ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Älvdalens socken : Älvdals, Särna och Idre tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2
Namntabell 3

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 4(4) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 334 Naturnamn: 1598 Bebyggelsenamn: 716 Naturnamn: 3497
Rälldalen, Övre, se Driftränns fäbod fäbod Sputbäck bäck /Se Sjur-Perby »gård» Starrtjärnen Saknas
Rälldalen, Över fäbod Spjutfallet svedjefall Sjursven gårdsnamn Starrtjärn tjärn
Rälldalen fäb. Spjutfljot sank mark Sjurändbodarna fäbodställe Starrtjärnen tjärn
Rälldalen, Övre fäbodar /Se Spjutmosjön sjö Skjurändbodarna fäbodställe Starrtjärnen Saknas
Rälldalen, Övre se Dritränn Saknas Spjuttjärn tjärn Skabb gård Startjärnen, se Starrtjärnen tjärn
Rällstuguvallen vall /Se Springlid bergsluttning Skansen Saknas Stavdik myr
Rämma fäbodställe /Se Springlid sluttning /Se Skansen Saknas Starmyr, jfr Starrmyr Saknas
Rämma fäb. Sprittlott skifte Skansen se Rotenskansen Saknas Stavutjärn tj.
Rämma, se Remmar fäbodställe Spångmyr myr Skansen se Svartberg (fäb.) Stavutjärnbäck vdr
Rämad fäbodställe /Se Spångtjärn tjärn Skarp förr gård Stegen änge
Rämma, se Rämad fäbodställe Spångtjärnbäck bäck Skarp gård Stegen änge
Rämma fäb.? *Sqwatzellbäcken», se Litzle S. bäck Skarp gård Stegen ängesslog
Rämma fäbodar Staborn, se Stupboren ställe i Rotnen Skarp förr gård Stekmyr(en) myr
Rämma (Rämad) fäb. /Se »Stackkulls Tjernen» se under Stackkölen tjärn Skarp förr gård Stenback backe
Rämma fäb. *Stackekölsåsen ås Skarp förr gård Stanbit-Andersbäck förr bäck
Rämmad = Rämma fäb., ryggåsstuga Stackkölen myr (-slåtter) Skarp förr gård Stenbitmyren myr
Rävik Saknas /Se Stackkölen myrslåtter Skarp förr gård Stenborn ställe (en bor)
Röback gd /Se Stackkölen myrslåttermark Skarptäkt fäbodställe Stenborn ställe (en bor)
Rödkojan koja Stackkölen myrslog Skarptäkt fäbodställe Stenborn ställe (en bor)
Sandnäs nybygge Stackkölen sank mark Skarptäkt fäbodställe Stenborn ställe (en bor)
Sandnäs bebyggelse /Se Stackkölen slåtterområde /Se Skerol gårdsnamn Stenbrohultet skogsdunge
Sandåskojan skogskoja Stackkölen slåttermyrområde /Se Skerol Saknas Stenbrohäden ?skogsås
Sar Hans´ byggning del av Porfyrverket /Se *Stackkölstjärnen tjärn Skinnarback gård Stenbrokitten åker
Sjungar gårdsnamn -stam ortn.-ändelse /Se Skinnarback gård Stenbrokitten åker
Sjungar gårdsnamn Stamnsbäck bäck Skinnarbackkvarnen gammal skvaltkvarn Stenbromyren myr
Sjungarbygget gammal jägar- och fiskarstuga Stamnsmyr myr Skinnarbackkvarnen Saknas Stenbrott Saknas
Sjungarbygget koja Stamnsmyr myr Skinnarbodarna fäb. Stenbrott, se Vägarskälsbröstet Saknas
Sjungarbygget jakt- o. fiskekoja /Se Stamnsmyr sank mark Skinnarbodarna fäbodställe Stenbäck bäck
Sjungarstugan koja Stamnsmyrbäck bäck Skinnarbodarna fäbodställe Stenbäck bäck
Sjur gårdsnamn Stamnstjärn tjärn Skinnarbodarna fäbodställe Stenbäck myr
Sjurboden slåtterbod /Se Stamntjärn tjärn Skinnarfällbodarna fäb. Stenbäck(en) bäck
Sjurby beb. /Se Stamntjärn tjärn Skinnarbodarna fäbodar Stenbäcken bäck
Sjurby öde gd /Se Stamntjärnberget berg Skinnfällen Saknas Stenbäcken bäck
Sjurendbuder fäbodar /Se Stamntjärnbäck bäck Skinfällen fäbodar Stendickelbock backe
Sjurkätten hemmansdel Stamsholmen Saknas Skinnfällen fäbodställe Stendickelkitt åker
*Sjön f. gd? Stamsholmen holme /Se Skinnfällen fäbodställe Stendikarna småmyrar
*Sjön f. gd? »Stam-tjärnen» slog? /Se Skinnfällen fäbodställe Stendikmyr myr
*Sjön f. gd Stamtjärnsänget se under Råmmasjön änge Skinnfällsbodarna fäbodställe Stenfall svedjefall
*Sjön f. gd? Standholmarna holmar Skog »gård» Stenfall svedjefall
*Sjön »Vid sjön» beb. Stapelbacke utschaktad backe /Se Skognäs traktnamn Stenfallet, se Tjärnströmsfallet Saknas
+Sjön f.d. gd /Se »stapels åkern» åker /Se Skogs gd Stenfallsbäcken bäck
+Sjön f.d. gd /Se Starmyran terräng /Se Skogsnäs nr 1 se Skognäs traktnamn Stenfallsbäcken bäck
Sjöändbodarna Saknas Starrisbäcken bäck Skognäs gård Stenfallsbäcken bäck
Skansen, Gamla skans /Se Starrjästen sank mark Skognäs Saknas Stenholmen holmen
Skansgrinden grindplats Starrlok sank mark Skognäs gårdar Stenhultåsen ås
Skarptäkt fäb. /Se Starrlok tjärn Skogs gård Stenkitt åker
Skinnarbackkvarnen gammal skvaltkvarn Starrlok vattensamling /Se Skogsvaktarstuga fäbodstället Stenkitt åker
Skinnarbodarna fäbodställe /Se Starrmyr sank mark Skogsvaktarstuga fäbodställe Stenback slog
Skinnarbodarna fäbodar Starrmyr sank mark Skogvaktarstuga Saknas Stenkrasselbäck lopp
Skinnarbodarna fäb. o. by Starrmyr myr Skogvaktarstuga stuga Stenlok vattensamling
Skinnarbodarna fäbodställe /Se Starrmyr myr /Se skogvaktarstuga Saknas Stenloken vattensamling
Skinnfällen fäb Starrmyr myr /Se Skolhuset folkskolbyggnaden Stenloken vattensamling
Skinnfällen = Skinfällbodarna fäb. Starrmyrholarna höjder Skolstugan småskolhus Stenmyr myr
Skinnfällen fäbodställe /Se Starrtjärn tjärn Skomakar gård Stenmyr myr
Skog gårdsnamn Starrtjärn tjärn Skomakar stuga ?Stens myr
Skogsbo koja? Stavdajk myr Skomakar gårdsnamn Stenskrok krök av Dalälven
Skol (ev. Skord) gårdsn. Stavdajkmyr sank mark Skomakargården förr gd Stenskroken del av älv
Skomakar gårdsnamn Stavutjärn tjärn Skord fäb. Stenskrok krok
Skomakargården gård Stavutjärn tjärn /Se Skord fäb. Stenskvaldret vattensamling
Skord fäbod Stavutjärnbäck bäck Skord fäbodställe Stenströmmen fors
Skord gårdsnamn Stavutjärnbäck bäck /Se Skordbodarna se Skord Saknas Stenströmmen fors
Skord fäb. Stegen änge Skordby gård Stensågbäck lopp
Skord gårdsnamn »Stegla» ställe /Se Skordby gård Stensågbäck lopp
Skord gdnamn /Se Stekmyr sank mark Skordby fäbodstuga Stensågdammen damm
Skradder gårdsnamn Stenborn »bor» /Se Skordby »gård» Stentjärn tjärn
Skraddermas-stugan lht /Se Stenbro änge /Se Skordgård gård Stentjärn tjärn
Skrolla täkt /Se Stenbrohäden höjd Skordkvarn kvarn Stentjärnbäcken bäck
Skråbodarna f.d. fäbodar? Stenbäck bäck Skotoby gårdsnamn Stentjärnsbäcken bäck
Skråbodarna fäbod? /Se Stenbäck bäck Skotoby Saknas Stentjärnbäcken bäck
»Skråbuder», se Skråbodarna fäbodställe /Se Stenbäck bäck Skradder gårdsnamn Stentjärnbäcken bäck
Skräck hemman Stenkrasselbäck del av lopp /Se Skrikstugan stuga Stentjärnen tjärn
Skräddar gårdsnamn Stenlok tjärn Skroll- se äv. Skråll- Saknas Stentjärnen Saknas
Skräddar gårdsn. Stenloken tjärn Skrolla del av Andersbodarna Stentjärnlok se Stentjärn Saknas
?Skräddar, se Skord gårdsnamn Stenskrokholmen h. Skrolla del av Andersbodarnas fäbodtäkt Stenviken vik
Skräddarby gd /Se Stensågbäck del av lopp /Se Skrolla del an Andersbodarnas fäbodtäkt Stenvikholmen holme
Skräddarmyrbygget eller Skräddarmyren fäbodar /Se Stentjärn tjärn Skrolla område +Step(p)åsarna åskomplex
Skräddarmyren eller Skräddarmyrberget fäbodar /Se Stentjärnbäcken bäck Skrollbaur stolpbod Stikoris terräng /Se
Skräddarmyrskräven fäbodar /Se Stenviken vik Skrollbaur stolpbod Stickåbacke backe
Skålåstugan skogskoja Stenänget änge Skruvkvarnen kvarn Stickån [Stegen] myr
Skärberg fäb. Steppåsarna höjd Skråbodarna fäbodställe Stikån myr
Skärberg fäb. /Se *Steppåsarna åsar Skråbodarna fäbodställe Stinback backe
Skärbergsbodarna fäbodställe /Se *Steppåsarna åsar Skråll- se äv. Skroll- Saknas Stockholmsheden hed
Skärklitt fäbodställe /Se Steppåsarna åsar Skrållbygget tomtplats Stockrännan avsats
Skärklitt fäb. fäbodar Step(p)åsarna höjdparti /Se Skrållbygget tomtplats Stopet f. fall
Skärklitt fäbodar fäbodar »Sterhol», (»Sturhol») höjd /Se Skrållbygget tomtplats Stopet vattenfall
Skärklitt fäb. Stikåbacka? backe /Se Skruvkvarn(en) kvarn Stopkällan källa
Slink-in grindstuga Stinfallet terräng Skräddar gård Stopkällan källa
Slängbodarna fäb. Stjipphausoln fiskeplats /Se Skräddar gård Stopet jfr Stupet o. Ståpet Saknas
Slängbodarna fäb. /Se Stockholmsaven vik Skräddar »gård» Stopet se Stupet Saknas
Slängbodarna fäbodställe /Se Stockholmsberg berg Skräddarbod Saknas Stopsbodsknäset se Knäset Saknas
Slängbodarna fäbodställe »Stockholmsbergha» berg /Se Skräddarbodarna fäbodar Stopsbodsknäset höjdparti
Smedback gårdsnamn Stockholmshed hed Skräddarbodarna Saknas Stopbodsvägen klövjeväg
Smedbacken gård Stockholmslok tjärn Skräddarbodarna fäbodtäkt Stopbodsvägen klövjeväg
Smeds (Smiss) gårdsnamn »Stofskittvägen» se ?Storkitt- väg /Se Skräddarbodarna fäbodtäkt Stopsbäck bäck
Smeds (Smiss) gårdsnamn Stopbodsknåstet se Knästet bergkomplex Skräddarbodarna fäbodtäkt Stopsmyrbäck(en) bäck
Smeds gårdsnamn Stopbodsknästet bergkomplex /Se Skräddarbodarna fäbodtäkt Stopsmyr(en) bäck
Snutåpustan f.d. blästa Stopet f.d. fall Skräddarbodarna fäbodtäkt Stopsmyr(en) myr
Solder gd /Se Stopet vattenfall /Se Skräddarbodarna fäbodtäkt Stor-Abborrtjärn tjärn
Solder gårdsnamn Stopet vattenfall /Se Skräddarbodarna fäbodtäkt Stora Brunsänget se Brunnsäng Saknas
Solder gårdsnamn Stopet vattenfall /Se Skräddarbodarna fäbodtäkt Stor-Allmänningen del av (Oni-)Hållan
Sovaldberg fäb. Stopet vattenfall /Se Skräddarbodarna fäbodtäkt Stor-Andersbrot backe
Sovaldberg el. Sovald-Dysberg fäbod /Se Stopet vattenfall /Se Skräddarby gård Stor-Andersbrot backe
Soval-Dysberg fäb. Stopet vattenfall /Se Skräddarby se Kånå-Larsby Saknas Stor-Andersbrot backe
Spik gårdsnamn »Stoppkittan» åker /Se Skräddarbygget förr gård Storarn strömfåra
Spilåby stuga /Se Stopsbodsknästet, se And(er)sbodsknästet Saknas Skräddarmyrbygget fäbodställe Storan strömfåra
Spjut gårdsn. »Stopsbodsstopet» vattenfall /Se Skräddarmyrbygget fäbodställe Storarn strömfåra
Spjutgården gd /Se Stopsbron bro /Se Skräddarmyrbygget fäbodställe Storaven ave
Spritt gårdsnamn Stopsbäck, se Slåterbäck Saknas Skräddarmyrbygget fäbodställe Storaven vik
Spritt gårdsnamn Stopskitt åkergärde /Se Skräddarmyrbygget fäbodställe Storaven vik
Sprittgården gård Stopsmyr myr Skräddarmyrbygget fäbodställe Storaven vik
Sprängbodarna fäb. Stopsmyr myr /Se Skräddarmyren f.d. fäb. Storaven se äv. Storåvån Saknas
Staffan gårdsnamn Stor-, se även Stur- naturnamn /Se Skräddarmyren Saknas Stor- se även Stur- Saknas
-stam ortn.-ändelse /Se Stor-Abborrtjärn tjärn Skräddarmyren öde fäbodställe Storback backe
Stampen f.d. vadmalsstamp /Se Stora Borgforsen jfr Borgforsen Saknas Skräddarmyren se Skräddarmyrbygget fäb. Storback backe
Stargården gård Stor-Acktjärnen tjärn Skräddarmyrskrävena se Skräddarmyrbygget Saknas Storback backe
Starkvarn f.d. skvalta »Stora Daldammen» damm Skräddar-Nybodarna se Skräddarbodarna Saknas Storback backe
Stenkojan skogskoja Storaven vik Skräddarris gård Storberget berg
Stockholm gård /Se Storaven lugnvatten Skymningsstugan stuga Storberget Saknas
Stockholm ställe vid Älven Storbacken backe /Se Skymnningsstugan Saknas Storbergsbäcken bäck
Stockholm fäbodställe /Se Storbacken backe /Se Skymningstugan stuga Storbergsbäcken Saknas
»Stoorbodha» fäbodställe /Se »Storbackenkitten» åker /Se Skålen slåtterbod Storbergstjärnen tjärn
Stop fäb. Storberget berg Skåtå gård Storbergstjärnen tjärn
Stop fäbodar /Se Storbergsbäcken bäck Skåtå gård Storbergstjärnbäcken bäck
Stop fäbodar /Se Storbergstjärn tjärn Skåtå »gård» Storbergstjärnbäcken bäck
Stop fäbodställe /Se Storbergstjärnbäcken bäck Skåtåby se Skåtå Saknas Storbergsänd del av Blyberget
Stopsbodarna fäb. Storbergsänd berg Skäberg fäb. Storbjärr, se Navardalsbliket Saknas
Stopsbodarna f.d. fäbodar? Storbergsänd berg Skärberg Saknas Storbjärret berg
Stopsbodarna fäbodar /Se Stor-Blästtjärn tjärn Skärbergsbodarna fäbodställe Storbjärrsbäcken bäck
Stopsbodarna fäbodställe /Se Storboden myr /Se Skärbergsbodarna fäbodställe Storbladmyr myr
Stopsbodarna fäbod /Se Storborn backe /Se Skärbergsbodarna fäbodställe Stor-Blåsttjärn se Blåsttjärn Saknas
Stor gårdsnamn Stor-Bredloksmyr sank mark Skäret, Norr om se Norr om Skäret Saknas Stor-Blåsttjärn tjärn
Stor (Stur) gårdsnamn Storbrot terräng Skäret, Södra om se Söder om Skäret Saknas Stor-Blästtjärn tjärn
Stor gd /Se Storbrot backe /Se Skärklitt fäb. Storbod slåtteränge
*Storboda beb. Storbrot landsvägsbacke /Se Skärklitt fäbodställe Storbod änge och ängsbod
Storbäcken gård Storbrotflon, se Månstaflon Saknas Skärklitt fäbodställe Storbom backe
Storbäcken gd /Se Storbrotgrind grind /Se Skärklitt fäb. /Se Storbom backe
Storlövris nybygge /Se Storbröt vägparti Skärtjärnstugan vilstuga el. åkstuga Storborn strandskär
Stormats gårdsnamn Storbröt Saknas Skärtjärnsstugan se under Skärtjärn Saknas Storborn strandskär
Stor-Mats gd /Se Storbäcken bäck Skärtjärnvallen åkstuguvall Stor-Bredlok vattensamling
Storstamnskojan koja Storbäcken bäck Skärtjärnvallen åkstuguvall Storbrot backe
Storsugnsstugan koja? Storbäcken bäck Slug gård Storbrot backe
»Storsvensbodhar» fäbodställe /Se Storbäcken bäck Slug förr gd Storbrot vägbacke
Storåsen fäb. Stordajkåsen ås Slugfjäs fähus Storbrotflon, se Månstasflon Saknas
Storåsen fäbodar /Se Stor-Djupgrav dalsänka Slåtterstuga Saknas Storbrott klippsluttning
Strål gårdsnamn Stor-Dystamnet tjärn Smedback (backe med) gård Storbrott Saknas
Strål gårdsnamn /Se Storeldmyren delvis uppodlad myr Smedbacken gårdsnamn Storbrottholmen holme
Strömstad koja /Se Storeldmyryrvel virvel i Dysån Smedback-Lass gårdsnamn Stor-Brunnsäng se Brunnsänget Saknas
Stumas gd /Se Storfaderdike myr /Se Smeds, se Norr i Smeds Saknas Storbäcken bäck
Stur gd /Se Storfaderkällan naturnamn /Se Smeds gårdsnamn Storbäcken Saknas
Styppelbrokojorna skogskojor Storfadersdikarna småmyrar /Se Snipkvarnen gammal kvarnplats Storbäcken bäck
Stötstallet koja o. stall /Se Storfadersflyt myr /Se Smällan se Jungfrun Saknas Storbäcken bäck
Susigården gård Storfader(s)tjärne tjärn /Se Soditvall Saknas Storbäcken bäck
Svads gd /Se Storfader(s)tjärne tjärn /Se Solder- gårdsnamn Storbäcken bäck
Svartberg fäbodställe /Se Storfadertjärn tjärn Solder gd Storbäcken bäck
Svartbergskojan koja Storfadertjärn tjärn Solderby gård Storbäcken bäck
Svartåskojan koja Storfadervik sjö /Se Solder-Larsgården gd Storbäcken bäck
Sven gårdsnamn /Se Storfarsfljot sank mark Sovaldberg fäbodar Stordik myr
Sven vanl.gårdsnamn /Se Storfarstjärn tjärn Sovaldberg fäbodställe /Se Stor Djyrtjärn se Djyrtjärn Saknas
Svenby f.d. gård /Se Stor-Fisumyr sank mark Sovaldberg fäbod Stor-Dödåsen se Dödåsen bergshöjd
Svepet bebyggelse /Se Storfjärden tjärn Spik gård Stordöpeln djup
Sverige täkt /Se Storfljot sank mark Spik förr gård Stordöpelnäset näs
Svärdsgården, se »Knorr» Saknas Storfljot sank mark Spik gårdsnamn Stor-Dörtammet tjärn
Svärs gårdsnamn Stor fljot sank mark Spikby gård Stor-Döstamstjärn se Stor-Döstammet Saknas
?Svärs gårdsnamn Stor-Flogtjärn tjärn Spikby »gård» Storeldmyren myr
Sväsgården, se »Knorr» Saknas Stor-Frisåstjärn tjärn Spikgården se Spikby Saknas Storeldmyren myr (delvis uppodlad)
Såg gårdsnamn Stor-Fräkåvikholmen holme Spik-Olofladan lövlada Storeldmyryrvel »ställe där vattnet snor runt»
Sålder gårdsnamn Storgranhultet höjd Spilo gårdsnamn Storen, se Trevtjärn Saknas
»Såvaldysberg», se Dys- Saknas Storgravningen terräng /Se Spilo Saknas Storfader- se äv. Sturfader- o. Storfars- Saknas
Såvallberg, se Sovaldberg fäbodställe Storgrunnsand strandparti Spilå gård Storfaderdik myr
»Såvalldysberg», se Sovaldberg fäbodställe Stor-Gässelkuppen tjärn Spilå »gård» Storfaderkitt, se Storfaderloten Saknas
Säl gårdsnamn Storharen holme /Se Spilåback bebyggelse Storfaderkvissel älvgren
Säl gårdsnamn Storharen stenholme /Se Spilåby förr gård Storfaderkäldan källa
Sälbod fäbod (?) Storhars silvermalmsskärpning Saknas Spilåby förr namn på »gård» Storfaderloten åker
Sälen fäbodställe /Se *Storhars silvergruvor Saknas Spjut gårdsnamn Storfadertjärn tjärn
Sälen fäb. Storhars skärpning silvergruva Spjutby gård Storfadertjärnarna tjärnar
Sälen fäbodställe /Se Storharsskärpningen silvergruva Spjutstugan stuga Storfadertjärnarna tjärnar
Sälen fäbodställe /Se Storhed hed Spritt gård Storfadervik vik
Säl-Hansbäckkojan skogskoja Storholmen holme Spritt gårdsnamn Storfadervik vik
Söder på Åsen, se Sud å Åsem Saknas Storholsmyr myr Sprittstugan fäbodstuga Storfall förr svedjefall, nu område med granskog
Söderströms liebruk liebruk /Se Storholsrannet bäck Sprängbodarna traktnamn Storfall svedjefall
Tapptjärnkojan koja Storhultet höjd Sprängbodarne nr 1, se Sprängbodarna Saknas Storfall rågfall
Tenn gårdsnamn Stor-Hållfljot sank mark Sprängbodarna fäbodar Storfallet svedjefall
Tenn gårdsnamn Storhäden berg Sprängbodarna Saknas Storfallet plats i skogen
Tennbo skogskoja Storhäden berg /Se Sprängbodarna fäbodställe Storfallkäld källa
Tennbodarna fäbodställe /Se Storhäräng slåtteränge /Se Sprängbodarna fäbodställe Storfallet svedjefall
Tennbodarna fäbodar Storhäränget änge Sprängbodarna fäbodställe Storfallskitt förr inhängnad odling
Tennbodarna fäb. Stor-Höktanden berg Sprängbodarna fäbodställe Storfarsdaiker slog? /Se
Tennbodarna fäb. Stor-Jölltjärn tjärn Sprängbodarna fäbodställe Storfarsdikarna småmyrar
Tennhus f. gd /Se Stor-Karlnäs näs Spökkojan, se Trollstugan timmerkoja Storfarsdiken myr
Tennänget by Stor-Katrinmyr myr Stackkölsboden ängesbod el. slåtterbod Storfarsfljot myr
Tennänget by /Se Storkitt åker Staffan gårdsnamn Storfarstjärn tjärn
Tennänget by /Se Storkitt åker /Se Staffan »gård» Stor-Fissumyr se Fissumyr Saknas
»Thorlifs fäbodar», se Torrlid fäbod »Storkittan» åker /Se Staffanby gård Storfissumyr myr
Timmer (Timber) gårdsn. Storkittan åker /Se Staffanby gård Storfisumyr en av Fisumyrarna
Timmer (Timber) gårdsnamn »Storkittan» åker /Se Staffanby gård Storfjärdbänken förbindelseled
Timber gårdsnamn /Se Stor-Knäsjö sjö Staffanby »gård» Storfjärden fjärd
?»Tjajsergården» gd /Se Stor-Kolatjärn tjärn Staffanby gd Storfjärden Saknas
Tomaskvarn f.d. skvalta Stor-Kropptjärn tjärn Staffanby se ravby Saknas Storfjärden »sidosjö»
Tommos gårdsnamn Stor-Kropptjärn tjärn Staffangård gård Storfljot myr
Tommos gårdsnamn Stor-Kräckeltjärn tjärn Stargård gård Storfljoten se Fljoten Saknas
Toms, (Tomås, Tommås, Tommos) gårdsnamn /Se Storkällan tjärn Stenbitby gård Storflioten Saknas
Tommos, (Toms, Tomås, Tommås) gårdsnamn /Se Storkällan sank mark Stenbitby »gård» Storfljot myr
Tommås, (Tommos, Toms, Tomås) gårdsnamn /Se Storkällan källa Stenbitby gård Storfljot(en) myr
Tomås, (Tommås, Tommos, Toms) gårdsnamn /Se Storkällbäcken bäck Stenbitby gård Storfljoten myr
Torrlid fäbodställe /Se Storkällrann sank mark Stenkojan timmerkoja Storfljot myr
Torrlid fäb. /Se (Stor-) Källtjärn tjärn /Se Stinback Saknas Storfljoten se Fljoten Saknas
Torrlid fäbod /Se Stor-Käringberg berg Stockholm gård Storfljoten se Öster å Fljoten Saknas
Toten f.d. fäbodställe Stor-Käringtjärn tjärn Stockholm lht? Stor-Flogtjärn se under Flogtjärn Saknas
Tott gårdsnamn Storlok tjärn Stockholm Saknas Storforstjärn Saknas
Tott viloställe /Se Storloken tjärn Stockholm gård Storfräkåvikholmen holme
Trapp gårdsnamn Storlott skifte Stockholm se Bygget Saknas Storfyllningen landsvägsbanken (storfyllningen)
Trapp gd /Se Storlöpränn timmerlöp Stop fäbodar Storgatudik(en) se Gatudiken Saknas
Trappmats gårdsnamn Storlöpränna timmerlöp Stop fäbod se Ståpsbodarna (o. Stops-) Saknas Storgniddik myr
Travar gårdsnamn Stor-Lövtjärn tjärn Stopsbodarna fäbodställe Stor-Gnup stup
Travargården gård Stor-Manlok tjärnar Storanby gårdsnamn Storgranhultet skogsholme
Trot gårdsn. Stormatsmyren myr Storback Saknas Storgranmor granmor
Tryggel gårdsnamn Stor-Matsänget åker Storbod Saknas Storgrådan fors
Trängselstugan koja Stormortjärn tjärn Storbod Saknas Stor-Gässelkuppen tjärn
Tuttjärnvallen fäbodvall? Stormyr sank mark Storby gårdsnamn Stor-Gässelkuppen se Gässelkuppen Saknas
?Tvåråberg fäbodställe /Se Stormyr sank mark Storbäcken nybygge Stor-Hackspettdiken se Hackspettdiken Saknas
»Twärbärgh», jfr Tvåråberg fäb. Stormyr sank mark Storbäcken gård Storhar, se Gamitkullhar holme
Tvåråberg fäb. Stormyr myr Storbäcken gård Storharen stenholme
Tvåråberg fäbodar /Se Stormyr myr Storbäckstugan fäbodstuga Storharen stenholme
Tylbäckkojan koja Stormyr myr Stor-Dalstugan se Dalstugan Saknas Storharen stenholme
Tyri-Nybodarna f.d. fäbodar? Stormyr myr /Se Stor-Dalstugan=Dalstugan Saknas Storharen stenholme
Tyrinäs by /Se Stormyr myr /Se Strolövsris lht? Storharen holme
Tysk gårdsnamn Stormyrbäck bäck Storlövris Saknas Storharen holme
Tyskstugan gård *Stormyren myr Storlövris nybygge Storharen holme
Tåmås- gårdsnamn Stormyren myr Storlövris nybygge Storharen holme
»Tåårbärgh» fäbodställe /Se Stormyrtjärn tjärn Storlövris Nybygge Storharen holme
Täkten del av by /Se Stormysten sank mark Storlövris nybygge Storharen holme
Täkten del av by /Se Stor- Måberg berg Storlövris nybygge Storharen holme
Ugloken gård? Stor-Måberg berg Storlövris nybygge Storharen holme
Upet gd /Se Stor-Märraberg berg Storlövris nybygge Storharen holme
»Up i Muätala» koja /Se Stormärren sten /Se Storlövris nybygge Storharen holme
Upp-i-Timber gd /Se Stor-Mörttjärn tjärn Stormarit gård Storharen stenholme
Uppsala, Gamla viloställe? /Se Stornotmyren myr Stormats gårdsnamn Storharen stenholme
Urd gårdsnamn Stornotvik vik Stormats fäbodstuga Storharen se Storarn Saknas
Urdboden slåtterbod Stornäs terräng /Se Stor-Matsby gård Stor-Handöpeln djupt ställe
Saknas gd /Se Stor-Nästjärn tjärn Stromatsby gård Storhed hedmark
»Wanabyen» by /Se Stor-Olovrod änge Stor-Matsby »gård» Storheden hed
Van(e)bodarna fäbodställe /Se Stor-Omalmyren, se Omalmyren Saknas Stor-Matsgården se Stor-Matsby Saknas Storheden hed
Van-Nybodarna f.d. fäb. Storotenänget äng? Stor-Olof (=Storby) gårdsnamn /Se Storheden, se Heden hed
Vanu-Bjurnäs Saknas Storrisfall sank mark Storsal stuga Storheden, se Häden Saknas
Vargnäs nybygge /Se Storrud sank mark Storstamn Saknas Storherrängena ängen
Vargnäs(= Blikstugan) gd /Se Stor-Rävaback backe /Se Storstugan gårdsnamn Storherr-ängena äng
Wasa, se Väsa by Storsjöberget berg Storstugan Saknas Storhol skogsbacke
*Wasla f.d. by? /Se Storsjöholmen holme Stor-Uppdjusdammkojan dammvaktarkoja Storhol skogsbacke
Vasla, se Väsa by Storsjön sjö Storsvensby gård Storholmen, se Friskholmarna Saknas
Vasselbodarna fäbodställe /Se Storsjön del av Indsjön /Se Storåkvallen (vid Djupsidder) »åkvall» (höbötningsvall) Storholmen holme
Vasselbodarna? fäb. Storsjövik vik /Se Storåsen fäb. Storholmen holme
Vasselbodarna fäb. Storskär berg Storåsen fäb. Storholslok utdikad vattensamling
Vasslen, jfr *Wasla f.d. by? Storskärbäcken bäck Storåsen fäb. Storholsmyr uppodlad myr
Vila gårdsnamn Storsnäll berg Storåsen fäbodställe Storholsrannet myrsträckning med skog
Vine fäbodställe(?) /Se Storsnäll berg Storåsen fäbodställe Storholsrannet myrsträckning
Vålberg fäb. Storsnäll berg /Se Storåsen fäbodställe Storhultet hult
Vålberg fäbodställe Storsnäll berg /Se ?Strubod slåtterbod /Se Storhultet hult
Vålsbo gård Storstamn terräng Strålby gård Storhultet skogsås
Vålsbo gård /Se Storstamn terräng Stugan, Väster i Saknas Storhultet skogsholme
Vålsbo gd /Se Storstamnstjärn tjärn Stup fäbodar Storhup, se Niss-Storhup Saknas
Vålsbo gd /Se Stor-Starrmyr sank mark Stupet se Kälkstupet Saknas Stor-Hållfljot myr
Vålsbo gd /Se Storstranden strandparti Stupkojan barack Storhäden skogsås
Väsa by Storstup ravin Stupsbodarna fäbodar Storhäden Saknas
Väsa by Storstycket åker Stupsbodarna Saknas Storhäden skogsås
Väsa by Storstycket terräng /Se Stupsbodarna Saknas Storhädan höjdplatå
Väsa by Storsugnet fors Stupsbodarna jfr Stopsbodarna Saknas Storhäräng se Storäräng Saknas
Väsa by Storsugnet fors Stutt gård Storhäränget änge
Väsa by Storsugnet parti av Österdalälven /Se Stutt gård (nu äv. gårdsklase) Storhäränget änge
*Väsa by Storsugnet fors /Se Ståpsbodarna fäbodställe Storidan ställe i Rotnen
Väsa by Storsugnet fors /Se Stöt »gård» Stor-Jölltjärn se Jölltjärnarna Saknas
Väsa by /Se Stor-Sugnstjärn tjärn »Sud å Åsem» Saknas Stor-Karlbacken äga
Väsa by Stor-Sugnstjärn tjärn Sumpen nybygge Storkarlblästan änge
Väsa by /Se Storsunnet fors (fall) /Se Sumpen nybygge Stor-Karlnäs näs
Väsa by /Se *Storsvarttjärn tjärn Sundet stugor? Stor-Karlsvedjan odling
?Väsabyn = Väsa by Saknas Storsvedan terräng Sunnan gårdarna? samling sommarladugårdar Stor-Karlvik vik
Västerby hemfäbodställe Stortallen terräng? Sunnanmin se Lövnäs (by) Stor-Karlingbjär bergshöjd
Västerby fäb. /Se Stortjärn tjärn Sunnantill del av fäbodställe Storkelinghärsjan slåtteränge
Västerby = Lillåsbyn el. Åsfors f.d. bruk Stortjärn tjärn Sunnet flottningsstation Stor-Kettismyr myr
Västermyckeläng, se Myckeläng by Stortjärn tjärn Susi gårdsnamn Stor-Kisjön, se Kisjön Saknas
Väster-Myckeläng by Stortjärn tjärn Svaden gård Storkitt åker
Väster-Myckeläng by Stortjärnen tjärn Svaden gård Storkitt åker
Västäng = Västmyckeläng Saknas Stortjärnen tjärn Svartberg fäbodar Storkitt åkertäppa
»Ykebergs fäbodar», se Hyk Saknas /Se Stortjärnen tjärn Svartberg Saknas Storkitt åkergärde /Se
Yron gårdsnamn Stortjärnsåsen ås Svartberg fäb. se Svarttjärn beb.-n. Stor-Knäsjö se Knäsjö Saknas
Yron gårdsnamn Stor-Tovåsen ås Svartberg fäbodställe Stor-Kolåltjärn se Kolåltjärnarna Saknas
Yrån- gårdsnamn /Se Stor-Tråtan sank mark Svartberg fäbodställe Stor-Kropptjärn tjärn
Yrongården gård Stortröskan sank mark Svartberg fäbodställe Stor-Kropptjärn se Kropptjärn Saknas
Åjk (Hykje) fäbodställe /Se Stortröskan sank mark Svartbjärr fäbodställe Stor-Kräckeltjärn tjärn
Åjstkittgården gård Stortröskan torrlagd del av Äsjön /Se Svas gård Stor-Kåräng slåtteränge
Åmotkojan skogskoja Stortröskan torrlagd del av Äsjön /Se Svas(gården) »gård» Stor-Kåräng slåtteränge
Ås gårdsnamn Stortröskan Ässjöns torrlagda del /Se Svas(gården) »gård» Stor-Kåräng slåtteränge
Ås gårdsnamn Stor-Tuttjärn tjärn Sven gård Stor-Kåräng slåtteränge
Åsarna = Åsen by Stor-Tyltjärn tjärn Sven gårdsnamn /Se Storkäld källa
Åsbyn = byn Åsen Saknas Stor-Uggelfljot sank mark Svenby gård Storkäldan källa
Åsbyn = Åsen by Stor-Ugsi sjö Svenby gård Storkäldskitt åkerstycke
Åsen by Stor-Uppdjusen sjö Svenby förr gård Storkäldkittbäck bäck
Åsen by ?Storvarden berg Svengård gård Storkäldrann sankt område (»myrdrag»)
Åsen by Storvarden berg Sverige del av fäbodvall Storkäldrann myrdrag
Åsen by Storvarden berg Sverige del av fäbodtäkt Stor-Kälktjärn se Kälktjärn Saknas
Åsen by Storvarden berg Sverige område av Andersbodarna /Se Storkäldan källa
(Åsarna)=Åsens by Saknas Storvarden berg(?) /Se Svidugården förr gård Storkällan änge
Åsen by Storvarden berg /Se Sväs se Sväsby Saknas Storkällan änge
Åsen by *Storvardsgruvan gruva Sväs förr gård Storkällan myr
Åsen kap. /Se Stor-Vattumyr sank mark Sväsby gård Storkällan Saknas
Åsen by /Se Storverkfall gammalt svedjefall /Se Sväsby gård Storkällan källa (el. källbäck?)
Åsen gdsnamn Storverkfall svedjefall Sväsgård gård Storkällbäcken bäck
Åsfjärdingen f.d. fjärding Storvrål vindfälle Syt gårdsnamn Storkällbäcken bäck
Åsfors, se Lillåsbyn f.d. liebruk Storåsen ås Syt Saknas Storkällbäcken bäck
Åsheden gård Storåsen ås Syt gård Storkällbäcken bäck
Åbesberg Saknas Storåsen ås Syt »gård» Stor-Käringtjärn tjärn
Ädbodarna fäb. Storåsen ås Syt gård Stor-Kåsen se Kåsen Saknas
Ädbodarna fäbod Storåsmyren sank mark Syt gård Stor-Larsbäck(en) bäckdrag
»Ädbuder», se Hädbodarna fäbodställe /Se Storälven Saknas Sytlövladan plats för gammal lövlada Stor-Larsbäck(en) bäckdrag
Äd-buder = Hedbodarna fäbodar /Se Storänget sank mark Såg gård Stor-Larsbäck(en) bäckdrag
Älg-Pernybygget (Älgpernybygget) bebyggelse /Se Storänget sank mark Såg fäbodstuga Stor-Larsbäck(en) bäckdrag
Älvdalen kyrkby Storänget änge Såg se Spilåby Saknas Stor-Larskitt(en) odling
Älvdalens gammelgård hembygdsmuseum Storänget sank mark Såg gård Stor-Larskitt(en) odling
Älvdalens Settung Saknas Storänget änge Såg se Geting Saknas Stor-Larskitt(en) odling
Älvdalens settung Saknas Storänget änge /Se Såg gård Storlok vattensamling
Älvdalsåsen pst /Se »Storänget» änge /Se sågar inbyggarbeteckning Storlok vattensamling
Änd gårdsnamn Storängsåsen ås Sågback se Sväsby Saknas Storloksbacken backe
Ändgården gård Storön ö Sågby gårdsnamn Storlånget sträcka
Ärnäs by /Se Storön holme Sågby Saknas Storläprännan timmerränna
Ärnäs by /Se Storön ö? /Se Sågby gård Storläpsränn(an) timmerränna
+Äspe-Mjärdungar gd /Se »Strandarne» terräng /Se Sågby »gård» Storlöprännan timmerränna
Äsugnskojan koja Strandheden hed Sågby »gård» Storlöpränn timmerlöp
Ätesåsen fäb.? Strypbäck bäck Sågby »gård» Storlövbodslokan se Lövbodslokan Saknas
Ävensberg = Evertsberg by /Se Strålfallet svedjefall Sågkvarnen se Jungfrun Saknas Storlövris Saknas
Saknas Saknas /Se Strålmyr myr Sågänget lght Storlövtjärnen tjärn
Östermyckeläng, se Myckeläng by Stränderna strandparti Sågänget Saknas Storlövtjärnen Saknas
Östermyckeläng by ?Stränderna se »Strandarne» Saknas Sålderby gård Stor-Lövtjärn tjärn
Östäng = Östermyckeläng Saknas Strömberget berg Sålderby »gård» Stor-Manlok tjärn
Över-Blikså koja? Strömbjärret berg /Se Såvallberg fäbodar Stormatskällan källa
?Överbodarna fäb. Strömmen del av å Såvallberg Saknas Stormatskoldalen gammal kolningsplats
  Strömmen del av å /Se Sovaldbod bod Stor-Mjågmyr se Mjågmyr Saknas
  Strömmingstjärn tjärn Säbback backe, förr med gård, bebn. Stor-Mjå(g)myr en av Mjågmyrarna
  Studentrännan grotta Säbb-back se Per-Larsby Saknas Stormor granskog
  Stugnheden hed Säl gård Stormor granskog
  Stugnkitt terräng Säl gård Stormorväg vinterväg
  Stugutjärn tjärn Säl »gård» Stormortjärn tjärn
  Stungenhed hed /Se Säl gård Stormyr myr
  Stuginbäck bäck /Se Säl gårdsnamn Stormyr myr
  Stunginkitt inhägnad odling /Se Sälboden kölbod Stormyr(an) myr
  Stupboren ställe i Rotnen(?) /Se Sälboden kölbod Stormyr myr
  Stupet dalsänka Sälby, se Sälgården förr gd Stormyr myr
  Stupet fall Säl-eldhuset eldhus Stormyr myr
  Stupet vattenfall /Se Sälen fäbodar Stormyr myr
  »Stur Blästan» blästa /Se Sälen Saknas Stormyr myr
  »Sturhol» (»Sterhol») höjd /Se Sälen fäbodställe Stormyrback backe
  Sturkitt åker /Se Sälgården förr gård Stormyrbäck bäck
  Sturkittlot åker /Se Sälgården förr gård Stormyrbäcken bäck
  »Sturkkitten» åker /Se Säl-Hansbäckkojan Saknas Stormyrbäcken vattendrag
  Sturkålkittan åker /Se Sälpergården gård Stormyren myr
  Stutborn änge Säl-Pers »gård» Stormyren Saknas
  Stutborn ställe i Rotnen /Se Söderboden slåtterbod Stormyren myr
  Stutborn »bor» /Se Söder i Bodarna se Bodgården Saknas Stormyr(en) myr
  Styggkitt terräng Söder i Bygget gård Stormyr(en) myr
  Stygghällbäcken bäck Söder i Bygget gård Stormyrrann myrdrag
  Styppelstam bevattningsdamm /Se Söder i Bygget gård Stormyrrod änge
  Styppelstamn sank mark Söder i Bygget gård Stormyrtjärnen tjärn
  Styppeltjärn tjärn Söder-i-Bygget se Uvskär Saknas Stormyrtjärnen Saknas
  Styvmansstrand slog? /Se Söder i Rytter gård Stormyrtjärn tjärn
  Ståtålok sank mark Söder i Rytter gård Stormyrtjärnbäck bäck
  Städtjärn tjärn Söder i Storstugan »gård» Stormyrtjärnbäck bäck
  Stöveltjärn tjärn Söder näst (Söder hos) Dragons-Lars Saknas Stormyrtjärnbäcken bäck
  Suget strömdrag /Se Söder om Skäret gård Stormyrtjärnås ås
  Suget strömdrag /Se Söder på Näset se Rutnäs (byn) Stormyrsten myrmark
  Suget vadställe /Se Söder på Åsen, se Sud å Åsen Saknas Stor-Måbjär berg
  Suget vadställe /Se Söder å Åsen gård Stor-Märratjärn se Märratjärn Saknas
  Sughultfljot sank mark Söder å Åsen gård Stor-Mörttjärn tjärn
  Sughulttjärn tjärn Söder å Åsen gård Stor-Mörttjärn se Mörttjärn Saknas
  Sughultåsen ås Tabboden kölbod Stor-Mörttjärn se Mörttjärnarna Saknas
  Sugnberg berg Tabboden kölbod Stormyren myr
  Sugnet fors /Se Tallåsen gd Stormyren myr
  Sugnet »sugn» /Se Taxet nedlagt fäbodställe Stornotvik vik
  Sugnet parti av Österdalälven /Se Templet gammal stuga Stornotvik vik
  Sugnet, Storsugnet fors /Se Templet »gård» Stornotvik vik
  Sugnsberget berg Templet förr gammalt eldhus Stornäs näs
  Sugnsmyrarna myrar Templet eldhus Stornäs landtunga
  Sugnsstrand strandparti Templet eldhus Stornäs näs
  Sugnsvasslen bäck Templet gammalt eldhus Stornäs näs
  Sundsholmen holme Tenn gård Stornäs slåtteränge
  Sundsnäs näs Tenn förr »gård» Stornäset änge
  Sundtjärn tjärn Tennbodarna fäbodar Stornäset änge
  Sunnet fall Tennbodarna Saknas Stornäsgrådan ström
  Sunnet fors (fall) Tennbodarna fäbodställe Stor-Nästjärn tjärn
  Surbrunn källa Tennbodskoja koja Stor-Nördermyren myr
  Surbrunn terräng Ternby se kattby Saknas Stor-Nöttjärn se Nöttjärn Saknas
  Surbrunn terräng Tennby gård Stor-Olovråd änge
  Surbrunnsbacke backe /Se Tennby förr »gård» Stor-Omalmyr se Omalmyrarna Saknas
  Surbrunnsbacke backe /Se Tenngård gård Stor-Oradsunnet se Oradsunnet Saknas
  Surbrunnskällan källa /Se Tenngård gård Storrisfall odling
  Surbrunnsvägen väg /Se Tennus förr gård med odlad jord Storrod änge
  Surbrunnsåsen ås Tennstugan fäbodstuga Storrodbäck bäck
  Susinya nyupptaget änge Tennstugan stuga ?Storrotvik se Stornotvik Saknas
  Svalulok vattenlok /Se Tennängen se Tennänget Saknas Storrymman del av Rymmån
  Svanumyr myr Tennänget by Storrådbäcken bäck
  ?Svartberg berg o råmärke Tennängsbyn by Storrådbäcken bäck
  Svartberg berg Tennängsbyn Saknas Stor-Räpptjärn, se Kvarntjärn Saknas
  *Svartberg berg Thorildsstugan förr skogvaktarstugan Stor-Rävaback se Rävaback Saknas
  Svartberg berg Tigerby gård Stor-Rävakitt odling
  Svartberget berg Tigergården se Tigerby Saknas Stor-Rävakitt odling
  Svartberg berg Timber gårdsnamn Stor-Rödmyr myr
  *Svartberget(-s Sida) berg Timber fäbodstuga Storsampen vadställe
  *Svartbergsidan berg Timber fäbodstuga Storsampen vadställe
  *Svartbergslidan? terräng Timberbod Saknas Storsampen sankt övergångsställe
  Svartbergssnäll berg /Se Timberby gård Storsampen sankt övergångsställe
  Svartbergstjärn tjärn Tiondbauret förr härbre Storrildret lugnvatten
  Svartbergsängena sank mark Tiondbauret förr härbre Stor-Simmelok se Simmelok Saknas
  Svart bäck bäck Tiondbauret förr härbre Stor-tjåback backe
  Svartbäck bäck Tiondladan förr lada Stor-Sjåbacke höjd
  Svartbjärr berg Tjytjysstugan stuga Storsjöberget berg
  Svartbäck bäck Tolv förr gård Storsjöberget Saknas
  Svartbäck bäck Tolv förr stuga Storsjöbjärret berg
  Svartbäckvik vik Tolv gård Storsjöholmen holme
  Svartgessi sjö Tomhol Saknas Storsjökäldan källa
  Svartgessi tjärn Tomas gårdsnamn Storsjön del av Gridsjön
  Svartgessi sjö Tomas Saknas Storsjön sjö
  Svartgessibäck bäck Tommos gårdsklase Storsjön Saknas
  Svartgessireservatet naturreservat Tommosby se Tommos Saknas Storsjön sjö
  Svarttjärn Saknas Tommosby gård Storsjövik vik
  »Svarttjärn tjärn Tommosby »gård» Storskär brant
  Svarttjärn tjärn Tommosby »gård» Storskär bergsstup
  Svarttjärn tjärn Tommosby fäbodstuga Storskärbäcken bäck
  Svarttjärn tjärn Tommosgård gård Storskärbäcken bäck
  Svarttjärn tjärn Tommos-Erikgård gård Storskäret förr skär
  Svarttjärn tjärn Toraldkoja fiskekoja Storskäret förr skär
  Svarttjärn tjärn /Se Torby gård Storskäret förr skär
  Svarttjärn, Stora tjärn Torpet ställe (plats) Storskäret »sömnshol»
  Svarttjärnarna tjärnar Torpet gd Storskäret »sömnshol»
  Svarttjärnåsen ås Torpet förr gd Stor-Slåpåtjärn, se Slåpåtjärnarna Saknas
  Svarttjärnåsen ås Torrlid fäbodställe Storsnäll, se Skinnarbosnäll berg
  Svarttjärnåsmyr sank mark Torv se Torvgården Saknas Storsnäll berg
  »svartåkern» åker /Se Torvgården förr gård Storsnäll berg
  Svartås ås Totbodarna se Toten Saknas Storsnäll berg
  Svartås ås Toten f.d. fäbodar Storsovåholen sovhol
  Svartås ås Toten Saknas Storstamm flottningsdamm
  Svartås ås Toten öde fäbodställe Storstamm flottningsdamm
  ?Svartåsen ås Toten Saknas Storstamn flottningsdamm
  Svartåsmyr sank mark Toten öde fäbodställe Storstammen damm
  Svarvadkamrarna berg Tott äldre benämning på Blybergsvilan, bebn. Storstammen damm
  Svaskitten åker /Se Traningstorp Saknas Storstamnet fördämning (sjöpuss?)
  *Suattebergz Ådeåsen ås Trapp gård Storstamnet Saknas
  Svednäsbäck bäck Trapp gårdsnamn Storstamn damm och änge
  Sveduåsbäck bäck Trapp-gården näst Rövåklitt gård Storstamnet Saknas
  »Sveduåsen ås Trapplars nybygge Storstamn parti av å
  Sveduåsen ås Trapplars gård Storstamnsdammen se Storstamn Saknas
  Svengärdet åkergärde /Se Trapplars gårdsnamn Storstamnsdammen se Storstammen Saknas
  Sven-Lassänget änge Trapp-Maritbygget se Bygget Saknas Storstamnstjärn tjärn
  Sven-Matstjärn tjärn Trappmats gårdsnamn Storstamnstjärn tjärn
  Sven-Nils-stycket åker /Se Trapp-Matsstugan fäbodstuga Storstamnstjärnen tjärn
  Svepet fält /Se Trapp-Matsstugan Saknas Storstamnstjärnen Saknas
  Sviduåsen ås Trappängstugan stuga Storstanmyr myr
  Svinntjärn tjärn Travar gård Storstenänget änge
  Svinntjärnbäck bäck Traver gård Stor-Stugutjärn tjärn
  Svisktjärn tjärn Trvar »gård» Stor-Stugutjärn se Stugutjärnarna Saknas
  Svisktjärn tjärn /Se Travargården förr gård Storstycket (»Sturstytje») svedjefall(?)
  Svisktjärnsåsen ås Trekråko-Mats gårdsnamn Storsugnet fors?
  Svultentjärn tjärn Triangeln nr 1, se Västermyckeläng traktnamn Storsugnet Saknas
  Svultentjärn tjärn Trollbäckbod slåtterbod Storsugnet se Sugnet Saknas
  Svultentjärn tjärn Trot gårdsplats Stor-Sugnstjärn se Sugnstjärnarna Saknas
  Svultentjärn tjärn Trot gårdsplats Storsundet sund
  Svultentjärnarna tjärnar Trygelbod slåtterbod /Se Storsunnet vattenfall
  Svultentjärnen tjärn Trygelgården gård Storsundet Saknas
  Svältan bäck Trygelgården gård Stor-Sunnet se Sunnet Saknas
  Svältan blästa /Se Trygelgården gård Stor-Svarttjärn se under Svarttjärnarna Saknas
  Svälting plats /Se Tryglan gd Storsvedan område
  Sydkymyr sank mark Tryglan gård Storsveduudden »udde»
  ?Sydkymyren, se »Sytjemyren» Saknas Trängslet poststation Storsvedjan brända
  Syndänget sank mark Tullkvarn kvarn Stor-Svinntjärn se Svinntjärn Saknas
  Synstkitt, (»Synskitt») åker /Se Tvåråberg fäbodar Stor-Svultentjärn, se Svultentjärn Saknas
  Syrvet sank mark Tvåråberg Saknas Stortallen tall
  »Sytjemyren» myr /Se Tvåråberg fäbodar Stortallen tall
  Sågbron bro /Se Tvåråbergskvarn kvarn Stortallen tall
  Sågbäcken Saknas Tvärbod Saknas Stortallen tall
  Sågbäcken bäck Tväråbock Saknas Stortjägen tjäg (ängslog)
  Sågbäck bäck Tyri se Tyrinäs Saknas Stortjärn tjärn
  Sågbäck bäck /Se Tyri-Lassboden slåtterbod Stortjärn tjärn
  Sågbäcken bäck /Se Tyri-Nybodarna se Skräddarbodarna Saknas Stortjärn tjärn
  Sågbäcken bäck /Se Tyrinäs by Stortjärn tjärn
  Sågdammen damm Tyrinäs by Stortjärn tjärn
  Sågdammen tjärn Tyrinäs Saknas Stortjärn tjärn
  Sågdammen dammbyggnad Tyrinäs by Stortjärnen tjärn
  Sågkvarnen skvaltkvarn /Se Tyrinäs by Stortjärnen Saknas
  Sågmyr myr Tyrinäs by Stortjärnen tjärn
  Sågskär(en) plats vid Knärån /Se Tyrinäs by Stortjärnen Saknas
  Sågstad plats /Se Tyri Saknas Stortjärnen tjärn
  Sågtjärn tjärn Tysk gård Stortjärnen tjärn
  Sågåsen ås Tyskstugan gårdsnamn Stortjärnsåsen Saknas
  Sågåsen ås /Se Tytt-Larsgården gård Stortjärnsåsen, se Lusås ås
  Sågänget sank mark Täkt gård Stor-Totapptjärn se Totapptjärnarna Saknas
  Sågänget åker Täkt »gård» Stortrioskan vik
  Sågänget slåtteränge, nu uppodlat /Se Täkten se Åsen by Stortrioskan vik
  Sålderfljot sank mark Täkt-Glovbod (Täktolovbod) slåtterbod /Se Stortröskan sjöbotten
  Sålderkulldyppeln vik Täppan, Uppi se Ribblarstäppan Saknas Stortröskan sjöbotten
  Sålderstamn sank mark Udden udde, bebn. Stortröskan sjöbotten
  ?Såvaldberg fäb. Ugloken gårdar Stor-Tyltjärn se Tyltjärnarna Saknas
  *Såvalds Dysberg ?berg Ugloken Saknas Stortråtan se Tråtan Saknas
  Säbback backe Ugälok gd Storuggelflyt myr
  Säbbenmor slåttermyr /Se Ulas gård Stor-Ugsi sjö
  Säbbås ås Ullby gård Stor-Ugsisbjärr se Ugsisbjärr Saknas
  Säbäck bäck Ul-Mats se Katrin Saknas Stor-Ugsiån, se Ugan Saknas
  Säbäck bäck Uls gård Stor-Uksi se Stor-Ugsi Saknas
  Säbäcken bäck /Se Upet öde gård Stor-Ugsi sjö
  Sälback backe /Se Upet förr gård Stor-Uppdjusen sjö
  Sälberg berg Uppdjusstugan stuga Stor-Ugsi sjö
  Sälberget, se Bjärgholsåsen Saknas Uppdjusstugan stuga Stor-Ugsi sjö
  Sälbäck bäck /Se Upp i Grav se Öster i Grav Saknas Stor-Uppdjusen se Uppdjusen Saknas
  Säldajkarna myrar Uppi Holen se Kittpergården Saknas Storvarden berg
  Säldajkbäcken bäck Uppi Kronstugan kronstuga Storvarden Saknas
  Säldbäck bäck Upp i Motala(»Up i Muätala») koja Storvarden berg
  Säldkitt åker /Se Upp i Timber se Timber Saknas Storverkfall gammalt svedjefall
  Säl-Erkdajk (»Sälderkdaik») myrslog /Se Uppi Täkt förr gård Storverkfall, se Verkfall Saknas
  Säl-Hansbäck bäck Uppi Täppan se Ribblantäppan Saknas Storverkfall fall (svedje-)
  Sälkitten åker /Se Upp i Äcklet se Äcklet Saknas Storviktjärn tjärn
  Sälkvarnbäck bäck Upp i Ändan se Stöt Saknas Storviktjärnen, se Fljottjärnen tjärn
  Sälsberg berg Upp näst Måmstasbåthusen se Måmstasbåthusen Saknas Storvål vindfälle
  Sälsnäs näs Uppvar-bodarna Saknas Storvägen stig (väg)
  Sälsnäs udde Uppvanbodarna fäbodar Storåbron bro
  Sältjärn tjärn Upp vid Bjärret gårdsplats Storåkvallen Saknas
  Särnaälven, se »Serne Elfven» Saknas Upp vid Bjärret gårdsplats Storån = Vanån Saknas
  Särnaälven, se Älven Saknas Upp vid Lngtjärn se Upp vid Tjärn Saknas Storåsen ås
  Sävlok tjärn Upp vid Tjärn område med gårdar, bebn. Storåsen Saknas
  »Söbenmor» terräng /Se Uppå Haden förr gård Storåsen ås
  Söder-Brindtjärn tjärn Uppå Holen bebn. Storåsen berg
  Söderbäcken bäck Uppå åsarna by Storåsen Saknas
  Söder-Djuptjärn tjärn Uppå Ändan förr en, nu trenne gårdar Storåsen berg
  Söder-Jölltjärn tjärn Urdbod Saknas Storåsen ås
  Söder-Kamhol bergknalle /Se Urde[n] gårdsnamn Storåsen ås
  Söderkittan = Sönskittan? åker /Se Urde[n] gård Storåsen bergås
  Söder-Kulltjärn tjärn Urd-Lass gårdsnamn Storåsen ås
  Söder-Mossatjärn tjärn Uvby gård Storåsen Saknas
  Söder-Mörttjärn tjärn Uvby »gård» Storåsen bergås
  Söder-Oradtjärn tjärn Uvholboden slogbod Storåsen bergås
  Söder-Piltlok tjärn Uvskär gård Storåsen ås
  Söder-Rotsjötjärn tjärn Uvskär gård Storåsen ås
  Söder-Tennusbäck bäck »Uvå garda» Saknas Storåsen bergås
  Söder-Tennustjärn tjärn Vaken se Våkån bebn. Storåsen skogsås
  Söder-Tväråsen ås Valltins lht? Storåsen ås
  Södertåt fägata /Se Valltins se Storlövris Saknas Storåsen, se Vilstenåsen Saknas
  Södertåt fägata /Se Van by ?Stor-Åtjärn, se Åtjärn Saknas
  Söder-Vanfjällstjärn tjärn Van Saknas Storåvån vik
  Söderån tillflöde /Se Vannybodarna f.d. fäbodar Storälven Saknas
  Söderå(ns)backen backe /Se Van-nybodarna Saknas Stor-älven Saknas
  Söderå(ns)bron bro /Se Van-Nybodarna förr fäbodställe Storälven, se Älven Saknas
  Söndagsbäcken bäck Van-Nybodarna se Skräddarbodarna Saknas Storäng slåtteräng
  Söndagsgässlorna sank mark Vanuliden fäbodar Storängdiken slåttermyr
  *Söndagsrå råmärke /Se Varggården gammal tomtplats Storänget skogsäng
  »Sönskittan» = Synstkitt åker /Se Vasselbodarna fäbodar Storänget strandäng
  Sötberg berg Vasselbodarna Saknas Storänget skogsäng
  Sötberg berg Vasselbodarna fäbodställe Storänget slåtteränge
  Sötlok sank mark Vasselbodarna fäb. Storänget änge
  Tackdajk sank mark vattentrösken bebn. Storänget änge
  Tackholmen holme Vattnen (Väster i) se Lävnäs by Storänget änge
  Tackholmen terräng /Se Vattustamsboden slåtterbod Storänget Saknas
  Tackmyren myr Vilan se Blybergsvilan Saknas Storänget, Nedå (Nere på) slåtteränge
  Tacktjärn tjärn Våkån förr gård Storänget, Nedå (Nere på) slåtteränge
  Tadugrav svacka Vålberg fäbodar Stor-Änghol se Änghol Saknas
  Tajsbäck bäck Vålberg fäbodar Storängkäld källa
  Tajsbäck bäck Vålberg Saknas Storängåsen ås
  Tallok tjärn Vålberg fäbodställe Storäräng slåtteräng
  Tallok tjörn Vålsbo Saknas Storön holme
  Tallåsen ås Vålsbo gård Storön holme
  Tallåsfljot sank mark Vålsbo gd Storön Saknas
  Tappdrittjärn tjärn Vålsbo gd Storön holme
  Tappen sank mark Vålsbo gd Strandberget annat namn på Hykieberget
  Tapprannsmyren myr Värd förr stuga Strandberg del av berg
  Tapptjärnmyr myr Värmlandskojan skogsarbetarkoja Strandberg parti av Hykjeberg
  Taskrod sank mark Värmlandskojan skogsarbetarkoja Strandberg parti av Hykjeberg
  *Tattarheden trakt /Se Väsa Saknas Stranden förr gräsbeväxt strandremsa
  *Tattar-heden, se Käckelhed hed Väsa by Stranden förr gräsbeväxt strandremsa
  Tattartjärn tjärn /Se Väsa by Stranden slåttermark
  Taxberg berg Väsa by Stranden strandsträcka
  Taxberg = Sjurberg berg /Se Väsa by Stranden se Stränderna Saknas
  Taxbäck bäck Väsa Ackuhöstugor höstugor Stridänget änge
  Taxet betesplats /Se Väsa Ackuhöstugor Saknas Strupen myrslog
  »Tenbergskittan» åker /Se Väsgårdarna gårdsklase Strupflyt(en) myr
  »Tenmyren» myr /Se Väs-Matsbacken Saknas Strupkällan källa
  Tennan vattendrag Västerby gårdar Strupkölen slåttermyr
  Tennan vattendrag Västerby Saknas Struprod änge
  Tennan vattendrag Västerby gårdar Strupåsen ås
  Tennan bäck Västerby gårdar Strål-Erikrod röjning
  ?Tennan å Väster i Rot fäbodstuga Strålfallet svedjefall
  Tennberg berg Väster i Stugan Saknas Strålmyr myr
  Tennbergsmyren sank mark Väster i Åsen se Åsnäs, V. Saknas Stråltäkt del av fäbodvall
  Tennbodsbäcken bäck Västermyckeläng traktnamn Stränderna älvstrand
  Tennbodsbäcken bäck Väster Myckeläng nr 4-64, se Västermyckeläng traktnamn Stränderna Saknas
  Tennbodvallen myränge Väster Myckeläng by Stränderna område utanför Vanån
  Tennfjärden, se Fännfjärden del av Björnån /Se Väster Myckeläng Saknas Stränderna strandparti med slåttermark
  Tennfljot sank mark Väster-Myckeläng by Sträxelmyrarna område med myrar
  Tennflyt myr /Se Väster om myren se Glysjön bebn. Sträxelmyren myr
  Tennklack annat namn på Järnklitten Väster om viken gårdsplats Sträxelmyren myr
  Tenn-Larskoldal (Tennlarskoldal) milplats /Se Väster om Äan se Ärnäs, Ö. Saknas Sträxelmyrbäck bäck
  Tennmor sank mark Väst å myren se Niss-Annby bebn. Sträxelmyrtjärn tjärn
  Tennmor slåttermark(?) /Se Väs-Åkustugan ställe med »åkstugor» Sträxelmyrtjärnen tjärn
  Tennmyr sank mark Yron se äv. Jöran Saknas Sträxelmyrtjärnen Saknas
  Tennmyrjorden terräng /Se Yron [Jöran] gård Strömberget berg
  Tenn-Perholmen holme Yron gd Strömberget berg
  Tennrod sank mark Yronby gårdsnamn Strömbjärret berg
  Tennus trakt /Se Yronkvarnen Saknas Strömmen parti av Knärån
  Tennusberg berg Yron-Lass gårdsnamn Strömmen parti av Knärån
  Tennusberg höjd /Se Ytterdalen fäbodställe Strömlågun Saknas
  Tennusbäcken bäck /Se Ytterdalen fäbodställe Strömmingstjärnen tjärn
  Tennusheden terräng /Se Ytter-Lekattstugan se Lekattstugan Saknas Strömmingstjärnen Saknas
  Tennusmyr sank mark Ytter-Rälldalen fäbodställe Strömmingstjärn tjärn
  Tennusmyr terräng /Se Ytter-Rällstuguvallen se Rällstuguvallen Saknas Strömmingstjärn tjärn
  Tennustjärne tjärn /Se Åjk se Hykjeberg Saknas Stubbkitten, se Stunginkitt Saknas
  Tennån å Åjk fäbodställe Studentrännan ränna
  Tennån å Åkustugulok åkstuga Stugnheden hed
  Tennån å /Se Ås gård Stugnheden hed
  Tennån å /Se Åsarna by Stugn- se äv. Stung- och Stungin-, Saknas
  Tennån, se »Kännan» å Åsarna Saknas Stugubergen berg
  Tiberg berg Åsarna se Åsen by Stugubergen Saknas
  Tiberget berg Åsbo nr Ü, se Näset traktnamn Stugutjärnen bergshöjder
  Saknas Saknas Åsen, Sud å, se Sud å Åsen Saknas Stugutbjänknaxen se Stugubjärr Saknas
  Timgubbloken tjärn Ås[en] gårdsnamn Stugubjärrod röjning
  Timmergärd terräng Åsen by Stugubergstjärnen, se Stugubergstjärnarna Saknas
  Timmerkultet skogsparti /Se Åsen by Stugubergstjärnen tjärnar
  Timmernäs näs Åsen by Stugubergstjärnen Saknas
  Tingshalarna sank mark Åsen by Stugukitt se Stunginkitt Saknas
  Tingshalen myr /Se Åsen by Stugumyr slog?
  Tinnbäck bäck Åsen, Nord på jfr Fjället bebn. Stugutjärn tjärn
  Tiondlok vattensamling /Se Åsen Söder på, se Sud å Åsen gammalt namn, bebn. Stugutjärnarna tjärnar
  Tivåsbäck bäck Åsen, Väster i se Åsnäs, V. Saknas Stugutjärnarna tjärnar
  Tivåsbäck bäck Åsfors f.d. liebruk Stugutjärnarna tjärnar
  Tivåsbäck del av Näsbäcken /Se Åsfors Saknas Stugutjärnarna tjärnar
  Tivåsen ås Åsfors liebruk Stungenhed hed
  Tivåsen bergsklint /Se Åskarlboden slogbod Stunginbäck bäck
  Tivåsen, se »Tufåsen» Saknas Åsmyren fäbodar Stunginbäck* bäck
  Tivåsfljoten sank mark Åsmyren Saknas Stunginkitt odling
  Tjern, se Stortjärnen tjärn Åsmyren fäbodställe Stunginkitt förr kitte
  Tjöegmåjr, Tjugmyr myr /Se Åsmyren fäbodställe Stunginkitt förr kitt
  »Tjosbrännan» timmerränna /Se Ås-Per »gård» Stunginkitt förr kitt
  Tjugmyr myrodling Ås-Per gårdsnamn Stunginkitt förr kitt
  Tjugmyr myr /Se Ås-stugan se Katrinstugan Saknas Stungrod änge
  Tjugmyren, se även Kjogmyran Saknas Åsstugan fäbodstuga Stungnsvidu svedjefall
  Tjuvkälla sank mark »Åståmin» gd Stupet vattenfall
  Tjuvkällbacken lokalitet i Göransbodarna Äan, Väster om se Årnäs, Ö. Saknas Stupet brant stup, (vattenfall)
  Tjuvkällbäck bäck Äcklet gård Stupet vattenfall
  Tjuvkällbäck bäck Älg- jfr Elg- bebn. Stupet jfr Stopet o. Ståpet Saknas
  Tjugränna timmerlóp /Se Älvdalsbanan nr 1, se Blyberg traktnamn Stupsmyr odlad myr
  Tjytjybäcken bifl. Älvdalsbanan nr 2-4,11, se Gåsvarv traktnamn Stupsmyren myr
  Tjytjyknax berg Älvdalsbanan nr 5-7, 10, se Mjågen Saknas Sturaven ave
  Tjytjysblecket plats /Se Älvdalsbanan nr 8, 9 se Östermyckeläng traktnamn Stufader- se äv. Storfader- o. Storfars- Saknas
  Tjytjysblik höjd Älvdals-Brunnsberg, se Dala-Brunnsberg pst Sturfadertjärnen tjärn
  Tjytjysbäck bäck Älvdalsklitten pst Sturfadertjärnen Saknas
  Tjytjysänget sank mark Älvdals Lövnäs poststation Sturfadertjärn = Styffaderstjärn tjärn
  Tjåksan terräng Älåsbod(en) slåtterbod Sturfader- se äv. Storfader- o. Storfars-, Saknas
  Tjåksan slåtteräng, tidigare namn på blästa? /Se Änd gårdsnamn Stufastjärn, se Storforstjärn Saknas
  Tjåkån, se Kålkån Saknas Ändan, Nord i se Nord i ändan Saknas Sturupslätan vägparti
  Tjåkåsen, se Kälkåsen bergås Ändan, Uppå se Uppå Ändan Saknas Stutborn vattenfall, änge och klippa
  Tjägfljot sank mark Ändan, Upp i se Stöt Saknas Stutborn vattenfall, änge och klippa
  Tjägmyren uppodlad myr Ängena Saknas Stutbor(n) ställe i Rotnen
  Tjäkåsen, se Kälkåsen bergås Ängesbod Saknas Stutbor(n) ställe i Rotnen
  Tjärkallbacke del av Mjågholarna /Se Änginback bebn. Stutborn ställei Rotnen
  Tjärkarlholmen sank mark Änäs se Ärnäs, Ö. Saknas Stutborn ställei Rotnen
  Tjärkarlviken vik Änästorpet se Ärnäs, V. Saknas Stutborn ställe (en bor)
  Tjärkitteln ställe i älven /Se Ärnäs traktnamn Stuttdik myr
  Tjärnen tjärn Ärnäs, V by Styffaderstjärn, se Storfadertjärnarna Saknas
  Tjärnhult terräng Ärnäs, V. gård Styppelbron gammal bro
  Tjärnhult skogsbacke /Se Ärnäs, V. gård Styppeldammen se Stypelstam(n) Saknas
  Tjärnmyr sank mark Ärnäs, V. gård Styppelstamn »damm»
  Tjärnmyran odlad myr Ärnäs, V. gård Styppelstamn Saknas
  Tjästeräng äng Ärnäs Östra nr 1-5, se Ärnäs traktnamn Styppelstam(n) område med slåtteräng
  Tjästerängen änge? Ärnäs by Styppeltjärn tjärn
  Tobakskrok bäckkrök Änäs Saknas Styrvoltänget slåtteränge
  Tobakskölen berg Ärnäs, Ö. by Ståndholmen holme
  Tobakskölen slåttertrakt /Se Ärnäs, Ö by Slåpet vattenfall
  Tobakskölvägen väg /Se Ärnäs, Ö. by Ståndholmen holme
  Tobakslokarna vattensamlingar /Se Ärnäs, Ö. by Ståpet jfr Stopet o. Stupet Saknas
  Tobaksnäs sank mark Ärnäs, Ö. by Ståpskitt Saknas
  Tobaksvilan sten /Se Ärnäs, Ö. by Ståtådik myr
  Tobakssvältan terräng /Se Ärnäs, Ö by Ståtåfall svedjefall
  Tokuppen höjd Ärnäs, Ö. by Ståtåfallet svedjefall
  Tokuppmyr sank mark Ärnäs, Ö. by Ståtåkitt gammalt åkerstycke
  Tombodmyr sank mark Ärnäs by Ståtålok vattensamling
  »Tomkulluped» slog(?) /Se Äsugnskojan kronkoja Ståtånyad nyodling
  Tomlittran å /Se Öland t? Städorna strandbrinkar
  Tommosfljot sank mark Öland Saknas Städorna strandbrinkar
  Tommosholmen terräng Ön fiskeläge Städorna strandbrinkar
  Tommostjärn tjärn Östanmin, se »Åståmin» Saknas Städsholsrannet myrdrag
  Tommostjäråsen berg /Se Östanmin del av by Städholsrannet myrdrag
  Tommåstjärn tjärn /Se Östanmin del av by Städtjärn tjärn
  »tompte-åkren» åker /Se Östanmin se Ner i Östanmin Saknas Städtjärn tjärn
  ?Tomtkarlhoppet, jfr »Tomkalluped» Saknas Östantill område med fäbodar Städtjärnen tjärn
  Toningsmyr sank mark Öster-i-byn Saknas Städtjärnen tjärn
  Saknas Saknas Öster i Grav gård Städtjärnbäcken bäck
  Toraldbäck bäck Öster i Grav gård Stängslet område (förr inhängnat)
  Toraldtjärn tjärn Öster i Hed gård Stängslet, se Israeliladuänget Saknas
  Toraldtjärn tjärn Öster i Hed gård Stöpet = Stopet Saknas
  Torgärd skifte /Se Öster i Håll förr gård Sud-i-källan område med källa
  Torgärde skifte /Se Öster Myckeläng nr 1-12 14-36 38-49 traktnamn Suget vadställe
  Torparbäcken bäck Östermyckeläng traktnamn Suget strömdrag
  Torrbrunnsön ö Öster Myckeläng by Sughultbäcken tillflöde
  Torrgärdet gärde /Se Öster Myckeläng Saknas Sughultbäcken bäck
  Torrlid terräng Öster-Myckeläng by Sughultbäcken bäck
  Torrvedaåsen ås Öster på åsen gd Sughultsbäcken vattendrag
  Torrvedåsen ås /Se Öster å Backen gård Sughultflioten myr
  Torrås ås Öster å Backen gård Sughultfljot myr
  Torrås bergsklint /Se Östiby nr 1, se Klitten traktnamn Sughultfljot myr
  Torskbäck bäck /Se Östom Ransi, se Sandnäs Saknas Sughultåsen ås
  Torsklok nu utdikad lok /Se Östom-sjön del av by Sughultsåsen ås
  Torsklok tjärn /Se Östom-sjön del av by Sughulttjärn tjärn
  Torskmyr myr /Se Östom-sjön del av by Sughultåsen skogsås
  Torsktjärn tjärn /Se Öst om sjön gård Sughultåstjärnen tjärn
  Torvhalarna sank mark Öst å Åsen, se Täkt Saknas Sughultåstjärnen tjärn
  Torvhalarna myrområde /Se Överby täkt Sugnet fors med vattenfall
  Torvholboden slåtterbod /Se Över-Lekattstugan, se Lekattstugan Saknas Sugnet fors med vattenfall
  Toskbäck bäck Över-Lekattstugan se Lekattstugan Saknas Sugnet fors med vattenfall
  Tosktjärn tjärn Övernavardalen fäbodar Sugusberget berg
  Tosmyr myr Övernavardalen Saknas Sugnsberget berg
  Tosmyrbäck bäck Över-Navardalen se Navardalen bebn. Sugnsbjörken björklund
  Totapptjärnarna tjärnar Över-Rotenstugan se Rotenstugan Saknas Sugnsdalen del
  Totappvik vik Över-Rälldalen Saknas Sugnsdalen dal
  Toten fäbodställe /Se Över-Rällstuguvallen se Rällstuguvallen Saknas Sugnsmyren myr
  Toten tomtplats /Se Öfre Rälldalen Saknas Sugnsnäset näs
  Totnäs näs   Sugnsnäset näs
  Tottaxet berg   Sugnstjärnarna tjärnar
  Tramsen, Stora tjärn   Sugnstjärnarna Saknas
  Tranubrunn tjärn   Sugnstjärnarna tjärnar
  Tranufljot myr   Sugnstjärnarna tjärnar
  Tranumyr sank mark   Sugnstjärnarna tjärnar
  Tranumyr myr /Se   Sugnstjärnarna tjärnar
  Tranumyrarna myrar   Sugnstjärnarna tjärnar
  Trappdajkarna sank mark   Sugnsvasslan bäck
  Trappdikarna myrar /Se   Sugnsvasslan Saknas
  Trapp-koldal »kolbotten» /Se   Sugnsvasslan bäck
  Trapplokarna tjärnar   Sugnsvesslen bäck
  Trapp-Matsfljot sank mark   Sundbacken skogsbacke
  Trapp-Matstjärn tjärn   Sundet sund
  Trappänget sank mark   Sundet sund
  Tratten änge   Sundet sund
  Tratten myr /Se   Sundet passage
  Travarnäset näs /Se   Sundet Saknas
  Trerödsbäck bäck   Sundet, se Sunnet vattenfall
  Trerödsbäck bäck /Se   Sundet, Söder i se Söder i Sundet Saknas
  Trikåfljot sank mark   Sundbacken backe
  Trikåtjärn tjärn   Sundholmarna småholmar
  Trollberg berg   Sundholmen holme
  Trollberget berg   Sundholmen holme
  Torllberget berg   Sundsholmarna holmar
  Trollberget berg   Sundsholmarna holmar
  Trollbåset dal   Sundsholmen holme
  Trollbåset ravin   Sundsholmen holme
  Trollbåset (»Trull-boset») tjärn /Se   Sundsholmen holme
  Trollbäck bäck   Sundsholmen holme
  Trollbäcken bäck   Sundsnäs näs
  Trollbäcken bäck /Se   Sundsnäs, jfr Sugusnäset Saknas
  ?Trollflöten, se Ulfaldaflöytr Saknas /Se   Sundsudden udde
  Trollegraf Saknas   Sundtjärn, St., Mellan, L., se Sugnstjärnarna Saknas
  Trollfljot sank mark   Sundstjärnen tjärnar
  Trollfljot (»Trull flöt») myr /Se   Sundsvasslan bäck
  Trollgrav dalsänka   Sundsvasslan se Sugnsvasslen Saknas
  Trollgrav dalsänka   Sundtjärn tjärn
  Trollgrav, Norra gränsberg   Sunnantill Saknas
  Trollegrav, N. fjäll   Sunnantill del av fäbodtäkt
  Trollegrav, Notta Saknas   ?Sunnan-vid-käldan vattenhåla
  Trollegrav marksänka /Se   Sunnet vattenfall
  Trollgrav = Väster-Trollgrav ravin /Se   Sunnet stup
  Trollgrav, S., se Väster-Trollgrav Saknas   Sunnet fall
  Trollgravsstup vattenfal /Se   Surbrunn källa
  Trollfljot myr /Se   Surbrunn »hälsokälla»
  Trollflyten myr   Surbrunn »hälsokälla»
  Torllflöten myr   Surbrunn »hälsokälla»
  Trollflöten myr   Surbrunn järnhaltig källa
  Trollflöten, se Trollfljot myr   Surbrunn källa
  *Trollflötsslogen myrslåtter?   Surbrunn källa
  Trollgrav ravin   Surbrunn »järnkälla»
  Trollegrav gränsmärke /Se   Surbrunnsbacke backe
  Trollgraven gränsmärke /Se   Surbrunnsbacken backe
  Trollegrop, se Trollgrav, Norra ravin   Surbrunnsdik myr
  Trollfljot myr   Surbrunnskällan järhaltig källa
  Trollgrav ravin   Surbrunnsåsen skogsås
  Trollgrav dalgång   Susi-råd slåtterplats
  Trollgrav dalgång   Susistarrmyren myr
  Trollgrav dalgång   Susistarrmyren myr
  Trollgrav gränsmärke   Svalldiken myr
  Trollgrav gammalt gränsmarke   Svantuv tuva
  ?Trollgrav, N. dalsänka   Svantuv tuva
  Trollegrav, S ravin   Svantuvbacken backe
  Trollgrav dalgång   Svantuvbacken backe
  Trollgraven bäck   Svantuvbacken backe
  Trollgrav dalgång   Svanumyr uppodlad myr
  Trollgraven dal /Se   Svardfall svedjefall /Se
  *Trollegrav gammal gränspunkt /Se   Svardmyr myr
  Trollgrav, Norra ravin   Svardmyr myr
  Trollgrav, Norra ravin   Svardslätan slät och jämn plats
  Trollgrav, Norra ravin   Svartb., se under Tennusbäcken Saknas
  Trollgrav, Norra bäckravin   Svartberg se Svartbjärr Saknas
  Trollgrav, Norra o. Södra raviner   Svartbergssnäll se Snäll Saknas
  Trolgrav, Norra o. Södra raviner   Svertbergssnäll berg
  Trollgraven, Norra el. Södra ravin   Svartbergsängena ängen
  Trollgrav, Södra ravin   Svartbergsängena Saknas
  Trollgrav, Södra ravin   Svartbergsängena ängen
  Trollgrav, Södra ravin   Svartbergsängena se Svartbjärrsänget Saknas
  Trollgrav, Södra ravin   Svartbjärr berg
  Trollgrav, Södra ravin   Svartbjärrdöpeln djupt ställe
  Trollgrav, Södra bäckravin   Svartbjärrssnäll se Snäll Saknas
  Trollgrav, Södra bäckravin   Svartbjärrstjärn tjärn
  Trollgraven, Södra bäckravin   Svartbjärrsänget änge
  Trollgravsbäck bäck   Svartbäck, se Tennusbäcken Saknas
  Trollok tjärn   Svartbäck bäck
  Trolltjärn tjärn   Svartbäck bäck
  Trolltjärn tjärn   Svartbäck bäck
  Trolltjärn tjärn   Svartbäcken bäck
  Trolltjärn tjärn   Svartbäcken Saknas
  Tronsmyr myr   Svartbäck bäck
  Trossnäs näs?   Svartbäck bäck
  Trossnäs sank mark   Svartbäcken = S. Tennusbäcken bäck
  Trotbäck bäck /Se   Svartbäck, se Funkbäck Saknas
  Trot-Olovbäck bäck   Svartbäckvik vik
  *Trullbäck bäck   Svartdikarna myrar
  Trulleflöt, se Trollflöten myr   Svartdiksvägen skogsstig
  Trullegraf, se Trollgrav, Norra ravin   Svartgessi sjö
  Trullegraf, se Trollgrav, Norra o Södra raviner   Svartgessi Saknas
  Trullegraf, Södra, se Trollgraven, Södra bäckravin   Svartgessi tjärn
  Trumsan slåtteräng, tidigare namn på blästa? /Se   Svartgessi tjärn
  Tryglan myränge   Svartgessi sjö
  Tryglan höjd   Svartgessi Saknas
  Tryglan terräng   Svartgessi sjö
  Tryglan dalsänka /Se   Svartgessibäck bäck
  Trådan sank mark   Svartgessibäck bäck
  Trådan bäck /Se   Svartgessibäck bäck
  Trådubergen berg   Svartgessibäck vdr
  Tråduberget, se Trådubjärret Saknas   Svartgessifljot myr
  Trådubjärret berg /Se   Svartgessifljot myr
  Trådubäck bäck   Svartgessiflioten myr
  Trålleflöt, se Trollflöten myr   Svartgessiås bergshöjd
  Trålle Graf, se Trollgrav, Södra ravin   Svartgrind grind
  Trållegraff, se Trollgrav, Södra ravin   Svartgäddsjön sjö
  Trållflöten, se Trollfljot myr   Svartgäddsjön se Svartgessi Saknas
  Trängseldammen damm   Svartgässitj. se Svartgessi Saknas
  Trängseldammen damm   Svartlok vattensamling
  Trängslet passage   Svartloksgran förr gran
  Trängslet förträngning   Svartsilder lugnvatten
  Trängslet trång passage   Svarttjärnen tjärn
  Trängslet fors /Se   Svarttjärnen Saknas
  Trängslet trång passage /Se   Svarttjärn tjärn
  Trätängena slåttermarksområde /Se   Svarttjärn tjärn
  Trätänget sank mark   Svarttjärn tjärn
  Tröskbäcken bäck   Svarttjärnen tjärn
  Tröskbäck bäck   Svarttjärnen Saknas
  Tröskdiken Saknas /Se   Svarttjärn tjärn
  Tröskholmen sank mark   Svarttjärn tjärn
  Tröskmyr myr   Svarttjärn tjärn
  Tröskmyr Saknas   Svarttjärn tjärn
  Tröskmyr myr /Se   Svarttjärn tjärn
  Tröskris skogsområde /Se   Svarttjärn tjärn
  Tröskris skogsområde /Se   Svarttjärn se Svartbjärrstjärn Saknas
  Tröskrisåsen ås   Svarttjärn, St. o. L. se under Svarttjärn Saknas
  Trösksilda lugnvatten /Se   Svarttjärnarna tjärnar
  Trösksilder parti av Uppdjusån   Svarttjärnen tjärn
  Trösksilder lugnvatten /Se   Svarttjärn Saknas
  Trösksilder lugnvatten /Se   Svarttjärnen tjärn
  *Tuaradalzbergh berg   Svarttjärnen tjärn
  »Tuftiängen» änge /Se   Svarttjärn tjärn
  Tufåsen ås /Se   Svarttjärnarna tjärnar
  Tullerkätte åker   Svarttjärnarna Saknas
  Tullkvarndammen damm   Svarttjärnarna tjärnar
  Tungberg berg   Svarttjärnarna Saknas
  Tungberg berg   Svarttjärnbäck bäck
  Tutbäck bäck   Svarttjärnsåsen ås
  Tuttjärnån å   Svarttjärnsåsen Saknas
  Tuvfjärden del av sjö   Svarttjärnsåsen se Svarttjärnåsen Saknas
  Tuvmyr sank mark   Svarttjärnåsen bergås
  Tuvtjärn tjärn   Svartvik vik
  Tuvtjärn tjärn   Svartås bergås
  »Tuäraldgerd» gärde /Se   Svartås skogsås
  Tvisten slåtteränge   Svartås bergås
  Tvosomor(en) granskog /Se   Svartåsen berg
  Tvosomor granskog /Se   Svartåsen Saknas
  Tvåråberg, se Tväråberg berg   Svartås bergås
  Tvåråberg berg   Svartås bergshöjd
  Tvåråbergsfljot sank mark   Svartås bergshöjd
  Tvåsåmor terräng   Svartåsen bergås
  Tvåsåtjärn tjärn   Svartåsmyr myr
  Tvåsåtjärn tjärn   Svartåsmyr myr
  Tvåsåtjärnbäck bäck   Svartåsmyr myr
  Tvåttjärn tjärn   Svarvardiken myr
  Tväråsmyrana sank mark   Svarvarmyren slåtteränge (myr)
  Tvärgärdet, se Torgärd skifte   Svedjan brända
  Tvärmyr myr /Se   Svedjan Saknas
  Tväråback backe /Se   Svedjan betesmark
  Tväråbacken terräng /Se   Svedjan betesmark
  Tväråberg berg /Se   Svedjan se Nord i Svedjan Saknas
  Tvärängena sank mark   Svedjuholmen se Kringelholmen Saknas
  »Tvättstenen» Saknas /Se   Svedubacken höjd
  Tylbäck bäck   Sveduholen skogsås
  Tyri sjö   Sveduåsen, se under Kyndelsmässknaxen Saknas
  Tyrifors fors   Svenbausmor skogsområde
  Tyrikimmen utvidgning   Svengärdet åkermark
  Tyrisjön sjö   Svenhålet änge
  Tyrisjön sjö /Se   Svenhålet änge
  Tyskfljot myr /Se   Svenhålet terrängparti
  Tyskgärdet slätten /Se   Svenön holme
  Tysknäshol näs /Se   Svenön slåttermark (holme?)
  »tågåkern» åker /Se   Svenön slåttermark (holme?)
  T.ållegraf, se Trollgrav, Norra gränsberg   Svepet fält
  Tångeråsen ås   Svidan avsvett område
  Tångeråstjärn tjärn   Svidubackarna backar
  Tåt fägata /Se   Svidukitt åkerstycke
  Tåt fägata /Se   Svinntjärn tjärn
  Tåt fägata /Se   Svinntjärn tjärn
  Tåt fägata /Se   Svinntjärnbäck bäck
  Täktåkern åker /Se   Svinntjärnen tjärn
  Tällåsbäck bäck   Svinntjärnen Saknas
  Tällåsen ås   Svisktjärn tjärn
  Tällåsen ås   Svisktj. se Svisktjärn Saknas
  Tällåsen ås   Svisktjärnen tjärn
  Tällåsen bergsklint /Se   Svisktjärnen tj.
  Tällåsfärjan plats på sluttning /Se   Svultenfljot myr
  Tämpelrannet sank mark   Svultenlokarna vattenlokar
  Tämbeltappen tjärn   Svultentjärn tjärn
  Täxberg berg   Svultentjärn tjärn
  Täxberg bergsklint /Se   Svultentjärn tjärn
  Täxåsbäck bäck   Svultentjärn tjärn
  Täxåsen ås   Svultentjärn tjärn
  Täxåsen ås   Svultentjärn tjärn
  Täxåsen ås /Se   Svultentjärn tjärn
  Täxåsen höjd /Se   Svultentjärn tjärn
  Ucksiån å   Svultentjärn tjärn
  Ufuanfäns, se Ovanfähus skifte   Svultentjärn tjärn
  Ugan å   Svultentjärn tjärn
  Ugan vattendrag   Svultentjärn tjärn
  Ugardalen dalgång /Se   Svultentjärn tjärn
  Ugerdalen dal   Svultentjärn tjärn
  Ugerdalen dalgång /Se   Svultentjärnen tjärn
  Uggan å   Svultentjärnen tjärn
  Uglok »Uggellok» terräng /Se   Svultentjärnen tjärn
  Ugloken tjärn   Svultentjärnen tjärn
  Ugloksheden (»Hugerloksheden») hed /Se   Svultentjärnarna tjärnar
  Ugnen berg   Svultentjärnarna tjärnar
  Ugnen bergsklint /Se   Svultentjärnarna tjärnar
  Ugsi sjö   Svultentjärnarna tjärnar
  ?Ugsi, Lilla sjö   Svultentjärnbäcken bäck
  Ugsi sjö   Svultentjärnfljoten myr
  ?Ugsi, L. o. St. sjöar   Svultentjärnmyren odlad myr
  Ugsi, Stora o Lilla sjöar   Svultentjärnsmyren odlad myr
  Ugsi, St. och L. Saknas   Svultentjärnmyren myr
  Ugsi, se Oxesjön Saknas   Svultentjärnsvedjan område
  Ugsihol höjd   Svulttjärn tj /Se
  Ugsi-Långtjärn tjärn   Svältan å
  Ugsisberg berg   Svältan se Svältån Saknas
  Ugsisgrav marksänka /Se   Svälting odling
  Ugsiån Saknas   Svältingsmyr myr
  Ugstens-idan ida   Svältån å
  Uguhäden ås   Svältån Saknas
  Ugån Saknas   Svältån å /Se
  Ugå å /Se   Svältån å
  Ugädalsbäcken bäck   Sväs-Andersvik vik
  Ugälok åker?   Sväs-Andersvik vik
  *Vlfuall(da) fløyttr gränsmärke   Sväs-Andersvik vik
  *ulfaldaflöytr = Trollflöten? å /Se   Sväsbrunn brunn
  Ulfaldaflöytr = Trollflöten? myr o gränsmärke /Se   Sväs-Jugåmtäkt del av fäbodvall
  Ularsbacken backe /Se   Sväs-Olovkitt åker
  »Ultet» se Hultet Saknas   Sväs-Olofänget slåtteränge
  Umasflon »flo»   Syndänget slåtteränge
  Umasänget ängsm.   Syndstkitt odling
  Umasänget Saknas   Syndstkitt odling
  *Lilla Uni sjö   ?Syrel bergås
  *Stora Uni sjö   Syrrendflo Saknas
  Unsrod terräng   Syrrendflo »flo»
  Unsrod mosse /Se   Syrvel ställe i Rävasslen
  »Uped», se Hoppet odling   Syrveldöpeln ställe i Rävasslen
  Uppdjusberg berg   Syrändflo flo
  Uppdjusbergstjärn tjärn   ?Syrrändflo lugnvatten
  Uppdjusen, Lilla o Stora sjöar   Syrrändflo lugnvatten
  Uppdjusen, Stora o. Lilla sjöar /Se   Syrrändflo lugnvatten
  Uppdjusen sjö   Sytfall svedjefall
  Uppdjusen Saknas   Såderåsen ås
  Uppdjusen, Stora o. Lilla sjöar /Se   Såderåsen ås
  Uppdjus-Långtjärn tjärn   Sågback Saknas
  Uppdjusån å   Sågbacken backslänt
  Uppi Graven slog?   Sågbackkitt odling
  Upp i Holen terräng /Se   Sågboden gammal slåtterbod
  Upponi, se Uppvan sjö   Sågbäck Saknas
  Uppslagsmyr sank mark   Sågbäck bäck
  *Upunen sjö   Sågbäcken bäck
  Uppvan sjö /Se   Sågdammen se Sågtjärnen tjärn
  Uppvan, se *Upunen sjö   Sågdammen utvidgning av Björnån
  Uppvan Saknas   Sågdammen utvidgning av Björnån
  Uppvan Saknas   Sågdammen dammbyggnad
  Upp-Van tjärn   Sågdammen damm
  Uppvan tjärn /Se   Sågdammen se Sågtjärn Saknas
  Uppvan sjö /Se   Sågdöpeln del av sjö
  Upp-Vanåsen ås   Sågfallet svedjefall
  Urdbäck bäck   Sågfallet svedjefall
  Urdbäcken bäck   Sågheden hed
  Urden terräng   Sågkitten åker
  Urden, se »Hurden» terräng   Sågkitten odling
  Urdgraven dalgång   Sågplats Saknas
  Urdhäden terräng   Sågskären skär och fall
  Urdhäden höjd /Se   Sågskären skär och fall
  Urdtjärn tjärn   Sågstad ställe vid Nässjön
  »Vsleåhn» vattendrag   Sågtjärnen tjärn
  Utgräventjärn tjärn   Sågtjärnen Saknas
  Ut på skäret stup /Se   Sågtjärn tjärn
  Utvindmyr myr   Sågtäppan se Sågkitten Saknas
  *Uverdalen? dal?   Sågvägen gångväg
  Uvfljot sank mark   Sågåsen höjd
  Uvfljot sank mark   Sågäng änge
  Uvhol höjd   Sågänget änge
  Uvholarna höjder   Sågänget änge
  Uvklitt höjd   Sågänget änge
  Uvskär, Norra o. Södra berg   Sågänget slåtteränge
  Uvskär höjd   Sågänget område med odlingar
  Uvskär höjd   Sågänget område med odlingar
  Uvskär, Norra o Södra berg   Sågänget område med odlingar
  Uvskär, Norra o Södra berg   Sågänget område med odlingar
  Uvtjärn tjärn   Sålder- se Solder- Saknas
  Uvtjärn tjärn   Sårtåmor skogsområde
  Waan, se Vansjön sjö   Sårtån slåtteränge
  Vadänget änge /Se   Säbb-back Saknas
  Vadängsheden hed /Se   Säbbklitt bergstopp
  Vadängsheden hed /Se   Säbbklitt bergstopp
  Vagnheden hed /Se   Säbäcken bäck
  Vagnsgärdsloten åker /Se   Säbäcken Saknas
  Vajdvisäld höjd   Säbäck bäck
  Vajsbäck bäck   Säbäck bäck
  Vajskvissel gren av Österdalälven   Säbäck bäck
  Vajskvissel gren av Österdalälven /Se   Säbäck(en) bäck
  Vajsmyr sank mark   Säbäck(en) bäck
  Vajstjärn tjärn   Säbäck(en) bäck
  Vajsön ö   Sälberget berg
  Vallen, Gamla terräng /Se   Sälberget Saknas
  Vallerbäck bäck?   Sälbjärr bergshöjd
  Wallerbäcks Råå, se Vasslebäcksrå gränsmärke   Sälbro bro
  Vallsjöberg berg   Säldbäcken bäck
  Vallsjöberg berg   Säldbäcken bäck
  Vallsjöberg berg /Se   Säldbäcken bäck
  Vallsjöberget Saknas   Säldbäcken bäck
  Vallsjöberget berg   Säldbäckfljoten myr
  Vallsjöberget berg   ?Säldbäckhäden häd
  Vallsjöbergsgrav sänka   Säldbäckängena slåtterängen
  Vallsjöbäcken bäck   Säldikarna småmyrar
  Valtäkten slog /Se   Säldikbäcken bäck
  Valåsen, Vålåsen terräng /Se   Säldikbäcken bäck
  Saknas Saknas   Säldikbäcken bäck
  Van sjö   Säl-Erik täkt del av fäbodställe
  Van sjö   Sälfallet förr svedjefall
  Vanan = Vanån Saknas   Sälgbäcken bäck
  Vanen, Stora och Lilla sjöar /Se   Sälgbäcken Saknas
  Vanfjäll fjäll   Sälg- se Säld Saknas
  Vanfjäll höjd   Säl-Hansbäcken bäck
  »Wangenkittan» åker /Se   Sälkarlänget änge
  Vanhållan sank mark   Sälkarlänget änge
  Vanhållan, se Onihällan slåttermyr   Sälkitt åker
  Wannesiön, se Vansjön sjö   Sälkvarnen skvaltkvarn
  Wannesiön, se Vansjön sjö   Sälmor skogsparti
  Vansjön, se *Stora Uni sjö   Sälperstjägen åkeslott
  Vansjön sjö   Sälsberg berg
  Van(sjön) Saknas   Sälsberg Saknas
  Vansjön sjö   Sälsbjär bergkomplex
  Vansjön sjö   Sälsbjärsheden hed
  Vansjön sjö   Sälsbjärsknaxen del av Sälsbjär
  Vansjön, Uppvan och Lillvan sjöar   Sälsknaxen del av Sälsberg
  Vansjön sjö /Se   Sälskär skär
  Vansjön sjö /Se   Sälskär skär
  Vansjön sjö /Se   Sälsnäs udde med odling
  Saknas Saknas   Sälsnäs udde med odling
  Vanuliden myrslog /Se   Sälsnäs udde med odling
  Vanustamn terräng   Sälsnäs udde med odling
  Vanåliden? terräng?   Sälsnäs näs
  Vanåliden terräng?   Sälsnäs näs
  Vanåliden terräng   Sältjärn tjärn
  Vanån å   Sältjärn tjärn
  Vanån å   Sältjärnbäck bäck
  Vanån å   Sältjärnen tjärn
  +Vanån å   Sältjärnen Saknas
  Vanån å   Sältjärnsvasslan se Vasslen Saknas
  Vanån vattendrag   Sältjärnen tjärn
  Vanån å   Sältjärn Saknas
  Vanån å   Sältjärnvasslan bäck
  Vanån å   Sältjärnvasslan Saknas
  Vanån å   Sängdåskällan källa
  Vanån å   Sängdåskällan källa
  Vanån å   Sängdåskällan källa
  Vanån å /Se   Säppdiken myr
  Vanån å /Se   Säppdiken myr
  Vargbacken, Stora backe /Se   ?Säven vik
  Vargflioten myr   Sävsilder lugnvatten
  Vargfljot sank mark   Söbjernmoren myrtrakt
  Vargfljot sank mark   ?Söbjernmoren myrtrakt
  Vargfljot sank mark   Söd- jfr Sod-, Såd-, Saknas
  Vargfljot myr /Se   Söder-Brindtjärn se Brindtjärnarna Saknas
  Vargfljot myr /Se   Söderbäck bäck
  Vargfljotgluparna terräng   Söder-Djuptjärn se Djuptjärn Saknas
  Varggraven grop /Se   Södergärdskitt åker
  Varghalafljot sank mark   Söder i Knut se under Knut Saknas
  Vargled gärdsgårdsled /Se   Söder-Finnstamstjärn se Finnstamstjärn Saknas
  Varglid led /Se   Söder-Högbacken se Högbacken Saknas
  Varglid led /Se   Söder i Holarna, se Rävaholarna Saknas
  Varglidsbäck bäck /Se   Söder i odlingen odling
  Varglidsbäcken bäck /Se   Söder i odlingen odling
  Varglok vattensamling /Se   Söder i Sundet se Västersundet Saknas
  Vargmyr sank mark   Söder-Jölltjärn tjärn
  Vargmyr myr   Söder-Jölltjärn tjärn
  Vargmyr myr   Söder om holarna se Mjåghyllorna Saknas
  Vargmyren myr   Söder-Pigkitt åker
  Vargmyren myr /Se   Söder-Kamhol skogsås
  Vargnäs näs   Söder-Kälktjärn se Kälktjärn Saknas
  »Vargrisdikan» terräng /Se   Söder-Mörttjärn se Mörttjärnarna Saknas
  Vargskär klippstup   Söder-Nybodsåsen se Nybodsåsarna Saknas
  Vargskär klippstup /Se   Söder-Piltlok se Piltlokarna Saknas
  Vargskärstjärnarna tjärnar   Söder-Piltloken se Piltlokarna Saknas
  Vargstugufallet svedjefall   Söder-Rosttjärn tjärn
  Vargtjärn tjärn   Södersten se Piltlokarna Saknas
  Varmharen grusbank /Se   Söderst-Piltloken se Piltlokarna Saknas
  Varvsön holme   Söder-Rotsjötjärn se Rotsjötjärnarna Saknas
  Varvsön ö   Söder-Ryssan se Ryssmyrarna Saknas
  Varvsön holme /Se   Söder-Rådstad se Rådstad Saknas
  »Wasla Strömmen» å /Se   Söder-Storängåsen se Storängåsen Saknas
  Wasleberg, se Oxåsen berg   Söder-Standholmen se Standholmarna Saknas
  Vassel Saknas   Söder-Svultentjärn se Svultentjärnarna Saknas
  Vasselberget, se Vassklittarna berg /Se   Söder-Tennusbäcken Saknas
  Vasselbodsviken vik   Söder-Tennusbäck bäck
  Vasselbrokitten åker /Se   Söder-Tennustjärn tjärn
  Vasselgärd terräng   Söder i Trängslen(?) passage
  Vasselgärdet gärde /Se   Söderut på holarna se Långhol Saknas
  Vasselhed hed   Söder-Uvtjärn, se Uvtjärnarna Saknas
  Vasselhed mark vid Näsvasseln? /Se   Söder vid grindarna ställe
  Vasselholmen holme   Söderån närån å
  Vasselmun Vasslens utlopp   Söderån se under Knärån Saknas
  Vasselnäs näs   Söderängena se Nyängena Saknas
  Vasselsjöarna = St. och L. Vasselsjön Saknas /Se   Södra Mjågmyren, se Söndra M. Saknas
  Vasselsjön, Lilla sjö /Se   sömnsholar se under Sprängbodarna Saknas
  Vasselsjön, Lilla o. Stora sjöar /Se   sömnsholar Saknas
  Vasselsjön, Lilla sjö   Sömnsholen skogsholme
  Vasselsjön, Lilla sjö /Se   Söndagsbron bro
  Vasselsjön, Lilla sjö /Se   Söndagsbron bro
  Vasseltuv gungfly   Söndagsbron bro
  Vasselån å /Se   Söndagsbäcken bäck
  Vassklittarna berg /Se   Söndagsbäcken bäck
  Vassklittarna berg /Se   Söndagsbäcken bäck
  Vassklittarna berg   Söndagsbäcken bäck
  Vassklittarna höjd   Söndagsgäslor vallplats /Se
  Vassklittarna bergsklintar /Se   Söndagsgäslor vallplats /Se
  Vassklittbäcken bäck   Söndagssömnsholen vilplats
  Vassklittloken tjärn   Söndagssömnsholen vilplats
  ?Vasslan å   Söndagssömnholen vilplats
  Vasslan å   Sönddagssömnsholen vilplats
  Vasslebäcksrå gränsmärke   Söndra Mjågmyren sloge
  Vasslen Saknas   Söndra Klöstertjärn sloge
  Vasslen å   Söndra Stormyren sloge
  Vasslen vattendrag   Sötberg berg
  Vasslen vattendrag   Sötberget berg
  Vasslen älv   Sötberget Saknas
  Vasslen vattendrag   Sötberg berg
  Vasslen vattendrag   Sötberget Saknas
  Vasslen vattendrag   Sötbjärr berg
  Vasslen förbindelse /Se   ?Sötsoppalok vattensamling
  Vasslen bäck /Se   Sötsoppalok vattensamling
  Vattubacken backe /Se   Tackdicker sankt ställe på fäbodväg
  Vattudajk sank mark   Tackdik förr slåttermyr
  Vattuhon bäck   Tackdrismyr myr
  Vattuhon bäck /Se   Tackholmen holme
  »Vattulösen» vall /Se   Tackholmen holme
  Vattumyr sank mark   Tackholmen holme
  Vattumyrbäck bäck   Tackholmen holme
  Vattutjärn tjärn   Tackholmen holme
  Vattutjärn tjärn /Se   Tackkittängena äng
  Vattutjärnbäcken bäck   Tackkittängena äng
  Vattutjärnbäcken bäck /Se   Tackkittängena äng
  Vattutäkt slog /Se   Tackkittängena äng
  Vedamyrarna myrar   Tacklortmyr myr
  Vedboden stenblock /Se   Tacklortsvedjan sovhol
  *Venjald(a)myren myr /Se   Tacksberg berg
  Wesgnajp bergsklint /Se   Tacksberg berg
  Vesgärdet åkergärde /Se   Tackoloberg berg
  ?Vetturen berg   Tackoloberg berg
  ?Vetturen berg   Tackålåbjär bergknalle
  Vetturen berg   Tacksprång ställe på fäbodväg
  Vetturen berg /Se   Tacktjärnen tjärn
  Vetturen berg   Tacktjärnen Saknas
  Vilstenen sten   Tacktjärn tjärn
  Vilstenstjärn tjärn   Tacktjärn tjärn
  Vinden tjärn   Tadugrav slåtterplats
  Vindlid ängsskifte /Se   Tadugrav slåtterplats
  Vindvål vindfälle /Se   Tadugrav(en) svacka
  Vinet ås   Tadugrav(en) svacka
  Vinet betesmark /Se   Tadumyr myr
  Vinet ås /Se   Tajsbäck bäck
  Vinet ås m. betesmarker /Se   Tajsbäckgrav dalsänka
  Vintervägavik vik   Tackdrismyran se Tackdrismyr Saknas
  Vithövdtjärn tjärn   Tallback backe
  Vithövdtjärn tjärn /Se   Tallbacken backe
  Vitturen berg   Tallkransen tallbestånd
  Vitturn berg   Tallkransen tallbestånd
  Vitturn berg /Se   Tallkransen tallbestånd
  Vitturn berg /Se   Tallok vattensamling
  Vituren berg /Se   Talloken lok
  Vridutjärn tjärn   Talloken Saknas
  Vridutjärn tjärn   Talloktj. se Tallok Saknas
  Vridutjärn sjö   Talloktjärnen se Talloken Saknas
  ?Vrån, Ned i, se »Nidi rone» Saknas   Tallviggan fördjupning
  Vålberget berg /Se   Tall-viggan fördjupning
  Vålberg berg   Tappbrunsmyran, se Tapprannsmyren Saknas
  Vålberg berg o. fäb. /Se   Tappdrittjärnen tjärn
  Vålberg berg /Se   Tappdrittjärnen tjärn
  Vålbäcken bäck   Tappdrittjärn tjärn
  Vålbäcken bäckar /Se   Tappen änge
  Vållen biflöde /Se   Tapprannsmyren myr
  Vålmyr sank mark   Tapprannsmyren myr
  Vålmyr myrar /Se   Tapptjärn del av myr
  Vålnloken tjärn   Tapptjärndickret sumpigt ställe vid fäbodväg
  Vålnmyr sank mark   Tapptjärnmyr myr
  Vålnmyr myr /Se   Tapptjärnmyren myr
  Vålnmyren myr /Se   Tapptjärnsmyren Saknas
  Vålnmyrbäck bäck   Taskholmen holme
  Vålnstamn bevattningsdamm /Se   Taskmyren änge
  Vålntjärn tjärn   Taskmyren änge
  Vålnåsen ås   Taskrod änge
  Vålnåsen bergås /Se   Taskrodet änge
  Vålsboberget berg /Se   Tassläng änge
  Vålsbodberg berg   Tathålet sund
  Vålsbodstjärn tjärn   Tathålet sund
  Vålsäng äng   Tathålet sund
  Vålsänget slåtteränge /Se   Tathålet sund
  Vålsänget änge /Se   Tathålet se Sathålet Saknas
  »Wåluris» terräng /Se   Tattartjärn tjärn
  Vålåsen ås   Tattartjärn se Tacktjärn Saknas
  Vålåsen ås   Taxberg Saknas /Se
  Vålåsen höjd /Se   Taxbjärret del av Sjurbjärr
  Vålåsen berg /Se   Taxbäck bäck
  Vålåsen åsar /Se   Taxet betesplats
  Vålåsen, Valåsen terräng /Se   Taxet betesplats
  Våmån å   Taxet svedjefall
  Vångkitten åker /Se   Taxet gammal betesplats
  Vårbäckgrav ravin(?)   Taxet skogsområde
  Vägåmålsskär sluttning   Taxet skogsområde
  »Väljäng» änge /Se   Taxmor skogområde
  *Vällingeåsarna berg   Taxvägen gångväg
  Vällingtjärnarna tjärnar   Tegflioten se Tjägfliot Saknas
  Vältlasset sten /Se   Tegfljot myr
  Vändbäck bäck   Tegflioten Saknas
  Vänåsen ås   Tegfljotsampen änge
  Väsaberget berg   Tegfljot-sampen änge
  Väsaberget berg /Se   Tagflot se Tjägfliot Saknas
  Väsaberget berg   Tern- jfr Tjärn- Saknas
  Väsaberget berg /Se   Tennan å
  Väsaberget berg   Tennan Saknas
  Väsaberget berg   Tennan å
  Väsaberg = Väsaberget Saknas /Se   Tennan Saknas
  Väsaberget Saknas /Se   Tennan å
  Väsaberget berg /Se   Tennan å
  Väsaberget berg   Tennan å
  Väsaberget el Väsbjär berg /Se   Tennberget berg
  Väsaberget berg /Se   Tennberget Saknas
  Väsadammen damm   Tennberget Saknas
  Väsagluggarna, jfr Väsagluggen Saknas /Se   Tennbjär berg
  Väsagluggen sänka /Se   Tennbjärsmyren myr
  Väsagnupen, se Väsbjär berg   Tennbodsbäcken bäck
  Väsberget berg /Se   Tennbodsfljot myr
  Väsberg veta vårdkase   Tennbodsknallen se Järnklitt Saknas
  Väsberg berg   Tennbodvallen änge
  Väsbjär berg /Se   Tennbodvallen änge
  Väsbjär berg /Se   Tenndik myr
  Wäsebergh, se Väsaberget berg   Tenndikfallet svedjefall
  Väsgjärdet, jfr Vesgärdet gärde /Se   Tennfjärden se Fännfjärden Saknas
  Väsgnup bergstopp /Se   Tennfliot se Tennmor Saknas
  Väsgnup, se Wesgnajp bergsklint /Se   Tennfljot se Tennmor myr
  Väskarltjärn tjärn   Tennkitt odling
  Väskarlön ö   Tennklack se Järnklitt berg
  Väskarlön (el. Morkarlön) ö /Se   Tennklack se Järnklitt Saknas
  Väskarlsön ö /Se   Tennklack se Järnklitt Saknas
  »Wäskyggia bäcken» bäck /Se   Tennkäld källa
  Västerberg berg   Tenn-Larskoldal koldal
  Västerberg, se Västerbjärr Saknas   Tennmor myr
  Västerbjärr berg /Se   Tennmoren Saknas
  Väster-Bölsåsen ås   Tennmor trakt
  Väster-Gessiås ås   Tennmor trakt
  Väster-Knapperön terräng   Tennmyr myr
  Väster-Myckeläng Saknas   ?Tennmyren myr
  Väster-Oradtjärn tjärn   Tenn-Per änget /Se
  Väster-Rödhällan bäck   Tennris område
  Väster-Rödhällan bäck   Tennrismor skogsområde
  ?Västersjön sjö   Tennrod myr
  Västersjön sjö   Tennstäd(?) se Tjärnstäd Saknas
  »Wästersjön» Saknas   Tenntjägen åkerlott
  Västersjön sjö   Tennhusbäcken. N. se Tennusbäcken Saknas
  Västersjön sjö   Tennhusb. S. Saknas
  Väster-Trollgrav dalgång   Tennhustj. N. se Tennustjärn Saknas
  Väster-Trollgrav ravin /Se   Tennhustj. se Söder-Tennustjärn o. Tennustjärn Saknas
  Västeråsen ås   Tennusbackarna backar
  Väst i backen backe /Se   Tennusberg berg
  »Wäsängen» änge /Se   Tennusberg berg
  Vätan sankmark /Se   Tennusbjär bergsparti
  Yfsmyren myr /Se   Tennusbäck del av Svartbäcken
  Yron nat.namn(?)   Tennusbäcken, Norra och Södra bäckar
  Yrvel höjd   Tennusbäcken, N. och S. Saknas
  Yråntjägen äga /Se   Tennusbäcken bäck
  Ytter-Navardalen dal   Tennusbäcken bäck
  Yttersttjärn tjärn /Se   Tennusheden område
  »Yxiesjöarna» Saknas   Tennusmyr myr
  »Yxieån» Saknas   Tennusmyren myrar
  Yxås ås   Tennustjärn Jfr resp. Nörder o. Söder- Tennustjärn Saknas
  `Åbjörnmor jfr »höbönmor» granmor   Tennustjärnen tjärn
  Åbjörnstamn sank mark   Tennustjärnen Saknas
  Åbjörntjärn tjärn   Tennustj. S. se Söder-Tennustjärn o. Tennustjärn Saknas
  Åbjörntjärnen tjärn /Se   Tennustjärn tjärn
  Åbäck bäck   Tennån se Tennan Saknas
  Åbäcken bäck /Se   Tennåsen ås
  Åbäckheden hed   Tennängslåtten område med ängsmark
  Åbäcklokarna tjärnar   Tiberg berg
  Åbäcklokarna lokar /Se   Tiberg berg
  Åbäcktjärn tjärn   Tiberget se Tibjär Saknas
  Åbäcktjärn tjärn /Se   Tibjär berg
  Åbäckåsen ås   Tiljan se Tilån Saknas
  Åbäckåsen ås /Se   Tilån åker
  Ågångsbacken höjd   Timberboden änge
  Ågångsbacken backe   Timberboden änge
  Ågångssjön del av Mellansjön   Timberdajkarna småmyrar
  Åjtsberg? (=Hykjeberg) berg /Se   Timbergärd åkertäppa
  Åitsbjärr = Hykjeberg berg /Se   Timbergärd åkertäppa
  »Åjtst-tienn» tjärn /Se   Timmerhultet skogsparti
  Åkdajk terräng   Timmerhultet skogsparti
  Åkroken terräng /Se   Timmerhäll skär
  ?Åkåsen berg   ?Timmerhäll skär
  Åkåsen ås   Timmerhäll skär
  Åkåsloken tjärn   Timmerhäll skär
  Ålderberget Saknas   Timmerhäll skär
  Ålderberget Saknas   Timmerhäll skär
  Ålderberget berg o. triangelpunkt   Timmerhäll skär
  Ålderberget berg   Timmerhäll skär
  Ålderberget berg   Timmerhäll skär
  Ålderberg berg   Timmernäset näs
  Ållan, se Hållan terräng /Se   Tingshalarna myrområde
  Ållan terrängområde /Se   Tingshalarna myrområde
  Åmmasaven vik   Tingshalarna myrområde
  Åmmasänget änge   Tingsholen slåttermyr
  Åmot del av Kälkån   Tiondgärdet gärde
  Åmot Tennans utlopp   Tiondladuback backe
  Åmot myr   Tiondlok vattensamling
  Åmyren myr   Tiondloken förr vattenlok
  Åsbassängen bassäng   Tis jfr Tajs- Saknas
  Åsberget berg   Tivåsbäck annat namn på Näsbäck
  Åsberget berg   Tivåsbäcken bäck
  Åsbäck bäck   Tivåsdikarna myr
  Åsbäck tillflöde till Lilltjärn /Se   Tivåsdikarna småmyrar
  Åsbäckdalen dal   Tivåsen ås
  Åsbäckänget änge   Tivåsen Saknas /Se
  Åsdammen damm   Tivåsen bergås
  Åsdammen damm   Tivåsen bergshöjd
  Åsdämban fors   Tivåsfljoten se Prästskogsfljoten Saknas
  Åsdamban fors /Se   Tivåsvägen gångväg
  Åsen höjd(?) /Se   Tjerstholmen se Tjästeräng Saknas
  Åsfors f.d. liebruk   Tjimmin utvidgning
  »Åsgjärdet» gärde /Se   Tjugmyr myr
  Åsgrav sank mark   Tjugmyren Saknas
  Åsgravsfljot sank mark   Tjugmyr myrodling
  Åsheden hed /Se   Tjugmyrbäck bäck
  Åskallänä, se Magu fiskeplats   Tjugränn(a) Saknas
  Åskarlback backe(?)   Tjurkäld ställe i Tjuvkäldbäcken
  Åskarlbod terräng   Tjurkäld ställe i Tjuvkäldbäcken
  Åsmyren nat.namn?   Tjuvkäldback backe
  »Åsvallen» terräng /Se   Tjuvkäldbäck(en) bäck
  Åtjärn tjärn   Tjytjy(s)- se även Kyky(s9- Saknas
  Åvallen odling   Tjytjysbäck bäck
  Åvallsbäcken bäck   Tjytjysblik bergrygg
  Åvallstjärn tjärn   Tjytjysdal dalgång
  Åvallsön ö   Tjytjysknax se Tjytjysblik Saknas
  Älgkitt åkergärde /Se   Tjåksan se Kåksan Saknas
  Älg-Perslätan terräng   Tjåkåsen se Kälkås Saknas
  Ålok tjärn   Tjåkåsen se Kälkåsen ås
  Saknas Saknas   Tjäderkällan slåttermyr
  Älvarängena äng   Tjäderkällbäcken bäck
  Älveliden, jfr »Elfveliden» Saknas   Tjägfljot myr
  Älven Saknas   Tjägfljot slogänge
  Älven = Öster-Dalälven Saknas /Se   Tjägfljot myr
  Älv(er)ängena ängsmark /Se   Tjägfljotsamparna sankt ställe
  Älv(er)ängena ängsmarker /Se   Tjägfljotsampen sumpigt ställe på fäbodväg
  *Älvfjället fjäll   Tjägmyren nu uppodlad myr
  Älåsbäcken bäck   Tjägmyrtjärn tjärn
  Älåsbäck, se »Hälåsbäck» Saknas   Tjälåkäld källa
  Älåsen ås   Tjälåkäldbäck bäck
  Ändmyr sank mark   Tjälåkäldmyren myr
  Ändmyrbäck bäck   Tjärback skogsbacke
  Änesbäck bäck   Tjärback se Tjärkarlback Saknas
  Änesfljot sank mark   Tjärbäck se Kölbäck Saknas
  Änesfljot sank mark   Tjärbäckflyt se Kölbäcksflyt Saknas
  Änestjärnarna tjärn   Tjärkallback backe
  Ännesmyr sank mark   Tjärkallback backe
  Äng skifte /Se   Tjärkallbacke Saknas
  Ängbäcken bäck   Tjärkarlback backe
  Ängbäckmyrarna myrar   Tjärkarlback backe
  Ängbäckvilan terräng   Tjärkarlback skogsbacke
  Ängena näs   Tjärkarlbacken backe
  Ängena område /Se   Tjärkarlbacken backe
  Änggärd, se Äng skifte   Tjärkarlbacken backe
  Ängheden hed   Tjärkallback backe
  Ängholarna holmar   Tjärkarl(en) strandremsa
  Änä ö /Se   Tjärkarl(en) strandremsa
  Änä ö /Se   Tjär- se även Tjör- Saknas
  Åsjön sjö   Tjärkarlback skogsbacke
  Äsjön sjö   Tjärkarlback skogsbacke /Se
  Äsjön Saknas   Tjärkarlback skogsbacke
  Äsjön sjö /Se   Tjärkallhol backhöjd
  Äsjön sjö /Se   Tjärkallholmen holme
  Äspdal dalsänka /Se   Tjärkallkitt åker
  Äspdal dalsänka /Se   Tjärkall-lotten åker
  Äspänget Saknas   Tjärkall-lotten åker
  +Äspänge änge? /Se   Tjärkarludden udde
  Ästemyren sank mark   Tjärkalludden udde
  Ästemyren myr /Se   Tjärkalludden udde
  Ästemyrrann bäck   ?Tjärkarlträd del av by
  Ästerannet drag /Se   Tjärkarlvik vik
  Åsugnet fors /Se   Tjärkarlviken vik
  Ättiklok tjärn   Tjärkitteln djup i Öster-Dalälven
  Ättiklok vattensamling /Se   Tjärkitteln djupt ställe i Öster-Dalälven
  Ävetfljot myrodling   Tjärkitteln djupt ställe i Öster-Dalälven
  Öckeberg = Åjtsbjärr berg /Se   Tjärkitteln djupt ställe i Öster-Dalälven
  »Öfsmyren» el. Öksmyren myr /Se   Tjärkitteln djupt ställe i Öster-Dalälven
  Ögesiön, se Äsjön sjö   Tjärkitteln djupt ställe i Öster-Dalälven
  Ökenbäck bäck   Tjärkitteln djupt ställe i Österdalälven
  Ökenbäck bäck /Se   Tjärkitteln djupt ställe i Öster-Dalälven
  Ökenmyren sank mark   Tjärkitteln djupt ställe i Öster-Dalälven
  Ökenmyr myr /Se   Tjärkitteln djupt ställe i Öster-Dalälven
  Ökenskär stup /Se   Tjärkittlarna småtjärnar
  Öknarna = Ut på skäret platå /Se   Tjärknappar myrslåttermark
  Ökner strandavsats /Se   Tjärknappar myrslåttermark
  Ökner klippstup /Se   Tjärknappar myrslåttermark
  »Öksmyren» el Öfsmyren myr /Se   Tjärn- jfr Tenn-, ortnamnsförled
  Ön sank mark   Tjärnen västom bron tjärn
  Öphol terräng   Tjärngrav sänka
  ?Öringstjärnen, St. o. L. sjöar /Se   Tjärnhult skogsbacke
  »Örkittbacken» backe /Se   Tjärnmyr myr
  Örrtuvmyr sank mark   Tjärnmyr odlad myr
  ?Ösjön, se Edsåssjön Saknas   Tjärnmyr odlad myr
  Österblekten slog?   Tjärnmyrberg berg
  Öster-Bölsåsen ås   Tjärnmyrberg berg
  Öster-Dalälven Saknas   Tjärnmyrbjär berg
  Österdalälven älv   Tjärnmyren myr
  Öster-Dalälven älv   Tjärnmyren odlad myr
  Österdalälven älv   Tjärnmyren odlad myr
  Österdalälven älv   Tjärnmyren jfr Tennmyren Saknas
  Österdalälven älv   Tjärnmyrholen kulle
  Österdalälven älv   Tjärnmyrholen delvis uppodlad kulle
  Österdalälven älv   Tjärnmyrtjärn tjärn
  Österdalälven älv   Tjärnströmsfallet förr svedjefall
  Öster-Gessiås ås   Tjärnströmsfallet förr svedjefall
  Öster-Knapperön terräng   Tjärnströmsfallet förr svedjefall
  Öster-Rödhällan bäck   Tjärnströmsfallet förr svedjefall
  Öster-Trollgrav dalgång   Tjärnströmsfallet förr svedjefall
  »Öster-Trollgrav» = Norra Trollgravv ravin /Se   Tjärnströmsfallet förr svedjefall
  Östgärdet gärde /Se   Tjärnströmsfallet förr svedjefall
  Ösom holmen (»Östå olman») notställe   Tjärnströmsfallet förr svedjefall
  Östpå heden terräng /Se   Tjärnstäd strandslänt
  Över-Navardalen dal   Tjärnstäd strandslänt
  »Österom fiärden» (?=Tuvfjärden) sjö   Tjärnstädan slogområde
  Österåsen ås   Tjärnstädorna se Tjärnstäd Saknas
  Överby terräng   Tjärnstädsildret djupare och lugnare ställe i Rotnen
  Övergärd nat.namn(?)   Tjärnstädsildret djupare och lugnare ställe i Rotnen
  ?Överlandet terräng   Tjärnstädtjärn tjärn
  Övernäs näs   Tjästeränge holme
  Övernäs landtunga /Se   Tjästeränge holme
  Översttjärn tjärn /Se   Tjästeräng stor holme
  *Överänget odling /Se   Tjörkittlarna tnar
  Överängtjärn tjärn   Tobaksbäck bäck
  Överängtjärn tjärn /Se   Tobaksgrav dal
  Övstmyr myrodling   Tobakshalen se Tobaksålån Saknas
  Saknas Saknas   Tobakskrok krok på gångstig
  Älvdalskartan Saknas   Tobakskölen skogstrakt
  Älvdalskartan Saknas   Tobakskölen skogstrakt
  Älvdalskartan Saknas   Tobakskölen slåttertrakt
  Älvdalskartan Saknas   Tobakskölvägen fäbodväg
  Älvdalskartan Saknas   Tobaksmor skogsparti
  Älvdalskartan Saknas   Tobaksnäs näs
  Älvdalskartan Saknas   Tobaksålån myr
  Saknas Saknas   Tobakstjärn tjärn
  Saknas Saknas   Tokoppen myr
  Älvdalen sn   Tokoppen myr
  Älvdalens sockengräns Saknas   Tokuppen »gräsplätt»
  Älvdalens sockengräns Saknas   Tokuppen gräsplätt
  Andersbodarna fäbodar   Tokuppen terrängparti
  Björnberg fäbodar   Tolv-käld se Käldbäcken Saknas
  Blyberg by   Tomas- jfr Tommos- ortnamnsförled
  Bosseldal fäbodar   Tomasflot myr
  Bredvadsbodarna Saknas   Tomasflot myr
  Brunsberg by   Tomasfors(en) fors
  Dysberg by   Tomastj. se Tommostjärn Saknas
  Dåråberg fäbodar   Tomastjärnarna tjärnar
  Evertsberg by   Tomastjärnarna Saknas
  Evertsbergs kapell Saknas   Tombodmyr myr
  Gurubodarna fäbodar   Tomhol backe med gammal gård
  Garberg by   Tomlittran bäck
  Gopshus by   Tomlittran Saknas
  Gumpersbodarna fäb. Saknas   Tomlittran å
  Gåsarv by   Tomlyttran bäck
  Höökebodar, se Okbodarna Saknas   Tomlyttran vattendrag
  Karlsarvet by   Tommos- jfr Tomas- ortnamnsförled
  Kittan by   Tommosback backe
  Kyrkbyn by   Tommosflyt myr
  Liden by   Tommoskitt åkerstycke
  Loka by   Tommos-Perröjningen röjning
  *Hambre Bodeval Saknas   Tommosläkt del av fäbodvall
  koppargruva Saknas   Tommostjärn tjärn
  Kåtilla by   Tommostjärn tjärn
  laxfiske Saknas   Tommostjärnarna se Tommostjärn Saknas
  Martinsbodarna fäb. fäbodar   Tomtjärnbäck Saknas
  Månsta by   Tomtkallback backe
  Näset by   Tomtkallok vattensamling
  Okbodarna fäbodar   Tomtkarlgrav utskärningar i älvbrink
  Oxberg by   Tomåstj. se Tommostjärn Saknas
  Prästbodarna fäbodar   Tonningsmyr odling
  Prästgården kyrkoherdeboställe   Tonningsmyr odling
  Risberg fäbodar   Toningsmyr gammal förfallen odlingsmyr
  Rot by   Toningsmyren gammal myrodling
  Rämma fäbodar   Toraldbäck bäck
  Sjön Saknas   Toraldssjön se Toraldtjärnen tjärn
  skvaltkvarnar Saknas   Toraldssjön se Toraldtjärn Saknas
  Sqvalte qvarnar kvarnar /Se   Toraldtjärn tjärn
  Skinnarbodarna fäbodar   Toraldtjärn tjärn
  Skärklitt fäbodar   Toraldtjärnen tjärn
  Stockholm gård   Toraldtjärnen Saknas
  Stopsbodarna fäbodar   Torget område med stugor
  sågkvarn Saknas   Torgulok vattensamling
  Sävall-Dysberg fäbodar   Torkstugan sten
  Väsa by   Torkstugan sten
  Västermyckeläng by   Torkstugugrav sänka
  Åsen by   Torkstugugrav sänka
  Älvdalens kyrka Saknas   Torkstugugrav sänka
  Östermyckeläng by   Torkstugugrav sänka
  Saknas Saknas   Torkstugugrav sänka
  *Björnsjö sjö   Torkstugugrav sänka
  Bölsåsen bergshöjd   Torkstugugrav sänka
  Dalsberget bergshöjd   Torkkäldsvidu avsved område
  Efvesbärgh Lacus sjöar   Torpbäck bäck
  Gljosi sjö   Torpbäcken bäck
  *Hambre Rijsbäck Saknas   Torpet natn.
  Himske Holma förr holme   Torrbrunnsön holme
  Himsken = nuv. Nässjön sjö   Torrbrunnsön holme
  holme, se Vasselsjön, LIlla Saknas   Torr-Hanslok tjärn
  *Järnbrunnflyten Saknas   Torrisålån änge
  Kisjön, Lilla sjö   Torris-halen se Torrisålån Saknas
  Kisjön, Stora sjö   Torrisladan se Ladan nordanmin Saknas
  Knäsjön sjö   Torrismyr myr
  Korskälla Saknas   Torrvedaåsen ås
  Kullhån sjö   Torrås bergsklint
  Lillvan sjö   Torrås ås
  Mossi sjö   Torrås ås
  Noran sjö   Torrås ås
  Nässjön, jfr Himsken Saknas   Torskbäck bäck
  Oxbergssjön sjö   Torskbäck bäck
  Prästholmen holme   Torsklok nu utdikad vattensamling
  Ransi sjö   Torsklok vattensamling
  Remian Saknas   Torsklok vattensamling
  Råsjön sjö   Torskmyr myr
  Rämmasjön, se Remian Saknas   Torsktjärn tjärn
  Stohra och Höga Sandhbärgh bergshöjder   Torsktjärn tjärn
  Svartbergslidan? höjd   Torsktjärn tjärn
  tierna Saknas   Torsktjärn tjärn
  Vansjön sjö   Torsktjärn tjärn
  Tuvfjärden, se Österomfjärden Saknas   Torsktjärn tjärn
  Uksi, Lilla sjö   Torsktjärn tjärn
  Uksi, Stora sjö   Torvaldstj. se Toraldtjärn Saknas
  Uppvan sjö   Torvhalar änge
  Wrenästen berg   Torvhalarna änge
  Vasselsjön, Lilla sjö   Torväng (Turväng) änge
  Väsaberget berg   Totapptjärnarna tjärnar
  *Österormfjärden sjö   Totapptjärnarna tjärnar
  Saknas Saknas   Totapptjärnarna tjärnar
  Saknas Saknas   Totappvik vik
  Älvdalens sn Saknas   Totappvik vik
  Älvdalens sn Saknas   Totdickret sankt ställe
  Älvdalens sn Saknas   Totnäs näs
  Älvdalens sn Saknas   Tottaxet för s.k. tax
  Älvdalens sn Saknas   Totnäs näs
  Förkortningar förteckning   Tottbäck se under Blybergsvilan (bebn.) Saknas
  Förkortningar förteckning   Tramsjön, L se Lilltramsen sjö
  Förkortningar förteckning   Tramsen, L. se Lill-Tramsen Saknas
  Förkortningar förteckning   Tramsjön L. se Lill-Tramsen Saknas
  Förkortningar förteckning   Traningstorp odling
  Förkortningar förteckning   Traningstorp odling
  Sagesmän förteckning   Trannbrunn djup tjärn
  Sagesmän förteckning   Tranubrunn änge och tjärn
  Sagesmän förteckning   Tranubrunn änge
  Sagesmän förteckning   Tranubrunn tjärn
  Sagesmän förteckning   Tranubrunn tjärn
  Sagesmän förteckning   Tranubrunnsgrådan ström
  Sagesmän förteckning   Tranuflot sankmark
  Sagesmän förteckning   Tranuflot Saknas
  Sagesmän förteckning   Tranuflyt myr
  Sagesmän förteckning   Tranumyr myr
  Sagesmän förteckning   Tranumyr myr
  Sagesmän förteckning   Tranumyrarna myrar
  Sagesmän förteckning   Tranåflot se Tranuflyt Saknas
  Sagesmän förteckning   Tranängstorp se Traningstorp Saknas
  Sagesmän förteckning   Trappdik myr
  Sagesmän förteckning   Trappdikarna myrar
  Sagesmän förteckning   Trappdikarna myrar
  Sagesmän förteckning   Trappdikarna småmyrar
  Sagesmän förteckning   Trappdikarna småmyrar
  Sagesmän förteckning   Trappkoldal koldal
  Sagesmän förteckning   Trappkoldal milplats
  Älvdalens sn Saknas   Trapp-Mats fallet fall
  Älvdalens sn Saknas   Trapp-Mats fljot /Se
  Älvdalens sn Saknas   Trapp-Mats kitt /Se
  Blyberg by   Trapp-Mats tjärn /Se
      Trapp-Olov kast backe med sten
      Trapp-Olov kast backe med sten
      Trapp-Olov kast backe med sten
      Trappäng(et) änge
      Trappänget änge
      Tratten änge
      Tratten änge
      Tratten slog
      Travargärdet åker
      Travarkitt gammal odling
      Travar-Lars kitten inhägnad åker
      Travasnäshol se Kesselback Saknas
      Tredendammen damm
      Tredendammen, se Nybodsåsarna Saknas
      Triko-Fjioten se Trikåfljot Saknas
      Trikofljot myr
      Trikoflioten myr
      Trikåfljot myr
      Trikåfljot myr
      Trikåtjärn tjärn
      Trikotjärnen tjärn
      Trikotjärnen tj.
      Trjognäs näs
      Trjognäs näs
      Trjognäs näs
      Trjognäs näs
      Trodu- jfr Trådu- ortnamnsförled
      Troduberget berg
      Troduberget berg
      Troll-, se även Trull ortnamnsförled
      Trollberget berg
      Trollberget Saknas
      Trollberget berg
      Trollbjärr(et) berg
      Trollbäck bäck
      Trollbäcken bäck
      Trollbäcken Saknas
      Trollbäcken bäck
      Trollbäcken bäck
      Trollbäcken bäck
      Trollfljot myr
      Trollfljot myr
      Trollfljot myr
      Trollflioten Saknas
      Trollfljot myr
      Trollfljot myr
      Trollflioten se Trollfljot Saknas
      Trollflöten se Trollfljot Saknas
      Trollflöten myr
      Trollgrav dalgång
      Trollgrav dalgång
      Trollgraven dal
      Trollgraven Saknas
      Trollgrav sänka
      Trollgrav dalsänka
      Trollgravsbäck bäck
      Trollgravsbäcken bäck
      Trollgravsbäcken Saknas
      Trollgravsbäck(en) bäck
      Trollgravsängena ängen
      Trollgravsängena äng
      Trollok vattensamling
      Trulloken tj
      Trolloken lok
      Trolloken Saknas
      Trollskär bergshöjd
      Trolltj. område
      Trolltjärn tjärn
      Trolltjärnen tjärn
      Trolltjärnen Saknas
      Trolltjärn tjärn
      Trolltjärn tjärn
      Trolltjärn tjärn
      Trolltjärnbäcken bäck
      Trolltjärnbäcken bäck
      Trolltjärnen tjärn
      Trolltjärnen Saknas
      Trolltjärnen tjärn
      Trolltjärnen Saknas
      Trondlokarna sjöar
      Trondlokarna småsjöar
      Tronskällan källa
      Tronsmyr myr
      Trossnäs näs
      Trossnäset näs
      Trossnäs näs
      Trotbäck avlopp för Igeltjärn
      Trotbäck bäck
      Trotbäck bäck
      Trotfljot myr
      Trotflioten myr
      Trot-Olov(s)bäck bäck
      Trumsan änge
      Trumsan änge
      Trumsan slåtteränge
      Trumsan slåtteränge
      Trutj. se Tuvtjärn Saknas
      Trutjärnen se Tuttjärnen tjärn
      Trygelberg(et) berg
      Trygelbåthuset se under Vilflon Saknas
      Trygeldöpel ställe i Rotnen
      Trygelänget äng
      Tryglan myräng
      Tryglan myräng
      Tryglan dalsänka
      Tryglan dalgång
      Tryglan dalgång
      Tryglan dalgång
      Tryglan dalsänka
      Tryglan dalsänka
      Tryglan dalgång
      Tryglan dalgång
      Trygnäs se Trjognäs Saknas
      Trådan »sloge»
      Trådan »sloge»
      Trådubjärren bergshöjder
      Trådubäck(en) bäck
      Trådu- jfr Trodu- Saknas
      Tråtan myr
      Tråthalen se Tråtålån Saknas
      Tråtålån »landstunga»
      Tråtås höjd
      Trängseln fors?
      Trängseln Saknas
      Trängseln (Trängslen) älvparti
      Trängslen, Söder i, se Söder i Trängslen Saknas
      Trängslet passage i Öster-Dalälven
      Trättäng(et) sloge
      Trätängena, (-änget) område med ängen
      Trätängena, (-änget) område med ängen
      Trätängåvån vik
      Tröskbäck bäck
      Tröskbäck bäck
      Tröskbäcken bäck
      Tröskbäcken bäck
      Tröskbäcken bäck
      Tröskdammen damm
      Tröskdik myr
      Tröskdiken myr
      Trösken förr vattentrösk
      Trösken förr vattentrösk
      Trösken förr vattentrösk
      Trösken förr vattentrösk
      Trösken förr vattentrösk
      Trösken förr vattentrösk
      Trösken förr vattentrösk
      Tröskholmen (förr) holme
      Tröskmyr myr
      Trjoskmyren myr
      Tröskmyr myr
      Tröskmyrbäck bäck
      Tröskmyrbäck bäck
      Tröskplats del av by
      Tröskris del av by
      Tröskris skogsparti
      Trösksilder lugnvatten
      Tröskåsen ås
      Tugurais skogstrakt
      Tullarkitt åkerstycke
      Tullkvarndammen damm
      Tungbjärr berg
      Tungelback skogsbacke
      Tungelback skogsbacke
      Tungelback skogsbacke
      Tungelback skogsbacke
      Tunglet åkerlapp
      Tunglet åkerlapp
      Tunnhässjmor granmor
      Tunnhässjmor granmor
      Tusendik myr
      Trutj., S., L. se Tuvtjärn Saknas
      Tuttjärnen tjärn
      Tuvelänget slåtteräng
      Tuvtjärn tjärn
      Tuvtjärn tjärn
      Tuvtjärn tjärn
      Tuvtjärnflioten myr
      Tuvtjärnvallen gammal sovhol
      Tuvtjärnvallen gammal sovhol
      Tuttjärnen Saknas
      Tuttjärnsån å
      Tuttjärnsån å
      Tuttjärnvallen vall
      Tuttjärn(s?)vallen vall
      Tuvdik myr
      Tuvdödårflyt myr
      Tuvholmen holme
      Tuvholmen holme
      Tuvholmen holme
      Tuvfjärden vik
      Tuvfjärden vik
      Tuvsundfjärden se Tuvfjärden Saknas
      Tuvtjärn tjärn
      Tuvtjärnen tjärn
      Tuvtjärnen Saknas
      Tuvtjärn tjärn
      Tuvtjärn tjärn
      Tuvtjärn tjärn
      Tuvtjärn tjärn
      Tuvtjärn tjärn
      Tuvänget strandänge
      Tvibusmyr myr
      Tvosomoren granskog
      Tvosomoren granskog
      Tvåråbergsflyt myr
      Tvåråbergsfljoten myr
      Tvåråbergsfjoten Saknas
      Tvåråbergsvägen gångväg
      Tvåråbergsån Saknas
      Tvåråbergsån å
      Tvåråholmen holme
      Tvåsåtjärn tjärn
      Tvärbod gammal kolningsplats
      Tvärbod gammal kolningsplats
      Tvärmyr myr
      Tväråback backe
      Tväråback backe
      Tvärålindan linda
      Tvärårajs se Mattisgärdet höjd?
      Tväråsen åsar
      Tväråsen åsar
      Tväråsarna bergåsar
      Tväråsarna bergåsar
      Tväråsen, N. o. S. se Tväråsarna Saknas
      Tväråstädan förr brant avsats
      Tvättlok vattensamling
      Tvättsilder sel i Dysån
      Tvättsilder lugnvatten
      Tvätt-tjärn tjärn
      Tylbäck bäck
      Tylbäcken bäck
      Tylbäcken Saknas
      Tylbäckvilan vilplats
      Tylbäcksvilan vilplats
      Tyltjärn tjärn
      Tutj. L. se Lill-Tyltjärn Saknas
      Tyltj., St. se Tyltjärn Saknas
      Tyltjärnen tjärn
      Tyltjärnen Saknas
      Tyltjärnarna tjärnar
      Tyltjärnarna tjärnar
      Tyltjärnarna tjärnar
      Tyri sjö
      Tyri Saknas
      Tyri sjö
      Tyri(sjö) se Tyrinäs by
      Tyrifors fors
      Tyri grådan fors
      +Tyrinäs se Tyrinäs by
      Tyrisjön se Tyri Saknas
      Tysknäshol backe
      Tyrisjön sjö
      Tyskäng änge
      Tyskäng änge
      Tyttback backe och gårdsplats
      Tyttkitt åkerstycke
      Tyttrod änge
      Tyttrodbäck bäck
      Tågdik myr
      Tågås skogsås
      Tågås skogsås
      Tångeråsen bergknalle
      Tångeråstjärnen tjärn
      Tångeråstjärnen Saknas
      Tångeråstjärn tjärn
      Täkterholmen holme
      Täktertjägen åkerlott
      Täkteräng änge
      Täkteräng änge
      Tällåsen bergsklint
      Tällåsen skogsknalle
      Tällåsen ås
      Tällåsen ås
      Tällåsfärjan högsta punkten på Vintervägen
      Tämbelrann(et) myrlänt bergssluttning
      Tämbelrann(et) myrlänt bergssluttning
      Tämbelrann(et) myrlänt bergssluttning
      Täxberg höjd
      Täxberg bergsklint
      Täxberg berg
      Täxåsen ås
      Täxåsen Saknas
      Täxåsen bergshöjd
      Täxåsen ås
      Täxåsen ås
      Täxåsen ås
      Täxåsen bergshöjd
      Törrisladan se Ladan nordanmin Saknas
      Ubbhol kulle
      Ucksi se Stor-Ugsi Saknas
      Udden udde (och kronstuga)
      Udden udde (och kronstuga)
      Udden udde (och kronstuga)
      ?Ufansled lokalitet
      Ugan å
      Ugan å
      Ugan å
      Ugan å
      Ugan å
      Ugan å
      Ugan å
      Ugan å
      Ugan å
      Ugdahlsb. se Ugedalsbäcken Saknas
      Uge(ä?)dalen dalgång
      Ugedalsbäcken bäck
      Ugedalskällan källa
      Ugloken, se Ugälok Saknas
      Ugnen bergsklint /Se
      Ugnen (skogs)höjd
      Ugnen (skogs)höjd
      Ugnen (skogs)höjd
      Ugnen (skogs)höjd
      Ugnsgrunden stenformation
      Ugnsgrundsbacken kulle
      Ugnsgrundsnäs näs
      Ugsi, L. och St., se resp. Lill- och Stor-Ugsi Saknas
      Ugsi-, se även Uksi- Saknas
      Ugsiberget se Ugsisbjärr Saknas
      Ugsihultet område
      Ugsi-Långtjärn tjärn
      Ugsisbjärr berg
      Ugsisbjärr berg
      Ugsisjön = St. Ugsi Saknas
      Ugsiån se Ugan Saknas
      Ugstensidan ida
      Ugstensänget änge
      Ugstensänget änge
      Ugubro bro
      Ugukvarnen skvaltkvarn
      Ugädalen dalen
      Ugdalen dal
      Uguhäden skogsås
      Ugädalsbäcken bäck
      Ugdalsbäcken Saknas
      Ugädalen dal
      Uksiberg berg
      Uksisjön sjöar
      Uksiån ådrag
      ?Ulanfall svedjefall
      Ulasrod kölänge
      Ullkitt kitte
      Ullkitt kitte
      Ull-Matsstädorna se Städorna Saknas
      Ull-Olovänget slåtteränge
      Ulltäkt område med slogar (slåttermark)
      Ulsholmen förr holme
      Uppdjusarna se Uppdjusen Saknas
      Uppdjusberget Saknas
      Uppdjusberget berg
      Uppdjusberget berg
      Uppdjusbjär berg
      Uppdjusen sjöar
      Uppdjusen Saknas
      Uppdjusen sjö
      Uppdjusen sjö
      Uppdjusen sjö
      Uppdjusen sjö
      Upp-Djusen sjö
      Upp-Djusen Saknas
      Uppdjusen sjö
      Uppdjusen sjö
      Uppdjusen, L. se Lill-Uppdjusen Saknas
      Uppdjusheden se Uppdjusholar hed
      Uppdjusheden ljunghed
      Uppdjusheden ljunghed
      Uppdjusholar hed
      Uppdjusholarna Saknas
      Uppdjus-Långtjärn tjärn
      Uppdjus-Långtjärn tjärn
      Uppdjus-Långtjärn tjärn
      Uppdjussundet sund
      Uppdjusvilan vilplats
      Uppdjusån se Djusån å
      Uppdjusån å
      Uppi Fjärden se Fännfjärden Saknas
      Uppljusen, St. o. L. se Uppljusen/Lilluppljusen Saknas
      Uppljusheden Saknas
      Uppljusheden se Uppljusheden Saknas
      ?Uppmyrkäld källa (nu utdikad)
      ?Uppmyrkäldbäck bäck
      Upp-Oni sjö
      Upp-Oni sjö
      Upp-Onåvägen gammal fiskarväg (gångväg)
      Uppbrååsen ås
      ?Uppslagsmyren myr
      ?Uppslagsrannet myrdrag
      Uppvan sjö
      Uppvan Saknas
      Uppvan sjö
      Uppvan Saknas
      Uppvan se Upp-Oni Saknas
      Uppvankimen vik
      Uppvankimen vik
      Upp vid Långtjärn se Upp vid Tjärn (beb.-namnen)
      Upp vid Tjärn Saknas
      Uppvansjö triangelpunkt
      Uppvansjö triangelpunkt
      Uppvansjö triangelpunkt
      Upp-Vanåvägen se Upp-Onåvägen Saknas
      Upp-Vanååsen se Upp-Onååsen Saknas
      Upp vid Hålet se Hålet Saknas
      Uppet åker
      Uppå Holen backe med gårdar
      Uppå Skäret se Gravåsskär Saknas
      Uprisstacken risvål (för fiske)
      Upudd udde
      Urdberg berg
      Urdberget berg
      Urdberget berg
      Urdbjärret berg
      Urdbjärret berg
      Urdbjärret berg
      Urdbod trakt med slåtterängar
      Urdbod trakt med slåtterängar
      Urdboden änge
      Urdboden änge
      Urdbäcken bäck
      Urden trakt
      Urden anhopning av stenar
      Urden terrängparti
      Urdgraven dalgång
      Urdhäden skogstrakt
      Urdhäden terrängområde
      Urdlok lok
      Urdlok Saknas
      Urdlok vattensamling
      Urdlok blocksten
      Urdlok(en) vattensamling
      Urdlåten åkerlapp
      Urdtjärn se Stortjärn Saknas
      Urdtjärnbäck(en) bäck
      Urdänget änge
      Urti-Peränget änge
      Ususäng(et) strandäng
      Ususäng slåtteränge
      Ususäng(et) slåtteränge
      Ususäng(et) slåtteränge
      Ususäng(et) slåtteränge
      Ususäng slåtteränge
      Ususäng slåtteränge
      Ususäng(et) Saknas
      ?Utanför holarna område och by
      Ute på Haren undervattensgrund
      Ute på Haren undervattensgrund
      Ute på Haren undervattensgrund
      Utgräventjärn tjärn
      Utgräventjärn tjärn
      Utgräventjärn tjärn
      Utgräventjärnarna tjärnar
      Utloppet, Väst vid, se Väst vid Utloppet Saknas
      Ut på Heden se Heden Saknas
      Utvindmyr myr
      Utvindmyr myr
      Uvbäckerängbäck bäck
      Uvbäckerängena ängen
      Uvfljot myr
      Uvflioten Saknas
      Uvfljot myr
      Uvfljot myr
      Uvhol skogskulle
      Uvhol skogskulle
      Uvklitt bergklint
      Uvklitt bergshöjd
      Uvkälla källa
      Uvkälla källa
      Uvskär berg
      Uvskäret Saknas
      Uvskär berg
      Uvskär berg
      Uvskär bergsstup
      Uvskär terrängparti med klippskreva
      Uvskär terrängparti med klippskreva
      Uvskär terrängparti med klippskreva
      Uvskär bergsstup
      Uvskärtjärn tjärn
      Uvstammen bevattningsdamm
      Uvtjärn tjärn
      Uvtjärn tjärn
      Uvtjärnarna tjärnar
      Uvtjärnarna tjärnar
      Uvtjärnarna tjärnar
      Uvtjärnen tjärn
      Uvtjärnen Saknas
      Uvås ås
      Uvås bergshöjd
      Uvåsen ås
      Uvås ås
      Vadbäcken Saknas
      Vadäng slåtteräng
      Vadängback backe
      Vajdbäck vdr
      Vajsbäck bäck
      Vajsbäck bäck
      Vajsbäck bäck
      Vajsbäcksågen förr vattensåg
      Vajskvissel gren av Österdalälven
      Vajsmyr myr
      Vaistj. se Vajstjärn Saknas
      Vajstjärn tjärn
      Vajsön holme
      Vajsön holme
      Vajsön holme
      Vajs- jfr Vis- ortnamnsförled
      Vaktstuguholmen se Milstolpholmen Saknas
      Vallen del av älvstrand
      Vallen del av älvstrand
      Vallsjöberg berg
      Vallsjöberget berg
      Vallsjöbäcken bäck
      Van sjö
      Van sjö
      Van(-), se äv. Oni(-), Onu(-) ortnamnsförled
      Van sjö
      Vanan å
      Vanan å
      Vanan å
      Vanan å
      Vanan å
      Vanan å
      Vanan jfr Vanån Saknas
      Vanudalen dalgång
      Vanfjället höjdsträckning
      Vanfjället höjdsträckning
      Vanfjället se Onuheden o. Onufjället Saknas
      Vanhållan myr
      Vanhållan Saknas
      Vanhållan se Onihållan Saknas
      Vansjödammen se Storstamn Saknas
      Vansjödammen se Onidammen Saknas
      Vansjön se Van sjö
      Vansjön se Oni Saknas
      Vansjön, L. se Lill-Oni Saknas
      Vanubron gammal bro
      Vanuheden se Onuheden Saknas
      Vanulok f.ave,nu igengrusad för flottn.kanalbyggnad
      Vanuloken vattensamling
      Vanutjärn Saknas
      Vanån å
      Vanån Saknas
      Vanån Saknas
      Vanån å
      Vanån jfr. Vanan Saknas
      Vanåstamnet gammal fördämning
      Vanåstamnet gammal fördämning
      Vanåstamnet damm
      Vanåstamnet Saknas
      Vanängena, se Lövnäsängena Saknas
      Vargbackarna backar
      Vargbackarna backar
      Vargbäcken se Vattuhon bäck
      Vargbäcken, se Vattuhon Saknas
      Vargdik myr
      Vargen stenblock
      Vargfloten, se Vargflyt Saknas
      Vargfljot myr
      Vargflioten Saknas
      Vargfljot myr
      Vargfloten, se Vargfljot Saknas
      Vargflyt myr
      Vargflyt Saknas
      Vargflyt, Vargfljot myr
      Vargfljot myr
      Vargfljot myr
      Varggraven grop
      Varggraven grop
      Varghalar myr
      Varghalarna myr
      Varghalar myrar
      Varghalarna myrar
      Varghalahalsen myr
      Varghalahalsen myr
      Varghala- , se Vargålå- Saknas
      Varghale se Vargålå Saknas
      Varghalen myrhals
      Varghalen myrhals
      Varghalen myrhals
      Varghalen myrhals
      Varghalen myr
      Vargkitt åker
      Varglid passage
      Varglid, se Varglidsbäck Saknas
      Varglidsbäck bäck
      Varglok vattensamling
      Vargmyr myr
      Vargmyr(en) myr
      Vargmyren myr
      Vargmyren Saknas
      Vargmyren myr
      Vargmyren myr
      Vargnäs näs
      Vargnäset se Gryvelnäs Saknas
      Vargnäsmyr myr
      Vargnäsmyren myr
      Vargnäsmyren Saknas
      Vargris trakt
      Vargskär sluttning
      Vargskär klippstup
      Vargskärsfljot myr
      Vargskärsfljot myr
      Vargskärtjärnarna tjärnar
      Vargstugu sten
      Vargstugufallet svedjefall
      Vargstugufallet svedjefall
      Vargstugufallet svedjefall
      Vargstugufallet svedjefall
      Vargtjärnen tjärn
      Vargtjärnen Saknas
      Vargtjärn tjärn
      Vargålåfljot myr
      Vargålå område
      Vargålåkäldan källa
      Varm(h)arn grusbank
      Varm(h)arn grusbank
      Varmharen grusgrund
      Varmharen grusgrund
      Varpön, se Varvsön Saknas
      Vartgrav grop
      Vartsten sten
      Varvsön ö
      Varvsön ö
      Varvsön holme
      Varvsön holme
      Varvsön holme
      Varvsön holme
      Vasselback skogsbacke
      Vasselbäck skogsbacke
      Vasselberget berg
      Vasselberget Saknas
      Vasselbjär berg
      Vasselbjär berg
      Vasselbodsviken, se Vasselvik Saknas
      Vasselbodviken vik
      Vasselbrot backe
      Vasselbrot backe
      Vasseldöpet djupt ställe
      Vasselgärd gärde
      Vasselgärd(e) odling
      Vasselhed sandhed
      Vasselhed(en) hed
      Vasselhed(en) hed
      Vasselholmen holme
      Vasselkroken krök
      Vasselmun utlopp
      Vasselnäs näs
      Vasselsjöarna sjöar
      Vasselsjöarna sjöar
      Vasselsjöberg se Vallsjöberg Saknas
      Vasselsjöberg = Vallsjöberget Saknas
      Vasselsjöbjär berg
      Vasselsjön, Lilla sjö
      Vasseltuv tuva
      Vasselvik vik
      Vasselvik vik
      Vasselån å
      Vasselån se Vasslen Saknas
      Vassklittarna bergsklintar
      Vassklittarna berg
      Vassklittarna bergstoppar
      Vassklittarna bergshöjder
      Vassklittbäcken vdr
      Vassklittänget förr slåtteränge
      Vasslan se Vasslen Saknas
      Vasslan å
      Vasslan Saknas
      Vasslan å
      Vasslan Saknas
      Vasslan å
      Vasslan Saknas
      Vasslen förbindelseled
      Vasslen vattenled
      Vasslen se Sugnsvasslen Saknas
      Vasslen bäck
      Vasslen bäck
      Vasslen å
      Vasslen å
      Vattnen Saknas
      Vattnen Saknas
      Vattub. se Vattumyrbäcken Saknas
      Vattubäcken bäck
      Vattubäcken bäck
      Vattubäck bäck
      Vattubäck bäck
      Vattubäck(en) bäck
      Vattudik myr
      Vattudikarna myrar
      Vattudik trakt med »ängesslogar»
      Vattudikbäck bäck
      Vattuholmen holme
      Vattuhon bäck
      Vattuhon Saknas
      Vattuhon bäck
      Vattumyr myr
      Vattumyr myr
      Vattumyrbäck bäck
      Vattumyrbäcken bäck
      Vattumyren se Rättmyren myr
      Vattymyren myr
      Vattumyren myr
      Vattumyren myr
      Vattumyren myr
      Vattumyren myr
      Vattumyren myr
      Vattumyrås ås
      Vatturännan bäck
      Vattustamn änge och gammal fördämning
      Vattustamnet änge och gammal fördämning
      Vattutjärn jfr Svisktjärn tjärn
      Vattutjärnen tjärn
      Vattutjärnen tjärn
      Vattutjärnbäcken bäck
      Vattutrösken, se Trösken Saknas
      Veddritan myr
      Ved-dritan myr
      Vedholsmyr myr
      Vedåboden vägmärke
      Vedmyrarna myrar
      Vedmyrarna Saknas
      Vedmyrarna, se Vedåmyrar Saknas
      ?Vedturen gammalt vårdkasberg
      Vedturen (gammalt vårdkasberg)
      Vedåmyrarna myrar
      Vedåmyrbäcken bäck
      Venjansmyren myr
      Venjansröjningar röjning
      Verkfall strandparti
      Verkfall strandparti
      Verkfall strandparti
      Vid-, se även Vajd- Saknas
      Vidbäcken bäck
      Vidbäcken Saknas
      Vidbäck(en) bäck
      Vidbäck bäck
      Vidbäcksmyr myr
      Vidbäckstjärn Saknas
      Viddik myr
      Videbusksilder lugnvatten
      Videmyren se Vedmyrarna myrar
      Videmyren, se Vedåmyrarna Saknas
      Vid Orabäck, se Orabäcksänget Saknas
      Vidrisängen ängen
      Vidrisängen ängen
      Viggan kurva
      Viken söderom vik
      Viken söderom Sundet vik
      Viken söderom Sundet vik
      Viken söderom Sundet vik
      Vilan vilställe
      Vilan ställe
      Vilan vilställe
      Vilan vilställe
      Vilflon lugnvatten
      Vilflon lugnvatten
      Vilflon lugnvatten
      Vilkitten förr odling
      Vilkitten förr odling
      Villåsen, se Storåsen Saknas
      Vil-Perbåthuset se under Vilflon Saknas
      Vilskäret förr skär
      Vilskäret förr skär
      Vilsten sten
      Vilsten sten
      Vilstenstjärnen tjärn
      Vilstenstjärnen Saknas /Se
      Vilstentjärn tjärn
      Vilstenåsen ås
      Vilstenåsen ås
      Vilstenåsen ås
      Vilstenåsen ås
      Viltjärn tjärn
      Vinden tjärn
      Vinden tjärn
      Vinden tjärn
      Vindgrav sänka
      Vindgrav sänka
      Vindgrav sänka
      Vindlidbäck bäck
      Vindvål vindfälle
      Vindvål skogsområde
      Vinet ås med betesmarker
      Vinet ås med betesmarker
      vintervägen vinterväg
      vintervägen vinterväg
      vintervägen, se Göstasfljot vinterväg
      Vintervägåbron bro
      Vintervägåbron bro
      Vint(er)vägåvik(en) vik
      Vis- jfr Vajs- Saknas
      Visbäck del av Barkbäcken
      Visbäck Saknas
      Vismyr myr
      Vismyr myr
      Vistj. se Vajstjärn Saknas
      Vistjärnen tjärn
      Vistjärnen Saknas
      Visön holme
      Visön holme
      Vithövdtjärn tjärn
      Vithövdtjärn tjärn
      Vithövdtjärn tjärn
      Vithövdtjärn tjärn
      Vitsand (Waitsand) terräng
      Vitstenstj. se Vilstentjärn Saknas
      Vitstenstjärnen se Vilstenstjärnen tjärn
      Vitturn se Vedturen berg
      Vitturn berg
      Vridubäcken bäck
      Vridutjärnen tjärn
      Vridutjärnen Saknas
      Vridutjärn tjärn
      Vridutjärn Saknas
      Vridutjärn tjärn
      Vridutjärnen tjärn
      Vridutjärnen Saknas
      Vridutjärn tjärn
      Vridutjärn tjärn
      Vridutjärn, se även Rvidutjärn Saknas
      Rvidutjärn Saknas
      Vrån åkerstycke
      Vrån åkerstycke
      Vålberg berg
      Vålberget berg
      Vålberget Saknas
      Vålbjärr berg
      Vålbäcken bäck
      Vålbäcken Saknas
      Vålbäcken bäck
      Vålbäcken bäck
      Vållen Saknas
      Vålmyr myr
      Vålmyren myr
      Vålmyren myr
      Vålmyren myr
      Vålnmyr myr
      Vålnmyr(en) slåtteränge
      Vålnmyr(en) slåtteränge
      Vålnmyren slåtteränge
      Vålnmyren myr
      Vålnstamnet f. stamn
      Vålnstamn fördämning
      Vålnåsen ås
      Vålnåsen Saknas
      Vålnåsen bergås
      Vålnåsänget änge
      Vålsbodsberg berg
      Vålsbodsberget Saknas
      Vålsbodsbjärr berg
      Vålsbodstjärn tjärn
      Vålsäng strandäng
      Vålsänget änge
      Vålåsen, se Vålnåsen Saknas
      Vålåsen ås
      Vålåsen Saknas
      Vålåsen bergås
      Vålåsen bergås
      Våmusback skär el. klippa
      Våmån se Rännvasslen å
      Våmån se Rännvasslen Saknas
      Våmån se under Rännvassten Saknas
      Vånålok sloge
      Vårbäcken bäck
      Vårbäckfallet odling
      Vårbäckgrav sänka
      Vårtgrav, se Vartgrav Saknas
      Vårtsten, se Vartsten Saknas
      vägar vägar
      Vägaskälsbröstet ställe
      Vägaskälsbröstet ställe
      Vägaskälsbröstet ställe
      Vägaskälsbröstet ställe
      Vägaskälsbröstet ställe