ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Älvdalens socken : Älvdals, Särna och Idre tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 3
Namntabell 4

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(4) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 336 Naturnamn: 1600 Bebyggelsenamn: 718 Naturnamn: 3499
Evertsberg by /Se Halvdajkmyr sank mark Gammbodarna fäbodar Guckunäs skogsnäs
Evertsbergsfjärdingen fjärding /Se Halvfaret ställe på grusväg /Se Gammbodvallen, se Havflistbodarna Saknas Guckunäset höjdsträckning
Evetsberg = Evertsberg by /Se Hamberris trakt Gammbyn, se Ner i byn Saknas Guckunäset höjdsträckning
Farrkitt gård /Se Hammarsberg nat.namn(?) Gammelbodarna se Gammbodarna Saknas Gudfarsfljoten myr
Faut gårdsnamn Hampaven bukt Gammel-Erikkojan koja Gudfarsflyt myr
Fennbuder fäbodställe /Se Hamptjärn tjärn /Se Gammelfiskris öknamn på byar Gudfarsfljot myr
Fider gårdsnamn Ha(r)sholen höjd Gammel-Lekattstugan, se Lekattstugan Saknas Gudfarsflyt myr
Fider gd /Se Hanskitt åkergärde /Se Gammel-Rällstugan, se Rällstugan Saknas Gudfarskitt åker
Fisk gårdsnamn Hanskitten åker Gammkvarn gammal (nu förfallen) kvarn Gudfarstjärn tjärn
Fiskbyn gammalt »fiskeläge» /Se Hanslok tjärn Gammkvarn kvarnplats Gudfarstjärnen tjärn
Fiskbyn fiskeplats /Se Hansmyr sank mark Gammkvarn kvarnplats Gudfarstjärnen Saknas
Fjäls gårdsnamn Hansmyren sank mark Gamm-Svaden se Svaden Saknas Gudismyr del av odling
Fjälsboden f.d. slåtterbod Hansstamnstjärn tjärn Gammtäkt område Guldkistlok vattensamling
Fjälsgården gård /Se Hara källa källa Gammtäkt gammal fäbodvall Guldkistlok vattensamling
Fjärds gårdsnamn *Haremarcks fjäll fjäll Gammtäkt Saknas Guldkistlok vattensamling
Floj fäb. Haren terräng Gamtbodarna förr fäbodställe Gul-Erikmyr myr
Floj = Flobodarna fäb., Saknas »Harfkitten» åker Gamtbodarna fäb. se Gammbodarna Saknas Gulesbjörkan myr
Flojbodarna fäb. Harrdöpet djupt ställe Gamt-Bäck, se Bäck Saknas Gulesflyt myr
Flyktan f.d. blästa Harrdöpel djupt ställe i Rotnen /Se Gamtdalen fäbodställe Gulesflyt myr
Flögåsen höbötställe Hasstjärn tjärn Gamtdalen fäbodställe Gulisflyt myr
Flögåsen åkstuguvall /Se Hav-, se även Av-, Saknas Gamtfiskris, Nord, se Lövnäs Saknas Gulesvik »vik»
Fornbodarna fäbodvall Havbäcken bäck Gamtkvarn gammal förfallen kvarn Gulessvenshol sovhol
Fornbodarna f.d. fäbodvall Havbäcken bäck Gamt-Kas förr gd Guliksflyt myr
Fornbodarna? fäbodställe /Se Havbäcken bäck /Se Gamt-Kas förr gd Guliksflyt Saknas
Fornbodarna fäbodställe /Se Havbäck(en) bäck /Se Gamt-Pell förr gård Guliksflyten, se Gulesflyt Saknas
Forshed gd /Se Havbäcken, jfr Abäcken bäck Garberg by Gulikstennbjär höjd
Frost gårdsn. Havbäckmyr sank mark Garberg by Gulikstennbjär höjd
Frost gårdsnamn Haven terräng Garberg Saknas Guletmyr myr
Frost gd /Se Havet tjärn Garberg by Gullkälla(n) k.
Frostgården gård Havet skogsområde Garbergs gård Gullspalok vattensamling
Funk gårdsn. Havet skogsområde /Se Garbergsgård gård Gullstenmyren myr
Funk gdsnamn /Se Havet tjärn /Se Gatun »gård» Gulåv-tjärnen tjärn
Funkbod f.d. fäbod? Havfliotsbodarna fäbod /Se Gessi fäbodar Gulåvtjärnen tjärn
Funkboden slåtterbod /Se Havfljot sank mark Gessi fäbodar Gulåvtjärnen tjärn
»Furesiöbergh» fäb.? Havflyt myr /Se Gessi fäb., se Gessibodarna Saknas Gulåvmyr myr
Furubodarna fäb. Havfljotbäcken bäck Gessi Saknas Gullövrod odling
Furubodarna färr fäb. Havfljotbäcken bäck Gessi fäbodställe Gum-Holgerbåthuset se under Vilflon (natn.) Saknas
Furubodarna fäbodställe /Se Havtjärn tjärn Gessi sjö o. fäbodställe Gumholmen holme
Fält gårdsnamn Havtjärne sjö /Se Gessibodarna Saknas Gumkitt kitte
Fänntjärnkojan skogskoja Havtjärnheden berg Gessibodarna fäbodar Gumkvarn förr kvarn
Färjgården gård Havtjärnheden Saknas /Se Gessibodarna fäbodställe Gumkvarn förr kvarn
Gambodarna fäbodar Havtjärnhäden höjd Gessibodarna fäbodställe Gummasflioten myr
Gambodarna fäbodar /Se Havtjärnhäden höjd(?) Gessibodarna Saknas Gummasflioten Saknas
Gambfiskris Saknas /Se Havtjärnhäden höjd ?Gessänd(en) gård Gummaslokar tjärnar
Gambfiskris byar /Se Havtjärnsbäcken Saknas Geting fäbodstuga Gummaslokarna Saknas
Gamla bruket del av Långö bruk Havtjärnsheden skogsmark Geting gård Gummaslokarna vattensamlingar
Gamla Porfyrverket bruk Hedberget berg Getingby förr gård Gummatsbäck bäck
Gamla Upsal(a) beb.? Hedberg berg Getinggården, se Geting Saknas Gumastjärnen tjärn
Gammbodarna fäbodar Hedbergsgärdet gärde /Se Geting gård Gumastjärnen tjärn
Gammbodarna fäbodar /Se Heden berg Geting förr gård Gum-Matslokarna vattensamlingar
Gammbodarna fäbodar /Se Heden hed(?) Geting förr gård Gummatsmyr myr (till större delen uppodlad)
Gammelfiskris byar Heden, se Häden höjd Geting förr gård Gummasängena slåtteräng
Gammkvarn f.d. kvarn Hedkallhed slätt /Se Geting förr gård Gummasängena slåtteräng
Gamm-Per gårdsnamn Hedkarlhed förr skogbevuxen hed /Se Geting förr gård Gummatsfallet odling
Gamtfiskris, se Gambfiskris Saknas Hedkarlhed, se Hedkallhed Saknas Getingby, se Geting Saknas Gummatsfljot myr
Gamt-Slängbodarna Saknas /Se Hedkvarntjärn tjärn Glimhusmitan stugan Gummatsfljot myr
?Gapakåken f.d. blästa Hedkvarntjärnbäcken bäck Gljosi, se Glysjön Saknas Gum-Matsfljot myr
Garberg by /Se Hedlandsheden hed /Se Glysjön by Gummatsmyren myr
Garberg by *Hedningehögen gravhög Gliosi Saknas Gummatsmyren Saknas
Garberg by Hedningsburet stolpbod /Se Glysjön by Gum-Matstjärn tjärn
Garberg by Hedningsburet o. -ladan Saknas /Se Glysjön by (fr. början nybyggen) Gummastjärnen tjärn
Garberg by Hedningshol skogsbakce /Se Glysjön by Gummastjärnen Saknas
Garberg by Hedningskitt terräng Glysjön by Gummåsmyren se Katrinmyren myr
Garberg by Hedningskitt odling /Se Glysjön by Gummåsmyren se Katrinmyr Saknas
Garberg by Hedningskällan källa /Se Glysjön by Gumpersberget berg
Garpberg gårdsnamn Hedningskällan källa /Se Glysjön by Gumpärsberget Saknas
Garberg(et) by Hedningskätte odling Glädiby gård Gumpersbjärret berg
Garberg by Hedningskätte ödegård /Se Gnidan myrmalmsblästa Gumpersfallet svedjefall
Garberg by /Se Hedningsåsen rullstensås /Se Golat gårdsnamn Gumpnäs landtunga
Garberg by /Se Hedtjärnen tjärn Golat Saknas Gumsnäs näs
Garberg by /Se Hedtjärnen tjärn Golat gård Gumö holme
Garbergs gårdsnamn *Hedtjärnen tjärn Golat »gård» Gumnö holme
Garpebeget, se Garberg by Hedänget terräng Grabb gård Gumö holme
»Garsarv», se Gåsvarv by »helebeck sten» Saknas /Se Granmorbod Saknas Gumö holme
Gartjärn-Klitten, se Klitten Saknas *hellelack eller Sundags råå gränsmärke Granuberg åkstugor Gumö holme
Gessi fäb. »Hellsingvallen» terräng /Se Granuberget Saknas Gumö holme
Gessi = Gessi fäb. Saknas »Helsingholen» höjd /Se Granubergsvallen gammal åkstuguvall (vältplats) Gummön holme
Gessi fäbod /Se Hemderbliket bergsparti /Se Granubjärr »vältplats» o. åkstuguvall Gummön holme
Gessibodarna fäb. Herrfljoten namn på Holefljoten Granubjärr »valtplats» o. åkstuguvall Gumökvisseln gren av Öster-Dalälven
Gessibodarna fäb. Herrkråkänget änge /Se Granunäs (kronostuga) Gumökvisseln gren av Österdalälven
Gessibodarna Saknas *Hfockholm berg Granunäs (kronostuga) Gumöstreken ström
Gessikojan koja »himske Holmen» holme /Se Granuudden, se Udden Saknas Gumöstreken ström
Gljokojan skogskoja Himsken (=Nässjön) Saknas Granuvallen, se Granubjärr Saknas Gumöstreken ström
Glysjön by /Se Himsken (=Nässjön) Saknas Granåvallen, se Granubjärr Saknas Gumöstreken ström
Glysjön by Himsken sjö Granåvallen, se Grannberg Saknas Gumöstreken ström
Glysjön by Himsken sjö Grav, se Öster i Grav Saknas Gumöstreken ström
Gnedan f.d. blästa Himsken Saknas Grav »gård» Gundkitt åker
Gods gårdsnamn »Himsken» Saknas /Se Grav Saknas Gundmossen odling
Gods gårdsnamn /Se Himsken Saknas /Se Gravby gård Gundsilder lugnvatten
Gods gd /Se Hinders-Anna-dypel Saknas Gravby gård Gundstrand stränder
»Gofasttebodhan» fäbodställe /Se Hinsbäck bäck Gravby gårdsnamn Gundsug änge
?Got gårdsn. Hjöllgrådan fors Gravby förr gård Gundsug änge
Grabb gårdsnamn *Hogås sten gränsmärke Gravby gård Gundsug ställe i Vassån
Granubjärr åkstuguvall /Se *Hohn Saknas /Se Gravby gård Gundsugbäcken lopp i Kvarntjärnbäck
Granunäs kojplats Holarna höjder Gravby gård Gunérusviken se Storaven Saknas
Graunäs skogsstation /Se Holarna höjdar /Se Gravby gård Gunesris skogsområde
Granustugan Saknas /Se Holarna höjder Gravby gård Gunhildlokarna, se Gunnillokarna Saknas
Granuvallen, se Granubjärr Saknas Holarna höjder Gravby gd Gunilback backe
Grav gårdsnamn Holeberg bergssträckning Grav-Lars-by gårdsnamn Gunildickret sankt ställe
Grav gd /Se Holefljoten utdikad myr /Se Grav-Olof gårdsnamn Guniltjärn tjärn
Grav-Anderskojan koja /Se Holegrinden grind /Se Grav-Pergård gård Gunnarsmyren myr
Grav-Per gd /Se »Holgjärdet» gärde /Se Gravås gård ?Gunnarsmyren Saknas
Grund gårdsn. Holgärdsbacken backe /Se Gravås gd ? Gunnerback åkerbacke
Grund gårdsnamn »Holkallängen» slog /Se Gravås »gård» ?Gunnerback åkerbacke
Grund-Anngården gd /Se Holkarl-, se Holkall- Saknas Gravåsgården, se Gravås Saknas Gunnerback åkerbacke
Grund-Ann-stugan lht /Se Hollbäck bäck /Se Gravåsladan lada Gunnerskruv backe
Grönfljotkojan skogskoja Holmen, se Bonäsön Saknas Grjobod slåtterbod Gunnesmyr myr
Gröt gårdsnamn Holmtjärn tjärn Grobod, se Grobodstjärnen Saknas Gunnesmyr myr
Gröt gårdsnamn »Holte herrbrun» Saknas /Se Grubban gård Gunnesmyrbäcken bäck
Gröt stuga /Se Honungstjärn tjärn Grubban gård ?Gunnestmyr Saknas
Grötgården gård Honungstjärnarna tjärnar Grubban gård Gunnilbäcken bäck
Gudmunds gårdsnamn Hoppet odling /Se Grubb-Anders, se Täkt Saknas Gunnillokarna vattensamlingar
Guliksfljotkojan skogskoja Horbron bro /Se Grubb-by gård Gunnillokarna vattensamlingar
Guliksfljotstugan skogskoja Horrboren slog /Se Gruddboden Saknas Gutdik myr
Gumas gårdsnamn »Hoxebrun» terräng? Grund gård Gutmossen odling
Gumasblästan f.d. blästa Hug-, se Ug- Saknas Grund gård Gutmossåbäck bäck
Gumgården gd /Se »Hugardalen», se Ugådalen dal Grund gårdklase Gutängsbrästet slåttermyr
Gum-Lasskojan koja »Hugrisänget» änge /Se Grundby gård Gutängsodlingen odling
Gumm gårdsnamn »Hugåhn» å /Se Grundby gård Gutängeskär klippor(gångar i berget)
Gump = Gumpersbodarna fäb. »Hugåhn» å Grundby »gård» Gutängeskär klippor
Gumpersbodarna fäb. Hultbacke backe /Se Grundfader gård Gutängstjärn tjärn
Gumpersbodarna fäbodställe /Se Hultet (»Ultet») hult /Se Grundgård gård Gutängstjärnen tjärn
Gundby gd /Se »Hurden» terräng /Se Grundkvarn gammal (nu förfallen) kvarn Gutängstjärnen Saknas
Gunnar gårdsn. Husås ås Grustomten, se Holen traktnamn Gutängsåsen ås
Gunnillokskojan skogskoja Husåsfljot sank mark Gräftmyren Saknas Gutängsåsen Saknas
Gumpers ?gårdsn. Hykberg=Hykieberget Saknas /Se Grälsta koja Gutängsåsen höjd
Gyltstamn (-stammen) flottningsstation /Se Hykje, se Åjk fäbodställe Grävan Saknas Gyltbäck bäck
Gyris gårdsnamn Hykjeberg, se Åjtsberg? berg Grönsberg Saknas Gylthårsmyren slåttermyr
Gyris gårdsnamn /Se Hykieberget berg /Se »Grönsbergs by» odlingar Gylthårsmyran slåttermyr
?Gyrys gårdsnamn Hykjeberget berg Gröt gårdsnamn Gylteris område
Gålis gårdsnamn Hykjeberg berg Gröt gård Gyltrygg skär
Gålis gårdsnamn /Se Hykieberget berg /Se Gröt gård Gyltrygg skär
Gåsvarv by /Se Hykjeberg berg Gröt gård Gyltrygg sten
Gåsvarv by Hykjeberg berg /Se Gröt gård Gyltrygg skär
Gåsvarv by Hykjeberg berg Gröt »gård» Gyltrygg skär
Gåsvarv by Hykjeberget berg Gröt förr gd Gyltryggen stenskär
Gåsvarv by Hykjeberget berg /Se Gröt gd Gyltryggen stenskär
Gåsvarv by Hykjeberget berg Grötstugan stuga Gyltstam Saknas
Gåsvarv by Hykjeberget berg /Se Gubbstugan stuga Gyrisgärd åkermark
Gåsvarv by /Se »Hystmyran» myr /Se Gulliks förr gd Gyriskitt kitte
Gåsvarv by /Se Hålen=Hållhed? terräng /Se Gumm förr bondgård Gyrtjärnarna tjnar
Gåsvarv by /Se Hälfljot sank mark Gumas gårdsnamn Gyrysänget, (»Djyrysaindjed») änge
Gässi fäb. ?Håll-, se Oll- Saknas Gummats gård Gångspångviken vik
Görangården gd /Se Hållan terräng /Se Gummatsby gård Gångspångviken vik
Göransbodarna fäb. Hållan terrängområde /Se Gummatsby »gård» ?Gårligsdöpel ställe i Rymman
Göransbodarna fäb. Hållan, se Onihålan slåttermyr /Se Gump fäbodställe Gåsback höjd
Göransbodarna fäb. Hållan, se även Ållan Saknas Gumpersbodarna fäbodar Gåsback höjd
Gös gårdsnamn »Hållanskitt» åker /Se Gumpärsbodarna Saknas Gåsback backe
Hammarrisstugan stuga /Se Hållback terräng /Se Gumpersbodarna fäb., se Gump Saknas Gåsflyt myr
Hans gårdsnamn Hållberg berg och fäb. Gunil gård Gåsmyr myr
Hansback gårdsnamn Hållberg berg Gunil »gård» Gåsmyren myr
Hansbackbod slåtterbod /Se Hållberget berg /Se Gunnarsbodarne, se Gump Saknas Gåsmyren Saknas
Hanskvarn skvalta Hållbäck bäck bäck Gunnergård förr gd Gåstjärn tjärn
Havfljotbodarna fäbodar Hällbäck bäck Gylland, se Jölland Saknas Gåstjärn tjärn
Hed gårdsnamn Hållfljot sank mark Gylland se Jöllandet Saknas Gåstjärn tjärn
Hed gårdsnamn Hållfljot sank mark Gyltsdamm Saknas Gåstjärn tjärn
Hedbodarna fäb. Hållgärd åker /Se Gyltsdamm flottn.stu. Gåstjärn tjärn
Hedbodarna fäbod /Se ?Håll-Hanskitt, jfr »Hållanskitt» åker Gyltsdamn flottningstation Gåstjärn tjärn
Hedbodarna fäbodar /Se Hållhed terräng /Se Gyris gd Gåstjärne tj.
Hedbodarna fäbodar /Se Hållhed hed /Se Gyris gd Gåstjärn tjärn
Hedbodarna fäbodar /Se Hållkitt åker /Se Gålis gårdsnamn Gåstjärnbäck bäck
Hedbodarna fäbodar /Se Hållkittan åker /Se Gåsvarv traknamn Gåstjärnbäck bäck
Hedbodarna Saknas Hållmyr myrodling Gåsvarv by Gåstjärnen tjärn
Hedbodarna, se Ädbodarna fäb. »Hållmyra» myr /Se Gåsvarv Saknas Gåstjärnen Saknas
Heden (På heden) gård Hållmyran, se Onikållan slåttermyr /Se Gåsvarv by Gåstjärnen tjärn
Hedes gårdsnamn Hållmyrbäck bäck Gåsvarv by Gåstjärnen Saknas
Hedningskitt ödegård /Se Hållstrand strandslåtter /Se [Gåsvarvs by] gård Gåstjärnen tjärn
Hindriksby gd /Se Hålltjärn tjärn Gåsvarv station Saknas Gåstjärnen Saknas
Hogbudum, Hopbudum = Okbodarna fäbodar /Se Hållängbäck bäck Gärd Saknas Gåstjärnmyr myr
Holen by /Se Hållängnäs näs Gässi fäbodar Gåsön se Gässholmen Saknas
Holen by /Se Hållbylok tjärn Gäsebodarna Saknas Gåsön, se Gässholmen Saknas
Holen, Norra o. Södra delar av Östäng /Se »Håmmanängen» äng /Se Gässelkarlstugan stuga Gäddlok vattenlok
Holl-gård gd /Se »Håradstjärnsmyren» myr /Se Gässjö f.d. fäb., se Gessibodarna Saknas Gäddlok vattenlok
Hopbudum, Hogdubum = Okbodarna fäbodar /Se Hårdhål tjärn Gästgivargården »gård» Gädd-Silvertjärn tjärn
Hoppet gd /Se Hårdkitten åker /Se Göran(s), se Jöran(s)- Saknas Gäddtjärn tjärn
Hoppet gd *Håån å Göran förr gd Gäddtjärn tjärn
Hubertusstock kronstuga »Häcklet» terräng /Se Göran förr gd Gäddtjärn se Gosiltjärn Saknas
Hyckie fäb. -häd ortn.-element /Se Göran förr gd Gäddtjärn tjärn
Hyk fäb. Hädedajk sank mark Göran-Anders förr gd Gäddtjärn se Lånustjärn Saknas
Hyk fäbodar Häden terräng Göran-Anders gård Gäddtjärn tjärn
Hykie fäbodställe /Se Häden berg Göran-Anders gård Gäddtjärn tjärn
Hykie fäb. fäbodar Häden terräng Göranby förr gd Gäddtjärn Saknas
Håll gårdsn. Häden höjd /Se Göransbodarna fäbodar Gäddtjärn Saknas
Håll gårdsnamn /Se Häden höjd /Se Göransbodarna Saknas Gäddtjärn tjärn
Håll gårdsnamn /Se Häden åssträckning /Se Hagalund bostadshus Gäddtjärnarna tjärnar
Hållan=Hållstugan gd /Se Hädome Saknas Hagalund bostadshus Gäddtjärnarna tjärnar
Hållan, se Hållbovallen Saknas Hädome natnamn /Se Hagalund bostadshus Gäddtjärnbäck bäck
Hållberg fäb. Hädtrappan gång- o. klövjeväg /Se Hamberrisbod slåtterbod(?) Gäddtjärnbäck bäck
Hållberg fäbodställe /Se Hägnbacke höjd /Se Hamberrisstugan åkstuguvall Gäddtjärnbäck bäck
Hållberg fäbodställe /Se Häkieåsen, se Åkåsen berg /Se Hammarsborg koja Gäddtjärnen se Lusthavet tjärn
Hållbovallen gd:ar /Se »Häle-kråk-kitten» änge /Se Hammarsborg koja Gäddtjärnen tjärn
Hållbovallen gdr /Se Hälldajk sank mark Hans gård Gäddtjärnen Saknas
Hållbovallen bebyggelse /Se Hällgårdarna, se Ellgarder Saknas Hans gård Gäddtjärnen tjärn
Hållby gd /Se Hällgårdarna, se »Ellgarder» terrängparti Hans Saknas Gäddtjärnen Saknas
Hållby gd /Se Hälltjärn tjärn Hansback gård Gäddtjärnen tjärn
Hållbåthusen hus Hälsing-, se Hel(l)sing- Saknas Hansbackstugan stuga el. timmerkoja Gäddtjärnen Saknas
Hållgården gård Hälsinglandsvägen väg Hansby gård Gängselmyren myr
Hållstugan fäbodställe Hälsingsfljot sank mark Hansby, se Gummatsby Saknas Gängselmyren myr
Hållstugan gård »Hälåsbäck» bäck /Se Hansgård gård Gärd plats
Hållstugan gård Här- förled i ortn. /Se Hanskvarn Saknas Gärdmyr myr
Hållstugan stuga /Se Härbröstet terräng Hans, se Back Saknas Gärdmyr myrar
Hållstugan gd /Se Härbrästet slåtteränge /Se Havfliotbodarna Saknas Gärdmyrbäck(en) bäck
Hållstugan stuga /Se Härbrästet myrmark(?) /Se Havfljotbodarna fäbodar Gärdmyrbäck(en) bäck
Hållstugan stuga /Se Härdikbäck Saknas /Se Havfljotbodarna fäbodställe Gärdmyr(en) myr
Hållstugan nybygge Härkitt åker /Se Hed-, jfr Häd Saknas Gärdmyr(en) myr
Hållstugan se Hållvallen, Gamla Saknas Härkitt åker /Se Hed fäbodstuga Gärdmyren myr
Hållvallen, Gamla = Hållstugan ? Saknas /Se Härlok vattensamling /Se Hed gård Gärdmyren myr
Hård gårdsn. Härlok vattensamling /Se Hed gård Gärdänden terräng
Hård gdsnamn /Se Härmyran Saknas /Se Hed se Öster i Hed Saknas Gäsejen Saknas
Häcklet öde gd /Se Härnäs änge /Se Heden, se Näset traktnamn Gässelknaxen bergknalle
-häd ortn.-element /Se Härstrand terräng Heden Saknas Gässelkupparna, se Gässelkuppen Saknas
Hädbodarna fäbodställe /Se Härstrand sank mark Hedby »gård» Gäsesjön Saknas
Hädbodarna = Hedbodarna fäbodar /Se Härstrand strandparti o. vilställe /Se Heden by Gässelkuppen tjärn
Hädbodarna fäbodställe /Se Härstrand strandslåtter? /Se Heden Saknas Gässelkuppen tjärn
Hälsinghol gd /Se Härvelsblik höjd Heden lht Gässelkuppen tjärn
Här- förled i ortn. /Se Härvelsblik berg Heden Saknas Gässelkuppen tjärn
Hökbodarna=Okbodarna fäbodar /Se Härvelsblik berg /Se Heden »by» Gässelkupptj., St. o. L. se Gässelkuppen Saknas
?Höstbodarna fäbodar /Se Häränget slåtteränge /Se Heden, se Råmadsheden Saknas Gässelkupptjärn tjärn
Indor by /Se Häränget slog /Se Heden gårdsnamn Gässelkupptjärn, se Gässelkuppen Saknas
Irintan f.d. blästa Häränget slog /Se Heden »gård» Gässholmen holme
Isak gårdsnamn Hästbrunns fljot sank mark Heder-eldhuset eldhus Gässholmen Saknas
Ivarsbodarna fäb. Hästdajk terräng Hedes-Anders gårdsnamn Gässholmen holme
Ivarsbodarna fäb. /Se Hästdajkbäck bäck Hed-gården, se Öster i Hed Saknas Gässholmen holme
Ivarsbodarna fäbodställe /Se Hästfljot sank mark Hedforsbod slåtterbod Gässi-, se Gessi- Saknas
Jannnesback f.d. gd /Se Hästmor höjd Hedforsladan lövlada Gässibäcken se Gessibäck bäck
Josefstugan gård Hästmorbäck bäck Hedgården, se Öster i Hed Saknas Gässibäcken, se Gessibäck Saknas
Juckan f.d. blästa Hästskodammen tjärn Hedgården förr gd Gässifliot se Gessifljot myr
Jugan gårdsn. Hästskon tjärn Hedgården förr gd Gässi-fliot, se Gessifljot Saknas
Jugåkvarn f.d. skvalta Hästskotjärn tjärn Hedkvarn förr kvarn Gässisjön se Gessisjön Saknas
Jölland del av by /Se Hästskotjärn tjärn Hed-Lars gård Gässisjön, se Gessi Saknas
Jölland f.d. gd /Se Hästskotjärn tjärn /Se Hed-Lars gård Gässlan valltrakt
Jöllandet del av Klitten /Se Hästskotjärnbäck bäck Hedmarken, se Kyrkbyn traktnamn Gässlan valltrakt
?Jöllandet del av by Häståsen ås Hedningsburet gammal stolpbod Gässlorna, se Gässlan Saknas
Jöllen beb. »höbönmor» granmor /Se Hedningskitt ödegård Gässmyr myr
Jöllen bebyggelse /Se Högbacken backe(?) Hedningsladan lada Gässmyrbäcken bäck
Jöllen fäbod /Se *Högberg berg Hed-Per gård Gätkoppen, St. o. L. se Gätkoppetj. tjärnar
Jöllen stugor? /Se Högeggen ås Hed-Per »gård» Gätkoppetjärnen, St. o. L. se Gässelkuppen Saknas
Jöllstugan stuga /Se Högfljot slog /Se Hed-Perbåthuset båthus Gätkoppetjärnen, St. o. L. Saknas
Jöllstugan stuga /Se Högheeden berg Hed-Perstugan fäbostuga Gätkoppetjärnen tjärnar
Jölltjärn fäbodställe Höghol skogsbacke /Se ?Herrgården gårdsnamn Gävandet strandparti
Jöransbodarna fäbodställe /Se Höghol höjd /Se ?Herrgårds-Margit gårdsnamn Gävandet, se »Giäfuande» änge
Kallbodarna, se Kullbodarna fäb. Högholskittan åker /Se Hillring gd Gävundet, se Jävundet Saknas
Kalserkvarn ortnamn /Se Höghåsen berg o. triangelpunkt Hinders-Erikgård gård Göllen tjärn
Kammar gårdsnamn Högkittan åker /Se Hins förr gård Göllen, se Jöllen Saknas
Kammarby gård Högsbäck bäck Hins Saknas Gölmyren se Jöllmyren myr
Kaplaga (Kapalhage) komministergård Högsbäck bäck Hins gårdsnamn Gölmyren, se Jöllmyr Saknas
Kaplansgården gd /Se Högskär höjd Hinsgården, se Hins förr gård Gör-, se Djyr- Saknas
Kaplågå kaplansgård /Se Högsås ås Hinsborbod(?) gammal ängesbod Göran-, se även Yron- Saknas
Karlsarvet by Högås ås Hoforsstugan skogvaktarstuga Göraneriksängen, se Yron-Erikfallet Saknas
Karlsarvet by Högås ås Holebod slåtterbod Göran(s-), se Jöran(s-) Saknas
Karlsarvet by Högås ås Holebod slåtterbod Göstasfljot myr
Karlsarvet by Högåsbäck bäck Holeboden slåtterbod Göstasflioten Saknas
Karlsarvet by Högåsbäck bäck /Se Holefjås fähus Göstasfljot myr
Karlsarv (Kalser) = Karlsarvet by *Högåsen ås /Se Holen traktnamn Göstasfljot myr
Karlsarv (-arv) by /Se *Högåsen berg Holen by ?Habbåsen del av Tennberget
Karlsarvet by /Se Högön ö Holen by Habbåsen Saknas
Karlsarvet by /Se »Hökeberg» Saknas /Se Holen by Habbåsen jfr Abbåsen Saknas
Karlsarvet by /Se Hökflyten myrar /Se Holen gård Hackjärnet åkerlapp
Karlsarvet by /Se Höklid sluttning Holen Saknas Hackjärnet åkerlapp
Karlsarvet by /Se Hökmyr myr ?Holen, se Daniels stranddel Hackjärnet åkerlapp
Karsbodarna fäb. Höktanden berg ?Holen, se Kus stranddel Hackjärnet åkerlapp
Kas gårdsnamn Höktanden berg /Se Holen gård Hackspettdiken odling
Kasbodarna fäbodar Höktanden berg /Se Holen gård Hackstensklitten, se Ackstensklitt Saknas
Kasbodarna fäb. *Hökärnåsen ås /Se Holen förr fäbodstuga Hacktjärnsåsen, se Acktjärnsåsen Saknas
Kasbodarna fäbodställe /Se *Höljern sjö Holen gård Hackstenstjärne Saknas
Kasbol bebyggelse /Se Hötjärn tjärn Holen by Hacktjärnsbäck se Acktjärnbäck Saknas
Kasbolet hemmansdel Hötjärn tjärn Hoppet se Upet Saknas Hacktjärnkroken se Acktjärnkroken Saknas
Katrin gårdsnamn /Se Hötjärn tjärn Hurtig gård Hagerkitt odling
Katrinby gd /Se Hötjärn tj. /Se Hurtig »gård» Hagligdöplarna hål i myr
Katt gårdsnamn Hötjärn tjärn /Se Hykie fäb. Hagligmor mor
Katt gårdsnamn /Se Hötjärnmyr sank mark Hykjebodarna fäb. Hagligmoren »mor»
Katt gårdsnamn *Höö stugan Saknas Hyk fäbodar Hagligmyr myr
»Kelingbjärr» = Käringberg fäbod o. bergshöjd /Se Idbäcken bäck Hyk Saknas Hagligås höjd
Kettilog gdsnamn /Se Idbäcken ned. loppet av gamtkvarnbäcken /Se Hyk se Hykjeberg (fäbodställe) Hagmyr se Hagåmyr Saknas
Kettis gårdsnamn Idbäckfjärden fjärd Hykie fäb., se Hykjeberg Saknas Hagåmyr odling
Kettis gårdsnamn /Se Idtjärn tjärn Hykie fäb., se Äjk Saknas Hagåmyr(-) se äv. Ågåmyr(-) Saknas
Kittan by /Se Iduhol skogsbacke /Se Hålebod, se Holebod Saknas Halaholmen holme
Kittan by /Se Iduänget änge /Se Håll förr gd Halaholmen holme
Kitten by Idvik vik Håll, jfr Hållbäck förr gård Halaholmen holme
Kitten by /Se Igelkittan åker /Se Håll gård Halaholmen holme
Kitt-Perbacken del av by /Se Igelmyr myr Håll gård Halaholmen holme
Klackhorustugan stuga /Se Igeltjärn sank mark Håll gård Hale-, se även Hålå- Saknas
Klevboden slåtterbod /Se Igeltjärn f.d. tjärn(?) Håll se Öster i Håll Saknas Halen, Upp i »ängslog» dvs. ängeslåtterplats
Klitt gårdsn. Igeltjärn tjärn (mest utdikad) /Se Håll se Hållby Saknas Halen jfr Alin Saknas
Klitten by Igeltjärn tjärn /Se Håll, jfr Hållgård, se Hållhals förr? gård Halen se Ålån Saknas
Klitten by Igeltjärnbäck bäck Håll gårdsn. Halvadiket dike
Klitten by Igeltjärnmyr myr /Se Hållan stuga Halvfaret plats på skogsstig
Klitten by Iglan sank mark Hållan, (Nord i), se Hållbovallen Saknas Halvfaret plats på gångväg
Klitten by Illdik myr /Se Hållan se Hållstugan Saknas Halv-, ? jfr Ovdiksbäcken Saknas
Klitten by Illvik vik Håll-Andersgården gård Hamberberg höjd
Klitten by Illviksnäs näs Hållback förr gårdsplats Hamberris trakt med kölslogar el. slåttermarker
Klitten fäb. Indnäs fädbodställe /Se Hållberg fäbodar Hamberris trakt med kölslogar el. slåttermarker
Klitten fäbod Indnässjöarna sjö /Se Hållberg Saknas Hamberris trakt med kölslogar el. slåttermarker
Klitten fäb. Indsjömyr myrfält /Se Hållberg fäbodar Hamberrismyren myr
Klitten fäbodar /Se Indsjön sjö Hållbovallen gårdar? Hamberrisstugan Saknas
Klitten by Indsjön sjö Hållbovallen »by» Hammardammen gammal anläggning för myrmalmsblåsning
Klitten byområde /Se Indsjön sjö /Se Hållbovallen »by» Hammardammen gammal anläggning för myrmalmsblåsning
Klitten by /Se Indsjön sjö /Se Hållbovallen »by» Hammardammen gammal anläggning för myrmalmsblåsning
Klitten fäbodställe /Se Indsjön sjö /Se Hållbovallen »by» Hammarris änge
Klittfjärdingen f.d. fjärding Indån utlopp /Se Hållbovallen »by» Hammarriset änge
Klockar gårdsn. Ingeborgsberg berg Hållbovallen »by» Hammarris se Hamberris Saknas
Kniv gårdsnamn Ingeborgsberget Saknas Hållby fäbodar Hampaven bukt
Kniv gårdsn. Ingeborgsbäcken bäck ?Hållby Saknas Hampaven vik
»Knorr» (=Svä(rd)sgården) gästgivaregård /Se Ingeborgstjärn tjärn Hållby gård Hampaven vik
Knut gårdsnamn Ingeborgstjärn tj. Hållby, se Håll by Hampaven vik
Knutsstugan förr skjutsstation Ingelibäck bäck Hållby, se Håll Saknas Hampaven vik
Knåskitt gd /Se Insberg berg Hållby förr gård Hampkällan källa
Knåstorpet gd /Se »Irinta» blästa /Se Hållby förr »gård» Hamplokarna vattenlingargar
Kolmark fäbodar Irintan sank mark Hållby »gård» Hamplokarna vattensamlingar
Kolmark fäbodar Irintan myrjärnsblästa /Se Hållbåthusen båthus Hamptjärn tjärn (numera till större delen dikad)
Kolmark fäb. Irintan blästa /Se Hållbåthusen, se Ner vik Hållbåthusen Saknas Hampåvåäng strandäng
Kolmark fäbodställe /Se (»techten») änge? /Se Hållgård gård Hansbackstädorna se Städorna Saknas
Kopp (?Kamp-) gårdsn. Ivarsbron bro /Se Hållgård gård Hansbäck bäck
»Kopp» gdsnamn? /Se Ivarskitt odling /Se Hållmyren t? Hanskitt område kring gård
Korvbäckkojan skogskoja Ivarsmyr sank mark Hållmyren Saknas Hanskitt myrodling
Kronoberg timmerstation Ivarsrod röjning /Se Håll-Per-gården förr gård Hanslok sjö
Kronstugan stuga Ivarsrodbäcken bäck /Se Hållstugan, se Hållan Saknas Hanslok Saknas
Kråk gårdsn. Ivarsstens sovhol /Se Hållan Saknas Hanslok vattensamling
Kråk gårdsnamn Ivarsstrand strand /Se Hållstugan gård o. färdställe Hanslok tj
Kråk gårdsnamn Ivarstopp änge /Se Hållstugan gård och färdställe Harsmyren myr
Kråk gårdsnamn Jakobbäck bäck /Se Hållstugan gård och färdställe Hansstamnstjärn tjärn
Kråkbodarna fäbodställe Jakobsmyr myr Hållstugan gård och färdställe Hansstamnsbäcken bäck
Kråkbod(arna), -sjön fäb. Jannesstrand strandparti Håltby fäbodar Hara- se Ärå- Saknas
Kråkbodarna f.d. fäbodar? Jofsgärd slog(?) /Se Håltby fäbodställe Haraholmarna holmar
Kråkbodarna f.d. fäb, nu odling Jofsmyr myrodling Hård gård Haraholmen holme
Krångbolet boplats /Se Jonsmyr sank mark Hård förr stuga Haraholmen holme
Krångladan lada /Se »Jöns Mÿre Wåflen» Saknas /Se Hårdboden slåtterbod Haraholmen holme
Krångris f.d. gård Jossbäck bäck Hårdgården se Hård Saknas Haraholmen holme
»Kråppabodha» fäbodställe /Se Jossvik vik Hård »gård» Haraholmen holme
»Kråtten» fäbodställe /Se Jossvik vik Hårdkitt förr inhägnad med stuga Haraholmen jfr Haraomen holme
Kullbodarna fäb. /Se Juckan blästa /Se Hårdkitt förr inhägnad med stuga Harakäld källa
Kullbodarna fäb. Juckan blästa /Se Hård-Pergården gård Harakäld källa
Kullbodarna fäbodar /Se Jufsa å Hård-Pergården gård Harakäld källa
Kullbodarna fäbodställe /Se Jungrun, se Sågkvarnen skvaltkvarn Hädbodarna fäbodar ?Haralden slåttermyr
Kullbodskojan koja Jungmyr sank mark Hädbodarna fäbodställe Haralid se Härålid Saknas
Kuntmått gårdar Jungmyrtjärn tjärn Hädbodarna fäbodar Haralidbäcken se Härålidbäcken Saknas
  Jurbergh berg Hädbodarna Saknas Haraomen strandparti
  Justa Saknas /Se Hälsinghol »gård» Hararna holmar
  *Jureberg berg ?Helsinghol gård Hararna holmar
  »Jurobergh» berg? Hög-Skabb se Skabb Saknas Hararis slåtteränge
  Jäpsmyr sank mark Ikornkvarn gammal kvarn (nu förfallen) Haravrån del av fäbodvall
  Jäpsmyrbäck bäck Ingeborg(s)-, se Indjbor(s)- Saknas Haravrån del av fäbodvall
  Järnklitt bergklint /Se Ingel förr gård Haren se Arn Saknas
  Järnklitt höjd Ingels förr gård Haren Ute på se Ute på Haren Saknas
  Järnklitt berg Isak förr »gård» Harmyren myr
  Järnklittfljot sank mark Isak gård Harmyren myr
  Järnkorskällkölen myr /Se Isak gård Harr- se Arr- Saknas
  Järnmordalen dal Isak gård Harrdöpet ställe i Rotnen
  Järnmordalsbäcken bäck Isak gård Harrdöpet ställe i Rotnen
  Järnmyråsen ås Ivarsbodarna fäbodar Harriset myr och skogstrakt
  Järpfljot sank mark Ivarsbodarna Saknas Harriset myr och skogstrakt
  Järpklitt höjd Ivarsbodarna fäbodar Harsilder lugnvatten
  Järpåsen berg Jakob förr gård Hass- jfr Ass- Saknas
  *Järpåsen berg Jakobgård gård Hass se under Håll Saknas
  Järvfljotberget berg Jakob-Matsbod slåtterbod Hasslöstj., N., S., Ö. se Arslöstj. N., S., Ö. Saknas
  Järvfljotbäcken bäck Jakobsby gård Hasslöstjärnen se Arslöstjärnarna tjärnar
  Järvfljoten sank mark Jakobsby gd Hasstjärn tjärn
  Jästbäck bäck Jakobsby »gård» Hasstjärn Saknas
  Jästen sank mark Jakobs-Erikkitt se Jakobs-Larskitt Saknas Hatten tjärn
  Jästen terräng /Se Jakobskitt fiskarstuga Havbäck bäck
  Jästmor terräng Jakobskitt Saknas Havbäck bäck
  Jäsukitten åker /Se Jakobskitten se Jakobs-Larskitt Saknas Havbäck se Abäck Saknas
  Jätråbäck bäck Jakobs-Larskitt inhägnat område med stuga Havbäcken bäck
  Jätråfljot sank mark Jakobs-Larskitt Saknas Havbäcken Saknas
  Jättvägen väg /Se Jansby »gård» Havbäcken bäck
  Jälland odling Jansby gård Havbäcken Saknas
  Jölland nat.namn(?) Jannesby gårdsnamn Havbäcken se Avbäck Saknas
  Jöllave vik /Se Jans se Per-Jans Saknas Havet högslätt
  Jöllave vik /Se Jansladan lada Havet högslätt
  Jöllbäcken bäck Jesum nybygge Havet skogsområde
  Jöllen tjärn Jonas gård Havet skogsområde
  Jöllmyr sank mark Jonas fäbodstuga Havet skogsområde
  Jöllmyr sank mark Jannesskål, se Jonsskålen skjul Havet tjärn
  Jöllmyr sank mark Jonsskålen Saknas Havet tjärn
  Jöllmyrarna myrar /Se Jonsskålen skjul Havfljot myr
  Jöllmyrbäck bäck Josefstugan gårdsnamn Havfljot myr
  Jöllmyrbäck bäck Jugon förr gård Havfljot Saknas
  Jöllmyren f.d. slogmyrar /Se Jugosby förr gård Havfljotbroarna kavelbroar
  Jöllmyrås ås Jugosgården se Jugosby Saknas Havfliotbäcken Saknas
  Jöllsmyr myr Jugåback gård Havfljotbäcken bäck
  Jöllsmyren myr /Se Jugåback gård Havfljotbäcken bäck
  Jölltjärn tjärn Jugåback gård Havflioten myr
  Jölltjärn tjärn Jugångård gård Havflioten Saknas
  Jölltjärne tjärnar /Se Jungfrun förr skvaltkvarn Havfljotheden hed
  Jöllön halvö Jungfrun förr skvaltkvarn Havholarna åsar?
  Jöllön holme /Se Jungfrun förr skvaltkvarn Havrekitt, se Hagerkitt Saknas
  Jör(k)kvissel strandäng /Se Jungfrun förr skvaltkvarn Havtjärn tjärn
  Jör(k)kvissel strandäng /Se Jungfrun förr skvaltkvarn Havtjärn tjärn
  Jösebäck bäck Jungfrun förr skvaltkvarn Havtjärnbäcken bäck
  *Kabåssvålen berg Justinby »gård» Havtjärnbäcken bäck
  Kaffemyr myr /Se Justinby gård Havtjärnen tjärn
  Kahlåhn sjö Justinby fäbodstuga Havtjärnen Saknas
  Kaingfallet svedjefall Justinby (Justjärnby) gårdsnamn Havtjärnheden hed
  Kaingtjärn tjärn Justinby (Justjärnby) gårdsnamn Havtjärnsheden Saknas
  Kajdammen tjärn Jyllen = Jöllen plats vid Rotenälven Havtjärnhäden hedtrakt
  Kalboås bergshöjd Jölland gårdar? Havtjärnhäden hedtrakt
  Kallbacke backe /Se Jölland Saknas Havtjärnhäden hed
  Kallblästbäcken bäck Jölland gård(?) med odlingar Havtjärnhäden hed
  Kallblästbäcken bäck Jölland odling med f.d. gård Havtjärnhäden skogsområde (skogsås?)
  Kallboås bergshöjd Jölland odling Havtjärnsåsen Saknas
  Kallbrunnsänget sank mark Jölland, Jöllandet del av by Havtjärnåsen ås
  Kallbrästbäcken bäck Jöllandet del av by Havtjärnåsen se Knaxen Saknas
  Kallbrästbäcken bäck Jöllandet del av by Havtjärnsåsen Saknas
  ?Kallbrästbäcken bäck Jölland(et) Saknas Hedbod myränge
  »Kallestrand» änge /Se Jöllands gårds- och personbinamn Hedbod myränge
  Kallflioten Saknas /Se Jöllandsstugan »gård» Hedemoradalen dal
  Kallfljot sank mark Jöllen stugor? Hedemoradalen dal
  Kallhol skogsbacke /Se Jöllen Saknas Heden hed
  »Kallhol», avser förmodl, »Karlhol» skogsbacke /Se Jöllen gårdar Heden Saknas
  Kallmyr myr /Se Jöllen gammal åkstuguvall (vältplats) Heden hed
  Kallmyren myr /Se Jöllen först höstuga (åkstuga) Heden Saknas
  Kallmyren myr /Se Jöran gård Heden hedmark
  Kallmyrhultet hult /Se Jöran gård Heden terräng
  Kalserberg berg Jöran, se Yron Saknas Heden område i Näset
  Kalserberg berg Jöranby »gård» Heden hed
  Kalserberg berg /Se Jöranby gård Heden del av fäbodtäkt
  Kalserberg bergshöjd /Se Jöranby gård Heden del av by
  Kalserberg (Karlsarv-) berg /Se Jöranstugan fäbodstuga Heden hed
  Kalsertjärn tjärn Jöransbodarna fäbodställe Heden hed
  Kalsertjärn tjärn Kallgrav Saknas Heden fjärdingsstolpe
  Kalsertjärn tjärnar /Se Kallgård gård Heden hed
  Kalserängen äng /Se Kalserbod slåtterbod Heden, se Rämadsheden Saknas
  Kalungsås ås Kalserbod slåtterbod Heden hed
  Kalungsåsbäcken bäck Kalserbod slåtterbod Heden, se Storhäden Saknas
  Kalungsåsen ås Kalserkvarn förr skvaltkvarn Heden, L., se Lillhäden Saknas
  Kalungsåsen ås /Se Kalserkvarn förr skvaltkvarn Heden se Häden Saknas
  Kalvbyttlokarna tjärnar Kammar gårdsnamn Heden, L. natn.
  Kalvbäck bäck Kammarby gårdsnamn Hedforsholmen holme
  Kalvbäck bäck Kammar-Lass gårdsnamn Hedhusback backe
  Kalvbäck tillflöde /Se Kanskitt »gård» Hed-Karlbåthuset Saknas
  Kalvfjärden öppet vattenområde i sjön Ransi Kanskittby gård Hedkarlhed nu uppodlad och bebyggd förr skogsbevuxen hed
  Kalvfljot sank mark Kanskittby gård Hedkarlheden f.d. skogsbevuxen hed
  Kalvfljoten myr /Se Kanskittby »gård» Hedkarlheden f.d. skogsbevuxen hed
  Kalvkittan åker /Se Kapitelboden slogbod Hedkvarntjärn tjärn
  Kalvlok terräng Kapellet, se Mässtugan Saknas Hedkvarntjärnbäcken bäck
  Kalvskinnsberg berg Kaplågåboden gammal slåtterbod Hedmatskitten inhägnad åker
  Kalvskinnsberg höjd Kaplågå(gården) »gård» Hedmatskitten åker
  Kalvskinnsberg berg /Se Kaplågå(gården) »gård» Hedmatskitten åker
  Kalvskinnsberg berg Kaplågå(gården) Kaplansgård Hedmatskitten åker
  Kalvskinnsdämban fors /Se Karin gård Hedmyren myr
  Kalvskinnsdämban fors /Se Karin »gård» Hedmyren odlad myr
  Kalvskinnsåsen ås Karlsarvet by Hedmyren inhägnad odling
  Kalvtjärn tjärn Karlsarvet Saknas Hedmyren myr
  Kalvtjärnarna tjärnar Karlsarvet by Hedmyren myr-odling
  Kalvtröttan terräng Karlsarvet by Hedningavägen, se Hedningsvägen Saknas
  Kalzarberget Saknas Karlsarvet by Hedningshol backe
  Kamhol höjd? Karlsborg nybygge Hedningskällan källa
  Kamhol bergsknalle /Se Karsbodarna fäbodar Hedningskällan källa
  Kanalen kanal Kas gård Hedningsvägen (Hedningavägen) namn på forna pilgrimsväg
  »Kankitten» åker /Se Kas gård Hed-Perlok vattensamling
  Kansholmen holme /Se Kas gård Hed-Perlokar vattensamlingar
  Kanskitten åker /Se Karsbodarna Saknas Hed-Perstrand område på Strändarna
  Kapitlet sank mark Kasbodarna fäbodställe Hed-Pertjärnen åkerlott
  Kaplamyrarna myrar /Se Kaskitt gård Hed-Perånget änge
  Kaplansängena ängen /Se Katrin, se Skogs Saknas Hed-Perånget slåtteränge
  »kaplansåkern» åker /Se Katrin förr gård Hedtjärnarna tjärnar
  Kaplogorannet uppdikat myrlänt område /Se Katrin »gård» Hedänget förr slåtteränge
  Kaplågåänget änge /Se Katrin gård Helveteskäldan källa
  Kaplågåänget (»Kapplålåaindjed») änge /Se Katrinby se Katrin Saknas Helvetet se Helveteskäldan Saknas
  *Kaptensänget ägonamn /Se Katrinby gård Helvetet terrängområde
  Karintjärn tjärn Katrineldhuset eldhus Hemder-Kälkås se Kälkås Saknas
  Magasins-, se Maggsins- Saknas Katrinstugan fäbodstuga Hemderrödhällan bäck
  Karl XI:s vad vad /Se Katt gårdsnamn Hemderrödhällan Saknas
  Karleistvik vik /Se Katt gårdsn. Hemder-Sugustjärn se Sugustjärnarna Saknas
  Karlsarvberg, (Kalser-) berg /Se Katt gård Hem(ma)-vid Lyttran område med äng
  Karlboeggar bergshöjd Katt gård Hemkråkänget änge
  Karlfljot sank mark Katt gård Herrkråkänget slåtteränge
  Karlfljotbäck bäck Katt, se Kattäng gdsnamn Herrkråkänget slåtteränge
  Karlgrav dalsänka Kattback Saknas ?Hetmyren ö
  Karlgrav sänka /Se Kattby gård ?Hetmyren ö
  Karlgrav terräng /Se Kattby gård Himmeln änge
  Karlgrav sänka /Se Kattby, se Hans Saknas Himmeln änge
  Karlgravsbäcken bäck Kattby gård Himsken = Lymsken Saknas
  Karlgravsbäck bäck /Se Kattby »gård» Himsken äldre namn på Nässjön
  Karlgravsåsen ås Kattgrav gård Hinds-Erikkitt åker
  Karlgravsåsen ås /Se Kattgravsladan lada Hindshol skogshöjd
  Karlhol skogsbacke /Se Kattrisby gård Hinsbjär bergshöjd (skogshöjd)
  Karl-Karlstäppan åkertäppa? Kavelboden bod Hinsbäck Saknas
  Karllok tjärn Kesslbock se Kittelback Saknas Hinsbäck bäck
  Karlsarvsberget berg Kettiback förr gårdsplats Hinsbäck bäck
  Kalserberg berg /Se Kettiby gård ?Hinneskitt åker
  Karlsersadel höjd Kettigård gård Hinskitt odling
  Karlsersadel berg /Se Kettis gård Hinskitt odling
  Karlsersal el. -sadel? parti av Karlsarvberget Kettis gård Hinskitt odling
  Karsbäcken bäck Kettis försvunnen gård Hinskitt odling
  Karsbäcken bäck Kettis försvunnen gård Hinsstrand strandslog
  Karsbäcken bäck Kettis se Kettisby Saknas Hjärpflyt Saknas
  »Karskitten» åker /Se Kettis gårdsnamn Hjärpflyten myr
  Kasbodsknaxen berg Kettisby gård Holarna gemensamt namn på trakt
  Kasbäck bäck Kettisby se Kettis Saknas Holarna gemensamt namn på trakt
  Kasbäcken bäck Kettisby förr gård Holarna terräng
  Kasfallränna timmerlöp Kettis se Kettisnäs Saknas Holarna skogsområde
  Kasfoltränn timmerlöp /Se Kettisgård gård Holarna, se Rävaholarna Saknas
  »Kasfåll» svedjefall /Se Kettisgården gård Holarna, Väster på skogshöjd
  Kasholn höjd /Se Kilen, se Nere i Kilen gd Hole- jfr Håle- Saknas
  Kasstad båtplats /Se Kitt gård Holeberg bergssträckning
  Kastbackarna backar /Se Kittan by Holeberg bergssträckning
  Katekessjön, se Katjistsjön sjö Kittan Saknas Holebjärr skogsås
  Katjistan terräng Kittan by Holefjoten förr sank o.skogslös, nu utdikad o. uppodlad myr
  Katjistsjön sjö Kittelback gd Holefjoten skogsås
  Katjistsjön sjö /Se Kitten se Kittan (by) Holefjorten skogsås
  Katjistvik terräng Kitt-Lars gård *Holen se under Holen natn.
  Katrinmyr myr Kittpergården gård Holetjärn tjärn
  Katrinmyr myr /Se Kitt-Pers »gård» Holetjärn tjärn
  Katrinrod sank mark Kittsågen Saknas Holetjärn tjärn
  Katrinrod äng /Se Kitt-täkt, se Skarptäkt Saknas Holkarldalen dal
  Katrinrodbäcken bäck Klackhornstugan stuga Holkarldalen dal
  Katrinvarden berg Klattret »gård» Holks- jfr Oks-, Saknas
  Katrinvarden berg Klatterboden Saknas Holmen holme
  Katrinvarden höjd Klattret gård Holmen holme
  Katrinvarden höjd Klatter gårdsnamn Holmen holme
  Katrinvarden berg /Se Klittbodarna fäbodställe Holmen holme
  Katrinvarden berg(?) /Se Klittbodarna Saknas Holmen holme
  Kattgrav terräng /Se Klitten traktnamn Holmen holme
  Katthavet tjärn Klitten by Holmen holme
  Kattjesjön, se Katjistsjön sjö Klitten Saknas Holmen holme
  Kattkällan sank mark Klitten fäb. Holmen holme
  Kattmyr sank mark Klitten Saknas Holmen holme
  »Katt Per kitt» åker /Se Klitten by Holmen holme
  Katt-Pertjärn tjärn Klitten fäb., se Klittbodarna Saknas Holmhararna rullstensbankar
  Kattrosvarden, se Katrinvarden berg Klittkarlbod slåtterbod Holmhararna rullstensbankar
  Kavelbäck bäck Klittmyren torp? Holmharen grusbank
  *Keesjön sjö Klittmyren Saknas Holmharen grusbank
  »Kelingbäck» bäck /Se Klittvrå stuga Holmsilder lugnvatten
  *Kesjöarna, se Kölsjön, N. o. S. sjöar Klittvrå stuga Holmtjärn tjärn
  Kesjön sjö Klittvrån Saknas Holmtjärnen tjärn
  Kesjön sjö Klittvrån, se Svartberg (fäb.) Holmtjärnen Saknas
  Kesjöskären höjd Klockar gård Holmyr myr
  Kesjösvedan terräng Klockar gård Holmyrkäld källa
  Kesjöån å Klockar gård Holmyrtjärn tjärn
  Kesjöåsen ås Klockarby gårdsnamn Holmyrtjärnbäck bäck
  Ketilogstycket, se Kiätiloghstycket åker Klockarby gårdsn. Holtjärn tjärn
  Ketti-Erikänget sank mark Klockarby »gård» Honungsberg berg
  Kettilogmyr myr Klockarby »gård» Honungsberg Saknas
  Kettilogmyr myr /Se Klockargård gård Honungsbjär berg
  Kettisfljot sank mark Klockargården förr gård Honungsbäcken bäck
  Kettisfljot myr /Se Klockar-Larsby »gård» Honungsbäcken bäck
  Kettismyr sank mark Klockar-Larsgården gård Honungskällan änge
  Kettisnäs näs Klorbjärr förr gård Honungskällan änge
  Kettisnäs näs Klorbjärr förr gård Honungskällan källa och ?myrslog
  Kettisnäs näs /Se Klorbjärr förr gård Honungskällbäcken se under Honungsbäcken Saknas
  Kettistjärn tjärn Klorbjärrs-Anders, se Klorbjärr förr gård Honungstjärn tjärn
  Kettistjärn tjärn /Se Klorbjärrs-Margit, se Klorbjärr förr gård Honungstjärn tjärn
  Kettistjärnbäcken bäck /Se Klämbod ställe med stuga och stall Honungstjärnbäcken bäck
  Kettisåsen ås /Se Klämman nu försvunnen »åkstuga» Honungstjärnbäcken se under Honungsbäcken Saknas
  Kettiänget slåtteränge /Se Knaxan, se Skarptäkt Saknas Honungstjärnen tjärn
  Kettiängyrvel virvel Knaxtäkt, se Skarptäkt Saknas Honungstjärnen tjärn
  *Kieberg berg Knektgård gård Honungstjärnen tjärn
  Killinghol höjd Kniv gård Honungstjärnen Saknas
  Killinghol höjd /Se Kniv, se Sandnäs (ödegård) Hoppet se Upet åker
  Killingmyr myr Kniv gd Hornklitt bergknalle
  Killingsåsbäck bäck Knivby gård Hormundsflåa natn.
  Killingsåsen sluttning Knorr, se Gamt-Knott gård Hovsmyr myr
  Killingsåsen sluttning /Se Knuperängskojan koja Hovsmyren Saknas
  Killingsåsen ås Knuperängskojan koja Hovsmyr, se Oksmyr Saknas
  Killingåsen berg Knut gårdsnamn Hultback förr backe
  »Kimebron» bro? /Se ?Knutper gård Hultback förr backe
  Kimmen åutvidgning /Se ?Knutper gård Hultback(e) backe
  Kinnbäck bäck ?Knutper, se Timber Saknas Hurtig-Peränget jfr Urti-Peränget Saknas
  Kinnbäck bäck /Se Knås, se Dordi Saknas Husmyr myr
  Kisjön sjö Knåsgården förr stuga Husås(en) bergås
  Kisjöån avlopp Knåstorpet förr gd Husåsfljot myr
  Kisthol höjd Kojan stuga Hykjeberg bg
  Kittan, se Norr i Kittan åker Koja flottarkoja Hykjeberg berg
  Kittelryvrann myrdrag /Se Koja förr flottarkoja Hykjeberg berg
  ?Kitt(e)råsbäck bäck? Koja koja Hykjeberg berg
  *Kittråsbäcken bäck? Kolmark fäbodar Hykjeberg se även Åjtsbjärr Saknas
  Kittsömnsholen sovhol /Se Kolmark Saknas Hykjeberg Saknas
  *Kiåktennan» tjärn /Se Kolhuset förr skjul för kolupplag Hyktjärnen tjärn
  *Kiärtmyren änge Kolhuset förr skjul för kolupplag ?Hyktjärnen tjärn
  »Kiätilogh-stycket» åker /Se Kolhuset förr skjul för kolupplag Hyllorna åkrar
  *Kjelldberget berg /Se Kolmark fäbodställe Hyypjäberget se Hykjeberg Saknas
  Kjogmyran terräng /Se Kolåboden kolarbod, koja Hålet djupt ställe i Rotnan
  Kjolfall svedjefall /Se Kolåboden förr kolbod Hålet Saknas
  Kjolränna timmerlöp /Se Kolåboden förr kolbod Håletjärn Saknas
  Kjortelränn, se »Tjoslrännan» Saknas Kontoret, se Lokbodarna Saknas Hålfljot myr
  Kjortelränna timmerlöp Kopp förr gård Hål-flyt myr
  »Kjåkdalen» Saknas /Se Kopp förr gård Hållan se Onihållan Saknas
  »Kjäckån», se Kälkån Saknas Koppar gård Hållan terrängparti
  Klarvattutjärn tjärn Koppbod slåtterbod Hållan terrängparti
  *Klettebergssjön sjö Koppbod slogbod Hållback backe
  *Klettebergssjön sjö Koppbod slåtterbod Hållberget berg
  Klev(en) område kring Lånan /Se Koppgröt förr gård Hållberget berg
  Klevmyren myr /Se Kornlös gammal hjulkvarn Hållbergsback kulle
  Klevvallen vall /Se Korpralsby gård Hållbobäcken, se Säbäck Saknas
  Klevänget slåtteränge /Se Korpralsby gård Hållbäck bäck
  Klittbacken backe /Se Korpralsback se Korpralsgård Saknas Hållbäck bäck
  »Klittebäcken» bäck /Se Korpralsgård gård Hållbäck bäck
  Klitteldhuset terräng? Korsnässtugan förr skogvaktarstuga (riven) Hållbäck(en) Saknas
  Klitten terräng /Se Korvbäckkojan koja Hållbäck bäck
  Klittjärn tjärn ?Krukustad öknamn på fäbodställe Hållbäck bäck
  Klittjärn tjärn /Se Krasselboden Saknas Hållbäck bäck
  Klittjärnbäcken bäck Kristiansstugan förr stuga Hållbäck bäck
  Klivibrunnsfljot sank mark Kristiansstugan förr stuga Hållbäck bäck
  Klivibrunnsåsen ås Kristiansstugan förr stuga Hållbäck bäck
  *Klittberg berg Kronoborgstugan se Kronstugan Saknas Hållbäck bäck
  Klittberget berg /Se Kronoborg se Kronstugan Saknas Hållbäck bäck
  Klittberget berg Kronogården, se Ugstensänget Saknas Hållbäck bäck
  ?Klittberget berg Kronostuga skogvaktarstuga Hållfliot mosse
  Klitten berg /Se Kronostuga, se Gljofjärden Saknas Hållfliot Saknas
  Klitten berg Kronostuga skogvaktarstuga Hållfljot myr
  Klitten berg Kronostuga Saknas Hållfljot se Stor- och Lill-Hållfljot Saknas
  Klitten berg /Se kronstuga Saknas Hållflyten myr
  Klittfljoten myrodling Kronostugan kronans skogvaktarstuga Hållgärd åker
  Klittkarlen fors Kronstugan se Uppi Kronstugan Saknas Hållgärdet åker
  Klittkarltjärnarna tjärnar Krubb förr gd Hållgärdet, jfr Ollgärdet Saknas
  Klittängena ängen Kråk-Anders gård Hållhalen område
  Klockar nat.namn(?) Kråk-Anders gård Hållhals fördjupning
  Klockarbrot backe /Se Kråk-Anders gård Hållhals fördjupning
  Klockarfall terräng Kråkbod bod Hållhals fördjupning
  Klockarfisket tjärn Kråkbodarna fäb. Hållhals fördjupning
  Klockarfisket tjärn /Se Kråkbodarna öde fäbodställe Hållhals fördjupning
  Klockarholmen holme Kråkbodarna öde fäbodställe Hållhals fördjupning
  Klockarkitt terräng Kråkbodarna öde fäbodställe Hållhals fördjupning /Se
  Klockarskär klippa /Se Kråkby gård Hållkitt åker
  Klockarkitten åker /Se Kråkby gård Hållkitt åker
  Klockskåpet klippformation Kråkby gård Hållkitt åker
  Klock(skåp)flon lugnvatten /Se Kråkbåthus båthus Hållkitt åker
  Klorberg berg Kråkgård gård Hållkitt åker
  Klorberg berg Kråk... gårdsnamn Hållkitt åker
  Klorberg berg Kråkkitt gårdsnamn Hållkitten Saknas
  Klorberg bergshöjd /Se Kråkkitt gårdsn. Håll-lok vattensamling
  Klossfjäll berg Kråkkitt gård Håll-Marit svedjan förr avverkat skogsområde
  Klossås ås Krång förr gård Hållmyran myr
  Klossåsbäck bäck Krång gård Håll-myran, se Onnihållan Saknas
  Klubbfljot sank mark Krång stuga Hållmyrbäck bäck
  Klubbholmen holme Krång gd Hållmyren myr
  Klubbmyrbäck bäck Krångbol, se Niss-Storhup Saknas Hållmyren myr
  Klubbmyren sank mark Krång-Gröt gård Hållmyr odling
  »Klubbred» slog(?) /Se Krånggård gård Håll-Pär-Erikkitt åker
  Klubbrodik myr /Se Krångris se Krångris inäga Hållstrand strandslåtter
  Klubbstamm bevattningsdamm /Se Krångtomten gammal gårdstomt Hållsätervägen väg
  Klubbvik vik Krångtorpet förr gd Hålltjärn tjärn
  Klubbvägen väg /Se Kubbis öde stuga Hållås ås
  Kluckerkitt odling /Se Kullbodarna fäbodar Hållåsån vik
  Klämberget berg Kullbodarna Saknas Hållängbäck bäck
  Klämnäset näs Kullbodarna fäbodställe Hållängena myrslogar
  Klämtjärn tjärn Kullbodarna fäbodställe Hållängnäs näs
  Knallen höjd Kullbodarna fäbodställe Hållängnäs näs
  Knaperänget änge /Se Kuls, se Kus förr gd Hållängsvik vik
  Knappelmyr myr Kuntmått gårdar Hållängsviken vik
  Knappelmyren myr /Se Kuntmått Saknas Hålmyren se Hållmyren Saknas
  Knapperön, Östra o. Västra holmar /Se Kuntmått gårdar Hålmyr jfr Holmyr Saknas
  Knausbäck bäck Kuppskärskojan gammal flottarkoja Håltbylok vattensamling
  Knausmyr myr Kus gårdsnamn Håltbysvedan område
  Knaxen, se Sjurberget berg /Se Kus förr gd Håltdamm damm
  Knaxen Saknas Kusby förr gd ?Håltjärn tjärn
  Knaxen berg Kuttsågen förr såganläggning Hålubäck bäck
  Knaxen höjd Kvarnback-Beritby förr »gård» Hålufljot myr
  Knaxtäkten täkt /Se Kvarnbackby se Kvarnback-Beritby Saknas Hålå- se även Ålå- Saknas
  Kniv-Andersnäset näs Kvarnlok gård Hårdback backe
  Knivfallet odling? Kykys-, se Tjytjys- Saknas Hårddik myr
  Kniv-Pär-änget änge /Se Kyrkbyn traktnamn Hårdhålet tjärn
  *Knoperänget ängsmark Kyrkbyn Saknas Hårdhål tjärn
  Knoperänge änge Kyrkbyn Saknas Hårdkitt, se Klittvrån Saknas
  Knut-Elintjärn tjärn Kyrkbyn by Hårdkitt åker
  Knut-Matstjärn tjärn Kyrkobyn se Kyrkbyn traktnamn Hårdkäld källa
  Knutrod slåtteränge Kång-Pergård (?) gård (nu borta) Hårdkäld Saknas
  Knutråd slåtteränge /Se Kånåby gård Hådbodsnäs näs
  ?Knutsbäcken bäck /Se Kånåby förr »gård» Hådbodsviken vik
  ?Knutskistan stenblock /Se Kånåby gård (nu borta) Häden berg
  Knåperänge änge /Se Kånåby gård Häden Saknas
  »Knåstorplotn» åker /Se Kånå-Larsby gård Häden skogsområde
  Knämyrarna sank mark Kåtilla by Häden skogsås
  Knämyrarna myrar Kåtilla Saknas Häden skogsås
  Knämyrarna myrmarker /Se Kåtilla by Häden skogsås
  Knämyrarna myrmarker /Se Kåtilla by Häden skogsås
  Knänäs näs Käldbäckkojan koja Häden skogstrakt
  Knänäs näs /Se Kälkstupet Saknas Häden Saknas
  Knänäs näs m. sloge /Se Kälkstupet flottningsstuga Hädmyren myr
  Knäppränna timmerlöp Kälkstupet Saknas Hädtjärn tjärn
  Knäppränna timmerlöp /Se Käring-, se även Kärling- Saknas Hädtrampor bergavsatser, trappsteg
  Knäppränn timmerlöp /Se Käringberg fäbodar Hädängmyren myr
  Knäredan bakvatten /Se Käringberg Saknas Häggrod änge
  Knäredan bakvatten /Se Kärlingbjärr fäbodställe Hälldajk myr
  Knärån å /Se Kärlingbjärr fäbodställe Hälldiken änge
  Knärån å Kärlingbjärrssågen såg Hälldiken änge
  Knärån å Kärrisstugan stuga Hälldiken änge
  Knärån å Kärrtaket, se Kärrtakfljot Saknas Hälldiken änge
  Knärån å Kässtugan stuga Hällgårdarna flyttblock
  Knärån å kölboden, se Erkolholmen Saknas Hällgårdarna stenhällar
  Knärån å /Se Laduback gård Hällgårdarna terrängparti
  Knärån å /Se Laduback »gård» Hälltjärn tjärn
  Knärån å /Se Lajdby [Lidby] gård Hälltjärnbäcken bäck
  Knärån, se Knärån (Stora) å Lars-Andsu gd Hälltjärnen tjärn
  Knärån å Lars-Andsubod slåtterbod Hälltjärnen Saknas
  Knärån, L. å Lars-Andsubod förr ängesbod Hälsingsfljot myr
  Knärån, Lilla biflod /Se Lars-Andsukvarnen, se Kvarnbäcken Saknas Hälsingsfljot myr
  Knärån, Stora å /Se Lars-Andsonstugan gårdsnamn Hälsingflyt myr
  Knärån, Stora å Larsolofs gårdsnamn hälsokälla Saknas
  Knärån, (Stora) å /Se Larsuby gård Hämtrännan vattenränna (el. vattendike)
  Knärån, Stora och Lilla, se även Nörderån Saknas Larsuby Saknas Hämtrännan vattenränna (el. vattendike)
  Knärön ö Lassis gård Hämtrännan vattenränna (el. vattendike)
  Knärön ö /Se Lassis gård Häratjärne tj.
  Knärön ö /Se Lassisgården, se Lassis gård Härdikbäck se Ärdikbäck Saknas
  Knäsjöarna sjöar Lassis-Maritbygget se Bygget Saknas Härdölvägen (Ördaöl-) gammal väg
  Knäsjöarna = Knäsjön, Stora, och Knäsjön, Lilla Saknas /Se Lasuby gård Härkitt se Ärkitt Saknas
  Knäsjöblecket berg /Se Lasu-Pergården gård Härmyren myr
  Knäsjöblecket berg /Se Lax, se Plänt förr gård Härmyren myr
  Knäsjöblecket plats /Se Lax gd Här- se äv. Är- Saknas
  Knäsjöblik berg Lax förr gd Härvelsblecket berg
  Knäsjömor terräng Lax förr gd Härvelsblecket berg
  Knäsjön, Lilla o. Stora sjöar Laxtorkstugan torkstuga Härvalsblik berg
  Knäsjön, Lilla o. Stora sjöar Laxtorkstugan torkstuga Härålid sluttning
  Knäsjön sjö /Se Lekatten se Lekattstugan Saknas Härålidbäcken bäck
  Knäsjön, Lilla o. Stora sjöar /Se Lekattstugan gammal åkstuga Häräng ängeö
  Knäsjön, Lilla o. Stora källsjöar /Se Lekattstugan åkstuga Häränget se Äränget Saknas
  Knäsjön sjö /Se Lekattstugan ställe vid Rotnen Hästavevrån vik
  Knäsjön, Stora o. Lilla sjöar /Se Lekattstugan ställe vid Rotnen Hästbron bro
  Knästet sluttning Lekattstugan åkstuga Hästbron bro
  Knästet bergkomplex /Se Lekattstugan åkstuga Hästbrunnsfljot myr
  Knästet bergkomplex /Se Lekattstugan åkstuga Hästbrunnsflioten myr
  Knästet bergkomplex Lid gård Hästbrunnsfljot myr
  Knästknaxen bergstopp /Se Lid gårdar Hästbrunnsfljot myr
  Knästknaxen krön /Se Lid »gård» Hästdik slåttermyr
  Knästret, se Knästet bergkomplex Lid gårdsnamn Hästdik myr
  Knäst(r)et bergsrygg /Se Lid gd Hästfljot, se Hästflyt Saknas
  Knästret bergkomplex /Se Lidby se Lajdby Saknas Hästflyt myr
  Knäåån å   Hästflyt Saknas
  Kodöden tjärn   Hästflyt myr
  Kojtjärn tjärn   Hästflyt myr
  Koklitt höjd   Hästflyt myr
  Kokvattentjärn tjärn   Hästflyten myr
  Kolabodstjärn tjärn   Hästfännskäldan källa
  Kolakitt terräng   Hästgrafven, Gamla se Gammelhästgrav Saknas
  Kolamyr sank mark   Hästkäld källa
  Kolarhöjden höjd   Hästkäld källa
  Kolartjärn tjärn   Hästlokarna tjärnar
  Kolbjörntjärn tjärn   Hästlokarna tjärnar
  Kolmark terräng   Hästmor skogsområde
  Kolmarkskölen myrtrakt   Hästmor granmor
  Kolmarktjärn tjärn   Hästmoren änge
  *Kollungsåsen bergås /Se   Hästmorbäcken bäck
  *Kolsåsen ås   Hästmyr myr
  »Konsta» blästa /Se   Hästris skogsparti
  Konstan änge   Häströven del av Hykjeberget
  Konstan blästa /Se   Häströven del av Hykjeberget
  Konungen berg   Hästskolok vattensamling
  Konungskälla källa   Hästskolok vattensamling
  Konungskällan källa /Se   Hästskolok bro
  Konungskällaren fördjupning i marken /Se   Hästskolok vattensamling
  Konungsnäv klippformation /Se   Hästskon holme
  Konungsnäv klipputsprång /Se   Hästskon holme
  Konungsvägen väg /Se   Hästskon holme
  Korset slåtterområde /Se   Hästskon tjärn
  Korskälla gränsmärke   Hästskon tjärn
  Korskällan råmärke   Hästskotjärn tjärn
  Korskälla gränsmärke   Hästskotjärn tjärn
  Korskälla gränsmärke   Hästskotjärn tjärn
  Korskälla gränsmärke   Hästskotjärn tjärn
  Korskälla gränsmärke /Se   Hästskotjärnen tjärn
  Korskälla gränsmärke /Se   Hästskotjärnen Saknas
  Korskälla råmärke /Se   Hästskålen änge
  Korskälla gränsmärke   Häst-skålen änge
  Korskälla gränsmärke   Hästsvedjeberg berg
  Korskälla gränsmärke   Hästvattuknättan odling
  Korskälla gränsmärke   Hästvattuknättan odling
  Korskälla källa   Hästvattuknättan odling
  Korskälla gränsmärke   Häståsen ås
  Korskälla gränsmärke   Häståsen ås
  Korskällan myr   Högbackarna bergshöjder
  Korskälla gränsmärke   Högbacken skogsbacke
  Korskälla gränsmärke /Se   Högbacken skogsbacke
  Korskälla(n) kallkälla /Se   Högbacken skogsbacke
  Korskälla myrkälla /Se   Högbackgraven sänka
  Korskälla källa /Se   Högbackgraven sänka
  Korskällan myr o. gränsmärke   Högbäcken se Högsbäck Saknas
  Korskälla myr o. gränsmärke   Högeggan åsrygg
  Korskällan myr o. gränsmärke   Höghol skogsbacke
  Korskällan tjärn   Högkitt odling
  Korskällan tjärn   Högsbäck bäck
  Korskällan källa och råmärke /Se   Högsbäcken Saknas
  *Korskällåsen ås   Högsbäck bäck
  Korsskälla tjärn   Högskär berg
  Korvbäcken bäck   Högskär parti av bergsträckning
  Korvbäcken bäck   Högstäd strandbrink
  Korvhäden höjd   ?Högsåsen ås
  Korvhäden höjd /Se   ?Högsåsen Saknas
  Korvlok tjärn   Högsås bergås
  Korvlokarna tjärn   Högsåsen, se Ågsås Saknas
  Kotjärn tjärn   Högås höjd
  Kotjärnmyr sank mark   Högån bergås
  Krasselgrådan förbindelseled   Högås bergås
  Kringel åkrök   Högås skogshöjd
  Kringelfljot sank mark   Högås höjd
  Kringelholmen holme   Högåsbäck bäck
  Kringelmyren sank mark   Högåsbäck bäck
  Kringeltjärn tjärn   Högåsen ås
  *Kringe--sten gränsmärke   Högön holme
  Kringlofmyren myr   Högön område med slogmark, [slåttermark]
  Kringlugdajk terräng   Högön holme
  Kringlugmyr myr /Se   Högön holme
  Kringlugmyr myr /Se   Hökbröst myrhals
  Kringlugtjärn tjärn   Hökliden brant sluttning
  Kristianskroken älvkrök   Höklinden brant sluttning
  Kroken, se Åkroken terräng   Höklid skogstrakt
  Krokfljot sank mark   Hökmyren myr
  Krokfljot myr /Se   Hökmyren myr
  Krokfljotbliket berg   Hökmyran myrodling
  Krokfljotbliket bergsparti /Se   Höstvattuknäppen, se Hästvattuknättan odling
  Krokshol holme   Hötjärn tjärn
  *Kroktjärn tjärn   Hötjärn tjärn
  Kroppbäcken bäck   Hötjärn tjärn
  Kroppbäcken bäck   Hötjärnen tjärn
  Kroppdajk terräng   Hötjärnen Saknas
  Kropptjärn tjärn   Hötjärnen tjärn
  Kropptjärn tjärn   Hötjärnen Saknas
  Kropptjärn tjärn   Hötjärnlokarna vattensamlingar
  Kropptjärn tjärn   Idbäcken del av Gamtkvarnbäcken
  Kropptjärn tjärn   Idbäcken del av Gamtkvarnbäcken
  Kropptjärn tjärn   Idbäcken del av Gamtkvarnbäcken
  Kropptjärn tjärn   Idbäcken bäck
  Kropptjärn tjärn   Idbäcken bäck
  Kropptjärn tjärn   Idbäckholen hol
  Kropptjärn tjärn   Idbäcksholen hol
  Kropptjärn tjärn   Idbäckholen skogsbacke
  Kropptjärn tjärn /Se   Idbäckmyren myr
  Kropptjärn tjärn /Se   Idtjärn, se Svultentjärn Saknas
  Kropptjärnarna tjärnar   Idrehol skogsbacke
  Kropptjärnbäck bäck   Iduhol höjd
  Kropptjärnmyr myr   Iduhol höjd
  Kroppåsen högsta punkten på väg /Se   Iduhol höjd
  Krosser slåtteromr. /Se   Iduänget änge
  Krosser slåtterområde /Se   Iduänget slåtteränge
  Kruppåsen, se Kroppåsen Saknas   Iduänget slåtteränge
  *Krypsjön sjö   Iduänget slåtteränge
  Kråkan terränglokal /Se   Iduänget slåtteränge
  Kråkbodsbäck bäck   Iduänget slåtteränge
  Krokbodstjärn tjärn   Iduänget slåtteränge
  Kråkbodstjärn tjärn /Se   Iduäng(s)kroken krok av Österdalälven
  Kråkgärd åker   Iduäng(s)kroken Saknas
  Kråkhol höjd /Se   Idvik förr vik
  Kråkholmen holme   Idviksudden förr skogsudde
  Kråkholmen holme   Igellok vattensamling
  Kråkholmen sank mark   Igelmun myr
  »Kråkholn» höjd /Se   Igelmyr myr
  »Kråkholn» höjd /Se   Igelmyr odling
  Kråkholshed hed /Se   Igelmyrdiket dike
  Kråkkitt åkermark(?)   Igeltjärn tjärn (nu till större delen en utdikad)
  Kråkkitten åker /Se   Igeltjärn tjärn
  Kråk-Larstjärn tjärn   Igeltjärn tjärn
  Kråknästjärn tjärn   Igeltjärn tj.
  Kråknäsvik vik   Igeltjärn tjärn
  Kråkodlingen terräng   Igeltjärn tjärn
  Kråk-Pertjärn tjärn   Igeltjärnbäck bäck
  Kråkstrand strandslätter   Igeltjärnmyr myr
  Kråkåbäck bäck /Se   Igeltjärnmyren myr
  Kråkön ö   Igeltjärnmyr myr
  Kråkön holme /Se   Iglan, se Igeltjärnmyr Saknas
  Krångan blästa /Se   »Ihjälsnäs» se Sälsnäs Saknas
  Krångbol terräng   Ikornsömnsholen sömnshol el. sovhol
  Krångdalsänget änge   Ikornsömnsholen sömnshol el
  Krångebron bro /Se   Ilbäcken bäck
  Krångängena ängen   Ilbäcken Saknas
  Krångängena slåtterängen /Se   Illbäck bäck
  Kräckelbäcken bäck   Illdik myr
  Kräckelbäcken bäck   Illvik vik
  Kräckelbäcken bäck   Illvik vik
  Kräckelmyr sank mark   Illviken vik
  Kräckelåsen ås   Illviken vik
  Kräggån å /Se   Illviksnäs näs
  Kräldvedåhullet skogsholme /Se   Illviksnäs näs
  Kräppmyr myr /Se   Illviksnäs näs
  Kull höjd   Indborg-, se Ingeborg- Saknas
  Kull berg   Indbrogsb., se Getfjäll Saknas
  Kullbodsbäcken bäck   Indborgsb., se Ingeborgsbjärr Saknas
  Kullbodsbäcken bäck /Se   Indborgsberget, se Ingeborgsberg Saknas
  Kullbodsfljot sank mark   Indborgsterberg, se Getfjäll Saknas
  Kullbodsfliot myr /Se   Indborgstj., se Ingeborgstjärn Saknas
  Kullbod(s)flyt myr /Se   Indjborholmen holme
  Kullbodsåsen bergshöjd   Indjborholmen holme
  Kullbodsåsen bergshöjd /Se   »Indsbohlholmen» Saknas
  Kullbodsåsen ås   Indsjöarna, se Indsjön Saknas
  »Kullboflybäck» bäck   Indsjömyr myr
  *Kullernysåssen ås?   Indsjön sjö
  Kullhån sjö   Ingeborg(s)- se Indjbor(s)- Saknas
  Kullhån sjö   Ingeborgsb., se Getfjäll Saknas
  Kullhån sjö   Ingeborgsberget berg
  Kullhån sjö   Ingeborgsberget Saknas
  ?Kullhån sjö   Ingeborgsberget berg
  Kullhån sjö   Ingeborgsberget Saknas
  Kullhån sjö   Ingeborgsberget berg
  Kullkittan åker /Se   Ingeborgsbjärr berg
  Kullvarden berg /Se   Ingeborgsbjärr berg
  Kullvarden berg(?) /Se   Ingeborgsbäcken bäck
  Kulsdajk odling   Ingeborgsbäcken Saknas
  Kumbelhed hed   Ingeborgstjärnen tjärn
  Kumbelrodbäcken bäck   Ingeborgstjärnen Saknas
  Kumpåsfljot sank mark   Ingeborgstjärn tjärn
  *Kungsbron bro   Ingelback förr backe
  »Kungsbron» f.d. bro /Se   Ingelibäck bäck
  Kungskällan källa /Se   Ingelibäck bäck
  Kungskällan, se Konungskällan Saknas   Ingelibäck namn på del av Bredtjärnbäck
  Kungsnäsan klipputsprång /Se   Ingelkitt åker
  Kungsvägen stig /Se   Insbjär, jfr Hinsbjär Saknas
  Kungsådran strömfåra /Se   Irinta myrmalmsblästa
  Kuntmått nat-namn(?)   Irintan myränge och gammal blästvall
  Kuppdal dalgång /Se   Irintan myränge och gammal blästervall
  Kupplok tjärn   Isakskåran försänkning
  Kupplok tjärn   Isakssvedjan avbränd sluttning
  Kupplok vattensamling /Se   Isaksvedjan avbränd sluttning
  Kuppskär klippstup   Isaktjärn tjärn
  Kuppskärsheden hed   Isaktjärn tjärn
  Kuttaven vik   Isaktjärnen tjärn
  Kuttbäck bäck   Isaktjärnen tjärn
  Kuttbäck bäck   Iselbäck jfr Ajselbäck Saknas
  Kuttspegeln f.d. tjärn?   Iselbäck bäck
  Kuttspegeln tjärn /Se   ?Iselbäcken bäck
  Kuvelmyr sank mark   Iselskitt, se Klittvrån Saknas
  Kuveltjärn tjärn   Iselkäld källa
  Kvarnbacken backe /Se   Israeliladustängslet se Israeliladuänget Saknas
  Kvarnbacken backe /Se   Israeliladuänget slåtteräng
  Kvarnbäck bäck   Israeliladuänget slåtteräng
  Kvarnbäck bäck   Israelsänget änge
  Kvarnbäck bäck /Se   Ivarsbron bro
  Kvarnbäcken bäck /Se   Ivarskitt inhängnad odling
  Kvarnbäcken bäck   Ivarsrod röjning
  Kvarnbäcken bäck   Ivarsrodbäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck   Ivarsstens sovhol
  Kvarnbäcken bäck   Ivarsstrand strandslåtter
  Kvarndajkmyr myr   Ivartapp änge
  Kvarndammen tjärn   Ivartäpp äng
  Kvarnfallet gammalt svedjefall   Jakobbäck bäck
  Kvarnhol höjd   Jakobbäck bäck
  Kvarnklitt berg   Jakobkitt förr kitte
  Kvarnkrok åkrök   Jakobkitt förr kitte
  Kvarntjärn tjärn   Jakobsdik myr
  Kvarntjärn tjärn /Se   Jakobskitten natn.
  Kvarntjärn tjärn   Jakobsås del av bergssträckning
  Kvarntjärn tjärn   Jakopskällan källa
  Kvarntjärn Saknas /Se   Jakopsmyren myr
  Kvarntjärnmyr sank mark   Jannes-strand strand
  Kvarntjärnmyr myr /Se   Jannes-stranden strand
  Kvarnviken vik   Jansmyren myr
  Kvarnån=Ugsiån Saknas   Jerk-Olssons-kvarn kvarn
  Kvarnån å /Se   Jerusalem odling
  Kvarnåsen höjd   Jofsmyr myrodling
  Kvarnåsen ås /Se   Jonsmyr myr
  Kvigåsen ås   Jonsmyren myr
  Kvigåsmyren sank mark   Jordbrokitt åkerstycke (nu utan inhägnad)
  Kvisselnäs näs /Se   Jossbäck Saknas
  Kvisslan delvis uttorkad älvfåra /Se   Jossbäck bäck
  Kvisttjärn tjärn   Jossbäck bäck
  Kvägelaven vik   Jossvik vik
  Kvägelåsen berg   Jossvik vik
  Kvägelåsen berg   Jossvik vik
  Kvällsvarpen fiskeplats /Se   Juckan gammal myrmalmsblästa
  Kyan terräng /Se   Juckan gammal myrmalmsblästa
  Kykysknax berg /Se   Jugo-Erik fallet röjning
  Kyllbäck bäck   Jugosfors ställe i Dalälven
  Kylltjärn tjärn   Jugosåvån vik
  Kylltjärn tjärn   Jugåsback backe
  Kyndelsmässknax bergshöjd /Se   Jugås-Erik kitt åker
  Kyrkan stenblock /Se   Jugåskoldalen förr koldal
  Kyrkkamfjärden fjärd   Jugås-Olof kitt åker
  Kyrkön? holme?   Jugåsrod förr änge (nu björkskog)
  Kåken blästa /Se   Jugåsstranden sloge
  Kålhån sjö   Jungfruback förr backe
  Kåljorden, Nya terräng /Se   Jungfruback förr backe
  Kånågärdet gärde /Se   Jungmyr(en) myr
  Kånåjönsrå kölslåtterrå /Se   Jungmyrtjärn tjärn
  Kånårod terräng   Jungmyrtjärnen tjärn
  Kåränget slåtteränge   Jungmyrtjärnen tjärn
  Kåränget änge /Se   Justinkoldalen gammal kolningsplats
  Kåränget slåtteränge /Se   Justinkäld källa
  Kårängtjärn tjärn /Se   Justinrann sankmark
  Kårängtjärn tjärn   Jåfsgärd slåttermark
  Kårängsån å   Jåfsgärd slåttermark
  Kårängån å   Jåvsgärd gärde
  Kårängån å   Jåpsmyr myr
  Kårängån avlopp /Se   ?Jåpsmyr myr
  Kåtilla bäcken bäck   Jåpsmyr myr
  Kåtelibäcken bäck   Jältramyr myr
  Kåtilebäck bäck   Jältramyr myr
  Kåtillabäck bäck   ?Jältramyr myr
  Kååhåån sjö   Jämdeblecket del av Blecket
  Käckelbrot backe /Se   Järflioten se Järrfljoten Saknas
  Käckelbrot väg? /Se   Järfljoten myr
  Käckelbäck bäck /Se   Järflioten Saknas
  Käckelbäck bäck /Se   Järfliotsbäcken bäck
  Käckelhed hed   Järfliotsbäcken bäck
  Käckelhed hed /Se   Järgflioten se Järrfljoten Saknas
  Käcklet markområde /Se   järnbron Saknas
  Kägelhed hed /Se   Järnbrumfljot myr
  Kälk-, se äv. Kjåk- o. Kiåk- Saknas   Järnklitt berg
  Kälkbäck bäck   Järnklitt bergklint
  Kälkbäck bäck /Se   Järnklitten Saknas
  Kälkbäck bäck /Se   Järnklitt berg
  (Kjåk-) Kälk-dalen dalgång   Järnmyrdalen dalgång
  Kälkdalen, se »Kjåkdalen» Saknas   Järnmyrdalen Saknas
  Kälken tjärn   Järnmyrdik myr
  Kälken tjärn /Se   Järpen tjärn
  Kälkgruven sänka med källor /Se   Järpen tjärn
  Kälkgroven tjärn /Se   Järpen tjärn
  Kälkmyr myr /Se   Järpen tjärn
  Kälkstopet vattenfall /Se   Järpen tjärn
  Kälkstopet vattenfall /Se   Järpflyt myr
  Kälkstupet vattenfall   Järpflyt myr
  Kälksågen f.d. såg /Se   Järpklitt berg
  Kälktjärn tjärn   Järpklitt berg
  Kälktjärn tjärn /Se   Järpklitt bergshöjd
  Kälktjärnen, se »Kiåktennan» tjärn   Järnfljotbjärret berg
  Kälkån å   Järrfljotbäcken bäck
  Kälkån å /Se   Järrfljoten(?) myr
  Kälkån å /Se   Jästbäck(en) bäck
  Kälkås ås   Jästbäcken bäck
  Kälkåsen bergås /Se   Jästen odling
  Kälkåsen berg /Se   Jästen odling
  Kälkåsvallen terräng   Jästen odling
  Källarholmen holme   Jästen odling
  Källaven vik /Se   Jästen odling
  Källberget berg /Se   Jästen odling
  Källbäck bäck   Jästen Saknas
  Källbäck bäck   Jästen myra
  Källbäck bäck   Jästen Saknas
  Källbäck bäck   Jästen myr
  Källbäck övre loppet ur Kalvbäck /Se   Jästen änge
  Källbäcken bäck   Jästen änge
  Källbäcken bäck /Se   Jästerna myrar
  Källegraf dalsänka   Jästerna Saknas
  *Källekälla källa?   Jästmor »granmor och slogänge», slåtteräng
  Källholmen holme   Jästmoren myrtrakt
  Källkitt terräng   Jästmoren myrtrakt
  Källmorbäcken bäck   Jästmyrarna myrar
  Källmoren granmor /Se   Jäsukitt odling
  Källmossadajk odlad myr   Jävundet ställe vid älv
  Källmyr sank mark   Jävundet jfr Gävundet Saknas
  Källmyren myr   Jöllandet Saknas
  Källmyren sank mark   Jöllandsback(en) backe
  Källmyren sank mark   Jöllandsmyren myr
  Källmyrholmen holme   Jöllavaskär klippparti (mindre strandhöjd)
  Källnäs näs   Jöllave Ö. Dalälven mittför Rotenbron
  Källtjärn tjärn   Jöllave vik
  Källtjärn tjärn   Jöllave inskärning med bakvatten
  Källtjärn tjärn   Jöllave -aven vik
  Källtjärn, se »(Stor-)Källtjärn» Saknas   Jöllave Saknas
  Källtjärn, se (Stor-)Källtjärn Saknas   Jöllbron landsvägsbro
  Källtjärnheden hed /Se   Jöllgrådan svagare fors
  *Kälåsen ås   Jöllbäcken, se Vedåmyrbäcken Saknas
  »Kännan» å /Se   Jöllen tjärn
  »känne ström» råmärke /Se   Jöllen jfr Göllen Saknas
  Käppbäcken bäck   Jöllmyr myr
  Käring-, se äv. Keling- Saknas   Jöllmyr myr
  Käringberg berg   Jöllmyrarna myrar
  Käringberg berg   Jöllmyrbäcken bäck
  Käringberget berg   Jöllmyren myr
  Käringberget berg   Jöllmyren myr
  Käringberget berg /Se   Jöllmyren Saknas
  Käringberget berg /Se   Jöllmyren myr
  Käringberget berg   Jöllmyr(en) slåttermyr
  Käringbergsbäck bäck   Jöllmyrås bergås
  Käringbäcken bäck   Jöllsmyr dytag
  Käringbäcken bäck /Se   Jöllsmyr f.d. slogmyr
  Käringmyr sank mark   Jöllsmyr myr
  Käringmyrarna sank mark   Jöllstädan strandbrink
  Kärlvedahultet skogsholme /Se   Jöllstädorna branta slogstränder
  Kärlvedahultet skogsholme /Se   Jölltjärn N.och S Saknas
  Kärn, se Stortjärnen tjärn   Jölltjärn tjärn
  Kärngraf ravin   Jölltjärn tjärn
  Kärngraf ravin   Jölltjärn tjärn
  Kärrtakfljot sank mark   Jölltjärn Saknas
  Kärtmyr sank mark   Jölltjärn tjärn
  Kärtmyrbäck bäck   Jölltjärn tjärn
  Kärtmyrås ås   Jölltjärnarna tjärnar
  Käsbäcken bäck   Jölltjärnen tjärnar
  Käsdajk sank mark   Jöll-tjärn Saknas
  Käsen tjärn   Jölltjärn, Södra tjärn
  Käsjö fjärdarna sjöar(?) /Se   Jöllåvå del av älv
  *Kätterås bäck bäck /Se   Jöllåvåskär skär
  Käxbrunn källa och änge /Se   Jöllön ö
  Käxholmen myrslåttermark /Se   Jöllön ö
  Kölen utmark /Se   Jöllön holme
  Kölen utmark /Se   Jörankvarnen förr kvarn
  Kölen utmark /Se   Jöran-risstacken risvål
  Kölerdalen dalgång /Se   Jörantjägen åkerlott
  Kölmyrarna myrar /Se   Jörrkvissel strandänge
  Kölsjöarna? sjöar   Jörrkvissel Saknas
  Kölsjöarna sjöar   Kaffemyr slåttermyr
  Kölsjön, Norra sjö   Kajdammen flottnings- och sågdamm
  Kölsjön, N. o. S. samt Kölsjötjärn sjöar   ?Kajndfallet svedjefall
  ?Kölsjön, Norra sjö   ?Kajndtjärnarna tjärnar
  ?Kölsjön, Norra sjö   Kaingtjärnarna tjnar
  ?Kölsjön, Norra och Södra sjöar   Kajpris åker
  »Kölvägen» buförsväg /Se   Kallblästbäcken bäck
  Ladumyr sank mark   Kallblästbäcken Saknas
  Ladumyren sank mark   Kallbrunn källa(?)
  *Ladumyren myrslog   Kallbrunnsb., se Holmyrtjärnbäck Saknas
  Laduänget änge /Se   Kallbrunnsmyren myr
  Laduön ö   Kallbrunnsänget änge
  Laduön (»Laduöhn») änge /Se   Kallbäck källbäck
  Laduönsälven älvgren /Se   Kallfljot mosse
  Lagbokskär sluttning   Kallfljot Saknas
  Laggardiken myr /Se   Kallfljoten se Karlfljot Saknas
  Langmyren myr /Se   Kallfljot myr
  Langmyren myr /Se   Kallfljot myr
  Lang Perfåll svedjefall /Se   Kallflo ställe i Dalälven
  Lapptjärn tjärn   Kallflyt myr
  Lapptjärn Saknas /Se   Kallflyten se Karlfljot Saknas
  Lars-Olsbäck bäck   Kallfors fors
  Lars-Olsmyr sank mark   Kallforsstrand strandslåtter
  Larsugärdet gärde /Se   Kallgrasåsen berg
  Larsuön ö   Kallgravsåsen bergås
  Lasarus Saknas /Se   Kallgrasåsen se Kallgravsåsen Saknas
  Lasarus stenröse /Se   Kallgrav dalsänka
  »Lasarus» offerstock /Se   Kallgrav Saknas
  Lassis fallet odling   Kallgranbäcken bäck
  Lass-Kerstinblik berg   Kallgravsåsarna se Kallgravsåsen Saknas
  Lass-Olovtjärn tjärn   Kallgravsåsen åsar
  Lassusbäck bäck /Se   Kalljäst slåtterställe
  Lasuänä ö /Se   Kalljäst Saknas
  *Laufkleppar gränsmärke   Kallok tjärn
  Laxtjärn tjärn   Kallok tjärn
  Lebete siön sjö   Kallmyr odling
  Lekattstupet fors (fall) /Se   Kallrod änge
  Lekattstupet vattenfall /Se   Kallrod änge
  Lekattåsen ås   Kallrod slåtteränge
  Lekattås ås   Kallrodsåsen ås
  Lekstjärn tjärn   Kallstrand strandparti
  Lekstjärn=Lextjärn Saknas /Se   Kalltjärn tjärn
  Lekstjärne tjärn /Se   Kalltjärnbäck bäck
  »lendzmansstycket» åker /Se   Kalltjärnen tjärn
  Lergruvan lertag /Se   Kalltjärnen Saknas
  Lervallen bifl.   Kalserberg bergshöjd
  Lervällan vattendrag   Kalserbjärr berg
  Lervälla(n) å /Se   Kallsersadel, se Sadeln Saknas
  *Leråvallssjön sjö   Kalsertjärn tjärn
  Letlava fljot sank mark   Kalsertjärn tjärn
  »Libemyran» änge /Se   Kalsertjärn tjärn
  Lickmyr myr   Kalsertjärnarna tjärnar
  Lidbacken terräng /Se   Kalungsnäs sloge
  Lidbodsjön Saknas   Kalungsås bergshöjd
  =Lidbossjön? sjö   Kalungsåsen ås
  Lidbodsjön sjö   Kalungsåsen Saknas
  Lidbosjön sjö   Kalvbyttlokarna (Kåvbyttlokarna) lokar
  Liden terräng /Se   Kalvbäck bäck
  Lidfallet terräng   Kalvfjärden vik
  Likkistan sten /Se   Kalvfjärden Saknas
  Lill-Abborrtjärn tjärn   Kalvfjärden »sidosjö»
  Lilla Borgforsen fors   Kalvfjärden Saknas
  Lill-Blästtjärn tjärn   Kalvfljotbäcken bäck
  Lillboden myrar /Se   Kalvlok tjärn
  Lillbodtjärn tjärn   Kalvlok tjärn
  Lillbodtjärnbäcken bäck   Kalvdöan tjärn
  Lillbäcken bäck   Kalvlok vattensamling
  Lillbäcken bäck   Kalvloken vattensamling
  Lill-Djupgrav dalsänka   Kalvmyr myr
  Lill-Dystamnet tjärn   Kalvskinnet tjäg (ängslog)
  Lill-Fisklösen tjärn   Kalvskinnet Saknas
  Lill-Fisklösen tjärn /Se   Kalvskinnsberg berg
  Lill-Fisumyr sank mark   Kalvskinnsberg berg
  Lillfljot sank mark   Kalvskinnsbjärr berg
  Lill-Flogtjärn tjärn   Kalvskinnsbjärret bergshöjd
  Lill-Frisåstjärn tjärn   Kalvskinnsdikarna småmyrar
  Lillfålen sten /Se   Kalvskinnsdämban fors
  Lillgrav dal   Kalvskinnsdämban fors
  Lillgrådan ström   Kalvskinnsdämban fors
  Lill-Gässelkuppen tjärn   Kalvskinnsskär stup
  Lillholmen holme   Kalvtj., se Kalvfjärden Saknas
  Lill-Honungstjärn tjärn   Kalvtjärn tjärn
  Lill-Hållfljot sank mark   Kalvtjärn tjärn
  Lill-Hällmyr myrodling   Kalvtjärn tjärn
  Lill-Jölltjärn tjärn   Kalvtjärn tjärn
  Lill-Katrinmyr myr   Kalvtjärnarna småtjärnar
  Lill-Kesjön sjö   Kalvtjärnbacken backe
  Lill-Knärån å   Kalvtjärnmyren myr
  Lill-Knärån å   Kalvtjärnsilder lugnvatten
  Lill-Knärån å   Kalvtjärnen tjärn
  Lill-Knäsjö sjö   Kalvtjärnen Saknas
  Lill-Kolatjärn tjärn   Kalvtjärnen tjärn
  Lill-Kotjärn tjärn   Kalvtjärnen Saknas
  Lill-Kropptjärn tjärn   Kalvtröttan hed
  Lill-Kropptjärn tjärn   Kalvtröttan sträcka
  Lill-Kräckeltjärn tjärn   Kalvån förbindelseled
  Lill-Kvisttjärn tjärn   Karnhol skogsås (bergsknalle)
  Lillkälla källa /Se   Kamhol skogsås
  Lill-Källtjärn kronopark   Kamhol körväg
  Lill-Källtjärn tjärn /Se   Kamhol Saknas
  Lill-Käringberg berg   Kamhol hol
  Lill-Käringtjärn tjärn   Kamhol skogsås
  Lill-Lövtjärn tjärn   Kamhol Saknas
  Lill-Manlok tjärn   Kamholsbacken, se Nörder-Kamhol Saknas
  Lillmyr sank mark   Kanalen flottningskanal
  Lillmyr sank mark   Kanalen, se Äsjökanalen Saknas
  Lillmyr myr /Se   Kanalen grävd förbindelse
  Lillmyrbäcken bäck   Kansholmen holme
  Lillmyren myr   Kansholmen holme
  Lillmyråsen ås   Kansholmen holme
  Lill-Måberg berg   Kanskittkitten inhägnat område med »gård»
  Lill-Märraberg berg   Kansängena förr slåtterängar
  Lill-Märratjärn tjärn   Kapitlet änge
  Lillnäset näs   Kapitlet änge
  Lill-Nästjärn tjärn   Kapitlet slåtteränge
  Lill-Nöttjärn tjärn   Kapitlet slåtteränge
  Lill-Ogan vattendrag   Kapitlet Saknas
  Lillogan bäck /Se   Kaplanskitten, se Starrmyren myr
  Lillok tjärn   Kaplogorannet myrlänt område
  Lill-Omalmyren, se Omalmyren Saknas   Kaplågågrinden grind
  Lilloni, se Lillvan sjö   Kaplågåkitt förr odling
  Lillopet, se Hoppet odling   Kaplågåkittarna kittar
  Lill-Rensjö sjö   Kaplågåängena slåtteräng
  Lill-Rivsjön sjö   Kaplågåmyrarna, se Kaplågåkittarna saknas
  Lillrod sank mark   Kaplågåängena ängen
  Lill-Romundtjärn tjärn   Kaplågåänget änge
  Lill-Råtjärn tjärn   Kaplågåänget (»Kapplålåaindjet») änge
  Lillskär berg   Karin-Kersti-Per änget änge
  Lillskärbäcken bäck   Karinkrok slog(?)
  Lillsnäll berg   Karinlok vattensamling
  Lillsnäll berg /Se   Karintjärn tjärn
  Lillsnäll berg /Se   Karintjärnarna tjärnar
  Lill-Starrmyr sank mark   Karintjärnarna Saknas
  Lillstopsmyr myr /Se   Karintjärnarna tjärnar
  Lillstopsmyrbäck bäck /Se   Karintjärnbäck bäck
  Lill-Sugnet fors   Karintjärnen tjärn
  Lillsugnet fors /Se   Karintjärnen Saknas
  Lill-Sugnstjärn tjärn   Karinänget strandäng
  Lillsunnet fors /Se   Karkisvik se under Katjistvik Saknas
  Lillsvarttjärn tjärn   »Kattkittsjön» Saknas
  Lill-Svarttjärn tjärn   Karlback backe
  Lillsvedubäck bäck   Karlfljot(?) myr
  Lill-Svinntjärn tjärn   Karlfljotbäck(en) bäck
  Lill-Svisktjärn tjärn /Se   Karlgrav sänka
  Lilltjärn tjärn   Karlgrav dal
  Lilltjärn tjärn   Karlgrav dalsänka
  Lilltjärn tjärn /Se   Karlgrav dal
  Lilltjärnbäck avflöde till Tennsjön /Se   Karlgraven dal
  Lilltjärnbäck bäck   Karlgravsbäck källbäck
  Lilltjärnmyr sank mark   Karlgravsbäck källbäck
  Lill-Tramsen sjö   Karlgravsåsen berg
  Lill-Tuttjärn tjärn   Karlgravsåsen Saknas
  Lill-Tyltjärn tjärn   Karlgravsåsen bergås
  Lill-Ugan vattendrag   Karlhol skogsbacke
  Lill-Uggel fljot sank mark   Karl-Karlstäppa åkertäppa
  Lill-Ugsi sjö   Karlkitt(?) åker
  Lill-Ugsisberg berg   Karlmyr se Kallmyr Saknas
  Lill-Uppdjusen sjö   Karlryggen backrygg
  Lill-Vallsjön sjö   Karlsarvholmen holme
  Lillvan sjö   Karlsarvholmen holme
  Lillvan Saknas   Karlsarvstjärnen tjärn
  Lill-Van tjärn   Karlsarvstjärnen tjärn
  Lillvan tjärn /Se   Karsbodsknaxen berg
  Lillvan sjö /Se   Karsbodsknaxen Saknas
  Lill-Vanåsen ås   Karsbäcken bäck
  Lill-Vattumyr sank mark   Karsbäcken Saknas
  Lillverkfall gammalt svedjefall /Se   Karsbäcken se Kasbäcken Saknas
  Lillån å   Kasbol åkergärde
  Lillån å   Kasbäck bäck
  Lillåsen ås   Kasbäck bäck
  Lillåsen ås   Kasbodknall bergknalle
  Lillön ö   Kasbodsknaxen se Kasbodknallen Saknas
  Lillön, Norra ö   Kasfallränn timmerränna
  Lillön, Södra ö   Kasfallrännan timmerlöp
  Limrå rågång   Kasstad båtplats och upplagsplats
  Lindfallet terräng /Se   Kasstad båtstad
  Lintjärn tjärn   Kastbackarna backe
  Lintjärn tjärn   Kastbackar Saknas
  Linubackfljot sank mark   Kastbackar Saknas
  Lisselgrav terräng /Se   Kastbackarna backe
  Lisselhed hed /Se   Kastbackarna Saknas
  Lisselhoppet, se Hoppet odling   Kastbackarna Saknas
  Lisselverkfall svedjefall /Se   Kastbackarna backe
  »Lissle Liden» terräng /Se   Kastbackarna Saknas
  Lits- ?Lissberget Saknas   Kastjärn nu utdikad och uppodlad tjärn
  Litterkitt odling   Kastryglan vägparti
  Litterkitten åker /Se   Kastryglan vägparti
  Littjärn tjärn   Kasungen änge
  Littjärn tjärn /Se   Kasungen änge
  Littjärnmyr myr   Kasungen änge
  Littjärnåsen ås   Kasungshålet klippa
  Littran vattendrag   Kasungshålet klippa
  »Litzle Sqwatzellbäcken» bäck /Se   Kasungshålet myrhals
  Ljotberg berg   Kasungshålet bäck
  Ljotbodstjärn tjärn   Kasungshålet Saknas
  Ljotbäck bäck   Katansholmen holme
  Ljotbäck bäck   Katansholmen holme
  Ljotbäcken bäck   Katansholmen holme
  Ljotbäcken bäck   Katansholmen holme
  Ljotbäcken bäck   Katansholmen holme
  Ljotbäcken bäck   Katekessj., se Katjistsjön sjö
  Ljotbäcken bäck   Katjistsjön sjö
  Ljotbäcken biflöde /Se   Katjistsjön sjö
  Ljotbäcken bäck /Se   Katjistsjön jfr Kattjesjön Saknas
  Ljotgrav terräng   Katjistvik vik
  Ljotgrav dalsänka   Katjistvik Saknas
  Ljotgrav dal   Katjistvik vik
  Ljotgrav dalsänka   Katjistvik Saknas
  Ljotgraven sänka   Katjessjön sjö
  Ljotgravsbäck bäck   Katjessjön Saknas
  Ljotmor förr tät granskog   ?Katransholmen holme
  Ljotmorbäck bäck   Katrinhol backe
  Ljussilder sank mark   Katrinmyr myr
  Ljustjärn tjärn   Katrinmyr myr
  Ljustjärn tjärn   Katrinmyrback backe
  Ljustjärn tjärn   Katrinmyren myr
  Ljustjärn tjärn   Katrinmyren Saknas
  Ljustjärn tjärn   Katrinrod änge och bäck
  Ljustjärn tjärn   Katrinrodet änge och bäck
  Ljustjärn tjärn   Katrinrod slåtteränge
  Ljutbäcken=Havtjärnsbäcken Saknas   Katrinrodbäcken bäck
  Ljutbäcken bäck /Se   Katrinvarden Saknas
  Ljutskär skär   Katrinvarden berg
  Locket del av Ugan   Katrinvarden bergshöjd
  Lokaberget Saknas   Katrinvarden berg
  Lokaberget berg   Katrinvrå område
  Lokaberget berg   Kattback backe
  Lokahön berg   Kattgrav sänka
  »Lokastrand» terräng?   Kattgrav Saknas
  Lokbodklitt berg   Kattholmen holme
  Lokbodsklitt berg   Kattjesj., se Katjistsjön sjö
  Lokbodsklitt ås /Se   Kattjesjön sjö
  Lokbodsmyr myr   Kattjesjön Saknas
  Lokbodsnäll berg   Kattkitt åker
  Lokbodsslättan förr kalhugget område /Se   Kattkäld källa
  Lokbodstjärn tjärn   Kattkäld källa
  Lokbodstjärn tjärn /Se   Kattkäldbäck bäck
  Lokbodstjärnen tjärn /Se   Kattmyr myr
  Lokbäck bäck   Kattmyren myr
  Lokgnup berg   Kattmyren myr
  Lokgnup höjd   Katt-Pertjärn(arna) tjärn
  Lokgnupen berg   Katt-Pärfallet gammalt svedjefall
  Lokkarlbod sank mark   Kattris område(?) i by
  Lokkarlstammen bevattningsdamm /Se   Kattrod änge (?)
  Lokklitt berg   Kattskär berghäll
  Lokstamn sank mark   Kattstrand strandslåttar
  Lomholmen holme   Kattäng änge
  »Lomperkitt» åker /Se   Kattäng änge
  Lom-Pär-änget änge /Se   Kavelbäck bäck
  Lomtjärn tjärn   Kavelbäcken bäck
  Lomtjärnarna tjärnar   Kavelbäcken bäck
  Lomvik vik   Kavet åkerlot
  »Lorbergs skog» Saknas /Se   Kelingbjär bergshöjd
  »Loterkittan» åker /Se   Kelingbjärsbäck bäck
  »Lottefallet» terräng /Se   Keling- se äv. Käring- o. Kärling- Saknas
  Lugnån å   Kelingbjärsholarna trakt (med skogshöjder)
  *Lugnån å   Kelingmyr myr
  *Lugnån å   Kelingmyren myr
  Lumdalsberget berg   Kesjöbäcken bäck
  Lumdalsberget berg   Kesjöbäcken, se Kisjöån Saknas
  Lumdalsbäcken bäck   Kesjöbäcken Saknas
  Lumdalsbäcken bäck   Kesjön sjö
  Lumtjärn tjärn   Kesjön Saknas
  Lumtjärn Saknas   Kesjön, N. se Kisjön Saknas
  Lundfljot sank mark   Kesjöåsen ås
  Lundfljotbäck bäck   Kesjöåsen ås
  Lundkrok älvkrök   Kesselback backe
  Lugnån å   Kesslbock se Kittelback Saknas
  Lunnbjörken plats /Se   Ketti-Anderskitt åker
  Lunån å   Kettikitt åker
  Lurudden udde   Kettilogback backe
  Lusbäck bäck   Kettilogkitt åkerstycke
  Lusfljot sank mark   Kettilogmyr myr
  Lushavet tjärn   Kettimossen odling(?)
  Lusrann myrdrag /Se   Kettimossåbäck bäck
  Lussikitt åker /Se   Kettimossåmyr myr
  Lussilok terräng /Se   Kettisasslågå odling
  Lusskär höjd   Kettisasslågå Saknas
  Lustjärn tjärn   Kettis-asslågå slåtteränge
  Lustjärn tjärn   Kettis-asslågå Saknas
  Lustjärn tjärn   Kettisasslågå slåtteränge
  Lustjärn tjärn   Kettisasslågå Saknas
  Lustjärn tjärn   Kettisback backe
  Lustjärn tjärn   Kettisdik myr
  Lustjärn tjärn   Kettisflioten myr
  Lustjärn tjärn   Kettisflioten myr
  Lustjärn tjärn   Kettisfljot myr
  Lustjärn tjärn   Kettisgärd område med åkrar
  Lustjärn tjärn   Kettished Saknas
  Lustjärn tjärn   Kettiskrok krok på (landsväg)
  Lustjärn tjärn /Se   Kettiskrok Saknas
  Lustjärn tjärn /Se   Kettisnäs udde
  Lustjärn tjärn /Se   Kettisnäs näs
  Lustjärn sjö /Se   Kettis-Storhup slåtteränge
  Lustjärn, se Mjågtjärn Saknas   Kettis-Storhup slåtteränge
  Lustjärnbäck bäck   Kettis-Storhup slåtteränge
  Lustjärnbäcken bäck /Se   Kettistjärn tjärn
  Lusänget änge /Se   Kettistjärnen tjärn
  Lutan sank mark   Kettistjärnen tjärn
  Lutan myr /Se   Kettistjärnbäcken, se Ljotbäcken Saknas
  Lutan myr /Se   ?Kettistjärnänget myräng
  Lutmyr myr   Kettisåsen ås
  Lutmyren myr /Se   Kettisåstjärn tjärn
  Lutubron bro /Se   Kettiänget änge
  Lutubäcken bäck /Se   Kettiänget änge
  Lutuklitt berg   Killinghol backe
  Lutuklitt höjd /Se   Killinghol backe
  Lutukällorna källor /Se   Killingmyr myr
  Lutumyrarna myrar /Se   Killingmyrbäck bäck
  »lymsk» ? /Se   Killingön holme
  »Lymska» blästa /Se   Kettiängyrvel virvel i åkroken
  Lymskan gammal blästvall   Killingsåsbäcken bäck
  Lymskan blästa   Killingsåsbäcken bäck
  Lymska(n) myrjärnsblästa /Se   Killingsåsbäck(en) bäck
  Lymskan blästa /Se   Killingsåsen sluttning
  Lymskan blästa /Se   Killingsåsen berg
  Lymskan blästa /Se   Killingsåsen del av Månstasberg
  Lymskan myrmalmsblästa /Se   Killingön holme
  Lymskan storodling /Se   Killingön holme
  Lymskberg berg   Kimen vik
  Lymsktjärn tjärn   Kimen vik
  Lymsktjärn tjärn /Se   Kimen utbuktning
  Lymsktjärn tjärn /Se   Kimånäset udde
  Lymsktjärn tjärn /Se   Kinnbäck bäck
  Lysbäck bäck   Kinnbäck Saknas
  Lågtjärn tjärn   Kinnbäck bäck
  Lånan å   Kinnbäck Saknas
  Lånån å   Kinnbäck bäck
  Lånan vattendrag   Kinnbäck Saknas
  Lånan å /Se   Kinnbäck Saknas
  Lånan å /Se   Kinnbäck Saknas
  Lånan å /Se   Kinnbäck Saknas
  Lång-, se även Lang- Saknas   Kinnbäck Saknas
  Långbacke stigning i väg /Se   Kinnbäck Saknas
  Långbromyren sank mark   Kinnbäck Saknas
  Långbrot backe /Se   Kinnbäck Saknas
  Långbrotfallet terräng   Kinnbäck Saknas
  Långbrotjärn tjärn   Kinnbäck Saknas
  Långgärdet åkergärde /Se   Kisjöbäcken se Kisjöån Saknas
  Långheden skogsområde   Kisjön sjö
  Långhol höjd /Se   Kisjön Saknas
  Långholmen holme   Kisjöskären klippor
  Långholmen sank mark   Kisjösvedjan brända
  Långhult odling   Kisjöån avlopp
  Långlete, Stor- o. Lill- vägste. /Se   Kisjöån å och bäck
  *En Långlett sten gränsmärke   Kisjöån Saknas
  Långlutubacke vägbacke   Kisjöåsen skogsås
  Långlysan väg /Se   Kisthol skogbacke
  Långmyr myr   Kisthol skogshöjd
  Långmyr sank mark   Kisthol skogsbacke
  Långmyr sank mark   Kistholsvik vik
  Långmyr sank mark   Kittelback skogsbacke
  Långmyr sank mark   ?Kittelårannet myrsträckning, blandad med skog
  Långmyr sank mark   ?Kittelrårannet myrsträckning, blandad med skog
  Långmyr myr   Kittholarna område
  Långmyr myrar /Se   Kittholsback back
  *Långmyren myr   Kittkäld se Käldbäcken Saknas
  Långmyrknax höjd   Kittsömnsholen ställe
  Långmyrknax bergsknalle /Se   Kitt-täkt Saknas
  Långnäs näs   Kjolfall svedjefall
  Långnäs näs? /Se   Kjolränn se Kjortelränn Saknas
  Långnäsholmen holme   Kjortelbackränn se Kjortelränn Saknas
  Långnäsholmen holme /Se   Kjortelback, se Kjortelbränn Saknas
  Långnäsudden udde   Kjortelbackränn timmerlöp
  Lång-Råtjärn tjärn   Kjortelbackränn Saknas
  Lång-Råtjärnbäck bäck   Kjortelfallränn se Kjortelränn Saknas
  Långsjön sjö   Kjortelränn timmerränna
  Långsjöblik berg   Kjortelränn Saknas
  Långsjöhäden hed   Kjortelränn timmerlöp
  Långsjöhäden höjd /Se   Kjortelränn(a) timmerränna
  Långsjöhäden höjd /Se   Kjortelrännan gammal timmerränna
  Långsjömyren myr   Kjortelrännan gammal timmerränna
  Långsjön sjö /Se   »Kjåkåsen» ås
  Långsjösundet sund   Klasastranden, se Klåså Saknas
  Långsjöån å /Se   Kleven änge
  Långstamn sank mark   Kleven änge
  Långstamnet bevattningsdamm /Se   Kleven (»Klieve») plats för blästa
  Långstamnet bevattningsdamm /Se   Klevvallen (Kliev-vallen) plats för blästa
  ?Långtjärn Saknas   Klitten berg
  Långtjärn tjärn   Klitten Saknas
  Långtjärn tjärn   Klitten åkerbacke med stenröse
  Långtjärn tjärn   Klitten bergstopp
  Långtjärn tjärn   Klitten, se Kvarnklitt bergstopp
  Långtjärn tjärn   Klitten se Såbbklitt bergstopp
  Långtjärn tjärn   Klittflioten se Fljoten Saknas
  Långtjärn tjärn   Klittkalln fors
  Långtjärnbäck bäck   Klittkalln fors
  Långtjärnbäck bäck   Klittkalln fors
  Långtjärnbäcken bäck   Klittkalln fors
  Långtjärnfljot sank mark   Klittkarlen sten
  Långtjärnhultet skogsdunge   Klittkarlforsen fors
  Långtjärnhål tjärn   Klittkarlfonen se Klittkalln Saknas
  Långtjärnsbäcken bifl.   Klittmyren, se Fljoten Saknas
  Långtjärnås ås   Klitt-tjärn tjärn
  Långtjärnåsen ås?   Klittjärnen tjärn
  Långänget äng   Klittjärnen Saknas
  Långänget slåtteränge /Se   Klittjärnsbäcken bäck
  Långängmyr sank mark   Klittjärnsbäcken bäck
  Långängsilder lugnvatten   Klittvrån inhägnat område med stuga
  Långängtjärnarna tjärnar   Klittvrån Saknas
  Långö holme /Se   Klittängerna äng
  ?Lånus terräng   Klittängena äng
  Lånus änge   Klittänget skogsäng
  Lånus slåtterområde /Se   Klittänget Saknas
  Lånusslätta strandparti /Se   Klockarbrot brant backe
  Lånustjärne tjärn /Se   Klockarbrot vägbacke
  Lånån å   Klockarbåtstaden båtuppdragningsplats
  Lånån å   Klockarbåtstaden Saknas
  Lånån å   Klockarbäck del av Lidbäck
  Lånån å   Klockarfallet förr svedjevall
  Lånån å   Klockarfisket tjärn
  Lånån å   Klockarfisket Saknas
  Långsjön? Läs- sjö   Klockarfiskevattnet tjärn
  *Låssjön sjö   Klockarfiskevattnet tjärn
  *Låssiöan sjö   Klockarholmen holme
  »Låttekitten» åker /Se   Klockarholmen holme
  Låvåbod lada /Se   Klockarholmen holme
  Läckan myrjärnsblästa /Se   Klockarholmen Saknas
  Läckan blästa /Se   Klockarholmen Saknas
  Läckan myrmalmsblästa /Se   Klockarkitt åker
  Läckan blästa /Se   Klockarkitt förr kitte
  Läckan sank mark   Klockarkäld källa
  Läckan, se »Lältsa» Saknas   Klockarskär stenskär
  Lädbladstjärn tjärn   Klockarskär skär
  Lädbladstjärn tjärn   Klockarskär se Brudskär Saknas
  Läd(er)bladstjärn tjärn   Klorberg berg
  Läd(er)bladstjärn sjö /Se   Klorberg berg
  Läd(er)bladsvik vik /Se   Klorberg bergshöjd
  Läderbladsvik vik /Se   Klorberg berg
  Lädtjärn tjärn   Klorbjärr berg
  Lädtjärn tjärn   Klorbjärr berg
  Lädtjärn tjärn   Klorbjärr berg
  Lädtjärn tjärnar /Se   Klorbjärr berg
  Lädtjärn, se även Lättsjön Saknas   Klorbjärr berg
  Lädtjärn tjärnar /Se   Klossdik myr
  Lädtjärn tjärnar /Se   Klossfjäll kulle
  Lädtjärn=Lättsjön tjärn /Se   Klosshol sömnshol
  Lädtjärnbäck bäck   Klosshol Saknas
  Lädtjärnbäcken bäck /Se   Kloskitt kitte
  Länsmanslokarna f.d. tjärnar   Kloskitt kitte
  Länsmansstycket, se »lendzmansstycket» åker   Klosskitt odling
  Länsmansudden udde   Klossmyr myr
  *Länsmansänget ägonamn /Se   Klosslok sankmark?
  Länsstolen sten /Se   Klossås ås
  »Lättsa» blästa /Se   Klubben, se Klubbsömnsholen Saknas
  Lättsjön tjärn /Se   Klubbflioten myr
  Lättsjön, se Lädtjärn Saknas   Klubbflioten Saknas
  *Läs (Lås?)sjön sjö   Klubbfljot myr
  *Lömsken sjö   Klubbrodik myr
  Lömsken Saknas   Klubbmyren myr
  »Lömsken» Saknas /Se   Klubbmyren myr
  Lömsken Saknas /Se   Klubbmyren myr
  Lömskenholm holme /Se   Klubbstamn trakt med ängeslogar
  Löten terräng /Se   Klubbstamn gammal fördämning
  Lövbodsloken tjärn   Klubbstamnet gammal fördämning
  Lövdalsbäck bäck   Klubbstamsängena slåtteräng
  Lövholmen holme   Klubbbsömnsholen sovhol
  Lövholmen holme   Klubbvik se Lidvik Saknas
  Lövhållan berg   Klubbvägen väg
  Lövkläppen höjd? /Se   Klubbvägen väg
  Lövladumyr sank mark   Klumbåsbron stockbro
  Lövåsbäck bäck   Klumbåsen skogsås
  Lövåsbäcken bäck   Klumbåsänget förr slåtteränge
  Lövåsen berg   Klåsålökan vik
  Lövåsen ås   Klåsåstranden sloge
  Lövåsen ås   ?Klåvnätback backe
  Lövåsen berg   ?Klåvnäthed hed
  Lövön ö   ?Klåvnätstäd utförsbacke
  Lövön ö   Klåvskär skär
  Lövön holme /Se   Klämnäs näs
  Lövön ö /Se   Klämnäset näs
  Mackback berg   Klämnäset Saknas
  Mackdråjbäcken bäck   Klämtjärn tjärn
  Mackmyr sank mark   Klösterkäld källa
  Mackmyrtjärn tjärn   Klöstertjärn tjärn
  Magerabborrtjärn tjärn   Klöstertjärne tj.
  Magerkittan åker /Se   Klöstertjärn tjärnpott
  Maggan ö   Klöstertjärn (tj. med) sloge
  Maggan fiskeläge /Se   Klövvrån änge
  »Maggsinsgrav» sänka(?) /Se   Klövvrån änge
  »Maggu» holme /Se   Klövvrå myr
  Magu fiskeplats /Se   Klövvrå myr
  Majtloken terräng   Knaksen, se Knästret berg
  Majtås ås   Knallarna se Skrumålåknallarna Saknas
  Malinmyr sank mark   Knallen se Prästbodsknall fäbodställe
  Malmtäktbäcken (Måmtäkt-) bäck /Se   Knallen bergknalle
  Malmtäktmyren (Måmtäkt-) myr /Se   Knallen bergknalle
  Mangrav ravin(?)   Knallarna bergsknallar
  Mangravsbäck bäck   Knallen skogsbacke
  Mangravsbäck bäck   Knappel(myren) terräng /Se
  Manlokarna tjärnar   ?Knapperön, Öster- och Väster-, holmar
  Manmyrbäcken bäck   Knarrhol sovhol
  Manmyren myr   Knatelintjärnen, se Knut Elmtjärnen tjärn
  Manmyren myr   Knausbäck bäck
  Mannbacken backe /Se   Knausbäck bäck
  Mardblik höjd   Knausbäck bäck
  Mardbäck bäck   Knauskrok krok
  Marddalsviken vik   Knauskrok krok
  Mardfljot sank mark   Knauskrok krok
  Marknadskitt terräng   Knausköl se Knausmyr Saknas
  Marknadskitten åker /Se   Knausmyr myr
  Marksjäst sank mark   Knausmyr myr
  Marksmyr sank mark   Knausmyr slåttermyr
  Marksmyrbäck bäck   Knausrod slog(?)
  Markusänget terräng   Knausås ås
  Martesgård skifte /Se   Knausmyren myr
  Martins-Belätet träskulptur /Se   Knausmyren Saknas
  Martinsgärdet se Martesgård skifte   Knausåsen ås
  Martinskitten åker /Se   Knausåsen Saknas
  Marumor terräng   Knaxan bergknalle
  Marustam slåtterområde /Se   Knaxan Saknas
  Marustamn sank mark   Knaxen bergshöjd
  Marutjärn tjärn   Knaxen bergshöjd
  Marutjärn tjärn   Knaxen bergshöjd
  Mas-Nilsänget äng   Knaxen berg
  Mastjärn tjärn   Knaxen bergshöjd
  »Matesrann» myrslog? /Se   Knaxtäkt Saknas
  Matholmen holme   Knecktback backe
  Matishol plats /Se   Knektlok vattensamling
  Mats-Larssongärdet gärde /Se   Kniplok vattensamling
  Mats-Matsholmen holme /Se   Kniplok vattensamling
  Matsmässgrav sänka i bergskedja /Se   Kniplok vattensamling
  Matteskitten åker /Se   Kniplok vattensamling
      Knipstockbacken skogsbacke
      Knipstockbacken skogsbacke
      Knipstockänget slåtteränge
      Knivfallet odling
      Kniv-Peränget slåtteränge
      Kniv- Peränget änge
      Knollen se Knallen Saknas
      Knuperäng slåtteränge
      Knuperäng slåtteränge
      Knuperäng slåtteränge
      Knuperäng slåtteränge
      Knuperäng förr slåtteränge
      Knuperäng förr slåtteränge
      Knuperäng förr slåtteränge
      Knuperäng förr slåtteränge
      Knuperäng förr slåtteränge
      Knuperäng förr slåtteränge
      Knuperäng förr slåtteränge
      Knuperäng förr slåtteränge
      Knuperäng förr slåtteränge
      Knuperäng jfr ?Knut-Parbäck Saknas
      Knupperänget änge
      Knut betesmark
      Knut betesmark
      Knut sömnshol
      Knut, Nord i, jfr Knut, Söder i område med ängesslogar
      Knut, Söder i, se under Knut Saknas
      Knutbäck nedre loppet av Kalltjärnbäck(?)
      Knutbäck bäck
      Knutbäckmyr myr
      Knut-Elintjärn tjärn
      Knut-Elintjärnen tjärn
      Knut-Elin tjärnen Saknas
      Knut-Elinänget änge
      Knut-Mattstjärnen tjärn
      Knut-Mattstjärnen Saknas
      ?Knut-Perbäck bäck
      ?Knutperkällan källa
      Knutperkällan källa
      Knutrod änge
      Knutrodet änge
      Knutrod kölänge
      Knutrod slåtteränge (?)
      Knutråd slåtteränge med ängesbod
      Knutråd Saknas
      Knutstjärnen, se Knut-Mattstjärnen tjärn
      Knutstrand strandslåtter
      Knuttjärn tjärn
      Knås-asslågå, se Dordi-asslågå Saknas
      Knåsgrind förr grind
      Knåsgrind förr grind
      Knåsgrindfallet förr svedjefall
      Knåskitt förr inhägnad
      Knåskitt förr inhägnad
      Knåskitt åker
      Knåskitt åker /Se
      Knåsrod änge
      Knåsrod slåtterplats
      Knåsrodet änge
      Knåsrodbäcken bäck
      Knåstägten, se Knåskitt Saknas
      Knåsänget se Dordi-asslågå Saknas
      Knämyr myr
      Knämyrarna myrar
      Knämyrarna Saknas
      Knämyrarna myrar
      Knänäs änge
      Knänäs(et) näs
      knäppa Saknas
      Knäppränn timmerlöp
      Knäppränn timmerränna
      Knäppränn timmerränna
      Knäppränn timmerränna
      Knäpprännan timmerränna
      Knärholmen holme
      Knärholmen holme
      Knärholmen se Knärön Saknas
      Knäråbron landsvägsbro
      Knäredan bakvatten
      Knärån å
      Knärån Saknas
      Knärån Saknas
      Knärån å
      Knärån å
      Knärån å
      Knärån å
      Knärån å
      Knärån å
      Knärån å
      Knärån å
      Knärån å
      Knärön holme
      Knärön holme
      Knärön ö
      Knärön holme
      Knäsjö sjö
      Knäsjön, L. och St. sjöar
      Knäsjön Saknas
      Knäsjön Saknas
      Knäsjöblecket berg
      Knäsjöblecket Saknas
      Knäsjöblecket, se Lass-Kerstinblecket berg
      Knäsjöblecket, L se Lass-Kerstinblik Saknas
      Knäsjöblik bergsrygg
      Knäsjövägen fäbodväg
      Knäsjö-ån se under Knärån Saknas
      Knästet, se Knästret berg
      Knästet bergsrygg
      Knästet bergsrygg
      Knästet eller Knästret höjdkomplex
      Knästknaxen se Knästet Saknas
      Knästret se Knästet Saknas
      Knästret berg
      Knästret Saknas
      Knästret, se Knästet Saknas
      Kodikar del av Knämyrar
      Kodikarna del av Knämyrarna
      Kojtjärn tjärn
      Kojtjärn tjärn
      Kojtjärnbäcken bäck
      Kokstadsmyren myr
      Kokstadmyren myr
      Kokstadmyren Saknas
      Kokvattutjärn tjärn
      Kolbjörntjärn tjärn
      koldalar Saknas
      Koldalsmyr odling
      Kolfallet fall
      Kolhusdalen se under Skålhusdalen Saknas
      Kolladuänget änge
      Kolmarkdammen damm
      Kolmarksjön, se Kolmarktjärnen Saknas
      Kolmarksjön se Kolmarktjärn Saknas
      Kolmarktjärnen tjärn
      Kolmarkstjärnen Saknas
      Kolmarktjärn tjärn
      Kolven tjärn
      Kolven tjärn
      Kolåback förr backe
      Kolåbodslok, se Åtenlokarna Saknas
      Kolåbodstjärn tjärn
      Kolåbodsåsen ås
      Kolåbodsåsen ås
      Kolåbusdiken myr
      Kolådik myr
      Kolåfall svedjefall
      Kolåfallet, se Middagsberget Saknas
      Kolågrav dalsänka
      Kolåkitt åker
      Kolåmyr myr
      Kolåmyr myr
      Kolåmyrtjärn tjärn
      Kolå-Pertäkt, se Säl-Eriktäkt Saknas
      Kolåtjärnarna tjärnar
      Kolåtjärnsmyren myr
      Kolåtjärnarna tjärnar
      Kolåtjärnarna tjärnar
      Konstan änge
      Konstan änge
      Konstan myrmalmsblästa
      Konstan myrmalmsblästra
      Konstan myrmalmsblästa
      Konstan myrmalmsblästa
      Konstan myrmalmsblästa
      Konstan myrmalmsblästa
      Konungen berg
      Konungsdikarna myrar
      Konungsdiken myr
      Konungskällan källa
      Konungskällan källa
      Konungsnåv klippformation
      Konungsvägen gångstig
      Konungsvägen gångstig
      Koppargruvorna gruvhål
      Koppskär klippa
      Koppskäret klippa
      Koppskärsflon Saknas
      Koppsnätt myr
      Koppväg gammal kärrväg
      Koppväg koppväg
      Koppväg koppväg
      Koppäng änge
      Koppänget änge
      Koppänget änge
      Kornlös Saknas
      Korset se Näst Korset Saknas
      Korsen se Krossen Saknas
      Korskällan myr
      Kors-källan källa
      Kors käldan källa
      Korskällan (Kors-källan) råmärke
      Korvbäck bäck
      Korvbäcken bäck
      Korvbäcken bäck
      Korven åker
      Korvheden hed
      Korvheden Saknas
      Korvhäden (Korvheden) hed
      Korvhäden hed
      Korvhäden skogbevuxet terrängparti
      Korvhäden skogbevuxet terrängparti
      Korvhäden skogbevuxet terrängparti
      Korvhäden jfr Korvheden Saknas
      Korvkälla källa
      Korvlok vattensamling
      Korvlok tjärn
      Korvlok vattensamling
      Korvloken Saknas
      Korvlokarna tjärnar
      Korvlokarna tjärnar
      Korvmoren mor
      Korvmoren »mor»
      Korvkitten Saknas
      Korvsten vägmärke
      Korvtjärnen Saknas
      Korvtjärnen tjärn
      Kotjärnarna tjärnar
      Kotjärnarna Saknas
      Kotjärnarna fjärnar
      Krasselboden f.d. prästänge
      Krasselboden f.d. prästänge
      Krasselbäck,se Ljotbäcken bäck
      Krasselbäck se Ljotbäcken Saknas
      Krasselgrådan strömt ställe i Björnån
      Krasselgrådan strömt ställe i Björnån
      Krasselholmen holme
      Krasselmor mor
      Krasselmoren »mor»
      Krasselmor förr granmor
      Krasselmor förr granmor
      Kringelbron bro
      Kringelfljot myr
      Kringelfljot myr
      Kringelholmen holme
      Kringelholmen holme
      Kringelholmen holme
      Kringelmyren myr
      Kringeln ave
      Kringeln avi
      Kringeltjärnen, se Kringlugtjärn Saknas
      Kringeltjärnen tjärn
      Kringeltjärnen Saknas
      Kringlan änge
      Kringlan änge
      Kringlugaven »ave»
      Kringlan »slogänge»
      Kringlugfljot se Kringelfljot Saknas
      Kringlugholmen holme
      Kringlugholmen holme
      Kringlugkölen slåttermark
      Kringlugmyr myr
      Kringlugmyr myr
      Kringlugtjärn tjärn
      Kringlugtjärnen tjärn
      Kringlugtjärnen tjärn
      Kringlugtjärn tjärn
      Kringlugtjärn tjärn
      Kringlugåvån vik
      Kringlun sömnskog (sovhol)
      Kristianskroken krok av Österdalälven
      Kristianskroken krok av Österdalälven
      Kristianskroken krok av Österdalälven
      Kristianskroken krok av Österdalälven
      Kristianskroken krok av Österdalälven
      Kristianskroken krok av Österdalälven
      Kristianskroken krok av Österdalälven
      Kristianskroken se även Kroken Saknas
      Krogen källa
      Krogen källa
      Krokbäckdammen Saknas
      Krokbäcken, se Kroppbäcken bäck
      Krokbäcken se Kroppbäcken Saknas
      Krokbäcken se Kroppbäcken Saknas
      Krokbäckdammen damm
      Kroken änge
      Kroken änge
      Kroken krok av Österdalälven
      Kroken krok av Österdalälven
      Kroken krok
      Kroken älvkrok
      Kroken krok
      Kroken Saknas
      Krokfljot myr
      Krokfljot myr
      Krokfljot Saknas
      Krokfliotblecket se Krokfljotbliket Saknas
      Krokfliotsblecket del av Blecket
      Krokfljotbliket berg
      Krokflioten Saknas
      Krokfljottjärn Saknas
      Krokshol skogsås
      Krokshol skogsås
      Krokshol skogsbacke
      Krokshol skogsbacke
      Kroksholarna kullar
      Kroksholarna kullar
      Kroksholmen se Kroksön Saknas
      Kroksön holme
      Kroksön holme
      Kroksön holme
      Kroksön holme
      ?Kroktjärn tjärn
      Kroktjärn tjärn
      Kroktjärn, se Kropptjärn Saknas
      Kroktjärn, se Kropptjärn Saknas
      Kroktjärn, se Svultentjärn Saknas
      Kroktjärn tjärn
      Kroktjärnarna, se Kropptjärnarna tjärnar
      Kroktjärnen, se Kropptjärnen tjärn
      Kroktjärnen, se Kropptjärnen tjärn
      Kroktjärnen, se Kropptjärnen tjärn
      Krondiket dike
      Kronoborgsdammen damm
      Kroppbäcken bäck
      Kroppbäcken bäck
      Kroppbäcken Saknas
      Kroppbäcken bäck
      Kroppbäcken bäck
      Kroppbäcken bäck
      Kroppbäcken bäck
      Kroppbäcken bäck
      Kroppbäcken bäck
      Kroppbäcken bäck
      Kroppbäckdammen flottningsdamm
      Kroppdik myrodling
      Kroppdik sankt ställe
      Kroppdik odlingsmyr
      Kroppdik odlingsmyr
      Kroppdikarna se Kroppdiken Saknas
      Kroppdikarna myrar
      Kroppdikbäck bäck
      Kroppdikbäcken Saknas
      Kroppdikbäcken bäck
      Kroppdiken myr?
      Kroppdiken Saknas
      Kroppgråd(a) fors
      Kropplokarna vattensamlingar
      Kroppmyr myr
      Kroppmyrback backe
      Kroppstamnet damm
      Kroppstamnet damm
      Kropptjärn, se Svultentjärn Saknas
      Kropptjärn, St. och L., se Kropptjärn Saknas
      Kropptjärn tjärn
      Kropptjärn tjärn
      Kropptjärn tjärn
      Kropptjärn tjärn
      Kropptjärn tjärn
      Kropptjärn tjärn
      Kropptjärn tjärn
      Kropptjärn tjärn
      Kropptjärn tjärn
      Kropptjärn tjärn
      Kropptjärn tjärn
      Kropptjärn tjärn
      Kropptjärn tjärn
      Kropptjärn tjärn
      Kropptjärn tjärn
      Kropptjärn, Lilla se Lill- Krupptjärn Saknas
      Kropptjärn, Stora se Stor-Kropptjärn Saknas
      Kroppstjärnarna tjärnar
      Kropptjärnarna Saknas
      Kropptjärnarna se Kropptjärn Saknas
      Kropptjärnbäck bäck
      Kropptjärnbäck bäck
      Kropptjärnen tjärn
      Kropptjärnen Saknas
      Kropptjärnen tjärn
      Kropptjärnen Saknas
      Kropptjärnen tjärn
      Kropptjärnen Saknas
      Kropptjärnen tjärn
      Kropptjärnen Saknas
      Kropptjärnen tjärn
      Kropptjärnen Saknas
      Kropptjärnen tjärnar
      Kropptjärnen Saknas
      Kropptjärnen tjärn(ar)
      Kropptjärnen Saknas
      Kropptjärnen tjärn
      Kropptjärnen tjärn
      Kropptjärnen tjärn
      Kropptjärnhed skogsparti
      Kropptjärnkölen myrtrakt
      Kropptjärnmyren myr
      Kroppåsen se Kruppåsen Saknas
      Krossarna ängen
      Krossarna ängen
      Krossbackarna åsar
      Krossen område med slåtterängen
      Krosser område med slåtteräng
      Krosser område med slåtteräng
      Krosser område med slåtteräng
      Krucknäs näs
      Kruggblinken berg
      Kruggblinken berg
      Kruppåsen ställe på fäbodväg
      Kruppåsen ställe på fäbodväg
      Kruppåsen punkt på fäbodväg
      Krussten stenblock
      Krusstenfallet svedjefall
      Kråkan åker
      Krytjärn tjärn
      Krydtjärne tjärn
      Kråkan åker
      Kråkback backe
      Kråkback backe
      Kråkback backe
      Kråkback backe
      Kråkbodtjärn Saknas
      Kråkbodstjärn tjärn
      Kråkbodstjärn tjärn
      Kråkgärd gärde
      Kråkhol backhöjd
      Kråkholmarna holmar
      Kråkholmarna holmar
      Kråkholmen holme
      Kråkholmen holme
      Kråkholmen holme
      Kråkholmen holme
      Kråkholmen holme
      Kråkholmen holme
      Kråkholmen holme
      Kråkholmen holme
      Kråkholmen holme
      Kråkkitt åkermark
      Kråkkitt åker
      Kråkkitt se Stor-Larskitt Saknas
      Kråkkittåvån ave (vik)
      Kråkkittäng strandäng
      Kråk-Larsback backe /Se
      Kråk-Larstjärn tjärn
      Kråkmoren skogsparti
      Kråknästjärnen tjärn
      Kråknästjärnen Saknas
      Kråknästjärnen Saknas
      Kråknästjärn tjärn
      Kråknäsvik vik
      Kråknäsviken vik
      Kråknäsviken Saknas
      Kråk-Perbäck bäck
      Kråk-Perbäck bäck
      Kråk-Pertjärn tjärn
      Kråk-Pertjärn tjärn
      Kråk-Pervik vik
      Kråkpärstjärnen tjärn
      Kråkpärstjärnen Saknas
      Kråkstamnet fördämning
      Kråkstamsbäcken bäck
      Kråkudden udde
      Kråkstrand strandslåtter
      Kråkudden udde
      ?Kråkåbäck bäck
      Kråkön ö
      Kråkön Saknas
      Kråkön holme
      Krång-Andersbrot backe
      Krång-Andersänget slåtteräng
      Krångback backe
      Krångbol, Vester vid, se Kettis-Storhup Saknas
      Krångdalen sänka
      Krångdalsänget, se Krångdalen sänka
      Krånglok förr vattensamling
      Krångmyr slåttermyr
      Krångris Saknas
      Krångris inäga
      Krångris skogsparti
      Krång risstacken risvål (för fiske)
      Krångrisstacken Saknas
      Krångrisvik vik
      Krångvik vik
      Krångängena ängen
      Krångängena ängen
      Krångängena slåtteränge
      Kräckelbäcken bäck
      Kräckelbäcken Saknas
      Kräckelbäcken bäck
      Kräckelbäcken bäck
      Kräckelbäcken bäck
      Kräckelbäcken bäck
      Kräckelbäcken bäck
      Kräckelbäcken bäck
      Kräckelbäcken Saknas
      Kräckelfall svedjefall
      Kräckelfallet rågfall
      Kräckeltjärnen tjärn
      Kräckeltjärnen tjärn
      Kräckelåsen bergås
      Kräckelåsen ås
      Kräckelåsen ås
      Kräckelåsen skogsås
      Kräcklfjot myr
      Kräkelbäcken se Kräckelbäcken Saknas
      Kräldvedåhultet skogsholme
      Kräldvedåhultet skogsholme
      Kräppmyr myr
      Kröken änge
      ?Kröken krök
      Kröktjärn Saknas
      Krökviken vilställe
      Krökvilan vilställe
      Kulhultet skogsholme
      Kulhultet skogsholme
      Kulhultet skogsholme
      Kull berg
      Kull Saknas
      Kull se Kullvarden Saknas
      Kullarna höjder
      Kullbacken Saknas
      Kullboberget, se Kullbodåsen Saknas
      Kullboberget se Kullbodstjärret Saknas
      Kullbodberget, Kullboberget se Kullbodsåsen Saknas
      Kullbodsbjärret berg
      Kullbodsbäcken bäck
      Kullbodsbäcken Saknas
      Kullbodsbäcken bäck
      Kullbodsfljot myr
      Kullbodsfljot myr
      Kullbodsfljoten myr
      Kullbodsåsen bergshöjd
      Kullbodåsen ås
      Kullbodsåsen Saknas
      Kullbod(s)åsen berg
      Kullbodsåsen se Kullbodsbjärret Saknas
      Kullhå se Kullhån Saknas
      Kullhåback skogsbacke
      Kullhågrådan Saknas
      Kullhån sjö
      Kullhån Saknas
      Kullhån sjö
      Kullhån sjö
      Kullhånäset trakt
      Kullhånäset trakt
      Kullhånäset trakt
      Kullhåsjön se Kullhån Saknas
      Kullhåvik vik
      Kullhåvik vik
      Kullofallet Saknas
      Kulltjärn tjärn
      Kullvarden berg
      Kullvarden, se Kull berg
      Kullvarden berg
      Kumbelhed hed
      Kumpåsfljot myr
      Kumpåsfljot myr
      Kungsbron förr klovbro
      Kungsbron förr klovbro
      Kungsbron förr klovbro
      Kungsbron förr klovbro
      Kungsbron förr klovbro
      Kungsbron förr klovbro
      Kungskäld källa
      Kungskällan källa
      Kungskällan källa
      Kungsådran ström fåror
      Kunskapsrajs, se Mattisgärdet höjd?
      Kuntmåttkitten odling
      Kuppdal dalsänka
      Kuppdal dalsänka
      Kuppdal dalsänka
      Kuppdal dalsänka
      Kuppdal, se Dalen dalgång
      Kuppdalsback backe
      Kuppdalsback backe
      Kuppdalsback backe
      Kuppdalsback backe
      Kuppdalsbrot backe
      Kuppdalsbrot backe
      Kuppkäld källa
      Kupplok vattensamlimg
      Kupplok vattensamling
      Kupplok vattenhåla
      Kuppskär klippstup
      Kuppskär Saknas
      Kuppskär skär
      Kusdik kitte
      Kusdik kitte
      Kusdik odling
      Kuslok lok
      Kusloken lok
      Kusmyren odlad myr
      Kusmyren odlad myr
      Kuttava vik
      Kuttave vik
      Kuttave vik
      Kuttaven vik
      Kuttaven, jfr Kuttbäck vik
      Kuttbäck vdr
      Kuttbäck bäck
      Kuttbäck bäck
      Kuttdal se Kuppdal Saknas
      Kuttdalsback se Kuppdalsback Saknas
      Kuttdalsbrot se Kuppdalsbrot Saknas
      Kuttkitt åker
      Kuttspegeln förr vattensamling (nu utdikad)
      Kuttspegeln tjärn
      Kuttstäd slänt
      Kuttstädja backslänt
      Kuttsåg f. såg
      Kuttsågen förr såg
      Kuttsågen förr såg
      Kuttsågen förr såg
      Kuttsåg husbehovssåg
      Kuttsåg husbehovssåg
      Kuttänget änge
      Kuveltjärn tjärn
      Kuveltjärnmyr myr
      Kvarnback backe
      Kvarnbäck bäck
      Kvarnbäck bäck
      Kvarnbäck bäck
      Kvarnbäck bäck
      Kvarnbäck bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken annat namn på Kvisttjärnbäcken
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck-gren
      Kvarnbäcken bäck-gren
      Kvarnbäcken bäck-gren
      Kvarnbäcken del av Nosbäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäckmyren myr
      Kvarndammen damm
      Kvarndammen damm
      Kvarndammen damm
      Kvarndikback backe
      Kvarndiken slåttermyr
      Kvarnfallet svedjefall
      Kvarngrav sänka
      Kvarngrind grind
      Kvarngärd åkerfält
      Kvarnheden hed
      Kvarnholmen holme
      Kvarnholmen holme
      Kvarnhusdajk myr
      Kvarnhusdajk myr
      Kvarnhusdik myr
      Kvarnklitt berg
      Kvarnklitt berg
      Kvarnklitt bergstopp
      Kvarnkrok krok
      Kvarnkrok Saknas
      Kvarnlok vattensamling
      Kvarnmyren myr
      Kvarnplats plats
      kvarnstensbrott Saknas
      Kvarnstensvidu svedjeland
      Kvarnstentjärnen tjärn
      Kvarnstentjärnen tjärn
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärn Saknas
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärnen tjärn
      Kvarntjärnen Saknas
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärn tjärn
      Kvarntjärnbäck bäck
      Kvarn tjärn bäck bäck
      Kvarntjärnbäck bäck
      Kvarntjärnbäck bäck
      Kvarntjärnbäck bäck
      Kvarntjärnhed hed
      Kvarntjärnhol höjd
      Kvarntjärnmyr myr
      Kvarntjärnmyren myr
      Kvarntjärnåsen ås
      Kvarnudden udde
      Kvarnudden udde
      Kvarnvik vik
      Kvarnviken vik
      Kvarnviken vik
      Kvarnviken vik
      Kvarnviksudden udde
      Kvarnån å
      Kvarnån nedre loppet Ugan
      Kvarnån se även Kvärnån Saknas
      Kvarnån se Råsstjåån Saknas
      Kvarnån se Råmmasån Saknas
      Kvarnån, se Ugan Saknas
      Kvarnån å
      Kvarnån Saknas
      Kvarnåsen ås
      Kvarnänget änge
      Kvigbrot backe
      Kvigelback backe
      Kvigelmyren myr
      Kvigåsen skogsås
      Kvigåsmyren myr
      Kvisselnäs näs
      Kvisslen vik
      Kvisslen vik
      Kvisttjärn tjärn
      Kvisttjärnbäcken bäck
      Kvisttjärnen tjärn
      Kvisttjärnen Saknas
      Kvå(j)lbunäs sloge
      Kvägelaven ave
      Kvägelaven vik
      Kvällsvarpen ställe
      Kvännån, Kvärnån, Kvarnån = Remmasån Saknas
      Kyan fägata
      Kyan fägata
      Kyan myr
      Kyback backe
      Kybäck bäck
      Kydiket fortsättning
      Kydöden tjärn
      Kyklitt berg
      Kyklitt berg
      Kyklitt bergstopp
      kyrkväg se Mässvägen Saknas
      Kykys-, se Tjytjys- Saknas
      Kykysbleck berg
      Kykysblecket Saknas
      Kykysbäck bäck
      Kykysbäcken Saknas
      Kykysbäcken se Tjytjysbäck Saknas
      Kykytjärnarna tjärnar
      Kykysdalen betesmark
      Kykysdalen betesmark
      Kykysknax, se Kykysbleck berg
      Kykysknax se Tjytjysblik Saknas
      Kyskysknax se Tjytjysblik Saknas
      Kykytjärnarna tjärnar
      Kykytjärnarna tjärnar
      Kyllbäck bäck
      Kyllbäck vdr
      Kyllbäck bäck
      Kyllbäcken bäck
      Kyllbäcken Saknas
      Kyllfljot myr
      Kyllflyt myr
      Kyllris »myrslog»
      Kyllris »myrslog»
      Kyllris »myrslog»
      Kylltjärn tjärn
      Kylltjärn tj
      Kylltjärnen tjärn
      Kylltjärn tjärn
      Kylltjärnarna tjärnar
      Kylltjärnarna tjärnar
      Kylltjärnarna tjärnar
      Kyllänget slåtteränge
      Kynd(els)mässknax bergstopp
      Kynd(els)mässknax Saknas
      Kyndelsmässknaxen bergstopp
      Kyndelsmässknaxen Saknas
      Kyndelsmässknaxen Saknas
      Kyrdöden tj,
      Kyr-, se Ky- Saknas
      Kyrkan vägmärke
      Kyrkgärdet område
      Kyrkogård, se Lövåsen Saknas
      Kystrand strandslåtter
      Kytjärn tjärn
      Kytjärnarna tjärnar
      Kytjärnkitt åker
      Kytjärnmyr myr
      Kåken myrmalmsblästa och slåtteränge
      Kåken myrmalmsblästa och slåtteränge
      Kåken myrmalmsblästa och slåtteränge
      ?Kåksan »myrslog»
      Kåldbrunn änge
      Kåldbrunn änge
      Kåldbrunn änge
      Kåldbrunnsbäck bäck
      Kåldbrunnsbäck Saknas
      Kålkitten förr kålrotsodling
      Kålkitt förr (inhägnad) kålodling
      Kåldvattujästen änge
      Kånåback backe
      Kånåback backe
      Kånåback backe
      Kånåbrunn brunn
      Kånå - Jonsvik vik
      Kånåjöns-rå kölslåtter-rå?
      Kånå - Larskitt förr inhägnad åker
      Kånårod röjning
      Kånårod röjning
      Kånåskär berghäll
      Kåräng se Stor-Kåräng Saknas
      Kåräng, Lillkåräng o Storkåräng Saknas
      Kårängen, se Stor-Kårängen Saknas
      Kåränget slåtteränge
      Kårängsharen grusbank och timmervältplats
      Kårängsharen grusbank och timmervältplats
      Kårängsharen grusbank och timmervältplats
      Kårängskitten, Lilla, se Lill-Kåräng Saknas
      Kårängstjärn tjärn
      Kårängstjärn tjärn
      Kårängstjärn, jfr Stor-Kåräng tjärn
      Kårängstjärn tjärn
      Kårängstjärn tjärn
      Kårängstjärn tjärn
      Kårängstjärn tjärn
      Kårängstjärn tjärn
      Kårängsvältplatsen se Kårängsharen Saknas
      Kårängsån bäck
      Kårängsån bäck
      Kårängsänget se Stor-Kåräng Saknas
      Kårängtjärn tjärn
      Kårängån avlopp
      Kåtalibäck bäck
      Kåtalibäck bäck
      Kåtelibäck bäck
      Kåtilla färjan färja
      Kåteliänget strandänge
      Kåtillabäcken bäck
      Kåtlilla bäcken bäck
      Käckelbrot förr backe
      Käckelbrot förr backe
      Käckelbrot förr backe
      Käckelbrot förr backe
      Käckelbrot förr backe
      Käckelbäck bäck
      Käckelbäck bäck
      Käckelbäck bäck
      Käckelbäck bäck
      Käckelbäck bäck
      Käckelhed hed
      Käcklet del av by
      Käcklet del av by
      Käcklet del av by
      Käcklet del av by
      Käcklet del av by
      Käcklet del av by
      Käcklet del av by
      Käcklet område
      Käcklet del av by
      Käcklet del av by
      Käcklet del av by
      Käcklet del av by
      Käcklet del av by
      Käcklet del av by
      Kägelhed hed
      Kägelhed hed
      Kägelheden Saknas
      Kägelheden se Käckelhed Saknas
      Kägelheden hed
      Kägelheden hed
      Kägelheden hed
      Kägelheden hed
      Kägelheden hed
      Kägelheden hed
      Kägelheden hed
      Kägelheden hed
      Kägelheden hed
      Kägelheden hed
      Käldan källa
      Käldbäck bäck
      Käldbäck bäck
      Käldbäck bäck
      Käldbäck bäck
      Käldbäck bäck
      Käldbäck bäck
      Käldbäcken bäck
      Käldbäck(en) bäck
      Käldbäcken tillflöde
      Käldbäcken bäck
      Käldbäcken bäck
      Käldbäcken bäck
      Käldbäcken bäck
      Kälddik myr
      Kälddikarna myrar
      Kälddiken myr
      Källdiksvemsholen sovhol
      Käldkitt odling
      Käldmossdik myr
      Käldmyren myr
      Käldris skogsområde
      Käldris myr
      Käldrismyr uppodlad myr