ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Älvdalens socken : Älvdals, Särna och Idre tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2
Namntabell 3
Namntabell 4

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(4) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 336 Naturnamn: 1600 Bebyggelsenamn: 718 Naturnamn: 3499
Älvdalens sn Saknas Saknas Saknas Andsbil Saknas Saknas Saknas
Saknas Saknas Abborrbäck bäck Älvdalen sn och tg blästa, se Dragga Saknas
Saknas Saknas Abborrbäck bäck Älvdalen sn blästa myrmalmsblästa
Saknas Saknas Abborrtjärn tjärn Älvdalen sn blästa Saknas
Saknas Saknas Abborrtjärn tjärn Älvdalen sn blästa, se Råsstjåån Saknas
Saknas Saknas Abborrtjärn tjärn Älvdalen Saknas blästa, se Soditvall Saknas
Saknas Saknas Abborrtjärn tjärn Älvdalen sn och kyrkby blästa, se Hållbovallen Saknas
Saknas Saknas Abborrtjärn tjärn Älvdalens byar förteckning blästa myrmalmsblästa
Saknas Saknas Abborrtjärn tjärn Älvdalens byar förteckning blästa, se Skräddarmyrbäcken Saknas
Älvdalen sn Abborrtjärn tjärn dalkarl inbyggarbeteckning fiske, se Afstasgrav Saknas
Älvdalen sn /Se Abborrtjärn tjärn älvdalskarl inbyggarbeteckning fiskemetoder, se Afstasgrav Saknas
Älvdalen sn Abborrtjärn tjärn älvkarl inbyggarbeteckning laxfiske, se Afstasgrav Saknas
Älvdalen sn Abborrtjärn tjärn Älvkarl inbygggarbeteckning Abborrback bebyggd backhöjd
Älvdalen sn Abborrtjärn tj. älvkarl-ar inbyggarbeteckning Abborrback bebyggd backhöjd
Älvdalen sn *Abborrtjärn tjärn billingsarna vallhjon i Billingsbodarna Abborback bebyggd backhöjd
Älvdalen sn Abborrtjärnarna tjärnar bjärrkarl inbyggarbeteckning Abborrbrot backe
Älvdalen sn *Abborrtjärnen tjärn bjärrkäring inbyggarbeteckning Abborrbäck bäck
Älvdalen sn Abborrtjärnåsen ås Bältermas-far personnamn Abborrbäck bäck
Älvdalen sn /Se Abbåsen ås dala(karl)mjuksar, (»dålå(kall)mjuxar») inbyggarbeteckning Abborrbäck bäck
Älvdalen sn /Se Abramlok tjärn dolomjuks inbyggarbeteckning Abborrbäck bäck
Älvdalen sn /Se Acktiernan, se Hacktjärn tjärn Dysbergs-karl inbyggarbeteckning Abborr - Silvertjärn tjärn
Älvdalen sn Acktjärn Saknas Dysbergs-käring inbyggarbeteckning Abborrtj. se Stor-Abborrtjärn Saknas
Älvdalen socken Acktjärnbäck bäck Finnar inbyggarbeteckning Abborrtj. se Gäddtjärn Saknas
Älvdalen sn /Se Acktjärnåsen ås gessiarna inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Älvdalen sn Adamskitten åker /Se Geting personnamn Abborrtjärn tjärn
Älvdalen sn Adamskätte Saknas Gulliksdumbo, se Gulliks inbyggarbeteckning Abborrtjärn se Nystamnet Saknas
Älvdalen sn »Afholarna» höjder /Se hädbodsarna inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Älvdalen sn »aflinge Slog» slog /Se Ketisdumban inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Älvdalen sn »aflinge åker» åker /Se matshansar inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Älvdalen sn Afstadsgrav ravin /Se Naboöknamn inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Älvdalen sn Afstasgrav dalgång Naboöknamn inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Älvdalen sn Afstasgrav Saknas skrållan inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Älvdalen sn Afstasrand koja? Stormasar inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Älvdalen sn /Se Afstasåsen ås susiar inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Älvdalen sn Afstasåsen berg Trappsläggan personnamn Abborrtjärn tjärn
Älvdalen sn *Aftjernåsen, se Havtjärnheden berg Urderna inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Älvdalen sn Ajkuonbäck bäck Urd-kvinnfolken inbyggarbeteckning Abborrtjärnen tjärn
Älvdalen sn Ajkuonfallet terräng västantillkarlarna inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Älvdalen sn Ajkuonmyr sank mark Lovén personnamn Abborrtjärn tjärn
Älvdalen sn Akulisbacke vägbacke /Se Stups-karl näck Abborrtjärnen tjärn
Älvdalen sn Alderbergskitten åker /Se Stups-karl näck Abborrtjärnen Saknas
?Älvdalen sn Allashon terräng Styrvolt personnamn Abborrtjärn tjärn
Älvdalen sn /Se Allmunvägen väg /Se Abborrback gårdsplats Abborrtjärn tjärn
Älvdalen sn /Se Altaret terräng? Abborrgården förr gd Abborrtjärn tjärn
Älvdalen sn Altaråsen ås Ackängbod nu riven bod Abborrtjärn tjärn
Älvdalen sn /Se Alubäcken bäck Afstasgraven Saknas Abborrtjärnarna tjärnar
Älvdalen sn /Se Alubäcken bäck Aftasgrav (kronostuga) Saknas Abborrtjärnarna Saknas
Älvdalen socken Alubäcken bäck /Se Ajkuonris gd Abborrtjärnarna tjärnar /Se
Älvdalen socken Amberris Saknas Ajkuonris gd Abborrtjärnarna tjärnar
Älvdalen sn /Se Amberris slåtteränge /Se Ajkuonris gd Abborrtjärnarna tjärnar
Älvdalen sn /Se Amberrisbäcken å /Se Ajkuonris gd Abborrtjärnen tjärn
Älvdalen sn /Se Amberrismyren myr Alin Saknas Abborrtjärn Saknas
Älvdalen sn /Se Andersbodsfljoten sankmark Amberris f.s. åkstuguvall Abborrtjärnen tjärn
Övdaln = Älvdalen sn /Se Andersbodsfljoten sank mark Amberris höstuguvall Abborrtjärnen Saknas
Älvdalens kyrka Saknas Andersbodsknästet, se Knästet bergkomplex Amberris höstuguvall Abborrtjärnen tjärn
Älvdalens prästgård Saknas Andersbodsknästet bergkomplex Amberris höstuguvall Abborrtjärn Saknas
Älvdalsmål Saknas And(er)sbodsknästet(- knästret) del av Västerbjärr /Se Amberris höstuguvall Abborrtjärn Saknas
Saknas Saknas Andersbodsknästet bergkomplex /Se Amberris höstuguvall Abborrtjärnen tjärn
Saknas Saknas And(er)sbodsån, se Söderån Saknas Amberris f.d. åkstuguvall Abborrtjärnen tjärn
Saknas Saknas »Anders Larskitten» åker /Se Andersbodarna fäb. Abborrtjärn Saknas
bergknular inbyggarbeteckning »Andersmattssontäkt» terräng /Se Andersbodarna Saknas Abborrtjärnbäck bäck
brunnsbergskarl inbyggarbeteckning Andersmyren myr Andersbodarna fäbodställe Abborrtjärnåsen bergås
dala-mjuksar inbyggarbeteckning Anndajkås ås Andersbodarna fäbodställe Abborrvik vik
mjuksar inbyggarbeteckning Annås ås Andersbodsgärdet Saknas Abborrviken vik
karlsarvkarlar inbyggarbeteckning /Se Annås ås Ans gårdsnamn Abborrvik vik
orrar inbyggarbeteckning Annås ås Arraks gård Abborrån å
tjädrar inbyggarbeteckning Anntyttmyr myr Arraks gård Abborrån å
uvar inbyggarbeteckning Antyttmyr myr /Se Arv-Andersbåthuset, se Arv-Andersholmen båthus Abäck(?) bäck
vargar inbyggarbeteckning Ardlok vattensamling /Se Arvby, se Glysjön Saknas Abäck bäck
väsakarl inbyggarbeteckning Ardmyren sank mark Arvbygget, se Skräddarmyrbygget Saknas Abäck bäck
åkare inbyggarbeteckning Arrdyppyl, se Harrdöpel Saknas Aspdalen lht:er Abbåsen bergås
älvdalskarlar inbyggarbeteckning Arslöstjärnen, V. tjärn Aspdalen Saknas Abäck jfr Havbäck Saknas
älvkarlar inbyggarbeteckning Arslöstjärnarna tjärnar Aspdalen stugor Abäcken bäck
älvkarl inbyggarbeteckning /Se Arv-Larsänget slåtteränge /Se Asplok, se Gessi fäbodar Abäcktjärnarna tjärnar
Almsgården gård /Se Arv-Lassänget sank mark Asplok (Gässi) fäb., se Gessibodarna Saknas Acksiberg berg
Amberris åkstuguvall /Se Arvslott sten Avfliotbodarna fäb., se Havfljolbodarna Saknas Ackenbjär bergsparti
Amberris f.d. åkstuguvall /Se Arvstjärn tjärn Avfljotbodarna, se Havfljotbodarna fäb. Acksisvedjan brända
Amberris Saknas Aspborn »bor» /Se Avängkontor flottningsbarack Acksi - se Agsi Saknas
Andersbodarna fäbodställe /Se Aspdalen dalgång Back fäbodstuga Ackstensklitt berg
Andersbodarna f.d. fäbodar? Aspdalen dal? Back fäbodstuga Ackstensklitt bergshöjd
Annåskojan koja Aspholmen holme Backby gård Ackstensklitt bergklint
Arraksbacken Saknas /Se Asplok tjärn Backby, se Bredsbodarna gård Ackstenstjärn tjärn
Arv bygget fäbodar /Se Asplok tjärn Backby förr gård Ackstenstjärnen tjärn
Arvgården gd /Se Aspvasslen bifl. Backen gård Ackstens- se Agstens Saknas
Arvåsen gdsnamn /Se Aspvasslan å Backen gård Acktjärnbäck bäck
Aspdalen flottningsstation Aspvasslen å Backer förr gård Ack se även Ag - Saknas
Aspedahlen, se Djupdalen fäb.? Aspvasslen å Backer gård Acktjärnbäcken bäck
Asplok fäbodar Aspvasslen vattendrag Backer »gård» Acktjärnkroken krok
Asplok = Gessi fäb. Saknas /Se Aspvasseln Saknas Backstugan, se Back Saknas Acktjärnåsen ås
Asplok fäb. Attglöt vik Backen-Matsgården gård Acktjärnåsen höjd
Back- (Båck-) gårdsnamn Aufsberg, N. o. S., se Uvskär, N. o. S. berg Baggbodarna fäbodar Ackängbäck bäck
Baku gårdsnamn Aupsbier, Norra o. Södra, se Uvskär, N:a o. S:a Saknas Baku gård Ackänget änge
Baku gårdsnamn Avbäcken bäck /Se Baku, se Geting Saknas Ackänget hacksloge (med stenbunden mark)
Baku = Bakuby gd /Se Aven, jfr »Haven» Saknas Bakuby gård Ackängvilan vilställe
Baku gammalt namn på Muskgården /Se Avholarna höjder /Se Bakuskålen brädskjul Ack- jfr Hack - Saknas
Bakuby gd /Se Avundskittan åker /Se Bakuskålen brädskjul Adamskitt åker
Balser fäbodställe /Se Avundskittan åker /Se Bakustugan, se Geting Saknas Adertonback(e) backe
Balser fäb. Avundslok sank mark Balser fäb. ?Adjorttjärn tjärn
Balser fäbodar Avängena sank mark Balser Saknas Afstasgrav dal
Balser fäb. /Se Axiberg berg Balser fäbodställe Afstasgraven Saknas
?Balser=Balser fäbod Saknas /Se Backen, Väst i, se Väst i backen backe Balser fäbodställe Afstasgrav ravin
*Balser gårdsnamn /Se Back-Olovtjärn tjärn Balser fäbodställe Afstasgrav ravin
Balser fäbod /Se Backänget, se Bakumyr myrslog Balser fäbodställe Afstasgrav ravin
Balser fäbodställe /Se Badviken vik Balser fäbodställe Afstasåsen ås
Balserbodarna fäbod /Se Baggberget, se Boggberget Saknas Balser fäbodställe Afstasåsen Saknas
Saknas Saknas /Se Bakidan nat.namn? Balser fäbodställe Afstasåsen ås
Berg gårdsnamn /Se Bakuback backe /Se Balser fäbodställe Aftasgrav se Afstasgrav Saknas
Berget = Evertsberg by o. kap. Bakuholmen holme Balzar fäb., se Balser Saknas Aftaråsen se Afstasåsen Saknas
Berget = Evertsberg Saknas Bakumyr myr ?Barabod, se Båråbod Saknas Agerkitt, se Hagerkitt Saknas
Bergholsstugan skogskoja Bakumyr sank mark Barack, se Stupkojan Saknas Agsiberg berg
Bergkarlkapellet = Evertsbergs kap., Saknas Bakumyr myrslog /Se Barack Saknas Agsisvedan brända
Billing förr gård Bakuås åkergärde /Se Barack, se Lill-Uppdjusdammkojan Saknas Agsi- se även Acksi Saknas
Billingsbodarna fäb. Bakuåsen ås /Se Barack, se Stor-Uppdjusdammkojan Saknas Agstensklitt Saknas
Billingsbodarna fäbodar /Se Balserbäck bäck Barack, se Uppdjusstugan Saknas Agstensklitt Saknas
Björka f. by Balserdöpel djupt ställe /Se Barbrostugan fäbodstuga Agstenstjärn Saknas
Björka f. by Balserjungfrun trästubbe? Barkbyn Saknas Agstenstjärn Saknas
Björka f. by Balserjungfrun trästubbe /Se Berg förr gd Agtjärnbäcken Saknas
Björka f. by Banhed hed Bergby gård Agtjärnåsen Saknas
Björnberg fäbodar fäbodar Banhedtjärn tjärn Berit-Andersgård gård Ajkuon se Ekorr- Saknas
Björnhult koja? Baradritsdajk sank mark Beritby förr »gård» Ajkuonfallet se Ekorrfallet Saknas
*Björ(n)sbäck beb.? Baradypplarna parti av Knärån Bil gård Ajkuonris Saknas
Bleebergh, se Blyberg by Barbrobäcken bäck Bilandergården gård Ajselbäck bäck
Bleckstugan stugor Barbrokitt terräng Bilgubbladan lada Ajselbäck bäck
Bleckstugan gårdar Barbromyrarna sank mark Billing, se Ringnäs gård Akudik myr
Bleckstugan nybygge /Se Barbromyrarna myrar /Se Billingsbodarna Saknas Akulisback backe
Bleckstugan, se äv. Blikstugan Saknas Bardal dal Billingsbodarna fäbodar Alback? se Bältermyren backe?
Blekstugan, se även Blikstugan gd /Se Barkbyn plats med förfallna odlingar Billingsbodarna fäbodställe Alderberg berg
Blicksbodarna fäbodar /Se Barkbäck bäck Billingsjön, se Ringnäs Saknas Alderberg Saknas
Blikstugan, se även Vargnäs gd /Se Barkdal dal Bjärrgården se Upp vid Bjärrat Saknas Alderberget se Ålderbjär Saknas
Blikstugan, se äv. Bleck- o. Blekstugan Saknas Barkdalen dalsänka Björnberg fäb. Aldervallen terräng
»Blinkerbodhar» fäbodställe /Se Barkdalsbäcken bäck Björnberg Saknas Aldervallen terräng
Blund gårdsnamn Barkdalsbäcken bäck Björnberg fäbodställe Alin område med gård
Blundback förr gd /Se Barkås ås Björnbergsbodarna, se Björnberg Saknas Allashon holme
Blyberg by Barnhed hed /Se Björntjärnbod slåtterbod(?) Allashon holme
Blyberg by Barnhed hed /Se Bleckstugan stugor Allashon holme
Blyberg by Barnskär stenskär /Se Bleckstugan Saknas Allashon holme
Blyberg by Barnskär berghäll /Se Bleckstugan, se Blikstugan Saknas Allmänningen änge
Blyberg by Barnsten sten /Se Blekstugan, se Blikstugan Saknas Allmänningen slåtterområde
Blyberg by *Baskhålaberget berg Blinksbodarna, se Gammbodarna Saknas Altaret änge
Blyberg by *Baskhåla berg berg Blikstugan nybygge Altaret änge
Blyberg by Baurberget Saknas Blikstugan nybygge Altaret se Käsaltaret Saknas
Blyberg by /Se Bauret tjärn Blundby gård Aluberget berg
Blyberg by /Se Baursberg berg Blundgård gård Alubäcken bäck
Blyberg by /Se Baursbäcken bäck Blyberg traktnamn Alubäcken bäck
Blyberg by /Se Baursdajk sank mark Blyberg by Alubäcken bäck
Blyberg by /Se Baursmor terräng Blyberg station och by Alubäcken bäck
Blybergsfjärdingen f.d. fjärding /Se Baursmor skogsparti Blyberg(et) Saknas Alubäcksängena en rad ängen
Blybergsvilan vilställe Baursmorgrav dal? Blyberg by Alubäcksängena rad ängen
Blybergsvilan gd Belashar terräng Blyberg station Saknas Andersbodsflioten myr
»Blångsålidhan» fäbodställe /Se Benstvägen genväg Blyberg by Andrsbodsflioten Saknas
Blåsenborg gd /Se Bergekitten åker /Se Blybergsvilan gårdar Andersbodsfljoten Saknas
Bläst- förled i ortn. /Se Bergholsbäcken bäck Blybergsvilan Saknas Andersbodsknästet del av Västerberget
Blästervallen Saknas /Se Bergholstjärn tjärn Blybergsvilan gård Andersbodsknästet del av Västerberget
»Blästuoll» Saknas /Se Bergholsås ås Blybergsvilan gård Andersbodsknästet höjdparti
Blästvall, se Blästuoll Saknas Bergkarlön ö Blybergsvilan gård Andersbodsån jfr Knärån å
Bockkitt f.d. gd /Se Bergkvarnen f.d. kvarn /Se Blybergsvilan gård Andersbodsgärdet fäbodtäkt
Bodhed fäbodställe /Se Bergsmyren sank mark Blybergsvilan gård Andersbodskällan källa
Bogg gårdsnamn Bergssjön sjö Blybergsvilan gård Andersbodssågen gammal sågplats
Boggkvarn skvalta Bergsvik ängsmark Blybergsvilan gård Anders-Erssonmyr odling
Bolet gd(?) /Se Bergsvik ängsmark /Se Blybergsvilan gård Anders-Erssveden avbränt skogsområde
Bolet gd /Se Bergtjärnbäcken bäck Blybergsvilan gård Anders-Janssonänget slåtteränge
Bolet gd /Se »Berildiket» dike? /Se Blybergsvilan gård Anders Yronsuäng änge
Bolet gd? /Se Berisdajk sank mark Blybergsvilan gård Andra-Nybodåsen, Söder i el Andren .... Saknas
Bolet, se Nedom Bolet Saknas Billingsfljot sank mark Blybergsvilan gård ?Andrunusbäck bäck
Bondgården gd /Se *Billingshällan berg Blybergsvilan gård Andrunusdik myr
Bondtäkten del av fäbodvall *Billingshällen, Norra gränsmärke Blybergsvilan gård Andrunumyr myr
Bordet (Bolet) gd /Se *Billingshällen, Södra gränsmärke Blybergsvilan gård Andsmor förr granmor, nu slät kalhed
Borgen fäb. *Billingshällen, Norra o. Södra gränsmärken Blybergsvilan gård Anndajkbro bro
Borgen fäb *Billingsrå, Norr o. Söder råmärke Blybergsvilan gård Anndajkbro kavelbro
?Bosel, se Bjurbrunn gdr Billingssjön sjö Blybergsvilan gård Anndajkås bergås
Boskitt gårdsnamn Billingsjön sjö Blåbärsback(en) gd Anntyttmyr myr
Bossel-Anderskitt fäb. Billingsjön sjö Blåsenborg gård Annås bergås
Bosselberg fäb. Billingsjön sjö Blåsning, se Söder å Åsen Saknas Annås bergås
Bosselberg el. Prästbodarna fäbodställe /Se Billingsjön sjö Bläckhornet, se Danils Saknas Annås bergås
Bosselberg fäbodställe /Se Billingsjön sjö Blästboden Saknas Annåsen ås
Bosselberg = Prästbodarna fäbodställe /Se Billingsjön sjö Blästkrokstugan barack Annåsen Saknas
Bosselberget fäbodställe Billingssjön sjö Blästkojan skogskoja Annåsen Saknas
Bosselbo Saknas Billingssovholen sovhol /Se Blästkrokstugan skogvaktarstuga Aratjärnen tjärn
Bosseldal fäb. Billingstjärnarna tjärnar Blästkrokstugan skogvaktarstuga Aratj se Oradtjärn tjärn
Bosseldal fäbod Billingstjärnarna tjärnar /Se Blästvallen »arbetsplats» vid f.d. järnblästa Ardlok liten vattensamling
Bosseldal fäb. Billingsån å Bod- se Bud- hänvisningskort Arn holme
Bosseldalen fäbod ?Billingsåsen berg Bodarna, Upp till el. Uppe i, se Nybodarna Saknas Arn jfr Bladuön Saknas
Bosseldalen Saknas /Se Billingsåsen ås Bodbacken Saknas Arn holme
Bosseldal(en) fäbodställe /Se Billingsåsen ås Bodby förr »gård» Arnbodsholen höjd
Bosseldal fäbodställe /Se Billingsåsen berg Bodgården gård Arrsugnet fall (sugn)
Bosskitt gd /Se Billingsåsen ås Bodgården gård Arslåstj. se Läd(er)bladstjärn Saknas
»Brearsbodha» fäbodar /Se Billingån å Bod(gården) gård Arslåstjärnen se Arslöstjärnarna tjärn
Brearsboda dåtida fäbodställe /Se Bjurbrunn?-brunn terräng? ?Bodhed fäbodställe Arslöstjärnarna tjärnar
?*Bredarv,Bredarvet ortnamn /Se Bjurbrunn källa o. slog /Se Bodhed boplats Arslöstjärnarna Saknas
Bredsbodarna fäb. Bjurbäck bäck Bodhed boplats Arslöstj. se Läderbladstjärn Saknas
Bredsbodarna fäbodställe Bjurbäck bäck Bodhed boplats ?Ardmyren myr
Bredsbodarna fäbodar /Se Bjurbäck bäck Bogg gård Artmyren jfr Ardmyren Saknas
Bredsbodarna fäbodar /Se Bjurbäck bäck Bogg gård Arv-Lars änget slåtteränge
Bredsbodarna fäbodställe /Se Bjurbäck bäck /Se Bogg gård Arv-Larsänget slåtteränge
Bredsbodarna, se Bredvad Saknas Bjurbäckfljot sank mark Boggangård gård Aroslott sten
Bredvad fäb. Bjurfljot sank mark Boggbodarna fäbodar Arvslott se Mattisgärdet sten
Bredvad hemfäbodar Bjurkittan åker /Se Boggbodarna Saknas Arvstamnet änge
Bredvad fäb. /Se Bjurnäs näs Boggbodarna fäbodar Arvstamnet änge
Bredvad fäbodställe /Se Bjurnäs näs /Se Boggby gård Arvstjärn tjärn
Brindberg fäbodställe /Se Bjursäng slogäng Boggby, se Bogg-gård Saknas Askfis gammal kolbotten
Brindberg fäbod /Se Bjursätebäck bäck Boggby gammal gårdstomt Askfis gammal kolbotten
Brindberg, se Brindbjärr Saknas Bjusäng äng Boggby förr »gård» Askfismyr myr
Brindbjärr (Brindberg) fäbodställe /Se Bjärgholsåsen ås /Se Boggby gård Askurod myrslåttermark
Brittgården gård /Se Bjärrkarlön holme /Se Boggbåthus båthus Aspborn änge
Brunsberg by Bjärrkallänä del av ö /Se Boggbäckruten »gårdsklase» Aspborn änge
Brunsberg by Bjönneraus=Björnarus utlopp /Se Bogg-gård gård Aspborn ställe(en bor)
Brunsberg by Björkan terräng Bogg-gård se Bogghed Saknas Aspodik myr
Brunnsberg by Björken holme /Se Boggbodkvarnen kvarn Aspholmen holme
Brunnsberg by Björkfljot sank mark Bogghed gård Aspholmen holme
Brunnsberg by Björkfljottjärn tjärn Bolet Saknas Aspholmen holme /Se
Brunsberg by Björkholmen holme Bolet gård Aspholmen holme
Brunsberg by Björklot äga(?) /Se Bolet gård Asploken tjärn
Brunsberg by /Se Björknäs skogshöjd Bolet Saknas Asploken Saknas
Brunsberg by Björksundet sund Bolet odlat och förr bebott ställe Asplok tjärn
Brunsberg by Björksundsfjärden del av sjö Bolsågen lght? Asplok tjärn
Brunsberg by Björkvasslan, se Bärkvasslan bäck Bolsågen Saknas Asplok vattensamling
Brunsberg by Björkåsen ås Bolsågen gammal såganläggning Asplok vattensamling
Brunnsberg by Björnaros os /Se Bond gård Asploktjärn se Asplok Saknas
Brunnsberg by /Se Björnarus mynning Bondgården byggning Asploktjärnen se Asploken tjärn
Brunnsberg by /Se Björnarus åmynning /Se Bondgården byggning Aspvasslen Saknas
Brunnsbergs-Klitten, se Klitten Saknas Björnarus mynning /Se Bondgården byggning Aspvasslen å
Brunnsbergsstallen, (»Brunnsbjärsstolle») kyrkstallar /Se *Björnarusen, se Rusen vik Bondtäkten Saknas Aspvasslen å
Brynes gårdsn. Björnbacken backe /Se Borg, se Kas Saknas Aspvasslen å
Brynils gårdsn. Björnberget berg Borgen fäbodar ?Asslågå slåtteränge(?)
Brynås gd /Se Björn berg berg Borgen fäbodar Asslågå se Dordi-asslågå Saknas
Brynåsboden slåtterbod /Se Björnberg berg Borgen Saknas Asslågå jfr Dordiasslågå Saknas
Brändbod slåtterbod o. änge Björnberg berg /Se Borgen fäbodställe Asslågå se Laxstället Saknas
Brändbodarna f.d. fäbodar? Björnberget berg Borgen fäbodställe Asslågå, Upp-i se Laxstället Saknas
Brömsris höstugor? Björnberget berg Borgen fäbodställe Asstjärn tjärn
Buuk förled i ortn. /Se Björnbjärr berg /Se Borgen fäbodställe Asstjärnänget änge
Bunkris gd Björndajkhäden hed Borgen fäbodställe ?Att-mellan åker /Se
Bunkris f.d. fäb. Björndikhäden höjd /Se Borgen fäbodställe Att-mellan åker
Bunkris fäbodställe /Se Björngillerhult hult /Se Borgen fäbodställe Augsåsen se Högås ås
Bunkris kronojägarbost. Björngillerhultet hult /Se Borgen fäbodställe Augsåsen se Agsås Saknas
Bunkris gd /Se Björngillret terräng Borgen fäbodställe Avaänget se Åvå- Saknas
Bunkris kronojägarboställe /Se Björngravsbäck bäck Borgen fäbodställe Aven vik /Se
Bunkrisbodarna f.d. fäb. Björngravsbäck bäck Borgen fäbodställe Aven vik
Byss gårdsnamn Björngravsåsen ås Borgen fäbodställe Aven vik
Byss gårdsnamn Björngravsåsen ås Bosel gård Aven vik
Byssbud bod? /Se Björnklitt berg Bossel-Anderskitt fäbodar Avfliotbäcken se Havfljotbäcken bäck
Båråbod slåtterbod /Se Björnklitt berg Bosell-Anderskitt Saknas Avfliotbäcken se Havfljotbäcken Saknas
Bäck gårdsn. Björnklitt höjd /Se Bosselberg, se Prästbodarna fäbodar Avfliotmyren se Havfljot Saknas
Bäck gårdsnamn Björnklittfljot sank mark Bossolbergs fäb., se Prästbodarna Saknas Avfliotmyren se Havfljot myr
Bäck gd Björnkälla källa /Se Bosselbod slåtterbod Avlajnbrunn myr med stor källa
Bäckåsarna f.d. »buställe» Björnkällan terräng Bosselbod slåtterbod Avländslok vattensamling
Bältar gårdsnamn Björnmor skog Bosselby gård Avländslok vattensamling
Bälter gårdsn. Björnmyr sank mark Bosselby »gård» Avländslok vattensamling
Bältermatsgården gård Björnmyr myr (nu delvis uppodlad) /Se Bosselby gård Avundsholmen holme
Bössbo skogsstation Björnmyr myr /Se Bosselby gård Avundsholmen holme
Dalstugan, Lilla s.k. vilstuga Björnmyrbäck bäck Bosseldalen fäbodställe Avundsback backe
Dalstugan stuga Björnmyren myr? Boseldalen fäbodar Avundslid lutning, sluttning
Dalstuguvallen åkstuguvall /Se Björnmyrkitt terräng Bosseldal Saknas Avundslok vattensamling
Daniels gårdsnamn /Se Björnrus åmynning Bosseldal fäb. Avundslok vattensamling
Danielshållan gd:ar /Se Björnsjön sjö Bosseldal fäbodar Avundslok vattensamling
Danielsriskojan skogskoja Björnskallarna terräng /Se Bosselgård gammal gårdsplats Avundslokarna vattensamlingar
Danils stuga /Se Björnskallen vattensamling /Se Bosselås Saknas Avängena(?) slåtterängen
Danilsgården gård Björnskallmyr sank mark Bosskitt gård Avänget änge
Dasan gammal åkstuga och blästa Björnskalltjärne tjärn /Se Brackrisbodan slogbod Avänget Saknas
Dasa(n) akustuguplats /Se Björnskbäck bäck Bradden, Ned å, se Mats-Nils Saknas Axi- se Agsi Saknas
Dasstugan åkstuga /Se Björnskfljot sank mark Brantorn Saknas Axi utdikad tjärn (slogmark)
Dasvallen åkstuguvall /Se Björnskåsen ås Brandtorn Saknas Backbytjärn tjärn
Delmorkojan koja /Se Björnskåsen ås Brandtorn Saknas Backfall svedjefall
Digerås gårdsnamn Björnskåsviken vik Brandtorn Saknas Back- Olovkitt odling
»Dÿsebodar», se Dys- Saknas Björnskärsforsen fors Brandtorn, se Lusås Saknas Back-Olovägn, (Back-Olåv-äng) änge
*Dinsegården gd? Björnsten vilställe Brandtorn Saknas Backuholmen holme
»Diuse Hans Gård» gd /Se Björntjärn tjärn Bravgård gård Baggberget höjd
Djus gårdsnamn Björntjärn tjärn Bredbod slåtterbod Bakidan ställe
Djusbäckstugan skogskoja Björntjärn sank mark Bredsbodarna fäb. Bakholmen Saknas
Djusikojan skogskoja Björntjärnbäcken bäck Bredsbodarna Saknas Bakuholmen holme
Dofs gårdsnamn Björnvik vik Bredsbodarna Saknas Bakukitt inhägnad odling
Dofs gd /Se Björnvikbäcken bäck Bredsbodarna fäbodställe Baku-Lassdicklarna sankt ställe
Dofsbodarna Saknas *Björnvålen berg Bredsbodarna fäbodställe Bakumyr slåttermyr
Dofsbodarna fäbodar /Se Björnån å Bredsbodarna fäbodställe Bakumyr myr
Dordigården gd /Se Björnån å Bredsbodarna fäbodställe Bakutjägen åkerlott
Dovsbodarna fäb. Björnån å /Se Bredsbodarna fäbodställe Bakuugn grotta
Dovsbodarna fäbodställe /Se Björnåreservatet naturreservat Bredvad fäb. Bakuås se Erik-Olssonback Saknas
?Dritthäll fäbodar Björsdiken sank mark Bredvad Saknas Bakuäng slåtteränge
Drittkiäll fäbod Bladamysten sank mark Bredvad se Bredsbodarna Saknas Bakuäng änge
»drittkiäll», se Dritränn Saknas Bladtjärn tjärn Brindberg fäbodar Balserblästan gammal förfallen blästanläggning
Dritränn = Övre Rälldalen öde fäbodar /Se Bladuön holme /Se Brindberg Saknas Balserblästan gammal förfallen blästanläggning
Drittränns fäbod Saknas Blajksmyr myr Brindbjärr fäbodställe Balserblästan gammal förfallen blästanläggning
Dritränn fäbodställe Bland bäck bäck Brindbjärr Saknas Balserbäcken bäck
Dritränn fäbodställe /Se Blandbäckskojan koja Brindbjärr Saknas Balserbäck bäck
Dritränn öde fäbodställe /Se Blandbäcksmyr myr Brindbjärr fäbodställe Balserdöpel djupt ställe
Dubbelkojan skogskoja Blandkarlås ås Brindbodarna, se Brindberg fäb. Balserjungfru offerställe /Se
Dunkan kvarn /Se Blandåsen ås Brintbodarna fäb., se Brindbjärr Saknas Balserjungfru offerställe
Duvdalskojan koja Blecket Saknas Brit gård Balserjungfru offerställe
Dys gårdsn. Blecksån Saknas Britt gård Balserjungfru offerställe
Dys- Saknas Blecktjärn tjärn Britt gård Balsertallen se under Balser Saknas
Dys-(berg) by *Bleekberg berg Brittabod Saknas Balsertallen se Balser Saknas
Saknas Saknas Bliberget, se Blyberget Saknas Brittgården bolagsgård Balsertjärn tjärn
Dysberg by Blikberg, se Blyberg berg Brittgården bolagsgård Banhed hed
Dysberg by ?Bliket berg Brittgården församlingshem Banhed hed
Dysberg by Bliket berg Britt-Lars förr gård Banhed hed
Dysberg by /Se Bliket slog? /Se Bruket förr porfyrverk Banheden hed
Dysberg by Bliksfljot sank mark Bruket förr porfyrverk Banheden Saknas
Dysbergssågen såg /Se Bliksfloten myr /Se Brunnmyrgården gård Banhedtjärn tjärn
Dysbodarna fäbodställe /Se Bliksån å Brunnsberg by Banskär stenkär
Dysåkvarn kvarn Bliksån å Brunnsberg Saknas Bansten sten
Dåråberg fäb. Bliksån å /Se Brunsberg Saknas Bara- se Bårå- (och Boro) namnförled
Dåråberg berg /Se Blicktjärn tjärn Brunsberg Saknas ?Borbro ?kavelbro
Dåråberg fäbodar /Se Blicktjärn tjärn Brunsberg Saknas Barbroback backe
Dåråberg fäbodställe Bliktjärn tjärn /Se Brunnsberg by Barbrograv sänka
Dämban ödetorp /Se Blicktjärnbäck bäck Brunnsberg by ?Barbrograv sänka
Dämban f.d. lht o. färjställe /Se Bliktjärnbäck utlopp /Se Brunnsberg by Barbrokitt åker
Död gårdsnamn Blicktjärnmyr myr Brunnsberg, se Dala-Brunnsberg pst Barbrokitt odling
Dödåsen fäb. /Se Bliktjärnmyr myrfält /Se Brunnsbjärrsklitten se Klittbodarna Saknas Barbrokäld källa
Ecklet öde gd /Se »Bloksmyra» slog? /Se Brynslet Saknas Barbrokäld källa
Elg gårdsnamn Blomdajk sank mark Brynås gårdsnamn Bardal slåtteränge
Elinby gd /Se *Blomdiken änge Brynås gård /Se Barkbubäck bäck
Elinmas stuga /Se Blund-Andersänget änge Brynås gård Barkbumyr myr
Elinmats gårdsnamn Blundkitt åkerstycke Brynås fäbodstuga Barkbutjärnarna tjärnar
Embrits gårdsnamn /Se ?Blyberget berg Brynås fäbodstuga Barkbyn plats (ställe) med förfallna odlingar
Embriks gårdsnamn /Se Blyberget berg Brynås fäbodstuga Barkbäcken bäck
Erik gårdsn. Blyberget berg Brynåsbacken Saknas Barkbäck Saknas
Erkols gårdsnamn Blyberget berg Brynåskvarn förr skvaltkvarn Barkbäck bäck
Espen gårdsnamn /Se Blyberget berg Brynåskvarn Saknas Barkbäcken bäck
Esum fäb.? Blyberget bergshöjd /Se Brändbod änges- el . slåtterbod Barkdal dalgång
Evertsberg by Blybergsdammen damm Brändbodarna förr fäbodställe Barkdalen ängesdal
Evertsberg by Blybergsvilan vilställe Brändsågen såg Barkdalen ängesdal
Evertsberg by och kapellförsamling /Se Blybergsån å Brömsris höstugor Barkdalen dalgång
Evertsberg by Blybergsån å Brömsris Saknas Barkdik se Barkdikarna Saknas
Evertsberg by Blybergsån å /Se Brömsris höstugor Barkdikarna område med myrar
Evertsberg by Blymestfljot myr Buby gård Barkås bergås
Evertsberg by Blåfljot sank mark Budby gård Barkåsen ås
Evertsberg by /Se Blålägan bäck Bud(gården) se Bod(gården) Saknas Barkåsen Saknas
Evertsberg (f. kapellag), nu by Blålägerfljot myr Bud-Nissboden ängesbod Barkåsen skogsås
Evertsberg by /Se Blåsenborg nat. namn? Bunkrannet vall Barrtallvik vik
Evertsberg by o kapellförsamling Bläst- förled i ortn. /Se Bunkris gd Barrtallvik Saknas
Evertsberg by o. kapellförs Blästbäck bäck Bunkris Saknas ?Baskålåberg berg
Evertsberg by och kapellförsamling Blästbäck bäck Bunkris skogvaktarboställe ?Baskålåberg berg
Evertsberg by Blästbäck bäck Bunkris skogvaktarboställe Bastanback backe
Evertsberg by Blästbäck del av Näsbäcken /Se Bunkis kronojäbarboställe Baur- se även Bur- namnförled
Evertsberg by Blästbäck, (»Bläsbäck») bäck /Se Bunkris kronojägarboställe Baursbjärr berg
Evertsberg by /Se Blästbäck bäckar /Se Bunkrisbodarna fäbodställe Baursbjärr bergshöjd
Evertsberg by /Se Blästbäck bäck /Se Bunkrisbodarna fäbodställe Baursbjärr bergshöjd
  Blästbäcken bäck Bunkrisbodarna fäbodställe Baursbjärr bergshöjd
  Blästbäck-en bäck /Se Bunkrisbodarna fäbodställe Baursbäck(en) bäck
  Blästdammen f.d. blästa /Se Bunkrisbodarna fäbodställe Baursmor förr granmor
  Blästfljot sank mark Buskby gård Baursmoren skogsparti
  Blästkrok åkrök Saknas Saknas Baursmoren skogsparti
  Blästkrok krok av Rotnen /Se Bygget gård Baursmoren skogsparti
  Blästkrok krok av Rotnen /Se Bygget odlat och förr bebott ställe Baursmoren skogsparti
  Blästmyr sankmark Bygget odling och förr bebott ställe Baursmorgrav dal
  Blästmyr myr /Se Bygget, Söder i, se Söder i Bygget Saknas Baursmorgrav dal
  Blästris terräng Bygget, Söder-i, se Uvskär Saknas »Beckiegärdet» åker
  Blästris område vid Rotnen /Se Byn = Älvdalens kyrkby Saknas Begrafningsplats se Lövåsen Saknas
  Blästtjärn tjärn Båråbod Saknas Bendikkälld källa
  Blästtjärn tjärn /Se båthus Saknas Bendikmyr uppodlad myr
  Blästtjärn tjärn /Se Båthusbacken Saknas Bengtänget(?) slåtteränge
  Blästtjärnmyr sank mark Bäck förr gård Beningäng änge
  Blästås ås Bäck förr gård Benkitt åkerlapp
  Bläståsen ås Bäck gård Berg-se även Bjär(r)- Bjärg- namnförled
  Bläståsen ås /Se Bäckaskog, se Mjölkbäcken Saknas Berghols bäcken se Bjärgholsbäck ås
  Blästänget änge /Se Bäckgården se Bäck Saknas Bergkarl se äv. Bjärrkarl Saknas
  *Blösjön sjö /Se Bäck-Larskvarnen förr kvarn bergkarlarnas väg
  Blötås ås Bälas gård Bergkarlaven vik
  Bocknäs näs Bälas gård Bergkarlaven vik
  Bocktjärn tjärn Bälas by förr gård (nu borta) Bergkarlaven vik
  Bockålderänget änge Bälas by »gård» Bergkarlaven vik
  Bodbäcken bäck Bälas by »gård» Bergkarlaven vik
  Bodfljot sank mark Bälasby gård Bergkarlaven vik
  Bodfljot sank mark Bälasby gård Bergkarlfärjan förr färjställe
  Bodhed hed Bälasby gård Bergkarlfärjan förr färjställe
  Bodmyr sank mark Bälasgård förr gård Bergkarlfärjan förr färjställe
  Bodmyr myr Bälter-Jannes gårdsnamn Bergkarlfärjan förr färjställe
  Bodmyr myr Bäller mats gårdsnamn Bergkarlfärjan förr färjställe
  Bodomen holme /Se Bältermats gård Bergkarlfärjan förr färjställe
  Bodtjärn tjärn Bälterås gårdsnamn Bergkarlfärjan förr färjställe
  Bodtjärn tjärn Bössbo »gård» Bergkarlön holme
  Bodtjärn tjärn /Se Bössbo »gård» Bergkarlön holme
  Boggberg berg Bössbo »gård» Bergolsbäcken bäcke
  Boggberget Baggberget höjd Bössbod se Bössbo Saknas Bergolsbäcken Saknas
  Boggberget höjd /Se Bössboden lht? Bergholsåsen ås
  Boggbodvilan viloplats Bössboden Saknas Bergholsasen ås
  Boggbäck bäck Dala-Brunnsberg pst Bergolsbäcken se Bjärgholsbäcken Saknas
  Boggheden hed /Se Dalrot gård Bergsbrot förr landsvägsbacke
  »Bogg lotn» terräng /Se Dalrot förr gård Bergsbrot förr landsvägsbacke
  Boggmyr sank mark Dalstugan stuga Bergsjön sjö
  Boggån å Dalstugan Saknas Bergsjön Saknas
  Boggån å Dalstugan gammal s.k. vilstuga Bergssjön se Bjärrssjön Saknas
  Boggån bäck /Se Dalstugan s.k. vilstuga Bergsvik ängsmark
  Boggänget odlad myr Dalstugan höstuguvall Bergsvik terrängområde
  Bolbäck = Näsbäcken Saknas /Se Dalstugan höstuguvall Bergsvik terrängområde
  Bolds brunn källa /Se Dalstugan (öde) L., se Lill-Dalstugan Saknas Bergsvik ängsmark
  Bolet nat.namn(?) Damber förr gård Bergsvikkitten åker
  Bollbrunnen källa /Se Damberkvarnen förr kvarn Bergängvintervägen väg
  Bollbrunnen, se Båldebrunn källa Dammare, se Damber Saknas Bergvasslan se Bärljvasslen Saknas
  Bollstenen sten /Se Dammkojan, se Lill-Uppdjusdammkojan Saknas Bergvasslan se Björkvasslan bäck
  Bolsågen gammal såganläggning Dammkojan Saknas Bergängsdaik myr
  Bondfljoten del av Holefljoten Danielkojan förr vägarbetarkoja Besohed hed
  Bondgårdsfallet odling(?) Danielkojan förr vägarbetarkoja Besohed hed
  Bonäsön ö Daniels gårdsnamn Besoholmen holme
  Bonäsön ö /Se Daniels förr gd ?Besoholmen holme
  Bonäsön holme /Se Danielshållan gårdar? Besoholmen holme
  Bonäsön holme /Se Danielshållan Saknas Betlehem övergiven odling
  Bordet stenblock /Se Danielshållan, se Daniels gårdar? Billing-Andersloken vattensamling
  Borgberget berg Danils gårdsnamn Billing-Andersloken vattensamling
  Borgbliket berg Danils gård Billing-Andersloken vattensamling
  Borgforsen, Stora och Lilla forsar Danils gård Billing-Andersloken vattensamling
  Bosselberget berg Danilsby »gård» Billingsbodssömusholen sömnshol
  Bosselberg berg Danilsby, se Spilåby Saknas Billingsbodssömnsholen sömnshol
  Bosselberg berg Danilsby »gård» Billijgsfljot myr
  Bosselkittan åker /Se Danilsgård gård Billingsfljot myr
  Bosselmyr sank mark Dasan gammal åkstuga och blästa Billingsflioten Saknas
  Bosselmyr myr Dasan Saknas Billingsråd änge
  Bosselstuvål odling /Se Dasan höstuguvall Billingsråd änge
  Bosseltjärn tjärn Degeberg, se Digerberg Saknas Billingsjön sjö
  Bosselvasselån Saknas Degeberg, se Digerbjärr Saknas Billingssjön Saknas
  *Bosselvasselån å /Se Delåsmyr(en) Saknas Billingssjön sjö
  Bossmyran äng /Se Digerberg lht? Billingsovvallen? sovvall
  Brackris terräng Digerberget Saknas Billingssovholen sovvall
  Brackrisbäck bäck Digerberg Saknas Billingstamnet damm
  Brackrisbäck bäck Digerbergsboden kölbod Billingstjärnarna tjärnar
  Bradden sluttning Digerbergsboden kölbod Billingstjärnarna tjärnar
  Bradden område i by /Se Digerön Saknas Billingstjärnarna tjärnar
  *Brasläåå å Dit på backen gårdsplats Billingsån å
  Braxtuvan lokalitet /Se Djos, se Djus Saknas Billingsån Saknas
  Bredsilder parti av Uppdjusån Djos förr gård Billingsån å
  Bredtjärn tjärn Djos »gård» Billingsån å
  Bredtjärn tjärn Djosback Saknas Billingsån se Billingån Saknas
  Bredtjärnbäck bäck Djosback, se Brindbjärr »gård» ?Billingån å
  Bredtjärnholarna åsar Djos-Larsbod slåtterbod Billingsåsen berg
  Bredtjärnmyr sank mark Djos-Lassbod (Djuoslasbod) slåtterbod Billingsåsen Saknas
  Bredvad gammalt vadställe Djupsilderstugan Saknas Billingsåsen ås
  Bredvad fäb. Djupsilder flottn.kas Billingsåsen Saknas
  Bredvad vadställe Djupsilder Saknas Billingsåsen ås
  Bredvad vadställe Djupsilder flottningsstation Bil-lok vattensamling
  Bredvad vadställe /Se Djupsilder flottningsstation Bilänget slåtteränge
  Bredvad vadställe /Se Djupsilder flottn.kas. Saknas Bjor- jfr Bjur- namnförled
  Bredvadsbroten skogsväg /Se Djus-Andersgården förr gård Bjoran myr
  Brindberg berg Djus-Andersgården förr gård Bjoran myr
  Brindberg berg /Se Djuskvarn förr skvaltkvarn Bjorbäcken Saknas
  Brindgravåsen ås Djusback gård /Se Bjorbäcken bäck
  Brindräppen sank mark Djöplokskvarnen kvarn Bjormyrar myrar
  Brindräppen upphöjning /Se Djös »gård» Bjormyrarna myrar
  Brindräppen upphöjning /Se Dordi gård Bjosänget änge
  Brindräppen myrmarksförhöjning /Se Dordi gård Bjosänget se Visön änge
  Brindtjärnarna sjöar /Se Dordi gård Bjurbrunn »källa och slog»
  Brittbäck bäck Dordi gård Bjurbäck bäck
  Brittbäck del av Varglidsbäcken Dordi gård Bjurbäck bäck
  Brittbäck bäck /Se Dordigård(en) gård Bjurnäs näs
  Broddgatan bergssluttning Dovsbodarna fäbodar Bjurnäs näs
  Brodinsåsen ås Dovsbodarna Saknas Bjurnäs änge
  Broken sank mark Dovsbodarna fäbodar Bjurstamsmyr slåttermyr
  Brokränna = Knäppränna timmerlöp Dovsbodarna fäbodställe Bjursätebäck se Börsätebäck Saknas
  Brokränna timmerlöp /Se Dovsbodarna fäbodställe Bjusidan inskärning
  Broksjön sjö Dovsbodarna fäbodställe Bjusäng slogäng el. slåtteräng
  Broksjön sjö Dovänget skogsstation Bjäred stigning på väg
  Brotbackmyr odlad myr Dovänget skogsstation Bjärgholsbäck bäck
  Broten Saknas /Se Dragga f.d. fäb. Bjärgholstjärn tjärn
  Brotfall terräng Draggu Saknas Bjärgholsåsen bergås
  Brotmyr myr Dragga öde fäbodställe Bjärgängdik myrslog
  Brottmyr sank mark Dragons nybygge Bjärgängena ängen
  Brottnäs näs Dragons Saknas Bjärgänget änge
  Brottvasslen vattendrag Dragonsby, se Glysjön Saknas Bjärgängvintervägen vinterväg
  Brudaven vik /Se Dragonsbygget, se Prästbygget Saknas Bjärgängvintervägen änge
  Brudbäck bäck /Se Dragonsgården gård Bjärgängvintervägen änge
  Brudbäck bäck /Se Dragons-Lars, Söder näst, se Söder i Bygget Saknas Bjärrkarl se äv. Bergkarl- Saknas
  Brudgrind f.d. grind Dritränn fäb. Bjärrkarljäst slåtteränge
  Brudgrind f.d. grind /Se Dritränn Saknas Bjärrkarljäst slåtteränge
  Brudskär klippa /Se Dritränn fäbodställe Bjärrkarljäst slåtteränge
  Brudsten sten Dritränn fäbodställe Bjärrkarljäst slåtteränge
  Brudsten f.d. sten /Se Dritränn fäbodställe Bjärrkarlön holme
  Brudstenen (Brudstolen) sten /Se Dritränn fäbodställe Bjärrssjön sjö
  Brudstenen sten /Se Dritränn fäbodställe Bjärrssjön sjö
  Brudstolen (Brudstenen) sten /Se Dritränn fäbodställe Bjärssjön sjö
  »Brudsvägen» väg /Se Dritränn fäbodställe Bjärsmyren myr
  Brudänget sank mark Dritränn fäbodställe Bjölsån bergstrakt
  Bruksbäck del av Näsbäcken /Se Dritränn fäbodställe ?Bjöntås bergås
  Bruksbäcken bäck Dritrännstugan fäbodstuga Björbäcken se Bjorbäcken bäck
  Bruksdammen sjö Dubbelkojan koja Björbäcken se Bjurbäck Saknas
  Bruksån = Rämmadsån å Dunkan kvarnplats Björk se Börk- Saknas
  Brundmyr sank mark Dunkan kvarnplats Björken änge
  Brundmyr myr /Se Dunkan kvarnplats Björken änge
  Bruneberg webha, se Brunnsberg höjd med vårdkase Duvby Saknas Björklok vattensamling
  Brunn tjärn /Se Dykitt gård Björknäs Saknas /Se
  Brunnbergs Wetha, se Brunnsberget vårdkase Dykitt, jfr Dökitt Saknas Björksundsfjärden utbuktning av Björnån
  Brunnbäck bäck Dykitt »gård» Björksundet sund(?)
  Brunnbäck bäck Dykitt odling och gård Björksundsfjärden sund(?)
  Brunnbäcksbron klövjebro /Se Dysberg Saknas Björksundsnäset näs
  Brunnmyr odlingsställe Dysberg by Björkvasselmyrarna se Bärtjvasselmyrarna Saknas
  Brunnmyr myr Dysberg by Björkvasselmyrarna myrar
  Brunnmyr sank mark Dysbodarna fäbodar Björkvasselmyrarna myrar
  Brunnmyr myr /Se Dysbodarna Saknas Björkvasslan bäck
  Brunnmyren sank mark Dysbodarna fäbodställe Björkvasslan Saknas
  Brunnmyren sank mark Dysbodkvarnen Saknas Björkvasslan se Bärtjvasslen Saknas
  Brunnmyren slogmyr /Se Dåråberg fäbodar Björnback förhöjning
  Brunnmyren terräng /Se Daråberg Saknas Björnback förhöjning
  Brunnmyråsen ås Dåråberg fäbodställe Björnback förhöjning
  Brunnmyråsen ås Dåråberg fäbodställe Björnberg berg
  Brunnriskälla källa Dåråberg fäbodställe /Se Björnbjärr berg
  Brunnsberget berg Dås gård Björndik slåttermyr
  Brunnsberget berg ? Dås förr gård Björndikbäcken bäck
  Brunnsberget berg Dåsbodarna Saknas Björndiken änge
  Brunnsberg höjd m. vårdkase ?Dåskitt gård Björndiken änge
  Brunnsberg berg Dämban förr färjställe Björndiken slåttermyr
  Brunnsberget berg Dämban förr färjställe Björndikfljoten myr
  Brunnsberg berg Dämban förr färjställe Björndikhäden hed?
  Brunnsberg berg Dämban förr färjställe Björngillerhultet hult
  Brunnsberg berg Dämban förr färjställe Björngillerhultet hult
  Brunnsberg berg Dämban förr färjställe Björngraven ravin
  Brunnsberget berg Dämban Saknas Björngraven ravin
  Brunnsberg berg Dämban förr färjeställe Björngrav dalgång
  Brunnsberg berg Dämban förr färjställe Björngravsbäck bäck
  Brunnsberg berg /Se Dämban förr färjställe Björnholmen näs
  Brunnsbergs-Klitten, se Klitten Saknas Dämban förr ställe Björnholmen näs
  Brunnsbergsängena sank mark Dämban förr färjställe Björnhuden slåttermark
  Brunnsfljot sank mark Dämban förr färjställe Björnidet jfr Björnyvet Saknas
  Brunnsäng äng Dödby gård Björnklitt bergshöjd
  Brunntjärnarna tjärnar Dödgård gård Björnklitt höjd
  Brunsbergweta, se Brunnsberget vårdkase Dökitt gårdsnamn Björnklitten berg
  *Brunnåsen berg Dödkätte Saknas Björnklitten Saknas
  *Brunåsen berg Dörråbod slåtterbod Björnklittbäcken del av Näckån
  Brusen tjärn Dörråbod slåtterbod Björnklittbäcken del av Näckån
  Brymsris ängen /Se Döv-, se Dov- hänvisningskort Björnklittbäcken bäck
  Brynåsrod slåtteränge Eckelby gårdsnamn Björnklittfljoten myr
  Brynåstjärn tjärn Eckelby gård Björnklittflioten myr
  Brändan skogsmark Eckelby gård Björnklittfljot myr
  Brändbodsås ås Eckelby gård Björnklitt(-)tjärn tjärn
  Brändsågdammen damm Eckel-Lass gårdsnamn Björnkälla källa
  Brändängfljot sank mark Eldhuset näst Säldbäcken tomtplats Björnmoren skog
  Brändängfljot sank mark Eldhuset näst Säldbäcken tomtplats Björnmoren skog
  Brändön ö Eldhuset näst Säldbäcken tomtplats Björnmor skogsområde
  Brännvinsänget sank mark Elg förr gårdsklase Björnmoren skogsparti
  Brödkakusten sten Elg gd Björnmyr myr
  Brödkakusten sten Elg-Nissgård förr gård Björnmyrbäck bäck
  Brödkakusten sten /Se Elin gårdsnamn Björnmyrbäck bäck
  Brödsäckfljot sank mark Elin gård Björnmyrbäck bäck
  ?Brötvasseln bifl. Elg-Perkitten Saknas Björnmyrdik myr
  Buckesbäck bäck Elin »gård» Björnmyren odling
  Buckesmyr myr Elin gård Björnmyren odling
  Bud-Nissängena sank mark Elinby, se Bogg Saknas Björnmyr delvis uppodlad myr
  Budnästmyr myr /Se Elinby, se Elin Saknas Björnmyr delvis uppodlad myr
  Buförslokarna tjärnar Elingården förr gård Björnmyr myr
  Bunk- förled i ortn. /Se Elingård gård Björnmyr myr
  Bunkrannet »gräsdrag» Elinmats gårdsnamn Björnmyren Saknas
  Bunkrannet gräsdrag /Se Ensam nybygge Björnmyren myr
  Bunkrannet terräng /Se Ensam nybygge Björnmyren se under Björnskfljot Saknas
  Bunkris skogsområde Ensam, se Jersum Saknas Björnmyren myr
  Bunkris skogsområde /Se Erik-Larssongård gård Björnmyren myr
  Bunktjärn utdikad tjärn Erik-Personkrok krok Björnnäs näs
  Bunktjärn tjärn /Se Ers gård Björnskallbäcken bäck
  *Busjön sjö Ersby, se Dragonsgården Saknas Björnskallbäcken bäck
  »byegiärdet» gärde /Se Ersby förr »gård» Björnskallen vattensamling
  Byolsåsen, se Bölsåsen ås Erstjärnladan Saknas Björnskallen vattensamling
  Byrgärdet åkermark Evetsberg Saknas Björnskallen vattensamling
  Bysiön, se Bössjön sjö Evertsberg by Björnskallen vattensamling
  Bytnäs sank mark Evertsberg by Björnskallmyr myr
  Byxmorbäck bäck Evertsberg kapellförs. Björnskalltjärn tjärn
  »Båldebrunn» källa /Se Evertsberg Saknas Björnskalltjärn tj /Se
  Bårådypplarna gropar /Se Evertsberg by och kapellförs. Björnskbäck bäck
  Bårådöplarna, se Bårådypplarna Saknas Evertsberg by och kapellförsamling Björnskbäck bäck
  Båset passage ?Fas kammare ängbod Björnskbäck bäck
  Båset passage /Se Fattiggård, se Bruket Saknas Björnskflioten se Björnskfljot Saknas
  Båtarna terräng Faut-Olovgården förr gd Björnskflyt myr
  Båthussjön Saknas Faut-Olovgården förr gd Björnskflyt Saknas
  *Båthussjön sjö Fiderback förr gårdsplats Björnskfljot myr
  Båthusskäret skär Fiderback, se Bogghol Saknas Björnskmyren se Björnsfljot myr
  Båthustjärn tjärn Fiderby gård Björnskåsen ås
  Båthusviken vik Fiderby förr gård Björnskåsen Saknas
  Båthusviken vik Fiderby förr »gård» Björnskåsen skogshöjd
  Båthusån, Båthusviken Saknas Fiderby »gård» Björnskåsviken vik
  Båthusåsen ås Fiderby gd Björnsmyren se Björnskfljot Saknas
  Bäckdalen dal Fiderby gd Björnstamsmyr myr
  Bäckekvarn kvarn /Se Fiderby gd Björnsten vilställe
  Bäckeränget slåttermark /Se Fil gård Björnsten förr sten, nu söndersprängd
  Bäckkittan åker /Se Filby, se Fil Saknas Björnsten förr sten, nu söndersprängd
  Bäckkrok del av Tivåsbäck Film Saknas Björntjärn tjärn
  Bäck-Lars-koldal »koldal» Finland plats med getfähus Björntjärnen tjärn
  Bäckmyr myr Finland plats med getfähus Björntjärn tjärn
  Bäckmyren myr Finn gård Björntjärnen tjärn
  Bäck-Nissköl sank mark Finn se Finngården Saknas Björntjärnen tjärn
  Bäcksveden terräng /Se Finnar(s) se Finngården Saknas Björntjärnen tjärn
  Bäggandsback ö Finnback gård Björntjärnhed hed
  Bäggandsbacken holme /Se Finnby gård Björntjärnlid sluttning
  Bälter-Matsbäck bäck Finnby gård Björntjärnlid »lägden» el. dalsänka
  Bälter-Matshållan slåttermyr /Se Finnby »gård» Björntjärnmyr myr
  Bälter-Matstjärn tjärn Finngården gård Björntjärnsbäcken bäck
  Bälteränget sank mark Finngården gård Björntjärnsbäcken bäck
  Bärkklitt bergklint Finngården gård Björntjärnsforsen fors
  Bärkklitt höjd /Se Finngården gård Björntjärnsforsen fors
  Bärkvasselmyrarna myrar Finnkoja koja Björnus mynning
  Bärkvasselmyrarna myrar /Se Finnladan lada Björnus Saknas
  Bärkvasslen bäck Finn-Larsbod slåtterbod Björnvik vik
  Bärkvasslan bäck /Se Finnmarken Saknas Björnvik vik
  Bärkvasseln bäck /Se Finnmarken Saknas Björnvikbäcken bäck
  Bärkön ö Finnmarken fyndplatser Björnviken vik
  Bärkön holme /Se Finnmarken fyndplatser Björnviken vik
  Bärkön holme /Se Finnmarken fyndplatser Björnyv- se Björnåjv- Saknas
  »Bärrasbäcken» bäck /Se Finnolofby gård Björnåjvet björnide
  Bäver-Pertjärn tjärn Finnvrå, se Klittvrå Saknas Björnyvet gammalt björnide
  Bävertjärn tjärn Finsk gård Björnyvet gammalt björnide
  Bölåsen höjd Finsk fäbodstuga Björnåjvfall svedjefall
  Bölsåsen berg Firilyckan stuga Björnån å
  Bölsåsen berg +fiskarkoja? förr rester efter stuga Björnån Saknas
  Bölsås Saknas Fiskarstuga, se Jokobs-Larskitt Saknas Björnån å
  Bölsåsen ås Fiskbyback(en) Saknas Björnån Saknas
  Bölåsen berg Fiskbyn förr »fiskeläge» Björnån å
  Bölsåsen åse /Se Fiskbyn förr »fiskeläge» Björnån å
  Bölsåsmyr sank mark Fiskbyn förr »fiskeläge» ?Björsätebäck bäck
  Bönströmsåsen ås Fiskbyn förr »fiskeläge» ?Björsätasbäck bäck
  Börkflyt myr /Se Fiskestuga Saknas Bladdiken, se Blådådajk myr
  Börkåsen ås Fissan se Fisså(n) Saknas Bladris änge
  Börkåsen ås /Se Fisså[n] [Fissan] »åkstuga» Bladris änge
  ?Bössbobrännan brandmark Fissån »åkstuga» Bladtjärn tjärn
  Bössjön sjö Fjåsbacken sommarlagårdar Bladtjärn tjärn
  Carl XI:s stuga annat namn på Travargården Fjället Saknas Bladaön se Visön holme
  Dagfljot sank mark Fjäls »gård» Bladaön holme
  Dagfljottjärnarna tjärnar Fjäls gård Bladuön holme
  Daiken slog /Se Fjäls förr gd Blaiksmyr myr
  Dalabäcken bäck Fjäls förr gd Blaiksmyr myr
  Dalakarltjärn tjärn Fjäls förr gd Blajksbäck bäck
  Dalen dalgång /Se Fjäls förr gd Blajksdöpel tjärnputt
  Dalsbergen Saknas Fjäls gårdsnamn Blajksdöpeln djupt ställe
  Dalsberget berg Fjälsboden slåtterbod Blajksdöpeln djupt ställe
  Dalsberget berg Fjälsboden slåtterbod Blajkskrok krok el. vinkel
  Dalsberget berg Fjälsgården, se Fjäls förr gård Blajkskrok krok
  Dalsberget berg Flaskan åkstuga Blajksmyr myr
  Dalsberget berg Flaxvalleen plats för myrmalmsblåsning Blajksmyr myr
  Dalsholmen holme /Se Flaxvallen plats för myrmalmsblåsning Blajkstjärn tjärn
  Dalsloken sank mark Flaxvallen blästvall Blajkstjärn tjärn
  Dalstuguvallen terräng Fljoten, se Kittmyren torp? Blaikstjärnarna tjärnar
  ?Dalsåsen gränsberg Fljottjärnboden förr slåtterbod Blaikstjärnarna tjärnar
  Dalsåsen berg Flogåsen åkstuguvall Blandbäck bäck
  Dalsåsen ås Floj fäbodar Blandbäck bäck
  Dalälven Saknas Floj fäbodställe Blandbäck bäck
  Dammen tjärn Floj fäbodställe Blandbäck bäck
  Dammsbacke backe Floj Saknas Blandbäck bäck
  Dammsjön dammvatten Flojbodarna fäbodställe Blanddicken sankt ställe
  Dammtjärnbäcken bäck flottarkoja, se Sunnet (bebn.) Blanddicker övergångsställe
  Dammåsen ås Flottningsbarack Saknas Blandkallen slåtterplats med änge
  Dammåsmyr sank mark Flottningsbarack flottarkoja Blandkarlen se Blandkallen Saknas
  Danielsris skogsparti Flottningsbarack Saknas Blandkarlåsen myränge
  Danilstjärn tjärn flottningskoja flottkoja, flottdamm Blandkarlåsen myränge
  Dasan blästa /Se Flottningskoja flotterkoja Blandkarlåsen ås
  Dasan blästa /Se Flottningskoja flottningskoja Blandkarlåsen ås
  Dasbäck bäck Flottningsstuga Saknas Blandkarlåsen bergås
  Dasbäck bäck /Se Flottningsstuga flottarkoja Blandkarlås ås
  Dasåsen ås Flottningsstuga, se Kroppbäckdammen Saknas Blandås(en) bergås
  Dasåsen, se Dalsåsen berg Flykta[n] Saknas Blandåsen ås
  *Davids rödjning änge Flågåsen åkstuguvall Blandåsen ås
  *Degarås steen gränsmärke Flågåsen »vältplats» o. åkstuguvall Blandåsen ås
  Delmorbäcken bäck Flågåsen »vältplats» o. åkstuguvall Blandåsen ås
  Delmorbäcken bäck Flögåsen fäb., se Flågåsen Saknas Blecket berg
  »Delusmyren» myr /Se Flögåsen »höbotställe» Blecket Saknas
  Delåsmyren myr Flögåsen Saknas Blecket se Bliket Saknas
  Digerberget berg Flögåsen se Flågåsen Saknas Blecksflioten myr med ängen
  Digerberg berg Flögåsvallen gammal åkstuguvall (vältplats) Blecksflioten myr med ängen
  Digerberg berg Flöjbodarna, se Floj fäbodar Blecksån se Bliksån Saknas
  Digerberget berg Flöjbodarna fäb., se Flojbodarna Saknas Blecktjärn=Blicktjärn Saknas
  Digerberget berg Fnaggkitt fäbodar Bleckån se Bliksån Saknas
  Digerbergsknaxen terräng /Se Fogdgården förr gd Blibjärret berg
  Digerbergstjärn tjärn Fonnbodarna l. Fornbodarna fäb.st. Blicktj. se Bliktjärn Saknas
  Digerblik berg Fornbodarna f.d. fäb. Blicktjärn tjärn
  Digerås bergås Fornbodarna förr fäbodställe Blicktjärnbäck bäck
  Digerås ås Fornbodarna förr fäbodställe Blicktjärnmyren, se Blicktjärnänget förr slåtteränge
  Digerås ås Fornbodarna fäboställe Blicktjärnänget förr slåtteränge
  Digerås ås Fors förr gd Blikberg(?) bergshöjd
  Digerön ö Frans gård *Bliket se Gammbodarna berg
  »Diuse Hans giärde» änge /Se Frans »gård» Bliket berg
  Diusgrinden grind /Se Fransboden bod och änge Bliksfljot myr
  Djupdal dal Fransboden bod och änge Bliksån å
  Djupgrav ravin Friskopp »gård» Bliksån å
  Djuphatt berg Friskupp-Lars, se Öster å Backen Saknas Bliktjärn tjärn
  Djuplok tjärn Frost-Lars, se Gröt Saknas Bliktjärnbäck utlopp
  Djuplok vattensamling /Se Funk gårdsnamn Bliktjärnmyr myr
  Djupmossaängena sank mark Funkbod förr slåtterbod Blomberg=Grjotberg Saknas
  Djupsilder utlopp Funkboden kölbod Blomdik »slogmyra»
  Djupsilderborn »bor» /Se Funkboden slåtterbod Blomdik »slogmyra» /Se
  Djupsillerna Saknas Funkbol Saknas Blomdik ängesslog
  Djupskär terräng »Funtus», se Sälgården Saknas Blomänget änge
  Djupskär ställe vid Nässjön ?Furubodarna fäbodställe Blundboänget änge
  Djupskär udde /Se Furubodarna fäbodar Blundkitt åker
  Djupskär skär /Se Furubodarna Saknas Blund-Andersänget änge
  Djuptjärn tjärn Furubodarna fäbodställe Blundbäck bäck
  Djuptjärn tjärn Furubodarna fäbodställe Blundkitt åkerstycke
  Djuptjärn tjärn Fågelåsbodarna f.d. fäbodar? Blyberget Saknas
  Djuptjärn tjärn Fäb. Saknas Blyberget se Blibjärret Saknas
  Djuptjärnbäck bäck Fäb. förr stuga Blyberget se Blikberg Saknas
  Djupvik vik Fäb. stuga Blyberget berg
  +Djurdalen fäbod /Se Fäb. Saknas Blybergsån å
  Djurskallbäcken bäck /Se Fäb. Saknas Blybergsån avlopp
  Djusbäck bäck Fäb. Saknas Blybergsån å
  Djusi sjö Fäb. Saknas Blymesfljot myr
  Djusmysterna terräng Fäb. Saknas ?Blymesflyt myr
  Djus Olovbäck bäck Fäb. förr del av fäbodställe Blåbärsback(en) backe o. gd
  Djus-Olovtjärn tjärn Fäb. Saknas Blådik myr
  Djustjärn tjärn Fäb. Saknas Blådådajk myr
  Djusås ås Fält gårdsnamn Blådåmysten myrmark
  Djyrtjärn tjärn Fält »gård» Blåflioten se Blåfljot Saknas
  Djyrys-, se Gyrys Saknas Fält gård Blåfljot myr
  Dordibäck bäck /Se Fält gård Blåflyt Saknas
  Dovänget äng(?) Fältby gård Blåflyt myr
  *Dragatjärnasten råmärke Fältgården gård Blåfljot myr
  Dragga terräng Fältstugan, se Länsmansstugan Saknas Blåfljot myr
  »Dragga» blästa /Se Färjan färjställe Blåflot se Blåfljot Saknas
  Draggberget, se Dågravsbjärr Saknas Färjan Saknas Blåsback backe med gård
  Draggbäcken bäck /Se Färjan förr färjeställe blästa se Blästboden Saknas
  Dragghäden hed Färjan förr färjeställe blästa se Dammen Saknas
  Dragghäden höjd /Se Färjestad färjställe blästa se Gammblästan Saknas
  Dragghäden höjd /Se Färjestad, se Färjan Saknas Blästa se Grötvältan Saknas
  Dragglok vattensamling /Se Färjstugan förr stuga blästa se Flyktan Saknas
  Draggmor skogsparti /Se Färjstugan förr stuga blästa se Juckan Saknas
  ?Draggtjärnsåsen berg Färjstugan, se Bergkarls förr stuga blästa Saknas
  Dragsiöåsen, se Dragtjärnsåsen ås Gambel-Jöllandat gård blästa fäb
  Dragsiöåss n, se Dragtjärnåsen /Se Gambel-Lekattstugan se Lekattstugan Saknas blästa se Kåken Saknas
  Dragsåsti.rnan, se Dragtjärn tjärn Gambel-Lin, se Lingården Saknas blästa se Kvarnhusdajk Saknas
  Dragtjärn tjärn Gambel-Rotenstugan, se Rotenstugan Saknas blästa se Nyängblästan Saknas
  Dragtjärn tjärn Gambevallen hövall el. åkstuguvall blästa se Prästfljot Saknas
  Dragtjärnen tjärn /Se Gambfiskris byar blästa se Skräddarblästan Saknas
  Dragtjärnfljot sank mark Gambfiskris byar blästa, tramp- se Blästtjärn Saknas
  Dragtjärnsåsen berg Gambodarna fäbodar blästa se Sågbäck Saknas
  Dragtjärnsåsen berg Gambodarna Saknas Blästan område
  Dragtjärnsåsen ås Gammalnavardalen f.d. fäbodar Blästan änge
  Dragtjärnsåsen ås Gammbodarna fäbodställe Blästan änge
  Dragtjärnsåsen höjd Gammbodarna fäbodställe Blästan nordan Onisjön förr järnbläst
  Dragtjärnsåsen berg Gammbodarna fäbodställe Blästboden änge
  Dragtjärnåsen ås   Blästboden änge
  Dragåsen, se Dragtjärnsåsen ås   Blästboden ställe med myrmarlsblästa o. slåtterängen
  Drettjärne Saknas /Se   Blästbodsberget berg
  Dretvik vik   Blästbodsstamnet se Blästboden änge
  Dritfljot sank mark   Blästbäck del av lopp
  Dritfljot sank mark   Blästbäck bäck
  Dritfljotåsen ås   Blästbäck bäck
  Dritkitt terräng   Blästbäck bäck
  Dritränn höjd   Blästbäcken bäck
  Dritrännbäck bäck   Blästbäck se Rätjärnbäck Saknas
  Dritrännheden berg   Blästbäck bäck
  Dritrännhäden myr   Blästbäcken Saknas
  Dritrännhäden höjd /Se   Blästbäck bäck
  Drittiholarna höjder   Blästbäck bäck
  Drittitjärn tjärn   Blästbäck del av Näsbäck
  Drittjärn tjärn   Blästbäck jfr Rasskåråbäck Saknas
  Drittjärn tjärn /Se   Blästbäcken bäck
  Drittjärnarna tjärnar   Blästbäcken Saknas
  Drittjärnberg berg   Blästbäcken bäck
  Drittjärnberg berg /Se   Blästbäcken bäck
  Drittjärnmyr sank mark   Blästbäcken bäck
  Drittjärnmyr myr /Se   Blästbäcken bäck
  Dritvik vik   Blästbäck(en) bäck
  Dritviksmyren myr   Blästbäck(en) bäck
  Dritviktjärn tjärn   Blästbäcken Saknas
  Drybäcken bäck /Se   Blästbäcken se Nickbäck Saknas
  Dråjbäck bäck   Blästdammen förr damm
  Dråjbäck bäck   Blästdammen förr damm
  Dubbeltjärn tjärn   Blästdiken myr
  Dunkan f.d. skvaltkvarn /Se   Blästkrok krök
  Duvdal dal   Blästkrok krok
  Duvdalen höslog /Se   Blästkroken krök
  Duvdalsmyrarna myrar   Blästkrok krok
  Duvmyr myr   Blästkroken krok
  Duvmyr myr   Blästmyr myr
  Duvmyr myr /Se   Blästmyren myr
  Duvmyren odling /Se   Blästmyren myr
  Duvmyren (»Dufvemyran») änge /Se   Blästris trakt med skog och ängen
  *Dvagåsen ås   Blästriset trakt med skog och ängen
  *Dwagåsen gränsmärke   Blästris område vid Rotnen
  *Dvagåsen berg   Blästris område
  Dyppelrod sank mark   Blästrisknäppan backe
  Dyppylrod terräng   Blästtjärn tjärn
  Dysberg berg   Blästtjärnen tjärn
  Dysberg berg   Blästtjärnen Saknas
  Dysbergskittan åker /Se   Blästtjärn tjärn
  Dysdal(en) dal   Blästtjärn förr tjärn
  Dysdalen dal   Blästtjärn tjärn
  »Dysetiärnan», se Dys- Saknas   Blästtjärn tjärn
  Dystammen gräsområde /Se   Blästtjärn tjärn
  Dystamn änge   Blästtjärn Saknas
  Dystamsbäck bäck   Blästtjärn tjärn
  Dysån å   Blästtjärn tjärn
  Dysån å   Blästtjärn tjärn
  Dysån å   Blästtjärn tjärn
  Dysån å /Se   Blästtjärnarna se Blästtjärn Saknas
  Dysan å /Se   Blästtjärn Saknas
  Dysälven Saknas   Blästertjärnarna se Blästtjärn Saknas
  Dysång äng   Blästertjärnarna tjärnar
  Dyverberget berg   Blästtjärnarna Saknas
  Dyverberget berg /Se   blästvall gammal blästplats
  Dyvernäs terräng   blästvall se under Blästbäcken Saknas
  Dyverån Saknas   Blästvallen Saknas
  Dyverån å   Blästvallen plats för myrjärnblästa
  Dyverån å   Blästvallen jfr Blästänget plats för myrjärnblästa
  Dyverån å   Blästvallen plats för myrjärnsblästa
  Dyverån å   Blästvallen slog(?)
  Dyvran å   Blästvallen slog(?)
  Dyvran å   Bläståsen ås
  Dyvran å   Bläståsen Saknas
  Dyvran Saknas   Bläståsen bergshöjd
  Dåfskittan, se Dåskitt åker   Bläståsen berg
  Dågravsberg berg   Bläståsen Saknas
  Dågravsbjärr( = »Draggberget») berg /Se   Bläståsen ås
  Dåråberget berg   Bläståsen ås
  Dåråberget berg   Bläståsen ås
  Dåråberget berg   Bläståsen bergås
  Dåråberget berg   Blästänget änge
  Dåsbäck bäck   Blötås ås
  Dåskitt åkergärde /Se   Bockalder, se Buckålder förr slogänge
  Dåskitt åker /Se   Bockbäck se Snödbockbäck Saknas
  Dälden sänka   Bockfall svedjefall
  Dämban terräng?   Bockfallsbron bro
  Dämban ställe i Österälven /Se   Bockfljot myr
  Dämban fors /Se   Bockflioten myr
  Dämban fors /Se   Bockhålet källa
  Dämban fors /Se   Bock-hålet källa
  Dämforsen fors /Se   Bockhålet källa
  Dämbholmen holme /Se   Bockhålet källa
  Dämbholmen holme /Se   Bocknäs näs
  Död-Eriktjärn tjärn   Bocknäsudden udde
  Dödkäringsten sten   Bocknäsvik vik
  Dödkäringsten sten /Se   Bockskären skär
  Dödvattnet ställe i älv /Se   Bockskären trakt med stengrund
  Dödåsen ås   Bocktjärn tjärn
  Dödåsen berg /Se   Bocktjärnen tjärn
  Döfver Ån, se Dyverån Saknas   Bocktjärnen tjärn
  Dörrabodsbäck bäck   Bod- se Bud- namnförled
  Dörrabodsmyr sank mark   Bodbacken backe med gård
  Dörrabodsviken vik   Bodbron stockbro
  Eckelgrinden grind /Se   Bodbäck bäck
  »Eckel Ljotmoren» granmor(?) /Se   Bodbäcken bäck
  *Edsåsberg gränsmärke   Bodbäcken bäck
  *Edsåsberg berg   Bodbäcken Saknas
  *Edsåssjön sjö   Bodbäcken bäck
  Ekorrbäck bäck /Se   Bodbäcken bäck
  Ekorrfallet svedjefall /Se   Boddikan myr
  Elakbjörnhultet skogsområde(?)   Bodfljot myr
  Elakåsen ås   Bodfljoten myr
  Eldgärdet gärde /Se   Bodfljoten myr
  Eldhusblinken höjd   Bodfljot myr
  Eldhusfljot sank mark   Bodflioten myr
  Eldhusåsen ås   Bodfljoten myr
  *Elfwefjäll fjäll   Bodfljoten myr
  »Elfveliden» område /Se   Bodfljoten myr
  »Ellgarder» = Hällgårdarna terrängparti /Se   Bodflon lugnvatten
  »Ellgarder» terrängparti /Se   Bodflon lugnvatten
  Elvingsmyr myr /Se   Bodkarlmyr myr
  »Engien widh Börtils ladun» änge /Se   Bodkäld källa
  Enmyr sank mark   Bodkällan se Skryvelkällan Saknas
  Enrisvål vindfälle /Se   Bodmyr myr
  Enrisvålen vindfälle   Bodmyren Saknas
  »Erik Jons flot» myr /Se   Bodmyren myr
  »Erik Jons täkt» terräng /Se   Bodmyren myr
  ?Ersbäcken Saknas   Bodtjärn tjärn
  Esumtjärn tjärn   Bodomen se Omen holme
  Ettermyr fljot sank mark   Bodskär skär
  Evertsberget berg   Bodskär skär
  Evertsberget berg   Bodtjärn tjärn
  *Evertsbergs kapellsberg berg   Bodtjärn se Lokbodtjärn Saknas
  Ewesbergh, se Evertsberget berg   Bodtjärnen tjärn
  Evets(bergs)sjöarna sjöar   Bodtjärnen Saknas
  Evetsbergs-sjön Saknas   Bodtjärn tjärn
  Fabbdjak sankmark   Bodtjärn tjärn
  Fabbtjärn tjärn   Bodtjärnen tjärn
  Fagerbäck bäck /Se   Bodtjärnen tjärn
  Fagerbäcks bro bro   Boggback backe
  Fagerbäcks bro bro   Boförskällan änge
  Fagerkitten åker /Se   Boförskällan änge
  Fagermyr myr   Boförslokarna lokar
  Fagermyr myr /Se   Boförslokarna lokar
  Fagerås ås   Boförs- jfr Buförs- Saknas
  Fagerås ås   Boggberget berg
  Fagerås ås   Boggberg Saknas
  Fallet, Gamla terräng /Se   Boggbjär bergshöjd
  Farfarssten sten   Boggberg bergshöjd
  Farrkitt odling   Boggbodskärloken tjärn
  Farrkitt åker /Se   Boggboskärlok sjö
  Fasbäck bäck   Boggbodskärllok Saknas
  Fasfljot sank mark   Boggbäck bäck
  Fattigmyren myr   Boggbäck bäck
  Fattigmyren myr   Boggbäck bäck
  Ferusken sjö /Se   Boggbäck bäck
  Fiderkitten åker /Se   Boggbäck bäck
  Filbodmyr sank mark   Boggbäckgraven sänka
  Finnbäck bäck   Boggbäckgraven sänka /Se
  Finnbäck bäck /Se   Boggbäckmyr myr
  Finnbäcken = Finnb. Saknas   Boggdik myr
  Finndajk sank mark   Boggdikmor skogsområde
  Finnhed hed   Boggesback backe
  Finnheden hed /Se   Boggfall svedjefall
  Finnholsberget berg   Boggfallet förr svedjefall
  Finnholsberget berg   Boggfallet förr smedjefall
  Finnholsberg berg   Boggfallsmor skogsparti
  Finnhålet grop /Se   Bogg-grind förr grind
  Finnhålsberg, se Finnholsberg Saknas   Bogg-grind förr grind
  Finnkitten åker /Se   Bogg-grind förr grind
  Finn-Larsmyr sank mark   Bogghed område
  Finnmyr myr /Se   Bogghed område
  Finnskäggmyren myr   Bogghol backe
  Finnskäggmyren myr   Bogghol backe
  Finnskäggmyren myr /Se   Bogghol backe
  Finnskäggmyren myr /Se   Bogglok vattensamling
  Finnskäggstjärn tjärn   Bogglokbäcken bäck
  Finnskäggstjärn tjärn   Boggmyren myr
  Finnskäggtjärn tjärn /Se   Boggmyren myr
  Finnskäggstjärn tjärn   Boggmyren myr
  Finnsmyrtjärn tjärn   Boggris område med björkskog
  Finnstamnstjärn tjärn   Boggtjärn nu uppodlad myr
  Finntjärn tjärn   Boggån å
  Finntjärn tjärn /Se   Boggån å
  Finnåtjärn tjärn   Boggån å
  Finnåtjärnbäck bäck   Boggån å
  Finskfljot terräng /Se   Boggängbäck Saknas
  Finskfljotbröst terräng /Se   Böggänget odlad myr
  ?Firiberg berg   Boggänget odlad myr
  Finntjärn tjärn   Boggänget änge
  Firiberg berg /Se   Boggänget änge
  Fribergsmyr sank mark   Boggänget änge
  Firibergsmyr myr /Se   Boggänget änge
  Fribergsänget änge   Boggänget änge
  Fiskarlbäck bäck   Bolbäck lopp
  Fiskkarltjärn tjärn   Bolbäck del av Näsbäck
  Fiskarmyr sank mark   Boldlok vattensamling
  Fiskarmyrvik vik   Boldlok vattensamling
  Fiskbybacken fiskeplats /Se   Boldlok vattensamling
  Fiskbyudden udde   Boldlok vattensamling
  Fiskbyvik vik   Bolet odling med bod
  Fiskbyvägen väg /Se   Bolet Saknas
  Fiskbyvägen väg /Se   Bolet område med inägor
  Fiskgjusbo terräng   Bolfallet svedjefall
  Fisklösbäck bäck   Bollbrunnen källa
  Fisklösbäcken bäck /Se   Bollbrunnen källa
  Fisklösen tjärn   Bollbrunn källa
  Fisklösen tjärn   Bollbrunn källa
  Fisklösen tjärn /Se   Bollbrunn källa
  Fisklösmyren myr /Se   Bollbrunn källa
  Fisklöstjärn tjärn   Bollbrunn källa
  Fisklöstjärn tjärn   Bollbrunn källa
  Fisklösvik vik   Bollskär sten
  Fislyckbäcken bäck   Bollsten, se under Bollbrunn jfr Bollskär Saknas
  Fislyckorna myrar   Bollstenen sten
  Fisubröstet terräng   Boltdal fäb.
  Fisuåsen ås   Bolvägen väg
  Fjåsbacke fähusbacke   Bolvägen väg
  Fjåsbacke höjd /Se   Bondbrot vägbacke
  Fjåsberg berg   Bondbrot gammal vägbacke
  Fjället berg   Bondgrottan friluftsanläggning
  Fjället fjäll   Bondgålsfall(et) slåtteräng
  Fjället terräng   Bondgärdet gärde
  Fjället bergssträckning /Se   Bondlindorna se Bergkarlfärjan Saknas
  »Fjällsjön sjö   Bondlok vattensamling
  *Fjällsjön sjö   Bondtäkten del av fäbodtäkt
  Fjällsmyr myr   Bonäsön Saknas
  Fjällsmyr myr /Se   Bonäsön holme
  *Fiellzåsen ås   Bonäsön se Holmen Saknas
  *Fjällsåsen ås?   bor Saknas
  Fjällåsen, se Rällvålen, Östra berg   Bordet vägmärke
  *Fjällåsen berg   Borberget berg
  Fjällåsen ås   Borgberget se Borgblecket berg
  Fjälsmanstjärn tjärn   Borgberget berg
  »Fjälsängen» änge /Se   Borgblecket berg
  Fjärdbodsåsen ås   Borgblecket Saknas
  Fjärden tjärn   Borgforsen fors
  Fjärdingsmansängen änge   Borgforsen Saknas
  Fjärdingsmansänget ägonamn /Se   Borgforsen fors
  Fjärdtjärn tjärn   Borglot åker
  Fjärdtjärnåsen ås   Borgumyren myr
  Flasan myr /Se   Borgutjärn tjärn
  Flaskberget berg   Borguvik vik
  Flaskberget berg /Se   Born se Storborn Saknas
  Flaxen blästa /Se   Borobod änge
  Fljotbäck bäck   Bosselkit åker
  Fljotbäck bäck   Bosselberget jfr Prästbodsknallen berg
  Fljotbäck bäck   Bosselberget jfr Prästbodsknallen Saknas
  Fjotebäcken bäck /Se   Bosselbjärr bergshöjd
  Fljoten terräng   Bosselmyr myr
  Fljoten myr /Se   Boselmyr myr
  Fljoten, se Holefljoten Saknas   Bosselmyr myr
  Fljoterbäcken bäck   Bosselmyr slåttermyr
  Fljoteråsen berg /Se   Bosselmyr slåttermyr
  Fljotesfljoten sank mark   Bosselröjningen odling
  Fljothalen höjd   Bosselstorvål odling
  Fljotmyr sank mark   Bosselstorvål odling
  Fljotmyr myr   Bosseltjärn tjärn
  Fljotnäs terräng   Bosselås ställe med gamla gårdstomter
  Fljotnäs näs   Brackris trakt med slåttermarker
  Fljottjärn tjärn   Brackris slåtteränge
  Fljottjärn tjärn   Brackris slåtteränge
  Fljottjärn tjärn   Brackris ängestrakt
  Fljottjärnåsen ås   Brackrisbäck bäck
  Fljotvik vik   Brackriset ängestrakt
  Fljotvik vik   Bradden område
  Flogbäck bäck   Bradden, Ned å se Mats-Nils Saknas /Se
  Flogbäck bäck   Bradden område
  Flogåsen ås   Bradden område
  Flojtjärn tjärn   Brandåsen se Blandåsen Saknas
  Flojtjärn tjärn   Branäsvägen väg
  Flojtjärnåsen ås   Braxtuv se under Ransi tuva
  Flon, se Månstaflon Saknas   Bredbomyren myr
  Flotekitten åker /Se   Bredbodmyren Saknas
  Floten, se Fljoten myr   Bredbomyr(en) myr
  »Flotjergärdet» gärde /Se   Bredbomyrsvemshol sovhol
  Flottmyren myr   Bredloksbäcken bäck
  Flottmyrfjärden del av sjö   Bredloksåsen höjd
  Flottmyrsvämnsholen sank mark   Bredsilder lugnvatten
  Flottmyrtjärn tjärn   Bredsillder Saknas
  Flurbäck bäck   Bredsillen se Bredsillder Saknas
  Fluren sjö   Bredsillen Saknas
  Fluren sjö   Bredtjärnen tjärn
  Fluren sank mark   Bredtjärn Saknas
  »Flyckta» blästa /Se   Bredtjärn tjärn
  Flyktan myrtjärnsblästa /Se   Bredtjärn tjärn
  Flyktan blästa /Se   Bredtjärnbäck bäck
  Flyktan blästa /Se   Bredtjärnflyt myr
  Flyktan myrmalmsblästa /Se   Bredtjärnholarna skogsbackar
  Flyktan slåtterängar   Bredtjärnmyr myr
  Fläckan myr?   Bredtjärnmyr myr
  Fläckängena sank mark   Bredtjärnmyr myr
  Fläckängena ängen   Bredvad gammalt vadställe
  Flöjtjärn, se Flojtjärn tjärn   Bredvad vadställe
  Flötrännan kvartsåder   Bredvad vadställe
  »Florebacken» backe /Se   Brindberg berg
  Forsholmen holme   Brindberget Saknas
  Forskitt odling /Se   Brindbjärr berg
  Forskittan åker /Se   Brindbjärr berg
  Fransänget änge /Se   Brindbjärrsbäcken bäck
  »Frastbacken» åker /Se   Brindbjärrsvägen avtagsväg
  Fredagstjärn tjärn   Brindbjärrsvägen fäbodväg
  Fredagsåsen ås   Brindbergsvägen se Brindbjärrsvägen Saknas
  Fretjyrås ås   Brindräppen upphöjning
  Frisen tjärn   Brindräppen älgstråk över myr
  Frisåsen ås   Brindräppen älgstråk över myr
  Frisåsknaxen höjd(?)   Brindtjärnarna tjärnar
  Frisängena ängar(?)   Brindtjärnarna Saknas
  Frost-Lars-fallet svedjefall /Se   Brindtjärnarna tjärnar
  Frostrann utdikat myrdrag /Se   Brindtjärnbäcken bäck
  Fräkåvik vik   Brindtjärnbäcken bäck
  Fräsbäck bäck   Brit-Andersskär skär
  Fudal änge /Se   Brit-Larsmyr slåttermyr
  Funkbol odling   Brittabod änge
  Funkbol odling /Se   Brittbäck lopp
  Funkbäck bäck   Brittbäck bäck
  *Fureberg berg   Broddgatan »gata» med stenras
  *Furesiöbergh berg   Broddgatan »gata» med stenras
  Fusån tjärn   Broken åkerbit
  Fusååsen ås   Broken myr
  Fyrten tjärn   Broksränn, se Knäppränn Saknas
  Fyrtris skogsområde   Brokränn(a) timmerränna
  Fågeldal dal?   Brokrännan timmerränna
  Fågelmyran terräng /Se   Brokrännan timmerränna
  Fågelåsen ås   Broksjön del av Mossi
  Fågelåsen ås   Broksjön del av Mossi
  Fågelåsen bergshöjd /Se   Broksjön sjö
  Fålaberg berg   Broksjön sjö
  Fålabäcken bäck   Broströnskoldal koldal (ställe där man kolat)
  Fålabäcken bäck   Broströmssvedjan avbränd skostrakt
  Fålabäcken bäck   Brotback backe
  Fålagrav dalgång   Brotback backe
  Fålagrav dalsänka   Brotbackmyr(en) odlad myr
  Fålen, se Lillfålen Saknas   Brotmyr myr
  Fålåbäcken bäck /Se   Brottmyr myr
  Fålådiken myr /Se   Brottmyren myr
  Fålågrav sänka /Se   Brotkitt åker
  Fåran kanal /Se   Brottfall förr svedjefall
  *Fähusdiken änge   Brottfallsvrå terrängavsnitt
  Fähuskittan åker /Se   Brottfallsvrå terrängavsnitt
  Fähuskitten åker /Se   Brottfallsänena slåtterängar
  Fähuskitten åker /Se   Brottnäs näs
  Fähuskitten åker /Se   Brottnäsmyren se Stornotmyren Saknas
  »fältfåll diken» myrtrakt /Se   Brotvasselbäck bäck
  *Fändystjern», se Dys- Saknas   Brottvasselbäck Saknas
  Fännbröstmyren sank mark   Brottvasslabäcken bäck
  Fännbäcken Saknas /Se   Brotvasselänget slåttermyr el. änge
  Fännbäcken bäck /Se   Brottvassla bäck
  Fännbäcken bäck /Se   Brudavan vik
  Fänndystjärn tjärn   Brudaven se Aven Saknas
  Fänndystjärn Saknas /Se   Brudbron se Kungsbron Saknas
  Fännfjärden utvidgn. i lopp /Se   Brudbäck bäck
  Fännfjärden vik? /Se   Brudave se Aven Saknas
  Fännholmen holme /Se   Brudskär klippa
  Fännhässjstärar myr och å /Se   Brudskär klippa
  Fännita strandinskärning /Se   Brudskär stenskär
  Fännjästfljoten myr /Se   Brudskär stenskär
  Fännloken vattensamling /Se   Brudstenen sten
  Fännmyren Saknas /Se   Brud-stenen sten
  Fännris område   Brudvältan se Kungsbron Saknas
  Fännsjön vik   Brudänget slåtteränge
  Fännsjön vik /Se   Brudänget slåtteränge
  Fännsjön vik /Se   Bruksbäck Saknas
  Fännsjön sjö /Se   Bruksån se Kvarnån del av Rämmasån
  Fänntjärn tjärn   Brumsdik myr
  Fänntjärn tjärn   Brundmyr myr
  Fänntjärn Saknas /Se   Brunnarna änge
  Fänntjärn Saknas /Se   Brunnarna änge
  Fänntjärn Saknas /Se   Brunnarna jfr Brunntjärnarna Saknas
  Fänntjärn Saknas /Se   Brunnarna myr
  Fänntjärn Saknas /Se   Brunnarna se Brunnsfljot myr
  Fänntjärnar Saknas /Se   Brunnbäck bäck
  Fänntjärnåsen ås   Brunnbäck bäck
  Fännvik vik   Brunnbäck bäck
  Fännvik vik /Se   Brunnbäcken bäck
  Fännviken vik /Se   Brunnbäck bibäck
  Fännviken vik /Se   Brunmyr myr
  Fännänglokarna tjärnar   Brunmyren Saknas
  Fännänglokarna vattensamlingar /Se   Brunnmyr myr
  Färjan gammalt färjeställe   Brunnmyr ställe med odlingar och gård
  Färjbron bro   Brunnmyr ställe med odlingar och gård
  ?Förstkätte åker /Se   Brunnmyr myr
  Galenskär terräng   Brunnmyr myr
  *Galåssen gränsberg   Brunnmyrbäcken sträcka av Björnklittbäcken
  *Gamble bsal /Se   Brunnmyrbäcken bäck
  Gambodsblecket plats /Se   Brunnmyren se Brunnmyr Saknas
  Gabrielskitt åker /Se   Brunnmyren myr
  Galigsmyran slogmyr(?) /Se   Brunnmyren myr
  »Gambkullsten» sten /Se   Brunnmyren myr
  Gambuder skifte /Se   Brunnmyren slåttermyr
  Gamlan blästa /Se   Brunnmyrris skogsområde
  »gamla Vallen», se Vallen Gamla Saknas   Brunmyråsen ås
  Gammblästan blästa   Brunmyråsen Saknas
  Gammbodsbliket höjd   Brunnmyråsen bergshöjd
  Gammbodsbäck bäck   Brunnmyråsen ås
  Gammbögen tjärn   Brunmyråsen se Brunnmyråsen Saknas
  Gammelblästan terräng   Brunnrisfall se Brunnriskitten Saknas
  Gammelblästan blästa /Se   Brunnriskitten odling
  Gammelbodsbäck bäck   Brunnriskäld källa
  Gammelhästbäckodlingen terräng   Brunnriskälla källa
  Gammelhästen, se Stormärren Saknas   Brunnsaven se Brunnsängaven Saknas
  Gammelhästfljot sank mark   Brunrisänget se Brunnriskitten Saknas
  Gammelhästgrav dalgång /Se   Brunnsberg berg
  Gammelhästmoren granmor /Se   Brunnsberg Saknas
  Gammelhästsvedan terräng   Brunnsberg berg
  Gammelhästtjärn tjärn   Brunnsberg berg
  Gammelhästtjärn tjärn   Brunnsberg berg
  Gammelhästtjärn tjärn   Brunnsberg berg
  Gammelhäståsen ås   Brunnsberg se Brunnsbjärr Saknas
  »Gammelmässvägen» gammal väg /Se   Brunnsberget Saknas
  Gammelnarvardalen förr fäbodar /Se   Brunsbergsaven se Storaven Saknas
  »Gammelnäsvägen» väg /Se   Brunnsbergsklitten se Brunnsbjärrsklitten Saknas
  Gammelvallen terräng?   Brunsbergsängena slåtterängen
  Gammelängbäck bäck /Se   Brunnsbjärr berg
  Gammelängsbäcken bäck   Brunnsbjärr bergsträcka
  Gammelänget sank mark   Brunntjärnarna tjärnar
  Gammkarlfljot sank mark   Brunntjärnen tjärn
  Gammkullsten sten /Se   Brunntjärnen Saknas
  Gamm-Perboden sank mark   Brunnsfljot myr
  Gammsälsberget berg   Brunnsflioten myr
  Gamtbodblecket Saknas   Brunnsflon flo
  Gamtbodsmyr myr   Brunnsflo »flo»
  Gamtbodsåsen ås   Brunnsflon se Visön flo
  Gamtfiskrajs, se Bjärrkallänä del av ö   Brunnsflon lugnvatten
  Gamtgossvik vik   Brunnsgrinden grind
  Gamtkullhed hed   Brunnstj. se Brynåstjärn Saknas
  Gamtkvarnbäcken bäck /Se   Brunnstjärnen se Brynåstjärnen tjärn
  Gamtkvarnen f.d. kvarn /Se   Brunnsäng slogänge el. slåtteränge
  Gamtkäringsten, se Dödkäringsten Saknas   Brunnsäng slogänge el. slåtteränge
  Garberget berg   Brunnsäng slogänge el. slåtteränge
  Garberget berg   Brunnsänge änge
  Garberget berg   Brunnsängaven vik
  Garberget berg   Brunnsängaven vik
  Garberget berg   Brunntj., N. och S. se Brunnarna Saknas
  Garberg(et) bergssträckning /Se   Brunnängbäck bäck
  Garberg berg /Se   Brunnänget slåtteränge
  Garbergsidan bakvatten   Brusboden område vid Vanån
  Garbergsidu bakvatten /Se   Brusbäck bäck
  *Garbergsröjningen änge   Brusen tjärn
  Garbergsviken vik   Brusan Saknas
  *Garbergsån vattendrag   Brusen tjärn
  Garbergsån å   Brusen (sjön)
  Garbergsån å   Brustjärnen se Brusen tjärn
  Garbjärrsmyren myr /Se   Brustj. se Brusen Saknas
  Garbjärrsänget, se Garbjärrsmyren myr   Brusvägen gammal fäbodväg
  Gartjärn tjärn   Bryggerrod änge
  Gartjärn tjärn /Se   Bryggerrodsbäcken bäck
  Gartjärnbäck bäck   Brymselbäcken se Rassåkan bäck
  Gartjärnbäcken bäck /Se   Brymselgrinden grind
  Gasbrunn f.d. tjärn   Brymselkäll[a] källa
  Gasusänget äng   Brymslen se Rassåkan område?
  Gatudajk myr   Brymslet plats med sommarlagårdar
  Gatumyr myr /Se   Brymslet plats med sommarlagård
  Gatumyren myr /Se   Brymslet plats med sommarlagård
  Gatutjärn tjärn   Brymslet plats på sydsluttning
  Gertrudfljot sank mark   Brymslet Saknas
  ?Gertskällan källa /Se   Bryngrav sänka
  Gessi tjärn /Se   Bryngrav sänka
  Gessi sjö /Se   Bryngrav sänka
  Gessi sjö   Bryngrav sänka
  Gessi tjärn   ?Brynkällan källa
  Gessibäck bäck   ?Brynkällgrinden grind
  Gessibäck bäck   Brynås ås
  Gessifljot sank mark   Brynås jfr Brynåstjärn ås
  ?Gessisjön sjö   Brynåsbacken backe med stugor
  Gessisömnshol sovhol /Se   Brynåsen ås
  Getbron bro /Se   Brynåsen ås
  Getdöden tjärn   Brynåsen bergshöjd
  Gethalsen tjärn   Brynåsen ås
  Gethuvudet tjärn   Brynåsrod slåtteränge
  Getnäset näs   Brynåsrod slåtteränge
  Getporsmyr myr   Brynåstjärn tjärn
  Getporsmyr myr /Se   Brynåstjärn tjärn
  Getris terräng /Se   Brynåstjärnbäcken bäck
  *Giedetiernan sjö   Brynåstjärne tj.
  Gillerdajk sank mark   Brynåstjärnen tjärn
  Gillerdik myr /Se   Brynostjärnen Saknas
  Gillertjärn tjärn   Brynåstjärn tjärn
  Gillertjärn tjärn /Se   Brynåstjärn Saknas
  Gillertjärnbäcken bäck   Brynåstjärn Saknas
  *Gillertjärnen, se Gravartjärn tjärn   Brynåstjärn Saknas
  Gillertjärnås ås   Brynåstjärn tjärn
  Gillertjärnåsen ås /Se   Brynåstjärn tjärn
  Gilleråsarna åsar   Brynåstjärn tjärn
  Gilleråsen, se Gillertjärnåsen Saknas   Brynåsänget änge
  Givandet drag /Se   Bryttlokänget änge
  Givandet strand /Se   Bråback backe
  Glasmyrbäcken, se Glasmyrbäcken bäck?   Bryttlok vattensamling
  Gliofjärden sidosjö /Se   Bråten uppkörsväg
  Gliopshed hed /Se   Bråttvassla se Brottvasslabäcken bäck
  Gljofjärden vattenområde   Bråtvasslab. se Brotvasselbäck Saknas
  Gljon å   Brändan skogseld härjat område
  Gljon bäck   Brändbod Saknas
  »Gljone», se Glysjöån å   Brändbodsås bergås
  Gljop ställe i älv /Se   Brändbudsås bergås
  Gljopsholmen holme /Se   Brändkolning ställe
  Gljopsskär stenskär /Se   Brändkolning ställe
  Gljosi sjö   Brändmyr myr
  »Gljosi», se Glysjön sjö   Brändmyrbäck bäck
  Gljosiviktjärn tjärn   Brändmyrrod del av Brändmyr
  Glossjön sjö   Brändsilder lugnvatten /Se
  Gluggen sank mark   Brändsilder lugnvatten
  Gluggen vik   Brändsågdammen tjärn
  Glyfjärden fjärd /Se   Brändänget slåtteränge
  Glyfjärden, se Glossjön sjö   Brändänget slåtteränge
  Glypboren Saknas /Se   Brändänget slåtteränge
  Glysjön sjö   Brändängflyt myr
  Glysjön sjö o. by /Se   Brändängflyt myr
  Glysjöån å /Se   Brändängflyt myr
  Glysjöån å /Se   Brändängsvemshol sovhol
  Glyån å   Brändön ö
  Glyån, se Björnån å   Brändön Saknas
  Glädje-Storvål terräng   Brändön holme
  *Glämmyren myr   Brändön holme
  Glännänget sank mark   Brännvinskitten täppa
  Gnedan myrjärnsblästa /Se   Brännvinskitten täppa
  Gnedan blästa /Se   Brännvinsänget slåtteränge
  Gnedan blästa /Se   Brännön se Brändön Saknas
  Gnidu myrjärnsblästa /Se   Brödkakusten sten
  Gnisterbäck bäck   Brödkakusten sten
  Gnistran sank mark   Brödkakustenen stenhäll
  Gnistran slåtteräng, tidigare namn på blästa? /Se   Brödkakustenen stenhäll
  Gnupen höjd   Brödsäckfliot myr
  Gnupen berg   Brödsäckflioten myr
  Gnupen toppar /Se   Brödsäckbäck bäck
  Gnupsfall svedjefall   Brödsäckbäcken bäck
  Godsris terräng   Brödsäckbäcken bäck
  Godstjärn tjärn   Brödsäckfljot myr
  Golvängfljot sank mark   Brödsäckfljot myr
  Golvängås ås   Brödsäckfljot myr
  Golvängås ås   Brödsäckbäcken bäck
  Gonnbäck bäck   Brödsäckstamnet änge
  Gonnbäck bäck   Brödsäckstamnet änge
  Gonnsvedan terräng   Bröstet myrodling
  Gorndyngskäret skär   Bröstet myrodling
  Gornholsbäcken bäck /Se   Bröstet slogmark [slåttermark]
  Gornstugan grotta /Se   Bubäcken se Bodbäcken bäck
  »Gorgraffs-holmen» änge /Se   Bubäcken se Bodbäcken Saknas
  Gorr-, se Gåår- Saknas   Buckelris skogsparti
  Gorrsilhavet tjärn(?) /Se   Buckelrisvägen gångstig
  Gorr tallen tall(?)   Buckelsten vilsten
  Gosilhål källhål /Se   Buckålder förr slogänge
  Gosilris terräng   Budhed ställe
  Gosiltjärn tjärn   Budmyren se Bodmyr myr
  Gosiltjärn tjärn   Budmyren se Bodmyren Saknas
  Gosiltjärnarna tjärnar   Bud-Nissängena slåtterängen
  Gosiltjärnarna tjärnar /Se   Budnästmyr myr
  Graftjern tjärn   Budstrand sloge
  Grofvartjern tjärn   Budtj. se Bodtjärn Saknas
  Granan vattendrag   Budtjärnen tjärn
  Granberget berg   Buförs- jfr Boförs- Saknas
  Granberget berg   Buförskäldan källa
  Granberget berg   Buförslok vattensamling
  Granberget berg   Buförsvägen vattensamling
  Granberg berg   Buförsvägen fäbodväg
  Granberg berg   Buförsvägen fäbodväg
  Granberg berg   Buförsvägen fäbodväg
  Granberg berg   Bonfliot se Bodfljot Saknas
  ?Granberg berg   Bufliot se Bodfljoten Saknas
  Granbergsbäcken bäck   Bugåmyrarna myrar
  Granbergsmyren sank mark   Bukesback backe
  Granbergstjärn tjärn   Bukesbäck bäck
  Granbergsvilan terräng?   Bukeskäld källa
  Granbjärrsnabban stup   Bukesmyr uppodlad myr
  Granbäck bäck   Bukestjärn förr tjärn
  Granbäck bäck /Se   Bulleråsen se Aldervallen ås
  Granbäckänget terräng   Bulleråsen se Mattisgärdet ås
  Granholmen holme   Bullholmen holme
  Granmorbäcken bäck   Bunkrannet gräsdrag
  Granmorbäcken bäck   Bunkrannet gräsdrag
  Granmoren terrängområde   Bunkris område
  Granmortjärn tjärn   Bunktjärn tjärn
  Grannsdajk sank mark   Bunktjärnmyr myr
  Grannstjärnarna tjärnar   Bunkängena se Jästen Saknas
  Grano Älf å   Bur- se Baur- namnförled
  Grannberg gammal »vältplats» och åkstuguvall   Buret tjärn
  Grannbergsberg berg   Buret tjärn
  Granubergsbäcken bäck   Buret tjärn
  Granunäs näs   Bursberget Saknas
  Granunäs myrjärnsblästa /Se   Bursberget berg
  Granunäs näs /Se   Bursberget berg
  Granunäs myr   Bursbäcken bäck
  Granunäs näs   Bursbäcken Saknas
  Granuputen fors   Bursbäck(en) se Baursbäck(en) Saknas
  Granustopet fall   Bygghol kulle
  Granustopet vattenfall /Se   Bytelbäck bäck
  Granudden, annat namn på Granunäs näs /Se   Bytelmor granskog
  Granu Älf å   Bytnäs näs
  Granåberget berg /Se   Bytnäset näs
  *Granådalen dalgång   Bytnäs näs
  Granådalen Saknas /Se   Bytnäs näs
  Granån å   Bytnäsviken vik
  Granån å   Byxmor änge med ängesbod
  Granån å   Bågmyr änge
  Granån å   Bågmyr änge
  Granån å   Bårådypplarna parti av (ST.) Knäån
  Granån å   Båråbod slåtteränge
  Granån å   Bårådypplarna slåtteränge
  Granån å   Bårådypplarna grop
  Granån å /Se   Bårådrisdik Saknas
  Granånäs näs   Bårådrisdik Saknas
  Granånäs näs   Bårådrisdik myr
  Granånäs näs   Båset passage
  Granånäset näs /Se   Båset passage
  Granåvallen plats för åkstugor vid hökörning   Båset passage
  Granå älf (Älfven) å   Båset förträngning
  Granå älfven å   Båsmor del av Västberg
  Grav sank mark   Båsmor skogsparti
  Grav änge   Båtholmen grusbank
  Grav sänka(?) /Se   båthus Saknas
  Grav terräng   Båthusaven vik
  Gravarbäck bäck   Båthusbacken skogsbacke
  Gravabäck bäck   Båthusbacken skogsbacke
  Gravarbäcken bäck   Båthuskittan odling(?)
  Gravartjärn tjärn   Båthusfjärden fjärd
  Gravartjärnarna tjärnar   Båthusfjärden fjärd
  Gravartjärnarna tjärnar /Se   Båthuskitten odling
  Gravartjärnen tjärn   Båthusplatsen område
  Gravaränget sank mark   Båthusplatsen båthusplats
  Gravbäck bäck /Se   Båthusskäret skär
  Gravbäcken bifl.   Båthustjärn tjärn
  »Gravenda» terräng /Se   Båthustjärnen tjärn
  Graven, Uppi, se Uppi Graven slog   Båthustjärnen tjärn
  Gravningen (»Grafvningen») terräng   Båthusviken vik
  Grav-Perbäck bäck   Båthusviken vik
  Grav-Persildret sank mark   Båthusviken (sjön)
  Grav-Persildret silder /Se   Båthusviken vik
  Grav-Persildret silder /Se   Båthusviken vik
  Grav-Pertjärn tjärn   Båtryggarna kullar(backar)
  Grav-Pertjärn tjärn /Se   Båtvägen gångväg
  Gravrodsdajk uppodlad myr   Bäcken i Garrbergsgraven bäck
  Gravstam slåttermark /Se   Bäckerängena slåtterängen
  Gravtjärn tjärn   Bäckerängbäck bäck
  Gravtjärn tjärn   Bäckgraven dalsänka
  Gravtjärn Saknas   Bäckgärdet gärde
  *Gravtjärnen tjärn   Bäckgärdet gärde
  Gravtjärnåsen ås   Bäckgärdsled gärdsgårdsled
  Gravudomen slogmark /Se   Bäckgärdsled gärdsgårdsled
  Gravåsskär höjd   Bäckgärdsmyren myr
  Gravända, Västra terräng /Se   Bäckkrok område
  Grims grift lokalitet /Se   Bäckkrokmyr myr
  Grimstjärn tjärn   Bäck-käld se Käldbäcken Saknas
  Grimstjärn tjärn /Se   Bäck-Larskoldal koldal
  Grimsvik vik   Bäck-Nissköl trakt med »höslog»
  Grimsåker berg   Bäck-Nilskölen ängesområde
  Grimsåker brända /Se   Bäck-Nilskölen ängesområde
  Grimsåkerbrännan kalmark /Se   Bäckänget änge
  Grimsåkerbrännan hed /Se   Bäckänget änge
  Grims åkrar lokalitet /Se   Bäggandsbacken holme
  Grindkitten åker /Se   Bäggandsbacken holme
  Grindstället grind? /Se   Bäggandsbacken holme /Se
  »Griotvadskitten» åker /Se   Bäggandsbacken holme
  Grjobodshäden hed   Bäggandsbacken holme
  Grjobodshäden berg   Bäggandsbacken holme
  Grjobodstjärn tjärn   Bäggandsbacken holme
  Grjotberg berg   Bälashar grund
  Grjotberg berg /Se   Bälaskitt gammal kitte
  Groboheden hed   Bälasris skogsparti
  Grodlok tjärn   Bälasskär skär
  Grodloksfallet svedjefall   Bältermasbäcken bäck
  »Groflan» å   Bältermasbäcken bäck
  Gropakitten åker /Se   Bälter-Matsbäcken bäck
  Grotberget berg   Bälter-Matshällan slåttermyr
  Grotjärn tjärn   Bälter-Mats-tjärn tjärn
  Grubbhol höjd   Bältermyren myr
  Gruddbodsbäcken bäck   Bälteränget slåtterplats
  Gruddbodsbäcken bäck /Se   Bälteränget myränge
  Grundbacken backe /Se   Bälteränget myränge
  Grundbacken backe   Bälteränget myränge
  »Grunde-tomptsåkern» åker /Se   Bälterskär skär
  Grundholmen holme   Bältskär skär
  Grundholskitten åker   Bärholmen holme
  Grundkitt åker   Bärholmen holme
  Grundkitten åker   Bärisholmen holme
  Grund-Larsmyren sank mark   Bärjästfljot myr
  Grundlokarna tjärnar   Bärjästfljot myr
  Grundloksbäck bäck   Bärkön holme
  Grundmyr sank mark   Bärtjuasselmyrarna myrar
  Grundmyren myr   Bärkvasselmyrar(na) myrar
  Grundnäs näs   Bärtjuasslen bäck
  Grundsand sandstrand   Bärkvasslen bäck
  Grundsjökimmen del av Grundsjön   Bärkvasslen bäck
  Grundsjön sjö   Bärrismyren myr
  Grundstoränget änge /Se   Bärtsbro bro
  Grundtjärn tjärn   Bärtsklitt bergshöjd
  Grundtjärn tjärn   Bärts- se Bärk-, Bärtj-, Börk- namnförled
  Grundtjärn tjärn   Bäverlokarna vattensamlingar
  Grundtjärnen (»grundtienan») tjärn   Bäverlokarna Saknas
  Grundvik vik   Bävertjärn tjärn
  Grundviksholmen holme   Bävertjärn tjärn
  Grundänget änge /Se   Bävertjärn tjärn
  Grymman terräng   Bögen tjärn
  Grysldalen äng /Se   Bögen Saknas
  Grytan tjärn   Bögen se Gammbögen Saknas
  Gryttjärn tjärn /Se   Böldlok se Boldlok Saknas
  Gryvelheden skogsm. /Se   Bölsåsen ås
  Gryvelnäs terräng   Bölsåsen Saknas
  Gryvelnäs Saknas   Bölsåsen se Bjölsåsen Saknas
  Gryvelnäset terräng /Se   Bölsåsen se Risåsen Saknas
  Gryvelostjärn tjärn /Se   *Böndagshällen stenhäll
  Gryvelreservatet naturreservat   Böndagshällen stenhäll
  Gryvelreservatet naturreservat   Börkflyt myr
  *Gryvelsjöarna sjöar   Börkåsen ås
  Gryvelsjöarna sjöar   Björkåsen höjd
  Gryvelstam (»gryfvel stam») slåttermark   Börsätebäck bäck
  Gryvelstamn sjö   Börsätebäck Saknas
  Gryveltjärnen tjärn   Bössaven vik
  Gryveltjärnen tjärn /Se   Bösskälla källa
  +Gryvelus åmynning /Se   Bössudden udde med slåtteränge
  Gryvelus-tjärn tjärn   Dagfljot myr
  Gryvelustjärne tjärn /Se   Dagflioten Saknas /Se
  (Gryvelån=) Gravelån å   Dagfliotmyren, se Dagfljot Saknas
  Gryvelån, se »Gröfla» Saknas   Dagfljot myr /Se
  Gryvlan å   Dagfljot myr
  Gryvlan å   Dagfljotmyren se Dagfljot myr
  Gryvlan vattendrag   Dagfljottjärnarna tjärnar
  Gryvlan bäck   Dagtjärnen tjärn
  Gryvlan å   Dagtjärnen Saknas
  Gryvlan=Gryvelån Saknas   Dalabäcken se Trollgravsbäck Saknas
  Gryvlan å   Dalakarltjärn tjärn
  Gryvlan å /Se   Dalen dalgång
  Gryvlan å /Se   Dalen dalsänka
  *Gråbergs-Nabben råmärke   Dalkarlstjärnen tjärn
  *Gråbergsnabben Saknas   Dalkarltjärnen tjärn
  Gråbock ställe å udde /Se   Dalkarltjärnen, se Dalakarltjärn Saknas
  Grådan terräng   Dalsberget berg
  Grådan vattenställe   Dalsberget Saknas
  Gråsdik myr /Se   Dalsberget berg
  Gråstjärn tjärn   Dalsbjärr berg
  Gråtmor skog   Dalsholmen holme /Se
  Gråvantsilder lugnvatten   Dalsholmen holme
  Gräckris skogsområde(?)   Dalskvisslen del av Österdalälven
  Gräckrisbäck bäck   Dalskvisslen jfr Dalen, Dalsholmen del av Österdalälven
  Gräckrisbäck bäck   Dalsloken vattensamling
  Gräckristjärn sank mark   Dalsloken vattensamling
  Gräftmyr myr   Dalsmyren uppodlad myr
  Gräftmyr del av odling   Dalsåsen ås
  Gräftmyran odling?   Dalsåsen Saknas
  Grälaven vik /Se   Dalsåsen, se Dasåsen Saknas
  Grältjärn tjärn   Dalsåsen, se Dasåsen Saknas
  Grältjärn tjärn /Se   Dalsänget slåtteränge
  Gränsiöbergh ås   Dalsänget slåtteränge
  Gråsberg berg   Dalvägen landsväg
  Gräsbergstjärn tjärn   Dalälven se Älven Saknas
  Gräsbjärrshed hed /Se   Dalälven se Storälven Saknas
  Gräsbäck bäck   ?Dammback åkerbacke
  *Gräseldikan myr   Dammbacken backe
  Gräslokarna terräng   Dammen forna porfyrverksdammen
  Gräsris terräng   Dammen se Israeliladuänget Saknas
  Gräs-Snarptjärn tjärn   Dammen tjärn
  Grästjärn tjärn   Dammen tjärn
  Grästjärn tjärn /Se   Dammsholmen holme
  Grästjärn, se Hötjärn Saknas   Dammsholmen holme
  Gräsängtjärn tjärn   Dammsholmen holme
  Grävlingssjö sjö   Dammslok förr vattenpöl (nu torr)
  Grävningen terräng   Dammåsen bergshöjd
  »Gröfla»=Gryvelån å /Se   Danilsdik myränge
  Grönfljot sank mark   Danilsdik myränge
  Grönfljot sank mark   Danilsfall svedjefall
  Grönfljotbäck bäck   Danilskitt åkerlapp
  Grönsberg berg   Danilsris sluttning
  Grönsberg berg /Se   Danielsris sluttning
  Grönsberget berg   Danilsris skogsparti
  Grönsberg berg   Danils-råd slåtterplats
  Grönsberg berg   Danielstjärnen tjärn
  Grönsberget berg   Danielstjärnen tjärn
  Grönsberget berg   Danilstjärn tjärn
  *Grönsbergsrör gränsmärke   Danilstjärn tjärn
  Grönsjön? sjö?   Dasan Saknas
  Gröntjärn tjärn   Dasbäck bäck
  Gröntjärn tjärn /Se   Dasbäcken bäck
  Grönås ås   Dasbäcken bäck
  Grönås ås   Dasåsen ås
  Grötbäck bäck   Dasåsen Saknas
  Grötdajk sank mark   Dasåsen bergås
  Grötfljot sank mark   Dasåsen ås
  Grötholen höjd /Se   Dasåsen ås
  Grötkitten åker /Se   Dasåsen se Grävertjärnåsen Saknas
  Grötvältan blästa /Se   Degeberg, se Digerbjärr Saknas
  Grötvältan blästa /Se   Delmor mor
  Grötåsen ås   Delmoren »mor»
  Gubbmyren myr   Delmyrbäcken bäck
  Guckunäs terräng   Delmyrbäcken bäck
  Gudforsfljot sank mark   Delmyrbäcken bäck
  Gudforstjärn tjärn   Delmyren myr
  Gulessömnshol sovhol   Delmyren myr
  Guliksfljot sank mark   Delåsmyren myr
  Guliksfljotbäck bäck   Delåsmyren myr
  Gullkistlok tjärn   Delåsmyr(en) myr
  Gullstenmyren sank mark   Delåsmyr(en) myr
  Gulåvmyr myr   Delåsmyr(en) myr
  Gulåvtjärnen tjärn   Digerberg berg
  »Gumas fljott» myr /Se   Digerberg Saknas
  Gumkitten åker /Se   Digerberg, se Digerbjärr Saknas
  Gumkvarnen f.d. kvarn /Se   Digerbergstjärnen tjärn
  Gummasbäck bäck   Digerbergstjärn Saknas
  Gummasfljot sank mark   Digerbjärr berg
  Gummas fljotreservatet naturreservat   Digerbjärr berg och gård
  Gummaslokarna tjärnar   Digerbjärr berg och gård
  Gummas låt ängsskifte   Digerbjärrstjärn tjärn
  Gummasmyr myr   Digerbergsälven älvarm
  Gummastjärn tjärn   Digerbergsälven flo
  Gummatsbäck bäck /Se   Digerbergs-, se Digerbjärrs Saknas
  Gummatsmyr myr /Se   Digerbjärrstjärnbäcken bäck
  Gummö holme   Digerbjärrsänget änge
  Gumpersberget berg   Digerbleck berg
  Gumpersberget berg   Digerblecket Saknas
  Gumpersberget berg   Digerblik bergshöjd
  Gumpersfallet terräng   Digerhol backe
  Gumpnäs landtunga   Digerhol bergsknalle
  Gumskär sluttning   Digernäs näs
  Gumsnäs näs /Se   Digernäs Saknas
  »Gumsöhn» holme, (änge) /Se   Digernäs näs
  Gumö ö   Digerås ås
  Gumö holme /Se   Digerås ås
  Gumö, jfr »Gumsöhn» Saknas   Digerås(en) Saknas
  Gumökvisslen gren av Österdalälven /Se   Digerås(en) Saknas
  Gumökvisseln gren av Österdalälven /Se   Digerås bergås
  Gundsug strömdrag /Se   Digeråsen bergshöjd
  Gunerskruv lokalitet vid Blyberg?   Digeråsbäcken bäck
  Gunnesmyr myr   ?Digeråsbäcken bäck
  Gunnesmyr myr /Se   Digerön holme
  Gunnesris terräng   Digerön holme
  Gunnesris skogsområde /Se   Digerön holme
  Gunnestmyr myr /Se   Digerön ö
  Gunnildajk sank mark   Digerön Saknas
  Gunnillokarna tjärnar   Digerön holme
  Gunniltjärn tjärn   Digerön holme
  Guresmyr myr   Digrisbäck bäck
  Guännas grotta Saknas   Dikåbäcken bäck
  Gyltan skär /Se   Dikådikarna myrar
  Gyltris terräng   Dikåkölen trakt med myrar
  Gyltrygg skär /Se   Dishol skogsbacke
  Gyltrygg skär /Se   Dit-på-holmen holme
  Gyltstamn sank mark   Djos, se Djus- namnförled
  Gyrisberget berg   Djos, se Lassis Saknas
  Gyrysgård (»Djyrysgerd») åkergärde /Se   Djosback Saknas
  Gyrysgärdet gärde /Se   Djosback nuvarande folkskolplats
  Gåligs-, jfr Galigs- Saknas   Djus-Andersänget slåtteränge
  Gåstjärn tjärn   Djus-Andersänget slåtteränge
  Gåstjärn tjärn   Djus-Andersänget slåtteränge
  Gåstjärn tjärn   Djus(s)i Saknas
  Gåstjärn tjärn /Se   Djosisjön sjö
  Gåstjärnbäck bäck   Djosi sjö
  Gåstjärnmyr myr /Se   Djosi sjö
  *Gåsvarvsån vattendrag   Djosibäcken bäck
  »Gåårwassla Strömmen» bäck /Se   Djus(s)ibäcken Saknas
  Gäddsjön sjö   Djusbäck Saknas
  Gäddtjärn tjärn   Djosbäck bäck
  Gäddtjärn tjärn   Djosbäck vdr
  Gäddtjärn tjärn   Djosibäck bäck
  Gäddtjärn tjärn   Djosibäck bäck
  Gäddtjärn tjärn   Djosmyren myr
  Gäddtjärn tjärn   ?Djosmyren myr
  Gäddtjärn tjärn   Djostjägen åkerlott
  Gäddtjärnbäck bäck   Djosås höjd
  Gäddån Saknas   Djosäng slåtteräng
  Gängselmyr myr   Djupdal odling
  Gärdmyr myr   Djupdal odling
  Gärdmyren sank mark   Djupdal »dalgång och slog [slåttermark]
  Gässelknaxen berg   Djupdik slåtteränge
  Gässelhupptjärn tjärn   Djupflon lugnvatter
  Gässholmen holme   Djupgrav dalsänka med bäck
  Gässlan valltrakt /Se   Djupgrav sänka
  Gässlorna sank mark   Djupgrav dalsänka
  Gåvåsen ås   Djupgravsbäck bäck
  Görankitten åker /Se   Djuphatt se Digerbleck berg
  Görans bodarna f.d. fäbodar?   Djuphatt berg
  Görsjö, se Gessisjön sjö   Djuphatt bergknalle
  Göstasfljot sank mark   Djuphatt bergknalle
  Hackbäldtjärn tjärn   Djupidan ställe i älven
  Hackspettjärn tjärn   Djuplok vattensamling
  Hackstensklitt berg   Djuplok tjärn
  Hackstenstjärn tjärn   Djuploken Saknas
  Hacktjärn tjärn   Djuplok vattensamling
  Hackänget sank mark   Djupmossängena ängen
  *Haen sjö   Djupmossänget ängen
  »Hafbacken» backe /Se   Djupsand ställe vid Nässjön
  Hagamyr myr(?)   Djupsand ställe vid Vasslen
  Hagligmor terräng   Djupsilder lugnvatten
  *Hagsåsen ås /Se   Djupsilder lugnvatten
  Halafljot sank mark   Djupsilder lugnvatten
  Halen jordskifte /Se   Djupsilder lugnvatten
  Halte kate dÿsebärgh Saknas   Djupsilder lugnvatten
  Halvdajkbäck bäck   Djupsilder lugnvatten
      Djupsilder flottningsstation
      Djupsilderborn ställe, (bor)
      Djupskär udde
      Djupskär klippstup
      Djuptjärnen tjärn
      Djuptjärn Saknas
      Djuptjärnen tjärn
      Djuptjärnen Saknas
      Djuptjärn tjärn
      Djuptjärn tjärn
      Djuptjärnen tjärn
      Djuptjärn tjärn
      Djuptjärn tjärn
      Djuptjärnen tjärn
      Djuptjärnen Saknas
      Djuptjärn tjärn
      Djuptjärn tjärn
      Djuptjärn tjärn
      Djuptjärn tjärn
      Djuptjärnen Saknas
      Djuptjärnen tjärn
      Djuptjärnen Saknas
      Djuptjärnen tjärn
      Djuptjärn tjärn
      Djuptjärnarna, se Djuptjärn Saknas
      Djuptjärnbäck bäck
      Djuptjärnbäck bäck
      Djuptjärnbäcken bäck
      Djuptjärnbäcken bäck
      Djupvik vik
      Djupviken vik
      Djupvik vik
      Djupviknäset näs
      Djupvik vik
      Djurängbäck bäck
      Djuränget slåtteräng
      Djusback backe
      Djusibäcken se Djosibäcken Saknas
      Djusibäcken, se Djosibäck Saknas
      Djusisjö, se Djosi Saknas
      Djystjärn tjärn
      Djäkenbäck bäck
      Djäkenbäcken bäck
      Djäkenbäck bäck
      Djäkenbäck bäck
      Djöplok dammtjärn
      Dordi-asslågå slåtteränge
      Dordi-asslågå slåtteränge
      Dordi-asslågå slåtteränge
      Dordi-asslågå slåtteränge
      Dordi-asslågå slåtteränge
      Dordi-asslågå slåtteränge
      Dordi-asslågå slåtteränge
      Dordi-asslågå slåtteränge
      Dordiasslågå slåtteränge
      Dordiasslågå slåtteränge
      Dordiasslågå slåtteränge
      Dordiasslågå slåtteränge
      Dordiasslågå slåtteränge
      Dordibäck bäck
      Dordibäck bäck
      Dordikitt, se Hinskitt Saknas
      Dordiänget, se Dordiasslågå Saknas
      Dovkellingäng änge
      Dovsbodbron bro
      Dovsbodrod slåttermyr
      Dovs-Matsänget skogsäng
      Dovsmyren se Jåpsmyr myr
      Dosmyren se Jåpsmyr Saknas
      Dovänget änge
      Dovänget Saknas
      Dovänget änge(?)
      Draggberget se Dågravberget berg
      Draggberget se Dågravsbjärr(et) Saknas
      Draggbäcken bäck
      Draggheden hed
      Draggheden hed
      Dragghäden häd
      Dragghäden häd
      Dragghäden häd
      Dragghäden häd
      Draggris betesmark
      Draggriset betesmark
      Draggris slogtrakt
      Dragons-Erikvik vik
      Dragons-Erikvik vik
      Dragons-vik, se Dragons-Erikvik Saknas
      Dragtjärnen tjärn
      Dragtjärn Saknas
      Dovsbodvägen fäbodväg
      Dragtjärn tjärn
      Dragtjärnbäck bäck
      Dragtjärnflyt myr
      Dragtjärnsåsen ås
      Dragtjärnåsen Saknas
      Dragtjärnåsen ås
      Dretmyren myr
      Dretmyren myr
      Dret-, se Drit- namnförled
      Dretiholarna kulltrakt
      Dretiholarna kulltrakt
      Dretitjärnen tjärn
      Dretitjärn tjärn
      Drettjärn tjärn
      Drettjärn tjärn
      Dretfljot myr
      Dritfljot myr
      Dritfljot myr
      Dritfljotåsen ås
      Drithalen slog
      Dritkitt odling
      Dritkova änge
      Dritkova änge
      Dritkuvå vilställe
      Dritkuvå vilställe
      Dritkuvåbäck bäck
      Dritmyren myr
      Dritrännbäcken bäck
      Dritrännbäcken bäck
      Dritrännhäden hed
      Dritrännhåden Saknas
      Dritrännhåden berg
      Dritrännhäden höjd
      Dritsömnsholen sömnshol el. sovhol
      Dritti tjärn
      Drittibäck bäck
      Drittjärn tjärn
      Drittjärn tj.
      Drittjärnberg berg
      Drittjärnmyr myr
      Drituflot slogmyr
      Dritgåsflyt odling
      Drituflyt »lötemyr»
      Drituflyt se Dritgåsflyt Saknas
      Dritvik vik
      Dritvik vik
      Dritvik vik
      Dritvik dyvik
      Dritvik vik
      Dritvik vik
      Dritvik förr vik
      Dritvik vik
      Dritviken vik
      Dritvik vik
      Dritviken holme
      Dritvikholmen holme
      Drojb. se Dråjbäcken Saknas
      Drojbäcken bäck
      Drojbäck bäck
      Dråjbäcken bäck
      Drojdalen dalgång
      Dråjdal dalsänka
      Dråybäcken se Drojbäcken bäck
      Dröjbäcken Saknas
      Dråybäcken, se Dråjbäcken Saknas
      Dröjbäcken, se Dråjbäcken Saknas
      Dubbeltjärn tjärn
      Dukknöl del av Brunnsbergsberget
      Dunkan beb.n.
      Duvans se Orrdik odling
      Duvdalen dal
      Duvdalen dal
      Duvdal(en) dalsänka
      Duvdalsblik bergshöjd
      Duvdalsmyrarna myrar
      Duvdalsmyrarna Saknas
      Duvdalsmyrarna myrar
      Duvkitt åker
      Duvkitt odling
      Duvmyr myr (delvis uppodlad)
      Duvmyr myrodling
      Duvmyr myrodling
      Duvmyrarna odling
      Duvmyren Saknas
      Dybäck bäck
      Dykitt åker
      Dykitt åker
      Dykitt Saknas
      Dynglok vattensamling
      Dypeln djupt ställe i Mjågmyrbäcken
      Dypyln, se Döpeln Saknas
      Dypylråd vaktsloge
      Dysback backe
      Dysbodbron bro
      Dysbodkvarnen kvarnplats
      Dysbodstens sovhol
      Dysdalen område
      Dysdalen dal
      Dysdalen Saknas
      Dysflyt myr
      Dysflyt Saknas
      Dysflyt myr
      Dysladubackarna backar i gångväg
      Dysladubäck bäck
      Dystamnet änge
      Dystamnet änge
      Dystamn,se Döstamn Saknas
      Dystjärnen tjärn
      Dystjärn Saknas
      Dystjärn tjärn
      Dystjärnbäck bäck
      Dystjärnfljot myr
      Dystjärnflyt myr
      Dystjärnflyt myr
      Dysån å
      Dysån å
      Dysån å
      Dysån Saknas
      Dysäng strandänge
      Dytag se Överängstjärnmyren Saknas
      Dytjärn tjärn
      Dyverback backe
      Dyverberget berg
      Dyverberget Saknas
      Dyverdalen dalgång
      Dyverdalen dalgång
      Dyvernäs näs
      Dyvernäs udde
      Dyvernäs näs
      Dyverspången spång
      Dyverspången spång
      Dyverån, se Dyvran Saknas
      Dyverängena ängen
      Dyvran å
      Dyvran Saknas
      Dyvran å
      Dågrav(en) dalgång
      Dågravsberg berg
      Dågravsberget berg
      ?Dågravsberget Saknas
      Dågravsbjärr(et) berg
      ?Dåkäld förr källa
      ?Dåkäldgrav sänka
      Dåskitt ställe i skogen
      Dälden dalgång
      Dämban fors
      Dämban bebyggelsenamn
      Dämban Saknas
      Dämban fors
      Dämban fors
      Dämban fors
      Dämban fors
      Dämban fors
      Dämban fors
      Dämbaven vik
      Dämbforsen fors
      Dämbforsen fors
      Dämbforsen Saknas
      Dämbholmen Saknas
      Dämtjägen åker
      Där Aspvasslen kommer ut i Rotnen plats
      Dödabborrtjärn tjärn
      Dödabborrtjärn tjärn
      Dödabborrtjärn tjärn
      Död-Eriktjärn tjärn
      Dödheden hed
      Dödkarllutan backe (på vinterväg?)
      Dödkäll(a) källa
      Dödkärringsten, se Gamkärringsten Saknas
      Dödån å
      Dödån Saknas
      Dödån å
      Dödåsen höjd
      Dödåsen höjd
      Dödåsen Saknas
      Dödåsen Saknas
      Dödåsen bergshöjd
      Dödåsmoran förr granmor
      Dödänget änge
      Döpeln utvidgning i å
      Döpelrod änge
      Dörrstamn änge
      Dörrstamnet änge
      Dörråboden, se Dörråbodsänget Saknas
      Dörråbodsbäck bäck
      Dörråbodsbäck bäck
      Dörråbodsmyr änge
      Dörråbodsslätan »ängeslog»
      Dörråbodsänget slåtteränge
      Dörråbodsänget slåtteränge
      Dörråbodsänget slåtteränge
      Dörråbodsänget änge
      Döstamn slåtterplats
      Döstamn slåtterplats
      Döstamn slåtterplats
      Döstamsbäcken Saknas
      Döstamstjärn tjärnar
      Dödstamtjärn Saknas
      Döstamstjärn, L. o. S., se Lill-, Stor-Döstamnet Saknas
      Döstamsbäck bäck
      Döv-, se Dov- namnförled
      Dövdalsslätan område med ängen
      Dövkäld källa
      Dövkäldbäcken bäck
      Döv-Oloffallet svedjefall
      Döån Saknas
      Döåskällda källa
      Eckelbacken skogsbacke
      Eckelbacken skogsbacke
      Eckelbacken skogsbacke
      Eckelänget slåtteränge
      Edsmyren, se Hedmyren Saknas
      Eggen ås
      Ekanfallet, se Ekorrfallet Svedjefall
      Ekorrbäck tillflöde till Blybergsån
      Ekorrfallet svedjefall
      Ekorrfallet svedjefall
      Ekorr- jfr Ajknon- Saknas
      Elakbjörnhultet hult
      Elakbjörnhultet hult
      Elakbjörnhultet skogsholme
      Elakbjörnhultet skogsholme
      Elakbjörnhultet skogsholme
      Elakkarlrod skogsäng
      Elakåsen ås
      Eldhusbacken backe (i väg?)
      Eldfjåsskäret sten
      Eldhusblinken berg
      Eldhusblinken berg
      Eldhusblinken Saknas
      Eldhusflioten myr
      Eldhusflioten myr
      Eldhusflioten myr
      Eldhusflioten myr
      Eldhusfljot myr
      Eldhusfljot myr
      Eldhusfljot myr
      Eldhusfljot myr
      Eldhustjägen åkerlapp
      Eldhusåsen bergås
      Eldtjärnbackarna backar
      Elggärdet åker
      Elgkitt område
      Elg-Perkitt åker
      Elg-Perkitten inhängnat område
      Elg-Perslätan område
      Elgperäng änge
      Elin-Matskitt åker
      Elintjärn tjärn
      Elintjärn tjärn
      Elintjärn tjärn
      Elintjärn tjärn
      Elintjärnarna utdikade tjärnar
      Elintjärnarna utdikade tjärnar
      Elintjärnarna, se Elintjärn Saknas
      Elvingsmyr myr
      Embrektstjärn (tj. med) sloge
      Enmyren änge
      Enmyren myr
      Enristjärn tjärn
      Enrisvål vindfälle
      Enrisvålen förr? svedjefall
      Enrisvålen förr? svedjefall
      Ensam tjärn
      Ensam tjärn
      Ensam tjärn
      Ensam tjärn /Se
      Ensamtj. se Ensam tjärn
      Erik-Erssukitt åker
      Erik-Olssonback backe
      Erkolsholmen holme
      Erkolsholmen holme
      Ersbäck bäck
      Ersbäcken bäck
      Ersbäcken Saknas
      Erstjärnen en av Erstj:arna
      Erstjärnen Saknas
      Erstjärnarna Saknas
      Erstjärn tjärn
      Ers-ön holme
      Ersön holme (nu landfast)
      Ersön holme (nu landfast)
      Estflyten, se Hästflyt Saknas
      Esum tjärn
      Esum Saknas
      Esumtj. se Ensam Saknas
      Esumtjärnen se Kropptjärnen tjärn
      Ett(er)myrfljot myr
      Ettermyrfljot myr
      Ettmärrannet myrdrag
      Evertflyt odlad myr
      Evertflyt odlad myr
      Evertflyt uppodlad myr
      Evertsbergsbornas väg, se bergkarlarnas -- väg Saknas
      Evertsbergsdammen se Sjödammen Saknas
      Evertsb.dammen se Ljurdammen Saknas
      Fabbdajk myr
      Fabbdajk myr
      Fabbdajk myr
      Fabbdajk myr
      Fabbdiken dyundantag
      Fabbdikmyren myr
      Fabbtjärnen tjärn
      Fabbtjärnen Saknas
      Fabbtjärn tjärn
      Fabbtjärn tjärn
      Faderbäck bäck
      Faderbäcken bäck
      Faderbäckkällan källa
      Faderkällan, se Faderbäckkällan källa
      Fagerbäcken bäck
      Fagerbäck bäck
      Fagerbäck bäck
      Fageräck, se Faderbäck bäck
      Fagerkitt se Mattisgärdet åker
      Fagerkitt åker
      Fagermyr myr
      Fagermyr myr
      Fagerås bergås
      Fagerås bergås
      Fallet odling
      Fallet Saknas
      Farren slåttermark
      Farren slåttermark
      Farrkitten åker
      Farrkitten, se Ferkitten åker
      Fas myr
      Fas se Fasfljot Saknas
      Fasbäck bäck
      Fasflioten, se Fasfljot Saknas
      Fasfljot myr
      Fasfljot Saknas
      Fasfljot myr
      Fasmyren se Fasfljot myr
      Fasmyren, se Fasfljot Saknas
      Fasrod änge
      Fattigmyren odling
      Fattigmyren myr
      Fautänget slåtteränge
      »Ferkitten» åker
      Fesrod röjning
      Fesrodbäck bäck
      Fessvedan gammal brända
      Fiderback backe
      Finnkitt kitte
      Fiderkitt åker
      Fiderkitten odling
      Fidermyren myr
      Fidermärrekäld källa
      Filbodmyr myr
      Filbomyr myr
      Filbomyr myr
      Filkitt odling
      Finnartjärnbäck bäck
      Finnartjärnbäck bäck
      Finnartjärnen tjärn
      Finnartjärnen Saknas
      Finnartj. se Finnotjärn Saknas
      Finnback Saknas
      Finnbäck bäck
      Finnbäck bäck
      Finnbäcken Saknas
      Finnbäcken bäck
      Finnbäcken bäck
      Finnbäck(en) bäck
      Finnbäck(en) bäck
      Finndik myr
      Finndik myrodling?
      Finndikås ås
      Finnhed hed
      Finnholen skogsbacke
      Finnholsberg berg
      Finnholsberget Saknas
      Finnholsberget berg
      Finnholsbjärret bergsparti
      Finnkitt förr inhägnad odling
      Finnkitt förr inhägnad odling
      Finnkitten odling
      Finnmyr myr
      Finnotjärn tjärn
      Finnotjärnbäck bäck
      Finnsdik myr
      Finnskäggmyren myr
      Finnskäggtjärnen tjärn
      Finnskäggtjärnen Saknas
      Finnskäggstjärn tjärn
      Finnskäggstjärn tjärn
      Finnskäggstjärn tj.
      Finnsmyr myr
      Finnsmyr myr
      Finnsmyren myr
      Finnsmyren myr
      Finnsmyren myr
      Finnsmyren myr
      Finnsmyrtjärn tjärn
      Finnsmyrtjärnen tjärn
      Finnsmyrtjärnen Saknas
      Finnstamstjärn tjärn
      Finnstamstjärn tjärn
      Finnstamnstjärnarna tjärnar
      Finnstamnstjärnarna tjärnar
      (?)Finnstjärn, se Finnsmyrtjärn Saknas
      Finnstjärn tjärn
      Finnstjärn tjärn
      Finnstjärn tjärn
      Finntjägen åkerlott
      Finntjärn tjärn
      Finntjärn tjärn
      Finntjärnen tjärn
      Finntjärnen tjärn
      Finntjärnen tjärn
      Finntjärnen Saknas
      Finnån förbindelseled
      Finnön område med slogmark (slåttermark)
      Finskfall plats i skogen
      Firiberg=Firiberget Saknas
      Firiberg berg
      Firiberg berg
      Firibergsmyr myr
      Firibergsmyren myr
      Firibergsänget förr slåtteränge
      Firigärd åker och gård
      Firikitt åker
      Fisdöpel djupt ställe i Rotnen
      Fiskalltjärn se Fiskkarltjärn Saknas
      Fiskkalltjärnen, se Fiskkarltjärnen Saknas
      Fiskarbybacken vall
      Fiskarbybacken vall
      Fiskarbyviken vik
      Fiskarbyviken vik
      Fiskarholmen holme
      Fiskarholmen holme
      Fiskarholmen holme
      Fiskarholmen, se Ön Saknas
      Fiskarmyrbäck bäck
      Fiskarmyrbäck bäck
      Fiskarmyren myr
      Fiskarmyren myr
      Fiskarmyren myr
      Fiskarmyren myr
      Fiskarmyrtjärnen tjärn
      Fiskarmyrtjärnen Saknas
      Fiskarmyrtjärn tjärn
      Fiskarmyrtjärn tjärn
      Fiskarmyrvik vik
      Fiskarmyrvik vik
      Fiskbutten (Spilå-Jannes») ställe i Mossi
      Fiskbutten (Spilå-Jannes`) Saknas
      Fiskbutten vik
      Fiskbybacken backe
      Fiskbybacken backe
      Fiskbybacken backe
      Fiskbynäs(et) näs
      Fiskbyvik(en) vik
      Fiskbyvik(en) Saknas
      Fiskbyvik(en) vik
      Fiskdöpel fiskeställe
      Fiskehålet ställe i Vansjön
      fiskeplatser Saknas
      Fiskehålet ställe i Vansjön
      Fiskholmen se under Ön Saknas
      Fiskholsholmen holme
      Fiskholsholmen holme
      Fiskhålet ställe i sjön Oni (Van)
      Fiskhålsholmen holme
      Fiskkarlbäcken bäck
      Fiskkarlbäcken bäck
      Fiskkarlbäcke(en) bäck
      Fiskkarlmyren myr
      Fiskkarlmyren myr
      Fiskkarltjärn tjärn
      Fiskkarltjärnen tjärn
      Fiskkarltjärnen Saknas
      Fisklösbäcken bäck
      Fisklösen tjärn
      Fisklösen tjärn
      Fisklösen tjärn
      Fisklösen sjö
      Fisklösen Saknas
      Fisklösen tjärn
      Fisklösen tjärn
      Fisklösen tjärn
      Fisklösen tjärn
      Fisklösen tjärn
      Fisklösen tjärn
      Fisklösen Saknas
      Fisklösen sjö
      Fisklösen sjö
      Fisklösen tjärn
      Fisklösen tjärn
      Fisklösfljot myr
      Fisklösflioten myr
      Fisklösfljot myr
      Fisklöshol höjd
      Fisklösmyran myr
      Fisklössvedjan förr brända
      Fisklöstjärn tjärn
      Fisklöstjärn tjärn
      Fisklöstjärnen tjärn
      Fisklöstjärnen Saknas
      Fisklöstjärn tjärn
      Fisklöstjärn tjärn
      Fisklöstjärn tjärn
      Fisklösvik vik
      Fisklösviken vik
      Fisklösviken vik
      Fiskmyren Saknas
      Fiskmyren myr
      Fiskmyren, se Fiskarmyren Saknas
      Fiskmyrtj. se Fiskarmyrtjärn Saknas
      Fiskrevsfljot slåttermyr
      Fissdöpel ställe i Rotnen
      Fisslyckan myr
      Fisslyckan myr
      Fisslyckbäcken bäck
      Fisslyckorna, se Fisslyckan Saknas
      Fissumyr myr
      Fissuåsen bergås
      Fisumyr, Stor- och Liss-. myrar
      Fitthålet se Fiskhålet Saknas
      ?Fjasbacke backe
      Fjåsbacke höjd
      Fjåsbacken Saknas
      Fjåsbacken undantag i by
      Fjåsbacken undantag i by
      Fjåsbacken (natn.)
      Fjåsbackundantaget, se Fjåsbacken Saknas
      Fjåskitt del av by
      Fjåsbjär bergshöjd
      Fjås, se Fähus Saknas
      Fjället sluttning
      Fjället bergssträckning
      Fjället backhöjd med åkerjord
      Fjället skogsbacke
      Fjället skogsbacke
      Fjället höjd
      Fjället höjd
      Fjället höjd
      Fjällmarkkölan Saknas
      Fjälskitt odling
      Fjällsmyr myr
      Fjällåsen bergås
      Fjällåsen ås
      Fjällåsen Saknas
      Frälsen se under Ormnäs Saknas
      Fjälsfallet se Trapp-Mats-fallet fall
      Fjälsmans-, jfr Fjärsmans- Saknas
      Fjälsmansängena trakt med ängen
      Fjälsmansängena ängen
      Fjälsmansängena ängen
      Fjälsmanstjärn tjärn
      Fjärdbodsåsen ås
      Fjärddammen se Ransidammen Saknas
      Fjärden myr?
      Fjärden Saknas
      Fjärden, se Fännfjärden Saknas
      Fjärden vatten
      Fjärden vatten
      Fjärden vatten
      Fjärdingsmansäng änge
      fjärdtjärn se Storviktjärn Saknas
      Fjärdtjärnen se Fljottjärnen tjärn
      Fjärdtjärnfljoten myr
      Fjärdtjärnåsen skogsås
      Fjärdtrånget passage på vinterväg
      Fjärdtrånget passage på vinterväg
      Fjärsman se under Ormnäs Saknas
      Fjärsmanssten sten
      Fjärsmans-, jfr Fjälsmans- Saknas
      Flaskberget berg
      Flaskberget Saknas
      Flaskbjärret berg
      Flaskbjärret berg
      Flaskbjärret berg
      Flaskbjärret berg
      Flaxblästa(n), se Flaxen Saknas
      Flaxen gammal järnblästa (myrmalmsblästa)
      Flaxen gammal järnblästa (myrmalmsblästa)
      Flaxstopet vattenfall
      Flaxvallen gammal blästvall
      Flaxvallen gammal blästvall
      Flioten, se Fljoten Saknas
      Fljoten se Andersbodsfljoten myr
      Fljoten myr
      Fljoten Saknas
      Fljotebäcken bäck
      Fljoten myr
      Fljoten myr
      Fljoten odling
      Fljoten uppodlad myr
      Fljoten myr
      Fljoten myr
      Fljoten myr
      Fljoten myr
      Fljoten, se Nybodsfljot Saknas
      Fljoten, se Skinnarbodsfljoten Saknas
      Fljoten, Väst på, se Väst på Fljoten Saknas
      Fljoten, se Öster å Fljoten Saknas
      Fljoteråsen berg
      Fljoteråsen berg
      Fljoteråsen ås
      Fljoteråsen ås
      Fljothalen odlad myr
      Fliothalen odlad myr
      Fljothalen, se Fljotålån Saknas
      Fljothalen terräng
      Fljotnäs näs
      Fljotnäs skogsnäs
      Fljottjärn tjärn
      Fljottjärn tjärn
      Fljottjärn tjärn
      Fljottjärn tjärn
      Fljottjärn tjärn
      Fljottjärn tjärn
      Fljottjärn tjärn
      Fljottjärnen tjärn
      Fliottjärnen tjärn
      Fliottjärnen Saknas
      Fljottjärnen tjärn
      Fljottjärnfljol myr
      Fljottjärnåsen se Fljotåsen ås
      Fljottjärnåsen ås
      Fljottjärnåsen ås
      Fljottjärnåsknaxen, se Knaxen Saknas
      Fljottjärnåsknaxen bergshöjd
      Fljottjärnåsknaxen bergshöjd
      Fljotvik vik
      Fljotvik vik
      Fljotviken vik
      Fliotviken vik
      Fljotvikmyren myr
      Fljotålån myrstump
      Fljottjärnåsen bergkomplex
      Fljottjärnåsen bergkomplex
      Fljottjärnåsen bergkomplex
      Fljotåsen ås
      Fliotåsen ås
      Fliotåsen, se Fljottjärnåsen Saknas
      Floaren se Fluren sjö
      Floaren, se Fluren Saknas
      Flobäcken se Flurbäck bäck
      Flobäcken, se Flurbäck Saknas
      Flog-, se Flåg-, Flög- namnförled
      Flogtjärn tjärn
      Flogtjärn tjärn
      Flojbron stockbro
      Flojstamn myränge
      Flojstamnet änge
      Flojstamnet änge
      Flojtjärn tjärn
      Flojtjärn tjärn
      Flojvägen gångstig
      Flojvägen gammal fäbodväg
      Flojvägen fäbodvägen
      Flon se Nånstansflon Saknas
      Flon se Syrrändflo Saknas
      Flon del av Österdalälven
      Flon del av Österdalälven
      Flon del av Österdalälven
      Floten myr
      Flottmyr myr
      Flottmyr myr
      Flottmyren myr
      Flottmyren myr
      Flottmyren myr
      Flottmyren myr
      Flottmyren myr
      Flottmyren myr
      Flottmyrfjärden Saknas
      Flottmyrfjärden fjärd
      Flottmyrtjärn tjärn
      ?Flottstaden ställe (plats) för flotte
      Flottstaden ställe (plats) för flotte
      Flurbäck bäck
      Flurbäcken Saknas
      Flurbäck bäck
      Fluren sjö
      Fluren Saknas
      Fluren sjö
      Fluren sjö
      Flurlok vattensamling
      Flursömnsholen sovhol
      Flyktan änge
      Flyktan änge
      Flykta[n] förr myrmalmsblästa, nu slåtteräng
      Flykta[n] förr myrmalmsblästa, nu slåtteräng
      Flykta[n] förr myrmalmsblästa, nu slåtteräng
      Flytarbäcken Saknas
      Flytbäck bäck
      Flytbäck bäck
      Flytbäck bäck
      Flytdik myr
      Flyten nu uppodlad myr
      Flåg-, se Flog-, Flög- namnförled
      Flågbäck bäck
      Flågtjärn tjärn
      Flågtjärnbäcken bäck
      Flågåsen beb.-n.
      Flågåsvägen vinterväg
      Fläcken förr slåtteränge
      Fläcken förr slåtteränge
      Fläckfljotsvemshol sovhol
      Fläcktjärn tjärn
      Fläcktjärnbäck bäck
      Fläcktjärnfljot myr
      Fläcktjärnhed hed
      Fläckängena slåtterängen
      Fläckängena slåtterängen
      Fläckängena slåtterängen
      Flädsbron stockbro
      Flädsbron stockbro
      Fläskänget änge
      Fläskänget änge
      Flätskär skär el. berggrund i dagen
      Flätskär skär el. berggrund i dagen
      Flögtj. se Flågtjärn Saknas
      Flögtj. se Flogtjärn Saknas
      Flögtjärnarna tjärnar
      Flögtjärnarna Saknas
      Flöjtj. se Flojtjärn Saknas
      Flöjtjärnåsen ås
      Flöjtjärnen tjärn
      Flöjtjärnen Saknas
      Flöjtjärnåsen ås
      Flötskäret flat sten
      Flötskäret flat sten
      Flötskär, se Flätskär Saknas
      Flöttjuven sten
      Flöttjuven sten
      Fnåsåback kulle
      Foloberg berg
      Foloberg berg
      Foloberg berg
      Foloberg berg
      Folobäcken bäck
      Folobäcken bäck
      Folobäcken bäck
      Folobäcken bäck
      Folograven »grav», betesmark
      Folograven »grav», betesmark
      Folo-, se Fålå- Saknas
      Fornbodsmyren myr
      Forsgrav sänka
      Forsgravsbäck bäck
      Forsholmen holme
      Forskitt Saknas
      Forskitt område
      Forskitt område
      Forskitt område
      Forskitt förr(?) kitte
      Forskitt förr(?) kitte
      Forskitt förr(?) kitte
      Forskitt inhägnad odling
      Forskitten, se Forskitt Saknas
      Forskittgrind förr grind
      Forskittkälla(n) källa
      Forskittskär skär
      Forsomin holme
      Forsholmen, se Forsomin Saknas
      »Forågå», se Förhage Saknas
      Fraggkitt förr inhägnad åkar, nu inäga
      Fram i näset båthusplats
      Fransboden änge
      Fransfallet öde svedjefall
      Fransängena änge
      Fredagsmyr myr
      Fredagstjärnen tjärn
      Fredagstjärnen Saknas
      Fredagstjärn tjärn
      Fredagsåsen ås
      Fretjyrås bergås
      Fretjyrås bergås
      Fretjyråsen Saknas
      Fretjyråsen ås
      ?Friggåskäld källa
      Frisen sjö
      Frisen Saknas
      Frisen sjö
      Frisholmarna holmar
      Frisholmarna holmar
      Fristjärnarna tjärnar
      Fristjärnarna tjärnar
      Frissvedjan skogsparti
      Frisåsen ås
      Frisåsen ås
      Frisåsen skogsås
      Frisåstjärnarna tjärnar
      Frisängbäcken bäck
      Frisänget förr slåtteränge, nu odlad mark
      Frisängmoren granmor
      Frostbrot backe
      Frostidan strandinskärning med bakvatten
      Frostidan strandinskärning med bakvatten
      Frostkitt förr kitte
      Frostkitt förr kitte
      Frostkitt, se Fjälskitt Saknas
      Frost-Larsfallet svedjefall
      Frot-Lars-fallet förr svedjefall
      Frost-Larsmyr(an) myr
      Frostrann numera utdikat »myrdrag»
      Frundskär stenskär