ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Uppsala stad : Uppsala län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2
Namntabell 3
Namntabell 4

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 2 st Naturnamn: 1 st Bebyggelsenamn: 0 st Naturnamn: 0 st
Uppsala stift o. stad Uppsala torg torg    
Uppsala stad o. stift      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.