ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Älvdalens socken : Älvdals, Särna och Idre tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2
Namntabell 4

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 3(4) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 336 Naturnamn: 1600 Bebyggelsenamn: 718 Naturnamn: 3499
Kuntmått gd:ar /Se Mattisbäck bäck Liden by Långrodbäck bäck
Kuntmått gd:ar /Se Mattisfljot sank mark Liden Saknas Långråtjärn, Lilla och Stora Saknas
Kuntmått gd:ar /Se Mattisgärdet se Martesgård skifte Liden by Lång-Råtjärn tjärn
»Kuonnlosmalning» kvarn /Se Mattiskiften åker /Se Liden Saknas Långråtjärn tjärn
Kus gårdsnamn Mattisänget änge Liden by Långråtjärn tjärn
Kuttbruket bruk /Se Megenskäret fäbodar /Se Liden, se Balder Saknas Långråtjärnbäck bäck
Kuvå gd /Se »Mekittan» åker /Se Lid-Per gd Långråtjärnen tjärnar
»Kvarnlösmalning» se »Kuonnlosmalning» kvarn Mellanberg berg Lillbod ängesbod el. slåtterbod Långråtjärnen, Stora och Lilla Saknas
Kånäs gård Mellanbliket bergsparti /Se Lill-Dalstugan s.k. vilstuga Långsjö sjö
»Kårboll» (=Karbol?) Saknas /Se ?Mellansjön sjö Lill-Dalstugan s.k. vilstuga Långsjö sjö
Kåtelisågen såg Mellansjön sjö Lill-Dalstugan vilställe Långsjöblecket berg
Kåtilla by Mellansjön sjö Lill-Dalstugan vilställe Långsjöblecket Saknas
Kåtilla by Mellan-Sugns tjärn tjärn Lill-Dalstugan höstuguvall Långsöblik bergrygg
Kåtilla by Mellantjärn tjärn Lill-Dalstugan höstuguvall Långsjöblik berg
Kåtilla by Mellantjärn tjärn /Se Lill-Dalstugan höstuguvall Långsjöhäden hed
Kåtilla by Mellantjärnbäcken bäck Lill-Dalstugan höstuguvall Långsjöhäden häd
Kåtila by Mellan-Tyltjärn tjärn Lille, se Kas Saknas Långsjöhäden häd
Kåtila by »Merkittan» åker /Se Lillhed del av by Långsjön sjö
Kåtilla by »Mickel-Maritz åker» åker /Se Lill-Jerkgård gård Långsjön Saknas
Kåtilla by /Se Mickelskogsberg berg Lill-Lid gård Långsjösundet ställe
Källbäckskojan koja Mickelskogsbäck bäck Lill-Uppdjusdammkojan dammvaktarkoja Långskär skär
Käringberg fäb. Mickelskogstjärnarna tjärnar Lill-Vålsbod, se Storlövris Saknas Långskär skär
Käringberg fäbodar /Se Mickeltjärn tjärn Lillåsbyn gårdar Långskär skär
Käringberg, se Helingbjärr Saknas Mickeltjärn tjärn Lillåsbyn, se Västerby Saknas Långskäret klippa
Lakatäkten fäbodtäkt Mickeltjärn tjärn /Se Lillåsen gårdar Långskäret klippa
LarsAndsonstugan gård Mickeltjärnbäck bäck Lillåsen, se Ugioken gårdar Långslok sloge
Larsolofs gårdsnamn Mickeltjärnbäck hed Lillåsen del av Hållbovallen Långsmyren sloge
Lavabod lada? Mickeltjärnmyr myr /Se Lillåsen, se Västerby Saknas Långstamnet änge
Levd- ä. gårdsn. Middagsberget berg Lillåsen, se Västerby Saknas Långstamnet änge
Lid gårdsnamn Middagsholmen holme Limby förr gård Långstrand sloge
Lid gd /Se Middagssugnet »sugn» Limby gård Långtjärn se Ugsi-Långtjärn Saknas
Liden by /Se Middagssugnet fors /Se Limby förr gård Långtjärn se Uppdjus-Långtjärn Saknas
Liden by /Se Midsommarbron bro /Se Limby förr »gård» Långtjärn tjärn
?Liden by /Se Midsommarsfljot sank mark Lim-Erik öde gårdsplats Långtjärn tjärn
Liden by /Se Midsommarsloken tjärn Lim-Erik öde gårdsplats Långtjärn tjärn
Lillsugnskojan Saknas Midsommarsmyren sank mark Lim-Erik Saknas Långtjärn tjärn
Lill-Ugsikojan skogskoja Midvägsdajk, se Midvägsdickret Saknas Lim-Erikgården gård Långtjärn tjärn
Lillåsbyn f.d. bruk Midvägsdickret el. Midvägsdajk del av väg /Se Lin gårdsnamn Långtjärn tjärn
Lillåsen gd:ar Migvrå f.d. ängsslogar Lin, se Kvarnbäcken gd Långtjärn tjärn
Litte(r)s? gdn.? Migvrå Saknas Lin gård Långtjärn tjärn
Littesgården gd /Se Mikaelstrand terräng Lin se Lingården Saknas Långtjärn tjärn
»Litzel» gd /Se Millberg berg Lin-Erikbod slogbod Långtjärn tjärn
Ljungan smedja /Se Millbergsfallet svedjefall Lin-Erkbod (Linerkbod) slåtterbod Långtjärn tjärn
Lok gårdsn. »Millsjön» Saknas Linkvarnen kvarn Långtjärn tjärn
Lok gårdsnamn Milltjärn tjärn /Se Litter- gårdsnamn Långtjärn tjärn
Loka by Mitjålennd område vid sjöbotten /Se Litter gård Långtjärn ställe i forna Dammen
Loka by Mittiholmen holme Lits-Pergård gård Långtjärnen tjärn
Loka by Mjomyren sank mark Litterby förr »gård» Långtjärnen Saknas
Loka by Mjå(g)- förled i ortn. /Se Litterby förr gård Långtjärnen tjärn
Loka by Mjågback (»Mjåbock») backe /Se Lingården förr gård Långtjärnen Saknas
Loka by Mjågbackkitten åker /Se Lingården förr gård Långtjärnen tjärn
Loka by Mjågbron bro? /Se Litterby se Litter Saknas Långtjärnen Saknas
Loka by Mjågen höjd Littsgård gård Långtjärnen tjärn
Loka by Mjågen terräng /Se Ljotlada[n] gammal lövlada Långtjärnen Saknas
Loka by /Se Mjågholarna höjder Locket, se Luket vältplats Långtjärnen tjärn
Loka by /Se Mjågholarna skogsbackar /Se Lok gårdsnamn Långtjärnen Saknas
Lokavallen fäbodställe /Se Mjågholarna höjder /Se Loka by Långtjärnen tjärn
Lokavallen fäbodställe /Se Mjågkitt åker /Se Loka by Långtjärnen Saknas
Lokbodarna fäbodar Mjågmyr sank mark Loka Saknas Långtjärnen tjärn
Lokbodarna fäbod /Se Mjågmyrbäcken bäck Loka by Långtjärnen Saknas
Lokbodarna fäbodar /Se Mjågtjärn sjö /Se Loka Saknas Långtjärnen tjärn
Lok-Nybodarna fäb Mjågänget änge /Se Loka by Långtjärnen Saknas
Loknybodarna föb. /Se Mjåmyr sank mark Loka by Långtjärnen tjärn
Lugnkrok beb. Mjåmyr sank mark Lokbodarna traktnamn Långtjärnen Saknas
Lumdalsstugan koja Mjåmyr sank mark Lokbodarna Saknas Långtjärnen tjärn
Lusvagnen sliphus /Se Mjåmyr tjärn tjärn Lokbodarna fäb.? Långtjärnen Saknas
Lusås fäb.? Mjånäs näs Lokbodarna fäbodställe Långtjärnen tjärn
Lutuboden försvunnen slåtterbod /Se Mjånäs näs Lokbodarna förr fäbodställe, nu bolagsegendom Långtjärnen Saknas
Lymsk gårdsnamn Mjånäs näs Lokbodarna förr fäbodsställe, nu bolagsegendom Långtjärnen Saknas
Lymskan f.d. blästa Mjånästjärnarna tjärnar Lokbodarna fäbodställe Långtjärnbäck bäck
»Lånebodhar» fäbodställe /Se Mjärdbäcken bäck Lokbodarna förr fäbodställe, nu bolagsegendom Långtjärnbäck Saknas
»Lånebodhar» fäbodställe /Se Mjärdbäckfljot sank mark Lokbodarna fäbodställe Långtjärnbäck bäck
Långbodarna f.d. fäbodställe Mjärdgården nat.namn(?) Lokbodarna förr fäbodställe, nu bolagsegendom Långtjärnbäck bäck
Långbodarna fäbodar Mjärdtjärn tjärn Lokbodarna förr fäbodställe, nu bolagsegendom Långtjärnbäck bäck
Långgården se Arraksbacken gd Mjödhumlebrändtjärn tjärn Lokbodarne nr 1, se Lokbodarna traktnamn Långtjärnbäcken bäck
Långsjöstugan stuga Mjölkbäcken bäck Lokby öde gårdstomt Långtjärnbäcken bäck
Långtjärnstugan stuga Mjölkbäcken bäck /Se Lokgård gård Långtjärnfljot myr
»Långzbodar» fäbodställe /Se Morkarlfljot sank mark Lokkarlbod slåtterbod och slog Långtjärngranmor skogsområde
»Långzebodhar» fäbodställe /Se Morkarlås ås Lokkarlbod slåtterbod och slog Långtjärnhultet skogsdunge
Långö bruk f.d. liebruk Morkurlön ö /Se Lokkarlbod slåtterbod och slog Långtjärnhultet hult
Lånus gård Mosiön sjö Lokkarlbod slåtterbod Långtjärnhultet hult
?Länkan f.d. blästa Mossaback holme Lokkvarn(en) förr svaltkvarn Långtjärnhål vattensamling
Lövnäs by /Se Mossabäck bäck Loknybodarna (=Nyboden) fäbodställe Långtjärnlok vattensamling
Lövnäs by /Se Mossafljot sank mark Lott gd Långtjärnsömnsholen sovhol
Lövnäs, se Nord i morn by Mossafljot sank mark Lungnkroken Saknas Långtjärnsömnsholen sovhol
Lövåbod ställe med lövlada /Se Mossaholmen holme Lungnkroken, se Lundkrok Saknas Långtjärnås ås
»Manlöskolning», se »Manloskolning» öde nybygge Mossatjärn tjärn Luket (Locket) »åkvall»(höbötningsvall) Långtjärnås ås
»Mannloskolning» öde nybygge? /Se Mossatjärn tjärn Luket vältplats med höstuga, åkstuga Långtjärnåsen ås
Marddal fäb. Mossatjärnarna tjärnar Luket vältålats med höstuga, åkstuga Långvik vik
Markus gd /Se Mossatjärnarna tjärnar Lundkroken Saknas Långängbäck lopp av Svältå
»Marsbodarna»=?Mångsbodarna fäbodar /Se Mossebäcken bäck Lundkroken lhtr? Långängbäck bäck
Martis gårdsnamn Mossi sjö Lundkrok ställe med stugor Långängena ängen
Martis gårdsnamn /Se Mossi sjö Lundkrok ställe med stugor Långängena ängen
»Martzgården» gd /Se Mossi Saknas Lundkrok beyggelse Långänget slåtteränge
Matis gårdsnamn Mossi sjö Lundkroken, se Lundkrok Saknas Långänget slåtteränge
Matsanders? gårdsnamn ?Mossiberget berg Lymsk-Lass gårdsnamn Långänget strandänge
Matsmats gårdsnamn Mossiberg berg Lytterdalskvarn kvarn Långänget, se Långnäsäng Saknas
Matsmatsgården gård Mossibrändan höjd Låg-Skabb se Skomakar Saknas Långängsildret sel i Dysån
Matssven gårdsnamn Mossibrändan berg Lång förr gård Långängsilldret sel i Dysån
Matsswen stuga /Se Mossibäck bäck Lång se Lång-gården Saknas Långängsilldret sel i Dysån
Mattisbodarna fäb. Mossibäckfallet vattenfall Långbodarna försvunnet fäb.-ställe Långängtjärnarna tjärnar
Mattisbodarna fäbodställe Mossidammen dammbyggnad Långbodarna f.d. fäbodställe Långängtjärnarna tjärnar
Mattisbodarna fäb. Mossisjön=Mossi Saknas Långbodarna fäbodställe Långängtjärnarna tjärnar
Mattisbodarna fäbodställe /Se Mossåbacke skogsbacke /Se Långbodarna fäbodställe Långstopet vattenfall
Messmörsheden hemmansdel Mossåtjärn tjärn /Se Lång-gården gård Lånstupet se Ståpet Saknas
*Mierdungo(m) gd Mossåhockback backe /Se Långmyr gårdsplats Lånus änge
»Mierdungo(m)» f.d. by? /Se Mousåtenås ås Långsjöstugan gammal skogvaktarstuga (krono-) Lånus änge
Mikjålbacke gård Muckuvägen änge /Se Långsjöstugan kronstuga Lånus område med slåttermark
»Miåbodhar» fäbodställe /Se Muggköl slåtteränge /Se Långö Bruk nr 1, se Långön traktnamn Lånusslät(t) standparti med slåtteränge
Mjå(g)- förled i ortn. /Se Munkbacken backe /Se Långö bruk, se Långön Saknas Lånustjärn tjärn
?Myrågen by /Se Munkgrav sänka(?) /Se Långön traktnamn Läckan gammal blästvall
Mjågen by /Se Munkgrav sänka(?) /Se Långön bruk Läckan gammal blästvall
Mjågen by /Se Munkgrav sänka(?) /Se Långön Saknas Läd(er)bladstjärn tjärn
Moragård gd /Se Munkheden berg Långön smidesbruk Läd(er)bladstjärn tjärn
Munkkitt lht /Se Munkheden berg Långön smidesbruk Läd(er)bladsvik vik
Muskgården se Baku gd Munkheden, se Munkhäden höjd Långönskojan se Blästkrokstugan Saknas Lädtjärn tjärn
Myckeläng by Munkhäden hed Lånusboden slåtterbod Lädtjärn tjärn
Myckeläng by Munkhäden höjd /Se Länsmans gård Lädtjärn tjärn
Myckeläng by Munkhäden bergshöjd /Se Länsmans »gård» Lädtjärn tjärn
Myckeläng by Munkkitt åker /Se Länsmans se Jansby Saknas Lädtjärn=Lättjärn Saknas
Myckeläng by Munkkitten åker /Se Länsmans se Länsmansgården Saknas Lädtjärnen tjärn
Myckeläng by Munkstol sten /Se Länsmansgården gård Lädtjärnen Saknas
Myckeläng by Munkstolen sten /Se Länsmansstugan stuga Lädtjärnen tjärn
Myckeläng by Munktjärn tjärn Länsmansvrån bebyggelse Lädtjärnen Saknas
Myckeläng by Munktjärn tjärn Lövgransstugan flottningskoja Längstback landsvägsbacke
Myckeläng by Munktjärn tjärn Lövnäs traktnamn Länsman, se Ormnäs Saknas
Myckeläng by Mushållan slåttermyr /Se Lövnäs by Länsmanslokar lokar
Myckeläng by Mushållberget berg Lövnäs by Länsmanslokarna lokar
Myckeläng, Väster- by Muslokarna tjärnar Lövnäs by Länsmanslokarna vattensamlingar
Myckeläng, Väster- och Öster- byar Musuggelharen stengrund /Se Lövnäs by Länsmansrod röjning
Öster-Myckeläng by Myckelkvarnforsen fors /Se Lövnäs by Länsmanssten sten
Öster-Myckeläng by /Se Myckelmyren myr Lövnäs by Länsmanssten sten
Myckeläng, V. o. Ö. byar /Se *Myckeln sagosjö /Se Lövnäs by Länsmansudden udde
Myckeläng by /Se Myckeln sjö /Se Lövnäs by Länsmansåsen skogsås
Myckeläng Saknas Myckeln sjö /Se Lövnäs by Läprännvägen gångväg
Må- sn Myckeltjärn Saknas Lövnäs by ?Läpti slåtteränge
Mågsan f.d. blästa Myckeläng, Östra o. Västra f.d. »ängsmarker» /Se Lövnäs by Läpti slåtteränge
Måmsta by *Myckelängsbergen berg /Se Lövnäs by Läpti slåtteränge
*Mångdal beb? Myckelängsbron bro Lövnäs by Läsbudiken sloge
Mångsbodarna by Väster-Myckelängsbron landsvägsbro Lövnäs näs med kojplats Lätjärn se Lädtjärn Saknas
Mångsbodarna by *Myrarna myrar Lövnäs näs med kojplats Lättjärn (=Lätt-tjärn?) tjärn
Mångsbodarna beb. /Se Myrgärdet gärde /Se Lövnäskojan flottarkoja Lättjärn jfr Lädtjärn Saknas
?Mångsbodarna fäbodar /Se Myrgårdsholen höjd /Se Lövnäskojan flottarkoja Lättjärnen tjärn
Månsbo Fäbodar=Mångsbodarna fäbodar /Se ?Myrhålet (»Myrholet») (?) /Se Lövnäskojan flottarkoja Lätt-tjärnen Saknas
Månsta by Myrkitt odling Lövnäs skoltomt nr 1, se Lövnäs traktnamn Lättjärnbäcken bäck
Månsta by Myrkitten åker /Se Mannegården gård Lättsjön sjö
Månsta by /Se Myrris skogsområde(?) /Se Man-Olofsboden »ängesbod» Lävdalen slåtteräng
Månsta by Myrtjärnmyren myr /Se Mardal öde fäbodställe Lövdalsbäck bäck
Månsta (Måmsta) by Mystboren slog(?) /Se Mardal öde fäbodställe Lövdalsbäck bäck
Månsta by Mystborn »bor» /Se Mardalen Saknas Lävdalsbäck bäck
Månsta by Måberg, Stora o. Lilla berg /Se Mardalen fäbodar Löjtnantrövhålet hål
Månsta by /Se Måbergstjärn tjärn Mardalen fäbodar Löjtnantrövhålet hål
Månsta by Måbergstjärne tjärn /Se Margit Erikgård gård Lördagsback terrängparti
Månsta by /Se »Mågsa» blästa /Se Margit-Jansfjäs fähus Lördagsback backe(?)
Månsta by /Se Mågsan gammal myrmalmsblästa Marks gd Lörgåstjärnen tjärn
Månsta by /Se Mågsan myrjärnsblästa o. slåtteränge /Se Marksby gård Lörgåstjärnen tjärn
Månsta by /Se Mågsan blästa /Se Marksby förr »gård» Lövbodsholarna trakt med skogshöjder
Månsta by /Se Mågsan f.d. myrjärnsblästa /Se Markus gård Lövbodsloken vattensamling
Månsta båthus båthusplats Mågsan myrmalmsblästa /Se Markus gård Lövholen backe
Måmstad( = Månsta) by /Se Måmdajk sank mark Markusgården »gård» Lövholmen holme
Märbäck gård /Se Måmmyr myr Martinsbodarna fäbodar Lövholmen holme
Märbäck gård /Se Måmmyr sank mark Martinsbodarna fäbod se Mattisbodarna Saknas Lövholmen Saknas
Märbäck gd /Se *Måmmyr, se Måmmyrbäck bäck /Se Mats (Mas) förr gd Lövholmen holme
Märraberg fäb. Måmmyrbäck bäck /Se ?Matsanders gårdsnamn Lövholmen holme
Nasbäckkojan koja Måmmyrbäcken bäck Matsbod bod Lövholmen holme
Navardalen? fäbodställe /Se Måmstaberget=Månstaberget Saknas Matsby gård Lövlid bergsluttning
Navardalen, övernavardalen fäbod /Se Måmtäkt terräng Matsjes gårdsnamn Lövlid backe
Navardalsbodarna = Navardalen fäb., Öv. o. Ytt. Saknas Måmtäkt sank mark Matsjesustugan gårdsnamn Lövlid backe
Navardalsstugan stuga Måmtäkt myr Matsmats gårdsnamn Lövnäsängena slåtterängen
Navarnäs gd /Se Måmtäkt terräng Matsmats-Olof gårdsnamn Lövnäsängena slåtterängen
Navarnäs skogsstation /Se Måmtäkt myrslog /Se Mats-Nils stugor Lövrismyren myr
?Nedeför (backen) gård Måmtäkt slog(?) /Se Mats-Nils gård Lövristjärnarna tjärnar
Neder-Blikså koja? Måmtäktbäcken bäck Mats-Nils gård Lövsvedjan skogstrakt
Ned-i-Håll = Hållby gd /Se Måmtäktmyren myr Mats-Nils förr gd Lövtjärnbäck bäck
Nedom Bolet Saknas /Se Måmtäktåsen ås Mats-Nils förr gd Lövtjärnen tjärn
Nickan f.d. blästa Måmvik vik /Se Matsnilsbygget gård Lövtjärnhultet skogsdunge
Nissgård f.d. gd /Se Mångsbodhöjden berg Mats-Nilskälla, se Mats-Nils förr gd Lövtjärnmor skogsparti
Nittsstamnskojan koja »Mångsiöan» sjö Matssven gårdsnamn Lövtjärnåsen ås
Nord i Hållan gd:ar /Se *Mångsiön sjö Mattisbodarna Saknas Lövåbod lövlada
Nord i morn by /Se Mångsjöarna sjöar Mattisbodarna fäbodar Lövåbod lövlada
Norge täkt /Se Mångs-Olov (Mangs-Ulåv) stolpe /Se Mattisbodarna fäbodställe Lövåsbäck bäck
Nornäs by /Se Mångsråbäck bäck /Se Mattisbodarna fäbodställe Lövåsbäcken bäck
Nornäs by /Se *Mångssjön sjö Mattisbodarna fäbodar Lövåsbäcken utlopp
Nornäs Finnmark Saknas /Se *Mångziöan sjöar Mattisbodarna Saknas Lövåsbäcken bäck
Nupp öde fäbodställe Månstaberget berg Mattisbodarna fäbodar Lövåsbäcken Saknas
Nupp fäbodar Månstaflon ställe i Österdalälven /Se Mattisby förr »gård» Lövåsbäcken bäck
Nupp fäbodar Månstasberg berg Mellankojan stuga? Lövåsbäcken bäck
Nupp fäb. Månstaberget berg /Se Mellankojan Saknas Lövåsen ås
Nupp öde fäbodar /Se Månstaberget berg /Se Mellankojan kojplats Lövåsen bergås
Nupp öde fäbod /Se Månstaberget berg /Se Mickelbodstad ställe med ängbod och lövlada Lövåsen ås
Nya Porfyrverket bruk Månstasberg berg Mickålback gårdsnamn Lövåsen ås
Nybodarna fäb. Månstastjärn tjärn Mickolby gård Lövåsen höjd
Nybodarna fäb. Mårdblecket plats /Se Mickålby gård Lövåsen höjd
Nybodarne fäbodar Mär-, se Mer- Saknas Mikael gd Lövåstjärnarna tjärnar
Nybodarna fäbodar /Se Märbodsbäcken bäck Mikael gd Lövön ö
Nybodarna fäb. /Se Märbäck bäck /Se Mikaelboden slogbod Lövön Saknas
Nybodarna fäbodställe /Se Märrabäck bäck Mikaelboden slogbod Lövön holme
Nybruket del av Långö bruk Märratjärn tjärn Mickålby »gård» Lövön holme
»Ny fäbodar» fäbodar /Se Märreberg berg /Se Mickelkvarn gammal kvarn Lövön holme
Nykvarn f.d. skvalta Märön ö Mickålby »gård» Lövön holme
Nyköping, se Sjöändbodarna fäb. Mörktjärn tjärn Mickålgård gård Lövön holme
Nyköping =Sjurendbuder fäbod /Se Mörkås ås Mickålgård gård Lövön holme
Näckstamnskojan skogskoja Mörkås ås /Se Migrån Saknas Lövön holme
»Näfwerahlen», se Navardalen fäbodställe Mört-Långängtjärn tjärn Migrån stuga Lövön holme
Näsbodarna fäb. Mörttjärn tjärn Migvrå Saknas Lövön holme
Näset by Mörttjärn tjärn Mikael- se Mickäl- Saknas Lövön holme
Näset by /Se Mörttjärnen tjärn Mjågen traktnamn Lövön holme
Näset by Mörttjärnåsen ås Mjågen Saknas Mack se äv. Mask Saknas
Näset by Mörtviken vik Mjågen by Mackback berg
Näset by Mössi sjö Mjågen by Mackback berg
Näset by Mössimyr myr Mjågen by Mackback skogshöjd
Näset by Nabback sluttning Mjågen by ?Mackdråj område
Näset by Nabban sluttning Mjågen by Mackdråjbäcken bäck
Näset by Nabban del av Sjurberget /Se Mjågen by Mackdikarna småmyrar
Näset by »Nabbefljot» slog /Se Mjågen by Mackmyr myr
Näset by /Se Nabben höjd(?) /Se Mjågen by Mackmyrbäcken lopp av Näckå
Näset by /Se Nabberg berg Mjågen by Mackmyren myr
Näset by /Se Nabbergen berg Mjågen by Mackmyrtjärn tjärn
Näsol gårdsnamn Nabberget berg Mjågen by Macktjärn tjärn
Okbo, Okby=Okbodarna fäbodar /Se Nabbkitt åker /Se Mjågen by Magerabborrtjärn tjärn
Okbodarna fäbodställe /Se Nabbränna timmerlöp Mjågen by Magerabborrtjärnen tjärn
Okbodarna fäb. Nabbrännan timmerlöp /Se Mjågen by Magerabborrtjärnen tjärn
Okbodarna fäb. Nasbäck bäck Mjågen by Maggan se Magren Saknas
Okbodarna fäbodställe /Se Nattstuguåkern (»Natstufursåkern») åker /Se Mjölnar förr gård Magorna holme
Okbodarna fäbodställe Nattvardsloken tjärn Moren, Nord i se Lövnäs by Magorna holme
Okby, Okbo=Okbodarna fäbodar /Se Nattvardsloken vattensamling /Se Morfar gård Magorna holme
»Onibodhar», se Van(e)bodarna Saknas Navardalen dal /Se Morfar förr gård Magun holme
Onlösbodar, se Hedbodarna fäbodar ?Navardalsblecket berg Mosseberg se Mossiberg Saknas Magun holme
*Onlöösbodha = Hedebodarna fäbodar /Se Navardalsbliket berg Mossiberg kronjägarboställe Magun holme
»Onlöösbodhar» = Hedebodarna fäbodställe /Se Navardalsbliket höjd Mossibjärr se Mossiberg Saknas Magun holme
Ovanför byns gärdesgård gd /Se Navardalsbliket bergsplatå /Se Mossibäckstugan, Mossebäckstugan Saknas Majt se Lång-Majt Saknas
Pederbodarna fäbodställe /Se Navardsblecket bergsplatå /Se Mossibäckstugan skogvaktarstuga Majt änge
Pell gårdsnamn Navardalsblecket plats /Se Mossibäckstugan skogvaktarstuga Majt änge
Pell gårdsnamn Navardalsgnupen berg Mossivall förr höstugu- el. åkstuguvall Majt-Larskoldalen kolbotten
Permats gårdsnamn Navardalsgnupen berg /Se Motala, se Upp i Motala koja Majttäkt område
Permats gårdsnamn Navardalssjön sjö Muggkölsboden slåtterbod Majtås bergås
Permatsbodarna fäb. *Navarknalen berg Musk gård Malinbräst myr(?)
Perols gårdsnamn Navarnäs landområde Musk gård Malinbrästbäck bäck
Pers gårdsnamn Navarnäsberget berg Muskstugan fäbodstuga Malinmyr myr
Pikhotellet skogskoja Navarnäsberget berg /Se Myckeläng by Malintjärn tjärn
Pikhotellet koja /Se Navarsjön? sjö Myckeläng se Väster-Myckeläng Saknas Mallan änge
Pintorp f.d. hus Navarsjön sjö Myckeläng (byn) Malm- se äv. Måm- Saknas
Pintorp bygge Navarsjön, Navardalssjön sjö /Se Myrboden kölbod Malmdiken myr
»Pjuk-etta», se Pjukhättan »jakthydda Navartjärn tjärn Myrboden kölbod Malmdiken myr
Pjukhättan koja /Se Navartjärn(en) tjärn /Se Myrby gd Malmmyrbäcken bäck
Postgubben f.d. gd /Se Navartjärnen tjärn /Se Myrby gd Malmmyrbäcken bäck
Prästbodarna fäbodställe /Se Navran å Myren, Väst å se Nissannby bebn. Malmtäkt se Jästen Saknas
Prästbodarna fäbodställe Navran å Myrgården, se Myrby gd Mangrav dal
Prästbodarna fäb. Navran å /Se Måmstad s.k. eldhus Mangrav dalgång
Prästbodarna Saknas »Nicka» blästa /Se Måmstasbåthusen båthus Mangravsbäcken bäck
Prästbodarna eller Bosselberg fäbodställe /Se Nickan myrjärnsblästa /Se Mångsbodarna by Mangravsbäcken dal
Prästbodarna = Bosselberg fäbodställe /Se Nickan blästa /Se Mångsbodarna Saknas Masngruvsbäck(en) bäck
Prästfljot nybygge /Se Nickan blästa /Se Mångsbodarna by Mangravsbäcken bäck
Prästgårds gd /Se Nickan myrmalmsblästa /Se Månstad, se även Måmstad Saknas Mangravsjön se Vridutjärn Saknas
Prästholen del av by /Se »Nidi rone» betesmark /Se Månsta by Mangravsjön tjärn
Prästladan lada /Se Nils-Ersson-myr myr /Se Månsta Saknas Manlokarna vattensamlingar
?Präststugan f.d. fäbodgård Nilskitten åker /Se Månsta by Manlokarna tjärnar
Präststugan f.d. stuga /Se Nilskitten åker /Se Månsta by Manlokarna Saknas
Präst-täkten fäb. Nilsmyr myr Månsta by Manloken tjärn
Prästtäkten del av ? Prästbodarna /Se Nissdajk sank mark Månsta by Manloken tjärn
»Pytt», se Länsmansvrån Saknas Niss-Erssonfljot sank mark Månsta förr ett eldhus Manloken tjärn
Pål gårdsnamn Nissmyr sank mark Mårback Saknas Manloken, Lilla Saknas
Pålsa gårdsnamn /Se Nissmyr myr /Se Mårbod förr gammal slåtterbod Manloken, St. o. L. Saknas
Päderbodarna fäb.? Nissrod terräng Märbod se Klittkarlbod Saknas Manloktjärn, St. o L. Saknas
»Ralsar» beb.(?) Nisstäppan odling Märbäck gård? Manloktjärnen tjärnar
»Randsiövind» fäb. Nissvik vik Märbäck Saknas Manlösan odlat område
Rangd gd /Se Nittsstamn myränge Märbäck gård Manmyr myr
Rangd gd /Se Nittsstamnstjärnarna tjärnar Märbäck gård Manmyrarna myrar
Ransibodarna fäbodar »Nol i kitten» terräng /Se Märraberg fäbodar Manmyrbäcken bäck
Ransibodarna fäb. Norbåtstaden ställe vid Vansjön /Se Märraberg fäbodställe Manmyrbäcken vdr
Ransibodarna fäbodar /Se ?Norderåsen berg Märraberg fäbodställe Manmyren myr
Ransibodarna fäb. »Nord i kittan» åker /Se Märrabäckkojan skogkoja Manmyren Saknas
Ransibodarna fäb. Nord i kitten, se »Nol i kitten» Saknas Mässtugan kapellet Mardalsholmen holme
Rasskårnbod f.d. slåtterbod Nord i källan (»Nordi kelldun») notställe /Se Mässtugan kapellet Mandalsholmen se Mossåback Saknas
Remaren=Rämma fäbodar Saknas /Se Nord i Lymskun storodling /Se Mörkro stuga Mard- se även Mård- Saknas
Remian, se Remma fäbodställe Nord i morn del av ö Nabback stuga Madfljoten myr
Remma fäbodställe /Se »Nord på Hållan» skogsområde /Se Nabbkitt bebn. Mardfljoten myr
Remmar = fäb.st. Rämma Saknas /Se *Noregrå sjö Navardalen fäbodar Mardalssundet sund
Rensjöbodarna öde fäbodställe Noren sjö Navardalen fäbodställe Mardalsviken vik
Rensjöbodarna, se »Riesiubudär» Saknas *Noren Saknas Navardalen fäbodställe Mardalsviken vik
Res gårdsnamn Noren sjö /Se Navardalen, Ytt. o. Ö. se Ytterdalen Saknas Mardalsviken vik
Ribbåsen fäbodställe /Se Noren sjö Navarnäs lht? Mardbäck bäck
Ribbåsen fäb. Noren sjö Navarnäset Saknas Mardflyt myr
Ribbåsvallen Saknas »Norka» handkvarn /Se Navarnäs skogvaktarstuga Mardfljot myr
»Riesiubudär» fäbodar /Se »Norka» skvaltkvarn /Se Navarnäskoja koja Marknadsklitt slog
Ris gårdsnamn Nornäsbacken backe Ned å Backen förr gård Marknadskitt slog
?Ris gårdsn. Norra Skansgrinden gärdsgårdsgrind Nedantill område med fäbodar Marknadskitt slog
Ris gårdsnamn Norra Trollegravsrös gränsmärke ?Nedeför gårdsnamn Marknadskitt slog
Risberg fäbodställe /Se Norr-Kamhol bergsknalle /Se Neder-Lekattstugan se Lekattstugan Saknas Marknadskitt slog
Risberg fäb. fäbodställe Nortjärnarna tjärnar Ned i kilen gd Markjäst slåtteränge
Risberg fäb. Notänget sank mark Ned å Bradden se Mats-Nils Saknas Markjäst slåtteränge
Risberg fäbodar Notänget slåttermyr /Se Ned å Haden gård Markjäst slåtteränge
Rom f.d. fäb. Nuppbäcken bäck Ned å Vallen höstuga Marksjästmor granmor
Rom fäbodställe /Se Nuppvarden berg Nere i kilen gd Marksjästmor granmor
Rom öde fäbodställe /Se Nuppvarden berg /Se Ner i byn område Marksjästmor granmor
Rom fäbodställe /Se Nuppvarden berg Neri Finnar(s) se Finngården Saknas Markskitt åker
?Romundberg Saknas Nuppvarden berg /Se Neri Håll se Hållby Saknas Marksmyr myr
Romundkojan skogshuggarkoja /Se Nybacken backe /Se Ner i Östanmin »gård» Marksmyrbäck bäck
Rot by /Se Nybacken terräng /Se Ner vid Hällbåthusen upplagsplats och samling båthus Marksmyrbäck bäck
Rot by Nyberget berg Niss gård Marksmyrbäck Saknas
Rot by Nybodbrändan eldhärjat skogsområde Niss gård Marustamn område med slåtterängen
Rot by Nybodsbäcken bäck Niss förr gård Marustammet ängen
Rot by Nybodsfljot sank mark Niss förr gård Marustamnet ängen
Rot by Nybodsåsarna åsar Niss-Annby gård Marustamnet område med slåtterängen
Rot(en) by Nybodåsen ås Nissbod se Koppbod Saknas Marutjärn tjärn
?Rot by Nybodåstjärn tjärn Nissboden kölbod och änge Marutjärnen tjärn
Rot by Nybolsbäcken bäck Nissboden kölbod och änge Marutjärn Saknas
Rot by »Nybrosmyren» myr /Se Nissboden se Stackkölsboden Saknas »Masesrod» slog(?)
Rot by /Se Nybro bro /Se Nissby gård Mask- se äv. Mack Saknas
Rot by /Se Nybro bro /Se Nissby gård Maskmyren odlad myr
Rot by /Se Nybäcken bäck Nissby gård Mask-myren odlad myr
Rot by /Se Nydalsbäcken bäck Nissby »gård» Maskmyren änge
Rotbyn = byn Rot Saknas Nyfors kanal /Se Nissby »gård» Masnilskrok slog(?) /Se
Rotenby gränstull gammal tull Nygrävningar terräng /Se Nissby gd Masnilsäng änge /Se
Rotenstugan f.d. »åkstuga» Nygärdet gärde /Se Nisskvarn förr svaltkvarn Matholmen holme
Rotensågen såg Nygärdsmyr myr Nissmajtvrå gård med åker Matholmen holme
Rots skans Saknas /Se Nyheden terräng /Se Niss-Storhup nybygge Matholmen holme
Rots skans befästning Nyholen höjd /Se Niss-Storhup nybygge Matholmen holme
Rultan kvarn /Se Nyjord åker Niss-Storhup nybygge Mats-Hansfallet fall
Rybb- gårdsnamn Nykitt åker /Se Niss-Storhup nybygge Mats-Larssonbäck del av Näsbäck
Ryckan f.d. blästa Nykitten åker /Se Niss-Storhup nybygge Mats-Hansukitt åker
Rymm- Saknas Nykittan åker /Se Niss-Storhup nybygge Matsmässgrav sänka el. svacka
Rymnäs fäb. Nykittan åker /Se Niss-Storhup nybygge Matsmässgrav sänka eller svacka
Rymnäs fäbodställe /Se Nykittan åker /Se Niss-Storhup nybygge Matsmässgraven sänka
Rymnäs fäb. /Se Nykittan åker /Se Nordan-med gd Matsmässgraven sänka
Rymnäsvallen Saknas Nykittan åker /Se Nordan-med gd Mats-Nilsrisstacken risvål
Ryttar Pers bygge=Vålsbo gård Nykittan åker /Se Nordanmin se Lövnäs (by) Mats-Nilsstrand änge
Rytter gårdsnamn Nykitten åker /Se Nordantill område fäbodar Mats-Nilsvik vik
Rytterbacke gård Nykitten åker /Se Nord i Smeds Saknas Mats-Nilsvrå område
Rytterbygget=Vålsbo gd /Se Nykitten åker /Se Nord i Stormats se Stormats Saknas Mats-Nilsvrå område
Rånås gård Nykitten åker /Se Nord-i-ändan gårdsplats Matsstenen sten
Rånäs by /Se Nyköping terräng Nord i ändan gårdsklase Mat-stenen sten
Rånäs by /Se Nylandermyren myr Nord på Fjället se Fjället bebn. Matssven gd
Räbrunnskojan skogskoja Nypell-Johanmyren myr Nord på Åsen se Åsen,Nord på bebn. Mattesperäng änge /Se
Rälldalen fäb. /Se Nystamnet tjärn Nord vid Stugun äldre namn på by och fäbodar Mattisback backe
Rälldalen, Yttre fäbod Nystamnet tjärnar(?) Norge Saknas Mattisbodsvenshol sovhol
  Nystamnet tjärn /Se Norge fäbodtäkt Mattisbäck bäck
  Nystamnet tjärn /Se Norge område Mattisfallet, se Tjärnströmsfallet Saknas
  »Nyållaskitt» åker /Se Nornäs by Mattisflyt myr
  Nyängen äng /Se Nornäs Saknas Mattisflyten myr
  Nyängena sank mark Nornäs by Mattisflyten Saknas
  Nyängena sank mark Nornäs by Mattisgärdet linda
  Nyänget änge Nornäs by Mattiskitt förr kitte
  Nyänget sank mark Nornäs by Mattiskitt förr kitte
  Nyängfljot sank mark Nornäs by Mattiskäld källa
  Nyängfljot sank mark Nornäs by Mattismor granskog
  Nyängreservatet naturreservat Nornäs by Mausetåsen skogshöjd
  Nyängsdalen dal Nornäs se Östomsjön Saknas Manusätåsen ås
  Nyängsdalbäcken bäck Nornäs by Mausätåsen ås
  Nåtåsilder lugnvatten /Se Nornäs, V se Nornäs Saknas Mellanberg berg
  Näckskär skär /Se Nornäs, Ö. Saknas Mellanberget Saknas
  Näckstam bevattningsdamm /Se Nornäs, Ö se Östom-sjön Saknas Mellanbjärret berg
  Näckån å Norr i Backen se Back Saknas Mellanblecket del av Blecket
  Näckån å Norr i gården se Glysjön Saknas Mellan-Gravartjärn se Gravartjärnarna Saknas
  Näckån å /Se Norr om Skäret gård Mellanmyren myr
  Näsaven vik /Se Nupp fäbodar Mellanmyren myr
  Näsbackarna backar /Se Nupp fäbodar Mellan-Nybodåsen se Nybodsåsarna Saknas
  *Näsberg berg Nupp öde fäbodställe Mellansjön sjö
  *Näsberg berg /Se Nupp öde fäbodställe Mellansjön Saknas
  *Näsberget berg Nupp öde fäbodställe Mellan-Lugnstjärn se Lugnstjärnarna Saknas
  Näsberget berg /Se Nupp öde fäbodställe Mellantjärn se Lugnstjärnarna Saknas
  Näsberget berg /Se Nybo se Sumpen Saknas Mellan-Tyltjärn se Tyltjärnarna Saknas
  Näsbergshällarna stenar /Se Nybodarna fäbodar Mellanåsen berg
  Näsbäck bäck /Se Nybodarna Saknas Mellanåsen, se Mellanbjärret berg
  Näsbäck bäck /Se Nybodarna Saknas Menkitt inhägnad
  Näsbäcken bäck /Se Nybodarna fäb. Menkitt inhägnad
  Näset näs Nybodarna fäb. Mesaddikarna myrar
  Näsgrind, Gamla grind /Se Nybodarna Saknas Mesadlok vattensamling
  Näsgärdet gärde /Se Nybodarna fäbodställe Messmörsbro(n) kavelbro
  Näshol nat.namn? Nybodarna fäbodställe Mickel-Anderskäld källa
  Näsholen skogsbacke /Se Nybodarna fäbodställe Mickelkitt odling
  Näsholen (»Näsoln») höjd /Se Nybodarna fäboställe Mickelmyr(en) myr
  Näsled gärdsgårdsled /Se Nybodarna fäbodar /Se Mickelskog skogsområde
  Nässjön sjö Nybodarna se Nybodar Saknas Mickelskog skogstrakt
  ?Nässjön sjö Nyboden se under Nybodsåsen (natn.) Mickelskog skogstrakt
  Nässjön sjö Nybolet fäb. /Se Mickelskogsbäck bäck
  Nässjön sjö /Se Nybodstäkten se Rannbodarna Saknas Mickelskogsbjärr berg
  Nässjön sjö Nybruket område Mickelskogsbäcken bäck
  Nässjön Saknas Nybuden, se Loknybodarna fäbodställe Mickelskogsbäcken Saknas
  Nässjön sjö /Se Nybygget ställe vid väg Mickelskogstjärnarna tjärnar
  Nässjön sjö Nybygget ställe vid väg Mickeltjärn tjärn
  Nässjön sjö Nybygget se Bygget Saknas Mickeltjärnmyr myr
  Nässjön sjö Nybyn se Ner i byn Saknas Mickålstrand strandslåtter
  Nässjön sjö /Se Nygårdsstugan fäbodstuga Mickålstrandsilder lugnvatten
  Nässjön sjö /Se Nykitt se Gältby Saknas Middagsbjärr Saknas
  Nästmyr sank mark Nygårdsby gård Middagsbjärr berg
  Näsudden udde Nygården före storskiftet »gård» Middagsberget berg
  Näsvasseln förbindelse Nyköping fäb. /Se Middagsberget Saknas
  Näsvasslan, se Vasslan Saknas Nyköping fäbodställe Middagsholmen holme
  Näsån? å? Nyköping fäbodställe Middagsholmen holme
  Näverbjörkan slåtteränge /Se Nyköping fäbod Middagsholmen holme
  Näverkölen sank mark Ny-Lokattstugan se Lokattstugan Saknas Middagsholmen holme
  Näverkölsbäck bäck Ny-Lin se Lingården Saknas Middagsholmen holme
  Nävermyr myr Ny-Pell gård Middagshult(et) skogsholme
  Näverstamn flottningsdamm Nyströms gård Middagshult(et) skogsholme
  Näveråsen ås Nystugu förr gård Middagssugnet fors
  Näveråsen berg /Se Nystugugården gård Middagssunnet fors
  Nävhålsmor skogsparti Nystugu(n) gård Midsommarsbron bro
  Nörder-Arslöstjärn tjärn Nård i Bolet gårdsnamn Midsommarsbron kavelbro
  Nörder-Brindtjärn tjärn Nård i Lymskun gårdsnamn Midsommarsbron kavelbro
  Nörder-Djuptjärn tjärn Nård i Spritt gårdsnamn Midsommarsfljot myr
  Nörder-Jölltjärn tjärn Nåmnd gård Midsommarsfljot myr
  Nörder-Kulltjärn tjärn Nämnd fäbodstugu Midsommarsflioten myr
  Nörder-Mossatjärn tjärn Näsbodarna Saknas Midsommarsfljoten myr
  Nördermyren myr Näsbodarna fäbodar Midsommarsfljot myr
  Nörder-Mörttjärn tjärn Näsbodarna fäbodar Midsommarsfljot Saknas
  Nörder-Oradtjärn tjärn Näset traktnamn Midsommarskällan källa
  Nörder-Piltlok tjärn Näset by Midsommarslok vattensamling
  Nörder-Rotsjötjärn tjärn Näset Saknas Midsommarsmyren myr
  Nörder-Tennusbäck bäck Näset by Migvrå område med slåterängen
  Nörder-Tennustjärn tjärn Näset by Migvrå förr ängslogar
  Nörder-Tväråsen ås Näset, Söder på se Rutnäs (byn) Migvrå förr ängslogar
  Nörder-Tväråsen ås Näshol gård Migvrå förr ängslogar
  Nörder-Vanfjällstjärn tjärn Näsholen gård Migvrå förr ängslogar
  Nörderån Saknas /Se Näsholgärden se Näsholen Saknas Migvrå förr ängslogar
  Nörderå(ns)backen backe /Se Näsvrån fäbodstuga Mikael- se Mickål- Saknas
  Nörderå(ns)bron bro /Se Näsvrån se under Svartberg (fäb.) Mikaelback backe (förr gårdsplats)
  Nörderåsen ås Näverbackboden slåtterbod Mikaelkälla källa
  Nördstberg berg Näverbackboden slåtterbod Mikaeljäst slåtterområde
  Nördstänget sank mark Näversdammen lht Mikaelstrand slåtteränge
  Nördstängtjärn tjärn Näversdammen Saknas Mikaelstrand strandparti
  Nöttjärn tjärn Näverstamn Saknas Mikaeländ strandparti
  Ofdjusen, L. o St., se Uppdjusen, L. o S. sjöar Nyängblästan myrmalmsblästa Mikaeländ strandparti
  Offersten fornminne Nörderboden slåtterbod Mikaeländ strandparti
  Offret ställe /Se Ockelbokoja kolarkoja Mikaeländ strandparti
  *Ogesiö sjö Okbodarna fäbodar Mikaeländ strandparti
  Ojkeberget berg Okbodarna Saknas Mikjåländ älvkrök
  Oksjöarna, S. o L., se Ugsi s. o L. sjöar /Se Okbodarna fäbodställe Mikjäl(-) se Mikael(-) Saknas
  Oksmyr sank mark Olofbil förr gård Mikåländ strandremsa
  Oksmyr sank mark Ols se Uls Saknas Millberg del av Väsberg
  Oksmyrbäck bäck Oni-Nybodarna, se Skräddarbodarna Saknas Millbjär topp
  Okstjärn tjärn Oni, Näst och Utåt se Lövnäs by Millbjärsfallet svedjefall
  Okstjärnbäck bäck Orrbod slåtterbod Millmyren se Mellanmyren Saknas
  Oldesberg, se Ålderberget berg Ovanför gårdarna se Storlövris Saknas Millsjön sjö
  Olderberget berg Ovanmin se Backby Saknas Milltjärn tjärn
  Olebäck ställe i Rot-trakten Pedersbodarna fäbodar Milltjärn tjärn
  »Ol Erskittan» åker /Se Pedersbodarna Saknas Millingen se Sugnstjärnarna Saknas
  Ol-Hanssontjärn tjärn Pederbodarna fäbodar Millågrävertjärn se Grävertjränarna Saknas
  »Olof Mats myran» terräng /Se Pederkvarn kvarn (nu förfallen) Millå-Nortjärn tjärn
  Olov-Svensson-, se Ulsvensu- Saknas Pellgård gård Millåtjärn se Gråvertjärnarna Saknas
  Omal- förled i ortn. /Se Pell-Lars gd Milstolpholmen holme
  Omalberg berg Pell-Larsgården, se Pell-Lars gd Milstolpholmen holme
  Omalberg, se Omalbjärr Saknas Perens gårdsnamn Milstolpholmen holme
  Omalbjärr berg /Se Perens gårdsnamn Milstolpholmen holme
  Omalmyren sank mark Per-Jans gård Milstolpholmen holme
  Omalmyren myr /Se Per-Jans »gård» Milstolpholmen holme
  Oni, Van- sjö Per-Lars gård Milstolpholmen holme
  Oni Saknas Per-Lars gårdsnamn Milstolpholmen holme
  Oni, se Vansjön sjö Perlars gård Milstolpholmen holme
  Onihållan slåttermyr /Se Per-Lars »gård» Milstolpholmen holme
  Onivattnen, se Vanen, Stora och Lilla sjöar Per-Larsby förr gård Milstolpholmen holme
  Oradbäck bäck Permats gårdsnamn /Se Milstolpholmen holme
  Oradbäck bäck Permattsbodarna f.d. fäb. Milstolpholmen holme
  Oradbäck bäck Pärmattsbodarna f.d. fäb. Milstolpholmen holme
  Oradbäck bäck Per-Mattsbodarna öde fäbodställe Milstolpholmen holme
  Oradbäck bäck Permatsbodarna öde fäbodställe Mimmikulle »turistnamn»(?)
  Oradbäcken biflöde Per-Mattsnybodarna se Per-Mattsbodarna Saknas Mimmikulle »turistnamn» (?)
  Oradbäcken bäck Per-Mattsstugan se Uppi Kronstugan Saknas Mimmikulle »turistnamn» (?)
  Oradbäck vanl. bäck-namn /Se Per-Mattsstugan se Uppi Kronstugan Saknas Mimmikulle »turistnamn» (?)
  Oradbäck bäck /Se Perols gårdsnamn Mimmikulle »turistnamn» (?)
  Oradbäckodlingen terräng Pers förr gård Mimmikulle »turistnamn» (?)
  Oradbäcksfljot sank mark Pers gd Mimmikulle »turistnamn» (?)
  Oradmyr myr Pik se Kas Saknas Mimmikulle »turistnamn» (?)
  Oradsunnet ställe i Rotnen Pikhotellet koja Mimmikulle »tursitnamn» (?)
  Oradsunnet fors /Se Pikhotellet koja Mittibacken backe
  Oradsunnet fors /Se Pitritorp Saknas Mittigrävertjärn se Grävertjärnarna Saknas
  Oradtjärn tjärn Pjukhättan »jakthydda» Mitti-Nybodsåsen se Nybodsåsarna Saknas
  Oradtjärn tjärn Pjukhättan (»Pjuk-etta») jakthydda Mitt(i)-Svultentjärn se Svultentjärnarna Saknas
  Oradtjärn tjärn Plänt gård *Mittiråd slåttermark
  Oradtjärn tjärn Plänt gård Mittivägen gångväg
  Oradtjärn tjärn Plänt gård Mittitjärn se Grävertjärnarna Saknas
  Oradtjärn tjärn Plänt gård Mittivägen stig (väg)
  Oradtjärn tjärn Plänt gård Mjomyren sloge
  Oradtjärn tjärn Plänt gård Mjågback åkerområde
  Oradtjärn vanl. tjärn-namn /Se Porfyrverket se Bruket Saknas Mjågback åkerområde
  Oradtjärn tjärn /Se Pott se Pytt Saknas Mjågbackskär bergstup
  Oradtjärn=Oratjärn Saknas /Se Prästbodarna fäbodar Mjågbackskär bergstup
  Oradtjärn, Lilla tjärn /Se Prästbodarna Saknas Mjågen åker
  Oradtjärnån å Prästbodarna fäbodställe Mjågen åker
  Oradvad Saknas /Se Prästbygget nybygge Mjågen änge?
  Oratjärn Saknas Prästbygget Saknas Mjåggrind(en) förr grind
  Ormnäs näs Prästbygget fäbod se Prästfljot Saknas Mjåggrind(en) förr grind
  Ormris slåtteränge /Se Prästfljot nybygge Mjåggärdet åkermark
  Ormskär skär Prästfljot nybygge Mjågholarna skogsbackar
  Ormskär klippa /Se Prästfljot nybygge Mjågholarna skogskullar
  Ormtjärn tjärn Prästfljot nybygge Mjågholarna skogskullar
  Ormtjärn tjärn /Se Prästflobygget Saknas Mjåghyllorna odlingar
  Orm(tjärn)bäcken bäck /Se Prästflobygget fäbod se Prästfljot Saknas Mjåghyllorna odlingar
  Ormvik vik Prästgars gård Mjåghyllorna odlingar
  Orrhol höjd Prästgas se äv. Prästgårds Saknas Mjågmyr myr
  Orrhol skogsbacke /Se Prästgårds gd ?Mjå(g)myr myrar
  Orrklitt höjd Prästgårds gd Mjåmyrbröstet område
  Orrklitt berg /Se Prästholen se Holen Saknas ?Mjå(g)myrbäck bäck
  Orrklitt berg /Se Prästladan lada Mjågmyrbäcken bäck
  Orrklitten berg Prästladan lada Mjågmyrbäcken bäck
  Orrlok tjärn Präststugan fäbodstuga Mjågmyrbäcken bäck
  Orrlok tjärn Prästtäkten Saknas Mjågmyren myr
  Orrlok vattensaml. /Se Pungpinan förr stuga Mjågmyren Saknas
  Orrlokbäck bäck Pytt »gård» Mjågmyren, Nördra o. Söndra slogar
  Osmyr sank mark Pålby gård Mjågmyren förr myrområde
  Otenloken vattensamling /Se Pålgård gård Mjågrasan inskärning
  Otensten sten /Se Pålkvarn kvarn(nu förfallen) Mjågtjärn tjärn
  Ovallen mark vid älven Påls gård Mjågtjärn tjärn
  Ovanfähus skifte /Se Påls »gård» Mjågtjärn tjärn
  Oxbergssjön sjö Påls gård Mjägtjärn tjärn
  (H)oxbrunn slogmark? Påls »gård» Mjågtjärn tjärn
  Oxeråsen berg Påls gård Mjågäng slåtteräng
  Oxeråsen ås Påls »gård» Mjågäng slåtteräng
  Oxesiö sjö Påls, se Isak Saknas Mjågänglokarna vattensamlingar
  Oxesjön sjö /Se Pålsa gård Mjågänglokarna vattensamlingar
  »Oxesteensängie» slogänge Pålsa gårdar Mjåmyren myr
  »Oxestrans Engie» änge? Pålsa gård Mjåmyren Saknas
  Oxgrav terräng? Pålsby se Påls Saknas Mjåmyren myr
  Oxgrav terräng /Se Päder gård Mjåmyren myr
  Oxnäs udde /Se Per-Olsbod Saknas Mjåmyr myr
  Oxrod sank mark Päder fäbodstuga Mjåmyr myr
  Oxtitthålet dalgång Päraby gård Mjåmyr myr
  Oxåsen berg o. triangelpunkt ?Rabbhål fäbod Mjåmyrtjärn tjärn
  Oxåsen ås Rabbhål se Nyköping Saknas Mjåmyråsen ås
  Oxåsen berg Rangd gård Mjånäs näs
  Oxåsen bergås Rangd gård Mjånäset näs
  Oxåsen berg Rangskvarn kvarn Mjånäs näs
  Oxåsen berg Rangdladan lada Mjånäs näs
  Oxåsen ås Ransi Saknas Mjånäsbäck bäck
  Parallelltjärn tjärn Ransibodarna fäbodar Mjånäsbäck bäck
  Pellhol skogsbacke /Se Ransibodarna Saknas Mjånästjärnarna tjärnar
  Pellkitt terräng Ransibodarna fäbodställe Mjånäsvik vik
  Pellkitt(en) åker /Se Ransibodarna fäbodställe Mjämyren myr
  Pellmyren myr Ransibodarna fäbodställe Mjämyren se Mjåmyr Saknas
  Pellok tjärn Ransitäkten se Bunkrisbodarna Saknas Mjärdbäcken bäck
  Pellsjön sjö Ramsjö se Ransibodarna Saknas Mjärdbäcken bäck
  Penningtjärn tjärn Ransjöbodarna Saknas Mjärdbäcken se Mjärdtjärnbäcken Saknas
  Per-Hansbäck bäck Ransjöbodarna se Ransibodarna Saknas Mjärdbäcksflioten myr
  Per-Hansbäck bäck /Se Ransjö Fäbodar se Ransibodarna Saknas Mjärdbäcksflioten myr
  Perhansbäck bäck /Se Rasskårubod slåtterbod Mjärdbäckfljot myr
  Per-Hanslok vattensamling o. slåtterplats /Se Remmand fäb. Mjärdgården fångstanordning
  Perhanslok vattensamling /Se Rensjöbodarna fäbodar Mjärdgården fångstanordning
  Per-Larsmyr myr Rensjöbodarna Saknas Mjärdgården fångstanordning
  Per-Lassris terräng Rensjöbodarna öde fäbodställe Mjärdtjärnen tjärn
  Permatsfljot sank mark Rensjöbodarna, se »Riesinbudär» Saknas Mjärdtjärn tjärn
  Pers bäck bäck Ribb gård Mjärdtjärnbäcken bäck
  Pers grav terräng Ribb »gård» Mjärdtjärnbäcken bäck
  Persmyr sank mark Ribb gd Mjärdtjärnen Saknas
  Peruken sank mark Ribblarstäppan gård Mjödhumledik myr
  Pigan vattendrag Ribbåsarna se Ribbåsen bebn.(fäbodställe) Mjölkbäcken bäck
  Pigan biflöde /Se Ribbåsen fäbodar Mjölkbäcken Saknas
  Pigbron bro Ribbåsen fäb. Mjölkbäcken bäck
  Pigbron bro /Se Ribbåsen fäbodställe Mjölkbäcken bäck
  Pigbäcken bäck /Se »Riesiubudär» fäbodar Mjölkbäcken bäck
  Pigfors fors? Ringnäs Saknas Mjölkkällan källa
  Pigheden hed Ringnäs gård(ar) Mjölkkällan källa
  Pigheden hed /Se Ringnäs by Saknas Saknas
  Pigmyr sank mark Ringnäs by Morkarlön se Väskarlön Saknas
  Pilgrimsvägen väg /Se Ringnäs by Mockvägen änge
  Piltback skifte /Se Ris gård Mockvägen änge
  Pilthalarna änge /Se Risberg fäbodar Mockvägen änge
  Piltlokarna vattensamlingar /Se Risberg Saknas Mockvägen änge
  Piltlokbäcken bäck Risberg fäbodställe Morloksslätt område
  Piltlokbäcken bäck /Se Risberg fäbodar ?Mortbäck Saknas
  Pissbyttan tjärn Risberg Saknas Mordvik vik
  Pissbyttan majt vattensamling /Se Risberg fäbodar Mordvik vik
  Pitritorp terräng? Risberg se Risbjärr (fäbodar) Mordvik vik
  Pjuken terräng Risbjärr fäbodar Mordvik vik
  Pjukhättan sank mark Risby gård Moren skogsparti
  Pjäckelmor skog Ris-Erikby gård Morholmen se Kringalholmen Saknas
  Pjäckelnäs näs Ris-Kerstingården förr gård Morkarlfljot myr
  Pjäckelvik vik Risnäs gårdar? Morkarlsfljot myr
  Pjäskan terräng Risnäs Saknas Morkarlsflioten Saknas
  Plumpan blästa /Se Risnäs gårdar Morkarlholm upphöjning
  Porfyrsberget berg Ris-Olof gård Morkarlsåsen ås
  Predikstolen tall Risåsen åkstuguvall Morkarlsåsen Saknas
  Predikstolen tall Rom fäbodar Morkalås bergås
  Predikstolstallen tall /Se Rom Saknas Mossa- jfr Mosså- Saknas
  Pringellok vattensamling /Se Rom öde fäbodställe Mossabäcken bäck
  Prinsänget änge Rom öde fäbodställe Mossabäcken Saknas
  Printelkittan åker /Se Rosten(n)kvarn kvarn /Se Mossabäcken Saknas
  Prästback ställe /Se Rot by Mossabäcken bäck
  Prästblästan myrjärnsblästa /Se Rot Saknas Mossabäcken se Mossåbäck Saknas
  Prästbodsberget berg Rot by Mossa-fliot se Mossåfljot Saknas
  Prästbodsknallen berg Rot by Mossaholen höjd
  Prästbodsloken tjärn Rot by Mossatjärn tjärn
  Prästfisket laxfiske /Se Rot poststn. Mossatjärn tjärn
  Prästfljot sank mark Rot Saknas Mossatjärn tjärn
  Prästfljot sank mark Rotbod Saknas Mossatjärnarna, se under Mossatjärn Saknas
  Prästfljot sank mark Rotenkvarnen kvarn Mossbacke höjd
  Prästfljot myr /Se Rotenskansen hembygdsgård Mossbäcken se Mossåbäck Saknas
  Prästfljoten sank mark Rotenstugan Saknas Mossflioten myr
  Prästgårds-Olovfall svedjefall /Se Rotenstugan f.d. »åkstuga» Mossflioten Saknas
  Prästgårds-Olov-koldal »kolbotten» /Se Rotenstugan ställe med stugor Mossflioten myr
  Prästgårds-Olovkoldal milplats /Se Rotenstugan ställe med stugor Mossflioten myr
  Prästgårds-Olovås åkergärde /Se Rotenstugan gammal åkstuga Moss-flioten se Mossåfljot Saknas
  Prästholen höjd /Se Rotenstugan gammal åkstuga Mossbäcken se Mossåbäck Saknas
  Prästholmen holme Rotenstugan gammal åkstuga Mosseberget se Mossibjärr Saknas
  Prästholmen udde Rotenstugan gammal åkstuga Mossedammen se Mossidammen Saknas
  Prästholmen terräng Rotensågen sågverk Mossesjön sjö
  Prästholmen holme /Se *Rotnäs se Rutnäs Saknas Mossesjön se Mossi Saknas
  Prästholmen holme /Se Rots skans Saknas Mossi sjö
  Prästholmen, se Lövön Saknas Rots skans Saknas Mossi Saknas
  Prästkölen slåtterområde /Se Rots skans se Rotenskansen Saknas Mossi sjö
  Prästmyr sank mark Rotsjönäs gård(ar) Mossi sjö
  Prästmyr myr Rotsjönäs Saknas Mossi trakt med slåttermarker
  Prästmyr myr /Se Rulter gårdsnamn Mossi sjö
  Prästtäkten del av fäbodvall Rust gammal gård Mossi sjö
  Prästänget sank mark Rutnäs gårdar Mossibjärr berg
  Prästänget sumpmark /Se Rutnäs by(?) Mossiberget berg
  Prästänget ägonamn /Se Rutnäs by(?) Mossiberget Saknas
  Prästänget änge /Se Rutnäs by Mossibäck bäck
  Prästänget strandslåtter /Se Rymnäs fäbodar Mossibäcken Saknas
  Prästön holme Rymnäs Saknas Mossibäck bäck
  Pulsen tjärn Rymnäsbodarna fäbodställe Mossibäcken bäck
  Pundet skogsbacke /Se Rymnäsbodarna Saknas Mossidammen damm
  Pundet vägparti /Se Rymnäsbodarna Saknas Mossidamm(en) fördämmning
  Pundet änge /Se Rymnäsbodarna fäbodställe Mossidöpet ställe i Rotnen
  Pundpinan, se Pundet vägparti Rymnäsbodarna fäbodställe Mossigluggen se Gluggen Saknas
  Pungen sovhol /Se Rytter gårdsnamn Mossigrav dal
  Punglindan åker Rytter nybygge Mossivall Saknas
  Pungpinan terräng? Rytter Saknas Mosstjärnarna, se Mossåtjärn Saknas
  Pungpinan terräng /Se Rytter se Söder i Rytter Saknas Mosstjärnarna Saknas
  Pungstandhol terräng Rytter-Anders gårdsnamn Mossitjärnarna tjärnar
  Pungstandholstjärn tjärn Rytterback gårdsnamn Mosstjärnen Saknas
  Pålbodhol höjd Rytterbygget Saknas Mosstjärnen tjärn
  Pålgrav dalsänka Rytterbygget, se Vålsbo Saknas Mosstjärnen tjärn
  Pålgravbäck bäck Råggård bebn. Mosstjärnen Saknas
  Pål-Karlläpten sank mark Rånäs gård(ar) Mosså- jfr Mossa- Saknas
  Pålkvarnsilder lugnvatten Rånäs gård(ar) Mossåback holme
  Pålmyr sank mark Rånäs gd Mossåbacke skogsbacke
  Päderbäck bäck Rånäs by Mossåbacken nordan sjön backe
  Päderforsen fors Rånäs by Mossåbäck bäck
  Pärs-bäck tillflöde /Se Rånäs by Mossåbäck bäck
  Qvägelåsen berg Rånäs by Mossåbäcken Saknas
  Qvägelåsen berg Rånäs by Mossåfljot myr
  Rackbäck bäck Rånäs Saknas Mossåholen höjd
  Rackdajk myr Rånäs, l. se Söder i Bygget Saknas Mossåholen höjd
  Rackfjärden vattenområde Råstjå nybygget Mossålasset sten
  Rackfjot sank mark Råstjå nybygget Mossålasset sten
  Rackhavet tjärn Råstjå Saknas Mossålansset sten
  Rackhavet terräng Råsstjå se Rånäs by Mossålasset sten
  Rackhavet tjärn(?) /Se Räfsmyr gård Moss-ånäs näs
  Rackhol backe /Se Räfsmyrgården, se Räfsmyr gd Mossåtjärn tjärn
  Rackhol Saknas /Se Rälldalen fäb. Mosstjärn tjärn
  Rackhol höjd /Se Rälldalen Saknas Mossåtjärn tjärn
  Rackholen (»Rackuolsten») sten /Se Rälldalen se Ytter-Rälldalen Saknas Mossåtjärn, se även Musåtjärn Saknas
  Rackhol-stenen sten /Se Rälldalen fäbodar Mossråtjärnbäcken se Honungsbäcken Saknas
  Rackholstenen sten /Se Rällstugan stuga Mossåtjärnås bergås
  Rackhultet terräng Rällstugan Saknas Mossåtrockback backe
  Rackhyllorna stup Rällstuguvallen höstugu- el. åkstuguvall Muckuvägen se Mockvägen Saknas
  Racklek f.d. vattensamling(?) Rällstugan gammal höstuguvall Muggbodsampen samp
  Rackridan sank mark Rällstugan gammal höstuguvall Muggbodsampen Saknas
  Racksnuta sten /Se Rällstugan gammal höstuguvall Muggköl myrslåttermark
  Racksnutan sten /Se Rällstugan gammal höstuguvall Muggkölsbäcken bäck
  Racksunnet fors(?) Rällstuguvallen vall /Se Muggmyren myr
  Racksunnet skär o. fors /Se Rämad fäbodställe Muggvrå granmor
  Radadajkarna myrar Rämad fäbodställe Munkgrav »grav»
  Radadikarna myrar /Se Rämad fäbodställe Munkgrav »grav»
  Radafljotarna sank mark Rämad fäbodställe Munkgraven »grav»
  Ragnåsen Saknas Rämad fäbodställe Munkgraven »grav»
  *Randelabäck vattendrag /Se Rämad fäbodställe Munkgraven »grav»
  Ramsjön sjö Rämadsheden öde gård Munkheden höjd
  Randello ås se Rangenåsen berg Rämma fäbodar Munkhäden berg
  *Randellobäck gränsmärke Rämma Saknas Munkhäden Saknas
  *Randellobäck gränsmärke Rämma fäbodställe Munkhäden höjd
  *Randelöfsbäck bäck o. gränsmärke Rämma fäbod, se Rämad Saknas Munkhäden höjd
  *Randolöfs bäck bäck? o. gränsmärke Rämma fäbod, se Remmad Saknas Munkhäden höjd
  *Randellobeck gärnsmärke /Se Rätjärnsdammen flottn.kas. Munkhäden höjd
  Randen skifte Rätjärnsdammen Saknas Munkstol flyttblock
  *Randsjön sjö Röd förr gård Munkstolsmyren myr
  Randåsen ås Röd förr namn på »gård» Munktjärn tjärn
  Randåsen ås Röback gårdplats Munköd se Munkheden Saknas
  Randåsgrav ravin(?) Rödback gård Mushållan myrtrakt med »slog», dvs. slåtterplats
  Randåsgrav sänka i terräng /Se Rödback gård Mushållbjärret bergshöjd
  Rangdgrind grind /Se Rödback »gård» Musk-fallet åkertäppa
  Rangdiok vattensamling /Se Rödhällboden slåtterbod Muslokarna vattensamlingar
  Rangdlok vattensamling /Se Sandnäs ödegård Muskitt inhägnat område
  Rangdolovbäck bäck Sandnäs ödegård Muskitt åker
  Rangen sjö Sandnäs bebn. Muslyan slåtteränge(?)
  Rangen se blösjön sjö Sandnäs ödegård Muslyan slåtteränge
  Rangen se rangsjön sjö Schröderkontoret se Migvrå Saknas ?Muslydikarna slog?
  Rangen sjö /Se Schröderstation Saknas ?Muslybod (Mauslågbod) slåtterbod
  Rangenåsen berg Schröderstation se Migvrå Saknas Musuggel[h]asen stengrund
  Ranghitt åker /Se Sibirien skogskoja Musåtjärn tj
  Rangolofsbäck se Rangenåsen berg Sjungarbauret förrådshus(härbro) Musåtjärn Saknas
  »Rangolofsbäck» bäck Sjungarbygget nybygge? Myckelmyren myr
  Rangsjön, Ramsen sjö Sjungarbygget Saknas Myckelmyren Saknas
  Rannet sank mark Sjungarbygget jakt- o. fiskarstuga *Myckeln uppdämd sjöyta
  Ransi sjö Sjungarbygget jakt- o. fiskarstuga *Myckeln uppdämd sjöyta
  Ransi sjö Sjungarbygget koja Myckeltjärn tjärn
  Ransi sjö Sjungarbygget koja Myckelängssågen förr(?)såg
  Ransi = Ransjön Saknas Sjungarbygget jägar- och fiskarstuga Mygg se Mugg Saknas
  Ransi se under Björnån sjö Sjungarbygget jägar- och fiskarstuga Myrdalen myrlänt område
  Ransidammen damm Sjungarbygget jägar- och fiskarstuga Myren (Dit på Myren), se Myrkroken Saknas
  Ransjön sjö Sjungarbygget jägar- och fiskarstuga Myr-Elinris skogsparti
  Rasketrais skogsområde /Se Sjungarbygget jägar- och fiskarstuga Myrkroken krok
  Rasketris (-rajs) småskog /Se Sjungarbygget jägar- och fiskarstuga Myrkroken krok
  Rasmusgrind grind /Se Sjungarbygget jägar- och fiskarstuga Myrråd änge
  Rasmusrå ställe längs vägen /Se Sjungarbygget jägar- och fiskarstuga Myrråd förr änge
  Rassakufjäll fjäll Sjungarbygget jägar- och fiskarstuga Myr-Perkitten inhägnad odling
  Rassakufjäll Saknas Sjungarbygget jägar- och fiskarstuga Myrön holme
  Rassakulok tjärn Sjungargården gård Myrön holme
  Rassback sluttning? Sjungarstugan jfr Sjungarbygget Saknas Myssutjärnarna tjärnar
  Rasskakufjäll (ombildning av Rassaku-) Saknas Sjur gårdsnamn Mystbackarna område
  Rasskårubäck bäck Sjur gård Mystborn ställe(en bor)
  Rasskårufljot sank mark Sjur gård Måberget, L. och St. berg
  Rasskårågrav sänka /Se Sjur se Stöt Saknas Måberget Saknas
  Rasuberg berg Sjurback gård Måberget, St. se Stor-Måbjär Saknas
  Rasuberg berg Sjurbolet gårdsnamn Måberget, L. se Lill-Måbjär Saknas
  Rasurberget = Rasuberget Saknas Sjurby ställe Måbjär se Lill- och Stor-Måbjär Saknas
  »Raungenåsen» ås /Se Sjurby Saknas Måbergstjärnen tjärn
  »Rausn» lokalitet N Rausjöns utlopp Sjurby ödegård Måbergstjärnen Saknas
  Rausn, Rusen vik /Se Sjurby gård Måbjästjärn tjärn
  Regntjärn tjärn Sjurby fäbodställe Mågsan änge
  Regntjärn vik Sjurby fäbodställe Mågsan änge
  Relleward se Rällvålen, Västra fjäll Sjurby fäbodställe Mågsan gammal myrmalmsblästa
  Rellevarda se Rällvålen, Västra fjäll Sjurby fäbodställe Mågsan änge(och gammal myrjärnsblästa)
  Rellevarda se Rällvålen, Västra berg Sjurbystugan förr stuga Mågsan änge (och gammal myrjärnsblästa)
  Rellevarda se Rällvålen, Västra berg »Sjurendbuder» fäbod Måmikolokarna vattensamlingar
  Östra Rellevarda eller fjellåsen se Rällvålen, Ö. fjäll Sjurkvarn skvaltkvarn Måmikolokarna vattensamlingar
  Östra Rellevarda se Rällvålen, Östra berg Sjurnissby gård Måmmyr(arna) myr(ar)
  Rellevarda Sjön se Stortjärnen tjärn Sjurpen by se Sjur Saknas Måmmyrbäck se Blästbäck Saknas
  Rellevarden se Rällvålen, Östra fjäll   Måmstasbjärr bergsträckning
  Rellvarden se Rällvålen, Östra fjäll   Måmstasbjärr bergsträckning
  Rendalen dal /Se   Måmstasfljoten se Fljoten Saknas
  Rendalsknaxarna berg   Måmstasfäran ställe
  Rengårdsfljot sank mark   Måmstassömmsholen ställe
  Rengårdsfljot myr /Se   Måmstastjärn tjärn
  Renhalatjärn tjärn   Måmsvärdbäcken vdr
  Renhornstjärn tjärn /Se   Måmtäkt myr
  Renhorntjärn tjärn   Måmtäkt myr
  Renmossa fljot sank mark   Måmtäkt område
  Renmyren sank mark   Måmtäkt myr
  Rensjö sjö   Måmtäkt myr
  Rensjö sjö /Se   Måmtäkt område
  Rensjö sjö /Se   Måmtäkt område
  Rensjöberg (»Riesiubjärr») berg /Se   Måmtäkt område
  Rensjöblecket plats /Se   Måmtäkt se Jästen Saknas
  Rensjöbliket berg   Måmtäkt slåtteräng
  Rensjöbliket berg   Måmtäkt slåtteräng
  Rensjöbliket berg /Se   Måmtäkt slåtteräng
  Rensjöreservatet naturreservat   Måmtäkt slåtteräng
  Rentjärn tjärn   Måmtäktbäcken bäck
  Rentjärn tjärn /Se   Måmtäktmyren myr
  Rentjärn tjärn /Se   Måmtäktvålen område
  »Renvßlan» vattendrag   Måmtäktåsen bergås
  Resakyrkan fornminne?   Måmvik vik
  Res tjärn tjärn   Måmvik vik
  Restjärnåsen ås   Måmvik vik
  *Reuterholmsgruvan Saknas   Måmvikholmen holme
  Reuterholmsgruvan se u. Rotendals silvergruvor f.d. silvergruva   Mångsgrav sänka
  Ribbgrind grind /Se   Mångskitt åker
  Ribbhed hed /Se   Mångslok vattensamling
  Ribbholmen terräng   Mångs-Olov milstolpe
  Ribbholmen holme /Se   Mångsrod odling
  Ribblok vattensamling /Se   Mångsrodbäck bäck
  Ribb-Olovänget sank mark   Mångsråbäck bäck
  Ribby terräng /Se   Månstassömnsholen sömnshol
  Ribbåsarna åsar? /Se   Månsta- se även Måmstas- Saknas
  Ribbåsarna se u. Rotendalen Saknas   Månstaberget berg
  Ribbåsbäcken bäck   Månstaberget Saknas
  Ribbåsbäcken bifl.   Månstasflon lugnvatten
  Ribbåsen bergås   Månstatjärn se Måmstastjärn Saknas
  Ribbåsstupet vattenfall /Se   Månstatjärnen tjärn
  Rimsan åker /Se   Månstatjärnen Saknas
  Risberg berg   Mårdblecket berg
  Risberg berg   Mårdblecket Saknas
  Risberg berg   Mårdblik bergklint
  Risberg berg   Mårdmoren skogsparti
  Risberget berg   Mårdmoråsen skogsås
  Risberg berg /Se   Mård- se även Mard- Saknas
  Risberg berg   ?Mältjärne tj.
  Risberget berg   Märbäck bäck
  Risberget berg /Se   Märback backe med gård
  Risberget, Västra berg   Märbacken backe
  Risberget, Västra berg   Märbacken vägbacke
  Risbergsheden hed   Märbacken vägbacke
  Ris-Erikviken vik   Märbäck bäck
  Risholen höjd /Se   Märbodsbäcken bäck
  Risholmen holme   Märbodsdalen dalgång
  Risholmen holme   Märbäck bäck
  Risnäs näs   Märbäck bäck
  Ristjärn tjärn   Märbäck bäck
  Ristjärn tjärn /Se   Märbäck bäck
  Risurkyrkan stenmoras   Märbäckstädan älvbrink
  Risåsen ås   Märraberg berg
  Risåsen ås   Märraberg Saknas
  Risåsen ås   Märraberg berg
  Risåsen ås /Se   Märraberg berg
  Rivsjöbrändan terräng   Mjärrabjärsbron bro
  Rivsjöfallen sluttning   Märrabjärr bergparti
  Rivsjön se Krypsjön sjö   Märranäs näs
  Rivsjön sjö   Märranäs näs
  Rivsjön sjö   Märrberget berg
  Rivsjön sjö /Se   Märrberget Saknas
  Rivsjövasslen vattendrag   Märratjärn tjärn
  Rod åker(?)   Märratjärn tjärn
  »Rogbackkittan» åker /Se   Märratjärnmyren myr
  »Rogholen» höjd /Se   Märrtjärnen tjärn
  »Rogkittan» åker /Se   Märrtjärnen Saknas
  Rolta se Rällan å   Märtjärn tjärn
  Romundberg berg   Märtjärnmyren myr
  Romundbjärr berg /Se   Märäne holme
  Romundtjärn tjärn   Mässgrind förr grind
  Romundtjärn tjärn /Se   Mässvägen väg
  Romundtjärn tjärn /Se   Mässvägen forna kyrkväg
  Romundtjärn, Stor- o. Lill- tjärnar /Se   Mässvägen forna kyrkväg
  Romundvasslen bäck   Mässvägen forna kyrkväg
  Romundvasslen bäck   Mässvägen forna kyrkväg
  Romundvasslan bäck /Se   Mörkmor sloge
  Romundvasslen bäck /Se   Mörktjärn tjärn
  Rootenåå se Rotälven älv   Mörktjärn se även Mörttjärn Saknas
  Rossfljot sank mark   Mörktjärnbäcken bäck
  Rossås ås   Mörktjärnen tjärn
  Rostberg berg   Mörktjärnen tjärn
  Rostberg bergsklint /Se   Mörktjärnen Saknas
  Rosttjärn tjärn /Se   Mörtgångsbacken skogsbacke
  Rotbodsmyr sank mark   Mörtgångsviken vik
  Rotbodstjärn tjärn   Mörtleken näst Rannet vik
  Rotbodstjärn tjärn   Mörtlångängstjärn tjärn
  ?Rotenberget berg   Mörtsjön se Mörri Saknas
  Rotenberget berg   Mörttjärn tjärn
  Rotendalen Saknas   Mörtjärn tjärn
  Rotendalen dalgång   Mörttjärn tjärn
  Rotendalen dalgång   Mörttjärn tjärn
  Rotendalen dalgång   Mörttjärn se Stor-Mörttjärn Saknas
  Rotendalen dalgång   Mörttjärnarna tjärnar
  Rotendals gruvor Saknas /Se   Mörtrjärnarna tjärnar
  Rotendals silvergruvor silvergruvor /Se   Mörttjärnarna tjärnar
  Roten elf (Älf) se Rotälven å   Mörttjärnbäcken bäck
  Roten fljot terräng   Mörttjärnen tjärn
  »Rotenflod» å /Se   Mörttjärnen tjärn
  Roten fluvius se Rotälven älv   Mörttjärnlokarna vattensamlingar
  Roten Fl: se Rotälven älv   Mörttjärnmyren myr
  »Rotenhålla» sluttning i terräng? /Se   Mörttjärnrod röjning
  Rotennäs nat. namn?   Mörttjärnåsen ås
  *Roten-Skantz befästningsverk   Mörttjärnviken vik
  Roten Skans ödelagd fästning   Möttjärn se Nöttjärn Saknas
  ?Rotenskär = Storbröt stup   Möttjärnen tjärn
  Rotenvasslan å   Mörtviken vik
  Rotenån å   Mössi sjö
  Rotenån å   Mössi Saknas
  Roten ån se Rotälven å   Mössi sjö
  Roten älf se Rotälven älv   Mössi Saknas
  Rotenå (ån) se Rotälven älv   Mössi (sjö)
  Rotenängholmen se u. Rotendalen Saknas   Möttjärn se Nöttjärn Saknas
  Roteåån se Rällan älv   Nabban parti av Sjurberg
  »Roth» slog? /Se   Nabban bergsparti
  Rotmästarängena sank mark   Nabban uppodlat område
  Rotmästaränget ägonamn /Se   Nabban uppodlat område
  ån Rotna se Rotälven å   Nabban se Granbjärrsnabban Saknas
  Rotna berget se Rotenberget berg   Nabbdajk myr
  Rotna Elf se Rotälven älv   Nabberget berg
  Rotna ån se Rotälven älv   Nabberget Saknas
  Rotna ån se Rotälven å   Nabbjärren bergskedja
  Rotna älfven se Rotälven å   Nabbjärren bergskedja
  Rotnedalen dalgång   Nabbjär bergskam
  Rotnen se u. Rotendalen Saknas   Nabbkitt förr inhägnat område med stuga
  Rotn(en) Saknas   Nabbkitt förr inhägnad odling
  Rotnen älv   Nabbkitt förr inhängdad odling
  Rotnen vattendrag   Nabbkitt förr inhängnad odling
  Rotnen vattendrag   Nabbkitt förr inhängnad odling
  Rotnen älv   Nabbkitt förr inhängnad odling
  Rotnen älv   Nabbkitt förr inhägnad odling
  Rotnen å   Nabbkitt förr inhängnad odling
  Rotnen = Rotälven Saknas   Nabbkittgärdet se under Nabbkitt Saknas
  Rotnen = Rotälven Saknas   Nabbkäldan källa
  Rotnen älv /Se   Nabbränn(an) timmerlöpränna
  Rotn-näs näs /Se   Nacksmäll änge
  Rotnäs se under Rotenvasslan näs   Nacksmälldammen gammal kvarndamm
  Rotnäset näs   Nasbäck bäck
  Rotnäset näs   Nasbäck Saknas
  Rotsjön sjö /Se   Nasbäcken bäck
  Rotsjön sjö   Nasbäcken Saknas
  Rotsjön sjö   Natten skogsparti
  Rotskär plats /Se   Nattvardsmyr myr
  *Rots skans ödelagd fästning   Navardals-blecket se Navardalsbliket Saknas
  Rots skans Saknas   Navardalsblecket se Urdbjärret Saknas
  Rots skans terräng   Navardalsbliket bergsplatå
  Rottna Älf se Rotälven älv   Navardalsgnupen berg
  Rottna Älfven se Rotälven älv   Navardalsgnupen Saknas
  Rottna älfven se Rotälven å   Navardalsgnupen bergklint
  *Rotvassln vattendrag   Navardalsgnupen berg
  Rotvasseln = Nätvasseln Saknas   Navardalsgnupen berg
  Rotån se Rotälven Saknas   Navardalssjön sjö
  Rotån å   Navardalssjön Saknas
  Rotälven älv   Navardalssjön se Navarsjön Saknas
  Rotälven å   ?Navardike myr
  Rotälven älv   Navarnäsbjärret berg
  Rotälven älv   Navarsjön sjö
  Rotälven älv   Nåvårtjärn tjärn
  Rotälven å   Navartjärn tjärn
  Rotälven älv   Navartjärn tjärn
  Rotälven älv   Navartjärn tjärn
  Rotälven älv   Navartjärn tjärn
  Rotälven å   Navartjärn tjärn
  Rotälven älv   Navartjärnen tjärn
  Rotälven å   Navartjärnen Saknas
  Rotälven älv   Naverdalsblecket berg
  Rotälven älv   Naverdals blecket se Naverdalsbliket Saknas
  Rotälven å   Naverdalssjön se Navarsjön Saknas
  Rotälven biälv   Navernäs se Navarnäs Saknas
  Rotälven älv   Navernäsberget se Navernäsbjärret Saknas
  Rotälven älv   Navran å
  Rotälven älv   Navran Saknas
  Rotälven å   Navran å
  Rotälven se Dalälven älv   Nedamnin se Backby Saknas
  Rotälven älv   Neder- Elintjärn se Elintjärn Saknas
  Rotälven, se Rotnen älv   Nederljotskär se Ljotskär Saknas
  Rotälven å /Se   Neder - Nöttjärn se Nöttjärn Saknas
  Rullarsåsen ås /Se   Nederskåran se Skåruback Saknas
  Rullasåsen ås   Ned[er]stbacken backe
  Rull-Lassåsen ås   Nedersten se Gruvartjärnarna Saknas
  Rumpbacken backe /Se   Nederst-Gravartjärn se Gravartjärnarna Saknas
  Rusen vik /Se   Neder-Vargflyt myr
  Rusen, se Björnarus åmynning   Ned i Ängena se Ängena Saknas
  Rutumyr sank mark   Ned i änget strandslog
  Rututjärn tjärn   Ned i änget strandslog
  Rutängbäck bäck   Ned å Stranden se Stranden Saknas
  Rutänget sank mark   Nerstflyt myr
  Rutängheden hed   Nersflyt Saknas
  Ryckan blästa /Se   Nersflyten se Nistflyt Saknas
  Ryckan blästa /Se   Nickan änge
  Rydningen sank mark   Nickan änge
  Rymberget berg   Nicka(n) Saknas
  Rymdalen dalgång   Nickan myrmalmsblästa
  Ryman Saknas   Nickbäck bäck
  Rymman å   Nickbäck bäck
  Rymman vattendrag   Nilsbogärd område med gamla åkerlindor
  Rymman bäck   Nils-Erssonfljot myr
  Rymnäs bodarna fäbodar?   Nils-Erssonfliot Saknas
  Rymus sank mark   Nils-Erssonfljot myr
  Rymus slåtteränge /Se   Nils-Erssonfljot myr
  Rymån se u. Rotendalen Saknas   Nilsmyr myr
  Rymån å   Nilsmyren myr
  Rymån å   Nils-Erssonkrok krok
  Rymån å /Se   Nil-Erssonkroken krök av Björnån
  Rymån å   Nils-Erssonkroken krok av Björnån
  Rymån å   Nils - Erssonmyr slåttermyr
  Rymån å /Se   Nils - Erssonnäs näs
  Rymån å   Nils - Erssonnäs näs
  Rymån å   Nilskitt odling
  Ryssbäck bäck   Nissback backe
  Rysslok tjärn   Nissback backe med gårdar
  Ryttertjärn tjärn   Niss brunn brunn
  Råbäck bäck   Nissdajk myr
  Råbäck bäck   Nissdik myr
  Råbäck bäck   Niss-Erikänget slåtteränge
  Rådajk sank mark   Niss-Erssonsmyr myr
  Rådlösåsen ås   Nissgärdet åkermark
  Rådstad fiskeplats /Se   Nissgärdet åkermark
  Råg-, se Rog- Saknas   Nisshed förr hed
  Råggärd nat. namn(?)   Nisskitt åker
  Råggärd gärde /Se   Nisskitt åker
  Råggärdet gärde /Se   Nissladumyr myr
  Rågholn höjd /Se   Nissmyr delvis uppodlad myr
  Rågrav dalsänka   Nissmyr myr
  Rågrav dalsänka   Nissmyr myr
  Rågrav ravin   Nissmyren myrodling
  Rågravsskär höjd   Nissmyren myrodling
  Råkälla källa   Nissmyren myrodling
  »Rålaitjinrod» slog (?) /Se   Nissmyren inäga
  Råmyr sank mark   Nissnyad se Nissmyren Saknas
  Råmyren myr /Se   Nissris skogsparti
  Råmålsberg berg   Nissrod röjning
  Råmålsberg höjd /Se   Nissrod slåtteränge
  Råmålsbäck bäck   Nissrod slåtteränge
  Råmålsbäck bäck /Se   Niss-råd förr slåtterplats
  Råmåls myr myr   Nisstäppan se Nissmyren Saknas
  Rången sjö /Se   Nissvik vik
  Rångenfljot sank mark   Nissvik vik
  Rångenfljoten myr /Se   Nissvrån vrå el. hörn med åker
  Rångenmoren skog /Se   Nistbacken se Ned[er]stbacken Saknas
  Rångenåsen ås   Nistflyt myr
  Rångenåsen ås   Nistmyr myr
  Rångmyr sank mark   Nittonback(e) backe
  Rångmyråsen ås   Nittsdammen sjöar
  Rånäs-skogen skog   Nittsdammen Saknas
  Råsjön Saknas   Nittstamn myränge
  ?Råsjön sjö   Nittsdammstjärnarna tjärnar
  Råsjön, se Råsstjåsjön sjö /Se   Nittsdammstjärnarna tjärnar
  Råsstjåsjön sjö /Se   Noran sjö
  Råstjå, se Råsjön sjö   Noran se Noren Saknas
  Råstjå sjö   Norbacken se Nornäsbacken Saknas
  Råstjå sjö /Se   Norbåtstaden tilläggsplats för båtar
  Råstjåtjärn tjärn   Nordanmin-båtstaden båtplats
  Råstjåån å   Nordantill del av Balsers fäbodtäkt
  Råstjåån å   Nord-i-dammen område med slåtterängen
  Råtjärn tjärn   Nord-i-Kilen,, se Mattisgärdet terräng
  Råtjärn tjärn   Nord i Knut se Knut, Nord i Saknas
  Råtjärn tjärn   Nord-i-källan område med källa
  Råtjärn tjärn   Nord i Källan se Källan Saknas
  Råtjärn tjärn? /Se   Nord i Ol-Hansson se Ol Hansson Saknas
  Råtjärn tjärn /Se   Nord i Sundet Saknas
  Råtjärnarna tjärnar /Se   Nord i Svedjan terrängparti
  Råtjärnberget berg   Nord-i-täkten, se Mattisgärdet område
  Råtjärnbäck bäck   Nord på Fjället se Fjället Saknas
  Råtjärnbäck bäck   Nord på Åsen se Åsen, Nord på Saknas
  Råtjärnmyren sank mark   Nordom -sundet del av sjö
  Råtna Fl: se Rotälven å   Nordom-sundet del av sjö
  Räbrunnsåsen ås   Nord vid Aven se Nord vid Åvån Saknas
  Räflyt myr /Se   Nord vid gården åkerlapp
  »Räfsmyren» myr /Se   Nord vid Åvån vik
  »Räfsvolskitten» åker /Se   Nord-vid -Lyttran område med slåtterängen
  Rälla se Rotälven å   Nordritviken vik
  Räklitt berg   Nordirtviken vik
  Rällan å /Se   Noren sjö
  Rällan å   Noren Saknas
  Rällan å   Noren sjö
  Rällan älv   Noren sjö
  Rällan å   Noren sjö
  (?Rällan), l. Rotån? å   Noren sjö
  Rällan å   Norforsen fors
  Rällan å   Norforsen fors
  Rällan å   Norforsen fors
  Rällan å   Nornäsbacken backe
  Rällan bäck   Nornäsbacken backe
  Rällan vattendrag   Norr i Kittan åker
  Rällan å /Se   Norr-Kälktjärn se Kälktjärn Saknas
  Rälldalen dal   Norra Mjågmyren Saknas
  Rälldalen se Rällan dalgång   Norra Stormyren Saknas
  Rälldalsheden hed   Norrån, se Knärån å
  Rälldalshäden skogsås   Norrödhällan bäck
  Rälldalshäden höjd /Se   Norrödhällan Saknas
  Rälldalsängena ängen   Norr-se även Nörder- Saknas
  Rällmordöpel djupt ställe /Se   Nortjärnarna tjärnar
  *Rällnäsberget berg   Nortjärnarna Saknas
  Rällnäset terräng   Nortjärnarna tjärnar
  Rällvarden berg   Notholmen holme
  Rällvarden Saknas   Notänget slåttermyr
  Rällvarden berg /Se   Notänget slåttermyr
  Rällvarden, V se Rällan berg   Nuppbäcken bäck
  Rällvålen, Västra fjäll   Nuppfljot myr
  Rällvålen, Västra fjäll   Nuppflioten myr
  Rällvålen, Västra fjäll   Nuppflioten myr
  Rällvålen, Västra fjäll   Nuppfljot myr
  Rällvålen, Västra berg   Nupphäden höjd
  Rällvålen, Västra berg   Nuppvarden berg
  Rällvålen, Östra fjäll   Nuppvarden Saknas
  ?Rällvålen, Östra fjäll   Nuppvarden berg
  Rällvålen, Östra fjäll   Nuppvarden höjd
  Rällvålen, Östra berg   Nuppvålen berg
  Rällån å   Nuppvålen berg
  Rållån å /Se   Nuppvålen se Storvarden Saknas
  Rämman se Kåtilla bäcken o. Rämmasjön å   Nuppåsen berg
  Rämmashed hed   Nuppåsen se Nuppvarden Saknas
  Rämmasjön sjö   Nybo sloge
  Rämmasjön sjö   Nybodbrännan Saknas
  Rämmasjön sjö   Nybodsbron klövjebro
  Rämmasån å   Nybodbrännan se Nybodsbrändan Saknas
  Rämmasån å   Nybod(s)brändan eldhärjat skogsområde
  Rämmasån Saknas   Nybodsbrändan eldhärjat skogsområde
  Rämmaån å /Se   Nybodsbrändan eldhärjat skogsområde
  Rämyr myr   Nybodsbrändan eldhärjat skogsområde
  Rämyr sank mark   Nybodsbrändan eldhärjat skogsområde
  Rämyr sank mark   Nybodsfljot myr
  Rämyr myr   Nybodsfljot myr
  Rämyr myr /Se   Nybodsris änge
  Rämyrbäck bäck   Nybodsris änge?
  Rämyrbäcken bäck   Nybodsris änge
  Rämyrbäcken bäck   Nybodsris se Blandkarlåsen Saknas
  Rämyren myr /Se   Nybodsris skogstrakt
  »Rämyran» terräng   Nybodsvilan vilplats
  Rämyrtjärn tjärn   Nybodsvilan vilplats
  Rämyråsen ås   Nybodsvägen fäbodväg
  Rännan å   Nybodsvägen gamla boförsväg
  Rännkölen Saknas   Nybodsåsarna skogsåsar
  Rännkölen sank mark   Nybodsåsarna skogsåsar
  Rännkölen slåtterområde /Se   Nybodsåsarna skogsåsar
  Rännlok tjärn   Nybodsåsarna skogsåsar
  Rännsvedan höjd   Nybodsåsarna skogsåsar
  Ränntjärn tjärn   Nybodsåsen bergshöjd
  Rännvasselberg berg   Nybodsåsen bergshöjd
  Rännvasseln, se Rävasseln vattendrag   Nybodåsen ås
  Rännvasslen bäck   Nobodsåsen Saknas
  Rännvasslen bäck   Nybodåsen bergås
  Rännvasseln Saknas   Nybro gammal bro
  Rännvasslen å   Nybro odling
  Rännvasseln Saknas   Nybrot backe
  Rännvasslan å   Nybäcken intag
  Rännvasslan se Rännan å   Nydalsbäcken se Regntjärnbäck Saknas
  *?Rännvålen, Östra fjäll   Nydammen se Nystamnet Saknas
  Rännåsarna åsar   Nygärdskitten åker /Se
  Rännåsarna åsar   Nygärdsmyr odlad myr
  Rännåsarna åsar   Nygärdskallen kulle med uppodlad mark
  Rännåsen bergås   Nykitt åker
  Rännåsen ås   Nykitt åker
  Rännåsen ås   Nykitt åker
  Rännåsen ås   Nykitt åker
  Räppbäcken bäck   Nykitt åker
  Räppbäcken bäck /Se   Nykitt åker
  Räppen tjärn   Nykitt åker
  Räppen tjärn /Se   Nykitt förr(?) kitte
  Räpptjärnarna tärnar /Se   Nykitt förr kitte ?
  Rätjärn tjärn   Nykittberget odlad kulle
  Rätjärn tjärn   Nykittberget odlad kulle
  Rätjärn tjärn   Nykitten odling
  Rätjärn tjärn   Nylanderäng änge /Se
  Rätjärn tjärn /Se   Nystamnet sjö
  Rätjärnbäck bäck   Nystamnet Saknas
  Rätjärnmyr sank mark   Nystamnet gammal damm
  Rättmyren sank mark   Nystamnet tjärn
  Rättmyrtjärn tjärn   Nystamnet förr uppdämd vattensamling
  Rättvikskätten stolpe /Se   Nystamnet förr uppdämd vattensamling
  Rävbackar höjd /Se   Nystamnet förr uppdämd vattensamling
  Rävback, se Stor-Rävaback backe   Nystugubron ängesbod
  Rävadikar myrlänt område /Se   Nystugurisstacken risvål (för fiske)
  Rävadike myr /Se   Ny-Svarttjärrsvägen gångväg
  Rävafallet röjning /Se   Nysvedan förr brända
  Rävafallsvägen gångväg /Se   Nysvedjan svedjefall
  Rävafljot sank mark   Nysågen sågplats
  Rävaflyt myr /Se   Nysågen sågplats
  Rävagrav dalsänka   Nyvägen se Ny-Svartbjärrsvägen Saknas
  Rävagrav dalsänka /Se   Nyån åarm
  Rävahol höjd /Se   Nyån åarm
  Rävaholar skogsbackar /Se   Nyängblästan Saknas
  Rävaholarna skogsbackar   Nyängsblästan blästa
  Rävakitt åkerstycke   Nyängarna slätterängen
  Rävakitt åker /Se   Nyängena slåtterängen
  Rävakitt odling /Se   Nyängena myrslåttertrakt
  Rävakulback höjd /Se   Nyängena myrslåttertrakt
  Rävakulback(e) sandbacke /Se   Nyänget änge
  Rävakulbacken höjd /Se   Nyänget Saknas
  Rävakulvägen väg /Se   Nyänget änge
  Rävakäld källa /Se   Nyänget änge
  Rävakälla, se Rävakäld källa /Se   Nyänget förr slåtteräng
  Rävaköl myrslog /Se   Nyänget slogänge
  Rävarann bäck   Nyänget, se Fläckängena Saknas
  Rävarann myrdrag /Se   Nyängsfljot myr
  Rävasax vägmärke /Se   Nyängsdalen bäckdal
  Rävasax vägmärke /Se   Nyängsdalsbäcken Saknas
  Rävasseln vattendrag   Nyängsdalsbäcken del av bäck
  Rävikstjärn tjärn   Nyängsfliot myr
  Rävkitt åker /Se   Nyängsfliot Saknas
  Rävkitten åker /Se   Nyängsömnsholen sömnshol el. sovhol
  Rävs- jfr Räfs- Saknas   Nåtåsilder lugnvatten
  Rävsvik vik /Se   Näckskär skär
  Rävsålåmyr myr /Se   Näckskär stenskär
  Röback gårdsplats /Se   Näckskär stenskär
  Rödbacken terräng /Se   Näckskär stenskär
  Rödberg berg   Näckskär stenskär
  Rödberget berg   Näckskär stenskär
  Röddik myr /Se   Näckstamn änge
  Rödfljot sank mark   Näckstamnet Saknas
  Rödfljot sank mark   Näckstamn slåttermyr
  Rödfljotbäcken bäck   Näckstamstjärn tjärn
  Rödhed hed   Näckån å
  Rödhed hed /Se   Näckån å
  (?)Rödhällan, V. o. Ö. bäck(ar)   Näckån Saknas
  (?)Rödhällan, V. o. Ö. bäck(ar)   Näckån å
  (?)Rödhällan, V. o. Ö. bäck(ar)   Näckån å
  (?)Rödhällan bäck(ar)   Näckån å
  ?Rödhällan, Väster å   Näs slogmark
  Rödhällan bäckar   Näsbjärrshällarna stenhällar
  Rödhällen bäck   Näsbodsvemshol sovhol
  Rädhällan, (Östra) bäck /Se   Näsbodvägen fäbodvägen
  ?Rädhällan bäck /Se   Näsaven vik
  Rädhällan se under Rangsjön bäck   Näsaven vik
  Rödhällheden hed /Se   Näsaven vik
  Rödhällhäden hed   Näsbackarna backar
  Rödhällhäden hed   Näsbäck vattendrag
  Rödhällängena slåtteräng   Näsen ängen
  Rödmossen mosse /Se   Näset näs
  Rödmossåmyr myr /Se   Näset landtunga
  Rödmyr myr   Näset område
  Rödmyr myr   näset, Fram i se Fram i näset Saknas
  Rödmyr sank mark   Näshol Saknas
  Rödmyr sank mark   Näsholen skogsbacke
  Rödmyr myr /Se   Näsholen skogsbacke
  Rödmyren myr /Se   Näsholmen holme
  Römyrarna myr   Nässjön sjö
  Rödmyrås ås   Nässjön Saknas
  Rödmyrås ås   Nässjön sjö
  Rödstad fiskeplats /Se   Nässjön namn på del av nuv. sjö
  Rödås ås   Nästgrav dalsänka
  *Rögås skiljemärke   Nästgravsbäck bäck
  *Rögåsen ås   Näst Gråbock se Gråbock Saknas
  *Rögåsen ås   Näst Korset plats
  Röpsviks, se Rävavik vik   Nästjärn se Stor-Nästjärn Saknas
  »Röptuten» terräng /Se   Nästjärnarna tjärnar
  Rörmyran slog /Se   Nästjärnen tjärnar
  Rövhålet odling   Nästjärnen Saknas
  Rövådike myr /Se   Näst Korset plats
  Rövåkäld källa /Se   Nästmyr myr
  Rövåkäld, se Rävakäld källa   Näsudden udde
  Rövåsax, se Rävasax vägmärke   Näsvasslan å
  Salthavet sank mark   Näsvasslan, se Vasslen Saknas
  Sanden, Stora terräng /Se   Näsvasslen l. Vasslan vdr
  Sandloten, (»Sandlotten») åker /Se   Näverbacken backe(och slåtterställe)
  Sandnäs näs   Näverbjörken ängemyr
  Sandvik vik   Näverkölen myr
  Sandviksfljot sank mark   Näverkölen myr
  Sandviksfljot sank mark   Näverkölen slåttermarker
  Satmor terräng   Näverkölsbäcken bäck
  Satmor granskog /Se   Näverkölsbäcken bäck
  Saxbrunn källa /Se   Näverkölsbäck bäck
  Saxbrunn källa /Se   Nävermyren myr
  Sela trakt /Se   Näverstamn flottningsdamm
  Selakällbäck bäck   Näverstamn flottningsdamm
  Selatjärn tjärn   Näverstamn flottningsdamm
  Selavik vik   Näverstamn förr slåtterdamm
  Serna Elf se Öster-Dalälven älv   Näverstamn förr slåtterdamn, natn.
  »Serne Elfven» älv /Se   Näveråsen ås
  Sibirien terräng   Näveråsen Saknas
  Sibirien myren myr   Näveråsen bergås
  Sibirienåsen ås   Näveråsen berghöjd
  Sickdik-kitten åker /Se   Nävhålet hål
  Sicksta rann sloge /Se   Nävhålsmoren skogsparti
  Sicktjärn tjärn   Norder- se även Norr- Saknas
  Sigerajbäck bäck   Nörder - Brindtjärn se Brindtjärnarna Saknas
  Sigottmyr myrodling   Nörder - Djuptjärn se Djuptjärn Saknas
  Sigrajbäck bäck /Se   Nörder-Elintjärn se Elintjärn Saknas
  Silleråsberget berg   Nörder-Kamhol skogsås
  Silleråsberget berg   Nörder-Kamhol skogsås
  Silmyr sank mark   Nörder-Kälkås se Kälkås Saknas
  Silvergruvan se Storhans skärpningen Saknas   Nördermyren myr
  Silvertjärnarna tjärnar   Nördermyren Saknas
  Silvpenningkällan källa(?)   Nördermyren myr
  Simmelok sank mark   Nörder-Mörttjärn se Mörttjärnarna Saknas
  Singelåsen ås   Nörder-Nortjärn en av Nortjärnarna
  Sinkan änge   Nörder-Nygbodsåsen se Nybodsåsarna Saknas
  Siåback höjd   Nörder-Pigkitt åker
  Siåbacktjärn tjärn   Nörder-Piltlok se Piltlokarna Saknas
  Sjudkälla källa /Se   Nörder-Piltloken, se Piltlokarna Saknas
  Sjudkällan källa   Nörder-Rosttjärn tjärn
  Sjudkällbäck bäck /Se   Nörder-Rotsjöträrn se Rotsjötjärnarna Saknas
  Sjudkällbäck bäck   Nörder-Standholmen se Standholmarna sjö
  Sjuherrfljot sank mark   Nördersten Saknas
  Sjungarforsen fors /Se   Nörderst-Piltloken, se Piltlokarna Saknas
  Sjungarstupet fall   Nörder-Ryssan se Ryssmyrarna Saknas
  Sjurback skifte /Se   Nörder Rådstad se Rådstad Saknas
  Sjurberg Saknas   Nörder-Storängåsen se Storängåsen Saknas
  Sjurberget berg   Nörder-Svultentjärn se Svultentjärnarna Saknas
  Sjurberget berg   Nörder-Tennusbäck(en) bäck
  Sjurberget berg   Nörder-Tennusbäcken, se Tennusbäcken Saknas
  Sjurberget berg   Nörder - Tennustjärn tjärn
  Sjurberg berg   Nörder-Uvtjärn, se Uvtjärnarna Saknas
  Sjurberget berg   Nörderån se Knärån Saknas
  Sjurberg berg /Se   Nörderåsen bergås
  Sjurberg (»Siurberg») berg /Se   Nörderängena, se Nyängena Saknas
  Sjurbol, »(Sjurbohl») terräng /Se   Nördra Klöstertjärn sloge
  Sjurby nat.namn?   Nördra Mjågmyren sloge
  Sjurbyvik vik   Nördra Starmyren sloge
  Sjurbyvik vik   Nörstberg del av Västberg
  Sjurbyvik vik /Se   Nörstbjär höjd
  Sjurfallet odling?   Nörstmyr myr
  Sjurgrav dalgång /Se   Nörstänget slåtteränge
  Sjurgraven dal   Nöttjärn tjärn
  Sjurgraven marksänka   Nöttjärn tjärn
  Sjurgraven marksänka   Nöttjärn tjärn
  Sjursvenskitten åker /Se   Nöttjärn tjärn
  Sjurändbäcken bäck   Nöttjärn tjärn
  Sjuränden del av Nässjön   Nöttjärnen tjärn
  Sjuåsen ås   Nöttjärnen Saknas
  Sjöblomstäppan åkertäppa   Odlingen - Lits - Anders - Per odling
  »Sjöbunmor slog /Se   Odlingen nord å Klubbfljot nyodling
  Sjödammen damm   Odlingen nord å Klubbfljot nyodling
  *Sjökåsen trakt   Odlingen, Söder i jfr Söder i odlingen Saknas
  Sjölins hälsokälla källa /Se   Ofansled se Ufansled Saknas
  Skabbocktjärn tjärn   Ogagnsstammet myr
  Skabbris slog(?) /Se   Oksbrunn källa och slåtteränge
  Skadanhult terräng   Oksdik del av Oksmyr
  Skakelkräppstenarna stenar /Se   Okskäld källa
  Skakugärdet äga   Oksmyr myr
  Skalhusberg berg   Oksmyr Saknas
  Skalhusbäck bäck   Oksmyr myr
  Skalhusdalen dal   Oksmyr myr
  Skalhustjärn tjärn   Oksmyrbäck bäck
  Skalhustjärn tjärn   Oksmyråsen ås
  Skansen jordbrink /Se   Oksomin del av Tjästeräng
  Skansen terräng   Okstjärn tjärn
  Skardet dal   Ol - Ann fall (?) svedjefall
  Skardet sänka   Olasråd slåtteränge
  Skardet dalgång   Olasrodet änge
  Skardet klyfta /Se   Olasrodet änge
  Skardet kölslog(?) /Se   Ol - Erssonkitt inhägnad åker
  Skardsmyren sank mark   Ol - Hansson trakt
  Skarpabborrtjärn tjärn   Ol - Hanssonfljot myr
  Skarpfljot sank mark   Ol - Hanssontjärn tjärn
  Skarphäden hed   Oljvägen vinterväg (?)
  Skarphäden hed   Ollgärdet åkergärde /Se
  Skarphäden höjd /Se   Ollmyr mosse
  Skarptäkt terräng   Ollm. L. se Lill-Hållfljot Saknas
  Skarptäktbron bro /Se   Ollm. St. se Stor-Hållfljot Saknas
  Skarptäktmyrarna myrar /Se   ?Olof-Annfall se Ulanfall Saknas
  Skarpås ås   Olovsdiken myr
  Skarpåsbäcken bäck   Olof - Ersson - kitt inhägnad åker
  Skasholarna skogshöjder   Olov - Larssonsänget slåtteränge
  Skavholarna höjder   Olovshol skogsbacke
  Skavåsen ås   Olovstjärn tjärn
  Skeppet grop /Se   Olov-Svenssondik slog(?) /Se
  Skepphushol höjd   Omalberg berg
  Skepphusholen, se Stjipphausoln Saknas   Omalberget Saknas
  ?Skepphussjön sjö   Omalbjärr bergshöjd
  Skepphussjön sjö   Omalmyrarna myrar
  Skepphussjön sjö /Se   Omalmyren myr
  Skepphussjön sjö /Se   Omalmyren Saknas
  Skepphustjärn tjärn   Omarn se Holmharen Saknas
  Skerhol höjd /Se   Omen holme
  Skerriset skogsparti   ?Omen holme
  Skidammen dammbyggnad   Omen se Holmen Saknas
  *Skiers-ra gränsmärke   Oni sjö
  Skinnarbodsbäck bäck   Onidammen flottningsdamm
  Skinnarbodsbäck bäck /Se   Onidammen flottningsdamm
  Skinnarbodsflojten sank mark   Onifläll, se Onuheden Saknas
  Skinnarbodsfljoten sank mark   Onihållan slåttermyr
  Skinnarbodsfljoten myr /Se   Onihållan slåttermyr
  Skinnarbodsklitt höjd   Onihållan slåttermyr
  Skinnarbodsklitt bergsklint /Se   Onihållan slåttermyr
  ?Skinnarbodssnäll berg   Onihållan slåttermyr
  Skinnarbodstjärn tjärn   Onisjön se Oni Saknas
  Skinnarbodstjärn tjärn /Se   Oniängena se Lövnäsängena Saknas
  Skinnarbostad båtstad /Se   Onufjället terrängområde
  Skinnarbostad båtplats   Onufjällstjärn tjärn
  »skinnaråkern» åker /Se   Onuheden hed
  Skinnarängen äng /Se   Onuheden Saknas
  Skinnarängena sank mark   Onuheden hed
  Skinnebofljoten myr /Se   Onå se Vanan Saknas
  Skinnfällen terräng(?)   Ora- se äv. Orad- o. Öra- Saknas
  Skinnhuppfljot sank mark   Orabäcken, se Oradtjärnbäcken Saknas
  Skinnlappbäck bäck   Orabäcken se Oradbäck Saknas
  Skinnlappmor skogsparti   Orad- se äv. Ora- o. Öra- Saknas
  Skinnlappmyr sank mark   Oradbäck bäck
  Skipanshol kulle /Se   Oradbäck bäck
  Skipholsris stenröse o. tvättställe /Se   Oradbäck bäck
  *Skirf-rå gränsmärke   Oradbäck bäck
  Skiärklitt se Skärklitt berg   Oradbäcken bäck
  Skofinngrav dalsänka   Oradbäcken Saknas
  Skoghultåsen ås   Oradbäcken bäck
  Skomakaränget änge   Oradbäcken Saknas
  Skomakaränget sank mark   Oradbäcken bäck
  Skoptjärn tjärn   Oradbäcksfljot myr
  Skordberget berg   Oradbäcksfljot myr
  Skordberg berg   Oradbäcksfljot myr
  Skordberg berg   Oradbäcksänget slåtteränge
  Skordberg berg   Oradkäld källa
  Skordberg berg /Se   Oradlok vattensamling
  Skordberget berg /Se   Oradmyren odlat myr
  Skordbäck bäck   Oradmyren odlad myr
  Skordgrav dalsänka   Oradmor skogsparti
  Skordklitt Saknas   Oradmyr myr
  Skordkvarnslätan slätt område   Oradmyr område med odlingar
  Skordmyr myr   Oradmyr område med odlingar
  Skordmyrbäcken bäck   Oradsunnet vattenfall
  Skordtjärn tjärn   Oradsunnet vattenfall
  Skorv-Andershol berg   Oradsunnet fall
  Skorvberg berg   Oradsunnet fall
  Skorvkittan åker /Se   Oradtjärn utdikad tjärn
  Skorvtjärn tjärn   Oradtjärn tjärn
  »Skottfinngrav» ställe vid väg /Se   Oradtjärn tjärn
  Skottmålstjärn tjärn   Oradtjärn tjärn
  Skottplatsen terräng   Oradtjärn tjärn
  Skottplatsen skallplats /Se   Oradtjärn tjärn
  Skottplatsen öppen plats /Se   Oradtjärn tjärn
  Skottplatsen terräng   Oradtjärn tjärn
  Skrakugärdet jfr Skakugärdet äga   Oradtjärn tjärn
  Skravelåsen ås   Oradtjärn tjärn
  Skredelskär skär   Oradtjärn tjärn
  »Skridildypel» slog /Se   Oradtjärn tjärn
  Skrikberg berg   Oradtjärn tjärn
  Skrikberg berg   Oradtjärn tjärn
  Skrikbäck bäck   Oradtjärn tjärn
  Skrikkitten åker /Se   Oradtjärn tjärn
  Skriktjärn tjärn   Oradtjärnarna tjärnar
  Skrikås ås   Oradtjärnarna tjärnar
  Skrocken höjd   Oradtjärnarna tjärnar
  Skrocken berg   Oradtjärnarna tjärnar
  Skrocken, se Skrotten berg   Oradtjärnbäck bäck
  Skrolla nat. namn?   Oradtjärnbäcken bäck
  Skrollgrav änge   Oradtjärnbäcken Saknas
  Skrollhuvud höjd   Oradtjärnen tjärn
  Skrollnäs näs   Oradtjärnen tjärn
  Skrolltjärn tjärn   Oradtjärnen tjärn
  Skrolltomterna plats i skog   Oradtjärnen Saknas
  Skrollvred krök på Österdalälven /Se   Oradtjärnen tjärn
  Skrollhuvud kulle /Se   Oradtjärnen Saknas
  Skrollvägen väg /Se   Oradtjärnen tjärn
  Skrollön halvö   Oradtjärnen Saknas
  Skrotten berg /Se   Oradtjärnen tjärn
  Skrumhålaknallarna berg   Oradtjärnen Saknas
  »Skrumhålknallarna» höjder /Se   Oradtjärnen tjärn
  Skrumålå fljot sank mark   Oradtjärnen Saknas
  Skrumålåfljot sank mark   Oradtjärnen tjärn
  Skrumålå knallarna berg   Oradtjärnen tjärn
  Skrumålåknallarna berg   Oradtjärnfljot myr
  Skrumålåknallarna, se även »Skrumhålknallarne» Saknas   Oradtjärnhed område med hedmarker
  Skruvnäs näs   Oradtjärnmyr myr
  Skrådajkarna sank mark   Oradtjärnmyr se Oradmyr Saknas
  Skrållkölen kölmark   Oradtjärnån å
  Skrållkölen utmark /Se   Oradtjärnsån å
  *Skrållstäd fjällklint   Oradtjärnån å
  Skrälmyr sank mark   Oradvad ställe
  Skråvåtjärn tjärn   Oratjärn se Oradtjärn Saknas
  *Skräddarboden slogbod   Oratjärn se Oradtjärn Saknas
  Skräddarbrot backe /Se   Oratjärn se Oradtjärn Saknas
  Skräddarmyrbäcken bäck   Ormbröstbäcken bäck
  Skräddarmyrbäcken bäck /Se   Ormbröstmyren slåttermyr
  Skräddarmyren sank mark   Ormbäcken bäck
  Skräddarmyrlittjärn se Arv-Larsänget änge   Ormhol skogshöjd
  Skrällbacken terräng /Se   Ormhol skogshöjd
  Skubbörmyrbäcken bäck   Ormholsänget slåtteräng
  Skurdstammen terräng   Ormholsänget slåtteräng
  Skurmanbäcken bäck   Ormhålängen, se Ormholsänget Saknas
  Skvallermyr myrodling   Ormnäs näs
  Skvallermyr myr   Ormnäs näs
  Skvallermyran terräng /Se   Ormnäs näs
  Skvallermyrbäck bäck   Ormnäs näs
  Skvallermyren myr, upprinnelse /Se   Ormnäsviken vik
  Skyrbäck bäck   Ormris slåttermark
  Skyrbäck bäck /Se   Ormris slåttermark
  Skyräskbäck bäck   Ormskär sten?
  Skyräskmyr sank mark   Ormskär skär
  Skålbäck bäck /Se   Ormskär skär
  Skålbäcks näs udde? /Se   Ormskär skär
  Skålhusbäcken bäck /Se   Ormtjärn tjärn
  Skålhusdalen sänka /Se   Ormtjärn tjärn
  Skålhustjärn tjärn /Se   Ormtjärnbäcken bäck
  Skålmyr uppodlad myr   Ormtjärnen tjärn
  Skåltjärn tjärn /Se   Ormtjärnen tjärn
  Skålvik vik   Ormvik vik
  Skålvik vik   Ormvik vik
  Skålvik bukt /Se   Ormänget änge
  Skålån å   Orrdik odling
  Skålåsarna åsar   Orrdik odling
  Skålåsdajkarna sank mark   Orrfliot myr
  Skånmyr sank mark   Orrfliot myr
  Skånmyr myr   Orrflyt myr
  Skånmyren myr /Se   Orrhol skogsbacke
  Skånmyråsen ås   Orrhol skogshöjd
  Skånmyråsen ås   Orrhol skogshöjd
  (Skårdberget) berg   Orrhol skogshöjd
  Skåtåhed förr tallhed /Se   Orrhol höjd
  Skålåhed delvis uppodlad tallhed /Se   Orrhol höjd
  Skäftdajk sank mark   Orrhol skogshöjd
  Skäftebäck bäck   Orrhol skogshöjd
  Skäftebäck Saknas /Se   Orrklitt bergsklint
  Skäftemyr myr /Se   Orrlok vattensamling
  Skäftkällor källor /Se   Orrlokbäck bäck
  Skälberg berg   Orrtjärn tjärn
  Skälberg berg   Orrtjärn tjärn
  Skälbergsdajkarna sank mark   Orrtjärn tj.
  Skälbergsdajkarna sank mark   Orrtjärnback backe
  Skäldberget berg   Orrtjärnen tjärn
  ?Skäldberget berg   Orrtjärnen Saknas
  Skälfljoten slåttermyr   Orrtjärnkitt inhägnad åker
  Skällberg berg   Orrtjärnmyr myr
  Skällberg berg /Se   Orrtjärnmyren myr
  ?Skällbäcken bäck   Osmyren myr
  Skällbäcken bäck   Osmyren Saknas
  *Skällklitt kulle   Osmyr myr
  Skällnäsmyr sank mark   Osmyrbäcken bäck
  Skällåsen ås   Ofdaikbäcken se Ovdikbäcken Saknas
  Skällåsen ås   Otenloken vattensamling
  Skärberg berg   Otensten sten
  Skärberg berg /Se   Ovdikbäcken bäck
  Skärbergs fljot sank mark   Ovdikbäcken Saknas
  Skärbrottet sandstensbrott   Ovdikbäcken bäck
  Skärbäcken bäck   Ovnängsbäcken bäck
  Skärgraven dalgång   Oxback se Oxdiback Saknas
  Skärgraven ravin   Oxbergskroken krok
  Skärholmen holme   Oxbergsled se Råsled Saknas
  Skärklitt se under Snäll berg   Oxbergsstrupen myrslog
  Skärklitt berg   Oxbergsviken vik
  Skärklitt berg   Oxback se Oxdikback Saknas
  Skärklitt berg   Oxbergvägen gångstig
  Skärklitt bergklint   Oxbjärrsänget »ängslog»
  Skärklitt bergklint   Oxdik myr
  Skärklitt höjd   Oxdikback backe
  Skärklitt berg   Oxgrav grop
  Skärklitt höjd   Oxgrav dal
  Skärklitt höjd   Oxgraven dal
  Skärklitt bergsklint /Se   Oxgrav sänka
  Skärklittdikarna myrar /Se   Oxgrav sänka
  Skärklittgnup bergstopp /Se   Oxnäs näs
  Skärkällbäck bäck   Oxnäs näs
  Skärlok tjärn   Oxnäs näs
  Skärmyr sank mark   Oxråd röjning
  Skärmyr sank mark   Oxrod röjning
  Skärmyren myr   Oxsjöberg se Ugsisbjärr Saknas
  Skärmyren myr   Oxskär klippstup
  Skärmyråsen ås   Oxskärssvedjan trakt
  Skärpa slogplats /Se   Oxtitthålet dalgång
  Skärtjärn tjärn   Oxtitthålet dalgång
  Skärtjärn tjärn   Oxåsen ås
  ?Skäråsen ås   Oxåsen Saknas
  ?Skäråsen berg   Oxåsen ås o. gränspunkt
  Skäråsen ås   Oxåsen bergshöjd, mötespunkt
  Slabbängena sank mark   Oxåsen ås
  Sleskian, se Släckan myrmalmsblästa   Pederbodsvemshol sovhol
  Slikåfljot sank mark   Pederbäck bäck
  Slikå havet tjärn   Pederforsen fors
  Slikåkavet tjärn /Se   Pederkvarnforsen fors
  Slikåtjärn tjärn   Peder-Hansgård? åkerstycke
  Slinkin terräng?   Pederstens sovhol
  Sliperskojan koja /Se   Pederstrand strandslåtter
  Slådajk sank mark   Pedervägen fäbodväg
  Slådike myr /Se   Pellarsholmen Saknas
  Slånden tjärn   Pellholmen holme
  Slåpåkölen sank mark   Pellhol skogsbacke
  Slåpåkölen myrslog /Se   Pellkitt inhängnat åkerstycke
  Slåpåtjärnarna tjärnar /Se   Pell-Larskitten, se Sommarfjåskitten Saknas
  Slåpåänget sank mark   Pell-lok vattensamling
  Slåpåänget änge /Se   Penningtjärn vattensamling
  Slåterberg berg   Per - Andsufall svedjefall
  Slåterberg berg   Per - se även Pär - Saknas
  Slåterberg bergshöjd /Se   Per - Hansbäck bäck
  Slåterbäck bäck /Se   Per - Hansbäck bäck
  Slåterdikarna myrar /Se   Per - Hansbäck bäck
  Släckan myrmalmsblästa   Per - Hansbäcken bäck
  Slädanäset näs   Per - Hansbäcken bäck
  Släden tjärn   Perholmen holme
  *Slängan blästa?   Pärholmen holme
  Slängbodsåsen ås   Perjönsholm(en) holme
  Slängbodsåsen ås   Perkitt åkerstycke
  Släskan blästa /Se   Perkitt åker
  Slätberg berg   Per-Lars-Olovkitt inhägnat område
  Slätbergsbäcken bäck   Per - Larsris änge
  Slätbergstjärn tjärn   Per-Larsris skogstrakt(?)
  Släthällskär sank mark   Per-Maritlind linda
  Släthällskär klippa   Per-Matskitt odling
  Släthällskär lokalitet   Per-Matskäldan källa
  Slätmyr sank mark   Per-Matshöjden höjd
  Slätmyr sank mark   Per-Mattsrod änge
  Slätskär berghäll   Pärmattsrodet änge
  Smedbacken backen /Se   Permatsrod änge
  Smedbacken backe /Se   Per-Olsboden änge
  Smeddickret sakt ställe /Se   Pär-Olsboden änge
  Smedkittan åker /Se   Persbäck bäck
  Smedsvik vik   Persgrav dalsänka
  Smedtjäg åker /Se   Persholmen se Persomin Saknas
  Smibacken backe /Se   Perskoldal koldal
  Smilåt ängsskifte   Perskrok slog(?)
  Smålomtjärn tjärn   Perslok vattensamling
  Smålårod änge /Se   Persomin strandänge
  Småtjärnarna tjärnar   Persmyr änge
  Småtjärnarna tjärnar   Persmyr myr med slogänge
  Smörhatt höjd   Peruken udde
  *Snarketjärn tjärn   Peruken se Dritviken vik
  Snarptjärn tjärn   Petritorp se Pitritorp Saknas
  Snidhalen sank mark   Pigan bäck
  Snipan vattendrag   Pigan Saknas
  Snipan å   Pigan bäck
  Snipheden hed   Pigan bäck
  Snipån å   Pigan bäck
  Snipån Saknas   Pigbäcken bäck
  Snipån å   Pigbäcken se Pigan Saknas
  Snipån å   Pigheden hed
  Snod bock bäck bäck   Pigkitt se Norr - och Söder Pigkitt Saknas
  Snodskallen berg   Pigmyr myr
  Snodskallfljot sank mark   Pilthalar änge
  Snodskallfljot sank mark   Pilthalarna änge
  Snullgärdet Saknas   Piltlokarna lokar
  »Snuskappin» notställe /Se   Piltlokarna Saknas
  Snålln se Snällen Saknas   Piltlokarna vattensamlingar
  Snäll berg   Piltlokarna vattensamlingar
  Snäll berg   Piltlokarna vattensamlingar
  Snäll berg   Piltlokbäcken bäck
  Snäll berg   Piltlokbäcken bäck
  Snällberget se Svartbergssnäll berg   Piltlokbäcken bäck
  Snällen berg   Piltlokbäcken bäck
  *Snällen berg   Piltloken, N. och S. se Piltlokarna Saknas
  *Snällen berg   Piltloken, N, o. S. se Piltlokarna Saknas
  Snälls bäck bäck   Piptjärn se Oradtjärnarna Saknas
  Snällsmyr myr   Piptjärnen tjärn
  Snällsmyr myr /Se   Pissbyttan källa
  Snödskallen berg /Se   Pissbyttan Majt vattensamling
  Snödskallen (»Sniådskoln») berg /Se   Pitribäck bäck
  Snödskall(en) bergås /Se   Pitribäck bäck
  Snödskallfljot myr /Se   Pitritorp odling
  *Snöklätta berg   Pitritorp odling
  Snölöstjärn tjärn   Pitritorp odling
  Snöplogmyren odlad myr   Pitritorp odling
  Snöskallen berg   Pjäckelnäs näs
  »Sockenskrieverängen» änge /Se   Pjäckelnäs näs
  Soderåsen ås   Pjäckelnäs näs
  Solder-Fittvik vik   Pjäckelvik vik
  Solderfittvik vik /Se   Pjäckelvik vik
  Solderkittan åker /Se   Pjäckelviken vik
  Solderstam bevattningsdamm /Se   Plogfjölåback backe
  Sollskogen skogsmark /Se   Porfyrbrott Saknas
  Solltjärn tjärn /Se   Porfyrverksdammen se Dammen Saknas
  Sommarfähuskitten åker /Se   Porfyrvägen gammal nu ej trafikerad väg
  Soppskär bergskreva   Postvägen postväg
  Sorgåsen ås   Postvägen postvägen
  Sorgåsen ås   Predikstolen gammal, nu driven tall
  Sovaldbod naturnamn /Se   Predikstolen gammal, nu driven tall
  Sovalddajk sank mark   Predikstolen tall
  Sovalddike myr /Se   Predikstolen tall
  Sovaldholme holme /Se   Predikstolen tall
  Sovaldkitt åker?   Predikstolen tall
  Sovaldkälla källa /Se   Pringellok vattensamling
  Sovaldkätte naturnamn /Se   Pringellok vattensamling
  Sovaldlok tjärn   Pringellok vattensamling
  Sovaldlok vattensamling /Se   Pringelskvaldret vattensamling
  Sovaldslottet backe /Se   Prinsänget slåtteräng
  Sparkittan åker /Se   Prinsänget (»Prinsaindjed») änge
  Spegeln tjärn   Printelhol kulle
  Sjukdöpel djupt ställe /Se   Printelkitt odling
  Spiklån änge   Prostholmen se Lövön Saknas
  Spiktån änge /Se   Prästback backe
  Spiktån änge /Se   Prästback ställe
  Spjutbo odling(?) /Se   Prästbodsbjärret bergsparti
  Spjutbol nat. namn?   Prästbodsknall(en) bergknalle
  Spjutbäck bäck   Prästbodsknallen berg
      Prästbodsknallen berg
      Prästfljot myr
      Prästflioten Saknas
      Prästbodsloken vattensamling
      Prästfisket ställe
      Prästfisket ställe
      Prästfljot myr
      Prästfljot myr
      Prästfljot myr
      Prästfljoten myr
      Prästfljoten se Öster å Fljoten Saknas
      Prästgårds-Olovfall svedjefall /Se
      Prästgårds-Olovhällan stenhäll
      Prästgårds-Olovhällan stenhäll
      Prästgan-Olovkoldal koldal
      Prästgan-Olovkoldal koldal
      Prästgårds-Olovkoldal milplats /Se
      Prästgars-Olovås odling
      Prästgårds-Olovås åkergärde /Se
      Prästgårdsäng änge /Se
      Prästgårdsäng änge
      Prästgårdsänget änge
      Prästholen, se Holen Saknas
      Prästholmen holme
      Prästholmen holme
      Prästholmen holme
      Prästholmen se Lövön Saknas
      Prästkölen myr
      Prästkölen Saknas
      Prästmyr myr(numera uppodlad)
      Prästmyr myr
      Prästmyren myr
      Präst-myren, se Prästfljot Saknas
      Prästskogsfljoten myr
      Prästtäkten del av fäbodvall
      Prästänget slåtteränge
      Prästänget änge /Se
      Prästänget slåtteränge
      Prästänget förr slåtteränge
      Pulsen tjärn
      Pundet änge
      Pundet änge
      Pundet = Pundpinan del av väg
      Pundet skogsbacke
      Pundet skogsbacke
      Pundet skogsbacke
      Pundet upphöjning(?)
      Pundet upphöjning (?)
      Pundpinan=Pundet Saknas
      Pungen område med sömns- el. sovholar
      Pungen område med sömn- eller sovsholar
      Pungen tjärn
      Pungpinan terräng /Se
      Pungstamn myränge
      Pungstamsåsen ås
      Putåtjärne tj.
      Påbrunnskälld källa
      Pålbrunnsmyr myr
      Påldik myrslog
      Pålgrav dalsänka
      Pålgravbäck bäck
      Pålgravbäck Saknas
      Pålgravbäck bäck
      Pålkitt åker
      Pålkvarngråda fors
      Pålkvarnsildret Saknas
      Pålmyr myr
      Påls-Nilskoldalen förr koldal
      Påls-Nissmyr myr
      Pålsnäs näs
      Pålsnäs sloge
      Pålsnäs slogmark
      Pålsstränderna område
      Påstjärnsbäcken se Holmyrtjärnbäck Saknas
      Påstjärnsbäcken bäck
      Päbusmor odling
      Päbusmor odling
      Pär- se även Per- Saknas
      Pärholmen holme
      Pärholmen holme
      Pär-Larsriset änge
      Pärsbäck vattendrag
      Pärsbäck, Pers- vdr.
      Pärstjärn tjärn
      Pärstjärnbäck bäck
      Qvarn Damm se Kvarndammen Saknas
      ?Rabbsätet slog(?) /Se
      Rackbäck bäck
      Rackdik myr
      Rackdik myr
      Rackdiken myr
      Rackfjärden »vik»
      Rackfljot myr
      Rackflioten myr
      Rackfljot myr
      Rackgrådan utlopp
      Rackgrådan utlopp
      Rackgrådan förbindelseled
      Rackhavet vattensamling
      Rackhavet vattensamling
      Rackhavet tjärn
      Rackhavet Saknas
      Rackhavet tjärn
      Rackhol backe
      Rackhol högsta punkten på Åsgärd
      Rackholsten förr sten
      Rackholsten hol m. (skogs)backe
      Rackhultet skogsholme el. skogsås
      Rackhol-stenen sten
      Rackhyllan berg
      Rackhyllan Saknas
      Rackhyllorna bergstup
      Rackiller, se Rackhyllan berg
      Rackiller, se Rackhyllorna Saknas
      Racklok vattensamling
      Racklok vattensamling
      Racklok vattensamling
      Rackridan betesmark
      Rackridan betesmark
      Rackridubäcken Saknas
      ?Rackridubäcken Saknas
      Racksnutan sten
      Racksnutan sten
      Rackssnuten sten /Se
      Racksten sten
      Racksten sten
      Rackstenbacken backe
      Racksundet sund
      Racksundsholmen holme
      Racksundsnäs näs
      Racksunnet fors
      Racksunnet fall
      Racktjärn tjärn
      Rackudden udde
      Radadikarna myrar
      Radafljotarna, se Rådåfljotarna Saknas
      Ramnäs, se Råmnäs Saknas
      Ran, se Lomholmen sjö
      Randbacken odling
      Randåsen ås
      Randåsen Saknas
      Randåsen bergås
      Randåsen ås
      Randåsgrav svacka
      Randåsvägen väg /Se
      Randåsvägen änge
      Randåsvägen änge
      Rangbäcken bäck
      Rangdlok vattensamling
      Rangd-Permor område
      Rangen sjö
      Rangen Saknas
      Rangenåsen ås
      Rangenåsen Saknas
      Rangenåsen, se Borgberget berg
      Rangen sjö
      Rangsjön, se Rangen sjö
      Rangsjön, se Rangen Saknas
      Rannet fuktigt ställe
      Ransi sjö
      Ransi sjö
      Ransi Saknas
      Ransi sjö
      Ransi sjö
      Ransi sjö
      Ransi sjö
      Ransi sjö
      Ransi sjö
      Ransi sjö
      Ransidammen dammbyggnad
      Ransidammen dammbyggnad
      Ransidammen dammbyggnad
      Ransjön, se Ransi sjö
      Ransjön, se Ransi Saknas
      Rantj., se Regntjärn Saknas
      Rasamjälgen, se Råsåmjågen Saknas
      Rasan = Mjågrasan Saknas
      Rassakufjäll fjäll
      Rassakufjället Saknas
      Rassakufjäll berg
      Rassakufjäll berg
      Rassbacksidan sluttning
      Rassbacksidan sluttning
      Raskajtris lövskogsparti
      Raskajtris lövskogsparti
      Rasketris småskog (busksnår)
      Rasskårbäck, se Rasskårubäck Saknas
      Rasskårbäck bäck
      Rasskårbäcken bäck
      Rasskårubäck bäck
      Rass(-)skårubäck bäck
      Rasskårufljot myr
      Rasskårugrav sänka
      Rass(-)skårugrav sänka
      Rass(-)skårugrav sänka
      Rass(-)skårukällan källa
      Rass(-)skåruris skogsparti
      Rassåkan betesmark
      Rassåkan betesmark
      Rassåkan änge
      Rasttj., se Rosttjärn Saknas
      Rasuberg berg
      Rasuberget berg
      Rasubjärr berg
      »Rasuholmen» holme
      »Rasuholmen» holme
      *Rasuholmen holme
      Rasumsfljot myr
      Rasumsfljot myr
      Rausn mynning vid sjö
      Rausn mynning vid sjö
      Rausåsen skogsås
      Redskapsås skogsås
      Redskapsås skogsås
      Regndik myr
      Regndikrod röjning
      Regndjupmossen mosse och röjning
      Regntjärnen Saknas
      Regntjärnen tjärn
      Regntjärn tjärn
      Regntjärn avr.
      Regntjärnen tjärn
      Regntjärnen Saknas
      Regntjärn tjärn
      Regntjärnbäck bäck
      Regntjärnbäck vdr
      Regntjärnbäck bäck
      Regntjärnås höjd
      Regntäkt åker
      Remmassjön Saknas
      Remmasån vdr
      Rendalsknaxar bergområde
      Rendalen dalsänka
      Rendalsbjärret berg
      Rendalsknaxarna bergområde
      Rendalsknaxarna, se Rendalsbjärret Saknas
      Renflå strandparti
      Renflå markområde
      Renflå markområde
      Renflå markområde
      Renflå markområde
      Renflå markområde
      Renflå markområde
      Renflålok vattensamling
      Renflålok vattensamling
      Renflålok vattensamling
      Rengårdsfljot myr
      Rengårdsflioten myr
      Rengårdsfljot myr
      Renhalahultet skogsparti
      Renhalatjärn tjärn
      Renhaltjärnen tjärn
      Renhaltjärnen Saknas
      Renhorntjärn tjärn
      Renhorntjärn tjärn
      Renhorntjärnen tjärn
      Renhornstjärnen Saknas
      Renhorntjärnbäcken bäck
      Renmossoheden skogshed
      Renmossofljot myr
      Renmossofljot Saknas
      Renmossofljot myr
      Renmossoheden skogshed
      Renmyren myr
      Rensjö sjö
      Rensjö sjö
      Rensjön sjöar
      Rensjön Saknas
      Rensjön, se Lill-Rensjö Saknas
      Rensjön, St., se Rensjö Saknas
      Rensjöberg berg
      Rensjöblecket, se Rensjöbliket Saknas
      Rensjöbliket berg
      Rensjöbliket berg /Se
      Rensjöflon lugnvatten
      Rensjövasslen bäck
      Rentjärn, se Renhalatjärn Saknas
      Rentjärn tjärn
      Rentjärn tjärn
      Rentjärnen tjärn
      Rentjärnen Saknas
      Rentjärnen tjärn
      Rentjärnsömnsholen sovhol
      Resa-, se Risu- Saknas
      Restjärn tjärn
      Restjärnåsen bergås
      Ribbholmen holme
      Ribblok vattensamling
      Ribb-Olovänget förr slåtteräng
      Ribbåsbjärret bergstrakter
      Ribbåsbäcken bäck
      Ribbåstaxet område i skog
      Ribbåsstupet, se Stupet Saknas
      Ribbåssågen såganläggning
      Ribbåsvägen gångstig
      Ringelhol sovhol
      Ringelhol sömnshol
      Ringelmyr myr
      Ringelmyr myr
      Ris-Andersrod änge
      Risberg berg
      Risberget Saknas
      Risberg berg
      Risberget berg
      Risberget Saknas
      Risbergssågen, se Koppväg Saknas
      Risbjärr skogbeväxt berg
      Risbjärr berg
      Risbjärr berg
      Risbergsflyt Saknas
      Risbergsflyt myr
      Risbergsflyten myr
      Risbergsskaftet berg
      Risbergsskaftet Saknas
      Risbergsskaft(et) bergshöjd?
      Risbjärrsheden trakt
      Risbjärrsvägen fäbodväg
      Risbrunn brunn
      Risbäcken, se Räjsbäcken Saknas
      Ris-dalarna? skogstrakt
      Risdalen änge
      Risdalen änge
      Risdik myr
      Risdik låglänt område
      Ris-Erikvik vik
      Ris- Erikviken vik
      Risfallet gammalt, nu igenväxt svedjefall
      Risfallet gammal slog
      Risholmen holme
      Risholmen holme
      Risholmen holme
      Risholmen holme
      Risholmen holme
      Risholmen holme
      Risholmen holme
      Risjön, se Rivsjön Saknas
      Risjövasslan, se Rivsjövasslen Saknas
      Riskitt åker
      Riskitt åker
      Rismyren myr
      Ris-Olovkitt åkertäppa
      Ris-Perkitt åker
      Ristjärnen Saknas
      Risukyrka(n) stenar
      Risukyrka(n) stenrammel
      Risukyrka(n) stenrammel
      Risuport(en) ställe
      Risuport(en) ställe
      Risustabben stenblock
      Risustabben stenblock
      Risustabben stenblock
      Risuås bergås
      Risuås(en) ås
      Risåsen bergås
      Risåsen bergås
      Risåsen ås
      Rivsjön sjö
      Rivsjön Saknas
      Rivsjön sjö
      Rivsjön sjö
      Rivsjövasslan bäck
      Rivsjövasslan Saknas
      Rivsjövasslen bäck
      Rod änge
      Rod slåttermyr
      Rod änge
      Rod, se Dovsbodrod Saknas
      Rodbäcken vdr
      Rodstad, se Rådstad Saknas
      Roliggraven, se Mattisgärdet grav
      Roliggraven, se Aldervallen grav
      Romuldtjärn, eller Romult- Saknas
      Romuldvasslen, eller Romult- biflöde
      Romundberg berg
      Romundsberget Saknas
      Romundtjärnen tjärn
      Romundstjärnen Saknas
      Romundvasslan bäck
      Romundsvasslan Saknas
      Rosen änge
      Rosen änge
      Rosen, se Rausn Saknas
      Rosåsen, se Rausåsen Saknas
      Rossfljot myr
      Rossflioten Saknas
      Rossfljot myr
      Rossfljot myr
      Rossås bergås
      Rossås bergshöjd
      Rostberg bergsklint
      Rostbromyr myr
      Rosttjärn tjärn
      Rosttjärn, se Nörder- och Söder-Rosttjärn Saknas
      Rosttjärn tjärn
      Rosttjärn tjärn
      Rosttjärn tjärn
      Rosttjärnarna tjärnar
      Rosttjärnarna tjärnar
      Rosttjärnback backe
      Rosttjärnkvarn kvarn
      Rosttjärnkvarn(en) förr kvarn
      Rosttjärnkvarn(en) förr kvarn
      Rosttjärnlok vattensamling
      Rosttjärnmyr myr
      Rosttjärnängena odlade ängen
      Rosttjärnängena odlade ängen
      Rosttjärnänget slåtteränge
      Rotan änge
      Rotan änge
      Rotboden änge
      Rotboden änge
      Rotbodsbrästet område
      Rotbodsbäcken bäck
      Rotbodstjärn tjärn
      Rotbodstjärnen tjärn
      Rotbodstjärnen Saknas
      Rotbodstjärn tjärn
      Rotbusstjärrn, se Rotbodstjärn Saknas
      Roten = »Rotälven» Saknas
      Rotenberget berg
      Rotenberget Saknas
      Rotenberget berg
      Rotenbjärret bergsträckning
      Rotenbjärret bergsträckning
      Rotendalen dalgång
      Rotendalsbjärret bergsträckning
      Rotendalsbron bro
      Rotenflo flo
      Rotengärdet åkerfält
      Rotenkällan källa
      Rotenskär stup
      Rotmålsberg = Råmålsberg Saknas
      Rotmästarängena ängen
      Rotmästarängena ängen
      Rotmästarängena slåtterängen
      Rotn biflöde
      Rotnen älv
      Rotnen Saknas
      Rotnen Saknas
      Rotnen älv
      Rotnen älv
      Rotnen älv
      Rotnäset näs
      Rotnäset näs
      Rotn-näs näs
      Rotsjöbäcken bäck
      Rotsjöbäcken bäck
      Rotsjöbäcken bäck
      Rotsjöbäcken bäck
      Rotsjöbäcken bäck
      Rotsjön sjö
      Rotsjön Saknas
      ?Rotsjön, se Mattisgärdet sjö
      Rotsjön sjö
      Rotsjön sjö
      Rotsjön sjö
      Rotsjön sjö
      Rotsjötjärnarna tjärnar
      Rotsjötjärnarna Saknas
      Rotsjötjärnarna tjärnar
      Rotsjötjärnarna tjärnar
      Rottnen, se Rotnen Saknas
      Rotvik vik
      Rotälven, se Rotnen älv
      Rotälven, se Rotnen Saknas
      Rovön holme
      Rovön holme
      Rovendik myr
      Rovendikbäcken bäck
      Rullarsranner myrdrag
      Rullarsranner myrdrag
      Rullarsrannen myrdrag
      Rull-Lassrannen myrdrag
      Rull-Lassrannen myrdrag
      Rullarsåsen ås
      Rullarsåsen Saknas
      Rullarsåsen bergås
      Rumpan backe
      Rusen, se Björnus Saknas
      Rusen, se Rausn Saknas
      Rustbäcken biflod
      Rustbäcken biflod
      Rust-Larsdypeln djupt ställe
      Rust-Larsdypeln djupt ställe
      Rust-Larsdöpeln hål i Lill-Knärån
      Rust-Larsdöpeln hål i Lill-Knärån
      Rutsjön, se Rotsjön sjö
      Rutsjön, se Rotsjön Saknas
      Rutsjötjärnen, N och S, se Rotsjötjärnarna Saknas
      Rutsjötjärnen, N och S, se Rotsjötjärnarna tjärnar
      ?Ruttenskär, se Stränderna Saknas
      Rutumyr myr
      Rutumyrtjärn tjärn
      Rutängbäcken bäck
      Rutängbäcken bäck
      Rutängbäcken Saknas
      Rutängena ängen
      Rutängheden hed
      Rutängheden hed
      Rutängheden hed
      Rymberg berg
      Rymbjärret bergsträckning
      Rymbjärret bergsträckning
      Rymbron bro
      Rymdalen utloppsdal
      Rymman å
      Rymman Saknas
      Rymman å
      Rymman å
      Rymnäsberget berg
      Rymus änge
      Rymus änge
      Rymus slåtteränge
      Rymus Saknas /Se
      Rymån, se Rymman å
      Rymån, se Rymman Saknas
      Ryssdik slåtteräng
      Ryssdikfallet, se Ryssdik slåtteräng
      Ryssflyt myr
      Ryssflyt myr
      Rysslok vattensamling
      Ryssmyrarna annat namn på Ryssflyt
      Ryttartjärn, se Ryttertjärn Saknas
      Rytterfjället odlad kulle
      Rytterfjället odlad kulle
      Ryttermyr myrodling
      Ryttertjärn tjärn
      Ryttertjärnen tjärn
      Ryttertjärnen Saknas
      Rytteränget änge
      Råbäck bäck
      Råbäcken bäck
      Råbäcken, se Säbäck Saknas
      Råd åker
      Råd odling
      Rådet änge
      Rådik myr
      Rådlösåsen ås
      Rådlösåsen Saknas
      Rådlösåsen bergås
      Rådlössömnsholen sömnshol el. sovhol
      Rådstad plats för höstfiske
      Rådstad plats för höstfiske
      Rådstad, Nörder- o. Söder- lekställen för röding
      Rådstad, Nörder- o. Söder- lekställen för röding
      Rådådikarna, se Radadikarna Saknas
      Rådåfljotarna område med myrar
      Rådåfljotarna område med myrar
      Rådåfljotarna område med myrar
      Rådåfljotarna område med myrar
      Råggärd område med gårdar
      Råggärdsaven vik
      Råggärdskäldan källa
      Råggärdsön strandäng
      Rågholen backe
      Rågrav dalsänka
      Rågravsdik myr
      Rågrav dalsänka
      Rågrav sänka i bergsträckning
      Rågravskär berg
      Rågravskär parti av bergsträckning
      Rågsvedjan svedjeland
      Rågångseggen höjdsträckning
      Rågångsheden, jfr Rågångseggen skogshed
      Råmnäset näs
      Råmnäset näs
      Råmnäset näs
      Råmnäset näs
      Råmnäs odling
      Råmnäs odling
      Råmnäs odling
      Råmnäs odling
      Råmoren betesmark
      Råmor betesmark
      Råmor skogsområde
      Råmor skogsområde
      Råmorsbäck, se Råmålsbäck Saknas
      Råmuälsbjärr, se Råmålsberg Saknas
      Råmålsberg berg
      Råmålsberget Saknas
      Råmålsberg berg
      Råmålsberget berg
      Råmålsberg berg
      Råmålsbjärr berg
      Råmålsberg berg
      Råmålsbäcken bäck
      Råmålsbäck bäck
      Råmålsbäcken Saknas
      Råmålsbäcken, se Blandbäck Saknas
      Rånen sten
      Rångmyr myr
      Rångtuvan slåtterplats
      ?Rå-Perkitten odling
      Råsjön, se Råstjå Saknas
      Råsjön, se Råsstjåsjön Saknas
      Råsjötjärn, se Råsstjåtjärn Saknas
      Råsjötjärnen, se Råstjåtjärnen Saknas
      Råsjöån, se Råsstjåån Saknas
      Råstjå sjö
      Råstjå Saknas
      Råsstjåbacken skogsbacke
      Råsstjåbacken skogsbacke
      Råsstjåsjön sjö
      Råsstjåsjön sjö
      Råsstjåsjön sjö
      Råsstjåsjön sjö
      Råsstjåån å
      Råsstjåån å
      Råsstjåån å
      Råsstjåån å
      Råsstjåån å
      Råsstjåån å
      Råsstjåtjärn tjärn
      Råstjåtjärnen tjärn
      Råstjåtjärnen Saknas
      Råstjåån å
      Råstjåån Saknas
      Råsåmjågen sandras
      Råsåmjågen strandbrink
      Råsåmjågen sandig rasbrant
      Råtjärn delvis utdikad tjärn
      Råtjärn tjärn
      Råtjärn tj.
      Råtjärn tjärn
      Råtjärn tjärn
      Råtjärn tjärn
      Råtjärne tjärn
      Råtjärnen tjärn
      Råtjärnen Saknas
      Råtjärnen tjärn
      Råtjärnen tjärn
      Råtjärnberget berg
      Råtjärnberget Saknas
      Råtjärnbjärret berg
      Råtjärnbjärret berg
      Råtjärnbäck bäck
      Råtjärnbäck bäck
      Råtjärnbäck bäck
      Råtjärnbäck bäck
      Råtjärnbäck bäck
      Råtjärnbäck bäck
      Råtjärnbäck vdr
      Råtjärnbäcken vdr
      Råtjärnhult område
      Råtjärnmor skogsparti
      Råtjärnmyren myr
      Rådtjärnsb., se Råtjärnsbjärret Saknas
      Rä-, se även Rö- Saknas
      Räbrunn källa
      Räbrunn källa
      Räbrunnsåsen ås
      Rädik myr
      Räfljot myr
      Räfljot myr
      Räfljot myr
      Räfshol backe
      Räfsmyr myr
      Räis- el. Risnäs sloge
      Räjs- l. Risbäcken bäck (med sloge)
      Räklitt berg
      Räklitt berg
      Räklitt bergshöjd
      Räklitt bergshöjd
      Rällan å
      Rälldalen dalgång
      Rälldalsbjärret bergsträckning
      Rälldalshäden skogsås
      Rälldalshäden Saknas
      Rälldalshäden skogsås
      Rälldalsvägen gångstig
      Rällevarden, se Rällvarden Saknas
      Rällmoren förr granmor, d.v.s. tät granskog
      Rällmor förr granmor
      Rällmordöpet fiskeställe
      Rällmoren förr granmor
      Rällmoren förr granmor
      Rällnäset landtunga
      Rällvarden berg
      Rällvarden berg
      Rällvarden trakt med berg
      Rällvardarna trakt med berg
      Rällvarden, se Rälldalshäden skogsås
      Rällvarden berg
      Rällvarden, se Rälldalshäden Saknas
      Rällvålen, se Rällvarden Saknas
      Rällvålen, se Storhäden Saknas
      Rällån å
      Rällån Saknas
      Rällån, se Rällan Saknas
      Rämadsheden trakt
      Rämen?, se Rämadsjön Saknas
      Rämadsjön sjö
      Rämadsjön sjö
      Rämma-, se även Remma- Saknas
      Rämmasheden område
      Rämmasheden område
      Rämmashedkällan källa
      Rämmasjön sjö
      Rämmasjön Saknas
      Rämmasjön sjö
      Rämmasån å
      Rämmasån å
      Rämmasån å
      Rämmaån å
      Rämmaån Saknas
      Rämyr myr
      Rämyr myr
      Rämyr myr
      Rämyr myr
      Rämyren myr
      Rämyren myr
      Rämyren myr
      Rämyren myr
      Rämyrbäck bäck
      Rämyrbäcken bäck
      Rämyrbäcken bäck
      Rämyren myr
      Rämyren myr
      Rämyren myr
      Rämyren, jfr Römyren Saknas
      Rämyren Saknas
      Rämyrtjärn tjärn
      Rändlok vattensamling
      Rännlok vattensamling
      Ränntjärn upprinnelse
      Ränntjärnen tjärn
      Ränntjärnen tjärn
      Ränndammen damm
      Rännkölen trakt med kolslogar (myrslåttermarker)
      Rännkölen myr
      Rännkölen Saknas
      Rännsvedan förr brända
      Rännsvedan förr brända
      Rännsvedan förr brända
      Rännsveduänden Saknas
      Ränntjärn tjärn
      Ränntjärn tjärn
      Rännvasseln Saknas
      Rännvasslan å
      Rännvasslan Saknas
      Rännvasslen bäck
      Rännvasslen bäck
      Rännvasslen Saknas
      Rännvasslen bäck
      Rännåsen bergås
      Rännåsen bergås
      Rännåsen bergås
      Räppbäcken Saknas
      Räppbäcken bäck
      Räppbäcken bäck
      Räppbäcken bäck
      Räppbäcken bäck
      Räppen tjärn
      Räppen Saknas
      Räppen tjärn
      Räppen tjärn
      Räppen tjärn
      Räpptjärn, se Kvarntjärn Saknas
      Räpptjärnbäcken, se Kvarntjärnbäck Saknas
      Räpptjärnarna tjärnar
      Räpptjärnarna tj.
      Räpptjärnmyren myr
      Räsled gärdsgårdsöppning
      Rätjärn tjärn
      Rätjärn tjärn
      Rätjärn tjärn
      Rätjärn tjärn
      Rätjärn tjärn
      Rätjärn igenvuxen tjärn
      Rätjärn igenvuxen tjärn
      Rätjärnbäck bäck
      Rätjärnbäck bäck
      Rätjärnbäcken bäck
      Rätjärnen tjärn
      Rätjärnen Saknas
      Rättmyrbäck bäck
      Rättmyren myr
      Rättmyren Saknas
      Rättmyren myr
      Rättmyren myr
      Rättmyrmor skogsområde
      Rättmyrrod änge
      Rättmyrås ås
      Rättjärnen tjärn
      Rättjärnen tjärn
      Rävabackarna, se Rävahol Saknas
      Rävaback backe i »släpväg» (för ved o. dyl.)
      Rävabackarna, se Rävahol Saknas
      Rävabackarna backar
      Rävadik myr
      Rävadikarna myrar
      Rävadikarna myrlänt område
      Rävafallet röjning
      Rävafallsvägen gångväg
      Rävafljot, se Rövåfljot Saknas
      Rävagrav dalsänka
      Rävahol höjd
      Rävahol höjd
      Rävahol skogsbacke
      Rävaholarna skogsbackar
      Rävaholarna, se Rävahol Saknas
      Rävaholarna skogsbackar
      Rävaholarna skogsbackar
      Rävakitt odling
      Rävakitt, se Stor-Rävakitt odling
      Rävakitt åkerstycke
      Rävakitt inhägnad odling
      Rävakitt inhägnad odling
      Rävakitt odling
      Rävakitt odling
      Rävakitt, S. o. L.. se S. o. L. Rävakitt Saknas
      Rävakulback höjd
      Rävakulback höjd
      Rävakulbacken höjd
      Rävakulbacken höjd
      Rävakulback(en) sandbacke
      Rävakulback(en) sandbacke
      Rävakulvägen väg
      Rävakäld källa
      Rävaköl slåttermyr
      Rävarann myrdrag
      Rävasampen sankt ställe
      Rävasampen sankt sätlle
      Rävasax annat namn på Vadåboden
      Rävavägen väg
      Rävholarna holar
      Rävholarna holar
      Räviksmyr myr
      Rävikstjärn tjärn
      ?Rävsålåmyr myr
      Rävmyren myr
      Rävmyren myr
      Röbrunnsåsen ås
      Rävsampen del av Rävmyren
      Röbrunnsåsen ås
      Rö-, se även Rä- Saknas
      Rödback backe
      Rödback backe
      Rödbackängena slåtterängen
      Rödbackängena slåtterängen
      Rödberget berg
      Rödberget Saknas
      Rödbergsbäcken, se Lillbäcken bäck
      Rödbergsbäcken, se Lillbäck Saknas
      Rödbergsmor mor
      Rödbergsmoren »mor»
      Rödbjärr berg
      Rödbjärr berg
      Rödbjärr bergshöjd
      Rödbjärrsmor skogsparti
      »Rödbolet», se Rövhålet Saknas
      Rödbäck bäck
      Röddik myr
      Röddik myr
      Rödfljot myr
      Rödfljot myr
      Rödfliotarna myrar
      Rödfliotarna myrar
      Rödfliotarna, se Rådåtljotarna Saknas
      Rödfljotbäcken bäck
      Rödgubbsvedjan förr avsvett skogsområde
      Rödgubbsvedjan förr avsvett skogsområde
      Rödhed tallhed
      Rödhed hed
      Rödheden hed
      Rödheden hed
      Rödhedlokarna vattenlokar
      Rödhällan, se Norrödhällan bäck
      Rödhällan, se Väster-Rödhällan Saknas
      Rödhällan, V. och Ö, se Väster-o. Öster-Rödhällan Saknas
      Rödhällan, se Hemderrödhällan bäck
      Rödhällheden hed
      Rödhällheden hed
      Rödhällhäden skogsås
      Rödhällheden skogsås
      Rödhällokarna, se Rödhedlokarna Saknas
      Rödhällnäset näs