ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Uppsala stad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Namntabell 3
Namntabell 4
Namntabell 1

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(4) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 1788 st Naturnamn: 218 st Bebyggelsenamn: 270 st Naturnamn: 48 st
Uppsala stad Fyrisån å Tripolis, se Trippan hus Gunillaklockan klocka i stapel
Uppsala stad Fyrisån å Trippan (= Tripolis) hus Gävlevägen utfartsväg
Uppsala stad o. län Fyrisån å Trädgårdsvillan byggnad Haglundsbron bro
Uppsala stad Fyrisån, se Salaån å /Se Trähästen trähus Herrhagen gärde
Uppsala stad o. län Fyrisån å Träslottet förr hus Herrhagen jord
Uppsala stad Fyrisån, se Salaån å /Se Tullgarn kvartér Hovstallängen äng
Uppsala stad o. län Fyrisån å Tuna backar traktnamn Islandet förr jordområde
Uppsala stad Fyrisån å /Se Uppsala Central järnvägsstation Islandsbron bro
Uppsala stad Fyrisån å Uppsala Norra järnvägsstation Islandsfallet vattenfall
Uppsala stad Fyrisån å Uppsala Östra järnvägsstation Johannesbacken backe
Uppsala stad Fyrisån å Vaksala tull förr tull Julfröjden turbin
Upsala st Fyrisån å Vasaborgen hus Järnbrogatan gata
Uppsala stad o. län *Fyrisån äng /Se Vasakrogen krog Järnbron bro
Uppsala stad Fyrisängen äng Vershuset hus Järntorget Saknas
Uppsala stad Föret, Nedre o Övre utvidgningar av Fyrisån Vershuset hus Kamphavet förr torg, nu kvartér
Uppsala stad o. län Fyrisäng Saknas Vershuset hus Kamphavspumpen pump
Uppsala stad Fyrisängen, Førisæng äng Villa Vrålkragge hsu Kamphavstorg, se Kamphavet Saknas
Uppsala stad Fyrisängen, Førisæng Saknas Vindhem församlingshus Kapellgärdet odlad jord
Uppsala stad o. stift Fyrisängen, Førisæng Saknas Vålagården gård Karolinabacken gatubacke
Uppsala stad Fyrisängen, Førisæng Saknas Ånäbben kvarter Karolinaparken park
Uppsala stad Fyrisängen, Førisæng Saknas Äpplet källare Klostergatan gata
Uppsala stad Fyrisängen, Førisæng Saknas Östermalm del av stad Kobacken lokalitet
Uppsala stad Fyrisängen, Førisæng Saknas Överränteriet hus Kobacken torg
Uppsala stad Föresäng äng Saknas Saknas Kockvreten odlad jord
Uppsala stad Førisæng äng Adilsgatan gata Kotorget torg
Uppsala stad Föresäng Saknas Adilsgatan gata Kristinaklockan Saknas
Uppsala stad *Förisæng äng /Se Adolfsholmen, se Holmen (förr kvarter) Kronåsen ås
Uppsala stad o. stift *Föresängen Saknas A5, se AUS Saknas Kung Jans port portvalv
Uppsala stad o. län Førisæng fsv. översvämningsäng /Se Agnegatan gata Kungs dammen = Svandammen damm
Uppsala stad Föresäng äng /Se Akademiboktryckeriet förr boktryckeri Kungsgatan, Lilla och Stora gata
Uppsala stad Föresän del av strandslätter /Se Akademien Saknas Kungsängsgatan gata
Uppsala stad o. län Førisæng äng Akademien Saknas Kungsängstorg torg
Uppsala stad Førisæng ängar /Se Akademigatan gata Kungsängsvägen utfartsväg
Uppsala stad Førisæng äng Akademigatan gata Kvarnfallet vattenfall
Uppsala stad o. län Førisæng fsv. översvämningsäng /Se Akademigatan gata Kvarngränd gränd
Uppsala stad Førisæng fsv. ägoområde /Se Akademigatan gata Kvarnholmen holme
Uppsala stad Galgbacken backe Akademigatan gata Kvarnkällan källa
Uppsala stad Galgberget berg (?) /Se Akademiska sjukhuset, se sjukhuset sjukhus Kvarnkällspumpen pump
Uppsala stad Gallret (el. Dragarbron) förr bro /Se Almanackan boktryckeri Kyrkogårdsgatan gata
Uppsala stad och stift Gamla torget torg /Se Almtuna egnahemsbebyggelse Kåbo gärde gärde
Uppsala stad Gamla torget torg /Se Almtuna egnahemsbebyggelse Kålbogärdet gärde
Uppsala stad Gamla torget torg Alsikegatan gata Kålboporten tullport
Uppsala stad Geijersgatan gata /Se Anatomicum, se Asis Saknas Köttorget torg
Uppsala stad Geijersgatan gata /Se Anatomiska institutionen, se Asis Saknas Ladugatan gata
Uppsala stad Geijersgatan gata /Se Anneberg stuga Lassebogärdet gärde
Uppsala stad Geijersgatan gata /Se Anneberg stuga Linnégatan gata
Uppsala stad Granells f.d. vattenfyllt stenbrott /Se Anneberg stuga Linnéträdgården trädgård
Uppsala stad o. l. Gropgränd gata /Se Anundsgatan gata Loppan och lusen backe
Uppsala stad Gråbordersgatan förr gata Arméns underofficersskola, se AUS Saknas  
Uppsala stad Gråbrodersgatan (=Klostergatan) förr gata Arosgatan gata  
Uppsala stad Gränsen gata /Se Arosplan öppen plats  
Uppsala stad o. l. Gräsgränden f. gränd Arrhenius ladan förr lada  
Uppsala stad Gräsgränden förr gränd /Se Arrhenius ladan förr lada  
Uppsala stad o. l. Gräsgränden förr gränd /Se Artilleriet, se AUS Saknas  
Uppsala stad Gräsgränd förr gata /Se Artillerigatan gata  
Uppsala stad o. stift Gröna kullen lämn. av del av slott /Se Asgård, se Asis Saknas  
Uppsala stad o. l. Gröna kullen kulle /Se Asis f.d. Anatomiska institutionen  
Uppsala stad o. stift Gåsaholm förr holme »Ast: Observatorium», se Observatorium Saknas  
Uppsala stad *Gärdesslätten Saknas Atle kvarter  
Uppsala stad Helga Trefaldighetsberget (Domberget) domkyrkoplatån Auroragatan gata  
Uppsala stad *Helga trefaldighetsberget förr berg /Se AUS underofficersskola  
Uppsala stad o. l. *Helga trefaldighetsberget förr berg /Se AUS underofficersskola  
Uppsala stad Helga Trefaldighetsberget domkyrkoplatån badhus, se Lusasken och Kallbadhuset Saknas  
Uppsala stad Helga Trefaldighetsgatan gata /Se Badhusparken öppen plats  
Uppsala stad Herrens berg kulle badinrättning Saknas  
Uppsala stad o. län Vår Herres berg Saknas badinrättning Saknas  
Uppsala stad Herrens berg (Domberget) domkyrkoplatån badinrättning Saknas  
Uppsala stad Herrens berg domkyrkoplatån badinrättning Saknas  
Uppsala stad Holmgränden, Vattugränden gränd /Se badinrättning Saknas  
Uppsala stad Hospitalsgränden förr gränd /Se badinrättning Saknas  
Uppsala stad Hospitalsgränden förr gränd /Se badinrättning Saknas  
Uppsala stad Hospitalsgränden förr gata /Se badinrättning Saknas  
Uppsala stad »Hunebacken» backe /Se badinrättning Saknas  
Uppsala stad Iacob Höffuitz Saknas badinrättning Saknas  
Uppsala stad Iacob Höffuitz tomt tomt badinrättning, se Fyrisbadet Saknas  
Uppsala stad Iacob Höffuitz tomt Saknas badinrättning, se Lusasken och Kallbadhuset Saknas  
Uppsala stad o. län Islandsbron bro Bakfickan förr klubblokal(?)  
Uppsala stad Islandsbron bro /Se Bakfickan förr klubblokal(?)  
Uppsala stad o. län Islandsbron bro /Se Bakfickan förr klubblokal(?)  
Uppsala stad o. län Islandsbron bro /Se banförmansstuga Saknas  
Uppsala stad o. stift Johannesgatan, S:t gata /Se Bangård, se Centralstationen Saknas  
Uppsala stad o. l. Jungfru Marie eller Trädgårdsgatan, se Trädgårdsg. gata Bangårdsgatan gata  
Uppsala stad *Jungfru Mariæ eller Vårfrugatan förr gata /Se Bangårdsgatan gata  
Uppsala stad Järnbrogatan gata /Se Bangårdsgatan gata  
Uppsala stad Kajen kajanläggning /Se Bangårdsgatan, Östra, se Norrtäljegatan Saknas  
Uppsala stad och stift Kamphavet förr namn på torg /Se Barkströms garveri förr garveri  
Uppsala stad o. stift Kamphavspumpen pump /Se Barkströms garveri förr garveri  
Uppsala (stift) Kamphavstorg torg /Se banvaktsstuga Saknas  
Uppsala stad Kamphavstorg torp /Se banvaktsstuga Saknas  
Uppsala (stift) Kamphavstorget förr torg /Se banvaktsstuga Saknas  
Uppsala stad Kamphavstorg förr namn på torg /Se Baroviaks lada riven teater  
Uppsala stift *Kanikefjälen Saknas Baroviaks lada riven teater  
Uppsala stift Kanike-ägorna, numera Kungsängen ägor Baroviaks lada riven teater  
Uppsala stad Kapellehögen el. Kapellebacken Saknas Barowiaks lada riven teater  
Uppsala stad (stift) Kapellgärdet område Barowiaks lada riven teater  
Uppsala stad Kapellgärdet område bastion, se Gröna kullen Saknas  
Uppsala stad Kaplansgatan förr gata /Se Bayerska bryggeriet bryggeri  
Uppsala stad o. stift Karin Boyegatan gata /Se Berga lht  
Uppsala stad o. l. *Kasås berg Berga lht  
Uppsala stad o. stift *Kasaas Saknas /Se Berga lht  
Uppsala stad o. län Kasås förr namn på höjd /Se Berga lht  
Uppsala stad o. l. Klappis f.d. vattenfyllt stenbrott /Se Bergagatan gata  
Uppsala stad Klappis förr vattenfyllt stenbrott /Se Bergaområdet villabebyggelse  
Uppsala stad o. l. Klostergatan förr gata Bergsbrunnagatan gata  
Uppsala stad o. län Klostergatan förr gata Bergsbrunnaplan öppen plats  
Uppsala stad Klostergatan förr gata Biologiska museet Saknas  
Uppsala stad o. län Klostergatan Saknas Biskopen förr kvarter  
Uppsala stad o. stift ?Klostergatan gata Biskopen förr kvarter  
Uppsala stad Klostergatan Saknas Biskopsgatan gata  
Uppsala stad Klostergatan gata Biskopsgatan gata  
Uppsala stad Klostergatan gata Biskopsgatan gata  
Uppsala stad Klostergatan förr gata Biskopsgården ärkebiskopsgården  
Uppsala stad Klostergatan förr gata Biskopspumpen förr pump  
Uppsala stad Klostergatan förr gata Biskopspumpen förr pump  
Uppsala stad Klostergatan gata Biskopspumpen förr pump  
Uppsala stad Klostergatan Saknas Bisppumpen, se Biskopspumpen Saknas  
Uppsala stad Klostergatan gata Björkgatan gata  
Uppsala stad o. län Klostergatan gata Bleke backe sluttning  
Uppsala stad Klostergatan gata Bleke backe sluttning  
Uppsala stad Klostergatan förr gata Bleket bebyggt område  
Uppsala stad Klostergatan förr gata Bleket bebyggt område  
Uppsala stad o. län Klostergatan gata /Se Bleket bebyggt område  
Uppsala stad Klostergatan gata /Se Bleket bebyggt område  
Uppsala stad o. län Klostergatan gata /Se Blindskolan förr blindskola  
Uppsala stad Klostergatan förr gata /Se Blindskolan förr blindskola  
Uppsala stad o. län Klostergatan, se Allmänningsgatan förr gata Blomgatan gata  
Uppsala stad o. län Klostergatan, se Gråbrodersgatan förr gata Blomgatan gata  
Uppsala stad Klostersträdet förr gata /Se Blomsterängen trädgårdsanläggning  
Uppsala stad o. l. Klostersträdet förr gata /Se Blomsterängen trädgårdsanläggning  
Uppsala stad Kongl. Slotts-trädgården, se Botaniska trädgården Saknas /Se Blomstigen gata(?)  
Uppsala stad Kong höga Gatan (=Nedre Slottsgatan) gata /Se Blåa gården boningshus  
Uppsala stad o. l. Konungsgatan, Stora, se Kungsängsgatan gata Blåa gården boningshus  
Uppsala stad o. l. Konungsgatan, Stora, se Svartbäcksgatan Saknas Blåkulla bostadshus  
Uppsala stad Stora Konungsgatan, se Kungsängsgatan gata Boivies krog förr krog  
Uppsala stad Konungshögen förr höjd /Se Bok = Auctions Kammaren Saknas  
Uppsala stad o. l. Konungshögen förr?gravhög /Se Boländerna jordområde (med boningshus?)  
Uppsala stad o. l. Konungshögen höjd /Se Boländerna jordområde (med boningshus?)  
Uppsala stad Konungshögen, se Kungshögen förr höjd Boländerna jordområde (med boningshus?)  
Uppsala stad o. l. *Korsgatan förr gata Boländerna jordområde (med boningshus?)  
Uppsala stad Korsgatan förr gata /Se Boländerna jordområde (med boningshus?)  
Uppsala stad o. län Kungsgatan gata Boländerna jordområde (med boningshus?)  
Uppsala stad Kungsgatan gata /Se Bondegatan gata  
Uppsala stad Kungsgärdet förr gärde Bondkyrkan kyrka  
Uppsala stad, län Kungshögagatan gata /Se Bondkyrkan kyrka  
Uppsala stad Kungshögagatan, se N. Slottsgatan gata Bondkyrkan kyrka  
Uppsala stad o. l. Kungshögen höjd /Se Bondslottet förr hus  
Uppsala stad o. l. Kungshögen gravhög (nu borta) /Se Bondslottet förr hus  
Uppsala stad o. stift Kungshögen (grav)hög /Se Bondslottet förr hus  
Uppsala stad o. stift Kungshögen, se Konungshögen förr höjd Bongs Kiällare Saknas  
Uppsala stad Kongs-trädgården gammal trädgård /Se Borgarhemmet, se Gubbhuset Saknas  
Uppsala stad o. län Kungsträdgård, se Trädgård, Kungs trädgård /Se Borgenskapets gubb- och änkehus, se Gubbhuset Saknas  
Uppsala stad Kungsträgården trädgård /Se Borgvägen gata  
Uppsala stad Kungsängen äng »Botanices Professorens hus» Saknas  
Uppsala stad o. län Kungsängen stadsdel Botaniska institutionen Saknas  
Uppsala stad o. län Kungsängen Saknas Botaniska trädgården, se Botaniskan Saknas  
Uppsala stad o. län Kungsängen äng /Se Botaniska trädgården, (Gamla), se Linnéträdgården Saknas  
Uppsala stad Kungsängen äng /Se Botaniskan, Botaniska trädgården trädgård  
Uppsala stad o. län Kungsängen äng /Se Botaniskan trädgård  
Uppsala stad o. stift Kungsängen äng /Se Botaniskan trädgård  
Uppsala stad o. län Kungsängsgatan gata /Se Botaniskan trädgård  
Uppsala stad Kungsängsgatan gata /Se Botvidsgatan gata  
Uppsala stad *Kwalaboda gärde Saknas /Se Brandstationen kvarter(?)  
Uppsala stad o. län *Kvarnaberg Saknas Brandstationen kvarter(?)  
Uppsala stad *Kvarnaberg förr namn på höjd /Se Bredgränd gränd  
Uppsala stad o. l. Kvarnbron bro Bredgränd gränd  
Uppsala stad Kvarnbron förr bro Bredgränd gränd  
Uppsala stad o. län Kvarnbron bro Bredmansgatan gata  
Uppsala stad o. län Kvarnbron bro Broo Gatan, Nya, se Järnbrogatan Saknas  
Uppsala stad o. stift Kvarndammen damm Brunn, se Biskopspumpen Saknas  
Uppsala stad Kvarndammen del av Fyrisån /Se Brunnskyrkan, se Brunnssalongen Saknas  
Uppsala stad Kvarnen, se Akademikvarnen Saknas Brunnskällan, se Brunnssalongen Saknas  
Uppsala Saknas Kvarnfallet Saknas /Se Brunnsparken, se Brunnssalongen Saknas  
Uppsala stad Kvarnholmen, se Studentholmen holme /Se Brunnssalongen f.d. brunnshus  
Uppsala stad o. län Kvarnholmen holme /Se Brunnssalongen f.d. brunnshus  
Uppsala stad Kvarnholmen holme /Se Brunnssalongen f.d. brunnshus  
Uppsala stad o. län Kvarnkällan vattenkälla /Se Brunnssalongen f.d. brunnshus  
Uppsala stad *Kvarnkällan, se S:t Erikskälla förr kallkälla Brunnssalongen f.d. brunnshus  
Uppsala stad o. län Kvarnspången förr bro /Se Brunnssalongen f.d. brunnshus  
Uppsala stad Kvarnströmmen Saknas Brunnssalongen f.d. brunnshus  
Uppsala stad o. län »kvernadampnen» damm Brunnssalongen f.d. brunnshus  
Uppsala stad och stift Kyrkogården Saknas Brunnssalongen f.d. brunnshus  
Uppsala stad och stift Kyrkogården Saknas Bryggaren kvarter  
Uppsala stad Kåbogärde förr äga Bryggaren kvarter  
Uppsala stad Kåbogärde förr äga /Se Bryggar-Jerkers el. Bryggar-Jerkers-gården gård  
Uppsala stad ?Kålbogärde utjord Bryggar-Jerkers el. Bryggar-Jerkers-gården gård  
Uppsala stad Kålbogärde gammal utjord Brynhild kvarter  
Uppsala stad o. län Kålbogärde utj. /Se Brännerigatan, se Fabriksgatan Saknas  
Uppsala stad Kålbogärde utj. /Se Brogatan, Nya, se Järnbrogatan Saknas  
Uppsala stad o. län Kålsängstä gata /Se Bränneriet förr brännvinsbränneri  
Uppsala stad Kålsängs-Tä (= Kålsängsgränd) gata /Se Bränneriet förr brännvinsbränneri  
Uppsala stad o. län Kärleksön, se Lycksalighetens ö del av Uppsala stadsträdgård Bränneriet förr brännvinsbränneri  
Uppsala stad Kärleksön ö i Stadsträdgården /Se Bränneriet förr brännvinsbränneri  
Uppsala stad o. län Köpmannagatan (= Vårfrugatan) förr gata Bränneriet förr brännvinsbränneri  
Uppsala stad *Köpmangatan Saknas Bränneriet förr brännvinsbränneri  
Uppsala stad o. län Köpmannagatan (= Vårfrugatan) förr gata Bränneriet förr brännvinsbränneri  
Uppsala stad Köpmannagatan (= Vårfrugatan) förr gata Bränneriet förr brännvinsbränneri  
Uppsala stad o. län Köpmannagatan (= Vårfrugatan) förr gata /Se brännugn bebyggelse  
Uppsala stad Köpmannagatan, se Ö. Ågatan gata Brännvinsmagasinet försäljningslokal  
Uppsala stad o. län *Köpmannagärdet Saknas Bultet, se Lindbergska bultkrogen Saknas  
Uppsala stad o. län Köpmannagärdet förr gärde Bärbygatan gata  
Uppsala stad Köpmannagärdet förr gärde Bärby hagen område  
Uppsala stad o. län *Köpmannegärdet Saknas Bävernsgränd gränd  
Uppsala stad *Köpmannegärdet Saknas Bävernsgränd gränd  
Uppsala stad o. län *Köpmannahagen Saknas Bävernsgränd gränd  
Uppsala stad o. län Ladugatan, se Kungsgatan gata Bävern förr kvarter  
Uppsala stad Lagerlöfsgatan gata /Se Börjegatan gata  
Uppsala stad Lagerlöfsgatan gata /Se Börjegatan gata  
Uppsala stad o. län Lagerlöfsgatan gata /Se Börjevägen, se Börjegatan Saknas  
Uppsala stad Landshövdingens tvättfat Saknas /Se Centralbadet nuv. varmbadhus  
Uppsala stad o. län *Lasseby backar Saknas Centralsanatoriet sanatorium  
Uppsala stad Levertinsgatan gata /Se Centralstationen järnvägsstation  
Uppsala stad o. län Lilljeborgsvägen gata /Se Carolinaparken, se Engelska parken Saknas  
Uppsala stad Linnégatan gata /Se Cellfängelse, se Fängelset Saknas  
Uppsala stad o. län. Linnégatan gata /Se Charlottanberg stuga  
Uppsala stad Linnéträdgården trädgård /Se Charlottenberg stuga  
Uppsala stad Lutgränd förr gata /Se Charlottenberg stuga  
Uppsala stad Lutpumpen förr vattenpump /Se Chemicum, se Laboratorium Chemicum Saknas  
Uppsala stad Lycksalighetens ö konstgjord ö /Se Clasonska gården, se Clasonska huset Saknas  
Uppsala stad o. län   Clasonska huset hus  
Uppsala stad o. län   Clasonska huset hus  
Uppsala stad   Clasonska huset hus  
Uppsala stad o. län   Clasonska huset hus  
Uppsala stad   Clasonska huset hus  
Uppsala stad   Clasonska huset hus  
Uppsala stad   Clasonska huset hus  
Uppsala stad o. län   Corps de Gardet byggnad  
Uppsala stad o. län   Dalgatan gata  
Uppsala stad   Dalgatan gata  
Uppsala stad   Dammen, se Erik Pederssons gård vid Dammen Saknas  
Uppsala stad   Dammkilen trädbevuxen plats  
Uppsala stad o. l.   Danmarksgatan gata  
Uppsala stad o. län   Dannemoragatan gata  
Uppsala stad o. län   Dekanhuset hus  
Uppsala stad   Dekanhuset hus  
Uppsala stad   Dekanhuset hus  
Uppsala stad   Disa kvarter  
Uppsala stad   Disa kvarter  
Uppsala stad   Dombron bro  
Uppsala stad o. län   Domen kvarter  
Uppsala stad   Domkyrkan kvarter  
Uppsala stad o. län   Domkyrkan kvarter  
Uppsala stad   Domkyrkans tegelbruksåker Saknas  
Uppsala stad o. län   Domkyrkans tegelbrukstomt Saknas  
Uppsala stad   »Domkyrkogården» plan kring Domkyrkan  
Uppsala stad o. län   Domprosthuset Saknas  
Uppsala stad   Domtrappan trappa  
Uppsala stad   Dragarbrunn, se Dragarbrunnsgatan Saknas  
Uppsala stad   Dragarbrunnsgatan gata  
Uppsala stad o. län   Dragarbrunnsgatan gata  
Uppsala stad   Dragarbrunnsgatan gata  
Uppsala stad o. län   Dragarbrunnsgatan gata  
Uppsala stad o. län   Dragarbrunnsgatan gata  
Uppsala stad   Dragarbrunnspumpen förr pump  
Uppsala stad o. län   Dragarbrunnspumpen förr pump  
Uppsala stad   Dragarbrunnspumpen förr pump  
Uppsala stad o. l.   Dragarbrunnspumpen förr pump  
Uppsala stad   Draken kvarter  
Uppsala stad o. län   Draken kvarter  
Uppsala stad   Drejaregatan gata  
Uppsala stad o. län   Drottninggatan gata  
Uppsala stad   Drottninggatan gata  
Uppsala stad o. län   Drottninggatan gata  
Uppsaöa stad o. stift   Drottninggatan gata  
Uppsala stad o. län   Drottninggatan gata  
Uppsala stad   Duvan kvarter  
Uppsala stad   Dyng-Anderskrogen förr krog  
Uppsala stad   Dyng-Anderskrogen förr krog  
Uppsala stad   Ekelunds värdshus Saknas  
Uppsala stad o. län   Ekonomie professorns boställshus, se Theatrum .... Saknas  
Uppsala stad   Ekonomiska lärohuset, se Theatrum oeconomicum Saknas  
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. stift      
Upsala st.      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala ärkestift ärkestift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad, län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stift      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Upsala st.      
Uppsala stad      
Uppsala stad o län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o län      
Uppsala stad o stift      
Uppsala stad o län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala ärkestift ärkestift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Upsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. l.      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. l.      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. l.      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad, län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. l.      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Upsala st.      
Upsala st.      
Uppsala stad o. kloster      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. l.      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. l.      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. l.      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. l.      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. l.      
Uppsala stad      
Uppsala stad och l.      
Uppsala stad      
Uppsala stad o l.      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. l.      
Uppsala st. o. l.      
Uppsala stad      
Uppsala st. o. l.      
Uppsala stad      
Uppsala st. o. l.      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala st. o. l.      
Uppsala stad      
Uppsala stad o.l.      
Uppsala st. o. l.      
Uppsala stad      
Uppsala st. o. l.      
Uppsala stad o. l.      
Uppsala stad      
Uppsala st. o. l.      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. l.      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. l.      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad. o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala st. o . l.      
Uppsala stad      
Uppsala st. o. l.      
Uppsala stad o. stift      
Upsala Saknas      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala st. o. l.      
Uppsala stad      
Uppsala st. o. l.      
Uppsala stad      
Uppsala st. o. l.      
Uppsala stad      
Uppsala st. o. l.      
Uppsala stad      
Uppsala st.      
Uppsala stad      
Uppsala st. o. l.      
Uppsala st.      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala st. o. l.      
Uppsala stad      
Uppsala st. o. l.      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Upsala st.      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad. stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala Saknas      
Upsala Saknas      
Upsala Saknas      
Uppsala stad      
Upsala st.      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad , stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppenlis Saknas      
Uppsalis Saknas      
Uppsalom Saknas      
Uppsala Saknas      
Uppsala Saknas      
Uppsala Saknas      
Upsala st.      
Upsala st.      
Upsala st.      
Upsala st.      
Upsala st      
Upsala st      
Upsala st.      
Uppsala st.      
Uppsala st.      
Uppsala st.      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stift stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. l.      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Upsala st.      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stift o. stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Upsala Saknas      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stift stift      
Uppsala stift stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala st.      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala Saknas      
Uppsala Saknas      
Uppsala Saknas      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stift stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stift stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stift stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stift stift      
Uppsala stift stift      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala Saknas      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad, stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala st.      
Uppsala st.      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala Saknas      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stift stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad /Se      
Uppsala stift stift      
Uppsala stad      
Uppsala Saknas      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.