ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Uppsala stad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Namntabell 2
Namntabell 3
Namntabell 4

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(4) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 1788 st Naturnamn: 218 st Bebyggelsenamn: 270 st Naturnamn: 48 st
Uppsala stad Uppsala stad Uppsala stad Nummerförteckning förteckning
Uppsala stad Academiens örtagård, se Linnéträdgården trädgård /Se Uppsala stad Nummerförteckning förteckning
Uppsala stad och stift Akademigatan gata /Se Uppsala stad Akademigatan gata
Uppsala stad Akademikvarn tidigare kvarn, numera muséum /Se Uppsala stad Annerstedtska ladan uthus
?Uppsala(?) stad Akademikvarnen förr kvarn /Se Uppsala stad Apoteksträdgården trädgård
Ubsola Saknas Akademikvarnen förr kvarn /Se Uppsala stad Backen = Polacksbacken exercisområde
Uppsala stad o. stift Akademikvarnen, se även Uppsala kvarn förr kvarn Uppsala stad Biskopspumpen förr pump
Uppsala stad och stift *Allmanna vägen, (»almanna væghin») väg /Se Uppsala stad Bleket eller Blekebacke backe
Uppsala stad och stift »Allmänningen» mark Uppsala stad Bleke backe backe
Uppsala stad o. stift Allmänningsgatan = Vårfrugatan gata Uppsala stad Boländerna Saknas
Uppsala stad o. stift Allmänningsgatan medeltida gata Uppsala stad Boländerna område
Uppsala stad och stift Allmänningsgatan medeltida gata Uppsala stad Boländerna terräng
Uppsala stad o. stift *Allmänningsgatan förr gata Uppsala stad Botaniska trädgården trädgård
Upsala st. Allmänningsgatan förr gata /Se Uppsala stad Bredgränd gata
Uppsala stad och stift Allmänningsgatan medeltida gata Uppsala stad Brunnsparken park
Uppsala stad och stift Allmänningsgatan medeltida gata Uppsala stad Bärby hage ängsmark
Uppsala stad o. stift Allmänningsgatan medeltida gata Uppsala stad Bärby hagen odlad jord
Uppsala stad o. stift Allmänningsgatan medeltida gata Uppsala stad Bävernsgränd gata
Uppsala stad Allmänningsgatan förr gata Uppsala stad Börjegatan gata
Uppsala stad o. stift Allmänningsgatan f.d. gata Uppsala stad Börjevägen utfartsväg
Uppsala stad och stift Allmänningsgatan förr gata /Se Upsala stad Dombron bro
Uppsala stad o. stift *Allmänningsgatan gata Uppsala stad Dragarbrunn traktnamn
Upsala st. Allmänningsgatan, Västra förr gata Uppsala stad Dragarbrunnsgatan gata
Upsala ut Allmänningsgatan förr gata Uppsala stad Dragarbrunnspumpen pump
Uppsala stad och stift Allmänningsgatan förr gata Uppsala stad Draget del av Drottninggatan
Uppsala stad och ärkestift *Allmänningsgatan Saknas /Se Uppsala stad Drottninggatan gata
Uppsala stad och stift Allmänningsgatan förr gata Uppsala stad Engelska parken park
Uppsala stad och stift Allmänningsgatan förr gata Uppsala stad Enköpingsvägen utfartsväg
Uppsala stad och stift *Allmänningsgatan förr gata Uppsala stad Eriksberg traktnamn
Uppsala stad o. stift Allmänningsgatan förr gata Upsala stad Feithska tomten numera bebyggd tomt
Uppsala stad och stift Allmänningsgatan (=Klostergatan) förr gata Uppsala stad Fectumgatan del av V. Ågatan
Uppsala stad o. stift Allmänningsgatan (=Klostergatan) förr gata Uppsala stad Fisktorget torg
Uppsala stad och stift *Allmänningsgatan (=Klostergatan) förr gata /Se Uppsala stad Fjärdingen traktnamn
Uppsala stad o. stift Allmänningsgatan (=Klostergatan) förr gata Uppsala stad Flottsundsvägen utfartsväg
Uppsala stad o. stift Allmänningsgatan (=Klostergatan) förr gata Uppsala stad Flusterpromenaden promenadplats
Uppsala stad och stift Allmänningsgatan (=Klostergatan) förr gata Uppsala stad Fyristorg torg
Uppsala stad och stift Allmänningsgatan =Klostergatan förr gata Uppsala stad Fålhagen traktnamn
Uppsala stad och stift Allmänningsgatan (=Klostergatan) förr gata Uppsala Saknas Fåhl-hagen odlad jord
Uppsala stad Allmänningsgatan (=S:t Persgatan förr gata Uppsala stad Galgbacken höjd
Uppsala stad *Allmänningsgatan (=Svartbäcksgatan) förr gata Uppsala stad Galgbacken skogsbacke
Uppsala stad o. stift Allmänningsgatan (=Svartbäcksgatan) förr gata Uppsala stad Galgvreten, Västra Saknas
Uppsala stad och stift Allmänningsgatan (=Svartbäcksgatan) förr gata Uppsala stad Gamla torget torg
Uppsala stad och ärkestift Allmänningsgatan förr gata Uppsala stad Gamla Upsala löten Saknas
Uppsala stad o. stift Allmänningsgatan förr gata Uppsala stad Gammelbommen tullbom
Uppsala stad och stift Allmänningsgatan förr gata Uppsala stad Geijersdalen dal
Uppsala stad Allmänningsgatan (=Tovagatan) förr gata Uppsala Saknas Gillbergska genomfarten trafikled
Uppsala stad o. stift Allmänningsgatan (=Tovagatan) förr gata Uppsala stad Gräsgränd gränd
Uppsala stad Allmänningsgatan (=Vårfrugatan) förr gata Uppsala stad Gröna kullen kulle
Uppsala stad och stift Allmänningsgatan(Västra) (=Vårfrugatan) förr gata Uppsala stad  
Uppsala stad o. stift Allmänningsgatan (=Vårfrugatan) förr gata Uppsala stad  
Uppsala stad o. stift *Allmänningsgatan gata Uppsala stad  
Uppsala stift o. stad Allmänningsgatan (= Vårfrugatan) f.d. gata Uppsala stad  
Uppsala stad och stift Allmänningsgatan (=Vårfrugatan) förr gata Uppsala stad  
Uppsala stad o. stift Allmänningsgatan (=Vårfrugatan) Saknas Uppsala stad  
Uppsala stad och stift ?Allmänningsgatan (=Vårfrugatan) förr gata Förkortningar förteckning  
Upsala st. Allmänningsgatan, Västra (=Vårfrugatan) förr gata Uppsala-hålet stad  
Uppsala stad o. stift Allmänningsgatan,(Västra) (=Vårfrugatan) förr gata Pukisråttor inbyggarbeteckning  
Uppsala stad och stift Allmänningsgatan (=Vårfrugatan) förr gata Ultunesare inbyggarbeteckning  
Uppsala stad Allmänningsgatan (Vårfrugatan) förr gata Adolf källare krog  
Uppsala stad Allmänningsgatan, Västra (=Vårfrugatan) förr gata /Se Akademikvarnen kvarn  
Uppsala stad »Almæningsgatune» (Vårfrugatan) gata /Se Alba longa hus  
Uppsala stad och ärkestift allmännigsgator förr gator Alba longa hus  
Uppsala stad o. stift Allmänningslånggatan (=Klostergatan) förr gata /Se Alkohålet hus  
Uppsala stad o. stift Allmänningslånggatan, se Ö. Ågatan gata Almtuna stadsdel  
Uppsala stad o. stift Allmänningsvägen förr gata Amerika, se Potatisamerika Saknas  
Uppsala stad och stift Almqvistgatan gata /Se Arakosien del av gata  
Uppsala stad o. stift Almqvistgatan gata /Se Arkadien hus  
Uppsala stad o. stift Almqvistgatan gata /Se Arken studenthem  
Uppsala stad o. stift Anders Benctsons tomt Saknas Asgård = Anatomiska institutionen, se Asis Saknas  
Uppsala stad och stift Anders Benctsons tomt Saknas Asis öknamn på Anatomiska institutionen  
Uppsala stad och stift Anders Benctsons tomt tomt Bakfickan våning  
Uppsala stad o. stift Atterbomsgatan gata /Se Basaren krog  
Uppsala stad o. stift Atterbomsgatan gata /Se Berga lhtr  
Uppsala stad o. stift Atterbomsgatan gata /Se Bikupan öknamn på läroverk  
Uppsala stad o. stift Bagare tompten tomt Blackes krogen förr krog  
Uppsala stad o. stift Bagare tomten tomt Bleket stugor  
Uppsala stad o. stift Bagare tomten tomt Bleket stugor  
Uppsala stad o. stift Bagaretomten tomt Blåsut stuga  
Uppsala stad o. stift von Bahrska häcken trädplantering /Se Boländerna traktnamn  
Uppsala stad o. stift Bellmansgatan gata /Se Bondslottet del av gata  
Uppsala stad och stift Bellmansgatan gata /Se Bortom bullret gård  
Uppsala stad o. stift Bellmansgatan gata /Se Brundusium hus  
Uppsala stad o. stift Betelgropen förr vattenfyllt stenbrott /Se Brunnssalongen musiksal  
Uppsala stad o. stift Biskopsgatan förr gata /Se Carlshage bebyggelse  
Uppsala stad o. stift Blomgatan gata /Se Carlsro bebyggelse  
Uppsala stad och stift Bondkyrkogården kyrkogård Carolina rediviva universitetsbibliotek  
Uppsala stad o. stift Boströmska stenbrottet f.d. vattenfyllt stenbrott /Se Carybdis studentnamn på Gästis  
Uppsala stad o. stift Botaniska trädgården Saknas Chateau Barowiak teater  
Upsala st. Botaniska trädgården Saknas /Se Clasonska huset hus  
Uppsala stad o. stift Botaniska trädgården Saknas /Se Confectum studentnamn på Flustret  
Uppsala stad o. stift *Bredgränden gränd /Se Djurgården rum i restaurang  
Uppsala stad o. stift Bredgränd gränd Domkyrkan kyrka  
Uppsala stad o. stift Bredgränd förr gata Domtrapphuset trapphus vid Domkyrkan  
Uppsala stad o. stift Bredgränd förr gata /Se Dragarbrunn traktaen omkring Dragarbrunnsgatan  
Uppsala stad o. stift *Bredgränden gränd /Se Dynghögen krog  
Uppsala stad o. stift Bredgränd gata Enhagen förr hage, nu stadsdel  
Uppsala stad o. stift Bredgränd gata Eriksberg stadsdel  
Uppsala stad Bredgränd gränd Eriksdal stadsdel  
Uppsala stad o. stift Bredgränd förr gata /Se Erikslund stadsdel  
Uppsala stad o. stift Bredgränd förr gata /Se Erikslund hus  
Uppsala stad Bredgränd förr gata /Se Erlangenborg hus  
Uppsala stad o. stift Bredmansgatan gata /Se Evas hotell »rum för resande», gård  
Uppsala stad o. stift *Bron bro Feniken = Phoenix restaurant  
Uppsala stad o. stift *Bron bro Fenix restaurant  
Upsala st. *Bron bro Finkelköping arbetarebostäder  
Uppsala stad o. stift *Bron oident. bro Finska himmeln hus  
Upsalum Saknas Brännerikällan källa Fjärdingen stadsdel  
Upsala Saknas Brännerikällan källa Fjärdingen, Övra del av Fjärdeingen  
Uppsala stad och stift Bureusgatan gata /Se Fjärdingstull förr tull  
Uppsala stad Bävergränd gränd Flustret restaurant  
Uppsala stad o. stift Bäfversgatan förr gata Fläskoset matservering  
Uppsala stad o. stift Carolinabacken backe /Se Frestelsen kafé  
Uppsala stad o. stift »clostorfiællen» äga Fyrisvalls tegelbruk tegelbruk  
Uppsala stad o. stift Dag Hammarskjölds väg gata /Se Fågelsången Saknas  
Uppsala stad o. stift Dalgatan gata /Se Fågelsången gård  
Uppsala stad o. stift *Dekanängen Saknas Fördärvet, Lilla restaurant  
Uppsala stad o. stift Distingen marknad Fördärvet, Stora utvärdshus  
Uppsala stad o. stift Distingen marknad Gamla ladugården Saknas  
Uppsala stad o. stift Distingen marknad Gamla Tegelbruket nedlagt tegelbruk  
Uppsala stad o. stift Distingen marknad Gedrosien del av gata  
Uppsala stad och stift Distingsmarknaden marknad /Se Geijersgården Saknas  
Uppsala stad o. stift Distingsmarknaden marknad /Se Geijerska gården Saknas  
Uppsala stad o. stift Distingen vintermarknad /Se Getingbo rektorsbostad  
Uppsala stad o. stift Distingen marknad /Se Gillbergska huset hus  
Uppsala stad o. stift Distingsmarknaden marknad /Se Gillesalen, Stora sal på Gillet  
Uppsala stad o. stift Domberget Saknas Gillet hotell och restaurant  
Uppsala stad o. stift Domberget domkyrkoplatån Gluggarna, se Sju helvetes gluggar Saknas  
Uppsala stad och stift Domberget berg Glädjen lht  
Uppsala stad o. stift Domberget berg Glädjen gård  
Uppsala stad o. stift Domberget ås /Se Grindstugan utvärdshus  
Uppsala stad o. stift Domberget domkyrkoplatån /Se Groggslottet hus  
Uppsala stad o. stift Domberget höjd /Se Grållan krog  
Uppsala stad o. stift Domberget domkyrkoplatån Grålusen förr krog, nu kafé  
Uppsala stad o. stift Dombron bro Gröna Jägaren traktörställe  
Uppsala stad o. stift Dombron bro Gubbhuset gubb- och änkehus  
Uppsala stad o. stift Dombron bro Gula knuten krog  
Uppsala stad o. stift Dombron bro Gustafsberg bebyggelse  
Uppsala stad o. stift Dombron bro /Se Gustavianum hus  
Uppsala stad o. stift Dombron bro /Se Gärdsgården hus  
Uppsala stad o. stift Dombron bro /Se Gästis stadshotell  
Uppsala stad o. stift Dombron bro /Se Hagalund utvärdshus  
Uppsala stad o. stift Dombron bro /Se Hakens hörn hus  
Uppsala stad o. stift Dombron bro Henschens övre gård nu riven gård  
Uppsala stad och stift Dombron bro Hotell Oden hotell  
Uppsala stad o. stift *Domkyrkogården Saknas Hotell Snusko förr hotell  
Uppsala stad o. stift Domkyrkogården Saknas Humlebo förr hus  
Upsala st. Domkyrkogården förr kyrkogård /Se Häggens gårdarna gårdar  
Uppsala stad o. stift Domkyrkogården, se även Kyrkogården Saknas Häggska gården gård  
Uppsala stad o. stift *Domprostgärdet Saknas Höganäs gård  
Uppsala stad o. stift *Domprostens vret äga? Hörnan förr schweizeri  
Uppsala stad o. stift Domprostens vret, se även Prostavreten förr åker Imperfektum gård  
Uppsala stad o. stift *Domprosthagen Saknas Imperfektum gård  
Uppsala stad o. stift *Domprosthagen Saknas Infectum studentnamn på Anatomiska institutionen  
Uppsala stad o. stift Domproståkern gärde Intelligensen hus  
Uppsala stad o. stift *Domprostaåkern i råby gärde Saknas Invaliden ålderdomshem  
Uppsala stad *Domproståkern i Åby gärde Saknas Janssons frestelse stadshotellets kafé  
Uppsala stad o. stift *Domprostängen Saknas Johannesbäck lhtr  
Uppsala stad o. stift Domtrappan trappa Johannislund lht  
Uppsala stad o. stift Domtrappa trappa Kabyssan rum  
Uppsala stad o. stift Domtrappan trappa Kap servering  
Uppsala stad o. stift Domtrappan trappa /Se Kapellsalen sal  
Uppsala stad o. stift Domtrappan trappa Karamanien hus  
Uppsala stad o. stift Domtrappan Saknas Karlsberg lht  
Uppsala stad Domtrappan trappa Kartago del av gata  
Uppsala stad o. stift Domtrappan trappa /Se Katthotellet nu omändrad studentvåning  
Uppsala stad o. stift Domtrappan trappa /Se Knalleffekten hus  
Uppsala stad o. stift Domtrappan trappa /Se Kodansen gd  
Uppsala stad o. stift Dragarebrogatan, se Dragarbrunnsgatan Saknas Kristinasalen rikssal på slottet  
Uppsala stad o. stift *Dragarbrogatan gata /Se Kronåsen traktnamn  
Uppsala stad o. stift Dragarbrogatan förr gata /Se Krypin Saknas  
Uppsala stad o. stift Dragarbron förr bro /Se Kråkslottet trähus  
Uppsala stad o. stift »Dragerebroen» färja? Kuggis hus  
Uppsala stad o. stift Dragarbron förr bro /Se Kungsgärdet förr gärde, nu bebyggd stadsdel  
Uppsala stad o. stift Dragarbron förr bro /Se Kungsängen traktnamn  
Uppsala stad o. stift *Dragarbron bro /Se Kungsängen stadsdel  
Uppsala stad o. stift Dragarbron förr bro /Se Kungsängstull förr tull  
Uppsala stad o. stift Dragarbron förr bro /Se Kvarngärdet traktnamn  
Uppsala stad o. stift Dragarebrunn brunn Kvistens bo hus  
Uppsala stad o. stift Dragarebrunn förr brunn /Se Kåbo traktnamn  
Uppsala stad och stift Dragarabrunn förr brunn /Se Kåbo stadsdel  
Uppsala stad o. stift Dragarabrunn förr vattenbrunn /Se Kårsumpen gymnastikhus  
Uppsala stad o. stift Dragarbrunnsgatan gata /Se Köttbasilikan öknamn på Saluhallen  
Uppsala stad o. stift Dragarbrunnsgatan gata /Se Likkistan hus  
Uppsala stad o. stift Dragarbrunnsgatan (f. Själegatan) f.gata Lindsberg bebyggelse  
Uppsala stad o. stift Dragarbrunnsgatan gata /Se Linneanum boställe  
Uppsala stad o. stift Dragarbrunnsgatan gata /Se Littorinska gården gård  
Uppsala stad o. stift Dragarbrunnsgatan gata /Se Lugnet lht  
Uppsala stad o. stift Dragarbrunnsgatan gata /Se Lunken förr restaurant  
Uppsala stad o. stift Dragarbrunnsgatan gata /Se Lurbo stuga  
Uppsala stad o. stift Dragarbrunnsgatan gata /Se Lurbo arbetsbostäder  
Uppsala stad o. stift Drottningatan gata /Se Lusasken plats intill badhus  
Uppsala stad o. stift Eisleben förr skridskobana Lutgården gård  
Uppsala stad o. stift Eneløten terräng Luthagen traktnamn  
Uppsala stad o. stift Eneløten förr terräng /Se Luthagen äng  
Uppsala stad o. stift Eneløten förr terräng /Se Luthagen stadsdel  
Uppsala stad o. stift Enhagen förr hage /Se Luthagen förr hage, nu bebyggd stadsdel  
Uppsala stad och stift *Erik Benedicti gränd Saknas Luthagen förr hage, nu bebyggd stadsdel  
Uppsala stad o. stift Erik Benedicti gränd förr gata Långholmen hus  
Uppsala stad o. stift Eric Benedicti gränd förr gata Långholmen hus  
Uppsala stad o. stift Eric Benedicti gränd, se Erik Bengtssons gränd förr gränd Lännagården gård  
Uppsala stad o. stift Erik Bengtssons gränd förr gränd Löten traktnamn  
Uppsala stad Eriksbergsskogen skogsområde /Se Löten anhalt  
Uppsala stad o. stift Eriksgatan gata /Se Löten lht  
Uppsala stad o. stift Erik Svarts gränd förr gata /Se Lövens gård  
Uppsala stad o. stift Eriks Svarts gränd förr gränd /Se Lövhyddan hus  
Uppsala stad o. stift *Erik Svarts gränd, se Mäster Erik Svarts gränd Saknas Lövkojan Saknas  
Uppsala stad o. stift Fattigkyrkogården Saknas /Se Magdeburg läroverk  
Uppsala stad o. stift Ferlinsgatan gata /Se Mariedal lht  
Uppsala stad o. stift Flusterlandet terrängnamn /Se Miklagård studenthem  
Uppsala stad o. stift Frödingsgatan gata /Se Mollbergs kåken torvtäckt koja  
Uppsala stad o. stift Fyrings å, se Fyrisån å /Se Mosters krogen krog  
Uppsala stad o. stift *Fyrisholmen, se Studentholmen Saknas Niobe hus  
Uppsala stad Fyristorg torg /Se Nobis förr krog  
Uppsala stad o. stift Fyrisvall(arna) Saknas /Se Norra Tegelbruket tegelbruk  
Uppsala stad o. stift Fyrisvall slätt Norrbyhus studenthem  
Uppsala stad o. stift Fyrisvall, se Föret Saknas Novum schweitzeri  
Uppsala stad o. stift »Fyrisvellir» slätter /Se Nybygget lht  
Uppsala stad o. stift Fyrisån å /Se Nyåker lht  
Uppsala stad o. stift   Nöden lht  
Uppsala stad o. stift   Olympen hus  
Uppsala stad o. stift   Oratio obliqua hus  
Uppsala stad o. stift   Paradiset hus  
Uppsala stad   Paradiset rum  
Uppsala stad o. stift   Peddan hus  
Uppsala stad o. stift   Pelles krogen krog  
Uppsala stad   Peruken krog  
Uppsala stad o. stift   Petterslund stadsdel  
Uppsala Saknas   Petterssons krogen, se Pelles krogen Saknas  
Upsala st.   Pluskvamperfektum fyravåningshus  
Uppsala stad o. stift   Politiska knuten hörna  
Uppsala stad o. stift   Port Artur hus  
Uppsala stad o. stift   Posthuset, Gamla hus  
Uppsala stad o. stift   Potatisamerika hus  
Uppsala stad o. stift   Prinsgården gård  
Uppsala stad o. stift   Pukis kvarter  
Uppsala stad o. stift   Rackarnäbben kvartér  
Upsala st.   Rappska huset hus  
Uppsala stad o. stift   Rikssalen högtidssal å slottet  
Uppsala stad o. stift   Rindön hus  
Uppsala stad o. stift   Rudbeckska huset hus  
Uppsala stad o. stift   Rullan restaurant  
Uppsala stad o. stift   Röbo tegelbruk tegelbruk  
Uppsala stad och stift   Sandbacken kvartér  
Uppsala stad och stift   Sankt Pers kapell lokal  
Uppsala stad och stift   Saxen Brandenburg hus  
Uppsala stad o. stift   Schukanis biljard  
Uppsala stad   Scylla studentkrog  
Uppsala stad   Seminariet hus  
Uppsala stad   Sillhavet hus  
Uppsala stad   Sista slanten hus  
Uppsala stad   Sju helvetes gluggar nu rivet hus  
Uppsala stad   Skandalhuset hus  
Uppsala stad   Skrapan läroverk och gymnasium  
Uppsala stad   Skytteanum byggnad  
Uppsala stad   Skånska nation kandelaber  
Uppsala stad   Slottstullen förr tull  
Uppsala stad   Slukis matställe  
Uppsala stad och stift   Smockenborg gård  
Uppsala stad och stift   Solrosen kvartér  
Uppsala stad och stift   Sommarro utvärdshus  
Uppsala stad o. stift   Sotis studentnamn på Zoologiska institutet  
Uppsala stad o. stift   Stabbylund stadsdel  
Uppsala stad o. stift   Styrbiskop vårdtorn  
Uppsala stad o. stift   Svartbäcken traktnamn  
Uppsala stad o. stift   Svartbäcken stadsdel  
Uppsala stad   Svartbäckstull förr tull  
Uppsala stad   Syskrinet nu rivet hus  
Uppsala stad o. stift   Taddis restaurant  
Uppsala stad o. stift   Toveporten tullport  
Uppsala stad o. stift   Tripolis hus  
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stift stift      
Uppsala stift stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala st.      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Wpsalum Saknas      
Vpsalum Saknas      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stift o. stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Upsala st.      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stift o. stad      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala Saknas      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala st.      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Upsala st.      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Upsala st.      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Upsala st.      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Upsala st.      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Saknas Saknas      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Upsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stift stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala st.      
Upsala st.      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. ärkestift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. ärkestift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. ärkestift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. ärkestift      
Uppsala stad o. ärkestift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. ärkestift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. ärkestift      
Uppsala stift, stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Upsala st.      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Upsala st.      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Upsala st.      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. ärkestift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad o. stift      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad      
Uppsala stad      
Uppsala stad o. län      
Uppsala stad och stift      
Uppsala stad      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.