ORTNAMNSREGISTRET
Institutet för språk och folkminnen

Gotlands läns socknar

Till sidan Gotlands läns härader

Till sidan Län med sockenförteckning
Till Ortnamnsregistrets startsida


Akebäck Buttle Follingbo Hamra Lau Roma Tofta Öja
Ala Bäl Fröjel Hangvar Levide Rone Träkumla Östergarn
Alskog Dalhem Fårö Havdhem Linde Rute Vall
Alva Eke Gammelgarn Hejde Lojsta Sanda Vallstena
Anga Ekeby Ganthem Hejdeby Lokrume Silte Vamlingbo
Ardre Eksta Garde Hejnum Lummelunda Sjonhem Viklau
 
Atlingbo Endre Gerum Hellvi Lye Slite köping Visby socken
Barlingbo Eskelhem Gothem Hemse Lärbro Sproge Visby stad
Björke Etelhem Grötlingbo Hogrän Martebo Stenkumla Vänge
Boge Fardhem Guldrupe Hörsne Mästerby Stenkyrka Västergarn
Bro Fide Hablingbo Klinte Norrlanda Stånga Västerhejde
Bunge Fleringe Hall Kräklingbo När Sundre Västkinde
Burs Fole Halla Källunge Näs Tingstäde Väte