ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Uppsala stad : Uppsala län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Namntabell 1
Namntabell 2
Namntabell 3

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 4(4) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 1786 st Naturnamn: 219 st Bebyggelsenamn: 270 st Naturnamn: 48 st
Uppsala stad Saknas /Se Studentholmen holme /Se Ekebyvägen väg Slottsgatan, Nedre gata
Uppsala stad Studentholmen holme /Se Emund kvarter Slottsgatan, Övre gata
Uppsala stad /Se Studentholmen f.d. ö /Se Emundsplan, se Edmundsplan Saknas Slottsgränd gata
Uppsala stad /Se Studentholmen holme /Se Eriksbergsvägen väg Slottskällan källa
Uppsala stad /Se Studentholmen, se även Stunhusholmen holme Fjärdingsvägen, Nedre, se Stabbylund Saknas Slottstegelhagen hage
Uppsala stad /Se *Suartans grendh Saknas /Se Fläskoset, se Perukens krog Saknas Smedsbylebacken åkerbackar
Uppsala stad /Se Suartans grendh, se Nils Svarts gränd förr gata Fridhem, se Villa Fridhem Saknas Smeds byle gärdet, Lilla odlad jord
Uppsala stad /Se Suckarnas bro nu borttagen bro /Se Fru Svenssons krog förr krog Smeds byle åkern odlad jord
Uppsala stad /Se Svartbäcken bäcke Fågelsången kvarter Smedsgränd gata
Uppsala stad /Se Svartbäcken å Gamla Uppsalalöten jordområde Smäcken nu igenfylld ansvällning av Fyrisån
Uppsala stad /Se Svartbäcken bäck Gamla Uppsalalöten jordområde Stabby allé allé
Uppsala stad /Se Svartbäcken f. bäck /Se Gunsta backar Saknas Stabby gärde gärde
Uppsala ortnamn /Se Svartbäcken å Gär(d)sgården, se De Geerska huset Saknas Staby eller Lutbommen tullbom
Uppsala stad /Se Svartbäcken f. bäck Gävlegatan gata Stadsdikgatan gata
Uppsala stad /Se Svartbäcken bäck Göteborgs nation, se S:t Larsgatan Saknas Stadsskogen skogspark
Uppsala stad /Se Svartbäcken uttorkad bäck Hamder kvarter Stadsträdgården trädgård
Uppsala stad /Se Svartbäcken bäck Hospitalet förr kvarter Stockholmsvägen utfartsväg
Uppsala stad /Se Svartbäcken bäck Hospitalsgränden förr gränd Stora Torget torg
Uppsala stad /Se Svartbäcken bäck Hospitalskyrkogården förr begravningsplats, nu del av kyrkogård Strömparterren äldre namn på Flusterpromenaden
Uppsala stad /Se Svartbäcken försv. bäck /Se Invalidgatan gata Sturevalvet valv
Uppsala stad /Se Svartbäcken förr bäck /Se Järnkvarteret förr kvarter Svandammen damm
Uppsala stad o. län /Se Svartbäcken bäck /Se Järnvägsgatan, Östra planerad gata Svartbäcken numera dike, förr bäck
Uppsala stad o. län /Se Svartbäcksbro Saknas Kakelfabriken kvarter Svartbäcksgatan gata
Uppsala stad /Se »swartebekxbroo» bro Kamphav förr vattensamling Svartbäcksvretarna åkrar
Uppsala stad /Se Svart(a)bäcksbro f. bro Kamphav förr vattensamling Svartmanbacken backe
Uppsala stad Svartbäcksbro å Kamphav Saknas Svartmangatan gata
Uppsala stad /Se Svartbäcksbro förr bro /Se Kaniken kvarter Svintorget torg
Uppsala stad /Se Svartbäcksbro bro /Se Karin kvarter Sysslomansgatan gata
Uppsala stad /Se Svartbäcksgatan gata Klockargården, se Sysslomansgården Saknas Sätunabommen = Kålboporten tullport
Upsala stad /Se Svartbäcksgatan gata /Se Kommunitetsträdgården förr trädgård(?) Sätuna gärdena gärden
Uppsala stad /Se Svartbäcksbro förr gata Kornhuset kvarter Sätunavägen väg
Uppsala stad /Se Svartbäcksgatan gata /Se Kransen kvarter Tegelbruksängen odlad jord
Uppsala stad /Se Svartbäcksgatan, se Allmänningsgatan förr gata /Se Kroken kvarter Tovegatan äldre namn på Linnégatan
Uppsala stad /Se Svartbäckssmäcken bro Kungars gården förr gård Trädgårdsgatan gata
Uppsala stad /Se Svartbäckssmäcken, *Svatbäckssmecken Saknas Kvarn(en), se Vatt(en)kvarn(en) Saknas Tältvägen stig
Uppsala stad /Se Svartbäckssmäcken, *Svartebäcks smecken bro /Se Kvarnkällan, se Sankt Eriks källa Saknas Vaksalagatan gata
Uppsala stad /Se Svartbäckssmäcken försv.bro /Se Kyrkogårds Esplanaden, se Kyrkogårdsgatan Saknas Vaksala löten odlad jord
Uppsala stad /Se Svartmangatan gata /Se Kyrkogårdsgatan gata Vaksala torg torg
Uppsala stad /Se Svartmangatan gata /Se Kyrkogårdsgatan gata Vaksalavägen utfartsväg
Uppsala stad /Se Sysslomansgatan gata /Se Kyrkogårdsgatan gata Vattugränd gränd
Uppsala stad /Se Sysslomansgatan gata Kålbo kvarter Vedtorget torg
Uppsala stad /Se Sysslomansgatan gata /Se Kämpegatan planerad gata Vretgränd gränd
Uppsala stad /Se Såggränden förr gata /Se Ladugatan, (Västra), se Kyrkogårdsgatan Saknas Väderkvarnsgärdet, Norra odlad jord
Uppsala stad /Se Södra gatan försv.gata /Se Lervarufabrik, se S:t Eriks lervarufabrik Saknas Väderkvarnsgärdet, Södra odlad jord
Uppsala stad /Se *Södra gärdet Saknas Lindormen kvarter Västgötaspången bro
Uppsala stad /Se *Tegelbrukskällan kallkälla Lutbrunn Saknas Ågatan, Västra gata
Uppsala stad /Se *Tegelhagen Saknas Luten kvarter Ågatan, Östra gata
Uppsala stad /Se *Tegelhagen Saknas Luten kvarter Östgöta trädgård trädgård
Uppsala stad /Se Tegnérgatan gata /Se Magne, se Österdalen (kvarter)  
Uppsala stad /Se Tegnérgatan gata /Se Mode, se Österdalen (kvarter)  
Uppsala stad /Se Tegnérgatan gata /Se Munken kvarter  
Uppsala stad /Se Tagnérgatan gata /Se Norra stationen, se Stationen, Norra Saknas  
Uppsala stad /Se Thorsughla, se *Torsugla Saknas Näktergalen kvarter  
Uppsala ärkestift /Se Thunbergsvägen gata /Se Observatorium Astronomicum »gamla observatoriet»  
Academia Carolina fordom domkapitelhus »tigelhusavretenom» vret Oden kvarter  
Academia Carolina förr hus /Se Toresgatan förr namn på Odinslund /Se Oden kvarter  
Adolfs källare värdshus /Se torg Saknas Oxtorget, Sankt Eriks torg Saknas  
Almtuna stadsdel /Se torg Saknas /Se Perukens krog förr krog  
»Almungegården» gård torg Saknas /Se Perukens krog förr krog  
Andreas Ands hus förr hus Togbron, se Dombron Saknas Perukens krog förr krog  
Arkadien hus /Se Torget (= nuv. Gamla torget) torg Perukens krog förr krog  
Arkimboldiska kuren byggnad /Se Torget (= nuv. Gamla torget) torg Pistolen kvarter  
Aros, Östra, se Uppsala stad Torget (= nuv. Gamla torget) torg Pistolen kvarter  
Aros Östra stad Torget torg Plantan kvarter  
Aros Östra stad »Thorghit» torg Prinsgatan gata  
Aros, Östra stad Torget Saknas Prosten kvarter  
Aros, Östra stad Torget oidentifierat torg Prästbostället, se Prästgården Saknas  
Aros, Östra stad Torget oident. torg Prästgatan gata  
Aron (Uppsala) stad Torget (= nuv. Gamla torget) torg Prästgården komministerboställe  
Aros Östra gammalt namn på Uppsala Torget (= nuv. Gamla torget) torg Prästgåden komministerboställe  
Östra Aros stad Torget (= nuv. Gamla torget) torg pump Saknas  
Östra Aros, se Uppsala Saknas Torget (= nuv. Gamla torget), se Uppsala torg torg Renhållningen, se Renhållningsverket Saknas  
Östra Aros, se Uppsala Saknas *Torsala backe Saknas Renhållningsverket Saknas  
Östra Aros, se Uppsala Saknas »torsalge gerde» gärde Rickombergavägen, se S:t Johannesgatan Saknas  
Östra Aros Saknas Torsgatan gata Riddartorget plantering  
Aron, Östra stad /Se *Torsugla (*Torsulgha) område /Se Riddartorget plantering  
Aros, Östra, se Uppsala stad Saknas /Se *Torsugla (*Thorshugle) markområde? Ridhuset, se Stallgården Saknas  
Aros, Östra stad /Se *Torsugla (*Torshugle) Saknas /Se Rimbogatan gata  
Aros stad /Se *Torsugla (*Torsala backe) Saknas Ringgatan gata  
Aros, Östra stad /Se *Torsugla (Torsala bakka) Saknas Ringgatan gata  
Aros städer /Se *Torsugla (?*Torshugle) kulle Ringgatan, Nordvästra, se Ringgatan gata  
Aros, Östra stad /Se *Torsugla (*Thor(s)hughle) f.d. kulle /Se Ringgatan, Nordöstra planerad gata  
Aros, V. o. Ö. (Västerås resp. Uppsala) städer /Se *Torsugla (»Thorshugli») kulle /Se Ringgatan, Norra planerad gata  
Aros stad /Se *Torsugla (*Thorshughli) höjd? /Se Ringgatan, Södra planerad gata  
Aros, Östra stad /Se *Torsugla (»Torshugle») Saknas /Se Ringgatan, Västra planerad gata  
Aros, Östra Saknas /Se *Torsugla (»Thors-hugl) (+) höjd /Se Ringgatan, Östra planerad gata  
Aros äldsta namnet på Uppsala /Se *Torsugla (Torshugle) förr gravhög /Se Rosenberg kvarter  
Upsala (Aros Östra) stad /Se *Torsugla (*Torshugle) höjd /Se Rosendal kvarter  
Aros stad /Se *Torsugla (Torshugle) Saknas /Se Rosendal kvarter  
*Östra Aros stad /Se *Torsugla (Torshugle) höjd /Se Rudan kvarter  
Aros, Ö. (Uppsala) stad /Se Torsugla höjd Rudbeckska huset, se Clasonska huset Saknas  
Aros, (Östra) stad /Se *Tava-bron f. bro Rudbecksgatan, Norra gata  
*Östra Aros (nu: Uppsala) stad /Se »toffue broo» bro Rudbecksgatan, Södra gata  
Aros stad /Se *Tova bro förr bro Rundelskvarteret, se Biskopen Saknas  
Aros, Östra stad /Se *Tova bro f. bro Runstensgatan gata  
Abdera försvunnet gårdskarlshus /Se *Tova bro förr bro /Se Rutiga herrgården, se Fängelset Saknas  
Alba longa rivet hus /Se Thona bro bron /Se Rådhuset kvarter  
Alphyddan försv. hus /Se Tova bro förr bro /Se Rådhuset rådhus  
Arkadien studentbostadshus /Se Tovagatan förr gata Rådhuset rådhus  
Asgård öknamn på Anatomiska institutionen /Se Tovagatan förr gata Rådhust rådhus  
Asgård hus /Se Tovagatan förr gata Rådhuset rådhus  
Asis hus /Se Tovagatan förr gata Rådstugan, Gamla förr rådhus  
Askersund bondkvarter Tovagatan *(Toffvegatan) förr gata Rådstugan, Nya förr rådhus  
*æskiers fiellen Saknas /Se Tovagatan försv.gata /Se Sala kvarter  
Aurivillska huset förr hus Tovagatan förr gata Sandbacken kvarter  
*Backa Saknas Tovagatan förr gata /Se Sandgropen sandtag  
*Backa ortnamn? Tovagatan gata /Se Sandgropen sandtag  
*Backa beb? Tovagatan, Lilla Saknas Sandgruvan, se Sandgropen Saknas  
Backa Saknas Tovagatan, Lilla, Tovegatan, Lilla förr gata Sandgruvan, se Sandgropen Saknas  
Bodstugan f. sjuk- och fattighus /Se Tovagatan, Lilla förr gata Sankt Brita kvarter  
Badstugan i Svartbäcken badstuga *Tova gärde jordlott /Se Sankt Erik kvarter  
Badstugugården gd Tova gärde gärde Sankt Erik kvarter  
Badstugugården gd *Toven jordlott Sankt Eriks gata förr gata  
Badstugugården gd Thowe åker /Se Sankt Eriks gata, se Biskopsgatan Saknas  
»Bakkamon» oidentifierad beb. »Thowe» förr namn på åker /Se Sankt Eriks kapell förr kapell  
»Bakkamon» oident. beb. Tofvavreten Saknas Sankt Eriks, Sankt Lars o. Sankt Olofs kyrka Saknas  
Barbro hus byggnad /Se »toffua wretenom» vret Sankt Eriks källa källa  
*Baratompth tomt Tovegatan, Stora *Stoora Toffwe gatan gata /Se Sankt Eriks källa källa  
Bergaskolan skola /Se Tovegatan (Stora), Tovagatan Saknas /Se Sankt Eriks källa källa  
Bergshyddan försv. kafé /Se Tovegatan, Stora, se Linnégatan gata Sankt Eriks källa källa  
Bergshyddan förr hus /Se Trefaldighetsberget, se Helga Trefaldighetsberget domkyrkoplatå Sankt Eriks källa källa  
*Billinge Saknas »Trojenborg» parklabyrint /Se Sankt Eriks källa källa  
*Billinge Saknas Trädgårdsgatan gata /Se Sankt Eriks lervarufabriker Saknas  
*Billinge Saknas Tädgårdsgatan gata /Se Sankt Eriks lervarufabriker Saknas  
Billinge försv. beb Trädgårdsgatan gata /Se Sankt Eriks lervarufabriker Saknas  
Billinge försv. beb. Tycho Hedéns väg gata /Se Sankt Eriks torg torg  
Billinge försv. beb. Törnlundsgatan gata /Se Sankt Eriks torg torg  
Billinge försv. beb. Ulleråker förr tingsplats Sankt Eriks torg torg  
*Billinge försv. lokal Ulleråkersgatan förr namn på gata Sankt Johannes kvarter  
Billinge försv. beb. Ulleråkersgatan försv.gata /Se Sankt Johannesgatan gata  
*Billinge lokalitet /Se Ulleråkersgatan försv. gata /Se Sankt Johannesgatan gata  
*Billinge Saknas Ulleråkersgatan förr namn på gata /Se Sankt Johannesgatan gata  
Biskopsgården f.d. gd wllrakars gattun försv.gata /Se Sankt Johannesgatan gata  
Biskopsgården Saknas Uppsala berg, numera Slottsbacken Saknas Sankt Lars kvarter  
Biskopsgården numera platsen för Universitetet /Se Uppsala bro bro Sankt Larsgatan gata  
Biskopsgården Saknas /Se Uppsala bro, se Dombron bro Sankt Larsgatan gata  
Biskopshuset Saknas Uppsala domkyrkogård Saknas Sankt Larsgatan gata  
Biskop Trollers hus försvunnet stenhus /Se *Uppsala kvarnkälla, se S:t Eriks källa förr kallkälla Sankt Larsgatan nr 9 förr nationslokal  
Björkby by /Se Uppsala segelled farled /Se Sankt Larsgatan nr 9 förr nationslokal  
*Boda (tidigare *Tavasteboda) försv. beb. Uppsala ström, se Fyrisån å Sankt Larsroten rote  
Boländerna industriområde /Se Uppsala torg torg Sankt Larsroten rote  
Bondkyrkan kyrka Uppsala torg torg Sankt Larsroten rote  
Bondslottet förr hus /Se Uppsala Torg torg Sankt Larsroten rote  
Brackianum hus Uppsala torg (= nuv. Gamla torget), se Torget torg Sankt Larsroten rote  
*Bredhalundh gd? Uppsalaån, se Fyrisån å Sankt Niklas kvarter  
»Bondslottet» hus Uppsalaån, se Fyrisån å Sankt Niklas kvarter  
Brundisium hus /Se Upsalaån, se Fyrisån å /Se Sankte Nicolaj Gata, se S:t Johannesgatan Saknas  
Brundisium hus /Se Vaksalagatan gata Sankt Peders(-), se S:t Pers(-) Saknas  
Brundusium hus /Se Vaksalagatan gata /Se Sankt Per kvarter  
Brundisium hus Wallerriusvägen gata /Se Sankt Persgatan gata  
»Brunnen» Saknas Wallingatan gata /Se Sankt Persgatan gata  
Brunnsgården förr gd Wallingatan gata /Se Sankt Persgatan gata  
Brunnsgården förr gd /Se Wallingatan gata /Se Sankt Persroten rote  
Brunnsgården medeltida domprostgård /Se Wallingatan gata /Se Sankt Persroten rote  
Brunnsgården i Fjärdingen förr gd /Se Valvgatan gata /Se Schramens gård, se Sysslomansgården Saknas  
Bryningsgården förr gd *Vasta tomt tomt Sibyllegatan gata  
Bryningsgården förr gd Vattugränden Saknas Sigurd kvarter  
Bryningsgården förr gård Vatugränden förr gränd Siktargatan gata  
Bryningsgården medeltida hus /Se Vattugränden f. gränd Sjukhuset sjukhus  
*Bryttegården f. gd Vretgränd gata /Se Sjukhuset sjukhus  
Brytegården gård /Se Vretgränd gata /Se Slottet kvarter  
Buddagården gd *Vulfens trädgård Saknas /Se Slottskilen förr kvarter  
*Budde Beltare gård gård Vårfrugatan förr gata Slottskvarteret, se Slottet kvarter  
*Båtuna f. by Vårfrugatan förr gata Slottskällan förr källa  
Bävern kvarter /Se Vårfrugatan förr gata Slottskällan förr källa  
Börjetull »område/stadsdel» /Se *Vårfrugatan Saknas Slottskällan förr källa  
Börjetull område /Se *Vårfrugatan förr gata Slottskällan kafé  
*Bössgjutarehuset gd Vårfrugatan Saknas Slottssmedjan förr smedja  
»Capittuls husit» Saknas Vårfrugatan förr gata Slottstullen förr tullport  
Carolina universitetsbibiloteket Vårfrugatan förr gata Slottstullen förr tullport  
Celsiushuset hus /Se Vårfrugatan förr gata Slöjdgatan gata  
Charbybdis källare /Se *Vårfrugatan förr gata Smedsgatan, Östra gata  
Christiernisnska huset, se Dekanhuset Saknas Vårfrugatan förr gata Smedsgatan, Östra gata  
Cigarrlådan hus /Se Vårfrugatan Saknas Smäcken kvarter  
Clas Edens värdshus stenhus /Se Vårfrugatan förr gata Smäcken kvarter  
Clasonska huset hus /Se Vårfrugatan f.gata Smäcken kvarter  
Corneliänum hem för inackorderade studenter *Vårfrugatan gata Stabbylund egnahemsområde(?)  
Dalkarlsbo rivet hus /Se Vårfrugatan försv.gata Stabbylund egnahemsområde(?)  
Dammgården gd Vår frus gata Saknas Stabbylund egnahemsområde(?)  
Dammgården gd Vårfrugata förr gata Stallgården förr ridinstitution  
Dammgården gd Vårfrugatan Saknas Stallgården förr ridinstitution  
Dammgården gd Vårfrugatan förr gata Stallgården förr ridinstitution  
Dammgården gd Vårfrugatan förr gata Stallgården förr ridinstitution  
»dampgardhen» Saknas Vårfrugatan förr gata Stallgården förr ridinstitution  
Defektum hospital? /Se Vårfrugatan förr gata Stallgården förr ridinstitution  
Defektum kemiskt laboratorie /Se Vårfrugatan förr gata Stationen, Norra järnvägsstation  
De Geerska gården försvunnet hus /Se Vårfrugatan förr gata Stationen, Östra järnvägsstation  
*Dekanfjälen Saknas Vårfrugatan förr gata Stenkilsgatan gata  
*Dekanfjälen Saknas *Vårfrugatan f. gata Strandbodarna bodar  
Dekanhuset hus Vårfrugatan förr gata Strandbodarna bodar  
Dekanhuset byggnad /Se *Vårfrugatan f. gata Strandbodarna bodar  
Dekanhuset byggnad /Se Vårfrugatan förr gata Strandbodgatan gata  
de Valois källare förr gästgiveri /Se Vårfrugatan förr gata Strandbodgatan gata  
Domald kvarter /Se Vårfrugatan förr gata /Se Strandbodgatan gata  
Domar kvarter /Se Vårfrugatan förr gata Strandbodgatan gata  
Domen kvarter /Se Vårfrugatan förr gata /Se Strandbodgatan gata  
*Domkapitlets hus fd. hus Vårfrugatan förr gata /Se Strandgatan, Östra planerad gata  
Domkapitelhuset Saknas Vårfrugatan förr gata /Se Studenten kvarter  
Domkapitelhuset Saknas *Vårfrugatan eller Jungfru Mariæ gata förr gata /Se Styrbjörnsgatan planerad gata  
Domkapitelhuset Saknas Vårfrugränden förr gränd /Se Svalan kvarter  
Domkapitelhuset Saknas /Se Väderkvarnsbaccken höjd /Se Svan kvarter  
Domkyrkan Saknas Västgötaspången bro /Se Svanhild kvarter  
Dokkyrkan kyrka Västra allmänningsgatan (= Vårfrugatan) förr gata /Se Svartbäcksesplanaden gata (med plantering)  
Domkyrkan Saknas Ågatan, V. gata /Se Svartbäcksroten rote  
Domkyrkan kyrka Ågatan, Östra gata Svartbäcksroten rote  
Domkyrkan kyrka Ågatan, Östra gata /Se Svartbäcksroten rote  
Domkyrkan kyrka Ågatan, Västra o Östra Saknas /Se Svartbäckstorg planerat torg  
Domkyrkan kyrka Ågatan, Ö. gata /Se Svava kvarter  
Domkyrkan domkyrka Årstagatan gata /Se Sveavägen väg  
Domkyrkan domkyrka *Åsen ås /Se Sveaplan öppen plats  
Domkyrkan Saknas Åsen ås Svedenborgsgatan gata  
Domkyrkan Saknas Åsen ås Syréngatan gata  
Domkyrkan domkyrka Åsgränd gata /Se Sysslomansgatan gata  
Domkyrkan kyrka Östra gatan förr gata Sysslomansgatan gata  
Domkyrkan kyrka Östra gatan förr gata Sysslomansgatan gata  
Domkyrkan kyrka Östra gatan förr gata Sysslomansgatan gata  
Domkyrkan kyrka Östra gatan förr gata Sysslomansgatan gata  
Domkyrkan kyrka Östra gatan förr gata /Se Sysslomansgatan gata  
Domkyrkan kyrka *Övre Långgärdeskällan kallkälla Sysslomansgården gård  
Domkyrkan kyrka   Sysslomansgården gård  
Domkyrkan kyrka   Sysslomansgården gård  
Domkyrkan kyrka   Sysslomansgården gård  
Domkyrkan kyrka   Sysslomansgården gård  
Domkyrkan kyrka   Sysslomansgården gård  
Domkyrkan kyrka   Sågargatan gata  
Domkyrkan kyrka   Tegelbruksgatan gata  
Uppsala Domkyrka kyrka   Tegelgatan gata  
Uppsala domkyrka domkyrka   Theatrum oeconomicum hus  
Uppsala domkyrka domkyrka   Tigern kvarter  
Uppsala domkyrka domkyrka   Timmermansgatan gata  
Uppsala domkyrka domkyrka   Timmermansgatan, Lilla gata  
Upsala domkyrka domkyrka   Timmermansgatan, Stora, se Timmermansgatan Saknas  
Domkyrkan domkyrka   Tingshögsgatan gata  
Domkyrkan i Uppsala stad   tobaksplantage Saknas  
Uppsala domkyrka domkyrka   Torget kvarter  
Uppsala domkyrka domkyrka   Toven kvarter  
Domkyrkan domkyrka   Trädgården kvarter  
Domkyrkan domkyrka   tullbron Saknas  
Uppsala domkyrka domkyrka   Tvärgatan förr gata  
Uppsala domkyrka domk:a   Tvärgatan förr gata  
Domkyrkan domkyrka   Tvärgatan, Stora gata  
Uppsala domkyrka domkyrka   Törnlundsgatan gata  
Uppsala domkyrka domkyrka   Ubbo kvarter  
Domkyrka domkyrka   Ubbo kvarter  
Domkyrka domkyrka   Uppsala C, se Centralstationen Saknas  
Uppsala domkyrka domkyrka   Uppsala Ö., se Stationen, Östra Saknas  
Domkyrka Saknas   Valhallagatan gata  
Uppsala domkyrka domkyrka   Vatt(en)kvarn(en) kvarn  
Uppsala domkyrka domkyrka   Vatt(en)kvarn(en) kvarn  
Uppsala domkyrka domkyrka   Vatt(en)kvarn(en) kvarn  
Uppsala domkyrka kyrka   Vedtorget, se Fyristorg Saknas  
Uppsala domkyrka dk:a   Vikingagatan gata  
Uppsala domkyrka domkyrka   Villa Fridhem villa  
Uppsala domkyrka domkyrka   Villa Fridhem villa  
Uppsala domkyrka domkyrka   Vårfruroten rote  
Uppsala domkyrka domkyrka   Vårfruroten rote  
Uppsala domkyrka domkyrka   Vårfruroten rote  
Uppsala domkyrka domkyrka   väderkvarn Saknas  
Uppsala domkyrka domkyrka   Värmes krog förr krog  
Uppsala domkyrka Saknas   Ynglingagatan gata  
Uppsala domkyrka domk:a   Ångkvarn kvarter  
Uppsala domkyrka domkyrka   Ångkvarn anläggning  
Uppsala domkyrka domkyrka   Ångkvarnsgatan gata  
Uppsala domkyrka domkyrka   Ånäbben kvarter  
Uppsala domkyrka domkyrka   Örnen kvarter  
Uppsala domkyrka domkyrka   Örtedalen kvarter  
Uppsala domkyrka kyrka   Östra stationen, se Stationen, Östra Saknas  
Uppsala domkyrka domkyrka   Saknas Saknas  
Uppsala domkyrka domkyrka   Nummerförteckning förteckning  
Uppsala domkyrka domkyrka   Nummerförteckning förteckning  
Domkyrkan Saknas      
Uppsala Domkyrka Saknas      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrkia domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Domkyrkan Saknas      
Uppsala domkyrka Saknas      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Domkyrkan kyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domk:a      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan Saknas      
Uppsala Domkyrka domk:a      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domk:a      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Upsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan domkyrka      
Uppsala Domkyrka domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Uppsala Domkyrka domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Uppsala Domkyrka domkyrka      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan domkyrka      
Uppsala domkyrka Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka Saknas      
Uppsala domkyrka Saknas      
Uppsala domkyrka Saknas      
Uppsala domkyrka Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Uppsala domkyrka domk:a      
Uppsala domkyrka domk:a      
Uppsala domkyrka domk:a      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domk:a      
Uppsala domkyrka domk:a      
Uppsala domkyrka domk:a      
Uppsala domkyrka domk:a      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka kyrka      
Uppsala domkyra kyrka      
Uppsala domkyrka kyrka      
Uppsala domkyrka Saknas      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka Saknas      
Uppsala domkyrka Saknas      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka Saknas      
Uppsala domkyrka Saknas      
Uppsala domkyrka domk:a      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domk:a      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Domkyrkan Saknas      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Uppsala domkyrka Saknas      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Uppsala domkyrka domkyrka      
Domkyrkan Saknas      
Uppsala domkyrka Saknas      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan kyrka      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Uppsala domkyrka dk:a      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan i Uppsala domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Uppsala domkyrka, se Uppsala Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas /Se      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkann i Uppsala Saknas      
Domkyrkan i Uppsala Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan i Uppsala Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan i Uppsala Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan i Uppsala Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Uppsala domkyrka domkyrka /Se      
Domkyrkan Saknas /Se      
Uppsla Domkyrka kyrka /Se      
Domkyrkan Saknas /Se      
Uppsala domkyrka, se Uppsala Saknas      
Domkyrkotomten Saknas      
Domprosteriet Saknas      
Domprostgården Saknas      
Domprostgården Saknas      
Domprostgården Saknas      
Domprostgården byggnad /Se      
Domtrapphuset hus /Se      
Domtrapphuset hus /Se      
Domtrapphuset byggnad /Se      
Domtrapptornet byggnad /Se      
domus dei (=Helgeandshuset) medeltida välgörenhetsinrättning      
domus dei (=Helgeandshuset) Saknas      
Dragar- ortnamnselement /Se      
Dragarbrunn stadsdel /Se      
Dragarbrunns värdshus förr värdshus /Se      
Däcket kvarter /Se      
Enhagen stadsdel      
Enhagen stadsdel /Se      
Enhagen stadsdel /Se      
Ensta by /Se      
*Ericx tompth jd      
Eriksberg stadsdel      
Eriksberg stadsdel      
Eriksberg stadsdel /Se      
Eriksberg stadsdel /Se      
Eriksberg stadsdel      
Eriksdal stadsdel /Se      
Erikslund stadsdel /Se      
Excercitiehuset fordom institutionsbyggnad /Se      
Fagrafjärdingen medeltida stadsdel      
Fagrafjärdingen förr stadsdelsnamn /Se      
Fagrafjärdingen förr stadsdelsnamn /Se      
Fagrafjärdingen förr stadsdelsnamn /Se      
Fagrafjärdingen förr stadsdelsnamn /Se      
Fagrafjärdingen stadsdel /Se      
Fallaland del av Förisäng /Se      
Feldins gästgivargård Saknas /Se      
Finska himmeln vindskupor /Se      
Finstakoret kor /Se      
Fjellstedtiánum skola /Se      
Skitnafjärdingen Saknas      
Fjärdingen stadsdel      
Fjärdingen stadsdel      
Fjärdingen stadsdel      
Fjärdingen stadsdel      
Fjärdingen stadsdel      
Fjärdingen stadsdel      
*Skiathnafjärdingen del av stad      
Fjärdingen Saknas      
Fjärdingen stadsdel      
Fjärdingen Saknas      
Fjärdingen stadsdel      
Fjärdingen stadsdel      
Fjärdingen stadsdel      
Fjärdingen stadsdel      
Fjärdingen stadsdel      
Fjärdingen Saknas      
Fjärdingen stadsdel      
Fjärdingen stadsdel      
Fjärdingen stadsdel      
Fjärdingen stadsdel      
Fjärdingen Saknas      
Fjärdingen stadsdel      
Fjärdingen stadsdel      
Fjärdingen stadsdel      
Fjärdingen stadsdel      
Fjärdingen stadsdel      
?Fjärdingen stadsdel      
Fjärdingen del av stad /Se      
Fjärdingen, Övre stadsdel      
Fjärdingen stadsdel /Se      
Fjärdingen stadsdel /Se      
Fjärdingen stadsdel /Se      
Fjärdingen stadsdel /Se      
Fjärdingen stadsdel /Se      
Fjärdingen förr stadsdel /Se      
Fjärdingen stadsdel /Se      
Fjärdingen stadsdel /Se      
Fjärdingen del av stad /Se      
Fjärdingen stadsdel /Se      
Fjärdingsroten del av stad /Se      
Fjärdingstull förr tull /Se      
Fjärdingstull förr tull /Se      
Fjärdingstull förr tull /Se      
Fjärdingstull område /Se      
Flustret restaurang /Se      
Flustret restaurang /Se      
Flustret restaurang /Se      
Folkskoleseminariet, Gamla, se Dekanhuset Saknas      
Forssens f.d. kafé /Se      
Franciskanerklostret förr kloster /Se      
Franciskanerklostret förr kloster      
Franciskanerklostret Saknas      
Franciskanklostret Saknas      
Franciskanklostret förr kloster /Se      
Franciskanklostret förr kloster /Se      
Franciskanerklostret förr kloster /Se      
Franciskanerklostret kloster /Se      
Franciskanklostret förr kloster      
Fågelsången kvarter /Se      
»Fågelsången» hus /Se      
+Fågelsången rivet hus /Se      
Fålhagen stadsdel /Se      
*Föresäng förr kungsgård /Se      
Förisäng el. Islandet kungsgård /Se      
Förisäng, se Kungsängen Saknas      
Gamla posthuset hus /Se      
Gammelgården förr ärkebiskopsborg /Se      
Geijersgården hus /Se      
»getingx bodinne» bod?      
»getingx bodenne» Saknas      
Getsemane rum /Se      
*Gillaregården förr gård /Se      
Gillbergska huset hus /Se      
Gillet hotell o. restaurant /Se      
Gillet hotell /Se      
Glädjen gd /Se      
Glädjen lägenhet /Se      
Gläntan f.d. fritidsgård /Se      
*Greger Skinnares gård Saknas      
*Grelleby tomt Saknas      
*Grelleby tomt Saknas      
Grenen kvarter /Se      
Grillska gården hus /Se      
Grindstugan utvärdshus /Se      
Gropen kvarter /Se      
Gråbrödraklostret Saknas      
Gråbrödraklostret f. kloster      
Gråbrödraklostret f. kloster      
*Gråbrödraklostret Saknas      
Gråbrödraklostret förr kloster      
Gråbrödraklostret förr kloster      
Gråbrödraklostret Saknas      
Gråbrödraklostret förr kloster      
Gråbrödraklostret f. kloster      
Gråbrödraklostret Saknas      
Gråbrödraklostret f. kloster      
Gråbrödraklostret förr kloster      
Gråbrödraklostret förr kloster      
Gråbrödraklostret förr kloster      
Gråbrödraklostrets gård Saknas      
Gråbrödraklostret, se Franciskanklostret förr kloster      
Gråmunkeklostret Saknas      
Gräsgården bastion /Se      
Gräsgårdsrundelen, Lilla torn /Se      
Gumman Blads värdshus Saknas /Se      
Gustavianum institutionsbyggnad /Se      
Gustavianum byggnad /Se      
Gustavianska akademien, se Gustavianum institutoinsbyggnad /Se      
Gustavsberg förr torp /Se      
Gyllaregården förr gd      
(*Gasaholm) ?Gåsaholm gd      
Gåseholm förr gd      
Gåsaholm förr gd      
Gärdsgården fideikommissgård /Se      
Gärdsgården försvunnet hus /Se      
Gästis värdshus /Se      
Gästis restaurang /Se      
Gästis stadshotellet /Se      
Gästis restaurang /Se      
Hagalund utvärdshus      
Hammarstenska huset Saknas /Se      
Hangaren kvarter /Se      
*Helga fem unders prebende prebende /Se      
*Helga fem unders prebende prebende /Se      
Helga kors altare?      
*Helga kors altare altare /Se      
Helga Trefaldighet kyrka      
*Helgeandshuset Saknas /Se      
*Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
*Helgeandshuset Saknas      
*Helgeandshuset Saknas      
*Helgeandshuset Saknas      
*Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset förr sjuk- och fattighus      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset förr sjuk- och fattighus      
»Helgeandshuset» Saknas      
*Helgeandsgillet Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
*Helgeandshuset Saknas      
*Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeands hus Saknas      
Helgeandshuset förr sjuk- och fattighus      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset sjukhus      
*Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset förr sjuk- o. fattighus      
Helgeandshuset förr sjukhus      
Helgeandshuset förr sjuk- och fattighus      
Helgeandshuset förr sjukhus      
[Helgeandshuset] Saknas      
Helgeandshuset f. sjuk- och fattighus      
Helgeandshuset Saknas /Se      
Helgeandshuset Saknas /Se      
Helgeandshuset Saknas /Se      
Helgeandshuset f. sjuk- och fattighus      
Helgeandshuset f. sjuk- och fattighus      
Helgeandshuset f. sjuk- och fattighus      
Helgeandshuset f. sjuk- och fattighus      
Helgeandshuset f. sjuk- och fattighus      
*Helgeandshuset förr sjukhus      
*Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset förr sjukhus      
*Helgeandshuset Saknas      
*Helgeandshuset Saknas      
*Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset förr välgörenhetsinrättning /Se      
Helgeandshuset förr välgörenhetsinrättning /Se      
Helgeandshus f.d. fattig- och sjukhus /Se      
Helgeandshuset fattig- och sjukhus /Se      
Helgeandshuset förr välgörenhetsinrättning /Se      
Helgeandshuset förr välgörenhetsinrättning      
Helgeandshuset förr välgörenhetsinrättning      
*Helge Korss altare Saknas      
Himmelriket krog /Se      
Hjertmans källare studentkrog /Se      
Holmen kvarter /Se      
Holmkvarteret kvarter /Se      
*Hornet beb.?      
Hospitalet förr sjukhus /Se      
*Uppsala Hospital Saknas /Se      
*Uppsala Hospital Saknas /Se      
*Uppsala Hospital Saknas /Se      
*(Spetalet) Hospitalet förr sjukhus      
Hospitalet förr sjukhus och fattighus      
Hospitalet f. sjuk- och fattighus      
Hospitalet Saknas /Se      
Hospitalet f. sjukhus      
Hospitalet förr välgörenhetsinrättning /Se      
Hospitalskyrkan förr kyrka /Se      
Hospitalskyrkan förr kyrka /Se      
Hospitalskyrkan kyrka /Se      
Hospitalskyrkan försvunnen kyrka /Se      
Hotell Slusko lokal med rum /Se      
Hovet utvärdshus /Se      
Humleboet gd /Se      
Humlegård, Kungs humlegård /Se      
Husskis skola /Se      
»hyslandhe», se Islandet område vid Islandsbron /Se      
Höga altaret altare      
Högaltaret altare      
Höganäs gd /Se      
Högkoret Saknas      
Hörnboden bod      
Hörnet kvarter /Se      
Hörnet kvarter /Se      
»iaps gard» gård      
Imperfektum hus /Se      
Imperfektum byggnad /Se      
Imperfektum byggnad /Se      
Imperfektum förr hus /Se      
Imperfektum rivet hus /Se      
Imperfektum f.d. institution /Se      
Infektum anatomiskt hus /Se      
Infektum hus /Se      
Isen kvarter /Se      
Isen förr kavrtersnamn /Se      
Island kungsgård      
*Island förr kungsgård /Se      
Island förr kungsgård      
Island trakt /Se      
Islandet Saknas      
Islandet område      
Islandet trakt      
Islandet Saknas      
Islandet trakt      
»Islandenæ» Saknas      
Islandet stadsdel      
*Islandet Saknas /Se      
Islandet Saknas      
Islandet stadsdel      
Islandet kungsgård /Se      
+Islandet terräng /Se      
Islandet stadsdel /Se      
Islandet område /Se      
Island f.d. kungsgård /Se      
Islandet del av stad /Se      
Island förr kursgård /Se      
Islandet stadsdel /Se      
Islandet stadsdel /Se      
Islandet stadsdel /Se      
*Johan Bältares gård gd      
*Johannes Döparens och Johannes Evangelis kapell Saknas      
»jon beltara gaardh» gd /Se      
Jungfru Maria kyrka, se Vårfrukyrkan kyrka /Se      
*Jungfru Marias kor Saknas      
»kaakstownne» stuga? /Se      
Kafé Bergshyddan försv. kafé /Se      
Kafé Sommarro försv. kafé /Se      
Kajutan rum /Se      
»kalaboda» beb.      
»kalaboda», se även Qualaboda beb.      
Kamphav kvarter /Se      
Kamphavet kvarter /Se      
Kamphavet förr sjö eller damm      
Kamphavet förr sjö eller damm      
Kamphavet del av Fjärdingen /Se      
Kamphavet kvarter, ursp. sjö /Se      
Kamphavet kvartersnamn, urspr. sjö /Se      
Kamphavet kvarter /Se      
Kamphavet sjö el. damm /Se      
+Kamphavet sjö el. damm /Se      
Kamphavet kvarter /Se      
Kamphavet kvarter, förr sjö /Se      
Kamphavet f.d. sjö /Se      
Kamphavet kvarter /Se      
*Kantorsgården gd      
kapitelhuset Saknas      
Kapitelhuset hus      
Kapitelhuset Saknas      
Kapitelhuset förr hus      
Kapitelhuset Saknas      
Kapitelhuset Saknas      
Karamänien hus /Se      
*Karlagillet förr gille      
Kartago rivet hus /Se      
*Kasa gardin Saknas      
Kasagården förr gd /Se      
Klingeberg försv. beb.      
klingeberghum Saknas      
Klingeberg g.      
*Klingeberg försv. beb.      
[Klingeberg] Saknas      
Klingeberg försv beb      
Klingeberg försv. beb.      
Klingeberg försv. beb.      
Klingeberg försv. beb.      
Klingeberg försv. beb      
Klosterkyrkan förr kyrka      
Klostret kvarter /Se      
Klnalleffekten stenhus /Se      
Konfektum restaurang /Se      
Konfektum, nuv. Flustret Saknas /Se      
Konfektum restaurang /Se      
Kongsstallet, se Biskopsgården Saknas /Se      
konungshögen förr gd.      
Konungshögen f.d. gd      
Konungshögen gård      
*Konungshögen förr gd      
Konungshögen förr gd      
Konungshögen förr ?gd      
*Konungsstolen Saknas      
Kopparhammaren Saknas /Se      
Kornelianum, se Cornelianum Saknas      
Kornhuset kvarter /Se      
Kringilbergh, se Klingeberg försv. beb.      
»Krokahuset» oident. beb.      
*Kryddgård, K. Maj:ts Saknas      
Kråkslottet trevåningshus /Se      
Kuggiánum, se Kuggis lokal      
Kuggis (Kuggiánum) lokal /Se      
Konungsgården Saknas      
[Kungsgården] Saknas      
Kungsgården Saknas      
»Kungsgården» Saknas      
Kungsgården gd      
?Kungsgården gd      
?Kungsgården gd      
Kungsgården Saknas      
Kungsgården i Uppsala Saknas      
Kungsgården gård      
*Kungsgården förr gd      
Kungsgården Saknas      
Kungsgården nu försv. gd /Se      
Kungsgården förr kungsgård      
Kungsgården Saknas /Se      
Kungsgården förr kungsgård /Se      
Kungsgården förr kungsgård      
Kungsgärdet förr gärde, nu stadsdel /Se      
Kungsgärdet bebyggt förstadsområde      
Kungsgärdet bebyggt förstadsområde      
Kungsgärdet nu småstugeområde      
Kungsgärdet stadsdel      
Kungsgärdet stadsdel      
Kungshumlegård, se Humlegård, Kungs humlegård /Se      
Kungsträdgården, Forna förr kvarter /Se      
Kungsträdgården kungsträdgård /Se      
Kungsängen stadsdel /Se      
*Kungsängstull förr tull      
Kungsängstull område i stad /Se      
Kvisten kvarter /Se      
Kåbo villasamhälle /Se      
Kåby försvunnen by      
*Kåby försv. by      
*Kåby försv. by      
*Kåby försv. by      
*Kåby försv. by      
*Kåby försv. by /Se      
*Kåkstugan beb.      
Kålbo kvarter /Se      
*Kåltorp, se Qualathorp försv. beb.      
*Kåltorp Saknas /Se      
Kölen kvarter /Se      
Köttbasilikan saluhall /Se      
Laggahärad (numera Lagga) prebende /Se      
Lambys utvärdshus /Se      
*Lars Mårtensons gård Saknas      
»lassa giordsons bodh» Saknas      
Lasseby försvunnen by      
Lejonet andraklassavdelning /Se      
Lejongapet hus /Se      
Lekatten kvarter /Se      
Likkistan hus /Se      
Likkistan försvunnet hus /Se      
Lindsberg förr torp      
Lodénska huset försvunnet hus /Se      
Lunkan schweitzeri /Se      
Lusasken »gratisbadhus» /Se      
Luten kvarter /Se      
Luten kvarter /Se      
Luthagen stadsdel /Se      
Luthagen stadsdel /Se      
Luthagen stadsdel /Se      
Luthagen stadsdel /Se      
Långholmen hus /Se      
Läktaregården gd      
Läktaregården gd      
Löten beb.      
Lövs värdshus Saknas /Se      
Magdeburg f.d. elemntarläroverk      
Magdeburg flickskola /Se      
Magdeburg skola /Se      
Malmgården förr gd      
Mamma Zetterbergs konditori vedernamn /Se      
*Mariakyrkan, se *Vårfrukyrkan Saknas      
Marstrand katedralskola /Se      
Masten kvarter /Se      
Miklagård studenthem /Se      
Miklagård studenthem /Se      
»munka tegelhusith» tegelbruk? /Se      
»munka tigilhusit» tegelbruk? /Se      
*Munka tegelhused tegelbruk      
Munken kvarter /Se      
Märsta tvåvåningshus /Se      
Nigroriffulus, se Svartbäcken bebyggt område      
Niobe hus /Se      
Noaks ark bostadshus /Se      
Nobis krog /Se      
Norbergs schweizeri Saknas /Se      
Nosis sjukhus /Se      
Nosis = Nosocomium vedernamn      
Nosocomium sjukhus /Se      
Novum schweizeri /Se      
Nykterröran billighetsvärdshus /Se      
Observatoriet institutionsbyggnad /Se      
Oden kvarter /Se      
*Olaffs Bæltara bodh Saknas      
*Olof Grytgjutares gård Saknas      
Olof Sigfridssens värdshus Saknas /Se      
Olympen våning på hus /Se      
Olympen hus /Se      
Olympen hus /Se      
Olympen hus /Se      
*Ofanberga Saknas      
Oratio obliqua hus /Se      
*Ovanberga försv. by /Se      
*Ovanberga försv. by      
Ovanberga försv. by      
Ovanberga försv. by      
Ovanberga försv. by      
*Ovanberga förr by      
*Ovanberga förr by      
*Ovanberga förr by      
Ovanberga försv. by /Se      
Ovanberga försv. by /Se      
*Ovanberga försv. by /Se      
Ofanberga försv. by /Se      
Ofvanberga försvunnen by /Se      
Pappenheim studenthem      
Papenheim hem för blivande präster /Se      
Paradiset värdshus /Se      
Parthenon lht /Se      
Pauvsetén billighetsvärdhus /Se      
Perfektum hus /Se      
Perfektum hus /Se      
Peterskyrkan, se S:t Per förr kyrka      
Piloten kvarter /Se      
*Piltagillet = *S:t Örjans gille Saknas      
Pluskvamperfektum hus /Se      
Pluskvamperfektum hus      
Pluskvamperfektum byggnad /Se      
Pluskvamperfektum byggnad /Se      
Pluskvamperfektum hus /Se      
Pluskvamperfektum tillbyggnad el. hus /Se      
Politiska knuten hörn /Se      
Politiska knuten hörnhus /Se      
Port Arthur hus /Se      
Posthuset, Gamla hus /Se      
*Prebenda animarum prebende      
»prebende domini Cristierni» prebende /Se      
»prebenda katerine iachobi» prebende      
Prebende Sankta Helena prebende      
Prebenda trinitatis Saknas      
Prebende Votum Olaui Saknas      
Prebendæ Quingue vulnerum prebende      
Prebende Trinitatis förr prebende      
Prosten kvarter /Se      
Prubban fängelse /Se      
Qualabodha försv. beb.      
*Qualaboda Saknas      
Qualabodha (?Kallaboda) gd (riven)      
Qualaboda beb.      
Qualathorp försv. beb.      
*Ragnhild Morakarls bod Saknas      
Riddartomten tomt /Se      
*Ringilberga kvarter? /Se      
roderim, roderin stad /Se      
roderin, se roderim, roderin stad      
Rodret kvarter /Se      
Rolof Kahles värdshus Saknas      
*Romelshus Saknas /Se      
Rugga bodhen bod      
Rugga bodhen bod      
»Rugaboden» bod      
Rullan restaurant /Se      
Rytterboden medeltida gatubod      
Rytterboden medeltida gatubod /Se      
Rådhuset Saknas      
Rådstugan Saknas      
Rådstugan Saknas      
*Rådstugan Saknas      
Uppsala ridstuga Saknas      
Rådstugan Saknas      
Rådstugan Saknas /Se      
Rådstugan Saknas /Se      
Sakristian sakristia      
Sala försv. by      
Salabacke by o. villasamh. /Se      
Sala backe stadsdel /Se      
Sala backe stadsdel /Se      
Sala backe stadsdel /Se      
Salabacke stadsdel /Se      
Salabacke stadsdel /Se      
Salabacke backe (och bostadsområde) /Se      
Sala backe stadsdel /Se      
Saluhallen saluhall /Se      
Salvatoris gård förr gd /Se      
Sandbacken kvarter /Se      
Sandbacken kvarter /Se      
Sankt Andreas altare Saknas      
Sankt Andreas altare Saknas      
Sankt Annas altare Saknas      
*Sankta Anna altare altare      
*Sankta Anna altare altare      
*Sankt Annas altare Saknas      
Sankta Annas chor Saknas      
Sankt Anne kor Saknas      
*Sankta Barbaras kapell Saknas /Se      
Sankta Barbara kapell förr kapell      
*Sankta Barbaras kapell Saknas /Se      
*Sankta Barbaras kapell Saknas /Se      
*Sankta Barbros hus och kapell Saknas      
Sankta Barbaras kapell medeltida kapell /Se      
Sankta Barbros hus o. kapell medeltida byggnader /Se      
Sankt Barbros kapell förr kapell /Se      
Sankta Barbros kapell kapell /Se      
Sankt Botvids kor Saknas      
Sankt Botvid prebende      
Sancti Erasmi altare Saknas      
Sancti Erasmi altare Saknas      
Sancti Erasmi altare Saknas      
Sancti Erasmi altare Saknas      
Sankt Erik kvarter /Se      
Sankt Eriks altare Saknas      
Sankt Eriks altare Saknas      
*Sankt Eriks biskopsgård Saknas      
*Sankt Eriks domkyrka Saknas      
Sankt Eriks domkyrka = Uppsala domkyrka Saknas      
Sankt Eriks gille förr gille      
*Sankt Eriks gillestuga gillestuga      
*Sankt Eriks gård Saknas      
*Sankt Eriks gård Saknas      
*Sankt Eriks gård Saknas      
[Sankt Eriks gård] Saknas      
Sankt Eriks gårdar Saknas      
Sankt Eriks gård f. kungsgård      
Sankt Eriks gård f. kungsgård      
Sankt Eriks höga altare Saknas      
Sankt Eriks kapell förr kapell /Se      
Sankt Eriks kapell Saknas      
Sankt Olovs och Sankt Eriks kapell kapell      
Sankt Olovs o. Sankt Eriks kapell kapell      
Sankt Eriks kapell Saknas      
Sankt Eriks kapell Saknas      
*Sankt Eriks kapell Saknas      
*Sankt Eriks kapell Saknas      
*Sankt Eriks kapell kapell      
*Sankt Eriks kapell      
Sankt Eriks kapell kapell      
Sankt Eriks kapell förr kapell      
Sankt Eriks kapell kapell      
Sankt Eriks kapell förr kapell      
Sankt Eriks kapell förr kapell      
Sankt Eriks kapell kapell      
Sankt Eriks kapell Saknas      
Sankt Eriks kapell Saknas      
Sankt Eriks kapell Saknas      
Sankt Eriks kapell Saknas      
Sankt Eriks kapell Saknas      
Sankt Eriks kapell förr kapell      
Sankt Eriks kapell Saknas      
Sankt Eriks kapell Saknas      
Sankt Eriks kapell Saknas      
Sankt Eriks kapell kapell      
Sankt Eriks kapell kapell      
Sankt Erik förr kapell      
Sankt Erik f. kapell      
Sankt Eriks kapell Saknas      
Sankt Eriks kapell förr kapell      
?Sankt Eriks kapell Saknas      
Sankt Eriks kapell försv. kyrka /Se      
*Sankt Eriks kapell Saknas /Se      
Sankt Eriks kapell försv. kapell /Se      
Sankt Eriks kapell försv. kapell /Se      
Sankt Eriks kapell försv. kapell /Se      
Sankt Eriks kor Saknas      
Sankt Eriks kor Saknas      
Sankt Eriks kor Saknas      
*Sankt Eriks kor kor /Se      
Sankt Eriks kyrka f. kyrka      
Sankt Eriks kyrka f. kyrka      
Sankt Eriks kyrka f. kyrka      
Sankt Eriks kyrka förr kyrka      
Sankt Eriks landbor Saknas      
Sankt Eriks landboor Saknas      
Sankt Eriks prebende Saknas      
Sankt Eriks prebende Saknas      
Sankt Eriks prebende Saknas      
Sankt Eriks prebendegods Saknas      
Sankt Eriks slott Saknas      
Sankt Eskils altare Saknas      
Sankt Eriks kor Saknas      
Sankt Eriks och tiotusen riddares altare Saknas      
Sankt Georgs kapell o. gillestua, se S:t Örjans.. Saknas      
Sankt Gertruds kapell förr kapell /Se      
Sankta Gertruds kapell förr kapell      
Sankta Gertruds kapell förr kapell      
Sankt Gertruds kapell Saknas      
Sankta Gertruds kapell försv. kapell /Se      
Sankt Gertruds kapell kapell /Se      
Sankt Görans kapell, se S:t Örjans kapell Saknas      
*Sankt Henriks altare Saknas      
*Sankt Henriks altare Saknas      
*Sankt Henriks altare Saknas      
*Sankt Henriks altare Saknas      
Sankt Henriks kor Saknas      
*Sankt Henriks kor Saknas      
*Sankt Henriks prebende prebende      
Sankt Henricks prebende Saknas      
Sankt Henriks prebende Saknas      
Sankt Jacobs gille förr gille      
*Sankt Johannis kapell Saknas      
*Sankt Johannes kapell Saknas /Se      
*Sankt Johannes Evangelista tomt      
Sankt Johannes Evangelistens tomt f. tomt      
*Sankt Jörgens kapell, se S:t Örjans kapell Saknas      
*Sankta Katarina altare Saknas      
Sankta Katerina kor Saknas      
Sankta Katarina kor kor      
Sankt Katarina cor Saknas      
Sankta Katarina kor      
*Sankta Katarina kor kor      
Sankta Katarina kor kor      
Sankta Katarina kor kor      
Sankt Lars roten, se Fjärdingsroten del av Uppsala stad /Se      
Sankt Lars rote stadsdel /Se      
Sankt Laurentii prebende Saknas      
Sankta Margareta prebende Saknas      
Sankta Margareta prebende Saknas      
Sankt Margarete prebende      
Sankta Maria kor Saknas      
Sankta Maria kor gravkor /Se      
*Sankt Maria el. Vårfrukyrkan förr kyrka /Se      
*Sankta Mariakyrkan Saknas      
Sankt Matiæ el. Vårfrukyrkan f. kyrka      
Sankta Mariakyrkan förr kyrka      
Sankta Maria el. Vårfrukyrkan förr kyrka      
Sankta Maria försv. kyrka /Se      
*Sankta Mariakyrkan kyrka /Se      
Sankta Maria el. Vårfrukyrkan kyrka /Se      
Sankt Mattias o. Sankt Sigfrids altare Saknas      
Sankt Matissa o Sankt Sigfrids kapell Saknas      
*Sankt Mattias o. Sankt Sigfrids kapell kapell      
Sankt Mikels kor Saknas      
*Sankt Mikels o. Sankta Annas prebende prebende      
*Sankt Mikels o. Sankta Annas prebende prebende      
*Sankt Mikels o. Sankta Annas prebende prebende      
*Sankt Nicolai altare Saknas      
Sankt Nikolai kapell Saknas      
*Sankt Nikolai kapell Saknas      
*Sankt Nikolai kapell Saknas /Se      
Sankt Nikolaus» kor Saknas      
Sankt Nicolaus prebende      
Sankt Olovs kapell, se Sankt Eriks kapell Saknas      
Sankt Olavs prebenda Saknas      
*Sankt Peders bod bod?      
*Sankt Peders bod Saknas      
Sankt Peders gille förr gille      
*Sankt Peders kor fd. kor      
Sankt Peders kor kor /Se      
Sankt Peders kor Saknas      
Sankt Peders kor Saknas      
Sankt Peters kor Saknas      
Sancti Peders kor Saknas      
Sankt Per kvarter /Se      
Sankt Pers kyrka Saknas      
Sankt Pers kyrka f. kyrka      
*Sankt Pers kyrka Saknas      
*Sankt Pers kyrka Saknas      
*Sankt Pers kyrka Saknas      
*Sankt Pers kyrka Saknas      
*Sankt Pers kyrka Saknas      
*Sankt Per kyrka      
*Sankt Pers kyrka Saknas      
Sankt Perskyrkan kyrka      
Sankt Pers kyrka förr kyrka      
Sankt Pers kyrka kyrka      
Sankt Pers kyrka förr kyrka      
Sankt Per förr kyrka      
Sankt Pers kyrka Saknas      
Sankt Pers kyrka förr kyrka /Se      
Sankt Pers kyrka Saknas      
Sankt Pers kyrka förr kyrka      
Sankt Pers kyrka Saknas      
Sankt Pers kyrka Saknas      
Sankt Per förr kyrka      
Sankt Peters kyrka Saknas      
*Sankt Peters kyrka förr kyrka /Se      
Sankt Pers kyrka Saknas      
Sankt Peters kyrka förr kyrka      
Sankt Peters kyrka förr kyrka      
Sankt Per förr kyrka      
Sankt Peder förr kyrka      
Sankt Peders kyrka Saknas      
Sankt Pers kyrka förr kyrka      
Sankt Pers kyrka förr kyrka      
Sankt Pers kyrka förr kyrka /Se      
Sankt Peders kyrka Saknas      
Sankt Peter kyrka      
Sankt Pers kyrka fordom kyrka      
Sankt Peder fd. k:a      
»sancte pædars» Saknas      
Sankt Peters kyrka Saknas      
Sankt Petri kyrka kyrka      
Sankt Pers kyrka Saknas      
*Sankt Pers kyrka Saknas /Se      
Sankt Pers församling förr förs.      
Sankt Pers kyrka f. kyrka      
Sankt Peder kyrka      
Sankt Pers kyrka försv. medeltida kyrka /Se      
Sankt Per medeltida kyrka /Se      
Sankt Pers kyrka försvunnen kyrka /Se      
Sankt Per medeltida kyrka /Se      
*Sankt Pers kyrka Saknas /Se      
Sankt Pers kyrka kyrka /Se      
*Sankt Peders prebende prebende      
Sankt Pers rote stadsdel /Se      
Sankt Pärs rote del av stad /Se      
Sankt Pers roten del av stad /Se      
*Sankt Peters och Pauls kapell Saknas      
Sankt Peters o. Sankt Paulus prebende prebende      
*Sankt Sebastians altare Saknas      
*Sankt Sebastians altare Saknas      
*Sankt Sebastians kor Saknas /Se      
*Sankt Sigfrids prebende prebende      
Sankt Trinitatis, se Bondkyrkan Saknas      
*Sankt Örjans gille Saknas      
[Sankt Örjans (Görans) gillestuga] Saknas      
Sankt Örjans (Georgs) kapell Saknas      
Sankt Örjans (Görans) kapell Saknas      
Sankt Örjans (Georgs) kapell Saknas      
Sankt Örjans kapell förr kapell /Se      
Sankt Örjans kapell försv. kapell      
Sankt Örjans (Görans) kapell förr kapell /Se      
Sankt Örjans (Georgs) kapell Saknas      
Sankt Örjan kapell      
*Sankt Örjans kapell fordom kapell      
*Sankt Örjans kapell fordom kapell      
*Sankt Georgii el. Sankt Örjans kapell fordom kapell      
*Sankt Örjans (Jörgens) kapell Saknas      
Sankt Örjans kapell fordom kapell      
Sankt Örjans kapell förr kapell /Se      
Sankt Örjans (S:t Görans) kapell medeltida kapell /Se      
Sankt Örians el. Sankt Görans kapell kapell /Se      
»Sancte Ørians tompth» Saknas      
Saxen Brandenburg kvarter /Se      
Saxen Brandenburg försvunnet hus /Se      
Schramska skolan läroverk /Se      
Scolastwffwan Saknas      
Scylla källare /Se      
Siste resursen hus /Se      
Sju helvetes gluggar försv. byggnad /Se      
Sju helvetes gluggar hus /Se      
Sju helvetes gluggar byggnad /Se      
Sju helvetes gluggar förvunnet hus /Se      
*Sjukstugan Saknas      
*Själaaltaret Saknas      
*Själaaltaret Saknas      
*Själaaltaret Saknas      
*Själaaltaret Saknas      
*Själaaltaret Saknas      
*Själaaltaret Saknas      
Själaaltaret Saknas      
*Själaaltaret altare      
Själaaltaret altare      
*Själaaltaret altare      
*Själaaltaret altare      
Själagården förr vårdanstalt      
Själagården medeltida välgörenhetsinrättning      
*Själagården Saknas      
*Själagården Saknas      
Själagården medeltida välgörenhetsinrättning /Se      
Själagården, jfr Själastugan medeltida välgörenhetsinrättning      
*Själakoret Saknas      
*Själakoret Saknas      
*Själakoret Saknas      
*Själakoret Saknas      
*Själakoret Saknas      
*Själakoret Saknas      
*Själakoret Saknas      
Själakoret kor      
Själakoret Saknas      
Själakoret, se Uppsala domkyrka Saknas      
Själakoret, se Uppsala domkyrka Saknas      
Själakoret kor      
Själakoret förr kor      
»siælakoren» kor      
*Själakoret kor      
*Själakoret kor      
*Själakoret kor      
Själakoret kor      
Själakoret förr kor      
Själakoret Saknas      
Själakoret Saknas      
Själakoret Saknas      
Själakoret Saknas      
Själakoret förr kor      
Själakoret förr kor      
Själakoret förr kor      
Själakoret förr kor      
Själakoret förr kor      
Själakoret förr kor      
Själakoret förr kor      
Själakoret Saknas      
*Själakoret Saknas      
Själastugan Saknas      
»Själastugan» Saknas      
Själastugan, jfr Själagården medeltida välgörenhetsinrättning      
Skandalhuset hus /Se      
Skithnafiærdungen, se Fjärdingen stadsdel      
»skithnafierdhungenom», se Fjärdingen stadsdel      
Skitnafjärdingen medeltida stadsdelsnamn /Se      
Skitnafjärdingen medeltida stadsdelsnamn /Se      
Skitnafjärdingen medeltida stadsdelsnamn /Se      
Skitnafjärdingen stadsdel /Se      
Skitnafjärdingen del av Uppsala /Se      
Skitnafjärdingen del av Uppsala /Se      
Skitnafjärdingen stadsdel /Se      
Skogshall lokaler /Se      
*Skottens gård gd /Se      
Skrapan = Schramska skolan skola /Se      
Skrapan läroverk /Se      
Skytteanum byggnad /Se      
Slottstullen område /Se      
*Smedsbyle Saknas      
Smedsbyle försv. gd      
*Smedsbyle f. gd?      
Smedsbyle försv. gd /Se      
*Smedsbyle Saknas /Se      
*Smedsbyle Saknas /Se      
»smidhabyli», se *Smedsbyle försv. gd      
Smockenborg hus /Se      
Smäcken förr bodkvarter /Se      
Smäcken förr kvarter /Se      
Smäcken stadsdel /Se      
Sommarro försv. kafé /Se      
Sommarro förr café /Se      
Sommarro kvarter /Se      
Spetalet, se Hospitalet medeltida välgörenhetsinrättning      
Stabby stadsdel /Se      
Stabby gd /Se      
Stabbylund stadsdel /Se      
Stadskällaren Saknas /Se      
Stammen kvarter /Se      
Strandbergska huset hus /Se      
Sturarnas gravkor gravkor /Se      
Styrbiskop biskopsgård /Se      
Styrbiskop torn /Se      
Styrbiskop torn, bastion /Se      
Styrbiskop bastion /Se      
Styrbiskop torn /Se      
Styrbiskop bastion /Se      
Styrbiskop bastion /Se      
Sundbergs källare Saknas /Se      
Surret värdshus /Se      
Surströmmingianumm källare /Se      
*Swalagordhen Saknas      
*Swalagardh beb.?      
Svalboet envåningshus /Se      
Svartbäcken bäck och del av stad      
Svartbäcken del av stad      
Svartbäcken medeltida stadsdel      
Svartbäcken stadsdel      
Svartbäcken stadsdel      
Svartbäcken stadsdel      
Svartbäcken gård      
Svartbäcken stadsdel      
Svartbäcken stadsdel      
Svartbäcken stadsdel      
Svartbäcken Saknas      
Svartbäcken stadsdel      
Svartbäcken beb. område      
Svartbäcken beb. område      
Svartbäcken bebyggt område      
Svartbäcken stadsdel /Se      
Svartbäcken stadsdel /Se      
Svartbäcken f. bäck      
Svartbäcken del av stad      
Svartbäcken stadsdel      
Svartbäcken stadsdel      
Svartbäcken stadsdel      
Svartbäcken stadsdel      
Svartbäcken stadsdel /Se      
Svartbäcken stadsdel /Se      
Svartbäcken Saknas      
Svartbäcken stadsdel      
Svartbäcken medeltida stadsdel /Se      
Svartbäcken stadsdel /Se      
Svartbäcken stadsdel /Se      
Svartbäcken stadsdel /Se      
Svartbäcken stadsdel /Se      
Svartbäcken stadsdel /Se      
Svartbäcksfjärdingen stadsdel /Se      
Svartbäcksroten stadsdel /Se      
Svatrbäcksroten del av stad /Se      
Svartbäckstull förr tull /Se      
Svartbäckstullen förr tull /Se      
Svartbäckstull område /Se      
Svartbäckstullporten förr tullport      
Swarttebergs badstuga Saknas      
Svedbergska huset förvunnet hus /Se      
Sven Dyrings hus värdshus /Se      
Svin-Anders försv. hus /Se      
Syskrinet försvunnet hus /Se      
Sysslomansgården Saknas /Se      
Sysslomansgården nuv. Vretmans tryckeri /Se      
»Syælakoren» Saknas      
Sätuna försv. by      
?*Sätuna förvunnen by      
Sätuna försvunnen by      
*Sätuna försvunnen by      
?Sätuna by      
*Sätuna försvunnen gård /Se      
*Sätuna nu försv. gård /Se      
Sätuna försv. gård      
Sätuna försv. gård      
Sätuna förr rättaredöme      
*Sätuna försv. gård      
Sätuna försv. gård      
Sätuna försv. by      
Sätuna försv. by      
Sätuna försv. gd      
Sätuna försv. gd      
*Sätuna försv. gård      
*Sätuna försv. gård      
Sätuna försv. by      
*Sätuna nu försv. gård /Se      
Sätuna förr by /Se      
+Sätuna by /Se      
*Sätuna gd /Se      
*Sätuna försv. gd /Se      
*Sätuna f.d. by /Se      
Sätuna försvunnen gård      
Sätuna rättaredöme del av sn      
Sätuna rättaredöme f. rd      
*Sätuna äng Saknas      
*Sætunum medeltida gd /Se      
Söderbomska huset byggnad      
+Taddis restaurang /Se      
Taddis restaurang /Se      
Taddis upphört schweizeri /Se      
Tappen biris /Se      
Taskaboden bod      
Taskaboden bod      
Taskabodhen bod      
Taskaboden gatubod      
*Tavasteboda försv. beb.      
*Tavasteboda försv. beb.      
*Tavasteboda, se *Boda försv. beb.      
Tegelholms hus? /Se      
Thomas Lohrmans värdshus Saknas /Se      
Thorshuglæ, se *Torsugla försv. by      
Tidlunds källare studentkrog /Se      
»torsalge», se *Torsugla förr by      
*Torsugla försv. by /Se      
*Torsugla Saknas      
*Torsugla förr by      
*[Torsugla] Saknas      
*Torsugla (»torsughlum») beb.      
*Torsugla förr by      
*Torsugla förr by /Se      
*Torsugla försv. by /Se      
*Torsugla försvunnen by /Se      
*Torsugla förr by      
[Tofva] stadsdel      
*Tova område      
*Tova område      
*Tova område      
[Tofvan] Saknas      
*Tovan del av stad      
Tovan förr stadsdel      
Tovan förr rote      
Thovan stadsdel /Se      
Tovan kvarter /Se      
Toven kvarter /Se      
Tovan kvarter /Se      
Tovan stadsdel /Se      
Toven kvarter /Se      
Tovan (Toven) del av stad      
Tre byttor värdshus /Se      
*Trefaldighet f.d. prebenda      
Heliga Trefaldighetskyrkan Saknas      
Trefaldighetskyrkan Saknas      
Trefaldighetskyrkan kyrka      
Trefaldighetskyrkan sockenkyrka      
Trefaldighetskyrkan Saknas      
Trefaldighetskyrkan kyrka      
Trefaldighetskyrkan kyrka      
Trefaldighetskyrkan kyrka      
Trefaldighetskyrkan Saknas      
Trefaldighetskyrkan kyrka /Se      
Heliga Trefaldighetskyrka kyrka /Se      
Heliga Trefaldighets kyrka kyrka /Se      
Tripolis hus /Se      
Trädgården kvarter /Se      
Trädgården kvarter /Se      
Trähästen hus /Se      
*Träkyrkan Saknas      
Träslottet trähus /Se      
tull ortsnamnselement /Se      
Tullgarn del av kv. fabrik?      
Tunabackar traktnamn /Se      
Tungusianum kafé /Se      
Tunnan ölstuga /Se      
Ubbo kvarter /Se      
Ubbo kvarter /Se      
Ubbo kvarter /Se      
Ubbo kvarter /Se      
Ubbo kvarter /Se      
Ull kvarter /Se      
Uppsala avgudatempel hedniskt tempel /Se      
Uppsala gård kungsgårdar /Se      
Uppsala Gård kungsgård (biskopsgård)      
Uppsala gård f. kungsgård      
*Uppsala gård Saknas      
Uppsala gård förr kungsgård      
Uppsala gård förr kungsgård      
Uppsala gård f. kungsgård      
Uppsala gård f. kungsgård      
Uppsala gård förr kungsgård      
Uppsala gård f. kungsgård      
Uppsala gård f. kungsgård      
Uppsala gård förr kungsgård      
Uppsala gård förr kungsgård      
Uppsala gård förr kungsgård      
Uppsala gård f. kungsgård      
Uppsala kungsgård Saknas      
Uppsala gård f. kungsgård      
Uppsala kungsgård Saknas      
Uppsala gård (slott) Saknas      
Uppsala (kungs)gård Saknas      
Uppsala gård f. kungsgård      
Uppsala (kungs)gård Saknas      
Uppsala (kungs)gård Saknas      
Uppsala (kungs)gård gård      
Uppsala (kungs)gård Saknas      
Uppsala (kungs)gård Saknas      
Uppsala gård f.d. kungsgård      
Uppsala gård f.d. kungsgård      
Uppsala gård f. kungsgård      
Uppsala gård f. kungsgård      
Uppsala gård (slott) Saknas      
Uppsala (slott) gård      
Uppsala gård förr kungsgård /Se      
Uppsala gård (slott) Saknas      
Uppsala gård (slott) Saknas      
Uppsala (slott) gård      
Uppsala (slott) gård      
Uppsala (slott) gård      
Uppsala (slott) gård      
Uppsala (slott) gård Saknas      
Uppsala (slott) gård      
Uppsala gård (slott) Saknas      
Uppsala (slott) gård      
Uppsala (slott) gård      
Uppsala (slott) gård      
Uppsala (slott) gård      
Uppsala (slott) gård      
Uppsala (slott) gård      
Uppsala (kungs)gård gård      
Uppsala gård försv. kungsgård /Se      
Uppsala kloster kl      
Uppsala kloster kl      
Uppsala kloster f. kloster      
Uppsala kloster förr kloster      
Uppsala kloster, se Gråbrödraklostret Saknas      
Uppsala kvarn Saknas      
Uppsala kvarn Saknas      
Uppsala kvarn, se även Akademikvarnen förr kvarn      
Uppsala rådhus Saknas      
Uppsala rådstuga Saknas      
Uppsala slott Saknas /Se      
Uppsala slott Saknas      
Uppsala slott Saknas      
Uppsala slott Saknas      
Uppsala slott Saknas      
Uppsala slott Saknas      
Uppsala slott Saknas      
Uppsala slott Saknas      
Uppsala slott Saknas      
Uppsala slott Saknas      
Uppsala slott Saknas      
Uppsala slott Saknas      
Uppsala slott slott      
Uppsala slott Saknas      
Uppsala slott Saknas      
Uppsala slott Saknas      
Uppsala slott Saknas      
Uppsala slott Saknas      
Uppsala slott Saknas      
Uppsala slott Saknas      
Uppsala slott Saknas /Se      
Uppsala slott slott /Se      
Uppsala slott Saknas /Se      
Uppsala slott Saknas /Se      
Uppsala slott slott /Se      
Uppsala Universitet Saknas      
Uppsala universitet Saknas      
Uppsala universitet Saknas      
Uppsala Universitet Saknas      
Universitetet Saknas /Se      
*Vaksala tull förr tull /Se      
Vaksalatull område /Se      
Waldenströmska studenthemmet studenthem /Se      
Walmstedtska gården hus /Se      
Vargsgården förr gd      
Vasakoret Saknas /Se      
Vasakällaren gårdsbyggnad med krogrörelse /Se      
Vattugränden försv. gränd      
Vauxhall, jfr Rullan Saknas /Se      
Vershuset hus /Se      
Vindhem kvarter /Se      
*Viters(?) tompth tomt      
Wittenberg Saknas /Se      
»vrithiæ» prebende      
»vrithiæ» prebende      
Vårfrualtaret Saknas      
*Vårfrualtaret altare      
*Vårfrualtaret Saknas      
*Vårfrufjärdingen stadsdel /Se      
*Vårfrufjärdingen stadsdel /Se      
*Vårfrukapellet Saknas      
*Vårfrukapellet Saknas      
*Vårfrukapellet Saknas      
Vårfrukapellet Saknas      
Vårfrukloster stadskyrka /Se      
*Vårfrukoret Saknas      
*Vårfrukoret Saknas      
Vårfrukor Saknas      
Vårfrukoret Saknas      
*Vårfrukoret Saknas      
Vårfrukoret Saknas      
Vårfrukoret Saknas      
Vårfrukoret Saknas      
Vårfrukyrkan förr kyrka      
Vårfrukyrkan kyrka      
Vårfrukyrkan f. kyrka      
Vårfrukyrkan kyrka      
Vårfrukyrkan kyrka      
Vårfrukyrka församling      
*Vårfrukyrkan kyrka      
*Vårfrukyrkan kyrka      
*Vårfrukyrka kyrka o. sn      
*Vårfrukyrka sn      
Vårfrukyrkan förr kyrka      
Vårfrukyrkan kyrka      
Vårfrukyrkan förr kyrka      
Vårfrukyrkan förr kyrka      
(Mariakyrkan el.) Vårfrukyrkan förr kyrka      
Vårfrukyrkan förr kyrka      
Vårfrukyrkan förr kyrka      
Vårfrukyrkann el S:t Marie kyrka f. kyrka      
Vårfrukyrkan förr kyrka      
Vårfrukyrkan förr kyrka /Se      
Vårfrukyrkan Saknas      
*Vårfrukyrkan Saknas      
Vårfrukyrkan förr kyrka      
Vårfrukyrkan fd. k:a      
Vårfrukyrkan förr kyrka      
*Vårfrukyrkan förr kyrka      
Vårfrukyrkan förr kyrka      
*Vårfrukyrka förr förs. o. kyrka      
Vårfrukyrkan förr kyrka o. förs.      
Vårfrukyrkan Saknas      
Vårfrukyrkan f. kyrka      
?Vårfrukyrkan kyrka      
Vårfrukyrkan förr kyrka      
Vårfrukyrkan k:a      
Vårfrukyrkan kyrka      
*Vårfru kyrka Saknas      
Vårfrukyrkan Saknas      
Vårfrukyrkan f.d. kyrka      
Vårfrukyrkan för kyrka /Se      
Vårfrukyrkan Saknas      
Vårfrukyrkan försv. kyrka      
Vårfrukyrkan Saknas      
Vårfrukyrkan kyrka      
Vår frus församl. Saknas      
Vårfrukyrkan förr kyrka      
Vårfrukyrkan förr kyrka      
Vårfrukyrkan förr kyrka      
Vårfrukyrkan förr kyrka      
Vårfrukyrkan förr kyrka      
Vårfrukyrkan förr kyrka      
Vårfrukyrkan förr kyrka      
Vårfrukyrkan förr kyrka      
Vårfrukyrkan förr kyrka      
Vårfrukyrkan förr kyrka      
Vårfrukyrkan kyrka      
Vårfrukyrkan kyrka      
*Vårfrukyrkan Saknas /Se      
Vårfrukyrkan f.d. kyrka      
Vårfrukyrkan f. kyrka      
Vårfrukyrkan kyrka /Se      
Vårfrukyrkan försv. medeltida kyrka /Se      
Vårfrukyrkan förr kyrka /Se      
Vårfrukyrkan förr kyrka /Se      
Vårfrukyrkans prästgård förr prästgård /Se      
Vårfrukyrkans prästgård förr prästgård /Se      
Vårfrukyrkans prästgård förr prästgård      
Vårfrukyrka förr kyrka /Se      
Vårfru prebenda Saknas      
Vårfru prebenda Saknas      
Vårfru prebende Saknas      
»Vårfru prästgård» gd      
Vårfru prästgård förr prästg.      
Vårfruroten del av stad /Se      
Vårfruroten f. del av stad      
Vårfruroten stadsdel /Se      
Vårfruroten del av stad /Se      
Vårfruroten förr stadsdel      
Ydal kvarter /Se      
»yslandhe», se Islandet område vid Islandsbron      
Åkris = Åkerstens schweizwei kafé? /Se      
Årsta samh.      
Ärkebiskopsborgen fordom borg /Se      
Ärkebiskopsgården Saknas      
Årkebiskopsgården Saknas      
Årkebiskopsgården Saknas      
Ärkebiskopsgården Saknas      
Årkebiskopsgården gd /Se      
Ärkedjäknegården förr gd /Se      
Örtedalen kvarter /Se      
Överränteriet hus /Se      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      
Förkortningar förteckning      

  ^  

Uppsala läns socknar m.m.