
  Rakkok tjärn   Myllykoski fors
  Rakkovuoma sank mark   Myllykoski fors
  Rakkurisuonto sjö   Myllykoski fors
  Ramppajärvi sjö   Myllykoski fors
  *Randakandojärvi sjöar /Se   Myllykoski fors
  Randaträsket sjö   Myllykoski fors
  Randaträskheden hed   Myllykoski fors
  Rantajänkkä sank mark   Myllykoski fors
  Ranta-Kuorpojärvi sjö   Myllykoski fors
  Rantalaurivaara berg   Myllykoski fors
  Rantapalv sved   Myllykuru sänka(?)
  Rapajärvi sjö   Myllylahti vik
  Rapakkojärvi sjö   Myllylahti vik
  Rapakkojärvi tjärn   Myllylahti vik
  Rapakkojärvi tjärn   Myllylompolo sjö
  Rapasoja bäck   Myllymaa höjd
  Rapasjänkkä myr   Myllymännikkö hed
  Rapasvaarat berg   Myllyniemi udde
  Rappojaure tjärn   Myllyniemi äng
  Rappojaure tjärn   Myllyniemi udde
  Rapukkajoki bäck   Myllyniitty ängsmark
  Rapukkaojanjänkkä myr   Myllyntie väg
  Rapukkavaara berg o. triangelpunkt   Myllyoja bäck
  Rasetisjegge sank mark   Myllyoja bäck
  Rasetisjoki bäck   Myllyoja bäck
  Rasetiskumpu berg   Myllyoja bäck
  Rassijoki bäck   Myllyojanjänkkä myr
  Rassiträsket sjö   Myllypaikka kvarnplats
  Rassivuoma sank mark   Myllypalo höjd
  *Ratajärv sjö   Myllypalo berg
  Ratnilompolo terräng?   Myllyposki åker
  Ratnivaara berg /Se   Myllyranta strand
  Ratnivaara berg /Se   Myllyrova höjd
  Ratnivuoma sank mark /Se   Myllyrova berg
  Ratnivuoma sank mark /Se   Myllyrova hed
  Raukajärvi sjö   Myllyrova berg
  Raukajärvi, Pikku sjö   Myllyrova skogsmark
  Raukakielas ås   Myllyrova höjd
  Raukakumpu höjd   Myllyrova ås
  Raukkajärvi sjö   Myllyrovanjänkkä myr
  Rauna jauri sjö   Myllyrovanjänkkä myr
  Raurakberget berg   Myllysaari holme
  Raurakmyran myr   Myllysuvanto sel
  Raurasjärvi sjö   Myllysuvanto sel
  Rauraskumpu berg   Myllysuvanto sel
  Rautajoki bäck   Myllysuvanto sel
  Rautajärvi sjö   Myllyvaara berg
  Rautajärvi sjö   Myllyvaara berg
  Rautajärvi, Pikku tjärn   Myllyvaara berg
  Rautakoski fors   Myllyvuoma myr
  Rautas berg   Mylhyvuoma myr
  Rautavaara berg   Myllyvuoma myr
  Rautavuoma myr   Mylläjaure sjö
  Rautavuoma myr   Mylläkielas skogsmark
  Rautibäcken bäck   Mårdberget berg
  Rautibäcken å   Mårdberget berg
  Rautosel sel   Mårdberget skogsmark
  *Rautos-vardo berg   Mårdberget berg
  Rautujärvet sjöar   Mårdbäcken bäck
  Rautujärvi sjö   Mårdbäcken tillflöde till å
  Rautumaa terräng   Mårdbäcken bäck
  Rekisjaure tjärn   Mårdmyran myr
  Rekisselet sel   Mårdmyran myr
  Renberget berg   Mårdmyran myr
  Renberget, Lilla berg   Mårdsel sel
  Renberget, Stora berg   Mårdselet sel
  Renbergsdalen dal   Mårdselet sel
  Renbergsträsket tjärn   Mårdselselet sel
  Rengasjärvi sjö   Mårtok berg
  Renvallträsket sjö   Mårtuk bergområde
  Repakka terräng   Mähärberget berg
  Repisberget berg /Se   Mähärbäcken bäck
  Repisjänkkä sank mark   Mähärbäcken bäck
      Mähärbäckmyran myr
      Mähärbäckänget äng
      Mähärjaure sjö
      Mäherjaure sjö
      Mähärjaure sjö
      Mähärmyran myr
      Mähärmyran myr
      Mäkitalonniemi udde
      Männikkö höjd
      Männikkö skogsparti
      Männikkö ås
      Männikönjänkkä myr
      Männynalusapaja notvarp
      Mäntyfiällovaara berg
      Mäntyliikavaara berg
      Mäntymaa skogsparti
      Mäntynenä skogsparti
      Mäntuniemensaari ö
      Mäntyniemi skogsparti
      Mäntysaari holme
      Mäntysaari ö
      Mäntysaari holme
      Mäntyvaara berg
      Mäntyvaara berg
      Mäntyvaara berg
      Mäntyvaaranalus myr?
      Mäntyvaaranvuoma myr
      Mäntyvaaranvuoma myr
      Mäntyvuoma myr
      Mäntyvuoma myr
      Märkä Njarkajaure sjö
      Mässheden hed
      Mättäänranta vik
      Mätäautonkaivos bäck
      Mätäsoja bäck
      Mäyräsvaara berg
      Mölbacken, Nedre Saknas
      Mölbacken, Övre Saknas
      Mörtträsk sjö
      Möyräsvaara berg
      Möyräsvaaranperä höjd
      Naalojoki bäck
      Naalojoki bäck
      Naalojärvi sjö
      Naalojärvi sjö
      Naalokielinen höjd
      Naalujärvi sjö
      Naaparijänkkä myr
      Naaparivaara berg
      Naaparjärvi sjö
      Naappirova skogsparti
      Najavaara berg
      Najavaara berg
      Nakerjohko bäck
      Nakerjoki bäck
      Naker kobbo berg
      Nakervaara berg
      Nakirbäcken bäck
      Nakirbäcken bäck
      Nakirbäcken bäck
      Nakirkåbbo berg
      Nakirkåbbå berg
      Nanasjänkät myrar
      Nanasvaara berg
      Naparjärvi sjö
      Narkausjoki bäck
      Narkausjärvi sjö
      Narkausjärvi sjö
      Narkaustunturi berg
      Narkaustunturi fjäll
      Narkausvinsa höjd
      Narkausvuoma myr
      Nartilanlahti vik
      Nattajoki å
      Nattajoki bäck
      Nattajärvi sjö
      Nattavaara berg
      Nattavaaransaari holme
      Naulankaltio källa
      Naulanlalua ängsmark
      Naulanvaara berg
      Naularova skogsparti
      Naulavuoma myr
      Nautanen malmberg
      Nautasenjänkkä myr
      Nautasenjänkänkoppa höjd
      Nautasjänkät myrar
      Nautikbäcken bäck
      Neidakutj berg
      Neilatjåkko berg
      Neilatjåkko fjäll
      Neitijoki bäck
      Neitikkavuoma myr
      Neitisuando sel
      Neitokabäcken bäck
      Neitokabäcken bäck
      Neitokajåhkkå bäck
      Neitubäcken bäck
      Neitukudsberget berg
      Nenäjänkkä myr
      Nenäjänkänkuusikko höjd
      Nenäjänkänkuusikko slåttermyr
      Nenäsjänkkä myr
      Nenävuoma myr
      Nenävuoma myr
      Neskämäjärvi sjö
      Neskämänpää höjd(?)
      Neteape myr
      Netoape myr
      Netekåbbo berg
      Netekåbbo berg
      Netekåbbo berg
      Niakajaure sjö
      Niakajänkkä myr
      Niakavuoma myr
      Niemi skogsudde
      Niemi näs
      Nieramvare berg
      Nietsajoki bäck
      Nietsajärämä sel
      Nietsasskaitti näs
      Nietsavaara berg
      Nihkulisjiegge myr
      Nihkulisjohko bäck
      Nihkulisjoki bäck
      Nihkulisjänkkä myr
      Niittyjänkkä myr
      Niittyjänkkä myr
      Niittyjärvi sjö
      Niittyoja bäck
      Niittysaari holme
      Niittysuvanto sel
      Nikkajärvi sjö
      Nikkajärvi sjö
      Nikkarijänkkä myr
      Nikkavaara berg
      Nikkavuoma myr
      Nikkulisahpe myr
      Nikkulisape myr
      Nikkulisjaure sjö
      Nikkulisjaurejohko bäck
      Nikkulisjegge myr
      Nikkulisjoki bäck
      Nikkulisjokk bäck
      Nikkulisjärvenoja bäck
      Nikkulisjärvi sjö
      Nikkulisvaara berg
      Nikkulisvaaranalus myr
      Nikkulisvare berg
      Nikkulisvare berg
      Nikkulisvare berg
      Nikkulisvuoma myr
      Nikkulisvuoma myr
      Nikkurånningen äng
      Nikulisbäcken bäck
      Nikunajo äng
      Nikunajo Saknas
      Nikunjärvi sjö
      Niliahpe myr
      Niliharjut höjder
      Niliharjut åsar
      Nilijohko bäck
      Nilijoki bäck
      Nilijoki bäck
      Nilijokk bäck
      Nilijänkänpalo höjd
      Nilijärvi Saknas
      Nilijärvi sjö
      Nilijärvi sjö
      Nilijärvi sjö
      Nilijärvi sjö
      Nilijärvi sjö
      Nilijärvi sjö
      Nilikielinen skogsås
      Nilikielinen höjd
      Nililahti vik
      Nililahti Saknas
      Nililahti berg
      Nililanta skog
      Nilimaa skog
      Nilimyran myr
      Nilimännikkö berg
      Niliniemi udde
      Niliniemi udde
      Nilivaara berg
      Nilivaara berg
      Nilivaara berg
      Nilivaara berg
      Nilivaara berg
      Nilivaara berg
      Nilivare berg
      Nilivare berg
      Nilivuoma myr
      Nilivuoma myr
      Nilivuoma myr
      Nilivuoma myr
      Nilivuoma myrö
      Nilsbäcken bäck
      Nilsbäcken bäck
      Nimismiehenjärvi sjö
      Nimismiehenlahti vik
      Nimismiehenniemi udde
      Nimismiehensaari holme
      Ninnikoski fors
      Nirrom terräng
      Niskajärvi sjö
      Niskakoski fors
      Niskarova skogsmark
      Niskarova tallhed
      Niskavaara berg
      Niskavuoma myr
      Nitsavaara berg
      Nitsåjärv sjö
      Nittjaberget berg
      Nittjajärvi sjö
      Nittjajärvi sjö
      Nittjavaara berg
      Nittjavaara berg
      Nittsajärvi sjö
      Nittsjön sjö
      Niva ström
      Niva fors
      Nivaseno bäck
      Nivasjoki bäck
      Njabbeinjarka udde
      Njalasahpe myr
      Njalasrova skogsparti
      Njalatsvare berg
      Njallaape myr
      Njallaape myr
      Njallaape myr
      Njallahpe myr
      Njallahpe myr
      Njallajaure sjö
      Njallajaure sjö
      Njallajaure sjö
      Njallajaure sjö
      Njallajärvi sjö
      Njallasvaara berg
      Njallasvuoma myr
      Njallatsape myr
      Njallatsape myr
      Njallatsvaara berg
      Njallatsvare berg
      Njallaudden udde
      Njallaudden udde
      Njallavaara berg
      Njallavare berg
      Njallavare berg
      Njallavuoma myr
      Njallavuoma myr
      Njarkajaure, Märkä sjö
      Njarkakielinen hed
      Njarkavare berg
      Njaska höjd
      Njarkajärvi sjö
      Njaulajoki bäck
      Njaulajärvi sjö
      Njaularova berg
      Njaulavaara berg
      Njaulavuoma myr
      Njommeljokko bäck
      Njuktjaape myr
      Njuktjaape myr
      Njunjanen berg
      Njunjasjaure sjö
      Njuolasape myr
      Njuolasberget berg
      Njuolasheden hed
      Njuolasmyren myr
      Njuolasvare skogsmark
      Njuolasvare berg
      Njuolasvuoma myr
      Njuotasaphe myr
      Njuotasape myr
      Njuotasape myr
      Njuotasvaara berg
      Njuotasvare berg
      Njuotasvare berg
      Njuotasvare berg
      Njuotasvuoma myr
      Njurgujärvi sjö
      Njurgulahti notvarp
      Njurguniemenhieta notvarp
      Njurguniemi udde
      Njåmmeljåkkå bäck
      Njärra sjö
      Noijavaara berg
      Noijunvuopio ängsmark
      Noijunvuopionrova skogsparti
      Nojukoskensaari holme
      Nojukosket forsar
      Nojupforsen fors
      Nojupudden udde
      Nojuvuopio sel
      Nojvunopionniemi udde
      Nolkonjänkkä myr
      Norberget skogsmark
      Norbergsmyran myr
      N. Karsberget berg
      Norra Kautovaara berg
      Norra Kautovaara berg
      Norra Lillån å
      Norralillån å
      Norra Passeberget berg
      Norrberget höjd
      Norrbergsbäcken bäck
      Norrbäcken bäck
      Norrgrenen Saknas
      Norrheden skogsmark
      Norrmarken skog
      Norrsaivetsberget berg
      Norrslättheden skogsmark
      Norsivaara berg
      Norsivaaranjänkkä myr
      Nuha berg
      Nuhanjänkkä myr
      Nulppujänkkä myr
      Nunasjänkkä myr
      Nunasjärvi sjö
      Nunisjärvi sjö
      Nunisvaara berg
      Nunisvaarakoski fors
      Nunisvaarasuvanto sel
      Nuojukoskensaaret holmar
      Nuojukosket forsar
      Nuojuvaara berg
      Nuojuvaara berg
      Nuoijuvaara berg
      Nuoijuvaaranjänkkä myr
      Nuojuvuopio vik
      Nuolajänkkä myr
      Nuolajärvi sjö
      Nuollakoski fors
      Nuollasuvanto sel
      Nuorhtajiegge myr
      Nuorhtalanta skog
      Nuorhtalilana å
      Nuorhtasladjo äng
      Nuorhtaslietrovve skogsmark
      Nuorhtavare höjd
      Nuorhtavarjokks bäck
      Nuorokkajoki bäck
      Nuortaforsen fors
      Nuortajegge myr
      Nuortajegge myr
      Nuortajegge myr
      Nuortajåkko bäck
      Nuortajänkkä myr
      Nuortajärvi sjö
      Nuortalaki bergtopp
      Nuorta Marsok berg
      Nuortamyran myr
      Nuortaniitty äng
      Nuortanojänkkä myr
      Nuorta Skeldoåjve berg
      Nuortasladjo äng
      Nuorta Vinakberget berg
      Nuortikon berg
      Nuortikonoape myr
      Nuortotjiekka myr
      Nuorttumenä bergshöjd
      Nuorukkaniemi udde
      Nuorukkasuvanto sel
      Nuorukkasuvanto sel
      Nuosta-lilana å
      Nuottajärvenrova höjd
      Nuottasaari holme
      Nuottasaari holme
      Nurkajänkkä berg
      Nurkavaara berg
      Nurkujärvi sjö
      Nurkujärvi sjö
      Nurkunjärvi sjö
      Nurkunpalot skogsmark
      Nurmakoski fors
      Nurmakoski fors
      Nurmaniemi udde
      Nurmik., se Nurmakoski Saknas
      Nurmikoski fors
      Nurmikoski fors
      Nutukkajärvi sjö
      Nuurvallinjänkkä myr
      N. Vinakberget berg
      Nybrännlandet skogsmark
      Nyflakalandet hedland?
      Nymyran myr
      Nymyran slåttermyr
      Nymyrbäcken bäck
      Nåtikbäcken bäck
      Nåtikbäcken bäck
      Nälkaranta äng
      Nälkäjärvi sjö
      Nälkäsuvanto sel
      Näset näs
      Nätejiegge myr
      Nätejohko bäck
      Nätejohko bäck
      Nätevare berg
      Näätäjoki bäck
      Näätäjoki bäck
      Näätäjänkkä myr
      Näätäkumpu skogsmark
      Näätäkumppu berg
      Näätäoja bäck
      Näätäsuanto sel
      Näätäsuvanto sel
      Näätävaara berg
      Näätävaara berg
      Näätävuoma myr
      Näätävuoma myr
      Nöiroda udde
      Nördstranden strandparti
      Oashiahpe myr
      Oasjeape myr
      Odosahpe myr
      Odostjokko berg
      Offerstenen offersten
      offerställe offerställe
      Oiho vik
      Ojajärvi sjö
      Ojajärvi sjö
      Ojajärvi sjö
      Ojalahti norvarp
      Ojamaankoski fors
      Ojaniitty äng
      Ojasaari holme
      Ollankanjänkkä myr
      Ollakka sjö
      Olle(r)sudden udde
      Ollijärvi sjö
      Olliniemi udde
      Ollinjoki bäck
      Ollinniemi udde
      Ommakkajokti bäck
      Ommakkajärvi sjö
      Ommakkalahti vik
      Ommakkarova höjd
      Ommakkarova berg
      Ommakkajärvi sjö
      Onkijärvi sjö
      Oppmyran myr
      Orav(aa)ra berg
      Oravaara berg
      Oravajärvi sjö
      Oravajärvi sjö
      Oravavaara berg
      Oravavaära berg
      Orjekvaara berg
      Ormmyran myr
      Ormmyren myr
      Orrijaure sjö
      Orrikielinen hed
      Orrivaara berg
      Osesauvon sel
      Otojegge ängsmark
      Otojiegge tjärn
      Otojänkkä tjärn
      Otosenjänkkä myr
      Otosmaa hed
      Otosvaara berg
      Otosvuoma myr
      Oudatispuollarn berg
      Paalikaivos myr
      Paalikaivos myr
      Paarnijärvi sjö
      Paarnijärvi sjö
      Paasirova ås
      Pahajoki bäck
      Pahajoki bäck
      Pahajoki bäck
      Pahakorvankoski fors
      Pahankorvankoski fors
      Pahavuoma myr
      Pahikkoniva ström
      Pahkajärvi sjö
      Pahkajärvi sjö
      Pahkkokava krok
      Pahlavaara berg
      Pahtaalanjänkkä myr
      Pahtaalanoja bäck
      Pahtajärvi sjö
      Pahtajärvi sjö
      Pahtakoskenranta strand
      Pahtakoski fors
      Pahtakoski fors
      Pahtakoski fors
      Pahtakoski fors
      Pahtakoski fors
      Pahtakoski fors
      Pahtakoski fors
      Pahtakoski fors
      Pahtalaki bergstopp
      Pahtalaki höjd
      Pahtalaki bergstopp
      Pahtalaki berg
      Patalaki berg
      Pahtalantto sjö(?)
      Pahtaluokte vik
      Pahtaluokta vik
      Pahtamaa höjd
      Pahtamaanjänkkä myr
      Pahtamaanylipää höjd
      Pahtamavuoma myr
      Pahtamavuomanoja bäck
      Pahtapalo berg
      Pahtapalo berg
      Pahtapaloselet sel
      Pahtaperävaara berg
      Pahtavaara berg
      Pahtavaara berg
      Pahtavaara berg
      Pahtavaara berg
      Pahtavaara berg
      Pahtavaara berg
      Pahtavaara berg
      Pahtavaara berg
      Pahtavaarankursu kanjon
      Pahtiape myr
      Pahturi höjd
      Pahturi berg
      Pahturinjänkkä myr
      Pahturinoja bäck
      Paihkahtjemamaa höjd
      Paijeluobbal sjö
      Paitisjänkkä myr
      Paijeltesjiegge myr
      Paijeltesjiegge myr
      Paijeltisjegge myr
      Paijeltisjiegge myr
      Paijeltisjänkkä myr
      Paijeltisrovve skogsmark
      Paintsibäcken biflöde
      Paintsimtran myr
      Pajaltisjänkkä myr
      Pajaltisjärvi sjö
      Pajeltesjänkkä myr
      Pajeltesjänkkä myr
      Pajeltisjegge ängsmark
      Paje Vuoskonjaure sjö
      Pajuoja bäck
      Pakkiniva ström
      Pakkiniva fors
      Pakkisuvanto sel
      Pakkokiliset skogsmark
      Pakkokroken krok i älv
      Pakkokuojeka fors
      Paksapelijärvi sjö
      Paksapelijärvi sjö
      Paksapelirova höjd
      Paksapelivuoma myr
      Paksumaannenä udde
      Paksuniemi udde
      Paksuvuoma myr
      Paktahpe myr
      Paktejoennaa skog
      Paktejohko bäck
      Paktejohko bäck
      Paktejohkolanta skog
      Paktejoki bäck
      Paktejokk bäck
      Paktejokk bäck
      Paktejokklandet skog
      Paktelidnok berg
      Paktetjokko berg
      Paktetjåkko berg
      Paktevaara berg
      Paktevaara berg
      Paktevare berg
      Paktevare berg
      Paktevare berg
      Paktevare berg
      Paktevare berg
      Paktevare berg
      Paktevuoma myr
      Paktiahpe myr
      Paktijiegge myr
      Paktijoki bäck
      Paktijänkkä myr
      Paktitieva skogsmark
      Paktivuoma myr
      Palajoki bäck
      Palemjaure sjö
      Palemjaure sjö
      Palemjaurejåhkå bäck
      Paljaskielinen tallhed
      Paljastunturi Saknas
      Paljastunturi fjäll
      Paljasvaara berg
      Paljosoja bäck
      Palka berg
      Palkalivuoma myr
      Palkanpäälys myr(?)
      Palkattijärvi sjö
      Palkattioja bäck
      Palkattivaara berg
      Palkattivuoma myr
      Palkattivuoma myr
      Palkeskarko höjd
      Palkkatakarova höjd
      Palkkatakka sjö
      Pallatak slåtter
      Pallusjiegge myr
      Palo höjd
      Palo höjd
      Palo bosättningsplats
      Palohuornainen berg
      Palojänkkä myr
      Palojänkkä ängsmark
      Palojänkkä myr
      Palojärvenoja bäck
      Palojärvi sjö
      Palokanlaki berg
      Palokanvuoma myr
      Palokka höjd
      Palokoppa höjd
      Palokumppu berg
      Palokumpu berg
      Palokåbba berg
      Palolahti vik
      Palolantto Saknas
      Palomaa skogsmark
      Palomaa skogland
      Palomaa hedland
      Palomaa skogsmark
      Palomaa hed
      Palomaajänkkä myr
      Palomännikkö skogsparti
      Palomännikönvuoma myr
      Paloniemenmukka notvarp
      Paloniemi udde
      Paloniemi udde
      Paloniemi udde
      Paloniemi udde
      Paloniemi udde
      Paloniemi udde
      Palonlanto äng
      Palonoja bäck
      Palonranta Saknas
      Palontakus terräng
      Palosaajo skogsdunge
      Palosaajo skogsparti
      Palosaarenvaara berg
      Palosuannonniemi udde
      Palosuvanto sel
      Palotieva höjd
      Palo-Tuulivaara berg
      Palovaara berg
      Palovaara berg
      Palovaara berg
      Palovaara berg
      Palovaara skogsmark
      Palovaara berg
      Palovaara berg
      Palovaara berg
      Palovaaranoja bäck
      Palovaaranvuoma myr
      Palovaaranvuoma myr
      Palovaaranvuoma myr
      Palovuoma myr
      Palovuoma myr
      Palusjegge myr
      Palusjiegge myr
      Palusjänkkä myr
      Pankkioja bäck
      Pannberget berg
      Pannejänkkä myr
      Pannetjänkkä myr
      Pannetrova ås
      Pannijärvi sjö
      Pannirauhkiajauret sjöar
      Pannivaara berg
      Pannivaara berg
      Pantjejänkkä slåttermyr
      Pantjeoja bäck
      Pantjevaara berg
      Pantjevaara berg
      Pantsiahpe myr
      Pantsiberget, Lilla berg
      Patsiberget Stora berg
      Pantsiberget, Stora och Lilla berg
      St. Pantsiberget berg
      Pantsibäcken bäck
      Pantsi Iso berg
      Pantsi Lill berg
      Pantsimyr myr
      Pantsimyran myr
      Pantsimyren myr
      Pantsioja bäck
      Pantsi Pikku berg
      Pantsi Stor berg
      Pantsi Stuor berg
      Pantsi Unna berg
      Pantsivaara Iso berg
      Pantsivaara Vähä berg
      Pantsivare Stuor berg
      Pantsivare Unna berg
      Pantsivuoma myr
      Panukijärvi (?) sjö
      Parrikkavaara berg
      Parvavaara höjd
      Paskajoki bäck
      Paskantelemamaa höjd
      Passeahpe myr
      Passahpe myr
      Passeahpejohko bäck
      Passeaja kallkälla
      Passeberget berg
      Passeberget berg
      Passeberget berg
      Passejegge myr
      Passejieggerovve skogsmark
      Passejänkänrova skogsmark
      Passemyran myr
      Passemyran myr
      Passemyran myr
      Passemyrbäcken bäck
      Passemyrheden skogsmark
      Passevaara berg
      Passevare berg
      Passevare berg
      Passevuomanoja bäck
      Pataniemi udde
      Patjanen berg
      Patjanen fjäll
      Patojärvi sjö
      Patokoski fors
      Patokoski fors
      Patolantta Saknas
      Patoniva ström
      Parosaari holme
      Pauhuoja bäck
      Paukijärvi sjö
      Paukijärvi bäck
      Paukijärvi sjö
      Paukiniemi udde
      Paukitunturi fjäll
      Paukitunturi fjäll
      Paulafoslanta skog
      Paulaforssi fors
      Paulajiegge myr
      Paulajohko bäck
      Paulajänkkä myr
      Paulakoskenmaa skog
      Paulakoski fors
      Paulalanta skog
      Paulamaa skog
      Paulaniitty äng
      Paulaoja bäck
      Paulasladjo äng
      Paulibäcken bäck
      Pauliforsen fors
      Pauliforslandet skog
      Paulijegge myr
      Paulijegge myr
      Paulilandet skog
      Paulisladjo äng
      Paunivare berg
      Pehkosenjärvi sjö
      Pehkosenvuoma myr
      Peinevisvare berg
      Peinevisvare berg
      Peinisahpe myr
      Peinisape myr
      Peinisjaure sjö
      Peinisjaure sjö
      Peinisjärvi sjö
      Peinisvaara berg
      Peinisvare berg
      Peinisvare berg
      Peinisvuoma myr
      Reiveahpe myr
      Peiveahpe myr
      Peivejohko å
      Peivejohko bäck
      Peivejohko bäck
      Peivejåhkkå biflod
      Peivenape myr
      Peivenapejokk bäck
      Peivevare berg
      Peivevare berg
      Peiviekjåhkkå Saknas
      Peivijohko bäck
      Peiviejåhkkå älv
      Peivijohkokielas skogshed
      Peivijokko bäck
      Peivitjokko bäck
      Pellakaivos äng
      Pellinhutti berg
      Pelloforsen fors
      Pellokoski fors
      Peltovaara höjd
      Penisjärvi sjö
      Per-Anunds-bäcken tillflöde
      Per-Anundsa-stranden f.d. äng
      Peri myr
      Perikkielasjegge myr
      Perkkiönnivat ström
      Per Nausa-stranden strandparti
      Perokaltio Saknas
      Perovuoma myr
      Pertumkielas skogsmark
      Perä slåtteräng
      Peräjänkkä myr
      Peräjänkänoja bäck
      Peräjänkänrovat skogsmark
      Perälautajärvi sjö
      Perälautavuoma myr
      Pesosenkuusikko höjd
      Pessikka höjd
      Petsaintse äng
      Petsåtjålnekuoika fors
      Petäjälaki berg
      Petäjäniemi udde
      Petäjäniemi udde
      Petäjäniemensaari ö
      Petäjäniemi udde
      Petäjäniemi udde
      Petäjävaara berg
      Petäjävaara berg
      Petäjävaaranoja bäck
      Peurajärvi sjö
      Peuramaa höjd
      Peuramaajärvi sjö
      Peuramaanvuoma myr
      Peuraoja bäck
      Peuravuoma myr
      Peuravuoma ängsmark
      Peuravuoma myr
      Peusakka ängsmark
      Piahtjaluokte vik
      Pieinvierikonoja bäck
      Piekarape myr
      Piekkari Saknas
      Piekkilompolo sjö
      Piela skogås
      Piela skogås
      Pielajohko å
      Pielajohko bäck
      Pielajoki å
      Pielajoki bäck
      Pielajoki bäck
      Pielajokk å
      Pielajokk bäck
      Pielajokk bäck
      Pielaskaite skog
      Pielaskaiti skog
      Pielaskaitti skog
      Pielatieva skogsås
      Pielatievva skogsås
      Piellokieliset höjd
      Pienempi Petäjävaara berg
      Pieni Mukalajärvi sjö
      Pierojoki bäck
      Pierujoki bäck
      Pierujoki bäck
      Pierujoki bäck
      Pierunkielinen skogsmark
      Pierulehto skogland
      Pierunsuu sel?
      Pieruvaara berg
      Pieruvaara berg
      Pieruvinsa höjd
      Pieruvinsankaivos myr
      Pieruvinsanvuoma myr
      Pieruvuoma myr
      Pieruvuoma myr
      Pietarijoki bäck
      Pietarijoki bäck
      Pietarijärvi sjöar
      Pietarinjoki bäck
      Pietarinjänkkä slåttermyr
      Pietarirova berg
      Pietarivuoma myr
      Pietasraivo sjö
      Pietsetjålmekuoika fors
      Pietsisnasko hed
      Piijärvi sjö
      Piilijoki bäck
      Piilikoski fors
      Piilikurkkio fall
      Piilivaara berg
      Piilivarto fjäll
      Piilivartto fjäll
      Piippujänkkä myr
      Piippuniitty myr
      Piippuniitty slåtteräng
      Piippuniitynoja bäck
      Piippuoja bäck
      Piitalahti vik
      Piitaniemi udde
      Pikku Aittavaara berg
      Pikkuhuanjärvi sjö
      Pikkujoenmaa skogsmark
      Pikkujoki bäck
      Pikkujärvi sjö
      Pikkujärvi tjärn
      Pikku Karilvaara berg
      Pikkukaro udde
      Pikku Karravaara berg
      Pikku Karravaara berg
      Pikku Kartijärvi sjö
      Pikkukleementtivaara berg
      Pikku Koskama stråka?
      Pikku Koskama sjö
      Pikkukoutooja bäck?
      Pikku Kumppu berg
      Pikkukumpu höjd
      Pikkukuusilahti vik
      Pikkukuusipää berg
      Pikku Lanttojärvi sjö
      Pikkulaurivaara berg
      Pikku-Lavajärvi sjö
      Pikkulehto höjd
      Pikkulehtovaara höjd
      Pikkulehtovaaranjänkkä myr
      Pikkuleipiperä höjd
      Pikku-Lintujärvi sjö
      Pikkuluunapaja notvarp
      Pikku Luuva berg
      Pikkumortukka höjd
      Pikku-Muuraismaa höjd
      Pikkumyllyjänkkä myr
      Pikku Myllyjänkkä myr
      Pikkumyllynalus strand
      Pikku Myllyoja bäck
      Pikkumylynkoski fors
      Pikkuniemienlahti vik
      Pikkuniemi udde
      Pikku Nuottajärvi sjö
      Pikku-Nälkäjärvi sjö
      Pikku-Nälkäjärvi sjö
      Pikkupalo skogsmark
      Pikkupalo tallhed
      Pikku Palojärvi sjö
      Pikku Pantje berg
      Pikkupantjevaara berg
      Pikkupassejänkkä myr
      Pikku Pietarinjärvi sjö
      Pikkupolluranjänkkä myr
      Pikkuputa grund(?)
      Pikku Riekattelema sjö
      Pikkuristivaara berg
      Pikkurova ås
      Pikkuråvåive berg
      Pikku Råvåjve berg
      Pikkusaari holme
      Pikkusaari holme
      Pikkusaari ö
      Pikkusaari holme
      Pikkusaimovaara berg
      Pikku Saimovaara berg
      Pikkusaivo träsk
      Pikkusaivojärvi träsk
      Pikkusormus berg
      Pikku Suolajärvi sjö
      Pikkusuolavaara berg
      Pikku Suolavaara berg
      Pikku Surujärvi sjö
      Pikkusururova höjd
      Pikkusuvanto sel
      Pikku-Syvä vik
      Pikkusåkeåive berg
      Pikku Såkeåjve berg
      Pikkusärkirova ås
      Pikku Särkivaara berg
      Pikkuvaara berg
      Pikkuvaara berg
      Pikkuvaaranpääjänkkä myr
      Pikku Viekatti notvarp
      Pikku-Viekattiniemi udde
      Pikkuvuoma myr
      Pikkuvuoma myr
      Pimeänautonmaa höjd
      Pimpijänkkä myr
      Pinajärvi sjö
      Piohtseberget berg
      Piohtsebäcken bäck
      Piohtseslåttern äng
      Piohtseudden udde
      Piohtseviken vik
      Piritsajänkkä myr
      Piritsi berg
      Piritsavaara berg
      Piritja fjäll
      Pirkkosenvuoma myr
      Pirkosenvuoma myr
      Pirtijokijänkkä myr
      Pirtinkaivos äng
      Pirttijänkkä myr
      Pirttijänkkä myr
      Pirttijänkkä myr
      Pirttiniemi udde
      Pissijoki bäck
      Pissijänkkä myr
      Pissilantto sjö
      Pissinlahti vik och notvarp
      Pissivuoma myr
      Pitkäjänkkä myr
      Pitkäjänkkä myr
      Pitkäjänkkä myr
      Pitkäjänkkä myr
      Pitkäjänkkä myr
      Pitkäjänkkä myr
      Pitkäjänkkä myr
      Pitkäjänkänoja bäck
      Pitkäjärvenrova höjd
      Pitkäjärvi sjö
      Pitkäjärvi sjö
      Pitkäjärvi sjö
      Pitkäjärvi sjö
      Pitkäkoskensuvanto sel
      Pitkäkoski fors
      Pitkäkoski fors
      Pitkäkoski fors
      Pitkäkoski fors
      Pitkälehto höjd
      Pitkälehto hed
      Pitkäniemi udde
      Pitkäniemi udde
      Pitkäniemi udde
      Pitkäniemenhasju ås
      Pitkäniemenjänkkä myr
      Pitkäniitty slåtteräng
      Pitkänniitynsuvanto sel
      Pitkänlehdonjänkkä myr
      Pitkänniitynrova skogsparti
      Pitkäranta äng
      Pitkärova skogsmark
      Pitkärova berg
      Pitkärovanjoki bäck
      Pitkäsaajo myr
      Pitkäsaari holme
      Pitkäsuvanto sel
      Pittjisnasko hed
      Piuhtjajåhkkå bäck
      Piuhtjaluokta vik
      Piuhtsejohko bäck
      Piuhtsejoki bäck
      Piuhtselahti vik
      Piuhtselnoskta vik
      Piuhtseniemi udde
      Piuhtseniitty äng
      Piuhtsenjarka udde
      Piuhtserova berg
      Piuhtserova berg
      Piuhtsesladjo äng
      Piukanalus Saknas
      Piutsajåhkå bäck
      Piutsajåhkåluokta vik och notvarp
      Plomsoliiki Saknas
      Poijakkajärvi sjö
      Poikkijoki å
      Poikkijänkkä myr
      Poikkijärvenpalo höjd
      Poikkipuoliinenvuoma myr
      Poikkipuolisaari holme
      poikkipuoltiaisharju höjd
      Poikkipuoltinenvuoma, se Poikkipuoltisvuoma Saknas
      Poikkipuoltisvuoma myr
      Poikkipuoltisvuoma myr
      Poikkivuoma myr
      Pojakkajärvi sjö
      Po-järu träsk
      Pojäru, Inder - och ytter träsk
      Poksuharjut höjder
      Poksujärvi sjö
      Pokölen höjd
      Polkemajärvi sjö
      Polkemalaki berg
      Polkemavaara berg
      Polkemjaure sjö
      Polkemjaure sjö
      Polkemjaure sjö
      Polkemkobbo berg
      Polkemkåbbo berg
      Polkosjärvi sjö
      Pollurajärvi tjärn
      Polleuranaja bäck
      Pollurarova skogsmark
      Pollurovve skogsmark
      Pollurvuoma myr
      Polcirkeln stn
      Polcirkeli stn
      Polttojänkkä myr
      Polttojänkänpikkulehto skogsmark
      Polttorova höjd
      Polttovaara berg
      Poltovuoma myr
      Polttovuoma myr
      Ponkavuoma myr
      Ponkavuoma myr
      Pontanranta strand
      Pontasaari holme
      Ponäset ås
      Poroaitakumppu berg el. hed
      Porojärvi sjö
      Porolahti vik
      Porolomaavuoma myr
      Porolomanoja bäck
      Porolomanvuoma myr
      Poromaa höjd
      Poromaa höjd
      Poromaa hed
      Poromaanvuoma myr
      Poroniemi udde
      Pororova skogsmark
      Poroskaitti skogsmark
      Porotunturi Saknas
      Porotunturi fjäll
      Porotunturi fjäll
      Porotunturinperät höjd
      Porovaara berg
      Porovaara berg
      Porovaara berg
      Porovaara berg
      Porovaara berg
      Porovaaranjänkänkaivas äng
      Porovaaranjänkänoja bäck
      Porovaarankielas skogsmark
      Porovaaranoja bäck
      Porovaaranrova skogsmark
      Porovaaranvuoma myr
      Porovuoma myr
      Porovuoma myr
      Porovuoma myr
      Porrajärvi sjö
      Porrovaara berg
      Porrovaara, se Porovaara Saknas
      Posivuoma myr
      Possimaanpalot skog
      Possimyren myr
      Postivesjänkkä myr
      Postivesmaa skogsparti
      Posumiape myr
      Potatisaari holme
      Potjärn sjö
      Potjärn träsk
      Potjärn, Nedre sjö
      Potjärn, Nedre träsk
      Pottjaure träsk
      Poukkajänkkä myr
      Poukkamaa höjd
      Pounojaurie träsk
      Pounojåkke å el. älv
      Poutanen höjd
      Poutasenjoki bäck
      Poutasenjänkkä myr
      Preiskanjänkkä myr
      Prunttijänkkä myr
      Prunttijärvi sjö
      Pudtjasvaara berg
      Pudtjesvaara berg
      Puikkolahti vik
      Puikkooja bäck (vik)
      Puljavuoma myr
      Pullamhauta Saknas
      Pulmukanjänkkä myr
      Pulmukanoja bäck
      Pulmukkajärvi sjö
      Pulmukkavaara berg
      Pulmukkavuoma myr
      Pulterojärvet sjöar
      Pulteropalot skogsmark
      Pultomvuoma myr
      Pultomvuoma myr
      Punainenjänkkä myr
      Punainenkallio, se Rapaskosket Saknas
      Punainenoja bäck
      Punaisenmellanrova ås
      Punaisenojankarjut skogshöjd
      Punanenmella nipa
      Puntarijoki bäck
      Puntarijänkkå slåttermyr
      Puoitajänkkä ängsmark
      Puoitajärvi sjö
      Puoitak berg
      Puoitakvare berg
      Puolakkamaa skogsparti
      Puolalaki höjd
      Puolalaki udde
      Puolalaki berg
      Puolamatuohki terräng
      Puolamjohko bäck
      Puolenkielinen ås
      Puolimaantievaara berg
      Puolivälijänkä myr
      Puolivälijänkkä myr
      Puolivälinhieta notvarp
      Puoliväliniemi udde
      Puolivälirova ås
      Puoljanvare berg
      Puollamahpe myr
      Puollamjohko bäck
      Puollamvarahpe myr
      Puollamvare berg
      Puollemactavare berg
      Puollemaetevare berg
      Puollemaihkievaara berg
      Puollemvare berg
      Puollimantievare berg
      Puollimvuoma myr
      Puollimvuoma myr
      Puolnatesvare berg
      Puotnatesvare berg
      Puolnatesvare berg
      Puolnjavaara berg
      Puolnjavare berg
      Puolnjavare berg
      Puoltajegge myr
      Puoltikasjänkkä myr
      Puoltikasjänkkä myr
      Puoltikasjärvi sjö
      Puoltikasrova lågt berg
      Puoltikasvaara berg
      Puolltikasvaara berg
      Puoltikasvaara lågt berg
      Puoluvaara höjd
      Puolvajärvi sjö
      Puolvekape myr
      Puolvevuoma myr
      Puortilajärvi sjö
      Puortilavuoma myr
      Puotatsape myr
      Puotjananiluokte vik
      Puotjuvaro berg
      Puotjuvare berg
      Puottjaivare berg
      Puovujeggebäcken bäck
      Puovujieggejohkotj bäck
      Puovujänkänoja bäck
      Purnovaara by och berg
      Purnuvaara berg
      Purnåvare berg
      Purnåvarejegge myr
      Purtilojärvi sjö
      Purtilovuoma myr
      Puskanautto myr
      Puskanmaa höjd
      Putaansaari holme
      Putaanvuoma myr
      Putalahti notvarp
      Putkilompolo sjö
      Puukkoniitty slåtter
      Puukkovuopio vik
      Puulsirkkeli str
      Puuranen höjd
      Puuranen Saknas
      Puurojärvi sjö
      Puurolehto hed
      Puuromyran myr
      Pourooja bäck
      Puurovuoma myr
      Puurovuoma myr
      Puutohianranta udde
      Puuttolahti vik
      Pyhäkielinen berg
      Pyhäkielinen berg
      Pystökoski fors
      Pystösuvanto sel
      Pyymaavuoma myr
      Påksåjärvi sjö
      Pålkemjaure sjö
      Pålkemjaure sjö
      Pålkemkåbbå berg
      Pållern berg
      Pållorjåhkko liten bäck
      Pållår berg
      Pållårape ängsmark
      Pållårråve skogsmark
      Pålängen äng
      Påtsoåive fjäll
      Påtsoåjve berg
      Påtsåjvinalus notvarp
      Påtåjärvi sjö
      Päivijock bäck
      Päivijoki bäck
      Päiväjoki bäck
      Päiväjoki å
      Päiväjoki bäck
      Päiväjoki bäck
      Päivijokikielas skogshed
      Päiväjokk å
      Päiväjokk bäck
      Päivälahti vik
      Päivänapaja notvarp
      Päivänapajansaari holme
      Päivävaara berg
      Päivävuoma myr
      Päivävuoma myr
      Pälemberget berg
      Pälemjaurats sjö
      Pälemjaurats sjö
      Pälemjaurebäcken bäck
      Pälemjaurejiegge myr
      Pälemjaurejohko bäck
      Pälemjauremyran myr
      Pälemträsk sjö
      Pälemvare berg
      Pänni vik
      Pänninsaari holme
      Pässinkoski fors
      Pässinkotamaa skogsmark
      Pässinsuvanto sel
      Päälijänkkä myr
      Päälijänkkä myr
      Päälijänkkä myr
      Päälijärvenjänkkä myr
      Päälijärvenoja bäck
      Päälijärvi sjö
      Päälinenautionkoski fors
      Pääli, Pitkäkoskensuvanto sel
      Päälirova skogsmark
      Päälivaara berg
      Päälysjänkkä myr
      Päälysjänkkä myr
      Päälysjänkkä myr
      Päälysvuoma myr
      Päälysvuoma myr
      Päätysjänkkä myr
      Pölkkyvuoma myr
      Raaketjänkkä myr
      Raaketjärvi sjö
      Raaketsuvanto sel
      Raamutjärvi sjö
      Raanulahti vik
      Raanusaari holme
      Raatisenvuoma myr
      Raattisenhuornanen berg
      Raattisenvuoma myr
      Raatukkajoki bäck
      Raatukkajärvenoja bäck
      Raatukkajärvi sjö
      Raatukkavaara berg
      Radienape myr
      Radjaahpe myr
      Radjaahpe myr
      Radjeape myr
      Radjiape myr
      Radnejaure sjö
      Radnekape myr
      Radniape myr
      Radnilompolo sjö
      Radnivare berg
      Radnivare berg
      Ragaholmen ängsmark
      Rahaape myr
      Rahajärvi sjö
      Rahakajänkkä myr
      Rahakape myr
      Rahakkajänkkä myr
      Rahapoutanen berg
      Rahavaara berg
      Rahkama skogsmark
      Rahkamajoki bäck
      Rahkamajänkkä myr
      Railinjärvi sjö
      Rairahpe myr
      Rairekielas skogsmark
      Rairukielinen skogsmark
      Raisaape ängsmark
      Raisunjärvi sjö
      Raisunjärvi sjö
      Raitisjärvi sjö
      Raitiskoski fors
      Raitisvuoma myr
      Raitisvuopio sel
      Raitisvuopio vik
      Rajajänkänoja bäck
      Rakkavuoma myr
      Rakkolahti vik
      Rakkoniemi udde
      Ramlajärvi sjö
      Ramppajänkkä myr
      Ramppatörmä höjd
      Randajaurjiegge myr
      Randajaurlanta skogsmark
      Randaträsk sjö
      Randaträsk, älv bäck
      Randaträsket träsk
      Randaträsklandet skogsmark
      Randaträskmyran myr
      Randaträskälven å
      Rantajaure träsk
      Rantajaureätno å
      Rantajärvenjoki å
      Rantajärvenjänkkä myr
      Rantajärvenmaa skogsmark
      Rantajärvi träsk
      Rantajärvi sjö
      Rantajärämä sel(?)
      Rantakappale, se Rapaskosket Saknas
      Ranta Korpajärvi sjö
      Ranta-Kuorpojärvi sjö
      Rantakurkku bäckstrand
      Rantalaurivaara berg
      Rantalaurivaaranjänkkä myr
      Rantamaat höjder
      Rantaniity äng
      Rantaniitty Saknas
      Rantapalo höjd
      Rantapieles Saknas
      Rantarovat höjder
      Ranta Sattavaara berg
      Rantatalonlahti vik
      Rantatalonlahti vik
      Rantatohtaja Saknas
      Rantatohtajajärvi sjö
      Ranätno älv
      Rapajoki bäck
      Rapajoki bäck
      Rapajänkkä myr
      Rapajänkkä myr
      Rapajänkänmaa skogsmark
      Rapakielas skogsmark
      Rapakkolahti vik
      Rapalahti notvarp
      Rapaskosket forsar
      Rapasoja bäck
      Rapasvaara berg
      Rapasvaara berg
      Rapasvuoma ängsmark
      Rapavuoma myr
      Rapavuoma myr
      Rappas berg
      Rappukkavaara berg
      Rapukkaojanjänkkä myr
      Rapukkarova höjd
      Rapukkavaara berg
      Rapukkavaara berg
      Rasetiskumpu skogsmark
      Rasetisoja bäck
      Rasetisoja bäck
      Rassetjålme sund?
      Ratasvaara berg
      Ratisenvaara berg
      Ratisenvuoma myr
      Ratisenvuoma myr
      Ratukka skogshöjd
      Ratukkajärvi sjö
      Ratukkavaara by
      Rauakape myr
      Raukajärvi sjö
      Raukajärvi sjö
      Raukkajärvi sjö
      Raunajåkko älv
      Rauraka berg
      Raurakahpe myr
      Raurakahpejohko bäck
      Raurakamyran myr
      Raurakape myr
      Raurakape myr
      Raurakape myr
      Raurakberget berg
      Raurakberget berg
      Raurakbergsmyran myr
      Raurakbäcken bäck
      Raurakbäckmyran myr
      Raurakheden skogsmark
      Raurakjohko bäck
      Raurakjohkojiegge myr
      Raurakmyran myr
      Raurakmyrbäcken bäck
      Raurakoja bäck
      Raurakojanjänkkä myr
      Raurakrova skogsmark
      Raurakrovve skogsmark
      Raurakvaara berg
      Raurakvare berg
      Raurakvare berg
      Raurakvare berg
      Raurakvaaranjänkkä myr
      Raurakvare berg
      Raurakvarjiegge myr
      Raurakvuoma myr
      Raurakvuomanoja bäck
      Rantabiel(d)es äng
      Rautajoki bäck
      Rautajärvet sjöar
      Rautajärvet sjöar
      Rautajärvi ängsmark
      Rautakoski fors
      Rautakoski vattenfall
      Rautapieles slåtter
      Rautasuvanto sel
      Rautavaara berg
      Rautavuoma myr
      Rautavuoma ängsmark
      Rautavuoma myr
      Rautavuoma myr
      Rautibäcken bäck
      Rauti-bäcken bäck
      Rautibäcken bäck
      Rautibäcken bäck
      Rautiejåhkkå bäck
      Rautteissaari holme
      Rautuberget berg
      Rautuharjut höjder
      Rautuheden skogsmark
      Rautujaure sjö

  ^  

Norrbottens läns socknar m.m.